ZÁŘÍ 2013
www.mncl.cz
VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA • MĚSÍČNÍK • DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK • VYCHÁZÍ 13. září 2013
◄▲ Osm českolipských základních škol otevřelo v novém školním roce celkem
19 prvních tříd. Všechny prvňáčky přišli do škol jako tradičně přivítat také představitelé města. Starostka Hana Moudrá a místostarostové Jiří Kočandrle a Tomáš
Vlček nepřišli s prázdnou. Každé první třídě předali i tašku plnou dárků, kde
nechyběl poukaz na hodinovou plaveckou výuku od příspěvkové organizace Sport,
kniha od Městské knihovny, vstupenka na návštěvu Centra textilního tisku od příspěvkové organizace Lipý či reflexní pásky pro každého novopečeného školáka.
Den s policií a ostatními složkami izs – 15. září – letiště lada (více na straně 6)
jeřábkovo náměstí
zlatý oříšek 2013
parkovací automaty
za pokladem Č. Lípou
Proluka u Jeřábkova náměstí se
promění v odpočinkovou zónu.
Zmizí oplocení, zaseje se tráva
a prostor se otevře veřejnosti.
Opravdu hvězdná jména – Kateřina Průšová a Lipo – budou
ozdobou poroty 2. ročníku Zlatého oříšku Libereckého kraje.
Od nového roku se celý systém
parkování v ČL radikálně změní, výběrčí parkovného nahradí
parkovací automaty.
Kdo má odvahu zkusit něco
nového, si může v Městském
infocentru půjčit zařízení GPS
a vydat se po stanovené trase.
strana 3
strana 6
strana 3
strana 6
02
z radnice a města
www.mncl.cz
září 2013
Z bloku starostky
Těm z vás, kteří Městské noviny obdrží ještě
před víkendem 14. a 15. září, (bohužel to nebudou všichni čtenáři, protože doručování novin
bude pokračovat i po tomto víkendu), bych chtěla připomenout pozvánku na několik našich akcí.
V sobotu 14. září vás v první řadě zvu na vodní
hrad Lipý, kde budou po celý den probíhat oslavy Evropského kulturního dědictví a hrad si pro vás připravil moc hezký program, trochu
pohádkový, komiksový i tajuplný. V sobotu se však budete moci svézt
i historickými autobusy, které budou mít stanoviště u OD Banco a od
9.30 až do 15 hodin budou zdarma vozit cestující na několika trasách
po České Lípě. K dispozici bude i speciální autobus s dětskými sedačkami Beruška, který vás s dětmi doveze také k hradu nebo k dětskému
dopravnímu hřišti, neboť i tady bude rušno. Do této lokality jsme totiž
pro změnu připravili letošní oslavu Dne bez aut. Takže i sem se můžete
vypravit pěšky nebo Beruškou se svými dětmi, pro které jsou připraveny různé soutěže a hry, zaměřené hlavně na dopravní bezpečnost. Pro
děti všech věkových kategorií je určena i další akce Běh Českou Lípou.
I ta se koná u KD Crystal, kde bude start i cíl. Takže pokud se v sobotu
14. září vydáte do centra našeho města, nudit se určitě nebudete. Jestliže
si budete chtít tak trochu jinak užít i neděli 15. září, jste zváni na letiště
na Ladech na Den s policií a ostatními složkami integrovaného záchranného systému. Původně se měla tahle akce konat na autodromu v Sosnové už před prázdninami, ale kvůli červnovým povodním jsme ji museli
zrušit, a proto jsme ji přesunuli na září na letiště, kam vás přepraví kyvadlová doprava. Ta bude po dobu konání akce jezdit z města na letiště
v pravidelných časových intervalech. A ještě malé ohlédnutí za letošními prázdninami, kdy padaly rekordy. Nešlo však pouze o ty teplotní, ale
i sportovní. O jeden sportovní rekord se postarala také českolipská plavkyně Petra Chocová. I když jí to nakonec na světovém šampionátu na
medaili nevyšlo, přesto si zaslouží náš obdiv a poděkování za skvělou
reprezentaci města. Poděkování si zaslouží také českolipští zastupitelé,
kteří v srpnu podpořili pomoc města naší nemocnici formou poskytnutí
krátkodobé bezúročné půjčky, aby mohla předfinancovat dotované přístrojové vybavení a nemusela se zadlužovat. Ještě jednou jim za vstřícnost a pochopení situace moc a moc děkuju.
Hana Moudrá
Významná
životní jubilea
červenec
80 let: paní Marie Škaloudová,
pan Bohumil Jirků, pan Vratislav Těšínský, paní Milada Těšínská, paní Dagmar Konečná,
pan Miroslav Janata, paní Růžena Zelenková
85 let: paní Jiřina Studničková,
paní Hana Hůlková, paní Olga
Danihelková, pan Jan Kosťun,
paní Anna Říhová
90 let: paní Anna Boučková
91 let: pan Oldřich Myška
93 let: pan Julius Valjent
96 let: paní Marie Gabrielová
100 let: pan Antonín Střelba
srpen
80 let: paní Radmila Novotná,
pan Josef Sazama, paní Arnoštka Klusáčková, paní Marie Kolínská
85 let: paní Jiřina Štutzová
90 let: paní Marie Kindlová,
paní Sabina Važanová
92 let: paní Vlasta Hlavničková, paní Vlasta Kostová
95 let: paní Marie Havlínová
Všem jubilantům blahopřejeme.
Městská policie

NA LINCE
156
• Útratu, na kterou ovšem neměla u sebe peníze, způsobila v několika českolipských restauracích a barech třicetiletá žena ze Skalice
u České Lípy. Poprvé se při příjezdu hlídky městské policie nejprve
vydávala za jinou ženu o 5 let mladší a při předvedení se dokonce
snažila z místa uprchnout. Strážníci tak na základě její aktivní obrany
proti předvedení museli na místě použít donucovací prostředky a služební pouta. Tehdy strážníci ještě netušili, že s touto zákaznicí, která
restaurační zařízení navštěvuje bez peněz, se nevidí naposledy. Svůj
skutek zadarmo se najíst a napít pak zopakovala ještě několikrát.
• 27letého muže z Děčína, po kterém bylo vyhlášeno pátrání, zadržela hlídka v ul. 5. května při běžné kontrole barů na území města. Po
předvedení byl předán obv. oddělení Policie ČR k dalšímu opatření.
• Čtyřicetiletého muže zadržela na základě oznámení hlídka městské
policie v ul. Kutnohorská v České Lípě ve vozidle, které mu samozřejmě nepatřilo. Muž, který je místním strážníkům i policistům dobře známou osobou, byl předán Policii ČR pro podezření z trestné činnosti.
• Nerozsvícená světla byla příčinou toho, že hlídka městské policie
zastavila pětačtyřicetiletého řidiče vozidla Nissan na sídlišti Sever. Ten
svou přítelkyni vezl sice bez přítomnosti alkoholu v krvi, avšak pod
vysloveným zákazem řízení. V trestním řízení, pro které byl předán
policistům, bude muset dále vysvětlovat své nerozumné chování.
Zasedání
zastupitelstva
Veřejné zasedání Zastupitelstva
města Č. Lípa se koná 18. 9. od
16 hodin v zasedací místnosti
MěÚ, náměstí T. G. M., čp. 2.
▲ Stoleté narozeniny oslavil
o prázdninách Antonín Střelba,
který více než 50 let bydlí ve
svém bytě na Slovance. Hodně
zdraví a elánu do života mu přišli popřát také starostka Hana
Moudrá i místostarostové Jiří
Kočandrle a Tomáš Vlček.
Antonín Střelba se narodil v Benátkách nad Jizerou, do České
Lípy přišel po konci druhé světové války v roce 1945. Celý život
pracoval v tiskárně, naposledy
před důchodem v tiskárně v Novém Boru, která ale dnes již neexistuje. Antonín Střelba bydlí se
svou vnučkou, manželka i dcera
mu bohužel zemřely. Každé ráno
sejde schody ze svého bytu ve
čtvrtém patře a jde si do trafiky
pro noviny, a pak na malý nákup.
Jeho velkým koníčkem je esperanto, dodnes si v tomto jazyce dopisuje se dvěma svými přáteli ze zahraničí. Je také aktivním členem
klubu esperantistů, ve kterém se
pravidelně schází s dalšími stejně
nadšenými přáteli. A jaký má neuvěřitelně vitální Antonín Střelba
recept na dlouhověkost? „Hlavně
pohyb, to je nejdůležitější.“ Kromě pana Střelby žije v České Lípě
už jen jeden stoletý člověk, a to
František Suchý. Tomu bude 101
let 25. října, je tedy nejstarším ve
městě. Anna Koudelková, která se
titulem nejstaršího obyvatele pyšnila před ním, bohužel v lednu zemřela. Bylo jí nedožitých 107 let.
Do Lípy letos poprvé zamíří Den architektury
Pestrý program nabídne již 3. ročník festivalu Den architektury, který
se koná začátkem října u příležitosti Mezinárodního dne architektury.
Letošní program proběhne v 41 městech, mezi kterými jsou i nováčci.
Jedním z nich bude také Česká Lípa, kde se chtějí organizátoři zaměřit na stavbu OD Banco (dříve Uran), který projektoval profesor Emil
Přikryl a odborníci tuto novodobou stavbu považují za významné dílo
z 80. let minulého století. V rámci Dne Architektury 2013 proběhne
1. října v Č. Lípě komentovaná procházka po realizacích atelieru SIAL
v jižním centru města a následná veřejná debata o situaci obchodního
domu Uran/Banco a o fenoménu obchodních domů 80. let v České republice. Diskuse s odborníky, zástupci investora i města poukáže na
architektonické hodnoty Uranu a dalších staveb z tohoto období a ukáže
možnosti jejich nového využití. (vice na www.denarchitektury.cz)
z radnice a města
září 2013
Proluka u Jeřábkova náměstí
se promění v odpočinkovou zónu
O poznání hezčí pohled na proluku u Jeřábkova náměstí v centru České
Lípy se všem kolemjdoucím naskytne ještě do konce letošního roku. Zmizí
především modré oplocení, terén se vyrovná, zaseje se nová tráva a dnes
ohrazený prostor se z větší části otevře veřejnosti. Lidé si budou moci odpočinout i na nových lavičkách a kochat se pohledem na baziliku Všech
svatých. Doposud bezútěšný kout se promění v odpočinkovou zónu.
Veškeré terénní úpravy v proluce na rohu Tržní a Sokolské ulice však
budou pouze dočasným řešením. Stále tak zůstane otevřená možnost, že
na místě v budoucnu vyrostou nové budovy, které by doplnily uliční frontu a zacelily tak díru po nezrealizovaném projektu nového divadla. „Je
však problém najít pro místo smysluplné využití. Bytů má Česká Lípa
dostatek, funkci multifunkčního centra zastane KD Crystal, ve městě
máme i muzeum s galerií, sportovní komplex. Radnice však chce neustále zůstat otevřená příchodu investora, nebo realizaci velkého investičního
záměru,“ podotkl místostarosta České Lípy Jiří Kočandrle. Ten doplnil,
že si město rovněž uvědomuje, že je doba pro investice složitá. „Realizace nějaké stavby v proluce Jeřábkova náměstí je proto pravděpodobně
hudbou budoucnosti. A proto chceme místo alespoň trochu upravit, aby
nevzhledný prostor dále nenarušoval jinak upravené historické centrum
města,“ doplnil Jiří Kočandrle. V proluce by tak měl přibýt nový plot,
který oddělí upravený prostor od dvorů památkově chráněných domů.
Celé místo se vyrovná, vysadí se nová tráva, několik stromků a keřů,
osadí se nové lavičky, vybuduje chodníček, který lidem zkrátí cestu mezi
Sokolskou a Tržní ulicí. Úpravy budou hrazeny z rozpočtu odboru rozvoje, majetku a investic MěÚ Česká Lípa na letošní rok.
Lepší zázemí pro skejťáky
a více parkovacích míst pro řidiče
Více parkovacích míst ke stání zdarma v blízkosti centra budou mít
v České Lípě k dispozici řidiči ještě do konce letošního podzimu. Skatepark
umístěný na části parkoviště před Sportareálem v Barvířské ulici se totiž
přesune na plochu za sportovní areál. Přemístí se také velká U-rampa
a uvolněný prostor po ní bude osázen zelení.
„Celá plocha, tedy i prostor, kde nyní stojí skatepark, je vedená jako parkoviště. Jakmile odstraníme plot a přemístíme prvky, bude místo řidičům
ihned k dispozici. Těm přibude 60 míst, kde budou moci zadarmo parkovat, a navíc v blízkosti centra města,“ upřesnil místostarosta České Lípy
Jiří Kočandrle. Než se kovové prvky přesunou za Sportareál, bude nutné
zarovnat a zkultivovat terén pro jejich nové umístění. Drobných oprav se
dočkají i kovové prvky. Samotné přemístění bude mít na starosti specializovaná firma Lukáš Hamerník-sdružení The Fourth Dimension, která
se na stavbu skateparků specializuje. Ta prvky za Sportareálem rozmístí tak, aby jejich uspořádání lépe vyhovovalo jezdcům. Aby byli jezdci
dostatečně chránění před okolním provozem, bude celý areál oplocen.
Akce město přijde na více než 300 tisíc korun, prostředky na ni půjdou
z rozpočtu odboru rozvoje, majetku a investic na letošní rok.
03
Město připravuje nový systém parkování
Většinou plně obsazená parkoviště a dvacetikoruna jako parkovné bez
ohledu na to, zda na místě stojíme deset minut či tři čtvrtě hodiny. Takovýto
systém parkování dosud platí v centru Č. Lípy. Od nového roku se však celý
systém radikálně změní, výběrčí parkovného nahradí parkovací automaty.
Veškeré parkovací plochy bude nově provozovat město. Parkování bude přehlednější a levnější. Již brzy přibudou i nová místa pro parkování zdarma.
Několik parkovacích ploch v centru město doposud pronajímalo, od
nového roku si bude všechna parkoviště provozovat samo. To znamená, že bude moci lépe reagovat na aktuální situace, tedy především
upravovat sazbu parkovného tak, aby zajistilo co nejrychlejší obměnu vozidel na parkovišti. Na parkovištích totiž bude platit progresivní sazba parkovného – první čtvrt hodina respektive půl hodina bude
zdarma, a potom čím delší dobu bude řidič na parkovišti stát, tím více
zaplatí. Sazby by tak měly řidiče motivovat k tomu, aby přijeli, vyřídili
si své záležitosti, odjeli a uvolnili místo jiným. Lidé tak budou mít větší šanci, že v centru zaparkují i přes exponovanou dobu, tedy dopoledne
a v časném odpoledni. Navíc o svátcích či při význ. akcích bude město
moci sazbu parkovného snížit, nebo lidem parkovné úplně odpustit.
Parkovací automaty budou nově instalovány na náměstí T. G. M., Jeřábkově náměstí, v Erbenově ulici, v ulici U Synagogy, Moskevské, Mariánské a u OD Andy, kde by se měl automat objevit ještě v září. Plocha
u OD Andy bude první, kde bude zkušebně nový systém zaveden. Zadávací podmínky na dodavatele nájmu 11 parkovacích automatů za necelých
600 tisíc korun, odsouhlasili radní na svém srpnovém zasedání. Zařízení
si chce město pronajmout na dva roky s tím, že vítězná firma se bude starat i o servis automatů. O kontrolu parkovacích lístků za okny vozidel se
postarají noví zaměstnanci města. Na tuto práci chce město ve spolupráci
s úřadem práce primárně přijmout osoby se změněnou pracovní schopností. Jakmile tito pracovníci odhalí nějakého neplatiče, nahlásí ho městským
strážníkům. Další pracovník pak bude vybírat zásobníky mincí a vydávat
abonentní a rezidentní karty. Abonenti a rezidenti budou mít nově možnost
zaparkovat na jakémkoli parkovišti města, nyní museli své auto odstavit
jen na parkovišti, pro které byla karta vydaná.
V rámci nově připravovaného systému přibude ještě letos i šedesátka
nových parkovacích míst na parkovišti v Barvířské ulici, až se odstěhuje
skatepark. Velká část parkovací plochy se tak opět uvolní pro motoristy,
kteří tady budou moci parkovat zdarma. „Peníze, které město vybere na
zpoplatněných parkovacích plochách, budou určené na dvě věci. Za prvé
se z nich bude hradit provoz celého systému parkování. A za druhé chceme
vytvořit speciální fond, kam by se všechny příjmy ukládaly a pak by se
z nich výhradně platily opravy komunikací a chodníků, na které se nám
každoročně zoufale nedostává finančních prostředků,“ upřesnil místostarosta České Lípy Jiří Kočandrle. Ten doplnil, že systém bude po určitou
dobu fungovat v testovacím provozu. „Jako první spustíme testovací provoz na parkovišti u OD Andy. Tam nájemci skončí smlouva v polovině
září, poté tam začne fungovat výběr parkovného přes automat. Na ostatních plochách provoz odstartuje od nového roku s tím, že v červnu celý
systém zhodnotíme, jestli funguje tak, jak jsme chtěli. Poté budeme teprve
uvažovat o dalším rozšíření systému. Na parkovišti u KD Crystal budou
moci lidé zatím stále parkovat zadarmo,“ doplnil Jiří Kočandrle.
!
Vysoká škola v Čl stále přijímá studenty!
Pro studenty, kteří ještě mají zájem nastoupit do 1. ročníku studia na
českolipské pobočce Správního institutu, má vedení VŠ dobrou zprávu.
Pro velký zájem prodloužilo termín podávání přihlášek až do konce září.
Hlásit se lze do oboru ekonomika řízení lidských zdrojů. Přihlášku naleznete na www.spravniinstitut.cz, podat ji lze osobně, poštou nebo elektronicky. Po podání přijde studentovi potvrzení o jejím přijetí do databáze.
O termínu konání přijímacích zkoušek bude studenty informovat studijní
oddělení. Začátek školního roku je naplánovaný na polovinu října.
04
zajímá vás
září 2013
Českolipané se ptají,
radnice odpovídá
V této rubrice vás pravidelně seznamujeme s nejčastějšími dotazy, které
občané adresují českolipské radnici. Například prostřednictvím webových
stránek města Česká Lípa (www.mucl.cz), kam může veřejnost v sekci„ostatní
dotazy“ již od loňského roku vkládat své dotazy týkající se činnosti městského úřadu a samosprávy města Česká Lípa. Pokud se i vy chcete na něco zeptat,
využijte www.mucl.cz. Pro vložení dotazu v sekci ostatní dotazy jej stačí odeslat na e-mail [email protected] Zodpovězeny jsou pouze jasně formulované
dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. (Více na www.mucl.cz)
Smetanovo nábřeží: Na křižovatce Smetanovo nábřeží - ulice ČSA by
bylo logičtější, kdyby Smetanova ul. byla jako hlavní. Ve směru z ul.
ČSA je jen slabý provoz a dochází ke zbytečnému zpomalování dopravy
v přímém směru. Řidičova pozornost by se tak mohla více soustředit na
přechod pro chodce. Bylo by možné takovou změnu zrealizovat?
► Na základě tohoto podnětu město jednalo s Dopravním inspektorátem PČR a odborem dopravy MěÚ Česká Lípa. Stanovisko není zatím
jednoznačné. Kromě jiného je takový postup závislý na množství finančních prostředků, které bude nutné z dopravně bezpečnostního hlediska
investovat do úpravy výše uvedené křižovatky, přechodu pro chodce
a výjezdu z cyklostezky. Proto v tuto chvíli není možné stanovit konečné
řešení. Situací se však bude město nadále zabývat.
Kácení stromů v Městském parku: Proč město požádalo o povolení
k pokácení 91 stromů v Městském parku?
► Již od roku 2007 má město zpracovaný Projekt revitalizace Městského
parku Česká Lípa, který byl společně s dendrologickým průzkumem zaktualizován, aby ho bylo možné zrealizovat. Záměrem je park, který je vedený jako významný krajinný prvek, obnovit, ozdravit a prosvětlit. Projekt
zachovává funkčnost parku, především funkci klidové zóny v centru města.
Respektuje také jeho historický vzhled, kompozici a prostor. Na realizaci
by město chtělo ještě letos požádat o dotaci z operačního programu ministerstva životního prostředí. Při rozsáhlém průzkumu, který je nedílnou součástí takového projektu, prošlo revizí na 800 stromů. V mnoha případech
se zjistilo, že si stromy navzájem konkurují, jsou nekoncepčně vysazené
a neprospívají tak, jak by mohly. Některé jsou samozřejmě také staré a nemocné. Projekt proto počítá jak s kácením, tak s náhradní výsadbou, která
park ozdraví. Vykácet by se proto mělo celkem 91 stromů. Řízení o vydání
povolení ke kácení bylo již zahájeno. Podobné řízení probíhalo již v loňském roce, kdy však město žádalo orgán životního prostředí o vykácení
pouhých 14 stromů. Velký nárůst počtu stromů v letos aktualizované žádosti je dán novou vyhláškou ministerstva životního prostředí. Ta stanovila,
že se v rámci významného krajinného prvku musí nově žádat o povolení
k pokácení veškerých stromů, tedy i těch, které mají obvod kmene menší
než 80 cm a jsou nižší než 130 cm. S vykácením 91 stromů se tedy počítalo
již vloni, ale tehdy povolení státní správy vyžadovalo jen 14 stromů, které
byly vyšší než 130 cm a v obvodu mohutnější než limitovaných 80 cm.
Obvod 91 stromů, které by se podle odborníků měly pokácet, aby park lépe
prospíval, se v průměru pohybuje kolem 78 cm. Jedná se tedy především
o menší stromy. Projekt však zároveň počítá s dosadbou několika stovek
stromů, jako jsou habry, javory, tisy, jilmy, jabloně nebo třešně. Záměrem
je vysadit také keře, které v současném parku téměř chybí. Předpokládané
náklady na realizaci celého projektu činí 3,2 milionu korun, a proto by
město rádo požádalo o dotaci. Jedním z dokumentů, které k žádosti potřebuje, je i povolení ke kácení. Doposud se v městském parku prováděly jen
zdravotní řezy a provozně bezpečnostní údržba stromů, a proto je podle
odborníků na čase park revitalizovat. V neposlední řadě je třeba zdůraznit,
že všechny mohutné, tzv. kosterní stromy, zůstanou v parku zachovány.
Úklid po slavnostech: Proč město neprovedlo okamžitý úklid po sobotních městských slavnostech, tak jak je to běžné v jiných městech?
►Organizace úklidu po městských slavnostech v prostoru u OD
Banco byla rozdělena do několika etap. Ráno a dopoledne v neděli
30. června probíhalo zejména demontování veškeré elektroinstalace,
www.mncl.cz
hlavního pódia, odvážely se mobilní toalety, odjížděli poslední stánkaři. Odpoledne pak na plochu dorazili pracovníci firmy AVE CZ, kteří
provedli hrubý úklid – tedy sesbírali veškeré odpadky, které zůstaly na
ploše. O dočištění celého prostoru se pak následující ráno v pondělí
1. 7. postaraly stroje a pracovníci veřejně prospěšných prací.
Závady a nedostatky
V této rubrice vás pravidelně informujeme o několika závadách, které
město v uplynulých týdnech řešilo na základě oznámení veřejnosti, která
využila jeho internetovou rubriku Závady a nedostatky a zaslala svůj podnět
e-mailem na [email protected] nebo MMS na telefonní číslo 733 255 972, kam
můžete i vy směrovat své podněty týkající se zejména čistoty a pořádku v českolipských ulicích. Všechny zaslané e-maily do této internetové rubriky se
vyvěšují na městský web (www.mucl.cz) do sekce "Závady a nedostatky", zde
se pak dozvíte, jak se podnět řeší. Vyřešené podněty se přesouvají do sekce
"Odstraněné závady a nedostatky". ODPOVĚDI SE E-MAILEM NEZASÍLAJÍ!
5. května 803 – zarůstající chodník: Ze zahrady pronikají plotem větve až do poloviny chodníku. Stromy v zahradě mají větve až do silnice
a brání chodcům v normální chůzi. Vstupují proto do vozovky.
►Ořez byl proveden.
Nástupní ostrůvek: Bylo by možné na autobusové zastávce Benzina ve
směru na Českou Lípu vybudovat nástupní ostrůvek? Čekat s kočárkem
v silnici není nic příjemného, natož když prší. Jistě by se s kočárkem
i lépe nastupovalo, takhle musí autobus zastavit hodně v silnici, abych se
s kočárkem do autobusu vytočila.
► Komunikace z České Lípy do Horní Libchavy není v majetku města
Česká Lípa, ale je vlastnictvím Libereckého kraje a spravuje ji Krajská
správa silnic Libereckého kraje. Až pozemky navazující za odvodňovacím příkopem jsou v majetku města Česká Lípa. To, ale vzhledem k frekvenci nastupujících a vystupujících a k finanční náročnosti celé akce,
neuvažuje o výstavbě autobusové zastávky mimo komunikaci.
Sluneční, Zhořelecká - dopravní značení: V posledním čísle MN
byl uveřejněn dotaz, zda by ulice Sluneční neměla pokračovat nahoru
k OBI jako hlavní a Zhořelecká ulice by měla na tuto navazovat jako vedlejší. Musím konstatovat, že tazatel má pravdu. Samozřejmě, že dopravní
značení musí vyhovovat techn. podmínkám. O to tady ale nejde. Jde o to,
že ul. Sluneční směrem k OBI a naopak jezdí denně stovky aut, možná
i více jak tisíc a Zhořelecká je defacto jen příjezdová komunikace k některým panelovým domům. Provoz je tak minimální, že se tazatel domnívá (a není sám), že není vhodné neustále dávat přednost do ulice, kde
není provoz. Logické je stanovit hl. ulicí takovou, po které je větší provoz
a je důležitější komunikací. A to je právě Sluneční nikoliv Zhořelecká.
► Na základě projednání (s DI Policie ČR a odborem dopravy MěÚ
Česká Lípa) situace na křižovatce ul. Sluneční a Zhořelecká Vám oddělení technické správy majetku sděluje následující: Vzhledem k uspořádání křižovatky ul. Sluneční a Zhořelecká je v tomto prostoru třeba snížit
rychlost vozidel jedoucích po ul. Sluneční a zajistit, aby řidiči nevjeli do
křižovatky příliš rychle a chovali se ohleduplně. Případná změna přednosti by však podle odborníků zvýšila rychlost vozidel jedoucích Sluneční ulicí, což by zvýšilo riziko, že tady dojde k dopravní nehodě. Ve směru
od Intersparu k Lidlu se navíc těsně za křižovatkou nachází přechod pro
chodce a vlevo do Zhořelecké je špatný rozhled, který komplikují i parkující vozidla ve Zhořelecké (u přechodu bude doplněno vodorovné dopravní značení – „Šikmé rovnoběžné čáry“, aby se alespoň částečně rozhled zlepšil). Podle normy ČSN 73 6110 je při rychlosti 50 km/h nejmenší
vzdálenost pro rozlišitelnost přechodu 100 m a rozhled pro zastavení
35 m. To jsou hlavní důvody, proč by se značení měnit nemělo. S ohledem
k nízké intenzitě provozu na Zhořelecké pak není omezení jízdy vozidel
na Sluneční nijak výrazné, ale řidiči pouze zpomalí, a pokud zjistí, že
není komu dávat přednost, pokračují dál.
INVESTICE
září 2013
05
Nové učebny i tělocvična na ZŠ Speciální Jižní
Na dvě zbrusu nové učebny, cvičnou kuchyňku, dílnu, relaxační místnost
a především na novou tělocvičnu se s novým školním rokem mohly těšit
zdravotně handicapované děti ze ZŠ Speciální Jižní v České Lípě. Městu se
totiž v areálu Pod Holým vrchem podařilo během prázdnin dokončit kompletní rekonstrukci dalšího bezbariérového pavilonu. Akce, která začala již
na podzim 2012, přišla na téměř 9 milionů korun, městu se na ni podařilo
získat 7 milionovou dotaci od Ministerstva financí ČR.
Učebny v pavilonu B jsou určený dětem s nejtěžším postižením, které si doteď musely vystačit s daleko menším prostorem.
Do každé třídy jich může chodit
maximálně šest, pavilon tak bude
primárně sloužit maximálně 12
dětem. Prostory cvičné kuchyně,
dílny, či tělocvičny však budou
využívat i ostatní žáci speciální
školy. Nová stavba tak musí vyhovovat jejich specifickým potřebám. Všechny místnosti včetně
sociálních zařízení jsou bezbariérově vybaveny. Ke zklidnění
a k odpočinku tu mají k dispozici také relaxační místnost plnou
pohodlných polštářů, speciálních
lůžek, záclon a světelných lamel.
Ve cvičné kuchyňce se zase bu-
dou učit sebeobsluze, která je
rovněž důležitou součástí výuky.
„Největší radost máme z nové
tělocvičny, která je speciálně
vybavená pro děti s postižením.
I naši žáci mají totiž normální
rozvrh, který samozřejmě zahrnuje i tělesnou výchovu. V jejich
případě se bude jednat především
o rehabilitační cviky nebo bazální stimulaci,“ uvedla Jindřiška Pomikálková, která je v ZŠ
Speciální Jižní ředitelkou. Zároveň doplnila, že tělocvična bude
sloužit i pro školní akce. „Je v ní
dostatek prostoru, budeme ji tedy
využívat i pro naše celoškolní
akce, jako je například karneval,“
upřesnila Jindřiška Pomikálková.
Město v bezbariérovém areálu pro speciální základní školu
v minulosti zrekonstruovalo již
dva pavilony, opravit zbývá poslední, který v současnosti navštěvují autističtí žáci. Rekonstrukce
pavilonu B město přišla na zhruba 1,7 milionu korun, zbylé náklady pokryla již zmíněná sedmimilionová dotace z Ministerstva
financí ČR. Kromě ministerské
dotace získala škola v letošním
roce ještě 400 tisícovou dotaci od
Libereckého kraje. Ta posloužila
na nákup tří interaktivních tabulí
a také venkovních hracích prvků
pro handicapované děti.
Oprava poškozených mostků v Písečné
Po generální opravě volají kvůli
svému havarijnímu stavu dva mostky
v Písečné u Dobranova. Pravidelné
monitoringy jejich stavu ukazují, že se
jejich stav neustále zhoršuje. A to nejen kvůli jejich stáří, ale zejména rozvodňováním Dobranovského potoka,
přes který vedou. Město Česká Lípa
proto připravuje opravu obou mostků. Na srpnovém zasedání tak radní
odsouhlasili zadávací podmínky pro
výběr dodavatele, který nejen mostky
opraví, ale vypracuje také projektovou
dokumentaci a postará se o veškeré inženýrské práce. Pověstnou poslední ránu zasadil mostkům Dobranovský potok při letošním jarním tání,
kdy vážně poškodil nábřežní opěry. Aby nedošlo k tomu, že bude nutné
mostky kvůli riziku jejich zřícení uzavřít pro automobilovou dopravu,
musí se co nejrychleji opravit. V letošním roce tak proběhne projektová
příprava, a jakmile to počasí po zimě dovolí, mostky se zrekonstruují.
„O špatném stavu mostků jsme věděli, v letošním roce však došlo k prudkému zhoršení, které se už nedá řešit jen provizorně. Vzhledem k tomu,
že je naprosto nezbytné zachovat přístup do části obce, urychleně jsme
přistoupili k přípravě akce. Předpokládané náklady na zakázku jsou odhadnuté na tři miliony korun. O zahrnutí peněz do rozpočtu odboru rozvoje, majetku, investic budeme jednat v rámci rozpočtových změn na
zářijovém zasedání,“ upřesnil místostarosta České Lípy Jiří Kočandrle.
▲ O prázdninách město provedlo slíbenou opravu komunikace v Bulharské ulici v úseku od křižovatky s ulicí Čs. armády až po křižovatku
s Kozákovou ulicí (560 m2). Během rozsáhlé opravy byla odstraněna
i stará konstrukce vozovky a to včetně původní čedičové dlažby. Nový
asfaltobetonový povrch tak byl položen na nově vybudovanou konstrukci
vozovky, aby vydržel co nejdéle. Během prací byla odhalena i závada na
kanalizaci, která byla rovněž odstraněna. V daném úseku byly rovněž
vyměněny poškozené obrubníky a došlo k celkovému rozšíření vozovky.
V místech s největším dynamickým zatížením byla navíc místo běžného
asfaltobetonu položena vrstva modifikovaného. Ten je odolnější a v ulici,
kudy jezdí hned několik linek MAD, rovněž přispěje k tomu, že se na vozovce hned tak neobjeví vyjeté koleje a výtluky a prostředky ve výši cca
800 tisíc korun tak nebyly vynaloženy zbytečně.
06
z radnice a města
www.mncl.cz
září 2013
Do poroty Zlatého oříšku usedne Kateřina Průšová a Lipo
Opravdu hvězdná jména spojená s Českou Lípou a Libereckým krajem
budou ozdobou poroty druhého ročníku Zlatého oříšku Libereckého kraje. Soutěž je určena pro talentované děti od 6 do 14 let z celého Libereckého kraje bez ohledu na to, jestli vynikají ve sportu, vědě nebo umění.
Slavnostní finále se podobně jako vloni odehraje v České Lípě a to 22. září
v 17 hodin v KD Crystal, kde z patnáctky finalistů vyberou porotci tři vítěze. Ti pak automaticky postoupí do celostátního kola Zlatého oříšku, které
každoročně na Nový rok přenáší Česká televize a Český rozhlas.
Pozvání do regonální poroty
letos přijali Miss ČR 2002 a modelka Kateřina Průšová, manažer
českolipské Reas Agency Petr
Svoboda, mistryně Evropy na
50 m prsa Petra Chocová, tanečnice známá z pořadu ČT Star Dance Tereza Bufková, herečka Petra
Horváthová, předseda Šachového
svazu České republiky Viktor
Novotný, sportovní komentátor
ČT Karel Diviš, herec a umělecký
manažer českolipského Jiráskova
divadla Jarek Hylebrant, a v neposlední řadě také rapper Jonáš
Červinka, známý jako Lipo. „Zlatý oříšek považuji za jednu z cest,
jak ocenit a podpořit začínající talenty. Unikátností celé soutěže je,
že vítězové kromě originální sošky získávají také docela zajímavou finanční částku. Tenhle dar
by měl rodině pomoci, aby mohla
dál sponzorovat zálibu a úspěchy
svého dítěte,“ zdůrazňuje českolipská starostka Hana Moudrá
a zároveň tak vysvětluje, proč
se na regionální úrovni do celostátního projektu zapojilo město
Česká Lípa. „Cením si proto, že
si i oslovené osobnosti udělaly ve
svém diáři čas a kývly na účast
v porotě Zlatého oříšku Libereckého kraje. Věříme, že pro soutě-
Vydejte se za pokladem Českou Lípou!
Spoustu dobrodružství a zábavy, ale také trochu přemýšlení si pro turisty
i místní obyvatele připravilo město Česká Lípa. Každý, kdo má odvahu zkusit
něco nového, si od léta může v Městském informačním centru půjčit zařízení
GPS a pomocí něj se vydat po stanovené trase. Pomocí speciálně nastavené
navigace se tak projdete po zajímavých památkách a místech Č. Lípy a na
každém z devíti zastavení odpovíte na kontrolní otázku. Pokud na všechny
odpovíte správně, získáte po návratu do infocentra malou odměnu.
„Projekt jsme nazvali Za pokladem Českou Lípou. Neznamená to
pouze to, že na konci cesty si za správné odpovědi lidé vyslouží svůj
poklad. Myslím, že v rámci trasy lidé objeví mnohem více pokladů v podobě míst, okolo kterých denně chodíme a mnoho o nich nevíme, nebo si
jich dostatečně nevšímáme. Všichni si tak odnesou nejen příjemný zážitek, ale také některé vědomosti a poznatky, které jim třeba utkví v paměti
a pochlubí se jimi svým známým,“ uvedl na adresu nové turistické atrakce českolipský místostarosta Tomáš Vlček. GPS se v informačním centru
půjčuje osobám starším 18 let za vratnou zálohu 500 Kč (po předložení
osobního dokladu), vrátit ji musí ten samý den do konce otevírací doby
infocentra. Ještě před tím, než se lidé vydají na cestu zhruba dvou kilometrového okruhu hledat odpovědi na zadané otázky, jim pracovnice
pravidla hry přesně vysvětlí. Navíc vytištěná pravidla dostanou na cestu společně s archem, na kterém se dozví soutěžní otázky a do kterého
budou vyplňovat své odpovědi. Najít konkrétní místa na trase pomůže
právě GPS. Podrobný návod k obsluze tohoto zařízení získají lidé také
v infocentru. „Ti, kdo Českou Lípu znají, si alespoň vyzkouší zacházení
s GPS, a zasoutěží si. Pro turisty, kteří jsou ve městě poprvé, je trasa
vhodnou formou, jak poznat nejvýznamnější památky České Lípy, které
mohou navštívit. Aby lidé získali při vrácení GPS poklad, musí odpovědět na každém místě alespoň na jednu otázku. Na některých ze zastavení
si totiž mohou lidé vybrat, jestli si zvolí otázku, kterou získají pomocí
speciálního hesla, nebo si plnění ulehčí,“ přiblížila jedna z pracovnic
Městského informačního centra Denisa Lebedová.
Putování „Za pokladem Českou Lípou“ je postavené na celosvětově
oblíbené hře geocaching. V ní nadšenci pomocí GPS zařízení hledají na
žící děti bude setkání s nimi inspirující a odnesou si hezký zážitek.
Porotce zase může hřát pocit, že
se stali součástí projektu, který
nebývalým způsobem podporuje
dětské talenty. Tedy děti, kterými bývali i oni,“ podotkla Hana
Moudrá a doplnila, že ani letos
nebude v porotě chybět náměstkyně ministra školství Eva Bartoňová, která je se soutěží spojena
od samého začátku.
Krajské kolo celostátní talentové soutěže Zlatý oříšek Libereckého kraje se poprvé uskutečnilo v loňském roce, kdy se do
projektu zapojilo město Česká
Lípa a s podporou kraje a dalších
sponzorů regionální soutěž uspořádalo. Z prvního finále vzešly
tři dívky (Jana Slavíková – hoboj, Karolína Brabcová – střelba,
Markéta Gajdošová – dramatická
činnost). Zvláštní ocenění starostky Hany Moudré pak získal autista Jan Řehořek. „Zvláštní cenu se
chystám udělit i v letošním roce.
Nebude to ale pro mě jednoduché. Již nyní máme přihlášené
děti i kolektivy, které se zabývají
zajímavými činnostmi.“
Celostátní talentová soutěž Zlatý oříšek je největší svého druhu.
Již více než deset let se v rámci
ní každý rok oceňuje desítka nejtalentovanějších dětí či dětských
kolektivů v republice. Smyslem
krajského předkola Zlatého oříšku v Libereckém kraji, které je
svého druhu jedním z prvních
v republice, je užší spojení talentovaných dětí s městy a obcemi,
ze kterých pocházejí. Ideou je,
aby se samosprávy o děti staraly,
podporovaly je, spolupracovaly
s nimi. Záštitu nad akcí převzal
hejtman Libereckého kraje Martin Půta a starostka České Lípy
Hana Moudrá. Vítězové krajského kola získají kromě symbolické
sošky také finanční odměnu ve
výši 25 tisíc korun.
nejrůznějších místech ukryté krabičky s tajemným obsahem, takzvané
kešky. Na projektu s městem proto spolupracovali zástupci České asociace geocachingu, kteří pro město vytvořili samostatnou trasu, která není
oficiálně zaregistrovanou keškou. Slouží pouze jako inspirace pro ty,
kteří s geocachingem přijdou do styku poprvé. Pokud se jim hra zalíbí,
mohou se na serveru www.geocaching.com zaregistrovat, koupit si GPS
a začít se geocachingu věnovat. „Od zkušených keškařů víme, že Česká
Lípa je keškami prošpikovaná. Krásná zákoutí Ploučnice a místních cyklostezek jsou pro keškaření jako dělaná,“ doplnil Tomáš Vlček a dodal,
že projít si trasu „Za pokladem Českou Lípou“ pro svou zábavu mohou
samozřejmě i ostřílení „keškaři“.
Den s policií a ostatními složkami IZS“
Město Česká Lípa, Policie České republiky – Územní odbor Česká Lípa,
Městská policie Česká Lípa, Hasičský záchranný sbor a Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje Vás zvou na již 12. ročník této akce.
Je pro Vás zajištěna kyvadlová doprava ze zastávky před KD Crystal, další zastávka konečná autobusu Špičák Dlouhá, odtud na letiště
Aeroklubu Č. Lípa a zpět. Jízdné je zdarma. Odjezdy od KD Crystal:
9:30, 11:00, 12:30. Odjezdy z letiště: 10:10, 12:00, 13:00 a 14:30.
Program: 10:30 ukázka práce policejních psovodů | 11:00 zásah
skupiny speciálních činností zdravotnické záchranné služby při záchraně osob v obtížně přístupném terénu za využití vrtulníku | 12.00
ukázka zákroku krajské pořádkové jednotky proti nebezpečným pachatelům | 12:30 pražská jízdní policie v akci | 13:00 společný zásah
příslušníků hasičského záchranného sboru, zdravotnické záchranné
služby a policistů při simulované dopr. nehodě
Doprovodný program pro děti i dospělé: Besip Team | Městská
policie Česká Lípa – vědomostní soutěže | paintball | skákací hrad
| stanoviště kriminalistických techniků s ukázkou | rady nejen pro
motoristy | ukázka vozidel značky Škoda | Armáda ČR | ukázky speciální techniky a služebních vozidel dopravní policie | výstava sportovních letadel (všechny atrakce jsou k dispozici zdarma)
z radnice a města
září 2013
07
Nové technologické centrum na MěÚ
S mnoha registry, databázemi, softwary a aplikacemi jsou v dnešní
technické době nuceni pracovat i úředníci na městských a obecních úřadech. Pro to, aby tyto nezbytně nutné softwary pracovaly tak, jak mají,
nevypadávaly a byly chráněné proti neoprávněnému vniknutí, je potřeba
mít kvalitní technické zázemí. Městský úřad v České Lípě toto zázemí má
díky nově zbudovanému technologickému centru, které bylo zprovozněno
před několika týdny. Město tak mohlo odstavit již nevyhovující servery,
které byly na hranici životnosti a pomalu dosloužily.
Nové servery, programy a přístupová hesla pomáhají úředníkům
v každodenní práci představující výkon státní správy a samosprávy.
Technika tedy přispívá k tomu, aby mohl úřad rychle a co nejlépe vyhovět veřejnosti, která se na něj obrací se svými požadavky. „Velkým
přínosem je, že nové technologické centrum neslouží pouze českolipskému městskému úřadu, ale také příspěvkovým organizacím města
i obcím, pro které město zajišťuje rozšířený výkon státní správy. Jelikož
byl projekt podpořen dotačními penězi, budou mít obce tento přístup
po dobu minimálně pěti let úplně zdarma,“ podotkl místostarosta České
Lípy Jiří Kočandrle. Zastupitelé zakázku na vybudování technologického centra přidělili na svém březnovém zasedání firmě Z+M Partner, spol.
s r.o., která projekt zrealizovala za částku 6,2 milionu korun. Samotná
instalace systémů začala na přelomu dubna a května, předcházely jí však
důkladné přípravy. Projekt přišel město na zhruba 3,4 mil. korun. Zbytek,
tedy 2,8 milionu korun, město získalo jako dotaci z prostředků Evropské
unie, konkrétně Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím
Integrovaného operačního programu, a státního rozpočtu ČR.
▲ Ještě několik volných míst může rodičům nabídnout Mateřská škola na
Severu, která v důsledku zvýšené poptávky znovu otevřela jedno ze svých
oddělení pro bezmála třicet dětí. Stejně jako v ostatních třídách mají děti
také v tomto novém oddělení k dispozici kromě prostorné herny, ložnice
a šatny i moderně vybavené sociální zařízení. Jak vysvětluje ředitelka školky Natalie Vojtěchovská, navýšit kapacitu nebyl pro tuto školku problém.
„Prostory v prvním patře budovy, které jsme nějaký čas jako třídu nepotřebovali, jsme pouze znovu upravili a vybavili jako klasickou třídu s veškerým potřebným zázemím, kde o děti pečuje kvalifikovaný personál.“
Měření ovzduší mobilním měřicím vozem
Sportovní grant i pro dospělé sportovce
Až do konce srpna mohli požádat město Česká Lípa o příspěvek ze
sportovních grantů i dospělí sportovci. Oproti loňskému roku, kdy veškeré peníze vyčleněné na sportovní granty (celkem 8 mil. korun) šly na
podporu mládežnických sportů, se však letos podařilo ušetřit celkem
půl milionu korun, které jsou určené jako cílená podpora dospělým
sportovcům. Tím, kolik peněz by jaká organizace z vyhrazené částky
mohla na základě předložených žádostí o grant získat, se nejprve bude
zabývat sportovní výbor. O konečném přerozdělení peněz pak rozhodnou českolipští zastupitelé na svém jednání 18. září.
◄ Dopravní předpisy platí
i na cyklostezce, nejčastěji
citovaná informace během
srpnové akce zaměřené na
bezpečnost návštěvníků cyklostezky Varhany. Počet lidí,
kteří příjemné počasí využijí
k projížďce po cyklostezce,
stoupá, a proto město Česká
Lípa ve spolupráci s městskou policií, dopravní policií a BESIPEM podobnou akci přímo na cyklostezce uspořádalo již po
několikáté. Ani tentokrát se nepokutovalo, ale všichni zastavení cyklisté či
bruslaři prošli důkladnou kontrolou, zda jsou dobře vybaveni a udělali tak
maximum pro svoji bezpečnost. Ti, kterým scházelo to nejpodstatnější, přilba na hlavě, většinou slibovali, že už na ni příště nezapomenou. Dospělí si
mohli vyzkoušet také speciální brýle simulující rozostřené vnímání při 1,5
promile alkoholu v krvi. Jeho požití je i pro cyklisty či bruslaře pohybující
se po cyklostezce považováno za dopravní přestupek.
Stanice automatizovaného imisního monitoringu kvality ovzduší umístěná v zahradě ZŠ Sever poskytuje vypovídající informace o znečištění
ovzduší v celé České Lípě. Jeden z hlavních závěrů zprávy Českého hydrometeorologického ústavu, kterou odborníci zpracovali na základě údajů
z měření mobilním měřicím vozem ve městě.
Mobilní vůz kvalitu ovzduší v České Lípě měřil na začátku letošního
dubna hned na 3 vytipovaných místech – náměstí T. G. M., v prostoru
u ZŠ Partyzánská a u budovy MěÚ v Děčínské ul., aby město zjistilo, jak
jsme na tom s kvalitou ovzduší a zda stacionární měřící stanice poskytuje vypovídající údaje. Kromě prachových částic, menších než 10 mikrometrů, které nepřetržitě měří také stanice automatizovaného imisního
monitoringu, měřili odborníci i koncentrace prachových částic menších
než 2,5 mikrometru, které mají výraznější vliv na lidské zdraví, a také
hodnoty oxidu siřičitého, oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, přízemního
ozónu a polycyklických aromatizovaných uhlovodíků. Jednotlivé hodnoty prachových částic menších než deset mikrometrů během dne sice
několikrát přesáhly hranici 24 hodinového limitu, vždy ale jen na malou chvíli. Při porovnání s údaji ze stanice autom. imisního monitoringu
umístěné u ZŠ Sever měly křivky stejný trend. Údaje z této stanice tedy
plně vypovídají o stavu ovzduší ve městě. Podobně dopadly hodnoty
polycyklických aromatizovaných uhlovodíků. I u nich přístroj zaznamenal několik krátkodobých překročení limitu. Koncentrace oxidů dusíku,
oxidu siřičitého a uhelnatého se však naopak pohybovaly hluboko pod
stanoveným limitem. Výborné výsledky tak městu narušily jen hodnoty
prachových částic menších než 2,5 mikrometru. Ty se zastavily nejčastěji na hranici hodnoty imisního limitu nebo nad ním.
„Jak vyplývá ze zprávy, jsme na tom s ovzduším srovnatelně jako jiná
větší města, například Liberec, Děčín či Litoměřice. Měření nám též potvrdilo, že nejsou výrazné rozdíly v kvalitě ovzduší mezi jednotlivými
částmi města. Nemusíme tedy přijímat žádná výrazná opatření ke zlepšení kvality ovzduší. Celkem jsme v letošním rozpočtu měli na monitoring
ovzduší vyčleněno půl milionu korun. Zbylé prostředky z této částky
proto pravděpodobně použijeme na výsadbu nové zeleně ve městě,“
upřesnil místostarosta Tomáš Vlček.
Mgr. Kristýna Brožová
08
historie
www.mncl.cz
září 2013
Střípky z roku 1938
Československá republika vstupovala v roce 1938 do jubilejního
roku své existence. K vydání se
připravovala celá řada knih, které
chtěly být bilancí této epochy. Jednu z nich sepisoval Marko Weirich, statistik a sociolog. Měla se
prostě nazývat „Československo“
a je v ní spousta dat, která osvětlují ekonomiku i politiku. Kniha ale
vyšla pod jiným názvem a vypadá jinak. Autor byl se svou prací
hotov a přišel Mnichov. Sedl tedy
a dopsal další kapitoly. Dílo vyšlo
pod názvem „Staré a nové Československo“. Snad první případ,
který znám, kde slůvko „nové“
znamená horší, tragicky zraněné
a vykolejené. Proč si té knihy přesto vážím. Autor neztrácel naději,
přestože konstatoval neuvěřitelné
absurdity boření státu. Tak třeba
něco úplně okrajového. Znojemské okurky, sklenice nakládaček,
měly v té době nové etikety pro
německé odběratele, velmi pestré a zajímavé. Jejich autorem
byl českolipský grafik Antonín
Ulbricht. Pěstitelé okurek zůstali
na jedné straně hranic a octárny
a konzervárny na druhé. Otištěný
obrázek je z poloviny října 1938.
„Vítací komitét“ před radnicí má
slavnostně pozdravit přehlídku
německé branné moci. Za dětičkami s náručemi jiřin stojí lidé,
kteří byli „výtahem moci“ dopraveni nahoru. Na levé straně mladý
partajní vůdce Schuh a uprostřed
vytáhlý a holohlavý starosta Josef
Turner. V České Lípě bylo mnoho
nacistů, ale jejich sestava nebyla
ideově docela čistá. Nejvíce bylo
těch, co z prospěchářství přeběhli k Henleinovi. Šlo o výsledek
kalkulací na téma práce, rodiny,
dohledná budoucnost. Lepší bylo
držet krok a zvedat pravici. Přece ale ve městě, kde bylo kolem
třinácti tisíc obyvatel, bylo přes tisíc Němců, sociálních demokratů
a komunistů a s nimi i desítky
německých agrárníků ze Staré
Lípy a Dolní Libchavy a křesťanských sociálů, kteří se kupili
kolem kláštera. Žili zde i lidé bez
politického přesvědčení, zkrátka slušní, kteří se stáhli do sebe.
Onáhlezavrženémžidovskémobyvatelstvu bude článek v listopadu.
Jedním z těch, co Hitlerovi nevěřili, byl i pan Graf, významný člen
německé agrární strany. Jeden
z těch, co zůstali věrni přesvědčení, které tato strana od dvacátých
let zastávala: spolupracovat s českou politickou reprezentací pro
lepší vnitřní poměry státu a ná-
Ze zářijového kalendáře
6. září 1953 byl v České Lípě zalo-
žen Okresní osvětový dům. Jeho
sídlem byla budova dnešní Městské knihovny. Na začátku padesátých let byly zřízeny závodní
kluby. Například pracovníci dopravy měli svůj klub v hostinci
U Lukostřelce. Závod Nářadí založil svůj klub v bývalém hostinci U vévody ze Zákup. Vagonka
Tatra vybudovala již roku 1947
Dvoranu pracujícího lidu. Pro
další činnost ve městě vznikl
osvětový dům, který zajišťoval
provoz Jiráskova divadla, přednáškovou aktivitu a seskupoval
tvůrčí osobnosti k vytváření
kroužků výtvarných, hudebních,
tanečních a také i vlastivědných.
Osvětový dům vedl do roku
1960 nadaný výtvarník a básník
Josef Poláček (*1925). Kolem
něj se shromáždilo mnoho zajímavých a talentovaných lidí
a přišli i starší kulturní pracov-
níci. Každé jméno, které bych
uvedl, by zasloužilo nejméně
několik řádků. Tak alespoň zatím
jen naznačuji aktivity, které navazovaly na činnost osvětového
domu: Pěvecký sbor severočeských uči-telů, Českolipská filharmonie, taneční soubor Student,
činnost Společnosti pro šíření
politických a vědeckých znalostí, ochotnický divadelní soubor
Jirásek. Po roce 1960 přichází
reorganizace se vznikem kulturní správy okresního národního
výboru a v dalším desetiletí převažuje direktivní řízení kulturní
práce nad dobrovolností a tvůrčí
aktivitou. Teprve od let osmdesátých nastává postupná regenerace
kulturního života.
Ladislav Smejkal
► titulní list jedné z výtvarných výstav osvětového domu
▲ „Vítací komitét“ před radnicí v říjnu 1938
rodností zde žijících. Část mladších straníků se dala zlákat velkoněmeckou ideou a přeběhla na
stranu Konrada Henleina. Graf
byl povoláním právník, odešel
do Prahy a zde žil po celou dobu
války. Na jejím konci ho zastavil
domovník z domu v Italské ulici
na Vinohradech a řekl mu: „My
v domě víme, pane Graf, že jste přítel Čechů a demokrat, ale až začne
vládnout ulice, budeme vás sotva
moci ochránit.“ Sebral se a vrátil
se domů do České Lípy. Již 15.
června 1945 byl s rodinou vyhnán
z města v divokém odsunu. (Podle
záznamu Aleny Wagnerové.) Čeští obyvatelé České Lípy, kterých v
roce 1938 bylo stále ještě ke dvěma tisícům, se jen z menší části
hlásili ke katolické církvi. Měli
svého českého kaplana, nově vysvěceného Jana Hofmana sídlícího
u kostela sv. Maří Magdaleny. Když
15. srpna 1938 odjel na pozvání
kázat do poutního místa Bozkov
na Semilsku, setkal se tam s výtržnickým chováním německých
výrostků, kteří přišli s poutníky
a házeli na českého kněze kameny.
Čeští věřící z České Lípy utvořili
poutní skupinu a ve stejný den se
vypravili na Svatou Horu u Příbrami, kde byli důstojně uvítáni, protože v té době se hodně mluvilo
o napětí v pohraničí. Místní fotograf
je zachytil na schodech baziliky
a poutní časopis Svatá Hora snímek uveřejnil.
Ladislav Smejkal
praktické
září 2013
09
Výměnou oken začaly
zateplovací práce na budovách Nemocnice
úřad práce informuje:
Výměnou oken na gynekologicko-porodnickém oddělení začaly v pondělí 5. srpna zateplovací práce na budovách NSP v České Lípě.
Mladí lidé bez praxe nebo s praxí kratší než 2 roky, do 30 let věku,
mají nově možnost získat odbornou praxi v úřadech a institucích, které
jsou organizačními složkami státu nebo v příspěvkových organizacích.
Úřad práce ČR v okrese Česká Lípa od září 2013 přijme na odborné
praxe celkem 5 mladých nezaměstnaných, kteří budou získávat praktické zkušenosti a dovednosti v agendách sociálních dávek a na úseku
zaměstnanosti na kontaktních pracovištích v České Lípě, Novém Boru
a Mimoni. Odborné praxe tak vytvářejí nové možnosti pro mladé nezaměstnané i příležitost pro úřady státní správy podílet se na přípravě
mladých lidí, pracovat na jejich dalším uplatnění a přispět k získání
praxe, která mladé lidi nejčastěji brzdí v získání zaměstnání po ukončení studia.
Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci realizuje od července 2013 ve všech okresech Libereckého kraje regionální individuální projekt, zaměřený na odborné praxe pro mladé nezaměstnané.
Zvýšená podpora zaměstnanosti mladých lidí do 30 let s dosavadní praxí kratší než 2 roky nebo žádnou je cílem projektu, financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, jehož realizace byla
zahájena i v okrese Česká Lípa. Odborní poradci úřadu práce již v těchto dnech intenzívně pracují s mladými lidmi, připravují je na výběrová
řízení a vybírají vhodné uchazeče na pracovní místa, nabízená firmami
právě pro realizaci odborných praxí. V rámci projektu zaměstnavatelé
mohou získat příspěvky na částečnou úhradu mzdových nákladů zaměstnanců, kterým odbornou praxi umožní, připraví pro ně plán odborné praxe a budou mladého člověka postupně zapracovávat tak, aby
odborná praxe byla účelná a přínosná. Současně mohou zaměstnavatelé
ze svých zaměstnanců vyčlenit ty, kteří budou mladé lidi vést, zaškolovat a předávat zkušenosti. I na tyto tzv. mentory mohou zaměstnavatelé
z projektu žádat o příspěvek na mzdové náklady.
Nemocnice informuje:
„Uvědomujeme si, že dlouho očekávaná rekonstrukce v podobě zateplení a výměny oken v českolipské nemocnici přinese zvýšenou zátěž
pro zdravotníky, lékaře a do jisté míry způsobí i pacientům určitý diskomfort. Personál nemocnice je však připraven poskytnout našim pacientům maximální péči, aby je toto složité období zatížilo co nejméně,“
uvedl před zahájením stavebních prací generální ředitel českolipské
nemocnice Jaroslav Kratochvíl. Rekonstrukce oken na operačních sálech gynekologického oddělení neomezí rozsah operačních gynekologických výkonů. „Operace budou probíhat na operačních sálech mimo
gynekologické oddělení, takže péče pro naše pacientky je zajištěna
v plném rozsahu,“ doplnil lékařský ředitel a předseda představenstva
Nemocnice s poliklinikou v České Lípě Radek Havlas. V souvislosti
s rekonstrukcí budovy nemocnice se také změnil dopravní režim v celém areálu. Návštěvníci mohou do areálu vjet hlavní bránou, odkud
bude provoz veden jednosměrně k zadní bráně nemocnice na ulici
Pod Špičákem, která bude po celou dobu zateplování otevřena. „Chtěli bychom v této souvislosti požádat pacienty i návštěvníky, aby více
využívali parkoviště pod nemocnicí. Počet parkovacích míst v areálu
nemocnice se s ohledem na vozidla přivážející stavební materiál sníží
a naším hlavním cílem je zajistit plynulý průjezd celým areálem, tak
aby se zde mohly bez problémů pohybovat především vozidla záchranné služby a integrovaného záchranného systému,“ vysvětlil ředitel
Jaroslav Kratochvíl. Zateplení objektů v areálu nemocnice potrvá 13
měsíců. Stavbu pro českolipskou nemocnici zajistí společnost CL-EVANS, a. s. Česká Lípa za necelých 99 miliónů korun.
Zaměstnanost mladých lidí
Nezaměstnanost na Českolipsku
Nezaměstnanost v okrese Česká Lípa od začátku roku 2013 klesá.
Podíl nezaměstnaných osob i v letních měsících zůstal na 8,6%, což
v okrese Česká Lípa představuje 6400 evidovaných uchazečů o zaměstnání. Mírné oživení trhu práce, růst nabídky volných pracovních
míst a podíl nezaměstnaných osob, který od dubna 2013 nadále klesá, jsou mírnými pozitivními signály současného stavu zaměstnanosti
v okrese Česká Lípa. V průběhu letních měsíců rostl počet volných
pracovních míst. Ve srovnání s loňským rokem nabízí zaměstnavatelé
téměř o 100 pracovních míst více. Lidem, hledajícím práci, se tak otevírají nové možnosti uplatnění, ale také dalšího vzdělávání a rekvalifikací, vedoucích k získání zaměstnání. Situace nezaměstnanosti v jednotlivých městech na Českolipsku je však různá. Města Mimoň, Stráž
pod Ralskem nebo Doksy mají nižší nezaměstnanost, než je průměr
celého okresu (8,6%), což částečně souvisí s turistickou sezonou v zaměstnáváním v této oblasti. Naopak města Žandov nebo Česká Lípa
nadále musí řešit nezaměstnanost vyšší. Město Česká Lípa na konci
července mělo podíl nezaměstnaných osob 10,2%, Žandov 11,3%. Již
v září Město Česká Lípa přijme další nezaměstnané na pracovní místa
v rámci veřejně prospěšných prací, čímž skupina občanů České Lípy
získá novou příležitost zaměstnání.
Mgr. Zdeňka Cibulková
ředitelka kontaktního pracoviště
krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci – Česká Lípa
!
zpravodajství
nejen z úřadu a města
www.mncl.cz
denně aktualizováno ►
10
Praktické
www.mncl.cz
září 2013
STOMATOLOGICKÉ
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
ORDINAČNÍ HODINY
soboty, neděle, svátky • 8 – 12 hodin
sobota 14.9.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603
neděle 15.9.
MUDr. Pavel Klíma
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 722 591
sobota 21.9.
MUDr. Jarmila Vyčichlová
Okružní 636, Mimoň
tel. 774 649 096
neděle 22.9.
MUDr. Pavel Hříbal
Revoluční 164, Stráž pod
Ralskem
tel. 487 843 622
sobota 28.9.
MUDr. Naděžda Motlíková
Moskevská 671, Česká Lípa
tel. 487 853 014
neděle 29.9.
MUDr. Eva Pušková
Liberecká 99, Nový Bor
tel. 728 831 917
Případné změny v rozpisu nelze
vyloučit, aktuální verzi najdete
na zdravotnictvi.kraj-lbc.cz
Povinná elektronická
komunikace s OSSZ
Okresní správa sociálního
zabezpečení (OSSZ) Česká Lípa
připomíná všem zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným, že ve smyslu platné
právní úpravy budou po 1. lednu
2014 povinná hlášení do registru
pojištěnců a registru zaměstnavatelů přijímána pouze v elektronické podobě a to buď prostřednictvím Veřejného rozhraní
elektronického podání (VREP)
nebo informačním systémem datových schránek (ISDS).
Kontakty pracovníků OSSZ,
kteří poskytují bližší informace: Kopecká Pavla (487 889 202,
[email protected]), Kučerová Kateřina (487 889 302, katerina.
[email protected]), Skořepová
Renata (487 889 301, [email protected]), Sůvová Monika (487 889 311, [email protected]), Štráchalová Marcela (487 889 128, [email protected]), Vránová Helena (487 889 120, [email protected])
Živnostenský úřad informuje:
Výroba a zpracování paliv a maziv
a distribuce pohonných hmot:
Od 1. 10. 2013 nabývá účinnosti zákon č. 234/2013 Sb., který
mění zákon o pohonných hmotách
a čerpacích stanicích pohonných
hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/1991
Sb. o živnostenském podnikání, ve
znění pozdějších předpisů. Mimo
jiné ruší v příloze č. 2 živnostenského zákona – vázanou živnost
s předmětem podnikání „Výroba
a zpracování paliv a maziv“. Tato
živnost bude dále živností koncesovanou v tomto znění: „Výroba
a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot.“ To
znamená, že podnikatel, který je
oprávněn vyrábět a zpracovávat
paliva a maziva anebo prodávat
pohonné hmoty jinde než na čerpací stanici a chce v této činnosti
pokračovat i po novele zákona,
musí ve lhůtě 1 měsíce od účinnosti uvedeného zákona, tj. do 31. 10.
2013 požádat živnostenský úřad
o koncesi v úplném nebo částečném rozsahu a doložit doklady
požadované podle nové právní
úpravy. Po tuto dobu je oprávněn
pokračovat v provozování živnosti
až do doby pravomocného roz-
hodnutí o udělení koncese nebo o
zamítnutí žádosti o koncesi anebo
o zastavení řízení. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi právo vyrábět a zpracovávat paliva a maziva a prodávat pohonné
hmoty jinde než na čerpací stanici
podnikateli zaniká. Přijetí žádosti
o koncesi v tomto případě nepodléhá správnímu poplatku. Distributor pohonných hmot je povinen
se před zahájením své činnosti
registrovat u celního úřadu. Podmínky jsou stanoveny v zákoně
č. 234/2013 Sb.
Prodej elektronických cigaret
Elektronické cigarety (včetně náplní a jednorázových kapslí) jsou
podle současné platné právní úpravy považovány za chemické látky,
resp. chemické směsi, na které se
vztahuje mimo jiné též legislativa
upravující práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob při jejich uvádění na
trh na území České republiky. Tato
problematika je upravena zákonem
č. 350/2011 Sb., o chemických
látkách a chemických směsích
a o změně některých zákonů (chemický zákon). Uvedený předpis
a jeho prováděcí právní předpis
- vyhláška č. 402/2011 Sb., upravuje mimo jiné požadavky na
balení a označování chemických
látek a chemických směsí. Kromě
informací na obalu má podnikatel
povinnost předložit ke každému
výrobku tzv. „bezpečnostní list“,
ve kterém je uvedena identifikace nebezpečnosti, která zahrnuje
klasifikaci látky nebo směsi, prvky označení, případně informace
o další nebezpečnosti. K prodeji elektronických cigaret musí
podnikatel vlastnit odpovídající
živnostenské oprávnění. Obsah
nikotinu v elektronické cigaretě
nebo náplni je rozhodující pro to,
zda se bude jednat o živnost volnou nebo vázanou. Pro prodej
elektronických cigaret s obsahem
nikotinu do 0,99% hm postačuje
oprávnění k volné živnosti s oborem činnosti Velkoobchod a maloobchod. Pro prodej elektronických
cigaret s obsahem nikotinu od 1 %
hm. a výše je nutné vlastnit oprávnění k živnosti vázané – Výroba
nebezpečných chemických látek
a nebezpečných chemických směsí
a prodej chemických látek a chem.
směsí klasifikovaných jako vysoce
toxické a toxické.
V případě dotazů jsme vám k dispozici na tel.: 487 881 112, 487
881 113, 487 881 161 a e-mailech: [email protected], vitkova@
mucl.cz , [email protected], [email protected], wawreckova@
mucl.cz.
Městská památková zóna Č. Lípa zahrnuje historické centrum
Česká Lípa patří k městům a obcím, kde je jasně stanovená památková zóna. Byla zřízena již před
více než 20 lety a to 10. 9.1992 Vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb., o prohlášení území
historických jader vybraných měst za památkové zóny, a zároveň je zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 2158. Památková zóna byla prohlášena pro zachování
kulturně-historických a urbanisticko-architektonických hodnot městského jádra. Vzhledem k tomu, že
řada současných vlastníků nemovitostí netuší, že se jejich objekt nachází ve vymezeném území, na které
se vztahuje ochrana, připomeňme si hranice památkové zóny, tak jak byly vymezeny v r. 1992:
Začíná v ul. Besední (dnes Roháče z Dubé) p. č. 2696 a je vedena po jejím severním okraji. Na vých. straně
pokračuje po hranici p. č. 5780 a 2698. Dále přetne p. č. 5785, zalomí se vpravo a pak směřuje k jihu při p. č. 2734.
Třídu Vítězství (dnes Mariánská) p. č. 2811 protne a obíhá p. č. 2769, překročí průtah p. č. 2788/1 a vede při jeho
jižní hraně. Dále se lomí při p. č. 5879, 5856, 5878/2, 5878/1 – při vých. straně obíhá objekt č. p. 616 a směřuje
k jihu podél p. č. 647–653. V jižní části vede při p. č. 5877, 5875, 5874. Dále se zalamuje k severu, pak k západu při p. č. 654, 642, 638, 639 až přetne ul. Moskevskou p. č. 174/1 k n. p. Nářadí (dnes firma Narex) p. č. 183
a sleduje záp. hranu Moskevské směrem k centru až k silničnímu průtahu 1/9. Zde směřuje k Ploučnici při jeho JZ
okraji p. č. 2788/1 a přetíná ul. U Ploučnice p. č. 788 a při její západní straně směřuje k severu. Prochází křižovatku
p. č. 893 v ústí ul. Hrnčířské do Děčínské p. č. 972, kterou sleduje při jejím západním okraji. V místě křižovatky
ul. Pod Holým vrchem a Arbesovy přetíná ul. Děčínskou a láme se k jihu do ul. Žukovy (dnes Paní Zdislavy), kde
tečuje p. č. 1802/2 a dále pokračuje při SV straně ulice Žukovy (dnes Paní Zdislavy) p. č. 1823 až ke Komenského
nám. (dnes nám. Osvobození) p. č. 1822 a při p. č. 1820, p. č. 1819 sleduje severní hranu ul. Havlíčkovy p. č.
1824/1 až do výchozího bodu – ústí ulice Havlíčkovy do ulice Roháče z Dubé, kde se hranice uzavírá. Dle § 14
odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. zákona, o státní památkové péči, je vlastník nemovitosti, která není kult. památkou,
ale je v památkové zóně, povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění
zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné
stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úsek památkové péče). Pro bližší informace o státní památkové péči se obraťte na Mě, stavební úřad, úsek památkové péče.
téma: vodní hrad lipý
září 2013
11
Ze slavné i neslavné historie vodního hradu Lipý
Letos uplynulo deset let, co se v České Lípě veřejnosti otevřel areál
vodního hradu Lipý. Pojďte si spolu s námi připomenout, jak zbědovaně vypadal na začátku 90. let minulého století, než se město pustilo do
záchrany a obnovy cenné památky ze 13. století. Z té se nám dochovala
část hradební zdi, dvě gotické brány (jedna s gotickým mostem) a torzo
paláce. Přestože samotný hradní palác, v 16. století přestavěný na renesanční zámek, který o několik staletí později posloužil i jako továrna,
byl až na suterén a část přízemí v roce 1957 nemilosrdně odstřelen,
proměna vodního hradu Lipý stála za to. Jednoznačným důkazem jsou
fotografie pořízené před rekonstrukcí. Ty nám ze svého osobního archivu zapůjčil bývalý starosta Zdeněk Pokorný, který byl před dvaceti lety
hlavním iniciátorem záchranných prací. Trvaly několik let a předcházel
jim i rozsáhlý archeologický průzkum vedený doc. PhDr. Františkem
Gabrielem, Ph.D.
Díky mnohamilionové investici se však z České Lípy nevytratila
jedna z nejvýznamnějších součástí z její historie. Současníkům zpřístupněný areál připomíná, jakou roli sehrálo město v českých dějinách
a zároveň jim poskytuje příjemné zázemí pro pořádání různých akcí.
▲ Už deset let má Česká Lípa na vodním hradu příjemné zázemí pro
různé akce konané pod širým nebem.
▲ Hradní palác, který svým objektivem zachytil v roce 1954 Zděněk
Pokorný. Tehdy netušil, že zdevastovanou stavbu vidí naposledy. Když se
o několik let později do České Lípy přestěhoval, tahle významná část vodního hradu již chyběla.
▲ Pohled na zpustlý areál vodního hradu před zahájením archeologického průzkumu, kterým na počátku 90. let odstartovaly záchranné práce.
▲ Cenné pozůstatky po hradu zčásti zarůstaly plevelem. Většina Českolipanů tehdy zřejmě ani netušila, že ve zborcených zdech kdysi přebývali
významní čeští páni.
12
téma: vodní hrad lipý
září 2013
www.mncl.cz
▲ Pamatujete, severní hradbu ještě před dvaadvaceti lety zčásti zakrývaly nevábné přístřešky a garážová stání. Jejich likvidace byla prvním předpokladem pro zahájení restaurátorských prací.
▲ Stav severní brány v roce 1992.
▲ Ani sousední Richterův dvůr na tom na počátku 90. let nebyl o moc
lépe, i jeho proměna přispěla k celkové revitalizaci okolí vodního hradu.
▲ I tahle fotografie dokonale ilustruje, jak to v roce 1991 vypadalo
v okolí hradu.
▲ Čistíce práce začaly v roce 1991 odbouráním zmíněných přístřešků.
téma: vodní hrad lipý
září 2013
13
▲ Usilovně se odklízelo i v další části hradního areálu. Navzdory tomu,
že šlo o památku ze 13. století, se k ní po celá desetiletí přistupovalo velmi
macešsky.
▲ V roce 2003 se začala psát nová kapitola ze života hradu, který se
otevřel veřejnosti. Hlavní přístupovou cestou do zrevitalizovaného areálu
je dnes východní brána. V prvním patře brány se nachází stálá expozice.
Prostory jsou využívány také k výstavám a slouží i jako malá obřadní síň.
▲ Současný stav severní brány.
▼ Jižní část zrestaurované hradební zdi.
14
téma: vodní hrad lipý
www.mncl.cz
září 2013
O historii hradu
Hrad Lipý byl založen rodem Ronovců koncem 13. století na ostrůvku
řeky Ploučnice, která na svém středním toku vytváří celou řadu romantických meandrů a slepých ramen. První písemná zmínka pochází z roku 1277,
kdy o hradě píše Čeněk z Lipé. Osudy hradu jsou úzce spjaty s historií města,
které pravděpodobně nechal vystavět nejslavnější z rodu Ronovců, Jindřich
z Lipé. Jindřich z Lipé roku 1319 prodává zdejší slibně se rozvíjející panství
svým příbuzným Berkům z Dubé, ti hrad drží až do husitských válek.
Roku 1426 byl hrad a město dobit vojsky Jana Roháče
z Dubé. Lipá poté slouží husitským vojskům jako nejsevernější základna k jejich výpadům do
Lužice. Správy hradu a města
se ujímají husitští hejtmani. Na
sklonku husitských válek hrad
opanoval Zikmund Děčínský
z Vartenberka, následně vypukl
další konflikt, který vstoupil do
dějin jako lužicko-vartenberská
válka, během níž byl hrad s městem roku 1444 obsazen vojskem
lužického Šestiměstí a poté předán Jindřichovi Berkovi z Dubé.
V 16. století byl hrad přestavěn na zámek. Roku 1502 dochází k dělení Berkovského majetku na čtyři díly. Město Lipá
i hrad jsou rozděleny na čtvrtiny, část tohoto majetku postupně
získává rod Vartenberků. V 16.
století tedy na hradě sídlí dva
rody, a tak tomu je až do roku
1591, kdy paní Kunhuta Berkovna skupuje druhou polovinu
hradu. Posledním z Berků, který
na hradě sídlil, byl Adam Berka,
vnuk paní Kunhuty. Umírá roku
1607. Zámek v Lipé se nakrátko
dostává do držení saského rodu
Salhauzenů. Těm je však majetek roku 1620 zabaven pro účast
na stavovském povstání.
Po bitvě na Bílé hoře zámek
a město skupuje jako konfiskáty
vojevůdce Albrecht z Valdštejna, ten přesouvá správu panství
na Nový Zámek v nedalekých
Zahrádkách. Hrad Lipý přestává být sídlem šlechty a pomalu
chátrá, ale ještě roku 1778, při
manévrech „bramborové války“, zde poobědval císař Josef
II. se svými generály Laudonem
a Lascym, tím však slavná historie hradu Lipý končí.
V roce 1820 vypukl ve městě ničivý požár, který zachvátil
i staré panské sídlo. V 19. století
je chátrající areál hradu pronajímán a poté přestaven na továrnu,
rafinérii cukru. Za německé okupace byla sice snaha hrad opravit a zpřístupnit, ale práce byly
pro nedostatek peněz zastaveny.
V únoru roku 1957 je hlavní
zámecká budova z příkazu Národního výboru odstřelena. Celý
areál poté řadu let pustne a upadá
v zapomnění.
V roce 1992 je zahájen rozsáhlý archeologický průzkum, ten
přinesl překvapující poznatky
o počátcích osídlení České Lípy
a stavebně historickém vývoji
tohoto panského sídla.
Dominantou hradu je mohutná hradba s renesančním oknem
a dvě branské věže. Na nádvoří
si návštěvníci mohou prohlédnout základy věže, takzvaného
bergfritu, ten patří spolu se základy středověkého srubu a pece
k nejstarší vývojové fázi hradu
odkryté archeologickým průzkumem. Z hlavní zámecké budovy
se zachovaly unikátní gotické
sklepy z druhé poloviny 14. století, které jsou nádhernou ukázkou stavebního umění dřívějších
mistrů.
Od června roku 2003 je hrad
přístupný široké veřejnosti.
V těsném sousedství hradu se
nachází Centrum textilního tisku.
Muzeální expozice, která nabízí
návštěvníkům možnost seznámit
se interaktivní formou s historií kartounkářství v České Lípě
a možnostmi potiskování textilu,
byla s přispěním EU vybudována
v bývalém hospodářském stavení.
Veřejnosti je přístupná od února
roku 2011. Obě turisticky atraktivní zařízení, tj. hrad i CTT,
spravuje a provozuje příspěvková organizace města Lipý.
Divadla z celé republiky do České Lípy
Vrcholí přípravy na 37. ročník Českolipského divadelního
podzimu. Vše nasvědčuje tomu,
že půjde ve dnech 9. až 12. října
o mimořádnou kulturní událost.
Dramaturgie pozvala soubor
z Moravy, z východních Čech,
další z Prahy, pochlubit se chce
samozřejmě i domácí DKJ. Začne se ale výtvarnem. Ve středu
zahájí vernisáží svou výstavu
nazvanou Karel H. domácí malíř
Atila Vörös. Ještě týž večer se
představí opatovický soubor s inscenací Měsíční běs, která slavila
mimořádný úspěch na letošním
Jiráskově Hronově. Tleskalo se
vstoje. Romantická hra autora
R. Kalinoskiho je silným příběhem. O běsech. O snech. O americkém snu. Absolutní novinkou
bude Improtyátr ve čtvrtek večer.
Mladí i zkušenější divadelníci
změří své síly v divadelní improvizaci, těšme se na večer plný zábavy, srandy a nečekaných nápadů. Pátek také představí novinku.
Na jevišti se postupně odehrají
dvě inscenace. První bude domácí Jak se vám líbí Jak se vám líbí?
v režii V. Klapky, následovat pak
bude jedna z nejúspěšnějších
her tohoto roku – Testosteron...
Sedm chlapů, sedm povah, sedm
nátur, sedm rozdílných hladin
testosteronu. Avšak jeden stejný
cíl. Stejná radost a stejná bolest.
Muži o ženách a také sami o sobě
v drsné komedii, která si ani na
svatební hostině nebere servítky.
Nejhorší na světě jsou prý ženy...
a muži. Věřme, že vyvrcholením
bude sobotní večer, představí se
pražský soubor Sportniki s autorskou inscenací Gagarin. Mapuje v ní s nadhledem humorným
i vážným život a dílo prvního
kosmonauta a jeho doby. Stranou
nezůstanou ani menší diváci. Ve
středu dopoledne zahraje místní
DKM pro školy pohádku Čert
a Káča a v sobotu v tradičním
odpoledním čase se nejmenší
diváci mohou těšit na Pohádku
o třech námořnících v podání Divadla Láryfáry. Česká Lípa se na
týden stane Mekkou špičkového
českého amatérského divadla,
ten, kdo navštívil loňský ročník,
nám dá za pravdu, že jeho úroveň předčí většinu zájezdových
agenturních profiscén.
z radnice a města
září 2013
15
Rozhodnutí o Regulačním plánu centrální zóny odloženo
Na podrobnější vyjádření památkářů chtějí ještě počkat českolipští zastupitelé, než se definitivně rozhodnou, jak město naloží s Regulačním plánem centrální zóny města Česká Lípa. Ten má město zpracovaný již od roku
2006. Dokument je však nyní v rozporu s novým územním plánem města,
který zastupitelé schválili na svém květnovém zasedání. Zastupitelé tak
stojí před otázkou, zda ho zrušit bez náhrady, nebo nechat vytvořit nový.
Regulační plán je dokument, který oproti územnímu plánu mnohem
podrobněji reguluje památkovou zónu, kde řeší jaký dům může v dané
oblasti stát či jakým způsobem se může opravit. Oba dokumenty, jak
územní, tak regulační plán musí být v souladu. Kvůli schválenému
územnímu plánu města se však nyní důležité dokumenty rozcházejí
u plochy u OD Banco v centru České Lípy. Regulační plán ji má ve-
denou jako plochu pro občanskou vybavenost, územní plán zase jako
plochu pro odstavování vozidel. Zastupitelé se zrušením regulačního
plánu zabývali již v květnu, kdy přijali nový ÚP. Tehdy své rozhodnutí odložili s tím, že chtějí více informací k tomu, jaké výhody či
nevýhody by zrušení regulačního plánu přineslo. Ale ani na červnovém
zasedání nebylo o konečném řešení rozhodnuto. „Nový regulační plán
by stál několik milionů. Na zastupitelstvu ale zároveň padla obava,
abychom zrušením regulačního plánu neohrozili čistotu výstavby v památkové zóně města. Víme, že žádná stavba nebo oprava se v památkové zóně neobejde bez kladného stanoviska památkářů. Chceme se však
ještě ujistit, že její ochrana jen prostřednictvím vyjádření památkářů
a nového územního plánu bude dostatečná. Poté teprve rozhodneme,“
upřesnila starostka České Lípy Hana Moudrá.
Českolipská městská autobusová doprava vloni přepravila bezmála 2 miliony cestujících
Třiadvacet autobusů společnosti BusLine a. s., která v České Lípě zajišťuje městskou autobusovou dopravu, přepravilo na 18 linkách v loňském
roce více než 1,8 milionu lidí. Vozy přitom najezdily dohromady 1 202 tisíc
kilometrů. Vyplývá to ze souhrnné zprávy předložené zastupitelstvu.
Během loňského roku se provedly už jen minimální zásahy do tras,
které vytyčilo pro jednotlivé linky MAD město ve spolupráci s provozovatelem. Při tom jsou akceptovány také připomínky veřejnosti a českolipského dopravního klubu. Veškeré podrobnosti o jízdních řádech se
mohou lidé dozvědět na informačních vývěskách na celkem šesti zastávkách, ve dvou informačních kancelářích provozovatele (v Poříční a Tržní
ulici) a na webu města v sekci Veřejná doprava. Při přepravě autobusy
mohou cestující využívat klasických jízdenek, které si koupí za hotovost,
nebo hradí zvýhodněné jízdné prostřednictvím karty opuscard. Těch se
za loňský rok prodalo 3563, což je o neuvěřitelné dva tisíce více než
v roce 2011. Celkové tržby činily v loňském roce necelých 13 milionů,
prokazatelná ztráta, kterou dotuje město, byla 38,5 milionu, což je o 2,2
milionu více než v roce 2011. V loňském roce mělo město ve svém rozpočtu na provoz městské autobusové dopravy vyčleněno 37 milionů korun, letos je to už 40 milionů. Nárůst ovlivňuje zejména cena pohonných
hmot. „Již několik let se tržby z městské autobusové dopravy snižují,
ubývá lidí, kteří hromadnou dopravu využívají a naopak rostou náklady
na její provoz. Do budoucna bychom chtěli udržet náklady, které dáváme
z městské kasy na městskou autobusovou dopravu, minimálně na hranici
40 milionů. Budeme tak muset zřejmě přistoupit k úpravám některých
málo využívaných spojů,“ podotkla starostka České Lípy Hana Moudrá
s tím, že naopak chce město i v budoucnu investovat do obnovy vozového parku, zkvalitnění informačních služeb a osazení nových zastávek.
Změny jízdního řádu a tarifu mhd
Pouze prostřednictvím platných personifikovaných karet opuscard
budou moci občané České Lípy nad 70 let jezdit od 1. 9. v autobusech
MHD Česká Lípa i nadále zadarmo. Veškeré slevové průkazky pozbyly platnosti včetně zelených karet od ČSAD Semily. Přeprava cestujících
nad 70 let na základě občanského průkazu není možná. V případě, že
cestující nad 70 let se neprokáže personifikovanou kartou opuscard, tak
zaplatí plné jízdné. Město k tomuto kroku přistoupilo z důvodu zpřesnění
evidence počtu přepravených osob v MHD Česká Lípa. Změny jízdního
řádu se týkají především linky 207. Tam byly z ekonomických důvodů
Po cyklostezkách do přírody
Těch, co šlápnou do pedálů a vyrazí na výlet, je čím dál více. Abychom
se odreagovali a bezpečně dorazili do cíle, je dobré využít cyklostezky
a cyklotrasy. Českolipsko je díky členitému terénu pro cykloturistiku jako
stvořené a přímo z města vedou tři cyklostezky a jedna cyklotrasa:
Cyklostezka Písečná (číslo 3053) začíná přímo na sídlišti
Špičák a končí v obci Písečná. Z Písečné je možné pokračovat směrem
na Bukovany, Pihel a Sloup v Čechách, kde se dá takový výlet spojit
s návštěvou Skalního hradu Sloup, který je oblíbeným cílem turistů.
Cyklostezka Vlčí Důl (číslo 3054) vede z okrajové části České Lípy Svárov směrem na Žizníkov a Dobranov k železniční
zast. Vlčí Důl. Je možné pokračovat směrem na Heřmaničky, Brennský
mlýn a Veselí do Hradčan. Příznivci Máchova jezera mohou odbočit
kousek za Veselí a po cyklotrasách 3054 a 3045 dojet až k jezeru.
Cyklotrasa 3053, která vede z České Lípy na Sosnovou a Za-
dva spoje zrušeny a dvanáct spojů bylo zkráceno o úsek Dolní Libchava – Banco. Veškeré změny se týkají pracovních dní. Jedná se o dopolední spoje, které byly souběžné s linkou 205, takže cestující z Dolní
Libchavy budou moci použít tuto linku. Kromě této změny došlo ještě
k drobným změnám v jídzním řádu; k posunutí času odjezdů dochází
u některých spojů linky 203, 207, 209 a 218. Změny byly provedeny na
základě připomínek občanů. Na změny byli cestující upozorněni letákem
umístěným v autobusech MHD, ve vitrínách autobusových zastávek a na
označnících zastávek linky č. 207 v úseku Dolní Libchava – Banco.
hrádky, zavede cykloturisty k Novozámeckému rybníku, který je velmi
zajímavou a vyhledávanou lokalitou. Tato cyklotrasa se pak napojuje
na již zmíněnou cyklotrasu 3045, vedoucí přes Provodín k Máchovu
jezeru. V okolí Provodína můžete vidět Provodínské kameny a nejznámější z nich – Lysou skálu.
Cyklostezka Varhany – koncem prázdnin byla dokončena
i třetí etapa této cyklostezky. Začíná za Českou Lípou směrem na Horní
Libchavu a vede po bývalém železničním náspu. Její trasa je dlouhá více
než 17 km a končí až v Kamenickém Šenově. Z této cyklostezky je to
na dohled k turisticky hojně navštěvované Panské skále, která posloužila
filmařům při natáčení pohádky Pyšná princezna. Cyklisté se však musí
připravit na to, že díky velkému převýšení cílového bodu, je právě třetí
etapa z Volfartic do Kamenického Šenova o poznání fyzicky náročnější.
16
!
kultura
www.mncl.cz
září 2013
naše programové tipy - více na www.mncl.cz
Lipý Česká Lípa, p. o.
• do 20. 9. 2013 | hrad Lipý | Kaleidoskop turistiky | výstava je
přístupná v rámci prohlídek hradu
nebo na telefonické objednání
• 14. 9. v 17,00 | CTT | Lipý v období konce doby předbělohorské
| Mgr. M. Aschenbrenner | přednáška k 10. výročí otevření hradu
• 19. 9. v 17,00 | CTT | Život na
hradě – Láska ctná a nectná,
aneb staročeský dekameron |
PhDr. Vlastimil Vondruška, CSc.
| vstupné dobrovolné
• 20. 9. 15:00 | hrad Lipý | Kaleidoskop turistiky | ukončení výstavy
| prohlídka pro členy KČT
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
• úterý 17. září (17,00) | CHCETE SE STÁT PĚSTOUNEM? MŮŽE BÝT
PĚSTOUNSKÁ PÉČE I VAŠÍ PROFESÍ?
| neformální informační setkání s odborníky i pěstouny, kteří se podělí o své zkušenosti
a doplní aktuální legislativní podmínky | čítárna knihovny
• úterý 24. září (17,00) | Lékař, botanik, chemik a pedagog JOSEF GOTTFRIED MIKAN | při příležitosti 270.
výročí narození si připomeneme
dílo i odkaz českolipského rodáka J. G. Mikana | přednáší Mgr.
L. Smejkal | čítárna knihovny
• středa 25. září (16,00) | KOUZELNÉ
NÁPADY | dílna pro malé i velké |
obrázky z tapet | oddělení dětské
literatury, nám.T. G. Masaryka
• čtvrtek 26. září (9,30) | HRAVÉ DOPOLEDNE PRO DĚTI I RODIČE | pohádky, dílničky | pobočka Špičák
• úterý 1 října (17,00) | TURECKO –
JIŽNÍ ANATOLIE | vyprávění a filmové zpracování J. Pipala | čítárna
• středa 2. října (16,00) | KOUZELNÉ
NÁPADY | dílna pro malé i velké |
rámečky na fotky a obrázky | odd.
dětské literatury, nám. T. G. M.
• každý čtvrtek od 16,00 | PŘEČTI MI
JEŠTĚ KOUSEK | předčítání pohádek |
odd. dětské literat., nám. T. G. M.
• každé úterý od 10,00 | cvičíme
v každém věku | pobočka Špičák
Více na www.knihovna-cl.cz
MHF Lípa Musica | 20. září – 26. října 2013
• pátek 20. září, 19.00 | Č. Lípa, bazilika Všech svatých
ZAHAJOVACÍ KONCERT | Václav Hudeček | houslové koncerty mistrů baroka
• sobota 21. září, 19.00 | Nový Oldřichov, kostel sv. Kříže
Královéhradecký dětský sbor Jitro | sbormistr J. Skopal, klavír M. Chrobák
• neděle 22. září 18.00 | Česká Lípa, kino Crystal
Georges Bizet: Carmen | záznam přenosu z Metropolitní opery v NY
• pondělí 23. září, 8.30 a 11.00 | Česká Lípa, kino Crystal
Louskáček 3D | záznam z Mariinského divadla v Petrohradu
• pondělí 23. září, 19.00 | Česká Lípa, bazilika Všech svatých
Iva Bittová | Fragments
• úterý 24. září, 19.00 | Česká Lípa, Jiráskovo divadlo
Pražský komorní balet | Nevyřč. ticho, Hádej kolik je hvězd, Mono No Aware
• středa 25. září, 8.30 a 10.30 | Česká Lípa, Jiráskovo divadlo
Divadlo Krapet | Kocour Modroočko
• pátek 27. září, 19.30 | Zittau, radnice – Burgersaal
Michal Mašek – klavír | Martinů, Smetana, Chopin, Debussy, Dvořák
• sobota 28. září, 19.00 | Jezvé, kostel sv. Vavřince
• neděle 29. září, 17.00 | Filipov u Rumburka, bazilika Panny Marie
SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT | R. Crowe – soprán, M. Eberth – varhany
• čtvrtek 3. října, 19.00 | Großschonau, Evangelische Kirche
Královéhradecký dětský sbor Jitro | sbormistr J. Skopal, klavír M. Chrobák
• pátek 4. října, 20.00 | Zahrádky, kostel sv. Barbory
TRADiční KONCERT PŘI SVÍČKÁCH | T. Král – baryton, J. Krejča – theorba
• sobota 5. října, 19.00 | Železný Brod, kostel sv. Jakuba
Tiburtina ensemble | Jazzové trio Davida Dorůžky
• neděle 6. října, 17.00 | Kravaře, kostel Narození Panny Marie
Stimmwerck (Něm.) | Im Himmel frei – německé renesance a moderna
• pátek 11. října, 19.30| Bautzen, Maria und Martha Kirche
Schola Gregoriana Pragensis | D. Eben – um. vedoucí, T. Thon – varhany
Zajímavosti z knihovny Prázdninový čas máme za sebou, ale
v knihovně jsme se nenudili. Pro čas dovolených jsme zájemcům připravovali tzv. letní balíčky – na požádání jsme uživatelům sestavovali soubory knih dle jejich čtenářského zájmu, které bez jakýchkoliv časových
ztrát čtenáři jen vyzvedávali a poté užívali na svých chatách, chalupách, či
u dalekých moří…A když jsme knihovnu na tři týdny uzavřeli, tak jsme
v ní trochu bourali, zedničili, malovali, natírali, gruntovali, prostě se snažili, aby naše knihovna byla byť ve starém hávu skoro jako nová a připravená uspokojit maximum požadavků – prostě s knihovnou vždy All inclusive! Ostatně to je i motto tradičního Týdne knihoven, který letos proběhne
v týdnu od 30. 9. do 4. 10. A co jsme přichystali a zahrnuli do naší All
inclusive služby? Oblíbenou čtenářskou soutěž s tématikou cestování, promítání z cesty po Turecku, výtvarnou dílnu , na které si vyrobíte rámečky
na fotky… V rukávu máme ještě nějaké novinky, ale ty zatím tajíme.
Pestrobarevný hudební svět na severu Čech
Klasiku, operu, balet, swing, soul i alternativní hudbu nabídne v řadě
20 koncertů, divadelních představení a projekcí 12. ročník Mezinárodního
hudebního festivalu Lípa Musica, který se uskuteční od 20. září do 26. října
2013 na více než 15 zajímavých místech severočeského kraje a v příhraniční
části německého Saska. Festival se koná za podpory Libereckého kraje a pod
záštitou hejtmana M. Půty. Partnerem festivalu je opět město Česká Lípa.
Nabitý program obsahuje podle slov zakladatele a ředitele festivalu
Martina Prokeše „celou baterii hudebních bonbonků“ v čele s Dagmar
Peckovou, Ivou Bittovou, Václavem Hudečkem, Josefem Špačkem, Ondřejem Havelkou nebo kamerunskou soulovou zpěvačkou Ntjam Rosie.
Ale začněme pěkně popořádku. Zahájení letošního ročníku (nejen) českolipské přehlídky se ujme česká houslová legenda, kdysi zázračné dítě,
dnes renomovaný umělec vychovávající nastupující mladou generaci
českých houslistů – Václav Hudeček. V programu složeném z děl barokních mistrů –Vivaldiho, Bacha a Corelliho – tohoto umělce v pátek
20. září v českolipské bazilice Všech svatých doprovodí úspěšný soubor
Barocco sempre giovane s uměleckým vedoucím Josefem Krečmerem.
Den poté se v „dobrém sejdeme“ (neboť tak zní název programu koncertu) v kostele sv. Kříže v Novém Oldřichově se světově proslulým královéhradeckým dětským sborem Jitro, který přednese díla renesanční
a barokní a především představí průřez českou sborovou tvorbou.
V neděli 22. října si uděláme pomyslný výlet do New Yorku na Bizetovu Carmen do Metropolitní opery. Záznam úspěšného představení
v titulní úloze s vynikající mezzosopranistkou Elinou Garančou a řadou dalších světově proslulých pěvců slibuje skvělý zážitek. V pondělí
23. září přijede do baziliky Všech Svatých v České Lípě Iva Bittová se
svým novým a v zahraničí velmi oceňovaným autorským programem
Fragments. Kromě hudby v koncertní či scénické podobě nabídne Lípa
Musica i setkání s baletem, a to legendárním Pražským komorním baletem, který představí tři vystoupení na hudbu tří velikánů – Leoše Janáčka, Arvo Pärta a Georga Friedricha Händela. Tento program se uskuteční
v úterý 24. října v českolipském Jiráskově divadle.
Festival nezapomíná ani na děti – pro ně je připraveno setkání s pohádkovým příběhem Louskáček v 3D přenosu z petrohradského Mariinského divadla (23. září) nebo divadelní adaptace slavné dětské knížky
Josefa Koláře vypráví o Kocouru Modroočkovi v podání Divadla Krapet
(25. září). Pro ty odrostlejší a hudebně založené festival navíc pořádá
krajskou pěveckou soutěž ZUŠ Lipa Cantantes a její vítězové budou
mít možnost vystoupit na slavnostním koncertu festivalu v českolipské Biberově kapli v pátek 25. října. Už v loňském roce festival zavítal
i do přilehlého německého regionu a ani v letošním roce nebudou chybět
koncerty v německých městech Zittau, Großschönau a Bautzen. V prvním zmíněném vystoupí v pátek 27. září klavírista Michal Mašek se
svým sólovým recitálem složeným z děl českých i světových romantiků,
do Großschönau přijede dětský sbor Jitro a do Bautzenu se 11. října můžete vypravit za Scholou Gregorianou Pragensis Davida Ebena.
(více se o programu dočtete na www.mncl.cz a www.lipamusica.cz)
NÁZORY - DISKUSE - DOTAZY
září 2013
17
Cyklistika ve městě a okolí O nemocnici z jiného úhlu
V Městských novinách vydání červenec/srpen 2013 jsme se dočetli, že
město vstoupilo do asociace měst pro cyklisty. Slovem dobrá zpráva. Jsem
každodenní cyklista a jízdní kolo je součástí mého životního stylu. Česká Lípa
má v rozvoji tohoto způsobu osobní dopravy stále co dohánět. Také u nás
funguje automobilová lobby, která potichu preferuje osobní auta. Cyklotras
po městě je málo a jejich budování je spojeno s mnoha komplikacemi.
Česká Lípa je situována na členitém terénu a cestující musí překonávat výškové rozdíly, které mnohé potencionální cyklisty odrazují. Od
úrovně Ploučnice až po Stará Lada je to zhruba 80 m. Nutno však dodat,
že nejde o výškové rozdíly děsivé a že se dají pomocí měniče převodů
(obecně přehazovačky) dobře zvládnout. Má to ale jednu podmínku,
a to překonat odpor k fyzické námaze. Je notoricky známo, že lidem naší
civilizace právě fyzická námaha velice prospívá. Jsem toho názoru, že
k většímu rozvoji cyklistiky po městě může pomoci město intenzivnějším budováním cyklotras, jakož i zřizováním stojanů na kola. V tomto
směru by se měly polepšit veřejné i soukromé instituce a u svých objektů usnadnit odstavování těchto dopravních prostředků. Kolostavy chybí
kupříkladu na náměstí TGM u Městské knihovny anebo u Raiffeisen
banky. Pro inspiraci si můžeme lépe všímat na cestách po Německu
nebo Rakousku. Kolostavy, někdy i s přístřešky, tam mají firemní označení. Zdá se, že lépe reagují na rozvoj cyklistiky obchody a servisy,
ale i v této oblasti je ještě co nabídnout. Některé náhradní díly se cenami prodejna od prodejny liší. V komentáři ke sdělení o vstupu do
asociace měst pro cyklistiku se radnice pochválila za rozvoj cyklostezek. Nejstarší z nich je vedena po bývalém drážním tělese ze Svárova
do Vlčího Dolu. V poslední fázi budování je další, nazvaná Varhany,
která je vedena po bývalém drážním tělese do Kamenického Šenova.
Časově prostřední mezi nimi je vedena ze sídliště Špičák do Písečné.
Jezdím po všech třech cyklostezkách a zkušenost mi říká, že to s péčí
ze strany majitele není stoprocentní. Na cyklostezce Varhany je na několika místech poškozeno zábradlí. Ten stav trvá v některých místech
déle než rok a opravy se nekonají. Jsem si vědom, že tato cyklostezka
není majetkem města, ale kompletní zábradlí je podmínkou bezpečného provozu. Ostatně město Česká Lípa hraje v příslušném svazku obcí
hlavní roli. Lepší péči vykazuje město o tu nejstarší, i když už volá po
větším zásahu na keřových a bylinných "mantinelech". Na můj podnět
byl redukován keřový javor jasnolistý poblíž bývalé dobranovské zastávky ČD. Cyklostezka do Písečné je bez připomínek. A ještě něco.
Při jízdách na našich třech cyklostezkách stojí za pozornost druhová
rozmanitost bylin a dřevin, jakož i výskyt ptactva a to zejména v období
tahů. Naše příroda je sice silně poznamenána civilizačními důsledky,
ale stále je na co se dívat.
Jaromír Štrumfa, ČSSD
Jako supersilný magnet přitahuje v poslední době naše nemocnice nejen
ty, co to s ní dobře myslí, ale i politické šarlatány a manipulanty všeho druhu.
Ti si vůbec rádi vybírají témata nejcitlivější, jako jsou zdraví, děti či senioři,
a s oblibou se tito samozvaní mesiáši prohlašují za jejich zástupce. Říkají
my, pacienti, ale myslí tím jen na sebe, a svůj profit, politický, potažmo
i ekonomický. Pokud se jim nedaří, což je časté, neb jde o hochštaplery, začnou strašit a zastrašovat, neuvědomujíce si, že dobrá pověst nemocnice
je, po jejích zaměstnancích, to nejcennější.
Takto jsme slyšeli hysterické výkřiky, že se nebude zateplovat, a hle,
čile se pracuje, nyní je zas módou strašit omezením péče v České Lípě
a přesunem výkonů do Liberce, ačkoliv to nový ředitel ing. Kratochvíl
mnohokrát jasně vyloučil, a ředitel té liberecké, MUDr. Nečesaný, se
tomu jako nesmyslu na krajském zastupitelstvu přímo vysmál. Po dlouhých letech, kdy byla českolipská nemocnice státem i krajem opomíjena,
a pozvolna chátrala , je dobře, že se konečně začalo na budově i vybavení
pracovat. Mám z toho radost, ale nesmí se ustat, a do nemocnice investovat průběžně. To je a bude ten nejdůležitější úkol.
Tomáš Vlček
Na Edvardově trase byla i Česká Lípa
Náš europoslanec Edvard Kožušník se rozhodl v období letních
prázdnin, kdy Evropský parlament nezasedá, věnovat setkávání se s lidmi v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Po vlastních nohách tak během
43 dnů proběhl celou Českou republiku. Na trase dlouhé 1 300 kilometrů se jednou z jeho srpnových zastávek stalo i naše město, a tak jsme si
mohli popovídat o tom, co by mohl přenést na půdu Evropského parlamentu. Především v souvislosti s novým programovacím obdobím, kdy
se připravují podmínky pro přerozdělování dotací z evropských
fondů EU, které by i naše město
Žádost o rychlou půjčku 5 milionů korun nemocnici v České Lípě vyvolala na posledním zastupitelstvu nárádo využilo zejména na své velzorovou bouřku. Klub zastupitelů ČSSD se ale domnívá, že je třeba podat pomocnou ruku nemocnici ve městě,
ké investiční záměry.
kde žijeme. Přesto je zajímavé osvětlit souvislosti. Před dvěma lety žádala tatáž nemocnice – tehdy s ředitelem
Českolipští zastupitelé za ODS
Chmátalem v čele – o příspěvek 1 milion korun na nákup mammografu. Ti, kdo dnes navrhují půjčku, tehdy byli
proti příspěvku na potřebné zařízení a handrkovali jsme se tenkrát až nedůstojně, jak babky na trhu, než se nám
podařilo slíbené peníze na nákup mammografu z rozpočtu získat. Tenkrát nebyla ze strany vedení města žádná
vůle pro pomoc nemocnici, padaly argumenty, aby nemocnice požádala o pomoc i jiná města, hledala jiné finanční
zdroje. A dnes nám stejné vedení města, stejní lidé, předložili návrh na záchranu nemocnice v podobě rychlé půjčky. Jak tomu rozumět? Jasno bude v okamžiku rozkrytí osobních vazeb a zájmů: Za dva uplynulé roky se změnilo
Ráda bych touto cestou poděvedení kraje a v důsledku i ředitel nemocnice (Ing. Chmátala vystřídal Ing. Kratochvíl), také složení dozorčí rady
kovala primáři MUDr. Petru
(její předsedkyní je nyní starostka Hana Moudrá). Vedení města v České Lípě je stále stejné, jen si nyní – po perGutwaldovi a celému kolektisonálních změnách v nemocnici – vzalo jiný metr a vyzvalo nás k podpoře nesystémové půjčky. Jak se k takové
vu ortopedického oddělení NsP
situaci jako zastupitel postavit? Osobně se mi nesystémové kroky podle hesla „Tobě jo, Tobě ne“ a měření dvojím
Česká Lípa za vzornou péči,
metrem příčí. Zastupitelé ČSSD se ale po dlouhé diskusi rozhodli, že opět a znovu dají přednost zájmům pacientů
kterou mi věnovali při operaci
z Českolipska. Nechceme být jako koalice stran vládnoucích městu se dvěma metry v ruce, proto jsme podpořili
náhrady kyčelního kloubu.
půjčku pro nemocnici v nouzové situaci. Rozhodli jsme se tak výhradně v zájmu pacientů, bez ohledu na to, kdo
Blanka Válková
nemocnici řídí a jaké jsou vzájemné osobní účty a výhody.
Mgr. Romana Žatecká (ČSSD)
ČSSD: Nemocnici ve městě podržíme, neměříme dvojím metrem
Poděkování
ortopedii
18
praktické
www.mncl.cz
září 2013
Majitel zahrady již nemusí žádat o povolení ke kácení
Novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení přináší zásadní změnu v přístupu ke kácení dřevin
v soukromých zahradách. Majitel zahrady již nemusí ve správním řízení žádat o povolení pokácet stromy, které
se nachází na jeho zahradě. Zároveň se klade větší důraz na ochranu alejí. Vyhláška o ochraně dřevin, na základě
které se zpřísňuje ochrana stromořadí a díky které si majitel zahrady bude moci na svém pozemku bez povolení
kácet stromy, platí od 15. července 2013 a je zveřejňována ve Sbírce zákonů pod číslem 189/2013 Sb.
• Vyhláška nově posiluje ochranu stromořadí a ochranu souvislých zapojených porostů dřevin
přesahujících 40 m2, nově upravuje kácení v zahradách.
• Ke kácení stromořadí nebo
stromů, které jsou součástí stromořadí, a to bez ohledu na obvod
jejich kmene ve výšce 130 cm
nad zemí, je nutné povolení, které vydá orgán ochrany přírody.
• Ochraně podléhají keřové porosty jako dosud, nově také zapojené porosty stromů s obvodem
kmene menším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí přesahující
40 m2, které často tvoří významný podíl zeleně ve volné krajině
i v sídlech.
Jak je definováno stromořadí?
Stromořadí je pro účel vyhlášky definováno jako souvislá řada
nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy. Chybí-li
v některém úseku souvislé řady
některý strom, pořád se jedná
o stromořadí. Za to se naopak
nepovažují stromy rostoucí
v ovocných sadech a v plantážích
dřevin. Povolení je tak potřeba i
pro stromy, které tvoří stromořadí, přestože nedosahují obvodu
80 cm.
Povolení ke kácení
Povolení ke kácení dřevin,
pokud tyto dřeviny nejsou součástí významného krajinného
prvku nebo stromořadí, již nebude potřeba pro zahrady. Ty jsou
definovány jako veřejnosti nepřístupné, stavebně oplocené pozemky u bytových a rodinných
domů v zastavěném území obcí.
Jak je vyhláškou
definována zahrada?
Zahrada je pro potřeby navrhované vyhlášky definována jako
pozemek u bytového domu nebo
u rodinného domu v zastavěném
území obce, který je stavebně
oplocený a nepřístupný veřejnosti. Všechny tyto znaky musí
zahrada splňovat současně. Za-
Zachrána z hořící domácnosti
HASIČI RADÍ OBČANŮM: Podle současných statistických údajů vzniká nejvíce požárů domácností v nočních a brzkých ranních hodinách. Noční
požáry jsou velmi nebezpečné zvláště proto, že je v tuto dobu v domech
velké množství spících osob, u kterých klesá běžné vnímání i schopnost se
správně a rychle rozhodovat v případě vzniku nebezpečné situace.
Jedním z výborných pomocníků, kteří
mohou spícímu člověku zachránit život,
pokud v domácnosti vypukne požár, je
autonomní hlásič požáru (kouře). Jedná
se o přístroj, který včas detekuje vznikající požár (přítomnost kouře) a vyvolá
poplach. Cena protipožárních hlásičů je
ve srovnání s hodnotou majetku v domácnosti a lidského života zanedbatelná.
Pohybuje se od cca 200 do 2000 Kč za jeden kus. Jejich jednoduchá
konstrukce (obvykle 2 hmoždinky, napájení na 2 tužkové baterie) umožňuje namontování svépomocí. Hlásiče se umisťují na stropy, v ideálním
případě všech místností v bytě (v domě). V případě montáže pouze jednoho hlásiče v bytě ho umístěte na strop do centrální místnosti, např. do
chodby, kam ústí jednotlivé místnosti bytu. Důležité je také kupovat výrobek se srozumitelným návodem k instalaci a použití v českém jazyce,
nejlépe od českého výrobce.
autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátor preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje
hradou je pozemek související se
stavebním pozemkem, na kterém
je umístěn bytový nebo rodinný
dům definovaný podle stavebního zákona. Tuto podmínku tedy
nesplňují např. pozemky v zahrádkářských osadách, přestože
v nich trvalý pobyt osob není vyloučen. Živý plot, tedy rozhrada
tvořená dřevinami, za stavební
oplocení považována není.
Jsem vlastníkem zahrady,
co pro mě nová vyhláška
znamená?
Na vlastní zahradě si nově
může její majitel bez předchozího povolení obecního úřadu
v době vegetačního klidu upravit své vlastní stromy. Výjimkou
jsou dřeviny, které jsou součástí
významného krajinného prvku,
či stromořadí, nebo jsou vyhlášeny jako památný strom. Každý
majitel zahrady ví, že se kácí v
těch případech, kdy je k tomu
pádný důvod. A zpravidla v období vegetačního klidu.
Je možné bez povolení
pokácet památný strom?
Pokácet nebo jakkoliv poškodit památný strom je zakázáno zákonem o ochraně přírody
a krajiny. Výjimku z tohoto zákazu může povolit orgán ochrany
přírody jen ve veřejném zájmu.
To platí i pro řešení případného
havarijního stavu dřeviny, který
závažným způsobem ohrožuje
zdraví či bezpečnost. Na památné stromy rostoucí na zahradách
se možnost kácení bez povolení
nevztahuje.
Je možné kácet dřeviny
ve vegetačním období?
Podle vyhlášky se kácení
provádí zpravidla v období vegetačního klidu. To znamená,
že kácet v době vegetace (mimo
období vegetačního klidu) není
zakázáno. Kácením stromů mohou být dotčeny i jiné zájmy
chráněné tímto zákonem. To se
může týkat např. ochrany ptáků
(zákonem je zakázáno úmyslně
poškozovat nebo ničit hnízda
ptáků, vyrušovat ptáky zejména
během rozmnožování a odchovu
mláďat) nebo ochrany zvláště
chráněných druhů, resp. jejich
biotopů.
Co dělat, kdy ž doma ucítíte kou ř ?
•Chraňte si dýchací cesty kusem látky (kapesník, pyžamo atd.), nejlépe namočeným.
•Pohybujte se při zemi, kde je nejčistší vzduch a je nejlépe vidět.
•V noci nerozsvěcujte světla, zvláště pokud je cítit plyn.
•Před otevřením dveří zkontrolujte hřbetem ruky, zda není horká
klika nebo jejich povrch.
•Pokud dveře nejsou horké, upozorněte ostatní členy domácnosti
a společně okamžitě opusťte byt. Pomozte malým dětem a osobám
se sníženou pohyblivostí.
•Pokud jsou dveře horké, nikdy je neotvírejte, protože může za nimi
hořet. Ucpěte mezery pod dveřmi (dekou, peřinou atd.), aby dovnitř
pronikalo co nejméně toxického kouře a přesuňte se k oknu, kde
budete moci dýchat čerstvý vzduch.
•Zavolejte telefonem na tísňovou linku 150 nebo 112, případně volejte z okna o pomoc a vyvěste z okna kus světlé látky, abyste na sebe
upozornili záchranáře.
•Upozornit na sebe můžete i boucháním do topení, zejména v panelových domech.
•Jste-li v přízemí a můžete bezpečně vyskočit, opusťte místnost oknem.
•Nikdy se nevracejte zpět do hořícího bytu nebo domu, můžete tím
ohrozit sebe na životě. Domácím mazlíčkům pomohou hasiči.
organizace
září 2013
Sportareál informuje
BAZÉN – Standardní otevírací
doba bazénu začíná 2. 9. 2013
Pondělí 10:00 – 21:30
Úterý 13:00 – 21:30
Středa 13:00 – 21:30
Čtvrtek 10:00 – 21:30
Pátek
10:00 – 21:30
Sobota 10:00 – 21:30
21:30 – 23:00 (noční)
Neděle 10:00 – 21:30
bruslení
Pondělí 9:00–13:45 / 15:45–16:45
Úterý 9:00–15:30
Středa 9:00–13:45/18:45–19:45
Čtvrtek 9:00–15:30
Pátek 9:00–14:15
Sobota 9:00–10:15
19:30–21:00 (s hudbou)
SAUNA – Finská sauna zahajuje provoz 2. 9. 2013
Pondělí 9:00–13:00 ŽENY
Úterý 9:00–13:00 MUŽI
Středa 9:00–13:00 SPOL.
Čtvrtek 9:00–13:00 ŽENY
Pátek 9:00–13:00 MUŽI
So+Ne 9:00–13.00/14.00–21:30
SPOLEČNÁ
permanentky nakoupíte
o 10 % levněji od 2. 9. do 30. 9.
Aqua–aerobic – Od 14. 9.
každou sobotu 9:00 – 10:30
Sport Česká Lípa, p.o. si vyhrazuje právo na změnu výše uvedených časových dotací, v rámci pořádání sportovně-kulturních akcí.
Sledujte aktuální vytíženost ledové plochy na www.sportlipa.cz
Dluhové poradenství v České Lípě
Na pobočce o. s. ADRA se konalo první setkání dluhových poraden působící v České Lípě. Cílem byla vzájemná informovanost a spolupráce těchto
poraden, které veřejnosti nabízejí své služby v našem městě. Dále vytvoření podkladů pro webové stránky a příprava prezentací poraden ve spolupráci s Městskou knihovnou na podzim tohoto roku. Setkání přispělo také
k následnému poskytnutí první ucelené informace veřejnosti o nabídce
služeb v oblasti dluhového poradenství:
1. Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s., pobočka
Č. Lípa – Sídlo: Konopeova 812/2 | Kontakt: Bc. Anna Kasincová, Tel.
487 853 481, 731 653 003, E-mail: [email protected], www.czplk.cz | Nabídka služeb: Bezplatné finanční poradenství v oblasti rodinných financí,
řešení a prevence dluhových situací, eliminace příp. budoucích finančních
rizik jednotlivců a jejich rodin. Ohroženým rodinám nabízíme právní
a psychologické poradenství. Poskytujeme poradenství ohledně soc. dávek a státních příspěvků pro osoby se zdravotním postižením a seniory.
2.“D“ – občanské sdružení, Občanská poradna Liberec, pobočka
Č. Lípa – Sídlo: Farní charita, Dubická 992, Česká Lípa | Kontakt: Dagmar Svobodová, Tel. 774 116 779, E-mail: [email protected], www.dos.net | Nabídka služeb: Bezplatné odborné sociální poradenství v 18 právních oblastech, zejména dluhové poradenství, rodina a mezilidské vztahy,
pracovní právo, bydlení, ochrana spotřebitele, občanský soudní řád, atd.
3. o. s. ADRA Praha, pobočka Č. Lípa – Sídlo: Čs. Armády 1578 | Kontakt: Naděžda Vejvodová, Květoslava Kunarová, Tel. 484 801 484, Email: [email protected], www.adraceskalipa.cz | Nabídka služeb:
Bezplatné Informační centrum pro rodiny ve finanční tísni a ve spolupráci
s CPIC Liberec bezplatné sociální a právní poradenství pro cizince.
4. Poradna při finanční tísni, o. p. s. Praha, pobočka Ústí n. L., výjezdní Poradna v Č. Lípě – Sídlo: Živnostenský úřad, Jindřicha z Lipé 127,
2.patro | Kontakt: Jiří Hadaš, DiS, Mgr. Bc. Kateřina Rothová, Tel.: 411
135 200, Bezplatná linka : 800 722 722 (v provozu každé pracovní pondělí
od 8.30 do 12.00 hod a od 13.00 do 17.30 hod), E-mail: [email protected], [email protected], [email protected] | Nabídka
služeb: Bezplatné poradenství pro lidi ve finanční tísni, zejména pomoc
s oddlužením (os. bankrot), exekucemi, mimosoudní i soudní obranou.
5. Sdružení pro ochranu nájemníků (SON) Liberec, pobočka Č. Lípa
Sídlo: Sokolská 295 | Kontakt: JUDr. Jana Zejdová, JUDr. Marie Nedvědová, Tel . 487 520 836, 602 119 202, 722 605 145, www.son.cz | Nabídka
služeb: dluhové poradenství v oblasti bydlení (placené, minimální sazby).
19
Zahradní slavnost k desátému výročí
Sociální služby města České Lípy u příležitosti svého desátého výročí pořádají v areálu Domu s pečovatelskou službou na Ladech (Ústecká 2855) 17. září od 14.00 do 17.00 hodin zahradní slavnost. K tanci a poslechu hraje Václav Měkota. Pokud se chcete přijít se seniory
pobavit i vy, svoji účast potvrďte písemně, e-mailem nebo telefonicky
na adrese: Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa,
tel. 487 522 896, mob. 734 854 305, e-mail: [email protected]
Pozvánka do Klubu důchodců
Klub důchodců v České Lípě po prázdninách opět zahájil své pravidelné schůzky, které pořádáme každé pondělí a čtvrtek od 12:30
do 15:30 v budově Sociálních služeb města České Lípy, Školní 2213
(tel.: 487 853 945). Milé seniorky a senioři, přijďte mezi nás a nebuďte doma sami. Společně si dáme kávu, popovídáme a zahrajeme si
společenské hry. Každý měsíc máme i muziku, při které si zatančíme
a zazpíváme. Pořádáme též kulturní akce, zájezdy do divadel, poznávací zájezdy na hrady a zámky. Všichni se moc těšíme na nové přátele.
Baranovičová Eugenie
10.10. Přednáška – Ing. Bindr – II. díl O LESE (13:30 – 14:30)
11. 11. Přednáška – Mgr. Smejkal – téma upřesníme (13:30 – 14:30)
19. 12. Rozloučení a zhodnocení KD za rok 2013 (13:00 – 16:00)
6. 1. 2014 První uvítací schůzka v novém roce 2014 (12:30 – 15:30)
Mimořádné akce: hry na zahradě, opékání vuřtů, návštěvy v přátelských KD po celý rok | Turnaje: ŠIPKY, KUŽELKY, PETANQUE
Pravidelné schůzky: pondělí a čtvrtek od 12:30 – 15:30 hod.
Pozvánka Klubu českých turistů
Kompletní informace na http://turistika.mucl.cz/kalendar/,
nebo na vývěskách KČT (vila Adéla, nádraží...)
14. 9. • Ve stopě kupecké stezky: odjezd 8,35 z hl. n. v Č. Lípě, vedoucí
přistoupí v N. Boru | trasa: Svor – Martinovo údolí – Milštejn – Suchý
vrch – Staré mlýny – N. Huť 12 km | vede: P. Randus (739 477 607)
18. 9. • Trochu jinam: odjezd v 6,10 směr Liberec. Trasa: Hodkovice
n. M.-Vrchovina – Dehtáry – Český Dub – Osečná 12 km | vede: VI.
Šumová, A. Machová (606 393 776)
21. 9. • Turistický pochod S Adélou Českolipskem – Zahrádecko: trasy
6–50 km start na trasy 7.30–11.00 vila Adéla, ČD Zahrádky 8,40–
11,00, cyklotrasa 40 km 8,00–11,00 | cíl všech tras do 18,00 ve vile
Adéle, startovné 35 Kč pro dospělé, pro děti 6–18 let 10 Kč | každý obdrží popis trasy, v cíli čaj malé občerstvení, diplom, dospělci i brožuru
s 136 typy na výlet, jinak stravování z vlastních zdrojů, či v restauracích při cestě | vhodná je mapa č. 15
25. 9. • Český ráj-Suché skály: odjezd v 6,50 | trasa: Líšné – Prosíčka –
Suché skály – Besedice – Malá Skála, 10 km | vede B. Sedláčková
28. 9. • Méně známými končinami: odjezd 7,45 aut. nádr., lze přistoupit
U Soudu, na Střelnici | trasa: Mistrovice – Kerhartice – Veselí – Veselíčko, l0 km | vede A. Hejlová (775 258 752 ).
5.10. • Za nově vznikajícím pralesem: odjezd 7,20 z aut.nádr. | trasa:
Dubá – Panská Ves – prales – Velký Bukovský kopec – Kočičí hřbet
– Šindelův důl – Bořejov – Ždírec – Okna, 15 km | vede A. Machová
(606 393 776)
6. 10. • Cyklovýlet přes rozhledny: odjezd v 8,00 od Adély | trasa: Starý
Šachov – Merboltice – Velká Javorská – Valteřice – Česká Lípa | vede:
Pony (723 352 683)
9. 10. • Návštěva královského města Mělník: odjezd: 7,20 bus. | prohlídka města i malá ochutnávka vína, přihlášky předem | vede A. Machová
(606 393 776),
12.10. • Ze Svoru do Boru přes horu Klíč: odjezd: 8,35 | trasa: Svor – Klíč
– Nový Bor, 12 km velké převýšení | vede R. Kaprál (732 642 663)
20
školy a mládež
www.mncl.cz
září 2013
Dětský tábor kroužku Mladý strážník
Městská policie Česká Lípa Skupina prevence kriminality a výuky
ve spolupráci s městem Česká Lípa uspořádala ve dnech 1.–6. července
2013 tábor v Kytlici pro děti z kroužku Mladého strážníka. Zúčastnilo
se 25 dětí a 4 vedoucí z řad strážníků městské policie. Tento tábor je
součástí dlouhodobého projektu „Mladý strážník“ a je jím každoročně
ukončena celoroční práce s dětmi. Letos byl tábor ve znamení “Pravěku“. Děti v lese hledaly kosti od pravěkých zvířat, zažily pravěkou
olympiádu, stavěly a malovaly pravěké jeskyně, modelovaly Věstonickou venuši, prošly pravěkým kvízem, střílely z luku, soutěžily ve
zpěvu, přetahovaly se lanem, lovily mamuta, prošly stezkou odvahy,
hrály míčové hry apod. Projekt je částečně financován z grantového
programu prevence kriminality. Strážníci uvedenému projektu každoročně věnují značnou část svého osobního volna.
Školička bruslení 2013/2014
S novým školním rokem začíná i oblíbená Školička bruslení, pořádaná hokejovým klubem HC Česká Lípa a příspěvkovou organizací Sport Česká Lípa.
Školička bruslení probíhá od září 2013 a končí v dubnu 2014, koná
se již tradičně každé úterý a čtvrtek od 16. do 17. hodin, v neděli od
8:45 do 9:45 hodin. Školička bruslení je určena pro širokou veřejnost – pro děti, které se chtějí naučit bruslit a příjemně strávit volný
čas. Uvítáme všechny kluky a holky ve věku od 4 do 10 let, u těch
nejmenších může na první lekce na led i jeden z rodičů (na bruslích).
Na mladé bruslaře dohlíží ve Školičce bruslení trenéři HC Česká Lípa,
občas vypomáhají i mladí hráči českolipského hokejového klubu. Začít
i skončit může každý kdykoli v průběhu sezóny, není nutná pravidelná docházka, můžete chodit jen jeden den v týdnu a zaplatíte pouze
za lekce, které opravdu vyčerpáte. První lekce je pro každého nového
bruslaře zdarma, pak je možné zakoupit permanentku na 10 lekcí, jedna lekce 30 Kč. Po vyčerpání všech deseti lekcí si můžete koupit další
permanentku, a tak pokračovat po celou bruslařskou sezónu. Každý
mladý bruslař musí mít s sebou brusle, helmu (na lyže, kolo, hokej …)
a zimní rukavice, doporučujeme i chrániče kolen a loktů.
Nábor hokejistů 2013/2014:
Ve Školičce bruslení většinou začíná i kariéra mladých hokejistů a hokejistek. Zájemci o lední hokej se po zvládnutí základních bruslařských
dovedností a po nafasování výstroje pozvolna přesouvají mezi hokejisty.
Stačí nahlásit trenérům Školičky bruslení, že máte zájem o lední hokej
a zástupci klubu se již postarají o zařazení mladého hokejisty do hokejového klubu HC Česká Lípa a do jednotlivých tříd dle věku dítěte. Nábor
je zaměřen na ročníky 2008 – 2004 (případně i starší nebo mladší borce). První měsíc na zkoušku mají noví hokejisté zdarma, hokejovou výstroj zapůjčí klub, stačí mít vlastní brusle. Více se dozvíte na klubových
stránkách www.hcceskalipa.cz , případně na tel: 737 858 612.
Ekoškola na Slovance
Základní škola Slovanka získala již druhý titul EKOŠKOLA. Zástupci ekotýmu si v Praze z rukou zástupců ministerstva školství, ministerstva životního prostředí a Sdružení Tereza převzali již svůj druhý
titul za realizaci mnoha aktivit, které přispěly k ekologizaci provozu
školy. ZŠ Slovanka je jedinou školou v České Lípě, která tento titul
vlastní. Žáci, pedagogové, ostatní zaměstnanci, rodiče ale i široká
veřejnost spolu spolupracují v Mezinárodním programu Ekoškoly, jejímž hlavním garantem v České republice je Sdružení Tereza v Praze.
Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním
cílem je, aby hlavně žáci snižovali ekologický dopad školy na životní
prostředí a svým jednáním zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.
Kristýna Liptáková, zástupce Ekotýmu ZŠ Slovanka
!
programové tipy pro děti a mládež
DDM Libertin (www.libertin.cz)
• 15. 9. | Sosnová | 13:00 | Putování
pohádkovým Peklem | start 13–15
hod. u restaurace Neptun v Dubici, akce pro děti i dospělé | soutěže,
pohádkové postavy, občerstvení,
koníci, divadlo | 10 Kč/osoba
•16.–18. 9. | DDM Libertin | 9:0018:00 | Náš život na zahrádce |
zahrádkářská výstava | pořádá
Územní sdružení Českého zahr.
svazu ve spolupráci s DDM a prodejnou Beruška Cvikov | zdarma
• 18. 9. | Rasova hůrka | 10:30 |
přespolní běh – okresní kolo |
6.–7., 8.–9. třída ZŠ a SŠ | přihlášky do 13. 9. 2013 F. Skalický • 25. 9. | Rasova hůrka | 10:30 |
přespolní běh – okresní kolo |
1.–3. a 4.–5. třída ZŠ| přihlášky
přijímá do 20. 9. 2013 F. Skalický
• 5. 10. | DDM Libertin | 9:00 | Stavíme draky | v modelovně v DDM,
více info M. Vasmanská | zdarma
MC Pumkin (ZŠ Sever)
• 24. 9. | celý den | Masáže – rezervace nutná, hlídání zajistíme, šíje
a záda (po domluvě i celé tělo)
• 25. 9. | 8:00 | Pedikúra – rezervace času nutná, hlídání zajistíme
• 1. 10. | 16:00 | pohádka „O ptačím
sněmu“ – loutkové divadlo Dáši
Čemusové
30. narozeniny školy Sever
V září 2013 uplyne 30 let od chvíle, kdy byla na sídlišti Sever otevřena
základní škola. Vedení Základní školy Školní na sídlišti Sever proto
zve v pátek 11. října 2013 od 15:00 hodin touto cestou všechny bývalé
zaměstnance, učitele i žáky na prohlídku prostor školy. Přijďte se podívat na to, co vše se u nás za oněch 30 let změnilo, a snad i zavzpomínat na léta spojená se školou Sever. Uvidíte nejen moderně vybavené
učebny, ale také nově vybudovanou cvičnou kuchyň, hernu pro nadané
děti Heuréku, počítačové učebny, odborné pracovny a mnoho dalšího.
Pro bývalé učitele, zaměstnance a pozvané hosty bude od 16:30 připraveno posezení s pohoštěním ve školní jídelně. Na vaši účast se těší
všichni současní pracovníci školy.
Poděkování
Závěr školního roku jsme oslavili pěkným zážitkem. Navštívili jsme cvičiště ZKO Česká Lípa v Okřešicích, kde
nám psovodi Policie ČR ze Zahrádek předvedli výcvik policejních psů.
Mohli jsme obdivovat poslušnost pejsků, hledání předmětů, překonávání překážek, zadržení pachatele a další. Také jsme si zkusili střelbu
ze vzduchovky. Prožili jsme úžasný den plný zážitků a dověděli jsme
se zajímavé informace. Za všechno děkujeme.
Eliška Konrádová, Květoslava Kucharová, 4. třída MŠ Severní
Poděkování od dětí z Dětského domova
Děti z Dětského domova v České Lípě velmi děkují dobrovolným
hasičům ze Staré Lípy, kteří formou sponzorského daru naplnili vodou
z vlastních zdrojů jejich nový venkovní bazén. Ten dostali za vysvědčení a v letošním parném létě jim zpříjemnil řadu prázdninových dnů.
Skauti pomáhali v Hoříně
Vesnice Hořín na
Mělnicku byla jedna z desítek obcí, které letos v červnu zasáhla povodeň. Do postižených oblastí se sjížděli hasiči, vojáci, dobrovolníci
a mezi ně se řadí i skupinka skautů z českolipského střediska ŘETĚZ,
kteří ve spolupráci s několika zaměstnanci firmy Modus uspořádali
sbírku. Vybraný materiál a peníze skauti předali tam, kde to bylo nejvíce potřeba. „Asi nikdy jsme neviděli tolik vděčnosti, než když jsme
předávali věci rodině, která během chvíle přišla prakticky o všechno,
co měla.“ Shodli se skauti a naplnili tak skautský slib a zákon, kde se
uvádí „…duší i tělem, být připraven pomáhat vlasti a bližním“
Za středisko ŘETĚZ – Jan Starý
školy a mládež
září 2013
21
Ve Zdravé MŠ na Špičáku se děti učí, jak respektovat druhé
Ředitelka Mateřské školy Špičák, Jana Timová byla u počátku vzniku a zřízení této sídlištní školky společně s bývalou ředitelkou Miloslavou Šimkovou.
Spolu zvládly náročné sloučení několika zařízení, vypracovaly projekt Zdravá
mateřská škola, v rámci kterého se děti vzdělávají ve smíšených třídách, učí se
respektu k přirozeným potřebám jednotlivce i k sobě navzájem. Vloni se přihlásila do konkurzu na ředitelku proto, aby pokračovala v započatém projektu.
Než jste se stala ředitelkou MŠ
Špičák, jak dlouho jste tu učila?
Pocházím ze Cvikova, ale přistěhovala jsem se do České Lípy.
Po mateřské dovolené jsem nastoupila do této školky, která se
v roce 1985 zrovna otvírala. Jsem
tedy domácí. Ještě před tím jsem
ale pracovala i v jiných školkách,
v Novém Boru a Svoru.
Když se naskytla možnost konkurzu, co vás vedlo k tomu, že
jste se přihlásila?
Bývalá paní ředitelka Šimková
se již konkurzu zúčastnit nechtěla, chtěla odejít do důchodu. S ní
jsem tuto školku budovala, sestavily jsme spolu školní vzdělávací
program, zapojily jsme se do projektu Zdravá mateřská škola, kde
jsme od roku 1997. Do konkurzu
jsem se přihlásila prostě proto,
že předat školku někomu jinému
mi přišla škoda. Dozrála jsem
k tomu, nechtěla jsem to tady
opustit. Když už jsme s bývalou
paní ředitelkou školce věnovaly
tolik času, práce, úsilí, nedokázala jsem si představit, že vše jen
tak předám někomu jinému.
S jakou představou o budoucím fungování školky jste do
konkurzu šla?
Nejdůležitějším bodem mého
programu bylo, že budeme nadále
pokračovat v projektu Zdravá mateřská škola. Chtěla jsem navázat
na to dobré, co bylo z minulosti
už vybudované. Navázali jsme
spolupráci se základní školou,
s pěveckým sborem, začala se tu
učit angličtina. Měli jsme dobré
vztahy s rodiči, na tom všem jsem
mohla stavět. Nechtěla jsem dělat
převratné změny. A ani to příliš
nejde, naše školka je obrovský
kolos. Je složená ze čtyř budov,
je tu zaměstnaných 45 lidí, je to
!
zpravodajství
nejen z úřadu a města
www.mncl.cz
denně aktualizováno ►
v podstatě taková malá fabrika.
Radikální změna by mohla rozhodit všechno, co tu fungovalo.
Říkala jste, že pro vaši mateřskou školu je stěžejní projekt
Zdravá mateřská škola. Na jakých principech vlastně funguje?
Projekt Zdravá mateřská škola
navazuje na program Škola podporující zdraví a je garantován
Světovou zdravotnickou organizací. My jsme si musely vypracovat svůj projekt, který musel
být schválen Státním zdravotním
ústavem. Projekt podporuje zdraví
u dětí a rodiny jako takové. Klade
důraz zejména respekt k druhým,
na rozvíjení komunikace a spolupráce, je o přirozeném bytí dítěte.
Zdravá mateřská škola je typická
tím, že se děti učí ve smíšených
třídách. V nich jsou jak děti tříleté, ale i šestileté. Učitelka tak
musí program velmi promýšlet,
aby se nikdo nenudil. Smíšené
třídy jsou přirozenou skupinou,
i v rodině máte děti různého věku.
Ve smíšené třídě má dítě šanci vyzkoušet si roli toho nejmladšího,
ale i nejstaršího, je mu pomáháno
a jako starší pak může zase pomoc vrátit.
Nemůže se stát, že jsou ty starší děti třeba brzděné mladšími?
Ne, program je vyvážený. Pro
každého je tam něco. Přesto jsme
si ale ještě vypracovali projekt,
který jsme nazvali „Předškoláčkův rok“. Ze všech stran nyní mateřinky poslouchají, jak chodí děti
do škol nepřipravené a tak jsme si
řekli, že zkusíme něco nového.
V rámci projektu vyčleňujeme
všechny děti předškolního věku
a pilujeme s nimi to, na co není
v běžné době čas.
Co ještě dalšího patří do zásad Zdravé mateřské školy?
Snažíme se, aby děti měly dostatek pohybu. Také se snažíme
rodiče více vtahovat do dění ve
školce. Máme s nimi pravidelná
setkání na podzim, na Vánoce,
vítáme jaro, pořádáme srdíčková odpoledne a v závěru školního roku se společně loučíme se
školáky. Někde si děti připraví
pro rodiče vystoupení, jinde mají
i keramičení, takže si vyrábí společně výrobky, které si po vypálení děti odnesou domů. Přejeme si,
aby rodina se školkou spolupracovala, abychom byli pro rodiče
partnery a aby školka sloužila ku
prospěchu nejen dítěte, ale celé
jeho rodiny.
I přes to, že u vás není dost
dobře možné dělat převratné
změny, je něco, co jste už nějak
upravila, změnila?
Přibyl především projekt
„Předškoláčkův rok“. Jinak nic
zásadního. Dál spolupracujeme
s Petrem Novákem, se kterým
děti zpívají, nyní už na třech budovách. Děti u nás také hrají na
flétnu, nově se hraje i v budově
inzerce
ve Východní ulici. Každá z našich budov je trochu odlišná. Na
Zhořelecké vznikl projekt Zdravá
mateřská škola a proto je tu cítit
nejvíce, na Brněnské se hodně
věnují dopravní výchově, ve Východní se profilují ekologickou
výchovou a v budově Na Výsluní
jsou zaměřené na logopedii, tam
jsou všechny učitelky speciální
pedagožky. Každá z budov se pak
snaží to, čím se profiluje, přenášet
i na ostatní pobočky. V každé třídě mají všechny projekty a vybírají si z nich, co potřebují.
Máte nějaké plány do budoucna?
Chtěla bych především udržet
standard, který jsme si nastavili. Přeji si také, abychom měli
dostatek dětí, a aby třída, kterou
otevřeme od tohoto září v budově Na Výsluní, nebyla otevřená
jen na rok, ale nastálo. Chceme
se také v budoucnu vrhnout na
zvelebení našich zahrad, na které
se teď příliš nedostává. Chceme,
aby zahrady byly do budoucna
chloubou naší školky.
22
inzerce
www.mncl.cz
září 2013
KARATE KLUB
SPORT RELAX
ZNAMENÁČEK
přijímá
dívky a chlapce
ve věku od 6 do 15let
Karatistům dáme smysl života,
zdraví, lidské hodnoty a etiku.
Naučí se techniky karate pro
sílu, rychlost a koordinaci těla.
Součástí výuky jsou základní
pohybové, protahovací a dýchací cvičení.
Více informací k náboru získáte
na tel. 607 525 995, nebo na
www.karate-znamenacek.cz
AUTOSERVIS
SERVIS - VÝFUKY
Servis: provozní náplně, nápravy, brzdy,
spojky, rozvody, diagnostika, autoskla,
výměny motorů | Náhradní díly
Kompletní prohlídka vozu ZDARMA!
NOVĚ: MONTÁŽ – SERVIS E85 ETHANOL
Výfuky: nové výfuky, katalyzátory, vlnovce
Výměny nových výfuků ZDARMA!
RYCHLE, LEVNĚ, SPOLEHLIVĚ
Mariánská 3103, Č. Lípa (naproti SAN PLUS)
Žahourek Jan | Po–pá: 8–12, 13–17 hod.
TEL: 777 885 475
Ceník Inzerce v Městských novinách
Celá strana (zadní) 184,60 x 250,00 mm
Koupím
bez DPH
15.000
DPH
3.150
s DPH 21%
18.150
11.000
2.310
13.310
1/2 strany (pouze uvnitř) 5.500
184,60 x 123,70 mm / 90,90 x 250 mm
1.155
6.655
3.660
768,60
4.428,60
PRODÁM DŮM
v Sosnové
1/4 strany (pouze uvnitř) 2.750
184,60 x 60,50 mm / 90,9 x 123,70 mm
577,50
3.327,50
u České Lípy
Celá strana (uvnitř) 184,60 x 250,00 mm
1/3 strany (pouze uvnitř) 184,60 x 90,90 mm
1/8 strany (pouze uvnitř)
1.350
283,50
1.633,50
44,00 x 123,70 mm / 184,60 x 29,00 mm / 90,90 x 60,50 mm
1/16 strany (pouze uvnitř) 700
44,00 x 60,50 mm / 90,90 x 29,00 mm
1/32 strany (pouze uvnitř) 44,00 x 29,00 mm
400
147
847,00
84
484
Poskytovaná sleva: Ve výši 20 % ze základu daně v případě,
že si klient objedná a uhradí předem 4 inzeráty.
Opravy šicích strojů,
prodej náhradních dílů
a prodej starších šicích
strojů – NONSTOP
Telefon: 487 834 648
Mobil: 602 817 360
Adresa: Sehnoutek Pavel
Slovenská 2395
(Svárov u mlékárny)
Česká Lípa 470 01
e-mail: [email protected]
web: www.sehnoutek.eu
RD nebo CHALUPU
v okrese CL, LB
tel. 720 578 451
tel. 721 968 826
Příjem
inzerce
487 881 100
telefon:
e-mail: [email protected]
inzerce
září 2013
23
24
sport
www.mncl.cz
září 2013
Michal Pazdera je novou posilou na trenérském postu
Michal Pazdera je novou posilou
na trenérském postu českolipského florbalového klubu, kde doplní
Jiřího Stožického. Jaké pohnutky
ho vedly k přesunu z Prahy na sever Čech a co vůbec ví o FBC?
Michale co tě vůbec přivedlo
do České Lípy a jaké byly důvody
ke změně bydliště?
Jedná se o rodinné důvody.
Manželka z České Lípy pochází,
máme tam rodinu, takže jsme jim
chtěli být blíž a zároveň jsme se
chtěli přestěhovat z Prahy.
Jak probíhalo rozhodování
opustit Prahu a Vinohrady?
O konci ve Vinohradech jsem
měl jasno už v průběhu sezony,
někdy na přelomu roku. Věděli
o tom jen nejbližší spolupracovníci, nejužší vedení klubu a rodina.
Mé časové možnosti nebyly dobré,
byl jsem hodně pracovně vytížený
a nemohl jsem se A týmu věnovat
naplno. Má účast na 2 trénincích
týdně mluví za vše. Dodnes si
myslím, že má slabší účast na trénincích, společně se slabší tréninkovou vůlí hráčů, se podepsali na
nevydařené sezoně. Po bráchově
konci ve Future v lednu jsem dostal nápad, že by bylo pro všechny
strany přínosné předat Honzovi
A tým. Prezident SKV Luděk Pokorný s Honzou začal jednat a nakonec se na spolupráci domluvili.
Díky tomu jsem mohl s klidným
svědomím skončit, protože jsem
měl jistotu, že A tým přebere lepší trenér, který může hráče naučit
florbal. Tohle se událo někdy na
přelomu února a března. Jak už
jsem výše uváděl důvody, poté
jsme začali řešit přesun do Lípy.
Původní záměr byl takový, že se
přesuneme do Lípy až na přelomu
roku nebo v polovině roku dalšího. Protože v realitách pracuji,
začali jsme řešit bydlení v Lípě
s dostatečným předstihem. Celé se
nám to podařilo vyřešit extrémně
rychle a pro nás opravdu zajímavě, takže přesun z Prahy nabral
rychlý spád. V průběhu se sice objevilo pár komplikací, ale vše jsme
s manželkou zvládli a nyní řešíme
stěhování do Lípy.
Co vůbec o České Lípě víš, de
facto v jedné soutěži se potkaly
"A" týmy jen v uplynulém ročníku.
Myslím, že něco málo už vím
a obzory si postupně rozšiřuji.
O klubu, třeba i díky oslavě 15
let florbalu v Lípě, o lidech, kteří
florbal v Lípě budují a vedou. Samostatnou kapitolou jsou hráči.
O těch jsem měl velmi slušný přehled, díky rozborům, které jsem
si dělal před čtvrtfinále play off.
Jinak Českou Lípu jsem zaregistroval někdy před 3 lety, když se
junioři prali o postup do nejvyšší
soutěže. První osobní zkušenost
byla loni na turnaji v Jindřichově
Hradci, kde jsem byl na straně poražených. Následné setkání v lize,
poháru a play off bylo v podstatě
jediné přímé sportovní setkání.
FBC je ambiciózní klub, stejně jako jeho elitní tým, jaký z něj
máš zatím pocit?
FBC je díky lidem, kteří zde
florbal vedou, velmi ambiciózní
klub. Nedává si malé cíle a zatím
se mu je daří velkou měrou naplňovat. Zatím jsem se účastnil 5
tréninků, takže třeba si obrázek
udělám jiný, ale v tuto chvíli mám
Běh Českou Lípou
A-tým HC Česká Lípa začíná s přípravou na sezónu
V úterý 27. 8. začala příprava týmu mužů na další
sezónu Krajské ligy Libereckého kraje. Do přípravy
se zapojili snad všichni hráči, kteří reprezentovali naše
město i v loňské sezóně, připojí se několik dorostenců
a juniorů, jednáme o posílení týmu o dva nebo tři hráče
z nedalekého Děčína. Hrací dny budou stejně jako loni v sobotu, začátek
zápasů v 15:15 hodin. Soutěž začíná koncem září, ale hned první kolo
máme volno a na domácím ledě se v mistrovském utkání představíme
5. října 2013, kdy nás prověří nejlepší celek loňského ročníku a vítěz soutěže VTJ Liberec. Na září chystáme přípravná utkání. Nejprve se 14. 9.
v 15 hodin v České Lípě představí tým královéhradecké krajské ligy – HC
Jičín. V neděli 22. 9. v 17 hodin přivítáme tým třetí Oberligy, německý celek Tornado Niesky. Na stránkách Tornada Niesky klub nabízí fanouškům
dopravu na utkání, tak se můžeme těšit na dobrou hokejovou atmosféru.
Loni náš tým skončil v základní části druhý, pak bohužel neuspěl v semifinále s týmem PSK Liberec. Naším cílem je předvádět útočný hokej
a bojovat o přední příčky v tabulce, hlavně ale chceme hokejem bavit českolipské diváky a být příkladem a motivací pro naši hokejovou mládež.
z elitního týmu dojem, že všichni
jeho členové nemají reálnou představu o tom, co je třeba obětovat,
vytrpět a přinést za osobní oběti,
pokud kluci chtějí postoupit do
extraligy. Neříkám tím, že to tak
je u všech, to rozhodně ne. Je tam
jádro týmu, které na sobě pracuje. Čeká nás proto dlouhá cesta
k úspěchu.
S J. Stožickým a Š. Slaným vytvoříš trenérský tým, který se bude
věnovat nejenom přípravě mužů,
ale i dalších navazujících mládežnických kategorií, jak se na tuto
práci těšíš a co od ní očekáváš?
Od každého člověka, se kterým
spolupracuji, si chci něco vzít. Je
jedno o jakou oblast se jedná. Těším se, že si odnesu nové poznatky,
nápady, apod., od lidí, kteří aktivně několik let působili v extraligovém prostředí. Co se mojí práce
u mládeže týče, uvidíme, jaké budou časové možnosti, ale budu se
snažit být prospěšný. U mládeže
jsem toho zatím moc nenatrénoval,
takže to beru jako výzvu a prostor
pro osobní rozvoj. Jsem zvědavý,
jaké pokroky budou vidět u mládeže, protože zatím jsem pracoval
převážně s mužskými týmy.
Žákovská liga začíná
Českolipský zimní stadión se
těší na první soutěže v ledním
hokeji, od poloviny září začíná
žákovská liga starších a mladších žáků. Již v sobotu 14. 9. se
oba týmy domácích představí
proti soupeři z Frýdlantu, nejprve mladší žáci od 10.30 hodin
a po poledni v 12:30 hodin jejich
starší kolegové.
Běh připravuje na 14. září
agentura P. Němce ve spolupráci s městem, místním atl. klubem
a p. o. Kultura. Podobně jako vloni roce je určen pro děti a mládež.
Závodníci budou rozděleni podle
věku do sedmi kategorií. Trasa
nejmenších bude 50 m a nejstarší
si své schopnosti prověří na trase
3 km. Start i cíl bude na parkovišti před KD Crystal (prezentace
v 8.00). Kromě odměn pro jednotlivce jsou připraveny také poháry
pro nejlepší MŠ a ZŠ, SOŠ a SŠ.
(rozhodne součet bodů za umístění jednotlivců od 1. do 10. místa)
uzávěrka následujícího čísla
23. 9. 2013 (vychází 11. 10.)
nedostáváte MN? informujte nás na tel. 487 881 227
Městské noviny • měsíčník, náklad 17 500 kusů, ev. č. MK ČR: E 10268 • Vydavatel Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1 • IČO 00260428 • Redakce: MÚ, náměstí T. G. M. 1,
telefon: 487 881 227, 731 435 033, e-mail: [email protected] • Odpovědný redaktor: Eva Markgrafová • Komise pro komunikaci s veřejností: předseda:
Tomáš Hudec, místopředseda: Rudolf Živec, členové: Daniel Švarc, Jaroslava Procházková, Lukáš Fojtík, Josef Adamčík, Ing. Jiří Wawrečka • Příjem inzerce: tel. 487 881 100,
e-mail: [email protected]
Dopisy a příspěvky čtenářů nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody.
Download

9/2013 Září - Městské noviny Česká Lípa