NEZÁVISLÝ TÝDENÍK PRO DĚČÍNSKO * 22. ROČNÍK * 15. KVĚTNA 2014
číslo
19
16,- Kč
+ PROGRAM TELEVIZE
INZERCE
V čísle
ZDARMA
www.2hheran.cz
Prohráli jsme...
Ale hřiště bude!
Uvnitř
PROGRAM
městských
slavností
na další víkend
V soutěži pěti měst o dětské hřiště
od firmy Volkswagen jsme skončili na
druhém místě za Brnem. Firma Gerhard Horejsek s. r. o., prodejce VW,
se proto rozhodla věnovat městu dar
50 000 Kč jako příspěvek na stavbu
dětského hřiště.
V sobotu 10. května ve 13 hodin
skončila soutěž „Run Blue“ firmy
Volkswagen. Pět showroomů soutěžilo v běhu na běžícím pásu o dětské
hřiště pro své město. V autosalónu
VW Gerharda Horejska se bojovalo
do poslední minuty.
„Celé dopoledne tu panovala
ohromná nálada. Běžci se střídali
prakticky po minutách. Přestože už
jsme věděli, že brněnský autosalon
není možné předběhnout, chtěli jsme
uběhnout co nejvíce a náskok Brna
snížit,“ řekl Ladislav Kočí, vedoucí
provozovny. Na závěrečné minuty se
přišel podívat a běžce podpořit také
primátor města, František Pelant, a
jednatel společnosti, René Horejsek.
Do boje o dětské hřiště se zapojilo
obrovské množství lidí. Po celé týdny od 7.00 ráno do 8.00 večer se na
páse bez přestání běhalo.
„Je neuvěřitelné, že se do tohoto
projektu zapojila tak veliká masa lidí
různého věku. Je vidět, že dobrá věc
dokáže i v dnešním uspěchaném světě
oslovit a nadchnout. Tato akce je toho
příkladem,“ řekl primátor.
(Dokončení na straně 3)
2
Úvodník, zprávy, hlášení, inzerce
Redakční
sloupek
15. května 2014
POLICIE ČR
15 !
8
Případy
na Děčínsku
Mít svůj sen
a jít za ním.
To je recept
Zní to jako pohádka.
Jistá mladá dáma z Děčína (znám
ji z jednoho kursu) se ocitla mezi
třemi vyvolenými na místa letušek
prominentních dubajských aerolinek Emirates. Tvrdý, mnohakolový
konkurs se spoustou požadavků absolvovala se sto sedmdesáti konkurenty. Štěstí?
Není to zdaleka jen štěstí, muška
jenom zlatá. Ta slečna totiž umí
sedm jazyků a tvrdě na sobě pracuje. Nezalekla se zdánlivě nedostupného cíle a dobře, týdny a týdny, se připravovala...
Samotné výběrové řízení probíhalo kompletně v angličtině, přestože se konalo v Praze. Zkušební
komisaři byli z celého světa. Modelky s chatrnou angličtinou se
poroučely jako první. Když chcete
provozovat nejbezpečnější, nejpřesnější, nejflexibilnější, zkrátka
nejuznávanější dopravní firmu, musíte mít nejlepší personál.
Takže ačkoli tu žijeme v nedobře fungující zemi, v chudém kraji,
v provinčním maloměstě plném
problémů, nemusíme jen hartusit
na nepřízeň osudu a mít hlavy skloněné. Jen je třeba mít svůj sen a
doopravdy za ním jít.
Pak nás může čekat pohádková
země, tříletý kontrakt s úžasným
platem, zaměstnavatelem placený
byt a cesty po celém světě. A ten
nám bude naprosto otevřený...
Pavel Panenka
21. ročník
Během 18. týdne letošního roku došlo na děčínských silnicích ke 23
nehodám, které si vyžádaly dvě
lehká zranění. Škody byly odhadnuty na 1 063 000 Kč. Nejčastější
příčinou byla opomenutá přednost
v jízdě. Alkoholem byl ovlivněn
jeden řidič.
TISÍCE LIDÍ PŘIHLÍŽELY OHŇOSTROJI
Kouzlo ohně, barev a dělových ran synchronizovaných s hudbou (letos na
téma Taneční hudba) tradičně přilákalo do ulic, na mosty a nábřeží na dohled
zámku tisíce lidí z Děčína i okolí. Ohňostroji, který ukončil první den městských slavností v pátek 9. května, přihlíželi navzdory hrozbě deště. Reportáže
ze slavností najdete na stranách 10 - 14.
Foto: Ilona Rosenkrancová
Sykáček: Šance na zmenšení napětí
Po nedávné návštěvě tří ministrů
vlády ve Šluknově vidí náš senátor
Jaroslav Sykáček šanci, aby se do hry
vrátil balíček legislativních opatření
k eliminaci sociálního napětí na Šluknovsku. „Nyní má šanci na schválení, což za předchozí pravicové vlády
možné nebylo,“ konstatuje.
Senátor se jako bývalý starosta
Rumburku připojil k apelu kolegů z
regionu. „Jako starosta jsem v roce
2011 zažil sociální nepokoje a nechci,
aby se opakovaly. Je ale nutné současnou situaci řešit, a to na vládní a
parlamentní úrovni. Jako senátor podpořím všechny smysluplné návrhy, které předloží vláda a schválí Poslanecká sněmovna,“ deklaruje.
„Hlas Šluknovska je nyní u vlády
slyšet, a to je dobře. Ministra Jiřího
Dienstbiera o situaci průběžně informuji, nebo oba působíme v Senátu.
Rovněž návštěva ministra vnitra, Milana Chovance, a ministryně práce a
sociálních věcí, Michaely Marksové
Tominové, na Šluknovsku pomůže připravované legislativní změny prosadit,“ věří Sykáček.
Podle senátora má nyní Šluknovsko
šanci: „Máme ministry, máme většinu v Poslanecké sněmovně i v Senátu
a je nutné toho pro region Šluknovska využít. - Se svým týmem připravuji analýzu původního Šluknovského
desatera i Ústeckého balíčku a v rámci
ČSSD jak na krajské, tak na vládní
úrovni budeme nejen diskutovat, ale
hlavně hledat a prosazovat nejvhodnější řešení pro region,“ konstatuje
Jaroslav Sykáček, senátor za Děčínsko a Šluknovsko.
Návrhy se týkají problematiky sociálního bydlení, loterijního zákona a
zpřísnění trestů za opakované přestupky a drobné krádeže.
-kas, pp-
Kde vzít údaje
o Děčíně?
V rámci tvorby Strategie města
Děčín 2014-2020 vznikl dokument
Strategická analýza vybraných rozvojových oblastí města a komplexní
socioekonomická analýza. Shrnuje
nejnovější data o městě, jako jsou demografické údaje, data z oblasti školství, sociální politiky, rozvoje města,
životního prostředí. Závěr dokumentu je věnovaný komplexní socioekonomice města, kde je možné najít
mimo jiné informace k trhu práce.
Analýza bude významným podkladem
pro rozhodování města, bude sloužit
jako podklad pro tvorbu dílčích strategií. Cenné informace zde získají
všichni, kteří se zajímají o rozvoj
města, podnikatelé či studenti. -sil-
PŘISTIŽENI HLÍDKOU
Policisté v uplynulých dnech odhalili dva mladé muže, jež mají mít
na svědomí vloupání do rekreačního objektu v Chřibské. Postupně
zmizelo větší množství sanitárního
zařízení za 44 000 Kč. Při poslední
návštěvě místa činu se střetli s hlídkou policie a nyní jim hrozí trest
odnětím svobody až na dvě léta.
PLNÝ KOŠÍK DOBROT
Ostraha obchodního domu v Podmoklech měla na 1. máje napilno.
Do prodejny zavítal smělý zákazník, jenž si vybral zboží za 15 351
Kč a snažil se s ním dostat mimo
platební zónu. Skončil v rukou policie a také on může přijít až o dva
roky svobody.
BYLI RYCHLEJŠÍ
Mít ve vozidle radiový zabezpečovací systém se vyplatí. Policisté 2.
května vyjížděli do Dvořákovy ulice v Rumburku, kde byl nalezen odstavený VW Golf. Ten stál ještě
před necelými třemi hodinami v
pražských garážích a oznámení o
jeho krádeži přijala policie v Roudnici n. L. Díky rádiovému zabezpečovacímu systému se podařilo ztracené auto brzy lokalizovat a nalézt.
RÝHY V LAKU
Majitel osobního vozu Seat se obrátil na děčínskou policii poté, co
na autě 2. května ráno našel stopy
po poškození. Škoda činí 13 000
Kč. Případ šetří podmokelští policisté.
Preventivně informační skupina
Územního odboru
Policie ČR Děčín
Týdeník PRINCIP vychází každý čtvrtek, o prázdninách každý druhý čtvrtek. Vydavatel Pavel Panenka. IČ 16426525. Šéfredaktorka Ludmila Panenková. Redakce: 17. listopadu 523/2, Děčín I.
Telefony: 412 512 547 (publicistika, inzerce, sport, sazba, zprávy, kultura), mobil 604 27 47 23. E-mail: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
Internet: www.principdc.cz. Číslo registrace: MK ČR E 11266. ISSN: 1213-6174. Tiskne Novotisk, s.r.o., U Stavoservisu 1A, Praha 10 - Malešice. Zveřejněné příspěvky nemusejí souhlasit s názorem redakce!
číslo 19
3
Zprávy, inzerce
V BOJI O DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OD VOLKSWAGENU JSME SKONČILI DRUZÍ...
(Dokončení ze strany 1) Od samého počátku soutěž podporovali také děčínští basketbalisté. BK Děčín prostřednictvím svých webových a facebookových
stránek motivoval ostatní k zapojení do soutěže. Několik týdnů se průběžné pořadí měnilo a ovlivňovalo způsob běhání v Děčíně. „Asi týden jsme se drželi na
prvním místě, bohužel, potom nás Brno předběhlo. Vymysleli jsme proto soutěž pro sportovní týmy,“ vysvětlila Alena Volrábová z BK Děčín. Při slavnostním
ukončení akce předal Ladislav Kočí zástupcům tří nejlepších týmů pohár - BK Juniorka (A. Volrábová), atleti ASK (M. Tonder) a Triade Děčín (P. Rouček).
Za měsíc soutěžení se na běhacím pásu vystřídalo mnoho lidí. Zaběhat si přišli firmy, jednotlivci, sportovní kolektivy, školy a školky, profesionální hasiči
i klienti Denního stacionáře Domino. Společnost Gerhard Horejsek s. r.o. se rozhodla věnovat městu 50 tisíc korun jako poděkování za reprezentaci Děčína
v konkurenci ostatních mnohem větších měst. „Velice si vážím všech, kteří se zapojili do soutěže a bojovali o dětské hřiště. Je mi opravdu moc líto, že jsme
skončili na druhém místě. Chtěl jsem sílu, která se v Děčíně našla ocenit,“ řekl René Horejsek. Nové hřiště tedy nakonec vznikne. „Chtěli jsme postavit hřiště
v Horním Žlebu, ale nedostali jsme na něj dotaci. Díky daru pana Horejska můžeme nyní se stavbou začít,“ doplnil František Pelant.
Za měsíc trvání soutěže se na běžícím páse naběhalo 3 316 km. V soutěži týmů se na třetím místě umístil tým Triade s naběhanými 29 195 m, druzí skončili
s 29 745 m atleti a na prvním místě se umístili kluci z BK Juniorky Děčín, kteří naběhali 35 027 m.
-lak-
Nezaměstnanost v dubnu klesla Na Kamenické sloučeny zastávky MHD
V dubnu celkový počet uchazečů
o zaměstnání v kraji klesl o 3,2 % na
64 820 osob a podíl nezaměstnaných
osob na obyvatelstvu ve věku 15 - 64
let klesl na stávajících 11,32 %. Nezaměstnanost v Ústeckém kraji tak
celkově klesla, což je v jarních měsících opakující se děj. Ve srovnání se
stejným obdobím minulého roku je
nezaměstnaných méně o 2 193.
Okresem s největším poklesem nezaměstnaných je Děčín (- 5 %, nyní
stav 9 995 nezaměstnaných).
Počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 1,7 % na 2 640.
V průběhu dubna bylo nově zaevidováno 4 958 osob (oproti březnu
o 144 méně, oproti loňsku o 76).
Z evidence v dubnu odešlo 7 089
uchazečů (+ 961 oproti březnu, + 1 204
oproti loňsku). Do zaměstnání z nich
v dubnu nastoupilo 4 958 (+856, +
1 497), 1 449 jich bylo umístěno prostřednictvím ÚP a 3 509 jiným způsobem, 892 vyřazeno sankčně a 1 239
z jiných důvodů.
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 10 242 uchazečů o zaměstnání,
tj. 15,8 % uchazečů. Evidováno bylo
2 829 absolventů škol (- 206, - 892)
tj. 4,4 % z celkového počtu.
-úp-
Osobní lodě
na Labi plují
Od 27. dubna jsou v provozu
všechny pravidelné lodní linky Labské plavební společnosti Děčín. Denně lze plout do Hřenska a zpět, ve
středu, pátek a neděli pak až do lázeňského Bad Schandau. Na trase Děčín
- Drážany a zpět vyplouvají lodi ve
čtvrtek, pátek, sobotu, neděli a pondělí v 9 hodin od Smetanova nábřeží. Plavba je spojena s prohlídkou
Drážan a celodenním stravováním.
V letních měsících plují denně.
Nová trasa nabízí dosud nejdelší
plavbu z Děčína do krásného města
na Labi - Míšně (a zpět). Plavbu je třeba proto rezervovat na www.labska
plavebni.cz. Zde naleznete i další informace o trasách, ceníky, jízdní řády
i programy při dlouhých plavbách.
V. Medek
Od středy 14. května jsou sloučeny
zastávky autobusů městské hromadné dopravy na Kamenické ulici.
Autobusové zastávky Liliová a U
Alberta jsou sloučeny do jedné zastávky u parkoviště Albert.
-lak-
4
Zprávy, oznámení, inzerce
UZAVÍRKY
15. května 2014
Zubní.
pohotovost
Drážanskou ulicí
jen v neděli
(vždy 800 - 1100 hod.)
17. a 18. května
MUDr. Oleksandr Pljuščakov
Myslbekova 404/23, Děčín I
tel. 412 519 622
Cestu na Jalůvčí a Sněžník komplikuje rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Drážanské ulici. Po dohodě
pracovníků magistrátu a prováděcí firmy bude vždy v neděli silnice průjezdná. Objízdná trasa vede přes Jílové,
místní obyvatelé mohou využívat cesty přes Bělou na Maxičky a Jalůvčí.
Autobusy MHD jezdí Drážánskou
ulicí podle jízdního řádu. Rekonstrukce bude probíhat až do konce října.
Kamenická
Částečné omezení dopravy z důvodu
rekonstrukce vodovodu a kanalizace
na Kamenické ulici čeká řidiče od křižovatky s ul. Příkrá po čp. 232, a od
čp. 232 po objekt prodejny Albert.
Doprava je řízena semafory. Autobusová zastávka u Albertu je přemístěna nad přechod pro chodce ve směru
na Ludvíkovice. Omezení potrvá do
30. 11. 2014.
ul. 17. listopadu
V ulici 17. listopadu v Děčíně I
došlo k otevření výkopu podél budovy Východního nádraží. Provoz je řízen semaforem, autobusové zastávky
byly posunuty. Práce by měly trvat do
konce července.
-mm-
Podnikatelská kavárna:
„Jak si dobít
baterky“
Tématem patnácté Podnikatelské
kavárny ve středu 21. května od 18.00
v bistru Houpací koník na Tyršově
ulici je „hledání inspirace a čerpání
energie“. Lidé, kteří již zkusili podnikat, dobře vědí, o čem je řeč. Člověk
se může ocitnou až na pokraji fyzického kolapsu. O tom, jak tomu předcházet, bude přednáška terapeuta Mgr.
Jakuba Kureše. A už podnikáte či nikoli, ale chcete, aby se vám lépe dařilo, přijte. Vstup volný. Akci pořádá
MAS Šluknovsko ve spolupráci s portálem Vylep.info.
Martin Zíka
P. S. - Tématem červnové kavárny
bude exodus mladých a perspektivních lidí z Děčínska, jeho dopady a
možnosti s tím něco udělat.
PRO SLUŽBY ÚŘADU S MOBILEM
IT specialista děčínského magistrátu, Martin Strnad, byl v úterý 6. května přednášejícím v debatě na téma Možnosti využívání mobilních aplikací při správě
města aneb Jak jinak používat mobilní telefony. Cestu do Baru Bodenbach
v Podmoklech našli zejména jeho kolegové „od počítačů“, aby zjistili, jak
mobil všestranně používat k zajištění městských služeb a také de facto ke kontrole práce úředníků.
-pp-
Udělení Ceny hejtmana se blíží
Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí návrhy na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2013. Na
dalším jednání doporučí zastupitelům
ke schválení konkrétní jména.
Cena hejtmana oceňuje vynikající
občanské zásluhy o rozvoj Ústeckého
kraje nebo hrdinské a jiné výjimečné
činy jednotlivých osob nebo skupin
osob. Tato cena bude letos (za rok
2013) udělována potřetí.
Od vyhlášení výzvy do 28. února
obdržel Ústecký kraj 30 nominací na
udělení ceny za rok 2013, které splnily kritéria daná Zásadami: 7 nomina-
Splatnost poplatku
za odpad je 2. 6.
Odbor ekonomický MM Děčín upozorňuje občany na blížící se splatnost
1. splátky místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním
odpadem - do 2. června 2014. Složenky obdrží poplatníci v příštích
dnech (krom těch, kteří ohlásili jiný
způsob platby - převod z účtu, SIPO
nebo platbu v hotovosti). Plátci prostřednictvím sdruženého inkasa plateb
obyvatelstva mají předpis poplatku zahrnut do rozpisu SIPO na květen. -lak-
cí v oblasti regionální rozvoj, 3 sociální a zdravotní oblast (vč. záchrany
lidského života), 3 věda a výzkum, 5
kultura, 12 sport.
Výše odměny pro jednotlivé laureáty činí 50 tisíc korun.
-mah-
Výletní vláček
pojede znovu
V květnu a na Den dětí jezdí v ulicích Děčína opět výletní vláček. Pojede ještě ve dnech 18., 24., 25., 31.
května a 1. června, tedy o sobotách a
nedělích kromě 17. 5. Z Masarykova
nám. vyjíždí v 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30,16.00, 16.30, 17.00 a
17.30. Více: www.vyletnivlacek.cz
nebo na telefonu 777 97 92 91. -lak-
5
Publicistika, inzerce
číslo 19
Pojďme hlasovat znovu
Blížící se volby do parlamentu Evropské unie skýtají pro nás, odpůrce
tohoto dnes již zcela evidentně utopicko-socialistického projektu, unikátní příležitost, ze které musejí v
Bruseu vstávat europapalášům vlasy
hrůzou na hlavě.
Příležitost změnit tyto volby v to,
co by nikdy nedopustili - nové referendum o členství nejen naší země v
této svobodu a demokracii čím dále,
tím více potlačující organizaci.
A to je co říci, protože i v době našeho vstupu to nebylo s mírou těchto
hodnot v EU nic moc. Stačí pouze
vzpomenout, jak „vyváženě“ probíhala tehdy tzv. „informační kampaň před
referendem o vstupu do EU“, pořádaná ministerstvem zahraničí.
Vznikla bohatě dotovaná krajská
struktura kanceláří EU, celou zemi
obrážel jak cirkus bavič Jan Kraus s
vysvětlovači pozitiv vstupu i jako
vždy manipulující Česká televize se
mohla přetrhnout a vysílala ideologickou masáž o tom, jak je EU skvělá a
kterak nám v ní bude dobře, personifikovanou párem Vydra a Boušková.
I na zábavnou „pro euro“ show došlo, všechna čest Jankovi Ledeckému,
který na ni dorazil v tričku „NE“.
K nám do Děčína přijel kromě
Krausovy show vysvětlovat „světlé
zítřky v EU“ i tehdejší ministr něčeho, co si dnes již nepamatuji (některé
persóny jsou totiž nadány tak, že mohou šéfovat prakticky jakémukoli ministerstvu) Karel Kühnl.
Ano, ten, který později, poslední
den ve funkci ministra obrany, podepsal nákup předražených pandurů a
který z nějakého mně záhadného důvodu nebyl obviněn z rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví,
nebo jak se onen paragraf dnes jmenuje, ale uklizen coby prostý úředník
na ministerstvu zahraničí, zřejmě aby
nebyl příliš na očích a někdo si na jeho
hanebný podpis nevzpomněl, zastupuje stát při jednání s krajany na Ukrajině v jednáních o jejich možném přesunu zpět do vlasti.
Leč to jsem příliš odbočil, od těch
dob došlo k určitým změnám, které
eurohujerům + parazitům na eurohujerech, profitujícím z kolosálního přerozdělování, přinášejí neklidné spaní.
V celé Evropě došlo k masivnímu
nárůstu/posílení stran odmítajících v
různé míře a s různými akcenty projekt EU. A nejen to, k nejdůležitější
změně došlo v myšlení lidí, když se
převažující vstřícnost k projektu nadnárodního celku změnila v jeho odmítání.
K této změně došlo i u nás a je pouze otázkou času a schopností volebních štábů euroskeptických stran, než
se anti EU smýšlející část voličů probudí a začne se více zajímat, aby zjistila, že nikoli Babišův Telička, který
antidemokratický a protisvobodný
projekt stále zřetelnější federalizace
Evropy vždy tlačil vpřed, ale Petr
Mach je tou osobností, která ví, jak
postupovat dále, aby rozhodování o naší
budoucnosti zůstalo v našich rukou.
Máme k tomu možná jednu z posledních příležitostí.
Příště zde již může být silná evropská armáda s nějakou obdobou generála Sisiho, která bude vědět přesně
„co je naše dobro“ a bude nás v jeho
zájmu chránit i před námi samými.
Miroslav Červenka,
člen republikového výboru
Svobodných
Volební mapa
Na podnět Magistrátu města Děčín
vyvinula společnost T - mapy s. r. o.
aplikaci, s jejíž pomocí zjistíte, do jakého volebního okrsku patříte.
Aplikace vám po zadání adresy
(ulice + číslo popisné) ukáže volební
místnost, které přísluší zadaná adresa. Informace o adresách a volebních
okrscích jsou přebírány a denně aktualizovány z informačního systému
územní identifikace vedeného na
ČÚZK. Více na http://mmdecin.cz/
volby2014.
-ml-
Jiskrova 142/25 405 02 Děčín VII
tel. 731 109 531 [email protected]
NEBYTY 21314
BYTY 21114
Útulná zahrádka v
DC 7 (výměra 578
m2), na které jsou
2 chatky, z toho je
jedna úplně nová.
Pronájem bytu
1+1 v Děčíně 9, ul.
Na Pěšině, v I. patře panelového
domu.
REZE
RVAC
E
Nabídková cena:
125.000,- Kč
BYTY 19813
2+1 OV s balkonem v Děčíně - Želenicích, ve standardním provedení, s vlastním plyn.
topením, vhodný k
rekonstrukci.
SLEV
A
Nabídková cena:
478.000,- Kč
NOVIN
KA
Co máme dělat? Kdo pomůže?
Ano, zase Boletice, zase sídliště. A
zase nepřizpůsobiví občané. My se
dnes ale nebojíme říci, že v těchto případech se jedná o osoby nově přistěhované ze Slovenska, z Ostravy... A s
těmi nechtějí mít nic společného ani
současní Romové, žijící na sídlišti.
Vždyť ti s námi už po těch dvaceti letech soužití vycházejí dobře, my jejich děti, když dělají nějakou neplechu, klidně okřikneme a víme, že nám
rodiče nebudou vyhrožovat a vezmou
to rozumně.
Co si ale dovolují ti nově přistěhovaní, to je nehoráznost. Kolik už bylo
na sídlišti přepadených lidí, dvakrát
například 75letá žena, podruhé za ní
vlezli až do výtahu a tam jí sebrali kabelku. Přepadávání menších dětí také
není nic ojedinělého, osobně známe
do detailů případy dva - ukradli dítěti
peníze i mobil... Naposledy vloupání
do garáže, udělali díru do vrat a kamenem poškodili auto uvnitř a ještě
nějaké věci ukradli.
Sužují nás ale i „maličkosti“, prostrčené dívčí ručky plotem orvou květiny ze zahrádky, ukradené slepice a
králíci na zahrádkách, polámané keře
u „pečovateláku“... Až bude na zahrádkách úroda, kde asi skončí?
A jsou to děti zhruba 10 až 13 let;
jak to, že toto dělají za dne bílého?
Jak to, že nejsou ve škole?
Vedení města nám řekne, že s tím
nemůže nic dělat, že jsou to domy a
byty soukromníků. My ale víme, že
je zde ubytovává jedna pražská realitka. Město by s ní tedy mohlo jednat
a hledat cestu k domluvě. Vždyť i starousedlíci Romové se stěhují jinam,
nechtějí s touto sortou mít nic společného.
A ještě jedna věc nás trápí, nebo je
nám spíše k smíchu (?). Když má přijít kontrola ze „sociálky“, zda je
oprávněné vyplácet např. hmotnou
nouzi, dá to úřad rodinám vědět předem. My pak sledujeme, jak začíná
stěhování - televize a jiná elektronika, vybavení bytu, značkové oblečení. Díváme se na to z okna a myslíme
si, že je to výsměch slušným a pracujícím lidem.
Nediví se nikdo, že se nepodepíšeme, že?
Občané sídliště Boletice
NEBYTY 19913
BYTY 21214
Velká zahrada,
velmi mírně svažitá s část. podsklep.
chatkou, ovocnými stromy a keři v
kolonii v Děčíně 7.
Výměra 1391 m2.
Rodinný dům o
velikosti 7+2 po
částečné rekonstrukci, s udržovanou zahradou v
Děčíně - ChrochNabídková cena:
vicích.
2.200.000,- Kč
Nabídková cena:
99.000,- Kč
Z celkové nabídky pro vás vybíráme:
Nájem + el. + služby:
6.000,- Kč
BYTY 20914
Neudržovaný vesnický objekt (894
m2) na okraji obce
Malý Šachov, u
hlavní silnice směr
DC - CL. NUTNÁ
REKONSTRUKCE.
O víkendu proběhl šestý ročník závodu dračích lodí ve Vaňově. Z pětatřiceti
zúčastněných lodí dojela posádka TJ Sokol Maxičky s názvem 1. rodinná
jako desátá. Sedm set lidí na startu sice trochu promrzlo, ale závod samotný
stál za to. Jako první se umístili vaňovští Cákalové.
-ša, js-
Nabídková cena:
540.000,- Kč
19713 - Nízkonákladový byt 3+1 s balkónem v centru Děčína IV, Raisova ul., o
výměře 88 m2, ve 3. patře cihlového domu. Cena po slevě: 1.090.000,- Kč
18012 - Zahrada v kolonii v Děčíně III (směr Boletice) o výměře 685 m2, možnost připojení na el. rozvod, voda je na hranici pozemku. Cena po slevě: 55.000,Kč
A18012 - Zahrada v kolonii v Děčíně III (směr Boletice) o výměře 297 m2,
možnost připojení na el. rozvod, voda je na hranici pozemku. Cena po slevě:
30.000,- Kč
16612 - Původní, místní prodejna ve Všemilech, která prochází rekonstrukcí na
provozovnu s občerstvením. Cena po slevě: 560.000,- Kč
15812 - Velmi dobře udržovaný dr. 3+1/L, upravený na 4+1, v klidné části Boletic - Pražská ul., 1. patro (možný převod do OV). Cena po slevě: 450.000,- Kč
6
Z děčínských škol
15. května 2014
Historie Děčína 2014
Setkání dvou generací ve škole
Organizace Akademie J. A. Komenského Děčín uskutečnila ve spolupráci se ZŠ Komenského nám. pilotní
projekt ve směru k zapojení žáků základní školy do výuky počítačových
dovedností u seniorů. Projekt byl podpořen statutárním městem Děčín a
proběhl v době od 7. do 17. 4. 2014 v
rozsahu 10 vyučovacích hodin. Do
projektu se zapojilo 15 děčínských
seniorů (pokročilých začátečníků) s
vlastní zakázkou na rozšíření okruhu
počítačových dovedností. Škola zajistila 21 žáků z vyšších ročníků, kteří
se během kurzu individuálně věnovali seniorům jako asistenti výuky. Na
průběh kurzu dohlížel lektor z ČVUT
Děčín. Ohlas na pilotní formu kurzu
byl příznivý, proto organizace Akademie J. A. Komenského Děčín a ZŠ
Komenského nám. uspořádají v průběhu listopadu 2014 obdobný kurz. -rn-
Na děčínském zámku se dne 29.
dubna sešli zástupci z devíti škol, aby
ukázali, jak moc vědí o svém rodném
městě. Zúčastnily se tyto školy: ZŠ
Máchovo nám., ZŠ Březová, Gymnázium Děčín, ZŠ Vojanova, ZŠ Kosmonautů, ZŠ Školní, ZŠ Kamenická,
ZŠ Na Stráni a ZŠ Nativity.
Po základních školních kolech
(účastnilo se jich 298 žáků) vyslala
každá škola pět svých finalistů, kteří
se snažili bojovat o první místo. Celou soutěž uspořádala ZŠ Kamenická
(Ing. Jiří Andrlík, Mgr. Michal Tomsa a Mgr. Jaroslav Skála).
Začínalo se v devět hodin, všichni
žáci si vyslechli uvítání a pustili se do
prvního úkolu, který spočíval ve vyplnění krátkého vědomostního testu.
V další části museli soutěžící ukázat
svoji rychlost a postřeh, protože v druhém úkolu je čekal krátký kvíz. Třetí
část byla spíše o zručnosti, stavěli totiž Tyršův most pomocí špejlí, provázku, izolepy, nůžek a papírů, jejichž
počet byl omezený. V dalším, čtvrtém
kole měli zúčastnění hádat, co je na
graficky upraveném obrázku, a v poslední části hráli soutěžící pexeso, vytvořené z obrázků pořízených z Děčína a okolí.
Všichni konkurenti si vedli moc
dobře a na konci si každý odnesl dárkovou tašku.
1. Gymnázium Děčín, 2. ZŠ Nativity, 3. ZŠ Školní.
Školní redakce časopisu Kamínek
Kolocová, Pravdová
Kamínkovy úspěchy
Vše začalo v roce 2009, kdy z iniciativy vedení školy a Mgr. M. Skálové vznikl kroužek školního časopisu Kamínek, do kterého se přihlásilo
18 žáků. V prvním čísle vyšlo pouhých 7 stránek se stručným obsahem.
Po roce existence kroužku školního
časopisu se stal povinně volitelným
předmětem s názvem Školní redakce.
V roce 2012 se součástí školního časopisu stala ročenka pro 9. třídy, kde
deváťáci spolupracují s redaktory školního časopisu.
Za celou existenci školního časopisu Kamínek redaktoři sepsali 20 čísel
s různými tématy např.: Každý jsme
originál, Máme rádi techniku, Hravě
žijeme zdravě nebo Hračkománie.
Minulý rok si školní časopis vybojoval 3. místo v kraji a 16. místo v České republice.
Letos se Kamínek s 33 redaktory
vyšplhal na druhou příčku v kraji.
Také jsme dostali ocenění za nejlepší
titulní stranu a nejlepší grafiku v krajském kole soutěže Nejlepší školní časopis roku 2014 a postupujeme opět
do celostátního kola.
Školní redakce časopisu Kamínek,
ZŠ Kamenická
Projektový den se vydařil
Florbalisté ZŠ Kamenická
jsou vicemistry republiky
Ve dnech 29. - 30. 4. vyvrcholil v
krásné hale Arena Sparta Podvinný
Mlýn (Praha) Školský pohár České
pojišťovny ve florbalu, který byl určen žákům z prvního stupně základních škol. Letos se ho zúčastnilo téměř 600 škol z celé republiky a ZŠ
Kamenická si po vítězstvích v okresním a krajském kole a druhém místě
na TOP 8 Západ vybojovala účast ve
velkém finále, kterého se zúčastnilo
šest nejlepších.
Ve skupině nás čekal nejprve vítěz
TOP 8 Východ - Přerov, poté třetí ze
stejného turnaje - ZŠ Jugoslávská
Ostrava. Kluci z Kamenické oba zápasy zvládli na výbornou a po vítězstvích 4:2 nad Přerovem a 7:4 nad
Ostravou si zajistili první místo ve
skupině a přímý postup do středečního semifinále.
V něm nás čekal soupeř, kterému
jsme měli co vracet... Hokejová škola
z Liberce, která nás ve finále TOP 8
Západ zdolala 8:4. Byli jsme herně
lepším, florbalovějším týmem, a to se
naštěstí projevilo. Kamenická v poslední minutě otočila na konečných
8:7 a finále bylo v kapse.
Finále proti výborně hrajícímu
Uherskému Brodu už si měli kluci jen
užít.
ZŠ Kamenická tak opět po dvou
letech (stříbrné medaile starších žákyň) vystoupila téměř až na samotný
florbalový trůn. Klukům pověsili na
krk stříbrné medaile čeští florbaloví
reprezentanti Jan Natov a Marek
Deutsch. Do All Stars týmu byl navíc
vybrán i zástupce naší školy - Vláďa
Trčka.
Sestava: Hejna - Trčka, Pšenička,
Šedivý, Čáp, Nácar, Lána, Tichý, Vondráček, Závěrka.
-js-
Dne 2. 5. 2014 se na naší škole konal projektový den ,,Naše město“ pro
žáky 1. až 5. tříd. Projektový den začal zhlédnutím prezentace o zajímavých místech na Děčínsku a praktická část proběhla na Mariánské louce,
ze které je krásný výhled na dominantu Děčína - zámek.
Počasí nehlásili zrovna krásné, ale
všichni jsme se domluvili, že proběhne za každého počasí s heslem - štěstí
přeje připraveným, a to se nám splnilo. Nepršelo, a to je důležité. Komu
byla zima, popoběhl si nebo zaskákal.
Žáci z druhého stupně čekali na stanovištích a žákům zadávali předem
připravené vědomostní úkoly. Skupinky se pohybovaly po celé louce a zajímavou formou se dovídaly mnoho
o svém městě. Za splnění úkolu žáci
dostali jedno písmenko do tajenky.
Všichni se s úkoly poprali a tajenku
doplnili na výbornou.
Na závěr ještě jednoduchou kresbou
uhlem nakreslili zámek. Všem zúčastněným děkuji za hezké chování.
Mgr. M. Bárová,
organizátorka akce, ZŠ Březová
číslo 19
7
Publicistika, inzerce
Co víme o Děčíně - I. (obyvatelé)
Město Děčín si nechalo v souvislosti se strategickým plánem zpracovat Strategickou analýzu vybraných
rozvojových oblastí města Děčín a
komplexní socioekonomickou analýzu. Je to určitě nejrozlehlejší soubor
informací o městě v poslední době.
Dovolím si vybrat a zveřejnit pár informací o Děčíně, které vás možná
mohou překvapit. Je toho hodně, proto z toho bude malý seriál...
Rozlohou 118 km2 je Děčín šestým největším městem v ČR (po Praze 496 km2, Brnu 230 km2, Ostravě
214 km2, Ralsku 170 km2 a Plzni 138
km2). Rozlohu města ale
z 60,1 % tvoří lesní půda.
Počtem obyvatel 50
289 je Děčín dvacátým
největším městem v ČR.
(Teplice s 50 330 obyvateli 19. město, Chomutov
s 49 187 obyvateli 23.
město).
Naděje na dožití v
Děčíně u mužů je 73,6 let,
u žen 79,7 let (Teplice muži
71,6, ženy 78,0, Chomutov muži 72,3,
ženy 79,2)
V Děčíně žijí hlavně Češi - 95 %
obyvatel. Podle statistik jsou nejdůležitějšími národnostní menšinami
Slováci 1,5 % a Vietnamci 1%. Romů
hrdých na svou národnost bylo v Děčíně uvedeno pouze 35. Obvykle se
ale hlásí k české a slovenské národnosti.
Děčín má významně vysoké procento potratů - 54,4 na 1000 narozených dětí, průměr ČR 34,6, průměr
Ústeckého kraje 46,3.
Velký počet obyvatel vystěhovaných nebo odstěhovaných během roku
- na 1000 obyvatel shodně 20,9, průměr ČR přistěhovaných 2,9 a odstě-
hovaných 1,9, průměr Ústeckého kraje 8,1 přistěhovaných a 8,8 odstěhovaných.
Změny počtu obyvatel v Děčíně
nejvíce ovlivňuje migrace, ročně obvykle cca 1000 lidí se do Děčína odstěhuje i vystěhuje. Čísla jsou podobná od 70. let. V letech 2008 -2012 ale
více lidí z Děčína odcházelo, v součtu to bylo 1322 osob, z pohledu sledování matriky byl rekordní rok 2010,
kdy z Děčína odešlo 1504 lidí (přišlo
877 osob), naopak v roce 2007 do
města přišlo podobně rekordních 1473
osob (odešlo 1182 osob).
Populace ve městě
stárne, občanů starších 65
let ve městě žije 8721.
Obyvatel starších 90 let
žije v Děčíně 198. Dětí do
15 let věku je v Děčíně
7652.
Proti roku 1930, kdy
na území města žilo 55
925 obyvatel, bylo v Děčíně s trvalým pobytem
mimo budovu magistrátu
města (zde má evidován trvalý pobyt
téměř tisíc osob) pouze 49 106 obyvatel (v roce 2013).
Z dlouhodobého i střednědobého odhadu se očekává v Děčíně pokles počtu obyvatel za 10 let cca o 4-5
procent.
K uvedeným číslům nejsou třeba
složitější komentáře. Děčín je městem,
kde se řada lidí usídlí jen dočasně. V
posledních letech poměrně dramaticky rostou počty lidí odcházejících z
města. Přesnější a lépe vysvětlené
údaje jsou na stránkách města - složka dokumenty, Strategie města 2014 2020.
Ing. Vlastimil Pažourek,
radní města
Čarodějnickou středu si užily i děti v mateřské škole Májová, kde se konal
velký Čarodějnický slet. Nechyběla spousta nápaditých masek, opékání buřtů ani veselí...
Kolektiv učitelek MŠ Májová
Černá šmouha na slavnostech
Dobrý den, ráda bych se touto cestou obrátila na vedení města, zejména
na pana primátora.
O uplynulém víkendu jsem navštívila městské slavnosti a byly velmi
zdařilé. V sobotu jsem si to opravdu
užila, spousta hudby, zábavy, široká
nabídka občerstvení. V neděli jsem
pak vzala své staré rodiče na Den nejen pro seniory. Přesvědčila jsem je,
ať si dají jen lehký oběd, že si dáme
na místě nějakou dobrotu, tak jak to
na těchto akcích bývá. K mému, ale
nejen mému zklamání, na místě kromě zmrzliny a kávy nešlo koupit vůbec nic! Vystoupení kapel i cimbálovky byla moc pěkná, ale nemohla jsem
rodičům ani jejich známým vysvětlit,
že když byl v sobotu den pro mladé,
bylo všechno, a pro seniory nestálo za
to pozvat alespoň stánek s pivem a limonádou. Situaci jen částečně zachraňoval pan Grešík, který zdarma nabízel víno, ale to přece není řešení. Nakonec jsme museli předčasně odejít
jako mnoho dalších lidí, protože na
sluníčku o žízni dlouho nevydržíte.
Opravdu se tam nedala koupit ani obyčejná voda.
Pane primátore, sám také patříte
spíše do seniorského věku a nechápu,
když město pořádá takové akce, proč
dělá takové rozdíly se zajištěním akce
pro mladé a pro seniory. Jinak opakuji, akce byla pěkná, ale tohle opravdu
zamrzelo.
Alena Řeháková
To je plat snů!
Za týden máme jít volit europoslance. Ale kolem voleb je ticho po pěšině. Nikdo nás nebombarduje sliby, asi
že stejně nejdou splnit. Nebo proto,
že by se mohla otevřít diskuse nad
platem?
Ten je vskutku snový. Každý měsíc
si europoslanec přijde na cca 170 tisíc korun čistého (podle kursu eura)
+ paušální náhrady. Prezident je proti
nim příštipkář, má tyhle peníze hrubého. A poslanec? Ten aby chodil žebrotou, základní plat 56 000.
Lída Panenková
Důležitá debata o dopravě
Volba pro město Děčín ve spolupráci s Městem Děčín vás srdečně zve na
veřejnou besedu s radním pro dopravu Ústeckého kraje, Jaroslavem Komínkem, ing. Jindřichem Fraňkem,
vedoucím odboru dopravy silničního
hospodářství Ústeckého kraje a ing.
Daliborem Deutschem, vedoucím oddělení pozemních komunikací Ústeckého kraje na téma doprava na Děčínsku, a to problematika kamionové
dopravy, plány rozvoje dopravy v Ústeckém kraji a integrovaný dopravní
systém.
Beseda se uskuteční pod záštitou
radních Šárky Zimové Dostálové a
ing. Valdemara Grešíka ve velkém sále
městské knihovny ve čtvrtek 22. května od 16 hodin.
Hosty besedy budou primátor města Děčín František Pelant a 1. náměstek Pavel Sinko.
-šz-
8
Publicistika, inzerce
V srdci Děčína, Děčín v srdci
Již po osm čísel Principu můžete číst
tvorbu literátů v soutěži nazvané V
srdci Děčína, Děčín v srdci, letos na
téma Ztracené dopisy. V minulých číslech jsme již zveřejnili všechny vítězné práce , dnes tedy
nabízíme poslední text, a to
ten, který dostal Zvláštní
ocenění poroty za dobře
zvládnutý žánr.
Skylar seděla v houpacím křesle a zrak upírala do plamenů ohně
v krbu. Trávila takto skoro každý večer od doby, kdy byla
nucena odejít. Stesk a žal ji sice
v té době nelítostně a dravě rvaly srdce, ale věděla, že to přece
jen bylo správné. Není tomu tak dávno, co se probouzela vedle svého vysněného protějšku, a nyní je úplně
sama.
Sama vlastně nejsem, uvědomila si
a rychle vstala z houpacího křesla. Rukama si uhladila dlouhé šaty a spěšně
přešla k ručně vyřezávané dřevěné kolébce. Opatrně popadla spící dítě do
náruče a usmála se. „Už jen ty jsi má
jediná radost ze života, Jeremy,“ políbila synka na čelo a vybavila si den,
kdy zjistila, že čeká dítě...
„Madam, je Vám dobře? Vypadáte
hrozně bledě!“
Pohlédla na mladého důstojníka a
usmála se. „To nic, Georgy, jen mi
něco došlo...“
„Nemám zavolat kapitána, jestli je
Vám špatně...“
„Ne, jen to ne! Prosím tě, nic mu
neříkej. Opravdu! Cítím se dobře, jen
se mi trochu zamotala hlava
z toho mořského vzduchu!“
zalhala a doufala, že byla
věrohodná. Zřejmě to zabralo, George se pousmál,
uklonil se jí a byl rázem pryč.
Skylar se otočila k zábradlí na
pravoboku a vychutnávala si pohled na zapadající slunce a nedaleké ostrovy od nich. Plavili se
již několikátý týden od doby, co
ji James, kapitán lodi Medelaine, zachránil z rukou ohavného piráta, ale až nyní si začala pomalu uvědomovat, co ke svému zachránci cítí. Zprvu to byla čistá nenávist a zloba. Poté, co se dozvěděla, že
od jednoho piráta ji zachránil pirát
druhý, se nedalo ani nic jiného očekávat. Ale postupem času, kdy začala
zjišťovat, že není ani krutý, krvelačný
ba ani škaredý, se smiřovala se svým
osudem.
Ne, jednou jí řekl, že ona je jeho
majetek a nikdy se jí nevzdá. Hrdá a
výbušná Skylar si to nepřipouštěla k
srdci a se vší silou proti němu bojovala. Marně. Dlouhý čas strávený na
moři na jedné lodi napomohl k tomu,
že si začali navzájem méně překážet a
naopak více vyhledávat společnost
toho druhého. A teď stojí na jeho lodi
s jeho dítětem pod srdcem. Nevěděla,
jak tuto zprávu přijmout. Velmi se těšila na tvorečka, který se bude rozhodně podobat otci, ale na druhou stranu
se bála, jak to Jamesovi říct, a hlavně,
jak to přijme. Co když ji zapudí a
nebude ji chtít už nikdy vidět?
„Ne, to si nesmím připustit!“ zašeptala sama pro sebe. „Neřeknu mu to
hned, a postupem času se mu k tomu
přiznám,“ slibovala si.
Z myšlenek ji vytrhl hluk na horní
palubě.
„Kapitáne! Kapitáne! Pojďte rychle na palubu! Piráti na obzoru!“ zařval malý plavčík a v tu ránu se na
lodi strhla panika. Námořníci běhali
po palubě a připravovali se do boje.
Skylar uviděla Jamese, jak stojí u kormidla a hledí skrz dalekohled na nepřátele.
„Černovous! Ten chlap mi snad
nedá ani na chvíli pokoj!“ zařval James a obrátil se čelem ke Skylar. S
pohledem upřeným jen do jejích očí
promluvil ke svému pobočníkovi:
„Pane Cadey, doprovoďte dámu ve
člunu na břeh a dohlédněte, aby ji první obchodní loď, na kterou narazíte,
odvezla zpět do rodné Anglie!“
„Rozkaz, kapitáne!“ odpověděl Cadey a vydal se k ní.
„Ne! To nemyslíš vážně, Jamesi! To
nemůžeš!“ řvala Skylar z plných plic,
ale marně.
„Svažte ji, Cadey, ať nedělá problémy!“
Nemohla uvěřit vlastním uším. Na
vzpamatování však již neměla čas.
Než se nadála, ruce měla svázané za
zády a v ústech roubík. Za pár minut
ležela natažená ve člunu a pozorovala, jak jí z očí mizí obě válečné lodě a
i James, bojující s protivníky. A to
bylo naposled, co ho viděla. Nikdy na
ten pohled nezapomene.
V Anglii, u své milované tety, byla
sice již za necelý týden, ale připadalo
jí to jako roky. O to horší byly zprávy, které se doslechla od služebnictva
a urozených dam. Obě pirátské lodě
byly ještě během bitvy zajaty královským námořnictvem a všichni piráty
měli být souzeni a do jednoho pro výstrahu oběšeni.
Nemohla věřit takovým klevetám,
ale během pár dní se ukázaly jako
pravdivé a na náměstí se opravdu konaly veřejné soudy ukončené popravou. Skylar nemohla přihlížet té hrůze, a tak se zcela uzavřela před světem a trápila se žalem o samotě, skryta před zraky ostatních. Situace se o
moc nelepšila, ale zdála se již snesitelnější, jakmile si mohla poprvé v
náručí pochovat své dítě.
„Jak jen to uteklo, Jeremy. Za pár
let z tebe bude už silný mladík,“ šeptala do ouška synovi a po rtech ji přeběhl mírný úsměv. Položila opatrně
dítě zpět do kolébky a chtěla se vrátit
opět do křesla, když v tom se ozvalo
zaklepání.
„Dále!“ řekla Skylar.
„Nerada Vás ruším, madam, ale je
tu jistý muž a přeje si s vámi mluvit. Prý
je to naléhavé a do rána to nepočká!“
vychrlila ze sebe služebná rychle.
Kdo jen to může být a co chce, napadlo Skylar.
15. května 2014
„Dobře, Edno. Zaveď ho do jídelny, za chvíli tam přijdu.“
Převlékla se rychle do lepších šatů
a sešla po schodech do jídelny. Muž
stál zády k ní u krbu a jakmile uslyšel
její kroky, otočil se. Měl na sobě přiléhavé světlé kalhoty zastrčené do vysokých černých bot, černou košili a
na hlavě kloubouk, takže mu v šeru
neviděla do tváře.
„Kdo jste, pane?“ zeptala se opatrně Skylar.
„Kdo jsem já není důležité, madam.
Mám Vám jen předat tento dopis,“
řekl tlumeným hlasem a přiblížil se k
ní, aby jí podal dopis. Skylar si ho
vzala a chtěla znovu odejít, ale neznámý ji zarazil.
„Máte si ho přečíst hned, již několik let k Vám hledal cestu a vždy bez
úspěchu. Nyní už není čas na další
odkládání!“ řekl znovu tlumeným
hlasem a pozoroval Skylar z pod klobouku, jak otevírá dopis. Skylar nebyla schopna slova, jen třesoucíma rukama a s neznámým pocitem otevírala dopis. To, co se v něm psalo, jí vyrazilo dech.
Co je mé, to nikdy neopustím, ani
nenechám odejít, vzpomínáš? Četla
řádky stále dokola a nemohla od nich
odtrhnout zrak. To on! On jí vždy toto
říkal. To on, James! Vzhlédla k muži
a chvilku nechápavě zírala.
„Kdo... kdo Vám to dal?“ vykoktala ze sebe.
„Nikdo, madam, našel jsem ten dopis a jen Vám ho doručil. Našel...,
našel jsem ho ve svém srdci, Skylar,“
řekl. Skylar nevěděla, zda správně slyšela, ale instinktivně vztáhla k muži
ruku a sundala mu z hlavy kloubouk.
„To nemůže být... pravda!“ šeptala takřka neslyšně a kolena se jí podlomila.
Muž ji ale rychle zachytil a přitáhl
k sobě do náruče. „Je to pravda, Skylar, má drahá. Trvalo to sice pár let,
ale konečně jsem Tě našel!“
„Jak ale..., proč..., co...“ Skylar se
stále nemohla vzpamatovat z tak rychlých událostí a jen nehybně visela Jamesovi v náručí.
O pár hodin hodin později, kdy seděli opřeni o sebe před krbem, se James Skylar svěřil s pravdou.
„Tehdy jsem bitvu s Černovousem
vyhrál. Poražené piráty jsme nechali
svázané na palubě pro krále. Během
připravovaných poprav ale král udělil nový zákon. Sejme vinu z těch pirátů, kteří se mu vzdají a odpřisáhnou mu věrnost ve jménu koruny. S
mojí posádkou jsme se nakonec podrobili. Ne kvůli strachu ze smrti, ale
každý z nich má rodinu a nechtějí o ni
přijít. Pár měsíců jsme se sice museli
plavit v královské flotile, ale nyní
máme všichni vytouženou svobodu a
mír. A já jsem doufal, že znovu najdu
Tebe, a s Tebou přijde i nová rodina.
Jedno už jsem našel, a to Tebe,“ zašeptal jí do ucha, „a na to druhé si
klidně pár měsícům rád počkám,“
usmál se a poté ji políbil.
Skylar se usmála, vstala a napřáhla
k němu ruku.
„Pojď se mnou, někoho bych Ti
ráda představila. Snad se Ti bude líbit, už teď Ti je až moc podobný...“
Miluše Kristková, 19 let, Děčín
Komerční prezentace
číslo 19
V Děčíně, odkud v posledních letech obchodníci spíše odcházejí a
firmy zanikají, nás mile potěšilo, že
otevřela svoji pobočku cestovní
agentura Prince Tour. Zaujala nás
jejich nabídka, proto jsme oslovili
jednatelku společnosti, Radku
Blinkovou.
Na co se vaše cestovní agentura zaměřuje?
Prince Tour se zaměřuje především
na prodej zájezdů renomovaných německých kanceláří, ale samozřejmě
máme v nabídce i zájezdy českých
cestovních kanceláří. Snad ani nemusíme zdůrazňovat, že všechny tyto
zájezdy jsou pojištěny.
K tomu nabízíme zprostředkování
dopravy na letiště a zpět - u vybraných zájezdů zdarma. Případně zajistíme výhodné parkování na letišti.
Provozujeme také směnárenské
služby a zprostředkováváme výměnu valut za nejvýhodnější ceny v Děčíně.
Vyplatí se vůbec ještě po zhoršení kurzu české koruny k euru
zájezdy od německých cestovních
kanceláří?
Odpovím vám příkladem. Přišla
paní s nabídkou od významné české
cestovní kanceláře s 12denním zájezdem do luxusního hotelu v Turec-
ku. Nabídka byla ve výši téměř 90
tisíc korun. My jsme jí byli schopni
přes německé partnery zajistit stejný
hotel, s jistotou výhledu na moře, za
necelých 60 tisíc korun. Rozdíl byl
jen v odletu - místo z Prahy z Drážďan, což je ale pro děčínské občany
výhoda! Na drážďanské letiště se dostanou rychleji a levněji než na pražské letiště.
Z tohoto příkladu je vidět, že zejména u luxusnějších hotelů je rozdíl
v ceně stále výrazný.
Totéž můžeme nabídnout i u dalších oblíbených destinací, jako je
Řecko, Španělsko, Kanárské ostrovy,
Bulharsko, exotické destinace a jiné.
Co tedy doporučujete lidem,
kteří si chtějí koupit dovolenou?
Doporučujeme jim, aby, než podepíší smlouvu jinde, navštívili s případnou konkurenční nabídkou naši
kancelář Prince Tour v Bezručově
ulici v Podmoklech. Naši pracovníci
jim rádi a bezplatně zpracují případnou výhodnější variantu pro jejich
dovolenou.
Takže, jestli tomu dobře rozumím, stačí mi navštívit vaši pobočku a už nemusím ani do banky, ani
se starat o odvoz na letiště?
Ano! Je tomu tak. Ba dokonce ani
nemusíte osobně na naši pobočku,
Spokojená klientka Amálka z Děčína se mazlí s tygrem
9
vše jsme s vámi schopni vybavit po
internetu www.princetour.cz, a podpis smlouvy jsme schopni zrealizovat jak u vás v kanceláři či doma, tak
na jiném klientem určeném místě, například v restauraci. Tuto variantu využívají hlavně lidé z okolí Děčína a
Ústí nad Labem.
Co když budu mít nějaké speciální požadavky?
Ochotně vám zpracujeme jakoukoliv nabídku podle Vašich požadavků,
prostě takzvaný zájezd na míru.
Spoustu zajímavostí a fotografií
najdete i na našich facebookových
stránkách princetour.
Nabízíme pronájmy člunů a jachet
po celém světě, zejména na Jadranu.
Naše jachta byla i hlavním poutačem
výstavy lodí v pražských Arkádách,
která proběhla letos v březnu.
Co když se váš klient dostane
v zahraničí do potíží?
Samozřejmostí je telefonická pomoc klientům, kterou naši pracovníci provádějí, hovoří plynně anglicky,
německy, rusky a španělsky.
Máte ve vaší nabídce také exotické zájezdy?
Samozřejmě, poskytujeme zájezdy
do všech exotických destinací. Naší
specialitou je Thajsko, kde pro naše
klienty máme nasmlouvány i milionářské vily.
Umíme však zajistit i levnější zájezdy do těchto destinací.
Jako příklad bych uvedla dva studenty, kteří s námi odjeli v březnu do
Thajska. Navštívili Bangkok a poté
pobyli devět dní u moře, a to za necelých 20 tisíc korun pro jednoho.
Ale musím dodat, že to byla vskutku
velmi mimořádná nabídka.
Jaké další zvláštní služby nabízíte?
Je pravdou, že první, kdo s
vámi odletěl v roce 2014, byli Adéla Gondíková a Jiří Langmajer?
Ano, odletěli s námi do Thajska a
o tom, že byli spokojeni, svědčí, že
si u nás objednali další zájezd. Kam
a kdy to bude, s ohledem na jejich
žádost, zatím nebudeme sdělovat. A
nejsou to naši jediní klienti z oblasti
celebrit či jinak významných osobností.
Chcete něco vzkázat čtenářům
na závěr?
Ano, chci je pozvat - přijďte se
podívat, vyzkoušet si nás a uvidíte
sami.
My děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů v podnikání.
Věra Hladíková
10
Městské slavnosti, inzerce
15. května 2014
Městské slavnosti začaly
Městské slavnosti Děčín 2014 jsou tu. Měsíční maratón kulturních, společenských, sportovních a adrenalinových podniků odstartoval uplynulý víkend.
Oficiálním zahájením byl tradiční kostýmovaný a lampiónový průvod s ohňovou show na Husově náměstí, který po příchodu na Smetanovo nábřeží vítaly
atrakce, hudební produkce diskžokejů a večer zakončil slavnostní ohňostroj.
V sobotu následoval trialový pohár (viz sportovní strany), dechberoucí disciplíny Adrenalin Challenge (viz str. 11 dole), Hudební festival Labe s kapelami Pooda, Monkey Business (foto na str. 11 nahoře), Once Again, Sabina
Křováková se skupinou, Pavel Callta, Debbi, Skyline a hvězdnými Chinaski.
Na Mariánské louce se fairtradingově snídalo, dřevosochalo (str. 12), ale
i recitovalo, hrálo a znovu přišlo na představení s ohněm, opodál probíhalo
Běláskovské klání se soutěžemi, hrami a vystoupeními pro děti (str. 11).
Neděle přinesla Den nejen pro seniory s různými vystoupeními na nábřeží
u rogala, kde byly k vidění a slyšení dětské sbory Základní umělecké školy
Děčín, kytarový kroužek DDM Děčín, orchestrální jazz Teens Bandu pod vedením Pavla Jiráska (str. 11) a nakonec cimbálová muzika Majerán.
Fotoreportáž připravili Luděk Černý, Pavel Panenka a Pavel Staněk
INZERCE
číslo 19
Městské slavnosti
11
vydařeným víkendem
Adrenalin Challenge
Challenge Děčín 2014
Šestici nervydrásajících disciplín připravila také letos - pro již 15. ročník Adrenalinové výzvy v Děčíně - pořádající společnost Cliff s podporou města: extreme
travers na laně mezi Pastýřskou stěnou a věží zámku, slaňování z věže na nábřeží, provazový žebřík z nábřeží na Tyršův most, hook jumping z mostu do
visutého lana, slike line/bungee running (běh na pružném laně) a jet ski (jízda na vodním skútru se ale pro technickou závadu neuskutečnila). Účastníci
otestovali hranice svých možností a poskytli stovkám diváků jedinečnou podívanou...
12
Kulturní a společenský servis
15. května 2014
Jarní koncert symfoniků
Josef Císařovský v synagóze
S díly Bedřicha Smetany, Františka Vincence Kramáře a Antonína Dvořáka
vystoupil Děčínský symfonický orchestr v úterý 6. května v divadle na svém
tradičním Jarním koncertem. Skladby nastudoval pod vedením svého dirigenta, Jiřího Knotte.
-pp-
Komunistickým režimem pronásledovaný malíř Josef Císařovský (vpravo)
zavítal se svou výstavou opět do podmokelské synagógy. Vernisáž uvedl
předseda zdejší židovské obce, Vladimír Poskočil, který přivítal umělce i
jeho cho a také primátora města, Františka Pelanta, jeho náměstka Pavla
Sinka a mnohé další návštěvníky.
-blc-
Férová snídaně na louce
Dřevosochaři pod zámkem
Piknik „Férová snídaně“ se v sobotu 10. května odehrál nejen na louce pod
zámkem v Děčíně, ale i na desítkách dalších míst v republice. Prezentací a
konzumací „férových potravin“ se tu prezentovali stoupenci Fair Trade,
způsobu obchodování, který upřednostňuje produkty, jež nevznikají otrockou
a protiprávnou prací chudých a dokonce dětí.
-blc-
Nebyl by to Dima Pljonkin, majitel galerie Artmaterial, kdyby stále nepřinášel nové kreativní nápady. A tak jsme měli možnost v sobotu 10. května
vidět na Mariánské louce práci a plody dřevosochařského sympózia. Kdo
zavítal, ví, jak úžasné to byly plody. Těšme se napřesrok!
-blc-
Perspektivy elektromobility v podání Ondřeje Smíška
Velmi atraktivní bylo květnové dějství cyklu „Úterky s vědou“, který pořádá ČVUT - FJFI v Děčíně. Ondřej Smíšek hovořil na téma perspektivy elektromobility a k prohlídce byl posléze elektromobil a k vyzkoušení také elektrokola. Přednášky se konají vždy první úterý v měsíci.
-pp-
číslo 19
Kulturní a společenský servis
13
Koncert „Per aspera ad astra“ v knihovním sále zámku
Výteční mladí klavíristé z Děčína a Teplic, žáci Hany Turkové, Hany Tölglové, Marie Jansové a Jany Horákové se letos - 6. května - již počtvrté sešli
v knihovním sále děčínského zámku, aby prezentovali svůj um pod heslem „Per aspera ad astra“ (Přes potíže ke hvězdám). Na snímku vlevo jedna z nich,
absolventka ZUŠ Děčín a studentka teplické konzervatoře, Donika Rosenkrancová. Pěkný koncert ukončila produkce sdružení pěvců a flétnistů Sešlosti SaH
se sbormistryní Janou Štrbovou (vpravo). Akci moderoval Jiří Štajner.
-pp, sah-
STO Z ledu ven slaví dvacet let výstavou na zámku
Dvacáté výročí svého založení letos slaví umělecký spolek malířů, fotografů, sochařů, dekoratérů a dalších tvůrčích osobností - STO Z ledu ven. U této
příležitosti uspořádal spolkovou výstavu v bývalé zámecké kuchyni. Vernisáž se konala v úterý 6. května a navštívilo ji mnoho desítek hostů. K dobré náladě
zahrála skupina Jazz trio a hosté, úvodní slovo pronesl člen spolku, Martin Zíka, vystavující osobnosti představil radosta STO, Karel Veselý.
-pp-
Šestou desítku
Ukradené
galerie v Podmoklech završila Pěva
Květináčové
čarodějnice
v DDM
Bohdana Pěva Šolcová výtvarnice, spisovatelka, dramatička, kantorka a světoběžnice z Varnsdorfu (na snímku vlevo s moderátorem vernisáže, Janem
Němcem), vystavila svůj linoryt „Mezi mlýnskými kameny“ na 60. Ukradené galerii Děčín - Podmokly. Po vernisáži 8. května ve Zbrojnické ulici akce
tradičně pokračovala četbou a hovory v blízkém Baru Bodenbach.
Foto: Jiří Mašín
14
Další program městských slavností
15. května 2014
Městské slavnosti Děčín 2014
9. 5. - 1. 6. 2014 ! www.slavnostidecin.cz
Sobota 17. 5.
9.00 - 19.00 ! Historický trh májový
(Zámek Děčín)
10.00 ! Průvod s přivítáním Černého rytíře
14.00 ! Rytířský turnaj na jižních terasách
Vrame se do časů středověku, kdy na Děčíně sídlil Černý
rytíř Zikmund z Vartenberka. Rytířská vystoupení, divadelní
představení, soutěže pro děti, koncerty dobové hudby, stánky s historickými řemesly, bohaté občerstvení a mnoho dalšího. Vstupné: 40 Kč, děti a senioři zdarma
9.00 - 17.00 ! Mistrovství floristů ČR - Děčínská kotva 2014
(Zámek Děčín)
Výstava květinových dekorací
10.00 - 16.00 ! Jízda na pohodu
(Masarykovo nám., Děčín I)
Soutěž historických vozidel
11.00 - Start soutěže
13.00 - 16.00 - Výstava historických vozidel
15.30 - Vyhlášení výsledků soutěže
10.00 - 17.00 ! Mladé Labe
(Smetanovo nábřeží)
Prezentace zařízení, středisek a organizací pracujících s dětmi a mládeží zejména v oblasti jejich volného času. Velká
přehlídka nabídek nejrůznějších možností jak smysluplně trávit
volný čas.
Nebude chybět ani bohatý doprovodný program: deskové
atrakce, nafukovací a jiné zábavné atrakce, stánky s občerstvením, soutěže, hry a mnohé další.
14.00 ! Labský streetballový pohár
(parkoviště u Atlantiku)
19. ročník legendárního nejstaršího streetballového turnaje
v ČR. V Děčíně je streetball mania doma! Ukaž republice, jak
se hraje streetball a zajisti si postup do celostátního finále.
Přijte hrát, přijte fandit a užít si skvělou atmosféru! Přidej
se k nám! Skvělé ceny a price money! Přihlas se už te! Není
čas ztrácet čas!
www.streetball-mania.cz
14.00 - 17.00 ! ZOO DĚTEM
(Zoologická zahrada Děčín)
Již 65 let jsme zde nejen pro děti. Vstupné: dospělí 100 Kč,
děti 60 Kč.
Ze
Ze světa
slavných
světa slavných
16.00 - 24.00 ! Děčínské jaro
(klub Black Shadows)
2. ročník festivalu folkové a příbuzné hudby. Festival pořádá
děčínská hudební skupina Vomiště. Občerstvení muzikantů i
návštěvníků po celou dobu akce zajišují vlastníci klubu, Moto
Club Black Shadows v Děčíně IV. Vystoupí: Neřež, Zhasni,
Vomiště, Báry, Pooda, Strunovrat, Album, Strašlivá podívaná. Vstupné: 100 Kč
Neděle 18. 5.
10.00 - 17.00 ! Historický trh májový
(Zámek Děčín)
14.00 ! Rytířský turnaj na jižních terasách
Vrame se do časů středověku, kdy na Děčíně sídlil Černý
rytíř Zikmund z Vartenberka. Rytířská vystoupení, divadelní
představení, soutěže pro děti, koncerty dobové hudby, stánky s historickými řemesly, bohaté občerstvení a mnoho dalšího. Vstupné: 40 Kč, děti a senioři zdarma
9.00 - 17.00 ! Mistrovství floristů ČR - Děčínská kotva 2014
(Zámek Děčín)
Výstava květinových dekorací
Sobota 24. 5.
9.00 ! GPD Open Děčín 2014
(Zámek Děčín)
Sportovní klub Děčín pořádá již 9. ročník turnaje Grand Prix
ČR v rapid šachu jednotlivců.
10.00 - 21.00 ! 3. ročník festivalu pouličního divadla
Memoriál Pavla Jarolíma
Program na straně 17
Neděle 1. 6.
14.00 - 17.00 ! Dětský den
(Smetanovo nábřeží)
Dětský den s trampolínou, velkým bublifukem a spoustou
tradičních i netradičních atrakcí a soutěží. Jako doprovodný
program jsou pro připraveni Sokolníci ze Šluknova, z kynologického klubu Děčín cvičení psi s ukázkou agility a dog
dancingu, tanečníci a mažoretky z DDM Děčín, projížky na
koních. K tomu všemu bude hrát kapela W-music. Vrcholem
dne bude show fríského hřebce Pietera van Diphoorna.
Čeká Alenu Mihulovou návrat?
Herečce Aleně Mihulové bylo 4. května již 49 let, v síni slávy
českého filmu je však již od svých sedmnácti díky snímku Karla
Kachyni Sestřičky. V tehdejším konkursu na hlavní roli porazila
desítky mnohem zkušenějších uchazeček.
„Sestřičky byla jedna z nejhezčích a nejšastnějších věcí, které mě
kdy potkaly. Nikdy nezapomenu, jak skvěle mě - takové trdlo všichni přijali a snažili se mi pomáhat. A hlavně - potkala jsem při
natáčení muže svého života,“ uvedla v jednom rozhovoru.
Během natáčení se zamilovala do režiséra,
staršího o čtyřicet let, a tento vztah změnil její
osobní život i hereckou kariéru. Své nejlepší role ztvárnila právě pod jeho
taktovkou. Vystudovala přitom brněnskou JAMU (na DAMU se jí dostat
nepodařilo). Vztah po desetiletém utajování zpečetili svatbou a Alena
k sedmdesátinám Karlovi nadělila dceru Karolínku. V té době natočili
jeden z nejlepších společných snímků, drama Kráva (1994). Redaktor
New York Post, Larry Worth, napsal, že Kráva působí, jako kdyby Ingmar
Bergman natočil Forresta Gumpa...
Nedalo se přitom mluvit o protekci. Kachyňa po jejich
seznámení natočil 15 filmů a Alena hrála jen ve čtyřech - mezi
Setřičkami a Krávou Smrt krásných srnců a Městem chodí
Mikuláš. Ztvárnila ještě hlavní roli v Džusovém románu Fera
Feniče a objevila se ve filmech Den dobrých skutků, Poutníci, Začátek dlouhého podzimu, Kožené slunce, Kytice, Listonošky a Pátek čtrnáctého, a též v seriálu Tři králové.
Divadlo hrála v Činoherním studiu v Ústí nad Labem,
v divadle Labyrint, později hostovala v Činoherním klubu,
v Divadle v Dlouhé a Divadle v Řeznické.
Od smrti Kachyni (2004) její kariéra stagnuje. Mohli jsme
ji pak vidět v seriálech 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem,
Okresní přebor a ve filmech Boží pole s. r. o., V peřině,
Nevinnost, Lidice, Šastný smolař a Okresní přebor - Poslední
zápas Pepika Hnátka.
Se svým příběhem o věkově nerovném manželství vystoupila v televizním cyklu Třináctá komnata.
-pp-
15
Zábava
číslo 19
OSMISMĚRKA
SOVA KRÁLIČÍ je malý pták, který žije na severoamerických prériích a suchých oblastech
Jižní Ameriky. Útočiště a hnízdiště nachází v opuštěných norách různých hlodavců nebo
velkých plazů. Nejčastěji obývá nory psounů, hlodavců, kteří žijí v koloniích ve skutečných
podzemních „městech“. Také se vyskytuje i na (tajenka 15 písmen), náspech okolo silnic a
letištích. Často se stává, že v jednom systému chodeb žijí současně psouni i sovy králičí.
Když sova králičí nemůže najít vhodnou noru, vyhrabe si ji sama za pomoci silných nohou a
ostrého zobáku. V podzemním úkrytu si sova králičí může být jista před většinou nepřátel.
Dovnitř se dostane jen skunk, vačice či chřestýš. Dalším nebezpečím jsou samozřejmě lidé,
přesněji farmáři, kteří pronásledují psouny, dávají do nor otrávené návnady, ucpávají vchody a tím připravují sovy o místa ke hnízdění. Na Antilách byly v 19. století vysazeny promyky
v boji proti přemnoženým hadům, jenže kromě hadů lovily promyky i sovy králičí a vyhubily
je. Potravou sovy králičí jsou větší druhy hmyzu, drobní savci, ještěři, hadi, žáby, štíři, stonožky a mláata psounů. Aktivní je převážně v noci, protože má vynikající zrak a ještě lepší sluch. Podle přicházejících zvuků
dokáže přesně určit místo, kde je potrava a zaútočí. Většinu obětí přepadá a zabíjí na zemi, hmyz loví také v letu. Začátkem jara si
každý pár najde vhodnou noru, upraví ji k obrazu svému (rozšíří vchod, prohloubí ji) a hnízdní místo vystele větvičkami a trávou.
Samička pak snese šest až devět bílých vajíček, které zahřívají oba rodiče. Ty také pak krmí malé sovičky, jež nejprve vyrážejí na
pěší tůry okolo hnízda a teprve později se učí létat.
E C N A I
L A Á N D O B O V S
C L G K U T S T A N E K O Y O
A T E L E V I Z E N A S N V V
B D K K O L R M Z L
O A A B T
Í Ů E
I
T
I A Á
I R E L A G L
Černoch s papouškem na rameni vejde do obchodu a prodavačka praví: „Ten je krásný, odkud ho máte?“
„Z Afriky, tam je jich plno,“
odpoví papoušek.
R L O L F R N D L T A T T R N
P V B I O Á
V okresním městě přijde do
redakce místních novin žena
požádat, aby do smutečního
sloupku napsali oznámení o
úmrtí jejího muže. Redaktor jí
říká, že se platí deset korun
za slovo.
Žena zapřemýšlí a povídá:
„Tak tam napište: Zemřel Jaroslav Peterka.“
Redaktor je dost zaražen a
říká jí: „Paní, minimální délka smutečního oznámení je
sedm slov.“
Ona se znovu zamyslí a říká:
„Tak tedy: Zemřel Jaroslav
Peterka, prodám Favorita r.v.
1990.“
E N K Ý A CH A
T A H D Ř Á I N D N I O R V R
O R V N B A S A R E T Š A T A
S T A Y A R P N B
I C K Á P O L É V K A
golfových
hřištích
OSMISMĚRKA
řešení
Mafián Mario věnoval svému
synkovi k třináctým narozeninám opravdovou pistoli,
dvaadvacítku lugera.
Když chtěl za pár dní pistoli
vidět, synek mu místo ní ukazuje hodinky, za které ji vyměnil.
A tatínek si ho posadí na klín
a naštvaně povídá: „Podívej,
Tony, až se jednou oženíš a
přijdeš z práce domů a najdeš
v posteli své ženy cizího chlapa, co uděláš? Vytáhneš hodinky a zeptáš se ho, do kolika se hodlá zdržet?“
SUDOKU
řešení
4
9
2
1
6
7
5
3
8
SUDOKU - OBTÍŽNOST STŘEDNÍ
Anglická polévka, aprobace, balada, bandaska, benzen, design, důlek, elektrocentrála,
galerie, karavan, kefír, kopyto, kotlina, lanko, levandule, liána, lulka, malá cibulka,
medicína, moralista, Morava, oválná karabina, palivo, pantomima, parazit, plaketa,
potrava, ratan, Sodoma, statika, svobodná aliance, svoboda, syntetická barva, teletina,
televize, terasa, tulák, zástupce.
(Tajenka vedle řešení sudoku.)
8
1
6
5
3
9
2
4
7
A N G L
I
I CH L N
5
3
7
2
8
4
1
9
6
E A A M O D O S
9
4
8
7
5
2
3
6
1
I M R V R K E C P U T S Á Z
M V Í
7
2
3
6
9
1
8
5
4
I
6
5
1
8
4
3
9
7
2
M O R A L
2
7
4
9
1
5
6
8
3
N V T U L Á K Í
1
6
5
3
7
8
4
2
9
I
3
8
9
4
2
6
7
1
5
P D F E A O O I
A A K L U B I C Á L A M Z N K
16
Kultura, společnost, inzerce
Městské divadlo ZÁMEK DĚČÍN
st 14. 5., 19.00
K
KATEŘINA ENGLICHOVÁ - harfa
VILÉM VEVERKA - hoboj
9. koncert cyklu KPH 2013-14
Oba umělci už získali řadu ocenění v prestižních mezinárodních soutěžích, nyní
jsou zváni do nejproslulejších koncertních
síní u nás i v zahraničí jako vynikající reprezentanti české interpretační školy. V
programu koncertu jsou zařazena sólová
díla i kompozice pro oba nástroje (Mozart,
P. Eben, Debussy, Britten, Ravel).
so - ne 17. - 18. 5.
! HISTORICKÝ TRH MÁJOVÝ
S ČERNÝM RYTÍŘEM
! MISTROVSTVÍ ČR FLORISTŮ
„DĚČÍNSKÁ KOTVA“
(viz program městských slavností v tomto
čísle)
st 21. 5., 19.00
D2
Milan Uhde - Miloš Štědroň:
BALADA PRO BANDITU
Východočeské divadlo Pardubice
Láska, zrada, svoboda! Velký baladický
muzikál o osudu obávaného zbojníka Nikoly Šuhaje, muže velkého srdce a živelné nespoutanosti. Obsazení: Jan Musil /
Tomáš Lněnička, Petra Tenorová, Petr Dohnal, Ladislav Špiner, Josef Vrána, Radek
Žák, Zdena Bittlová, Alexandr Postler...
pá 23. 5., 18.00 - 24.00
NOC KOSTELŮ
Zámek se připojuje k neobyčejné noci, během které se otevírají přístupné i nepřístupné sakrální památky. V Děčíně a okolí
se letos otevře rekordních 17 liturgických
prostor: Kostel sv. Václava a Blažeje na
Masarykově náměstí, Kostel sv. Františka z
Assisi na Husově náměstí, evangelický
kostel na Teplické ulici, kostel sv. Václava
v Rozbělesích, Thunovská kaple sv. Jana
Nepomuckého v Chrástu, modlitebna sboru Církve bratrské na Červeném vrchu,
Husův sbor na Teplické ulici v Podmoklech, kostel Panny Marie v Bynově, kaple Andělů Strážných v Prostředním Žlebu,
kostel Nejsvětější Trojice v Dolním Žlebu,
kostel Nejsvětější Trojice v Jílovém, kaple
Panny Marie na Sněžníku, kostel sv. Prokopa na Javorech, obecní kaple v Křešicích a nově také čerstvě opravená kaple
Nejsvětější Trojice v Nebočadech a obecní kaple v Ludvíkovicích. Vstup volný.
čt 22. 5., 19.00
Michal Horáček a jeho hudební přátelé:
MEZI NÁMI
Jeden z nejlepších českých textařů připravil nový hudební recitál, jímž navazuje na
předešlé, velmi úspěšné hudebně-poetické autorské projekty „Kudykam“ a „Český
kalendář“. Michal Horáček v roli vypravěče spojuje své improvizované úvahy o
nadčasových i současných aktuálních tématech s písněmi, které na jevišti zazpívají
Ondřej Ruml, Lenka Nová (známá ze skupiny Laura a její tygři), František Segrado
aj. Doprovázet je bude Kvartet Mateje
Benka. Každé představení je naprostým
originálem, v každém městě probíhá jinak
a vždy nabídne jiné písně i odlišná zamyšlení. Všichni účastníci jsou stále na jevišti
v improvizovaném posezení u vína, průvodní slova probíhají formou předscén.
VÝSTAVA VE FOYER
RUDOLF MIKYŠKA: POSLEDNÍ DECH
Mimořádná výstava zesnulého výtvarníka
s podtitulem „Když krása snoubí se s magií života“.
Správa
CHKO
Teplická
424/69
15. 5., 17.00
MAGICKÁ KRAJINA ČESKOSASKÉHO
ŠVÝCARSKA. Vernisáž výstavy fotografií
libereckých fotografů, Aleše Ječmeně a
Evžena Takače. Potrvá do konce června.
ne 18. 5., 17.30 Husovo náměstí - odchod
procesí, 18.00 Thunovská kaple
POUTNÍ MŠE v kapli sv. Jana Nepomuckého. Celebruje P. František Jirásek.
ne 18. 5., 15.00
Růžová zahrada
Koncertní odpoledne - TEENSBAND
15. května 2014
KINO
15. - 18. 5., čt, pá a so 17.30, ne 20.00
STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL
Z OKNA A ZMIZEL
Švédské komediální drama podle úžasné
literární předlohy, bestseleru Jonase Jonassona. Hrají: Robert Gustafsson, David
Wiberg, Mia Skäringer, Alan Ford...
15. - 18. 5. čt, pá a so 20.00, ne (2D) 17.30
GODZILLA - 3D
Akční sci-fi thriller USA. Hrají: Aaron Taylor-Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth
Olsen, Juliette Binoche...
so, ne 17. a 18. 5., 15.30
HURÁ DO PRAVĚKU!
Animovaná dobrodružná komedie USA/J.
Korea. Připoutejte se, stroj času vyráží na
cestu. Režie: John Kafka, Yoon-suk Choi.
po 19. 5., 19.00
SAMETOVÍ TERORISTÉ
Dokument ČR/Slovensko 2013. Režie:
Peter Kerekes, Ivan Ostrochovský, Pavol
Pekarčík.
Maratón úspěšných krimithrillerů
„Švédská trojka“
20. 5. út 19.00
SNADNÝ PRACHY
21. 5. st 17.30
SNADNÝ PRACHY 2
21. 5. st 20.00
SNADNÝ PRACHY 3
Předloha: Jens Lapidus (kniha). Hrají: Joel
Kinnaman, Fares Fares, Dragomir Mrsic,
Lisa Henni, Malin Buska, Martin Wallström, Dejan Cukic, Matias Varela, Madeleine Martin, Cedomir Djordjevic, Godehard Giese...
SYNAGÓGA
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
st 14. 5., 14.00 - 15.00
UŽ UMÍM ČÍST ANEB ČTENÍ Z NOVINEK
VÝTVARNÁ DÍLNA
so 17. 5., 9.30 do 11.30
VÝROBA PŘÍRODNÍCH HUDEBNÍCH
NÁSTROJŮ
Pro rodiče s dětmi. Přihlášky na beranova
@dcknihovna.cz nebo 777 980 966. Cena
30,-/osoba.
VÝSTAVY
PRÁCE ŽÁKŮ DĚČÍNSKÉHO GYMNÁZIA
- chodba 2. a 3. patra.
PRÁCE VÝTVARNÝCH KROUŽKŮ (pouze
17. až 25. 5.) - chodba 1. patra.
do června
JOSEF CÍSAŘOVSKÝ: MASOPUST HLAV
Výstava obrazů akademického malíře,
který po válce studoval výtvarné umění
v Rusku, psal a maloval. Poznámky, skici
a korespondenci by mu mohlo závidět
kdejaké muzeum. Po násilném ukončení
Pražského jara 1968 a vyhazovu ze školy
se z Prahy přestěhoval na venkov a rodinu
živil chovem ovcí. Maloval stále. Po podpisu charty 77 byl pod dohledem StB. V
listopadu 1989 zakládal a poté vedl Evropský kulturní klub. Po roce 1989 měl čtyři
samostatné výstavy: cyklus Charta 77, Židovské hřbitovy hostouňské (dvakrát) a
Zdi (také hostouňské).
Galerie v Zámecké ulici, Děčín I
Zdeněk Pohlreich:
Do skonání času ....................................... 259,-
Danielle Steel:
Frederick Forsyth:
Jeff Lindsay:
Rozpal to, šéfe! .................................... 399,Seznam smrti ...................................... 299,-
Dexterův poslední záběr .............................. 299,-
Terezie Bělehradská:
James Rollins:
Tom Clancy:
Iveta - 10 mužů a smrt ......................... 219,-
Ďáblova kolonie ................ 299,- .. AKCE... 99,-
Proti všem .......................... 399,- .. AKCE... 49,-
do 30. 5.
VÝSTAVA STUDENTŮ ATELIÉRU
Expozice obrazů a kreseb.
Skalničkáři
v muzeu
Oblastní muzeum a Klub skalničkářů Primula Děčín vás 15. - 18. května od 9 do 17 hodin zvou na tradiční
výstavu skalniček a okrasných dřevin
do atriové zahrady Oblastního muzea
v Děčíně.
-sl-
Ukradená galerie
čt 15. 5., 19.00
Zbrojnická ulice
61. Ukradená galerie Děčín - Podmokly
TOMÁŠ T. KŮS (PLZEŇ/PRAHA)
Po vernisáži v 19.00 u vitrínky UKG autorské čtení v BB (ve 20.00 ). Básník a organizátor literárního dění, Tomáš Kůs (35),
debutoval básnickou sbírkou Teplo zima
milovat. Následovala kniha Příbytky a
sbírka Spižírna, za kterou získal v roce
2010 Cenu Bohumila Polana. Pět let působil jako dramaturg plzeňské kulturní kavárny Jabloň. Produkčně se podílí na několika festivalech, slam poetry aj.
HUDEBNÍ
KLUB
čt 15. 5., 20.00
kinokavárna
DOM HEMINGWAY
Klasická britská černá „hajzlovská“ krimikomedie o drogách, chlastu, děvkách,
loupežích atd. Hrají: Jude Law, Richard
E. Grant, Demián Bichir, Emilia Clarke...
Vstupné 60 Kč (včetně horkého nápoje).
pá 16. 5., 22.00
LET ME FALL + DAILY PROJECT
Dvě místní kapely, které jsou spojeny nejen hudebním stylem, ale také rodinnou
přízní frontmanů a šancí vidět je na děčínském pódiu po dlouhé době.
út 20. 5., 20.00
SILNÝ ŘEČI
Hosté: David Matásek - herec a hudebník,
Dan Pribáň - režisér, který procestoval svět
v tabantu. Moderují Jakub Bureš a Tomáš
Kettner.
O dopravě
na Děčínsku
Volba pro město Děčín ve spolupráci s městem Děčín vás srdečně zve
na veřejnou besedu s Jaroslavem Komínkem, radním pro dopravu Ústeckého kraje, Jindřichem Fraňkem, vedoucím odboru dopravy a silničního
hospodářství Ústeckého kraje, a Daliborem Deutschem, vedoucím oddělení pozemních komunikací Ústeckého kraje - na téma DOPRAVA NA
DĚČÍNSKU. Přítomni budou i primátor Děčína, František Pelant, a jeho
náměstek Pavel Sinko. Koná se ve velkém sále městské knihovny ve čtvrtek 22. 5. od 16.00.
-ač-
17
Kultura, společnost, inzerce
číslo 19
SPOLEČENSKÁ OZNÁMENÍ
Maminky a narozená miminka v minulých dnech v Nemocnici Děčín:
29. 4. Elvíra Matysová - dcera Elvíra Josefa
5. 5. Lucie Holá - syn Vojtíšek
Kateřina Jelínková - dcera Sára
6. 5. Šárka Fröhlichová - syn David
Martina Vymazalová - dcera Laurinka
7. 5. Eva Veselá - syn Adámek
8. 5. Ivana Mourková - dcera Dorotka
9. 5. Markéta Kloučková - dcera Charlotte
10. 5. Eliška Vilhámová - syn Davídek
Hana Hodulíková - dcera Klára
11. 5. Lenka Gaňová - syn Davídek
VZPOMÍNKA
Jak tiše žil, tak tiše odešel, skromný ve svém životě,
veliký ve své lásce a dobrotě.
Ve středu 14. května jsme vzpomněli prvního
smutného výročí úmrtí pana Miroslava Jandíka
z Boletic.
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
Za celou rodinu bratr Stanislav
Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky zůstávají...
Ve čtvrtek 15. května tomu bude 15 roků, co od nás
navždy odešel drahý manžel, tatínek a dědeček,
pan Josef Svoboda z Děčína IX.
Stále vzpomíná manželka Alice, dcera Jarka,
vnuk David a jeho blízcí. Nikdy nezapomeneme...
Kdo ve svém srdci pro nás tolik lásky měl,
ten v našich vzpomínkách žije dál, ten nezemřel...
V pátek 16. 5. uplynul rok od chvíle, kdy nás
ve věku nedožitých 62 let opustil náš milovaný
a drahý tatínek, bratr a dědeček, pan Václav Rokos
z Děčína.
Stále vzpomínají dcery Jitka a Věra s manželi
a dětmi a bratři Ladislav a František z Jiříkova.
Odešla bytost nejdražší - maminka,
na ni nám zůstává nejhezčí vzpomínka!
so 17. 5., 14.00 - 17.00
ZOO DĚTEM
Zoo Děčín a Adrenalin park Jedlová vás
zvou už nyní do zoo na oslavu Mezinárodního dne dětí - odpoledne plné zábavy
pro celou rodinu: koloběžky, terénní káry,
týmové lyže, skákací hrad, slackline, soutěže, křtiny zvířat, kapela U-Style. Akce je
součástí Městských slavností Děčín 2014.
OBLASTNÍ
MUZEUM
st 21. 5., 17.00
MUDLŮM VSTUP POVOLEN
aneb VÍTEJTE VE SVĚTĚ KOUZEL
HARRYHO POTTERA
Jedinečná sběratelská výstava - vernisáž.
VÝSTAVY
do 29. června
- ALBRECHT DÜRER - MOTIVY Z DÍLA
- V ŘÍŠI PLETENÉ KRAJKY
- KRAJINA LABSKÝCH PÍSKOVCŮ v proměnách času - srovnávací fotografie
STÁLÉ EXPOZICE
Město na louce
Gotická plastika na Děčínsku
Ptactvo Českosaského Švýcarska
Vývoj lodní dopravy na Labi
EXPOZICE NA DĚČÍNSKÉM ZÁMKU
GOTICKÉ UMĚNÍ na Děčínsku
Zámecká zbrojnice
Zámek v proměnách doby.
Hudební festival
„Jaro 2014“
Festival Děčínské Jaro 2014 se koná
v sobotu 17. 5. od 16.00 v motoklubu
Black Shadows v Děčíně IV, Poštovní 9 (za hypermarketem Albert - dříve Hypernova).
Vystoupí: Blue Eyes, Pooda, Strunovrat, Vomiště, Zhasni, Album, Strašlivá podívaná, Neřež. Vstupné 100 Kč.
-hom-
Hudba v klubu seniorů
Klub seniorů „Zlatý podzim“, Bezručova 656/21, Děčín IV, tel. 737 767
860, vás zve na posezení s živou hudbou, a to v pátek 16. a 30. 5. vždy od
14 do 17 hod. Hraje a zpívá p. Novák.
Vstup zdarma! Vítáni jsou všichni bez
ohledu na věk. - Zveme Vás k návštěvě a posezení i v dalších dnech: po, st
a pá 9 - 17 hod.
-pod-
V úterý 20. května vzpomeneme druhé smutné
výročí úmrtí naší drahé, milované maminky,
paní Boženky Vitvarové ze Želenic.
S láskou a úctou stále vzpomíná syn Miloš
s manželkou Hankou.
FESTIVAL POULIČNÍHO DIVADLA
Memoriál Pavla Jarolíma - 3. ročník - sobota 24. května 2014
Program:
10.00 Dlouhý, Široký a Bystrozraký - pohádka
(DS Žandov)
12.30 Pohádka - revival písně z pohádek (muzikanti a herci DRAK Děčín)
13.15 Fimfárum - pohádka
(Hynkovo hravé divadlo Litoměřice)
14.00 Z pohádky do pohádky - pásmo minipohádek a písní (DRAK Děčín)
14.45 Dračí pohádky - loutková pohádka
(DS Čmukaři Trutnov)
15.30 Dětská Su-per-star - soutěž talentů
(DRAK Děčín)
16.15 Žák Masák - humorná hříčka
(DS Karel Čapek Děčín)
16.45 Pooda - koncert
(folkrock Děčín)
17.30 Čert to nemá nikdy lehké - pohádka
(DS Li-Di Litoměřice)
18.30 Couvej - koncert
(country Děčín)
19.00 Jak se vám líbí, jak se vám líbí? (Shakespeare - DK Jirásek Č. Lípa)
20.00 Couvej - koncert - do 21.00
(country Děčín)
Vstup volný. Doprovodný program a soutěže zajišuje JUNIOR KC Děčín.
Akce se koná v rámci Městských slavností v Děčíně.
Koncert v Jedlce
Kulturně-historické sdružení Malé
Veleně, Jedlky a Soutěsky a obec
Malá Veleň vás srdečně zvou na koncert Hany Slámové (harfa) a Petry
Benešové (flétna), a to v sobotu 17.
května od 16.00 v nově opraveném
kostele v Jedlce u Děčína. Program:
J. S. Bach, Telemann, Fleury, Vivaldi, Mendelssohn, Debussy, Massenet,
Chopin. Vstupné dobrovolné. -jd-
18
Inzerce
BYTY - DOMY
Byt 1+1, 40 m2 v 1. a 2. poschodí rekonstruovaného činžovního domu na Kamenické ul. v Děčíně
2. Malá kuchyňka a pokoj. Plastová okna, dlažba a
plovoucí podlaha, koupelna s malou vanou. V zadním traktu malý dvorek. Nájem vč. záloh 6000 Kč +
záloha na vlastní elektřinu. Kauce 10 000 Kč. Vhodné max. pro 2 osoby. Tel. 604 162 943.
(1/j)
Byt 3+1, 62 m2, v 5. poschodí panelového domu
v Želenicích v Děčíně 6. Rekonstruovaný byt s balkonem, plast. okna, dlažba v koupelně, na chodbě
a v kuchyni. Nájem vč. záloh 9000 Kč + záloha na
vlastní el. a plyn. Kauce 10 000 Kč. Tel. 604 162
943.
(2/j)
Suterénní byt 1+1 v rekonstruovaném domě na
Kamenické ul., dlažba na podlaze, kuchyňka, koupelna s vanou, okno směřuje na dvorek v zadní části
domu. Nájem vč. záloh 4000 Kč, kauce 10 000 Kč.
Pouze pro jednu osobu. Tel. 604 162 943. (3/j)
Garsonka, 28 m2, s balkonem, 2. poschodí rekonstruovaného domu v Horské ul. v Děčíně 2. Dlažba, koupelna s vanou, malý kuch. koutek. Okrasná
zahrada v zadním traktu. Nájem vč. záloh 4700 Kč +
záloha na vlastní elektřinu. Kauce 10 000 Kč. Tel.
604 162 943.
(4/j)
Byt 1+1, 34 m2, ve 3. poschodí panelového domu
v Želenicích v Děčíně 6. Rekonstruovaný, dlažba v
kuchyni, na chodbě a v koupelně. Plastová okna.
Nájem vč. záloh 5400 Kč plus vlastní proud a plyn
na vaření. Kauce 10 000 Kč. Vhodné max. pro 2
osoby. Tel. 604 162 943.
(5/j)
Pronajmu byt 2+1 se zahradou a sklepem, klidné místo, St. Město, stará zástavba, po rekonstrukci. Nájem 5500 Kč + energie (voda, plyn, elektřina). Kauce 10 tis. Tel. 602 510 624.
(165)
Pronajmu 2+1, 80 m2 po rekonstrukci, soukr.
činžovní dům na Kamenické, 1. patro. Cena 6000 +
služby, kauce 2 nájmy. Tel. 723 395 901. (166)
Pronajmu 3+1 v cihlovém domě. Nájemné 4800
Kč + služby (plyn, el. energie, voda). V blízkosti
MHD, ZŠ Vojanova. Klidné, čisté bydlení, jen slušní nájemníci, max. 4 osoby. Kauce 10 000 Kč. Tel.
731 014 020.
(167)
Prodám byt 1+1 v Děčíně - Březinách, plastová
okna, jinak standardní stav. Nízké náklady, cena 290
tis. Kč. RK nevolat. Tel.734 222 133.
(164)
Prodám 2+1 v OV (úprava možná), Děčín IV, 4.
patro bez výtahu. Tel. 604 179 884.
(163)
Pronajmu 1+1 v Želenicích v baráku Žatecká 14.
Byt v novém provedení, velmi pěkný. Nájem 4300
+ služby, kauce 9 tis. Kč. Smlouva, vše písemně.
Volný od 1. 6. 2014. Tel. 774 050 778.
(162)
Pronájem nekuřáckého 1+1 v Želenicích po rekonstrukci. Vestavná kuchyňská linka 3 metry s
myčkou, troubou a sklokeramickou deskou. Uzamykatelný balkon v mezipatře. Cena nájmu 3000
Kč + služby na jednu osobu 2470 Kč. Kauce 10 000
Kč. Tel. 775 878 259.
(159)
Pronájem bytu 3+1 na Starém Městě, nájem
4500 Kč + služby. Tel. 605 581 308.
(158)
Pronájem bytu 2+1, 60 m2, 4. patro, Revoluční
náměstí u OC Pivovar. Pěkný, po částečné renovaci. Nájem 5300 + poplatky + kauce. Tel. 602 44 56
48, 602 42 78 43.
(157)
Pronájem 2+1, 62 m2, 2. p., Litoměřická ul. u
Corsa. Pěkný, po renovaci. Nájem 5600 + poplatky
+ kauce. Tel. 602 44 56 48, 602 42 78 43. (156)
Prodám byt 3+1, 1. p., os. vlastnictví. Po celkové rekonstrukci, vl. plyn. topení, nová okna, el. rozvody, topná tělesa, kuchyň, zděné jádro, zasklená
lodžie. Nutno vidět. Parkování kartou. V Boleticích,
ale v klidném domě. Důvodem prodeje pečovatelská služba. Tel. 732 971 256.
(155)
Pronajmu garsonku 25 m2 s balkonem, 3. patro,
po rekonstrukci, Palackého ul., Děčín IV. Nájem
4000 + služby, kauce 12 000 Kč. Tel. 777 10 10 90.
(154)
Pronajmu garsonku 20 m2 v Bezručově ul., 3.
patro, po rekonstrukci, v Děčíně. Nájem 3000 + služby, kauce 10 000 Kč. Tel. 777 10 10 90.
(153)
Prodám 1+1 OV, Děčín III, Oblouková ul. Plastová okna, nová kuchyňská linka, hluboká vana.
Případně pronajmu. RK nevolat! Tel. 605 544 264.
(152)
Pronajmu byt 1+1 ve druhém patře činžovního
domu v Riegrově ulici. Nájemné 4000 + služby,
kauce 8000 Kč. Topení waw, kabelová TV, internet.
Tel. 603 843 596.
(138)
15. května 2014
Prodám celé 3. podlaží v cihlovém domě rozdělené na 3 BJ (2+KK, 2+KK, garsoniéra), s vlastní
chodbou pod uzavřením a půdou. V každém bytě
přípojka na společnou anténu a vysokorychlostní
internet. Pěkný výhled, klidné místo, vynikající poloha. Zcela mimo záplavovou oblast! Kompletní
nové rozvody vody, odpadů, elektřiny, plynu (r.
2012). Plastová okna. Byty mají vlastní elektroměr,
vodoměr, bojler. Topení na plynový kotel, rozvody
v mědi, radiátory. Vhodné jako bydlení pro vícegenerační rodinu nebo jako investici na pronajímání
(výnos z pronájmu 11 500 Kč, splátka úvěru cca 9
000 Kč). Tel. 775 929 635.
(124)
PRÁCE
Hledám brigádu, nástup dle dohody, vitální důchodce. Nabízím ŘP sk. B, vysokozdvižný vozík a
zkušenosti v ochrance. Děkuji za nabídky na tel. 607
093 224.
(143)
SEZNÁMENÍ
Muž 35/184/84 hledá dívku - ženu k seznámení.
SŠ/VŠ a foto vítáno. DC, ÚL a okolí. Pište, prosím,
SMS na tel. 732 463 489.
(137)
NEBYTY - POZEMKY
RŮZNÉ
Nebytový prostor 30 m2 ve zvýšeném přízemí
rekonstruovaného činžovního domu v Horské ul. v
Děčíně 2. Plastová okna, dlažba, vlastní WC. Vhodné jako kancelář. Nájem vč. záloh 5500 Kč. Kauce
10 000 Kč. Tel. 604 162 943.
(6/j)
Prodám zahradu na Folknářích. RK nevolat. Tel.
603 232 306.
(161)
Prodám udržovanou zahradu v Chrochvicích v
2
OV, 553 m . Zahradní chatka, vlastní studna s užitkovou vodou, příjezdová cesta. Tel. 605 57 77 77.
(160)
Nejstarší osvědčená půjčka bez rizika - nebankovní. Volejte 725 763 899.
(6/P)
Výklad tarotových karet. Tel. 607 439 128.
(11/P)
Učitel nabízí doučování matematiky a fyziky
ZŠ. Klasické doučování i procvičování po telefonu. Možné i příležitostné hlídání dětí. Tel. 773
604 234, www.sluzbykoubek.cz
(53/P)
Výstava skalniček
a okrasných dřevin
15. - 18. května, 9 - 17 h
Atriová zahrada
Oblastního muzea v Děčíně
19
Sport
číslo 19
DC Východ zaváhal, boj o čelo je dramatický
Vedoucí duo futsalového okresního přeboru v 21. kole nezaváhalo. Bílý
balet přestřílel Krásný Studenec, který vedl, ale otevíral obranu, čehož zkušenější soupeř využil. Hezouni hráli,
jak je jejich zvykem, po celý zápas
proti Odpadlíkům power-play. Přesto
byl duel vyrovnaný a o osudu utkání
nebylo dlouho rozhodnuto. Nakonec
se Hezounům power-play vyplatila,
když dvakrát skóroval jejich brankář
Rangl. Na 3. místo se vrátila Jamajka,
která si spravila chuť po minulé prohře v duelu s Notou. Jílové absolvovalo těžký zápas se Slovankou. Ta
podala po dlouhé době dobrý výkon,
vstřelila první branku, a i když Jílové
otočilo, byl průběh zápasu až do konce napínavý. Srbská Kamenice vedla
doma po půli o branku nad Boca Juniors. Pak se však již střelci Kamenice neprosadili a soupeři stačili dva povedené protiútoky ke třem bodům.
Huntířov vedl v poločase nad Stadem
o dva góly a tradičně polevil. Tentokrát však dovedl utkání ke třem bodům, když několik šancí na obou stranách zůstalo nevyužito. V zápase posledních týmů dominovala Malá Veleň, která nad DeCe Computers vedla
ve 20. minutě už 6:0. Hráčem kola byl
vyhlášen Radim Kolář (Malá Veleň).
Václav Valštýn z Jamajky a Pet Veselý z Noty bojují o míč v pondělním utkání okresního přeboru. Vzadu čtyřgólový Josef Štěpnička.
-blcNota - Jamajka 2:8 (1:3)
Příhonský, Matoušek - Josef Štěpnička 4, Fojt, Pavel Štěpnička, Šupka, Valštýn.
AC Jílové - FC Slovanka 4:3 (2:2)
Klimeš, Lubomír Michalec, Zdeněk
Michalec, Klepsa - Janda 2, Diviš.
Dorost Junioru zničil Litvínov
Krajský přebor dorostu:
Litvínov - Junior Děčín (U19) 0:5
Nekompletní fotbalisté staršího dorostu Junioru rozhodli o výsledku již
v první půli, ve které podali výborný
výkon a dali čtyři branky. Boj o 1.
místo se tak zúžil už jen na dva týmy
- Děčín a Bílinu, které se spolu utkají
tuto neděli v Děčíně. Branky: Vosecký 2, Geletič, Feledi, Kolář.
Litvínov - Junior Děčín (U17)
3:2 na PK
Mladší dorost Junioru předvedl slabý první poločas a dvakrát inkasoval
po hrubých chybách. Po přestávce se
Děčané zlepšili, vyrovnali, a na řadu
přišly penalty, ve kterých byli lepší
domácí. Branky: Feledi, Mezsároš.
Česká liga žáků:
FAŠV (U13) - Baník Most 2:5
V prvním poločase předvedli Děčínští, pod hlavičkou FAŠV, nadstandardní výkon, ve kterém vyčníval výborný Pytlík. Bohužel, ve druhé půli
působili domácí odevzdaně a zaslouženě prohráli. Branky: Pytlík 2.
FAŠV (U12) - Baník Most 1:7
Také mladší Děčané zaskočili vedoucí tým aktivní hrou, jen chyběla
přesnější koncovka. Ve druhém poločase již domácím došel dech a soupeř
vysoko zvítězil. Branka: Podlaha.
Krajský přebor žáků:
Junior Děčín (U15) - Košťany 9:4
Starší žáci Děčína začali tragicky a
během deseti minut prohrávali 0:2.
Pak zlepšili kombinaci a do poločasu
výsledek otočili. Do druhé půle vstoupili naši už dobře, a je jen škoda neproměňování šancí. Branky: Hanzl 3,
Ridl 3, Stach 2, Němec
Junior Děčín (U12) - Košťany 11:2
S předposledním celkem odehráli
Děčané nepovedený první poločas. Po
důrazné přestávkové domluvě již lídr
soutěže předvedl líbivý fotbal a nádherné góly. Ve zbývajících pěti kolech
stačí Junioru dvakrát vyhrát a může
slavit titul. Branky: Vosecký 5, Sádecký 2, Pytlík 2, Dostál, Valštýn.
Okresní přebor ml. žáků:
Modrá - Junior Děčín B (U12) 0:8
Utkání prvního celku tabulky s druhým přinesl jednoznačnou výhru Děčína, terý tak navýšil své vedení již
na úctyhodných 10 bodů. Branky:
Carva 2, Sejk 2, Rygar, Čermák, Rakušan, Šrajbr.
-mt, blc-
Kam za sportem v Děčíně?
SOBOTA 17. 5.
Hřiště Jílové, 17.00 hod. I. A třída mužů ve fotbalu: FK Jílové - Křešice.
NEDĚLE 18. 5.
Městský stadión, 10.00 hod. Krajský přebor st. dorostenců ve fotbalu:
FK Junior Děčín - FK Bílina. Od 12.15
hod. zápas mladších dorostenců.
Hřiště za zimním stadiónem,
10.45 hod. Děčínská hokejbalová liga:
Denmark - Bulldozer. Od 12.30 Panthers - Dominators, 14.15 Black &
White A - Kapitáni.
Hřiště Modrá, 17.00 hod. Krajský přebor mužů ve fotbalu: Modrá H. Jiřetín.
-blc-
Kr. Studenec - Bílý balet 6:8 (3:4)
Doksanský 2, Vojtěch 2, Stach,
Murdych - Podolský 3, Čermák 2,
Betyár, Dědič, Červenka.
FC Stado - Huntířov 2:3 (0:2)
Kalaš 2 - Michl, Beneš, Rojko.
Srbská - Boca Juniors 2:3 (2:1)
Tomáš Marek 2 - Savčuk 2, Malý.
Odpadlíci - Hezouni 2:4 (1:1)
Hrdlička, Sýkora - Rangl 2, Ondřej
Barilla, Michl.
DeCe Comp. - M. Veleň 2:8 (1:7)
Svěchota, Martin Müller - Kolář 5,
Rolenc 2, Chmelík.
V I. třídě vedoucí DC Východ prohrál s na jaře stále stoprocentní Bělou. Ta se výhrou posunula na třetí,
postupové místo, jelikož druhé béčko
DeNasu postoupit nemůže. To však s
přehledem přehrálo béčko Bílého baletu a stáhlo ztrátu na lídra na dva
body. Do boje o postup se zapojilo i
Mexico, jež porazilo dalšího kandidáta postupu, POP Servis. Po úspěchu
se zpátky na zem vrátili Piráti, protože Rudá hvězda jim nastřílela desítku. Galacticos B byli v duelu s Chrochvicemi v útoku vyrovnaným soupeřem, jejich obranná hra je ale chaotická. Duel Barcelona - Česká Kamenice byl ukončen v 8. minutě po inzultaci rozhodčího hráčem Barcelony a
hosté přišli lehce ke třem bodům kon-
tumací v jejich prospěch. O trestu pro
hráče Barcelony, Michala Ploszu, rozhodne výbor DAF. Hráčem kola se stal
Daniel Pilík (Kr. Studenec B).
Dc Východ - SK Bělá 4:5 (2:2)
Majerík, Kořínek, Zápotocký, Rautner - Myška 2, Veigend, Šikýř, Čáp.
Bílý balet B - DeNas Krásný
Studenec B 2:5 (1:4)
Janoušek, Hampl - Bošek 2, Šmalcl, Pilík, Doubek.
Chrochvice - Galacticos B 5:3 (4:1)
Tauchman 2, Čech ml., Černý, Růžička - Michal Burian 2, Sejkora.
FC Mexico - POP Servis 4:1 (2:1)
Abdužalilov 2, Dzurko, Březina Bárta.
Piráti - Rudá hvězda 0:10 (0:2)
Brázdil 3, Zvolský 2, Nídr, Filipi,
Veselý, Hladík, Jaukl.
Bodlo - El Clasico Bynov 2:4 (1:3)
Prchal, Tichý - Matys, Devátý, Lukáš Beutler, Tomáš Beutler.
Barcelona - Č. Kamenice 0:5 kont.
Program 23. kola (hř. Chrochvice), okresní přebor:
Kr. Studenec - Stado (po 19. 5., 19.30), Hezouni Slovanka (st 21. 5., 19.30), Srbská - Bílý balet (st 21.
5., 19.00, Srbská), Jílové - M. Veleň (čt 22. 5., 18.20,
Březiny), Nota - Huntířov (čt 22. 5., 17.30,
Vrchličák), Odpadlíci - Boca Juniors (pá 23. 5.,
19.20, Březiny), DeCe - Jamajka (pá 23. 5., 19.30);
I. třída: Mexico - El Clasico (po 19. 5., 18.30),
Chrochvice - Č. Kamenice (út 20. 5., 19.30),
Galacticos B - Rudá hvězda (út 20. 5., 20.30), DC
Východ - Bílý balet B (st 21. 5., 18.30), Barcelona Bělá (čt 22. 5., 19.20, Březiny), Bodlo - Kr. Studenec
B (čt 22. 5., 20.20, Březiny), Piráti - POP Servis (pá
23. 5., 20.20, Březiny).
-pro, blc1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
FUTSAL - OKRESNÍ PŘEBOR
Bílý balet
17 2 2
145:64
Hezouni
15 5 1
146:64
Jamajka
14 2 5
102:61
Jílové
14 1 6
114:89
Kr. Studenec
13 2 6
128:74
Boca Juniors
10 2 9
62:64
Huntířov
9 3 9
92:87
Slovanka
10 0 11
73:82
Nota
9 2 10
74:83
Odpadlíci
7 3 11
79:96
Stado
4 3 14 59:102
Srbská Kam.
4 1 16 48:113
Malá Veleň
3 3 15 50:129
DeCe Comp.
3 1 17 53:117
53
50
44
43
41
32
30
30
29
24
15
13
12
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
FUTSAL - I.
DC Východ
16
Kr. Studenec B
16
Bělá
14
POP Servis
13
Mexico
12
Bílý balet B
10
Rudá hvězda
8
El Clasico
8
Č. Kamenice
7
Galacticos B
7
Chrochvice
6
Barcelona
5
Bodlo
5
Piráti
0
50
48
43
42
40
33
31
29
23
23
22
18
18
1
TŘÍDA
2 3
0 5
1 6
3 5
4 5
3 8
7 6
5 8
2 12
2 12
4 11
3 13
3 13
1 20
115:40
117:73
93:71
93:64
103:67
81:80
91:60
70:79
61:73
80:105
64:80
81:104
73:102
49:171
Giro di Slovanka se vydařila
Minulou sobotu proběhl amatérský
cyklistický etapový závod Giro di Slovanka. Slavnostně byl zahájen na
Masarykově náměstí, pak se všichni i
s doprovodnou kolonou přesunuli ke
startu do Těchlovic. Cyklisté během
čtyř etap absolvovali ostrých 65 km
(Těchlovice, Rychnov, Benešov, Fojtovice, Kamenický Šenov, Česká Kamenice, Bynovec), s přejezdy mezi
jednotlivými etapami to bylo 100 km.
Závodu dominovala trojice Zámostný,
Galaš a Malík, který ve věku 53 let
vyhrál i 1. etapu, ale pak téměř minutu ztratil v časovce. Souboj Zámost-
ný - Galaš byl napínavý až do konce a
definitivně se rozhodl až v závěrečném stoupání ke hřišti v Bynovci.
Pořadí v soutěži o nejlepšího vrchaře: 1. - 2. Zámostný, Malík (oba 12
bodů), 3. Galaš (8); soutěž sprinterů:
1. - 2. Zámostný, Klement (oba 6).
Celkové pořadí: 1. A. Zámostný
(čas 2:30:00), 2. J. Galaš (-32 vt.), 3.
L. Malík (-1:05), 4. R. Jakubec (11:27), 5. V. Diviš (-14:26), 6. J. Brouček (-20:51), 7. M. Kuczynski (25:34), 8. T. Bělecký (-46:15), 9. L.
Klement (-1:08:42), 10. M. Kroupa (1:44:27). Martin Faflík vzdal. -pro-
20
Sport
15. května 2014
Junior vyhrál pátý duel v řadě
Luboš Šedivý z NK Děčín útočí přes blok hráče Sokola Koberovy ve čtvrtečním utkání libereckého přeboru. Děčín vyhrál 5:3.
-pp-
Nohejbalisté Děčína vítězí
NK Děčín - Sokol Koberovy 5:3
Minulý čtvrtek odehráli děčínští
nohejbalisté na stadiónu SA další utkání přeboru Libereckého kraje, ve kterém hostili soupeře ze známé oblasti
Malé Skály.
Sokol přijel v sedmi hráčích, naopak Děčínští postrádali pracovně zaneprázdněné Dvořáka a Rozboru. Vyrovnanost týmů se potvrdila hned při
prvním zápase a děčínská trojice Šedivý, Mlateček a Jirchář vyhrála až ve
třech setech. Ve druhé trojici nastoupil Těšínský, Duspiva a Štědra, body
přibývaly na jejich stranu celkem těž-
ce, ale nakonec vyhráli 2:0 na sety.
Hosté sice snížili při první dvojici, ve
druhé však Mlateček se Šedivým vyhráli s přehledem a Děčín vedl 3:1 na
zápasy. V singlu pak slavili sokolové,
v další dvojici dokázali Duspiva se
zraněným Těšínským a střídajícím
Toncarem vyhrát ve třech setech, což
znamenalo stav 4:2. Hosté tak mohli
už maximálně jen celý zápas zremizovat, o což se snažili a vyhráli odvetu trojic. Druhá trojice (Duspiva, Těšínský, Štědra) ale vyhrála ve dvou
setech a Děčín tak v soutěži zůstává
bez prohry - 5:3.
-md-
Hráči Jílového dostali „bůra“
TJ Střekov - FK Jílové 5:2 (2:0)
Fotbalisté Jílového předvedli v minulém kole zodpovědný výkon, tentokrát jej však nezopakovali a podlehli
jasně přednímu celku I. A třídy mužů.
Jílovským se vůbec nepovedl vstup
do utkání, protože domácí hned po
úvodní rozehře zaútočili, během několika vteřin skórovali a v 7. minutě
už vedli 2:0! „Hráči předvedli absolutní nesoustředěnost. Před zápasem
byli samá srandička, duchem byli ještě
na futsalu v Chrochvicích a víc je zajímalo, jak hrál Bílý balet. Jenže Střekov nám ukázal, jak hraje Bílý balet,“
zlobil se po utkání trenér Jílového,
Josef Florián. Domácí pak na menším
hřišti ukazovali více důrazu, bojovnosti i chuti po vítězství. Možná by
se duel vyvíjel jinak, kdyby na konci
Pólo v neděli
Aquapark Děčín a jeho venkovní
50metrový bazén budou tuto neděli
místem konání 2. finálového turnaje
Poháru ČSVP mladšího dorostu.
Časový pořad: 9.00 SK Děčín Stepp Praha, 10.00 Slavia Hr. Králové
- SKS Praha, 12.00 Děčín - Hr. Králové, 13.00 Stepp - SKS, 15.00 Hr. Králové - Stepp, 16.00 Děčín - SKS. -r-
prvního poločasu odpískal rozhodčí
jasnou ruku Střekova v šestnáctce, ale
nestalo se tak.
Po přestávce zvýšili domácí na 3:0,
střídající Janda sice hned odpověděl
přesnou hlavičkou, jenže Střekov znovu kontroval na 4:1. Pak přidal ještě
jeden gól a teprve sedm minut před
koncem snížil Němec na konečných
5:2.
„Střekov vyhrál zaslouženě. My
jsme měli o trochu více ze hry, ale
domácí ukázali velikou efektivitu,“
uznal Florián.
V sobotu hostí Jílové celek Křešic
(17.00).
Jílové: Smutný - O. Michl, Rangl,
Josef Štercl (61. Vaníček), Florián Čermák, V. Michl, Jiří Štercl, Farkaš
- Němec, Horyna (46. Janda). Sudí
Zavadil, ŽK 0:6.
Luděk Černý
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
FOTBAL
Rumburk
Travčice
Hrobce
Střekov
Libouchec
Pokratice
Srbice
FK Jílové
Křešice
Č. Kamenice
Mojžíř
V. Březno
Šluknov
Soběchleby
- I. A TŘÍDA, SK. A
13
5(2)
3 58:27
13
3(0)
5 59:32
11
5(3)
5 51:32
12
2(1)
7 54:42
10
4(0)
7 40:29
8
6(3)
7 39:48
9
3(2)
9 40:50
9 2(2) 10 33:34
8
3(1) 10 42:37
6
5(5) 10 26:39
5
8(4)
8 41:48
7
1(1) 13 38:63
6
2(1) 13 29:41
4
3(1) 14 35:63
46
42
41
39
34
33
32
31
28
28
27
23
21
16
FK Junior Děčín - Baník Modlany
4:2 (2:2)
Velmi rychle přibývají body na konto fotbalistů Juniorů. Ti v krajském
přeboru mužů získávají jeden skalp
soupeře za druhým a kvapem unikají
z pásma sestupu. V důležitém duelu v
neděli porazili Modlany, čímž potvrdili jarní domácí neporazitelnost a
vyhráli už pátý duel v řadě.
Nedělní soupeři byli nejúspěšnějšími celky jara, a tak se očekával vyrovnaný souboj. První minuty patřily
hostům a domácí se kvůli nepřesnostem dostávali do hry jen těžko. Postupem času ale přece jen hru vyrovnali
a ve 28. minutě šli do vedení, když se
Murdych uvolnil na velkém vápně a
střelou k tyči otevřel skóre - 1:0. Hosté, kteří převážně hrozili ze standardních situací, však ve 36. minutě vyrovnali. Po rohovém kopu si na zadní
tyči naskočil na míč Kousal a srovnal
na 1:1. O dvě minuty později však
Betyár přistrčil míč Folprechtovi, jenž
šťastnou střelou poslal Junior opět do
vedení - 2:1. Baník ale v poslední
minutě první půle znovu vyrovnal,
když Příhonský si dal smolně vlastní
branku - 2:2.
Po přestávce pokračoval vyrovnaný souboj, v němž si domácí vypracovali několik šancí, ale gól vstřelili
až v 56. minutě, kdy Šmalcl nahrál
Gaherovi, a ten krásnou střelou poslal
domácí do vedení - 3:2. Pojistku přidal v 74. minutě Murdych, který odvážně pronikl do vápna hostí a dal na
konečných 4:2.
„Modlany se ukázaly jako velmi
kvalitní soupeř, který se opíral o několik bývalých ligových hráčů. Vyrovnaný poločas odpovídal dění na hřišti, po přestávce však rozhodla naše
větší bojovnost. Hosté měli v závěru
tlak, ale ustáli jsme ho. Řekl bych, že
dnes to byla šťastná, ale zasloužená
výhra,“ řekl trenér Děčína, Pavel Horáček.
V neděli jede Děčín do Kadaně
(17.00).
Děčín: Tvrdoň - Horáček, Vlasák
(44. Příhonský), Bárta, Doksanský Šmalcl (61. Pecha), Folprecht, Fiala,
Gaher - Murdych, Betyár. Sudí Janeček, ŽK 4:3.
Luděk Černý
Modré se nedaří, hrozí sestup
FK Louny - Jiskra Modrá
2:0 (0:0)
Nedaří se! Fotbalisté Modré prohráli už osmý z deseti jarních zápasů krajského přeboru mužů. Tentokrát nestačili na svého souseda v tabulce a jejich situace v tabulce je už alarmující.
První půle nedělního zápasu byla
absolutně vyrovnaná, přestože Jiskra
postrádala Havrdu, Fichtnera, Frkala
i Struhu. Hrál se fotbal mezi šestnáctkami a diváci viděli minimum šancí.
To se změnilo po přestávce, kdy
domácí ihned po rozehře zaútočili po
křídle, následoval centr před branku
a nabíhající Jamrich otevřel skóre 1:0. Za dalších deset minut se tým Jiskry zlobil, protože brankář Kratochvíl
byl v šestnáctce u míče dřív, dokonce
jej skryl pod sebe, ale jeden z útočníků Loun přes něj přepadl a sudí odpískal penaltu - 2:0.
Rozjitřená nálada se pak projevila
v 70. minutě, kdy Horyna po odpískání postrčil protihráče a ihned uviděl červenou kartu. Přesto se Modrá
dál snažila a byla blízko kontaktní
brance, jenže Žák trefil jen břevno.
Domácí se po druhém gólu zatáhli více
do obrany a nakonec tlaku Jiskry odolali, přestože poslední minuty rovněž
dohrávali v deseti.
„Měli jsme ohromné problémy se
sestavou, navíc nás poškodila přísná
penalta. Už jsem otrávený a naše situace není vůbec dobrá,“ povzdechl
si prezident Jiskry, L. Michalec.
V neděli hostí Modrá v důležitém
utkání celek Horního Jiřetína (17.00).
Modrá: Kratochvíl - Horyna, Podolský, Mach, Fejfar ml. - Demčenko,
Žák, Čapek, Kuna - Sýkora, Cimpl
(70. Šotola). Sudí Novotný, ŽK 5:3,
ČK 1:1.
Luděk Černý
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
FOTBAL - KRAJSKÝ PŘEBOR
Litoměřice
15
8(3)
2 58:22
Krupka
15
6(3)
4 61:32
Bílina
12
6(5)
7 41:20
Vilémov
13
4(1)
8 67:40
Litvínov
12
4(1)
9 51:36
Proboštov
10
5(5) 10 43:39
Neštěmice
12
2(0) 11 48:42
Blšany
11
3(2) 11 57:52
Junior Děčín
12 0(0) 13 52:74
Louny
10
3(2) 12 38:36
Modlany
9
5(1) 11 49:61
Jiskra Modrá
9 3(2) 13 37:46
H. Jiřetín
7
7(4) 11 37:63
Kadaň
8
4(2) 13 42:55
Milešov
6
7(5) 12 34:48
Březno
3
5(0) 17 24:73
56
54
47
44
41
40
38
38
36
35
33
32
32
30
30
14
Pozvánka na okresní fotbal
PÁTEK 16. 5.
Staré gardy - 17.30 hod
Libouchec - Jílové, Malšovice - Prysk.
SOBOTA 17. 5.
II. třída dospělých - 17.00 hod.
Malšovice - Krásná Lípa, Boletice Chřibská, Dolní Poustevna - Jiříkov,
SA Děčín - Těchlovice (15.00).
III. třída dospělých - 13.15 hod.
Dolní Habartice - Markvartice, Rybniště - Lokomotiva Děčín.
NEDĚLE 18. 5.
II. třída dospělých - 17.00 hod.
Šluknov B - Union Děčín (hřiště Lipová), Staré Křečany - Dobkovice
(14.00).
III. třída dospělých - 17.00 hod.
Bynovec - Valkeřice, V. Bukovina St. Šachov (15.00), Huntířov - Verneřice (15.00).
PONDĚLÍ 19. 5.
Staré gardy - 17.30 hod
Heřmanov - SK Děčín (hř. Fojtovice),
Markvartice - RAFani, JVŠ Děčín Benešov (hř. SA Děčín), Pizzerie Těchlovice (hř. Březiny).
-kš-
21
Sport
číslo 19
FOTBAL - OKRESNÍ SOUTĚŽE
Hned devětkrát se trefil Jiří Vepřovský (č. 14) do sítě Jílového. Vzadu bojuje
Vilém Vilikus (7 gólů), před brankou Antonín Doubrava (4 góly).
-blc-
Orient vyrovnal rekord: 24 gólů
Na čtvrtek 8. 5. avizovanou dohrávku mezi Black & White A a Denmarkem „dánové“ vzdali a prohráli kontumačně. Z víkendových výsledků
byly tři dvojciferné. Orient nasázel
jílovským Sovám 24 branek, čímž
vyrovnal rekord ligy (ten z minulého
kola drželi Dominators). Denmark
natočil Kapitánům dvanáctku a Panthers áčku „černobílých“ jedenáctku.
Dominators zvítězili nad Bulldozerem
o čtyři branky, když Bulldozer nejprve vedl 1:0 a do poslední třetiny se
šlo za stavu 2:2. Střelcem kola je s
devíti góly orienťák Jiří Vepřovský,
jeho spoluhráč Vilém Vilikus se trefil
sedmkrát.
Sovy Jílové - Orient
0:24 (0:4, 0:13, 0:7)
Branky: Vepřovský 9, Vilikus 7,
Doubrava 4, Kálecký 2, Javůrek, Peřka.
Dominators - THC Bulldozer
7:3 (1:1, 1:1, 5:1)
Přibyl 2, Petrásek 2, Vašíček 2, Tomeček - Semrád, Bezděkovský, Kindl.
Kapitáni - Denmark
2:12 (1:3, 0:3, 1:6)
Běhounek 2 - V. Čižmár 3, Hynčica
2, Nygrýn 2, Novosad 2, Matoušek,
Štulc, D. Čižmár.
Black & White A - Panthers
2:11 (0:1, 0:2, 2:8)
Blažek 2 - O. Michálek 2, Hašek 2,
Železný 2, Šena 2, Bedan, Havlíček,
Mikulášek.
Black & White A - Denmark 5:0
kontumačně
-pp1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
HOKEJBAL Panthers
Orient
Dominators
B&W Tygři
Black & White A
Denmark
Bulldozer
Kapitáni
Sovy Jílové
DĚČÍNSKÁ LIGA
7 0 0
64:10
6 0 2
68:22
5 0 2
63:24
5 0 3
50:22
4 0 3
31:23
3 0 4
30:31
2 0 4
12:35
1 0 6
15:79
0 0 8
4:87
14
12
10
10
8
6
4
2
0
Čtvrtá prohra Bazzy v řadě
Bazzy Děčín - Dukla Ústí n. L.
4:6 (0:3, 3:2, 1:1)
Základní část druholigové soutěže
zakončili hokejbalisté Děčína derby s
ústeckou Duklou, která potřebovala
tříbodové vítězství pro účast v playoff. Naopak Děčín měl přítomnost ve
vyřazovacích bojích jistou.
I zřejmě proto hráči Dukly začali
zápas lépe a za deset minut vedli 0:2.
Třetí gól pak přidali v poslední vteřině první třetiny - 0:3. Hned v úvodu
prostřední části sice Děčín během
dvou minut díky trefám Horáčka a
Peřky snížil na 2:3 a hnal se za vyrovnáním, dokonce dostal výhodu
přesilovky, jenže děčínský Gottfried
po faulu na svou osobu naprosto zbytečně oplácel a vyfasoval trest pět
minut plus do konce. Takže přesilovku hrála nakonec Dukla, která dlouhou početní výhodu dvakrát využila 2:5. V poslední části pak Ústečtí dovedli zápas ke konečnému vítězství
4:6; oba góly Děčína dal Horáček.
Děčín tak prodloužil svoji sérii porážek, což před nastávajícím play-off
není příjemné. Tým Bazzy jako šestý
celek po základní části se o postup do
semifinále porve se třetím Litvínovem
(první Rondo Teplice a druhé Pento
Most B postupují rovnou do semifinále).
Čtvrtfinálová série hraná na dvě vítězná utkání začíná tuto neděli v Mostě, na domácí půdě Litvínova.
Děčín: Štarman - Peřka, J. Novák,
Beránek, Kotlář - Drnec, Hladiš, Gottfried, Horáček, Pilař, Huk, M. Novák,
Rubeš. Střely 21:28, vyloučení 2:2,
využití 0:2.
-mt, blcHOKEJBAL - 2. NHBL, SK.
ČÁSTI
1. Teplice
15 1
2. Pento Most B
13 2
3. Litvínov
13 0
4. Litoměřice
12 2
5. Dukla Ústí
10 3
6. Bazzy Děčín
9 4
7. Nordics Most
11 1
8. ČP K. Vary
6 3
9. Viking. K. Vary 2 1
SEVER, PO ZÁKL.
4
3
4
0
1
2
1
1
1
4
6
7
10
10
9
11
14
20
107:72
105:72
94:69
85:79
86:75
90:70
97:69
66:105
66:185
51
46
43
40
37
37
36
25
9
OKRESNÍ PŘEBOR DOSPĚLÝCH - 21. KOLO
Vedoucí SA Děčín poprvé prohrál! Jeho přemožitelem se stal domácí Jiříkov, který dal tři rozhodující góly v závěrečné čtvrthodince. Druhé Malšovice nečekaně vysoko zvítězily v Jiřetíně, Těchlovice splnily roli favorita a
porazily Prysk. Union Děčín po excelentním výkonu v prvním poločase
porazil bojovné Boletice.
Slovan Jiřetín pod Jedlovou - FK Malšovice 1:5 (0:3)
Galata - Hora 3, Kutzler, Tyl. Rozhodčí Dostál, 60 diváků.
FK Český lev Těchlovice - SK Prysk 2:0 (2:0)
Novák, Veselý. Rozhodčí Havran, 80 diváků.
Spartak Jiříkov - Sport areál Děčín 4:0 (1:0)
Šolc, Häusler, Bajan, Hrdlovič. Rozhodčí Šťastný, 140 diváků.
SK Dobkovice - FK Dolní Poustevna 5:1 (0:1)
Příhonský 2, Doksanský 2, Šmalcl - Karpíšek. Rozhodčí Kožár, 130 diváků.
FK Chřibská - Jiskra Staré Křečany 3:1 (1:1)
Roman Makyš, Hon, Jan Kunc - Cerman. ČK: Kunc (Chřibská). Rozhodčí
Křížek, 150 diváků.
Union Děčín - Spartak Boletice 4:2 (3:0)
Husák, Bezouška, Zvolský, Závěšický - Šindelář 2. Rozh. Kouba, 50 diváků.
TJ Krásná Lípa - SK Plaston Šluknov B 3:5 (1:2)
Matějka 2, Roubíček - Vyšohlíd, Mendel, Mráz, Martin Jarábek, David Jarábek. Rozhodčí Z. Dušík, 70 diváků.
III. TŘÍDA DOSPĚLÝCH - 17. KOLO
Fotbalisté Starého Šachova doma potvrdili roli favorita, vysoko porazili Dolní
Habartice a před druhými Verneřicemi, které doma těsně zdolaly Bynovec,
mají již šestibodový náskok. Markvartice pokračují ve výborných jarních
výkonech a přehrály Huntířov.
SK Verneřice - FK Bynovec 2:1 (1:0)
Horejš, Hnízdo - Jožák. Rozhodčí Forro, 50 diváků.
SK Markvartice - FK Multitex Huntířov 2:0 (2:0)
Šafránek, Michal Koucký. Rozhodčí Kouba, 110 diváků.
Kemp Starý Šachov - TJ Dolní Habartice 5:1 (3:0)
Žiak 3 (1x z PK), Nývlt, Vacula - vlastní (Matějíček). ČK: Beneš (D. Habartice). Rozhodčí Beneš, 140 diváků.
Lokomotiva Děčín - FK Velká Bukovina 2:0 (2:0)
Ruml, Schroll. Rozhodčí Šimeček, 60 diváků. Hráno na Unionu Děčín.
FK Františkov - Tatran Rybniště 0:2 (0:1)
Pánek, Schiller z PK. Rozhodčí Křížek, 50 diváků.
STARÉ GARDY - 16. KOLO
Čelo tabulky se vyrovnalo a naději na vítězství v soutěži má minimálně šest
týmů. Do vedení se dostali senioři Jílového, kteří deklasovali Markvartice a
využili zaváhání Benešova, jenž překvapivě prohrál doma s Pizzerií.
SK Děčín - SK Prysk 4:7 (1:2)
Vašák 2, Pařez, Příhonský - Mazák 2, Tačner 2, Věchet, Mach, Černý. Rozhodčí Hrubý, 30 diváků. Hráno na hřišti SA Děčín.
FK Český lev Těchlovice - FK Malšovice 3:6 (2:1)
Hanuš 2, Bečvařík - Dončev 3, Kuncl 2, Kelíšek. Rozh. Forro, 40 diváků.
MSK Benešov n. Pl. - Pizzerie Děčín 2:5 (0:2)
Staněk, Lekner - Culek 3, Tomáš 2. Rozhodčí Jirsák, 40 diváků.
Garda RAFani Děčín - JVŠ Děčín 1:8 (1:3)
Gurský - Havlíček 4, Marguš, Ticháček, Starý, Ivan Erneker. Rozhodčí
Mokráček, 30 diváků. Hráno v Boleticích.
FK Jílové - SK Markvartice 6:1 (3:1)
Michalec 2, Hloušek, Knotek, Klepsa, Bartko - Michálek. Rozh. Matys, 40
diváků.
SG Heřmanov - FK Libouchec 8:5 (3:2)
Doubek 2, Zíval 2, Šturm 2, Horáček, Slabina - Kreisinger 3, Eleš, Honsa.
Rozhodčí Křížek, 30 diváků. Hráno ve Fojtovicích.
-kš1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
FOTBAL - OKRESNÍ PŘEBOR
SA Děčín
17 3 1
100:39
Malšovice
16 2 3
60:28
Jiříkov
14 4 3
73:25
Těchlovice
12 4 5
54:29
Jiřetín
11 4 6
53:50
Šluknov B
11 2 8
63:45
Boletice
9 5 7
54:46
Krásná Lípa
9 3 9
49:49
Union Děčín
6 4 11
47:63
Dobkovice
7 2 12
56:72
Chřibská
5 3 13
45:67
Prysk
2 4 15
33:81
St. Křečany
3 3 15
30:79
D. Poustevna
3 1 17
34:78
56
52
49
40
39
36
35
32
25
23
19
13
12
10
FOTBAL - III. TŘÍDA
Starý Šachov
12 1 3
Verneřice
10 1 4
Loko Děčín
7 3 6
Rybniště
6 5 4
37
31
26
25
63:27
43:28
44:34
30:28
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
D. Habartice
Markvartice
V. Bukovina
Františkov
Bynovec
Huntířov
Valkeřice
7
7
5
6
3
2
3
4
2
5
2
5
5
2
4
6
6
8
8
9
10
23:26
33:33
26:27
26:34
20:35
10:30
28:44
25
24
23
20
17
16
12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
FOTBAL - STARÉ GARDY
Jílové
10 1 4
59:27
Benešov
10 1 5
59:43
Libouchec
10 0 6
53:38
Malšovice
9 2 5
63:46
Heřmanov
9 1 5
69:40
SK Děčín
8 2 6
61:45
JVŠ Děčín
7 1 8
56:57
Pizzerie Děčín
7 0 8
61:55
Prysk
6 1 9
38:57
Markvartice
5 2 9
27:61
RAFani Děčín
3 3 9
32:62
Těchlovice
2 2 12
39:86
31
31
30
29
28
26
22
21
19
17
12
8
22
Sport
15. května 2014
Florbalový Děčín pro Sukmistry
Na začátku května proběhl ve dvou
tělocvičnách 4. ročník turnaje Florbalový Děčín 2014, jenž během dvou
dnů nabídl 59 utkání, ve kterých se
představilo zhruba 180 hráčů.
Základní skupinu A, jenž se hrála
na ZŠ Tyrše, ovládl tým Chupita, když
ztratil body jen za remízu s dobře hrajícími Renegates. Skupinu B pak beze
ztráty bodu ovládli IBK Machýrci.
Další týmy bojovaly na ZŠ Vojanova,
mezi nimi i jedno čistokrevné dívčí
družstvo, kterému se však nepovedlo
nasbírat tolik bodů, za to sympatií si
získalo mnoho. Do druhého dne se ze
skupiny C probojovaly týmy RubStars
a nováček Hasiči z Ústí nad Labem.
Ze skupiny D postoupili florbalisté
Michaela Vaňková z LTC Děčín si o víkendu zahrála jak za dospělé, tak za
dorost a dokázala bodovat v obou kategoriích.
-blc-
Tenistům se dařilo střídavě
Tenisové soutěže družstev pokračovaly ve čtvrtek a o víkendu dalšími
zápasy. Áčko LTC mělo tentokrát volno, béčko doma nestačilo na Libochovice. Naopak slavilo céčko LTC po
výhře v Krásném Březně. Nedařilo se
dorostu i starším žákům LTC, z výhry
se radovali pouze mladší žáci.
2. sč. divize dospělých, sk. B:
LTC Děčín B - Libochovice 3:6
Body Děčína: Vaňková 1,5, Kunc
1, Ondečková 0,5.
TK Železný Brod - Spartak Děčín
7:2
Ullrychová 1, Řehák 1.
3. sč. divize dospělých, sk. C:
TK Krásné Březno B - LTC Děčín
C 3:6
Liška 1,5, Hozáková 1,5, Kudrová
1,5, Drahoňovský 1,5.
1. sč. divize dorostu, sk. B:
Severočeská tenisová D - LTC
Děčín 7:2
Ondečková 1,5, Vaňková 0,5.
LTC Děčín - LTK Liberec 1:8
Korselt 1.
1. sč. divize st. žactva, sk. B:
LTC Děčín - LTK Teplice
1:8
Marek 1.
2. sč. divize ml. žactva, sk. C:
LTC Děčín - TK Frýdlant v
Čechách 8:1
Hozák 1,5, Sedláčková 1,5, Žáková 1,5, Homolka 1,5, Stárek 1,5, Pacovský 0,5.
-čš, blc-
Fotbalové utkání pro děti
Fotbalová akademie Petra Voříška
ve spolupráci s Fotbalovým klubem
Teplice a Nadační fond Děti a rodina
pořádají přátelské fotbalové utkání
mezi FAPV a Juniorem Teplice. Čestnými hosty budou Petr Voříšek a Štěpán Vachoušek, kteří věnují Nadačnímu fondu Děti a rodina své fotbalové
dresy do aukce. Výherce obdrží dres
s vlastnoručním podpisem.
Akce se koná ve středu 21. května
na Máchovce od 16.30 hodin, kdy
budou předány dresy (aukce se bude
konat na www.nadacedetiarodina.cz a
www.fapv.cz), poté vystoupí DCH
Cheerleaders a v 17.00 začne samotné utkání. Po celou dobu se bude čepovat pivo Kapitán za symbolickou
cenu a výtěžek bude věnován Nadačnímu fondu Děti a rodina.
-r-
Mladí pólisté
vítězili
Děčínský aquapark hostil v neděli
třetí turnaj 2. ligy starších žáků ve
vodním pólu. Naši mladí pólisté vyhráli všechny tři zápasy a tím si zajistili vedení o čtyři body před druhým
Táborem. Poslední turnaj se uskuteční také v Děčíně.
Výsledky Děčína:
SK Děčín - TJ Tábor 5:1
Branky Děčína: Martin Košik 3, Jiří
Kmoch 2.
SK Děčín - Fezko Strakonice 5:1
Jiří Kmoch 2, Jakub Hašek, Martin
Košik, Vojtěch Rameš.
SK Děčín - KVS Plzeň 7:3
Martin Košik 4, Vojtěch Rameš, Jiří
Kmoch, Jiří Szymanski.
-mk-
T. Trojan absolutním mistrem
Mistrovství ČR v kulturistice mužů,
žen a párů se konalo minulou sobotu
v Praze, a Děčín zde slavil skvělé
úspěchy, o které se postarali dva borci z Tom’s Gym Boletice.
Stříbrné medaile florbalistů
Na konci dubna proběhlo v pražské
Arena Sparta finále Poháru České pojišťovny ve florbalu za účasti šesti
nejlepších škol z celé republiky. Mezi
nimi byl i tým ZŠ Kamenická, který
se do finále probojoval po vítězstvích
v okresním a krajském kole a 2. místě
na turnaji Top 8 Západ.
Tým ZŠ Kamenická během prvního dne porazil Přerov 4:2 a Ostravu
7:4, čímž vyhrál svoji skupinu a postoupil přímo do semifinále. V něm
ho čekala odveta za prohrané finále z
TOP 8 Západ proti Liberci. Fantastický zápas Děčín zvládl a po výhře 8:7
slavil postup do finále. V něm ale unavení Děčané už nestačili na Uherský
Brod a podlehli mu 2:5. Přesto jsou
stříbrné medaile velikým úspěchem.
Hlavními tahouny týmu byla čtveřice z 1. FBC DDM Děčín, Vladimír
Trčka, Tomáš Pšenička, Filip Šedivý
a Ondra Tichý, když první tři jmenovaní se postarali o 20 z 21 branek svého týmu. Do All Stars týmu celého
turnaje byl navíc zvolen i Trčka. -blc-
Kojotů ze Cvikova a Kocan 1997.
V neděli se prvně odehrály barážové zápasy, ve kterých nejvíce zazářil
tým RubStars, který prošel přes dvě
kola baráže až do čtvrtfinále, kde nestačil na Chupito team. Ostatní čtvrtfinálové zápasy (Sukmistři - All bundy, nájezdový souboj IBK Machýrci Hvězdy z lavičky a bratrovražedná
bitva Renegates - Jägermaisters) byly
velice vyrovnané a nabídly skvělou
podívanou.
V semifinále nestačili mladí hráči z
týmu Jägermaisteru na IBK Machýrci, finalistu předchozích tří ročníků.
Zápas rozhodla první pětiminutovka,
kdy Machýrci skórovali hned pětkrát.
Ve druhém semifinále se utkaly týmy
Chupita a Sukmistrů. Zápas byl po
celou dobu vyrovnaný a rozhodnout
musely samostatné nájezdy, ve kterých byli šťastnější Sukmisři.
Utkání o 3. místo bylo bojem mladé děčínské florbalové generace proti
ostříleným matadorům z řad starších
hráčů Děčína. Nakonec zvítězila zkušenost a bronz bral Chupito team.
Ve finále byl velkým favoritem tým
IBK Machýrci, jenže Sukmistři z Liberce se papírovým předpokladům
vzepřeli, týmu hvězd z Ústí povolili
jen jeden gól a nakonec získali cenný
pohár.
Konečné pořadí: 1. Sukmistři, 2.
IBK Machýrci, 3. Chupito team, 4.
Jagermaister, 5. - 8. All Bundy, RubStars, Hvězdy z lavičky, Renegates, 9.
- 14. Power Rangers, Kocan 1997,
Hasiči Ústí, Los Pupíčkos, Kojoti
Cvikov, Vratislavice. Individuální
ocenění - nejvíce gólů: Kužel (13),
nejlepší brankář: Viktor Veselý. -tš-
Tomáš Trojan s manželkou Janou
(vlevo) a dcerou Bárou.
-fvl-
První zaznamenal Pavel Hochwalder, který startoval ve váze do 67,5
kg a dosáhl na 4. místo, což je při premiérovém startu na MR jistě výborný
výsledek.
Druhým děčínským zástupcem byl
Tomáš Trojan, jenž startoval ve váze
nad 90 kg, kde měl těžkou konkurenci. Tou byl především Ladislav Kurčík, trojnásobný absolutní mistr ČR,
mistr Evropy, dvakrát vicemistr Evropy a jednou má z ME bronz, také je
vicemistrem světa a jednou byl na MS
čtvrtý. Zkrátka legenda kulturistiky.
Jenže tentokrát se musel sklonit před
Tomášem Trojanem, který jej v těžkém boji porazil a stal se šampiónem.
Na závěr šampionátu si to rozdali
borci ze všech váhových kategorií a
Tomáš Trojan znovu slavil triumf - stal
se absolutním mistrem ČR!
„Chtěl bych touto cestou poděkovat své ženě Janě za velkou podporu.
Díky patří i mým trenérům Miroslavu
Maťátkovi a Janu Soběslavovi, a také
Lukáši Hochwalderovi, Rudolfu Braunovi, Václavu Němečkovi, Hance Kortusové a všem fanouškům, kteří mi byli
fandit a podporovali mě na závodech,“ řekl dvakrát zlatý Tomáš Trojan.
-jt, blc-
23
Sport
číslo 19
Triade Děčín bude mít napilno
Triade Děčín, triatlonový oddíl pro
všechny sportovně založené děti i dospělé, připravuje akce s velkou účastí
závodníků i diváků a řadí se k největším organizátorům sportovních akcí v
našem městě. Níže najdete seznam na
letošní rok plánovaných podniků.
Bližší informace budou zveřejněny
vždy před akcí a detaily naleznete případně na uvedených adresách. V případě zájmu o partnerství nebo pomoc
při organizaci můžete kontaktovat
www.xterradecin.cz a www.zelezny
knedlik.cz.
5. 6., Slavata triatlon tour. Dětský
duatlon (běh - kolo - běh) pro závodníky od 2 do 15 let. Místo konání:
Mariánská louka (start 16.00). Info
www.xterradecin.cz.
28. 6., Mikulášovický triatlon
aneb Triatlon na ostří nože. Amatérský závod v horském triatlonu pro
všechny. Místo konání: zatopený lom
v Mikulášovicích (start 12.00).
5. 7., Xterra Děčín. 6. ročník závodu v horském triatlonu pro všechny věkové kategorie i amatéry. Místo
konání: Labské nábřeží (start 12.00).
Součástí je dětský závod (start zdarma v 10.30). Info na adrese www.
xterradecin.cz.
6. 7., Olešský paroháč aneb Parohy má dneska kdekdo. Amatérský
závod v silničním triatlonu pro všechny. Místo konání: Stará Oleška (start
u rybníku v 17.00).
2. 8., Železný knedlík. Amatérský
závod v horském triatlonu pro všechny. Místo konání: Labské nábřeží
(start 13.30). Součástí je dětský závod.
Info www.zeleznyknedlik.cz.
23. 8., Gastonův memoriál. Plavecký marathón na 25 km z Ústí nad
Labem do Děčína. Závod startuje v
Ústí u restaurace Labská Bašta v
11.00. Info www.cybi.cz/gaston.
17. 9., 2. ročník dětského duatlonu (běh - kolo - běh). Závod pro děti
od 2 do 15 let. Opakování po loňském
velkém úspěchu. Místo konání: Mariánská louka (start 16.00). Info
www.xterradecin.cz.
17. 11., Běh 17. listopadu. Běh na
5 km na dráze. Místo konání: atletický stadión v Děčíně (start 11.00). Součástí je dětský závod od 10.00. -trd-
Chodci ASK získali 11 bodů
Předminulou neděli absolvovali
atletičtí chodci v Hrádku nad Nisou
své druhé ligové kolo, a v něm závod
na 10 km. Velmi dobře si opět vedl
Antonín Kozelka, byl čtvrtý v čase
55:00 min., osmým místem pak potěšil Jiří Pták (72:36), který nastoupil
se zdravotními problémy.
Do tabulky 1. ligy získali chodci
Slovanu Liberec 26, Nové Město n.
M. 12, ASK Děčín 11, Syner Turnov
5 a AC Ústí n. L. 2 body.
Děčínský běžec Vojta Plaček si
na závodech v Drážďanech, které se
konaly 3. května, opět vylepšil osobní rekordy. Na 100 m zrychlil na
12,16, na 400 m překážek se hned při
prvním letošním startu zlepšil o celou
vteřinu na 58,74. Radek Pokorný běžel stovku za 12,61.
-hrn-
Děčínský Petr Hammerle (s míčem) zaznamenal proti Kroměříži 18 bodů, ta
však nakonec vyhrála a vyřadila Děčín z play-off ligy kadetů.
-blc-
Kadeti BK vyřazeni z play-off
Liga kadetů U17:
Basketbalisté Děčína nastoupili v
sobotu ke třetímu zápasu play-off s
vědomím, že soupeř má tři mečboly a
každé zaváhání znamená konec sezóny. Úvod zápasu se Děčanům příliš
nepovedl (0:7), pak ale postupně svoji hru zlepšovali, první čtvrtinu vyhráli
17:13 a poločas 32:25. Kroměříž byla
v prvním poločase velmi nervózní a
inkasovala i technickou chybu. Po
přestávce se však naši střelecky trápili, ve třetí čtvrtce dali jen šest bodů,
soupeř na začátku posledního dějství
odskočil na 9 bodů a našim se už manko vygumovat nepodařilo.
Pro Děčín tak sezóna skončila. Přesto ji ale lze hodnotit kladně, vždyť
loni se kadeti do play-off vůbec nedostali.
BK Horejsek Děčín - Slavia MBA
Kroměříž 50:62 (32:25)
Body Děčína: Hammerle 18, Ondráš 10 (2x 3), Maděra 10, Trbola 4,
Josefus 3 (1), Jezbera 3, Janoušek 2.
-bk-
Stříbro pro mladé basketbalisty
Dvě družstva BK Děčín U12 oslabená o žáky ZŠ Komenského, vzdělávající se na škole v přírodě, se o
minulém víkendu zúčastnila basketba-
Futsalový
svátek v pátek
Zápas 2. kola krajské části poháru
ve futsalu, ve kterém DeNas Krásný
Studenec vyzve špičkový český tým
Balticflora Teplice, se uskuteční v
pátek 16. května od 19.00 ve sportovní hale v Libouchci. Vstup na zápas
je volný.
Pro hráče Balticflory bude utkání
generálkou na finálovou sérii play-off
1. ligy, v níž se utká s Erapacem Chrudim.
-pro-
lového turnaje v Ústí nad Labem.
Děčínské áčko vyhrálo svoji skupinu, v semifinále pak porazilo děčínské béčko, složené výhradně z dívek.
Ve finále však nestačilo na hráčky ústeckého Slovanu a skončilo tak druhé.
Béčko Děčína ve skupině jednou
prohrálo, v nedělním semifinále pak
podlehlo áčku Děčína a v boji o bronz
nestačilo na rychlé chlapce z německého Chemnitz.
Výsledky děčínských týmů - základní skupina: BK Horejsek Děčín A
- Sluneta Ústí B 58:8, Chemnitz 37:31,
Most 56:48; BK Horejsek Děčín B Dresden Titans 42:29, Sluneta Ústí C
54:33, Slovan Ústí n. L. 16:66; semifinále: Děčín A - Děčín B 51:18, o 3.
místo: Děčín B - Chemnitz 17:74; finále: Děčín A - Slovan Ústí 38:50.
-bk-
Trialový svátek v Děčíně
Tomáš Eibl bojuje na jedné z překážek před obchodním domem Kotva během 1. kola ČP v trialu.
-blc-
Prostor před obchodním domem
Kotva a skála pod děčínským zámkem
byl v sobotu místem konání 1. závodu Českého poháru v cyklotrialu.
Akce se zúčastnily dvě desítky jezdců včetně těch nejlepších českých, kteří bavili diváky parádními kousky a
někdy až neuvěřitelnými výkony.
Před Kotvou probíhalo klání na čtyřech umělých překážkách, z nichž jedna se tyčila několik metrů do výšky, k
vidění byla i překážka v podobě dvou
autovraků. Pod zámkem se pak bojovalo na přírodní překážce.
Vítězem kategorie Elite 26“ se stal
Roman Chvojka, děčínský zástupce
Tomáš Eibl se bohužel do finále neprobojoval. Prvenství v Elite 20“ +
24“ získal Vašek Kolář, v Expertech
byl nejlepší Lukáš Valný, kategorii
Hobby ovládl Marek Buchtele, soutěž žen vyhrála Marie Křivová. -blc-
24
Sport, inzerce
Děčínský Dolenský (s míčem) se v duelu s vedoucí ústeckou Spolchemií sice
gólově prosadil, přesto jeho tým podlehl lídru 2. ligy 8:13.
-blc-
Pólisté zachránili 2. ligu
Padesátimetrový bazén děčínského
aquaparku byl v sobotu dějištěm 6.
turnaje 2. ligy mužů ve vodním pólu
a hráči pořádajícího SK Děčín se dvěma vítězstvími dostali na předposlední místo tabulky, čímž si zajistili účast
i v dalším ročníku 2. ligy.
SK Děčín - Spolchemie Ústí n. L.
8:13 (2:3, 1:2, 3:3, 2:5)
Děčané drželi s lídrem soutěže krok
tři čtvrtiny. Bohužel, neproměněné
standardky a přesilové hry v konečném účtování chyběly. Soupeř trestal
každou chybu, gólově ale utekl až v
samém závěru. Branky Děčína: Beytler 3, Košik 2, Dolenský, Holfeld,
Raška.
SK Děčín - TJ Tábor
18:9 (6:3, 5:2, 3:3, 4:1)
Domácím hráčům vyšel vstup do
zápasu, když proměňovali šance ze
všech postů. V obraně se dařilo Marešovi eliminovat nebezpečného cen-
tra soupeře. Zlepšily se přesilové hry,
přihrávky i využívání šancí a Děčín si
trpělivou hrou vybudoval dostatečný
náskok. Branky: Košik 7, Beytler 3,
Mareš 3, Kučera 3, Dobrovolný, Dolenský.
SK Děčín - Stepp Praha B
14:10 (3:1, 4:4, 5:4, 2:1)
Pražané si přivezli posily z A družstva, jenže Děčanům opět vyšel vstup
do zápasu a získali dvoubrankové vedení. Po odstoupení Košika pro indispozici musel hrát na postu centra Kučera, který to zvládl. Ostatní hráči
využívali šancí, kterých nebylo tolik,
ale dařilo se. Ve třetí čtvrtině soupeř
snížil na rozdíl branky, naštěstí naši
kontrovali brankami Beytlera z dálky
a náskok již nepustili. Vítězstvím se
posunuli právě před Stepp. Děčín má
navíc k dobru turnaj v Plzni. Branky:
Beytler 5, Mareš 3, Košik 2, Kučera
2, Šonka 2.
-sýa-
Sjezdový 3DH Cup odstartoval
Neoficiální pohár ve sjezdu horských kol, 3DH Cup, odstartoval v
sobotu svou už 11. sezónu. Úvodní
závod se jel v Meziboří na tradičně
krátké, ale velmi rychlé trati, kde je
každá chyba znát na konečném čase.
Jely se opět dvě jízdy, z nichž se počítala ta rychlejší. Pořadatelé se rozhodli zrušit kategorii Hardtail (pevný
rám), jezdci na „pevňácích“ startují v
kategorii Full Suspension, ale vyhlašováni budou zvlášť. V závodě se objevila i řada děčínských jezdců, kteří
získali několik medailí.
Tu nejcennější, zlatou, vybojoval
Vladimír Picek (Bike Plac Racing),
který kategorii Masters vyhrál časem
1:28,61 před Martinem Pajmou (Gigantic Racing Team,1:31,94) a Milanem Čižinským (Bike Plac Racing,
1:33,57).
Další medaili pro Děčín získal Šimon Mánek (Bike Strike team) v kategorii Junioři (38 startujících), kde
časem 1:30,56 nestačil pouze na ví-
tězného Martina Lebla (Krabcycles
Trek, 1:23,59). Třetí skončil Vojtěch
Roušavý (Krabcycles Trek, 1:32,40).
Nejpočetněji obsazenou kategorií
byla Full Suspension, kde se představilo téměř sto jezdců! Vítězem se stal
Jan Čepelák (1:20,91), druhý byl Ondřej Štěpánek (oba Krabcycles Trek,
1:23,02) a třetí dojel Martin Picek,
nová posila týmu GT KURsport, jenž
cíl proťal v čase 1:23,37. Dařilo se i
dalším jezdcům KURsport - Kryštof
Jetmar byl pátý (1:25,70), Lukáš
Huml devátý (1:27,88) a Ondřej Fiala
šestnáctý (1:28,95).
Vítězem „pevňáků“ se stal Štěpán
Laurin (H.R.T., 1:32,79), který si dojel pro 27. místo v celkovém pořadí
kategorie Full Suspension.
Na startu se objevilo také pět žen, z
nichž nejrychlejší byla Simona Jirková (Giant Cycling Team, 1:35,46).
Čtyřdílný 3DH Cup bude pokračovat 7. června v Jiřetíně pod Jedlovou.
-blc-
15. května 2014
Download

Prohráli jsme... Ale hřiště bude!