profi
5 /2013
PRVNÍ ČTVRTLETÍ TRHU
JAK RADIT A PŘITOM
NERADIT
JAK ROZUMÍTE
EKONOMII?
SOS CONSULTING
JAK SE HRAJE V PRVNÍ LIZE
FLEXI POD LUPOU
PŘÍLOHA – PENZIJNÍ FONDY
PŘÍLOHA – POVINNÉ RUČENÍ
Petr Kučera
Bude ELIXIR lékem
poradenství?
A VÍTĚZEM SE STÁVÁ…
FINCENTRUM!
Fincentrum poskytuje nejlepší poradenství
v oblasti penzijní reformy.
Potvrzeno nezávislým testem týdeníku EURO.
800 99 00 99
www.fincentrum.com
EDITORIAL
v jednotlivých zemích Evropy s různou
genetikou i historickým vývojem. Musíme
dočkat času evolucí, anebo se někdo odváží
přistoupit ke kvalitativní změně?
Evropská chystaná regulace hypoték se
nás prakticky týkat nebude, zato IMD2 by
mohla leccos naznačit. U nás zatím právě
nyní tichá koalice pojišťoven, zprostředkovatelů a socialistů (byť s rozdílnými
motivacemi, s cílem ovšem stejným) chce
návrh novely 38 „sestřelit“. Jsem zvědav,
jako málokdy, co z toho pojde…
Vážení a milí čtenáři,
tlaky a protitlaky se na našem distribučním trhu mísí, míjejí a vyrovnávají, že ani
diferenciální rovnice termodynamiky by
si s jejich popisem neporadily. Byznysmodely se mění průběžně, ale svatý grál stále
v nedohlednu. Navíc ani nikdo netuší, jak
vlastně vypadá.
Kdesi několik zákonodárců sice mává
jakýmisi světélky, ale nikdo neví, zda jde
jen o chabé louče nebo o plamenný meč
archandělův. Navíc ty jejich návrhy musí
schvalovat parlamenty. A trh je příliš různý,
Náš soud ale uznal vinu investičního zprostředkovatele a ten musí platit za nedostatečnou péči o klienta. To ale není nic proti
tomu, jaké šance dostanou klienti v příštím
roce – až začne platit nový Občanský zákoník. Péče se z papírových formulací začne
přepočítávat na peníze. Zodpovědnost sice
za své ovečky nese jak MLM centrála, tak
brokerpool, ale i na zprostředkovatele (nejen investiční) mohou „zbývat“ pěkné sumy.
Tak ať jste to právě vy, koho se takové
obavy netýkají!
Petr Fejtek
OBSAH
KVĚTEN
2013
4–7
Stalo se
8-9
Bude ELIXIR lékem poradenství?
10-12 První čtvrtletí trhu
14-16 Novinky z Broker kongresu
16-17 Jak radit a přitom neradit
17
Jak rozumíte ekonomii?
18-19 SOS Consulting
20-23 Jak se hraje v první lize
24-25 Nenechte se mýlit grafy
26
Flexi pod lupou
27
Kalkulátor nákladovosti
a zhodnocení
28-29 ŽP metodou „zruš a sjednej znovu“
29
II. pilíř: většina jde dynamicky
30-31 Co nám nabídne Penze s garancí?
32-33 Reputační riziko II. pilíře podle BC
PROFI
PORADENSTVÍ
& FINANCE
Vydává: A 11 s.r.o., Bělehradská 92, 120 00 Praha 2
Registrace: MK ČR E 21144
Ročník: I, vychází měsíčně
Náklad: 16 000 ks
Ceník výtisku ve volném prodeji: 90 Kč
Datum vydání: 8. 4. 2013
Adresnou distribuci zajišťuje společnost SEND
předplatné spol. s r.o..
Adresa redakce:
Profi Poradenství&Finance
Milady Horákové 119, 160 00 Praha 6
Šéfredaktor: Petr Fejtek, [email protected], 603 558 880
Redakce: Jana Schillingová, [email protected]
Předplatné: www.profipf.cz nebo 603 239 737
Inzerce: Aleš Zavoral, [email protected], 777 940 614
Pavel Horský, [email protected], 775 940 614, 605 23 23 89
Grafika: IM agentura, [email protected]
Zákaznická linka: 603 239 737
Internet: www.profipf.cz
Redakcí nevyžádané příspěvky se nevrací.
33-34 Inteligentní investiční plán
a zlato?
35-41 Příloha – Penzijní fondy
42-45 Příloha – Povinné ruční
46-47 Ze společnosti
48-50 Mystery shopping
"
Objednávám předplatné měsíčníku
Profi Poradenství&Finance na 12 měsíců za cenu 495,- Kč
Způsob platby .........................................................................................................
Předplatné se automaticky prodlužuje dokud není zrušeno.
Cena je platná od 8. 4. 2013
Údaje pro fakturaci .................................................................................................
Faktura ..................................................................................................................
IČ ..................................................... DIČ .............................................................
Adresa objednavatele .............................................................................................
Č. účtu .................................................... ..............................................................
Název organizace ...................................................................................................
Vyplněný lístek odešlete na adresu: Profi Poradenství&Finance, A 11 s.r.o.
Milady Horákové 119, 160 00 Praha 6, ☎ 603 239 737
Internet: www.profipf.cz
Email: [email protected]
Příjmení ............................................... Jméno ....................................................
Ulice č.p. ................................................. Obec ....................................................
Název organizace ...................................................................................................
Vyplněním kuponu souhlasím s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu tohoto kuponu byly po dobu
deseti let zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/20 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, spol. A11 s.r.o. se sídlem: Bělehradská 568/92, 120 00 Praha – Vinohrady,
jako správcem, k nabízení výrobků a služeb správce, k průzkumu strhu, analýz, organizování
dalších akcí, zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických
prostředků. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoli odvolán na adrese správce.
Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou (nehodící se škrtněte).
Příjmení ................................................ Jméno ..................................................
Razítko, podpis:
Profese ................................................... e-mail ....................................................
Adresa pro doručování: (je-li shodná s adresou objednavatele, nevyplňovat)
ANO
NE
Ulice č.p. ............................... Obec .......................................................................
Kód: 1304
PPF012
Stalo se...
Ani experti nevědí
„Jedna věc,
kterou experti
oproti laikům
vědí, je,
že experti vědí
méně, než si
laici myslí.“
Šušká se o tom již roky, ale málokdo si troufne to
říci nahlas. Celá ekonomie je jen souhrn empirie (jaksi
ohlížení ex post), ale chtěli bychom tento souhrn používat i jako ex ante, tedy na předpovědi nebo dokonce
na ovlivňování budoucího vývoje.
Jenže – co čert nechtěl – ten poťouchlý svět se
mění (optimisté tvrdí, že vyvíjí), ekonomické subjekty i jejich chování také: a to, co platilo kdysi, vůbec
nemusí platit dnes. A neplatí až příliš často.
Nedávno se Project Syndicate odvážil popsat výsledky třídenního jarního zasedání MMF a SB: „Jedna
věc, kterou experti oproti laikům vědí, je, že experti
vědí méně, než si laici myslí.“ K tomu citát senior
viceprezidenta a hlavního ekonoma SB Kaushika Basu:
„U každého chování formovaného evolucí existuje
riziko, že když se změní prostředí, stávající adaptace
přestanou fungovat. Právě takový osud teď stihl naše
standardní makroekonomické politiky.“
Zkrátka: Jakmile identifikujeme nějaké ekonomické
zákonitosti, velmi brzo přestanou platit.
Akcie teprve začínají
Toky investic
retailových
fondů USA
(mld. dolarů)
Investory od dluhopisů vyženou teprve ztráty,
návrat k akciím bude trvat roky. Nicméně za první dva
měsíce letošního roku přiteklo do akciových fondů
více peněz než za celý rok 2012. Obrat je znatelný
zejména u fondů investujících do akcií vyspělých ekonomik. Tento pohyb pomáhá vysvětlit, proč si akciové
trhy vedou tak dobře.
Přesto ale příliv peněz do fondů zřejmě nedosáhl
takové výše, že by nyní hrozil prudký obrat. Při pohledu na historický vývoj je totiž patrné, že současný
příliv peněz do fondů není nijak výjimečný. Commerzbank se dokonce domnívá, že současný pohyb
peněz investorů skutečně značí jen počátek rotace
od dluhopisů k akciím.
Následující graf ukazuje tok peněz do amerických
retailových fondů – za pozornost stojí zejména období „pokrizové“ pětiletky. Žlutě jsou vyznačeny fondy
akciové, modře dluhopisové (v miliardách dolarů).
Jak jste platili daně?
Na 9400 pojišťovacích agentů a zprostředkovatelů
podle předběžných zjištění finanční správy řádně
(či vůbec) nepodalo daňová přiznání za roky 2010
a 2011. Finanční správa zkontrolovala příjmy 26 000
pojišťovacích agentů a zprostředkovatelů. Zjistila, že
4500 z nich nepřiznalo příjmy ze své činnosti za rok
2010 a dalších 4900 příjmy za rok 2011 nezdanilo.
Hrozí jim pokuty i sankce, navíc finanční správa ještě
prověří uplatňované výdaje.
Mnozí k příjmům z činnosti pojišťovacího agenta
a zprostředkovatele totiž nesprávně uplatnili výdajový
paušál 60 % z dosažených příjmů místo 40 %. Poplatníci ale mohou ještě svá nesprávná daňová přiznání
napravit dodatečným podáním se správnými údaji.
Madrid si zoufá
Španělská nezaměstnanost se v prvním čtvrtletí vyšplhala na nové historické maximum 27,2 %,
čímž se za posledních pět let zečtyřnásobila. Snahy
Madridu podpořit dlouhodobě slabý pracovní trh
zjevně selhávají, proto země končí s šetřením a vláda
představí nový plán záchrany ekonomiky, ve kterém
už nepočítá s rozsáhlými úsporami.
Miliardy maminkám
Svým mateřským finančním skupinám z loňských
rekordních zisků vyplatí po České spořitelně miliardy
na dividendách i Komerční banka. Ta vyplatí přes
8,7 miliardy korun, z nichž více než polovinu dostane majoritní francouzská Société Générale. Česká
spořitelna celkově na dividendách z loňského zisku
vyplatí 7,6 miliardy korun, které z 98 % náleží rakouské
Erste Bank. Přesto na letošní rok chystá masivní
úspory v rozsahu dvou miliard korun a s tím spojené
propouštění.
ČNB snižuje pojišťovnám TÚM
Tzv. technická úroková míra bude nejpozději od 21.
července jen 1,9 %. Jde pouze o maximum, pojišťovny
mohly a mohou snížit toto garantované zhodnocení
pod vyhlášenou úroveň kdykoli, ale konkurenčně by
„propadly“. Proto dosud držely sazbu TÚM na maximu
2,4 %, která platila od roku 2003.
4
5 / 2013
STALO SE
Amazon přichází
IZ musí odškodnit klienta
Dlouholetá šuškanda o vstupu největšího světového internetového obchodu Amazon na český
trh se podle všeho konečně naplní. Americká ikona
on-line nakupování údajně již v Česku řeší umístění
obřího logistického centra, aby ho mohla ještě letos
zprovoznit. Společnost se původně rozhodovala mezi
Českou republikou a Polskem. Česko se tak stane první evropskou zemí na východ od Německa, v níž bude
Amazon v tomto rozsahu působit.
Vůbec poprvé v Česku pražský vrchní soud pravomocně nařídil, aby investiční zprostředkovatel
nahradil část škody za poškození klienta při obchodování s akciemi. Firma BFC Capital musí zaplatit
49 700 korun (20 % investované částky) poškozenému
investorovi, jemuž kvůli celosvětové krizi cena akcií
propadla o 90 %. „Bylo rozhodnuto tak, že je tam dána
jak odpovědnost investičního zprostředkovatele, tak
i toho zákazníka,“ uvedla soudkyně pražského vrchního soudu Daniela Menclová. Podle ní jde s největší
pravděpodobností o precedenční rozhodnutí. „Vycházeli jsme z toho, že zákon o podnikání na kapitálovém
trhu je zcela jednoznačný. A určuje povinnosti jak
obchodníka s cennými papíry, tak toho investičního
zprostředkovatele, který slouží zejména k ochraně
zákazníka,“ podotkla soudkyně.
Dotyk poprvé vyjde v květnu
Vydavatelství Tablet Media bývalého ředitele Economie Michala Klímy vydá svůj první titul v květnu,
půjde o společensko-ekonomický týdeník nazvaný
Dotyk. Bude zpočátku zdarma a příjmy by měly pocházet z reklamy. V Česku by za rok měl být nejméně
milion tabletů a Dotyk tak bude prvním týdeníkem,
který bude dostupný výhradně jejich uživatelům.
Fincentrum na Slovensku jedničkou
hypoték
Fincentrum zprostředkovalo v roce 2012 na Slovensku hypotéky v objemu téměř 236 milionů eur, a stalo
se tak vůbec největším zprostředkovatelem tohoto
produktu. Navíc tam dokázali poradci Fincentra
vyjednat klientům v průměru o 0,5 p. b. nižší úrokovou sazbu ve srovnání s průměrnou úrokovou sazbou
skutečně poskytnutých hypoték.
Volný obchod s USA
Evropští zákonodárci podpořili zahájení rozhovorů
o vytvoření zóny volného obchodu se Spojenými státy. Navrhli však, aby z jednání byly vyloučeny kulturní
aktivity.
Evropa bude přísnější na hypotéky
Přísnější kontrola klientů, upozorňování na změnu
úrokových sazeb a větší trpělivost s neplatiči. Nová
pravidla v oblasti hypoték, na kterých se dohodla EU,
mají zabránit opakování lehkovážného poskytování
půjček na bydlení, které se někde dělo v minulosti.
Hlavním cílem nových pravidel je ochrana klientů
a celého realitního trhu, aby nemohlo dojít k bublinám, jako např. v Irsku nebo Španělsku.
Pravidla mají rovněž lidem pomoci lépe se orientovat v nabídce hypoték, ale zabránit půjčkám bez
prokázání příjmů.
Banky budou muset také projevit větší trpělivost
s klienty, kteří se dostanou do potíží se splácením,
a nebudou jim smět hned zabavit jejich domy. Pravidla ještě musí schválit Evropský parlament a odsouhlasit členské státy EU.
5 / 2013
Firma BFC Capital
musí zaplatit
49 700 korun (20 %
investované částky)
poškozenému
investorovi, jemuž
kvůli celosvětové
krizi cena akcií
propadla o 90 %.
IT manažer roku
Vladimír Králíček, generální ředitel J.K.R. byl vyhlášen Manažerem roku 2012 v kategorii Informační
a komunikační technologie a poradenství. Jubilejní
20. předávání prestižních ocenění nejlepších lídrů českého managementu se uskutečnilo 26. dubna v Praze
na Žofíně za přítomnosti řady významných osobností
včetně prezidenta České republiky Miloše Zemana.
Voda nad zlato
Vladimír Králíček
ČSOB Akciový fond – Vodního bohatství – KBC ECO
Fund CSOB Water za posledních 12 měsíců vykázal
výnos 22,28 %. Jde o akciový fond investující do firem, které se zabývají například čištěním, odsolováním, obnovou infrastruktury, dodávkami kvalitní
vody a podobně. Akcie jsou vybírány po konzultaci
s nezávislým výborem pro životní prostředí, přičemž
minimální podíl těchto akcií v portfoliu je 75 %. Jedná
se o stabilní fond, který v posledních letech zaznamenává stálý růst.
Evropa šetří aspoň trochu
Rozpočtový deficit zemí EU za loňský rok klesl
v průměru na 4,0 % HDP a v zemích eurozóny se snížil
na 3,7 % HDP. V roce 2011 byl schodek v EU ještě 4,4 %
a v zemích eura 4,2 % HDP. Údaje Eurostatu ukazují,
že od finanční krize eurozóna v omezování deficitů
výrazně pokročila. V roce 2009 její průměrný schodek
dosahoval 6,9 % HDP.
Konec bankovního tajemství
Alespoň v jeho „tradiční“ nebo švýcarské formě.
Poté, co couvlo právě Švýcarsko a Lucembursko,
zřejmě se změnám podvolí i Rakousko. Jde zejména
5
o cizince, tedy o daňové úniky, Vídeň tak podpoří
návrh na všeobecné sdílení dat o bankovních účtech
cizinců. Rakousko zatím trvá na zachování bankovního tajemství alespoň pro rakouské občany, včetně
tradičních anonymních účtů. Země si navíc klade i jiné
podmínky. Požadavek dvojitého standardu zčásti
odráží spory uvnitř velké koalice ve Vídni.
Víc chytrých než hloupých
Ve světě se již vyrábí více chytrých mobilních
telefonů než tradičních „hloupých“ přístrojů. Dodávky
smartphonů tvořily v prvním čtvrtletí 51,6 % celkových dodávek, uvedla výzkumná firma IDC. Výrobci
mobilních telefonů dodali do prodeje za první tři
měsíce roku 216 milionů chytrých telefonů ve srovnání se 189 miliony kusů běžných přístrojů.
Míří zlato do spárů medvědů?
V půli dubna americká banka Goldman Sachs snížila letošní cíl pro cenu zlata, a navíc investorům doporučuje sázet na pokles vzácného kovu. K výprodejům
tehdy přispěla zpráva o tom, že Kypr bude nucen kvůli své záchraně prodat velkou část zlatých rezerv. Nyní
se trh zase uklidňuje po zprávách o velkých nákupech
z asijských zemí. Koncem dubna se tak zlato zřejmě
otřepalo z poklesů a roste na 1460 dolarů.
Veřejná pokladna státu
Průběžné hospodaření státu bude moci veřejnost
na internetu sledovat již v květnu. Díky zavedení
systému Státní pokladny, který již od ledna propojil
státní organizace. Nyní jsou v systému data od 17 500
účetních jednotek.
Dieta ING pokračuje
Bankovní skupina ING dále utlumuje své aktivity v CEE. V sedmičce zemí včetně České republiky
odprodá aktivity v oblasti vypořádání a správy
cenných papírů (custody services) zřejmě jednomu
z nejvýznamnějších hráčů na tomto trhu – investiční
skupině Citigroup. Aktivity ING v oblasti retailového
bankovnictví a pojišťovnictví mají ale podle vyjádření banky v našem regionu zůstat nedotknuty. Tento
krok následuje po loňském omezení akciových divizí
na rychle rostoucích trzích Evropy a v Rusku. Banka
tehdy uvedla, že do budoucna se soustředí pouze
na obchodování v domovském Amsterdamu a dále
také v Polsku.
Slevomat získal cenu společnosti
MasterCard
Společnost MasterCard, ocenila nejlepší platební aplikace v unikátní soutěži MasterCard Mobile
Shopping Application Awards. Soutěž se uskutečnila
v devíti zemích. V České republice zvítězil Slevomat.
Následovaly Aukro.cz na druhém místě a Heureka.
cz na třetím. Aplikace od společnosti Slevomat se
dočkala ocenění i v mezinárodním žebříčku – získala
třetí místo.
Další nabídka platebních karet v mobilu
GE Money Bank rozšiřuje nabídku mobilních telefonů, které podporují platby pomocí technologie NFC.
Vůbec poprvé v České republice mohou zákazníci využívat platební karty v mobilu i na chytrých telefonech
Sony – konkrétně na modelu Sony Xperia Z. Dalším
přírůstkem v řadě telefonů podporujících NFC platby
je Samsung Galaxy S III mini. GE Money Bank nabídla
NFC platební karty v mobilu letos v lednu jako první
česká banka všem klientům bez omezení a zdarma.
Hypoúvěr i od Buřinky
Stavební spořitelna České spořitelny uvedla na trh
novinku – Hypoúvěr od Buřinky. K parametrům nového zajištěného úvěru patří mj. to, že si klient volí ze tří
variant fixace úrokové sazby (3, 6 či 10 let). Hypoúvěr
mohou klienti získat díky slevám z úrokové sazby
a úrokovému zvýhodnění se sazbou již od 3,05 % p. a.
Úroková sazba po celou dobu trvání úvěru bude maximálně 5 % p.a. SSČS poskytuje úvěr zcela poplatků.
6
Slovinsko potřebuje miliardy
Podle slovinské vlády budou tamní banky do konce
července potřebovat kapitálovou injekci kolem 900
milionů eur. MMF potřebu odhadl na miliardu eur.
Samotné tři velké banky, které Slovinsko jako jediná
postkomunistická země EU odmítlo privatizovat, drží
ztrátové úvěry v celkovém objemu zhruba 7 mld. eur
(asi 180 miliard Kč), což je asi pětina slovinského HDP.
Vláda v rámci restrukturalizace zřídila konsolidační
5 / 2013
STALO SE
banku, do níž chce z těchto bank ztrátové úvěry převést a výměnou za ně vydávat dluhopisy. Navrhovaný
plán reforem ale nevylučuje možnost další rekapitalizace. Přestože země do konce roku potřebuje další
dvě miliardy eur, vláda tvrdí, že se obejde bez vnější
pomoci.
Chcete šestý smysl?
Alespoň do auta jej můžete mít od Allianz pojišťovny – telematická jednotka Šestý smysl umí zajistit
větší bezpečnost posádky vozu. Její kouzlo spočívá
40 korun na akcii, což znamená, že dividenda klesne
již třetí rok v řadě. Loni společnost vyplácela 45 Kč
na akcii. Snížení dividendy je špatnou zprávou i pro
státní rozpočet, který přijde přibližně o dvě miliardy
korun. Dividendy vyplacené přímo do státní kasy budou zhruba o 1,9 mld. Kč nižší a lehce klesne i objem
srážkové daně z dividend menšinových akcionářů.
Návrh dividendy odpovídá deklarované dividendové politice, která akcionářům slibuje vyplatit 50–60 %
každoročního zisku. Návrh znamená vyplacení 53,6 %
loňského zisku.
Snížení
dividendy je
špatnou zprávou
i pro státní
rozpočet, který
přijde přibližně
o dvě miliardy
korun.
Praha láká světové fondy
v tom, že dokáže sama po nehodě zavolat pomoc
a navést ji pomocí GPS souřadnic k havarovanému
vozu. Dříve byla určena pouze pro firemní auta, ale
nyní již přes 25 dealerů nejrůznějších značek vozů,
s nimiž pojišťovna Allianz spolupracuje v pojištění
vozidel, nabízí Šestý smysl svým zákazníkům jako
součást standardní, či nadstandardní výbavy nového
automobilu. V soutěži Fleet Awards se stal Šestý smysl
nejlepším Flotilovým produktem roku 2012 a celkovým vítězem kategorie Pojištění.
Banky propouštějí
Podle agentury Reuters bylo dosud propuštěno
přes 160 tisíc zaměstnanců v bankovním sektoru
na celém světě. Zůstaneme-li v Evropě, tak jenom britská banka Barclay’s již propustila 3700 zaměstnanců,
anglická RBS dalších 3500, švýcarská UBS se rozloučila
s 13 500 pracovníky a nizozemská ING ponížila personál o 7500 lidí.
Důvodem propouštění je přirozeně snižování
nákladů. Finanční instituce již totiž nejsou schopny
vydělávat tolik jako kdysi. Způsobuje to hlavně nižší
zájem klientů o půjčky, které díky úrokovým maržím
generují bankám lehce dosažitelné zisky. Klesají i výnosy jejich obchodů na finančních trzích.
Dividenda ČEZ letos zklamala
Energetická společnost ČEZ se i letos zařadila
k firmám, které snižují dividendu. ČEZ vyplatí pouze
5 / 2013
Praha chce být centrem hedge fondů a private-equity, čímž by Česko mohlo získat miliony dolarů díky
povinné registraci v EU, která to od pololetí nařizuje
desítkám tisíc zahraničních hedge fondů a private-equity firmám původem mimo EU. O jejich přilákání
do Prahy usiluje naše Ministerstvo financí, které
podle náměstka ministra Radka Urbana již připravilo
patřičnou legislativu. Znamenalo by to kromě peněz
i prestiž finančního centra, protože ČR má jeden
z nejvyšších ratingů země mezi novými členy EU, kapitalizaci bankovního sektoru z nejvyšších v EU, a má
tak stabilitu vyšší než dosavadní obvyklá sídla typu
Kypru. Centrem byznysu v EU a světovou dvojkou je
Lucembursko, kde sídlí kolem 3850 fondů s aktivy
kolem 2,5 bilionu eur.
Stále neznámý 2. pilíř
Na Money Expo se diskutovalo o penzijní reformě
zejména z investičního hlediska. Náměstek ministra
financí Radek Urban zdůraznil základní atributy a výhody důchodového spoření: je levné, bezpečné a lze
je dědit. Nad obecnou negativní náladou lze jen kroutit hlavou, protože principy jsou stejné jako ve 3. pilíři,
kde je 5 milionů lidí a běžných fondů, které využívá
milion lidí. Dále potvrdil, že ministerstvo vyhodnocuje
návrhy na vylepšení systému, ale jejich možné přijetí
bude navýsost politické.
Šéf Investiční společnosti Komerční banky Pavel
Jirák upozornil, že je nutno porovnávat a v souvislostech poměřovat odpovídající částky: kolik člověk
dostane z 3 % pojistného odváděného do průběžného pilíře s těmi samými 3 %, která si účastník „vytáhne“
z prvního pilíře na soukromý účet a dlouhodobě
zhodnocuje. A téměř není o čem diskutovat.
Radek Urban
Elektronické bankovnictví i pro nejmladší
Služby elektronického bankovnictví mohou aktivně
využívat od letošního dubna i mladí klienti Ery a Poštovní spořitelny od 10 let věku. Novinka platí jak pro
současné, tak i nové majitele Osobních účtů. Pro lepší
orientaci v elektronickém bankovnictví lze dětem
nastavit jeho zjednodušenou verzi.
7
Bude ELIXIR lékem poradenství?
Po půlroce rozšířil registr finančních
poradců díky vstupu OVB „záběr“ na
téměř 10 000 lidí. Jak vidí možnosti
i další rozvoj výkonný ředitel CRIF –
Czech Credit Bureau Petr Kučera?
Už je v registru pět velkých poradenských sítí a z těch největších chybí jen ZFP Akademie? Jednáte i s dalšími?
Samozřejmě, že další přístupová jednání průběžně
probíhají, a to nejenom s makléřskými sítěmi, ale i s významnými pojišťovnami a bankami, které využívají služeb externích sítí nebo spravují své sítě interní.
Vstup do registru znamená i určité technické nároky
na jeho členy, proto přístupová jednání neprobíhají někdy tak rychle, jak by si někteří přistupující členové přáli.
Skupina zakládajících členů se však už začíná rozšiřovat
o následovníky a tempo bude určitě s časem narůstat.
Využívají účastníci všechny možnosti registru, anebo se
dotazují jen na nové adepty či nastupující poradce?
Členové ELIXIRu využívají data dostupná v registru v plné
šíři. A to jak data o jednotlivých poradcích a jejich profesní historii, tak i komplexní data o poradenských sítích, která
lze také v rámci uživatelského přístupu získat. Členové díky
analytickým údajům dostupným v registru získávají informace
o aktuálním stavu trhu a jsou tak schopni lépe pracovat s trendy trhu v oblasti fungování externích poradenských sítí.
Registr je od samého počátku budovaný jako komplexní nástroj pro profesionální řízení obchodních sítí.
Co vím, tak většina členských firem zavázala své spolupracovníky, že do registru „musí“, nebo to tak není?
Záleží na individuálním rozhodnutí každého člena ELIXIRu, jak
souhlasy od svých obchodních partnerů získává. Podle našich
informací však členové registru postupují eticky a spíše sází na vysvětlování principů registru a na profesionální zájem poradců
aktivně si budovat svou pozitivní profesní historii. I moji kolegové
jsou přistupujícím členům plně k dispozici pro prezentace výhod
registru jak top managementu, tak i finančním poradcům.
Být členem registru a poskytovat profesní data o své poradenské síti znamená zvyšovat transparentnost trhu. Mohou se
vyskytnout (a v praxi takoví samozřejmě jsou) jednotliví finanční
poradci, kterým princip otevřenosti a samoregulace není vlastní.
Následně má ale také poradenská síť, ale i pojišťovna nebo banka
možnost posoudit, jestli chce raději spolupracovat s poradci,
kteří se otevřeně hlásí k transparentnosti a etice podnikání,
nebo nikoliv.
8
Slyšel jsem o jednom riziku, že do oboru chtějí
vstupovat lidé, kteří mají značné dluhy a chtějí si
„rychle vydělat“ – můžete je „proklepnout“?
Toto je samozřejmě jeden ze scénářů, proti kterým má registr
dlouhodobě působit. Samotná data dostupná v registru finančních poradců ELIXIR jsou založena na informacích, které
dostaneme od členů registru. Všichni poradci, jejichž data jsou
v registru, musí udělit souhlas nejdříve ke vkládání dat o sobě
do registru, a následně i „nové“ společnosti, u které by se ucházeli
o spolupráci při přestupu do jiné sítě. Prohřešky proti pravidlům
v oblasti zprostředkování tak budou v ELIXIRu podchyceny.
Jestli míříte i na jiné dluhy, například splátky úvěrů u finančních
5 / 2013
ROZHOVOR
institucí, pak bych poradenským sítím doporučoval nechat své
přijímané poradce prokázat se svou úvěrovou historií výpisem
z našich úvěrových registrů. Pokud se jedná o závazky vzniklé mimo finanční sektor, již nyní mohou naši členové v rámci
doplňkových služeb efektivně rozšířit analýzu subjektu i o data
z portálu Cribis.cz poskytující data z dalších 25 otevřených
informačních zdrojů včetně celé řady dlužnických databází.
Umíte kombinovat data z bankovního i nebankovního
registru, nemůžete zkombinovat i víc údajů pro dotazy
o poradcích (třeba o jejich osobních defaultech)?
Bankovní a Nebankovní registr klientských informací (BRKI
a NRKI) jsou samostatné databáze, do nichž mohou nahlížet
jen finanční instituce v roli věřitele, které do nich vkládají data
o svých klientech. Jak jsem vysvětloval výše, kvůli základnímu principu reciprocity se k datům z úvěrových registrů
nemohou dostat poradenské společnosti přímo, ale pouze
prostřednictvím svých poradců, anebo dokonce prostřednictvím klientů, kterým sjednávají finanční produkty.
Za několik týdnů však spouštíme zajímavý projekt online
přístupu do úvěrových registrů, kterým si budou moci žadatelé získávat rychle a komfortně, takzvaně ze svého obýváku, výpis o sobě z registrů na portálu www.kolikmam.cz
Členové registru poradců ELIXIR
Zakládající členové: Broker Consulting, a. s., Fincentrum a.s.,
INSIA a.s.,
OVB Allfinanz a.s., Partners Financial Services a.s.
Členové: První moravská společnost, s. r. o. (Broker Office,
Finanční poradenství), VÍTOVEC corp. a.s.
Počet finančních poradců
v registru ELIXIR
Téměř 10 000 finančních poradců
Negativní či varovné informace se vyskytují u 4 %
pojišťovacích poradců
Za dobu provozu registru (od 9/2012) bylo ukončeno
přibližně 10 % smluv mezi členy registru a jejich
finančními poradci
Ze tří čtvrtin byla spolupráce ukončena ze strany
finančněporadenské společnosti
Pojišťovny zatím váhají, ale prý
používají váš již zmíněný produkt Cribis?
Jak už jsem zmínil, přístupová jednání k ELIXIRu vedeme i s pojišťovnami a s některými jsme již ve finální fázi jednání. Rozjezd
každého podobného typu multi-sektorového registru je dlouhodobá záležitost, takže zatím si určitě žádná kategorická hodnocení nezasloužíme. I bankovní úvěrový registr se naplno rozjel
až po 2-3 startovacích letech. Jsem přesvědčen, že již během
tohoto roku budou uzavřeny smlouvy s prvními pojišťovnami.
A velká část pojišťoven již nyní využívá data z portálu Cribis,
který přestavuje komplexní aplikaci obchodních informací o firmách a podnikatelích. V rámci portálu získávají úplný
přehled ekonomických ukazatelů společností, dostupné jsou i
vlastnické a organizační vazby, a to vše historicky až 20 let zpět.
Pojistný sektor oceňuje na našem portálu především dostupnost dat, jejich komplexnost a přehledné zpracování.
Životní pojištűní
Allianz Rytmus
odműƔuje za
zdravý životní styl
Cribis je komplexní databáze,
ale nedávno jste spustili prý aplikaci i na mobilní telefony?
Portál cribis.cz je vhodný nástroj pro minimalizaci obchodních rizik, ale je to opravdu nástroj spojený spíše s kancelářským
využitím. Pro klienty, kteří potřebují využívat tento nástroj během
svých jednání nebo kdekoli v terénu, jsme nedávno připravili i
mobilní aplikaci Cribis Mobile, a to jak pro operační systém iOS,
tak i Android.
Uživatelé tak mají možnost získat na svém chytrém telefonu
okamžitý přehled o finančním zdraví dané společnosti, a to nejenom prostřednictvím mikroreportů, ale také ukazatele Semafor
Cribis, který je zpracován jak pro danou společnost, tak i jako
skupinový v případě, že společnost je začleněna do ekonomické
skupiny.
70 % Vašich klientƳ
mƳže ušetơit!
Nové výhody od kvŰtna 2013.
5 / 2013
PPF008
První čtvrtletí trhu
Jak hodnotí situaci „velká sedmička“? Ne všechny klasické
poradenské firmy odpověděly, ale jak AWD, tak ZFP akademie
jsou ve víru značných změn, takže jistě budou zajímavé i názory
poolových společností (Broker Trust ve zvláštním článku).
?
1. První letošní čtvrtletí bylo produkcí (obratem) v meziročních dvouciferných
propadech. Jak je na tom vaše společnost a myslíte, že jde jen o sezonní výkyv, anebo
náznak nějakého hlubšího trendu?
2. Jaké máte dosavadní zkušenosti s registrem ELIXIR – splňuje vaše očekávání,
nebo byste uvítali jeho další (širší) funkcionality?
3. Na trhu se hovoří o možnosti přechodu na systém s průběžným vyplácením provizí
u ŽP. Zvažovali jste takový postup (i s nějakou modifikací), zásadně ho odmítáte,
anebo počkáte na vývoj trhu?
Broker Consulting
1. Na začátku roku jsme zaznamenali růst. Obrat
z hlavní činnosti skupiny Broker Consulting v meziročním srovnání vzrostl zhruba o jedno procento.
Závěr loňského roku byl pro nás extrémně úspěšný
a díky tomu jsme oslavovali mnoho postupů našich
spolupracovníků v kariéře. Nyní hledíme do budoucna a máme na dosah dosažení obratu 1 mld. korun při
zachování špičkové služby klientům.
Petr Hrubý
2. Registr ELIXIR splňuje naše očekávání. Byli jsme
u jeho zrodu a jeho podobu a funkčnost jsme mohli
ovlivnit. Považujeme ho za veskrze pozitivní a potřebnou věc. Je to ochrana nejenom pro firmy, ale hlavně
pro všechny slušné poradce na trhu. V tuto chvíli spíše
proudí data do registru než opačným směrem, což je
přirozené vzhledem k „mládí“ ELIXIRu.
3. Nemáme zprávy, že by se o této možnosti na trhu
hovořilo. Takovýto systém vyplácení provizí by byl jen
vodou na mlýn pojišťovnám a prodejcům finančních
produktů, kteří neposkytují přidanou hodnotu ve formě poradenství.
Nešikovné zásahy do provizních systémů by
v konečném důsledku vedly ke snížení kvality služeb
pro klienty. Dobrý poradce musí být zaplacen řádně
a rychle, jinak hrozí, že distribuci produktů převezmou
opět přímo finanční instituce. Ty zvládají distribuci
většinou hůře a navíc klientovi nedokážou nabídnout
nezávislost, ani poradenský přístup. Tratily by tedy
všechny tři strany. Klienti, poradci i instituce.
Celá řada provizí je vyplácená postupně, jedná se
například o majetkové pojištění, anebo investice, kde
je možné uplatnit více možností rozložení poplatků
a čerpání provizí. Postupně vyplácené provize na pravidelné bázi mají svůj smysl a generují časem značný,
téměř pasivní příjem. Poradci potřebují ale také „jednorázové“ provize, které přinášejí rychlejší peníze. Fincentrum
1. Fincentrum začátkem roku fakticky zvýšilo svůj
tržní podíl, když pokleslo meziročně za 1. čtvrtletí jen
o 2,4 %. Celý trh klesal mnohem hlouběji a někteří
soutěžitelé dokonce výrazně (např. Partners o 40,3 %).
10
Myslím, že jde o sezonní výkyv, způsobený silným závěrem minulého roku a ne zcela povedeným startem
penzijní reformy. Svou roli sehrály také nepovedené
kroky některých velkých firem ve snaze zabránit od-
5 / 2013
ANKETA
chodům poradců, zejména zavedení nové mandátní
smlouvy v Partners.
2. ELIXIR má ve Fincentru silnou podporu, neboť
pomáhá rozvíjet naši filozofii opravdu kvalitního finančního poradenství. Věřím, že se stane při zkvalitňování finančního poradenství na českém trhu silným
nástrojem.
Přes to všechno je na hodnocení konkrétních zkušeností v tuto chvíli příliš brzy.
3. Takový krok by poškodil podstatně více pojišťovny
než poradce. Stejně jako zavedení záloh vneslo do životních obchodů dynamiku, lze při jejich odstranění
očekávat opak. Po takovém kroku nevolám, nerad
z principu zasahuji do funkčních tržních mechanismů. Pokud by však k němu došlo, jsem přesvědčen,
že Fincentrum jako jediná kapitálově opravdu silná
poradenská společnost získá. Zavedení průběžné
výplaty provizí by nám totiž usnadnilo naši strategii
konsolidátora trhu.
Petr Stuchlík
Kapitol
1. V prvním letošním čtvrtletí jsme pokles také zaznamenali. Jde podle našeho názoru o kombinaci více
faktorů. Za prvé: velmi silný závěr loňského roku, který
byl tažen vnějšími impulsy, jako byl konec penzijního
připojištění a sjednocení sazeb v životním pojištění
pro muže i ženy. Za druhé: politické tahanice o důchodovou reformu zapříčinily zřejmou apatii a nedůvěru
klientů, kteří raději volí opatrný přístup (kdo nic
nedělá, nic nezkazí) ke všemu. Za třetí: březnová čísla
nám ukazují již standardní výkon, o hlubší trend tedy
nejde.
2. Vzhledem k tomu, že nejsme jeho uživatelem,
nemůžeme hodnotit.
3. Na trhu se hovoří již delší dobu o mnohých
variantách provizních modelů u životního pojištění.
Předně si myslíme, že jakékoli odměňovací schéma
má být výlučně výsledkem jednání mezi odběratelem
a dodavatelem. Žádnou variantu dopředu neodmítáme, nicméně z hlediska konkurence na trhu je jakékoli
ojedinělé řešení těžko proveditelné.
Jiří Kaban
OVB
1. Start letošního roku je pozvolnější než 2012, ale
o dvojciferný propad se nejedná. Meziroční srovnání sice vykazuje pokles, ale ne ve všech oblastech.
U bankovních produktů a u neživotního pojištění
naopak OVB dosahuje meziročního růstu. Propad
u ostatních komodit je daní za velmi úspěšný konec
loňského roku, kdy zafungoval jak přechod na unisexové sazby, tak i samozřejmě důchodová reforma.
Jsem přesvědčen o tom, a předběžné dubnové
výsledky to dokazují, že se jedná u OVB pouze o výkyv
a že v dalších kvartálech budeme opět dosahovat
růstu i v ostatních produktových oblastech.
2. Spuštění registruporadcu.cz vítáme jako jeden z nástrojů, který na jedné straně přináší přidanou hodnotu
klientům, na straně druhé tím správným způsobem
kultivuje celý trh finančního poradenství. Věřím, že se
stane široce využívaným nástrojem na obou stranách
a že postupem doby se jeho funkčnost a využitelnost
bude dále prohlubovat. V současné době probíhá
naplňování dat, výstupy začneme používat následně.
3. V principu neodmítáme tuto změnu. Mohla by
vést k saturaci kmene, pročištění zprostředkovatelské
základny a k eliminaci missellingu jako takového. To
je jistě vstřícný krok nejen vůči distribuci, ale i vůči
pojišťovnám. Na druhou stranu dosavadní výsledky
prodeje produktů II. pilíře penzijní reformy jasně
ukazují, že distribuce hraje klíčovou roli ve zprostředkování. Pokud jde debata jen směrem k volbě mezi
průběžným a dosavadním způsobem výplaty provizí,
pak rozhodně budeme čekat na vývoj trhu a následně
budeme hledat nejefektivnější způsoby komunikace
a motivace zprostředkovatelů.
František Hudák
Partners
1. Ano, propad 1.Q 2013 oproti 1.Q 2012 byl v našich
brutto bankovních jednotkách asi 35 %. Což je dokonce méně než u některých „konkurenčních“ společností, i když se zde snaží tvrdit, že oni určitě dolů nešli
5 / 2013
ani trochu a rostou strašně rychleJ. Pokles byl dán
mnoha faktory. Počínaje tím, že výsledky porovnáváme s kvartálem roku 2012, který byl extrémní kvůli
konci převodů v penzijním připojištění, a konče tím,
11
ANKETA
že extrémní 4.Q vedl k tomu, že poradcům a ani klientům se do ničeho moc nechtělo. Tržby společnosti
ovšem v prvním kvartále 2013 vzrostly oproti prvnímu
kvartálu 2012 o 3 % a růst 10 % čekáme i v letošním
roce.
Petr Borkovec
Petr Borkovec
2. ELIXIR je pořád ve svých začátcích a jeho funkcionality se budou dát plně využít, až v něm bude dostatečné množství dat, což se v poslední době velmi
zlepšilo. Také jsme uvítali záměr zapojit do ELIXIRu
i banky, které by reportovaly o podvodných jednáních
jednotlivých poradců při předávání úvěrové dokumentace klientů. Podobné informace o nekvalitní
produkci u jednotlivých poradců bychom uvítali
i ze strany pojišťoven, které, jak pevně doufáme, že
se do Elixíru v hojnějším počtu zapojí. Smysl celého
systému je samozřejmě v tom, že finančněporadenská
společnost, která nebude do ELIXIRu zapojena, bude
považována za netransparentní a banky a pojišťovny
budou pro uzavření distribuční smlouvy s takovou
společností vyžadovat právě zapojení do registru.
Celý projekt je nutné vnímat tak, že naprostá většina
poradců, které si v registru ověříte, vyjde pozitivně, ale
i jen několik málo případů, na které vás systém upozorní, ochrání před budoucími riziky a náklady, takže
systém se vyplácí už při několika zjištěných případech.
Vít Mikolášek,
ředitel právních služeb a compliance
3. Podporujeme i tuto variantu regulace, i když třeba
regulace nákladovosti produktu je vhodnější nástroj,
který má přímá pozitiva pro klienta. Výše provize
je pak v rukou trhu a má na ni přímý vliv kvalita
produkce. Myslíme si, že trh dosahuje neuvěřitelných
extrémů, které v jiných zemích nejsou. Důkazem je
další společnost z velké šestky, která zavedla produkt
se základní provizí 190 % pro pojistné do 12 tisíc
korun. Zajímalo by mě, jak dlouho chce ČNB a Ministerstvo financí přihlížet této provizní spirále, na kterou
vždy doplatí klient. Do doby, než se zlepší finanční
gramotnost v ČR, asi nic jiného než provizní regulace
problém nevyřeší.
Petr Borkovec
Vít Mikolášek
INSIA
Ivan Špirakus
1. Pokles nové produkce na trhu se projevil i u nás,
ovšem vzhledem k pokračujícímu nárůstu celé sítě se
jedná spíše o zpomalení dynamiky růstu na cca 10 %
v lednu a únoru. Za březen jsme již zpět na obvyklých
(pro nás) cca +40 %. Výrazně stabilizující je pro INSIA
i významný podíl neživotního pojištění a pojištění
firem s opakovanými provizemi, kterého se tohle
fakticky netýká.
Nemyslím si, že by šlo o nějaký trend, spíše dozvuky
produkčně velmi vypjatého konce roku 2012 (gender,
penze), kdy počátkem roku 2013 přišly řadě poradců
docela velké provize a možná, že si dali tak trochu
„oddech“ :) Ale to je jen spekulace.
2. Na vyhodnocení přínosu projektu ELIXÍR je podle
mě ještě brzy. Poradců je v systému dosud málo
a nedošlo zatím k zapojení pojišťoven. INSIA byla mezi
prvními firmami, které se zapojily, protože jsme obecně přesvědčeni, že to má určitý, zejména psychologický význam pro celý trh.
3. Víme o intenzivních diskusích mezi pojišťovnami
a zprostředkovateli na téma na Slovensku, kde podvody s provizemi byly velmi bolestivé pro pojišťovny. Vývoj na českém trhu sledujeme a nové situaci či právní
úpravě se pochopitelně přizpůsobíme. Vzhledem
k obchodnímu modelu INSIA to však vůbec nepovažujeme za problém.
VH Investments
Viktor Hostinský
12
1. My jsme meziročně v dvouciferném růstu, ale nutno dodat, že rosteme z nižších čísel a že naši produkci
tvoří jen investiční produkty. Investičním žargonem
řečeno máme nulovou korelaci k průměru poradenského trhu.
2. Naše společnost registr nevyužívá a vzhledem k našemu zaměření zřejmě ani využívat nebude.
3. Ačkoli naše společnost pojistné produkty nezprostředkovává, zmiňovaný systém bychom uvítali.
Věříme, že průběžně vyplácené provize by podpo-
řily poradenské modely, kde je poradce motivován
k dlouhodobé péči o klienta, nikoli k prodeji smluv.
My poradce rozlišujeme na farmáře a lovce a prostor
VHI se snažíme budovat právě pro farmáře. Tedy poradce, kteří nechtějí celý život běhat a každý den lovit
nové klienty a smlouvy, ale kteří si chtějí vypěstovat
kmen vybraných klientů, o něž se budou dlouhodobě
starat a kteří jim budou generovat pravidelný příjem.
Pokud by pojišťovny systém průběžně vyplácených
provizí zavedly, zřejmě bychom zvažovali rozšířit
poskytování investičních služeb o segment životního
pojištění.
5 / 2013
Novinky
z Broker
kongresu
Loňský 40% nárůst
lidí a 60% obratu je
jistě pěkný výsledek
poolové společnosti
Broker Trust s dnes již
více než 2000 aktivními
spolupracovníky. Na
svém jarním kongresu
představil ředitel
Zdeněk Sluka i chystané
rozvojové plány.
Letošní první čtvrtletí se zatím obchodně
nedaří, dokonce po trhu běhají přímo
katastrofická data, jak vypadá BT?
Nemáme zatím dostatek dat o trhu
za první čtvrtletí, abychom mohli srovnávat. Logicky došlo prakticky k zániku
trhu penzijních fondů. Nové důchodové
produkty nevzbudily zájem klientů ani
poradců, což je vidět i na celkových číslech
trhu. Hovoří se o významném propadu
trhu životního pojištění až v řádu desítek
procent. V BT máme v tomto segmentu
mírný nárůst. Ostatní významné segmenty trhu, tedy hypoteční úvěry, neživotní
pojištění a investiční produkty u nás rostou
meziročně v řádu desítek procent.
tvoří poradci ze sítí pojišťoven a stavebních
spořitelen. Postupně roste podíl nováčků,
kteří přicházejí do týmů našich stávajících
partnerů.
V registru ELIXIR je už 10 tisíc poradců,
neuvažujete o vstupu do něj jako pool,
anebo to necháte na vašich spolupracovnících?
V posledních letech jsme v BT vybudovali systém pro řízení rizik spojených
s jednáním některých poradců a skupin
na trhu. Na projekt ELIXIR jsme se zpočátku dívali poměrně skepticky. Pozitivní
vývoj nás ale přesvědčil o smysluplnosti
projektu a předpokládáme, že se přidáme
ještě v tomto roce.
Přichází k vám kolem stovky lidí měsíčně.
Na kongresu jste zmínil i odkud k vám
poradci přicházejí, zůstává převážný díl
stále z MLM společností?
Blíží se termín na zkoušky pro registrace penzijních produktů, je zájem o váš
jednodenní kurz?
Za první čtvrtletí letošního roku jsme
zaregistrovali 365 nových finančních poradců. Asi 60 % tvoří poradci se zkušenostmi z MLM poradenských sítí. Další skupinu
Jednoznačně ano. Během posledního
týdne se přihlásila více než stovka zájemců
o certifikaci. Je vidět, že finanční poradci
si uvědomují potřebu vzdělávání. Broker
14
Trust tento trend podporuje kromě kongresů a školení také on-line prostřednictvím financeTV.
V nových penzijních produktech vidíte
víc pozitiv než negativ. Jak ale k reformě
přistupují vaši partneři?
Poměrně rezervovaně. Z naší strany
ani nevyvíjíme tlak na prodej penzijních
produktů. Poskytujeme našim partnerům
objektivní informace a je na jejich rozhodnutí, zda v nových penzijních produktech
vidí příležitost pro své klienty.
Zatím je ne zcela jasno o službě investičního poradenství. Necháváte na vašich spolupracovnících, jestli si ji u ČNB
„zaškrtnou“, anebo připravujete nějaká
pravidla?
Pozorně sledujeme stanoviska ČNB týkající se investičního zprostředkování a poradenství. V BT ale tyto činnosti odlišujeme
již několik let. Poradce, který poskytuje
investiční poradenství, je povinen využívat
investiční software BT. Ten vyhodnocuje
5 / 2013
ROZHOVOR
investiční dotazník klienta a doporučuje
strategickou alokaci podle návrhů našich
analytiků. Poradce pak v dalším kroku
vybírá vhodné fondy, které jednotlivé třídy
aktiv reprezentují.
A vaše plány pro letošek v servisním
zázemí – prozraďte nějaké novinky pro
potenciální zájemce…
V květnu uvádíme na trh exkluzivní produkt Zlatý plán. Jde o spoření formou po-
stupných nákupů fyzického zlata. Parametry
produktu jsou ve srovnání s konkurenčními
nabídkami velmi zajímavé jak pro klienta,
tak pro finančního poradce.
Někteří z našich partnerů již nyní testují zcela nový informační systém. Oproti
dosavadnímu portálu přinášíme množství
nových funkcí v oblasti práce s klientskou
databází i reportingu potřebného pro řízení
obchodního týmu. Počítáme s dalšími investicemi do rozvoje této technologie. Nové
funkce budeme přinášet několikrát ročně.
Vyzvali jste partnery i k přímé spolupráci
na dalším rozvoji poskytovaných služeb
– jaká byla reakce?
Chceme poskytovat našim partnerům
nástroje a služby, které jim skutečně
pomáhají budovat úspěšný byznys. K tomu
potřebujeme podněty a zpětnou vazbu
přímo od finančních poradců. Proto jsme
velmi rádi, že se od Broker kongresu již více
než 100 našich partnerů přihlásilo do týmu
BT insider.
Broker kongres navštívilo pět set finančních poradců z celé ČR
Hlavním tématem
Broker kongresu bylo
zajištění na stáří.
Během jediného
dne zazněla více než
dvacítka přednášek
a workshopů.
Ve čtvrtek 18. dubna pořádala největší
a nejrychleji rostoucí brokerpoolová
společnost v České republice, Broker
Trust, už v pořadí pátý Broker kongres.
Tradičně se konal v Kongresovém centru
U Hájků na pražském Poříčí. Kongres
zaplnilo na pět set finančních poradců
nejen z Broker Trustu, ale i z dalších
společností z celé ČR.
Ti se v přednáškách věnovaných
zajištění na stáří, pojištění a investicím
seznámili s nabídkami jednotlivých společností, z různých pohledů byl diskutován druhý pilíř důchodového systému,
představeny byly i novinky v oblasti
podpory poradců Broker Trustem.
Penzijní reforma je stále velmi horké
téma, a tak hned po řediteli Broker
Trustu Zdeňku Slukovi vystoupil Josef
Malíř z Raiffeisen penzijní společnosti
a.s. V odpoledních blocích na něj navázala řada dalších znalců důchodového
systému. Zajímavým vybočením z řady
finančních prezentací byla inspirativní
přednáška Petera Sasína „Neúspěch neexistuje, existují jen příliš malé sny“.
Podle reakcí finančních poradců se
5 / 2013
zařazení kouče a trenéra NLP Akadémie
setkalo s velkým úspěchem. Celkem
během jediného dne zazněla více než
dvacítka prezentací.
„Zájem o kongres nás těší. Ukazuje
se, že podobné akce jsou pro finanční
poradce přitažlivé, zejména pro ty, kteří
chtějí být úspěšní a chtějí se vzdělávat
a reagovat na novinky v oboru,“ řekl Zdeněk Sluka, ředitel Broker Trustu a dodal:
„Právě pro takové je nabídka Broker Trustu
určená. Vzdělaní a dobře informovaní
poradci jsou výrazně úspěšnější, mají
mnohonásobně vyšší příjmy a nabízejí
lepší poradenství klientům.“
Další setkání finančních poradců
z celé České republiky je připravováno
na podzim.
O Broker Trust, a.s.:
BT je největší a nejrychleji rostoucí
servisní organizace (brokerpool) pro
nezávislé finanční poradce a zprostředkovatele v ČR. Na trhu působí
od roku 2001. Poskytuje nástroje
a služby, které umožňují finančním poradcům svobodně vytvářet
a rozvíjet své podnikání a nabízet
kvalitní poradenství svým klientům.
V současné době servisuje více než
2000 aktivních poradců. Zázemí služeb Broker Trustu využívají stovky
poradenských firem od jednotlivců
až po velké síťové firmy.
15
Jak radit a přitom neradit
Kolem kočkopsa poradenství
a zprostředkování se vedou diskuse
již od nepaměti a ani naše legislativa
k řešení příliš nepomáhá. Zejména
u investičních nástrojů, které spadají
pod MiFID, ale silně přituhuje.
Rejstřík ČNB
jasně uvádí, který
vázaný zástupce
smí investiční
poradenství
poskytovat
a který nikoli.
Rejstřík ČNB jasně uvádí, který vázaný zástupce smí investiční poradenství poskytovat a který
nikoli. Přesto není stále jasno, co to vlastně investiční poradenství je a co tedy mohou nebo
nesmějí „obyčejní zprostředkovatelé“ klientům
říkat, doporučovat – anebo dokonce naznačit?
K tomu všemu totiž ještě přináleží další otázky,
např. rozdílnosti testu přiměřenosti a testu vhodnosti, ale zejména zodpovědnosti, kterou za vázaného zástupce má jeho mateřská společnost.
Musí tedy zprostředkovatel po otestování klienta
jen předložit mlčky nějaké varianty a musí klienta
nechat si vybrat? Nebo už při vysvětlování může „nenápadně“ preferovat určité řešení, či některý produkt?
Tudy cesta nevede
Problematice se budeme i nadále věnovat, ale jako
startovní výstřel použijme odpověď na tzv. kvalifikovaný dotaz, který USF zaslala České národní bance:
K vymezení hranice mezi investičními službami přijímání a předávání
pokynů a poradenství
K vymezení hranice mezi investičními službami
přijímání a předávání pokynů a poradenství uvádíte
následující příklad a ptáte se, zda již jde o poradenství
nebo ještě „pouze“ o přijímání a předávání pokynů:
„Proces poskytování investiční služby přijímání
a předávání pokynů může v praxi probíhat např. tak,
že vázaný zástupce vyplní se zákazníkem, který má
zájem o zprostředkování obchodu s investičním nástrojem, tzv., test přiměřenosti, v němž jsou zaznamenávány zejm. odborné znalosti, vzdělání a zkušenosti
zákazníka v oblasti investic, a to v zákonem stanoveném rozsahu. Výsledkem tohoto testu je zpřístupnění
dostatečně široké skupiny produktů, např. podílových
fondů, které jsou definovány jako produkty přiměřené
tomuto zákazníkovi a jeho znalostem a zkušenostem.
Vázaný zástupce v rámci tohoto příkladu poté
předloží zákazníkovi zmíněnou skupinu podílových
fondů, z nichž zákazník sám, autonomně a na základě
vlastního rozhodnutí vybere, do kterého z nich a kolik
bude investovat (např. ve formě výběru z přiměřených
podílových fondů prostřednictvím webové aplikace). Vázaný zástupce investičního zprostředkovatele
nijak do výběru zákazníka nezasahuje a neingeruje.“
Potvrzujeme, že provedení testu přiměřenosti,
sdělení jeho výsledků a odpovídajícího okruhu
nástrojů přiměřených pro zákazníka, a následné
převzetí a předání pokynu k zákazníkem zvolenému
nástroji, vykazuje znaky investiční služby přijímání
a předávání pokynů, nikoliv znaky poradenství.
Přijímání a předávání pokynů je v zásadě vždy
spojeno s povinností provést test přiměřenosti
podle § 15i zákona o podnikání na kapitálovém
trhu, a s povinností „vyhodnotit, zda poskytnutí
investiční služby uvedené v odstavci 1 nebo rady
ohledně investičního nástroje nebo provedení
obchodu s investičním nástrojem v rámci investiční
služby uvedené v odstavci 1 odpovídá odborným
znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik“. (§ 15i odst. 2 ZPKT) I v rámci
investiční služby přijímání a předávání pokynů může
a musí být poskytnuta dílčí rada ohledně investičního nástroje, např. zda takový nástroj odpovídá
zkušenostem a znalostem zákazníka nebo jak
probíhá vypořádání obchodu s tímto nástrojem.(1
O samostatnou službu investičního poradenství jde
až v případě „poskytování individualizovaného poradenství, které směřuje přímo či nepřímo k nákupu,
prodeji, úpisu, umístění, vyplacení, držbě nebo jinému
nakládání s konkrétním investičním nástrojem nebo
nástroji nebo k uplatnění práva na takové nakládání,
a to bez ohledu na to, zda je poskytováno z podnětu
zákazníka nebo potenciálního zákazníka či obchodníka s cennými papíry“, tedy pokud je naznačováno,
že určité nástroje jsou pro zákazníka vhodné, že
tento zákazník by je měl pořídit do svého majetku.(2
Současně je zřejmé, že odlišení v konkrétním případě může být obtížné a investiční zprostředkovatel
nebo vázaný zástupce by měl v případě, že nehodlá
poskytovat službu investičního poradenství, řádně
(1 V této souvislosti upozorňujeme, že Z. Husták in Husták, Z., Šovar, J., Franěk, M., Smutný, A., Cetlová, K., Doležalová, D., Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář. 1. vydání. Praha; C. H. Beck, 2012, na str. 65 směšuje obsah investiční služby a povinnosti při jejím poskytování. Poučení
zákazníka o rizicích, získání informací o zákazníkovi aj. samo o sobě nenaplní znaky přijímání a předávání pokynů, ale ten, kdo předává pokyn, je
povinen získat informace o zákazníkovi a na základě nich upozornit zákazníka na rizika (ať už osobně nebo s využitím služeb jiné osoby).
16
(2
Podrobněji např. materiály ESMA, resp. CESR, zejm. Understanding the definition of advice under MiFID (CESR/10-293) a tam uvedený pětistupňový test.
Závěrem uvádíme, že na internetových stránkách Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (AFIZ) byla v minulosti velmi užitečná analýza stejné otázky od dr. Čecha. V současné době není tato analýza na internetu dohledatelná, ale požádali jsme AFIZ o její
opětovné zpřístupnění veřejnosti.
TÉMA
vysvětlit své postavení a nabízenou službu a vyhnout se jakémukoliv i nepřímému naznačování, že
by zákazník měl učinit určité rozhodnutí. Příkladem
nepřímého poradenství jsou věty jako „hodně lidí
ve vaší pozici si kupuje tento fond“ nebo „na školení
nám říkali, že tento fond je celkově nejlepší“. Aby
byla omezená role investičního zprostředkovatele
nebo vázaného zástupce postavena najisto, měl by
při jednání se zákazníkem jasně uvést, že součástí
poskytovaných služeb není investiční poradenství, ale
pouze vymezení okruhu nabízených produktů (investičních nástrojů) v závislosti na výsledku provedeného
testu přiměřenosti, a že tedy nemůže doporučit žádný
konkrétní investiční nástroj, může pouze poskytnout
objektivní informace o jejich fungování a rizicích,
případně je podle objektivních kritérií porovnat, se
zdůrazněním, že žádné takové porovnání nevypovídá
o vhodnosti nástroje pro konkrétního zákazníka.
V příkladu uvádíte, že „Výsledkem tohoto testu
je zpřístupnění dostatečně široké skupiny produktů“. Pokud by byl výsledkem testu přiměřenosti
jediný produkt, nebo i dva tři produkty, riziko
nepřímého doporučení podstatně vzrůstá.
My nesmíme ani naznačovat
Asi všichni znají tato slova odmítnutí cimrmanovskou Smrtkou v podání Jana Svěráka, když se z něj uhlobaron Ptáček snaží vypáčit nějaké vysvětlení toho,
že se jeho důl Terezka bude jmenovat Petr Bezruč.
Z výkladu ČNB ovšem plyne něco podobného
a podle doporučení ČNB by zprostředkovatel měl
klientovi zřetelně vysvětlit, že – alespoň co se týká
investic – není poradce. A pozor, nahrávání má dnes
každý mobil a značné problémy mohou následovat.
PF
Jak rozumíte ekonomii?
Chcete vědět, jak moc rozumíte ekonomii? Můžete si zkusit část testu,
který byl v USA vytvořen pro žáky posledního ročníku středních škol.
V roce 2012 si ho tam vyzkoušelo téměř 11 000 studentů a výsledky
ukázaly, že jejich znalosti v oblasti ekonomie se od roku 2006 výrazně
nezměnily. Součástí testu byly i následující otázky:
1. Předpokládejme, že výrazně vzros-
5. Vysvětlete, proč by ocelárny v USA
tou ceny hroznového vína. Co se stane
v krátkém období s poptávkou po nich?
Vysvětlete proč.
podporovaly dovozní tarify u importované oceli.
Vysvětlete, proč by tyto tarify podporovali zaměstnanci oceláren.
Vysvětlete, proč by američtí spotřebitelé byli těmito tarify poškozeni.
Vysvětlete, proč mohou být tyto
tarify zavedeny i v případě, že poškodí
americké spotřebitele.
2. Která z následujících možností
nejlépe vystihuje náklad příležitosti
u studenta, který se rozhodne přestat
pracovat a začít studovat na vysoké
škole?
A) Placení daně z příjmů
B) Dosažení vyšší úrovně vzdělání
C) Vzdání se současné mzdy a dalších odměn
D) Placení ubytování a stravy
3. U které z následujících změn je
nejpravděpodobnější, že vyvolá růst
zaměstnanosti?
A) Růst spotřebitelských výdajů
B) Růst sazeb
C) Pokles investic
D) Pokles příjmů
4. Déletrvající vysoká nezaměstnanost
představuje pro zemi náklady. Jmenujte dva z nich.
5 / 2013
A pozor,
nahrávání má
dnes každý
mobil a značné
problémy mohou
následovat.
6. Jaká z následujících možností
představuje jeden ze způsobů, jak
může ekonomický růst snížit chudobu
a zvýšit životní standard?
A) Ekonomický růst zvyšuje poptávku
po dovozech, a tudíž i po zahraniční
měně.
B) Ekonomický růst zvyšuje nabídku práce, a tudíž i mzdy.
C) Ekonomický růst zvyšuje disponibilní
příjmy, a tudíž i poptávku po luxusním
zboží.
D) Ekonomický růst zvyšuje poptávku
po práci, a tudíž i mzdy.
TE SE:
J
OTESTU
Správné odpovědi jsou podle
testu následující:
1. Poptávka klesne. Jestliže vzrostou ceny
zboží nebo služby, lidé budou hledat jejich
substituty, aby se vyhnuli placení vyšší
ceny. Množství poptávaného zboží se tedy
zmenší.
2. C
3. A
4. Mezi správné odpovědi patří následující:
Výdaje vlády spojené s podporou nezaměstnaných, pokles agregátní poptávky vyvolaný nižšími příjmy, ztráta daňových příjmů,
růst chudoby, pokles životního standardu,
růst nákladů spojených s rekvalifikací.
5. Přijatelné odpovědi na otázku A: Cena
importované oceli by vzrostla a lidé by
poptávali více americké oceli. Tarify by
zvýšily tržby domácích oceláren. Na otázku B: Pokud roste cena dovážené oceli,
lidé kupují více domácí oceli a ocelárny
potřebují k její výrobě více zaměstnanců.
Ten samý mechanismus může rovněž zvýšit
mzdy v amerických ocelárnách. Na otázku
C: Tarify by zvýšily cenu dovážené oceli,
spotřebitele by poškodily vyšší ceny, které
se promítají do cen dalšího zboží. Na otázku
D: Tarify by zvýšily vládní příjmy. Někdy se
používají jako ochrana pracovních míst
(když se stanou součástí politiky).
6. D
Economix, Patria Finance
17
SOS CONSULTING
profesionální a komplexní ochrana spotřebitele
V květnu letošního roku zahájila po dvou letech příprav
své působení na trhu nově založená společnost SOS
CONSULTING, a.s. Klientům nabídne unikátní službu
spočívající v provedení auditu činnosti finančních poradců
či zprostředkovatelů finančních produktů.
Audit bude zaměřen na plnění zákonných povinností zprostředkovatele či
poskytovatele vůči klientovi a tedy posouzení toho, zda zájmy klienta byly hájeny
dostatečně, s odpovídající odbornou péčí
a s dodržením elementárních etických
norem.
Jde například o to, zda a jak byly zjištěny a zaznamenány požadavky a potřeby
klienta, zda doporučené či zprostředkované produkty a jejich parametry odpovídají
nejen těmto potřebám a požadavkům, ale
také zda v konečném důsledku odpovídají
svým obsahem nebo výsledkem klientům
prezentovaným nabídkám či doporučením. Služba obecně pokrývá celou
šíři problematiky distribuce finančních
produktů, zejména se ovšem týká oblastí
životního pojištění a investic.
Jak to funguje „venku“
Inspirací byla činnost podobných subjektů v zahraničí. Bylo zajímavé analyzovat
situaci v různých zemích Evropy, ve kterých rovněž, stejně jako u nás, problém
systematického poškozování klientů
v rámci distribuce finančních produktů
dosáhl určité velikosti a společenského
významu. I tam – navzdory různým systémovým opatřením zejména na úrovni
legislativy – právě subjekty s podobnou službou velmi významně přispívají
k tomu, že se bezdůvodný a neoprávněný přesun majetku klientů směrem
k finančním poradcům, kvůli zbytečným
poplatkům, chybně zvoleným investičním
strategiím anebo nesmyslně stanoveným
pojistným částkám, daří postihovat.
18
Lze pouze kvitovat, že i u nás v České
republice se pohnuly stojaté vody a řešení
sporů v rámci soudních či správních řízení
se daleko více než dřív věnuje otázce
odpovědnosti poskytovatelů služeb či distributorů finančních produktů a dodržování jejich povinností ve vztahu ke klientům. Nedávný rozsudek Vrchního soudu
v Praze o náhradě škody investičním
zprostředkovatelem je v tomto smyslu
velmi důležitý.
Reálná pomoc klientům
Finanční gramotnost klientů se zvyšuje
a také roste povědomí o právech proti
poskytovatelům produktů či služeb. Avšak
ve chvíli, kdy dojde na pověstné lámání
chleba a posuzuje se, zda poskytnutá služba nebo produkt opravdu odpovídá jejich
potřebě či požadavku, jsou proti poskytovatelům ve značné nevýhodě. Chybí jim
nejen všeobecné, ale především odborné
znalosti, bez kterých je velmi obtížné se
domáhat svých práv.
Na rozdíl od situací, které klienti běžně
znají, když například reklamují zboží
zakoupené v obchodě, neplatí pro zprostředkování pojištění a investic totožná
pravidla.
Klienti jsou schopni jen obtížně, někdy
vůbec, definovat skutečné vady a nedostatky opravňující k náhradě škody či
vrácení vložených prostředků. Výsledkem
jsou pak neúspěšná řízení, navzdory
tomu, že stěžovatel je v právu.
Chybějící procesní a odborné znalosti
jsou tak základní překážkou úspěšné
reklamace.
Průběh prakticky
Jak vlastně takové řízení v praxi probíhá? Pokud výsledkem bezplatně provedeného auditu bude zjištění pochybení ze
strany zprostředkovatele či poskytovatele
služeb, společnost v případě zájmu ze
strany klienta zastupuje jeho osobu proti
tomu, kdo při sjednání služby či produktu
pochybil. Následně tedy dojde k realizaci potřebných úkonů s cílem získat pro
klienta zpět ztracené finanční prostředky
anebo jiným způsobem získat náhradu
způsobených škod.
Spektrum činností je přitom velmi pestré – od úvodní komunikace s dotčenými
subjekty až po vymáhání škody v rámci
soudního či správního řízení. Klient sám
nemusí aktivně řešit nic, pouze vyvíjet
potřebnou součinnost – poskytnout
potřebné podklady, příp. odsouhlasit další
postup v případech, kdy další postup
souvisí s úhradou nákladů řízení.
Náklady jsou přitom vůbec zajímavou otázkou a pro řadu klientů se jedná
o primární faktor odrazující od podobných řízení. V té souvislosti ovšem existuje
dobrá zpráva – společnost SOS CONSULTING, a.s., je schopna ve stanovených
případech převzít celé zastupování na své
vlastní náklady. O případný výnos z řízení
se společnost a klient rozdělí.
Společnost a vedení
SOS CONSULTING, a.s. má veškeré
předpoklady pro úspěšné etablování
na poradenském trhu. Hlavními faktory
jsou detailní znalost problematiky distribuce finančních produktů, vlastní SW pro
zpracování auditů a řízení celého procesu
vymáhání náhrad za způsobené škody
a v neposlední řadě i složení managementu společnosti a jeho erudice. Klíčovými
osobami jsou Ing. Filip Marcín, Ing. Pavel
Matoušek a Mgr. Alexandar Žotev.
Ing. Filip Marcín se celý svůj profesní život pohybuje v oblasti distribuce
finančních produktů. Své cenné zkušenosti v oblasti zprostředkování pojištění,
investic a finančního poradenství obecně
získával v posledních 15 letech jak v prostředí institucí (banky, pojišťovny), tak
5 / 2013
TÉMA
Ing. Pavel Matoušek má za sebou dlouholetou praxi v oblasti ekonomického a účetního
poradenství a bankovnictví.
V letech 2004 až 2013 vykonával
funkci ekonomického ředitele
a člena představenstva společnosti Broker Consulting, a.s., dále
byl členem představenstva USF
a místopředsedou legislativní
komise USF. Zároveň do ledna
2013 působil jako odpovědný
zástupce u ČNB pro činnost
pojišťovacího agenta Broker
Consulting, a.s. Zodpovídá
za legislativní stránku celého
procesu.
Pavel Matoušek
i na straně makléřských společností (AWD
Česká republika, s.r.o. a Broker Consulting,
a.s.), kde se během vzájemné spolupráce
dopracoval k nejvyšším pozicím v poradenských strukturách. Ve společnosti zodpovídá za metodiku finančního plánování
a rozvoj týmu konzultantů.
Mgr. Alexandar Žotev řídil
posledních 15 let velké projekty
související s distribucí finančních produktů, a to jak v České
republice, tak i v zahraničí. Díky
tomu získal přehled o zažité
praxi v zemích s velmi odlišnou
úrovní ochrany spotřebitele. V posledních
třech letech se specializoval na implementaci systémů vymáhání pohledávek vůči
fyzickým i právnickým osobám. Mimo
pozice výkonného ředitele ve společnosti
tedy zodpovídá právě za proces spojený
s vymáháním náhrad škod způsobených
klientům.
Plány pro letošní rok logicky souvisí
se samotným uvedením služby na trh.
Po zvládnutí prvních kroků se aktivity
soustředí na budování potřebné struktury
odborných konzultantů a otevření klientských center v Praze, Hradci Králové a Plzni. Rozšíření záběru i do dalších krajských
měst bude následně plynule probíhat,
navzdory tomu, že fyzická nepřítomnost
v daném regionu není překážkou a službu
je možné díky využití elektronické komunikace řešit s kýmkoli z ČR už dnes.
SOS CONSULTING, a.s. má ambice být
profesionálním ochráncem spotřebitele
v oblasti distribuce finančních produktů,
a to s nulovou vazbou na producenty
finančních produktů či jejich distributory. Bude tedy skutečně, nikoli pouze
proklamačně, nezávislým subjektem,
jehož jediným zájmem a cílem bude
ochrana spotřebitele a vymáhání jeho
práv. Činnost společnosti není cílena proti
žádnému subjektu na trhu, naopak, postoj
hlavních hráčů na trhu, propagujících
zlepšování kvality finančního poradenství a zprostředkování, je vnímána velmi
pozitivně.
Těšíme se proto na spolupráci a společné hledání řešení u všech oprávněných
případů poškození klienta.
Pavel Matoušek
Knihovnička profi finančního poradce:
Dušan Šídlo
ŽIVOT jako RIZIKO za 249,- Kč
Získejte za mimořádnou cenu praktickou
a pravdivou knihu o pojištění.
Objednávejte přes sms ve tvaru: ZJR
a odešlete na číslo: 603 239 737
Kniha Život jako riziko obsahuje hlavní zásady pojišťování
rizik spojených s lidským životem. Zájemci o pojištění se
dozvědí, jak se chytře zajistit a neutratit za pojištění příliš
mnoho. Finanční poradci se naučí využívat pojistné produkty
ohleduplně a bez postranních úmyslů. Hlavním principem
je sjednávání pojištění proti nejvážnějším rizikům a jen
těch produktů, které nepřinášejí zisk pouze pojišťovnám
a pojišťovákům, ale v první řadě klientům.
PPF015
5 / 2013
19
Jak se hraje v první lize
O možnostech placeného poradenství se hovoří dlouho a mnozí
o něm hovoří jako o yettim (všichni o něm mluví, ale nikdo ho
neviděl). Není to snadné, ale přesto elitě na trhu není neznámé
jméno Petr Slad – jak se tedy právě on už dostal daleko?
Snažíte se už roky postavit solidní
investiční poradenství, ale také jste
určitě začínal v nějakém multilevelu?
Začínal jsem prodejem stavebního spoření u Hypo stavební spořitelny koncem
roku 1998 a tedy multilevelem (jediný
v mé kariéře). V roce 1999 jsem odešel
do dnes již neexistující společnosti SLON.
V roce 2001, kdy jsem měl za sebou asi
tři roky zkušeností s prodejem běžných
finančních produktů a rostoucím počtem
klientů, jsem si začal uvědomovat stále
větší potřebu lepšího následného servisu.
Nelíbilo se mi neustále shánět nové klienty, abych měl zaplaceno za poskytování
péče těm stávajícím, kteří již měli všechny
potřebné finanční produkty. Nelíbilo se
mi sledovat propady akciových portfolií
klientů a čekat na to, až se časem dostanou aspoň na původní hodnotu. Nechtělo
se mi spořit klientům peníze přes životní
pojištění. Začal jsem se vzdělávat v oblasti
investic, obchodovat na kapitálových
trzích a hledal společnost, která se zabývá
sofistikovanější službou, než je pouze prodej finančních produktů, honění obchodních jednotek apod.
Poté jsem v roce 2004 za dost dramatických okolností (kvůli konkurenční doložce) přestoupil k SOPHIA FINANCE.
Tam už se ale začalo praktikovat
„solidní“ proklientské poradenství, ne?
V té době jsem věděl o několika malých
společnostech na trhu, které se zabývaly
honorářovým poradenstvím. Zvolil jsem
jednu z nich a podílel se na radikální
přeměně investičních služeb. Společně
s dalšími kolegy jsme pracovali na vývoji
firemních procesů, software, smluvního
systému služeb, vše převážně na honorářové bázi. Bohužel firma směrovala
od roku 2007 jinam, než jsem si představoval, a tak jsme ji v roce 2008 s několika
20
dalšími kolegy opustili a založili OCCAM
CONSULT. Chtěli jsme se již od počátku
odlišit od většiny firem na finančněporadenském trhu a rozvíjet služby směrem,
o kterém si myslíme, že má budoucnost.
Tento trend se potvrzuje nyní i v Evropě
v oblasti legislativy.
Začátky byly asi krušné…
Výchozím principem bylo: My chceme
vydělávat ne na klientovi, ale s klientem!!! Jsme hodně závislí na tom, jak
zákazníkům zhodnocujeme jejich majetek. Proto je chráníme před nadměrnými
skrytými poplatky v produktech nebo
bankách, doporučujeme nízkonákladové
produkty. Bezpečně a s nadstandardním
výnosem vedeme klienta k budování
aktiv. Tato aktiva pak chceme mezigeneračně spravovat. Úspěšnost naší práce lze
jednoduše měřit.
Začínali jsme ve skromném počtu lidí,
řadu projektů jsme museli odložit na později. Přesto se nám podařilo vybudovat
legislativní a SW zázemí pro rozvoj špičkového servisu pro klienty. Poskytujeme
komplexní poradenské služby rozdělené
na tři základní oblasti (PROGRESS, INVEST,
CREDIT). Jsme schopni pomoci poradcům
vybudovat poradenskou praxi, která se dá
ocenit a prodat. Nebo jim vyplácet pravidelnou rentu jako podíl z odměny od klientů, kteří jsou námi dále spravováni.
A „přes koho“ pracujete?
Pro běžné retailové produkty využíváme služeb finančních velkoobchodů
(pool). Investice a produkty nového
důchodového systému zajišťujeme přes
vlastní licenci. Protože se nám podařilo
navázat exkluzivní spolupráci s nezávislou německou bankovní platformou,
můžeme klientům nabídnout bankovní
zázemí na úrovni Private Banking. Prak-
Petr Slad
ticky to znamená pojištěný multiměnový
účet, na 5,1mil. eur, vedený zdarma, přístup na všechny světové burzy, největší
nabídku podílových fondů na trhu (více
než 15 000 od všech významných společností). To vše na jednom místě, on-line,
na základě evropského jednotného pasu
a pravidel MIFID II.
Platforma, kterou využíváme, se zabývá
pouze správou aktiv, nepůjčuje podnikatelské úvěry. Již dnes splňuje podmínky
BASEL III. Půjčuje svým klientům neúčelové úvěry, bez dokládání příjmů na zástavu cenných papírů (do 50 % hodnoty),
dnes za úrok 2,6 % p.a. Podstatné je i to,
že náš obchodní systém umožňuje práci
s investičními pokyny najednou po skupinách, které jsou definovány portfoliem.
Těch máme celkem 21. To umožňuje
individuální přístup i při velkém množství
spravovaných klientů.
Historicky jsem měl možnost vyzkoušet řadu systémů, brokerů apod.
Žádný však neumožňoval tak komfortní
a rychlou práci s pokyny, jakou máme
k dispozici dnes. To oceníme především
při jakékoli krizové situaci, kdy je nutné
okamžitě reagovat na rychlé změny
vývoje trhů.
Pro nás je prioritou bezpečnost
klientových peněz, nedoporučujeme pákové produkty, kromě drobných pozic
na zajištění portfolia nebo měny. Novinky
na trhu důkladně testujeme, než je doporučíme klientům. Kvalitu produktů v portfoliích, jejich výběr, doporučení, servis
klienta (minimálně pololetně) kompletně
5 / 2013
ROZHOVOR
zajišťuje centrála OCCAM CONSULT. Náš
konzultant má za úkol zabezpečit hlavně
komunikaci s klientem a včasné zasílání
investičních pokynů.
Teď už čtvrtým rokem rozvíjíte svůj
OCCAM CONSULT – jak se daří?
A cílíte jen na ty bonitnější, anebo
obsloužíte i retail?
Poslední dobou nás čím dál, tím častěji
oslovují sami klienti, ale i poradci nebo
firmy s nabídkou spolupráce. Co k tomu
více dodat?
Nerad rozlišuji klienty na retail a bonitnější klienty. Často je menší klient vděčnější než klient velmi bonitní. Služby jsou
však stavěné na klientelu, které se jejich
využití vyplatí.
Odhadem je to asi od 30 tisíc korun
čistého v rodině a výše. Plné využití všech
nástrojů služeb, které máme k dispozici,
je efektivní cca od jednoho milionu korun
investovatelných aktiv. Oproti běžnému
poradenskému trhu ale nabízíme opravdu
nadstandardní možnosti již od jednorázové investice 300 tisíc Kč a pravidelného
spoření od 3000 Kč měsíčně.
Neznamená to, že neumíme obsloužit
klienta, který si přijde otevřít stavební
spoření, pojistku domácnosti nebo jiný
jednoduchý produkt, aniž bychom mu
za to účtovali honorář. Konzultanti se však
primárně starají o své smluvní klienty,
kteří si platí servis. I za cenu toho, že jim
občas takovýto jednodušší (jednorázový) obchod uteče, prostě se jim to moc
nevyplatí.
Výkonnostně se daří tak, jak ukazuje
Graf 1.
Platby za investice jsou směrovány hlavně do servisu klienta, kde si účtujeme podíl z čistého zisku klienta. Úvodní poplatek
je nízký, protože potřebujeme klienta
dostat co nejdříve do plusu. Na trhu to
funguje přesně naopak, je snaha vydělat
na vstupním poplatku a pak nezbude
nic na servis. Veliký rozdíl vidím i v tom,
že klasická provize zůstává pořád stejná.
S námi si poradce při dobrém výkonu
portfolia nadstandardně vydělá.
Za služby OCCAM INVEST (portfolia cca
od 300 tisíc Kč výše) klient zaplatí vstupní
honorář 10 tisíc Kč a dále platí 20 % ze
zisku. Neplatí žádné vstupní či výstupní
poplatky u fondů, průměrný TER portfolií
je mezi 0,3 a 1 %.
Naše honorářová služba jej tedy vyjde
levněji, než je běžná praxe na trhu a navíc
my jsme motivováni k lepší péči o jeho
investice. Menší klienti se základním
finančním plánem (služba OCCAM PROGRESS) mají zase například výrazné slevy
na vstupní poplatky fondových portfolií.
Takže východiskem je váš OCCAM
PROGRESS, což je vlastně finanční plán
– a za ten už klient něco zaplatí?
Ano, OCCAM PROGRES je výchozí
službou. Doporučujeme jej i klientovi,
který za námi přijde s požadavkem pouze
investovat své peníze. V investicích je
velmi důležitá celková znalost situace
klienta, jeho dalších aktiv, rizik, finančních
možností. Bereme na to vždy ohled při
doporučení investiční strategie.
Naše honorářové poradenství je poskytované na základě písemné smlouvy
a je koncipováno jako stavebnice. Každý
klient si po konzultaci s poradcem vybírá,
co chce řešit a v jakém rozsahu. Rozsah
a cena služeb jsou definované v obchodních podmínkách a jsou dále upřesněny
při sepsání objednávky. Klient platí až
po dodání služby a splnění smluvních
podmínek z naší strany.
Finanční plán zdarma neděláme, klient
si nás platí za odbornost, nezávislost, nízkonákladové řešení, za přehledné a přesné výstupy a pravidelný servis. Naším
doporučením může být i pouhá úprava
parametrů stávajících produktů nebo
návrh na zrušení těch nepotřebných. Když
bude plán zdarma, jakým způsobem bude
tato práce zaplacena, pokud nedojde
k uzavření nových produktů a inkasu
provize? Přitom ale klientovi díky našemu
návrhu ušetříme stovky nebo tisíce korun
měsíčně.
Plán je třeba dále servisovat. Viděl jsem
desítky plánů v šanonech od různých
firem na trhu, bohužel z 98 % bez dalšího
servisu. Pokud není plán pravidelně kontrolován a aktualizován, nemá jej v řadě
případů ani cenu sestavovat, protože
už za 3–5 let je řada vstupů zastaralých.
Návratnost zaplaceného honoráře je u nás
většinou v horizontu měsíců, pak už klient
vydělává.
Graf 1
Takže některé produkty (třeba hypotéky)
děláte i na provizní bázi?
Tam, kde nejsou k dispozici bezprovizní
produkty, musíme samozřejmě využívat
těch provizních. Například u hypotéky
a obecně úvěrů. Vždy je však domluvena
cena dle rozsahu práce poradce, od této
ceny se potom provize odečítá. Často
se stává, že provize dosahuje plné výše
dohodnuté ceny a klient poté již nic
nedoplácí.
Vaším hlavním zaměřením jsou
investice – popište čtenářům váš systém
placených služeb…
5 / 2013
21
Co do investičního plánu „mícháte“?
Nabízíte i aktivně řízené programy, ale
v čem to řízení spočívá?
Vycházíme z investičního plánu, kde
klienta zařadíme do jednoho z pěti typů.
U každého typu klienta ale můžeme použít kombinaci návrhů portfolií s různými
strategiemi, pokud na to má předem
určený objem peněz.
Tyto návrhy pak přizpůsobujeme aktuálním tržním podmínkám dle investičního
profilu. Doporučujeme nástroje, které automaticky omezí větší ztráty v portfoliích.
Naše doporučení pracují s nízkonákladovými produkty (např. investiční certifikáty,
ETF), v některých portfoliích i s jednotlivými akciovými tituly.
Příklad používaných certifikátů je zde:
První je bonus certifikát na německý DAX
(za 12 M), druhý diskontní certifikát na Nasdaq 100 (za 12M), Grafy 2:
Díky tomu, že jsem si prošel aktivně
třemi akciovými korekcemi (2000, 2008,
2011), různou cenou peněz na finančních
trzích (v roce 1997 byly krátkodobé sazby
v desítkách procent, nyní skoro na nule)
a různými ekonomickými cykly, mohu
říci, že bych se bál klientovi doporučit investování způsobem, který je dnes běžný
u většiny poradců na trhu.
Vysvětlí rizika, nastaví portfolio (pravidelné investování) podle univerzálního
dotazníku a pak se dle nějaké šablony
investuje. Většinou pouze do otevřených
podílových fondů, kde se vše nechá být
ve stylu strategie „kup a drž“.
My otevřené podílové fondy používáme
také, ale aktivně řízené, které významně
překonávají své srovnávací indexy. Pokud
je fond nepřekonává, je lepší koupit indexový fond (ETF) na burze, který kopíruje
vývoj příslušného trhu.
Vývoj jednoho z aktivně řízených
podílového fondu od počátku krize v roce
2007 je na Grafu 3: Výkonnostní rozdíl
proti celosvětovému akciovému indexu je
cca 75 % za 5 let a 6 měsíců…
Rok 2008 (zamrznutí mezibankovních
toků) přispěl k tomu, že jsem hledal
partnery, u kterých mohu v případě
vážné ekonomické krize rychle realokovat
většinu klientových aktiv a zmizet s nimi
v bezpečí. Kypr nám nyní připomněl, že je
to správná cesta.
Díky naší spolupráci s nezávislou
bankovní platformou máme k dispozici
kompletní makro a mikroekonomické
analýzy Morgan Stanley, akcie a investiční
certifikáty analyzujeme sami.
Pokud se podívám zpětně na poslední
roky, v roce 2008 byli naši klienti od břez-
Graf 3
Grafy 2
22
5 / 2013
ROZHOVOR
Asi největší problém je dnes u vyvážených strategií při té
situaci v dluhopisech…
To je na samostatný článek… Nízké sazby jsou příznivé pro
dlužníky a ne pro věřitele. Cena desetiletého českého státního
dluhopisu je cca 2 %, takže pro ministra financí je to báječná
sazba, pro střadatele nikoli. Sazby jsou na rekordních minimech
a ještě chvíli na nich zůstanou.
Tak, jak končí dluhopisy s vysokými kupony, klesá výkonnost
všech dluhopisových fondů, včetně korporátních. Kupony high
yield dluhopisů jsou nyní pod 5 %. Pro zajímavost přidám graf
4 z německých zdrojů, kde je vidět, jak bude klesat v následujících letech objem německých státních dluhopisů s kuponem
větším než 3,5 %.
Čím déle budou nízké sazby, tím hůře pro konzervativního
investora. Při stoupajících úrokových sazbách pak bude klesat
cena dluhopisů. Může se lehce stát, že následujících 5–10 let
bude konzervativní klient s převážnou částí portfolia na spořicích účtech a v dluhopisových investicích výnosově
na 0–2% p.a.
Každopádně bude velmi zaostávat za inflací. To samé platí
i po transformovaný fond ve III. pilíři důchodového systému.
Graf 4
Klesající podíl dluhopisů s kuponem větším než 3,5 %
na celkem vydaných německých státních dluhopisech
500
400
mld. EUR
na v hotovosti, na jaře 2010 jsme opět redukovali akciovou
složku.
Loni počátkem ledna a v červenci jsme doporučovali nakupovat
akcie, protože byly fundamentálně nejlevnější za posledních
15–20 let. Loni rovněž naši klienti prodali zlato a začali od léta
snižovat podíl dluhopisů v portfoliích ve prospěch akcií. Když je
potřeba, doporučíme držet část portfolia v hotovosti. Vydáváme nepravidelně Investiční espresso, kde si naše doporučení
každý může historicky ověřit.
300
200
100
0
53,8 %
44,9 %
39,4 %
36,8 %
31,1 %
26,6 %
22,0 %
16,6 %
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
použit v případě, pokud na trhu není obdobný bezprovizní.
Ostatní poradci by měli být registrováni jako vázaní zástupci
bank, pojišťoven. Právě odjíždím do Německa na investiční
kongres, snad se vrátím s dalšími podrobnějšími informacemi.
Každopádně je snaha i ze strany politiků navrhnout podobný
zákon v oblasti pojištění tak, jako je tomu ve Velké Británii.
PPF002
Teď něco praktičtějšího: když nějaký poradce z multilevelu
natrefí na bonitního klienta, kterého už nemůže dostupnými
produkty solidně obsloužit – může se obrátit na vás?
Samozřejmě, náš systém spolupráce to umožňuje.
Takže byste ho vlastně použil jako „tipaře“… a asi s nějakým
provizním podílem?
Přesně tak, nemusí mít ani strach z konkurenční doložky.
Může si postupně ověřit, jak pracujeme. Pokud jej zaujme
způsob poskytování našich služeb, bude si chtít více vydělat
a shodne se s naší filozofií dlouhodobého servisu pro klienta,
rádi jej přivítáme mezi námi.
Chystáte velkou novinku, ale tu jsme si nechali na příště…
Ovšem znáte německý trh a tam prý od půlky roku investiční
poradenství bude muset být pouze na placené bázi? Za jakých
okolností?
[email protected]@[email protected]
NABÍZÍME:
[email protected]
JLDMNUNTOQNUHYH
OŌıROĤUJXM@@[email protected]
@[email protected]
Německý trh pokračuje v tom, co začala Velká Británie a Nizozemsko. Od 1. 7. budou muset být samostatní investiční poradci
evidováni jako honorářoví poradci. Provizní produkt mohou
5 / 2013
23
Nenechte se mýlit grafy
Většina odborných článků obsahuje
čísla a grafy. A čísla prý nelžou. Většinou
nelžou, ale občas nám říkají něco trochu
jiného a my jim jen nerozumíme.
Můžeme se setkat s titulky, které hlásají, že index
zaznamenal největší propad v dějinách. Že index
S&P500 klesl během krize o 800 bodů. To se mu nestalo ani během Velké deprese 30. let minulého století.
Máme tak pocit, že se na trhu děje něco, co tu ještě
nebylo. Že tehdejší hospodářská krize byla jen slabý
odvar toho, co jsme zažívali v roce 2008.
Pozor na měřítko
Graf 1.
Index S&P500
Graf 2.
Index S&P500logaritmická osa
To všechno se dá „dokázat“ při pohledu na index
a emotivně se to doprovodí autentickými snímky
z roku 1929 nebo 1932 (viz graf č. 1).
Matematicky je to samozřejmě pravda. Index v roce
2008 nebo 2009 zaznamenal maximální propady.
Neznamenalo to ale největší finanční katastrofu. Problém není v číslech, ale v interpretaci čísel.
Nemůžeme se na graf dívat optikou „bodů“, ale
optikou procent.
Při pohledu na ta samá čísla, ale v jiném grafu
dostáváme jiný závěr (viz graf č. 2).
Podívejme se, o kolik procent klesly akcie v době
hospodářské krize, internetové bubliny nebo nemovitostní krize v roce 2009. Při pohledu na graf zjišťujeme, že v roce 2008 nebo 2009 se nedělo nic zvláštního. Došlo k poklesu trhu, jako už několikrát předtím.
Hospodářská krize byla trochu jiné kafe.
Noviny potřebují emoce a emoce vyvolává strach,
panika, hrůza. K tomu se první graf dobře hodí. Investoři by ale měli zachovat chladnou hlavu a snažit se
čísla interpretovat správně.
Pozor na index
Pro všechny možné rekordy rádi využíváme indexy.
Index je snadno dostupný. Stačí se podívat například
na www.finance.yahoo.com a máme před sebou
indexy on-line.
Máme rádi rekordy a tak sledujeme, jestli index už
dosáhl rekordních hodnot nebo nikoli.
Pokud index dosáhne rekordu, hned to interpretujeme tak, že ne „index“, ale „trhy“ nebo „naše investice“
jsou na rekordu.
Index není naše investice. Naše investice nebo
investice našich klientů se od indexu liší. Index je ale
dostupnější. Píše se o něm v novinách, pomáhá určovat náladu na trhu.
Pozor na to, že index zpravidla neobsahuje dividendy. Index zahrnuje pouze ceny akcií. Je velký rozdíl,
jestli používáme index s dividendou nebo bez.
Že rozdíl není vůbec zanedbatelný je vidět na dlouhodobém grafu (viz graf č. 3).
Dividendy činily v průměru 4 % p. a. V posledních
letech jsou dividendy nižší, kolem 2 % nebo 3 % p. a.
Je veliký rozdíl, jestli akcie v průměru vydělávaly
přibližně 5 % (bez dividend) nebo 9 % (s dividendou).
Jak víme, při dlouhodobé investici je každé procento
znát.
Zatímco indexy dividendy neobsahují, naše investice (například prostřednictvím fondů) ano. Index je jen
přibližné vodítko. Z tohoto čísla můžeme dělat pouze
přibližné závěry.
Když jsou indexy na maximu, tak to znamená, že
naše fondy, které investují podobně jako index, mohou mít maxima už za sebou.
Není trh jako trh
V současnosti trhy atakují maxima. Alespoň takový
můžeme mít pocit, když se podíváme na data z trhu
v USA.
24
5 / 2013
TÉMA
Jenže naše investice nejspíše nebude 100 % v USA.
Proto informace o tom, kde je index S&P500 je pro nás
bezcenná.
Jednotlivé trhy se od sebe významně liší. Pokud
USA počítáme i s dividendou, jsme nad maximem
skoro 20 %. Indexy, které zahrnují celý svět, tedy
i Evropu a Emerging markets, jsou přibližně na svých
maximech. Těmto maximům se blíží i fondy, které
investují celosvětově. Naopak zaostává Evropa a ještě
více střední a východní Evropa.
Pokud naše investice směřují hlavně do střední
a východní Evropy, jsou naše investice asi na 70 %
svých maxim. Zatímco si čteme články o rekordech
trhů, jsou naše investice 30 % v minusu (viz graf č. 4).
Index není fond
Většina fondů index nepřekoná. Nemůžeme se podívat na indexy a pak předpokládat, že takto nějak se
budou vyvíjet investice v našich fondech. Dopouštíme
se určité nepřesnosti a zjednodušení.
Když se zamýšlíme nad otázkou, kolik asi tak mohou vydělat akciové trhy, inspirujeme se minulostí.
Podíváme se, jakých výnosů dosáhly trhy v minulosti.
A když sledujeme trhy, podíváme se na index. Index
v minulosti v průměru vydělával například 10 % p. a.
(včetně dividendy), proto si myslíme, že i fondy vydělávaly v minulosti kolem 10 % p. a.
V naší úvaze jsme zapomněli na poplatky. Index
totiž koupit neumíme. Každý produkt, který se snaží
index nějak dohnat, obsahuje nějaké poplatky. V případě fondů se poplatky pohybují kolem 2 % ročně.
Někdy i více. Proto v našich úvahách musíme očekávané výnosy o tyto poplatky ponížit.
Graf 3.
S&P500 včetně
dividendy
Petr Syrový
www.kfp.cz
Graf 4.
Vývoj indexů
od vrcholu
PPF001
To nejlep‰í
pro finanãní
poradce
více info: 511 141 665
5 / 2013
www.finportal.CZ
zkuste
po
a uvid rovnat
íte
25
POD LUPOU:
ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ FLEXI
Životní pojištění FLEXI od Pojišťovny České spořitelny patří k velmi oblíbeným
produktům mezi finančními poradci. Pojďme se proto podívat na poslední
variantu tohoto pojištění optikou pojistných podmínek.
Podmínky pro případ úmrtí jsou do jisté míry
standardní – z pojistného krytí je vyloučeno úmrtí
způsobené válečnými událostmi, vojenskými nebo
bojovými akcemi, jadernou katastrofou či aktivní
účastí na vnitrostátních nepokojích a veřejných
násilnostech. Na rozdíl od některých konkurenčních
pojišťoven není vyloučeno úmrtí v důsledku rizikových sportů a aktivit. Pojišťovna plní i za sebevraždu
pojištěného, pokud k ní dojde po dvou letech trvání
pojištění.
Časový test u pojištění smrti
Neobvyklou výlukou je však právo pojišťovny nevyplatit pojistnou částku v případě úmrtí, ke kterému
dojde do dvou let od počátku pojištění následkem
jakéhokoli onemocnění, které nastalo nebo bylo
diagnostikováno před počátkem pojištění.
Pojišťovna rovněž může krátit pojistnou částku
až o jednu polovinu, došlo-li k úmrtí pojištěného
po požití alkoholu. Ne všechny pojišťovny toto právo
v podmínkách pojištění úmrtí mají. Výhodou je
naopak takzvané předběžné pojištění na relativně
vysoké částky, které je aktivní od třetího dne od podpisu návrhu smlouvy do dne uvedeného jako počátek
pojištění.
Pozitivem je, že
pojišťovna jako
jedna z mála
nevylučuje
z úrazového
pojištění rizikové
aktivity a sporty
– vyloučen je jen
profesionální
hokej a fotbal.
26
Přísné podmínky pojištění invalidity
U pojištění invalidity došlo v unisexové variantě
k jedné nepříjemné změně, a sice pojišťovna nově
vylučuje invaliditu způsobenou psychickou či psychiatrickou diagnózou (diagnózy F00-F99). Rovněž
samotné přiznání invalidity od státu není postačující
podmínkou k získání výplaty. Pojišťovna totiž kromě
přiznání invalidního důchodu od státu vyžaduje,
aby se pojištěný stal trvale a nezvratně neschopným
a tímto nezpůsobilým k výkonu práce nebo jiné výdělečné činnosti. A o splnění této podmínky rozhoduje
pojišťovna.
Kromě tohoto je rovněž vyloučena invalidita
následkem onemocnění, které nastalo, bylo diagnostikováno nebo prvotně léčeno před počátkem pojištění
a jehož příznaky byly zaznamenány do zdravotní dokumentace nebo byly léčeny, a to ve lhůtě 7 let před
vznikem pojistné události. Pro klienty, kteří si chtějí
pojistit riziko invalidity z důvodu existující nemoci tak
pojištění FLEXI není nejlepší volba. Pozitivní naopak
je, že pojišťovna umožňuje pojistit všechny stupně
invalidity a pojistnou částku vyplácí jednorázově.
Oceňovací tabulky nejsou součástí
podmínek
Co se týče úrazového pojištění, oceňovací tabulky
nejsou součástí pojistných podmínek. Pojišťovna je
však zveřejňuje na svých webových stránkách. Tabulky jsou dostatečně rozepsané, v některých případech
však uvádí jen maximální hodnoty procenta tělesného poškození bez uvedení rozpětí (například úplná
ztuhlost kolene v příznivém postavení je vyčíslena
„do 30 %“). To na jedné straně dává dostatečný prostor pro individuální ocenění úrazu, na druhé straně
však také velký prostor pro ocenění trvalých následků
úrazu lékařem pojišťovny, s jehož názorem nemusí
pojištěný souhlasit.
K ustálení trvalých následků úrazu a k výplatě
pojistné částky může pojišťovna po pojištěném požadovat čekání až v délce 3 roky. Některé pojišťovny
jsou vstřícnější a vyplácejí pojistnou částku již po roce
s tím, že při pozdějším zhoršení trvalých následků
úrazu pojištěnému rozdíl doplatí. Pozitivem je, že
pojišťovna jako jedna z mála nevylučuje z úrazového
pojištění rizikové aktivity a sporty – vyloučen je jen
profesionální hokej a fotbal. Z pojistné ochrany jsou
také vyloučeny následky úrazů, které nastaly, byly
diagnostikovány nebo prvotně léčeny před počátkem
pojištění a jejichž příznaky byly zaznamenány do zdravotní dokumentace nebo byly léčeny, a to ve lhůtě
7 let před vznikem pojistné události.
Nadstandardní zálohové plnění
Pokud jde o zálohy, znění pojistných podmínek
je vstřícné pro klienty. Pojišťovna například může
poskytnout zálohu za každý ukončený měsíc pracovní
neschopnosti. O zálohu lze požádat již po měsíci
od pojistné události, není tak nutné čekat až na skončení neschopnosti. Denní dávka však není vyplácena
za dobu, kdy pojištěný není v trvalém pracovním
poměru nebo není aktivní OSVČ, například osoby
na mateřské dovolené nebo nezaměstnaní.
Více o tom, jak správně číst pojistné podmínky je
možné nalézt například v knize Život jako riziko aneb
Zásady pojišťování životních rizik.
Dušan Šídlo
5 / 2013
PRODUKTY
Kalkulátor nákladovosti a zhodnocení
Chcete se podívat na srovnání investičních produktů?
Ve spolupráci s redakcí odborného serveru
Produktové listy připravil server Peníze.cz unikátní
kalkulátor poplatků, celkové nákladovosti a efektivity
spoření/investování u čtyř investičních produktů
využívaných pro vytvoření rezerv na stáří.
Server upozorňuje, že možností, jak
dobře (nebo jak špatně) se kdo bude
v penzi mít, tedy jak si našetřit peníze, je
dnes poměrně hodně. Jak si tedy vybrat
tu správnou variantu? Obtížně! Žádná jedna správná varianta zajištění na stáří totiž
neexistuje. Zato těch špatných bohužel
existuje celá řada. Optimální je správně
zkombinovat několik produktů, a vytvořit
tak portfolio odolné vůči nepředvídatelným okolnostem.
Investiční bilance
Ilustrativní příklad zde:
Doba spoření 30 let, hrubé zhodnocení
7 %, měsíční úložka 1000 korun. Ostatní
poplatky standardní na trhu, IŽP podle
RPG. Kalkulačka zobrazuje i další grafy,
zde stačí ten nejvýraznější.
Zaplaceno
Připsané
zhodnocení
Poplatky
celkem
Reálné
zhodnocení
II. pilíř
360 000 Kč
693 785 Kč
124 907 Kč
928 878 Kč
III. pilíř
360 000 Kč
677 779 Kč
140 108 Kč
897 671 Kč
Podílové fondy
360 000 Kč
566 054 Kč
224 148 Kč
701 906 Kč
IŽP
360 000 Kč
465 833 Kč
217 612 Kč
608 222 Kč
Naspořená částka
Porovnává tedy:
- Důchodové spoření (druhý pilíř)
- Doplňkové penzijní spoření (třetí pilíř)
- Pravidelné investování do fondů
- Investiční životní pojištění
Na základě zadaných údajů (doba spoření, pravidelně investovaná částka
a hrubé zhodnocení) kalkulačka vypočte
investiční bilanci na konci investičního období. Zohledňuje také všechny poplatky
daného produktu, jejichž výši si můžete
sami upravovat v jednotlivých záložkách.
Samostatně je pak vyčíslena také „státní
dotace“, tedy státní příspěvek u třetího
pilíře a vyvedení tří procent z odvodů
na sociálním pojištění ve druhém pilíři.
Umožňuje nastavit výši měsíční úložky,
hrubé zhodnocení i dobu spoření a navíc
spočítá celkové zaplacené poplatky podle
typu.
Vlastní úložka
Státní „dotace“
Celkem naspořeno
II. pilíř
928 878 Kč
1 393 316 Kč (1 500 Kč/měsíc)
2 322 194 Kč
III. pilíř
897 671 Kč
206 464 Kč (230 Kč/měsíc)
1 104 135 Kč
Podílové fondy
701 906 Kč
Není
701 906 Kč
IŽP
608 222 Kč
Není
608 222 Kč
Velikost poplatků
Počáteční
poplatek
Poplatek z měsíční
úložky
Měsíční poplatek
Úplata
za obhospodaření
Úplata
ze zhodnocení
Poplatky celkem
Není
Není
Není
61 699 Kč
63 209 Kč
124 907 Kč
III. pilíř
Není
Není
Není
80 367 Kč
59 741 Kč
140 108 Kč
Podílové fondy
Není
14 400 Kč
Není
209 748 Kč
0 Kč
224 148 Kč
IŽP
23 400 Kč
10 800 Kč
10 800 Kč
172 612 Kč
0 Kč
217 612 Kč
II. pilíř
5 / 2013
27
ŽP metodou
„zruš a sjednej znovu“
Pro posouzení neetické prodejní metodiky „zruš a sjednej znovu“ je nutno
vrátit se ke vzniku pojistného trhu se životním pojištěním. Jeho historie
v ČSR začíná 1. 6. 1992. To je den, kdy na český pojistný trh vstoupila první
zahraniční pojišťovna – Nationale Nederlanden, dnes ING.
V tento den začíná nová éra pojistného trhu v Československu. Končí monopol České Pojišťovny. Vzniká
nový rozvojový trh s volnými kapacitami, s novými
pojišťovnami, s novými finančními produkty.
Nové pojišťovny přinesly na trh novou kulturu prodeje a marketingu. Nabídly „staleté“ historie, oslňující
postavení v žebříčcích úspěšnosti, úctu ke klientovi,
nové filozofie zabezpečení i nové vlastnosti produktů aj. Nové know-how pojišťoven vytvořilo spoustu
nových motivačních faktorů pro koupi životního
pojištění.
Prodejní
metodika
založená
na nereálných
výnosech ovládla
rozvojový trh.
V roce 2001 vznikly daňové úlevy pro firmy a otevřely se nové prodejní kapacity. To byl opětovný
signál pro nárůst prodejců a také pro vznik bankopojištění. Právě banky svou úspěšností prodeje „kradly“
nové klienty prodejcům pojišťoven a makléřům. Těm
se podstatně snížila efektivita obchodních dovedností
i efektivita prodeje. Následoval růst pracovních nákladů, snížení výdělků, ale také tlak pojišťoven i makléřů
na běžně placenou produkci „za každou cenu“. Neetický prodej se podstatně rozrostl.
Zrod nové distribuce
Životní pojištění se začalo prodávat přes přímé
distribuční sítě pojišťoven a později přes makléřské
sítě. Nároky na prodejce byly minimální. Prodejní
metodika byla založena především na vlastnostech
finančních produktů. Dominantní vlastností se stal
výnos, který byl vyšší než inflace. Zrodily se modelové situace průběhu životního pojištění s výnosem
i 20 % při pojistné délce cca 30 až 40 let. Ekonomický
výsledek prodejního modelu byl famózní. Výše úspor
podstatně překonávala zaplacené pojistné. Budoucí
klienti s nižší finanční gramotností (bez neexistující
osvěty) nemohli odolat „výnosovému pozlátku“.
Prodejní metodika založená na nereálných
výnosech ovládla rozvojový trh.
Prodejní boom
Parametry trhu byly ideální pro prodej životního
pojištění (obrovské prodejní kapacity s nízkým počtem pojištěných a se spoustou motivačních faktorů).
Úspěšný prodej a nadstandardní „výdělky“ vytvořily
nové motivace pro nábor pojišťoven a makléřů.
Tato prodejní euforie trvala 5–6 let. Koncem 90. let
se několikanásobně zvýšil počet prodejců i klientů
pojišťoven. Parametry trhu se začaly měnit. Rozrostl se
konkurenční boj o budoucí klienty, kterých bylo čím
dál méně. Méně zdatní prodejci začali používat negativní informace o konkurenci a nastala doba rušení
smluv konkurence.
28
Boj o klienty sílí
Marné regulační pokusy
Jeho omezení měla přinést změna legislativy ve formě zákona č. 38/2004 Sb. Bohužel, nestalo se tak.
Počet nově uzavřených pojistných smluv systémem
zruš a sjednej znovu výrazně roste. O tomto nešvaru
se začíná psát v odborném tisku, řešit to chce ČNB
i Asociace pojišťoven, ale bez výsledku.
V roce 2008 přichází recese a opět se mění parametry trhu. Snížené výrobní kapacity firem zhoršují
ekonomickou situaci občanů ČR, roste počet nezaměstnaných, kteří nemohou najít novou práci. Jediná
šance se nabízí v pojišťovnictví. Podstatně roste počet
finančních zprostředkovatelů a zákonitě se snižuje
počet potenciálních klientů. Trh se životním pojištěním je utlumen. Plány pojišťoven se plní „jednorázy“
a novými smlouvami bez pojistné ochrany a prodejní
metodika zruš a sjednej znovu dominuje. Tento fakt se
projevuje i v úpravě produktů pojišťoven, které snižují
produktové náklady, což umožňuje porovnávání
produktů a podporuje rozvoj metodiky zruš a sjednej
znovu.
Jak do budoucna?
Ministerstvo financí i ČNB se snaží neudržitelnou
situaci řešit. Připravují se legislativní změny již v roce
2013. Mohou mít podobný charakter jako v případě
penzijních fondů, v roce 2012. Např. snížení prodejních provizí, nemožnost zrušit a sjednat povahově
5 / 2013
PRODUKTY
stejný finanční produkt, dodržování „daňových úlev“
i nové zkoušky zprostředkovatelů s cílem snížit jejich
počet. Výsledek může být stejný jako u penzijních
fondů. Životní pojištění se přestane prodávat.
Situace kolem životního pojištění jasně ukazuje, že
parametry rozvojového trhu se za 20 let podstatně
změnily. Důkazem je personální migrace prodejců
i manažerů, vysoký počet storen, snížení trvanlivosti
smluv na cca 6 let a pokles běžně placené produkce.
Prodejní metodika a prodejní nástroje pro rozvojový
trh mají v této době velmi nízkou efektivitu.
Nová metodika
Situaci nelze řešit pouze úpravou finančních
produktů, zaváděním jednoduchých forem poraden-
ství a změnou legislativy. Je nutno vytvořit novou
prodejní metodiku pro vyspělý trh se silnou konkurencí. V jiných oborech se to řeší vývojem specializací,
které přináší klientům nové přínosy. Nová metodika
prodeje vyžaduje i konec rozvojových procesů v pojišťovnách i u makléřů. Jedná se zejména o změny
v personálních, vzdělávacích a prodejních procesech
a dostat je na úroveň jiných oborů. Inspirací může být
automobilový trh, elektronika, internet aj.
Přechod z rozvojového trhu na trh vyspělý se může
zdát příliš pracný, proto se mu aktéři trhu brání. Nicméně, jiné cesty není.
Situace kolem
životního pojištění
jasně ukazuje,
že parametry
rozvojového
trhu se za 20 let podstatně
změnily.
Miroslav Ott
investigativní metodik
www.lifeproject.cz
II. pilíř: většina jde dynamicky
Většina klientů (59 %) zvolila
dynamické investování, které
v dlouhodobém horizontu nabízí
nadprůměrné výnosy.
Penzijní společnost České pojišťovny (PSČP) uzavřela do poloviny března přes 10 000 smluv o spoření
ve druhém pilíři.
Druhou nejoblíbenější je vyvážená strategie s 32 %
klientů. Unikátní GARANCI vkladů si uzavřelo 39 %
nově příchozích klientů. Většina účastníků II. pilíře
v PS České pojišťovny je mladších 40 let.
Z nárůstu počtu klientů ve druhém pilíři je vidět,
že se Češi chtějí zabezpečit na stáří, a nespoléhají jen
na stát. Data také ukazují, že klienti PS České pojišťovny neřeší svou penzi na poslední chvíli. „Klienti mladší
40 let tvoří téměř dvě třetiny našeho kmene druhého
pilíře a 26 % klientů je mladších 30 let,” říká Tomáš
Matoušek, generální ředitel PSČP a dodává: „Většina
klientů jsou dynamičtí investoři. Naopak konzervativní
investování není zatím pro klienty příliš lákavé.”
kračovat ve vybraném spořicím programu přinášejícím vyšší výnosy,” doplňuje Tomáš Matoušek. Penzijní
společnost ČP je schopna kromě nadprůměrných
výnosů nabídnout i určitou míru jistoty.
59 %
klientů PSČP spoří v dynamickém investičním profilu.
39 %
klientů PSČP si sjednalo GARANCI vkladů.
Z nárůstu počtu
klientů ve druhém
pilíři je vidět,
že se Češi chtějí
zabezpečit
na stáří,
a nespoléhají
jen na stát.
Jasná motivace
Do druhého pilíře se přidává čím dále více nových
klientů. Důvody k uzavření důchodového spoření jsou
zejména děditelnost prostředků a možnost vyvést
3 % ze sociálního pojištění na vlastní účet. Významnou
roli však hraje nabídka GARANCE vkladů od České
pojišťovny, kterou uzavřela více než třetina nových
spořitelů.
„Klienti se díky GARANCI mohou přesvědčit, že
Důchodové spoření je bezpečný produkt, a poté po-
5 / 2013
Tomáš Matoušek
29
Co nám nabídne Penze s garancí?
Rendite – Penze s garancí je jedním
z nových konkurentů druhého a třetího
pilíře. Nabízí poměrně široké možnosti
nastavení a také garanci výnosu.
Produkty
čtvrtého pilíře
mohou obsahovat
jak investiční složku,
tak různé garance
a pojištění.
30
Mimo druhý a třetí pilíř se v určité návaznosti na
důchodovou reformu objevují i konkurenční produkty tzv. „čtvrtého“ pilíře, tedy většinou různé formy
finančních produktů, které by nám měly v důchodu
zajistit nějakou úroveň příjmů. Jde o poměrně logický
krok, protože druhý pilíř zatím moc neláká, ale zajištění na stáří a důchod chce většina obyvatel nějak
řešit. A pokud někomu z nějakého důvodu nebude
vyhovovat aktuální podoba třetího pilíře, je právě
čtvrtý pilíř marketingově velmi zajímavou oblastí.
Zejména v momentě, když se bude tvářit někdy zcela
běžný produkt jako produkt úzce spojený s důchodovou reformou.
Produkty čtvrtého pilíře mohou obsahovat jak
investiční složku, tak různé garance a pojištění. Oproti
produktům zejména druhého, ale i třetího pilíře jsou
povětšinou méně svázány regulací a nabízí větší
možnosti, např. pokud jde o volbu délky spoření nebo
výplaty renty. Na druhou stranu jsou většinou nákladově výrazně dražší, právě proto, že nejsou svázány
zákonem.
Jedním z nových produktů, který je na trhu jen
několik týdnů, je i Rendite – Penze s garancí od
společností Kooperativa a Kapitol. Jde o produkt na
zabezpečení příjmu v důchodovém věku. Přičemž při
dožití určitého stanoveného věku se buďto vyplatí
jednorázově stav účtu, nebo se započne s výplatou
penze po dobu, kterou si klient sám zvolí v rozsahu
dvou až 50 let.
O co jde?
Penze s garancí je podle dostupných informací
produkt na bázi univerzálního životního pojištění,
který garantuje výplatu penze. Určitá výhoda spočívá
v tom, že minimální pojistná doba je 10 let a hned
po jejím skončení je možné započít s výplatou renty.
Tu lze vyplatit buď jednorázově, nebo v pravidelných
stejně velkých měsíčních splátkách. Dobu vyplácení je
v takovém případě možné zvolit v rozmezí dvou až 50
let. Nejde tedy dohodnout výplatu formou „na dožití“
, ale musí být předem stanovena doba, po kterou se
bude renta vyplácet.
Další omezení délky výplaty spočívá v tom, že
součet doby výplaty penze a věku při zahájení výplaty
nesmí přesáhnout 105 let. Tzn., kdybyste chtěli
započít s výplatou renty např. v 70 letech, bude vám
renta vyplácena právě maximálně do 105 let, tedy po
dobu maximálně 35 let a ne 50. Nicméně vzhledem
k aktuální průměrné délce života nejde zas až o tak
omezující podmínku, i když bude-li mít někdo to
štěstí a bude žít dlouho, může se stát, že v posledních
letech již žádnou rentu dostávat nebude. Tento problém samozřejmě může nastat i v tom momentě, když
si délku doby výplaty renty nastavíme nevhodně, tedy
příliš krátkou.
Pokud jde o pojistnou dobu, tak jak již bylo zmíněno, minimální doba činí 10 let a lze ji jednou v průběhu spoření/pojištění změnit.
Konstrukce jako taková vychází z kombinace
důchodového a investičního pojištění, kde ale není
pojistná složka (pouze v případě připojištění např. na
invaliditu atd., ovšem za další poplatek). Ve fázi tvorby
rezervy si lze vybrat jak rizikovější variantu, kdy výběr
tvoří nabídka investičních fondů, nebo mohu zvolit
garantovanou variantu, kde bude garantováno zhodnocení podílové jednotky ve výši 2,4 % ročně. Přesněji
řečeno, jde o Garantovaný fond od Kooperativy, který
kopíruje zhodnocení kapitálového životního pojištění
a respektuje všechny zásady investování jako investování rezerv životního pojištění. Garantovaný růst ceny
podílové jednotky je 2,4 % ročně. Ta 2,4 % jsou tzv.
technická úroková míra (TUM) a je ještě nutné počítat
s tím, že nám ji budou snižovat různé poplatky, které
bývají v rámci IŽP a podobných produktů často
značné. V rámci dostupných informací jsme je u Penze
s garancí odhadli na cca 22 % (tzn. v reálu bude
zhodnocení asi 1,865 %). Je ale také nutné dodat, že
procento zhodnocení může být naopak navýšeno
v případě, kdy se Kooperativa rozhodne připsat podíl
na zisku. Pokud zvolíme garantovanou variantu,
garantuje mi smluvně pojišťovna výplatu minimální
částky, která je uvedena ve smlouvě. V tomto případě
se tak bude jednat o onu penzi s garancí. Dodejme,
že zhodnocení v Garantovaném fondu vychází ze
současné situace na trhu a ze zmiňované TÚM, jejíž
hodnota ale není v čase neměnná. Alokaci prostředků
lze v průběhu pojištění volně měnit, tedy využívat
více či méně rizikových produktů. Ve výplatní fázi důchodu už ovšem není možné volit investiční strategii,
prostředky jsou alokovány v garantovaném fondu.
Jako u většiny pojištění je i v případě Penze s garancí mimo platby pravidelného měsíčního pojistného
(to lze i zvýšit či snížit) možné využít i platby mimořádného pojistného. V takovém případě by se přirozeně změnila hodnota v budoucnu vyplácené renty,
protože garance je na aktuální hodnotu účtu, tedy de
facto dostane účastník garanci na celou hodnotu účtu
a výpočet penze bude z této hodnoty. Pokud by navíc
došlo v době čerpání renty k úmrtí osoby, která ji po-
5 / 2013
PRODUKTY
Garance ne-garance?
Jednou ze zásadních věcí, kterou mnoho lidí oprávněně vyčítalo původním (dnes transformovaným)
fondům penzijního připojištění (III. pilíř) byly velmi
nízké výnosy, které ani nepokryly inflaci. A důvod
takto nízkých výnosů byla právě garance kladného
výnosu, která fondy svazovala.
Něco podobného pak nastane, i když využijí penzi
s garancí a garantovaný fond. Budou-li chtít mít
v době penze po dobu 20 let vyplácenou měsíční
rentu.
5000 Kč, budou muset do garantovaného fondu (při
TUM 2,4 %, bez potenciálního vlivu vyplacení rozděleného zisku společnosti) platit pojistné cca 1903 Kč
měsíčně po dobu 32 let (nebo samozřejmě větší sumu
po kratší dobu atd.). Tak si včetně úroků naspoří cca
1 mil. Kč, a posléze jim bude v průběhu dvaceti let
vyplaceno celkem 1,2 mil. Kč (při delší výplatě bude
přirozeně částka vyšší a naopak, při jednorázové platbě pak půjde o onen milion korun). A ono skutečně
nezní špatně, že někdo garantuje, že za 32 let vyplatí
nějakou předem danou sumu, která bude v tomto
případě navíc skutečně vyšší než zaplacené pojistné
(neplatí se zde totiž za pojistnou část). Takových produktů zas tolik není. Problém ale je, pokud se na celou
věc podíváme z pohledu inflace.
Pokud totiž uvažujeme průměrnou inflaci 2,0 %
(na základě inflačního cíle ČNB), pak je již na první
pohled zřejmé, že výnos obdobně jako v případě
jiných produktů, které garantují nenulový nebo
nějaký minimální výnos, inflaci nepokryje. Peněz tedy
dostane účastník garantovaně více, koupí si za ně ale
pravděpodobně méně. Jak v takovém případě budou
vypadat reálné peněžní toky, ukazuje graf. Pro vysvětlení: 1903 Kč zaplacených v prvním roce pro nás bude
mít hodnotu skutečně 1903 Kč, jenže vlivem inflace
to v druhém roce bude už jen 1865 Kč a v posledním
roce platby pojistného (za 32 let) jen 1030 Kč v dnešních cenách. Jenže stejně tak nominálních 5000 Kč,
které jsou následně vypláceny po dobu 20 let, budou
mít vlivem inflace hned v prvním roce, kdy je dostaneme, hodnotu jen asi 2653 Kč, a v posledním roce, kdy
rentu dostaneme, bude z oněch 5000 Kč přepočteno
na dnešní ceny jen 1821 Kč. Tento efekt samozřejmě
postihne veškeré budoucí peníze, tedy i náš důchod
od státu a podobně.
5 / 2013
Ona garance v případě průměrné inflace 2 %
v dalších letech tak ve skutečnosti znamená poměrně
pravděpodobný záporný reálný výnos (byť v tomto
případe jen mírně záporný). Tady tak musí investor
pouze doufat, že bude buď inflace nižší, nebo výnos
vyšší a to tím, že mu Kooperativa vyplatí podíl ze zisku
(a je třeba říci, že v uplynulých letech tomu tak bylo).
Jinak řečeno, nemám zde indexaci o inflaci, ani zaručený výnos nad inflací. Tento problém samozřejmě
nemá jen Penze s garancí, je to obecný problém toho,
že většina garantovaných produktů garantuje jen
nominální, nikoliv reálné zhodnocení peněz.
Pokud si někdo spoří na penzi, předpokládejme, že
tak činí s rozmyslem, a v tomto případě pak pro něj
tak úplně neplatí známé pravidlo, že lidé si současné
spotřeby cení více než té v budoucnu. Jinak by pro
něj byla hodnota penze, kterou v budoucnu dostane
v přepočtu na současné ceny ještě nižší. To je ale spíše
jiný problém, který souvisí s diskontováním hodnoty
budoucích příjmů a týká se přirozeně všech výnosů
z rozličných produktů.
Svou poměrně širokou paletou investičních
možností, dobou výplaty renty, možností dědit nebo
si měnit výši pojistného je Penze s garancí určitě
alternativou či doplňkem k druhému či třetímu pilíři.
Faktem ale je, že výhodnost fondu třetího pilíře spočívá mnohdy hlavně v tom, že do nich přispívá zaměstnavatel a stát, a v případě druhého pilíře pak jen stát.
U produktu od Kooperativy žádný příspěvek od státu
účastník nedostane. Navíc, produkty druhého a třetího pilíře jsou striktně nákladově omezeny zákonem,
a to samé platí i u provizí finančních zprostředkovatelů. Naopak Penze s garancí takováto omezení nemá.
Na druhou stranu neklesne jejím využitím důchod
vyplácený z průběžného systému, což se v případě
druhého pilíře stane. A nehrozí mi ani politické riziko
nečekaných změn či „zestátnění“. Je ovšem třeba
upozornit, že ve své podstatě nemá Penze s garancí
s pojištěním nic společného, tedy nic nepojišťuje. Jestli řeší reálné podfinancování penze je pak otázka.
Jiří Mikeš, článek vyšel v časopisu FOND SHOP
Ona garance
v případě průměrné
inflace 2 % v dalších
letech tak
ve skutečnosti
znamená poměrně
pravděpodobný
záporný reálný
výnos.
Reálné peněžní toky
Penze s garancí
(diskontované
podle inflace)
2 500
2 000
1 500
1 000
500
Kč
bírá, bude penze doplacena obmyšlené osobě, kterou
určuje pojištěný bez ohledu na zákonné dědice.
Z tohoto základního popisu se tak potvrzuje, co
jsme psali již v úvodu. V zásadě jde o produkt podobný II. a III. pilíři v tom, že je jeho účelem zajistit se
na stáří a umožňuje různé formy investování a volby
investičních strategií. Zároveň je ale méně svázán
regulacemi a má svá specifika. Což může být výhoda
i nevýhoda. To ostatně platí i pro onu garanci.
0
-500
3 5
7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
-1 000
-1 500
-2000
-2 500
31
Reputační
rizika II. pilíře
podle BC
Nastupujete do vlaku, který
jede neznámo kam. Jízdné je
drahé: 2 % z vašich příjmů každý
měsíc, a když jednou nastoupíte,
budete ho platit až do důchodu.
Pokud chcete vystoupit,
máte smůlu.
Můžete se do něj
zamilovat a uvěřit
mu, to ale ještě
neznamená, že je
pravdivý.
32
I tak by se dal zjednodušeně popsat princip
důchodového spoření neboli druhého pilíře penzijní
reformy.
Rizika nejsou vůbec malá. Zejména to politické. Nakonec může aktivní prodej druhého pilíře pošramotit
i reputaci finančního poradenství, o kterou prý všichni
tak intenzivně bojujeme.
Důchodové spoření nabízí v současné době šest
společností, které potřebují rychle sehnat co nejvíce
klientů. Jinak prodělají kalhoty. Mají na to čas do června 2013. Po tomto datu už se druhý pilíř definitivně
uzavře pro všechny lidi starší 35 let a budou do něj
moci vstoupit jen lidé mladší, potenciál klientely výrazně zchudne. Pokud penzijní společnosti neseženou
desítky tisíc klientů na důchodové spoření, bude pro
ně podnikání ve druhém pilíři ztrátové.
Malý zájem
Za dva měsíce se do produktu ale upsalo jen 13 500
lidí. Extrémně slabé číslo jen dokladuje, že druhý pilíř
není pro jeho účastníky zdaleka tak výhodný, jak se
v některých zavádějících propočtech tváří. Penzijní
společnosti a dokonce i některé společnosti, které se
nazývají poradenské, přesto bojují zuby nehty, aby
veřejnost do druhého pilíře nalákaly. Platí miliony
reklamním a PR agenturám. Používají argumenty,
které jsou přinejmenším diskutabilní. Ale kdo zaplatí
reputační škody, až se některá z příštích vlád rozhodne změnit pravidla hry? Finanční poradci měli lépe
poradit!
Než se klient upíše do druhého pilíře, a udělá
nevratné rozhodnutí posílat sem své peníze, měl by
dostat prostor zvážit všechna pravdivá pro a proti.
To je náš konzultantský přístup. Jak takové zvažování
klientů dopadá v praxi? Stačily by vám prsty na vašich rukou, abyste spočítali množství smluv druhého
pilíře zprostředkovaných konzultanty naší společnosti
Broker Consulting.
Co tvrdí aktivní prodejci
a v čem se mýlí?
Druhý pilíř má prý smysl, protože nemá smysl pilíř
první – bude prý postupně uvadat a mnoho peněz
z něho nebude. Dobrý finanční poradce by neměl naskakovat na neověřitelné předpovědi. Je to podobné
jako říct, že příští rok rozhodně nemá cenu investovat
do akcií zemí BRIC, protože neporostou. Je to jen
investiční názor. Nic víc. Můžete se do něj zamilovat
a uvěřit mu, to ale ještě neznamená, že je pravdivý.
Když se podíváte na poměr bohatých a chudších lidí,
který pilíř vláda zvolená těmito voliči v budoucnu
spíše podpoří? A který si to odskáče, když už nyní
hlásá ČSSD, že v případě vítězství druhý pilíř zruší?
Můžeme s klidným svědomím předpokládat, že první
pilíř vydrží a bude relativně silný, jen ten věk odchodu
do důchodu se posune zase o kousek dál.
Důchodové spoření má prý nízké poplatky. To je
pravda a je to pro klienty nesporná výhoda, stejně
jako možnost zdědit naspořené peníze v druhém pilíři. Nízké poplatky ale nejsou všechno. Jsou jen jednou
stranou investičního trojúhelníku. Za úsporu na poplatcích zaplatíte vysokým politickým rizikem (vláda
může kdykoliv změnit pravidla hry), extrémně nízkou
likviditou (ke svým úsporám se dostanete až při dosažení důchodového věku) a nesvobodou (z druhého
pilíře nemůžete nikdy odejít, zavazujete se posílat
do něj peníze celý život a své úspory můžete využít
pouze formou čerpání renty v důchodovém věku).
Finanční poradci prý nenabízejí důchodové spoření proto, že z něj mají nízké provize. Zde mohu mluvit
pouze za naši společnost. Kdybychom se orientovali
na výši provize, nezprostředkovali bychom v loňském
roce několik desítek tisíc navýšení penzijních připojištění, ani by majetkové pojištění netvořilo pětinu
počtu sepsaných smluv s klienty. Za tyto produkty instituce vyplácejí také nízké provize. Stejně tak bychom
museli zanevřít na pilíř třetí. Celé to ale stojí obráceně.
Proč některé společnosti vedou své poradce k aktivnímu prodeji druhého pilíře, když pro klienta přináší
tolik rizik a poradcům nenese ani přiměřenou provizi?
Naštěstí se ale nenaplnily obavy, že trh letos zaplaví
rychlokvašní prodejci druhého pilíře a aktivního prodeje se zhostila jen hrstka.
Podle kalkulaček, které srovnávají I. a II. pilíř, je prý
důchodové spoření výhodné. Ano, z druhého pilíře
budete mít ve stáří více peněz než pouze z prvního.
5 / 2013
PRODUKTY
Je to logické, protože si do něj budete ukládat navíc
své peníze. Některé kalkulačky dostupné na internetu
jsou velmi zavádějící a porovnávají „jablka s hruškami“,
aby navodily dojem výhodnosti druhého pilíře.
Důchodové spoření je prý jisté, protože jej podporuje stát. Bez ohledu na politické sympatie, finanční
poradce musí radit „nadstranicky“. Už několikrát jsme
zažili situace, kdy stát měnil pravidla během hry – například u stavebního spoření. U důchodového spoření
je politické riziko ještě mnohem vyšší. Některé politické strany se netajily tím, že plánují změny v pravidlech
penzijní reformy ještě dříve, než byla vůbec zavedena.
Druhý pilíř je navíc určen pro lidi s nadprůměrnými
příjmy, takže omezení jeho podpory může být v budoucnu velmi populistickým gestem. Vysoké riziko
souvisí také s extrémně malým zájmem o důchodové
spoření. Bez potřebné základny účastníků nemůže
tento systém dlouhodobě fungovat.
Výnos je jen jedním z vrcholů investičního trojúhelníku. Lidé očekávají od finančních produktů zejména
jistotu a možnost si na peníze sáhnout. Jak jim budete
vysvětlovat, že stát změnil parametry a vaše propočty
při sepsání produktu už naplatí? A jak jim budete
vysvětlovat, že si peníze nemůžou vybrat 10 let před
přiznáním státního důchodu, když je budou potřebovat například proto, že nebudou moci najít adekvátní
pracovní uplatnění a budou muset žít z úspor?
S druhým pilířem
nastupujete
do vlaku, který
jede neznámo
kam.
Závěr
S druhým pilířem nastupujete do vlaku, který
jede neznámo kam. Záměr není špatný, provedení pokulhává. Na jedné straně se o slovo hlásí pár
nejistých korun navíc, na druhé straně číhá silné riziko
změn a v podstatě nulová likvidita. Pokud by systém
(politici) nějak znevýhodnil ty, kteří do druhého
pilíře vstoupili, obrátí se to proti nám konzultantům,
poradcům. Druhý pilíř je jen pro ty klienty, kteří beze
zbytku pochopí související rizika, a přesto jej budou
vyžadovat.
Jan Lener
Broker Consulting
Inteligentní investiční plán a zlato??
Ano! Ale jak na to?
IBIS InGold, obchodník s cennými kovy, je přesvědčen, že
investiční zlato má své místo v portfoliu spoření každého klienta.
Ale pouze zlato, které mají klienti fyzicky ve svém držení, má
smysl. V souladu s touto svojí filozofií připravil IBIS InGold pro
své klienty inteligentní investiční plán, zkráceně iiplan.
Proč držet zlato? Je to světově nejpoužívanější uchovatel hodnoty, jenž se osvědčuje
rok od roku, století za stoletím. Na zlato
spoléhají i centrální banky. Drží je ve svých
rezervách vedle národních měn a v posledních letech dokonce objemy zlata v rezervách mnohé centrální banky posilují.
Proč? Kromě toho, že je zlato směnitelné
ve všech 194 zemích světa, nenese s sebou
žádné riziko protistrany, je to reálné movité
aktivum, jediná skutečně světová měna.
Pro investory a střadatele má zlato ještě
jednu velice pozitivní vlastnost. Nepodléhá
vlivu inflace, dokáže majetek protiinflačně
zajistit. I proto je zlato (fyzicky držené)
vhodné spíše na střednědobé až dlouhodobé spoření, nikoliv pro spekulace.
5 / 2013
„Nevidíme jediný důvod, proč by
zlato nebylo vhodné pro každého
střadatele či investora. Pokud přemýšlí o své budoucnosti, chce si připravit
rezervu, ať už na svůj důchodový věk
nebo pro osamostatnění svých dětí, na
jejich studia, určitě ocení majetek, který
neztrácí svoji kupní sílu a přitom je vysoce
likvidní,“ říká Libor Kochrda, předseda
představenstva společnosti IBIS InGold,
a dodává: „Zlato je majetek, který může
provázet rodinu po celé generace.“
Jak mohou zájemci zlato nakoupit?
Společnost IBIS InGold nabízí několik
variant nákupu cenných kovů. Vedle
jednorázového nákupu je to nákup pravi-
delný, spoření na nákup a iiplan. Zásadou
společnosti je, že všechny plně uhrazené
slitky jsou předávány fyzicky zákazníkům, v tomto okamžiku již majitelům.
Nejsilnějším prodejním kanálem je síť
spolupracujících finančních poradců.
„Nákup zlata je samozřejmě finančním rozhodnutím a mělo by být součástí
spořicí strategie klienta. Svým zákazníkům v žádném případě nedoporučujeme
vyměnit veškerý majetek a úspory za zlato.
V dnešní době je velmi důležitá uvážlivá
diverzifikace rizik. Proto jsme se rozhodli
spolupracovat s odborníky, kteří v tomto svým klientům již v současné době
33
pomáhají a na základě analýzy a znalosti
potřeb klientů doporučují optimalizaci
spoření,“ vysvětluje Libor Kochrda.
V čem je iiplan výjimečný?
Tento produkt umožňuje spořit do cenných kovů již od stokoruny. Je to produkt
pravidelného spoření, který je založen
na částečných fixacích zvoleného slitku podle výše zaslaných plateb. Fixace probíhá
dle cen slitků platných v okamžiku připsání
platby zákazníka na účet společnosti. Není
to tedy spoření v penězích na budoucí
nákup, ale přímo spoření ve zlatě či stříbře.
Co spolupráce přináší
poradcům?
Samozřejmě získají pro své klienty nový
bezpečný produkt. Vedle spoření ve finančních produktech vedených v „papírových“ měnách můžou nově nabídnout
i skutečný movitý majetek trvalé hodnoty.
Navíc si otevřou nové „trhy“. Investice
do cenných kovů nejsou v naší republice v této chvíli tak široce využívané
jako v jiných zemích. Zatímco stavební
spoření má prakticky každá česká rodina,
stejně tak penzijní připojištění, pětina
populace má i životní pojištění, pouze 0,2
procenta populace má peníze uloženy
i ve zlatě. Zlato je totiž mnohdy spojováno s luxusem a nadstandardem, a tak
je považováno za nedostupné. Iiplan
přitom umožňuje postupné spoření do
zlata prakticky každému. „Je to velká
šance a my nabízíme poradcům na ni
participovat,“ doplňuje Libor Kochrda.
Jak to je s provizemi a benefity?
Společnost IBIS InGold preferuje
spolupráci s odborníky v oboru finančního
poradenství, kteří mají praxi, jsou fundovaní
a vzdělaní v oblasti financí a investování,
a proto může těmto partnerům nabídnout
nadstandardní provize, a to jak získatelské,
tak i velmi vysoké kmenové provize.
Provize partner získává nejen zprostředkováním nákupu cenných kovů, ale provizním titulem je i zpětný výkup investičních
slitků a mincí.
Pro názornost začínající partner, který
uzavírá průměrně dvě smlouvy iiplan
týdně, si měsíčně vydělá 28 800 Kč v podobě získatelské provize a 44 000 Kč na následné kmenové provizi. Zkušený partner
s produkcí 6 smluv iiplan týdně poté
120 960 Kč získatelské provize a 186 480 Kč
kmenové provize. Manažeři získávají
i provize za řízení obchodní skupiny dle
dosaženého obratu.
To vše bez rizika jakéhokoliv storna provizí.
Naprostou samozřejmostí je i servis pro
spolupracující partnery. Každý týden jsou
zasílány partnerům výkonnostní reporty
a na měsíční bázi jsou zasílána vyúčtování
provizí. K dispozici je i informační linka,
kam se partneři mohou obrátit se svými
dotazy či problémy. Nezapomínáme ani
na vzdělávání. Vypsány jsou pravidelné
termíny seminářů, pro větší skupiny se
semináře organizují individuálně.
Kromě odměn v podobě provizí
funguje ještě systém benefitů. Rozhodně zajímavých, ale i dostupných všem
partnerům – čtvrtletní příspěvek na auto
ve výši 15 000 Kč i na provoz servisní
kanceláře ve výši až 180 000 Kč a luxusní
čtrnáctidenní exotická dovolená každý rok.
„Abychom zajistili svým zákazníkům
pohodlný nákup a dostupnost, jsme
rozhodnuti pokračovat v započaté cestě
a rozvíjet počet kontaktních míst, poboček
a kanceláří,“ říká Libor Kochrda a upřesňuje:
Severní Dakota
„V současné době probíhá další kolo výběrových řízení. Zájemci nás mohou kontaktovat prostřednictvím formuláře na www.
ibis.cz/partneri, nebo si zavolat na telefonní
číslo 568 408 081, případně napsat na ibis@
ibis.cz a získat více informací či si sjednat
informační schůzku.“
Jezero Tahoe
na hranici Kalifornie a Nevady
34
Naprosto unikátní benefit pro poradce:
Nejen Kalifornie, ale i Jižní Dakota, Brazílie,
Sibiř, Austrálie a Aljaška. To jsou místa
největších zlatých horeček, která můžete
navštívit zdarma. Partneři IBIS InGold mají
nárok na bezplatnou dovolenou ve všech
šesti místech, vždy 14 dní v roce.
5 / 2013
KATALOG PENZIJNÍCH PRODUKTŮ
II. pilíř – Důchodové spoření – důchodové fondy
Allianz penzijní společnost
Strategie
Poplatky
Typické portfolio
Limity 3x (min./max.) %
(akc./fix inc./ost.) %
akc.
fix inc.
ost.
Stupeň
rizika
(1 až 7)
0%
0%
2
Allianz důchodový fond
státních dluhopisů
0,30 %
Státní dluhopisy (rating
v rozmezí A až AAA)
100 % CP s pevným
výnosem
0%
Allianz konzervativní
důchodový fond
0,30 %
Státní a korporátní dluhopisy,
rating v rozmezí A+ až AAA
100 % CP s pevným
výnosem
0%
Allianz vyvážený
důchodový fond
0,40 %
Investice do akcií a dluhopisů (rating
v rozmezí A- až AAA)
40 % akcie a podílové
fondy, 60 % státní
a korporátní dluhopisy
max. 40 % min. 60 %
4
Allianz dynamický
důchodový fond
0,50 %
Investice do akcií a dluhopisů (rating
v rozmezí BBB až AAA)
80 % akcie a obdobné
cenné papíry, 20 % CP
s pevným výnosem
max. 80 % min. 20 %
5
Česká spořitelna – penzijní společnost
Strategie
Typické portfolio
3
Limity 3x (min./max.) %
(akc./fix inc./ost.) %
akc.
fix inc.
ost.
Stupeň
rizika
(1 až 7)
0 / 100 / 0
0
0-100
0
2
+10 % ze zisku
Dlouhodobé zhodnocení pomocí
nástrojů peněžního trhu, státních
dluhopisů a jiných dluhových CP s ratingem na investičním stupni. Úrokové
riziko je aktivně řízeno, cizoměnové
investice plně zajištěny.
0 / 100 / 0
0
0-100
0
2
+10 % ze zisku
Dlouhodobé zhodnocení pomocí
nástrojů peněžního trhu, státních
dluhopisů a jiných dluhových CP a akcií
nebo obdobných CP. Kreditní a úrokové
riziko je aktivně řízeno, nezajištěné
cizoměnové investice max. 25 %
hodnoty majetku.
15 / 85 / 0
0-40
0-100
0
3
50/50/0
0-80
0-100
0
5
(poplatky začne účtovat až od 1. 7. 2013)
Poplatky
Důchodový fond
státních dluhopisů
Konzervativní
důchodový fond
Důchodový
vyvážený fond
Důchodový
dynamický fond
5 / 2013
Dlouhodobé zhodnocení pomocí
nástrojů peněžního trhu, státních
dluhopisů a jiných dluhových CP mezinárodních finančních institucí. Úrokové
riziko je aktivně řízeno, cizoměnové
investice plně zajištěny.
0,30 %
0,40 %
0,50 %
0,60 % + 10 % ze zisku
Dlouhodobé zhodnocení pomocí
nástrojů peněžního trhu, státních
dluhopisů a jiných dluhových CP a akcií
nebo obdobných CP. Kreditní a úrokové
riziko je aktivně řízeno, nezajištěné
cizoměnové investice max. 50 %
hodnoty majetku.
35
ČSOB Penzijní společnost
Strategie
Typické portfolio
(akc./fix inc./ost.) %
Poplatky
Allianz důchodový fond
státních dluhopisů
0,30 %
Konzervativní
důchodový fond
Limity 3x (min./max.) %
Konzervativní
akc.
fix inc.
Stupeň
rizika
(1 až 7)
ost.
střednědobé státní
dluhopisy
0%
90–100 % 0–10 %
2
0,40 % +10 % ze zisku Konzervativní
střednědobé státní
a podnikové dluhopisy
0%
80–100 % 0–20 %
2
Vyvážený
důchodový fond
0,50 % +10 % ze zisku Vyvážená
střednědobé dluhopisy
a akcie
20–40 % 60–80 %
0–40 %
4
Dynamický
důchodový fond
0,50 % +10 % ze zisku Dynamická
akcie doplněné dluhopisy
50–80 % 20–50 %
0–40 %
6
Penzijní společnost
Komerční banky
Strategie
Poplatky
Typické portfolio
Limity 3x (min./max.) %
(akc./fix inc./ost.) %
akc.
Strategie zaměřená na potenciál trhu
s českými státními dluhopisy
fix inc.
ost.
Stupeň
rizika
(1 až 7)
–
až 100 %
až 10 %
3
–
60 %–100 %
–
2
KB důchodový fond
státních dluhopisů
0,30 %
KB konzervativní
důchodový fond
0,40 % +10 % ze zisku Strategie zaměřená na potenciál
dluhopisových trhů
KB vyvážený
důchodový fond
0,50 % +10 % ze zisku Strategie, která kombinuje výnosový akcie 27,5 %, dluhopisy
potenciál na dluhopisových (převažu- 70 %, ostatní 2,5 %
jící část) a akciových trzích CEE.
15 %–40 % 60 %–80 %
KB dynamický
důchodový fond
0,60 % +10 % ze zisku Strategie, která kombinuje výnosový
potenciál na dluhopisových a akciových trzích (převažující část) CEE.
55 %–80 % 20 %–40 %
Penzijní společnost
České pojišťovny
Strategie
(poplatky začne účtovat až od 1. 1. 2014)
české SD se splatností 1-3Y
70 %, depozita 30 %
akcie 65 %, dluhopisy
30 %, ostatní 5 %
Typické portfolio (%)
4
až 5 %
komodity
6
Limity 3x (min/max) % Stupeň rizika
Akcie
SD
Credit
MM
Celkem Akcie
SD
Credit
MM
(1/7)
Důchodový fond
státních dluhopisů 0,30 %
Investice především do českých
státních dluhopisů, pokladničních
poukázek a termínovaných vkladů
0%
75 %
0%
25 %
100 %
0/0
60/100
0/0
0/10
2
Konzervativní
důchodový fond
0,40 % +10 % ze zisku
Preference českých a zahraničních
státních dluhopisů, pokladničních
poukázek a termínovaných vkladů
0%
50 %
0%
50 %
100 %
0/0
30/100 0/30
0/70
2
Vyvážený
důchodový fond
0,50 % +10 % ze zisku
Vyvážená alokace mezi státní
dluhopisy, korporátní dluhopisy
vysoké kvality a akcie
20 %
50 %
20 %
10 %
100 %
0/40
0/100 0/100
0/60
3
Dynamický
důchodový fond
0,60 % +10 % ze zisku
Dynamické řízení akciového
portfolia, které je doplněno
o korporátní a státní dluhopisy.
60 %
15 %
20 %
5%
100 % 10/80 0/100 0/100
0/60
5
Poplatky
SD – státní dluhopisy (vč. dluhopisů mezinárodních finančních institucí typu EIB apod.);
Credit – korporátní dluhopisy; MM – peněžní trh (money market) = pokladniční poukázky a TV
36
5 / 2013
KATALOG PENZIJNÍCH PRODUKTŮ
Typické portfolio
Raiffeisen
penzijní společnost
Poplatky
Důchodový fond
státních dluhopisů
Limity 3x (min./max.) %
Strategie
0,30 %
Primárně dluhopisy se splatností do 5 let ČR
nebo ČNB, dále států OECD aj. s ratingem
mezi 5 nejlepšími kategoriemi. Majetek je
finančními deriváty plně zajištěn proti
měnovému riziku.
Stupeň
rizika
(akc./fix inc./ost.) %
akc.
fix inc.
ost.*
(1 až 7)
0/100/0
0/0
100/100
0/80
2
Konzervativní
důchodový fond
0,40 %
+10 % ze zisku
Primárně dluhopisy se splatností do 5 let ČR
nebo ČNB aj. s ratingem mezi 5 nejlepšími
kategoriemi. Majetek fondu je finančními
deriváty plně zajištěn proti měnovému riziku.
0/100/0
0/0
100/100
0/80
3
Vyvážený
důchodový fond
0,50 %
+10 % ze zisku
„Dluhopisy, akcie vč. CP fondů kolektivního
investování v podílu od 20 % do 40 % hodnoty
majetku. Dluhopisy ČR, ČNB, států OECD, ost.
s ratingem mezi 7 nejlepšími kategoriemi. Akcie
globálně i CEE. Finanční deriváty aj. techniky k zajištění nebo za účelem plnění investičních cílů.
30/70/0
20/40
60/80
0/80
4
Dynamický
důchodový fond
0,60 %
+10 % ze zisku
Primárně akcie a obdobné inv. nástroje včetně CP
fondů kolektivního investování v podílu od 60 %
do 80 % hodnoty majetku. Dluhopisy s ratingem
mezi 9 nejlepšími kategoriemi. Akcie globálně
i CEE. Finanční deriváty a jiné techniky za účelem
zajištění nebo za účelem plnění investičních cílů.
70/30/0
60/80
20/40
0/80
6
* V kategorii „ostatní“ jsou finanční deriváty (měnový forward, měnový swap, úrokový swap či futures), typicky tedy měnové zajištění nakupovaných cenných papírů
III. pilíř
Doplňkové penzijní spoření – účastnické fondy
Allianz penzijní společnost
Strategie
Typické portfolio
(akc./fix inc./ost.) %
Poplatky
Limity 3x (min./max.) %
akc.
fix inc.
ost.
Stupeň
rizika
(1 až 7)
Allianz účastnický povinný konzervativní fond
0,30 %
Allianz vyvážený
účastnický fond
0,50 % +10 % ze zisku Investice do akcií a dluhopisů (rating
v rozmezí BBB až AAA)
40 % akcie a podílové
fondy, 60 % CP s pevným
výnosem
max. 40 % min. 60 %
4
Allianz dynamický
účastnický fond
0,60 % +10 % ze zisku Investice do akcií a dluhopisů (rating
v rozmezí BBB až AAA)
80 % akcie a obdobné
cenné papíry, 20 % CP
s pevným výnosem
max. 80 % min. 20 %
5
Allianz účastnický fond
Selection
0,70 % +10 % ze zisku Investice do akcií a dluhopisů (rating
v rozmezí BBB až AAA)
smíšené portfolio aktivně
spravované
max. 100 % max. 100 %
5
5 / 2013
Státní a korporátní dluhopisy, rating
v rozmezí A+ až AAA
3
100 % CP s pevným
výnosem
37
AXA penzijní společnost
Strategie
Typické portfolio
(akc./fix inc./ost.) %
Poplatky
Limity 3x (min./max.) %
Stupeň
rizika
akc.
fix inc.
(1 až 7)
ost.
Povinný konzervativní
účastnický fond
0,40 % +10 % ze zisku Povinný konzervativní
0
max. 30 %
2
Dluhopisový účastnický
fond
0,80 % +10 % ze zisku Dluhopisový
0
100 %
3
Smíšený účastnický fond
0,80 % +10 % ze zisku Smíšený
65
min. 35 %
5
Strategie
Conseq penzijní
společnost *
Typické portfolio
Poplatky
Akcie
SD
Credit
Conseq povinný
konzervativní fond
0,40 % +10 % ze zisku
Dluhopisový
konzervativní
80 %
20 %
Conseq dluhopisový
účastnický fond
0,80 % +10 % ze zisku
Dluhopisový
0/100
0/100
Conseq státních dluhopisů 0,80 % +10 % ze zisku
2023 účastnický fond
Target date
státních dluhopisů
80 %
Conseq státních dluhopisů 0,80 % +10 % ze zisku
2033 účastnický fond
Target date
státních dluhopisů
80 %
Conseq globální akciový
účastnický fond
Globální akciový
0,80 % +10 % ze zisku
Česká spořitelna – penzijní společnost
MM
Akcie
SD
Credit
MM
70/100
0/30
0
0/100
0/100
20 %
0
60/100
0/40
3
20 %
0
60/100
0/40
3
60/100
0/100
0/100
6
0/40
2
0/40
Strategie
Poplatky
Vyvážený
účastnický fond
0,80 % +10 % ze zisku
Dynamický účastnický 0,80 % +10 % ze zisku
fond doplňkového
penzijního spoření se
státním příspěvkem
38
3
SD – státní dluhopisy (vč. dluhopisů mezinárodních finančních institucí typu EIB apod.)
Credit – korporátní dluhopisy
MM – peněžní trh (money market) = pokladniční poukázky a TV
Typické portfolio
Limity 3x (min./max.) %
(akc./fix inc./ost.) %
akc.
fix inc.
ost.
Stupeň
rizika
(1 až 7)
(poplatky začne účtovat až od 1. 7. 2013)
Povinný konzervativní 0,40 % +10 % ze zisku
účastnický fond
(1 až 7)
0
100 %
* Conseq nabízí v rámci svých produktů navíc garanci, která je ale nabízena a zpoplatněna
u mateřské společnosti. Z vložených prostředků do fondu jde u dynamické strategie až o 4,5 %
z pravidelné investované částky, u vyvážené strategie je poplatek do 3,5 % a u konzervativní
strategie do 2,5 %. Tyto poplatky zákon nijak neupravuje a záleží pouze na volbě klienta
Stupeň
rizika
Limity 3x (min./max.) %
Dlouhodobé zhodnocení v nástrojích peněžního
trhu, státních dluhopisů a jiných dluhových
CP s ratingem na investičním stupni. Úrokové
riziko aktivně řízeno, cizoměnové investice plně
zajištěny.
0/100 /0
0
0–100
0
2
Dlouhodobé zhodnocení v nástrojích peněžního
trhu, státních dluhopisů a jiných dluhových CP
a akcií nebo obdobných CP. Kreditní a úrokové
riziko aktivně řízeno, nezajištěné cizoměnové
investice max. 25 % hodnoty majetku.
15/85 /0
0–40
0–100
0
3
Dlouhodobé zhodnocení v nástrojích peněžního
trhu, státních dluhopisů i jiných dluhových CP
a akcií nebo obdobných CP. Kreditní a úrokové
riziko aktivně řízeno, nezajištěné cizoměnové
investice max. 50 % hodnoty majetku.
50/50/0
0–80
0–100
0
5
5 / 2013
KATALOG PENZIJNÍCH PRODUKTŮ
Strategie
Typické portfolio
Limity 3x (min./max.) %
Stupeň
rizika
(akc./fix inc./ost.) %
akc.
fix inc.
ost.
(1 až 7)
ČSOB – Penzijní společnost
Poplatky
ČSOB Povinný konzervativní
účastnický fond
0,40 %
+10 % ze zisku Konzervativní
střednědobé státní a podnikové
dluhopisy
0%
0–100 %
0–20 %
2
ČSOB Garantovaný
účastnický fond
0,80 %
+10 % ze zisku Konzervativní
střednědobé a dlouhodobé státní
dluhopisy
0%
0-100 %
0–20 %
2
ČSOB Vyvážený
účastnický fond
0,80 %
+10 % ze zisku Vyvážená
střednědobé dluhopisy a akcie
20–40 %
60-80 %
0–40 %
4
ČSOB dynamický
účastnický fond
0,80 %
+10 % ze zisku Dynamická
akcie doplněné dluhopisy
50–80 % 20–50 %
0–40 %
6
Generali Produkty Penzijní společnosti České pojišťovny
ING Penzijní společnost
Strategie
Typické portfolio
Limity 3x (min./max.) %
Stupeň
rizika
(akc./fix inc./ost.) %
akc.
fix inc.
(1 až 7)
–
100 % max
3
(neúčtuje poplatky min. do konce roku 2013)
Poplatky
ost.
Povinný
konzervativní fond
0,40 %
+10 % ze zisku Fixed income
vládní obligace, nástroje
peněžního trhu
Penze 2030
– účastnický fond
0,80 %
+10 % ze zisku Life cycle
vládní obligace, nástroje
peněžního trhu; akcie
40 % max. 0–100 %
3
Penze 2040
– účastnický fond
0,80 %
+10 % ze zisku Life cycle
vládní obligace, nástroje
peněžního trhu;
40 % max. 60–80 %
3
Účastnický fond
světových akcií
0,80 %
+10 % ze zisku Equity fund
světové akcie, obligace
100 % max. 20–50 %
6
Penzijní společnost
Komerční banky
Strategie
Poplatky
Typické portfolio
Limity 3x (min/max) %
Stupeň
rizika
(akc./fix inc./ost.) %
akc.
fix inc.
ost.
(1 až 7)
–
60–100 %
–
2
až 40 %
až 100 %
–
6
KB povinný
konzervativní fond
0,40 %
+10 % ze zisku Strategie zaměřená na potenciál
dluhopisových trhů
české SD se splatností 1-3Y
70 %, depozita 30 %
KB zajištěný
účastnický fond
0,80 %
+10 % ze zisku Specifická strategie na zajištění
hodnoty počáteční investice v době
splatnosti fondu
státní dluhopisy
KB vyvážený
účastnický fond
0,80 %
+10 % ze zisku Strategie, která kombinuje výnosový akcie 37,5 %, dluhopisy
potenciál na dluhopisových (převažu- 60 %, ostatní 2,5 %
jící část) a akciových trzích CEE.
25–50 %
50–70 %
až 2,5 %
komodity
4
KB dynamický
účastnický fond
0,80 %
+10 % ze zisku Strategie, která kombinuje výnosový
potenciál na dluhopisových a akciových trzích (převažující část) CEE.
65–90 %
10–30 %
až 5 %
komodity
6
akcie 65 %, dluhopisy 30 %,
ostatní 5 %
profi
PPF013
5 / 2013
Předplatné měsíčníku Profi Poradenství&Finance na 12 měsíců za
zvýhodněnou cenu 495,- Kč objednávejte na adrese: www.profipf.cz
40nebo pošlete sms ve tvaru: PPF na číslo 603 239 737 39
46
Penzijní společnost
České pojišťovny
Strategie
(poplatky začne účtovat až od 1. 1. 2014)
Limity 3x (min./max.) % Stupeň rizika
Typické portfolio (%)
Akcie
SD
Credit
MM
Celkem Akcie
SD
Credit
MM
(1/7)
Poplatky
Povinný
konzervativní fond 0,40 % +10 % ze zisku
Investice především do českých
státních dluhopisů, pokladničních
poukázek a termínovaných vkladů
0%
25 %
0%
75 %
100 %
0/0
30/100 0/30
0/70
1
Spořicí
účastnický fond
0,80 % +10 % ze zisku
Preference českých a zahraničních
státních dluhopisů, pokladničních
poukázek a termínovaných vkladů
0%
60 %
20 %
20 %
100 %
0/0
30/100 0/30
0/70
2
Vyvážený
účastnický fond
0,80 % +10 % ze zisku
Vyvážená alokace mezi státní
dluhopisy, korporátní dluhopisy
vysoké kvality a akcie
20 %
50 %
20 %
10 %
100 %
0/40
0/100 0/100
0/60
3
Dynamický
účastnický fond
0,80 % +10 % ze zisku
Dynamické řízení akciového
portfolia, které je doplněno
o korporátní a státní dluhopisy.
40 %
25 %
20 %
15 %
100 % 10/80 0/100 0/100
0/60
4
* V kategorii „ostatní“ jsou finanční deriváty (měnový forward, měnový swap, úrokový swap
či futures), typicky tedy měnové zajištění nakupovaných cenných papírů
Raiffeisen
penzijní společnost
Poplatky
Povinný
konzervativní fond
Chráněný
účastnický fond
profi
Růstový
účastnický fond
0,40 %
0,80 %
0,80 %
+10 % ze zisku
+10 % ze zisku
+10 % ze zisku
SD – státní dluhopisy (vč. dluhopisů mezinárodních finančních institucí typu EIB apod.)
Credit – korporátní dluhopisy; MM – peněžní trh (money market) = pokladniční poukázky a TV
Typické portfolio
Limity 3x (min./max.) %
Strategie
Primárně dluhopisy ČR nebo ČNB, sekundárně
dluhopisy členů OECD, centrální bankou takového
státu, nebo jiným subjektem s ratingem 5 nejlepších kategorií. Také nástroje peněžního trhu a CP
vydané vybranými fondy kolektivního investování. Majetek fondu je prostřednictvím finančních
derivátů plně zajištěn proti měnovému riziku.
Dluhopisy, akcie a ostatní investiční nástroje vč.
CP fondů kolektivního investování, přičemž podíly
budou aktivně řízeny metodou CPPI (Constant
Proportion Portfolio Insurance). Dluhopisy
primárně ČR nebo ČNB, států OECD aj. s ratingem
mezi 9 nejlepšími. Akcie a jim obdobné nástroje
globálně a v zemích CEE. Fond používá finanční
deriváty aj. techniky za účelem zajištění nebo
plnění investičních cílů.
Akcie a obdobné investiční nástroje vč. CP fondů
kolektivního investování v podílu nejméně 80 %
hodnoty. Koncentruje investice do akcií a obdobných investičních nástrojů globálně a v zemích
CEE. Také nástroje peněžního trhu, dluhopisy
s ratingem v investičním stupni. Fond používá
finanční deriváty a jiné techniky za účelem
zajištění nebo plnění investičních cílů.
Stupeň
rizika
(akc./fix inc./ost.) %
akc.
fix inc.
ost.*
(1 až 7)
0/100/0
0/0
100/100
0/0
2
10/90/0
0/100
0/100
0/80
3
90/10/0
80/100
0/20
0/80
6
PPF014
Chcete aktuální informace ze světa poradenství
každý týden na svůj mail? Navštivte www.profipf.cz
a zaregistrujte si zcela zdarma svoji emailovou adresu.
KATALOG PENZIJNÍCH PRODUKTŮ
Transformované fondy
(s garanci nezáporného zhodnocení)
Aegon
Poplatky
0,60 % +15 % ze zisku
Strategie
Konzervativní
Allianz
Poplatky
0,60 % +15 % ze zisku
Strategie
Investice do
dluhových instrumentů
Typické portfolio
(akc./fix inc./ost.) %
0 / 95 % / 5 %
akc.
Limity 3x (min./max.) %
fix inc.
ost.
min. 50 %
max. 10 %
AXA
Poplatky
0,60 % +15 % ze zisku
Česká
spořitelna
Poplatky
0,60 % +15 % ze zisku
Strategie
Konzervativní
Strategie
Dlouhodobé zhodnocení
pomocí dluhopisů i akcií.
Kreditní a úrokové riziko je aktivně řízeno,
nezajištěné cizoměnové investice max. 50 % hodnoty.
Typické portfolio
(akc./fix inc./ost.) %
3 / 97 / 0
Limity 3x (min./max.) %
akc.
fix inc.
ost.
0–50 %
0–100 %
0–5 %
Generali
Poplatky
0,60 % +15 % ze zisku
Strategie
Konzervativní
ČSOB:
Poplatky
0,60 % +15 % ze zisku
Strategie
Konzervativní
Transformovaný
fond Stabilita
Typické portfolio
(akc./fix inc./ost.) %
střednědobé státní
a podnikové dluhopisy
akc.
1%
Limity 3x (min./max.) %
fix inc.
ost.
97 %
2%
Poplatky
0,60 % +15 % ze zisku
ING
Typické portfolio
(akc./fix inc./ost.) %
fix 97,9 % / ost 2,1 %
Komerční
banka
akc.
Strategie
Konzervativní
Limity 3x (min./max.) %
fix inc.
ost.
97,9 %
2,10 %
Poplatky
0,60 % +15 % ze zisku
Strategie
Konzervativní
Strategie
Velmi konzervativní
strategie zaměřená
zejména na české státní dluhopisy, doplňkově korporátní dluhopisy a akcie
Česká
pojišťovna
Poplatky
0,60 % +15 % ze zisku
Typické portfolio (%)
Akcie
SD
Limity 3x (min./max.) %
Credit MM Celkem Akcie
2,5 % 80 % 15 % 2,5 % 100 %
0/5
SD
Credit MM
0/100 0/20 0/100
Stupeň
rizika
(1–7)
n.a.
5 / 2013
PPF005
Povinné ručení
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (lidově řečeno povinné ručení) poskytuje pojistnou
ochranu pojištěnému pro případ škody způsobené provozem vozidla. Pojištěného chrání před
možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného/poškozených. Pojištění nabízí
pojistnou ochranu v základním limitu 35 mil. Kč na každého zraněného nebo usmrceného
a 35 mil. Kč na majetkovou škodu pro všechny poškozené.
Tento přehled neobsahuje plný výčet všech produktů na trhu.
Allianz pojišťovna, a. s
NORMAL, OPTIMAL, EXKLUZIV – viz přehledná tabulka: http://www.
allianz.cz/obcane/produkty/autopojisteni/povinne-ruceni/
– Hlavní segmentační kritéria jsou: trvalé bydliště klienta, věk, bezeškodní průběh, kubatura vozidla, stáří vozidla
– Bonus za propojištěnost klienta – až 21 %
– Sleva za dálniční známku – 5%, sleva pro klienty s trvalým bydlištěm v Praze – 15 %
– Sleva za nové vozidlo do půl roku stáří
– Pojištění pro případ odcizení vozidla pro osobní a nákladní vozidla
do 3,5 t
– Územní platnost podle zelenokaretního systému
Povinné ruťení,
které ochrání i Váš vƳz
Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., VIG
Nyní novŰ s pojištŰním odcizení
celého vozidla na rok zdarma
PPF010
AXA Česká republika, s. r. o.
– Povinné ručení od AXA pojišťovny nabízí kromě zákonem stanovené odpovědnosti za škody řadu praktických výhod a bezplatné
asistenční služby po 24 hodin denně
– Asistenční služby jsou k dispozici nejen pro pojistné události, ale
například: při zabouchnutí klíčů v autě, když klientovi dojde palivo
a čerpací stanice je v nedohlednu
– K nehodě či k poruše dorazíme do jedné hodiny od zavolání
Pokud to nestihneme, vyplatíme na místě klientovi 500 Kč
– Po nehodě odtáhneme vůz klienta kamkoli po celé ČR bez limitu
a v případě poruchy do nejbližšího servisu
– Povinné ručení lze u AXA pojišťovny sjednat podle výkonu motoru
již od 1650 Kč
– K němu nabízíme následující možnosti připojištění:
– Úrazové připojištění
– Připojištění skel
– Připojištění zavazadel
42
– Připojištění právní asistence KOMFORT
– AXA pojišťovna nabízí dvě varianty pojistného krytí:
– Zákonem stanovený limit krytí – STANDARD
35 mil. Kč za škody na zdraví na každého zraněného nebo usmrceného, 35 mil. Kč za škody na majetku
– Navýšený limit krytí – STANDARD PLUS
70 mil. Kč za škody na zdraví na každého zraněného nebo usmrceného, 70 mil. Kč za škody na majetku
– Ve 2. polovině letošního roku plánujeme uvést na trh nový
produkt, u něhož si klient bude moci k povinnému ručení sjednat
i nová připojištění – např. střet se zvěří, živelní nebezpečí či připojištění přímé likvidace
– Výrazné slevy především dobrým řidičům bez škod
– Bonus/malus uznáváme podle potvrzení předcházejícího pojistitele nebo historie klienta v databázi ČKP
V rámci Autopojištění Combi Plus II nabízí ČPP segmentované produkty povinného ručení:
SPOROPOV
– Limity pojist. plnění u škod na zdraví a na majetku 35/35 mil. Kč
– Produkt vhodný pro ty, co jezdí pouze v ČR
– Územní platnost: ČR, Evropa se spoluúčastí pojistníka 12 tisíc Kč
– Asistence SPORO – ČR s limitem 500 Kč
SPECIÁLPOV
– Limity pojist. plnění u škod na zdraví a na majetku 50/50 mil. Kč
– Nejžádanější produkt
– Územní platnost: ČR + Evropa
– Asistence SPECIÁL:
– Asistence pro vozidla do 3,5 t v ČR do 2500 Kč, v Evropě do 5000 Kč
– Asistence pro voz. nad 3,5 t v ČR do 3500 Kč, v Evropě do 10 tisíc Kč
– Pojištění úrazu řidiče ZDARMA (jednonásobek pojistného krytí)
SUPERPOV
– Limity pojistného plnění u škod na zdraví a na majetku
100/100 mil. Kč
– Produkt pro náročné
– Územní platnost: ČR + Evropa
– Asistence SUPER:
– Asistence pro voz. do 3,5 t v ČR do 5000 Kč, v Evropě do 10 tisíc Kč
– Asistence pro voz. nad 3,5 t v ČR do 7000 Kč, v Evropě do 20 tisíc Kč
– Pojištění úrazu řidiče zdarma (dvojnásobek pojistného krytí)
– ČPP v povinném ručení vychází z propracované segmentace tarifů,
kromě objemu válců, kde nabízíme u osobních vozidel 8 tarifních
skupin místo standardních 5, spoluurčuje výši sazeb, region, ze
kterého pojistník pochází, věk pojistníka a stáří vozidla
5 / 2013
KATALOG POVINNÉHO RUČENÍ
– Za předchozí bezeškodní průběh bonus 5 % za každý rok bez
nehody, max. až do výše 50 %
– Dobří řidiči, kteří nebourají, mají nižší pojistné, bonusy a benefity
– U klientů se škodním průběhem se za každou pojist. událost, ze
které bylo vyplaceno plnění, délka rozhodné doby snižuje o 24 měs.
– Při větším počtu pojistných událostí může klient dosáhnout záporné rozhodné doby pro přiznání bonusu, resp. malusu, přičemž
maximální malus činí 150 %
– Akční nabídky, doplňkové služby a slevy pro klienty ČPP v povinném ručení:
– Zdarma pojištění přípojného vozíku nebo malého motocyklu
– Zdarma A úrazové pojištění řidiče vozidla u produktu SPECIÁLPOV
a 2násobek limitů u produktu SUPERPOV
– Zdarma cestovní pojištění na jeden rok
– Zdarma vysoké limity na asistenční služby v případě nehody i pouhé poruchy vozidla
– Zdarma služba Smart ČPP
– Sleva až 15 % při sjednání EXTRABENEFITu Profi (dopředná sleva
za jízdu bez nehod po dobu tří let)
– Sleva až 27 % za SUPERBENEFIT Dobrého řidiče (sleva za jízdu bez
nehod tři po sobě jdoucí roky)
– Sleva akční 5 % (sezonní)
– Sleva 6 % za roční platbu
– Sleva 10 % pro držitele ZTP
– Sleva 25 % při sjednání povinného ručení prostřednictvím internetových stránek ČPP
Česká pojišťovna, a. s.
– Volba limitu pojistného plnění podle zvolené varianty (min. 35 mio,
max. 150 mio Kč) viz http://www.ceskapojistovna.cz/p?povinne-ruceni
– Služba přímé likvidace pro všechny klienty automaticky
– Odtah po nehodě do 500 km
– Zapůjčení náhradního vozidla (na 3 dny také pro viníka nehody)
– U vybraných variant povinného ručení pak:
– První škoda bez vlivu na bonus
– Úhrada škody bez odpočtu amortizace
– Pojištění střetu se zvěří
– Pojištění pro živelní události
– Pojištění pro riziko odcizení vozidla
– Chytrý mobilní telefon s aplikací Pojišťovna v ceně pojištění
– Garance ceny pojištění na tři roky
– Segmentační kritéria: vozidlo (a objem motoru), věk řidiče a jeho
trvalé bydliště
– Asistenční služby v kombinaci: nehoda+ odcizení nebo nehoda+porucha+odcizení
– Slevy za bezeškodní průběh (5–50 %)
– Za tři po sobě jdoucí roky bez nehody extrabonus 5 %
– Rodinná akce 55 %
– Sjednání on-line až 20 %
– Standardní uplatnění bonusové a malusové politiky
– U variant Exclusive Plus, Exclusive Max a Premium nemá první
nehoda vliv na bonus
– Možná připojištění:
– Úrazové pojištění
– Pojištění skel
– Pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby
– Střet se zvěří
– Odcizení vozidla
– Živel
5 / 2013
– Pojištění prac. neschopnosti a hospitalizace po dopravní nehodě
– Platnost Evropa, Turecko, Ukrajina, Rusko, Island, Írán, Moldavsko,
Makedonie, Izrael, Kypr (území pod vládou Kyperské republiky),
Tunisko, Maroko
ČSOB Pojišťovna, a. s, člen holdingu ČSOB
– Volba limitu pojistného plnění:
– Standard (35 mil. Kč pro škody na věci /44 mil. Kč pro škody
na zdraví)
– Dominant (60 mil. Kč pro škody na věci /60 mil. Kč pro škody
na zdraví)
– Premiant (100 mil. Kč pro škody na věci /100 mil. Kč pro škody
na zdraví)
– Standard – v ceně úrazové pojištění řidiče (100 tis. Kč trvalé následky úrazu /100 tis. Kč pro případ smrti), pojištění osobních věcí
řidiče a osob jemu blízkých (5000 Kč), asistence v případě poruchy
či nehody po celé Evropě, přímá likvidace
– Dominant – v ceně úrazové pojištění řidiče (200 tis. Kč trvalé následky úrazu /200 tis. Kč pro případ smrti), pojištění osobních věcí
řidiče a osob jemu blízkých (10 tis. Kč), asistence v případě poruchy
či nehody po celé Evropě, přímá likvidace
– Premiant – v ceně úrazové pojištění řidiče (300 tis. Kč trvalé
následky úrazu /300 tis. Kč pro případ smrti), pojištění osobních
věcí řidiče a osob jemu blízkých (15 tisíc Kč), asistence v případě
poruchy či nehody po celé Evropě, přímá likvidace bez amortizace,
5000 Kč škoda na vlastním vozidle
– Sazba dána podle bezeškodní doby, výkonu motoru (osobní vozidla), sídla provozovatele vozidla, věku provozovatele vozidla
– Asistenční služby v ceně pro případ nehody či poruchy po celé
Evropě
– Slevy za roční četnost placení pojistného, za jinou dlouhodobou
pojistnou smlouvu u ČSOB Pojišťovny nebo souběh s havarijním
pojištěním
– Bonusy za každých bezeškodních 12 měsíců sleva – na max. bonusu jsme již za 96 měsíců
– Možná připojištění:
– Pojištění odcizení vozidla, pojištění všech okenních skel vozidla,
přepravované věci, náhradní vozidlo, úrazové pojištění přepravovaných osob, nadstandardní asistence
– Územní platnost podle zelené karty – dáno zákonem
Generali pojišťovna, a. s.
– Až do odvolání mohou řidiči získat k novému povinnému ručení
předplacenou kartu na pohonné hmoty v hodnotě 500 Kč
– Zvýhodnění řidičů jezdících ohleduplně a bez nehod, mohou
ve výsledku ušetřit až 80 % proti základním tarifním sazbám
– Nová progresivní bonusová stupnice umožňuje dobrým řidičům
mnohem rychleji dosáhnout na vyšší bonus a tím i nižší cenu
– Při výpočtu sazby povinného ručení zohledňujeme i datum udělení řidičského oprávnění
– Další slevy z pojistného mohou motoristé získat například za dítě
do 15 let věku, za další aktivní smlouvy v Generali, za frekvenci
placení, držitelé ZTP nebo při sjednání havarijního pojištění
– Povinné ručení ZÁKLAD
– Zák. stanovené limity pro krytí škod na zdraví a majetku (35/35)
– Asistenční služby pro případ havárie a poruchy vozidla
– Povinné ručení KOMPLET
– 2x vyšší limity krytí pro škody na zdraví a majetku, než jsou stanovené zákonem (70/70)
43
– Pojištění střetu se zvěří zahrnuje úhradu nákladů na opravu
poškozeného vozidla až do výše 100 tisíc korun, výplata pojistného
plnění nemá vliv na bonus
– Rozšířené asistenční služby nově ošetřují komplikace v podobě
vybití akumulátoru, zlomení či ztrátu klíčků, záměnu pohonných
hmot a podobně
– Možnost prof. tlumočení či navýšení limitů pro asistenci
– Povinné ručení Exkluziv
– Vysoké limity krytí 100/100 mil. Kč pro škody na zdraví/majetku
– Pojištění střetu se zvěří zahrnuje úhradu nákladů na opravu
poškozeného vozidla až do výše 100 tisíc korun, výplata pojistného
plnění nemá vliv na bonus
– Úrazové pojištění řidiče s pojistnou částkou 120 tisíc Kč pro případ
trvalé invalidity, 60 tisíc Kč pro případ smrti a denní odškodné 60 Kč
po dobu nezbytně nutnou k léčení vyjmenovaných úrazů
– Rozšířené asistenční služby nově ošetřují komplikace v podobě
vybití akumulátoru, zlomení či ztrátu klíčků, zamrznutí či záměnu
pohonných hmot a podobně
– Možnost profesionálního tlumočení či navýšení limitů pro asistenci
– Náhradní vozidlo až po dobu 5 dnů zdarma, po dobu opravy poškozeného vozidla, poskytováno nad limit asistenčních služeb
– Doplňková připojištění
– Pojištění skel – doplňkové pojištění pro motoristy, kteří si chtějí
pojistit skla svého automobilu proti poškození či zničení
– Pojištění živlů – pojištění pro případ živelních událostí, jako jsou:
krupobití, povodeň, sesuv či zřícení laviny, úder blesku, vichřice,
záplava, požár, zřícení skal, pád kamení a sesuv půdy/zeminy
– Úrazové pojištění pro případ úrazu osob přepravovaných motorovým vozidlem
– Top Assistance – nadstandardní asistenční služby, zvýšený limit asistence pro ČR i zahraničí, telefonické tlumočení v zahraničí, úhrada
nákladů na cestu do místa bydliště, ubytování v zahraničí až na dvě
noci, defekt pneumatiky
– Hlodavci – když prokouše kabely, hadičky či odhlučnění motoru
– Náhradní vozidlo – pojištění kryje úhradu nákladů na nájem náhradního vozidla, po dobu opravy vozidla poškozeného v důsledku
dopravní nehody
– Slevy a zvýhodnění
– Bonus až 55 %
– Bonus ve výši 27 % za první rok provozování vozidla bez nehody
– Sleva až 40 % na základě individuálního posouzení rizikovosti
klienta pojišťovnou
– Sleva 10 % za roční frekvenci placení, 5 % za pololetní
– Sleva 20 % pro držitele průkazu ZTP
– Sleva 5 % na produkty pojištění KASKO/KASKO Retro
– Možnost převodu bonusu z povinného ručení na Havarijní pojištění, pojištění Allrisk, Retro (Allrisk)
– Řada doplňkových pojištění za výhodných podmínek
– U Generali lze sjednat také sdružené pojištění – cenově výhodný
balíček zahrnující povinné ručení a pojištění KASKO ve všech možných variantách, včetně bezplatné asistenční služby
– Přímá likvidace – při sjednání povinného ručení v kombinaci
s havarijním možnost zlikvidovat nezaviněnou škodu z havarijního
pojištění bez vlivu na bonus havarijního pojištění
Hasičská vzájemná pojišťovna
– V rámci produktu Autopojištění je možné spojit pojištění POV
a HAV dohromady, nebo samostatně
– Zdarma standardní asistenční služby a úrazové pojištění posádky
vozidla
44
– Široká nabídka dodatkových pojištění
– Bonus za bezeškodní průběh na POV až 60 % a na HAV až 50 %
– Možnost kopírování bonusů z povinného ručení na havarijní
pojištění
– U Povinného ručení, u varianty „Nadstandard“ je první škoda bez
vlivu na bonus
– Pojištění až 5 vozidel s možností uplatnění množstevní slevy
– Nejlevnější pojistné pro ukázněné řidiče
– Možnost havarijního pojištění motocyklů
– Novinky:
– Možnost spojení povinného ručení a havarijního pojištění se
širokou škálou možných připojištění, nebo pojištění každého rizika
samostatně
– Dva balíčky nadstandardní asistence
– 5% sleva za roční platbu
– 10% sleva za komplexnost
– Sleva za věk a bydliště (sídlo) provozovatele vozidla
– Maximální limit krytí škod na majetku (v mil. Kč) 70,00
– Maximální limit krytí škod na zdraví (v mil. Kč) 70,00
– Segmentace: podle velikosti sídla a věku
– Připojištění proti odcizení
– Pro případ živelní škody
– Pro případ vandalismu
– Předního skla
– Ostatních skel
– Asistenční služby
– Úrazové pojištění řidiče
– Úrazové pojištění spolujezdců
– Pojištění zavazadel
– Připojištění živlu a střetu se zvěří
– Běžná výše slevy (bonusu) za bezeškodní rok 5 %
– Maximální hodnota slevy (bonusu) za bezeškodní průběh 60 %
– Maximální hodnota přirážky (malusu) 30 %
– Sleva za pojištění s HAV v jedné smlouvě 10 %
– Servis (nabídka jako v případě havarijního pojištění)
Kooperativa pojišťovna, a. s., VIG
– Kooperativa nabízí v rámci produktu NAMÍRU tři varianty limitů
pojistného plnění: 35/35 mil. Kč, 70/70 mil. Kč, 100/100 mil. Kč
– Sazba dána podle podle hraniční kubatury
– Asistenční služby Kooperativa poskytuje zdarma ke každé smlouvě
povinného ručení
– V případě nehody v České republice: příjezd opraváře, odtah vozidla a jeho úschova
– V případě nehody či poruchy v zahraničí: příjezd opraváře, odtah,
oprava, úschova vozidla, nocleh, pomoc advokáta/tlumočníka,
zprostředkování finanční hotovosti, telefonické tlumočení nebo
zanechání vzkazu
– Slevy: U stávajících klientů Kooperativa přihlíží při případné úpravě
pojistných sazeb k věrnosti klienta a jeho propojištěnosti
– Nad rámec bonusu je možné uplatnit obchodní slevu
– Kromě obchodní slevy může klient získat slevu za roční frekvenci
placení pojistného
– Novým klientům nabízíme možnost uplatnit program Důvěra, se
kterým mohou získat další 15% slevu po dobu následujících 3 let
– Kooperativa vždy za každých 12 měsíců sníží klientům bez nehody
základní pojistné o 5 %, po deseti letech se klient dostane na 50%
slevu za bezeškodní průběh
– V případě rozhodné pojistné události se snižuje rozhodná doba
o 24 měsíců
5 / 2013
KATALOG POVINNÉHO RUČENÍ
– Možná připojištění
– K povinnému ručení si lze připojistit: pojištění nezaviněné nehody
NA100PRO, živelní pojištění, pojištění střetu se zvířetem, pojištění
pro případ poškození vozidla zvířetem, pojištění všech výhledových skel, úrazové pojištění, zavazadla, pojištění nákladů na nájem
náhradního vozidla, nadstandardní asistenční služby, pojištění
právní ochrany, pomoc při nehodě
– Územní platnost: všechny členské státy EU a další státy uvedené
v seznamu států, který stanoví Ministerstvo financí vyhláškou
PPF009
Triglav pojišťovna, a. s.
– Volba limitu pojistného plnění – dvě varianty
– Triglav Basic: 35 mil. Kč na zdraví a usmrcení / 35 mil. Kč na majetku
vč. ušlého zisku
– Triglav Exclusive: 70 mil. Kč na zdraví a usmrcení / 70 mil. Kč na majetku vč. ušlého zisku
– Sazba dána podle věku pojistníka, bydliště pojistníka, zdvihového
objemu motoru vozidla
– Asistenční služby: dvě varianty:
– Základ – zdarma
– Plus – zpoplatněna, nebo u produktu Exclusiv v ceně POV
– a) Pro vozidla do 3,5 t
– Varianta Základ – nonstop dispečink, silniční služba, uložení vozidla a odtah pro případ nehody, v zahraničí navíc oprava vozidla
v zahraničí, náhradní ubytování, doprava domů nebo pokračování
v cestě, repatriace, technická podpora, a další služby ZDARMA
– Varianta PLUS – obsahuje služby varianty Základ + nepojízdnost
vozidla poruchou, navýšení limitů pro jednotlivé služby, vyproštění
vozidla atd.
– b) Pro vozidla nad 3,5 t
– V ČR pro případ nehody silniční služba, odtah v zahraničí navíc
oprava poruchy a uložení vozidla a nákladu
– Slevy individuální obchodní slevy
– Sleva až do výše 60 %
– Malus podle počtu způsobených škod
– Možná připojištění:
– Pojištění úrazu přepravovaných osob v rozsahu smrt, tělesné
poškození a trvalé následky pro přepravované osoby v několika
variantách
– Pojištění zavazadel v několika variantách
– Pojištění skel vozidla
– Pojištění nákladů na zapůjčení náhradního vozidla bez spoluúčasti
– Doplňkové pojištění pro případ poruchy vozidla Plus (nadstan-
5 / 2013
dardní asistenční služba), u produktu Exclusive zdarma
– Pro stávající klienty dále limitovaná nabídka pojištění trvalých
následků úrazu Triglav Pilíř za zvýhodněnou cenu
– Územní platnost: na zelené kartě, řídí se podle vyhlášky Ministerstva financí
UNIQA pojišťovna, a. s.
– Volba limitu pojistného plnění: 35/35, 50/60, 100/100, 150/150 mil.
Kč (majetek/zdraví)
– Nadstandardní limity (50/60 mil.; 100/100 mil.; 150/150 mil. majetek/zdraví) + další výhody (úrazové pojištění dětí zdarma – platí
pro všechny varianty, první škoda bez přestupňování B/M – platí
pro limity 100/100 a 150/150, fixace pojistného na dobu pojištění
–pro limit 150/150)
– Sazba podle druhu vozidla, objemu motoru, celkové hmotnosti,
způsobu použití vozidla
– U vozidel do 3,5 tuny se dále uplatňuje segmentace a komplexní
koeficient rizikovosti vyplývající z podrobné statistiky škod UNIQA
– Asistenční služby v ceně, možnost přikoupení asistence KOMFORT
– Slevy v rámci asistence UNIQA SafeLine za ujeté km až 25 %
– Sleva za sezonní pojištění, obchodní sleva až 5 %
– Bonusy standardní, upřednostňujeme výběr z databáze ČKP,
max. bonus 50 %
– Důsledné uplatňování vyježděného bonusu
– Možná připojištění
– Pojištění skel – čelní nebo všechna
– Asistenční služby KOMFORT
– Úrazové pojištění cestujících
– Právní ochrana se specializovanou pojišťovnou D.A.S.
– Pojištění zavazadel. (Podobně jako u havarijního pojištění.)
– POV MAX – speciální povinné ručení, které navíc obsahuje pojištění pro případ živelních nebezpečí a odcizení – vždy v souvislosti
s totální škodou (od pěti let stáří vozidla)
– POV Ekonom – ekonomická varianta, nejlevnější varianta povinného ručení se spoluúčastí 10 tisíc Kč u zahraničních škod (od pěti let
stáří vozidla) – hodí se pro motoristy jezdící v ČR
– Platnost: uvedena v zelené kartě – celá Evropa, Izrael, Írán, Maroko,
Ukrajina, Bělorusko, Rusko, Tunisko, Andorra, Moldavsko
Wüstenrot pojišťovna, a. s.
Wüstenrot ProAuto - povinné ručení
– Volba limitu pojistného plnění 35 / 35 nebo 70 / 70 mil. Kč
– Sazby podle výkonu a objemu motoru vozidla
– U klienta je kritériem věk, bydliště, zda podniká a počet měsíců bez
nehody
– Výhodné sazby zejména pro klienty z malých měst a obcí
– Asistenční služby – zdarma základní asistenční služby na území ČR
a Evropy
– Sleva na pojistném až 10 % pro klienty společnosti Wüstenrot
– Bonus za jízdu bez nehod až 60 %
– 30% bonus již po dvou letech bez nehody
– Multibonus, tj. slevu na pojistném až 60 % na další tři auta v rodině
– Možná připojištění
– Připojištění všech skel
– Rozšířené asistenční služby
– Úrazové připojištění na 1 000 000 Kč
– Platnost: členské státy EU a další země uvedené na ZK
45
Fincentrum
ples v Opeře
Na Hradě už Fincentrum slavnost mělo, letos 25. ledna se uskutečnil
Fincentrum ples v Opeře. Nu a vzpomínku na Karibské moře má přímo na své
centrále. Nebo vám tamní náladu připomíná i předtančení?
Partnerku i výborného fotografa vám
při návštěvě své centrály zapůjčí
Fincentrum a u kolegyň jistě uděláte
dojem (příliš se ovšem nedoporučuje
chlubit se takovou fotkou doma)
Foto: Petr Stuchlík
46
5 / 2013
ZE SPOLEČNOSTI
V červenci
již čtvrtá
regata
Broker
Consulting
Jachting, to je životní styl. A právě
proto se v Broker Consulting stalo tradicí,
že konzultanti, manažeři i ředitelé vymění
každý rok na týden kravaty za pruhovaná
trika a vyráží poměřit své síly v závodě plachetnic. Také letos vypluje 150
spolupracovníků BC ve flotile dvaceti
obrandovaných jachet typu Bavaria
na pětietapový závod a nechají se týden
unášet větrem na vlnách Jaderského
moře. Většina posádek bude již závodit
bez najatých profesionálních kapitánů
a účastníky regaty čeká skvěle namíchaná kombinace adrenalinu, sportovních
zážitků, romantiky, nezapomenutelných
večírků v marínách a k tomu všemu ještě
překvapení v podobě výhry pro vítěze
závodu.
Finanční
poradci se utkali
na ledě…
Začátkem dubna 2013 se uskutečnil už třetí ročník
hokejového turnaje Kooperativa Cup, který skončil
překvapivým výsledkem. Favorizovaný tým Broker
Consulting – dvojnásobný vítěz z minulých ročníků –
letos skončil na třetí příčce a zlatý pohár si vybojovalo
mužstvo Kapitolu. Podle slov kapitána týmu Broker
Consulting, Petra Hofmana, předvedli hoši z Kapitolu
skvělý hokejový výkon.
5 / 2013
47
Spoření do pojištění
je spořením nevhodným
Vlastně nic nového
pod sluncem, každý
správný pojišťovák si
stojí za tvrzením, že
pojištění má prostě
být pojištěním
a spoření spořením.
Dohromady to
zkrátka nejde.
Na slovech uvedených v titulku se shodlo hned
několik z poradců či finančních zprostředkovatelů,
které jsme oslovili s naším mystery shopperem tentokrát. Vlastně nic nového pod sluncem, každý správný
pojišťovák si stojí za tvrzením, že pojištění má prostě
být pojištěním a spoření spořením. Dohromady to
zkrátka nejde.
Že by popularita investička (daná hlavně lákavými
provizemi) u poradců přece jen utrpěla nějaké ty šrámy? I to jsme nakonec chtěli vyzkoušet a ověřit.
Obrátili jsme se jako obvykle na zprostředkovatele
a poradce, které jsme náhodně vyhledali na internetu
a v registrech ČNB. Jak to dopadlo, se dočtete níže.
Dvě z odpovědí (Kapitol a ZFP Akademie), ačkoliv
jsou obsáhlé a takřka učebnicově vyčerpávající, jsme
přesto neocenili jedničkou. Oba poradci (zprostředkovatelé), na něž jsme se jmenovitě obrátili, postoupili
náš dotaz svým odborníkům na centrálách. A reakce
odborníků z centrál jsme si přece jen prověřovat
nechtěli.
Poradce: Martin Večerka, AFC TRADE, s. r. o.,
partner VHI, s. r. o.
Rychlost odezvy: týž den
Odpověď: „Pro děti bych pořídil rizikové pojištění
a spořil bych v podílových fondech. Udělal bych tak
z toho důvodu, že portfolio podílových fondů nastavíte
daleko přesněji a s menšími poplatky. Jako další důležitou věc bych viděl i to, že v případě jakékoli změny
v rizikovém pojištění nebude mít tato změna vliv
na spořicí částku, jak je tomu velmi často u pojišťoven.
Pojištění bych volil variabilní, pro případ pozdějších
úprav a změn. Berte v potaz to, že nyní budete plánovat svoji budoucnost co nejpřesnějším způsobem,
ale život často přináší mnoho nečekaných změn. To je
zároveň další důvod, proč nakupovat přímo podílové fondy, než mít investiční pojištění. V podílových
fondech můžete na životní změny reagovat také daleko
lépe a „elegantněji.“
Hodnocení:
Otázka:
Dobrý den, rád bych Vás požádal o radu.
Máme s manželkou solidní příjmy a naše
dvě děti, které budou končit základní školu,
bychom rádi do budoucnosti nějak zajistili. Nemůžete nám poradit, zda jim pořídit
rizikové pojištění a spoření v podílových
fondech a nebo využít investiční životní pojištění, případně jaké? Můžete nám, prosím,
alespoň rámcově poradit? Děkuji.
1
Poradce:
Ing. Pavel Abrahám, Partners
Rychlost odezvy: týž den
„Určitě jsem schopný Vám nabídnout výhodný produkt, který by splnil Vaše požadavky. V každém případě
bychom se měli osobně setkat, abychom mohli probrat
veškeré eventuality.“
Hodnocení:
0
Poradce:
Martin Hrysčenko, nezávislý poradce
Aleš Zahradil
Rychlost odezvy: týž den
Poradce:
Ing. Jiří Kačerovský, OVB Allfinanz
Rychlost odezvy: týž den
Odpověď : -„Rád Vám osvětlím možnosti, které můžete
ve prospěch Vašich dětí a jejich budoucnosti využít.
Nejlepší by byla osobní schůzka nad tímto tématem.
Neznám Vaše časové možnosti, a tak navrhněte termín,
prosím, sám. Přizpůsobím se podle možností. Myslím,
že je řada vhodných produktů, které můžete využít.“
Hodnocení:
48
0
Odpověď : „Pokud nemáte zajištěna rizika Vašich dítek,
pak bych Vám určitě doporučoval je zajistit. Vhodný
nástroj pro zajištění rizik dětí se vybírá podle určitých
předpokladů a je to spíše na osobní setkání. Produkty
jsou totiž odlišné a ne každý může být právě pro Vaše dítka vhodný. Navíc i pojištění dětí by mělo mít svoji logiku.
Co se spoření týče, ani v tomto případě nemám
dostatek informací. Nicméně Vám mohu sdělit obecné
tajemství, že spoření do jakéhokoli pojištění je spořením naprosto nevhodným a v žádném případě ho
nedoporučuji.“
Hodnocení:
1
5 / 2013
MYSTERY SHOOPER
pojištění EVOLUCE od České podnikatelské pojišťovny.
V rámci nabídky našich partnerů můžete v pojistné
smlouvě kombinovat jak garantované, tak tržní fondy
a volně mezi nimi přecházet.“
Poradce:
Iva Hošková, Broker Consulting, a. s.
Rychlost odezvy: druhý den
Odpověď : „Pokud mi sdělíte adresu vašeho bydliště,
předám Váš kontakt na příslušné regionální ředitelství.“
Hodnocení:
0
Hodnocení:
2
Poradce:
Pavlína Čapková, ZFP akademie, a. s.
Poradce: Lenka Šamajová Čevelová, KAPITOL
Rychlost odezvy: čtvrtý den
pojišťovací a finanční poradenství, a. s.
Odpověď: „Dovolím si Vám alespoň ve stručnosti
nastínit rozdíl mezi rizikovým pojištěním a investičním
životním pojištění a také shrnout základní principy
spoření v podílových fondech, abyste mohl předběžně
posoudit, co by bylo pro vaše děti nejvhodnější.
Je potřebné si především uvědomit, co si pod
pojmem zajištění do budoucnosti představujete.
Pokud byste vašim dětem pořídil rizikové pojištění, tak
tento typ pojištění v sobě nemá zakomponovanou tzv.
spořicí složku (jako je tomu například u kapitálového
životního pojištění) a tudíž pojistné, které na smlouvu
platíte, je v plné výši spotřebováno na pojistné krytí
+ poplatky, takže v okamžiku ukončení smlouvy rizikového pojištění, není pojištěnému vyplacena žádná
částka. K výplatě plnění u rizikového pojištění dochází
v případě smrti nebo plnění podle sjednaného připojištění. Tento produkt také není možné použít u vašich
dětí do budoucna na případné daňové úlevy, protože
rizikové pojištění tuto možnost nenabízí. Naopak tento
produkt garantuje pojistnou částku v případě smrti,
je možné si navolit připojištění podle vašich potřeb.
Také v porovnání s investičním životním pojištěním je
ve většině případů levnější.
Rizikové pojištění se jeví jako vhodnější spíše pro vás,
jako živitele rodiny, pro případ, že by se s vámi cokoliv
stalo, aby vaše rodina výplatou pojistného plnění byla
alespoň po nějakou dobu finančně zajištěna, nebo
pokud máte například hypotéku či úvěr, pak je možné
pro zajištění použít toto rizikové pojištění. Samozřejmě mi nejsou známy podrobnosti vašeho požadavku,
tudíž nedokážu momentálně bez dalších specifikací
posoudit váš požadavek. Pokud však chcete vaše děti
velmi dobře rizikově pojistit (například z důvodu, že se
věnují aktivně organizovanému sportu apod.), pak toto
pojištění může být pro vás vhodné.
Investiční životní pojištění vám může nabídnout
nejenom zajištění, ale i zajímavé zhodnocení. U tohoto typu pojištění se doporučuje smlouvy uzavřít
na minimálně 10 let a více, kratší doba trvání by mohla
negativně ovlivnit zhodnocení. Investiční životní pojištění vám nabízí kombinaci pojištění a spoření formou
investice v investičních fondech (tyto se liší předpokládaným zhodnocením vašich prostředků a mírou rizika,
které podstupujete). Přestože je na jednu stranu tento
typ pojištění rizikovější a nenabízí garantovanou výši
zhodnocení a garantovanou pojistnou částku při dožití,
Rychlost odezvy: třetí den
Odpověď : „Investiční životní pojištění je odlišný a složitější produkt než otevřený podílový fond. Nemohu
říci, zda je jeden produkt lepší než druhý, podle mého
názoru se oba vzájemně doplňují.
Podílové fondy dokážou nabídnout zajímavé zhodnocení, ale současně jsou s nimi spojena i jistá rizika.
Vzhledem k tomu, že investiční riziko nese klient, může
hodnota Vaší investice stoupat, ale i klesat. Investiční
nástroje nejsou bankovním vkladem, to znamená,
že nejsou ze zákona pojištěny. Pokud není výslovně
uvedeno, že investujete do garantovaných neboli zajištěných fondů, kde je dána minimální návratnost či maximální možná ztráta, návratnost vložených finančních
prostředků do investičního nástroje není zaručena. To
stejné platí i pro předpokládané výnosy fondů.
Do podílových fondů můžete investovat formou
jednorázového vkladu, formou pravidelné investice
nebo kombinací pravidelné investice s možností jednorázových vkladů. S investováním do podílových fondů
jsou spojené vstupní/výstupní poplatky a poplatky
za obhospodařování a správu fondu. Výše vstupních
poplatků je zpravidla odstupňována podle objemu
investovaných prostředků.
Výhodou u investování do podílových fondů je
dostupnost finančních prostředků v případě odkupů
a také nulové zdanění výnosů. Výnosy jsou u investování do podílových fondů po šesti měsících osvobozeny
od daně z příjmu, oproti investičnímu životnímu pojištění, kde se výnos daní 15% srážkovou daní.
Investiční životní pojištění nabízí klientovi spojení
komplexní pojistné ochrany a investování volných
finančních prostředků do fondů v jedné smlouvě.
Můžete si sám zvolit investiční strategii, a tím i sám rozhodnete o míře rizika a výnosnosti investic. V pojistné
smlouvě lze nastavit poměr pojistného mezi pojistnou
ochranou a volnými finančními prostředky. Investiční
životní pojištění umožňuje hradit mimořádné pojistné,
které je možné následně vybrat.
V naší nabídce máme tři obchodní partnery, u kterých lze investiční životní pojištění pro Vaše děti sjednat, jedná se o Univerzální životní pojištění PERSPEKTIVA od pojišťovny Kooperativa, Flexi životní pojištění
od Pojišťovny České spořitelny a Investiční životní
5 / 2013
Výhodou
u investování
do podílových
fondů je
dostupnost
finančních
prostředků
v případě odkupů
a také nulové
zdanění výnosů.
49
MYSTERY SHOOPER
Investiční životní
pojištění vám
může nabídnout
nejenom
zajištění, ale
i zajímavé
zhodnocení.
nabízí vám na druhou stranu nejenom zabezpečení
vaší rodiny, daňové úlevy, pravidelné zhodnocení Vámi
vložených prostředků, možnost pravidelně vkládat
a vybírat finanční prostředky, měnit nastavené parametry smlouvy v návaznosti na aktuální situace v rodině,
mimořádný účet (na který můžete kdykoliv v průběhu
trvání pojištění vkládat a vybírat finanční prostředky)
a při správné volbě investiční strategie i daleko vyšší
zhodnocení. V případě investičního životního pojištění se rozhodně vyplatí věnovat pečlivou pozornost
výběru investičních strategií jednotlivých fondů a jejich
složení, samozřejmě také výběru pojišťovny, u které si
toto pojištění uzavřete. Také si určitě prověřte, jak která
pojišťovna přistupuje k výplatě prostředků v případě
smrti, protože toto může být podle jednotlivých pojišťoven odlišné (některá vyplatí kapitálovou hodnotu
podílových jednotek klienta v případě, že jsou vyšší
než pojistná částka, další vyplatí pojistné, které jí klient
v průběhu trvání pojištění uhradil, případně pojistnou
částku a kapitálovou hodnotu). Podílové jednotky pojišťovna nakupuje za pojistné, které klient zaplatil (buď
za jeho část, nebo za celé pojistné). Záleží tedy na vás,
jak se rozhodnete. Za zaplacené pojistné tak v případě
tohoto pojištění můžete získat zpět více, než jste vložili,
ale také méně.
Co se týče vašeho dalšího dotazu k podílovým fondům, tak tyto spadají pod kolektivní investování (investiční společnost spravuje prostředky vícero investorům
a tyto pak může výhodně investovat). Mezi výhody podílových fondů patří například vyšší zhodnocení, ale i to,
že po šesti měsících se výnosy z fondů nedaní, kdykoliv
můžete požádat o zpětné odkoupení, při prodeji můžete
vaše prostředky získat zpět do týdne (např. v případě
nečekané nutnosti finančních prostředků). Nevýhodou
naopak může být to, že vaše vložené prostředky nejsou
pojištěny, rizikem může být i špatně zvolený fond, jsou
zde nastaveny poplatky za nákup i za správu portfolia.
Podílové fondy jsou vhodnější pro klienty, kteří své
prostředky mohou investovat na delší období.
Je mi jasné, že zřejmě budete mít spoustu dalších
doplňujících otázek, které vám mohou napomoci se
rozhodnout, co pro vaše děti může být nejvhodnější.
Pro tyto případy jsem vám plně k dispozici a můžete
mě kdykoliv kontaktovat, abychom se pokusili najít pro
vás co nejpřijatelnější řešení.“
Hodnocení:
2
Poradce:
Mgr. Hubert Adámek, Fincentrum, a. s.
Rychlost odezvy: obratem!
Odpověď: Velice rádi Vám poradíme. Je skvělé, že si
uvědomujete vážnost situace a chcete se připravit
na budoucnost a finančně plánujete.
Co se týká dětí, je dobré dětem na vstup do života
připravit finanční zdroje, připravit i nějaký zajímavý
50
spořicí nástroj a samozřejmě i zajímavé investiční nástroje, které by neměly v žádném rodinném finančním
portfoliu chybět.
Co se týká investičního životního pojištění, tak s tímto produktem bych byl nanejvýše opatrný s ohledem
na jeho nákladovost.
Samozřejmě Vy a Vaše manželka jste živitelé rodiny,
proto by se nemělo zapomenout na ochranu před
riziky, a to nejen pro vás, ale i pro Vaše děti. Vymysleli
bychom mechanismus, který Vás spolehlivě ochrání
v případě nenadálé situace.
Stručně nastíním, co bychom Vám doporučili:
– Krátkodobé spořicí nástroje – kvalitní spořicí účet,
levný běžný účet
– Střednědobé spořicí nástroje – cca horizont 3–7 let +
ev. možnost čerpání státní dotace
– Dlouhodobé spořicí produkty – přímé investice,
investiční životní pojištění + možné daňové odpočty
– Doplňkové investice – investice do nemovitosti,
do komodit (zlato a cenné kovy), investice do byznysu (vzdělání, pokud podnikáte tak podnikatelské
investiční úvěry, investiční kontokorenty, revolvingové úvěry)
– Kvalitní a levnou rizikovku pro celou rodinu s krytím
pro děti až do 26 let, pro živitele nejméně do 70 let
– Zvážit vstup do II. pilíře důchodové reformy
– Všechny produkty koncipovat tak, aby splňovaly Vaše
potřeby, přání, ale odrážely Vaše možnosti.
Důležité na závěr: protože jsme profesionálové,
nemůžu Vám stanovit přesnou diagnózu přes e-mail.
To stejné kdyby Vám udělal Váš lékař, tak už s ním asi
nespolupracujete. Náš poradenský proces má několik
stupňů a na začátku stojí tzv. analýza potřeb, kdy
na základě toho, co již máte uzavřené a co potřebujete, vyhotovíme finanční plán, který zohledňuje Vaše
příjmy a výdaje.
Proto navrhujeme naši společnou schůzku...“
1
Hodnocení:
Poradce:
Jan Šindelář, Swiss Life Select (dříve AWD)
Rychlost odezvy: následující den
Odpověď: „Reaguji na Váš dotaz, který jste poslal
na adresu naší kanceláře. Bohužel informace, které píšete, jsou tak obecné, že navrhuji, abyste mi poslal svůj
telefon, město odkud jste a já toto předám našemu
poradci, který se s Vámi setká, zjistí veškeré potřebné
informace a požadavky z Vaší strany, zároveň Vám
představí poradenský proces v podání Swiss Life Select.
Poté Vám připraví konkrétní návrh, jak tuto Vaši situaci
řešit....“
Hodnocení:
0
5 / 2013
Díky elektronickému sjednávání
zřídíte svým klientům pojistku
rychle a bezchybně.
Download

PROFI 5/2013.indd