YOUNG ARCHITECT AWARD 2011
cena pro mladé a začínající architekty
www.yaa.cz
KATALOG
O soutěži
„Za první republiky patřila česká architektura mezi světovou špičku. Později však došlo k úpadku, který
trvá dodnes. Pokud s tím budeme chtít něco udělat a dostat se zpět mezi elitu, musíme svou pozornost
upírat právě k mladé generaci architektů.“
Martin Rajniš, patron soutěže
3. ročník neanonymní jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty či
absolventy oborů architektury, urbanismu, krajinářské a zahradní architektury
a autodidakty praktikující v oboru, kteří v konečném termínu odevzdání
soutěžních prací nepřesáhli věk 33 let.
Cílem architektonické soutěže Young Architect Award je zmapovat tvorbu
mladých začínajících architektů, pomoci najít mladým tvůrcům místo na
současné architektonické scéně, porovnat kvalitu studentských prací
z různých škol, přiblížit architekturu široké veřejnosti a v neposlední řadě
podpořit veřejnou diskusi o architektuře.
Téma soutěže \
Veřejný prostor sídel:
• Centrum a okraje
• Město a voda
Kritéria hodnocení \
• kvalita architektonického/urbanistického řešení
• kvalita životního prostředí
Soutěžní kategorie \
• Ideové studie a školní práce
• Projekty a realizace
Odborná porota \
doc. Ing. arch. Jan Jehlík, předseda poroty, FA ČVUT v Praze
doc. Ing. arch. Jakub Cigler, Cigler Marani Architects
doc. Ing. arch. Petr Hrůša, Ateliér Brno
Ing. arch. Pavel Jura, autorizovaný architekt
Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D., FUA TU v Liberci
Ing. arch. Tomáš Bezpalec, ČKA
prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc., Nadace Nadání J., M. a Z. Hlávkových
Slovo předsedy poroty
Letošním tématem byl veřejný prostor a mohla být oprávněná obava,
že tento dnes nadužívaný pojem bude soutěžícími uchopen formálně.
Nebyl. Je zřejmé, že v této generaci studentů a architektů se naopak
stal přirozeným tématem a cílem jejich práce. Že ví, co to je. Že to
je vědomě projektovaný a fyzicky stavěný prostor a že se jedná
o výsostnou architekturu. Působí to jako banalita, ale jde z mého pohledu
o velmi zásadní posun, předchozí generace vnímaly více či méně
veřejný prostor buď jako území kolem domů (kultivovaný „zbytek“)
nebo jako abstraktní činnost („funkční plocha“). Ještě jednu radost mi
soutěž přinesla: zdá se, že končí doba, kdy architektura a urbanismus
byly dvě navzájem se nesnášející disciplíny, kdy urbanista nerozuměl
místu a architekt s každým domem nestavěl město. Zdá se, že tato
mladá vlna to už vůbec nerozlišuje, že toto dělení již nemá v buňkách.
A do radostné třetice: málokdy při porotování zažívám, že projekty,
které se nepovedly, jsou v menšině. Tady se tak stalo. Gratuluji a děkuji.
Jan Jehlík, předseda poroty
Výsledky soutěže, do níž bylo přihlášeno celkem 128 prací, byly vyhlášeny 22. září 2011 při slavnostním setkání vystavovatelů
stavebního veletrhu FOR ARCH v Národním domě na Vinohradech v Praze. Vítězové přebírali ceny z rukou náměstkyně ministra
školství Evy Bartoňové, náměstkyně ministra kultury Anny Matouškové, rektora pražské ČVUT Václava Havlíčka, děkana liberecké Fakulty umění a architektury Bořka Šípka, předsedy poroty Jana Jehlíka a člena poroty Josefa Pechara. Mezi předávající se
připojil i patron soutěže Martin Rajniš.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Centrum a okraje
Střížkov revitalisation oživení Střížkova
Regenerace veřejného
prostoru panelového
sídliště Jižní Svahy, Zlín
Architektonická studie
obnovy městského
prostoru Praha – Ládví
Krajina nad městem
The Bridge
Rezervy centra
Spojení
Ostrovy Ostravy
Bez dotyku pociťuj stůl
Theatre City
Hádská víska
Rodinný dům ve Všejanech
Public station:
reconversion of
abandoned giant
structures
Veřejné prostory centra
Prahy
Dvanáctka
Nová radnice v Ostravě Porubě
Informační pavilon
Olympijských her, Londýn
Prověřovací studie
přestavby dopravního
terminálu Havířov
Veřejné toalety
Horní náměstí v Jablonci
nad Nisou
Prague Urban Campus,
Nákladové nádraží Žižkov
Nová rezidenční čtvrť
v Kolíně
Konverze odlévací haly IV.
a VI. vysoké pece v Dolní
oblasti Vítkovic v Ostravě
Památník obětem
komunismu
Fenomén Favela
Stavba definující vztah
městské a přírodní krajiny
Rekonstrukce tiskáren
v Liberci
Kostel a farní centrum pro
římskokatolickou farnost
Plzeň-Severní předměstí
Nový Heden
Měchnov - český venkov
Living On The Edge
Urbanistická studie
Bosonohy: Achtelky
Obec a její střed: Tišnov,
rekonstrukce radničního
náměstí
Hämeenpuisto: Park
v Tampere, Tampere
v parku!?
Revitalizace náměstí
v Divišově
Dům pod Stalinem / Institut
pro studium soudobých
dějin Akademie věd ČR
Radnice Ostrava - Poruba
Revitalisation of George
Square in Glasgow Scotland - UK
Obnova zchátralého
nového města v Liberci okolí Lucemburské ulice
a tzv. Papírového náměstí
Konverze průmyslového
objektu na architektonický
ateliér, Brno - Lužánky
Město ve městě
Přírodovědecká fakulta
Ostrava - Areál Trojice
Railway Station Konin
Z00 (projekt pro brněnskou
zoologickou zahradu)
Komunikace na hradbách
Náměstí Dr. E. Beneše,
Ostrava
Janáčkova filharmonie
Ostrava v historickém
jádru města
Konverze bývalého dolu
sv. Trojice v Ostravě,
transkripce křížové cesty
XYZ Structure
Přestavba haly KCD1 areál KolbeNOVÁ – Praha
Vysočany
Centrum pro seniory
v zahradě pod Emauzy
Studie řešení centrální
zóny města Břeclavi
Area Fusion
Památník Bitvy u Slavkova
na Starých vinohradech
Urban monitors
Letňanské Lentilky
Radnice Ostrava Poruba
Radnice Ostrava - Poruba
Nízkopodlažní intenzivní
bytová zástavba - Plzeň
BERlandscape - “growing
a landscape” in the citycentre of BERLIN
Revitalizace okolí hlavního
nádraží v Praze
Revitalisation of the main
square in Zgornje Gorje
Mezi městem a venkovem
- urbánní a krajinné
struktury města a venkova,
řešení konkrétního úseku
Vídeňské silnice
MINIPOLIS, městský blok
Textilana Liberec Transformace pasivní
bariéry v aktivní rozhraní
Západočeská galerie Plzeň
- galerie na náměstí aneb
druhé náměstí po 1000
letech
Hasičská stanice Ondřejov
Nouvelle vague - nové
formy bydlení
Ulice města
Sub atrial house
Praha - Bubny nové řešení
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Centrum a okraje
Střížkov revitalisation - oživení Střížkova
Autor: Bc. Michaela Solnická Škola: Prague Institute of North Carolina State University
Střížkov, to je rozlehlá planina s moderní budovou vymykající se svému okolí
vzhledem, formou i měřítkem. Stavba sama přitahuje pozornost a podvědomě se
očekává, že je sídlem důležité instituce. To je daleko od skutečnosti – je zde stanice
metra. Stavba se stala ikonou pro okolí, je to však dobře? Návrh se snaží vyřešit
problémy prázdnoty a nedostatku orientace v celém území. Koncept projektu
spočívá v modelaci terénu vůči osamocené stavbě, což nabízí dvojí užití území
– městský park na střeše volnočasového centra, v němž jsou k nalezení tělocvičny,
mediatéka, dílny, knihovna, obchůdky. Velká hmota je perforována tunely
a odlehčení je dosazeno světlými fasádami a předsazenými sloupy, které nejsou
utlačeny střechou, ale pokračují volné k nebi. Vzhled navržené budovy se odvíjí od
principů stanice Střížkov – bíla barva a křivky. Návrh usiluje o sjednocení území,
kde stanice metra na sebe nestrhává pozornost. Topografie parku je tvarována tak,
aby lidem nabídla různé perspektivy.
Horní náměstí v Jablonci nad Nisou
Cena architekta Josefa Hlávky
Zdůvodnění poroty: Autor se věnuje důležitému tématu nedostavěných veřejných prostorů
v Jablonci a hledá jejich vhodné měřítko, proporce a způsob zástavby. Tohoto úkolu se zhostil
s výborným výsledkem. Kromě jiného prokazuje velkou citlivost k charakteru města.
Autor: Ing. arch. David Pavlišta
Škola: FUA TU v Liberci
Jablonec nad Nisou má poměrně jasnou a kompaktní strukturu městského centra, kromě
několika nedořešených bodů, které urbanismus Jablonce degradují na úroveň menších
postindustriálních měst v okolí. Horní náměstí a jeho nejbližší okolí je jedním z nich. Za zásadní
problém považuji velikost prostoru a charakter okolních budov této velikosti neodpovídající.
Městskou knihovnou a polyfunkčním domem rozděluji prostor na dvě náměstí ve dvou
výškových úrovních. Školní náměstí s dominantními budovami knihovny a střední školy a Horní
náměstí s dominantním kostelem a zarámovaným obrazem Jizerských hor. Budovy zalamují
neukončenou pěší osu a dosud opomíjenému výhledu do krajiny z desetimetrové žulové stěny
dávají nový rozměr. Svou náplní budovy reagují na přítomnost 3 středních škol a rezidenční
nefunkčnost městského centra. Téměř divadelní sekvenci městských prostor završuje městský
park a rezidenční blok s bydlením rodinného charakteru.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Centrum a okraje
Rezervy centra
Nominace na titul Young Architect Award 2011
Zdůvodnění poroty: Autor prokázal výrazné analytické kvality práce zaměřené na možnosti
a kapacity centra. Analytická část práce je zdařilým úvodem, není však dále dostatečně
rozvedena do konkrétních výsledků.
Autor: Barbora Mikitová
Škola: FA ČVUT v Praze
Centrum je stavebně celistvá a ukončená struktura, která může být nenávratně poškozena,
stejně jako unikátní obraz historického jádra, současnými neuváženými vstupy. Nejde zde
o absolutní zpochybnění vlastních schopností vhodně reagovat na stávající kontext městského
jádra? Taková nedůvěra je zarážející, špatná, leč bohužel vypovídající. Není tedy ambicí
apelovat pouze na přednostní posílení složky bydlení v centrech měst, ale na obecnou nutnost
změny přístupu k historickému jádru, který dnes brání posunu a přirozenému vstupu další
autentické roviny do prostor vrstvených již tisíciletí. Proč to najednou zastavovat? Opravdu
došlo místo? Nikoli! Podrobným průzkumem, analýzami a zmapováním modelového území
Malé Strany (jedna ze stavebně nejucelenějších částí Prahy), byla prokázána značná rezerva,
která reflektuje současné prostorové možnosti stavebních vstupů v nejcennějším městském
prostředí. Využijme ji!
Bez dotyku pociťuj stůl
Autor: M Arch Marek Sivák
Škola: University of Edinburgh, Velká Británie
Tři architektonické zásahy na třech místech Florencie s různými funkcemi - Snídaně, Oběd
a Večeře. Florencie jako Urbánní muzeum. Příběh je vyprávěn pomocí jídla. Jídlo je každodenní
nutnost, ale může být i ceremonií. Je nositelem italské kultury, překlenuje historii i současnost,
chudobu i luxus. Snídaně je pouliční kavárnou ve vesnici za Florencií. Je to sevřenost svažité
ulice oproti nekonečnu vzdálenosti mezi vesnicí a centrem. Je to vyděděnost místa, které
je ale věčně přitahováno magnetismem Cupole. Oběd je podkroví a terasa pro stolování
hostů ve středu Florencie. Věž slavného paláce, ač vzdálená několik metrů, není vidět přes
roh sousedního domu, můžeme ale pocítit na rameni její stín. Večeře je centrem veřejného
života, jídla, lesku a zlata, divadla i bydlení. Nachází se ve dvou budovách na nábřeží - v paláci
z 12. století a v domě z 50. let postaveném po bombardování. Je to identita nového a starého,
teatrálnost, pastiš i originál.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Centrum a okraje
Hádská víska
Autor: Bc. Jan Veisser
Škola: FUA TU v Liberci
Vesnice - historicky souznící s krajinou jižní Moravy, nabízející jasné kvality bydlení, které
v dnešní výstavbě postrádám. Ves nekopíruji, hledám její principy a ty aplikuji. Centrální prostor,
návaznost veřejných prostor na poloveřejné až soukromé. Záhumenní cesta, preference pěších,
avšak automobilová dostupnost. Nízkopodlažnost. Hustota snižující se směrem od návsi. Ležérnost
a jednoduchost obývání. Morfologie krajiny - Důležitost pro mě má ostroh, výběžek pozemku
chtějící čnít nad údolím. Pomáhám mu. Ve středověku by na podobném místě byl vybudován hrad.
Domy, které zde navrhuji, mají k hradu blízko svou uzavřeností. Hlídají si své soukromí, zároveň se
nebrání výhledům. Na výčnělku stavím obytnou věž, maják ukazující cestu. Statek - objevuji krásu
bydlení na statku. Dvůr je podstatnější než samotné stavby kolem. Důmyslně k němu seskupuji
byty různých velikostí. Každý má vstup přímo do dvora, okna do více stran, soukromé zahrady
a terasy s dvorem udržují oční kontakt.
Veřejné prostory centra Prahy
Autor: Bc. Marta Mezerová
Škola: FA ČVUT v Praze
Cílem této práce je nalézt vhodné úpravy systému veřejných prostorů v centru Prahy (Staré Město,
Josefov) tak, aby byla posílena funkce bydlení a zlepšeny podmínky pro pěší dopravu a pro ostatní
uživatele centra. Projekt analyzuje stávající situaci, metodou třídění prostorů, dle jejich převažující
funkce, využívání, typu uživatelů atd. Navržené změny se snaží o vytvoření systému, jehož
jednotlivé díly spolupracují a jenž podporuje již zmíněné cíle. Návrh zahrnuje také etapizaci změn,
řešení dopravy, zeleně a pohybu chodců ulicemi centra. Návrh je v konečné fázi doplněn několika
skicami, jež nastiňují možná řešení problémů a poukazuje na možnost pracovat se zanedbanými
a nepřístupnými prostory.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Centrum a okraje
Prague Urban Campus, Nákladové nádraží Žižkov
Autoři: Ing. arch. Zuzana Drahotová, MSc Arch / Ing. arch. Roman Chvilíček
Škola: FA ČVUT v Praze
Architektura a urbanismus rovná se dva různé obory. Nebo je to jinak? Může vzájemná synergie
ovlivnit způsoby, jakými se vyučuje, jak se sdílejí zkušenosti nebo generují vědomosti? Může změnit
sociální systém? Nákladové Nádraží Žižkov má potenciál, který přesahuje vlastní hranice. Pro
zdůvodnění další existence rozsáhlé funkcionalistické budovy i velkorysé nezastavěné plochy byl
navržen campus, který nejenom že přispěje k vyřešení otázek týkajících se vlastního okolí, ale i čtvrti
a města. Prague Urban Campus je netradiční návrh pro náš vzdělávací systém. Jde o zcela novou
typologii. Základními prvky celého návrhu jsou komunikace, interakce různých vývojových úrovní,
neobvyklá symbióza různých oborů a především otevřenost. Je to nový typ výzkumu a vzdělání
podpořených obchodem a společností. Doplněním nového kontextu nabývá budova nákladového
nádraží na významu a stává se součástí prostorové sítě. Současně campus poskytuje důležité
impulzy pro okolní komunitu s cílem jakési městské a sociální revitalizace.
Nová rezidenční čtvrť v Kolíně
Autor: Martin Kvita
Škola: FA ČVUT v Praze
Styk města s krajinou a venkovem - rezidenční čtvrť města Kolína v lokalitě u Pekelského rybníka.
V současné době je město ukončeno hranicí vysokých panelových budov v kontrastu s volnou
plochou polí, jež se táhnou až k rybníku. Ten je významným prvkem lokality spolu se svým přírodně
působícím břehem a skalnatým ostrohem. Dalším důležitým orientačním bodem je technická
památka staré vodárenské věže na SZ konci území. Zpracovaný návrh vychází ze dvou hlavních
křížících se os, z nichž první je dána vztahem dvou hlavních prvků - vodárny a rybníka; a druhá
prochází nad bezpečnostním pásmem vtl plynu, jenž území protíná. Na kompoziční ose vodárna
– rybník se nacházejí dvě významná náměstí a objekty s atypickými funkcemi (školská zařízení
a ubytování pro seniory, stravování), osa pokračuje přes rybník pomocí lávky. Pruh nad plynem byl
využit pro zelený pás s parkovou úpravou.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Centrum a okraje
Konverze odlévací haly IV. a VI. vysoké pece
v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě
Autor: Martina Bařinová
Škola: FA VUT v Brně
Hlavním cílem projektu je citlivý přístup k industriálnímu objektu, který je důležitou součástí
ostravského průmyslového jádra, jenž dotváří siluetu města. Objekt je součástí bývalého
průmyslového areálu sloužícího pro výrobu a odlévání železa. Patří k národní kulturní památce
dolu hlubina dolní oblasti Vítkovic. Proto bylo zvoleno řešení, které se snaží co nejméně
zasáhnout do původní konstrukce. Nová struktura prorůstá patrem odlévací haly a vytváří
fungující symbiózu spočívající v ochraně a atraktivnosti industriálního prostoru. Stávající
objekt nabízí nové možnosti, které nevyužívanou budovu probudí opět k životu. Nově navržené
objekty fungují jako samostatný organismus, co se týče vytápění, zásobování a větrání, tak
aby původní budovu zatěžovaly svým provozem co nejméně. Navržené řešení tak i nadále
umožňuje zachovat kolosálních a impozantních prostor budovy průmyslového areálu jak
zvenčí, tak z interiéru.
Památník obětem komunismu
Autor: Dominik Saitl
Škola: FA ČVUT v Praze
Urbanistický hrot osy Muzeum - Václavské náměstí - Staroměstské náměstí - Pařížská
- Letná. Místo v Praze nejvíce exponované. Místo, kde za největšího útlaku byl oslavován
největší utlačovatel. Komunismus u nás 25. 2. 1948 - 17. 11. 1989: 381 499 lidských obětí,
z toho 5 075 mrtvých. Neměli bychom zapomenout na historické okolnosti a neomlouvat škody
napáchané na lidských osudech a celé české společnosti, která trpí následky komunismu ještě
dnes. Památník obětem komunismu. Památník jako připomínka, čeho je komunismus ve všech
svých podobách schopen. Památník jako zrcadlo současnosti, jako prostředek sebereflexe
celého národa, který si v roce 1989 vybojoval svobodu. Koncept Komunistický režim u nás
má na svědomí 5 075 lidských životů. Neuvěřitelný zástup - dav - les lidí. Důležité je, aby
stopa každého mrtvého byla zaznamenána, neopomenuta. Paralela lesa stromů a lesa lidí,
je přenesena v les tyčí. V lese nerezových tyčí. Les, který stejně jako živý les šumí. Šum jako
stesk obětí. Les stromů v Letenských sadech volně přechází v les tyčí.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Centrum a okraje
Fenomén Favela
Autor: Ing. arch. Jan Kudlička
Škola: FA VUT v Brně
Koncepce regenerace chudinských čtvrtí v kontextu jihoamerických slumů, nazývaných favely. Urbanistické
souvislosti: Řešené území - největší jihoamerický slum Rocinha, se nachází na okraji brazilské metropole Rio
de Janeiro. Architektonický výraz: Koncept je založen na mnoha analýzách a průzkumech, kterých se zúčastnili
také místní obyvatelé. Mimo jiné pouze malé procento lidí by se chtělo přestěhovat, i když by jim to dovolovaly
finanční prostředky. Favela si nevytváří žádná centra. Je to živý organismus, který se neustále vyvíjí a přeměňuje,
a v tom spočívá jeho obrovská síla. Favela nemá žádné vedení, žádné centrum, a proto je mnohem složitější ji
napadnout, nebo nějak zásadně ohrozit. Základem konceptu tedy bylo zachovat současnou strukturu bez drastických
opatření jako je demolice apod. a vnést do celého prostředí sociální zázemí a konstrukční stabilitu, která mu vlivem
neodbornosti dnes chybí. Navýšením některých domů o jedno patro vznikne prostor, pro dosud chybějící služby jako
jsou školy, zdravotnická zařízení, ale také pro drobné podnikání, které zajistí favele mnohem větší soběstačnost
na svém okolí. Zelené střechy potom dají vzniknout novému veřejnému prostoru, který bude sloužit k odpočinku,
kulturnímu a sportovnímu vyžití všech obyvatel. Zároveň část z nich bude sloužit k pěstování přírodních plodin, které
potom budou využity pro potřeby místních obyvatel.
Stavba definující vztah městské a přírodní krajiny
Autor: MgA. Ondřej Janků
Představme si hustě osídlené městské centrum, jež nepřechází v suburbánní rozsídlení, ale končí
přímo a náhle, tak jako středověká města končila městskou hradbou. V dnešní době není nutné ani
žádané definovat město hradbou, jež chrání, ale i svazuje. Je však příhodné definovat tuto hranici
stavbou, která nabývá kvalit velkoměsta i předměstského bydlení zároveň. Stavbou s dvojí tváří, jež
svými principy předchází negativním aspektům suburbanizace, přesto propojuje město s volnou
krajinou. Stavba je přepisem této (pro Prahu aplikovatelné) úvahy do konkrétního řešení, na kterém
dokazuje její obecnou platnost. Využívá stavební program vzniklého komerčního centra na Vypichu,
jež přehodnocuje a obohacuje o nové funkce. Uvědomuje si plně potenciál místa i stavby a integruje
městský prostor s volnou krajinou tak, aby se uživateli přirozeně dostávalo kvalit obou z nich.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Centrum a okraje
Rekonstrukce tiskáren v Liberci
Cena čtenářů iDNES.cz
Autor: Barbora Šímová / Lenka Pechanová
Škola: FUA TU v Liberci
Liberecké tiskárny jsou od devadesátých let nevyužívaný areál bývalé Severografie, budovy
jsou ve stylu art - deco z let 1925 – 1928. Areál původních prvorepublikových průmyslových
objektů leží v jižní části historického jádra Liberce. Je umístěn v klidné lokalitě zástavby
rodinných domů a parku, který se stal důležitým spojovacím bodem. V přední části areálu se
nachází staré barokní, pozdně barokní a klasicistní vily, které byly zachovány a které vytváří
důležitou uliční čáru. Obytná funkce těchto vilek byla ponechána. Do vybydlených objektů
byla navržena kavárna, restaurace a soukromé využití. Industriální prostory byly využity jako
galerie, ateliéry, kanceláře a velké byty se světlíky. Charakteristikou jsou čtyři vystupující věže
a výškově proměnlivý terén s měnícími se materiály. Prolamované povrchy vytvořily zajímavý
efekt. Celkově do areálu proniká světlo a tak vytváří nejen soukromý, ale i nový zelený veřejný
prostor, který je v hektickém centru Liberce velice cenný.
Kostel a farní centrum pro římskokatolickou
farnost Plzeň-Severní předměstí
Autor: Ing. arch. Tereza Nová
Škola: FUA TU v Liberci
Úkolem práce bylo nalézt v rámci Severního předměstí vhodné místo a následně formu pro
nové duchovní centrum zahrnující objekty kostela, farního centra a bydlení pro františkány pro
římskokatolickou farnost Plzeň-Severní předměstí. Pro návrh jsem zvolila lokalitu Karlovarské
třídy, nedaleko SOU a SZŠ, jelikož je toto místo dobře viditelné při příjezdu z centra města.
Duchovní centrum tvoří objekty spojené do jedné zřetelné hmoty, která evokuje cestu ke
světlu v podobě světelné štěrbiny. Uvnitř hmoty jsou mezi objekty kostela, farního centra
a prostorů pro františkány navrženy vnitřní zahrady a dvory, které poskytují zklidnění a ztišení.
Hlavní nosná konstrukce je navržena z monolitického betonu. Interiéry a dvory jsou doplněny
dřevěnými prvky, podlahami a zelení.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Centrum a okraje
Nový Heden
Autor: Bc. David Balajka
Škola: Lund School of Architecture, Švédsko
Nový Heden se zaměřuje na oživení a rozvoj čtvrti Heden v centrální části Göteborgu. Heden
je místo s bohatou historií a silnou identitou, které se postupně stalo zanedbanou oblastí
v blízkosti historického jádra města a bariérou v městské struktuře. Flexibilní pravidelná
struktura drobných objektů zachovává otevřenost a prostupnost charakteristickou pro dané
území a nabízí přívětivé lidské měřítko. Návrh se zaměřuje na vytváření živých veřejných
prostorů pro široké spektrum obyvatel a pestrou kombinaci funkcí. Definuje základní rámec
pro výstavbu, vztah k okolnímu městskému prostoru, dopravní napojení, odchylky v pravidelné
struktuře, náměstí, orientační body, charakter veřejných prostorů a principy funkčního využití.
Nová městská část je živoucím organismem, který reaguje na měnící se potřeby uživatelů.
Budovy se v průběhu let mění, rostou, propojují se se sousedními objekty a scelují se ve větší
bloky. Základní struktura a pravidla jsou však stále platná a zajišťují tak limity růstu.
Měchnov - český venkov
Titul Young Architect Award 2011
Zdůvodnění poroty: Autorka řeší vážný problém okrajů vesnic. Velmi důslednou a citlivou
analýzou pojmenovala jednotlivé fenomény obce a jejího okraje. Přesným způsobem nachází,
kde vést cesty, kde stavět a kde posílit místa. Tak vytváří jasnou identitu obce a vymezuje její
vztah ke krajině.
Autoři: MgA Ida Čapounová / BcA Jan Trejbal / MgA Jakub Chuchlík
Ateliér/škola: iuch / architektonická dílna / Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Hledám alternativu pro současnou satelitní výstavbu na blízkém venkově. V mých představách
je sídlo celkem, sjednoceným svým vlastním obvodem – rozhraním, podporujícím vzájemné
pochopení, důvěrný vztah mezi sídlem a jeho okolím. Paměť a posvátnost: Nejsme zvyklí
mluvit o posvátnu. To tradiční je spjato s pamětí. Jsme-li na něčem po celé generace závislí,
stane se předmět naší závislosti posvátným. Spolu s tím, jak ztrácí půda svou tradiční roli
zdroje obživy, ztrácí i svou posvátnost. Domnívám se, že smyslem ochrany krajiny není její
nedotknutelnost, ale její respektování. Stejně tak to je i s venkovem. Hledám tedy způsob, jak
znovu provázat paměť obyvatel s pamětí krajiny.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Centrum a okraje
Living On The Edge
Autor: Master Architecture Jeroen Sterckx
Škola: Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, Sint-Lucas Brussel, Belgie
Neohraničené a nestrukturované zastavovací návyky mají škodlivý vliv na otevřený prostor. Když se
města stanou tak velkými, stávají se megapolemi a vše přerůstají. Budovy se bourají a krajina se
srovnává se zemí. Jejich místo zabírají nové a blyštivé kancelářské věže a my pak musíme zachránit
město před svým vlastním udušením. Tento projekt si klade za cíl zabránit tomu, aby se potenciálně
přeplněná městská oblast zadusila svým vlastním urbanistickým rozpínáním nekontrolovaného
budování a plánování. Pokud obkroužíme město zeleným pásem, zajistíme údržbu zeleného
otevřeného meziprostoru a jeho použití jako součásti samotného města. Tato hranice je oblast, kde
se lidské bytosti mohou těšit jak z přírody, tak z urbanismu. Jedná se o jakousi zónu nikoho, oblast,
kde se setkává minerální a přírodní svět. Hranice města se nyní stává živoucí částí města, kde
mohou spolu žít lidé i zvířata v megalopoli, kterou se prostředí stalo. Město pak může volně dýchat
bez nebezpečí přeplnění.
Area Fusion
Autor: Mag. arch. Jakub Klaška
Škola: Universität für angewandte Kunst Wien, Rakousko
Veřejný prostor se stává propojujícím elementem procházejícím našimi městy, který plní roli
vzájemné platformy pro interakci všech lidí. Oblast Pichelsbergu už nebude považována za přílepek
Olympijského parku v Berlíně. Existující konfigurace, která postrádá jakoukoli urbanistickou
strukturu, nekoexistuje ani nesoupeří s dobře strukturovaným areálem hlavního olympijského
stadionu. S takovou ambicí má být celá oblast prozkoumána v rámci svého vlastního prostorového
a programového potenciálu. Území má být transformováno do jediného čitelného a rozpoznatelného
urbanistického gesta pomocí strategie, kterou nazývám „urbanistická fúze“. Urbanistická fúze
doslova znamená vytvoření koherentního komplexu fúzí existujících lokalit s novými aplikací
návrhového systému, který spojuje všechny prvky dohromady do rozsáhlé urbanistické struktury.
Některá z existujících zařízení tak získávají ještě větší význam, protože se stávají aktivním
návrhovým prvkem - částí zcela nové struktury.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Centrum a okraje
XYZ Structure
Autor: M.Sc. Maciej Siuda
XYZ dimenzionální struktura je druh systému pro návrh veřejného prostoru pro nejhustší části
přelidněných měst zbavených veřejných, zelených a lidem přívětivých míst. Může být vytvořena na
jakékoli lokalitě, kde malá velikost pozemku neumožňuje návrh velkého veřejného náměstí, dvorku
či hřiště pro děti. Je to multifunkční nezávislá struktura, která umožňuje různé veřejné funkce,
jako jsou kavárny, zmrzlinárny, dvorky, fotbalová hřiště, basketbalová hřiště, pěší stezky, zelená
náměstí, trávníky či parky. Aplikovaný systém práce s pouze jedním elementem a různými řezy
umožňuje ohnout každou část v nezávislém směru a získat měnitelné a různorodé sekce. Výsledkem
je zajímavá architektonická forma plná prostor s různými velikostmi a rozměry, s různým množstvím
světla a stínu. Různorodé sekce a mezery vytvořené mezi obchody umožňují, aby všechny zvuky
a vůně volně proudily vnitřkem, takže lze slyšet zvuk dětí hrajících si na hřištích nebo zvuk
odrážejícího se míče na basketbalovém hřišti v každé části budovy.
Centrum pro seniory v zahradě pod Emauzy
Autor: Ing. arch. Jana Hrádková
Škola: FA ČVUT v Praze
Cílem projektu je navrhnout dům s pečovatelskou službou pro seniory, který bude zároveň sloužit
jako spojující prvek mezi výškovou úrovní spodní klášterní zahrady a kláštera Na Slovanech. Zahrada
se tak stává převážně veřejným prostorem zaručující integraci starší generace do života ve městě,
ovšem s možností plného servisu pečovatelského domu. Dům si zároveň ponechává své soukromé
zahradní prostory, takže momenty střetu se světem jsou výsledkem svobodné volby. Situováním
domu do zahrady se naruší princip klášterního komplexu jako citadely a dojde k propojení peších
tahů v severojižním i západovýchodním směru a zpřístupnění kláštera od jihu. Koncept domu reaguje
na silnou urbanistickou osu klášterního kostela a kostela Nejsvětější Trojice a propojení jednotlivých
úrovní zahrady probíhá v tomto směru. Tento objekt v zahradě je napůl domem a napůl reminiscencí
terasových barokních zahrad, které můžeme naleznout např. v pražských palácových zahradách.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Centrum a okraje
Regenerace veřejného prostoru panelového
sídliště Jižní Svahy, Zlín
Autor: Ing. Mgr. Petra Nováková
Škola: Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
Diplomový projekt - Návrh řešení urbánního prostoru: Regenerace veřejného prostoru části
panelového sídliště Jižní Svahy II ve Zlíně se kromě rozšíření typů bydlení a úpravy staveb
zaměřuje především na vytvoření prostředí, které podpoří vztah obyvatel k území, identifikaci
s bydlištěm a napomůže orientaci v prostoru. Využívá participaci obyvatel a zaměřuje se na
zkvalitnění životního prostředí. Pracuje s vertikální zelení, střešními zahradami extenzivními
i intenzivními a navrhuje změnu hospodaření s vodou v území. Definuje majetkové vztahy
a údržbu území členěním na veřejné, poloveřejné a soukromé plochy. Koncepce navazuje
na územní plán, současnou situaci a využívá terén k vytvoření podzemních garáží. Celkově
regeneruje stávající monofunkční území doplněním provázané sítě veřejných prostor
a hierarchizovaných bodů rozvíjejících funkce městského charakteru. Doplňuje společenské,
kulturní, komerční, rekreační a další funkce do stávajících objektů, což podporuje celodenní
využití, navázání aktivit a vytvoření pracovních příležitostí.
Krajina nad městem
Autor: Mgr. Adam Lacina
Škola: FUA TU v Liberci
Sídliště v Brně Bohunicích je nefungující betonový chaos nerespektující jakékoli vyšší zásady.
Na drobných zelených pásech mezi domy nikdy nikdo neodpočívá. Jsou totiž zastíněny
obrovskými paneláky a přehlušeny zvukem motorů. Logickým řešením je využití střech domů
jako komunitních parků, osázených původní vegetací. Krajina nahoře je oproti té dole přirozená,
pestrá, hravá a tvořivá. Jak se různí lidé v domech, různí se i příroda na jejich střechách.
Vše je propojeno zelenými mosty a vzniká tak struktura, která nabízí něco pro každého. Stojí
v protikladu k pevným strukturám panelového sídliště a jeho bytů. Co nahoře zažijete, záleží
jen na vaší fantazii. Technickým řešením je ocelobetonový rošt, který rovnoměrně roznáší
váhu zeleně. Je jak spádovou vrstvou, tak atikou i zábradlím. Mělce kořenící rostliny suchých
trávníků jsou osázeny volně. Xerotermofilní stromy a keře ve speciálních kontejnerech. Vstup
na střechu je vytvořen prodloužením schodiště a výtahu v každém vchodě.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Centrum a okraje
Spojení
Autor: Ing. Zuzana Urbancová
Škola: FA ČVUT v Praze
SPOJENÍ - LETNÁ – ESKALÁTOR, cílem návrhu je možné propojení centra Prahy a parku na
Letenské pláni a oživení lokality pod bývalým Stalinovým pomníkem. Spojnice je vytvořena
vložením technického objektu - eskalátoru do osy Čechova mostu. Projekt se zamýšlí nad
možným využitím eskalátorů v celoměstském významu.
Theatre City
Autoři: MA Mina Hiršman / Alen Hausmeister / Aleš Kacin / Katja Ložar / Jana Kocjan
Škola: Univerza v Ljubljani, Slovinsko
Projekt diskutuje koncept divadla v jedenadvacátém století, jeho roli v současné společnosti
a jeho začlenění do existujícího organismu velkoměsta. Předpoklady založené na studiích
byly vypracovány pro design projektu: Divadlo se sestává z různých typů performing arts
odehrávajících se na rozdílných scénách; novým přístupem bylo nalezení prostorů, které
nebyly původně zamýšlené jako scéna, ale probouzí umělcovu kreativitu a inspirují nové formy
divadla; důležitost technického aspektu divadelní scény. Důležitá část projektu je analýza
a hodnocení daného umístění, vyplývajících v ochranu existujících domů s novým programem.
Nápad nebyl divadlo (nová budova) v lokalitě, ale vytvoření divadelního prostoru mimo lokalitu,
proto ten název Theatre City. Náš projekt se pokouší najít a definovat některé z možných
scén na představení a vlastní vývoj divadla 21. století. Je zde také klasická scéna se silnou
technickou podporou.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Centrum a okraje
Rodinný dům ve Všejanech
Autor: Ing. arch. MgA. Klára Makovcová
Ateliér: MMM ARCHITEKTI
Dům je výrazný svým tvarem vycházejícím z původního přání klienta „nekrabicovité“
architektury. Půdorys domu je trojlístek, tvoří jej tři organicky tvarované výběžky (lístky),
odpovídající si navzájem proporcí a sbíhající se do jednoho bodu – ohniska domu. Organický
tvar domu je patrný hlavně ve tvaru obvodového pláště a tvarování stropních desek. Vnitřní
dispozice je naopak tvořena solitérními bloky s funkcí servisního modulu pro příslušný prostor
ve výběžku (např. koupelna, šatna, WC uvnitř). Tyto bloky jsou pravoúhlé a tvoří tak kontrast
mezi organickým plynulým tvarem domu a pravoúhlými vnitřnostmi domu. Ty v prostoru domu
plavou a nedotýkají se křivky obvodového pláště domu. Bloky stojí na rozmezí ohniskové
zóny a každého výběžku trojlístku a dělí tak prostor na jednotlivé „místnosti“. Zároveň tvoří
podpory pro stropní desky ve tvaru trojlístku. Obvodový plášť není nosný, je tedy jen slupka
nepravidelně proděravělá okny. Umístění domu je v souladu s jeho volnou formou. Dům oproti
existujícímu domku opustil čáru většinové lokální zástavby a volně „pluje“ v zeleni zahrady,
v její severní části. Dopřává výhled na slunci otevřenou většinu pozemku na jih od sebe.
Obalová křivka domu je vytažena na výšku 3 podlaží: suterénu a dvou nadzemních. Hmota je
ukončena atikou tvořící zábradlí ploché střechy. Část suterénu je odhalena anglickým dvorkem
příbuzného tvarování jako hmota domu. Dvorkem se sestupuje přímo ze zahrady do převážně
technického suterénu a současně dvorek poskytuje denní světlo a vzduch suterénním prostorům. Vstup na pozemek je v jihozápadní hranici z ulice. Pro přístup k domu slouží volně tvarovaná cesta
tečující boční branku v severovýchodním plotě vedoucí do obecního pozemku – cesty na pole. Vstup do domu je severním výběžkem do haly uzavřené blokem šatny a schodiště. Do haly je obrácena
baterie šatních skříní, za halou je šatna (walk-in-closet) sloužící pro aktuálně neužívané oděvy a boty. Za šatnou je toaleta a úklidová komora, celý blok je ukončen schodištěm spojujícím všechna tři
podlaží a střechu.
Dvanáctka
Autor: Ing. arch. MgA. Klára Makovcová
Ateliér: MMM ARCHITEKTI
Projekt multifunkční undergroundové galerie by měl být součástí Meet Factory, jde o dosud
nevyužitý venkovní prostor ohraničený zadní stranou budovy a frekventovanou dopravní
tepnou, kterou je částečně zastřešený. Původní myšlenka byla umístit v tomto uzavřeném
prostoru venkovní stage pro koncerty. Proto jsme navrhli zobytnit stěnu tvořenou komunikací
umístěním dvanácti lodních kontejnerů ve dvou podlažích, a vytvořit tak multifunkční veřejný
prostor. Kontejnery tvoří šachovnicovou strukturu, a vytváří tak prostorovou hru uzavřených
a otevřených prostor. V prvním podlaží je navržena galerie pro umělce, v každém kontejneru
může být instalace jednoho umělce, něco jako jednotlivé oddělené výstavní sály. Kontejnery
mohou fungovat nezávisle na sobě, takže tento projekt dává volnost i kurátorům. Prostory
mohou zároveň sloužit jako divadelní kulisy. V přízemí je umístěno zázemí, některé kontejnery
lze využít jako sklady, v meziprostorech kontejnerů jsou umístěny 2 bary, v jednom kontejneru
je sociální zařízení a v jednom bude uskladněno mobilní koncertní pódium. Struktura
kontejnerů ve tvaru jednotlivých vagonů, blízkost vlakové a tramvajové tratě a rušné dopravní
tepny nás inspirovala pojmenovat tuto galerii podle počtu kontejnerů a zároveň jako číslo
tramvaje Dvanáctka, která kolem jezdí.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Centrum a okraje
Urbanistická studie Bosonohy: Achtelky
Autor: Bc. Michal Šírek
Škola: FAST VUT v Brně
Městská část Brno - Bosonohy, ležící na jihozápadním okraji města, je vzhledem ke své blízkosti
a přímé návaznosti na dálniční komunikaci, současně však také jednoduché dostupnosti do
nedalekého centra města, ideálním územím pro budoucí rozvoj Brna. Řešené území, zvané Achtelky,
leží vzhledem k sousedství Bosonoh ze západu a Nového Lískovce z východu, na hranici dvou
odlišných sídelních struktur. Na jedné straně Bosonohy s vesnickým uličním charakterem, na straně
druhé Nový Lískovec s rozvolněnou zástavbou vysokopodlažních panelových domů. Každá z těchto
různorodých koncepcí má svá pozitiva i negativa. Cílem urbanistického řešení Achtelek je vytvoření
městské části nabývající především oněch pozitiv obou sousedských lokalit a jejich skloubení do
jednoho funkčního symbiotického organismu. Základní koncept ve své elementární podstatě tak
vychází především z plynulé návaznosti, nenásilného přechodu mezi novým a starým; prolínání
tradice, z hlediska funkce, a inovace, v podobě vizuální formy.
Obec a její střed: Tišnov, rekonstrukce
radničního náměstí
Nominace na titul Young Architect Award 2011
Zdůvodnění poroty: Autoři se věnují centrálnímu náměstí Tišnova a blízkému okolí. Volba
instrumentáře a kompozičních řešení je přesvědčivá. Návrh se příliš opírá o problematickou realizaci
věže klenotnice.
Autoři: Ing. arch. Lukáš Pecka / Ing. arch. Barbora Šimonová / Ing. arch. Jiří Vokřál
Dnes je střed obce - náměstí před radnicí - nezřetelný celek roztříštěný do několika částí
s nejednotnou morfologií, nečitelným fyzickým vymezením, charakterem i společenskou rolí. Naším
cílem je vytvoření zřetelného, jednotného městského prostoru před radnicí – „radničního náměstí“,
které se stane účelným, fungujícím živým místem během všedních dnů a reprezentativním
středem města Tišnova během výjimečných příležitostí. Radniční náměstí: sjednocení, souvislost,
vztah; Agora před radnicí, jeviště, setkávání obce. Trojice vertikál: věž kostela, věž radnice a nová
„Klenotnice“. Trojice „míst“ v ploše náměstí: stávající kašna, kříž znovu osazený v jeho historické
poloze a čtveřice stromů s novým modelem města. Klenotnice: symbol současného Tišnova,
mineralogického centra Evropy; Muzeum mineralogie - monument plný polodrahokamů z okolních
nalezišť a zároveň vyhlídková věž.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Centrum a okraje
Z00 (projekt pro brněnskou zoologickou zahradu)
Autor: Ing. arch. David Kudla
Projekt vznikl z frustrace současného stavu brněnské zoologické zahrady, jako vize modernizace,
která je ovlivněna ekologickými principy stavění. Jaká jiná organizace by měla stavět ekologicky
šetrné stavby než právě zoologická zahrada? Nastavili jsme tak nové poslání zoo: “Ukázat člověku,
jak chránit přírodu nezatěžujícími stavbami“. Tři pilíře obnovy realizovatelné v krátkém čase:
z01 – Vstupní objekt vytváří první dojem z návštěvy. Proto zásadním krokem je vybudovat novou
tvář zoo s veškerým dnes chybějícím vybavením a s podporou nezatěžující cyklistické dopravy.
z02 - Vzhledem k velikosti území jsme hledali levné řešení plošné modernizace. Upustili jsme od
finančně náročných návrhů. Princip rozprostření opakovatelného prvku - lavice, po celé zahradě,
umožní obnovit prostředí. z03 – Dovršením obnovy, je vybudování cíle celé cesty, a to kvalitního
nízkoenergetického pavilonu, který nejen ukazuje obydlí zvířete, ale je taky místem zastavení
a vnímání hodnot přírody.
Obnova zchátralého nového města v Liberci
- okolí Lucemburské ulice a tzv. Papírového náměstí
Nominace na titul Young Architect Award 2011
Zdůvodnění poroty: Autor se věnuje velmi důležitému tématu revitalizace centra Liberce, respektive
zanedbaného území podél Lucemburské ulice. Při hledání urbanistické struktury a měřítka města
vychází (možná až příliš striktně) z historické parcelace. Kvalita prostředí by byla vysoká, otázkou
je reálnost takového konceptu.
Autor: Ing. arch. Jiří Žid
Škola: FUA TU v Liberci
Bohatost městských prostorů, kde se mění poměr mezi soukromým a veřejným, návaznost těchto
prostorů na městskou strukturu a vtažení historie místa. Dva ideály navržené obytné čtvrti v srdci
Liberce – piazzetty a hodování. Ideál velké rodiny, která se schází a hoduje. K tomu musí být
vytvořeny podmínky pro hodování - soukromí rodiny a důstojnost domu - a podmínky pro založení
rodiny, která zde může žít ,,navždy“. Zachovat se důstojně ke starým domům, jako ke zbytkům
krásného stavitelství, což ve výsledku znamená vytvoření nové parcelace, ale s pravidly a rozměry
té původní. Vytyčení pevné hmotové hradby vůči dramatickému svahu, jenž vytvoří charakterově
uzavřené prostředí jedné městské obce (čtvrti) s důrazem na kvalitu bydlení, tvořenou klidem
a škálou a městských prostor. Svah, obklopující navrženou zástavbu ze tří stran, proměnit v klasický
terasový park, který bude sloužit nejen navrženému bydlení, ale především celému středu města.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Centrum a okraje
Přírodovědecká fakulta Ostrava - Areál Trojice
Autor: Martina Mlčochová
Škola: FAST VŠB-TU Ostrava
Areál bývalého dolu Trojice ve Slezské Ostravě je v dnešní době málo využívané území,
vzdálené 10 minut pěší chůze z centra Ostravy. Areál Přírodovědecké fakulty je tvořen třemi
částmi. Ze západní strany je umístěna trojice skleníků rozmístěných ve stopách bývalých
objektů natočených k důležitým místům města Ostravy. V zadní části areálu jsou umístěny
vysokoškolské koleje, postupně rostoucí do výšky směrem k vrcholu haldy Emy v pozadí.
Střední část areálu je tvořena samotnou Přírodovědeckou fakultou. Podstatným prvkem návrhu
je propojení Slezské Ostravy s parkem přilehlým fakultě. Zelené mosty umožňují propojení,
aniž by byl narušen vnitřní chod fakulty. Horizontální kompozice je narušena pouze vertikálním
prvkem interdisciplinární učebny a v pozadí budovami kolejí. Hlavní vstup je orientován ze
západu. Terénní zlom je překonán uvnitř fakulty. Skrz celou fakultu prochází široká chodba
- studentská ulice, určená nejen pro průchod, ale také pro setkávání a odpočinek.
Komunikace na hradbách
Autor: Ing. arch. Ondřej Rys
Škola: FA ČVUT v Praze
Místo, které bylo okrajem – hradbami se dostalo do centra, ale tristní stav změti dopravních
staveb, které ho ovládly, a stálá absence urbanistické vize z něj dělá periferii. Hradby, které
město chránily, nahradily dopravní tepny, které ho měly otevřít světu a přitom se staly hradbami
jeho vlastního vnitřního života. Centrální část města mezi Muzeem a Těšnovem může být dobře
fungujícím dopravním uzlem i přátelským městským prostředím: efektivně reorganizovaná
veřejná doprava uvolní obrovské plochy, z nichž část bude hustě zastavěna, aby se zbytek
mohl stát veřejným prostorem. Nový centrální dopravní terminál v místě dnešního Hlavního
nádraží bude moderní, efektivně fungující a důstojnou globální branou Prahy. Nový park mezi
Václavským náměstím a Vltavou s unikátním souborem sedmi věží ve stopě gotických hradeb
bude živým zeleným srdcem této části města. Zachovejme a zlepšeme současnou dopravu
a vytvořme nové prostory a vazby pro chodce a cyklisty, pro život na ulici a v parku.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Centrum a okraje
Náměstí Dr. E. Beneše, Ostrava
Nominace na titul Young Architect Award 2011
Zdůvodnění poroty: Návrh se zabývá místem, které bylo dříve v Ostravě neformálním centrem
společenského života (Německý dům, Kavárna Elektra, obchodní komplex Ostravica, banky
atd.). Kompaktním vložením budovy kulturního koncertního sálu s dostatečným parkováním
vytváří předpoklady oživení místa. S tímto východiskem logicky nabízí nově vzniklé náměstí
při ulici Nádražní. Návrh je pozoruhodný svou čistotou a jednoduchostí, pouze nárok na detail
(průčelí, dlažby apod.) by si zasloužil větší invenci a dopracování. Porota hodnotila nově
vytvořené veřejné prostranství jednoduchými prostředky.
Autor: Ing. arch. Sandra Jüttnerová
Škola: VŠB-TU Ostrava
Nová Karolína, nově vznikající část v historickém jádru v Ostravě, by se mohla stát v budoucnu
novým centrem města. To vše na Náměstí Dr. E. Beneše, na místě bývalého Německého domu.
Obě části města se tak propojí a rozšířením pěší zóny bude umožněn jejich pěší kontakt.
Na náměstí bude umístěn vodní brod a podél komunikace Nádražní budou ve dvou řadách
vysázeny stromy, zpříjemňující prostředí.
Janáčkova filharmonie Ostrava v historickém
jádru města
Autor: Bc. Martina Bedrunková
Škola: FAST VŠB-TU Ostrava
Stavba je charakteristická zvlněnou strukturou zlaté barvy vinoucí se kolem celé budovy
a zavěšením fasády z perforovaného TECU Gold plechu má symbolizovat dynamiku hudby a svou září
zdůrazňuje „kulturní srdce města“. Filharmonie zaujímá prostor nám. E. Beneše, kde byl v minulosti
tzv. Německý dům. V těsné blízkosti stojí nyní torzo obchodního domu Ostravica – Textilia. Návrhem
se snažím respektovat původní funkce lokality - v parteru objektu filharmonie se tak nacházejí
i komerční prostory mimo hlavní funkci objektu - koncertního sálu. Inspirací návrhu byla malba
Clauda Moneta – Lekníny. Je symbolikou staveb v historickém jádru města. Odkvétající lekníny
jakožto chátrající architektonické skvosty, nové pupeny jako budovy nové a žádající realizaci. Proto
i návrh Janáčkovy filharmonie Ostrava se jeví jako květ leknínu se strukturou skladby rostlinných
buněk. „Květ“ filharmonie odkazuje na novou, kulturní éru města, ne na její průmyslovou historii.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Centrum a okraje
Konverze bývalého dolu sv. Trojice v Ostravě,
transkripce křížové cesty
Autor: Ing. arch. Petr Žák
Škola: VŠB-TU Ostrava
Zadáním atelieru architektury byla konverze postindustriální architektury bývalého dolu svaté
Trojice a regenerace brownfieldu Trojického údolí na Slezské Ostravě. Snahou bylo vypracovat
návrh zahrnující urbanistické vztahy, náhled na regeneraci brownfieldu a začlenění do městské
krajiny, postoj ke konverzi postindustriální architektury a k záchraně kulturního dědictví, návrh
intervence do stávající struktury a vyzdvižení hodnot a genia loci místa. Práce je zaměřena
na jednu z etap, konverzi bývalé strojovny na kapli odpočinku a koncepci transkripce křížové
cesty.
Přestavba haly KCD1 - areál KolbeNOVÁ
– Praha Vysočany
Autor: Ing. arch. Tomáš Jirman
Škola: FA ČVUT v Praze
Práce řeší rekultivaci části brownfieldu v Praze Vysočanech, jihozápadně od stanice metra
Kolbenova. Místo pro projekt bylo vybráno z 30 ha předem urbanisticky zpracovaného území.
Tento projekt se zabývá přestavbou průmyslové haly dnes označované jako KCD1, která se
nalézá jižně od vstupu do stanice metra Kolbenova. Dnešní hala byla postavena roku 1947.
Do dnes málo využívané haly je vložena funkce obchodní a funkce bydlení. Obchodní funkce
je primárně zaměřena na místní obyvatele, s principem “vyjdu z metra - projdu domem, kde
nakoupím vše potřebné - pokračuji dále ke svému domovu”. Sortiment by se měl zaměřovat
především na potravinářské výrobky a zboží denní potřeby. Ke stálým obchodním plochám
jsou navrženy plochy a zázemí pro pořádání farmářských, výročních či jiných trhů. Druhou
základní navrženou funkcí je bydlení. Jedná se o nájemní bydlení rozdělené do čtyř kategorií hotel, apartmán hotel, hostel a singles byty.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Centrum a okraje
Studie řešení centrální zóny města Břeclavi
Autor: Bc. Radek Vavřík
Škola: Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
Hlavní komunikační osu tvoří zvlněná červená linie doplněná o čtvercovou mozaiku, fantazii
podněcuje netradiční mobiliář z dřevěných kvádrů a kostek. Podél linie jsou čtvercová pole
s rozličnou texturou. Centrální části dominuje vodní zrcadlo s 66 bezbariérovými fontánkami.
Zpestřením pěší zóny jsou i čtvercové květinové záhony. Dopravní komunikaci i pěší zónu
lemuje trojřadé stromořadí, které vizuálně odděluje dopravní obslužnost od pěších i cyklistů.
Po celé délce stromořadí pás živého plotu odděluje vozovku a alej s lavičkami.
Architektonická studie obnovy městského
prostoru Praha – Ládví
Autor: Bc. Radek Vavřík
Škola: Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
Navrhované řešení dává sídlištním prostorům novou kvalitu a funkce. Přináší stín, osvěžení
i možnosti rekreace. Pěší zónu lemuje stromořadí, které vizuálně odděluje kulturní a obchodní
prostory. Kvádry atrií obchodních jednotek prošly jemnou proměnou a vizuálním vyčištěním
a rozšířením. Atria oživují dřevěné sedací prvky. Rekreační oázy jsou vlevo i vpravo od stanice
metra. Paprsčité osy podtrhují stromořadí a stěny keřů, užití dlažby a zábavních prvků. Osy
propojují prstence nových rekreačních komunikací.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Centrum a okraje
The Bridge
Autor: Master Judith De Pau
Škola: Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, Sint-Lucas Gent, Belgie
To, co můžeme jako architekti dělat, je navrhovat „směry“, formovat prostor „mezi“, což do
určité míry definuje městskou krajinu, kde si lidé mohou dělat, co chtějí, a kde je prostor pro
vývoj a změnu. Návrhem základních architektonických forem je každý směr rozvíjen identitou
či genetikou místa. Na místě starého letiště byly postaveny mosty ke spojení okolních obydlí,
povzbuzení komunikace, sociálních a kulturních aktivit i k tomu, aby cesta či cyklojízda napříč,
nad nebo pod přírodní vegetací s budovou Tempelhofu v pozadí byla jedinečným zážitkem.
Charakteristiky a vlastnosti se tak zvýrazňují, nebo se mezi sebou předhánějí. Tyto mosty
jsou veřejnými prostorami. Rozšiřují se v místech, kde se kříží buď mezi sebou, nebo s již
existujícími strukturami. V takových bodech se mohou mosty stávat „místy k bytí“, k otevření,
ke konání. Tato spojení se mohou rozkládat jako zelené pásy napříč celým městem.
Public station: reconversion of abandoned
giant structures
Nominace na titul Young Architect Award 2011
Zdůvodnění poroty: Porota oceňuje výběr tématu, které při jeho exklusivitě je velmi aktuální budoucí využití opuštěných či degradovaných objektů velkých měřítek. Autor navrhuje rekonverzi
původní stanice metra. Konkrétní funkční využití stejně jako lokalita návrhu však nejsou z grafického
provedení zřejmé.
Autor: 2e Master Architecture Hanne Daelemans
Škola: Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, Sint-Lucas Brussel, Belgie
Veřejná zastávka, přestavba opuštěné obří struktury do rozšíření města, která poskytuje nový
prostor k použití v nejhustší části města. Inteligentní růst naruby: Pod městským centrem belgických
Antverp leží 2 trasy metra. Jedna z nich funguje a druhá spí (nepoužívá se). Tato druhá trasa má
sedm stanic, které v budoucí expresní trase v roce 2020 nebudou využity. Každá stanice této trasy
leží v nejhustší části města. Aby mohla čtvrť růst, mohla by se struktura stát reinterpretací, která
se stává viditelnou, fyzickou a opět se napojuje na své okolí. Horizontální a vertikální analýzou
existující struktury se může objevit nová prostorovost. Malými intervencemi může obrovský prostor
(cca 3 000 m2) opět ožít v souladu se svým již existujícím jazykem. Mezery, průhledy a fyzická
spojení umožňují struktuře zakusit nový prostor a možné využití. Stanice může být takto
zkombinována nejen jako únikový východ, ale i s novým sociálním a kulturním rozšířením. Každá část stanice je přeměněna podle svého vlastního jazyka a na jiný tvar a měřítko. Tento kvalitativní
prostor je orientován na světlo a vnitřní i vnější pohledy. Pro souvztažnost s vnějškem, v tomto případě s povrchem ulice, se stává důležitá hra vidět - být viděn, a to s fyzickými i myšlenkovými
spojeními, které oblast otevírají.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Centrum a okraje
Nová radnice v Ostravě - Porubě
Autor: Bc. Martin Machů
Škola: FAST VŠB-TU Ostrava
Parcela se nachází na východním konci Hlavní třídy v Ostravě – Porubě, úkolem bylo
vytvořit na pozemku radnici a popřípadě další objekty, jež by místu daly městský
charakter. Urbanistický návrh vychází z jasně čitelné osy Hlavní třídy. Radnice vytváří
její uzávěr. Nejedná se však o uzávěr komunikační, pouze hmotový, jež definuje onu
Hlavní třídu a centrum Poruby tak dostává čitelný charakter s vymezenými hranicemi.
Současné přirozené komunikační proudy jsou zachovány. Objekt tak není zátkou ale
spíše trychtýřem. Radnice má půdorysný tvar čtverce o hraně 100 m. Tento čtverec je
perforován 3 atrii a prochází jím 3 cesty, které jsou přepisem vyšlapaných cest a logicky
spojují okolní prostory a objekty. Cesty v 1. NP rozdělují objekt do 5 hmot, jež se postupně
s postupujícími podlažími spojují. Toto dělení vychází z funkce a rozmístění odborů.
Radnice má 1 PP a 4 NP. 1. PP slouží pro parkování. 1. NP je určeno především pro
komerční účely. Další NP jsou vyhrazena samotné radnici.
Prověřovací studie přestavby dopravního
terminálu Havířov
Autoři: Ing. arch. Tomáš Velehradský / Ing. arch. Tereza Velehradská
Ateliér: Ateliér Velehradský, s. r. o.
Studie byla zpracována ve fázi formulace investičního záměru na přestavbu dopravního
terminálu v Havířově. Zadáním bylo prověřit tři přístupy k revitalizaci nádraží a jeho
okolí: 1. alternativa – celková rekonstrukce komplexu; 2. alternativa - částečná
demolice haly a rekonstrukce; 3. alternativa - úplná demolice haly, zachování střední
technologické budovy a postavení nového terminálu v nezbytně nutném rozsahu.
Prezentace znázorňuje návrh třetí alternativy. Koncept vychází z jednoho dominantního
směru a umožňuje velmi hospodárné využití předprostoru. Zahrnuje nová parkoviště
pro automobily, autobusová nástupiště a stání pro taxislužbu. Všechny funkce jsou pro
cestující bezkolizně dostupné. Lidé jsou orientováni přímo na pěší tah k městu. Pěší lávka
nahrazuje stávající nevyhovující podchod, přechází do struktury nové nádražní budovy
a stává se její integrální součástí. Ústí k eskalátorům a výtahu pro imobilní uživatele.
Budova je navržena v rozsahu dnešních a výhledových potřeb stanice.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Centrum a okraje
Památník Bitvy u Slavkova na Starých
vinohradech
Autoři: Ing. arch. Tomáš Velehradský / Ing. arch. Tereza Velehradská
Ateliér: Ateliér Velehradský, s. r. o.
Místo památníku se nachází v Blažovicích, při bitvě u Slavkova zde probíhaly klíčové okamžiky
i nejtužší boje. Návrší bývalo osazeno vinohradem a stromy, byly však v bojích poničeny a nebyly
nikdy obnoveny. Holý charakter návrh zachovává jako širší odkaz těchto událostí. Koncepce
vlastního památníku se odvíjí od několika základních motivů. Prvním motivem je zvuk. Úpění,
vydávané aeolskými větrnými flétnami památníku, připomíná nářek vojáků trpících na bojišti
dlouho po skončení bojů. Druhým motivem je trojice, tvořící mj. formální spojení mezi novým
památníkem a ostatními souvisejícími objekty. Dalším motivem jsou drobné artefakty (mincí,
medailí apod.), ve formě reliéfu v betonové desce. Odkazují na obecné příčiny války i jejich
marnost v kontextu tisíců padlých. Památník je pojat abstraktně, ponechává prostor osobnímu
výkladu. Odkazuje na motiv boje, vinohradů, bodáků, děl a bojové vřavy. Záměrem je vytvořit
prostor k zamyšlení a nabízející základní informace srozumitelnou formou.
Radnice Ostrava - Poruba
Autor: Bc. Lenka Kolarčíková
Škola: FAST VŠB-TU Ostrava
Základem urbanistického řešení bylo navázání na osu Hlavní třídy a vytvoření živé velkoměstské
ulice po vzoru španělské La Rambla nebo Italského Korza. Zpracovávané území se nachází
v centrální části městského obvodu Ostrava – Poruba v oblasti mezi III. stavebním obvodem tzv.
Sorelou z 60. let a V. obvodem, který je charakteristický deskovými panelovými domy z let 70. Zadání
zahrnovalo vybudování nové radnice, urbanistické a architektonické řešení oblasti osy Hlavní třídy.
Cílem projektu bylo šetrným způsobem vytvořit nové městské centrum. Radnice je umístěna do
prvního dominantního a nejvyššího objektu ze souboru tří budov sestupně gradující k pomyslnému
konci ulice, který je ukončen fontánou. Kolem fontány je navržen okruh, aby návštěvníky směřoval
zpět do středu města a na promenádu, korzo je vymezeno dvojitou alejí stromů od komunikace, jenž
slouží pěším a cyklistům a pro občasný pojezd aut z důvodů zásobovacích a provozních.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Centrum a okraje
Konverze průmyslového objektu na
architektonický ateliér, Brno - Lužánky
Autor: Bc. Lukáš Cimprich
Škola: FAST VŠB-TU Ostrava
Projekt popisuje konverzi průmyslového objektu z roku 1886 v Brně - Lužánkách uvnitř
stávajícího vnitrobloku na ulici Staňkova. Výsledkem a cílem práce bylo splnění zadaných
podmínek a vrácení života tomuto, již zchátralému místu, které nese v sobě nádech
industrialismu. V podmínkách se jednalo především o začlenění tří bytových jednotek
do objektu, které měly splňovat stejná kritéria (rozměry, plocha, vybavenost), ateliér
architekta pro 10 zaměstnanců, miniškolu pro 20 studentů, ubytovnu pro 20 studentů,
výstavní prostory a 2 parkovací místa pro návštěvníky řešeného objektu. V prostoru
mezi objemy staveb, který dříve sloužil jako účelový, tak vznikne prostor společenský,
který se nachází skoro na periferním okraji centra města Brna. Bude sloužit k pořádání
výstav, workshopů a jiných akcí souvisejících s kulturním přínosem pro toto místo. Řád
a smysl, byly důležitými faktory hrajícími hlavní roli v návrhu. Projekt klade důraz na
praktickou stránku aplikace zmíněných principů. Objekt sám o sobě se vyznačuje svojí
jednoduchostí, lehkostí a čistou formou. Projevují se na něm prvky kompozičních zásad.
Letňanské Lentilky
Autoři: Jana Šimánková / Ing. arch. Martin Chlanda / Ing. arch. Jana Fischerová /
Ing. arch. Marek Šinágl
Ateliér: MIO architects s.r.o.
Tématem práce je oživení veřejných ploch v části území pražského sídliště Letňany. Návrh
vychází z diskuzí s místními obyvateli. Z provedených analýz vzešly základní vzájemně
související problémy sídliště, na které tato práce hledá odpověď. Je to absence živého,
obytného, veřejného prostoru, bariéry v území a nekoncepční uspořádání parkování. Motivem
naší práce jsou Lentilky, které symbolizují barevnost, hravost, zábavu, aktivitu a jsou jasně
identifikovatelné. Tedy ztělesňují přesně to, co současné Letňany potřebují. Lentilky rozsypané
v Letňanech představují plochy veřejných aktivit a nabízejí obyvatelům sídliště možnost
bezpečně, společensky a aktivně trávit svůj volný čas. Měly by se stát iniciačním bodem pro
rozvoj života ve veřejném prostoru a tím i vést k větší odpovědnosti za něj. Principem návrhu
je odstranění bariér z vnitrobloků, což následně umožní jejich využití pro lidi. Z vnitrobloků jsou
odstraněna i parkovací stání, která jsou navržena v obvodových komunikacích.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Centrum a okraje
Railway Station Konin
Autor: Christian Müller
Škola: BTU Cottbus, Německo
Spojuje všechny účastníky dopravního provozu: Vlaky, autobusy (městské, dálkové, do
celé Evropy), taxi, chodce, řidiče/cyklisty. Projekt sestává z městské zástavby včetně
stanice, zastávky autobusu, parkovací budovy, servisních/kancelářských/obytných
budov. Nádraží má dlouhou, plochou, dynamickou architekturu (délka: 160,8 m, šířka:
44,4 m). Stojí na sloupech tvaru V nad svými 2 (směrovými) nástupišti - vlaky projíždějí
pod budovou. Sestává ze 4 částí - centrum pro cestující (pokladny, čekárna/salónek),
soukromá část kanceláří PKP a 2 spojovacích tunelů. Cestující vstupují do těchto tunelů
mosty a přicházejí k vlakům po schodech, eskalátorech nebo výtahy. Tunely rovněž
poskytují prostor pro obchody a čekárny nezávislé na počasí. Materiály jsou železobeton,
sklo a hi-tech fasáda z posuvných hliníkových listů. Z celé budovy je dobrý výhled na
nástupiště, zastávky autobusu a město. Stanice zve k cestování, reprezentuje své město,
napravuje nevýhody momentální městské/veřejné dopravy a zlepšuje připojení distriktů.
Radnice Ostrava Poruba
Autor: Bc. Petr Hudeček
Škola: FAST VŠB-TU Ostrava
Prostor, který vznikal v šedesátých letech minulého století, je různorodým obrazem
aktuálních politických událostí. Okolní sídelní struktury jsou proto velmi diferenciované.
Pozemek se nachází na uzávěru porubské Hlavní třídy. Návrh vytváří neformální
ukončení dominující osy Hlavní třídy, souborem budov vytvářející radniční okrsek.
Návrh je situován na čtyřech z pěti kopců vytvořených z výtěžky při stavbě podzemního
parkoviště. Na jednotlivých kopcích budou umístěny budovy odborů, zasedací místnost
zastupitelstva, obřadní síň s odborem matriky a altán, posledně dvě jmenované budovy
jsou spojeny alejí. Pátý, poslední kopec je ponechán volný a slouží jako ryze neformální
veřejný prostor.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Centrum a okraje
Radnice Ostrava - Poruba
Autor: Bc. Veronika Waldová
Škola: FAST VŠB-TU Ostrava
Budova radnice na sobě zrcadlí tvář města, situována je v oblasti mezi třetím a pátým obvodem
Ostravy – Poruby, kde působí jako dominanta a pohledově uzavírá osu Hlavní třídy. Koncept bere
v úvahu důležitost sousední budovy okresního soudu, proto protahuje městský bulvár dále za radnici
a kolmo na něj vytváří reprezentativní třídu. Charakteristickým prvkem místní architektury je oblouk.
Tento symbol, přetransformovaný do současné moderní podoby, nechybí ani na objektu radnice. Ta
je dimenzována pro cca 300 zaměstnanců pracujících v kancelářích po dvou. V jedenáctipodlažním
objektu se tak nachází 132 kanceláří a 12 přepážkových pracovišť. Součástí budovy radnice je také
obřadní síň a radniční restaurace. Parkování zajišťují podzemní garáže. Radnice je koncipovaná tak,
aby z hlavních osových pohledů působila jako socha, symbol města. Z tohoto důvodu je východní
i západní strana objektu zcela bez oken. Povrch fasády tvoří bílý pohledový beton bedněný do 5 cm
širokých dřevěných pásů.
Nízkopodlažní intenzivní bytová zástavba - Plzeň
Nominace na titul Young Architect Award 2011
Zdůvodnění poroty: Autorka se vážně zabývá tématem a formou plzeňského centra ve vazbě na
říční krajinu. Vhodně reaguje na stávající blokovou zástavbu na jedné straně a přírodní prostřední na
straně druhé. Nástrojem je hybrid bloků a volné zástavby a bohatá škála urbánních prostorů. Měřítko
a forma zástavby jsou přiměřené místu.
Autor: Ing. arch. Tereza Nová
Škola: FUA TU v Liberci
Úkolem bylo navrhnout obytnou strukturu, která spojuje výhody bydlení v blízkosti centra města
a zároveň poskytuje kvality srovnatelné s bydlením v rodinném domě. Plzeň je typickým městem,
které se potýká s problémem desurbanizace a vzniku sídelní kaše. Vybraná lokalita je situována
v blízkosti řeky Radbuzy, je vhodná pro bydlení jelikož se nachází v blízkosti centra města a zároveň
v klidné zóně u řeky. Při řešení obytné struktury jsem vyšla z městského bloku, který jasně vymezuje
hranici mezi veřejným a soukromým prostorem, přetvářením bloku vznikly uvnitř jednak soukromé
zahrady a také poloveřejné prostory, z kterých jsou jednotlivé byty přístupné. Důležité bylo, že každý
byt má vlastní zahradu či terasu. Struktura je založená na rastru 5x5 m a je čtyřpodlažní. V přízemí
je velký byt se zahradou, ve 2. podlaží malý byt s terasou orientovaný do poloveřejného prostoru
a ve 3. a 4. podlaží mezonet.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Centrum a okraje
BERlandscape - “growing a landscape”
in the city-centre of BERLIN
Autoři: Dipl.-Ing. Ines Kostka / Dipl.-Ing. Victoria Marek
Škola: TU Wien, Rakousko
AREÁL: Tento projekt nabízí nový design pro rozlehlé území v centru Berlína. Dnes se na této ploše
rozkládá volný prostor, který překonává měřítka člověka a stává se těžko využitelným. Pozemek
je svědek moderního pojetí veřejných prostor v minulém století. CÍLE: Životy lidí se dají odečítat
nejen z fasád jejich měst, ale také z veřejných prostor, které se mezi nimi rozpínají. Stejně jako
okolní zástavba pozemku, volný prostor mezi televizní věží a řekou jsou památkami své doby. Je
to “MONUMENT VEŘEJNÉHO PROSTORU”. Nový design se snaží zachovat urbanistickou památku
tohoto areálu. V současné době je tento prostor jen velmi slabě využíván. Projekt obohatí toto území
o městské funkce a podpoří tím veřejný život. KONCEPT: Centrálními motivy konceptu jsou kolmé
zelené osy, které se táhnou územím až za jeho hranice, podélné pěší cesty a veřejné prostory, které
získají potenciál stát se novými centry dění. “MĚSTSKÁ KRAJINA ROSTE” - cesty, parky a střešní
krajina splynou v jedno.
Revitalizace okolí hlavního nádraží v Praze
Autor: Dipl. Ing. David Jiránek
Škola: TU Wien, Rakousko
V sedmdesátých letech dvacátého století bylo se zavedením severojižní magistrály město v této
části rozděleno na dvě části a urbanistická celistvost tím byla narušena. Veřejný život v této
oblasti až do dnešního dne stagnuje, což vede k sociálním problémům a degradaci celé čtvrti.
Hlavní cíle projektu jsou oživit dané území a vytvořit podmínky pro dobře fungující veřejný život
a integrovat oblast do městské struktury. Projekt vychází z předpokladu dokončení západní části
vnitřního městského okruhu pro zredukování provozu v centru na minimum a zavedením městské
komunikace u hlavního nádraží do tunelu. Tímto se prostor na povrchu uvolní pro pěší, cyklisty
a pro povrchovou veřejnou dopravu. Promenáda propojí veřejné historické budovy a hlavní nádraží
s Václavským náměstím. Oblast tak získá zpět svůj reprezentativní charakter s parkem a vodními
plochami. Atraktivita, flexibilita a pestrost veřejných prostor vytvoří předpoklad pro dobře fungující
veřejný život a bezpečí v území kolem hlavního nádraží.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Centrum a okraje
Revitalisation of the main square in Zgornje Gorje
Titul Young Architect Award 2011
Zdůvodnění poroty: Autorka řeší centrální veřejný prostor v malém městě. Pro dané místo volí
výbornou metodu a silný kontextuální jazyk. Nenápadná přesnost práce je v dnešní atmosféře
architektonických gest nevídaná. Díky tomu vzniká kvalitní a potenciálně stabilní prostředí jádra
obce.
Autor: u.d.i.a. Polonca Kastelic
Škola: Univerza v Ljubljani, Slovinsko
Cílem tohoto zadání bylo poskytnout hlavní náměstí s veřejnými programy a zajištění místa pro
socializaci obyvatel a návštěvníků jedné z nejvýše ležících vesnic ve slovinských Alpách nedaleko
Bledu. Náměstí utrpělo pomalou privatizací, rozšíření bylo vybudováno pouze částečně. Při
postupu tvarování hmoty budovy jsem vzal v úvahu klíčové veduty a přírodní procesy. Řada úzkých
a otevřených prostranství připomíná řadu úzkých průchodů a otevřených dutin v blízké pitoreskní
ledovcové říční rokle Pokljuška soteska. Zadání vyžadovalo tři různé přístupy: renovaci, novou
budovu a rozšíření. Tři budovy na náměstí jsou navrženy tak, že mohou poskytovat samy sobě
i navzájem dostatek energie. Různorodé programy: radnice, informační kancelář a pošta, knihovna,
obchodní a business centrum, trh a vesnický hotel získávají moderní a konzistentní obálku, která je
harmonicky začleněna do svého okolí.
Mezi městem a venkovem - urbánní a krajinné
struktury města a venkova, řešení konkrétního
úseku Vídeňské silnice
Nominace na titul Young Architect Award 2011
Zdůvodnění poroty: Porota oceňuje rozsah zpracovávaného území i formu provedení. Zpracovaná
problematika městské radiály vhodně propojuje soutěžní téma centra a okraje. I přes citlivé
provedení dílčích částí práce poněkud postrádá zaměření k celku.
Autor: Adam Vízek
Škola: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Periferie Prahy se snadno může a také by měla v mém návrhu stát městem. Proč řeším prostor
mezi městem a venkovem? Je to obava ze ztráty krajiny. Je to ale i obava ze ztráty města. Základní
koncepce řešení vychází z rozmístění a hustoty současné zástavby v území. V blízkosti města, za
zeleným pásem, pracuji s prstencem izolovaných satelitních městeček. Za nimi dotvářím pás lesů,
volnou krajinu, vesnice a další městečka. Z takto koncepčně vyřešeného téměř třicetikilometrového
úseku vybírám dva protikladné výseky (intravilán a extravilán). V obou výřezech se v další práci
zaměřuji na konkrétní klíčový uzel - detail, kterým se podrobněji zabývám. Ve městě řeším podobu
nového městotvorného centra, které nahradí dosavadní extravilánový charakter komunikace
intravilánem. Na venkově navrhuji podobu důležitého krajinného bodu na cestě a v krajině. Jako
doplněk a protiklad těmto podrobněji řešeným klíčovým místům volím pro město jeho okraj, pás krajiny, který ho obklopuje. Pro volnou krajinu naopak považuji za limitu suburbii a zabývám se hledáním
její identity. Výběrem výřezů odlišné velikosti a měřítka z urbánních i neurbánních struktur ilustruji svůj návrh pestrého řetězu odlišných sídel a krajin různých velikostí a měřítek. Byť jednotlivé články
mají mnoho podob, základní je vztah intravilán versus extravilán. Ten nesmí přestat existovat, jinak bychom ztratili nejen krajinu, ale také město.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Centrum a okraje
Urban monitors
Autor: Master Román Jesús Cordero Tovar
Ateliér: PLUG
Návrh je koncipován jako architektonická/urbanistická instalace v různých částech města a jeho
okolí, která předstírá, že v sobě vyvolává události a specifické chvíle. Obytná místnost, která funguje
ambivalentně, se snaží nejen odkrýt tyto nepovšimnuté a nedoceněné situace (jako přílet a odlet
letadel, masivní hemžení chodců na jedné křižovatce, stále se měnící světlo probleskující korunou
stoletého stromu atd.), ale má i schopnost učinit obyvatele divákem své vlastní reality.
Hämeenpuisto: Park v Tampere, Tampere v parku!?
Autor: Ing. arch. Aleš Javůrek
Škola: Tampere University of Technology, Finsko
Finsko tudíž i celé Tampere je tvořeno překrásnou přírodou, kterou nemůžeme vidět všude, a přesto
jsou parky využívány velmi málo. Proč? Má analýza parků v Tampere vychází z analýzy parků ve velkých
městech po celém světě. Na obrázcích je vždy zobrazena mapa města, letecký pohled a fotka parku.
Zeleně je vyznačena příroda (zeleň a vodní prvky). Situace je všude velmi podobná, velká hustota
zastavění a pouze zřídka můžeme vidět větší zelené oblasti. Tyto oblasti právě vyznačují parky. Na
obrázcích parků je jasně vidět, že je lidé velmi využívají, přestože je to jen velmi malý kousek přírody,
ale právě to, že je nedostatek zeleně v těchto městech, způsobuje fakt, že jsou tak velmi využívány.
Potřeba lidí být součástí přírody tu vždy byla a pravděpodobně i bude. Při pohledu na obrázky z Tampere
vidíme téměř inverzní situaci. Zeleň a jezera jsou téměř všude a to je právě důvod že samotné parky
uvnitř města nefungují, protože je to pouze duplikování funkce, která tu všude je. Tampere je park.
Navrhuji ponechat přírodu na okraji města netknutou a panenské podobě, protože to je zcela jistě
jedna z nejcennějších věcí ve Finsku obecně. Parky vytvořené uměle ve středu města se musí naplnit
funkcemi (sportovní, kulturní, atd.). Podstatné je nabídnout lidem něco co tu není! To samotná zeleň
rozhodně není!
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Centrum a okraje
Ostrovy Ostravy
Nominace na titul Young Architect Award 2011
Zdůvodnění poroty: Návrh přirozeným způsobem rozvíjí „ostrovní“ systém zástavby
charakteristický pro urbanistické členění Ostravy. Konkrétní forma jednotlivých ostrovů se
však jeví poněkud náhodnou a zřejmě tak zcela nebyl využit potenciál základního silného
konceptu.
Autoři: Bc. Michal Gabaš / Bc. Tomáš Beránek / Bc. Pavlína Sasínková
Škola: FA ČVUT v Praze
Projekt se zabývá problémem propojení stávajícího centra Ostravy a bývalé industriální zóny
vysokých pecí v Dolních Vítkovicích. Jeho hlavním cílem je oživení dnes mrtvého území. Koncept
návrhu vychází z charakteru města Ostravy, které je typické svým výrazným polycentrismem.
Město je tvořeno jednotlivými celky zástavby, obklopenými různě hustou zelení. Návrh
z tohoto principu vychází a zároveň využívá potenciálu území mezi historickým centrem Ostravy
a Vítkovicemi jako jediného prostoru, kam se stávající centrum může výhledově rozrůst.
Vznikají tak 4 Ostrovy pro Ostravu — obytné, se smíšenou městskou funkcí, obklopené zelení,
velmi kompaktní. Každý z těchto ostrovů nabízí různý typ zástavby, propojeny jsou zklidněnou
komunikací vedoucí z centra města a zároveň nově vzniklým parkem. Příchod nových obyvatel
a obytná funkce těchto ostrovů obecně je podmíněna a podpořena vznikem nových pracovních
příležitostí v konvertovaném průmyslovém areálu a v nově vznikajícím technologickém parku.
Revitalizace náměstí v Divišově
Nominace na titul Young Architect Award 2011
Zdůvodnění poroty: Návrh revitalizace náměstí v Divišově je proveden v několika dílčích,
avšak velmi pečlivě zvážených objemech navrhovaných staveb. Konkrétní formální řešení
staveb se zčásti vymyká charakteru místní zástavby. Návrh pracuje pouze s centrální částí
obce, bez vztahu k okrajům. Díky silnému konceptu a přesvědčivému grafickému zpracování
byl návrh posuzován mezi nejlepšími.
Autoři: Ing. arch. Marek Přikryl / Jitka Molnárová
Divišovské náměstí, vzniklé na křižovatce třech hlavních cest, trpí kamionovou dopravou,
obchvat je v nedohlednu a střed obce jako hlavní veřejný prostor selhává. Náměstí proto
čistíme, doplňujeme, dláždíme a dopravu zpřehledňujeme. Náměstí chápeme jako kompaktní
a čitelný prostor, rejdiště. Do křižovatky třech hlavních cest, kterou dnes tvoří nedefinovaná
plocha asfaltu, vsazujeme nový městský dům. Svou hmotou uzavírá prostor neukončeného
náměstí a stává se dalším symbolem města. Náměstí také chápeme jako výsostně městský
prostor, naopak přilehlou farní zahradu jako klidné místo s veřejnou a udržovanou zelení.
Posunujeme alej stromů, Farní zahradu doplňujeme novým stromořadím a čistíme zeleň na
Tyršově náměstí. Cílem všech těchto kroků je jedno: podtržení významu a formy Divišovského
náměstí.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Centrum a okraje
Informační pavilon Olympijských her, Londýn
Autor: Ing. Jan Štorm
Lehká kompositní konstrukce informačního pavilonu má sloužit jako místo setkávání sportovců
a návštěvníků Olympijských her v Londýně 2012. Důraz klade na atraktivnost vnějšího vzhledu
ve spojení s efektivností vnitřního uspořádání a snadné údržby. Olympijská myšlenka vyjádřená
její vlajkou je symbolicky přenesena do konstrukce, sestávající se z pěti identických prstenců
v různých pozicích, společně tvořící jeden homogenní tvar. Umístění na Trafalgarském náměstí
vyzývá k dialogu mezi klasickým a novým. Návrh respektuje měřítko dané sloupem admirála
Nelsona s okolními kašnami a svým jednoduchým geometrickým tvarem zároveň neustupuje od
ambice dlouhodobě působivého vzhledu.
Veřejné toalety
Autoři: Tomáš Madro / Přemysl Yalový
Návrh na podobu a umístění veřejných toalet v Brně počítá se zapuštěním celého objektu pod úroveň okolních
ploch. Návrh reaguje na potřeby občanů a zároveň se snaží vnést do městského prostředí nový prvek, který obohatí
městský prostor. Tvarově se jedná o dokončení hmoty navazující blokové zástavby, která v daném místě vrcholí
trojúhelníkovou plochou, kde je v současnosti venkovní posezení. Vzhledem k frekventovanosti ulice zde byla snaha
o intimnější atmosféru, místo, které člověk navštíví, když potřebuje, ale na kterém zároveň může odpočívat a nechat
„lidi nahoře dál proudit svým tempem“. Jedná se o monolitickou konstrukci zasazenou do terénu. Použit je pohledový
železobeton (beton C 20/25, ocel 10245 (K), 10216 (E)) s otisknutými matricemi firmy RECKLI. Použity jsou matrice
Miramas pro stěny opěrných zdí a protiskluzová matrice Antislip pro povrch schodiště. Konstrukce květinářství
a výtahové šachty jsou provedeny z prefabrikovaných pohledových betonových dílců o rozměrech 1200 x 500 mm.
Vnitřní povrchy jsou provedeny z voskovaného pohledového betonu. Příčky mezi chodbou a prostory toalet jsou
provedeny z mléčného skla osazeného do nerezového rámu. Součástí rámu jsou i kovové dveře. Stěny toalet jsou
omyvatelné.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Centrum a okraje
Dům pod Stalinem / Institut pro studium
soudobých dějin Akademie věd ČR
Autor: Ing. arch. Jiří Vojtěšek
Škola: FA ČVUT v Praze
Rehabilitace, zacelení rány, vyléčení místa v jeho fyzické i symbolické rovině. Nalezení
funkce adekvátního významu k výjimečné poloze i historickým souvislostem. Návrh
budovy Institutu soudobé historie Akademie věd České republiky.
Revitalisation of George Square in Glasgow
- Scotland - UK
Autor: Ing. arch. Kateřina Kulhavá
Škola: FA ČVUT v Praze
George Square je centrální náměstí města Glasgow a toto významné místo je dnes
bez radosti. Většina území je pokryta povrchem červeného asfaltu. Cílem mého návrhu
je přebudování tohoto území, aby bylo vhodné pro současné činnosti a účely. Chci
nabídnout George Square nové umělecké řešení zahrnující propojení a pouliční nábytek.
Hlavní problémy s dopravou byly vyřešeny změnou v dopravním systému. Konečný
návrh sestává z hlavního náměstí, rozsáhlé zelené části a malého náměstí před budovou
radnice. Dvě náměstí přinášejí místu dvě různá měřítka a atmosféry. Cesty přes trávník
jsou ve tvaru „X“ - jsou navrženy na nejčastěji používaných trasách chodců a rovněž jsou
imitací svatoondřejského kříže na skotské vlajce. Tartanový motiv (další skotský symbol)
přináší hlavní kostru myšlenky, ze které vychází pouliční nábytek. Navrhla jsem tento
nábytek konkrétně pro toto náměstí a je multifunkční.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Centrum a okraje
Město ve městě
Autor: Anna Přibylová
Škola: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Z hlediska etablování Prahy v současné Evropě je nutno zrevidovat její současnou image, podpořit
její kvality a eliminovat omezení k její dalšímu rozvoji. Otevřeností a efektivitou vazeb se zvýší
konkurenceschopnost města v rámci globální sítě i struktur měst podobného charakteru. V důsledku
této infrastrukturní revitalizace dojde i k prostorovým změnám v městské tkáni. Nejvýznamnější
z nich bude re-definice území stávajícího Masarykova nádraží a Florence. Schéma nové městské
substruktury na tomto území má sice jasně identifikovatelný charakter, nicméně je vystavěn
primárně na vazbách v jejím okolí a otevřenosti systému se v jakékoliv vývojové fázi změnit. Nosnými
jsou vztahy mezi individuálními městskými čtvrtěmi Nového Města, Karlína a Žižkova. Stejně tak
významný je i vztah mezi pulzujícím kompaktním městem a terénem izolovaným Vítkovem. Z tohoto
hlediska se dá na teritorium Masarykova nádraží pohlížet jako na most mezi specifickými světy.
Jednotlivé vývojové fáze jsou chápány spíše jako princip nikoliv jako konkrétní návrh.
MINIPOLIS, městský blok
Autoři: Ing. arch. Kristina Magasaniková / Ing. arch. Jan Magasanik / Ing. arch. Roman Prachař /
Ken Aoki / vizualizace: Michal Krištof
Ateliér: She Architect
“Dům je malé město, Město je velký dům” Leon Battista Alberti (1404-1472). Minipolis je
koncipován jako miniatura města pro jeho výsadu rozmanitosti a flexibility. Jedná se o blok
složený ze všech různých typologií bydlení v běžném městě, a to od malých rodinných domů na
městském okraji, přes řadové domy, městské domy, bytové domy k budovám výškových a věžových
apartmánů až k bydlení v mrakodrapu na druhé straně typologického spektra. Propojená síť domů
je novou alternativou k obvodovému bloku nebo bloku solitérních bodových staveb. Je alternativou
městského bloku, kde se architektura města střetne s přírodní strukturou (fraktál kořenů). Mnohogenerační a sociálně multi-vrstvená struktura bloku umožňuje zakořenit rodinnému bydlení.
Minipolis je flexibilní struktura, která se sžije s okolím hustě zabydleného centra i snadno proroste
do krajiny v nízko zahuštěné zástavbě. Komunitní mini-čtvrť bydlení pro 800 osob uvnitř skrývá
rozmanitost a překvapení podobné historickým centrům měst. Různorodé a víceúčelové dvory slouží
pro potkávání a společný život obyvatel bloku. Organický blok je přirozené spojení, kde se kloubí
přednosti bydlení v centru s přednostmi bydlení na periferii. Ikonická věž na severní straně bloku se
postupně směrem k jihu rozvětvuje a zapouští své kořeny do okolní krajiny.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Centrum a okraje
Textilana Liberec - Transformace pasivní
bariéry v aktivní rozhraní
Nominace na titul Young Architect Award 2011
Zdůvodnění poroty: Autorka řeší okraj centra Liberce v místě bývalé Textilany. Vhodným
způsobem navrhuje základní urbanistickou koncepci. Návrh by si však zasloužil
detailnější prověření jednotlivých veřejných prostorů, klíčových míst a vazeb na sousední
lokality.
Autor: MgA. Žofie Raimanová
Škola: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Hranice jsou podstatnou součástí každého města, důležité jsou hranice vnější i vnitřní.
Jsou to zlomy v kontinuitě prostoru, napomáhající k orientaci v rámci města. Rozhraní
centrální části Liberce a okolní zástavby je místem pro rozvoj, otázkou propojení, ale
i otázkou výrazu města. Liberec se nevyvíjel v rámci středověkých hradeb, není zde
proto patrná scelující vnitřní hranice centrální části. Můj návrh se proto zaměřuje na
provázanost města a způsob jeho scelení. Východiskem je systém věží. Věže se stávají
orientačními body v rámci města. Tyto body jsou umístěny na hranici centra Liberce
v místech příjezdových cest. Mohou být chápány i jako brána, vstup do centra města.
Jeden z bodů je umístěn na území po bývalé Textilaně. Území po bývalé Textilaně
v Liberci lze dnes chápat jako problematickou hranici ve formě bariéry. Práce se proto
zabývá jejím přetvořením v rozhraní, které by v rámci města plnilo funkci spojující.
Západočeská galerie Plzeň - galerie na
náměstí aneb druhé náměstí po 1000 letech
Autoři: Ing. arch. Václav Kocián / Ing. arch. Václav Kořán / Miroslav Korbička
Ateliér: Fandament Architects s.r.o.
Galerie – místo duševního povznesení, novodobé chrámy umění. Stávají se dominantami
měst a přitahují pozornost všech kolemjdoucích. Vyzařujících svou majestátnost
a historickou hodnotu, jak ve stavební struktuře, v duchovní podstatě i v základech
kultury jako podstaty našich hodnot. S prostory kolem sebe, musí konkurovat novodobým
chrámům obchodu. Ty svou gigantností a mamonem dnešní konzumní společnosti
přetahují veškerý život na vzdálené, pouze motoristicky dostupné předměstí. Vylidněné
ulice smutní a jediná místa schopna odolávat tomuto zhoubnému bujení jsou centrální
části měst. Místa, kde se lidé potkávají, shromažďují. Kde mohou prožívat emoce své
i jiných. Kde se stávají kulturní. Těmito místy mohou být právě kulturní instituce a jejich
prostranství. Kumulují život a rozšiřují centra do mrtvých okrajů. Jejich návrh vychází
z důležitosti a z celkového řešení města, městské struktury, rozvoje, citlivému přístupu
k minulosti.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Centrum a okraje
Hasičská stanice Ondřejov
Autor: Josef Kadlčík
Škola: FSv ČVUT v Praze
Jedná se o objekt hasičské stanice v Ondřejově s trvalou osádkou osmi požárníků
a kapacitou garáží na 4 hasičská auta. Objekt je dvoupatrový, je k němu přiřazena
věž na sušení hadic, která se nachází na ostrůvku uprostřed vodní plochy
v blízkosti stanice. Nově zřízena je i požární nádrž na východě pozemku. Na severní
straně je umístěno hřiště. Ve tvaru haly se odráží dynamičnost situace ve chvíli
výjezdu, budova stojí na místě a ,,vystřeluje“ vozidla ven. Vnitřek haly pojat jako
organizované rozmístění buněk v úrovni vrchního patra, které jsou propojeny
lávkami. Celý interiér má působit jako vnitřek stroje nebo lodi, čemuž napomáhají
průhledy do prostoru pod sebou, segmentování hlavních nosných konstrukcí
a výběr materiálů.
Nouvelle vague - nové formy bydlení
Autor: Jiří Lukeš
Škola: FA ČVUT v Praze
Je navržena rostlá, soběstačná urbánní struktura v krajině. Myšlenky návrhu navazují
na principy zahradních měst Ebenezera Howarda. V navrhovaném podání je zahradní
město – satelit - jako energeticky samostatná jednotka, která je vymezena vůči okolní
krajině. Další sídla jsou navázána v optimálním okruhu. Jako měřítko soběstačné
jednotky je zvolen 1 ha urbanizovaného území, které má schopnost pojmout až 30 tis.
obyvatel. Plocha krajinného prstence v návaznosti na sídlo je odhadována na 18 tis. ha
a je stanovena z průměrné zemědělské plochy, která je schopna rezidenty uživit. Tři pilíře
návrhu: 1. PILÍŘ – Existuje město a krajina – žádný bezbřehý okraj; 2. PILÍŘ – Propustnost
urbanistické struktury – podpora sociálních vazeb a dějů; 3. PILÍŘ – Důraz na osobní
odpovědnost a soběstačnost v měřítku sídla.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Centrum a okraje
Ulice města
Cena rektora ČVUT
Zdůvodnění poroty: Autor řeší závažné téma centra Prahy – respektive veřejného prostoru
magistrály mezi muzeem a Těšnovem. Porota oceňuje lapidární a kontextuální řešení
a potvrzení názoru, že magistrála se má stát městskou třídou sevřená městotvornou zástavbou
s vazbou na sousedící charakteristické lokality. Výsledek je ukázněný a uměřený. Autor
nezůstává pouze u konceptu a objemového řešení, ale kvalitu navrženého prostředí poctivě
prověřuje.
Autor: Martin Gaberle
Oblast Hlavního nádraží je dnes charakteristická množstvím intenzivních neuspořádaných
vzájemně nepropojených toků tvořících místní hranici. Vysoká intenzita dopravy je zde
problémem stejně jako příležitostí. Návrh řeší propojení neprostupné části města od
Florence po Národní muzeum. Propojení dopravních uzlů, toků, zásadních místních cest
a vytvoření intenzivního rozhraní mezi oddělenými částmi města formou městské ulice, která
vzniká namísto stávající Severojižní magistrály. Ulice, cesta tvořená zklidněnou Severojižní
magistrálou, pěšími cestami a cyklostezkami, je prostorově vymezena zástavbou, která stejně
jako cesty reaguje na okolní městskou strukturu. Nová ulice nabízí nejkratší cestu územím
a zároveň zapojuje vytvořením kvalitního veřejného prostoru významné budovy oblasti zpět
do organismu města.
Sub atrial house
Autor: Pawel Nowicki
Subatriový dům byl vynalezen k zaměření na estetiku prostoru okolo nás - zejména
při degradaci předměstí. Důsledkem rozšiřování měst existuje okolo evropských měst
množství intenzivního zastavění, které interferuje s přírodním panoramatem. Pokud
nedokážeme zastavit tuto expanzi na cenná přírodní území, nalezněme neutrální
formy, které nám pomohou minimalizovat devastaci krajiny vzniklou neustálým růstem
nevzhledných struktur. Ideou je neutralita absencí. Zřejmá dematerializace zruší
prostorové estetické vztahy a vyloučí viditelné disonance. Inspirací byly archetypální,
primární přízemní přístřešky a atriové domy - struktury bez vizuálního kontaktu
s prostředím (pouze atriový dům zakrývá pocit z toho, že jsme v suterénu). Jedná se
o volitelné řešení pro neomezené formy devastující předměstskou krajinu. Výhody
subatriových domů jsou: minimální nutná plocha pozemku = 400 metrů čtverečních /
pasivní řešení / vysoká úroveň soukromí / forma zredukovaná na jednu dvojnásobně
zhroucenou zeď / neutralita pro krajinu.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Centrum a okraje
Praha - Bubny nové řešení
Autor: Ing. arch. Ondřej Homa
Škola: FA ČVUT v Praze
Urbanistická studie nabízí řešení veřejných prostor okolí Nádraží Bubny v Holešovicích.
Pozůstatkem dříve významného dopravního uzlu je chátrající stanice a cca 80 ha
nezastavěné a urbanisticky nestabilizované plochy spojující dvě vltavská nábřeží. Návrh
je postaven na kompozici veřejných prostor a lávce přes řeku Vltavu, která by měla být
spojujícím článkem s historickým jádrem Prahy. Celé území je polyfunkční se střídající
se rezidenční, obchodní, kulturní a komerční funkcí.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Město a voda
Club House pro členy St. Pancras
Cruising Club, King´s Cross Yacht
Basin, Grand Junction Canal, Londýn,
United Kingdom
Město a řeka - Praha
a Vltava
Most Karlín-Holešovice: GALERIE
VLTAVY
Modulární galerie na nábřeží
Vláda opačně
Future in the past
Galerie Klárov
Praha - nábřeží Vltavy - korzo pro 21.
století
Plavecký bazén podle Rema
Koolhaase
Most Barikádníků - Urban memory
revisited
Urbanistický detail - KLÁROV
Místo v tísni - Nové Nové Heřminovy
Culture shelter, Tampere, Finland
Virtual and material elements of
space
Východní cíp Alžbětinského ostrova
v Komárně
New H2Ousing quarter
Most – přístav
Kavárna Na Břehu
v Jaroměři
Voda ve veřejném prostoru Starého
Brna
Řeka a město / Vltava
a Praha
Revitalizace koupaliště Škorna,
Vodňany
Holešovické nábřeží
Nábřeží pod historickými hradbami
města Cartagena de Indias
Město a řeka
Městské lázně na Štvanici
Most Karlín - Holešovice: KAPLE VLTAVY
Center for research and tourist
accommodation
of natural park of the Ebro river
delta (Spain)
Pontonová cyklostezka
Parramatta Waterfront
Ostrov Valchařská - biocentrum
uprostřed města
Rohanský ostrov v Praze Karlíně urbanismus, blok, obytný dům
Sports tower
Biglajz, Torysa
Muzeum Imigrace Miami
Book and BluesHouse
Černá Louka Ostrava panodramatické město
s velkou řekou a centrem
v centru
Molo nad Botičem
O řece, městě a lidech
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Město a voda
Club House pro členy St. Pancras Cruising
Club, King´s Cross Yacht Basin, Grand
Junction Canal, Londýn, United Kingdom
Autor: Tereza Kačerová
Škola: The University of Nottingham, Velká Británie
Objekt vytváří novou možnost pohybu v prostoru přístaviště, klíčové je napojení na cestu
pro pěší a cyklisty na druhém břehu. Stoupání po rampě znamená získat nadhled nad
městem, zdůraznit napojení na okolní prostory a geometrii zdymadla. Současné zázemí
klubu (věž) umožňuje pohled na panorama celého města, ale vztahy v blízkém okolí se
ztrácí, proto nový objekt funguje jako rozhledna zdůrazňující kontext místa, průhledy
a výhledy z oken vymezují prostory, ze kterých si člověk skládá celý obraz o městě kolem
sebe.
Future in the past
Autor: MSc Karolis Kazlauskas
Ateliér: STUDIO ERMOU 300
Stejně jako všude jinde, hraje řeka důležitou roli v životě města. Praha, budoucnost
v minulosti: „Procházka křížem-krážem“. Koncepční projekt prezentovaný v Young
Architect Award 2011 se nachází v samém srdci centra Prahy, v okolí řeky Vltavy.
Hlavním cílem tohoto projektu není řešit konkrétní problémy spojené s městem,
nařízení a jiné související otázky týkající se města, myšlenkou je vyzkoušet pohled
z jiného úhlu minulé architektury a dnešní architektury, která je téměř od kořenů
jiná v porovnání s minulými architektonickými styly. Pointa je zaměřena na to, jak
tyto dva rozdílné staletí a urbanistické / architektonické styly mohou být „svázané“,
aniž by byly sebedestruktivní nebo „zraňující se navzájem“ ve smyslu funkcí,
designu, materiálů, vyhlídek a životního prostředí.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Město a voda
Praha - nábřeží Vltavy - korzo pro 21. století
Nominace na titul Young Architect Award 2011
Zdůvodnění poroty: Projekt nabízí jednotící velkorysý koncept, ve kterém se objevují poukazy i ke
konkrétnějším městotvorným detailům. Jsou to městsky upravená nábřeží, pavilony, mola i trasy
lužními porosty jako městotvorný nově zdůrazňovaný fenomén Prahy. Proplétání břehů Vltavy jako
jednoho principu s městskou právě popsanou krajinou upozorňuje na rezervy území a potenciál
s jeho neopakovatelností. S tímto přístupem byl návrh hodnocen v nejužším finále a jen díky přílišné
konceptuálnosti a obecnosti těsně unikl ocenění ve své kategorii.
Autor: Bc. Pavel Buryška
Škola: FA ČVUT v Praze
Měřítko zpracování zabírá komplexní vizi vztahu městské a přírodní krajiny v rámci pražského úseku
Vltavy. Na základě vyhledání a pojmenování současných „rezerv“ a stabilizovaných úseků podél
řeky, je stanovena iniciační strategie, jejímž účelem je smysluplné a koncepční jednání v určených
lokalitách. Vize směřuje k návaznosti těchto míst, čímž ve výsledku vznikne kontinuální pobřežní
promenáda vedoucí skrze Prahu od jihu na sever. Platforma, která na jednu stranu vytváří podmínky
a prostředí pro podporu veřejného života v rámci jednotlivých lokalit a na stranu druhou, je vytvořena
promenáda, která představuje výletní trasu okořeněnou celou řadou různorodých zastavení.
Urbanistický detail - KLÁROV
Autor: Bc. Ondřej Bechyně
Škola: FA ČVUT v Praze
Klárov je jedním z velice lukrativních a památkově chráněných území Prahy umístěný nedaleko
historického jádra a v těsné blízkosti stanice metra A – Malostranská, kde dochází ke střetu
historické rostlé zástavby a zástavby současnější. Ze severní strany je území lemováno skalnatým
terénem, z jihu řekou Vltavou. Výraznými elementy území jsou jeho přetíženost integrovanou
automobilovou dopravou a členitá morfologie. Stávající terén zamezuje přímému kontaktu s řekou.
Samotná centrální část území není příliš kvalitně řešena a v danou chvíli není adekvátně užívána.
Návrh počítá s novým sjednocujícím materiálovým řešením celého prostoru. Chápání Klárova jako
dopravního uzlu pomohlo při volbě povrchového materiálu, kterým je probarvený červený asfalt.
Zvolený výrazný materiál je použit i na vozovky, což vede ke zpomalení dopravy. Návrh dále počítá
s výraznými terénními úpravami a dosazením nových drobných objektů do území – galerie, kavárna
s výhledem, lávka. V samém nitru prostoru vzniká klidová variabilně využitelná plocha. Změna
terénu umožňuje volný přístup na nábřeží, k řece a plynulý pohyb chodců pod Mánesovým mostem
dále po nábřeží.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Město a voda
Culture shelter, Tampere, Finland
Autor: Bc. Tomáš Beránek
Škola: Tampere University of Technology, Finsko
Navrhovaná budova reprezentuje velice důležitou hodnotu pro město a pro jeho kulturní život. Proto
by měl tvar budovy reprezentovat místo, stát se symbolem a navazovat na tradici a jeho minulost.
Hlavní objem je tedy inspirován industriálním dědictvím a spojením mezi jezery. Hmota má tvar
dvakrát ohnuté trubky reprezentující toto spojení. Je vyplněna menšími objemy a platformami
s jednotlivými funkcemi objektu. Zešikmené platformy jsou inspirované nastříhaným papírem
vyráběným v papírně na protějším břehu. Samotná trubka je zároveň i hlavním nosným prvkem
budovy. Ten je inspirován příhradovou konstrukcí a pokryt prosklenou fasádou. Tvar budovy dovoluje
ponechat existující pěší cesty a nabízí místo pro relaxaci v parteru. Hlavní část budovy, umístěná
nad střechami okolních domů, umožňuje výhled na jezero a město Tampere. Celá hmota je úzká,
směřuje ve směru spojení dvou sousedících jezer a kopíruje podélný tvar pozemku.
Východní cíp Alžbětinského ostrova v Komárně
Nominace na titul Young Architect Award 2011
Zdůvodnění poroty: Soutěžní přístup prokazuje značnou míru profesionality, pracnost a svědomitost.
Porota shledala přínos v zodpovědném rozpracování všech technických i psychologických vstupů do
území ostrova v Komárně, pouze nosný myšlenkový přínos není zcela zřejmý, pro vyšší hodnocení by
měl být evidentní. Superstruktury mnoha objektů, zajímavost konstrukcí, skladba intervencí autora
vytváří nabídku leporela z technicistních objektů.
Autor: Ing. arch. Michal Nejezchleb
Škola: FA ČVUT v Praze
Na východním cípu Alžbětinského ostrova ve slovenském Komárně vzniká prostor vymezený
Muzeem s přístavem, yacht klubem s loděnicí, nástupovou rampou, mostem pro pěší, zelenou
stěnou z okrasných keřů a dominantou vyhlídkovou věží v ose ostrova. Betonové rampy nabízí
okružní cestu okolo osy ostrova až na koupací molo a dřevěná paluba míří k patě věže. Výraz „domů“
vychází z jejich prvotního utilitárního užívání (nástupiště osobního přístavu, kotviště a servis pro
lodě, mostová a věžová stavba), z umístění objektů (plavou na pontonech) a ze vztahu ke kontextu
místa bývalého přístaviště s poetikou nákladních jeřábů a lodí. Situováním všech budov kromě věže
a nástupní rampy mostu do vody se vytváří volný prostor cípu ostrova a vzniká zde místo k „akci“.
Místo tak volně navazuje na nový zelený svět parku, který se nachází v západnější části ostrova.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Město a voda
New H2Ousing quarter
Autoři: Bc. Eva Rusková / Valentina Pallotti / Bc. Pablo Fernandez Carpintero
Škola: Katholieke Universiteit Leuven, Belgie
Nová čtvrť H2Ousing quarter spočívá ve vytvoření nové urbanistické typologie založené na nové
formě vodní plochy v Antverpách, která přináší zpět vztah mezi městem a vodou. Jedná se
o flexibilní plánovací strategii, která má své místo v čase. Nabízí nové činnosti a způsob života ve
vztahu s vodou. Otevřená struktura, která umožňuje investorům a architektům rozvinout svůj vlastní
projekt ve vztahu s ostatními při dodržování pravidel hry. Musejí zastavovat prostor mezi dvěma
kanály se smíšeným programem, který sleduje zvedající se profil od břehu řeky k dálnici. Nová
čtvrť H2Ousing quarter je navržena a zkonstruována ekologicky jak v malém, tak velkém měřítku,
přičemž využívá vodu jako hlavní zdroj. Je zaintegrována ve strukturách města. Dokončuje celek
a uvádí jej do vztahu k řece Šeldě. Spojuje město v různých směrech. Od prvních kroků je atraktivní,
nabízí nové veřejné prostory, zatímco zachovává původní rekreační činnosti v nezastavěném území.
Most – přístav
Autor: Ing. arch. Anna Vohlídalová
Škola: FA ČVUT v Praze
Lávka pro pěší a cyklisty mezi Karlínem a Holešovicemi je nejen bezbariérovým propojením dvou pražských čtvrtí,
oddělených řekou Vltavou. Chce zpříjemnit a zrychlit cestu domů nebo do práce, zároveň nabízí možnost vychutnat
si volný čas v plánované rekreační zóně ostrova Štvanice. Je mostem propojujícím čtyři pevné břehy a vltavskou
hladinu, chce být nejen dopravní tepnou, ale i cílem cesty mnoha Pražanů. Pilíře, podpírající lávku v korytě Vltavy,
umožňují sestoupit z úrovně nábřeží dolů k hladině řeky, v tomto místě se rozšiřují a vytváří pravidelný rastr
přístavních mol, sloužících jako kotviště pro plovoucí objekty. Ty mohou reagovat na aktuální stav vody a v případě
povodně budou odtaženy do ochranného přístavu. Funkční náplň plavidel se může variabilně měnit dle aktuální
poptávky či roční doby. Jako stěžejní funkce je navržena obnova tradice pražských říčních plováren. Areál koupaliště
přiléhá ke Štvanici a umožňuje návštěvníkům rozptýlit se na travnatém břehu ostrova.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Město a voda
Kavárna Na Břehu v Jaroměři
Autor: Bc. Ondřej Toman
Škola: FA VUT v Brně
Cílem návrhu je zatraktivnění nábřeží řeky Labe v blízkosti centra města. Mou snahou
bylo přinést život k řece na dnes zcela nevyužité místo. Vzhledem k potenciálu místa jsem
zde navrhl objekt kombinující kavárnu s malou restaurací, která v těchto místech citelně
chybí. Na objekt navazují stupňovité terasy, tvar objektu vychází z tvaru volné parcely.
Objekt je dvoupodlažní. V přízemí se nachází provoz kavárny s venkovním posezením.
V horním podlaží se nachází malá restaurace s terasou. Obě podlaží jsou spojena výtahem
i schodištěm vhodným též k sezení. Z horního podlaží se naskýtají nové pohledy na
řeku, centrum města a na přilehlý park. S ohledem na nebezpečí jarních záplav je hlavní
těleso objektu zdviženo. Dřevo jako materiál bylo vybráno s respektem k místu, ke vztahu
k přírodnímu charakteru okolí. V letních měsících zde může být nainstalována plovoucí
spojovací lávka, na kterou by navazovaly plovoucí platformy pro opalování a relaxaci.
Voda ve veřejném prostoru Starého Brna
Nominace na titul Young Architect Award 2011
Zdůvodnění poroty: Hlavní kvalitou návrhu je znovupřinesení tématu vody do prostoru malé
části Starého Brna. Za slabinu návrhu lze považovat fragmentálnost návrhu, takovéto téma by si
zasloužilo komplexnější pojetí v rámci vnitřního města a přesvědčivější vyjádření celé ideje. Idea
otvírání různých náhonů a vodotečí v dosud konverzí nedotčených průmyslových a periferních
areálů je sice mnohokrát prověřovaná, tedy nejedná se o zvláštní myšlenkový přínos, přesto návrh
vyznívá uspořádaně, pozitivně věcně a v urbanistickém detailu vytváří předpoklady pro možnost
úspěšného dopracování. Objekty a urbanistický detail vyznívají schematicky a naznačují další
potřebu profesionálního přístupu směrem k vyzrálejšímu detailu.
Autor: Jiří Šerek
Škola: FA VUT v Brně
Cílem práce je navrátit vodu do veřejných prostorů nejstarší městské čtvrti Staré Brno a připomenutím
zaniklého Svrateckého náhonu podpořit obnovu génia loci této charakteristické části města. Návrh
je zaměřen na efektivní hospodaření s dešťovou vodou v podobě vytvoření lineárních vodních prvků,
úzce propojených se stávající i nově vzniklou urbanistickou strukturou. Srážková voda bude sloužit
k užitkovým i rekreačním účelům. Kopírování přesné historické stopy náhonu není smyslem návrhu.
Vodní nádrže se budou skládat z podzemní a nadzemní části, přičemž nadzemní část je ztvárněna
jako městský vodní prvek, podzemní nádrž bude mít retenční funkci. Veřejné prostory kolem kanálů budou fungovat jako pěší zóny. Návrhy budov reagují na současnou urbanistickou strukturu
a dopravní situaci. V rámci DP byly zpracovány urbanistické studie Mendlova náměstí a lokalit bývalých výrobních areálů Kras a Rybářská. Součástí práce je i vytipování dalších vhodných území.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Město a voda
Ostrov Valchařská - biocentrum uprostřed
města
Autoři: Ing. Petra Chvílová / Ing. Julie Křeháčková / Ing. Helena Nečasová
Škola: Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
Návrh parku na „ostrově Valchařská“ využívá potenciálu území, který spočívá především
v jeho návaznosti na koryto řeky Svitavy. V dnešní době je řeka spíše potlačena, formální
úprava parku nenaznačuje, že by zde řeka vůbec byla. Přitom má řeka velký rekreační
a estetický potenciál. Park na nábřeží Svitavy je řešen jako multifunkční veřejný prostor
– má za cíl vytvořit plochu pro pobyt lidí a zároveň vytvořit zeleň fungujícího lokálního
biokoridoru. V centrální části plochy je navržena rozvolněná parková úprava pro pobyt
lidí, v okrajových částech, blíže řece a náhonu pak přírodnější úprava s velkým podílem
dřevin vhodných pro dané stanoviště. Návrh je koncipován tak, aby připomínal atmosféru
nábřeží řeky a přístavu. Jsou tomu přizpůsobeny druhy rostlin i mobiliář v kovovém
provedení připomínající prvky na lodích. Celkovou přístavní pohodu parku mají přinášet
i houpací sítě určené pro odpočinek návštěvníků.
Sports tower
Autoři: Architekt Sergiy Prokof`yev / Olga Prokof´yeva
Sportovní věž bude umístěna na břehu řeky Dněpru a bude sestávat ze tří
hlavních bloků. Blok 1 bude umístěn na ostrově podél břehu řeky a bude sestávat
z největších sportovních zařízení, tj. 4 fotbalových stadionů. Blok 2 bude umístěn
přes řeku a bude mít tři podpěry: pravý břeh, Blok 1, levý břeh. Budou v něm umístěna
menší zařízení: tenisová hřiště, hokejový stadion, plavecký bazén, basketbalová
a volejbalová hřiště. Blok 2 bude rovněž sloužit zároveň jako veřejná zahrada na
pěším mostě, který spojuje dva břehy řeky. Blok 3 - vícepatrový - bude obsahovat
9 hotelových bloků pro týmy účastníků. Dva bloky na vrcholu věže budou obsahovat
restaurace a pozorovací plošinu.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Město a voda
Muzeum Imigrace Miami
Autor: Mag. arch. Jakub Klaška
Škola: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Muzeum imigrace a komunitní centrum, Miami Beach, Florida. ZÁKLADNÍ PRINCIP: Základním
principem je cesta, a to jak ve vztahu k veškerým jejím významům, tak i prostorovým kvalitám.
Veřejný prostor ve formě narativní cesty. KONCEPT: V tematické rovině se střetává cesta
z pohledu imigranta, aktivita překonávající politické, mentální i fyzické hranice, s cestou
návštěvníka, tedy médiem přenosu informací. Tato narativní povaha cesty je propsána
celým prostorem muzea, zdůrazňuje tak fakt, že právě cesta je stěžejním bodem v životech
imigrantů. URBÁNNÍ KONTEXT: Muzeum je pokračováním hlavní osy celé urbánní struktury
South Beach, plynule na ni navazuje a transformuje její lineární proudění do prostorové smyčky
vnitřku muzea. Cesta v urbánním měřítku se tak plynule stává součástí vnitřního prostoru a ten
pak zase dává městské ose adekvátní zakončení v měřítku lidském. POPIS NÁVRHU: Samotné
muzeum je formováno dvěma cestami propojenými do prostorových smyček. Tyto dvě cesty,
výstavní a vzdělávací, se navzájem proplétají, míjí a reagují na sebe. Jejich dialog doslova tvoří
hmotu muzea. ZÁVĚR – VÝCHODISKO: Evoluce lidstva, měst a budov se vyznačuje specifickou
dynamikou. S akcentem na její narativní povahu ji projekt zhmotňuje do kontinuálního pohybu
pěších tras v lidském měřítku.
Město a řeka - Praha a Vltava
Autoři: Bc. Martin Klicpera / Bc. Petra Barotková / Bc. Miroslav Juren
Škola: FA ČVUT v Praze
Zadáním projektu bylo téma „Město a řeka – veřejné prostory a Vltava“
– regenerace pražských veřejných prostorů napojených na řeku, posílení
fenoménu vltavského údolí, hledání měřítka, proporcí a vztahů, soužití města
a krajiny. Snažili jsme se o počáteční zobytnění prostorů kolem Vltavy pomocí
drobných zásahů, které vyvolají další řetězec reakcí. Koncept se zakládá
na kontrastu vltavských břehů ve smyslu „kamenný x zelený“, resp. rušný
x klidný. Iniciačními místy s největším potenciálem jsou předmostí a u nich
posilujeme kontrast založený na stejném principu. Protilehlé prostory chceme
propojit tak, že prostranství se zelení natáhne skrz řeku svou „ruku“ do
městského prostoru a naopak, a vytvoří tak možnost úniku z rušného města
do klidného parku blízko řeky.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Město a voda
Modulární galerie na nábřeží
Autor: Bc. Jakub Straka
Škola: FA ČVUT v Praze
Koncept: Prezentovaný dům je myšlený jako součást širšího systému, který je přizpůsoben obtížně
zastavitelnému nábřeží Vltavy a je schopen reagovat na změny potřeb dané lokality. Systém je
založen na užití prefabrikovaného modulového prvku, jehož řazením je vytvářen základní objem.
Jednotlivé prvky jsou z výroby transportovány po vodě přímo na staveniště. Nábřežní zeď je použita
jako opěrný prvek. Rychlá výstavba, demontovatelnost, přizpůsobivost výšce nábřeží a transport
po vodě umožňuje vznik v různých místech nábřeží. Galerie: Základem galerie bylo vytvoření
zajímavého veřejného prostoru na jinak sterilní náplavce, tedy propojení galerie a náplavky. K tomu
galerie využívá tunel jako prostor pro promítání umění. Jak projekce na nábřeží, tak samotný prostor
galerie je zaměřen na prezentaci mediálního umění. Součástí galerie je kavárna.
Galerie Klárov
Autor: Vojtěch Sosna
Škola: FA ČVUT v Praze
Galerie na Klárově je orientována k řece, cesta ke galerii je jen rozšířeným korytem potoka
Brusnice. Potok se v minulosti v těchto místech vléval do Vltavy (dnes je veden kanalizační
stokou). Hmota budovy je zapuštěna do terénu a přístupová cesta se jeví jako brázda v zemi.
Brázdou je možný průhled i přístup až na nábřeží. V úrovni 4,2 m pod okolním terénem potok
padá do vodní nádrže. Vstup do galerie je orientován k nádrži a je v úrovni – 5 m. Velký výstavní
prostor má rozměry 24 m x 16 m, přirozené osvětlení shora a je bez podpor. Střecha je pochozí.
Bílé výstavní panely v rozměru 3,5 m x 2 m jsou mobilní a lze je kotvit k podlaze a k průvlakům.
Budova je rozšířením Fragnerovy galerie. Součástí galerie je kavárna, kterou je možné funkčně
oddělit. Kavárna má výhled na řeku. Sestup je možný kromě brázdy i výtahem. Nábřeží před
galerií je propojeno s parkem na jihu průchodem pod Mánesovým mostem. Na nábřeží na
severu se navazuje podvěšenou lávkou. Odkrytí potoka je středem parku. Nádrž do níž potok
padá, je střed galerie. V parku je zachována většina stromů s výjimkou těch v místě galerie.
Vysázeno bude cca 35 nových stromů.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Město a voda
Plavecký bazén podle Rema Koolhaase
Autor: Kateřina Zámečníková
Škola: FA ČVUT v Praze
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ: Možnost nastavitelnosti hladiny bazénu, tedy i hloubky ponoru ve vztahu k vodní hladině
Vltavy. Šatny skryty v trupu “lodi”, zachovávají tak koncept inspirativní a jasné vize. FORMA: Inspirací návrhu
je plovárna Rema Koolhaase z knihy Třeštící New York. KONCEPT: Nalezení jiného prostoru, novátorská vize dle
konstruktivistických architektů, nový prostor setkávání, jiný pohled na svět z hladiny Vltavy. ZADÁNÍ: Hledejte nové
formy využití Vltavy, zkoumejte nepodporované oblasti možného vývoje, limity a omezení.
Místo v tísni - Nové Nové Heřminovy
Nominace na titul Young Architect Award 2011
Zdůvodnění poroty: Porota vysoce hodnotila přístup autorky, přestože místo v tísni v lokalitě
Heřminovy se v podstatě se zadáním tématu Město a voda míjí. Pokud přijmeme tezi, že město
přesahuje přes svoje historické hranice daleko do krajiny svými vazbami, lze v dané kategorii návrh
hodnotit. Technokratická výstavba velkých vodních děl a přehrad jako příměstských a civilizačních
vstupů do krajiny je v tomto návrhu alternativně nahrazována citlivými a poučenými protipovodňovými
krajinnými úpravami. Ty vytvářejí estetický a funkční rámec pro nové architektonické, technické
i hospodářské formování terénu, a to bez zbytečných romantizujících příkras.
Autor: MgA. Bc. Marcela Chylíková
Škola: FA VUT v Brně
Pojmy jako paměť místa a domov jsou stále křehčí, proto je tento projekt navrhován s pozorností
k člověku a krajině. Opavu ohrožují povodně z povodí řeky Opavy. Nové Heřminovy mají ideální
podmínky pro zbudování vodní nádrže s kapacitou 16 mil. m3. Znamená to odsun poloviny této
sudetské obce. Krajina a lidé s ní zažívají znovu vyvlastnění a přesídlení. Vůči nevypočitatelnému
podnebí staví přizpůsobivý systém vycházející z geomorfologie terénu. Vodní systém se stává
součástí sídelní a krajinné struktury. Navrhované kroky vedou k udržení kontinuity osídlení
a zachování paměti místa. Hlavním aktivním prvkem systému jsou kaskády rozlivových teras
umístěné do svahů u problematických vedlejších přítoků Opavy, které způsobují v období přívalových dešťů kolaps hlavního toku. Dalšími kroky jsou opatření zvyšující retenci a vsakování vody
v krajině: úpravy terénu a cest, změny využití území, cílená protierozní agrotechnika a obnovení říční nivy na neosídlené ploše povodí. Celý systém doplňuje soustava suchých poldrů v oblasti povodí
s kapacitou 12,4 mil. m3. Navrhovaná opatření tvoří funkční neagresivní řešení pro horní Opavu. Toto místo je vhodné pro zbudování vodní nádrže, ale přehrada sama o sobě neřeší příčiny povodní. Je
nutné volit strategii univerzální i přizpůsobivou konkrétnímu místu a lidem. Měli bychom být schopni nalézt vyspělejší řešení, než jakým je další vysídlování obyvatel.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Město a voda
Virtual and material elements of space
Autor: univ.grad.eng.arch. Anja Pavlin
Škola: Univerza v Ljubljani, Slovinsko
Virtuální a hmotné prvky prostoru - experimentální pavilón v Remichu.
Čeho jsme si v poslední době nevšimli? To je paradoxní otázka, protože si
nemůžeme všimnout toho, čeho jsme si nevšimli. Lidé nejsou schopni
všimnout si prostředí jako nahromadění dynamických procesů, protože lidské
vnímání v daném čase a prostoru je omezeno lidským chápáním. V diplomové
práci se představují tyto vztahy mezi virtuálními a hmotnými prvky prostoru
se základním zdrojem termínu virtuální a rolí fasády. Na teoretickém základu
se stanoví kritéria pro architektonickou iluzi, která slouží jako referenční
rámec. Tato kritéria uvažují pět kategorií, které ovlivňují lidské vnímání
fasády: perspektiva, přirozené světlo, odraz, chromatoforní architektura
a mediální fasáda. Jejich platnost se ověřuje na experimentálním modelu
s důkladně vybranými jednoduchými formami a materiály, pečlivými průhledy
a s ohledem na atributy fyzikálních zákonů v architektonickém projektu
pavilónu na břehu řeky Mosely.
Řeka a město / Vltava a Praha
Titul Young Architect Award 2011
Zdůvodnění poroty: Autor představil klasické a zároveň soudobé uvažování o urbanismu jako
městotvorného procesu, jako splétání objevovaných míst, lokalit a linií do výsledného tkaniva. Tento
z historie do současnosti odvozený přístup nabízí v historii ověřený a zároveň nový způsob myšlení,
který je založen na hledání míst navzájem svazovaných. Tyto vazby skládá jako vrstvy přes sebe
a skrze tyto vrstvy se tak město mnohem výrazněji vztahuje k řece. Aktivování míst se děje jak
urbanisticky, tak architektonickým a psychologickým způsobem. Jde o zřejmou percepci městské
krajiny v průběhu dotyku městských nábřeží a Vltavy. Přístup autora je hodnocen jako propracovaný,
svědomitý a i v určité staronovosti originální přístup k urbanismu. Pouze je třeba podotknout, že by
mu nutně mělo příslušet větší dopracování. Přesto je natolik důsledný a kvalitní, že získal nejvyšší
ocenění.
Autor: Bc. Jakub Jílek
Škola: FA ČVUT v Praze
Cílem práce bylo nejprve pojmenovat fenomén Vltavy ve vnitřní Praze a následně navrhnout
koncepci a konkrétní příklady posilující vztah města a řeky. Dnes se Praha k Vltavě „točí zády“.
V mém návrhu se řeka stává součástí veřejného prostoru města, aktivit v něm i jeho dopravní sítě.
Život města se dostává až k vodní hladině nebo přímo na ní. Pokládám na sebe vrstvy jednotlivých
řešení. První vrstvou návrhu je „koupání v řece“. Navazuji na tradici plováren v Praze – obnovení Občanské plovárny, vytvoření bazénu Hollar, aj. Návrh klade důraz na pěší – lávky (propojení s ostrovy),
ruší parkování na náplavkách, doplňuje systém přívozů PID, zlepšuje možnost „dotknout se vody“. Poslední vrstvou jsou aktivity v okolí řeky. Na základě čtení charakteru města jsem vytipoval místa
pro různé aktivity ve veřejném prostoru.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Město a voda
Městské lázně na Štvanici
Autor: Bc. Pavla Sukaná
Škola: FA ČVUT v Praze
Cílem návrhu bylo využít ostrov zejména pro sport, relaxaci a zábavu v zimě i v létě. Zároveň
si dáváme za cíl zachovat co největší přírodní plochu parku. Koncept je inspirován historií,
kdy byla Štvanice tvořena několika ostrovy a říkalo se jí „Velké Benátky“. Ostrov Štvanice se
nachází v atraktivní poloze v centru Prahy. Z těchto důvodů navrhujeme na ostrově městské
lázně se saunovým světem, letní plovárnu a občerstvení. Ostrov je rozříznut křivkami, které
vycházejí z tvaru ostrova a z modulu pilířů Negrelliho viaduktu. Tím jsou vytvořeny malé
ostrovy a mezi nimi kanály. Na nově vzniklých ostrovech a původním ostrově jsou situovány
budovy, které spolu vzájemné funkčně souvisejí a komunikují. Všechny objekty jsou zdviženy
na sloupech do výšky asi osmi metrů, čímž uvolňují celý přírodní prostor Štvanice pro veřejný
park i pod budovami. Fasády budov vycházejí z modulu sloupů a jsou obloženy dřevem.
Center for research and tourist accommodation
of natural park of the Ebro river delta (Spain)
Autor: Architect Daniel Fernandez Florez
Škola: E.T.S.A. Madrid, Španělsko
1 - Socioekonomický kontext: Španělské pobřeží je zničeno katastrofálním městským plánováním
založeným na rozmachu zastaralého modelu turismu typu „pláž a slunce“. Domníváme se, že je lepší
koncentrovat hustotu na některých místech a ponechat zbytek území tak, jak je. (Benidormský jev.)
Projekt zapadá do tohoto kontextu v lokalitě na okraji Národního parku delty řeky Ebro, ekologicky
chráněného území vzhledem k množství ptáků, kteří si oblast vybírají k hnízdění.
2 - Teritorializační strategie: Ptáci hledají oblasti podobné barvě svého opeření k maskování svých
mláďat. Na základě této skutečnosti je území dlaždicovitě pokryto parametrickou mřížkou, jejíž
buňky jsou zbarveny plodinami reprodukujícími barvu ptáků. Zastavěné území okolo laguny vytváří
program pro ornitology s dočasným ubytováním pro turisty přijíždějícími za pozorováním ptáků,
a to s hustou a kompaktní implementací. 3 - Řešení ubytování: Ubytovací jednotky fungují jako
trojrozměrná skládačka, která rozvíjí dvojité a trojité výšky, u nichž je každé řešení rovné jinému.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Město a voda
Parramatta Waterfront
Nominace na titul Young Architect Award 2011
Zdůvodnění poroty: Porota oceňuje hladání vhodné formy výstavby ve vztahu k charakteru místa
a měřítku veřejného prostoru. Autoři však evidentně až příliš programně odmítají zúročení pozemků
věžovými objekty a nabízí analogii z historických měst k přepisu do – opět víceméně programní,
formálně soudobé těsné sestavy. Zda forma odpovídá místu a potřebě developmentu městského
charakteru není zcela evidentní, může se jevit jako hravý přepis s pouhou osobní ambicí na rádoby
nové tvarosloví. Návrh však působí pozoruhodně a po zásluze vstoupil do užšího kola hodnocení.
Autoři: Peter Bednar / Zack Cooley
Parramatta Islands je návrh rozvoje říčního nábřeží australského města Parramatta mimo Sydney.
Redesign v současnosti málo využívaného prostoru nábřeží počítá s řadou ostrovů zastavěných
nízkými budovami s vysokou hustotou a smíšeným využitím. Tato strategie imituje mnoho velkých
nábřežních měst po celém světě, jako jsou Amsterdam, Benátky, Su-čou nebo Vancouver. Nový
plán pro Parramatta Islands se vyhýbá typickému nábřežnímu dilematu totální urbanizace za cenu
vytvoření místa poskytnutím vyvážené směsi ekonomické, kulturní a sociální zástavby, ze které
by se mohli těšit všichni zúčastnění. Je to lekce urbanismu malého měřítka, kde prostory mezi
průčelími, cestami pro pěší, mosty a kanály mohou přispět k vytvoření pulzujícího centra, které
město Parramatta zoufale potřebuje.
Rohanský ostrov v Praze Karlíně - urbanismus,
blok, obytný dům
Nominace na titul Young Architect Award 2011
Zdůvodnění poroty: Návrh Rohanského ostrova vychází z velkoryse pojaté koncepce řady velikostně
shodných makrobloků vytvářejících na jedné straně hranu bulváru, na druhé straně promenádního
nábřeží. Jednoduchost výchozího schématu, která se ovšem stává bohatší uvnitř vymezeného
každého bloku, působí razantním lokátorsky čistým dojmem. Jako východisko, zvlášť v době hledání
módních sestav menších souborů, je návrh lokátorsky silně, ale ve spletitosti hledaných urbanistických
vztahů spíš schematicky. Vzhledem k tomu, že vzorové bloky jsou navrženy jako obytné domy, nabízí
se kritické otazníky nad řešením hluku, oslunění a dalších jistě řešitelných záležitostí, které ovšem
mohou znejasnit nabízené uspořádání. Rozříznutí řady bloků centrálním náměstím s nábřežím
a vazbou mostem do Holešovic je velmi dobrým řešením.
Autor: Ing. arch. Petr Brožek
Ateliér/škola: B7 architekti / FA ČVUT v Praze
Osvědčené a oblíbené městské kamenné nábřeží je protaženo ze Starého města až do Karlína. Podél
linie nábřežní zdi je navrženo rameno Vltavy ústící až do libeňských doků. Nábřeží je tvořeno dvěma
úrovněmi - horní pěší promenádou a dolní náplavkou. Nábřežní zeď je z poloviny tvořena schodišti umožňujícími jak plynulý přechod mezi horní a dolní úrovní nábřeží tak i posezení a pozorování
dění na řece. Ukončení náplavky u řeky tvoří dva půlmetrové stupně umožňující se dostat až k vodě. Zastavitelné území je pravidelně rozděleno na 5 stejných bloků. Mezi Karlínem a Holešovicemi
jsou dva nové mosty, které ústí do náměstí otvírajících se k řece. Pobřežní ulice je přeměněna v městský bulvár a je zde navržen vodní kanál vzniklý odtrubněním stávajícího proplachovacího kanálu
libeňských doků. Vybraný obytný blok tvoří nepravidelná struktura několika hmot, která uvnitř bloku tvoří rozmanitá zákoutí. Parter vnitrobloku zabírá vodní plocha, která zde vytváří jedinečné klima
a umožňuje bytům v přízemí bezprostřední kontakt s vodou. Voda přitéká z dnešního zatrubněného proplachovacího kanálu, odtéká do Vltavy. V případě povodně jsou přítok i odtok uzavírány šoupaty
u Helmovského jezu, jak je tomu i dnes.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Město a voda
Biglajz, Torysa
Autor: Bc. Zuzana Töröková
Škola: Technická Univerzita v Košiciach, Slovensko
Biglajz, je stará hrádza na brehu rieky Torysa, v Prešove. Zámerom je využiť existujúce
pozostatky hrádze – pre architektúru. Otvorené dočasné výstavy na platformách – pre umenie
a javisko– tribúnové sedenie – pre zážitok vnemu. Tak, ako je toto miesto dnes zastávkou
pre meditáciu a relax pri prechádzke dáva miestu ďalšiu hodnotnú funkciu. Občerstviť sa
vodou. V mojej práci je dôležité prvotné spoznanie prostredia, pozorovanie. Hľadám vzťah ľudí
s okolím a možnosti rozvoja prostredia. Dôležité je osobné prežívanie a atmosféra miesta.
Doplním, skompatním vodohospodársky objekt. Na pôvodnom objekte som vytvorila oceľový
rošt a sklenený kubus pevne kotvím k podstavcu. Spojovacím prvkom napomáham odsadeniu
navrhnutej vertikálnej komunikácie čím zachovávam sprístupnený Biglajz aj vo svojej pôvodnej
členitosti s priezormi. Subtílne sklenené nosníky, sklenená podlaha, sklenený strop nám otvára
pohľad do všetkých strán. Stĺpy podstavca Biglajz prerazené do interiéru účelne využívam na
osadenie vodovodných batérií pre nabranie vody.
Book and BluesHouse
Cena veřejnosti
Autor: Dl Ferenc Tirbus
Škola: Budapest University of Technology and Economics (BME), Maďarsko
Zdůvodnění poroty: Nottoden je město v Norsku s 12 000 obyvateli, krásným přírodním
prostředím, u pobřeží jezera Heddal a shlíží na mořský záliv. Každé léto se zde pořádá bluesový
festival, který je již roky známý po celé Evropě.Tak vzniklo rozhodnutí prohlásit Nottoden za „hlavní
město bluesu“ celého kontinentu. Místo vybrané k tomuto účelu je oblast bývalé železárny, která
fungovala ještě před 30 lety, ale nyní je již zbourána. Notodden změnil svůj styl: dříve hlučný
těžký průmysl vystřídala bluesová hudba. Program nabízí/projektuje vybudování koncertních síní
a výstavních místností, knihoven a míst pro open-air koncerty. Očekává se samozřejmě stavba
kultovní budovy vyjadřující nový styl města. To je začátek, od kterého se odvíjejí koncepce
umístění, orientace a forem odrážejících se v mém návrhu.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Město a voda
Most Karlín-Holešovice: GALERIE VLTAVY
Autor: Ing. arch. Alena Zálešáková
Škola: FA ČVUT v Praze
Cílem diplomové práce je přispět k pěší dostupnosti vzájemně téměř sousedících a přesto odděleně fungujících
pražských čtvrtí Karlína a Holešovic a oživení ostrova Štvanice, ležícího mezi nimi. Vybraná doplňující funkce, galerie
Vltavy, využívá potenciálů místa k poznání a prožití řeky.
Vláda opačně
Autoři: MgA. Jakub Chuchlík / MgA. Ida Čapounová
Ateliér: iuch, architektonická dílna
Kvalita fyzického prostředí a symbolický význam budov má vliv na politickou kulturu a společenské
klima. Nebo je to jinak? Budova vlády působí reprezentativně, ale co vlastně reprezentuje?
Demokratickou vládu nebo aristokracii? Vytváří dostatečný prostor pro dialog? Přináší nějakou
kvalitu životu ve městě? Vláda je opačně. Leží na exkluzivním místě na nábřeží, ale k řece je
otočena zády. Působí aristokratickým dojmem, ale má reprezentovat demokracii. Zkusme otočit
vládu naruby. Ne jako revoluci, ale jako iniciaci. Jako symbolické gesto i praktický krok. Vytvořme
nový městský prostor pro komunikaci vlády s veřejností. Prostor pro výstavy, happeningy, kampaně,
debaty nebo jen příjemné sezení u vody. Mělo by tu být informační centrum vlády dostupné
novinářům i školním výpravám a kavárna nebo restaurace, kde se dá diskutovat i nadávat. Zkusme
kvalitou fyzického prostředí kultivovat prostředí společenské.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Město a voda
Most Barikádníků
- Urban memory revisited
Autor: Ing. arch. Andrej Fencl
Vytvoření ne pouze čistě utilitární formy lávky pro pěší, ale konceptu
s odkazem k dnes již zaniklému obrazu místa jsou pro návrh základním
kamenem. Pilíře původního mostu z r. 1928, které se nepatrně liší svojí trasou
od dnešního mostu Barikádníků, se dodnes nacházejí pod hladinou Vltavy. Při
nízkém stavu hladiny jsou nad vodu vystupující pilíře viditelné. Navržená lávka
počítá s tím, že by tyto pilíře byly využity pro uložení ocelových sloupů, zároveň
by konstrukce byla zavěšena na bok dnešního mostu Barikádníků. Návrh
lávky se abstrahovaně svou formou odkazuje jednak k původnímu Trojskému
mostu, zároveň i k organické formě liány rostoucí na těle stávajícího mostu.
Obvodový plášť lávky z průsvitného Corianu perforovaného nepravidelnou
krystalickou strukturou okének bude umožňovat vizuální kontakt s vodou.
Odkaz k filmu Němá Barikáda ve formě komiksového pásu obrazů z filmu
z r. 1949 bude graficky ztvárněn na boku stávajícího mostu, přečtení bude
možné při přechodu lávky.
Revitalizace koupaliště Škorna, Vodňany
Nominace na titul Young Architect Award 2011
Zdůvodnění poroty: Autoři lapidárním a až politickým způsobem nabízejí proměnu periferního
„žabince“ na místo s ethosem „rozmarného léta ve Vodňanech“. Kolonáda plovárny prokazující
přívětivost řešení pro všechna roční období naznačuje městský charakter na vodňanské periferii a je
tak jakousi recepcí městského zvládání takovýchto oblastí. Vazba na město jsou spíš psychologické
ale reálné koncipování místa mezi centrální částí a sídlištní periferií a jemnost a současně razance
řešení hodnotila porota velmi pozitivně.
Autoři: Ing. arch. David Pavlišta / Ing. arch. Jiří Žid
Navrhujeme obnovu rybníka, zmenšení a rekonstrukci koupaliště a nakonec demolici a stavbu
jednoho domu. Dům je 113 m dlouhý hranol tvořený velkou střechou. Pod střechou je otevřený
prostor (kolonáda), volně navazující na pláž, koupaliště a rybník. Pod střechou jsou 3 uzavřené
prostory: restaurace, občerstvení; fitness se zázemím; sociální a technické zázemí areálu. Do ploch
mezi těmito třemi objekty jsou vloženy převlékací kabiny, sauna a terasa restaurace. Zásadní aspekt
domu je variabilita jeho vnitřního prostředí. 3 uzavřené objekty jsou standardní prostory s možností
vytápění a využití v zimním období (restaurace, půjčovna bruslí, fitness atd). Pomocí výklopných
rámů a zatahovacích rolet lze v létě interiér zcela propojit s exteriérem či při nepřízni počasí,
v zimě zcela uzavřít a vytvořit 2 typy interiérů (vytápěný, temperovaný). Tyto zóny nazýváme interiér
I a interiér II.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Město a voda
Holešovické nábřeží
Autor: Bc. Eva Hrubanová
Škola: FA ČVUT v Praze
Návrh zpracovává okolí Holešovické tržnice s přiléhajícím nábřežím Vltavy. Díky své jižní orientaci
má nábřeží vysoký potenciál, který není v současné době využitý – v okolí Holešovické tržnice
se nachází několik pohledových a přístupových bariér, které omezují kontakt lidí s řekou na
minimum. Konceptem návrhu je odstranění těchto bariér a tím zvýšení atraktivity území. Toho je
docíleno odkloněním dopravy z bezprostředního nábřeží za tržnici a vytvořením veřejného prostoru
umožňujícího přímý kontakt s řekou pomocí odstupňovaných terénních teras. Nově navrhovaná
zástavba při severní hraně řešeného území navazuje na geometrii zástavby Holešovické tržnice,
drobné pavilonky jsou nepravidelně rozmístěny na terasách nábřeží. Poslední zářez terénní terasy se
promítá do půdorysů a parteru hlavních budov a tím vytváří propojení mezi racionálním uspořádáním
těchto budov s nepravidelností a nahodilostí ploch a objektů nábřeží.
Nábřeží pod historickými hradbami města
Cartagena de Indias
Nominace na titul Young Architect Award 2011
Zdůvodnění poroty: Návrh poukazuje na hranice města, které neotevírá a neruší, ale naopak
zdůrazňuje. Nabízí tak fenomén ochrany pro rekreační pobyt, jakési „krytí“ zad pro větší vnímání
detailu rekreační plochy pod hradbami a její využití otočení k moři. Pozoruhodné je kromě grafického
výtvarného projevu i to, že autorka jako nositelka názoru mladé architektonické generace nemá
problém s podržením hranic mezí, jejich využitím i zachováním, nikoliv s jejich dnes už obligátním
otevíráním a bouráním. Tenký pruh rekreačního území na břehu moře v naznačené poetické grafice
na první pohled jakoby bez nápadu nabízí spoustu pozitivních asociací. Drobné vodní plochy, zřejmě
opracovaná kamenná torza a další prvky i na koruně hradby naznačují rysy samozřejmosti i vysoké
estetické hodnoty v dalším možném dopracování.
Autor: Tereza Melková
Škola: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Projekt řeší veřejný prostor před hradbami města Cartagena de Indias v Kolumbii, chránící historické
centrum, které je v přímém kontaktu s mořem. Projekt se zabývá úpravou pásu pevniny mezi mořem
a opevněním. Cílem projektu je úpravou nábřeží, vytvořením příjemného prostředí s velkorysými
vodními prvky, přivést obyvatele pod hradby a především jim zprostředkovat kontakt s mořem.
V současnosti obyvatelé využívají k pobytu hradby, nikoli prostor pod nimi. V travnaté zóně tvoří oázu stromy s odstupem od hradeb a fortifikaci doplňuje monumentální kamenný „nábytek“. Hlavní linií
projektu je cesta lemující moře, která přechází do zešikmeného prostoru určeného k pobytu u vody. Na konci opevnění se nachází prostor vytvořený hloubením terénu (zvyšuje tak hradby), využitelný
jako venkovní divadlo.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Město a voda
Město a řeka
Autor: Bc. Alena Slabá
Škola: FA ČVUT v Praze
V projektu se snažím poukázat na rozmístění a vazby zelených ploch kolem kamenného centra Prahy. Cílem projektu
je uvědomit si, že jednotlivé parky na sebe mohou navazovat a spolu být součástí celku - pomyslného zeleného pásu.
Řeku vnímám jako spojnici, cestu, která v oblouku prochází zeleným pásem. Idea spočívá v tom, že když půjdu podél
řeky, dostanu se k jednotlivým parkům a naopak když projdu zeleným pásem, dostanu se k řece. Pás je tvořen velkými
parky, jako jsou Petřínské sady, Letná, Vítkov, menšími parčíky, zelení okolo břehu Vltavy a ostrovy. Další důležitou částí
je vnitrobloková zeleň, která především v oblasti kolem Náměstí Míru tvoří významný podíl zeleně ve městě. Vnitrobloky
veřejných budov by se v oblasti zeleného pásu mohly proměnit v pocket gardens. Důležitým bodem pro fungování celého
zeleného pásu i s řekou je podpoření funkce jednotlivých parků.
Most Karlín - Holešovice: KAPLE VLTAVY
Autor: Ing. arch. Kamil Měrka
Škola: FA ČVUT v Praze
Propojení dvou městských částí lávkou s kaplí Vltavy – hudebním nástrojem, na který hraje řeka.
Často podceňujeme nehmotný aspekt prostoru...zvuk, určitou vibraci... Renzo Piano
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Město a voda
Pontonová cyklostezka
Autor: Ing. arch. Jan Kadlas
Doplnění chybějícího kusu pravobřežní vltavské cyklostezky A2 v úseku Mánes – Rudolfinum
pontonovou lávkou. Stezka je součástí páteřní cyklostezky Eurovelo č. 7 (Nordkapp-Malta). Trasa je
vedena bezprostředně kolem břehu tak, aby zůstalo zachováno veškeré současné využití řeky (čluny,
lodě, mola, restaurace) a nedocházelo ke kolizím. Zároveň podchází a obchází spoustu historických
památek, které je možné doslova ohmatat a zažít z jiné perspektivy (Mánes, Staroměstský jez,
Karlův most, Juditin most apod.)
Černá Louka Ostrava - panodramatické město
s velkou řekou a centrem v centru
Autoři: Ing. arch. Václav Kocián / Ing. arch. Miroslav Korbicka / Ing. arch. Michal Kotlas
Ateliér: Fandament Architects s.r.o.
Širší vztahy, stávající stav Ostrava, polycentrické město bez středobodu celého dění. Několik
samostatných menších center (např. Poruba, Mariánské Hory, Výškovice, Zábřeh a další) oddělených
bariérami. Černá louka se nachází na hranici Moravské Ostravy a Slezské Ostravy. Přiléhá
k historickému jádru na ose ke Slezskoostravskému hradu. Leží na atraktivním soutoku řek
Ostravice a Lučiny. Z jihu blízko dolní oblasti Vítkovic. Na východ zelené svahy Slezské Ostravy. Tato
poloha dává území velký potenciál. V současné době na území leží především nevyužité pavilony
výstaviště. Urbanistické řešení a koncept: Hlavní myšlenkou je kontinuální doplnění stávajícího
jádra. Vytvoření plnohodnotného centra s fungující městskou strukturu a živou řekou! Centrum bude
v centru, bude mít řeku a nábřeží. Hrad ve městě, jako významný historický otisk a svědectví dob.
Kategorie Ideové studie a školní práce
téma Město a voda
Molo nad Botičem
Autor: Tereza Kučerová
Ateliér: Molo architekti s.r.o.
Pro obyvatele Prahy je Botič stále jen znečištěná stoka, je také vzácnou přírodní památkou se
zachovanými meandry a břehovými porosty s výskytem ohrožených druhů ptactva. V současné době
některé městské části a občanské sdružení dlouhodobě usilují o vybudování cyklostezek okolo Botiče.
Tento návrh odpočinkového místa na dřevěném „molu“ nad Botičem je jen část mozaiky a měl by být
považován jako příspěvek k debatě o celkové revitalizaci koryta Botiče a o propojení městských částí
a parků cestami pro pěší a cyklisty. Po cestě kolem Botiče je jen velmi málo míst, kde je možné sestoupit
přímo k vodě. Mosty jsou jedním z mála míst, kde je možné navázat vizuální kontakt s vodní plochou,
která většinou zůstává skrytá v houští. Mosty však slouží hlavně pro automobily a ne jako místo, kde
se člověk rád zastaví. Tento návrh využívá právě takové situace. Rozšířením plochy vedle existujícího
mostu doplňuje potenciální infrastrukturu cest pro pěší. Dřevěné molo vytváří místo k zastavení
s pohledem na vodní plochu, místo pro odpočinek pro cyklisty i pěší na cestě domů.
O řece, městě a lidech
Autor: Petra Kunarová
Škola: FA ČVUT v Praze
Zadáním bylo pojmenovat fenomén Vltavy ve vnitřní Praze a navrhnout základní ideu a konkrétní
příklady posilující vztah města a řeky, respektive pozici řeky ve městě, respektive pozici města na
řece, to vše v reakci na stávající nedostatky a potřeby. Nejprve byla řeka, která svojí silou tvarovala
povrch země a přinesla život. Na jejích březích neopakovatelných tvarů se usadili lidé a založili
město. Postupem doby město roste a přibývá jeho obyvatel. Kamenné ulice se mění v asfaltové,
rozpálené v letním slunci. Motorová vozidla v centru města generují hluk a teplo. Obyvatelé města
utíkají za jeho okraje, doufajíce v přírodu, ticho a vlahý vánek. Zapomněli na silný přírodní prvek
v samém srdci města - na řeku, jež dala život tomuto místu. V křičícím, rozpáleném městě hledáme
uvolnění. Toužíme po exotických dálkách. Z hlučných ulic spěcháme do svých domovů. Jsme
sami ve velkém městě. Utíkáme k virtuálním světům, přátelům, snům. Chceme se dotknout jeden
druhého, stromů, země, vody. Existují místa, která jsou blízko a volají po naší pozornosti. Při troše
chuti mohou sehrát významnou roli v našich životech. Jsou ve městě a přesto na louce, u vody.
Budeme tam ve společnosti i o samotě. Potkáme tam staré známé i nové lásky. Budeme tam žít.
Kategorie Projekty a realizace
téma Centrum a okraje
Rezidence Zlín - Příluky
Výsadba lesoparku Nivky, k.ú. Hulín
KOMA
Wind-light device
Přírodní park Trhovisko
Zeleň za Lunou, nová parková plocha
Zemědělské učiliště
Kryté jeviště v sadech Svobody ve Frýdku-Místku
Merkez Kayaşehir
Revitalizace sídliště Krumpach v Zábřehu
Rekonstrukce Náměstí 28. října
University campus, Belgrade, Republic of Serbia
Maloměstská idyla
Dům v jádru obce
Dům v centru Plzně
Kategorie Projekty a realizace
téma Centrum a okraje
Rezidence Zlín - Příluky
Autoři: Ing. arch. Pavel Chládek / Ing. arch. Jindřich Nový
Rezidence Zlín - Příluky představuje projekt individuálního bydlení kladoucí důraz na kvalitu
veřejných prostorů a soukromí obyvatel. Místo zvolené pro výstavbu se nachází ve východní části
města Zlín a navazuje na původní zástavbu obce Příluky. Jižní orientace nabízí celodenní oslunění
s výhledy na okolní krajinu. Západní stranou lokalita přiléhá ke koridoru vzrostlé zeleně, jižní hranice
je definována výrazným terénním zlomem. Dopravní napojení lokality je ze stávající komunikace ze
západní strany, hlavní komunikace jsou orientovány rovnoběžně s vrstevnicemi. Záměrem návrhu
bylo vytvoření obytné zástavby s možností občanské vybavenosti, s vysokou hustotou zastavění
a jasně definovanými uličními prostory, které zaručují oddělení prostorů veřejných od prostorů
soukromých. Uliční prostory jsou s ohledem na výšku zástavby navrženy v šířce 9 m. Konfigurace
terénu a koncipování souboru domů umožňuje plně využívat výhledů do okolní krajiny.
Výsadba lesoparku Nivky, k.ú. Hulín
Autoři: Ing. Tereza Friedlová / Mgr. Kristýna Pavelková
Ateliér: Arvita P spol. s r.o.
Lesopark vznikl jako přirozená potřeba ochrany životního prostředí a reakce na křížení komunikací
D1, R49 a R55 SV od Hulína. Charakteristika: izolační bariéra mimoúrovňového křížení D1, R49
a R55 (zapojené víceetážní lesní porosty, křoviny); vytvoření sportovně-rekreační zóny (rozvolněné
lesní porosty s rekreační funkcí, rozvolněné porostní lemy) ekostabilizující prvek v zemědělské
krajině s envivýchovným aspektem (aleje, keřové výsadby, luční porosty, rozvolněné výsadby
a solitéry); respektování původních krajinných struktur, autochtonních druhů, realizace „jedlého
lesa“; realizace za přispění Operačního programu životní prostředí. Investor: Město Hulín; odp.
projektant: Ing. H. Psotová, Arvita P spol. s r.o.; projektant: Ing. T. Friedlová; k.ú.: Hulín; datum: 2009;
limity: VVN, VN, plynovod, Telefónica O2, železnice, komunikace, D1, R49, R55 + přivaděče, Natura
2000; plocha: 12,1 ha; cena: 7.500.000 Kč bez DPH (bez pojezdových cest v alejích - cca 2.000.000
Kč); dokumentace: studie, DÚR, DSP, DPS.
Kategorie Projekty a realizace
téma Centrum a okraje
KOMA
Autoři: Ing. arch. Filip Dubský / Ing. arch. Pavel Hladík MA, Ph.D. / Ing. arch. Miroslav Vodák
Ateliér: NOLIMAT
Projekt komunitního centra Máj v Českých Budějovicích se snaží najít odpověď na poměrně
komplikované zadání, umístit funkce Mateřského centra a Nízkoprahového zařízení v jednom
objektu. Má se nacházet na největším českobudějovickém sídlišti a tvořit dominantu nově vzniklého
náměstí. Náš koncept je postaven na platformě monolitické superkonstrukce s variabilní vnitřní
dispozicí, umožňující vývoj domu v čase. Tato utilitární konstrukce je zabalená do multimediální
fasády, jejíž provoz a investiční náklady ponesou a budou vytvářet sami budoucí uživatelé. Toto
bude tak naprosto jasným barometrem jejich komunitního života. Cílem našeho návrhu je vytvořit
místo, se kterým by se obyvatelé sídliště mohli ztotožnit. To je podle nás první a nejdůležitější bod.
Komunitu tvoří lidé a správný dům je možnost, jak toto společenství podpořit. Stejně jako žárovka
potřebuje ke svícení elektrickou energii, tak komunitní centrum potřebuje ke svému životu energii
lidskou.
Wind-light device
Autoři: Architect Jaime Bartolomé Yllera / Pablo Gil Martínez
Ateliér: GILBARTOLOME ADW
Spontánním větrem poháněné společenské centrum. Projekt má vícero účelů: za prvé slouží jako
nástroj sociální aktivace náměstí (v tomto případě vyzkoušeno na nám. Vartov v Kodani), za druhé
vyjadřuje kulturu udržitelnosti a obnovitelných zdrojů energie a konečně sám o sobě je zařízením,
které získává energii z větru pro převod v elektrickou energii, využívanou k řízení náměstí. Kultura
udržitelnosti: připravili jsme zařízení, které zachycuje energii z větru, aby dalo sílu zvuku a vizuálním
zařízením a ostatním činnostem, které mají být na náměstí naprogramovány. Kromě toho je zde
visutá zahrada kopretin, které napodobují barvu světla na přechodu od žluté až po červenou.
Obnovitelné zdroje energie: výhradním zdrojem energie spotřebované na náměstí je vítr. To se
děje díky patentovanému systému nazývanému Windbelt, který transformuje chvění na elektrickou
energii.
Kategorie Projekty a realizace
téma Centrum a okraje
Přírodní park Trhovisko
Autoři: Ing. Tomáš Kročil / UPOSS spol. s r.o.
Přírodní park se nachází v lokalitě na okraji města Valašské Klobouky, je součástí širší koncepce
volnočasových aktivit okolí. Řeší stezky a pobytová místa pro nejrůznější sportovní aktivity a snaží
se vyzdvihnout rekreační potenciál krajiny Valašskokloboucka. Lokalita se nachází na průniku
několika stezek pro pěší a cyklisty a navazuje na blízký sportovní areál. Plocha měla historický
význam jako místo pro konání veřejných akcí, z čehož pochází i název trhovisko. Stávajícím stavem
byla zanedbaná, neprůchozí plocha zeleně přírodního charakteru, bylo patrné, že zde kdysi bývala
plocha parkového charakteru. Hlavním motivem úpravy parku bylo vytvoření místa v souladu
s okolní přírodou a krajinou, které by plnilo pobytové, rekreační a ekologické funkce.
Zeleň za Lunou, nová parková plocha
Autoři: Ing. arch. Ondřej Vysloužil / Ing. arch. Markéta Vysloužilová / Bc. Martin Vymetálek Park se nachází v nejlidnatější městské části Ostrava-Jih s převládající sídlištní zástavbou
a málo udržovanou zelenou plochou. Park by měl být pro obyvatele venkovním obývacím pokojem,
učebnou, nebo tělocvičnou. A především by měl být místem setkávání - přátel, sousedů, různých
generací i životních stylů. Park by měl odolat negativním zásahům při přípravě i v průběhu životnosti.
Vymezeným územím budou promítnuty směry pohybu, které vytvoří trasování cest, jež budou
upraveny s respektem ke stávajícím stromům. Po obvodu bude vložen ovál bruslařské dráhy, vnitřní
plocha bude rozdělena do několika částí, které se budou doplňovat. 1. část bude klasickým parkem
pro posezení v zeleni. 2. část, před jednou ze základních škol, bude určena především vzdělávání.
3. část bude nabízet venkovní aktivity jako stolní tenis, louku na piknik, petanque atd. Ve 4. části
se nachází freestyle park. Poslední 5. část, navazuje na připravované lanové hřiště a nabízí atrakce
dětem i dospělým.
Kategorie Projekty a realizace
téma Centrum a okraje
Zemědělské učiliště
Titul Young Architect Award 2011
Zdůvodnění poroty: Porota si je vědoma, že se nejedná o řešení centra města, ale komunitního
centra, které může výrazně pomoci místnímu společenství. Porota velmi oceňuje samozřejmý
charakter stavby, zcela imunní vůči povrchním trendům, založený na tradičních principech.
Autoři: Ing. arch. Pavlína Macháčková / Ing. arch. MgA. Klára Makovcová
Ateliér: MMM ARCHITEKTI
Zemědělské učiliště – Catabola – Angola, projekt školy v Angole nám byl zadán od ČZU v rámci
rozvojové pomoci. Návrh vychází z místních klimatických a technologických podmínek a bylo nutné
jej přizpůsobit dostupným stavebním materiálům. V Angole je půlroční období dešťů, komplikovaná
a nákladná doprava, nedostatek mechanizace, omezený sortiment stavebních materiálů (ocelové
„I“ profily a jekly, beton, výztuž, ručně dělané betonové tvárnice, nedostatek dřeva, pouze málo
únosný a zkroucený eukalyptus a vlnitý plech jako vrchol HIGH TECH). V Catabole není technická
infrastruktura, chybí elektřina, voda, kanalizace, aj. Nebylo k dispozici zaměření pozemku, pouze
vágní informace, že pozemek je rovinný, posléze se ukázalo, že převýšení pozemku je v místě
stavby 2m a bylo nutné projekt přepracovat. Díky dlouholetým občanským válkám je věkový průměr
obyvatel velmi nízký cca 15 let. Stavbu tedy převážně realizovali teenageři a budoucí studenti pod
vedením stavbyvedoucích z ČR.
Kryté jeviště v sadech Svobody ve Frýdku-Místku
Autor: Ing. arch. Tomáš Velehradský
Ateliér: Ateliér Velehradský, s. r. o.
Nové kryté jeviště je navrženo místo stávajícího dožilého hudebního altánu v sadech Svobody ve
Frýdku-Místku. Jde o vyvýšenou krytou plochu, jasně orientovanou do nově navržené zpevněné
plochy s hledištěm a divadelním uspořádáním. Stavba bude využívána příležitostně při pořádání
konkrétních akcí. Organická forma plynule přecházející z plochy jeviště přes zádový krček do
plochy střechy. Celá hmota je vyzvednuta nad úroveň terénu pro dobrou viditelnost z celého
hlediště. Nosnou část tvoří ocelová trubková páteř s plechovými žebry. Je obtažena sklolaminátovou
skořepinou, odolnou vůči běžným formám vandalismu. Pro představení je v konstrukci podlahy
skryto výklopné schodiště. Stavba tak bude zpřístupněna jen na dobu produkce pouze pro účinkující.
V době mimo řízené aktivity bude schodiště složeno a jevištní plocha bude veřejnosti nepřístupná.
Objekt je osvětlen i ve večerních hodinách a připraven pro individuální požadavky osvětlení
a ozvučení různorodých představení a projekcí.
Kategorie Projekty a realizace
téma Centrum a okraje
Merkez Kayaşehir
Autor: Architect Uğur Özer Özgüven
Škola: Özgüven Tasarım Danışmalık Mimarlık İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.
V tomto území jsme použili čtvrtý rozměr - čas - abychom předali lidem pocit z každé budovy
a každého komerčního modulu vytvořeného různými návrháři a ukázali město sestávající
ze sebe sama v různých obdobích. Kayabaş? je nový istanbulský satelit. Realizovali jsme
ladění do „městského bazaru“, který je daleko od nákupního centra. Soustředili jsme se na
zdůraznění jak otevřených, tak zastřešených prostorů, čímž zbavujeme funkci nakupování své
obyčejnosti, reagujeme na potřeby lidí a zpřístupňujeme novou technologii staré. Zdůraznili
jsme bazar atmosférou tureckého města za Osmanské říše, což se týká i hotelů a kanceláří,
a pracovali jsme s plně integrovaným myšlením ve spojeném použití. Prostor, který byl
ponechán uprostřed komplexu, má charakter městského náměstí z důvodu dopravní
výhodnosti a integraci s komerčními, kulturními a rekreačními oblastmi. Stává se tedy velmi
důležitým ohniskem sociálního života obyvatelstva a rovněž poskytuje prostor pro sezónní
použití a různé funkce v různých obdobích.
Revitalizace sídliště Krumpach v Zábřehu
Autoři: MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek / Ing. arch. Eva Blažková / Ing. Aneta Večeřová
Ateliér: ječmen studio
Sídliště Krumpach vystavěné v osmdesátých letech minulého století je torzem z původně
plánované výstavby. Dnes působí sídliště jako shluk panelových domů mezi statky
a volnou přírodou, z původně průjezdného okrsku se stala slepá síť ulic. Návrh má
za cíl smířlivě narovnat výše uvedené vztahy. Dokončit nehotovou strukturu. Je třeba
správně pojmenovat prostory a určit jejich hierarchii. Vymezit rušnou ulici od klidných
vnitřních prostor. Primárním cílem návrhu není vyřešení dopravy, je to jen jeden z klíčů
k řešení. Jde o rehabilitaci ulice, tedy aby ulice byla ulicí a nikoliv parkovištěm. Těžištěm
návrhu je přehodnocení stávajícího využívání prostor sídliště, určení hlavní trasy
s automobilovým provozem a vedlejších obytných ulic. Kompletně nové řešení zeleně-barevný
parter nejen pro pěší, ale také jako „obraz“ při pohledu shora. Navrhujeme doplnění sídliště
o parkovací dům a dům pro seniory, dále přeměnu ploch pro volnočasové aktivity pro všechny.
Sídlišti zdar!
Kategorie Projekty a realizace
téma Centrum a okraje
Rekonstrukce Náměstí 28. října
Autoři: Ing. arch. Radka Košťálová / Ing. arch. Václav Hájek
Vyřešení funkčního uspořádání, zdůraznění významu místa a celkové zkvalitnění prostoru, tyto
atributy má za cíl projekt nabídnout. Náměstí 28. října v Hradci Králové se nachází na významné
trase spojující vlakové nádraží s centrem města. Je charakteristické složitým pěším provozem,
od čehož je odvozen i základní koncept návrhu. Rozhodli jsme se směry pohybu osob symbolicky
vyjádřit v dlažbě. Prostor jsme rozdělili na dvě funkční části. Větší živá část tvořená dlážděnou
plochou je určena pro kulturní a obchodní aktivity. Druhá klidová část se nachází v prostoru před
kostelem. Slouží jako odpočinkový prostor a je ohraničena zelení. Celou kompozici dotváří výrazná
osa směřující ke kostelu. Parkovací stání před kostelem jsou oddělena od plochy náměstí zídkou
z pohledového betonu, čímž je automobilový provoz odcloněn a neruší uživatele náměstí. Ve
východní části náměstí je vyčleněn prostor pro pořádání trhů, nebo různých kulturních akcí. Stavba
by měla být zahájena na jaře roku 2012.
University campus, Belgrade, Republic of Serbia
Autoři: Ing. arch. Jan Klaška / MgA. David Marek / Andrea Hanzl / Ing. arch. Ondřej Tichý /
Ing. arch. Natália Čtvrtníčková / Ing. arch. Hedya Durman
Ateliér: SYNC-ARCHITECTURE
KONCEPT URBÁNNÍHO ŘEŠENÍ PRO BLOK 39 / Architektonická podstata tohoto návrhu tkví
v propojení stávající urbánní tkáně města Bělehradu, respektive bloku 39, s nově navrhovaným
univerzitním kampusem a s vědeckým centrem. Výsledkem je symbióza futuristického návrhu se
stávající nekompromisní strukturou Nového Bělehradu. Synapsí těchto dvou konfliktních entit se stal
veřejný prostor, jehož organická struktura vnáší do rigidního schématu sorely prostorové variace
v lidském měřítku. Tento pobytový veřejný prostor slouží současně jako hlavní komunikační tepna
nejen univerzity a vědeckého centra, ale i celého bloku 39. Tím se stává novým atraktorem Nového
Bělehradu.
Kategorie Projekty a realizace
téma Centrum a okraje
Maloměstská idyla
Nominace na titul Young Architect Award 2011
Zdůvodnění poroty: Návrh nového centra Chuchle naplňuje tematické zaměření soutěže.
Kultivovaným způsobem definuje zástavbu nového centra. Diskutabilní je formální a objemové řešení
staveb, zejména výškové uspořádání.
Autoři: Bc. Jan Hora / Bc. Jan Veisser
Obec Velká Chuchle je ve zvláštní pozici, obsahuje dostihové závodiště, které slouží především
návštěvníkům a na druhou stranu obec v současnosti prakticky naprosto pozbývá fungující městské
centrum a sdružovací plochy pro vlastní občany. Snažíme se tento nedostatek řešit, uvolněním severní
části pro obecní louku a vyčištěním náměstí Chuchelských bojovníků. Zastavujeme místo topograficky
komplikované a pěšky nesnadno pochozí (jižní svah na severu louky) a místo přirozeného středu
v sousedství stávajících bytových domů. Tento nový celek se stává nejvýznamnějším bodem v rámci
celé obce. Budovy jsou do území vkládány tak, aby společně tvořily malé meziprostory a zároveň
neubíraly nic velkým plochám louky a náměstí. Důležitý je kontrast sevřenosti zastavěného centra
a volnosti louky a náměstí. Naším cílem je celé řešené území vyčistit od nevhodných zásahů, prostory
hierarchizovat a zpřehlednit.
Dům v jádru obce
Nominace na titul Young Architect Award 2011
Zdůvodnění poroty: Velmi zdařilá novostavba rodinného domu v původní zástavbě obce bravurně
kombinuje tradiční formu zástavby se soudobým architektonickým výrazem. Závažnost návrhu
jednotlivé, i když kvalitní stavby, nereflektuje v plné míře téma soutěže.
Autor: Ing. arch. Jiří Zábran
Tento projekt řeší výstavbu vesnického domu v historickém kontextu české vesnice se středověkou
urbanizací a barokní roubenkou. Nový dům je hmotou navržen s pokorou k okolní zachovalé
zástavbě a to se střechou po úhlem 45° bez přesahů. Dále komunikuje se starou zástavbou již
formou kontrastu. Přilehlá roubenice je dlouhá horizontální s malými okénky. Nový dům je vysoký
vertikální s abstraktními okny. Veškeré materiály jsou navrženy tak, aby přirozeně stárly.
Kategorie Projekty a realizace
téma Centrum a okraje
Dům v centru Plzně
Autoři: Ing. arch. Jiří Zábran / Ing. arch. Martin Spěváček
Ateliér: spěváček - zábran
Bytový dům byl realizován v městském prostředí (městské krajině), která je vždy pro
architekta výzvou. Navazuje na tradici městských domů propracovaných do detailu jak
v exteriéru, tak v interiéru a veřejném parteru. Slovany jsou čtvrtí 5 - 10 minut chůze
z historického centra města. Jsou založeny na pravidelné struktuře s ortogonálním
členěním. Náš pozemek se nachází v ul. Modřínové – kolmici na hlavní třídu Slovanskou.
Pozemek je mírně svažitý, otevírá se svým výhledem přímo k řece. Údolí je viditelné
z vyšších pater objektu, a tím bydlení přidává na atraktivitě. Dům je řešen komplexně
včetně interiéru. V dispozicích je užito raumplanu. Je zde v hojné míře použito dřevo,
matný kov v antracitové barvě, skleněné příčky. V koupelnách je užíván obklad onyxem.
Kategorie Projekty a realizace
téma Město a voda
Městská Plovárna
Nový koncertní sál Pražské konzervatoře - design akustického interiéru
Surrounding belt
Danubia park
Kategorie Projekty a realizace
téma Město a voda
Městská Plovárna
Nominace na titul Young Architect Award 2011
Zdůvodnění poroty: Poměrně kvalitní a střízlivá architektura veřejné stavby rozvíjí charakter
lokality. Téma soutěže Město a voda však není návrhem jednotlivé stavby zcela naplněno.
Autor: Ing. arch. Ladislav Semela
Lázeňské město Luhačovice trpělo absencí celoročního koupání, řešením je přebudování původní
plovárny v krytý bazén. Zachovat v centru města letní koupání se sluněním, které je s Luhačovicemi
historicky spjato, bylo největší výzvou. Pro autora byla směrodatná snaha skloubit exkluzivitu
letního slunění v přírodě a výhody krytého bazénu. Svou lázeňskou příslušnost i sounáležitost
s Bílou Čtvrtí s penziony od arch. Bohuslava Fuchse vyjadřuje užití kompozičního prvku převýšeného
sloupoví i čisté materiálové řešení, bílá barva s šedí hliníku a betonu. Samotná bazénová hala je
umístěna do nejhlubší části pozemku. Původní prostor letní plovárny je nahrazen atriem s terasami
pro slunění. Pod terasami je ukryto provozní zázemí plovárny. Bazénová hala je v jedné výškové
úrovni se slunečními terasami, kde oba prostory propojuje skleněná stěna. Nová krytá plovárna
poskytuje obyvatelům Luhačovic i návštěvníkům lázní rehabilitaci, sportovní a rekreační plavání
i výuku školní mládeže.
Nový koncertní sál Pražské konzervatoře design akustického interiéru
Autor: Ing. Vít Domkář
Ateliér: Soning Praha a.s.
V roce 2011 byl pro účely studentů Pražské konzervatoře postaven nový objekt
koncertního sálu, situovaný v centru Prahy, v těsné blízkosti Rudolfina. Jde o stavbu
vysokých společenských a kulturních hodnot, která Praze citelně chyběla. Interiér sálu je
inspirován tvary pohybující se vody. Stěnové obklady jsou řešeny jako akusticky difúzní,
jejichž struktura rozptyluje dopadající zvukový paprsek a zajišťuje tak bohatost zvuku
produkované hudby. V obkladu jsou zasazeny speciální tvárnice z litého křišťálového
skla, které svým organickým tvarováním symbolizují nedalekou Vltavu. Jsou prosvíceny
LED diodami a dotvářejí tak atmosféru slavnostních koncertů. Lehkost a eleganci
prostoru dává dřevěný podvěšený strop v perlově bílé barvě. Ten je zvlněn tak, aby
zároveň vytvářel akustický baldachýn pro pozitivní zvukové odrazy do publika. Pro
svoji akustickou kvalitu lze tento sál využít i jako nahrávací studio pro větší symfonická
tělesa.
Kategorie Projekty a realizace
téma Město a voda
Surrounding belt
Autor: Master Román Jesús Cordero Tovar
Ateliér: PLUG
Flexibilní otevřené místo pro vybrané vodní geografie. Poloostrov Yucatán je jedním z geologicky nejdůležitějších
míst na světě kvůli nárazu asteroidu před 64 miliony let. Výsledkem tohoto nárazu je dnes prstenec malých jeskyní
zvaných „cenotes“ (přírodní studně), které jsou jednou z hlavních turistických atrakcí regionu. Tato skutečnost
způsobuje, že mnoho venkovských komunit (které často živí zemědělství) mění způsob využití území a přenechává
pracovní pole výnosnější činnosti: turistickému využití přírodních studní. Aniž by tento návrh předstíral změnu této
rostoucí a reálné tendence, zakládá spojení mezi krajinou a využitím, hranici, která chrání vybrané území a zároveň
organizuje jeho program. Membrána, která využívá stejný konstruktivní proces vesnického domu, přizpůsobuje svou
velikost k tomu, aby se hodila na jakékoli územní podmínky, definuje území a ukazuje uživatelům jasně omezené
pole, kde mohou interagovat.
Danubia park
Autoři: Ing. arch. Michal Bernart / Ing. arch. René Dlesk / Ing. arch. Igor Hobza
Ateliér: P-U-R-A Platform for Urban Research and Architecture
Veřejný prostor podle soutěžního návrhu Danubia parku, který má být vystavěn na pravém břehu
řeky Dunaje v blízkosti Čunova (Slovensko), jsme přeformovali Eberleho územní plán k většímu
důrazu na veřejný prostor, než bylo původně zamýšleno. Přemístili jsme budovy podle původního
územního plánu na jasně identifikovatelné a uzavřené hlavní náměstí. Záměrem nebylo pouze
to, abychom se vyhnuli lemování náměstí parkingy ze západu, ale ve své podstatě vytvořit
skutečné náměstí, kde lze kombinovat a koncentrovat různé činnosti veřejného prostoru, což vede
k soustředění co nejširšího spektra veřejných aktivit, které jsou všechny podtrženy všudypřítomností
třpytící se vodním elementem - kde každodenní činnosti v přístavu podporuje genius loci tohoto
místa. Jakkoli může toto znít jako nejpřirozenější účel jakéhokoli veřejného prostoru, cítíme, že
se při dnes plánované výstavbě pozornost velmi málo upírá na vylepšení v konkrétním veřejném
životě a možnostech veřejné interakce. Pokusili jsme se zde opět zavést nejprimitivnější, avšak
podstatné elementy veřejného prostoru, abychom umožnili dosáhnout tohoto prostého, avšak těžko
dosažitelného cíle. Možnosti budoucího rozvoje, úpravy a doplnění, které bude složitost života
přinášet a žádat, jsou zajištěny flexibilitou navrhovaných staveb, u kterých očekáváme úpravy pro
tyto operace, až přijdou.
Partneři se představují
REVOLVINGOVÝ FOND MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
CENTRUM PRO PODPORU POČÍTAČOVÉ GRAFIKY ČR, S.R.O.
Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, s.r.o. (CEGRA) nabízí CAD software
projektantům, architektům, stavebním inženýrům a ostatním odborníkům ve
stavebnictví. Jako exkluzivní partner jednoho z největších světových výrobců CAD
programů, firmy GRAPHISOFT, pro Českou republiku, dodává 2D/3D integrovaný
BIM projekční systém ArchiCAD™, jenž zahrnuje progresivní technologie
BIM Server™, EcoDesigner™ a BIMx. CEGRA se orientuje i na architekturu/
projektování staveb navazující profese facility management (systém ArchiFM),
management projektu (systém Virtual Construction). Součástí nabídky CEGRA,
která je partnerem firem Hewlett-Packard (HP Gold Specialist), Dell a Apple, jsou
vizualizační programy z „rodiny“ Artlantis francouzské společnosti Abvent R&D.
České aerolinie a.s.
Váš partner pro cesty za architekturou.
NADACE „NADÁNÍ JOSEFA, MARIE A ZDEŇKY HLÁVKOVÝCH“
Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, nejstarší česká nadace, byla
Dr. Josefem Hlávkou založena dne 25. ledna 1904. Činnost Nadání byla po celou dobu nepřetržité právní kontinuity úzce spojena s osudy české společnosti. Společenské změny zasáhly hluboce do koncepce a činnosti Nadání, zvláště
po roce 1939 a 1948. Po vzniku samostatné republiky v roce 1918 se podařilo navázat na koncepci i reálnou činnost Nadání, jak ji stanovil Josef Hlávka ve
své poslední vůli a v nadační listině.
Nadání bylo výhradním dědicem veškerého jmění Josefa Hlávky, které mělo sloužit
vzdělanosti českého národa. Převratné události a změny, které nastaly po listopadu
1989 umožnily, aby byla plně obnovena hodnota odkazu J. Hlávky a renesance jeho
Nadání - podporovat vynikající studenty pražských vysokých škol, talentované mladé
vědecké pracovníky a umělce, stejně jako přispívat k rozvoji české společnosti a jejího
hospodářství prostřednictvím Národohospodářského ústavu J. Hlávky.
FOR ARCH
Veletrh FOR ARCH je největším mezinárodním stavebním veletrhem v Čechách, který
se může pyšnit nejdelší tradicí v ČR. V roce 2011 byl nejnavštěvovanějším stavebním
veletrhem v ČR. Nabízí průřez všemi oblastmi stavebnictví (financování a realizace
staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební
stroje, stavební konstrukce, vybavení staveb a další). Odborný doprovodný program
zahrnuje konference, výstavy, semináře a workshopy a nabízí aktuální témata
z oboru doplněná o praktické ukázky stavebních řemesel v rámci celostátních soutěží.
Souběžně probíhají další veletrhy: FOR THERM, FOR ELEKTRO a SPORT TECH.
SPYRON s.r.o.
GRAFICKÝ DESIGN V ARCHITEKTUŘE - IDENTITA PROSTORU - DEKORACE
INTERIÉRU A EXTERIÉRU
Jsme jedinou tiskárnou v České republice, která se již více než 10 let specializuje
na úzkou spolupráci s architekty v oblasti grafického designu s využitím širokých
možností, které nabízí technologie digitálního tisku. Podílíme se na zapracování
grafických motivů do prostředí novostaveb i na redesignu stávajících objektů. Díky
této technologii, speciálním materiálům a vlastnímu know-how vám pomáháme
přesunout vaši ideu do prostoru, kterému tak můžete vdechnout jeho vlastní identitu
a jedinečnost.
CUBESPACE s.r.o.
Cubespace Modular Building System spojuje výhody montovaných staveb
i individuálních projektů - rychlost a přesnost prvních s originalitou druhých. Moderní
design spolu s inovačními technologiemi vytváří koncepční a dokonale propracovanou
stavebnici, jakési „lego pro dospělé“, které dokáže libovolně kombinovat a propojovat
základní moduly a skládat tak nepřeberné množství variant podle konkrétních
požadavků. K nesporným přednostem tohoto systému patří mimo jiné i cenová
dostupnost a šetrnost k životnímu prostředí.
PartneŘI:
ZÁŠTITY:
Mediální partneři:
Partnerské školy:
Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.
Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědná společnost ABF, a.s. a nelze jej v žádném případě
považovat za názor Ministerstva životního prostředí.
KONTAKT:
ABF, a.s., Úsek konferencí a soutěží
Mimoňská 645, 190 00 Praha 9 – Prosek
tel.: +420 222 891 117
e-mail: [email protected]
www.yaa.cz
Download

KATALOG - Young Architect Award