profi
poradenství
& finance
12/2013
Jak „obsloužit“
poradce
Jak
na klienty
„po krizi“?
Finanční
gramotnost
Čechů
je bídná
Martin Vlnas
Ovládne
internet i finance?
E
zaměřený na region ČR a Střední Evropy
51%
L J
&
E J A
6,7 %
K
F
*
L
$
:
L
&
$
E W
W
E
W@ K
SW
W
E
&
J
K
E
E
W
K
Data k 30. 9. 2013;
Zdroj: ING IM, vypočítáno
na základě historických údajů
Fond je 5násobným vítězem
soutěže Zlatá koruna
E
W
aktiv je investováno
na českém trhu
Za uplynulých 10 let přinesl
investorům průměrný roční výnos
L
:
S
editorial
E
Největší akciový fond
Vážení a milí čtenáři,
Ježíšek letos zřejmě přinese novou vládu,
ale má s ní tolik práce, že na ostatní dárky
mu asi dost času ani energie nezbývá. On
se ostatně celý letošní rok nějak „nepřetrhnul“, takže nejen počítání dárků, ale ani
produkce nebudou nijak slavné. Kdo ví, zda
to není jen první náznak budoucích hubenějších let. Těch třeba nemusí být hned
sedm jako oněch biblických, ale zda se vůbec dočkáme nějakých výrazně tučnějších,
zpochybňují i renomovaní ekonomové.
A jak hledá své nové paradigma ekono-
W
S
S
Nastavte si svůj
investiční rytmus
&
PROFI
PORADENSTVÍ
& FINANCE
Vydává: A 11 s.r.o., Bělehradská 92, 120 00 Praha 2
Registrace: MK ČR E 21144
L
Ročník: I, vychází měsíčně
Náklad: 10 000 ks
Datum vydání: 16. 12. 2013
Adresnou distribuci zajišťuje společnost SEND
předplatné spol. s r.o.
"
mie, tak se i domácnosti postupně učí, jak
opatrněji zacházet se svými zdroji. Rychle
ale pochopily, že je lépe včas utáhnout
trochu cash-flow, než riskovat pád do pasti,
navíc jim mizí jejich tradiční spořicí
výnosy. Sazby jsou tak nízké, že je vidí jako
„potenciální hrozbu pro pojišťovny v EU“
třeba už i evropský orgán pro pojišťovnictví
a zaměstnanecké penzijní pojištění EIOPA.
Pojďme si tipnout, zda se v příštím roce dočkáme záporných sazeb – v USA je zvažují
komerční banky, v Evropě i ty centrální.
Před čím však zprostředkovatelský byznys
neuteče, je nový občanský zákoník a jeho
nezvyklé pojmy jako třeba „pojistný zájem“
(a jeho zánik), anebo dokonce nesrovnalost mezi nabízeným pojištěním a zájemcovými požadavky (§ 2789). A to ani
nepomyslet na benchmarky ČNB – skoro je
mi pojišťoven až líto.
Nu ale Vánoce by měly být hlavně na jiné
myšlenky než starosti. A nový rok určitě
i něco pozitivního přinese!
Petr Fejtek
Adresa redakce:
Profi Poradenství&Finance
Milady Horákové 119, 160 00 Praha 6
Právní upozornění: Tento dokument má pouze informační charakter, nejedná se o nabídku ke koupi cenných papírů a jeho text není právně závazný. Za ztrátu, která by mohla čtenáři případně vzniknout použitím informací
uvedených v tomto dokumentu, nenese ING Investment Management (C.R.), a. s. žádnou zodpovědnost. S investováním jsou spojena některá rizika. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice
může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Všechny důležité informace a dokumenty týkající se zmiňovaných fondů, včetně souvisejících rizik, jsou k dispozici v prospektu zveřejněném na www.ingfondy.cz.
prosinec 2013
4-7
Stalo se
8-9
Ovládne internet i finance?
10–11 Jak „obsloužit“ poradce
12
Cíle finančního arbitra
13
Daňový Absurdistán v rozpuku
14–15 V Broker Consulting
jsou poradci nejvýkonnější
16–17 Zveme ke spolupráci vizionáře
18–20 Malá investiční akademie:
Situace ve 3. pilíři po třetím čtvrtletí
Miliardové kompenzace
21
Pod lupou – Oceňovací tabulky
pojišťoven
22–23 Růstu zaměstnanosti nestačí
jen nově natištěné peníze
24–25 Je životní pojištění pro pojišťovny
opravdu tak špatný byznys?
26
RŽPD od UNIQA s inovacemi
27
FLEXI v novém roce nově
28–29 Přelomové flotilové produkty
30–31 Jak na klienty „po krizi“?
Šéfredaktor: Petr Fejtek, [email protected], 603 558 880
Redakce: Jana Schillingová, [email protected]
Předplatné: www.profipf.cz nebo 603 239 737
Inzerce: Aleš Zavoral, [email protected], 777 940 614
Pavel Horský, [email protected], 775 940 614, 605 232 389
Grafika: IM agentura, [email protected]
Zákaznická linka: 603 239 737
Internet: www.profipf.cz
32–33 Finanční gramotnost Čechů je bídná
Redakcí nevyžádané příspěvky se nevrací.
42
34–35 Střední třída – revír bank i poradců
36–38 Katalog pojištění nemoci
40–41 Nejvyhledávanější fondy: TOP 35
Mystery shopping
Objednávám předplatné měsíčníku
Profi Poradenství&Finance na 12 měsíců za cenu 649 Kč
Způsob platby..........................................................................................................
Předplatné se automaticky prodlužuje, dokud není zrušeno.
Cena je platná od 19. 8. 2013
Údaje pro fakturaci ..................................................................................................
Faktura ...................................................................................................................
IČ ...................................................... DIČ ..............................................................
Adresa objednavatele ..............................................................................................
Č. účtu ....................................................................................................................
Název organizace ....................................................................................................
Vyplněný lístek odešlete na adresu: Profi Poradenství&Finance, A 11 s.r.o.
Milady Horákové 119, 160 00 Praha 6, ☎ 603 239 737
Internet: www.profipf.cz  E-mail: [email protected]
Příjmení ................................................ Jméno .....................................................
Ulice č.p. .................................................. Obec .....................................................
Název organizace ....................................................................................................
Vyplněním kuponu souhlasím s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu tohoto kuponu byly po dobu
deseti let zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/20 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, spol. A11 s.r.o. se sídlem: Bělehradská 568/92, 120 00 Praha – Vinohrady,
jako správcem, k nabízení výrobků a služeb správce, k průzkumu trhu, analýz, organizování
dalších akcí, zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických
prostředků. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoli odvolán na adrese správce.
Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou (nehodící se škrtněte).
Příjmení ................................................. Jméno ...................................................
Razítko, podpis:
Profese.................................................... e-mail .....................................................
Adresa pro doručování: (je-li shodná s adresou objednavatele, nevyplňovat)
INVESTMENT MANAGEMENT
obsah
ANO
NE
Ulice č.p. ................................ Obec ........................................................................
Kód: 1310
PPF001
stalo se
Soukromý sektor
0
1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
4
12 / 2013
Americké akciové indexy sice dobývají nová a nová
historická maxima, ale podle věhlasného investora
Warrena Buffetta to jsou úrovně racionální, pouze už
ne tak levné, jako před pěti lety: „Teď je vidím po velkou většinu času mírně níže, mírně výše, ale rozhodně
nejsou překoupeny. A stejně tak – rozhodně už nejsou extra levné.“ Investor přiznal, že si nyní netroufá
odhadnout blízký výhled, kromě toho, „že za pět až
deset let ode dneška rozhodně budou výš“.
Další růst mají před sebou americké akcie podle
profesora Jeremyho Siegela, který na základě budoucích očekávaných firemních zisků označil za férovou
hodnotu indexu DJIA metu 18 tisíc bodů. Připomeňme, že v lednu Siegel vytyčil historické maximum
indexu S&P 500 nad 1800 body. „Letos jsme svědky
růstu zisků o 10 až 12 %, což je v prostředí utlumené
ekonomiky více než solidní výkon,“ uvedl Siegel. „Naše
současné výhledy ukazují na dalších 8 % růstu v roce
příštím a více, pokud ekonomika zrychlí,“ uvedl Siegel.
Kde jsi, kolego/yně?
Americká Národní agentura pro bezpečnost (NSA)
prý podle listu Washington Post denně sleduje polohu téměř pěti miliard mobilních telefonů v zahraničí,
včetně těch, které patří Američanům.
12 / 2013
Index cen výrobců v eurozóně
7%
6%
5%
PPI y/y
4%
3%
2%
1%
PPI bez energií y/y
0%
–1 %
–2 %
5
9-13
50
Již více než pět let trvající problémy hospodářství
vyspělých zemí se z původně finanční krize změnily
v dluhovou (také Velká krize). Jsou základem krize
v eurozóně veřejné finance, anebo zadlužení veřejného sektoru? Jsou zdrojem problémů vlády a jejich
vrozená neschopnost nežít nad poměry, anebo
úvěrový boom a následné bubliny? Po jejich prasknutí
byly vlády donuceny absorbovat ztráty, které vznikly
bankám. K nim se přidaly cyklické deficity a růst vládního dluhu tak představuje spíš jen pouhý důsledek
prvotní příčiny ve formě soukromého dluhu.
Graf ukazuje vývoj veřejného a soukromého dluhu
v 17 vyspělých ekonomikách a je z něj patrné zejména
následující: Veřejný dluh (kromě růstů po obou válkách) rostl od konce 70. let až do poloviny let 90., poté
ale až do krize 2008 klesal.
Dluh soukromého sektoru si pak relativně k HDP
držel poměrně stabilní vztah až do 70. let. Pak ovšem
došlo k nevídanému růstu.
Buffett: akcie stále „v normě“
Deflace ve výrobních cenách se v eurozóně výrazněji prohloubila, když index cen výrobců za říjen klesl
o 0,5 %, zatímco se čekal pouze 0,2% pokles. Za meziměsíčním poklesem indexu sice stojí hlavně energie,
jejichž výrobní ceny se v říjnu snížily o 1,4 %, i bez
nich by ale index klesl, byť pouze o 0,1 %. Snižovaly se
totiž také ceny zboží běžné spotřeby o 0,3 %, přičemž
ceny kapitálového zboží a zboží dlouhodobé spotřeby
stagnovaly. Výrobní ceny meziproduktů klesly o 0,2 %.
Meziroční změna indexu o 1,4 % ukazuje, že ve výrobních cenách se deflace dál prohloubila. (v září byl
meziroční pokles 0,9 %). Také do meziročního poklesu
indexu hodně promlouvají energie a to už delší dobu.
7-13
Veřejný sektor
Příčiny Velké krize
Meziroční změna
indexu o 1,4 %
ukazuje, že
ve výrobních
cenách se deflace
dál prohloubila.
PPI v eurozóně padá do deflace
5-13
100
Investiční banka UBS zakázala všechny podoby
online chatu či sociálních sítí, jež zaměstnanci investiční divize používají, kvůli vyšetřování FX manipulací
globálními regulátory, které se o tyto komunikace zajímají. Stejný krok podle agentury Bloomberg zvažuje
i JPMorgan.
3-13
Vývoj veřejného a soukromého dluhu
Výkonný výbor Evropské federace pojišťovacích
zprostředkovatelů (BIPAR) vyhověl žádosti AFIZ , o.s.,
o přijetí do této evropské organizace sídlící v Bruselu.
BIPAR sdružuje 52 národních asociací zprostředkovatelů z 32 zemí, které zastřešují nejenom oblast pojištění, ale i ostatní finanční produkty. Je tak největším
sdružením finančních zprostředkovatelů v Evropě
a disponuje výjimečným profesionálním aparátem,
který se nepřetržitě věnuje sledování a připomínkování návrhů evropské legislativy všech segmentů
finančního trhu.
Jak vysvětluje generální sekretář AFIZ Petr Šafránek:
„Máme tak možnost nejen vývoj v Evropě podrobně
sledovat, ale prostřednictvím BIPAR i přiměřeně ovlivňovat, což je v době překotných legislativních změn
velmi důležité.“
1-13
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Žádný Facebook ani chat
11-12
2005
AFIZ je členem BIPAR
9-12
2003 2004
135
7-12
0
140
5-12
50 000
145
3-12
100 000
150
1-12
150 000
Index S&P Case-Shiller, s.a., leden 2000 = 100
155
11-11
200 000
160
9-11
250 000
165
7-11
300 000
Vývoj indexu S&P Case–Shiller
170
5-11
350 000
Index S&P/Case-Shiller ukazuje, že ceny domů
v největších dvaceti amerických městech se za září
zvýšily o rovné 1 %. Znamená to zrychlení oproti
srpnovým 0,9 % a růst je také mírně vyšší než konsenzuální odhad nastavený rovněž na 0,9 %. Ceny domů
neztrácejí na tempu ani když se podíváme na meziroční změnu. Oproti minulému září je zmíněný index
o 13,3 % výš, zatímco v srpnu to bylo 12,8 %. Současné
tempo je tak nejrychlejší od února 2006. Stavebních povolení v USA za říjen přibylo 6,2 %.
Jak říjnová, tak zářijová data znamenají pozitivní překvapení a naznačují, že stavební aktivita po několika
měsících útlumu znovu nabírá na tempu.
3-11
V roce 1993 byla založena ryze česká Finanční
skupina Fio. Po dlouhodobém a úspěšném působení
na trhu získala jedna z jejích společností v roce 2010
bankovní licenci a vznikla tak Fio banka – banka
která nabízí běžné bankovní služby bez poplatků při
současném trvalém udržování vysoké technologické
úrovně služeb. I jubileum oslavila několika novinkami:
možností založit si běžný účet s číslem podle vlastní
volby (8–10 číslic, nesmí být již obsazené) nebo přes
internetbanking dobíjením kreditu T-Mobile včetně
předplacených karet virtuálních operátorů v této síti.
Podle výzkumů nadpoloviční většina Čechů vnímá
pozitivně i české vlastnictví banky.
Newyorská burza NYSE ve spolupráci se společností
iBillionaire spustila nový index, který sleduje vývoj
akciových podílů významných investorů. Index iBillionaire tak umožňuje nechat se inspirovat investičními
kroky známých miliardářů, například Warrena Buffetta.
Index iBillionaire tvoří 30 podniků z S&P 500,
do kterých sledovaní miliardáři investovali nejvíce
prostředků. Tito investoři ve srovnání s těmi drobnými
disponují naprosto odlišným časovým horizontem,
postojem k riziku a finančními nástroji. Mohou si
dovolit velké ztráty a investují v horizontu desetiletí
nebo dokonce generací. Mají rovněž možnost využívat zajišťovací strategie a opce ke zvýšení výnosů
a snížení rizik.
1-11
2-11
3-11
4-11
5-11
6-11
7-11
8-11
9-11
10-11
11-11
12-11
1-12
2-12
3-12
4-12
5-12
6-12
7-12
8-12
9-12
10-12
11-12
12-12
1-13
2-13
3-13
4-13
5-13
6-13
7-13
8-13
9-13
Fio je již 20 let
Zotavení nemovitostí v USA
1-11
Stalo se...
Investovat podle miliardářů
stalo se
Ivan Špirakus v čele AČPM
Valná hromada Asociace českých pojišťovacích makléřů zvolila 2. prosince 2013 nové statutární orgány
Asociace na další dvouleté funkční období. Kromě
sedmičlenného prezídia v souladu se Stanovami rovněž zvolila Etickou komisi, která dohlíží na dodržování
Kodexu etiky člena AČPM, a Revizní komisi ke kontrole
hospodaření.
Na následném ustavujícím zasedání nového
prezídia téhož dne pak byl do funkce předsedy AČPM
zvolen Ivan Špirakus, generální ředitel společnosti
INSIA, dlouholetý člen Prezídia AČPM a zakládající
člen Komory pojišťovacích makléřů, s níž se AČPM
v roce 2005 sloučila.
Za hlavní úkol nového vedení AČPM lze považovat
změny v regulaci související s právě projednávanou
revizí Směrnice EU o zprostředkování pojištění (tzv.
IMD II).
Ivan Špirakus
Záporné sazby?
Exministr financí USA Larry Summers tvrdí, že dlouhodobá stagnace je hlavně problémem poptávky.
Summers přitom odhaduje, že reálné sazby, které by
zajistily plnou zaměstnanost, se nacházejí kolem minus dvou až tří procent. To je v prostředí nízké inflace
nedosažitelné.
Nezaměstnanost v USA pod 7 %
Počet pracovních míst se v americké ekonomice
za listopad zvýšil o 203 tisíc (po 200 tisících v říjnu),
čímž opět překonal konsenzus. V sektoru služeb přibývala místa pomaleji než v říjnu, kompenzací však byl
nejsilnější nárůst v průmyslu za letošní rok a kladný
přírůstek ve státní sféře. V obchodě a dopravě vzniklo
60 tisíc míst, následoval průmysl s 44 tisíci a školství
a zdravotnictví, kde se zaměstnanost zvedla o 40
Trh práce USA
350
9,5
Míra nezaměstnanosti v %, pravá osa
300
9,0
250
8,5
200
8,0
150
7,5
100
Změna počtu pracovních míst tis.
50
7,0
6
9-13
11-13
7-13
5-13
3-13
1-13
11-12
9-12
7-12
5-12
3-12
1-12
9-11
11-11
7-11
5-11
6,5
3-11
1-11
0
tisíc. Veřejný sektor vytvořil 7 tisíc míst po poklesu
v předchozím měsíci. Zaměstnanců mírně ubývalo
ve finančním sektoru a médiích.
Nezaměstnanost tak poklesla na 7% metu (po 7,3 %
v říjnu), když očekáván byl pokles pouze na 7,2 %.
Mladé nelákají banky, ale technologie
Rekordní počet absolventů ekonomických škol hledá práci v technologickém sektoru, zájem o finance
naopak klesá. Příčinou jsou dozvuky finanční krize
spojené s dlouhou pracovní dobou a snižováním
platů na Wall Street. Letos získalo práci v technologickém sektoru 18 % absolventů Harvard Business
School, v roce 2012 to bylo jen 12 %. Podobný posun
zaznamenali na Yale University a Cornell University, kde se podíl zájemců o práci v technologických
společnostech v posledních dvou letech zdvojnásobil.
Ve financích přitom letos našlo práci 27 % absolventů
Harvardu, zatímco loni to bylo celých 35 %. Na MIT
tento poměr klesl z 27 % na 16 %. Banky sice také
stále nabízejí práci mnoha novým zaměstnancům,
jejich počty ale klesají a platí to zejména o investičním
bankovnictví.
Bohatí: podnikatelé i svobodná povolání
Počet klientů ČSOB Private Banking za posledních
pět let rostl průměrně ročně o 2 % a výše jejich aktiv
za stejné období o 8 %. Největší skupinu tvoří majitelé
společností (asi 35 %) a osoby samostatně výdělečně
činné (přibližně 24 %). Mezi další kategorie movitých
osob patří top manažeři, dřívější vlastníci společností,
rodinní příslušníci a v menšině i sportovci a známé
osobnosti.
Podle průzkumu angažovanosti privátních klientů
ČSOB v charitativní oblasti se přibližně 85 % movitých
lidí v Česku pravidelně či příležitostně věnuje některé
dobročinné aktivitě. Stejné procento respondentů
považuje za nejdůvěryhodnější poskytnutí věcného
daru. Pravidelnému přispívání na dobročinnost se
věnuje zhruba třetina oslovených privátních klientů
ČSOB.
V Řecku levněji
Pod tlakem krize zaznamenalo Řecko v listopadu
rekordní deflaci. Spotřebitelské ceny se meziročně
propadly téměř o 3 %, tedy nejprudším tempem
od začátku sledování těchto údajů v šedesátých
letech minulého století.
Spotřebitelské ceny tlačí dolů hospodářská recese
a klesající mzdy. Statistický úřad potvrdil, že řecká
ekonomika ve třetím čtvrtletí meziročně klesla o tři
procenta. Propad nicméně zpomalil z 3,7 % v předchozích třech měsících.
Nobelista varuje před dluhy
Světovému hospodářství příští rok reálně hrozí
recese v důsledku vysokých rozpočtových deficitů
ve Spojených státech a v Evropě. V rozhovoru pro
agenturu Reuters to řekl nositel Nobelovy ceny
za ekonomii Eugene Fama.
Vysoké zadlužení vlád v USA a v evropských zemích
podle Famy představuje trvalou hrozbu pro světovou
ekonomiku. „Můžeme dospět do bodu, kdy finanční
trhy řeknou jejich dluhům ne, a ony se nebudou
schopny samy financovat,“ prohlásil Fama. „Pokud
přijde další recese, bude celosvětová,“ dodal.
Fama se v rozhovoru vyjádřil rovněž k současným
vysokým cenám akcií. Podniky podle něj po krizi z let
2008 a 2009 zvýšily svou efektivitu. „Reakcí firem bylo
zeštíhlování a výrazné zvyšování efektivity. Staly se
tak vysoce ziskovými a ceny jejich akcií rostou,“ uvedl
Fama.
12 / 2013
ostatní, o čem jste si mysleli, že je to bezpečné úložiště hodnoty,“ radí otevřeně investorům Erik Nielsen
stojící v čele ekonomického výzkumu italské bankovní
skupiny UniCredit. Tou správnou sázkou na další roky
jsou podle něho bezpochyb akcie.
Hlavní ekonom UniCreditu sám sebe označil za „super-býka“. Věří totiž prý v růst akcií na trzích po celém
světě, a to po dalších několik let. Zatímco většina
ekonomů investičních bank čeká, že Fed poprvé omezí tyto nákupy až na konci prvního kvartálu příštího
roku, Nielsen varuje, že se tak „velice pravděpodobně“
stane už v lednu.
Telekomunikace
už „nejedou“
Skončil zlatý věk?
Podle hlavního ekonoma HSBC Stephena Kinga
už není otázkou, zda do ztracené dekády spadneme,
ale to, zda se z ní dokážeme dostat. Namísto o recesi
a oživení bychom měli hovořit o pokračující stagnaci. Nemá smysl přemýšlet nad tím, zda spadneme
do ztracené dekády ve stylu Japonska. Otázkou je
pouze to, zda se z ní můžeme dostat, protože naše
ekonomiky už nějaký čas dusí.
Konec 20. století se stále více jeví jako zlatý věk, kterým si vyspělé ekonomiky už prošly a jenž se nebude
opakovat. Vytvořil ho konec protekcionismu, obrovský
růst nabídky práce odrážející větší participaci žen,
zlepšení systému vzdělávání, růst hypotečního dluhu
a další faktory. Technologie se dále vyvíjí, ta ale onen
zlatý věk sama o sobě nevysvětluje.
Segment telekomunikací se po strukturálních změnách v 90. letech minulého století zařadil k tradičním
a významným odvětvím v České republice. Tržby
vykazovaly nárůst až do roku 2008. Pak přišel zlom.
Společnost Bisnode hodnotila vzorek 55 firem
telekomunikačního odvětví v období 2009 až 2012.
V rámci hodnocené skupiny se tržby v uvedené době
snížily o 14,4 %. Zisk firem ve stejném období poklesl
o 45,7 %.
Podle hlavního
ekonoma HSBC
Stephena Kinga
už není otázkou,
zda do ztracené
dekády
spadneme,
ale to, zda se
z ní dokážeme
dostat.
Top 55 firem telekomunikace
– HV za účetní období (mil. Kč)
Prodejte „bezpečné“ a kupte akcie
„Měli byste prodat americké, britské i německé
dluhopisy, švýcarský frank, japonský jen, zlato i vše
12 / 2013
7
rozhovor
Ovládne internet i finance?
Lze dnes podpořit klasické poradenství i kvalitním servisem přes internet?
Jaké zkušenosti má Martin Vlnas, ředitel dceřiné společnosti Partners media, která
provozuje web Peníze.cz, po prvních měsících ostrého provozu služby Ušetři.peníze.cz
propojující klienty a poradce Partners.
O potenciálu prodeje přes internet
se vedou diskuse už léta…
Ano, to je pravda. Právě možnost oslovit
nové klienty byla jedním z hlavních motivů k akvizici Peníze.cz. Vše ale potřebovalo
svůj čas. Primárně bylo nutné „pročistit“
obsah, obměnit redakční tým a najít
témata a nástroje, které lidem pomáhají
zorientovat se v české finanční džungli.
Jakmile se výrazně zvedla návštěvnost
a web se dostal do černých čísel, nadešel
čas pro další krok.
Online byznys?
Já bych to nazval spíš propojení klientů
s poradci, ale proč ne. Prakticky šlo spíše
o rozšíření obsahu čítajícího v té době
kalkulačky, produktová srovnání, články
a mnoho dalšího o další servisní sekci.
Pokud u nás lidé hledají informace o tom,
jaká hypotéka je dnes nejvýhodnější nebo
jak se správně pojistit, proč jim kromě
informačního servisu nenabídnout také
produktový servis – možnost si u nás
pojištění nebo hypotéku poptat. Byl to
logický krok ve vývoji webu směrem k full
servisu.
Vstupují nějak Partners do obsahu
Peníze.cz?
Pokud myslíte do obsahu Ušetři.peníze.
cz, tak rozhodně. Drtivá většina produktů, které mohou klienti poptat, pochází
z portfolia Partners. Pokud se ale ptáte
na to, zda ovlivňují chod redakce, tak ne.
Samozřejmě publikujeme texty, jejichž
autory jsou poradci nebo zaměstnanci
Partners a texty kolegů z Fincentra u nás
asi ještě nějaký pátek nenajdete, ale to je
vše. Neříkám, že občas nějaké podobné
nápady nejsou, ale úspěšně se jim bráníme. A očividně to vidí a vnímají i čtenáři
– od chvíle, kdy jsme Peníze v listopadu
2011 koupili, vzrostla návštěvnost více
8
než devětkrát – dnes k nám chodí zhruba
900 tisíc lidí měsíčně. Naše filosofie stojí
na jednoduché myšlence – být klientovi
na blízku, když zjistí, že by se mu nějaký finanční produkt mohl hodit. Díky perfektní
optimalizaci pro vyhledávače jsme ho pak
schopni přivést k nám, poskytnout mu
dostatek nezávislých a objektivních informací o tom, co hledá, a pak, když už ví, co
chce, mu nabídnout, že mu se sjednáním
daného produktu nezávazně a nezávisle
pomůžeme.
Víte, jaké produkty u vás lidé
poptávají?
Víme. Zpočátku jsme měli ambice nabízet
opravdu vše, co mají Partners v portfoliu.
Postupem času jsme ale zjistili, že je efektivnější vybrat několik klíčových produktů
a na jejich propagaci se soustředit. Třeba
o klasické investice zkrátka Češi na internetu zájem nemají, a ani na specializovaném finančním webu. Je to překvapivé,
ale více poptávek generujeme i na životní
pojištění, o kterém se neustále říká, že se
musí prodat, že ho lidé nechtějí. Dnes tak
na webu v obchodní sekci najdete čtyři
hlavní a dvě vedlejší kategorie. Dominantní jsou tři. Největším generátorem zájmu
jsou hypotéky, které těsně následuje zajištění na stáří – lidé sice nechtějí investovat,
ale na svou budoucnost očividně myslí,
což je šance pro poradce, jak jim základy
pravidelného investování srozumitelně
vysvětlit. Poměrně dobře, jak jsem již
zmínil, funguje i životní pojištění, ale
poptávka po pojištění neživotním je stále
přece jen vyšší.
V čem jste jiní než ostatní? Chytrý
Honza, produktové srovnávače,
leadové generátory…
Všechny tyhle projekty mají jeden zásadní
nedostatek. Většinou nabízejí nebo srov-
návají něco, co sami neprodávají. Fungují
tak pouze jako další mezičlánek mezi klientem a produktem. U „retailových“ produktů, které je možné sjednat celé online,
navíc srovnávače brutálně tlačí na cenu
– kupuje se jen to, co je nejlevnější –, což
vede pouze k tomu, že lidé končí s braky,
které jim v klíčové chvíli nepomohou. Viz
třeba situace na trhu s povinným ručením
a logická reakce velkých pojišťoven. U hypoték nebo pojištění zase ostrouhá poradce, protože si mezičlánky ukrajují čím dál
větší kus provize. Trpí ale i klient, protože
rádoby exkluzivní lead na hypotéky je
prodán pěti různým firmám a poradcům,
které klienta otravují do zblbnutí.
My jsme se vydali jinou cestou s jasným
cílem: odlišit se od ostatních a dopřát
klientovi pocit bezpečí. Určitě nebudeme nabízet – a už vůbec ne srovnávat
– konkrétní produkty, ale navrhovat
různé varianty řešení. Důsledně budeme
zjišťovat, co klient opravdu potřebuje,
a vysvětlovat mu, jaký užitek mu dané
řešení přinese – i za cenu toho, že třeba
u pojištění aut zaplatí více, než jinde. Naši
analytici produktům rozumějí a vědí, co je
pro klienty v dané situaci nejlepší.
varianty hypotéky, které by klient v dané
konkrétní situaci mohl zvolit. Ty následně
vloží do Ušetři a pošle klientovi email
obsahující link na naši nabídku. Pokud
se klientovi návrh řešení líbí, je vše jasné
a dojde k předání kontaktu prověřenému
expertovi na hypotéky působícím poblíž
klientova bydliště, který byznys realizuje.
Pokud klientovi něco není jasné, vše se
ladí, než je spokojen. Pokud nemá zájem,
poděkujeme mu za jeho čas a popřejeme
mnoho dobrého.
Kolik už jste vygenerovali leadů?
Za zhruba tři měsíce ostrého provozu jsou
to vyšší stovky. Vše ale neustále ladíme,
učíme se… Proto věřím, že bychom
od ledna mohli měsíčně generovat zhruba
šest set leadů. To už je slušné. I když při
návštěvnosti webu je to vlastně pořád
málo, prostor pro růst tu tedy určitě je.
Máte obrovský počet unikátních
návštěvníků, jak to?
Měsíčně chodí na Peníze.cz 900 000 lidí,
což je 14 % české internetové populace.
Začínali jsme přitom před třemi lety
na 100 tisících. Vloni v lednu jsme dokonce poprvé a zatím naposled přeskočili
milion reálných uživatelů měsíčně. Jak
jsem už říkal, nejdůležitější jsou pro nás
vyhledávače – z nich k nám chodí zhruba
86 procent všech lidí. Jsme mezi prvními třemi odkazy na většinu důležitých
finančních slov. Zkuste si to sám – hypotéka, investice, podílové fondy, kalkulačka čisté mzdy… To je klíč k úspěchu.
Nejsme a nikdy nebudeme jako novinky.
cz nebo idnes.cz, kam lidé chodí během
pravidelného ranního kolečka, protože
jsou zvědaví, co dělá ramlice nebo, v tom
lepším případě, jak pokračují jednání
o nové vládě. K nám chodí lidé, když
něco potřebují, a nevědí, kde to najít.
Máme pět, šest klíčových stránek, které
generují obrovskou návštěvnost, zhruba
třetinu z celého koláče, a pak doplňkové servisní věci jako Obchodní rejstřík,
Registr finančních poradců ČNB, zákony,
volná místa na úřadech práce
a Rejstřík sociálních služeb. Tam
jsou i domovy důchodců, dětské
domovy atd., které si lidé mohou
najít podle kraje.
Ještě bych se zastavil u problému srovnávačů. Nemáte nějaký
nápad, jak udělat „polosrovnávač“, který by nekončil úplnou
cenou?
Máme, vyvíjíme ho už nějaký
čas paralelně s Ušetři. Bude
to projekt, který se týká čistě
hypoték, protože u životka nebo
u investic se srovnává poněkud
obtížně. U hypotéky navíc lze
reálně – pokud člověk řekne
pravdu – vyhodnotit konkrétní
nabídky bank, udělat skóring
klienta, a poskytnout tak opravdu
relevantní nabídku. To bychom
rádi vyzkoušeli. Samozřejmě bez
konkrétního názvu produktu
i banky. My je vědět budeme, klientovi je ale prozradí až poradce
na společné schůzce. Zájemci
řekneme: za těchto podmínek
se ti nejvíc vyplatí jedna z těchto
čtyř hypoték…
Zmínil jste ještě bezpečí…
Tím jsem myslel, že pokud nám klient řekne ne, nebudeme mu třikrát volat a zjišťovat, jestli je jeho ne definitivní, nebo jen
ne, ale my tě stejně zkusíme ukecat. Stejně
tak u nás klient ví, že jeho kontakt nerozprodáme celému trhu.
Jak konkrétně funguje proces
třeba u hypoték?
A co když neprojde skóringem?
Jakmile vytvoří návštěvník na Ušetři.peníze.cz poptávku, přijde echo naší brněnské
analytičce Monice Anderlové. Ta zjistí,
jestli má všechny potřebné informace,
a na jejich základě namodeluje tři možné
Když nesplní podmínky, řekneme
mu, jsi na tom takhle, ale nevzdávej to, jsme velcí a umíme leccos
vyjednat, přijď za námi a my ti
zkusíme poradit.
12 / 2013
12 / 2013
9
rozhovor
Jak „obsloužit“ poradce
prakticky a srozumitelně. Vzděláváme
a intenzivně pracujeme na dalším rozšíření
vzdělávání, vytváříme srovnávací analýzy,
metodiky, komentujeme dění na trhu.
Část ze svého know-how nově nabízíme
i veřejně, přišli jsme s blogem – najdete jej
na blog.brokertrust.cz. Zatím si usazujeme
obsah a rozsah, ale moje vize je být celkově
daleko otevřenější. Pracujeme primárně
pro naše partnery, ale pokud informace
a přidaná hodnota, kterou vytvoříme, pomůže i jinému poradci, tak je to jen dobře.
Věřím tomu, že když i poradci z jiných firem
budou mít od Broker Trustu užitečné informace, budou vědět, kdo je Broker Trust
a co vlastně nabízí, můžou se pak kdykoliv
sami rozhodnout o poskytovateli svého zázemí. Jestli jim stojí za to být tam, kde jsou
nebo se třeba osamostatnit, jít do toho
se svým jménem, s kvalitní podporou
a servisem v zádech a poskytovat špičkové
poradenství svým klientům tak, jak chtějí
oni. Poradce je ten, kdo sedí s klientem
a řeší jeho život.
Další z projektů je video portál ze světa
financí fintv.cz. V neposlední řadě jsme
spustili webináře. V prvním jsme řešili nový
občanský zákoník, ale půjde o pravidelnou
aktivitu, témat máme celou řadu. Do dalšího roku máme připravené i další novinky
a budeme je postupně uveřejňovat.
Otevíráme se tak mnohem víc finančně
poradenskému trhu.
Asi nikdo nepochybuje o tom, že zázemí práce je pro poradce tak důležité, že je možná
až i důvodem pro změnu firmy... Co vše má poskytovat servis a jak probíhá kontrola
produkce či nastavení ochrany klienta? Jak v Broker Trust „nabíhá“ nový systém BeTy,
vysvětlí produktový a marketingový ředitel Marek Macura.
Novou komunikační platformu spustil
Broker Trust na podzim, ale jak dlouho
jste ji chystali?
Správně říkáte komunikační platformu.
Cílem projektu BeTy je poskytnout plnohodnotný nástroj a pracovní prostředí pro
finanční poradce. Roli BeTy bych přirovnal
k výkonné a kvalitní asistentce. Finanční
poradce toho musí zvládnout nesmírně
moc a ve svém životě hraje spoustu rolí.
Musí zvládat práci na PC, musí umět
komunikovat a prezentovat, volat, musí
být částečně psycholog, do toho je jeho
osobní život, kde má další životní role. My
chceme našim partnerům v tomto pomoci,
konkrétně jim v tom pomáhá BeTy, jejich
osobní asistentka.
Podle času na vývoj šlo snad o rekord
v oblasti IT...
Záleží, odkdy tento čas počítáte. První
úvahy o konceptu jsou tu už dlouho. Před
začátkem řešení IT jsme s našimi partnery
komunikovali o jejich představách a požadavcích, pak přišla na řadu IT firma, analýza, programování, testy a tak dále dokola.
Koncepce našeho předchozího systému
umožňovala na něj navázat, věnovali jsme
tomu poměrně dost času i úsilí, a to včetně
koordinace a komunikace s našimi partnery, takže na vývoji se podílela spousta lidí.
Udělali jsme si obsáhlou interní analýzu
a stávající funkcionalita je teprve začátek,
takový první krok, další budou následovat.
Takže jde nejspíš o modulární koncept,
kde se budou jednotlivé části postupně
přidávat?
Ano, je to tak. Plánujeme velké množství
funkcí, které postupně programujeme
a přidáváme, ale už současná podoba je
moderní plně funkční systém, což nám
potvrzují reakce samotných uživatelů, kteří
mají zkušenosti z různých firem a mohou
srovnávat. Na další plánované rozšíření
funkcí se moc těším, protože to bude znamenat pro poradce další kvalitativní posun
v podpoře jejich práce.
To je ovšem pro vaše spolupracovníky
vlastně „na pokračování“, myslíte, že
s tím nebudou mít problém?
Každý chce všechno a hned, ale ne
vždy se to potkává s kapacitami. Celá
škála nově vytvořených funkcí a spousta
zdánlivě drobných vychytávek, které jsme
BeTy naučili, představuje ohromný kus
práce a přidáváme další, takže postupným
vývojem budeme moci lépe komunikovat
jednotlivé funkce.
Také nám tento model více umožňuje
upravit další vývoj dle požadavků uživatelů, které jsou pro nás důležité.
Co vím, mělo se to vše parkovat „v oblacích“ (tedy v cloudu), je to už aktuální,
anebo teprve v plánu?
Ano, data jsou v cloudu. Cloudové řešení
je dnes standardem, se kterým pracují
všechny progresivní společnosti v různých
oborech a všichni velcí hráči na trhu.
Budou tam ale nejen citlivé informace
z hlediska klientů, ale i celé kmeny poradců, nebojí se vaši spolupracovníci?
Zabezpečení je na špičkové úrovni
podobně, jako tomu je u internetového
bankovnictví. Jediné „riziko“ je to, jak
k práci s daty jednotliví poradci přistupu-
jí. Klienti a jejich data jsou pro poradce
největší hodnota, a tak by k tomu měli
přistupovat. V Broker Trustu je smluvním
partnerům kmen spolupracovníků i klientů
garantován smluvně. Někdy mi připadá, že
nad tím poradci úplně takto nepřemýšlí.
Často slýchávali v předešlých firmách řeči
o tom, jak staví vlastní firmu, ale ve skutečnosti neměli smluvní nárok na nic z toho,
co po dlouhá léta budovali. Nejsem si jistý,
co to tedy ta „jejich firma“ je a jakou má
hodnotu. Možná to jednotliví manažeři
v MLM sítích vědí lépe, měli by. Toto máme
v Broker Trustu jasně a transparentně
vyřešeno, jejich firma, jejich byznys, jejich
klienti, jejich spolupracovníci – to vše je
smluvně garantováno a garance BT jsou
dodržovány.
A dostáváme se k citlivé oblasti: jaká
jsou opatření pro zajištění kvality, jinak
řečeno ochrany klienta?
To je velmi široké téma a téma, které
v poslední době velmi rezonuje celým
trhem, a myslím si, že je to tak správně.
Máme víc kontrolních mechanismů a vytvořen systém, který nám v tom pomáhá.
Konkrétní být z pochopitelných důvodů
příliš nemohu, ale i ve spolupráci s producenty jsme v tomto velmi pozorní a dnešní
technologie toho umožňují poměrně
hodně. Dbáme na důsledné vyplňování
dokumentace a nejeden poradce by o své
zkušenosti s naším oddělením compliance
mohl vyprávět.
Finanční poradci si už začínají uvědomovat, že detailní dokumentace obchodního
případu a jednání s klientem je pro ně
jedinou možnou ochranou proti případným neoprávněným nárokům klienta,
vyplývajícím z odpovědnosti poradce.
Na druhou stranu poradci a zprostředkovatelé často pracují i s životními úsporami,
které znamenají pro klienty mnoho, musí
k tomu s tímto přistupovat, a my chceme
poskytovat zázemí poradcům, kteří pracují
v zájmu svých klientů.
Požadavky na kontrolu se ale zpřísňují,
a bude ještě hůř... S tím poroste
i zodpovědnost poolu, i na to bude
systém připravený?
Máte pravdu, tento trend tady je a troufnu si říci, že pouze systém špičkového
poolu na to bude připravený. Poskytujeme
potřebné zázemí opravdovým profesionálům, a to i v legislativní a compliance
oblasti, přitom za výhodnějších podmínek
než velké MLM struktury. Jakmile systém
zamezí nesprávnému prodeji některých produktů, budou mít někteří vážný
problém. Model brokerpoolu je efektivní
i pro malé a střední profesionální finančně
poradenské byznysy, kterým brokerpool
12 / 2013
poskytuje skutečnou přidanou hodnotu.
V brokerpoolu jdete totiž s vlastní kůží
na trh. Nemáte za sebou „velkou značku“
s tisícovkami hlav, ale jen svoje dobré jméno a svou pověst, a to je hodnota, kterou si
budujete dlouho, a je jen vaše. Věřím tomu,
že poradenství se má dělat jako poctivé
řemeslo. Profesionálně, špičkově, v kontaktu s klienty, na vlastní jméno a vlastní čest.
Jsem přesvědčený o tom, že to je budoucnost finančního poradenství.
Nu a teď k vaší další (nebo hlavní?) náplni práce – produktovému managementu... Co, jak a kudy na to?
Jako jeden z mála brokerpoolů nabízíme skutečný produktový management
a podporu jako službu pro naše partnery.
Naši partneři se mohou kdykoliv na naši
produktovou podporu obrátit s dotazem a pomocí řešení daného obchodu
a jejich dotaz komunikují s lidmi z praxe,
tak danému poradci dokážou pomoci
Zní to jako spousta změn…
Ano, hodně jsme během roku změnili.
Došlo k zásadním změnám i na úrovni
nejvyššího managementu, máme nového
obchodního ředitele, dali jsme větší význam
celému IT, kde máme rovněž nového ředitele a pod mým vedením se zabýváme produkty a produktovou podporou. V obchodu
vidíme zásadní koncepční změny a poskytujeme našim partnerům podporu, na kterou
ne vždy byli zvyklí. Věřím, že to přinese
ovoce a budou nás díky tomu vnímat jako
silného partnera, který jim napomáhá v dosahování jejich cílů a v dalším růstu.
Naše nová vize společnosti říká, jakým
směrem jdeme. Chceme se více zaměřit
na kvalitní poradce a poradenské firmy
a pro ně vytvořit perfektní zázemí servisní
organizace a být jim partnery v dosahování
jejich cílů. Věříme, že na trhu vydrží jen ti,
kteří to budou chtít dělat poctivě a pro
klienta, že do toho půjdou sami za sebe.
11
rozhovor
Cíle finančního arbitra
Rozšíření pravomoci úřadu vyvolalo řadu diskusí.
A přestože řeší jednotlivé spory z principu individuálně,
ptáme se zástupce finančního arbitra Lukáše Vacka, zda
a jaké zvažuje zaměření na dlouhodobější úkoly.
hou stranu připomínám, že podle zákona
finanční arbitr není vázán návrhem stran,
vychází ze skutkového stavu věci a může
aktivně opatřovat důkazy, které následně
volně hodnotí. Důležitá pro rozhodování
těchto sporů budou skutečná přání a potřeby zákazníka v době sjednání produktu,
pokud se je podaří v řízení před finančním
arbitrem prokázat.
Předpokládáte, že vydáte
nějaké „etalony“, které by
měly naznačit určitý přístup
k jednotlivým problémům?
Je potřeba striktně odlišovat mimosoudní rozhodování soukromoprávních sporů,
což dělá finanční arbitr, a veřejnoprávní
dohled nad finančním trhem vykonávaný
Českou národní bankou a Českou obchodní inspekcí. Finanční arbitr těmto orgánům
nepředává údaje z jednotlivých řízení.
12
fondu, pokud jejich úhrn
u poplatníka nepřesáhne
ve zdaňovacím období
100 tisíc korun. Takže se
jedná o 100 tisíc celkem
za 1 rok.
Ano.
Časový test pro osvobození výnosu z cenných papírů se ovšem
prodlouží?
Bude tedy možno třeba provést dva prodeje
po 50 tisících korunách?
Anebo tři po 33 tisících
korunách?
Časový test se prodlouží na 3 roky.
Jedná se o úhrn, proto
o celkový součet transakcí.
Ale půjde jen o nově
nabyté CP, těch dříve
pořízených se nový prodloužený test netýká?
Půjdete tedy postupně cestou
jednotlivých stížností (sporů)
a jejich postupného řešení
jako řekněme case-studies?
Nebo jako signály trhu?
Máte nějak předjednanou spolupráci
s ČNB nebo alespoň představu o tom,
že byste některé kauzy předávali ještě
k řešení dozoru?
Jakých se dočkáme daní v budoucnu, netuší zřejmě nikdo. Mnozí ale netuší ani to, jaké
daně by měli platit z investic po Silvestru. Zákonná opatření byla přijata, takže alespoň
zásadní změny jsou platné. Ale jaká budou konkrétní pravidla, ptáme se výkonné
ředitelky AKAT Jany Michalíkové.
Dividendy se budou
i v roce 2014 pro FO zdaňovat u zdroje sazbou
15 %?
Určitě. Už jsme s tím i začali.
Na webových stránkách uveřejňujeme v podstatě kompletní
rozhodnutí finančního arbitra,
která právě z vámi naznačeného důvodu pokládáme
za vhodná uveřejnit, aby veřejnost i instituce, proti kterým návrhy směřují, měly možnost se
s přístupem finančního arbitra
podrobněji seznámit.
V českém právním řádu neexistuje koncept hromadných
či skupinových žalob, takže finanční arbitr
ani nemá jinou možnost než rozhodovat
každý případ individuálně. Z publikovaných rozhodnutí je však zřejmé, jakou optikou finanční arbitr tyto jednotlivé případy
posuzuje a jaké skutečnosti při tom bere
v potaz.
Daňový Absurdistán v rozpuku
Dosud učiněná zjištění v projednávaných
sporech nejsou orgánům dohledu z jejich
úřední činnosti neznámá. Finanční arbitr
by je určitě o nových systémových nedostatcích, pokud by je při své činnosti zjistil,
informoval.
Myslíte, že u vyšších částek prodávaných
jako „lepší spoření“ (v rezervotvorné
složce) do IŽP bude možno rozlišovat,
zda zprostředkovatel část navrhl/použil
jako mimořádné pojistné?
Spory z investičního životního pojištění
finanční arbitr v současné době teprve
začíná řešit, takže by mi přišlo trošku
předčasné předjímat, co vše bude finanční
arbitr brát při rozhodování sporů v potaz.
Částečně to bude vycházet z toho, čeho
se budou navrhovatelé domáhat, na dru-
V nové pravomoci máte i proces zprostředkování investic vč. podílových
fondů. Máte už nějaký názor na délku
předplacených provizí (v praxi až 30
let)? Anebo se soustředíte na povinnost
zprostředkovatele nabídnout variantu
bez předplacení?
Opět bych jen velmi nerad předjímal
právní názor finančního arbitra, který
dosud neřešil jediný spor z kolektivního
investování.
V okamžiku, kdy bude tento typ sporů
řešit, bude se muset při svém rozhodování
finanční arbitr vypořádávat mimo jiné
i s tím, nakolik obchodník s cennými papíry
či investiční zprostředkovatel nebo jejich
vázaný zástupce poskytoval investiční služby s odbornou péčí a v nejlepším zájmu
zákazníka.
12 / 2013
Ovšem započítávaly by se
pouze ziskové prodeje, ty
ztrátové snad ne?
Ano, návrh obsahuje
i přechodná ustanovení,
proto se nová pravidla
ohledně časového testu
uplatní až pro cenné papíry nabyté po 1. 1. 2014.
Co se týče 100tisícového
limitu, tak ten není zcela
jasný, ale mělo by platit,
že se tam uvedou všechny
prodeje, i ty ztrátové (příjmy
z prodeje dle zákona), ale
zdaní se pouze výnosy.
Takže například akcie
koupené v září roku
2013 mohu prodat
v březnu 2014 a výnos
zdaňovat nemusím?
Pokud jste je držel
alespoň 6 měsíců, co v tomto příkladu dodrženo bylo, pak jako fyzická osoba výnos
z jejich prodeje danit nemusíte.
Dříve se používal systém FIFO (first in –
–first out), tedy při postupně nakoupeném titulu se prodeje „testovaly“ vůči
nejstarším nákupům. Bude se tento
režim uplatňovat i v budoucnu?
Bohužel, přesnější informace o uplatňování tohoto návrhu nemáme, počkáme jak
12 / 2013
Není to celé jaksi... trochu
dementní?
Kdo to bude respektovat?
se ve skutečnosti tato změna projeví v praxi. tři roky jsou přece jenom dlouhá doba.
Jak lze rozumět tomu, že prodeje
do 100 tisíc korun budou od zdanění
osvobozeny (a dodává se brutto)?
Jde tedy o objem prodeje, ne výnosu...
a objem je vztažen na kalendářní rok?
V zákoně je uvedeno: příjmy z prodeje
cenných papírů a příjmy z podílů připadající na podílový list při zrušení podílového
Jedná se o osvobození,
které by mělo pozitivní
dopad na trh, kdyby se jednalo o částku
netto, avšak v této brutto verzi je hodně
komplikované a až čas ukáže, zda vůbec
investorům život usnadní, nebo ne.
Nejhorší komplikací však je, že zákonné
opatření Senátu musí ještě schválit nová
Poslanecká sněmovna, takže vlastně
cokoliv píšu, píšu s tím, že všechno to, co se
plánovalo změnit, se změnit nemusí. A tyto
kotrmelce jsou pro investory snad nejhorší,
když se úprava od Nového roku mění
s frekvencí cca jednou měsíčně…
13
rozhovor
V Broker Consulting
jsou poradci nejvýkonnější
odlišit realitu od planých
slibů a zaměřit se na důležitá témata. Alespoň
takovou zkušenost jsem
za léta v oboru získal.
Když například někdo
říká: „U nás vám nebude
nikdo říkat, kolik toho
máte udělat,“ tak bude
někde nějaký háček. Lákat
někoho ke společnému
byznysu tím, že nebude
muset pracovat? To je
přece nesmysl, ale i ten
v praxi funguje, když trefí
svou „cílovku“.
Již bezmála šest let řídí Jan Lener komunikaci i PR v Broker Consulting.
Jak hodnotí vzájemný konkurenční boj? A proč je z vábničky pro poradce prý
nejdůležitější průměrný výkon na poradce?
Potenciálním klientům se snažíte
prezentovat nabídku služeb, nebo spíš
propagovat „značku“?
V komunikaci Broker Consulting má místo image i konkrétní témata. Od roku 2008
jsme se zaměřovali na image, ale postupně jsme komunikovali také financování
bydlení nebo soukromou penzi. Pro lidi je
finanční plánování stále cizí pojem, hypotéku nebo spoření na penzi chápou lépe.
Nyní nám běží rozsáhlá převážně internetová kampaň na nové revoluční produkty
OK Double a OK Pojištění plateb.
Jaký je zájem o tyto dvě novinky?
O OK pojištění plateb velký, o OK Double
překotný. OK Double bylo pořádné vykročení z komfortní zóny. Je symbolem trendu, změny na trhu. Dříve měli všichni k dispozici ty samé produkty, ty samé služby.
Bylo bezmála jedno, kde poradce pracoval.
To už neplatí. Dneska pozorujeme značné
diference v produktech, ve službách, v míře
nezávislosti. Kdo zůstal stát v inovacích,
ztrácí. A často o tom ani neví.
Už před časem jste sjednotili i produktovou řadu pod jednotný label s „OK“. Ale
myslíte, že to potenciální klienti chápou
nebo „berou“? Nebo je tam spíš záměr
odlišit se od ostatní nabídky na trhu?
Značka OK jasně identifikuje, že jde
o náš produkt. Samotného mě překvapuje, jak dobře to vnímají samotní klienti.
Už jsem na to slyšel i několik pochval
od poradců z řad konkurence. Z toho mám
radost. I když se to občas nezdá, umíme se
navzájem pochválit.
Jsou nějak racionálně měřitelné efekty
jednotlivých kampaní, anebo se spíš
projevují dlouhodobě?
Efekty jsou zřejmé. Broker Consulting
je nejznámější značkou v našem oboru
14
16
(37 % lidí) a patří ke špičce i v hodnocení
vnímání image. To jsou údaje z průzkumu
PPM Factum research. Kampaně k tomuto výsledku přispívají. Ale myslím, že je
důležitější sledovat jiné ukazatele než ty
marketingové.
Jaké máš na mysli?
Například průměrný výkon na jednoho
spolupracovníka. Broker Consulting ho
má z velkých firem včetně poolů nejvyšší..
Průměrný výkon je pro poradce důležitější
než například znalost značky. Průměrný
výkon ukazuje vliv všech podpor a know-how, které poradce ve firmě získává, včetně například té marketingové podpory.
Poradci se občas příliš soustředí na jeden
ukazatel – marketing, výši provizí, vzdělávací systém, analytické oddělení, osobu
nadřízeného. To může být chyba.
Nejdůležitější je, jak efektivní je celý
mix, který ve firmě dostanete. A ten se dá
dobře změřit právě výkonem na jednoho
spolupracovníka.
Na tom něco je. Nicméně, když se budeme soustředit právě na komunikaci:
Velké marketingové kampaně příliš nepoužíváte, že? „Táhnete“ to i prostřednictvím sítě, tedy přes poradce či klientská
centra?
Opravdu velké kampaně nepoužívá
zatím z poradenských firem nikdo. Otevřeme oči. Velké kampaně si mohou dovolit
banky, pojišťovny, ne poradenská firma.
I Broker Consulting má na komunikaci
jen rozumný rozpočet, neplýtvá. Musíme přemýšlet, jak být efektivní. A tak se
ke klasickému marketingu zrodila typická
černá (a bílá) auta s logem, rozsáhlá síť
špičkových klientských center nebo aktivní
komunikace v médiích. Lidé dnes díky
tomu umí Broker Consulting dobře identifikovat a odlišit.
Ale konkurence také nespí.
Naštěstí nespí. Jsem velmi rád, za jakoukoliv smysluplnou kampaň, se kterou
konkurence přijde. Desítky milionů korun
investovaných v televizích, na internetu
a v billboardech pomáhají všem poradcům. Ukazují klientům náš svět.
A jak to děláte
v Brokeru?
S kampaněmi bank se to ale
srovnat nedá?
Nedá. Porovnejte marketingový rozpočet velké banky a souhrnný marketingový rozpočet poradenských firem. Stále
uvidíte řádový rozdíl. Stovky milionů vůči
desítkám milionů. Naštěstí my poradci, marketingoví trpaslíci, máme jednu
výhodu – výrazně vyšší užitek pro klienta.
A proto dlouhodobě rosteme. Klienti raději
spolupracují s námi než s přepážkou.
V čem vidět ten vyšší užitek? V nezávislosti? Není to jen taková chiméra?
Užitek spočívá jednoznačně v respektu
ke skutečným potřebám klienta. Nezávislost je jen jedním střípkem v mozaice.
Marketing „ven“ a „dovnitř“ není
vždycky stejný, nebo je?
nemohl proběhnout ze dne na den a jenž
vyžadoval intenzivnější komunikaci. Dali
jsme tím naší službě vyšší standard, přešli
jsme z optimalizace na finanční plánování.
Většina firem se vůbec neodvážila do sjednocení standardu služeb jít.
Co to pro ně mohlo znamenat?
Samozřejmě, že částečně není. Komunikace se vždy řídí cílovou skupinou. To musí
znát každý poradce, těžko může mluvit
stejně s konzervativním inženýrem jako
s rockovou hvězdou. Jeden z nich by mu
nerozuměl. Na úrovni „velkého“ marketingu je to stejné.
Měl bys k tomu nějaký příklad?
Broker Consulting prošel zlomovou proměnou v letech 2007 až 2008. Tehdy jsme
spustili aplikaci OK Finanční plán a následně ji inovovali. Komunikace směrem
k potenciálním klientům byla jednoduchá
a rychlá. Ale uvnitř probíhal proces, který
12 / 2013
To, že si to každá kancelář dělá dodnes
po svém. Marketingově se tomu pak začalo
říkat „svoboda“. „Svoboda“ je krásná, ale
když se týká kvality a obsahu služeb, tak
nemá ani náhodou pozitivní význam.
Když půjdu do BMW, chci BMW, ne BMW
s motorem z Trabantu, protože se provozovatel pobočky „svobodně“ rozhodl změnit
standard služeb. Zákazníci od finančních
konzultantů normálně očekávají standard
služeb, tak jako v jiných oborech. A je
škoda jim ho nedat. To neznamená, že
jeden klient dostane 100% shodné řešení
od dvou konzultantů, ale ta řešení si budou
podobná, budou podobně dobrá, stojící
12 / 2013
na stejných principech a výpočtech. To je
standard.
A co říkáš na věčné, někdy i věcné,
diskuse na internetu ke kvalitě
a kvantitě poradenství a různé hádky
mezi poradci?
Pooly, malé firmy, velké firmy, každý
jejich „zástupce“ se snaží na trhu uspět se
svým příběhem. Někdy bohužel i pomocí pomluv nebo útoků. Někdo dokonce
víc diskutuje, než pracuje. Hledá sociální
kontakt. Někdo diskuse používá zcela
vypočítavě jako prostor pro propagandu či
antipropagandu.
Takže je to vlastně takový marketing?
Myslím, že ano. Jde o to zaujmout.
A co rekruting?
Myslím, že pro poradce je klíčové umět
My to samozřejmě
děláme nejlépe (smích).
Snažíme se dávat maximální podporu tam, kde
to naši lidé potřebují, ale
také nastavujeme očekávání, která od nich máme,
jak z hlediska kvantity, tak
kvality.
A vyplácí se to. Průměrný měsíční výkon
na našeho spolupracovníka činil v roce 2012 56 tisíc
korun. Průměr velkých
společností při tom osciloval kolem 35 tisíc,
nejnižší hodnota začínala dokonce na 19 tisících korunách (Vycházím z dat z března
tohoto roku, které velké společnosti, včetně jedné poolové, zveřejnily v časopisu FP-Finanční poradce. Pro pořádek dodávám,
že společnost Swiss Life Select svá čísla
nereportovala.)
V současné době se trh i ČNB zabývají
rozdílem mezi pouhým zprostředkováním (službou přijímání a předávání
pokynů) a investičním poradenstvím.
Chystáte zde nějaký posun?
Vyhodnocujeme za prvé celou řadu podnikatelských příležitostí, které by mohly
být přínosné pro naše klienty a spolupracovníky. A za druhé stejně tak se zabýváme
legislativními věcmi.
Budeme je dělat proaktivně, ne po až
kontrole regulátora. A vše oznámíme
v pravý čas.
15
rozhovor
Zveme ke spolupráci vizionáře
Jaké jsou podle vás největší slabiny
stávajících broker poolů? Připouštíte, že některé z nich mohou
postihnout i vás? Po mnohaletých
zkušenostech
na poradenském trhu chce
Mojmír Urbánek kromě své
společnosti Stone & belter
spustit v sesterské firmě
i obchodní model servisního
typu a k jejímu rozvoji zve
i další partnery.
Pojďme od začátku: proč jste
vytvořili servisní organizaci, když
už nyní je na trhu množství podobných
společností?
Víc než osm let buduji poradenskou
společnost a za ty roky jsem na trhu nenašel servisní firmu, která by splňovala naše
požadavky a zároveň nevnucovala vlastní
obchodní modely. Na konci minulého roku
jsem se rozhodl přestat vést dlouhé rozhovory o tom, proč nefunguje naše tehdejší
broker poolová firma, a postavit kvalitní
služby nejenom pro Stone & belter, ale pro
další poradenské firmy.
Postavit broker pool trvá léta. Proč by
k vám měly firmy přicházet? Prozradíte,
na co ty, kteří už spolupracují, slyšely?
První velký úkol, se kterým jsme se
museli vypořádat, jsme proměnili v naši
velkou konkurenční výhodu. Každá
poradenská firma, fungující pod servisní
organizací, zahltí systém různými požadavky. Má jiné materiály, má jinou organizační
strukturu, jinou kariéru apod. To dřív
nebo později zabije každý pool, protože
jednoduše množství různých požadavků
vede k veliké chybovosti. My jsme si s tím
poradili jednoduše. Každé firmě, skupině nebo i jednotlivci poskytujeme jeho
vlastní software, který je v těch zásadních
klíčových oblastech navázán na SAB servis.
Máme výborný tým programátorů, kteří
jdou s dobou: systém umí posílat poradci
do mobilu upozornění na konce smluv, narozeniny, servisní schůzky apod. Umí sdílet
16
informace tak, jak každá firma potřebuje.
Systém běží na našich serverech, každé
firmě software spravujeme a poskytujeme
až 50 GB vlastního prostoru pro nahrávání
vlastních dokumentů a sdílení vlastních
informací. Jednotlivým softwarům říkáme
myDOCK.
To jste všechno stihli za necelý rok?
Software pro poradenské firmy jsme vyvíjeli pět let. Teď jsme rok pracovali na tom,
abychom vytvořili pro SAB servis systém,
ze kterého se vše bude do jednotlivých
myDOCKŮ dostávat v souladu s nároky
ČNB.
Jaký je váš obchodní model? Kde na trhu
je vaše místo?
Když vezmeme pomyslnou úsečku
a na jedné straně jsou MLM společnosti,
které poskytují celkový rámec pro spolupracující skupiny a poradci v podstatě
nemusí vymýšlet nic, ale musí se přizpůsobovat pravidlům jiných, a na druhé straně
jsou broker pooly, které vytvoří jen systém
a do ničeho vám „nekecají“, tak my jsme
přesně uprostřed. Dáváme firmám volnost
vytvořit si vlastní model. Respektive pokud
nemají nic vlastního, tak jim nabídneme
výběr z různých schémat, a pak jim podle
toho nastavíme spolupráci. Následuje
přidaná hodnota každé skupiny, kterou
aktivně pomáháme budovat. Servisní
firma nesmí být v tomto případě pasivní
poskytovatel služeb. Musí s poradenskými
firmami komunikovat a reagovat na jejich
požadavky. Existují už nyní jasně definované
možnosti vzdělávání a podpory, nebo je
zatím v realitě jen dobrá vůle a hesla?
Jedna z nejdražších věcí, kterou malé
firmy nemohou zaplatit, je dobrý školitel. Člověk, který jim pomůže vytvořit
přidanou hodnotu, probouzí ve vůdčích
osobnostech vizionáře. Naše vize je právě
toto firmám obstarat. Nejen slibovat, ale
opravdu aktivně a osobně podporovat jejich rozvoj. Dát jim dobrý systém, ulevit jim
od administrativy, pomoci budovat vlastní
silnou značku a pokud budou chtít, tak
jim i strategicky pomáhat. Máme obrovské
zkušenosti s vedením poradenské firmy,
a to jim můžeme předat. Stačí být naším
partnerem a využívat našich služeb.
12 / 2013
Chtějí se jmenovat ABC firma
a podle toho vystupovat.
K činnosti ale potřebují kvalitní zázemí. To jim stačí, ostatní
vytvoří sami.
Zásadním problémem broker poolů je to, že nemají žádný obchodní
model a žádnou strategii. Nabírají
poradce a dávají jim možnost si
„to nějak po svém dělat“. Ale doba,
kdy lidi chtěli jen servis, pominula.
Broker pooly nyní vlastně samy neví,
kam směřovat. Mají spousty různých
poradenských skupin a každá chce
něco jiného. To, že broker pooly už
od počátku samy nevěděly, kam
chtějí dojít a koho chtějí získat, se jim
stává osudným. Dělají vlastně servis
pro servis a kopírují jen to, co jim trh
naservíruje. Náš směr je strategičtější. Máme zájem o poradenské firmy,
které mají svoji kulturu, svá pravidla,
jen jim chybí spojení s partnerskou společností, která je správně
nasměruje, poskytne vše důležité,
co legislativa vyžaduje, a která s nimi
doopravdy komunikuje. Mimo jiného
i o tom, jakým směrem se ubírá
trh, jak na to může reagovat jejich
poradenství. Zažil jste sám práci pro velkou multilevelovou firmu, část vašich spolupracovníků
a partnerů má zkušenosti čerstvé. Jak se
podle vás bude tento segment vyvíjet?
Nedávno jsem četl rozhovor s panem
Stuchlíkem z Fincentra, kde se vyjadřuje
Jak hodnotíte současnou
úroveň českého poradenského trhu? Co jsou jeho
největší neduhy, a co se
naopak podle vás v posledních letech
zlepšilo?
ke špatné situaci broker poolů. Je to jeho
přání, ale realita je jiná. Zvyšující se nároky
ČNB neúprosně rozdávají karty. Mnoho
poradců chce fungovat nezávisle, ale není
to snadné, protože to s sebou nese veliké
provozní náklady. Nechtějí iluzi podnikání
pod značkami Fincentrum, Partners apod.
Pozitivní je to, že je mnoho
specialistů a odborníků,
kteří s klientem spolupracují
dlouhodobě a hledají pro
něj opravdu to nejlepší. To je
skvělá cesta k tomu, aby se
na trhu uchytili jen ti, kteří
mají zájem s klientem pracovat kvalitně. Dalším kladem je
veliká konkurence.
To je zase přínos pro
všechny kvalitní manažery
a poradce, kteří nechtějí jen
shrábnout provizi, ale zajímají
se o to, jaký servis pro klienta
mohou poskytovat. Myslím,
že do pěti let zde bude placené poradenství nedílnou součástí běžného
poradenství.
Dojde k tomu i díky chystané regulaci provizí. Jedním z našich cílů je na to
poradenské firmy, skupinky i jednotlivé
poradce připravit.
PPF002
malá investiční akademie
Malá investiční akademie
Elitní odborníci v této nové
rubrice budou vysvětlovat nejen
samotné produkty, ale zejména
argumenty zaměřené na jejich
prodej, tedy přímo pro poradce.
Předdůchody netáhnou
Situace ve 3. pilíři po třetím čtvrtletí
Kolem pěti milionů obyvatel má sjednaný produkt 3. pilíře, což je jistě význačný počin,
ze kterého je patrné, že otázka zabezpečení na penzi nám není lhostejná. Svůj podíl
na poměrně vysoké účasti sehrál také vyšší státní příspěvek a daňové úlevy.
Lidé si evidentně uvědomují, že kdo
chce mít i na stará kolena garantovaný vysoký životní standard, bude si muset spořit
a nespoléhat se pouze na stát.
budou mít několikanásobně vyšší zhodnocení. Myslím, že se jedná o poměrně
silný argument, který klienty přiměje, aby
na situaci pohlíželi jinak.
Magické slovo „garance“
Jaká je skladba účastníků
Plně to také vypovídá o vztahu obyvatel
České republiky k investičním produktům.
Jasnou zprávou nejenom pro penzijní
společnosti, ale také pro zprostředkovatele je přetrvávající averze klientů k riziku.
Proč si většina klientů ponechává stávající
penzijní připojištění? Garance nezáporného zhodnocení, výsluhová penze, odchody do důchodu vázané na penzijní plán
a vysoká reputace penzijního připojištění
jen těžko rozbíjí ledy.
Magické slovo garance, které se stalo tím
nejsilnějším argumentem při prodeji penzijních produktů, nabralo na váze po roce
2008 a je velmi složité dnes klientům
vysvětlit, jak je vlastně samotná garance
drahá na úkor zhodnocení jejích prostředků. Garance totiž umožňuje investovat
jen do nejkonzervativnějších aktiv, a tak
snižuje možnost kvalitního výnosu a ve své
podstatě jej zabíjí.
Zkuste klientům postavit konstrukci,
že mohou spořit 30 let s garancí a minimálním výnosem, a proti tomu postavit
účastnické fondy, kde sice bude cena
aktiv kolísat, ale po 30 letech zde při této
specifické formě pravidelného investování
Kdo jsou tedy klienti Doplňkového
penzijního spoření? Dovolím si je rozdělit
do několika skupin. Tou první je nejmladší
věková kategorie, čili všichni, kterým je 18+
a nemohli mít doposud sjednaný žádný
produkt spoření na penzi. Druhou skupinou je vzdělaná a bonitní klientela, která
si uvědomuje výhody DPS a nebojí se volatility za cenu vyššího zhodnocení. Menší
skupinou jsou ti, kteří doposud odolávali,
avšak zaměstnavatel jim tuto výhodu nabídl jako příspěvek v rámci zaměstnaneckých
benefitů. Další malou skupinou to pak
budou ti, kteří chtějí čerpat speciální druh
dávky, tzv. předdůchody. Poslední a největší skupinou budou klienti penzijního
připojištění, kteří budou houfně přecházet,
jakmile začnou mít první účastnické fondy
vyšší zhodnocení.
18
16
Pro příklad, jak to funguje jinde, nemusíme chodit daleko. Na Slovensku, kde již
několik let Doplňkové důchodové spoření
představuje 3. pilíř sociálního zabezpečení,
je tento založen také na bázi dobrovolnosti. Stejně jako u nás si může vybrat
z několika příspěvkových fondů dle typu
aktiv a rizika. Je to produkt velmi populární
a má na trhu své místo již nějakou dobu.
Pomalý „rozjezd“
Nově vzniklý produkt 3. pilíře – Doplňkové penzijní spoření – má sjednáno kolem
60 tisíc klientů. Proč je jich tak málo, přesto,
že se de facto jedná o nejlevnější „podílové
fondy trhu“, kde jsou zákonem omezeny
poplatky za správu a nabízejí také diverzifikaci ve formě několika účastnických
fondů?
Zkusme si připomenout dobu nedávno
minulou. Dovolím si zde použít korelaci
se stavebním spořením a koncem roku
2003. Jistě si vzpomenete na hromadné
sjednávání smluv za původních podmínek,
které se po Novém roce měnily. Změna
se dotkla především výše státní podpory
a vázací lhůty. Ale po masivním nárůstu
počtu nových smluv na konci roku 2003
přišel pro trh se stavebním spořením rok
velmi hubený.
Situace v současném 3. pilíři je velmi
podobná. Po očekáváném masivním
sepisování smluv koncem roku 2012, došlo
v průběhu tohoto roku k logickému vystřízlivění. Saturace trhu dosáhla maxima, a tak
je pochopitelné, že žádných magických
čísel prodejů již dosáhnout nelze. Kromě
toho bylo nutné počítat také s tím, že první
polovina tohoto roku byla určena převážně
pro sepsání 2. pilíře, a tak nebyl očekáván
žádný dramatický růst nových smluv pro
DPS.
Dalším prodej ovlivňujícím faktorem
byla také certifikace finančních zprostředkovatelů, kteří museli projít zkouškou do 1. 6. 2013. Ti, kteří tuto certifikaci nemají,
nemohou sjednávat nové smlouvy. Samotnou kapitolou je potom provizní strop,
který u makléřů prodeje ve druhém i třetím
pilíři víceméně znemožnil.
12 / 2013
Velmi často narážím na to, že si lidé
pletou předčasný důchod a předdůchod
– tedy pro připomenutí: Do důchodu
lze předčasně vstoupit již v současnosti,
a to v závislosti na ročníku narození o tři
nebo o pět let dříve. Přestože tento krok
může pomoci řešit nelehkou situaci lidem,
kteří přijdou o práci jen několik let před
nárokem na standardní starobní důchod
a je pro ně problematické najít nové místo,
je to v zásadě nástroj velmi nevýhodný.
Důchod v takovém případě totiž zůstane
trvale krácen. Při odchodu do předčasného
důchodu tři roky před dosažením důchodového věku totiž znamená doživotní zkrá-
cení průměrné penze zhruba o 1800 korun,
odchod o pouhý rok dříve srazí státní
podporu o pětistovku měsíčně. Prostředky
jsou čerpány z částky, která byla původně
určena na klasický důchod. Penze tedy
bude nižší – předčasný důchod se nezapočítává do pojistné doby důchodu a musí
být čerpán minimálně po dobu tří let.
Dříve s předdůchodem
Předdůchod umožní lidem opustit pracovní trh již pět let před vznikem nároku
na plný státní důchod. Předdůchod je
zvláštní formou výplaty z Doplňkového
penzijního spoření, jejímž cílem je usnadnit lidem těsně před důchodem překonat
potíže se sháněním a udržením zaměstnání v pokročilém věku. Stát po dobu trvání
předdůchodu hradí zdravotní pojištění.
Zájemce tak bude muset mít založené
Doplňkové penzijní spoření, ze kterého
bude čerpat třetinu průměrné mzdy,
tedy zhruba 8000 Kč měsíčně. Tato částka
bude připlácena k dočasně snížené státní
penzi. Pokud se člověk rozhodne čerpat
předdůchod celých pět let, bude muset
mít dle dnešní průměrné mzdy naspořeno
zhruba 450 tisíc korun. Bude-li chtít odejít
do předdůchodu dva roky před nárokem
na státní penzi, jde o částku kolem 180
tisíc. Na to, jaký byl původně o předdůchody zájem, je současný počet vyplácených
předdůchodů velmi malý. Po skončení
třetího čtvrtletí bylo vypláceno pouze
kolem 180 těchto dávek. Hlavní příčinou
je výše minimální měsíční splátky, která je
pro běžně pracujícího občana (pro nějž byl
dle původních návrhů předdůchod určen)
stále velmi vysoká.
Čas teprve přijde
Doplňkové penzijní spoření je produkt,
který funguje, má svoje specifika, a z dlouhodobého hlediska patří do portfolia
zabezpečení na penzi. Jeho čas přijde a je
na nás, abychom jeho výhody byli schopni
klientům vysvětlit a získat si je tak na svoji
stranu.
Jan Brhel
Head of Pensions Product
ING Penzijní společnost, a.s.
Člen prezidia APS
Miliardové kompenzace
V Česku pojišťovny stále používají tzv. počáteční jednotky na úhradu počátečních
nákladů. V Nizozemsku to však již před ukončením provizního prodeje nebylo možné,
pojišťovny byly vytrestány za nesrozumitelné poplatky vysokými kompenzacemi.
Nizozemský orgán dohledu nad
finančními trhy AFM (Autoriteit Financiële
Markten) v roce 2006 obvinil pojišťovny
z nejasného a neprůhledného informování o nákladech a poplatcích některých
produktů investičního životního pojištění.
Zároveň bližší zkoumání ukázalo, že celková úroveň nákladovosti části produktů
investičního životního pojištění je příliš vysoká a následné soudy přinutily pojišťovny
vrátit klientům část stržených poplatků.
kách afm.nl (http://www.afm.nl/nl/professionals/afm-actueel/rapporten/2008/
feitenonderzoek-belverzekeringen.aspx)
a má dvě části.
Tabulka: část factsheetu s celkovou nákladovostí a čistým výnosem pro klienta (holandsky)
In onderstaande tabel is aangegeven wat de invloed van de kosten
en verzekeringspremies is op het voorbeeldrendement
Van het voorbeeldrendement van 6,20 % wordt gemiddeld
betaald aan kosten verzekeraar & advies
Report o investičním pojištění
betaald aan beleggingskosten
Na podzim 2008 (9. října) AFM publikovalo report důkladně popisující investiční
životní pojištění. Zpráva je dostupná
(bohužel pouze v holandštině) na strán-
betaald aan verzekeringspremie
12 / 2013
První díl poskytuje přehled o vývoji trhu
investičního životního pojištění od počátku
devadesátých let a popis obecných vlastností a rizik investičního životního pojiště-
Totale kosten
4,65 %
0,23 %
4,88 %
0,16 %
Het verwachte nettorendement bedraagt
6,2% – 4,88% – 0,16% is 1,15%.
19
pod lupou
ní. Druhá část na 385 stranách analyzuje
více než 50 konkrétních produktů a jejich
chování pro modelové klientské případy.
Popis produktů je ve formě přehledného
factsheetu, který by mohl být velmi dobrou
inspirací pro našeho regulátora. Součástí je
i vyčíslení nákladovosti daného produktu a výsledek čistého zhodnocení pro
modelové zhodnocení 8 % a 6,2 % (příklad
v tabulce na předcházející straně).
Výsledek zprávy byl předán ministru
financí a na žádost sněmovny bylo zahájeno vyšetřování. Hlavní závěr byl jasný:
mnoho investičních produktů nabízených
v posledních letech bylo nedostatečně
transparentních s neodpovídajícími náklady. Snadno pochopitelným uchopitelným
výsledkem byla v některých případech
šokující nákladovost produktů.
Ukazatel nákladovosti RiY (Reduction in
Yield) podle holandské metodiky se nazývá
Wabeke po ombudsmanovi, který se problematice nákladovosti životního pojištění
věnoval. Například v uvedené tabulce je
jeho hodnota neuvěřitelných 5 %. I proto
byly stanoveny hranice pro maximální
nákladovost RiY následujícím způsobem:
— nejvýše 3,5 % pro investiční životní pojištění bez garancí
— nejvýše 4,5 % pro IŽP s garantovaným
výnosem (ve výši alespoň 3 %)
Hromadné žaloby
Pokračováním kauzy byla hromadná
žaloba klientů a boj spotřebitelských
organizací za vrácení části neprůhledně
stržených peněz.
Dvě největší organizace vzniklé v roce
2006 jsou „Stichting Verliespolis“ a „Claim
Woekerpolis“, které mají více než 100 tisíc
členů.
Uveďme jeden příklad za všechny:
žaloba 30 000 klientů produktu Koersplan.
Nizozemský Nejvyšší soud se sídlem
v Haagu teprve nedávno (14. června 2013)
po 8(!) letech soudů rozhodl ve prospěch
klientů. Dle rozhodnutí soudu klienti platili
příliš vysoké náklady na životní pojištění,
kterých si nebyli vědomi a jež významně
snižovaly investované pojistné.
Celkové náklady vzhledem k dobíhajícím
soudům ještě nemohou být vyčísleny, ale
již nyní je jasné, že se jedná o stovky až
tisíce milionů eur, které musí být vráceny
klientům.
Dohodu pojišťoven s klienty o kompenzacích lze dobře ukázat na příkladu Aviva
pojišťovny, která je v Nizozemsku přítomna
pod názvem Delta Lloyd Group.
Pojišťovna se nejen řídila doporučením
standardu Wabeke, ale se spotřebitelskými
organizacemi se dohodla na nižších limitech pro nákladovost.
— pro negarantované IŽP max. 2,45 % (roční pojistné nad 1200 eur) a 2,85 % (roční
pojistné pod 1200 eur)
— pro garantované IŽP s výnosem nad 3 %
max. 3,1 % (roční pojistné nad 1200 eur)
a 3,5 % (roční pojistné pod 1200 eur)
Klientům s dražšími produkty budou vráceny peníze tak, aby nákladovost dosáhla
POD LUPOU:
výše uvedených hodnot (přísnějších, než je
standard Wabeke). Celkové vrácené peníze
tak dosahují částky 300 milionů eur jen
u Delta Lloyd Group.
Zároveň pojišťovna Delta Lloyd Group
slíbila, že všechny aktuálně nabízené
produkty budou mít nákladovost maximálně ve výši 2,5 %. To z pohledu ČR zní jako
sen, když si uvědomíte, že jen nákladovost
samotných fondů (zejména akciových) je
často nad 3 %.
Oceňovací tabulky pojišťoven
Oceňovací tabulky a přístup pojišťovny k likvidaci pojistné události mají velmi
podstatný vliv na výši odškodnění z úrazového pojištění. V čem se pojišťovny různí?
Úrazové pojištění patří mezi nejvíce sjednávaná pojištění.
Jeho konstrukce však není vůbec jednoduchá. Rozdíly
nejsou jen v ceně, výlukách, časových lhůtách či
garancích. Rozdíly nalezneme i v samotných oceňovacích
tabulkách. Podle těchto tabulek se určuje výše plnění
v případě, že dojde k úrazu pojištěného.
Závěrem...
Oceňovací tabulky pojišťovny skrývají
Po mohutné kritice v roce 2006 upravily nizozemské pojišťovny své produkty
a zvýšila se informační povinnost. Nikdo
nepoužívá systém počátečních jednotek
a každý transparentně informuje o všech
poplatcích (TER fondů, poplatky pojištění,
výše rizikového pojistného).
Situace v Česku je odlišná: syntetický TER
fondů polovina pojišťoven na webu neuvádí, některé pojišťovny stále neumístily
sazebník poplatků a přirozeného pojistného na web a počáteční jednotky jsou
stále v ČR přes svou netransparentnost
a nejasnost (jednotky nejsou kryty aktivy)
povoleny.
Přijde v průběhu roku 2014 změna?
Najde regulátor sílu a zakáže používání
počátečních jednotek a donutí všechny
pojistitele ke zveřejnění všech poplatků
a sazebníků na webu?
Pojišťovny nejčastěji mají 2 oceňovací tabulky. Jedny jsou
určeny pro ocenění trvalých následků úrazu, druhé slouží
pro stanovení délky léčení a výplatu z pojištění denního
odškodného. Některé pojišťovny mají oceňovací tabulky
součástí smlouvy a nemohou je pro již uzavřenou
smlouvu do budoucna měnit. Ne všechny pojišťovny tyto
tabulky transparentně uvádějí v pojistných podmínkách
a odkazují klienty na pobočku pojišťovny nebo internetové stránky. Tam mohou tyto tabulky libovolně aktualizovat, a to i v neprospěch pojištěného. Najít tabulky pro
ocenění úrazu v hlubinách webu pojišťoven však není
tak jednoduché. Očekáváte-li, že klient jednoduše zadá
výraz „oceňovací tabulka“ do vyhledávače na webu dané
pojišťovny, a je hotovo, tak se bohužel mýlíte. U mnoha pojišťoven se musíte pro nalezení těchto tabulek
na webu pojišťovny doslova proklikat.
Ohodnocení stejného úrazu se různí
Adam Kutera
PPF003
profi
profi
6–7/2013
Profi Poradenství&Finance
profi
profi
5 /2013
8/2013
9/2013
13
20
4/
profi
profi
profi
i
prof
Nezapomeňte na předplatné měsíčníku
pora de nst ví
ce
& finan
t ví
so
n
e
p
d
čtvrtletí
r aPrvní
d
e
n
por a a nc
skést v í
e
Poraden
&
f
í
i
e ví
st
n
Produkc
n
en
a
n
vr a d
c
po
& f i Posrapo
e por a
t
r
a
um
d
Fincentr
denská
e
hu
e&n
c
tr
í an
nProdue
tlet&
n
vr
fi
ívd
čt
&
í
rozvoj
e
fsv
chystá
st
kc
Prevn
en
fai d
íe
itn
r
n
d c
po
nevzkvétá
a
n
m
a
ito
c
a n nst v
ceny realit
t a Př
e
di
n
ra
r
e
k
c
Ja
itina n
ad
a
nerf
ce
o
Přesnější
&
budou
í
p f i n nenaši Poradci jsou
Domác
jvýkonnějš
strach
nosti
íte
m
zu
to
í
ro
nemají
&
Jak
sn
saFety
ii?
a
aD
m
né.
ekono
Po
Jak
„ob
slo
por
užit
adc
“
e
013
11/210
/201
3
12/
Jak
í
ivn
loz
Exp y:
2
d
kó a IMD
38
být
Má ělání “?
o
vzd arM
D
a
z
„
Ech
to
E
Jd Egion
r
iv
a:
oh
příl tní
živo štění
poJi
budovat
na
klie
tř„Jak
ebují
trhy: kone
nt
„poheaven
kval
raitní
c
Dit!
v Česku Po
kriz y
světa se oP
g
i“
n
?
ět
finanČní
nSulti
odkládá
SoS Co
KouseK“
poradenství?
Po Kous
e
Fin
Ku
Ke zlatém
vní liz
an
aJe v Pr
u PoKlaD
gra ční
Jak Se hr
u
legislativní
mo
tno
čPo
u
e
c
st
impérium
d lu h
Flexi Po Je b ů
máme íco
ídn
úder
vrac
á
nabíDn
out
ale mus
í Fondy
íme to Dě ,
– PenziJn
Příloha
kriz
t e:
velkála
ručení
srozum
Povinné
–
iteln Čení
ha
Přílo
vzpomínka i pouě
Ivan Špirakus
Pool jen na půl
Jan Sl
ádek
ra
.cz
jteknza
Bitv o on
yho
Ch
-litrytr
neFe
Petr Kuče
, ký
po
íns
ra
Bomnnet.cza &
vbyzn
ysu.
ke
e
lé
svět
on-l
a
stde
IR
ine
P
off-l
IX
nine
e
Bude EL ví? Unikátní spojení
d
st
ora cnosti
p
poraden
é
ou ala Barbora
ChyFtr
Mar
rýovHhae
éMic
u&l dPup
on
bza
chle – le e iZnajptová tin Vlna
esta klie: ry
cVaz
s
– poradcvně –tch
O
nt
e
e
j
ba
r
ytě
etřtei vládne
to
ním mísn
fina
je v u nás vždy na prv
nce?
12.9.2013 23:12:03
03_falesna_titulka 194x223.indd
1
201
3
Cena předplatného
na 12 měsíců 649 Kč
objednávejte na adrese:
www.profipf.cz
nebo pošlete SMS ve tvaru: PPF
na číslo 603 239 737
Když již tabulku například pro ocenění trvalých následků
úrazu najdete, zjistíte některá překvapení. Oceňovací tabulky pojišťoven se různí v tom, jak jsou úrazy rozepsané.
Zatímco nejméně proklientské oceňovací tabulky uvádí
maximální procenta jen pro úplné ztráty končetin a úplné
ztráty funkce orgánů (např. WÜSTENROT ProInvest). To
na jedné straně dává dostatečný prostor pro individuální
ocenění úrazu, na druhé straně však také velký prostor
pro ocenění trvalých následků úrazu lékařem pojišťovny,
s jehož názorem nemusí pojištěný souhlasit. Proto je
vhodnější, když jsou oceňovací tabulky do detailu rozepsané a neuvádí jen maximální hodnoty, ale rovněž konkrétní hodnoty trvalého poškození či rozpětí pro částečné
ztráty funkce končetin (např. Allianz Rytmus).
Oceňovací tabulky se neliší jen v tom, jak velký prostor
dávají pro ohodnocení úrazu lékařem pojišťovny (a riziko
soudního sporu), ale také na kolik procent jednotlivé
úrazy ohodnocují. Tento parametr lze porovnat pro každý
jednotlivý úraz, přičemž je vhodné vzít v úvahu konstrukci progresivního plnění. Jen pro ilustraci rozdílů mezi
pojišťovnami, zde uvádím srovnání pro jeden velmi vážný
úraz, a sice ztrátu dolní končetiny v kyčelním kloubu.
Příklad z praxe – o 430 tisíc vyplatila pojišťovna méně
Progrese může mít významný vliv na výši vyplacené
částky. Pojišťovny mohou mít tendenci oceňovat úrazy
na hranici či těsně pod ní, aby se vyhnuly vyššímu plnění.
Rozdíl v ocenění úrazu v řádu procent může znamenat
stotisícové články. Dokládají to i případy z právní praxe.
„Pan Novák utrpěl vážný úraz kolene, který ho vyřadil
z jeho dosavadního zaměstnání, které bylo značně
fyzicky náročné. Jeho příjem rapidně klesl. Je v jednání
o přiznání invalidního důchodu. Pan Novák měl uzavřené
pojištění pro případ trvalých následků úrazu s progresí
u nejmenované pojišťovny. Základní pojistná částka
činila 1 000 000 Kč. Smluvní lékař pojišťovny určil procento trvalých následků na 23 % a pojišťovna vyplatila
klientovi 230 000 Kč. Avšak dle názoru ošetřujících lékařů
a taktéž dle názoru soudního znalce odpovídají klientovi
trvalé následky 33 % dle oceňovacích tabulek pojišťovny.
Rozdíl v pojistném plnění činí 430 000 Kč a v současnosti
tak vede spor s pojišťovnou o konečnou výši plnění,“
doplňuje Lukáš Kaplan ze společnosti EUCS.cz, která
spolupracuje s finančními poradci a zabývá se vymáháním odpovídajícího plnění po pojišťovnách. Spory
o plnění z úrazového pojištění jsou díky volně psaným
oceňovacím tabulkám a rozdílným lékařským názorům
běžné. Například u některých pojišťoven v sousedním
Německu končí každý osmý nárok soudním sporem
o výši odškodnění.
Najít tabulky pro
ocenění úrazu
v hlubinách
webu pojišťoven
však není tak
jednoduché.
Dušan Šídlo, autor knihy Jak nás podvádějí
Pojišťovna
Produkt
Procento plnění po progresi
Výše plnění při PČ 500 tisíc Kč
Generali
Dolce Vita
230 %
1 150 000 Kč
Pojišťovna ČS
Flexi
180 %
900 000 Kč
ING
SMART
180 %
900 000 Kč
Kooperativa
Perspektiva 7BN
150 %
750 000 Kč
Allianz
Rytmus
125 %
625 000 Kč
UNIQA
RŽP-D 2013
100 %
500 000 Kč
Česká pojišťovna
Diamant
100 %
500 000 Kč
21
produkty
Většina
podnikatelů
totiž nechce
nové peníze
ani za nízký
úrok, protože
pro ně nemá
upotřebení.
Michal Valentík
ve společnosti hojnosti, kde všeho je dostatek a jediné nedostatkové zboží je energie, tak vytvořit produkt
nebo službu, která má přidanou hodnotu, je velmi
obtížné.
Graf 2 Reálný HDP v USA (v dolarech)
1947
1949
1951
1953
1955
1957
1959
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
16 000
14 000
12 000
10 000
8000
6000
4000
2000
0
22
Můžeme tedy shrnout, že obyvatelstvo i HDP roste,
ale to se neprojevuje ve vyšším počtu zaměstnaných
lidí. Jak je tedy možné, že hospodářství roste, ale
počet pracujících nepřibývá?
Když se vrátíme k úvodní myšlence, že podnikatelé
nemají pro zaměstnance upotřebení a zároveň si ani
nepůjčují levné peníze, tak potom tyto dodatečné
finanční prostředky, které mimochodem tisknou centrální banky, zůstanou v rozvahách komerčních bank.
Nadměrná likvidita je pro komerční banky jako živá
voda pro umírajícího, protože jí mohou investovat
na kapitálovém trhu. Nejdříve kupují aktiva s nízkým
rizikem. Čím ale mají likvidity více, tím kupují stále víc
a víc riziková aktiva.
V současné době tisknou centrální banky historicky
největší objemy nových peněz, proto také můžeme vidět abnormální cenový růst rizikových aktiv, jako jsou
akcie, dluhopisy nebo drahé kovy. Finanční instituce
tak realizují vysoké zisky (jak vidíme na grafu č. 4),
které se stále větší mírou podílejí na tvorbě HDP.
Potom tedy může v hospodářství dojít k situaci,
kdy HDP sice roste, ale tento růst je tažen pouze
inzerceFPunor2013.203x87:Sestava 1
108 000
96 000
84 000
72 000
60 000
Proč neroste zaměstnanost
Finanční zisky nejisté
Graf 1 Míra nezaměstnanosti v USA (%)
1948
1949
1951
1953
1955
1957
1959
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2019
2011
66
64
62
60
58
56
54
52
50
Po celém světě můžeme vidět jediný recept
na jakékoli zaklopýtnutí ekonomiky. Tím receptem je
dodávat do oběhu stále více peněz. To je prostředek,
kterým lze údajně dosáhnout ekonomického oživení.
Hospodářský růst by se tedy měl nakonec projevit
i ve vyšší zaměstnanosti, resp. nižší míře nezaměstnanosti. Tento přístup je všeobecně přijímán, ale jak
ukážu níže, nemusí platit vždy.
V prvé řadě podnikatel/firma přijme zaměstnance
v případě, že je zaměstnanec schopen přinést vyšší
hodnotu, než činí součet jeho hrubé mzdy a všech
dalších povinných výdajů spojených se zaměstnancem (např. důchodové a zdravotní pojištění placené
zaměstnavatelem). Jelikož v dnešní době žijeme
120 000
4/2/13
9:44 AM
1968
1969
1970
1972
1973
1975
1976
1977
1979
1980
1982
1983
1985
1986
1987
1989
1990
1992
1993
1994
1996
1997
1999
2000
2002
2003
2004
2006
2007
2009
2010
2011
Mnoho ekonomů, politiků a také veřejnost se domnívá, že fiskální
a monetární politikou lze alespoň částečně řídit výkonnost hospodářství.
Především monetární politika má své účinky, a proto jí v dnešní době
využívají v hojné míře centrální banky.
Graf 3 Počet zaměstnaných lidí v USA (v tis.)
132 000
3000
Graf 4 Zisk finančních institucí na obyvatele (v dolarech)
2500
2000
1500
1000
500
0
1968
1969
1970
1972
1973
1975
1976
1977
1979
1980
1982
1983
1985
1986
1987
1989
1990
1992
1993
1994
1996
1997
1999
2000
2002
2003
2004
2006
2007
2009
2010
2011
2011
Růstu zaměstnanosti nestačí
jen nově natištěné peníze
Ale přitom jak ukazuje další graf č. 2, tak reálný
hrubý domácí produkt v USA neustále roste. To by
tedy nakonec mělo ospravedlnit uvolněnou monetární a fiskální politiku.
Ovšem další graf č. 3 ukazuje, že růst reálného HDP
(a mimochodem ani růst obyvatelstva) se neprojevuje
ve vyšší tvorbě pracovních míst. Počet zaměstnaných
lidí v USA je dnes na úrovni roku 2000.
zisky finančních institucí, které nemusí najímat nové
pracovníky, a tím přispívat k vyšší míře zaměstnanosti.
A zisky finančních institucí rostou do té doby, dokud
centrální banky dodávají do systému likviditu.
V případě zavření tohoto kohoutku může dojít
k propadu rizikových aktiv, jako jsme byli svědky
v letech 2008/09.
Michal Valentík
hlavní investiční stratég ČP INVEST
Stránka 1
PPF004
Jen virtuální peníze
Potom jakékoli tisknutí peněz ze strany centrálních
bank nemůže kompenzovat skutečnost, že zaměstnanec nepřináší přidanou hodnotu. Poté nově natisknuté peníze nemají v hospodářství opodstatnění
a také se do reálného světa nedostanou. A to se právě
děje v současnosti. Většina podnikatelů totiž nechce
nové peníze ani za nízký úrok, protože pro ně nemá
upotřebení.
A když pro ně nemá upotřebení, nemají ani důvod
najímat nové zaměstnance. Proto také vyspělé
ekonomiky trápí nízká míra zaměstnanosti. Učebnicovým příkladem jsou USA. Graf č. 1 ukazuje vývoj míry
zaměstnanosti v USA od roku 1948. Dnes je na úrovni
poloviny sedmdesátých let.
12 / 2013
NEJLEPŠÍ PORADCI NABÍZEJÍ
NEJLEPŠÍ PODÍLOVÉ FONDY.
FONDY ČP INVEST.
Podílové fondy ČP INVEST
získaly Zlatou korunu 2012
a jsou také absolutním vítězem
Investice roku 2012
Nespokojte se s průměrem.
Dopřejte svým klientům opravdu to nejlepší.
www.cpinvest.cz
infolinka 844 111 121
produkty
Je životní pojištění pro pojišťovny
opravdu tak špatný byznys?
V nedávné době jsme byli, v souvislosti s novelou zákona o pojišťovacích
zprostředkovatelích, ze strany zástupců pojišťoven svědky mnoha výroků
o tom, že „distribuční náklady se vymkly kontrole“ a že „náklady na
zprostředkovatele dusí pojišťovny“.
Skutečný stav
je takový, že
získatelské
náklady na jednu
sjednanou
smlouvu
o životním
pojištění od roku
2009 setrvale
klesají.
Nejeden státní úředník či „pojišťovák“ tak mohl
snadno nabýt dojmu, že trh se řítí do katastrofy a regulovat jej včera bylo pozdě. Tyto silné výroky však
mají jednu zásadní vadu: nejsou založeny na reálných
datech. Pojďme si je tedy rozebrat očima objektivních,
„tvrdých“ statistik České národní banky (ČNB) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).
Švejk ze známého českého románu. Skutečně, často
býváme svědky výroků o tom, že jednotkové provizní
náklady spirálovitě rostou a tento mýtus je na českém
trhu hluboce zakořeněn. Jaká je ale realita?
Vezměme za bernou minci poměr pořizovacích nákladů a provizních nákladů a počtu nově sjednaných
smluv o ŽP1).
Mýtus č. 1: „Získatelské náklady
na smlouvu pořád rostou“
Skutečný stav je takový, že získatelské náklady
na jednu sjednanou smlouvu o životním pojištění
od roku 2009 setrvale klesají. Ať už jde o celkové
pořizovací náklady anebo zvlášť náklady provizní.
Jinými slovy, pojišťovny zaplatí za každou novou
smlouvu rok od roku méně a tento trend platí pro
všechna odvětví životního pojištění. Není tedy
pravdou, že náklady pojišťoven na jednu získanou
smlouvu se neustále a dramaticky zvyšují. Je tomu
právě naopak.
Tak nám ty provize pořád rostou, paní Müllerová,
komentoval by asi první bod naší diskuze dobrý voják
Graf č. 1: Průměrné distribuční náklady na smlouvu o ŽP
12 000
10 000
Mýtus č. 2: „Pojišťovny dusí distribuční
náklady“
8000
Kč 6000
4000
2000
0
16 %
14 %
12 %
10 %
8%
6%
4%
2%
0%
–2 %
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Ziskovost (ROE) životních pojišťoven
ČR
24
Německo
Slovensko
Francie
Maďarsko
Distribuční náklady, zejména ty na odměny
zprostředkovatelů, dusí nákladové bilance životních
pojišťoven a situace v ČR nemá v tomto kontextu
v Evropě obdoby. Skutečně? Je opravdu podíl nákladů
na provize v ČR o tolik vyšší než ve zbytku Evropy?
Udělejme si malé srovnání.
Jako základní ukazatel použijme podíl nákladů
na provize na hrubých provozních nákladech pojišťoven 2).
Jak v rozvinutém Německu, tak v post-transformačním Polsku vykazují pojišťovny podobný podíl nákladů na provize vůči celkovým provozním nákladům,
jako v ČR. Minimálně v Polsku přitom tento podíl
prošel dramatickým nárůstem, nesrovnatelně vůči
vývoji v ČR.
Obdobné úrovně (okolo 40 % provozních nákladů)
pak dosahovaly v roce 2011 provizní náklady i v Nizozemsku, jakési evropské Mekce zprostředkovatelské
regulace!
1) Pořizovací náklady na pojistné smlouvy – představují všechny náklady vzniklé s uzavřením pojistné smlouvy. Náklady
na provize zprostředkovatelům – představují podskupinu pořizovacích nákladů, z logiky věci jde náklady na vyplacené odměny
externím sítím (tj. provize zprostředkovatelům). Zdroj: ČNB – souhrnné informace o sektoru pojišťovnictví, 2013.
Je to dobře nebo špatně? To nechť si posoudí každý
sám, ale není přece možné popírat základní ekonomickou logiku: čím větší podíl své obchodní produkce
pojišťovny realizují přes externí partnery (zprostředkovatele), tím větší objem nákladů na provize musejí
vyplatit. Pokud v ČR outsourcují životní pojišťovny
velkou většinu obchodní produkce (odhadem až
80 %) na zprostředkovatele, nemohou čekat jiný
vývoj.
Mýtus č. 3: „Na životním pojištění
se nedá vydělat“
Posledním a vlastně nejdramatičtějším mýtem je
tvrzení, že pojišťovny už vlastně na tom životním
pojištění ani nemohou vydělat. Náklady na zprostředkovatele jsou tak vysoké, že neumožňují dosáhnout
zajímavého profitu a pojišťovny tak celý systém víceméně udržují na bázi neziskovosti a charity.
I tady při letmém pohledu do mezinárodních
statistik zjistíme překvapující fakta. Míra návratnosti
vlastního kapitálu, známé ROE (Return on Equity),
je dle OECD u životních pojišťoven v České republice zhruba o třetinu větší než v Německu, dvojnásobná oproti Slovensku a mnohonásobně vyšší
než třeba ve zcela prodělečném Maďarsku 3). Takto
tedy vypadá ta proklamovaná „nemožnost vydělat“.
Německé či slovenské pojišťovny mohou jen závidět.
Závěrem
Samozřejmě, provize nejsou všechno a druhou
stranou „zprostředkovatelské mince“ je kvalita obchodu a to jak ve vztahu k pojišťovně (stornokvóta),
tak ve vztahu ke klientovi (misselling). Je však třeba
důrazně vyvrátit mýty, které naším trhem začaly
v souvislosti s připravovaným „zprostředkovatelským“
zákonem kolovat.
Rovněž je třeba jasně konstatovat, že každý státní
úředník, který by ve světle výše uvedených čísel
byť jen na setinu vteřiny uvažoval o regulaci provizí
na základě argumentů pojišťoven, se stává „spolupachatelem“ tvrdé lobbyingové křivdy jedné skupiny
podnikatelů na jiné. A to je pozice, v níž by stát ani
žádný z jeho lidí rozhodně stát neměl.
Česká republika – distribuční náklady životních pojišťoven (tis. Kč)
60 %
20 000 000
50 %
15 000 000
40 %
30 %
10 000 000
20 %
5 000 000
0
10 %
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0%
Německo – distribuční náklady životních pojišťoven (mil. Eur)
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011
0%
Polsko – distribuční náklady životních pojišťoven (mil. PLN)
60 %
20 000
50 %
15 000
40 %
30 %
10 000
20 %
5000
0
10 %
2004
2005
Provize zprostředkovatelům ŽP
2006
2007
2010
2011
Provozní náklady ŽP
Podíl (%)
Jiří Šindelář
USF ČR
2) Jedná se o poměr nákladů na provize (commission costs)
na hrubých provozních nákladech (gross operating costs)
u životních (life) a univerzálních-životních (composite,
composite-life) pojišťoven. Pro chybějící roky nejsou data
k dispozici. Zdroj OECD Insurance Statistics, ČNB – souhrnné
informace o sektoru pojišťovnictví, 2013.
3) ROE, tj. Return on Equity, je návratnost vlastního kapitálu. Tento ukazatel poměřuje čistý zisk s velikostí vlastního kapitálu
dané firmy. U velkých korporací se jedná o jeden z klíčových indikátorů jejich ziskovosti z hlediska vlastníků. Zdroj: OECD
Insurance Statistics, 2011.
0%
PPF005
25
produkty
RŽPD od UNIQA s inovacemi
FLEXI v novém roce nově
V září zařadila UNIQA do nabídky vylepšené Rizikové životní pojištění s dividendou
(RŽPD) – jedno z nejpopulárnějších pojištění osob na trhu. Svědčí o tom i fakt, že doposud
si sjednalo smlouvu na 170 tisíc klientů s celkovým pojistným přesahujícím jednu a půl
miliardy korun. O inovacích jsme debatovali s Ivanou Ferovou, ředitelkou Odboru
strukturovaného obchodu UNIQA pojišťovny.
Životní pojištění FLEXI od Pojišťovny České spořitelny nabídne
od 1. ledna 2014 novým i stávajícím klientům zajímavé
novinky: pro děti, v oblasti PN, nově pojistí všechny
stupně invalidity a u trvalých následků
úrazu zvyšuje pojistnou částku.
4 nejfrekventovanější diagnózy (rakovina, srdeční infarkt, by-pass, mrtvice).
V oblasti pojištění denního odškodného byla doplněna možnost různých
karencí, které toto krytí výrazně zlevňují.
Flexibilnější nastavení pojištění pro
případ smrti z pohledu výše pojistné
ochrany v jednotlivých letech trvání
pojistné smlouvy.
Komplexní pojištění horních končetin,
které se nyní nevztahuje jen na následky
úrazu, ale rovněž na následky choroby
(např. syndrom karpálního tunelu, revmatoidní artritida s postižením hybnosti
drobných kloubů ruky apod.).
Novinky v programu RŽPD přinášíte
pravidelně koncem léta už několik
let za sebou. Co to bylo tentokrát?
Čím se teď vaše pojištění liší od zbytku trhu?
Letos bylo cílem maximálně zjednodušit nastavení pojistné ochrany
v různých životních situacích a podívat se na naše pojištění ještě více
očima klienta. Na rozdíl od obvyklého
„produktového standardu“, kde jsou
klientovi nabízeny „pouze“ jednotlivé
druhy pojistného krytí, my chceme
v našem novém konceptu předložit
klientovi skutečné řešení pro různé
etapy života a události, jimž může
čelit. Tento nový trend jsme shrnuli
do podtitulu letošní edice „Od produktu k řešení“.
To zní proklientsky, ale můžete
nám váš nový koncept konkrétněji
přiblížit?
Rozdělili jsme si životní situace podle
závažnosti jejich dopadu a podle relevantního časového horizontu, během něhož je
nutné se s nimi vyrovnat. Teprve návazně
na to byla seřazena i rizika a důležitost
jejich pokrytí. To přináší klientům lepší
představu o sjednaných službách, ale
i snadnější rozhodování, neboť struktura
nabídky je sestavena jejich optikou. Životní
situace řešíme v RŽPD ve třech úrovních:
Události s dlouhodobým až trvalým
(finančním) dopadem.
Události s dočasným vlivem.
Nepříjemnosti či patálie s omezeným
dopadem, na něž je možné se díky nadstavbovým krytím připravit. Tyto služby
představují pro klienta zajímavý servis.
V rámci tohoto třístupňového rámce
nabízíme klientům podle jejich individuální preference dvě různá řešení – komplexní
nebo omezené s akcentem na cenu. Zo-
26
K nadstavbovým rizikům bylo přiřazeno
pojištění občanské odpovědnosti pro
všechny osoby v pojistné smlouvě.
Proč právě pojištění odpovědnosti?
Připadá vám jeho začlenění do životního pojištění tak důležité?
hledňujeme tak rozdílné finanční možnosti
veřejnosti. Klient u nás hned jednoznačně
vidí, za jaký rozsah služeb platí.
Jak změnilo inovované RŽPD
pojistná krytí?
Především jsou opravdu přiřazena
různým typům životních událostí, aby
byl jejich výběr pro zákazníky relevantní
a snazší.
Inovace v oblasti pokrytí rizik bych stručně popsala v bodech takto:
Úprava krytí pro případ invalidizace
do formy klesajících pojistných částek
s možností fixace části plnění, která
bude potřeba nezávisle na věku klienta
pro případnou adaptaci v nové životní
situaci (např. bezbariérová úprava bydlení). Zde byla na základě nejnovějších
statistických údajů snížena cena.
Možnost pojištění závažných onemocnění v cenově výhodné variantě kryjící
Jde o pojištění nadstavbového rizika,
které je velmi poptávané. Veřejnost jeho
využití v každodenní praxi objevuje sice
pomalu, ale dá se předpokládat, že význam
výrazně poroste. Má-li být program RŽPD
opravdu celoživotní oporou, bezesporu
k němu patří krytí nároků třetí strany
za vzniklé škody pro všechny pojištěné členy rodiny. A zaměřuje-li se RŽPD na ochranu celé rodiny, musí počítat i se situací, kdy
chyba jednoho člena a její náprava mohou
znamenat újmu a dlouhodobější materiální nedostatek i pro ostatní.
„Dosud měly děti na jedné smlouvě
pojištěna stejná rizika i stejné pojistné částky.
Ale každé dítě má jiné zájmy a potřeby. Tomu
se teď pojistka přizpůsobí,“ vysvětluje Jana
Jirásková, tisková mluvčí Pojišťovny České
spořitelny. „Další novinkou je vyplacení
peněz za každý den nemoci od prvního dne,
pokud budete v pracovní neschopnosti déle
než 9 týdnů. V souladu s firemní strategií –
zajištění dostatečného finančního krytí v případě vážných životních situací – zvyšujeme
vyplácené pojistné částky u vážných úrazů.“
Pojištění dětí – každému dítěti na smlouvě umožníme vlastní rozsah pojištění, tedy
rozdílná rizika i různé pojistné částky.
Úraz – denní odškodné s progresivním
plněním – při dlouhodobém léčení úrazu
vyplatíme dvojnásobek (od 85. dne) nebo
trojnásobek (od 183. dne) pojistné částky.
Úraz – trvalé následky úrazu – nově je
možné kombinovat pojištění s plněním
od 0,5 % trvalého poškození s plněním
od 10 % trvalého poškození zároveň
na jedné smlouvě. V každé variantě se dá
nastavit jiná pojistná částka v celkovém
součtu až 4 miliony Kč, s progresí až
16 milionů Kč.
Pojištění invalidity a dlouhodobé péče
– umožňujeme připojistit samostatně 2.
stupeň invalidity. Klient si tak může vybrat
z variant 3. st., 3. + 2. st. nebo 3. + 2. + 1. st.
invalidity. Připojištění 2. stupně invalidity
je o 65 % levnější než připojištění 1. a 2.
stupně invalidity zároveň.
Pojištění pracovní neschopnosti – při
onemocnění, které trvá alespoň 64 dní
(9 týdnů), vyplatíme pojistné plnění zpětně
od 1. dne pracovní neschopnosti. Pro tento
případ je možné stanovit samostatnou
pojistnou částku.
Mimořádný vklad – usnadňujeme dostupnost finančních prostředků z mimo-
12 / 2013
12 / 2013
řádného vkladu. Mimořádný vklad bude
možné vybrat kdykoliv i po provedení
změn pojištěných rizik nebo fondů.
Pojištění úrazu nestačí
Výzkum Pojišťovny ČS ukázal,
jak lidé podceňují pojištění invalidity – mylně se totiž domnívají, že
se stanou invalidní jen v důsledku
úrazu. Navíc se pojišťují na nedostatečné částky.
To dokazují výsledky výzkumu, který pro
Pojišťovnu České spořitelny zpracovala
společnost Ipsos. Navíc lidé netuší, kolik
člověka připoutaného na invalidní vozík
stojí úprava bytu, na základě jakých kritérií se určuje konkrétní stupeň invalidity
nebo jaké výše může dosahovat invalidní
důchod.
„Výsledky průzkumu ukázaly, že Češi
stále netuší, co pro ně po finanční stránce
znamená být vážně nemocný. Že se
bezbariérová rekonstrukce bytu 2 + 1
v patře paneláku bez výtahu vyšplhá nad
0,5 milionu korun, ví jen 17 % lidí,“ říká
Jana Jirásková a dodává: „Také naše interní
statistiky dokazují, že klienti podceňují
pojištění invalidity a pojišťují se na nedostatečné částky. Optimální pojistná částka
by měla být alespoň ve výši 0,5 milionu
korun. Lidé si ale sjednávají v průměru
částky do 400 tisíc korun.“
Češi netuší, kolik stojí bezbariérová úprava bytu, ani jak vysoký by měli invalidní
důchod. Ti, kdo pojištění mají, tvrdí, že si
invaliditu sjednali bez předchozí špatné
zkušenosti s tímto rizikem. Ve skutečnosti
si ale pojistí trvalé následky úrazu a věří, že
mají invaliditu pojištěnou. Jenže ta vzniká
hlavně jako důsledek onemocnění, úrazem
jen v 5 % případů. A to 80 % lidí neví.
Na dotaz, čeho se nejvíc bojíme, muži
odpovídají, že mají obavy z úrazu s trvalými následky, ze snížení příjmů z důvodu invalidity a že nechají své blízké bez
zabezpečení. Naopak ženy mají větší strach
z onemocnění svých blízkých. Mladí lidé
zatím nemyslí na problémy stáří, starší
generace se ale obává své závislosti na pomoci od ostatních.
On-line výzkum pro Pojišťovnu České
spořitelny realizovala společnost Ipsos.
Dotazníkového šetření se účastnilo 1030
respondentů ve věku 18 až 65 let.
Pravděpodobný důvod
případné invalidity
100 %
90 %
6
11
80 %
70 %
60 %
38
50 %
40 %
30 %
25
20 %
10 %
0%
21
S největší
pravděpodobností
kvůli nemoci
Spíše kvůli nemoci
Pravděpodobnost
obojího je stejná
Spíše po úrazu
S největší
pravděpodobností
po úrazu
Total (n=1030)
Náklady na úpravu bytu
100 %
90 %
17
80 %
70 %
29
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
17
20
17
Více než
500 000 Kč
250 001 Kč
– 500 000 Kč
100 001 Kč
– 250 000 Kč
100 000 Kč
a méně
Nevím
Total (n=1030)
27
produkty
články
Přelomové flotilové produkty
Nesporné inovace společnosti Broker Consulting se mohou
stát příslovečnými vlaštovkami nového trendu, kdy se na
produktu významně podílí distributor. Po velmi levném OK
Double přišla další novinka: OK Pojištění plateb. Neméně
zajímavý je i marketingový aspekt produktů, protože jinde
než v Broker Consulting je klient nedostane.
Formálně jde o tzv. skupinové pojištění,
kde pojistníkem je Broker Consulting a pojistitelem je německá pojišťovna myLife Lebensversicherung AG (www.mylife-leben.
de). OK Double pak nabízí možnost navýšit
současné krytí pro případ invalidity a smrti
na existujících smlouvách až na dvojnásobek ve třech variantách krytí:
1) pojištění smrti,
2) pojištění smrti a invalidity 3. stupně,
3) pojištění smrti a invalidity 3. stupně,
obé následkem úrazu.
Pojištění se sjednává na rok s automatickou prolongací, maximálně do věku 65 let
s parametry pro volbu pojistné částky:
– stejná částka pro smrt i invaliditu,
– lze volit v kroku po 250 000 Kč,
– nesmí přesáhnout součet pojistných
částek na stejná rizika v existujících
smlouvách u BC,
do 51 let max. částka 2 000 000 Kč, nad
51 let 1 000 000 Kč.
Zdravotní dotazník
profi
Zdravotním zkoumáním je prohlášení
o zdravotním stavu. Pojištěný sice nevyplňuje zdravotní dotazník, protože se počítá
28
s tím, že na předchozí smlouvě byl testován, ale podpisem prohlášení říká, že vše
splňuje. Pokud by pojišťovna přišla na to,
že lhal, má právo odstoupit od smlouvy
a nevyplatit žádné peníze.
Prohlášení není zcela triviální, zejména
bod 4, kde klient podepisuje, že „V průběhu posledních pěti let jsem se nepodrobil
žádným lékařským vyšetřením, léčbě nebo
konzultacím s lékaři nebo lékařským personálem jiného charakteru, než jsou pravidelné
prohlídky s normálními nálezy.“ Ne každý by
takové prohlášení podpisoval s křišťálově
čistým svědomím. Zajímavý je také další
bod: „Rozdíl mezi mojí výškou v cm a mojí
váhou v kg je větší než 75.“
Podle Jana Lenera je ovšem definice
„normálního nálezu“ poněkud širší než
v Česku. Například krevní tlak 140/100 (který je u nás považován za vysoký) se chápe
jako normální nález.
Invalidita
Čekací doba pro invaliditu je 12 měsíců.
Definice invalidity je postavena na „neschopnosti k výkonu výdělečné činnosti“,
za kterou je považován „předpokládaný
trvalý pokles pracovní schopnosti pojiš-
Věk
1. varianta
2. varianta
3. varianta
707
1078
1462
Kč
35 000
20
těné osoby v důsledku úrazu či nemoci
o 70 %“. Jde i o posouzení této pojistné
události, kdy podle pojistných podmínek:
„Míru omezení pracovní schopnosti určuje
výhradně pojišťovna na základě zdravotní
dokumentace pojištěného, posudku (informací) pojistitelem určeného zdravotnického zařízení a na základě rozhodnutí
příslušné správy sociálního zabezpečení
České republiky o přiznání důchodu pro
případ neschopnosti k výkonu výdělečné
činnost.“
Důležitá je cena
Cena pojištění se jednak mění s věkem
a jednak má pojistitel možnost změnit výši
pojistného, pokud např. bude škodní procento příliš vysoké (vyšší než očekávané při
prvotní kalkulaci). Sazby pro vybrané věky
jsou v tabulce i grafu.
Sazby jsou klasicky závislé na věku
klienta a rostou v pevně daných pětiletých
cyklech. Jde tedy o kompromis mezi tzv.
přirozeným pojistným (to se mění každý
rok) a zprůměrovaným pojistným ve většině rizikovek (to se pak nemění po dobu
trvání pojistky).
Výhody a nevýhody jsou zřejmé: první
model se špatně prodává (opticky pojistné
roste) a má nepříjemně náročnou administraci (každoročně měnit a administrovat
novou částku). Je zřejmé, že po 50. roce
věku již pojistné poměrně značně roste.
Ale kdo kdy viděl úmrtnostní tabulky
(základ celé pojistné matematiky), toho jistě nepřekvapí částky ani graf. K tomu snad
jen fakt, že průměrná doba trvání pojistek
ŽP je něco přes 5 let.
Chcete aktuální informace ze světa
poradenství každý týden na svůj mail?
Navštivte www.profipf.cz a zaregistrujte si
zcela zdarma svoji emailovou adresu.
12 / 2013
25
747
1178
1462
30 000
30
840
1307
1462
25 000
35
1390
2090
1462
20 000
40
2188
3240
1462
15 000
45
3590
5367
1462
10 000
50
6388
10 235
1462
5000
0
55
10 529
18 575
1462
60
17 177
32 811
1462
Konstrukce
Skupinové životní dopojištění není u nás
obvyklý produkt, spolupracující tři subjekty
(z toho dva zahraniční) už vůbec ne. Část
správy produktu vzal na sebe Broker Consulting jako pojistník (individuální správní
náklady spojené s každou jednotlivou
malou smlouvou), a to je vtip, díky němuž
mohla jít dolů cena. Jak se osvědčí u nás
neobvyklé konstrukční schéma, teprve
uvidíme.
Závěry
Nejde tedy o standardní produkt
na trhu, ale o celkem povedenou interní
a jistě zejména marketingově účinnou
inovaci společnosti BC. Možná za zmínku
stojí i okolnost, že provize za sjednání OK
Double je vyplácena průběžně.
Teprve ovšem také uvidíme, zda nepůjde
i o marketingový argument k neslavně
proslulému přepojišťování. Právě proto,
že produkt je možno sjednat jen k jinému
životku uzavřenému přes BC.
Celkové hodnocení si pak vypůjčme
od serveru Produktové listy:
Mezi hlavní výhody proti individuální
smlouvě patří:
– pojištění invalidity a smrti za výhodnou
cenu
– jednoduché stanovení pojistného beze
slev a přirážek
– jednotná cena pro všechna povolání
Naopak nevýhody jsou:
– může se pojistit jen ten, kdo již je pojištěn a maximálně na jednou tolik, kolik
již má
– pouze pro lidi splňující všechny podmínky zdravotního prohlášení
12 / 2013
Roční pojistné na 1 mil. Kč
1. varianta
2. varianta
3. varianta
20
25
30
– klient není pojistníkem, platí peníze
distributorovi na jeho účet
– u invalidity možnost přezkumu pojistitelem
– zahraniční pojišťovna bez sídla v ČR
– možnost navýšení pojistného při špatném škodním průběhu
OK Pojištění plateb
Další produktová novinka inovuje český
pojistný trh v oblasti zajištění nejen splácení půjček, ale i plateb pravidelných úspor
či investic. Zatímco dosud bylo možné
sjednat si takové pojištění jen pro každý
jednotlivý finanční produkt zvlášť, OK
Pojištění plateb umožňuje pojistit všechny
produkty finančního plánu dohromady
v jednom balíčku.
Za domácnosti tak v případě ztráty zaměstnání nebo delší nemoci platí veškeré
výdaje na finanční produkty pojišťovna.
Využívat ho mohou nejen zaměstnanci, ale
také OSVČ.
Jistí finanční plán
OK Pojištění plateb určeno především
pro živitele rodin. Jeho smyslem je pomoci
domácnostem překlenout bez finančních
problémů období ztráty zaměstnání,
dlouhodobé pracovní neschopnosti, nebo
invalidity třetího stupně. Pojišťovna za ně
v této době platí výdaje za veškeré finanční
produkty sjednané v rámci jejich finančního plánu – od hypotéky, přes pravidelné
investice, veškerá spoření až po všechna
majetková, životní i úrazová pojištění.
U obou rizik, tedy jak pracovní neschopnosti, tak ztráty zaměstnání, je karenční
lhůta 60 dní: plní se tedy v okamžiku, kdy
nezaměstnanost nebo ztráta zaměstnání
35
40
45
50
55
60
je dlouhá alespoň 61 dní. Následně se plní
vždy celá dávka za každý započatý měsíc.
Maximální délka plnění (úhrad splátek
plateb) je 12 měsíců.
I v případě ztráty zaměstnání se jedná
o pojištění, takže je možné krýt pouze
nahodilou událost: kryté jsou tudíž pouze
ztráty zaměstnání v důsledku organizačních změn, zrušení pracovního místa apod.
Průměr pojistí 403 korun
U klientů společnosti Broker Consulting
se tyto výdaje pohybují kolem 10 tisíc
korun měsíčně. Na tuto částku je možné se
pomocí OK Pojištění plateb pojistit za 403
korun měsíčně, přičemž pojistné je stejné
pro všechny věkové skupiny. Jinak částka
pojistného se mění lineárně s výší krytých
plateb, tedy za 20 000 korun plateb by
přišla na 806 korun.
Nízkou cenu umožnila opět konstrukce
flotilového pojištění, kdy část nákladů na
sebe bere Broker Consulting jako pojistník
ve spolupráci tentokrát s pojišťovnou Cardif z finanční skupiny BNP Paribas.
I pro OSVČ
Atraktivita OK Pojištění plateb spočívá
mimo jiné v tom, že ho mohou využít
nejen lidé v zaměstnaneckém poměru, ale
také osoby samostatně výdělečně činné.
I jim toto pojištění zajistí na základě potvrzení lékaře platby za finanční produkty
při delší pracovní neschopnosti. Nekryje
tedy pochopitelně ztrátu zaměstnání, ale
je o to levnější: na daných modelových
10 000 korun plateb klienta stojí jen 123
korun. Opět jde ale jen o produkty, které si
klient sjednal ve finančním plánu u Broker
Consulting.
29
poradenství
Jak na klienty „po krizi“?
Dřív byla snadná cesta těm bojácným
namíchat hodně dluhopisů, ale co dnes?
To už jsme na úrovni investičního
poradenství. Obecně platí, že diverzifikace
portfolia funguje a nepřestala platit ani
po roce 2008. Je podmínkou pro dlouhodobý úspěch při investování. Jen bychom
do ní měli přimíchat trochu psychologie.
Ta se po letech „odříkání“ ze strany tradiční
finanční teorie konečně objevuje např.
v behaviorálních teoriích prof. Meira
Statmana a jeho „pyramidovém“ portfoliu.
Tradiční finanční teorie projevy emocí při
investování zakazují, nabádají investory
chovat se striktně racionálně.
Je to ale asi jako když přísný táta zakazuje dospívajícímu synovi holky a flámy.
Všichni víme, jak jsou takové věci přirozené
a jak věrně se v dalším životě otcovských
rad držíme. Náš přístup k investicím je
odlišný: reflektuje emoce investorů, jako je
strach nebo chamtivost.
Zdá se, že finanční krize sice dočasně „nahrála“ poradcům i nové klienty, ale letos už to
vypadá hůř. Co radí finančním poradcům autoři knížky „Co s tou krizí“ dva odborníci
z Institutu pro finanční poradenství: ve financích Miloš Filip a v marketingu Roman Pospíšil?
Krize se překlopila v recesi, ale naštěstí
ne v depresi... Nejistota lidí však pokračuje, možná roste, co s tím?
V první řadě platí, že v době nejistoty
a stagnujících výdělků se lidé musí o své
úspory starat ještě více než jindy. Problém
je v tom, že podobné logické argumenty
je těžké někomu předložit tak, aby je přijal.
Zvlášť, panuje-li na trhu obecná nedůvěra
ve svět financí a investic. A o tom, to celé
je.
V minulosti se do akciových a jim podobných investic pouštěla jen hrstka lidí.
To platilo celosvětově. V 80. a 90. letech
ale akciové trhy nabídly výnosy, které přilákaly mnohem širší okruh zájemců z řad
fyzických osob. Výnosy se staly hlavním
důvodem k nákupům akcií i fondů. A lidé
mnohdy ani neposlouchali, co jim poradci
říkají o diverzifikaci rizika. Po krizi většina
z nich prchla a nechce už o akciích slyšet.
Aby je poradce získal zpět, nebo získal
nové klienty, musí znovu získat narušenou
důvěru.
To zní hezky, ale jak na to?
Důvěra stojí na třech pilířích: odbornosti,
spolehlivosti spojené např. s otevřeností
a osobním charisma. Když začneme odzadu, tak je například opakovaně dokázáno,
že lidem s atraktivním zevnějškem lidé věří
více.
S tím ale těžko něco naděláme, pokud
nám příroda nenadělila.
Samozřejmě, někdo charisma má, jiný
ne. Ale je možné zásadně ovlivnit dojem
ze svého vystupování, počínaje oblečením,
přes držení těla, gesta apod. Pokud přijdu
na schůzku s přirozeným úsměvem, nebo
úsměvem přehnaně vyumělkovaným,
depresivním anebo povýšeným výrazem,
vyvolám tím první dojem, kterého se můj
klient už nezbaví.
Pokud jde o spolehlivost, ta taky začíná
30
Miloš Filip
Myslíte, že stojí za pokus vyprávět
klientovi nějakou „story“, že třeba většina milionářů v USA jsou penzisti, kteří
dlouhodobě investovali malé částky?
Roman Pospíšil
už včasným příchodem. Ještě mnohem důležitější je otevřenost. Schopnost naslouchat klientovi, používání otevřených gest,
oční kontakt…
Situace vypadá tak, že domácnosti omezily utrácení a více spoří (tedy kromě těch
nejchudších), ale investic se stále bojí? Co
jim má poradce říkat?
To všechno zní jako divadlo.
Že nic lepšího než investice do akcií
zatím lidstvo pro dlouhodobé zhodnocování peněz nevynalezlo. A úspory a finanční majetek zhodnocovat musíte. Dnes
sice máme skoro nulovou inflaci, ale to je
z historického hlediska výjimka. Málokdo
si uvědomuje, že z hodnoty 1000 Kč nám
za deset let v peněžence zbylo 750 Kč! Inflace si z té bankovky ukusovala každý rok,
každý měsíc, každý den. Nenápadně, ale
vytrvale. A na konci zmizela jedna čtvrtina
majetku.
Lidé to ale často „neberou“, nemáte
nějakou srozumitelnou cestu (nechci říci
přímo fintu)?
Vřelost nezahrajete, pokud ji v sobě
nemáte. Ale na druhou stranu, i když to
s klientem myslíte dobře, nemusí to vidět,
jestliže neumíte vystupovat.
Pokud jde o odbornost, jsou poradci dost
zásobovaní od svých sítí. Nad rámec
toho by se museli neustále vzdělávat
a na to není čas.
Nebo si koupit knihu, která jednoduše
popisuje, co se v posledních pěti letech
stalo a proč. To je totiž věc, na kterou
člověk nedostane v médiích srozumitelnou odpověď. Existuje spousta detailních
analýz, ale lidsky pochopitelné vysvětlení
hned tak nenajdete. Pokud se přitom
odborně nevyrovnáte s americkou krizí sub
prime hypoték a evropskou dluhovou krizí,
těžko vám někdo něco uvěří.
Co třeba začít namísto vysvětlování
nasloucháním? Nebo otázkami? Rozpoznat
emoce, které s klientem cloumají a pak
s nimi pracovat? Komunikační proces vypadá tak, že něco říkám, někdo mě možná
12 / 2013
To by bylo hodně odvážné tvrzení. Ale je
pravda, že lidé, kteří mají vysoké výdělky,
k nim investicemi přidávají další vysoké
výdělky. A že k tomu potřebují poradce,
bez nich dosáhnou na nižší výnosy. To je
potvrzeno řadou finančních výzkumů.
A co nabízí váš Institut?
poslouchá, možná tomu rozumí nebo ne,
a pak to přijme nebo ne. Platí obecné pravidlo: vyřčené neznamená slyšené, slyšet
neznamená rozumět, rozumět neznamená přijmout. Zpravidla je to tak, že když
říkáte věci, které chce klient slyšet, mohou
být vaše tvrzení jakákoli a on je s radostí
přijme. Pokud to ale slyšet nechce, pak
na sebelepších argumentech bude hledat
ty nejmenší nesrovnalosti.
Dale Carnegie říkal: „Pokud se někoho
pokusíte přesvědčit proti jeho názoru, pak
ho v tomto názoru jen utvrdíte.“ My jsme
už o pěkných pár desítek let dál a víme, že
u lidí boduje vřelost, otevřenost a podobné parametry víc než logické argumenty.
12 / 2013
Proto musíme začít budovat důvěru, bez ní
se neobejdeme. Dřív, třeba v býčích letech
2003–2007 na akciových trzích, totiž za nás
klientovo rozhodnutí „odpracoval“ výnos.
Teď to musíme udělat sami.
Myslíte tedy, že stojí za pokus ten konzervatismus klientů nějak edukovat?
Alespoň u těch, které znají déle a získali
si již jejich důvěru?
Ano, vybudovat důvěru, dodávat klientovi informace, pracovat s ním a ne na něj
vychrlit dávku s tím, že se musí rozhodnout, a když neudělá to, co mu radíme,
rozhodne se špatně.
V letošním roce jsme vydali dvě knížky.
První se týká prodeje penzijních produktů.
Druhá, „Co s tou krizí“, která vyšla nedávno, právě prodeje investic v době krize.
Shrnuje příčiny nynějšího stavu, radí, jak
nakládat s klientovými emocemi, jak si poradit s těmi, kterými stále cloumá vztek, jak
budovat důvěru, jak stavět portfolia podle
více behaviorálních hledisek a ke všemu
připojuje odpovědi na nejčastější otázky.
Institucím nabízíme školení v obou
oblastech a ještě v některých dalších.
A chceme navázat i na úspěšné tréninky,
které jsme v minulosti vedli pro finanční
poradce. Vše o knížkách, o nás, našich
referencích, kontaktech a nabídce lze
nalézt na www.ipfp.cz. Tam si lze publikace
i objednat.
31
poradenství
Finanční gramotnost Čechů je bídná
Se 79 % obyvatel s pouze základními, případně špatnými finančními znalostmi
Češi na světovém žebříčku skončili v nejhorší trojce. Vyplynulo to z mezinárodní
studie ING Pojišťovny provedené ve 12 zemích Ameriky, Evropy a Asie.
Propastný je
u nás zejména
rozdíl mezi
vlastním
sebehodnocením
a realitou.
Naivní očekávání penze
Muži v testu dosahovali výrazně lepších výsledků
než ženy. Mezi lidmi, kteří v testu dosáhli výborných
znalostí, byly 3/4 mužů.
Z hlediska věku nejhorších výsledků dosahovali lidé
ve věku 35 až 49 let (43 % v úrovni špatná finanční
vzdělanost). Naopak nejlépe si vedla věková skupina
20 až 34 let. Celkem 44 % lidí, kteří dosáhli výborné
úrovně znalostí, bylo v tomto věku.
Skončili jsme „na chvostě“
I když se Češi považují za relativně zdatné finančníky, realita tomu neodpovídá, když skončili až na 10. místě a hůře si vedli jen Mexičané (s pouhými 19 %
respondenty s vyšší finanční vzdělaností) a Slováci
(12 %). Vysokou finanční vzdělanost prokázala jen
pětina Čechů. V průměru však vysoké finanční gramotnosti dosáhla téměř třetina respondentů. Naopak
nejlépe se ve financích orientují Japonci (44 %), Indové (40 %) a Korejci (37 %).
Tato zpráva obsahuje výsledky mezinárodní spotřebitelské studie týkající se vztahu mezi finanční
gramotností (tzv. FQ test – Test finanční gramotnosti)
a postoji a emocemi k financím a skutečné finanční
chování a znalosti.
špatná
Propastný je u nás zejména rozdíl mezi vlastním
sebehodnocením a realitou. Kdo by se pak divil, že
spousta lidí skočí na každý špek či podraz.
nebo pošlete SMS ve tvaru: PPF na číslo 603 239 737
74 %
bez ekonomického
vzdělání
79 %
21 %
0%
20 %
40 %
Jsem velmi dobrý
ve financích
S financemi
to umím
60 %
sebehodnocení
před testem
16 %
54 %
Příliš se o finanční
záležitosti nezajímám
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %
8%
Jen 3/4 Čechů mají vytvořenou finanční rezervu,
ale přitom jen polovina jich má rezervu na tři a více
měsíců. Najdeme však i bonitnější skupinu: 10 % má
finance na rok a 13 % na déle než jeden rok.
Indie
4%
57 %
27 %
Korea
3%
60 %
26 %
Nizozemsko
6%
58 %
USA
5%
Belgie
7%
Polsko
profi
Jak „o
bslo
užit“
pora
dce
6–7/20
13
První čt
vrtletí
Porade
nské
Produkc
e
Fincentr
um
chystá
rozvoj
Finan
čn
Jak
í Se hraJe v První lize
gram
ceny re
otno
alit
budou
st
čech
Přes
ů
Flexi Pod luPou nější
Je bíd
ná
strach
a sa
Příloha – PenziJní Fond
y Fety
heaven
Příloha – Povinné ručen
í
Jak
na k
lienty
„po k
rizi“?
a
být
Má lání “?
ě
vzd arMo
D
„za
Petr Kučera
Bude ELIXIR lékem
poradenství?
to
Ech
JdE Egion
ivr
:
oha
příl tní
živo tění
š
poJi
Martin
Vlnas
jtteek
O
e
in
F
rtvníe, t i vládne
r
t
e
P
ens ti finance?
s
orad
Ivan Špir
aku
Pool jen na s
půl
to
cno
vé p
Féro a budou
t
s
e
je c
1 2 /2
013
69 %
12 %
10 %
36 %
5 /2013
výsledek
testu
32 %
Finanční expert
ze mě zatím není
52 %
PPF006
80 % 100 %
2%
5%
4%
profi
objednávejte na adrese: www.profipf.cz
26 %
Japonsko
í
zivn
Exploy:
kód IMD2
za 799 Kč
základní
Bídné rezervy
13
od Miloše Filipa a Romana Pospíšila
s ekonomickým
vzděláním
pořadí
průměr
por adenst ví
& fi nanc e
po
por a d& fr a de n
s
i trhu
n
n
íe
čtvr
tletís
ta
& f i nPrvn
vn
í ce t v í
a
n
í
c
Jak
radit a Přito
em
tv
neradit
ns
e
d ce
Jak rozumíte
ra
ekonomii?
pof i na n
SoS ConSulting
&
38
72 %
6%
20
4/
profi
Vánoční akce
na předplatné a knihu
co s tou krizí
28 %
23 %
profi
Profi Poradenství&Finance
dobrá
64 %
PPF005
Nezapomeňte
na předplatné měsíčníku
80 %
7%
Až šokující je zjištění, že ekonomické vzdělání
zdaleka neznamená, že je dotyčný vzdělaný i finančně. Částečně je to tedy děsivá kritika našeho školství,
i když částečně se zřejmě jedná o možnou chybu
absence podrobnější definice.
základní
20 %
Svět
Vzdělání k ničemu?
Jak se přeceňujeme
výborná
špatná
64 % Čechů očekává, že při odchodu do důchodu
se budou mít finančně lépe než jejich rodiče v době
odchodu do důchodu. Částečně to jistě způsobuje
„pocit“ 73 % lidí, kteří uvádějí, že si na penzi spoří
a neuvědomují si, že jen velmi nedostatečně...
Souboj pohlaví a generací
Finance mají Češi podle svých slov pod kontrolou,
zcela jistí si s jejich nakládáním ale nejsou. Největší
problémy jim přitom činí spoření a úvěry. „Správně si
spočítat úroky ve finančním testu dokázalo jen 43 %
Čechů, přitom se jedná o základní finanční produkt,
ke kterému stačí znalost malé násobilky,“ uvedla
k výsledkům generální ředitelka ING Pojišťovny ČR
/SR Renata Mrázová. V otázkách ohledně úvěrů si pak
správně vedlo 46 % respondentů.
Lidé s ekonomickým vzděláním se vyskytovali
v každé ze čtyř úrovní finanční vzdělanosti.
Ani ekonomické vzdělání tak není zárukou dostatečných znalostí v oblasti financí.
dobrá
výborná
nízká
vysoká
71 %
29 %
1.
56 %
44 %
13 %
2.
61 %
40 %
11 %
3.
63 %
37 %
29 %
7%
4.
64 %
36 %
62 %
27 %
7%
5.
67 %
34 %
66 %
23 %
4%
6.
73 %
28 %
10 %
63 %
23 %
4%
7.
73 %
27 %
Španělsko
6%
69 %
21 %
3%
8.
75 %
24 %
Rumunsko
8%
69 %
20 %
3%
9.
77 %
23 %
Česká republika
10 %
69 %
16 %
5%
10.
79 %
21 %
Mexiko
10 %
71 %
16 %
3%
11.
81 %
19 %
Slovenská republika
13 %
75 %
11 %
1%
12.
88 %
12 %
poradenství
Střední třída – revír bank i poradců
Ani bohatí, ani chudí. Více než třetinu v naší společnosti tvoří středně příjmové rodiny.
A přestože poslední roky nebyly pro české domácnosti snadné, střední třída se za
posledních šest let rozrostla o 7 %. Jaké má cíle, jak žije?
Výrazně investuje nejenom do vlastního bydlení, ale i do svých dětí. Děti jsou
motorem spotřeby středně příjmových
rodin. Především kvůli dětem sází i na vyšší
kvalitu a méně hledí na cenu. Nezapomínají ani dětem také spořit či investovat a to
nejenom do vzdělání.
To vyplývá z analýzy UniCredit Bank
na rozsáhlém průzkumu Media Market
Lifestyle věnovaném životnímu stylu
a spotřebnímu chování celé české populace, kterého se zúčastnilo víc než 15 tisíc
respondentů.
Kdo je střední třída
Analýza se zaměřila na život lidí se
středními příjmy, skupiny C1 a C2 podle
rozšířené socioekonomické klasifikace
na základě konceptu ESOMAR a mírné
adaptace na národní české podmínky.
Spadají do ní například zástupci nižšího
a středního managementu, úředníci
ve státních službách nebo ve finančním
sektoru, vlastníci malých firem či úspěšní
živnostníci, vysoce kvalifikovaní manuální
pracovnici. V Česku do této střední příjmové skupiny patří přibližně 3,5 milionu osob,
tvoří 39 % české populace.
Bohatne, chce lepší bydlení
Zásadní, takřka revoluční změnou,
je rostoucí kvalita bydlení střední třídy
v posledních letech. Lidé opouštějí malé
panelákové byty s dispozicí 2+1 a stěhují
se do vlastních domů (41 %). Hypotéku
má 13 % příslušníků střední třídy, zejména rodiny s dětmi. Čím vyšší příjmy, tím
vyšší pravděpodobnost čerpání hypotéky. Podobný podíl středně příjmových
domácností ale využilo v posledním roce
spotřebitelské úvěry.
Nebojí se zadlužit
Ten tam je strach většiny lidí ze zadlužování. Vlastnit byt nebo dům je dnes již
skoro samozřejmostí, proto si mnozí bez
34
problémů berou hypotéku a zadlužují se
na 30 let. Momentálně se sice hypoteční
úvěr vyplatí leckdy víc než nájemní
bydlení, ale je to často jen jediná možnost
dosáhnout na vysněný „barák“. Nákup nemovitosti také vnímají jako dobrou investici do budoucnosti, nechápou ovšem, že
hodnotu realit určuje z valné míry lokalita.
Touha po nemovitosti
Vlastnictví nemovitosti je vůbec nejtypičtějším znakem pro tuto cílovou skupinu.
Považuje to (podobně jako ve Velké Británii
vžitý pojem „landlords“) za dosažený společenský status. Menší zahrada a bazén jako
dostupný luxus jsou výhodou.
Stále sice platí, že střední třída žije
hlavně ve velkých městech nad 20 tisíc
obyvatel (48 %), v posledních
deseti letech se však přesouvá
i do malých měst a na venkov,
nejčastěji do satelitní zástavby
v blízkosti velkých měst.
lo spotřebitelské úvěry, ale rodiny s dětmi
mají úvěry ještě víc, a to ve 20 %.
Moc nepodnikají
Počet příslušníků střední třídy, kteří
vlastní firmy nebo se živí podnikáním, klesá. Hlavním důvodem je odchod generace,
která s podnikáním začínala v 90. letech,
do důchodového věku, mladých podnikatelů je méně.
Podíl lidí v zaměstnaneckém poměru
zůstává v rámci střední třídy stabilní, okolo
77 %. Střední třída však velmi sází na vzdělávání, podíl vysokoškoláků v posledních
deseti letech vzrostl na dvojnásobek (byť
aktuálně na nízký podíl 6,4 %), naopak
podíl lidí se základním vzděláním o tři
čtvrtiny poklesl na 1,2 %.
Děti jen uvážlivě
V průměru mají 1,47 dítěte
na domácnost, což je nižší podíl
než u lidí s vysokými nebo
naopak nižšími příjmy. Děti
ve středně příjmové domácnosti mají před sebou ale velmi
dobré vyhlídky. Tyto rodiny neváhají do nich investovat, snaží
se jim dopřát „lepší život“.
Lze to vysledovat při nákupech konkrétních produktů
určených dětem. Lidé se snaží
preferovat značky, které patří
k těm nejkvalitnějším, a příliš
přitom mnohdy nehledí ani
na cenu. Rodiny s dětmi také
výrazně víc financí investují
do vzdělávání svých dětí a volnočasových aktivit. Děti jsou
vlastně motorem útrat české
střední třídy: 14 % střední třídy
v posledních 12 měsících využi-
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
20 %
39 %
Vyšší třída B
Střední třída C
Nižší třída D
2006
Nejnižší třída E
2012
Zkrátka: maloměšťáci
Auto, chata už není důkazem bohatství.
Zatímco ještě před deseti lety bylo vlastnictví osobního automobilu známkou určitého statusu a bohatství, dnes už to dávno
neplatí. Automobil má k dispozici 80 %
domácností a příjmy domácnosti na tento
podíl nemají velký vliv – investice do auta
je otázka životního stylu, nikoli příjmů.
Přibývá rovněž počet středně příjmových
domácností, které mají k dispozici více než
jedno auto (12 %).
Víkendy na chatách a chalupách jsou
mezi střední třídou nadále velmi populární. Vlastníci nemovitostí k rekreaci se
nadprůměrně často rekrutují právě ze
členů středně příjmových domácností.
Lidé s nízkými příjmy většinou chalupy pro
rodinnou rekreaci nevlastní, bohatší lidé
častěji dává přednost cestám do zahraničí,
na různá místa, prostory pro rekreaci si
přitom pronajímají.
Česká střední třída je při správě svých
úspor konzervativní, zájem o investování
však roste.
Spořicí účty v současnosti využívá 29 %
střední třídy (o čtvrtinu víc než v běžné populaci). Platí přímá úměra mezi rostoucími
příjmy a objemem úspor. Tito lidé si ale
uvědomují, že spořicí účty nejsou v období
vysoké inflace a nízkých úroků žádné terno.
Dlouhodobě klesá zájem o termínované
vklady, a s poklesem státní podpory klesá
i zájem o stavební spoření.
Téměř 8 % investuje do akcií nebo podílových listů. Zájem o investování i objem
investic roste s věkem. Z údajů UniCredit
12 / 2013
8,5 %
21 %
A konzervativní
12 / 2013
Nejvyšší třída A
11 %
Bank vyplývá, že klienti mladší 50 let
investují průměrnou částku okolo 300 tisíc
korun, ti starší nad 50 let téměř 500 tisíc
korun.
C1: Nemanuální pracovníci s vysokým
vzděláním, kvalifikovaní pracovníci,
vlastníci firem: Nižší střední management s nižším vzděláním; Nemanuální
pracovníci, úředníci s vysokým vzděláním, supervizoři; Kvalifikovaní manuální pracovníci s vysokým vzděláním;
Vlastníci menších firem, podnikatelé
s menšími firmami.
C2: Kvalifikovaní dělníci, nemanuální
pracovníci: Nemanuální pracovníci
(supervizoři, mistři, technici) s nižším
vzděláním; Kvalifikovaní manuální
pracovníci s nižším vzděláním; Vlastníci
menších firem, podnikatelé s menšími
firmami s nižším vzděláním.
Vyšší třída A, B
1,8 mil. osob, 20 % populace
Střední třída C
3,5 mil. osob, 39 % populace
Nižší třída D, E
3,6 mil. osob, 41 % populace
Profil české střední třídy:
Mají střední vzdělání (85 % celkem, 49 %
s maturitou), úroveň vzdělání roste.
68 % má děti, k pořízení potomků však
přistupují uvážlivě.
Vstupují do manželství (celkem 69 %
ženatých/vdaných či rozvedených).
Žijí především ve větších městech nad
20 tisíc obyvatel, v posledních 10 letech je
však patrný trend stěhování i do malých
měst a na venkov, nejčastěji do satelitní
zástavby v blízkosti velkých měst.
Snaží se podnikat (9 %), podíl podnikatelů mezi střední třídou však klesá.
Deklarované měsíční příjmy domácnosti
se pohybují okolo 35 tisíc korun čistého.
Střední třída se mění a roste:
I přes nedávnou ekonomickou recesi
se životní úroveň za posledních 6 let
mírně zvýšila. Podíl domácností s nižším
sociálním profilem klesl za posledních 6 let
o 13 %, střední třída se rozrostla o 7 %.
Deklarované čisté měsíční příjmy
domácností střední třídy mírně rostou
(za posledních 6 let o 14 %).
I v Česku platí, že rostou rozdíly v příjmech nejbohatších a nejchudších.
Z nejúspěšnějších zástupců střední třídy
se zároveň rekrutuje vrstva těch vůbec
nejbohatších domácností v Česku, ta za posledních deset let posílila téměř o 6 %.
2006:
Čistý měsíční příjem: 31 tisíc Kč/domácnost
Kde žijí: 47 % do 20 tisíc obyvatel
Vlastní dům: 37 %
Byt v osobním vlastnictví: 26 %
Velký byt 4 a více místností: 34 %
2012:
Čistý měsíční příjem: 35 tisíc Kč/domácnost
Kde žijí: 52 % do 20 tisíc obyvatel
Vlastní dům: 41 %
Byt v osobním vlastnictví: 28 %
Velký byt 4 a více místností: 35 %
35
katalog pojištění nemoci
Pojištění nemoci
Pod pojmem pojištění nemoci se můžeme setkat hned
s několika pojistnými produkty. Pojišťovny mohou poskytovat v rámci pojištění nemoci zcela odlišná pojištění, nejčastěji se jedná o:  Pojištění závažných onemocnění 
Pojištění dlouhodobé péče  Pojištění pobytu v nemocnici
 Připojištění u pojištění pobytu v nemocnici
AEGON Pojišťovna, a. s.
V rámci jakéhokoli životního pojištění v nabídce AEGON (např.
Investiční životní pojištění AEGON VIA)
– V rámci ŽP jako připojištění
– Výši denní dávky lze stanovit v rozmezí 100 až 3000 Kč (týká se
denní dávky při PN i při hospitalizaci)
– Dávka při pracovní neschopnosti: 100 až 3000 Kč /den
– Dávka při pobytu v nemocnici: 100 až 3000 Kč /den
– Sjednává se karenční, čekací doba:
– Hospitalizace: pojištěný musí strávit v nemocnici minimálně 2
půlnoci
– PN: Pracovní neschopnost od 29. dne => dávka se vyplácí až
od 29. dne trvání PN
– Čekací doba (ve smyslu doby od počátku trvání daného připojištění, po kterou není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění
ze škodných událostí): PN 3 měsíce; hospitalizace 3 měsíce a 8
měsíců v případě událostí souvisejících s porodem
– Minimální pojistné: 500 Kč měsíčně na celou smlouvu ŽP. Za uvedená rizika (ale i za jiná připojištění) se strhává tzv. přirozené
pojistné. Znamená to, že klient platí právě tolik, kolik je jeho
aktuální riziko
– Minimální pojistná částka: 100 Kč/den
Allianz pojišťovna, a. s.
V rámci investičního životního pojištění Rytmus/Rytmus risk, které
přihlíží na zdravý životní styl pojištěného, se dá sjednat několik
připojištění nemoci. Jde o:
– Závažné nemoci
– PRO ženy
– Hospitalizace (úrazem i nemocí nebo jen úrazem)
– Pracovní neschopnost
– Výše denní dávky – u hospitalizace min. 100 Kč/max. 1000 Kč
– Dávka při pracovní neschopnosti – bez prokazování příjmu
do 200 Kč / 400 Kč / 600 Kč, podle čekací doby, min. však 100
a max. 2000 Kč
– Sjednává se karenční, čekací doba – u pracovní neschopnosti
14/28/56 dnů, u hospitalizace 3 dny (resp. půlnoci)
– Minimální pojistné: u Rytmu 500 Kč, u Rytmu risk 300 Kč
– Minimální pojistná částka: pro závažné nemoci 100 tis. Kč,
24 tis. Kč u roč. důchodu a pro připojištění Pro ženy 50 tis. Kč
AXA Česká republika, s. r. o.
Připojištění v rámci IŽP (Kumulativ Life, Comfort Plus), připojištění
v rámci RŽP (Active Life)
– Výše denní dávky: 100 Kč – 1000 Kč
– Dávka při pracovní neschopnosti: 100 Kč – 1000 Kč
36
– Dávka při pobytu v nemocnici: 100 Kč – 1000 Kč
– Sjednává se karenční, čekací doba
– Základní čekací doba jsou 3 měsíce, pro případ hospitalizace
v souvislosti se stomatologickým ošetřením, zhotovením stomatologických náhrad, s úkony čelistní chirurgie a čelistní ortopedie,
psychoterapie a ortopedických náhrad se stanoví zvláštní čekací
doba v délce 8 měsíců
– Karenční doba pro pojištění denní dávky v případě pracovní
neschopnosti je 15, 29 a 60 dnů
– V pojištění denní dávky při pobytu v nemocnici karenční dobu
nemáme
– Minimální pojistné: v rámci IŽP Kumulativ Life není stanoveno
minimální pojistné za připojištění, ale musí být splněna podmínka
minimálního pojistného na hlavním tarifu 500 Kč, pojistné za připojištění je přičteno k této částce
– V rámci RŽP Active Life není stanoveno minimální pojistné
na smlouvu, klient musí mít pouze sjednán hlavní tarif (pojištění
pro případ smrti min. na pojistnou částku 50 000 Kč), pojistné
za připojištění je přičteno k této částce
– Minimální pojistná částka: jedná se o dávky, tedy 100 Kč
Česká pojišťovna ZDRAVÍ, a. s.
(Česká pojišťovna, a. s.)
Produkt Multizdraví
– Lze sjednat samostatně (stejná rizika i jako součást ŽP ČP)
– Dávka při pracovní neschopnosti: 150–6000 Kč škodové
(do 300 Kč nezjišťujeme příjem)
– Dávka při pobytu v nemocnici: 100–3000 Kč obnosové
– Sjednává se karenční, čekací doba
– Karenční pro PN 14, resp. 28 dnů, čekací 3 měsíce
– Minimální pojistné není definováno
– Minimální pojistná částka: 150 Kč PN, 100 Kč N
Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., VIG
Investiční životní pojištění Evoluce
– Pojištění nemoci lze v rámci investičního životního pojištění Evoluce sjednat jako připojištění
– Připojištění pro případ nemoci je možné sjednat ve dvou variantách:
– Denní odškodné za pracovní neschopnost
– Denní odškodné za pobyt v nemocnici
– Denní odškodné za pracovní neschopnost:
– Minimální pojistná částka je 50 Kč, maximální pojistná částka bez
dokládání příjmu je 500 Kč
– Vyšší pojistnou částku lze zvolit podle skutečného příjmu
– Denní odškodné za pobyt v nemocnici:
– Minimální pojistná částka je 50 Kč, maximální pojistná částka bez
dokládání příjmu je 500 Kč
– Vyšší pojistnou částku lze zvolit podle skutečného příjmu
– Dávka při pracovní neschopnosti
– Pojistné plnění je poskytnuto od 15., 22., 29. nebo 60. dne nemoci
(ne zpětně). Pojistitel vyplatí pojištěnému minimálně počet
dnů dohodnutých v pojistné smlouvě, a to ode dne sjednaného
v pojistné smlouvě za každý den pracovní neschopnosti denní
odškodné ve sjednané výši
– Maximální možná doba pobírání dávek je stanovena na 365 dní
po odečtení karenční doby
– Dávka při pobytu v nemocnici:
– Pojistné plnění je poskytnuto, trvá-li hospitalizace, která je z lékařského hlediska nezbytná, minimálně 24 hodin
– Pojistitel vyplatí pojištěnému pojistné plnění zpětně za každý
12 / 2013
den pobytu v nemocnici ve výši dohodnuté denní dávky, přičemž
počet dnů hospitalizace je dán počtem půlnocí v nemocnici
strávených
– Z jedné pojistné události vyplatí pojistitel pojistné plnění nejvýše
za 365 dní hospitalizace
– Denní odškodné za pracovní neschopnost – karenční doba – 14,
21, 28, 59 dnů, čekací doba – 3měsíční
– Denní odškodné za pobyt v nemocnici – karenční doba – plnění
od 1. dne, čekací doba – 3měsíční
– Speciální čekací doba je v případě hospitalizace nebo prac. neschopnosti v souvislosti se stomatologií a těhotenstvím
– Čekací doba se neuplatňuje při akutním infekčním onemocnění
na specializovaném infekčním oddělení
– Minimální pojistná částka je 50 Kč, maximální pojistná částka bez
dokládání příjmu je 500 Kč
– Vyšší pojistnou částku lze zvolit podle skutečného příjmu
Generali Pojišťovna, a. s.
Pojištění samostatné i jako doplňkové pojištění ŽP
– V rámci připojištění jsou limity PČ 100–1500 Kč a samostatně
50–2000 Kč
– Dávka při pracovní neschopnosti za každý den pracovní neschopnosti, po uplynutí karenční doby
– Dávka při pobytu v nemocnici za každý den hospitalizace
– Sjednává se karenční, čekací doba: karenční doba může být
od 15., 29., 62. dne, čekací doba je 3 měsíce
– Minimální pojistné je závislé na stanovené pojistné částce, věku
pojištěného a pojistném produktu
– Příklad pojistného v rámci doplňkové ŽP:
Osoba 35 let, denní dávka při PN 500 Kč/den – roč. pojistné
1200 Kč (produkt Bella Vita na 10 let)
Osoba 35 let, denní dávka při HO 500 Kč/den – roč. pojistné 492 Kč
– Příklad pojistného u samostatného NP:
Osoba 35 let, denní dávka při PN 500 Kč/den – roč. pojistné 3250 Kč
Osoba 35 let, denní dávka při HO 500 Kč/den – roč. pojistné 1850 Kč
ING Životní pojišťovna
Pojištění nemoci lze sjednat jako připojištění v životním pojištění,
např. životní pojištění ING Smart.
– Pojišťovna nabízí:
– Připojištění denní dávky při pobytu v nemocnici
– Připojištění pro případ pracovní neschopnosti následkem nemoci
či úrazu nově s bonusem 25 % za prvních 28 dní pracovní neschopnosti
– Výši denní dávky si určuje klient sám, nicméně pro připojištění
pro případ pracovní neschopnosti musí dávka odpovídat jeho
příjmům
– Maximální denní dávka je stanovena až na 2000 Kč
– Sjednáním připojištění si klient zajišťuje výplatu denní dávky
v případě pracovní neschopnosti z důvodu nemoci či úrazu
– Maximální délka výplaty je 52 týdnů
– Minimální denní dávka je 70 Kč, maximální 2000 Kč
– Dávka při pobytu v nemocnici: Při sjednání tohoto připojištění se
vyplácí denní dávka za dny, které pojištění stráví v nemocnici
– Minimální denní dávka je 100 Kč, maximální 2000 Kč
– Čekací doba činní 3 měsíce (pro nemoc, nikoliv pro úraz), a to jak
pro připojištění pro případ pracovní neschopnosti, tak pro případ
hospitalizace
– Pro připojištění pracovní neschopnosti plníme až od 29. dne
trvající pracovní neschopnosti
Kooperativa pojišťovna, a. s., VIG
Produkt PERSPEKTIVA
– Lze sjednat v rámci životního pojištění PERSPEKTIVA
– Výše denní dávky podle volby klienta
– Dávka při pracovní neschopnosti – pod názvem Pojištění pro
případ pracovní neschopnosti
– Dávka při pobytu v nemocnici – pod názvem Pojištění pro případ
pobytu v nemocnici
– Čekací doba pro obě připojištění – 3 měsíce
– Karenční doba – pracovní neschopnost – 14, 28 a 42 dní
– Karenční doba – hospitalizace – 3 dny, od 1. 1. 2014 bez karenční
doby
– Minimální pojistné závisí na celé smlouvě životního pojištění, min.
běžně placené pojistné 400 Kč měsíčně
– Minimální pojistná částka 100 Kč
Pojišťovna České spořitelny, a. s., VIG
Pojištění pouze v rámci ŽP
– Pojištění pracovní neschopnosti – nemoc
– Lze sjednat pro zaměstnance a OSVČ – plátce i neplátce státního
nemocenského pojištění
– Dávka při pracovní neschopnosti do 750 Kč/den včetně bez nutnosti dokládat výši příjmu
– Karenční doba: možné varianty od 15., 29. nebo 57. dne léčení
s následnou výplatou pojistného plnění
– Klient si může zvolit jednu nebo více variant zároveň, vždy se
stejnou pojistnou částkou
– Od 1. ledna 2014 nově i varianta s výplatou od 1. dne, pokud
léčení trvá déle než 9 týdnů
– Možnost sjednat i včetně výše uvedených variant, s odlišnou
pojistnou částkou
– Možnost připojištění pracovní neschopnosti z důvodu úrazu
– Hospitalizace: v případě hospitalizace pojištěného z důvodu
úrazu nebo nemoci (dle sjednané varianty) trvající min. 24 hodin
PŘEHLED PARAMETRŮ FLEXI ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
FLEXI životní pojištění
Pojištění dospělých
Vstupní věk
Max. výstupní věk
Minimální PČ
Maximální PČ
Čekací doba
Předběžné krytí do výše
Max. počet dní plnění
Pracovní neschopnost
18–70 let
75 let
50 Kč/den
3 000 Kč/den**
2 měsíce*
650 Kč/den**
548 dnů
Hospitalizace
18–70 let
75 let
50 Kč/den
3 000 Kč/den
2 měsíce*
650 Kč/den
730 dnů
Dětská pojištění
Vstupní věk
Max. výstupní věk
Minimální PČ
Maximální PČ
Čekací doba
Předběžné krytí do výše
Max. počet dní plnění
Hospitalizace
0 let
25 let
50 Kč
1 000 Kč
2 měsíce*
1 000 Kč/den
365 dnů
*Z důvodu nemoci, **částka platí v součtu za všechny sjednané varianty (od 15., 29., 57. dne a nově od 1. dne).
12 / 2013
37
UNIQA pojišťovna, a. s.
Denní dávky při pracovní neschopnosti a nemocniční denní dávky
– Lze sjednat samostatně i jako připojištění v životním pojištění
– Předmět pojištění:
– Pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti nabízí pojistnou ochranu při ztrátě na výdělku
– Pojištění nemocničních denních dávek nabízí pojistnou ochranu
pro krytí vyšších výdajů při pobytu v nemocnici.
– Územní platnost:
– Pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti: platí na území
České republiky, není-li dohodnuto jinak
– Pojištění nemocničních denních dávek platí na území celé Evropy
– Účastníci pojištění:
– Pojištěný musí mít trvalé bydliště v České republice, není-li dohodnuto jinak
– Pojištění lze sjednat pro zaměstnance i OSVČ
– Nemocniční denní dávky:
– Minimální vstupní věk: od narození
– Maximální vstupní věk: 65 let
– Zánik pojištění - není omezen věkem
– Výše sjednatelné nemocniční denní dávky samostatně:
– Minimálně: 100 Kč
– Maximálně: 3000 Kč (od výše 1500 nutná konzultace s centrálou)
– Sjednáváme jako pojištění obnosové
– Minimální splátka pojistného: 300 Kč /na smlouvu
– Výše sjednatelné nemocniční denní dávky v životním pojištění:
– Minimálně: 50 Kč
– Maximálně: 1000 Kč (pojištění obnosové)
– Sjednáváme jako pojištění obnosové
– Minimální splátka pojistného: 500 Kč měsíčně/na smlouvu
Denní dávky při pracovní neschopnosti:
– Minimální vstupní věk: 18 let
– Maximální vstupní věk: 64 let
– Zánik pojištění – mimo jiné dosažením 65 let
– Minimální splátka pojistného: 300 Kč/na smlouvu
– Výše sjednatelné denní dávky při pracovní neschopnosti samostatně:
– Minimálně: 50 Kč
– Maximálně: bez omezení (od výše 1500 nutná konzultace s centrálou)
38
profi
vyplatí PČS sjednané pojistné plnění od prvního dne hospitalizace
za každý započatý den hospitalizace, max. za 730 dnů
– Čekací doba 2 měsíce (neplatí v případě hospitalizace z důvodu
úrazu)
– Pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče s jednorázovou výplatou pojistné částky
– Pro výplatu celé sjednané pojistné částky stačí prvotní přiznání
příslušného stupně invalidity nebo závislosti dlouhodobé péče
– Výhodou je rozšíření rizika o dlouhodobou péči bez navýšení
pojistného
– Lze pojistit invaliditu 3. stupně + připojištění 1. a 2. stupně, nebo
nově jen 2. stupně
– Čekací doba 2 r. (neplatí v případě invalidity z důvodu úrazu)
– Velmi vážná onemocnění:
– Klient si může zvolit ze dvou variant pojištění – základní či kompletní
– Kompletní variantu, která obsahuje 6× více rizik, nabízíme za cenu
vyšší o 30 % proti ceně základní varianty
– Možnost žádat o pojistné plnění už 30 dnů od stanovení diagnózy
– PČS nerozlišuje, zda vznikla diagnóza na základě nemoci či úrazu
– Lze sjednat do 500 Kč jako pojištění škodové i obnosové
– Od 501 Kč a výše sjednáváme samostatně pouze jako pojištění
škodové
– Při pojistné události je nutno doložit výši přijmu, která odpovídá
sjednané denní dávce
– Výše sjednatelné denní dávky při pracovní neschopnosti v životním pojištění:
– Minimálně: 50 Kč
– Maximálně: 1000 Kč, sjednáváme jako pojištění obnosové
– Minimální splátka pojistného: 500 Kč měsíčně/na smlouvu
– Karenční lhůta: je doba od vzniku pojistné události, po kterou
neposkytujeme pojistné plnění
– Délka karenční lhůty je volitelná: 14, 28, 42 dnů
– Karenční lhůta je pouze v rámci pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti
– U pojištění nemocničních denních dávek se neuplatňuje
– Čekací doba: je období, které začíná od data počátku pojištění,
činí 3 měsíce a nárok na pojistné plnění vzniká až po jejím uplynutí
– Čekací doba se nevztahuje na pojistné události vzniklé úrazem
a vyjmenovanými infekčními onemocněními
– U pojištění nemocničních denních dávek je stanovena zvláštní
čekací doba 8 měsíců pro porody, potraty, těhotenská onemocnění a vyšetření, riziková těhotenství, léčení neplodnosti apod.
– Z důvodu porodu poskytujeme pojistné plnění maximálně za 10 dnů hospitalizace
– Z důvodu těhotenských onemocnění, vyšetření a jejich následků,
potratu, rizikového těhotenství, léčení neplodnosti apod. poskytujeme pojistné plnění maximálně za 30 dnů hospitalizace během
jednoho těhotenství
– V průběhu jednoho pojistného období se pojistné plnění vyplácí
maximálně za 180 dnů hospitalizace v souvislosti s onemocněním
– V průběhu jednoho pojistného období v souvislosti s úrazem se
toto časové omezení neuplatňuje
– U pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti poskytujeme pojistné plnění maximálně za 365 kalendářních dnů pracovní
neschopnosti v časovém intervalu tří let
– U pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti se neposkytuje pojistné plnění v souvislosti s porodem, potratem, těhotenským onemocněním a vyšetřením, rizikovým těhotenstvím,
léčením neplodnosti apod.
Profi Konference:
Jak dál v poradenství
20. března 2014, Divadlo Semafor, Praha 6, Dejvická 27
9.00 – 16.00 hod.
P rogram :
Jak dál v poradenství?
O tom přijdou diskutovat lídři největších poradenských společností i poolů v České republice.
Jakým směrem se vydají? Co očekávají od budoucnosti a kam budou směrovat své firmy?
Změní se nějak finanční poradenství?
Kam vykročí pojišťovnictví?
Jaké produkty a na jaké modely se chystají největší pojišťovny na trhu a co na to poradenský trh?
Své postřehy a možné obchodní modely budoucnosti představí, nejen ředitelé pojišťoven, ale i produktový
specialisté z poradenských sítí. Komentářem je pak doplní analytici auditorských společností.
Má hypoteční trh to nejlepší za sebou?
V loňském roce produkce hypoték rychle rostla, je to možné opakovat i v následujících letech.
Jaký bude vývoj hypotečních sazeb? Čeká trh s hypotékami nějaká regulace? Diskuzi povedou ředitelé
hypotečních ústavů ale i zástupci prodejních sítí.
Investice ještě více?
Jaké produkty nabízet svým klientům? Kam směřuje tento trh a změní se vyplácení (předplácení) provizí?
Jak to vidí zástupci investičních společností?
Právo a regulace trhu
O nových změnách v oblasti práva přijdou diskutovat zástupce Ministerstva financí, ČNB a finanční arbitr.
Jak se na nové regulace připravuje trh a jaké nové povinnosti i odpovědnosti
z toho plynou pro finanční poradce?
Wüstenrot pojišťovna
Produkt ProSichr, ProBudoucnost
– Lze sjednat pouze jako připojištění k výše uvedeným produktům
životního pojištění
– Výše denní dávky 50–1000 Kč
– Dávka při pracovní neschopnosti
– Dávka při pobytu v nemocnici
– Sjednává se karenční, čekací doba
– Čekací doba: činí 3 měsíce, pro případ hospitalizace nebo pracovní neschopnosti v souvislosti s porodem, zubními či ortopedickými náhradami činí 8 měsíců
– Čekací doba odpadá při akutních infekčních onemocněních s hospitalizací na infekčním oddělení a dále při pracovní neschopnosti
výhradně následkem úrazu
– Karenční doba u připojištění denní dávky při pracovní neschopnosti: 15, 22 nebo 29 dní
– Minimální pojistné není pevně stanoveno – závisí na věku, pojistné době
– Minimální pojistná částka 50 Kč
12 / 2013
konference
"
Objednávám si vstupné na konferenci: Jak dál v poradenství
Název organizace .......................................................
Profese ............................................................... ........
Příjmení ....................................................................
E-mail . . ............................................................... ........
Jméno ......................................................................
Tel.: ................................................................. ...........
Ulice č. p. ...................................................................
IČO . . .................................................................. ........
Obec .........................................................................
DIČ . . .................................................................. ........
Cena vstupného: 2900 Kč
Pro předplatitele časopisu Profi Poradenství & Finance - 50% sleva: 1450 Kč
Jsem předplatitel časopisu Profi FP ANO
NE
Zajištění parkovacího stání ANO
NE
REGISTRACE také na www.profipf.cz nebo na e-mailu [email protected], 603 23 97 37
podílové fondy
Nejvyhledávanější fondy: TOP 35
Přehled fondů dostupných na našem trhu by se blížil pomalu dvěma tisícům. Tisknout „přehledy“ v éře
internetu je jistě nesmyslné, ale možná přece jen nebude na škodu zkusit najít ty, na které se dívají lidé
nejvíce. Ani to není jednoznačné, protože většina podílníků využívá přímo data domovských investičních společností. Jak tedy vypadá návštěvnost nejstarší databáze fondů u nás (ifondy; penizenavic)?
Možná nejzajímavější je okolnost, že šlo převážně o akciové fondy.
19.
Templeton Growth (Euro)
F. TEMPLETON
LU0114760746
13,71
EUR
globální
Poplatky (vstup / mng.f.):
5,00 % / 1,00 %
Výkonnost (6m / 1y / 5y):
8,04 % / 28,13 % / 48,06 %
20.
ČSOB akciový fond
- Stř. a Vých. Evropa
ČSOB IS
CZ0008472610
0,6417
CZK
EM - Evropa
Poplatky (vstup / mng.f.):
2,50 % / 2,00 %
Výkonnost (6m / 1y / 5y):
–0,02 % / 10,45 % / 4,31%
21.
KB Akciový
Komerční
banka
CZ0008472503
0,7996
CZK
EM - Evropa
Poplatky (vstup / mng.f.):
3,00 % / 2,00%
Výkonnost (6m / 1y / 5y):
8,35% / 9,62 % / 0,59 %
22.
ESPA STOCK
ISTANBUL VT.
ESPA
AT0000494885
10 223,46
CZK
jednotlivé
země
Poplatky (vstup / mng.f.):
4,00 % / 2,16 %
Výkonnost (6m / 1y / 5y):
–22,94 % / –1,90 % / –11,47 %
23.
HSBC GIF Indian
Equity AD
HSBC Global AM
LU0066902890
122,299
USD
jednotlivé
země
Poplatky (vstup / mng.f.):
5,00 % / 1,50 %
Výkonnost (6m / 1y / 5y):
–11,60 % / –10,41 % / –35,22 %
1.
SPOROTREND
ISČS
CZ0008472289
1,1689
CZK
EM - Evropa
Poplatky (vstup / mng.f.):
3,00 % / 2,00 %
Výkonnost (6m / 1y / 5y):
–2,23 % / 6,37 % / –28,64 %
24.
Templeton China
F. TEMPLETON
LU0052750758
23,6
USD
EM - Asie
Poplatky (vstup / mng.f.):
5,00 % / 1,60 %
Výkonnost (6m / 1y / 5y):
4,01 % / 3,33 % / –8,39 %
2.
ING International
Český akciový fond
ING IM
LU0082087353
2 958,49
CZK
EM - Evropa
Poplatky (vstup / mng.f.):
5,00 % / 2,40 %
Výkonnost (6m / 1y / 5y):
10,47 % / 15,03 % / 3,18 %
25.
AXA CEE Akciový fond
AXA IS
CZ0008472594
0,8203
CZK
EM - Evropa
Poplatky (vstup / mng.f.):
0,00 % / 2,00 %
Výkonnost (6m / 1y / 5y):
7,21 % / 9,93 % /–2,59 %
3.
ČSOB akciový mix
ČSOB IS
770000001170
0,9157
CZK
globální
Poplatky (vstup / mng.f.):
2,50 % / 2,00 %
Výkonnost (6m / 1y / 5y):
7,60 % / 23,36 % / 32,23 %
26.
Templeton BRIC (USD)
F. TEMPLETON
LU0229945570
14,71
USD
BRIC
Poplatky (vstup / mng.f.):
5,00 % / 1,60 %
Výkonnost (6m / 1y / 5y):
2,01 % / 0,96 % /–22,25 %
4.
Top Stocks
ISČS
CZ0008472404
1,6622
CZK
vyspělé
země
Poplatky (vstup / mng.f.):
3,00 % / 2,50 %
Výkonnost (6m / 1y / 5y):
9,48 % / 33,06 % / 45,16 %
27.
HSBC GIF Chinese Equity
HSBC Global AM
LU0164865239
82,214
USD
jednotlivé
země
Poplatky (vstup / mng.f.):
5,00 % / 1,50 %
Výkonnost (6m / 1y / 5y):
10,98 % / 12,99 % / 2,37 %
5.
IKS Akciový PLUS
IKS KB
CZ0008472016
0,3781
CZK
EM - Evropa
Poplatky (vstup / mng.f.):
3,00 % / 2,20 %
Výkonnost (6m / 1y / 5y):
4,39 % / 7,02 % / –1,72 %
28.
KB Ametyst FLEXI
Komerční banka
FR0010510552
97,25
CZK
globální
Poplatky (vstup / mng.f.):
1,00 % / 1,90 %
Výkonnost (6m / 1y / 5y):
0,91 % / 6,37 % / 1,96 %
6.
ČSOB Akciový fond BRIC
ČSOB IS
BE0947600079
754,71
CZK
BRIC
Poplatky (vstup / mng.f.):
2,50 % / 1,50 %
Výkonnost (6m / 1y / 5y):
0,99 % / 7,45 % / –8,06 %
29.
HSBC GIF BRIC Freestyle
M2D
HSBC Global AM
LU0214875626
19,7
USD
BRIC
Poplatky (vstup / mng.f.):
5,25 % / 1,00 %
Výkonnost (6m / 1y / 5y):
n/a/n/a/n/a
7.
Conseq Invest Akciový
Conseq IM
IE0031283306
189,7929
CZK
EM - Evropa
Poplatky (vstup / mng.f.):
5,00 % / 1,15 %
Výkonnost (6m / 1y / 5y):
12,68 % / 18,89 % / 10,97 %
30.
Fond nových ekonomik
ČP INVEST
ČP INVEST
770010000386
0,7549
CZK
EM
Poplatky (vstup / mng.f.):
4,00 % / 2,20 %
Výkonnost (6m / 1y / 5y):
–3,77 % / –0,17 % / –10,48 %
8.
ČSOB realitní mix
ČSOB IS
CZ0008472222
0,6057
CZK
EM - Evropa
Poplatky (vstup / mng.f.):
2,50 % / 2,00 %
Výkonnost (6m / 1y / 5y):
–4,87 % / 8,67 % / 8,41 %
31.
Russland-Aktien
Raiffeisenbank
AT0000A07FS1
78,14
EUR
jednotlivé
země
Poplatky (vstup / mng.f.):
3,00 % / 2,00 %
Výkonnost (6m / 1y / 5y):
1,60 % / 3,65 % / –5,20 %
9.
ESPA STOCK RUSSIA VT.
ESPA
AT0000A08EG7
182,89
CZK
EM
Poplatky (vstup / mng.f.):
4,00 % / 1,80 %
Výkonnost (6m / 1y / 5y):
6,07 % / 10,24 % / –6,59 %
32.
ČSOB Akciový fond
- Vodního bohatství
ČSOB IS
BE0947250453
1 069,11
CZK
globální
Poplatky (vstup / mng.f.):
2,50 % / 1,30 %
Výkonnost (6m / 1y / 5y):
8,68 % / 36,14 % / 54,02 %
10.
Fond ropy a energetiky
ČP INVEST
ČP INVEST
770010000378
1,2966
CZK
globální
Poplatky (vstup / mng.f.):
4,00 % / 2,50 %
Výkonnost (6m / 1y / 5y):
6,66 % / 17,86 % / 9,99 %
33.
Fond globálních značek
ČP INVEST
ČP INVEST
CZ0008471778
1,3865
CZK
globální
Poplatky (vstup / mng.f.):
4,00 % / 2,20 %
Výkonnost (6m / 1y / 5y):
6,58 % / 28,43 % / 32,86 %
11.
Pioneer - akciový fond
PIONEER Inv.
770030000143
0,8749
CZK
globální
Poplatky (vstup / mng.f.):
2,00 % / 2,00 %
Výkonnost (6m / 1y / 5y):
8,19 % / 24,36 % / 25,58 %
34.
ING (L) Invest Emerging
Markets (CZK)
ING IM
LU0295015993
971,43
CZK
EM
Poplatky (vstup / mng.f.):
3,80 % / 2,00 %
Výkonnost (6m / 1y / 5y):
n/a/n/a/n/a
12.
Euroasien-Aktien
Raiffeisenbank
AT0000745872
180,27
EUR
EM
Poplatky (vstup / mng.f.):
3,00 % / 2,00 %
Výkonnost (6m / 1y / 5y):
–11,28 % / 0,13 % / –8,22 %
35.
770010000402
1,3692
CZK
vyspělé
země
Poplatky (vstup / mng.f.):
4,00 % / 2,20 %
Výkonnost (6m / 1y / 5y):
10,06 % / 35,66 % / 65,90 %
13.
Templeton BRIC (EUR)
F. TEMPLETON
LU0229946628
13,17
EUR
BRIC
Poplatky (vstup / mng.f.):
5,00 % / 1,60 %
Výkonnost (6m / 1y / 5y):
–2,37 % / –3,16 % / –23,16 %
14.
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING VT.
ESPA
AT0000639471
3 075,88
CZK
EM - Evropa
Poplatky (vstup / mng.f.):
5,00 % / 2,16 %
Výkonnost (6m / 1y / 5y):
0,99 % / 10,74 % / 2,29 %
15.
Templeton Asian
Growth
F. TEMPLETON
LU0128522157
33,23
USD
EM - Asie
Poplatky (vstup / mng.f.):
5,00 % / 1,35 %
Výkonnost (6m / 1y / 5y):
–6,60 % / 0,15 % / –3,54 %
16.
Templeton Latin
America
F. TEMPLETON
LU0128526570
70,55
USD
EM - Již.
a Lat. Am.
Poplatky (vstup / mng.f.):
5,00 % / 1,40 %
Výkonnost (6m / 1y / 5y):
–11,24 % / –10,45 % / –24,95 %
17.
ESPA STOCK BRICK VT.
ESPA
AT0000A00LS4
2 393,82
CZK
EM
Poplatky (vstup / mng.f.):
5,00 % / 1,80 %
Výkonnost (6m / 1y / 5y):
n/a/n/a/n/a
18.
WIOF Russia and CIS
Perf. Fund - Class A
WIOF - Citadele
AM
LU0232040708
3,07
EUR
EM
Poplatky (vstup / mng.f.):
4,90 % / 2,40 %
Výkonnost (6m / 1y / 5y):
0,66 % / n / a/ –3,37%
Společnost Bonnet.cz spol. s r.o., IČ: 29048770, se sídlem: Praha 4 – Michle, Na Záhonech 809/6, PSČ 141 00 /dále jen „Bonnet.cz“/, se
tímto omlouvá společnosti Fincentrum a.s., IČ: 24260444, se sídlem: Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8 /dále jen „Fincentrum“/,
za to, že při své podnikatelské činnosti dopustila zveřejnění a užití finančních analýz a dalších analytických podkladů vytvořených
analytickým oddělením společnosti Fincentrum, to vše neoprávněně a bez souhlasu Fincentra.
40
12 / 2013
Fond farmacie a biotech- ČP INVEST
nologie ČP INVEST 1 10/9/13
inzerceFPT2013.1:Sestava
2:18 PM
Stránka 1
PPF007
0
8b&
Podílové fondy ČP INVEST
získaly již počtvrté v řadě
ocenění v soutěži Zlatá koruna.
Pomáháme vám jít dál
www.cpinvest.cz
infolinka 844 111 121
mystery shoPper
Ještě jednou penzijko: postaru, či ponovu?
Ne, nespletli jsme se. Náš mystery shopper se tentokrát opět vydal za poradci s takřka identickou otázkou
jako v předchozím měsíci. Háček je právě v onom
„takřka“. Posledně se nám otázka v rámci zjednodušení
totiž docela nepovedla a někteří dotazovaní poradci
i naší vinou nepochopili, na co se vlastně ptáme. Upravený dotaz je tedy jednoznačný: zůstat trčet ve starém
transformovaném systému penzijka, nebo se pustit
do něčeho jiného a přestoupit do nového účastnického
fondu? Bohužel, ani tentokrát nás poradci tak docela
nepochopili. Asi to bude tím, že zkrátka „penzijko“
a změny v tomto pilíři pro ně přestaly být zajímavé, či
lépe řečeno lukrativní. A tak si jedničku odnesl pouze
jediný zúčastněný, který pochopil, o co jde.
Otázka:
Upravený dotaz je
tedy jednoznačný:
zůstat trčet
ve starém
transformovaném
systému penzijka,
nebo se pustit
do něčeho jiného
a přestoupit
do nového
účastnického
fondu?
Dobrý den, měl bych na Vás dotaz. Je mi 40 let a pět
let si spořím v penzijním připojištění. Zvýšil jsem si
od letošního roku úložku na 1000 Kč, zaměstnavatel
mi (zatím) nic nepřispívá. Můj problém je, zda mám
dál spořit ve starém transformovaném systému,
nebo přestoupit do nového účastnického fondu?
Děkuji za radu. S pozdravem Rudolf Král
Poradce: František Weinfurter, Wüstenrot
Rychlost odezvy: obratem
Odpověď: „Já osobně jsem zvolil možnost pokračovat ve starém transformovaném systému. Tuto alternativu bych doporučil také Vám.“
Hodnocení
2
Poradce: Marie Hodanova, 1. Vzájemná
poradenská, a. s.
Rychlost odezvy: obratem
Odpověď: „Určitě je lepší nepřestupovat, neboť je vše
ještě nevyjasněné, zda vůbec nebude 2. pilíř zrušen. Vy
si takto spoříte 1000, abyste využil nejvyššího státního
příspěvku.“
Hodnocení
3
Poradce: Vít Pokorný, Benefita, a. s. (dceřiná firma
pojišťovny Kooperativa)
Rychlost odezvy: obratem
Odpověď: „Pokud mohu radit obecně, pak původní
penzijní připojištění investuje do velmi konzervativních cenných papírů, nic nestojí, neúčtují se k němu
žádné poplatky, má garanci nezáporného zhodnocení
(nemůže Vám prodělat) a státní podporu, která na Vámi
spořených 1000 Kč/měsíčně činí 230 Kč, ročně tedy
dostanete od státu 2760 Kč a k tomu pár desetikorun
42
či později i stokorun od penzijního fondu. Nově zřízený
tzv. „druhý pilíř“ je paskvil, ušitý horkou jehlou bývalou
vládou ODS. Je výrazně horší než původní penzijní
připojištění, a za několik málo týdnů nastoupí k moci
nová vláda ČSSD, která chce, pokud vím, celý tento pilíř
zrušit, nebo minimálně významně reformovat.
Moje doporučení tedy zní spořit i nadále do starého,
původního penzijního fondu, a všechny poradce, kteří
Vám přijdou nabízet jeho převod kamkoliv jinam, hnát
bičem ode dveří.“
3
Hodnocení
Poradce: Robert Müller, Fincentrum, a. s.
Rychlost odezvy: třetí den
Odpověď: „Na Vaši otázku se nedá takto jednoduše
odpovědět. Možná to bude znít jako klišé, ale pro dobrou radu by byla vhodná osobní schůzka, kterou Vám
mohu nabídnout. Pokud jsme ale v rozumné vzdálenosti od sebe. Pokud ne, tak bych doporučil vyhledat
kolegu ve Vašem regionu. Nicméně v obecné rovině:
1. Je dobře, že si sám vytváříte rezervu na důchod.
2. Pokud jste konzervativní klient (bez pozitivního vztahu k riziku), tak transformovaný fond je pro vás určitě
alternativa, kterou nic nepokazíte. 3. Současný stav Vám
zaručuje zákonem dané nezáporné zhodnocení Vašich
úspor. Prostě dostanete minimálně to, co si naspoříte
+ státní příspěvek 1000Kč /230 Kč měs. (pokud ho stát
v budoucnu neomezí) + některé další dílčí výhody
(např. odbytné). 4. Pokud neznám Váš vztah k investičnímu riziku, tak si nedovolím Vám doporučit přestup
do nového účastnického fondu. Na druhou stranu máte
před sebou ještě dostatečně dlouhou dobu „spoření“
(v podstatě investování) na to, aby Vám nový účastnický
fond s dynamickou strategií mohl přinést vyšší zhodnocení. Ale jak jsem napsal na začátku, bez osobní schůzky
si Vám nedovolím poradit.“
1
Hodnocení
Poradce: Milan Loprais, Swiss Life Select
Rychlost odezvy: žádná odezva
5
Hodnocení
Poradce: Tomáš Kárský, Česká pojišťovna, a. s.
Rychlost odezvy: žádná odezva
5
Hodnocení
Poradce: Vlasta Jiránková, ZFP Akademie, a. s.
Rychlost odezvy: žádná odezva
Hodnocení
5
12 / 2013
JAK VYSOKO
MÍŘÍTEVY?
Přidejte se k nám a staňte se esy
ve finančním poradenství.
Volejte zdarma
800 99 00 99
Nejvyšší kvalita finančního poradenství
www.fincentrum.com
Download

poradenství & finance poradenství & finance 12/2013