OVB Journal
Stavíme
na pevných
základech
Sedmero
firemních
hodnot OVB
Vytrvalý Martin Zoubek
Úspěch není štěstí ani náhoda,
ale vytrvalost a disciplína
Češi nejsou finančně gramotní
Naučme je proto, jak se starat o své finance
duben 2011
Dráček InvestRing
Investiční životní pojištění pro děti
Pohled do
zajištěné
budoucnosti
Lebensversicherungs-AG
pobočka pro Českou republiku
www.deutscherring.cz
editorial
Vážené dámy a vážení pánové,
milé spolupracovnice, milí spolupracovníci,
dovolte mi, abych vyslovil své upřímné
poděkování za uplynulou práci v roce 2010.
Můj dík je o to vřelejší, že právě pro mne
to byl rok velmi zajímavý a tak trochu jiný
než ty předešlé. A věřím, že i pro vás byl
tento rok jiný. Dovolte mi proto, abych se
na chvíli zastavil u výsledků za uplynulý rok
2010 a vyzdvihl některé oblasti a parametry,
na které jsme všichni pyšní.
Výkonově jsme narostli o téměř milion brutto
jednotek. Navýšili jsme provizní obrat řádově
o 100 milionů korun a docílili jsme hodnoty
těsně před magickou hodnotou jedné miliardy korun. Zároveň jsme ale na tomto rostoucím výkonu zlepšovali kvalitu, proplacenost
smluv. V tom vidím důkaz toho, že jedno
nevylučuje druhé, to znamená, že když roste
výkon, je možné, aby rostla i proplacenost.
Kvalita produkce, měřeno proplaceností, se
meziročně zvýšila o téměř 8 %.
Krví našeho businessu je nábor nových
spolupracovníků. Masivně jsme navýšili
recruiting, což dokumentuje fantastický
výsledek v roce 2010, kdy jsme v náboru
nových spolupracovníků narostli o 48 %.
V roce 2009, byl netto nábor na úrovni 1800
nových spolupracovníků, v roce 2010 byl nábor ve stejných parametrech na počtu 3800
nových spolupracovníků.
Musím říci, když se podívám na chod
centrály, jsem rád, že zlepšení v oblastech,
o kterých jsme spolu na začátku hovořili
a nastavili, bylo naplněno a nově nastavené
procesy se staly efektivními pro váš business
a naplňují vaše očekávání. Styl, který jsme
si nastavili a který se snažíme v každodenní
práci dodržovat, přinesl výsledky. Dneska už
nastavené procesy jen dolaďujeme a vymýšlíme další aktivity, které vám budou přínosem a vaší podporou. Když jsem si přečetl
příspěvky od svých kolegů, které zanedlouho budete číst i vy, naplňovala mne hrdost
na konkrétní výsledky jejich práce.
Dívám-li se na strategii pro rok 2011, jsou
vytýčeny tři hlavní oblasti, na které se
chceme zaměřit. První je zvyšování kvality
našeho poradenství, protože to je důležité
pro klienta, pro vás, pro náš obchod i pro
dobré jméno značky. Druhou klíčovou oblastí je nábor nových spolupracovníků, kde se
chceme zaměřit právě na přímý recruiting.
Tyto první dvě oblasti jsou nastaveny v souladu s holdingovou strategií a jsou platné pro
celou Evropu. Třetí oblastí je další posilování
strategického marketingu, zejména pak
upevňování značky OVB na českém trhu.
Naším cílem pro blízkou i vzdálenou
budoucnost musí být maximalizace naší
hodnoty finančního poradenství. Jde o udržení konkurenční výhody, která nám nejen
pomůže upevnit přední pozici mezi finančně
poradenskými společnostmi na trhu, ale
která nám může dát také důležitý náskok.
Období posledních dvou až tří let ekonomické a následně celosvětové hospodářské
krize ukázalo, že zájem o kvalitní finanční
poradenství nepoklesl, naopak se zvýšil a akcentuje poptávku po kvalitním finančním
poradenství narozdíl od prostého prodeje
finančních produktů.
Dámy a pánové, děkuji Vám ještě jednou
a přeji Vám do dalšího období vše dobré,
mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Těším se na naši další vzájemnou spolupráci.
Těším se na setkání s vámi na našem
společném FKT 14. dubna 2011.
Se srdečnými pozdravy
Ing. Michal Knapp
generální ředitel
a předseda představenstva
3
1|11
obsah
OVB Info
6
Benefit program se v posledních
měsících změnil k lepšímu.
7
OVB Info
16
Spolupráce s Vysokou školou
finanční a správní přináší
užitek studentům školy i našim
spolupracovníkům.
34
Výsledky ankety Analytického
centra nám ukázaly, jak je
využíván Analytický web.
4
1|11
Cesta vzhůru: blahopřejeme
manažerům povýšeným za
poslední půlrok
Aplaus: co nám na sebe
prozradili naši úspěšní
spolupracovníci
8
Strategická partnerství hrají
důležitou roli v posilování image
společnosti.
20
26
Identifikační karta
spolupracovníka OVB pomáhá v
kontaktu s klientem.
12
OVB tým
Představuje se oblastní ředitelka
Věra Zámečníková.
30
Legislativní změny, které přinesl
finančnímu poradenství minulý
rok.
36
Den s oblastním vedoucím
Lukášem Lichtenberkem
14
Nová podoba webových stránek
české OVB staví na jedinečných
osobnostech.
38
Motivace: vítězové soutěže
O velkou cestu OVB se podívají
na Miami
66
Zaostřeno na: zkušenosti
kolegů se získáváním nových
spolupracovníků
72
Otázky pro: jak vnímají hodnoty
sdílené společností OVB vybraní
spolupracovníci
Téma
50
Hodnotový management značky
– strategie budování značky se
mění, klíčový je systém sdílených
hodnot
Analýzy
58
Finanční gramotnost je v České
republice špatná, hodláme s tím
něco udělat.
OVB V AKCI
76
Společenské akce pořádané
jednotlivými zemskými
ředitelstvími.
Partneři
98
Raiffeisenbank představuje
dva netradiční produkty mezi
českými hypotečními úvěry.
ROZHOVORY
42
LD Martin Zoubek se nechce
spokojit s tím, co má, chce jít
dál.
99
Tým školitelů UNIQA pojišťovny
se rozrostl o nové členy.
100
S předsedou představenstva
Allianz pojišťovny Jakubem
Strnadem o změnách na
pojistném trhu.
102
Penzijní fond Allianz i v loňském
roce připsal klientům 3 %.
103
Allianz pojišťovna vykázala
meziročně více než čtyřnásobný
nárůst produkce v životním
pojištění.
104
Vrchní ředitel pro externí
distribuci Martin Pšaidl nám
přiblížil jarní novinky v České
pojišťovně.
106
Wüstenrot rozšiřuje svou
nabídku o další bankovní
produkty.
5
54
RD Petr Sajc má práci v OVB
jako největšího koníčka.
62
RD Jan Hlousek je se svými
spolupracovníky na stejné vlně.
68
BD Justin Valeš se snaží
svůj tým i práci maximálně
profesionalizovat.
OVB Journal 1/2011
Vyšlo: 12. 4. 2011 v Praze, vychází 2× ročně, evidenční číslo: MK ČR E 17468
Vydavatel: OVB Allfinanz, a. s., Baarova 1026/2, 140 00 Praha 4–Michle
Šéfredaktor: Jaroslava Matoušková; Náměty a dotazy: [email protected]
Redakce, grafická úprava, předtisková příprava: Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171 00 Praha 7
Osvit a tisk: Optys, společnost s. r. o.
Publikace obsahuje údaje platné k datu vydání. Určeno pro vnitřní potřeby.
1|11
OVB info
TEXT: Dagmar Klimovičová | FOTO: archiv OVB
Benefit program
změnil svou tvář
Vývoj je nedílnou součástí všech projektů, a proto i Benefit program zaznamenal
v posledních měsících značné změny. Asi největší změnou je rozšíření portfolia
partnerů, kteří se rozhodli spolupracovat se společností OVB a nabídli do našeho
Benefit programu své produkty a služby za ceny atraktivnější, než na jaké jsme
běžně zvyklí.
N
6
1|11
aším cílem bylo hlavně rozšířit škálu produktů a služeb
tak, aby bylo možné benefity čerpat v každodenním životě, a staly
se tak jeho běžnou součástí.
Další změnou je rozšíření do šesti
kategorií. Nyní si můžete vybírat
v oblasti kultury a gastronomie,
kancelářských potřeb, relax,
automotiv, nakupovat v e-shopech a také čerpat v úplně nové
speciální kategorii nazvané OVB
sobě. V této skupině nabízíte své
služby vy, naši spolupracovníci.
Protože stávající nabídku chceme
dále rozšiřovat a přiblížit ji tak
vašim přáním a potřebám, zůstáváme i nadále otevřeni novým
podnětům. Kompletní nabídku
Benefit programu naleznete jako
poslední záložku po přihlášení
v Analytickém centru.
Vstupenkou do Benefit programu je vaše nová identifikační
karta, kterou v nejbližší době
obdržíte. Po jejím předložení
budete u všech partnerů v tzv. kamenných obchodech automaticky
obslouženi jako členové Benefit
programu OVB se všemi výhodami, které s ním souvisejí. Pokud
budete objednávat v e-shopech
našich partnerů, zadáte příslušný
kód a sleva se vám automaticky aktivuje. Kódy jsou rovněž
vypsány u každého konkrétního
partnera na Analytickém webu.
Původní partneři zůstali
zachováni a přibyli k nim noví.
Kromě již známých partnerů, jako
jsou DELL, O2 a T-mobile, jsou
pro vás v kategorii office připraveni noví dodavatelé. Společnost
Activa, která poskytuje plošnou
slevu ze svého portfolia produktů,
společnost Alza, která poskytne
5% slevu, a společnost Raiffeisen
Bank s kreditní kartou OVB.
V kategorii relax se můžete
těšit na kadeřnické služby společnosti Hair City, kde získáváte
automaticky slevu 20 %, dále
na zvýhodněné nákupy od společností GrandOptical a Eiffel Optic
na optické zboží. Společnost
Holmes Place, provozovatel klubových fitness a wellness zařízení
pro nás připravila zajímavou
nabídku zvýhodněného členství. V oblasti automotiv se naše
nabídka rozšířila o zvýhodněný
nákup nových vozů značky Audi
Office
Kultura &
gastronomie
Relax
OVB sobě
Automotive
E-shopy
a zvýhodněné parkování na letišti
od společnosti GO parking.
Další neméně atraktivní
nabídka je z oblasti kultury
a gastronomie. Hudební divadlo
Karlín pro vás připravilo zvýhodněné vstupné na vybraná
představení a netradiční jeskynní
restaurace Pravěk vám poskytne
slevu na konzumaci ve výši 20 až
30 %. Pro komfortnější sportovní
zážitky na vás čeká speciální nabídka firemní kolekce sportovního
oblečení od společnosti KALAS,
opět samozřejmě se slevou. Stejně
tak si pro vás zlevněnou nabídku
připravily společnost LITEX, před-
ní český výrobce plavek a oblečení
pro volný čas, a firma Golf Brothers, provozovatel internetového
obchodu s golfovými potřebami. Do kategorie OVB sobě byli
zatím zařazeni dva partneři. Prvním je společnost Sailtime se svojí
zajímavou nabídkou dovolené
na lodi, druhou pak firma DELOR
s nabídkou zakázkových krejčovských služeb.
Podrobnější informace včetně
slevových kódů a kontaktů
naleznete na Analytickém webu
OVB.
TEXT: Petr Meliš | FOTO: archiv OVB
Identifikační karta
spolupracovníka OVB
Při nejrůznějších formách lidské aktivity a při komunikaci mezi lidmi bylo
vždy nutné jedince identifikovat, a tedy se vzájemně odlišit. Ve starověku
obchodník stvrdil svou identitu otiskem prstu do hliněné desky, v novodobé
historii se jedinec identifikoval vrozenými charakteristikami ve spojení
s papírovým dokumentem, který patřil jen jemu.
S
oučasná doba v identifikování jedince s sebou přinesla
i moderní technologie, jejichž výstupem se stala identifikační karta.
A právě proto, že se společnost
OVB Allfinanz řadí mezi moderní
a dynamické společnosti a její
spolupracovníci mezi profesionální
a špičkové odborníky ve svém
oboru, kteří společně využívají
moderní trendy v komunikaci se
svými současnými i potenciálními
klienty, měla by být i identifikace
spolupracovníka a jeho příslušnost
k významné společnosti zprostředkovávající finanční poradenství
na českém trhu naprosto běžnou
součástí jeho prezentace na veřejnosti. I tímto způsobem totiž
lze budovat a zvyšovat vědomí
veřejnosti o silné značce OVB.
7
1|11
Idea Identifikační karty
spolupracovníka OVB vznikla
primárně pro jeho jasnou
identifikaci vůči klientovi.
Idea Identifikační karty
spolupracovníka OVB vznikla
primárně pro jasnou identifikaci vůči klientovi na základě
požadavků z obchodních struktur. Následně byla rozšířena
o možnost napojení části Benefit
programu s použitím karty pro
aktivaci slev u obchodních part-
nerů. Karta má reprezentativní
charakter a zejména při kontaktu
s klienty oceníte její profesionální design. Kromě osobních údajů
a fotografie karta obsahuje také
registrační číslo PPZ (Podřízený
Pojišťovací Zprostředkovatel
– oprávnění k prodeji licencovaných finančních produktů)
a příslušnost k zemskému ředitelství, což napomůže k promování
a sounáležitosti spolupracovníka
OVB k jednotlivým zemským
ředitelstvím.
Identifikační kartu OVB si může
objednat každý spolupracovník
od pozice R2, který podepsal novou Smlouvu o obchodním zastoupení, má již přidělené číslo PPZ
a jeho produkce vykazuje aktivní
status. Objednávku Identifikační
karty OVB lze uskutečnit od 1. 4. 2011 na OVB portále v sekci
„Objednávky“, kam spolupracovník mimo jiné uloží/nahraje také
svoji fotografii pasového formátu
s příslušnými technickými parametry, které jsou popsány přímo
v objednávkovém systému.
Karty objednané vždy do 10. dne v měsíci budou vyhotove-
ny do prvního dne následujícího
měsíce a distribuovány první
týden v tomto měsíci. Prostřednictvím obdržené e-mailové
zprávy o zaslání vyhotovené
karty následně také spolupracovník potvrdí její přijetí a správnost
údajů na kartě.
Bližší informace o podmínkách získání Identifikační karty
a jejího využití v rámci Benefit
programu naleznou spolupracovníci OVB v Knize procesů,
která je umístěna na Analytickém
webu OVB.
Věříme, že tento moderní prvek
ve výbavě profesionálního finančního poradce spolupracovníci OVB
ocení a Identifikační karta OVB
se stane standardním prvkem při
jejich komunikaci s klienty.
OVB info
TEXT: Ing. Eva Poláchová | FOTO: archiv OVB, Profimedia
Analytické centrum OVB
a jeho Analytický web
jako konkurenční nástroj
Nevyužívám
Využívám
98 %
Nevyužívám
2%
98 %
To, že máme tým analytiků a že jeho dítětem je Analytický web, dnes
už ví snad každý spolupracovník OVB. Možná se vám to bude zdát
jako velmi smělé tvrzení, nicméně můžeme se opřít o konkrétní čísla,
která zdokumentují, zda naše ambiciózní cíle a záměry jsou naplňovány
a zda jsou i nástroje, články, kalkulačky a srovnávače účelné, použitelné
a používané.
Nevyužívám
2%
Využití nástrojů AW v praxi
Využívám
- %proškolení
98
97 %
2%
průběhu druhého pololetí loňského roku
proběhlo pět desítek školení, prezentací
a seminářů, kterých se, podle naší evidence,
zúčastnilo více než 1500 spolupracovníků. Na e-mail Analytického centra chodí denně skoro
30 různých dotazů a žádostí o pomoc. To jsou
sice pěkná čísla, nicméně namístě je otázka, zda
1|11
Využití nástrojů AW
98 %
2%
Nevyužívám
Využívám
98 %
97 %
jsou naši spolupracovníci s webem spokojeni.
Právě z tohoto důvodu jste byli osloveni formou
ankety, která měla zjistit, jak je web využíván
a jak jste s ním spokojeni.
Během prvního dne po spuštění ankety odpovědělo téměř 500 spolupracovníků, což byla
první velmi pozitivní odezva. Ještě pozitivnější
byl výsledek odpovědí na otázku, zda Analytický web využíváte, neboť 98 % oslovených
zaškrtlo odpověď ano. Stejnou otázku jsme
ještě položili dvěma skupinám respondentů,
těm, kteří byli proškoleni, a těm, co proškoleni
Nevyužívám
nebyli. Výsledky ukázaly, že Analytický web ze
skupiny „proškolených“ využívá 97 % a ze skupiVyužívám
ny „neproškolených“ pak 93 %. Jsou to výsledky
velmi povzbuzující, nicméně důležitá byla
i možnost připojit do ankety slovní hodnocení
či poznámky a připomínky. A to je přesně to,
co naši analytici potřebují ke své práci, protože
Analytický web je tu primárně pro naše spolupracovníky a bez jejich zpětné vazby se naši
analytici jen neradi obejdou, tato zpětná vazba
je pro ně navigátorem v jejich další činnosti
a živnou půdou pro jejich kreativitu a motivaci.
Ještě jednou za tuto zpětnou vazbu děkujeme.
Využívám
2%
Nevyužívám
97 %
Využívám
Nevyužívám
2%
Využívám
93 %
Nevyužívám
7%
93 %
7%
98 %
2%
97 %
Využívám
Využívám
Nevyužívám
Využívám
Nevyužívám
97 %
2%
2%
Využívám
Nevyužívám
2%
Využívám
Využití nástrojů AW v praxi
93 %
- neproškolení
97 %
7 % Využívám
93 %
93 %
Nevyužívám
Nevyužívám
Nevyužívám
Využívám
2%
7%
7%
Nevyužívám
Využívám
93 %
Nevyužívám
2%
Nevyužívám
Využívám
Nevyužívám
V
8
Využívám
7%
Využívám
I díky anketě tak vznikl nový nástroj, který
se jmenuje VŠEVĚD a který je dnes možná
nejvyužívanějším nástrojem. Lze v něm najít
spoustu potřebných informací. Jednak máte
jasnou představu o produktech, které jsou
součástí portfolia OVB, jednak přímo u každého produktu lze na vrchní liště tlačítek lehce
a jednoduše získat přehled kontaktních osob.
Navigátor vás jedním klikem přepne na partnerský portál, webové stránky partnera, zobrazí
produktový list zvoleného produktu, případné
akce, které probíhají či probíhaly, kalkulátor
k příslušnému produktu, sazebník příslušného
produktu, metodiku sjednávání, obchodní podmínky, sazebník poplatků, a pokud potřebujete,
lze zobrazit i předvyplněný vzor příslušného
dokumentu, který slouží k akvizici. Velmi
důležitým tlačítkem je tlačítko Taxace, které
obsahuje dokumenty, vztahující se k procesu taxace, jak z pohledu centrály, tak i – a to zejména
– z pohledu právních norem a pravidel, které se
vztahují k příslušné produktové skupině. O důležitosti dodržování těchto pravidel se dočtete
na jiném místě tohoto čísla našeho Journalu, je
velmi dobré věnovat tomuto nástroji patřičnou
pozornost. Doporučujeme spustit si instruktážní video, které vás Vševědem provede a ukáže
vám praktické možnosti tohoto nástroje.
Novinkou na Analytickém webu je modul
Investice, který vám dává možnost výběru
vhodných investičních strategií či investičních
nástrojů pro konkrétního klienta.
Vedle netradiční e-learnigové možnosti, která
může pomoci nováčkům v orientaci ve světě
9
investic, lze na základě stanovení investičního
1|11
profilu klienta z hlediska jeho zaměření, délky
investování a jeho potřeb – tedy vyplnění investičního dotazníku – získat přímo nabídku vhodných investičních nástrojů. Nebo lze přímo volit
mezi jednotlivými fondy, přičemž každý fond je
detailně popsán z hlediska typu, kategorie, investiční strategie, měny, sektoru a geografického
zaměření, přičemž jednoduchým proklikem se
lze dostat přímo na informace, které pak dokladují výkonnosti, aktuální cenu, historické ceny,
sazebníky a vývojové grafy příslušných fondů.
Další slibovanou novinkou je navigátor pro
pojištění motorových vozidel, kde lze opět
nalézt srovnání produktů z hlediska rizik a jednotlivé produktové listy.
OVB info
Novinkou je i přehled pojištění úvěru
a obecné přehledy spořicích účtů.
Na titulní straně jste jistě zaznamenali
i velké množství aktuálních článků a komentářů. Za pozornost jistě stojí zejména Výsledky
výročního průzkumu u příležitosti Forecasting
Dinner 2011, což je bleskový elektronický průzkum s cílem zmapovat aktuální ekonomické
dění v České republice se zaměřením na problematiku penzijní reformy, principy plánovaných změn v penzijním systému, otázky
týkající se jednotné evropské měny a očekávaného makroekonomického vývoje. Také článek
Zlato, euro a co dál? stojí za vaši pozornost.
Tento článek mapuje otázky, které padaly
17. 2. 2011 na setkání světových ekonomických
expertů s elitou českého ekonomického prostředí na slavnostním galavečeru Forecasting
Dinner 2011 pořádaném Czech CFA Society,
jehož hlavním partnerem bylo OVB Allfinanz.
Letošní již devátý ročník se v Kongresovém
centru ČNB uskutečnil poprvé pod záštitou
nově zvoleného guvernéra České národní
banky Miroslava Singera.
Rodinný finanční plán
Naprostou prioritou pro činnosti našich analytiků z Analytického centra je nyní příprava
nového nástroje, který nese pracovní název
21|11
|09 Rodinný finanční plán. Jedná se o nástroj, který
logicky navazuje na Analýzu potřeb a je jakýmsi
produktem OVB pro naše klienty. Tento nástroj
na základě profilu klienta povede našeho poradce přes jednotlivé typy zajištění, spoření a mož-
10
nosti akumulace kapitálu k doporučenému
portfoliu klienta. Výstupem pak bude obligatorní záznam z jednání, na kterém náš poradce
klientovi na základě jeho potřeb, přání, možností a momentální situace navrhuje jeho koncept
osobních financí včetně vizualizace výstupů.
V podstatě se jedná o pomůcku, kterou naši
poradci využijí pro plánování finančního zajištění klienta, zohlední jeho aktuální životní fázi
a zprostředkují mu tak jistotu, že v okamžiku
naplnění jeho cílů a potřeb bude mít k dispozici
dostatečné množství financí, úspor a majetku.
Rodinný finanční plán pomůže našim poradcům zodpovědět objektivně klientovi na otázky
typu, jaká jsou jeho aktiva a pasiva, odkud
plynou jeho příjmy a kam se ztrácejí, jaké má
krátkodobé a dlouhodobé finanční cíle, jak má
zajištěnou či jak lze zajistit jejich realizaci v čase
a kolik jej bude stát jejich pokrytí.
Analytický web se kontinuálně rozvíjí,
informace v něm obsažené jsou přínosné
pro každodenní práci při řešení klientských
potřeb. Mimoto je velmi povzbuzující, že se
Analytický web stal užitečnou pomůckou nejen při zapracování nových spolupracovníků,
ale slouží současně i jako výkladní skříň při
jejich získávání.
Udržet stabilitu není jednoduché,
ale my to dokázali.
OVB Allfinanz, a.s. získala za rok 2010 jako první a dosud jediná
finančně-poradenská společnost nejvyšší ratingový stupeň AAA
v rámci prestižního ocenění ČEKIA Stability Award.
Znamená to, že patříme mezi nejstabilnější společnosti na českém trhu.
Společnosti, na které se můžete vždy spolehnout.
www.ovb.cz
Finanční poradenství pro Evropu
Česká republika • Francie • Chorvatsko • Itálie • Maďarsko • Německo • Polsko • Rakousko • Rumunsko • Řecko • Slovensko • Španělsko • Švýcarsko • Ukrajina
OVB info
TEXT: Mgr. Jaroslava Matoušková | FOTO: Profimedia
Strategická partnerství
posilují naši pozici
Strategická partnerství jsou pro OVB jedním z důležitých prvků činnosti, nebo možná spíše jedním
ze stavebních kamenů celé společnosti. Jsou nedílnou součástí naší společenské odpovědnosti,
zapojení OVB do života místních komunit, ale také prostředkem k „jinému“ přístupu ke klientům
a partnerům, než je běžné. Strategická partnerství umožňují různými formami navazovat kontakty, které
posilují naši pozici na trhu. Patří do hodnotového managementu OVB Allfinanz, a. s., a jsou jednou
z našich konkurenčních výhod, které nám pomáhají držet se na špičce mezi finančně poradenskými
společnostmi v České republice.
12
Czech CFA Society
a Forecasting Dinner
Prvním z příkladů takové spolupráce je již tři roky trvající hlavní
1|11 partnerství s Českou asociací certifikovaných finančních analytiků Czech CFA Society a jejími
prestižními akcemi, především pak
s akcí Forecasting Dinner. OVB tak
podporuje projekt pečující o etiku
a vzdělávání účastníků vzdělávacího programu CFA. Vysoký kredit
CFA a důraz na etické principy při
zpracování finančních analýz jsou
hlavním pojítkem tohoto partnerství. OVB Allfinanz a Czech CFA se
vzájemně doplňují. Investiční analytici poskytují podrobný pohled
„shora“ a vytvářejí nástroje kolektivního investování, spolupracovníci OVB využívají své schopnosti
a znalosti široké základny klientů
k tomu, aby mohli tyto investiční
strategie s ohledem na potřeby
klienta doporučovat.
S CFA jste se setkali například
v rámci bleskových elektronických
průzkumů, které si kladou za cíl
zmapovat současné ekonomické
dění. Účastnili se ho všichni naši
zemští, regionální a oblastní ředitelé, stejně jako oblastní vedoucí,
a tyto průzkumy se staly velkou
příležitostí, jak spolupracovníky
OVB zviditelnit jako experty na danou problematiku. Názory řídících
struktur OVB jsou v závěrečných
zprávách srovnávány s postoji
renomovaných finančních profesionálů s mezinárodní certifikací CFA
a dalších významných osobností
z českého ekonomického prostředí.
Prestižní Forecasting Dinner je
výroční setkání asociace, jehož cí-
lem je v diskusi odborníků hledat
prognózu vývoje české (a vlastně
i globální) ekonomiky. OVB se tak
podílí na formování odborného
pohledu na českou ekonomiku,
zároveň má ale také možnost touto
formou zprostředkovat kontakt
vybraných expertů se svými spolupracovníky, a mnohdy i klienty.
A svou měrou se na názorovém
fóru prosazuje i samo OVB – je
již zvykem, že s úvodním slovem
vystupuje předseda představenstva OVB, který se poté účastní
i následné odborné diskuse.
Ostatně informace a závěry si naši
spolupracovníci mohou pravidelně
číst nejen na internetových stránkách, ale také na stránkách OVB
Journalu.
Pořadatel Forecasting
Dinner 2010:
Czech CFA Society je nezisková organizace finančních
profesionálů, založená v dubnu 2002 v České republice.
Je jednou ze 136 členských
společností CFA Institute
(www.cfainstitute.org) a jejím
cílem je prosazovat nejvyšší standardy profesních
schopností, poctivosti a etiky
v českém investičním prostředí a podporovat vzdělávací
program Chartered Financial
Analyst (CFA). V současné
době sdružuje 110 členů,
většinou držitelů titulu CFA,
a více než 350 kandidátů z ČR
a Slovenska přihlášených
do programu CFA.
OVB Vstřícná banka
Stejně tak si v médiích můžete
velmi často přečíst o dalším strategickém partnerství OVB, které se
z pouhého „hodnocení“ stalo důležitým barometrem činnosti bank.
OVB Vstřícná banka má za sebou
již první rok na trhu finančních
služeb a za tu dobu si získala nejen
velkou pozornost, ale také prestiž,
o čemž svědčí mimo jiné i její
využívání v rámci marketingové
činnosti jednotlivých oceněných
bank. Pro OVB a finanční poradce
obecně je ale mnohem podstatnější, že se OVB Vstřícné bance daří
podporovat rozvoj bankovních
produktů na trhu a také přístup
a chování bank ke svým klientům.
Za uplynulý rok se tak OVB Vstřícná banka stala užitečným pomocníkem finančních poradců, kteří
na základě průběžného hodnocení
mohou klientům sofistikovaně
doporučit nejen nejlevnější banku,
ale také tu, která se ke svým klientům chová nejvstřícněji. Pak lze
snáze najít ideální průnik těchto
vlastností a určit, která banka bude
pro klienta nejlepší. Vzhledem
k tomu, jakou pozornost si celý
projekt získal, vstoupil do svého
druhého roku s několika vylepšeními. Mimo jiné se chystá zavedení
indexu vstřícnosti bank, což bude
další mocný nástroj a ukazatel pro
všechny, kteří se
bankovními
službami,
produkty
a bankami jako
takovými
zabývají,
ať již
z profesních, nebo
osobních
důvodů. Pravidelný index totiž
bude ukazovat nejen
výsledky za dané
období, ale mnohem
více prozradí aktuální
trendy. Díky této
zpětné vazbě umožní
OVB Vstřícná banka
efektivnější reakci
společnostem i klientům.
Celý projekt tak bude
výraznějším způsobem
zapojen do celého bankovního
systému v České republice, přitom
si zachová nejen svou unikátnost,
ale především nezávislost.
První ročník OVB Vstřícné banky byl také inspirací pro propojení
tohoto projektu s vysokými školami.
Souvislost hodnocení se vzděláváním se v tomto případě přímo
nabízí. Studenti by měli být schopni
sami ze svého pohledu zhodnotit
jednotlivé kroky bank v retailové
oblasti a posoudit, zda jsou pro
ně či klienty bank vstřícné, nebo
nikoli. Schopnost hledat informace,
samostatně je posuzovat a činit
závěry prostřednictvím hodnocení
a jeho odůvodnění se navíc může
stát předmětem ohodnocení studenta na seminářích. Tato novinka
OVB Vstřícné banky umožní překlopení teoretické výuky na vysokých
školách v praktickou, ale také bude
rozvíjet samostatnost studentů,
rozšíří jejich rozhled, a umožní
tak jejich komplexnější přípravu
pro „skutečný mimoškolní život“
a zapojení do pracovního režimu
v bankovním sektoru. OVB Vstřícná
banka, a jejím prostřednictvím také
banky, získají oproti tomu výhodu
v interaktivní formě komunikace se
specifickou cílovou skupinou.
Vysoká škola
finanční a správní
Vysokoškolští studenti jsou, nejen
pro OVB Allfinanz, a. s., důležitou
cílovou skupinou a jedinečnou
šancí pro získávání nových inspirací, nápadů, pro sdílení myšlenek,
rozvoj trhu, a také, proč si to nepřiznat, pro zisk dalších talentovaných a hodnotných spolupracovníků. OVB uzavřela partnerství
s jednou z nejrenomovanějších soukromých vysokých škol na území
České republiky, která se na finance a finanční trh v ČR specializuje.
Vysoká škola finanční a správní se
sídlem v Praze je první soukromá
ekonomická univerzita v České
republice s více než desetiletou
tradicí. Poskytuje všechny stupně
vysokoškolského vzdělání: bakalářské (titul Bc.), navazující magisterské (titul Ing. a Mgr.) a doktorské
vzdělání (titul Ph.D.). Ve spolupráci
s City University of Seattle z USA
dále nabízí a organizuje celosvětově
uznávané manažerské studium
MBA v anglickém jazyce. Spolu
s dalšími vzdělávacími produkty tak
vytváří pevné základy celoživotního
učení. Jejím posláním je „stát se
přední respektovanou a vyhledávanou vzdělávací a vědecko-výzkumnou institucí, která vytváří svým
absolventům předpoklady pro jejich
trvalý kariérní růst i plnohodnotný
rozvoj osobnosti. Jejím ukončením získají konkurenční výhodu
a budou se úspěšně prosazovat
na trhu práce po celou dobu svého
produktivního života“. Počet aktuálně zapsaných studentů na VŠFS
je celkem 5370 osob. OVB Allfinanz
se do spolupráce s VŠFS zapojila
na několika úrovních a v několika
separátních projektech, o kterých
ještě bude na stránkách OVB
Journalu řeč. Nicméně všechny
tyto aktivity spojuje snaha mapovat aktuální dění na finančním či
ekonomickém trhu České republiky
a přinášet další možnosti do budoucna. Jedním z prvních konkrétních projektů je vypsání speciálních
grantů na studentské práce, jejichž
tématy budou analýza specifických
oblastí finančního trhu a následná
doporučení řešení, včetně návrhu
implementace. Na tyto aktivity
budou navazovat také odborné
semináře shrnující problematiku
a rozšiřující ji o pohled dalších nezávislých odborníků a zástupců vlády.
Snahou OVB je vytvořit v rámci
této spolupráce jakýsi myšlenkový
trust, think-tank, který nezaujatě
a bez ideologií či myšlenkových
proudů bude umožňovat specifické
náhledy na současné dění v české
ekonomice.
Zlatá koruna
Do jisté míry podobný formát
seminářů, ovšem s jinými cílovými skupinami (a také s jiným
očekáváním), probíhá také
v rámci pravidelných konferencí
dalšího významného strategického partnerství OVB, v rámci
ocenění Zlatá koruna. Také toto
ocenění, podobně jako například
OVB Vstřícná banka, poskytuje
finančním poradcům informace,
a vlastně i společnosti jako takové.
Za dobu své existence si Zlatá
koruna získala kredit nejen mezi
stalo všeobecně respektovaným,
uznávaným a sledovaným.
Zlatá koruna může pomáhat
neodborné veřejnosti orientovat se
ve světě finančních produktů. Nemůže ale nahradit práci finančních
poradců. I nadále platí, že bez
aktivní účasti finančního poradce
nemůže běžný uživatel optimalizovat nastavení svého finančního
portfolia. Zlatá koruna se tak
stává spíše významným prostředkem právě při práci finančních
poradců. Jedná se o synergický
vztah, ze kterého nejvíce profitují
právě klienti. A nejen to. Ocenění
produktů prostřednictvím Finanční akademie vytváří správný
konkurenční boj mezi jednotlivými finančními společnostmi.
Každá z nich stojí o ocenění své
práce, svého produktu, protože to
pro ni znamená zvýšení prodeje.
Zlatá koruna tak nepřímo vyvíjí
tlak na vývoj a zlepšování nabízených produktů či služeb. Opět
tak pomáhá klientům – běžným
uživatelům finančních služeb.
Zájem finančních institucí je mít
ty nejlepší produkty na trhu,
a díky tomu i nejlepší prodeje.
Strategická partnerství patří
do hodnotového managementu
OVB a pomáhají nám držet
se na špičce mezi finančně
poradenskými společnostmi.
odborníky, ale i mezi širokou veřejností. Síto, kterým nominované
a vítězné produkty procházejí, je
díky složení poroty tvořené předními odborníky natolik jemné, že
i finančním poradcům a klientům
dává značka Zlatá koruna jistotu,
že daný produkt je kvalitní a prověřený. Jelikož v oblasti finančního
poradenství je kvalita rozhodujícím faktorem, je Zlatá koruna
dobrým vodítkem. Projekt Zlatá
koruna se stal široce uznávaným
indikátorem kvality, pro běžné
uživatele je pak prostředkem,
který jim ulehčuje život. Zárukou
kvality a všeobecné použitelnosti
ocenění Zlatá koruna je složení
Finanční akademie. Znalosti
a zkušenosti jejích členů jsou
jedinečnou přidanou hodnotou,
kterou díky Zlaté koruně mohou
využívat všichni ti, kdo o svých penězích přemýšlejí. V případě Zlaté
koruny není hodnoceno vnímání
společnosti, její image, ale kvalita
produktů, které nabízí, a to z mnoha odborných úhlů pohledu. Právě
to je důvod, proč se toto ocenění
Zlatá koruna společnosti motivuje
a podporuje jejich zdravý souboj.
Vítězem je poté vždy klient.
Mohlo by se zdát, že Zlatá koruna je v mnohém podobná, ne-li
stejná jako OVB Vstřícná banka.
A do jisté míry to také platí. Bylo
by ale chybou tato dvě strategická
partnerství zaměňovat, nebo dokonce spojovat. Mají sice společné
charakteristiky a také cíl je stejný
– podpora proklientského prostředí na bankovním a finančním trhu
v České republice. Ale zatímco
Zlatá koruna se zaměřuje na tlak
směrem k produktům, jejich ceně
a kvalitě, OVB Vstřícná banka je
spíše věcí postoje a chování bank
ke svým klientům. Společně tak
tvoří specifickou synergickou
„údernou sílu“ a OVB jako dlouhodobý partner se může na těchto
aktivitách podílet.
13
1|11
OVB info
TEXT: Mgr. Jaroslava Matoušková | FOTO: Profimedia, archiv OVB
OVB Web
s lidskou
tváří
14
2|09
Může mít web lidskou tvář? Asi ne takovou, jak si lze z tohoto trochu zavádějícího názvu
představit. Může být ale webem vstřícným ke svým uživatelům, webem s lidským rozměrem.
Právě to je směr, kterým jsme se vydali při přípravě změn internetové prezentace společnosti.
OVB stojí na lidech. A to se musí projevit také v podobě jeho internetových stránek.
Úprava internetových stránek
na adrese www.ovb.cz vede nejen
k jejich zatraktivnění, ale také
mění celou jejich filozofii. Oblast
webových prezentací se stále
velmi rychle vyvíjí, a proto jsme
se rozhodli postupně naši inter-
obecně kladl důraz spíše na korporátní hledisko, společnost se dnes
výrazně posunula. Mohou za to
různé sociální sítě, internetový svět
je dnes prostě výrazně jiný než ten,
který známe právě z doby přede
dvěma roky.
OVB má ve svých řadách mnoho
jedinečných osobností, které
svým příběhem tvoří úspěch celé
společnosti v České republice.
Právě na nich budou nové stránky
do velké míry postaveny.
netovou prezentaci také měnit,
modernizovat, a přitom také zcela
přeměnit její strategii, která první
zásadní proměnou prošla již v roce
2008. Zatímco dříve se na internetu
OVB má ve svých řadách mnoho jedinečných osobností, které
svým příběhem tvoří úspěch celé
společnosti v České republice.
Právě na nich budou nové stránky
do velké míry postaveny.
Chceme zdůraznit, že OVB
stojí na lidech. Na různých
tvářích, konkrétních spolupracovnících, které ale sjednocují
stejné hodnoty a vize. Proto
je nový web založený na profilech a názorech osobností
z OVB Allfinanz, a. s., a to
nejen spolupracovníků, ale také
z řad zajímavých klientů. Návštěvník nového webu tak už
nebude získávat povědomí
o společnosti a jejích hodnotách formou „neosobního sdělení“, ale naopak
díky osobním vzkazům
lidí uvnitř OVB. Tím ukážeme veřejnosti, v čem
se odlišujeme od ostatních
finančně poradenských společností na trhu.
Vytvořili jsme nové sekce –
Náš přístup/Naše hodnoty/Naše
aktivity/Naše osobnosti a úplně
nové záhlaví stránek, kde zemští
ředitelé ve formátu flash animace
představují vlastní vnímání hodnot
OVB Allfinanz. Sekce Náš přístup
obsahuje stručný text, jak OVB
funguje a jakou formou přináší
lidem přidanou
hodnotu, čím se
liší od ostatních
společností fungujících ve stejné
oblasti zájmu.
Výrazným doplňkem jsou krátká
videa natočená se
zemskými řediteli, kteří definují
Hodnoty, které sdílíme, působí
ve prospěch klienta, definují
férovost spolupráce a odstraňují
obavy z neznalosti.
o jejich aktivitách, plánech a zkušenostech s OVB. Rovněž v této sekci
připravujeme krátké rozhovory
se spolupracovníky o jejich práci,
vztahu ke klientovi a vnímání
našich hodnot.
Kromě změny v grafice a filozofii
se inovované webové stránky
OVB Allfinanz dočkají také dalších
technických vylepšení a přibudou na nich různé nástroje, které
budou široce využitelné nejen pro
spolupracovníky a finanční poradce, ale také pro klienty OVB. Nově
se tak na stránkách www.ovb.cz
začnou objevovat takzvané interaktivní kalkulátory, statistiky vývoje
trhu v České republice a trendy či
analýzy Analytického centra OVB.
Stránky tak již nebudou sloužit jen
jako informační zdroj o společnosti
a jejích aktivitách, ale také o trhu,
na kterém působí. Jsme přesvědčeni, že v následujících měsících
se tak stránky OVB mohou stát
jedním z důležitých informačních
užívání finančních produktů nebo
při podpisu smluv.
Kromě toho se ale internetová
prezentace OVB i nadále soustředí
také na sociální sítě. Na Facebooku
má společnost již více než tisíc fanoušků a jejich počet rychle narůstá. Daří se to také díky pravidelné
aktualizaci stránek, kam přibývají
zajímavá fakta, články nebo fotografie. Ostatně nové webové stránky počítají také se silnějším propojením se sociálními sítěmi. Jde nám
o interaktivitu a o komunikaci.
Dnešní internet již není jednosměrným komunikačním tokem, ale
oboustrannou dálnicí, kde probíhá
vzájemná výměna poznatků, informací a sdělení. I my s tím musíme
počítat a s našimi spolupracovníky
či klienty prostřednictvím tohoto
nového fenoménu spolupracovat.
Kompletní redesign internetových stránek www.ovb.cz by měl
být podle plánu dokončen do konce roku. Nicméně ani tím úpravy
15
1|11
jednotlivě náš přístup.
Sekce Naše hodnoty seznamuje
opět prostřednictvím zemských
ředitelů návštěvníka s firemními
hodnotami: „Jak to vidím já“, či
„Co pro mě osobně tato hodnota
znamená, jak ji naplňuji, jak ji
ve své práci vnímám.“
Sekce Naše aktivity pro
změnu seznamuje návštěvníky webu s aktivitami
OVB Allfinanz v oblasti
CSR.
V sekci Naše
osobnosti najde
návštěvník stránek rozhovory
se zajímavými klienty
OVB
zdrojů pro všechny, kdo se zajímají o finanční služby a produkty
a o finanční trh v České republice
obecně.
V rámci pokračování projektů
na podporu zlepšení finanční
gramotnosti v České republice
připravujeme do stránek OVB
implementaci slovníčku pojmů
a termínů z bankovního a finančního sektoru. Dnešní svět
vyžaduje schopnost, nebo lépe
řečeno umění najít to, co potřebuji. A zdrojem hledání je nejčastěji
právě internet. Proto předpokládáme, že interaktivní slovníček
pojmů může našim klientům
a široké veřejnosti obecně pomoci
vyvarovat se různých chyb při vy­
a změny končit definitivně nebudou. Internet je opravdu neskutečně živý, a tak předpokládáme, že
práce na internetových stránkách
neskončí vlastně nikdy.
OVB info
TEXT: Ing. Eva Poláchová| FOTO: archiv VŠFS
Spolupráce s VŠFS
– potenciál pro další rozvoj
struktur i jednotlivce
16
1|11
OVB Allfinanz se
1. 1. 2011 stala hlavním
partnerem Vysoké školy
finanční a správní.
Obsah spolupráce je
velmi široký, zahrnuje
jak oblast vzdělávání
našich spolupracovníků,
tak i participaci
na vzdělávání studentů
této vysoké školy. Projekt
velmi úzce navazuje
na marketingovou
a komunikační strategii
OVB a je plně v souladu
s naším hodnotovým
managementem.
Oblasti
spolupráce
V
zdělávání našich
spolupracovníků
P
articipace na vzdělávání
studentů
V
ŠFS prostřednictvím
grantů na studentské
práce
Job days a Job points
P
ořádání odborných
seminářů
a panelových diskusí
P
R a marketingové
aktivity
S
polupráci OVB Allfinanz
a VŠFS lze rozdělit na pět
základních oblastí. Ta první velmi
úzce navazuje na skutečnost, že
se Vysoká škola finanční a správní
chce v budoucnosti jako akreditovaný orgán podílet na budoucím
systému vzdělávání, který bude
vycházet ze standardů odborné
způsobilosti pro finanční poradce. To znamená, že nám VŠFS
ušila na míru vzdělávací cyklus,
který má spoustu výhod. Měl
by odpovídat tomu, co se velmi
pravděpodobně stane odbornými
standardy vzdělávání pro finanční
poradce, alespoň podle toho, jak
se k nám zatím dostávají informace z přípravy těchto pravidel. To
znamená, že systém vzdělávání
zahrnuje jednak obecné dovednosti a znalosti finančního trhu,
jednak také znalosti čistě oborové.
Specialitou na tomto systému
vzdělávání je to, že Vysoká škola
finanční a správní akreditovala
svůj systém vzdělávání na Ministerstvu školství jako rekvalifikační
kurz, což je skvělá příležitost
a v této chvíli i tržní výhoda. Absolvent tohoto dvousemestrálního
studia má navíc možnost započítat
si je v rámci řádného budoucího
studia na Vysoké škole finanční
a správní. Vzdělávací program,
který se nazývá Finanční univerzita OVB, je tedy akreditovaný kurz
na Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy ČR. Jeho hlavním
cílem je poskytnout absolventům
ucelený soubor znalostí a dovedností v oblasti finančního
poradenství, který reflektuje
podmínky na českém trhu.
Obecně lze říci, že se absolvent
programu umí orientovat v základních finančních produktech,
projevuje zájem o potřeby klienta,
se kterým je pravidelně v kontaktu, monitoruje změny v životě
klienta i změny na finančním
trhu, navrhuje mu optimální řešení, umí reagovat na jeho námitky
a asertivně řešit případné problémy. To ale stále není všechno.
Absolvent programu totiž velmi
profesionálně zajišťuje i následný
servis pro klienta, prezentuje mu
finanční produkty, orientuje se
v aktuálním ekonomickém a společenském dění, efektivně finančně
uvažuje a rozhoduje se. Kreativní
schopnosti a znalosti psychologie prodeje využívá v praxi, při
jednání s klientem, dokáže také
plánovat a efektivně řídit svůj čas.
Absolvent programu zná problematiku rodinných financí a finanční analýzu, základy práva a právní
základy finančních služeb, problematiku bankovnictví a bankovních
i úvěrových obchodů, finanční
trhy – v ČR i mezinárodní, proces
finančního plánování, principy
a aspekty finančního řízení, daňový systém v ČR, základní pojmy
z oblasti pojišťovnictví, systém
a strukturu pojistných produktů.
Navíc ještě dodržuje etický kodex
finančního poradce, umí používat
podpůrné nástroje finančního
poradce, ovládá umění efektivní
komunikace a vyjednávání, zná
význam podnikové kultury a její
vliv na dosahování cílů a v neposlední řadě základní pravidla
společenského styku.
Vzdělávací program Finanční
univerzita OVB, který je koncipován pro finanční specialisty
a nastaven tak, aby kombinoval
odborné předměty a soft skills,
je rozložen do 32 výukových dní
během 2 semestrů. Zakončení
programu je podmíněno úspěšností v každém testu po absolvování všech modulů a úspěšnou
obhajobou písemné práce před
komisí.
Zapojení studentů
Finanční univerzita OVB je
vzdělávací cyklus, který má
spoustu výhod.
Tato spolupráce není ale jen jednosměrná, zaměřuje se i na účast
studentů Vysoké školy finanční
a správní na systému vzdělávání
a na učebních programech. Ve spolupráci s našimi produktovými
partnery vyhlásila VŠFS finanční
granty na studentské práce, ať
už magisterské, nebo bakalářské.
Jedná se celkem o osm témat, která 17
plně korespondují s předmětem
1|11
naší činnosti. Témata zahrnují
například přehled pojistného trhu
v oblasti pojištění osob v ČR a v Evropě s důrazem na trendy v oblasti
rezervotvorného a čistě rizikového
životního pojištění, přehled úvěrových produktů v ČR a v Evropě,
trendy a vliv světové finanční krize
na tento segment finančního
trhu. Nechybí ani přehled produktů v oblasti financování bydlení
v ČR, Evropě a ve světě, přehled
produktů stavebního spoření,
vývoj státní podpory v místním
i v evropském kontextu (produkty, distribuce, legislativa, využití
v penzijním systému v rámci zemí
střední Evropy). Dalším okruhem informací jsou ty z oblasti
penzijního připojištění, týkající se
například demografického vývoje
18 a penzijní reformy v ČR, v Evropě
i ve světě, různých penzijních
1|11 systémů v Evropě. Samozřejmostí
je přehled investičních nástrojů
pro segment drobných investorů
(legislativní rámec poskytovaných
služeb, dopad světové finanční
krize na tento segment, trendy
v distribuci finančních produktů
v ČR, Evropě a ve světě a dopady
legislativních změn dohledových
orgánů ČR v činnosti společností
zabývajících se finančním poradenstvím pracujících systémem
strukturálního prodeje a jejich implementace (v letech 2000–2010).
Job days
Přímou podporou pro spolupracovníky OVB je třetí oblast – tedy
účast na Job days a zřízení Job
pointů v budovách školy. V únoru
letošního roku se konal historicky
první Job day na Vysoké škole
finanční a správní, na kterém se
mimo OVB prezentovaly další
firmy, které nabízely budoucí profesní uplatnění studentům. Součástí tohoto veletrhu pracovních
příležitostí byla naše prezentace
před téměř 150 studenty a následně prezentace naší společnosti
u stánku OVB, na kterém se účastnili i nominovaní zástupci struktur
OVB, kteří tak získali potenciální
zájemce o profesi finančního
poradce. Následně budou fungovat
v budovách školy (Praha, Most
a Kladno) konzultační hodiny
pro naše spolupracovníky s cílem
prezentovat naši společnost a získat tak přímé kontakty na naše
budoucí spolupracovníky.
Odborné semináře
Další oblastí je pořádání odborných seminářů, konferencí
a panelových diskusí. Je velmi
pravděpodobné, že se ve chvíli,
kdy čtete tento článek, již konala
první konference na téma penzijní
reformy (východiska, vládní návrhy
a role finančního poradce, možnosti kapitálových trhů) za účasti
renomovaných odborníků jak z oblasti ekonomické, tak univerzitní,
samozřejmě za přítomnosti nejen
studentů Vysoké školy finanční
a správní, ale i našich spolupracovníků. Již teď se plánují a nejpozději
na podzim se budou konat další
konference a panelové diskuse,
tentokrát se zaměřením na otázky
asset managementu a investování,
jako moderního nástroje spoření
a akumulace kapitálu.
Marketing
Poslední, velmi širokou oblastí
je komunikace a marketing. Tato
oblast zahrnuje vzájemné umístění
log VŠFS a OVB Allfinanz na stránky partnera s přímým prolinkem
či odborné komentáře a výstupy
z konferencí pořádaných VŠFS.
Dále bude VŠFS poskytovat OVB
prostor ve školním časopise Xadonia pravidelně ve všech vydáních,
stejně jako prostor v publikacích
vydaných nakladatelstvím a vydavatelstvím VŠFS na témata přímo
související s finančním poradenstvím, resp. s produkty v retailovém segmentu. VŠFS poskytne
OVB Journalu odborné články pro
rubriku analýzy. Chceme spolupracovat i v oblasti komunikačních
průzkumů, přičemž první se konal
u příležitosti Job day v únoru
letošního roku. Samozřejmostí je
vizualizace partnerství v prostorách školy, odborné praxe a stáže
studentů v OVB, oslovení studentů s nabídkou produktů OVB,
patronát na soutěži GMC Euromanager a účast na akcích VŠFS,
například na reprezentačním plese
této vysoké školy, který se konal
v lednu letošního roku a kterého se
účastnili i spolupracovníci OVB.
Spolupráce OVB a Vysoké školy finanční a správní si tedy klade za cíl
nejen propojit obchodní činnosti,
praxi a terciální sféru školství, ale
nabízí velký potenciál v oblasti
vzdělávání a samozřejmě i v oblasti
náborové. Díky spolupráci s Vysokou školou finanční a správní, kde
studuje zhruba 5,5 tisíce lidí, můžeme alespoň částečně podchytit širokou základnu mladých, kteří velmi
pravděpodobně aspirují na místa
v pojišťovnách a bankách, třeba
vstoupí do politiky a budou udávat
směr naší ekonomice a finančnímu
trhu anebo se stanou samostatnými
podnikateli v našich řadách. Je
jen na nás, jakým způsobem tuto
možnost využijeme.
O VŠFS
VŠFS se sídlem v Praze je první
soukromá ekonomická univerzita v České republice. Na českém
edukačním trhu působí již deset
let a je lídrem českého trhu
soukromých vysokých škol jak
počtem studentů, šíří a kvalitou
studijních programů, oborů
i směrů, tak i vysokou kvalifikací
pedagogického sboru. Poskytuje
všechny stupně vysokoškolského vzdělání: bakalářské (titul
Bc.), navazující magisterské
(titul Ing. a Mgr.) a doktorské
vzdělání (titul Ph.D.). Ve spolupráci s City University of Seattle
z USA dále nabízí a organizuje
celosvětově uznávané manažerské studium MBA v anglickém
jazyce. Počet zapsaných studentů na VŠFS je téměř 5,5 tisíce
studentů.
Životní pojištění
ING Smart
Chytře odráŽí
vaše potřeby
ká
S
t
ě
á d ěNí
v
o
N
Išt
j
o
p
přI
1
1
0
2
Trvalé následky úrazu s progresivním plněním
nezbyTné léčení úrazu s progresí za hospiTalizaci
› 10% bonus za bezeškodní průběh při sjednání připojištění nezbytného léčení úrazu
› 10% sleva na pojistném při sjednání obou nových připojištění
› neomezený počet diagnóz
› dvojnásobné plnění v případě trvalého následku v obličeji
v prodeji od 17. 4. 2011.
Ž I VOT N Í P OJ IŠTĚN Í
W W W. I N G .C Z
844 444 480
cesta vzhůru
Nově povýšení
manažeři v OVB
Povýšení v období 11. 8. 2010 – 18. 2. 2011
Ing. Zoubek Martin
regionální ředitel RD ▶ zemský ředitel LD
(SLD Ing. Dita Slezáková)
20
1|11
Saic Petr
oblastní ředitel BD ▶ regionální ředitel RD
(LD Ing. Martin Zoubek)
Hlousek Jan
oblastní ředitel BD ▶ regionální ředitel RD
(LD Ing. Martin Zoubek)
Molnár Pavel
oblastní vedoucí BL ▶ oblastní ředitel BD
(LD Ing. Martin Zoubek)
Gajda Jan
oblastní vedoucí BL ▶ oblastní ředitel BD
(SSLD PhDr. Hana Slezáková)
Palička Marek
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SSLD Ing. Miroslav Žemlička)
Mareš Jiří
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Ing. Martin Zoubek)
Bc. Bubáková Kamila
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Ing. Martin Zoubek)
Šimon Josef
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SSLD Mgr. Pavel Slezák)
21
1|11
Bc. Ebrle Milan
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SLD Petr Křen)
Bc. Michalička Jan
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Mgr. Miloslav Horký)
Kozubík Vlastimil
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SSLD PhDr. Hana Slezáková)
Kolínská Věra
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SSLD Ing. Miroslav Žemlička)
cesta vzhůru
Mikšíčková Eva
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SSLD Ing. Miroslav Žemlička)
Němeček Jan
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Ing. Martin Zoubek)
22
1|11
Mgr. Machálek Dušan
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SSLD PhDr. Hana Slezáková)
Bc. Žáková Lenka
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Ing. Martin Zoubek)
Onderka Radim
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SSLD PhDr. Hana Slezáková)
Bc. Sládek Maxim
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Ing. Martin Zoubek)
Šimek Zdeněk
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Mgr. Miloslav Horký)
Zasadilová Aneta
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Ing. Martin Zoubek)
Dvořák Aleš
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Ing. Martin Zoubek)
23
1|11
Novotný Radek
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Ing. Martin Zoubek)
Šesták Ondřej
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Ing. Martin Zoubek)
Lučivňáková Zuzana
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Dana Benáčková)
Míková Marcela
obchodní vedoucí GST▶ oblastní vedoucí BL
(SLD Petr Křen)
Roztočil Jan
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Ing. Martin Zoubek)
cesta vzhůru
Nově povýšení spolupracovníci
na pozici GST
Povýšení v období 11. 8. 2010 – 18. 2. 2011
LD Dana Benáčková
Biksey Kateryna
reprezentant
➔
GST
Mgr. Brejchová Hana
reprezentant
➔
GST
Fejtová Lucie
reprezentant
➔
GST
Ing. Holubová Hana
reprezentant
➔
GST
Kepičová Barbora DiS.
reprezentant
➔
GST
Linhart Jaromír
reprezentant
➔
GST
Novák Tomáš
reprezentant
➔
GST
Vontszemüová Světluše
reprezentant
➔
GST
LD Petr Havel
Patková Lenka
reprezentant
➔
GST
24
1|11
LD Pavel Horák
SSLD Petr Mucha
JežPetr
reprezentant
➔
GST
SLD Ing. Dita Slezáková
Aberl Marek
reprezentant
➔
GST
Bartuška Miroslav
reprezentant
➔
GST
Duffek Vojtěch
reprezentant
➔
GST
Dvořák Jan
reprezentant
➔
GST
Ing. Krejčí Jan
reprezentant
➔
GST
Prause Tomáš
reprezentant
➔
GST
Tláskal Jan
reprezentant
➔
GST
Hajdari Petrit
reprezentant
➔
GST
Janků Petra
reprezentant
➔
GST
Ing. Malotin Jan
reprezentant
➔
GST
Gajdová Kristýna
reprezentant
➔
GST
Paldus Lukáš
reprezentant
➔
GST
Hermann Pavel
reprezentant
➔
GST
Placek Václav
reprezentant
➔
GST
Mgr. Chmelíček František
reprezentant
➔
GST
Ing. Wessely Přemysl
reprezentant
➔
GST
Trejbalová Eliška
reprezentant
➔
GST
LD Mgr. Miloslav Horký
SSLD PhDr. Hana Slezáková
SSLD Mgr. Pavel Slezák
Bíbová Petra
reprezentant
➔
GST
Mgr. Beran Petr
reprezentant
➔
GST
Draxalová Vlasta
reprezentant
➔
GST
Musil Tomáš
reprezentant
➔
GST
Lněničková Alena
reprezentant
➔
GST
Skála Dalibor
reprezentant
➔
GST
Novák Václav
reprezentant
➔
GST
Ing. Skučková Hana
reprezentant
➔
GST
Šolcová Kateřina
reprezentant
➔
GST
Vichrová Hana
reprezentant
➔
GST
SLD Petr Křen
ČekalováPetra
reprezentant
➔
GST
Ing. Vít Martin
reprezentant
➔
GST
Votava Vojtěch
reprezentant
➔
GST
SLD Ing. Miroslav Šafr
Král Martin
reprezentant
➔
GST
Purmová Hana
reprezentant
➔
GST
LD Ing. Martin Zoubek
Babor Dominik
reprezentant
➔
GST
Ing. Bareš Libor
reprezentant
➔
GST
Blatný Matěj
reprezentant
➔
GST
Brejcha Martin
reprezentant
➔
GST
Břečka Miroslav
reprezentant
➔
GST
Čeněk Jan
reprezentant
➔
GST
Dejmal Martin
reprezentant
➔
GST
Dlesková Romana
reprezentant
➔
GST
Ing. Fejfarová Milena
reprezentant
➔
GST
Holub Lukáš
reprezentant
➔
GST
Honka Ondřej
reprezentant
➔
GST
Horák Vojtěch
reprezentant
➔
GST
Hrstka Marek
reprezentant
➔
GST
Hruška Pavel
reprezentant
➔
GST
Chlebuš Jan
reprezentant
➔
GST
Chmelíková Barbora
reprezentant
➔
GST
Jakeš Roman
reprezentant
➔
GST
Jirásek Jakub
reprezentant
➔
GST
Jirásek Šimon
reprezentant
➔
GST
Kavka Ondřej
reprezentant
➔
GST
Keller Antonín
reprezentant
➔
GST
Kellovský Tomáš
reprezentant
➔
GST
Kisý Tomáš
reprezentant
➔
GST
Klíchová Jitka
reprezentant
➔
GST
Klimeš Jiří
reprezentant
➔
GST
Kolář Matěj
reprezentant
➔
GST
Koman Ondřej
reprezentant
➔
GST
Kopečný Jan
reprezentant
➔
GST
Korbel Lukáš
reprezentant
➔
GST
Koubová Kateřina
reprezentant
➔
GST
Kovář Jakub
reprezentant
➔
GST
Bc. Krudencová Jana
reprezentant
➔
GST
Křída Petr
reprezentant
➔
GST
Kučera Jakub
reprezentant
➔
GST
Lenz Jindřich
reprezentant
➔
GST
Lorenc Tomáš
reprezentant
➔
GST
Losserová Monika
reprezentant
➔
GST
Lukeš Tomáš
reprezentant
➔
GST
Ing. Lyakhovich Sergey
reprezentant
➔
GST
Mauer Zdeněk
reprezentant
➔
GST
Mikšík Radek
reprezentant
➔
GST
MoravecTomáš
reprezentant
➔
GST
Bc. Müller Ota
reprezentant
➔
GST
Nováček Petr
reprezentant
➔
GST
Paulová Petra
reprezentant
➔
GST
Pauš Stanislav
reprezentant
➔
GST
Pavlosek Vladimír
reprezentant
➔
GST
Pišťáček Roman
reprezentant
➔
GST
Pokorný Rudolf
reprezentant
➔
GST
Bc. Potužníková Lenka
reprezentant
➔
GST
Raba Daniel
reprezentant
➔
GST
Rezek Radim
reprezentant
➔
GST
Řádek Stanislav
reprezentant
➔
GST
Sádlo Pavel
reprezentant
➔
GST
Slavík Michal
reprezentant
➔
GST
25
Staněk Dominik
reprezentant
➔
GST
1|11
Svoboda Jiří
reprezentant
➔
GST
Svoboda Jiří
reprezentant
➔
GST
Bc. Ščislák Daniel
reprezentant
➔
GST
Škorpil Jakub
reprezentant
➔
GST
Šrejma Petr
reprezentant
➔
GST
Trávník Adam
reprezentant
➔
GST
Tsekova Iliyana
reprezentant
➔
GST
Ulvr Matěj
reprezentant
➔
GST
Vinšová Zuzana
reprezentant
➔
GST
Vitásek Jaromír
reprezentant
➔
GST
Vltavský Tomáš
reprezentant
➔
GST
Žákovský Jan
reprezentant
➔
GST
Žipaj Michal
reprezentant
➔
GST
SSLD ing. Miroslav Žemlička
Dvořáková Alena
reprezentant
➔
GST
Ing. et Ing. Netuka Petr
reprezentant
➔
GST
RNDr. Přikryl Tomáš
reprezentant
➔
GST
Splítek Josef
reprezentant
➔
GST
Voith Oldřich
reprezentant
➔
GST
Vostrčil Václav
reprezentant
➔
GST
aplaus
Představujeme spolupracovníky
Anna Mitrengová
reprezentantka
(SSLD Josef Čihák)
26
1|11
Datum narození: 23. 5. 1985
Znamení (a jak se toto znamení případně
projevuje ve vaší povaze): Blíženec – stále
musím něco měnit, nemám ráda stereotyp.
Stav: Svobodná.
Děti: Žádné.
Původní povolání: Student VUT v Brně.
V OVB od: Roku 2007.
Proč pracujete pro OVB: Líbí se mi práce
s lidmi, časová flexibilita a jistota, že člověk
neupadne do stereotypu.
První klient: Přítel.
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: Kontaktování klientů, reakce na jejich námitky.
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc
ceníte: Takového, který přinese uznání z řad
klientů a kvalitní doporučení.
Jakými hlavními zásadami se v práci řídíte: Když to nejde tak, musí to jít jinak.
Čeho byste chtěla v rámci OVB dosáhnout: Širokého týmu spolupracovníků, díky
jejichž práci si OVB vybuduje punc kvalitní
a spolehlivé péče o klienty.
Koníčky: Sport, hudba, kvalitní filmy, cestování…
Na co byste se nejraději nechala pozvat:
Na příjemně strávený večer se svými přáteli.
Na které místo na světě byste se ráda
podívala: Kamkoli, kde je odlišná kultura
a teplo.
Oblíbená historická postava: Jára Cimrman.
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: Největší
vliv měli určitě rodiče a sestra.
Životní krédo: Je jich víc – např. „Kdo chce,
hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody,“
nebo „Nenadávej na zrcadlo, když máš křivou
hubu.“
Ing. Ester Jakubková
obchodní vedoucí
(LD Petr Havel)
Datum narození: 10. 5. 1981
Znamení (a jak se toto znamení případně
projevuje ve vaší povaze): Býk, nikdy se
nevzdávám.
Stav: Svobodná.
Děti: Žádné.
Původní povolání: Studentka VŠE.
V OVB od: Prosince 2002.
Proč pracujete pro OVB: Naplňuje mě, že
mohu lidem pomáhat a že mají z mé práce
radost a pracují se mnou dlouhodobě, díky
svému podnikání jsem poznala a poznávám
spoustu skvělých přátel.
První klient: Sedmdesátiletá paní, tenkrát
majitelka nájemního bytu, poradenství
na prodej jednorázové investice v hodnotě
10 000 korun trvalo od 9.00 ráno do 22.hod
večer, spotřebovala jsem jeden celý OVB blok.
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: Získávání klientů, začínala jsem podnikat v Praze,
ale pocházím z malé vesničky Lubná u Rakovníka. V Praze jsem znala mimo spolužáků
z VŠE pouze dva lidi.
Kterého pracovního úspěchu si nejvíce
ceníte: Nejlépe podnikatelsky vnímám rok
2010, který pro mě znamenal zdvojnásobení
obratu oproti roku předchozímu, a to zejména ve vlastním výkonu.
Jakými hlavními zásadami se v práci řídíte: Při jakékoli přípravě konceptu pro své klienty musím před prezentací mít pocit radosti
a na klienta ho přenést, aby se na schůzku se
mnou těšil.
Čeho byste chtěla v rámci OVB dosáhnout: Chci neustále rozšiřovat tým spokojených spolupracovníků. V rámci OVB budu
usilovat o to, abych patřila k tak úspěšným
lidem, jako je můj oblastní ředitel pan Pavel
Bezouška a zemský ředitel pan Petr Havel.
Koníčky: Účetnictví, psaní na PC a zdokonalování své rychlosti, stálé studium nových
produktů.
Na co byste se nejraději nechala pozvat: Na vyhlídkový let malým sportovním
letadlem.
Na které místo na světě byste se ráda
podívala: Na Mauricius.
Oblíbená historická postava: Kleopatra.
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: Můj zemský ředitel Petr Havel a oblastní ředitel Pavel
Bezouška.
Životní krédo: Život je jako akciový trh, jeho
propady jsou předpokladem k růstu.
Josef Šimon
oblastní vedoucí
(SSLD Pavel Slezák)
Datum narození: 3. 6. 1985
Znamení (a jak se toto znamení případně
projevuje ve vaší povaze): Blíženci.
Stav: Zatím svobodný…
Děti: Zatím žádné…
Původní povolání: Student konzervatoře.
V OVB od: 1. 6. 2006.
Proč pracujete pro OVB: Peníze, kariéra,
úspěch.
První klient: Kamarád ze základní školy.
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší:
Získat základní pracovní návyky (pravidelná, systematická aktivita) a překonat první
neúspěchy.
Kterého pracovního úspěchu si nejvíce
ceníte: Povýšení svých zatím dvou spolupracovníků do pozice GST.
Jakými hlavními zásadami se v práci řídíte: Nikdy nebýt moc spokojený s výsledkem,
kterého jsem v danou chvíli dosáhl.
Čeho byste chtěl v rámci OVB dosáhnout:
Minimálně pozice LD a pak je to k rentě
blízko.
Koníčky: Podnikání s OVB, hra na trombon
a baskřídlovku, dechová hudba, jízda na kole,
tenis, squash.
Na co byste se nejraději nechal pozvat:
Na všechno co teče.
Na které místo na světě byste se rád
podíval: Florida, USA…
Oblíbená historická postava: Václav Klaus.
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: Babička
z tátovy strany.
Životní krédo: Sláb jen ten, kdo ztratil
v sebe víru.
Martina Malá
oblastní vedoucí
(LD Miloslav Horký)
Datum narození: 28. 11. 1974
Znamení (a jak se toto znamení případně
projevuje ve vaší povaze): Střelec. Jsem
optimistka, idealistka, společenská. Zákazy
a příkazy na mě neplatí. Nemám ráda, když
na mě někdo křičí. Mám ráda volnost.
Stav: Rozvedená.
Děti: Dcera Kristýna, 10 let, a syn Kryštof, 2
roky.
Původní povolání: Práce v oddělení exportu
a logistiky.
V OVB od: Lehce od 2001 (dceři bylo 8
měsíců).
Proč pracujete pro OVB: Protože jsem
poznala, že největší zoufalství, jak přijít k penězům, je nechat se zaměstnat.
První klient: Švagrová.
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: Určitě
strach z odmítnutí a později jsem zjistila, že
to byl i strach z úspěchu, ale ani jeden strach
už se mě dnes netýká.
Kterého pracovního úspěchu si nejvíce
ceníte: Momentálně si cením dynamiky
rozvoje našeho úžasného pracovního týmu
v uplynulém roce.
Jakými hlavními zásadami se v práci řídíte: Plánování času, průběžná rozpracovanost,
neustálá kontrola.
Čeho byste chtěla v rámci OVB dosáhnout: Vybudovat tým úspěšného zemského
ředitelství, a jakmile pro to budou vytvořeny
podmínky, také vykročit s některými kolegy
z týmu za podnikáním do Ruska.
Koníčky: Volejbal, tenis.
Na co byste se nejraději nechala pozvat:
Momentálně na relaxační víkend bez rodiny.
Na které místo na světě byste se ráda
podívala: Je spousta krásných míst a nejen
ve světě, záleží na tom, s kým tam jedete a co
od toho očekáváte…
Oblíbená historická postava: Karel IV.
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: Moje děti
a současný životní partner.
Životní krédo: Životní bitvy nevyhrávají vždy
jen ti nejsilnější nebo nejrychlejší, dříve nebo
později ti, kdo vyhrají, jsou ti, kdo si myslí, že
na to mají…hubu.
Michal Gaňa
oblastní vedoucí
(SSLD Hana Slezáková)
Datum narození: 25. 3. 1974
Znamení (a jak se toto znamení případně
projevuje ve vaší povaze): Beran – mám rád
důraznost i tvrdost, ale nejvíce mě baví dávat
do všeho emoce. Otec je Slovák od Žiliny,
takže, když se to spojí... Ještě, že mám vedle
sebe skvělou manželku…
Stav: Ženatý.
Děti: Dcera Natálie 7 let, syn Lukáš 4 roky.
Původní povolání: Umělecký vedoucí
orchestru.
V OVB od: Osobně od 2. 11. 2007, s manželkou již asi deset let.
Proč pracujete pro OVB: Je to naplnění
mých představ o ideálním spojení svobody,
seberealizace, práce a kamarádství.
První klient: Rodiče.
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: Poznání, že nikdo, nikdy a nic za mne neudělá…
U nás totiž nikdo nepodnikal a musel jsem se
naučit vytrvalosti a vnitřní disciplíně.
Kterého pracovního úspěchu si nejvíce
ceníte: Samozřejmě současné pozice. Je to
paráda, když víte, že si volno můžete s rodinou užít naplno!
Jakými hlavními zásadami se v práci
řídíte: Naslouchat všem a všude. Nesnáším
šlendrián a lenost. Zrušil bych televizi, a to
bychom se měli…
Čeho byste chtěl v rámci OVB dosáhnout:
Skvělého týmu lidí, kteří budou chtít převálcovat konkurenci. A samozřejmě SSLD…
Koníčky: Nyní již muzika, cyklistika, obecně
sport, cestování…
Na co byste se nejraději nechal pozvat:
Na koncert kapely Pink Floyd – ale to už asi
jen tak nepůjde…
Na které místo na světě byste se rád podíval: Bhútán – otázka je, jestli bych takovou
nadmořskou výšku udýchal…
Oblíbená historická postava: Obdivuji
historii spíše po architektonické stránce. Chci
vlastnit nějaký takový historický dům.
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: Manželka
(jak jinak...)
Životní krédo: Skromnost, pokora, také
cílevědomost a vytrvalost, to je můj recept
na úspěch.
Daniel Voňka
oblastní vedoucí
(LD Pavel Horák)
Datum narození: 25. 11. 1984
Znamení (a jak se toto znamení případně
projevuje ve vaší povaze): Střelec – myslím,
že jsem cílevědomý a pozitivně smýšlející,
mám rád svobodu a to je asi i důvod proč
jsem se v OVB našel.
Stav: Svobodný.
Děti: Syn Tadeášek.
Původní povolání: student
V OVB od: Února 2007.
Proč pracujete pro OVB: Mám rád lidi
a práci, která dává smysl. Dnes už je to můj
životní styl a kdo může říci, že jeho práce je
zároveň koníčkem?
První klient: Kamarád.
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: Kontaktování klientů a nedůvěra rodičů.
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc
ceníte: Cením si každého sebemenšího
pracovního úspěchu, protože každý z nich je
krokem ke splnění mých cílů.
Jakými hlavními zásadami se v práci
řídíte: Myslím, že když člověk něco chce, tak
si za tím musí jít.
Čeho byste chtěl v rámci OVB dosáhnout:
Odpověď je na snadě, samozřejmě úspěšné
LD a potom jenom sbírat ESka.
Koníčky: OVB, fotbal, hokej, rybaření, cestování, pivo s přáteli.
Na které místo na světě byste se rád podíval: Těžká otázka, takových míst je spousta.
Jeden z mých snů je procestovat svět.
Oblíbená historická postava: Žádná mě
zrovna nenapadá.
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: Zcela
určitě to v životě byl můj děda a po pracovní
stránce to jsou moji nadřízení.
Životní krédo: Osud není dílem náhody – osud je záležitostí volby. Není to věc,
na kterou by se dalo čekat – člověk jí musí
dosáhnout.
27
1|11
aplaus
Petr Jež
obchodní vedoucí
(SSLD Petr Mucha)
Odon Myslivec
obchodní vedoucí
(LD Dana Benáčková)
28
1|11
Datum narození: 14. 11. 1964
Znamení (a jak se toto znamení případně
projevuje ve vaší povaze): Štír
Stav: Šťastně ženatý.
Děti: Lenka 17 let, Tonda 19 let, Petr 21 let –
také spolupracuje s OVB.
Původní povolání: Obchodní náměstek.
V OVB od: Aktivně podnikám od roku 2007,
t. j. počátek užší spolupráce se zemským
ředitelstvím.
Proč pracujete pro OVB: Na začátku to
byla zvědavost, poté dobrý pocit z pomoci
klientům, vlastní realizace a v posledním roce
vize spojená s heslem: Když znáš svůj cíl,
vychutnáš si i cestu.
První klient: Soused.
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: Pocit,
že chci lidem pomoci, a někteří se tomu
brání.
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc ceníte: Vybudování současného týmu, na který
se mohu spolehnout, a společně si užíváme
cestu k našim cílům. ‚Převálcování‘ dvou
silných konkurenčních společností v regionu.
Díky dodržování naší základní filozofie „klient
jako zdroj našich příjmů se musí mít dobře“
jsme uspěli a jejich zástupci zde již prakticky
nepůsobí.
Jakými hlavními zásadami se v práci
řídíte: Dělám vše pro to, abych se mohl vždy
podívat zpříma do očí jak svým spolupracovníkům, tak klientům.
Čeho byste chtěl v rámci OVB dosáhnout:
Vybudování zemského ředitelství v Sokolově
se začleněním současného týmu.
Koníčky: „Šutrologie”, takže mineralogie
a paleontologie, spojené s cestováním a objevováním nového.
Na co byste se nejraději nechal pozvat:
Na let stíhačkou.
Na které místo na světě byste se rád
podíval: Na Velkou čínskou zeď.
Oblíbená historická postava: Nenapadá
mě žádná.
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: Život
sám.
Životní krédo: Jak se bumerang hodí, tak se
i vrátí.
Datum narození: 26. 3. 1979
Znamení (a jak se toto znamení případně
projevuje ve vaší povaze): Beran. Znamení
Berana vyniká v přátelství, umějí strhnout
druhé k výkonům, mají smysl pro fair play,
rychlé rozhodování, mají rádi svobodu a nezávislost. V OVB vše potřebné.
Stav: Ženatý.
Děti: Tři holčičky – Kristýnka, Karolínka, Klárka (to aby se to nepletlo).
Původní povolání: Předák – logistika.
V OVB od: 8. 10. 2009.
Proč pracujete pro OVB: Vždy jsem měl
velké sny a chtěl jsem být úspěšný, abych
mohl pomáhat ostatním. Myšlenka OVB se
mi líbila ihned a po prezentaci kariérového
plánu bylo jasné, že vše v této společnosti
můžu zrealizovat.
První klient: Můj dlouholetý kamarád, který
byl tak nadšený, že se mnou uzavřel snad vše,
co mohl, a dnes tuto práci dělá také.
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší:
Vzít odpovědnost do svých rukou, vymazat
zaměstnanecké myšlení, naučit se plánovat
si svůj čas, a jelikož jsem Beran, tak začít
poslouchat i ostatní.
Kterého pracovního úspěchu si nejvíce
ceníte: Doufám, že ten mě ještě čeká… Samozřejmě, tuto práci děláme pro naše klienty,
proto každý spokojený klient představuje
v naší práci úspěch.
Jakými hlavními zásadami se v práci
řídíte: Být upřímný a poctivý, k sobě, klientům, týmu a partnerům. Vytvářet si nové cíle
a pomáhat ostatním k jejich úspěchům.
Čeho byste chtěl v rámci OVB dosáhnout:
To, co zažíváme v OVB, nikdy v práci člověk
nezažije. Máme skvělý tým plný kamarádů,
kteří nám vždy pomůžou a s kterými nám
je skvěle. Proto bych si přál, aby to byl tým
zemských ředitelů.
Koníčky: V současné době moje práce
a rodina.
Na co byste se nejraději nechal pozvat:
Na skleničku s Robertem T. Kiyosakim nebo
Warrenem Buffettem.
Na které místo na světě byste se rád
podíval: Já bych volil rodinnou cestu kolem
světa (a samozřejmě pokud by jelo i pár
kamarádů…).
Oblíbená historická postava: Je jich hodně,
ale například Johanka z Arku nebo pan Tomáš
Baťa.
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: Manželka,
rodina, kamarádi, spisovatel Robert T. Kiyosaki, dokument The Secret.
Životní krédo: Neúspěchy existují pouze
pro toho, kdo se vzdává. Aby člověk dosáhl
toho, co je možné, musí usilovat o to, co je
nemožné.
Věra Bábíčková
oblastní ředitelka
(SSLD Miroslav Žemlička)
Datum narození: 29. 8., rok nerozhoduje,
důležité je chtění.
Znamení (a jak se toto znamení případně
projevuje ve vaší povaze): Znamení Panny
přináší zvídavost a hloubavost. Zaměření
na informace praktické, realistické a racionálně zhodnotitelné. Panny jsou tolerantní, často
kritizují a pomáhají. To vše jsem si přinesla
do podnikání a neustále se s tím peru.
Stav: Vdaná.
Děti: Syn a moje vnoučata.
Původní povolání: Ekonomka.
V OVB od: 15. 3. 1995.
Proč pracujete pro OVB: Hledala jsem svobodu v komunikaci s těmi, co chtějí pracovat
a něco dokázat.
První klient: Moje kamarádka, která po představení firmy řekla: „To je zajímavé, choď
tam.“
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: Nic se
mi nezdálo těžké. Líbilo se mi organizovat lidem školení, setkávání a přístup k zajímavým
informacím. Viděli, že jsem šťastná a nadšená, byli zvědaví a chtěli to také.
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc
ceníte: Povýšení na BL. To byl mezník, který
s sebou přinesl hodně úspěchů a poznání.
V té době jsem už přesvědčila i rodinu, že
mé podnikání má smysl a přináší své ovoce.
Do té doby říkali, jo, naše máma něco dělá.
Jakými hlavními zásadami se v práci řídíte: Pracovat s radostí. Pomáhat všem okolo
sebe. Museli jsme se poprat i s neúspěchy.
Ale podnikání v týmu je jako vysokohorský
výšlap a na takové cestě procházíte údolími,
čekají vás osvěžující potůčky a těžko průlezné
soutěsky.
Čeho byste chtěla v rámci OVB dosáhnout: Chtěla bych, abychom stále s radostí
pokračovali v cestě k úspěchu, hlavně pro
své spolupracovníky. Také proto, že filozofie
naší činnosti je pro všechny otevřená a vytváří
možnosti, kde se mohou realizovat.
Koníčky: OVB, vnoučata, cestování, zahrada.
Na co byste se nejraději nechala pozvat:
Na oslavu povýšení své BL.
Na které místo na světě byste se ráda
podívala: Do Tibetu.
Oblíbená historická postava: Mám ráda
životopisy malířů a hudebních skladatelů.
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: Moje
babička, která si mě ve svých dvaapadesáti
letech vzala a vychovala mě. Vštěpovala mi,
že nic v životě není zadarmo.
Životní krédo: Život není to, co máme, ani
to, co bychom chtěli mít, ale to, co vydržíme.
Musíme se však dokázat rozhodnout v pravý
okamžik a udělat to.
Ing. Petra Voráčková
obchodní vedoucí
(SLD Dita Slezáková)
Datum narození: 2. 4. 1983
Znamení (a jak se toto znamení případně projevuje ve vaší
povaze): Beran – jsem typický
tvrdohlavý beran se všemi klady
i zápory.
Stav: Svobodná (zatím).
Děti: Žádné (zatím).
Původní povolání: Ekonomická ředitelka v menší stavební
firmě.
V OVB od: Července 2008.
Proč pracujete pro OVB:
Protože si mohu dělat věci
po svém a nikdo mi nevelí, je tu
parta skvělých lidí, rozvíjím svou
osobnost, přijdu si na vysoké
výdělky, nemusím vstávat v šest
ráno…
První klient: Rodina, přátelé.
Co bylo v začátcích u OVB
nejtěžší: Uvědomit si, že
podnikám, a nastavit si vlastní
pracovní režim.
Kterého pracovního úspěchu
si nejvíc ceníte: Množství
spokojených klientů a loajálních
kolegů.
Jakými hlavními zásadami
se v práci řídíte: Když se chce,
všechno jde!
Čeho byste chtěla v rámci
OVB dosáhnout: Velké prosperující a spokojené firmy.
Koníčky: Tanec, kolečkové
brusle, odpočívání na slunci.
Na co byste se nejraději
nechala pozvat: Úplně nejraději na procházku lesem nebo
na hezký film.
Na které místo na světě byste se ráda podívala: Na Nový
Zéland.
Oblíbená historická postava:
Leonardo da Vinci.
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: Rodina.
Životní krédo: Když člověk
něco opravdu chce, tak to
dostane!!!
Tomáš Vltavský
obchodní vedoucí
(LD Martin Zoubek)
Datum narození: 12. 2. 1986
Znamení (a jak se toto znamení případně projevuje ve vaší
povaze): Vodnář.
Stav: Svobodný.
Děti: Zatím nemám.
Původní povolání: Pracoval
jsem v cestovním ruchu, nicméně jsem stále studentem VŠ.
V OVB od: Února 2010.
Proč pracujete pro OVB: Přišel jsem si splnit své sny tím, že
plním sny ostatních lidí. Navíc
bych nikde jinde nenašel tak
skvělý a přátelský kolektiv.
První klient: Nejlepší kamarád.
Co bylo v začátcích u OVB
nejtěžší: Donutit sám sebe
zvednout telefon a oslovit prvního klienta a spolupracovníka.
Kterého pracovního úspěchu
si nejvíce ceníte: Na takové
hodnocení jsem tu moc krátkou
dobu. Doufám, že ty největší
úspěchy mě teprve čekají.
Jakými hlavními zásadami se
v práci řídíte: Nejdřív práce,
potom zábava.
Čeho byste chtěl v rámci
OVB dosáhnout: Přivést sebe
a co nejvíce svých spolupracovníků na pozici zemského
ředitele.
Koníčky: Fotbal, squash, rychlá
auta, dobré jídlo.
Na co byste se nejraději
nechal pozvat: Jako každý
správný Čech mám rád pivo.
Na které místo na světě
byste se rád podíval: Plánuji
procestovat celý svět, ale nevím,
kde začít.
Oblíbená historická postava:
Henry Ford.
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: Samozřejmě rodiče a v poslední době mnoho úspěšných
kolegů z OVB.
Životní krédo: Jaký si to uděláš, takový to máš…
Bc. Petr Nádvorník
obchodní vedoucí
(SLD Miroslav Šafr)
Datum narození: 1. 8. 1987
Znamení (a jak se toto znamení případně projevuje ve vaší
povaze): Lev – ctižádostivý,
extrovert, člověk vyhledávající
společnost.
Stav: Svobodný.
Děti: Nemám.
Původní povolání: Stále i současné – student VŠE.
V OVB od: Ledna 2008.
Proč pracujete pro OVB: Parta
lidí, svoboda, nezávislost, pomoc ostatním. Jo a baví mě to.
První klient: Mámina kamarádka.
Co bylo v začátcích u OVB
nejtěžší: Vybudovat si klientelu
a tým spolupracovníků ve městě, kde nikoho neznám. A taky
si zvyknout na to, být ve všem
důsledný.
Kterého pracovního úspěchu
si nejvíce ceníte: Toho, že
mám kolem sebe tým fajn lidí,
kteří se chtějí pořád zlepšovat
a jsou pro mě inspirací.
Jakými hlavními zásadami
se v práci řídíte: Když něco
dělám, tak naplno, a totéž chci
po ostatních. Dále také férovost,
upřímnost, jednání na rovinu.
Čeho byste chtěl v rámci
OVB dosáhnout: Dohrát hru
až do konce a pomoci k tomu
i lidem v týmu.
Koníčky: Fotbal, tenis, filmy,
jídlo, nicnedělání, sem tam
dobrá knížka.
Na co byste se nejraději
nechal pozvat: Na finále mistrovství světa ve fotbale.
Na které místo na světě
byste se rád podíval: Cesta
křížem krážem Amerikou.
Oblíbená historická postava:
Nemám.
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: Rodiče a přítelkyně.
Životní krédo: Hlavně se
z toho nepo… (Ivan Hlinka).
Bc. Milan Ebrle
oblastní vedoucí
(SLD Petr Křen)
Datum narození: 30. 11. 1974
Znamení (a jak se toto znamení případně projevuje ve vaší
povaze): Střelec.
Stav: Ženatý.
Děti: V očekávání.
Původní povolání: Realitní
makléř.
V OVB od: Července 2008.
Proč pracujete pro OVB:
Protože to tak vnitřně cítím.
První klient: Já.
Co bylo v začátcích u OVB
nejtěžší: Mé druhé já.
Kterého pracovního úspěchu
si nejvíce ceníte: Mého týmu.
Jakými hlavními zásadami se
v práci řídíte: Osobní síla je
to, co vede člověka k úspěchu
tehdy, kdy mu jeho myšlenky
říkají, že je poražen.
Čeho byste chtěl v rámci
OVB dosáhnout: Toho, co si
zasloužím.
Koníčky: Astronomie, sport,
knihy, zahrada, hudba.
Na co byste se nejraději nechal pozvat: Na průlet černou
dírou.
Na které místo na světě
byste se rád podíval: Tam,
kde se čas a prostor střetávají
s oblohou v zem.
Oblíbená historická postava:
Leonardo da Vinci.
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: Minulé životy, rodiče, osud,
vesmír, mé druhé já.
Životní krédo: Osud míchá
karty, my hrajeme.
29
1|11
OVB info
Právní změny v roce 2010
TEXT: JUDr. Bronislava Wlasáková| FOTO: archiv OVB
30
1|11
Rok 2010 byl pro
oblast finančního
poradenství rokem
příprav na aplikování
výkladů zákonných
ustanovení a doporučení,
které zákony s určitým
zpožděním doprovázejí.
Aplikace zákona v praxi je
jedna z nejnáročnějších
činností ve složitém
prostředí zákonů
tvořených zákonodárci.
Nyní se podívejme na to,
jak se rok 2010 vyvíjel
z pohledu legislativy.
Z
měny, které se v sektoru
finančního poradenství projevily, nastaly až ve druhé polovině
roku 2010. V rámci dohledu došlo
v tomto období k personálním
a organizačním změnám. Česká
národní banka jako centrální orgán
supervize nad finančním trhem
byla personálně posílena, a tím jí
bylo umožněno zvýšit její dohledovou činnost.
Pravomoci ČNB
Konkrétně Česká národní banka
dohlíží na dodržování zákonných
povinností a pravidel pro sektory
pojišťovnictví, kapitálové trhy
(investice), penzijní připojištění
i bankovní sektor. Tento krok je jistě ku prospěchu fungování celého
finančního trhu. V rámci výše uvedeného má Česká národní banka
širokou škálu pravomocí. Zejména
smí dle zákona o státní kontrole
zjišťovat konkrétní skutečnosti,
zkoumat veškeré okolnosti poskytnutí produktu a ověřovat si vše
také za osobní přítomnosti klienta,
jemuž byl produkt zprostředkován.
Její pravomoci se týkají i kontroly
způsobu vzdělávání a předávání informací spolupracovníkům v rámci
strukturálního prodeje.
Co to pro nás znamená
Na základě výše uvedeného
proběhly ve druhé polovině roku
výklady zákonných ustanovení,
které vedou ke zpřísnění pravidel v oblasti pojištění. Veškerých
diskusí a připomínkových řízení
se OVB aktivně účastnila společně
s USF. Výsledkem bylo, že z většiny
původně zamýšlených úprav bylo
ze strany příslušné sekce České
národní banky upuštěno, respektive naše podněty byly shledány
odůvodněnými a nosnými. Přesto
jsme v září 2010 zaznamenali zcela
zásadní změny v oblasti pojištění, které přineslo Úřední sdělení
vydané ve Věstníku České národní
banky dne 3. 9. 2010. V rámci tohoto sdělení došlo k upřesnění některých dosud vágně stanovených
definicí, dále toto Úřední sdělení
stanovilo, jak bude Česká národní
banka přistupovat k posuzování,
zda byl, či nebyl dodržen zákon
a jím uložené povinnosti.
Co tedy přináší toto úřední
sdělení? Definuje přípravné
práce, odbornou péči, rozvádí,
jaké informace mají být klientovi
poskytnuty, a zabývá se analýzou
produktů poskytovanou klientovi.
Odbornou péčí, která je zákonem
vyžadována, se dle výkladového
stanoviska České národní banky
rozumí, že každý z pojišťovacích
zprostředkovatelů bude dodržovat
při zprostředkování pojištění takový postup, při němž bude chránit
zájmy klienta (spotřebitele), neposkytne mu neoprávněnou výhodu
a musí dbát na kvalifikovaný výkon
činnosti jako profesionála v oboru
pojištění. Závěrem k pojmu
odborné péče vyplývajícím z výše
uvedeného úředního sdělení je,
že Česká národní banka považuje
za jednání s vynaložením odborné
péče jednání kvalifikované, čestné,
odpovědné a spravedlivé, které je
za všech okolností vždy v nejlepším
zájmu klientů.
Klient v první řadě
Dalším významným pojmem,
který je rozvinut v tomto úředním
sdělení, je formulace Poznej svého
klienta. Tím je myšleno, že každý
pojišťovací zprostředkovatel je před
uzavřením jakékoli pojistné smlouvy povinen zaznamenat požadavky
a potřeby klienta související se sjednávaným pojištěním a také důvody,
na kterých zakládá své doporučení
pro výběr produktu. Získávané
údaje a celá komunikace s klientem
před uzavřením příslušné pojistné
smlouvy závisí vždy na složitosti
a struktuře daného produktu. Doporučení je pojišťovací zprostředkovatel povinen učinit na základě
informací poskytnutých klientem
a v závislosti na charakteru produktu, tj. s ohledem na konkrétní individuální situaci klienta. Při jednání
by měl poznat i klientovy znalosti
a zkušenosti v příslušné oblasti,
a toto rovněž zohlednit při volbě
doporučení. Je nutné pro produkt
s nižší transparentností struktury
klást větší důraz na poskytnutí
informací a na pečlivé vysvětlení,
tj. vynaložení vysoké míry odborné
péče a zohlednění zájmů klienta,
což je klíčové zejména u pojistných
produktů s investiční složkou. Míra
vynaložení odborné péče a pečlivé
zohlednění zájmů klienta jsou přímo úměrné složitosti struktury produktu a rizikům, která s ním jsou
či mohou být spojena. Povinností
pojišťovacího zprostředkovatele je
výše uvedený proces zprostředkování zaznamenat a uchovat jej v trvalé formě. Tento záznam je jedním
z nástrojů dohledu České národní
banky, kterým může pojišťovací
zprostředkovatel v případě potřeby
prokázat, že jednal vůči klientovi
s odbornou péčí. Je tedy nutné,
aby byl tento záznam zpracován
pečlivě a kvalitně. Navíc pojišťovací
zprostředkovatel sdělí na žádost
klienta způsob svého odměňování,
dále také, že nesmí poskytovat
neúplné, nepřesné a nejasné údaje,
ani zamlčet údaje o charakteru
a vlastnostech poskytovaných
služeb. Absence kteréhokoli z výše
uvedených bodů a nedodržení odborné péče je jednáním v rozporu
s těmito zákonnými povinnostmi
a může být považováno za nekalou
obchodní praktiku, respektive
jako klamavé jednání. Jak je z výše
uvedeného patrné, je nezbytné
vést o jednání s klientem podrobný
záznam.
Jen s náležitým osvědčením
Posledním, avšak velmi důležitým institutem řešeným tímto
úředním sdělením jsou přípravné
práce, kterými se rozumí jakékoli
činnosti přípravného charakteru,
vací zprostředkovatelé využívali
k některým činnostem osoby, které
neměly příslušné registrace, tj. neměly osvědčení o zápisu do registru
pojišťovacích zprostředkovatelů
a dle zjištění České národní banky
prováděly tyto osoby výše zmíněné
přípravné práce. Česká národní
banka považuje využívání osob
bez vydaného osvědčení o zápisu
za porušení povinnosti výkonu
zprostředkovatelské činnosti
v pojišťovnictví s odbornou péčí,
protože z §3 a §4 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích (zák.
č. 38/2004 Sb.) plyne, že činnost
vedoucí k uzavření smlouvy (byť by
nedošlo k jejímu uzavření), musí
vykonávat pouze osoba zapsaná
do registru. V důsledku toho bylo
nutno upravit proces tzv. tipaře,
snížení jeho provize a kompletní
proškolení všech spolupracovníků
na pozici GST a výše, aby rozdíly
v procesu byly vysvětleny všem
vedoucím spolupracovníkům,
kteří tyto detaily potřebují ke své
každodenní práci, a mohli se jimi
při jednání náležitě řídit v rámci
ochrany zájmů klientů.
Míra vynaložení odborné péče
a pečlivé zohlednění zájmů klienta
jsou přímo úměrné složitosti
struktury produktu a rizikům,
která s ním jsou či mohou být
spojena.
které přímo či nepřímo směřují k uzavření pojistné smlouvy
a vyžadují odbornost, kvalifikované
znalosti a provádí je podnikatel
za účelem vytvoření zisku. Jsou to
činnosti, které se vážou na následné sjednání smlouvy. Přípravnými
pracemi nejsou činnosti směřující
vůči neurčitému okruhu osob, administrativní činnost ani činnosti,
při kterých nedochází k jednání se
zájemcem o pojištění, které zavazuje pojišťovacího zprostředkovatele
nebo pojišťovnu. Česká národní
banka se setkala s tím, že pojišťo-
Nové povinnosti při poskytování úvěrů
Další velkou změnou, která se
datuje do druhé poloviny loňského
roku, je nový zákon č. 145/2010
Sb., zákon o spotřebitelském úvěru
(„SÚ“), kterým se mění a stanovují
nová pravidla v oblasti SÚ, ve snaze posílit postavení klienta. Nová
právní úprava se vztahuje na úvěry s celkovou výší od 5000 Kč
do 1 880 000 Kč. Z působnosti tohoto zákona jsou vyloučeny úvěry
poskytnuté pro účely financování
bydlení a zajištěné zástavním prá-
31
1|11
vem k nemovitosti. Zákon ukládá
poskytovatelům úvěrů rozsáhlé
informační povinnosti v souvislosti
s uzavíráním uvěrových smluv
a zavádí nové povinnosti odborného posouzení bonity spotřebitele.
Umožňuje odstoupení od smlouvy
o úvěru do 14 dnů od data uzavření
této smlouvy ze strany klienta. Přijetím Zákona dochází též ke změně
živnostenského zákona. Poskytování SÚ je považováno za podnikatelskou činnost spadající pod skupinu
živností vázaných („Poskytování
nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“). V důsledku
navrhované změny živnostenského
zákona vzniká poskytovatelům
spotřebitelských úvěrů povinnost,
aby nejpozději do 31. prosince 2011
(12měsíční přechodná lhůta) upravili své zakladatelské dokumenty
a dále splnili veškeré podmínky
z této změny vyplývající ve smyslu
živnostenského zákona, a to včetně
zajištění odborné způsobilosti
kvalifikovaným zástupcem poskytovatele. Po 1. 1. 2011 si každý
nový spolupracovník musí rovnou
zažádat o zápis živnosti vázané
k „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“.
Tyto změny se dotknou většiny
spolupracovníků naší společnosti,
ale i společnosti samotné. O všech
změnách v legislativě vás informujeme průběžně prostřednictvím vašich privátních boxů nebo
prostřednictvím myOVB Portálu,
případně se důležité informace dozvíte na poradách vašich struktur
od nadřízených. V případě potřeby
doplňujících informací či právních
konzultací můžete kdykoli kontaktovat právní oddělení centrály
OVB Allfinanz, a. s.
OVB info
TEXT: JUDr. Bronislava Wlasáková| FOTO: archiv OVB
Právní oddělení
a oddělení Compliance
Právní oddělení
společnosti
OVB Allfinanz, a. s., tvoří
tříčlenný tým. Součástí
zajištění právního servisu
společnosti je také
zajištění výkonu funkce
Compliance. Naplnění
činnosti Compliance je
povinností stanovenou
na základě zákona
a ve společnosti OVB tuto
činnost zastřešuje Chief
Compliance Officer.
32
1|11
K
aždý z našich spolupracovníků je povinen dodržovat
spoustu právních předpisů, které
stanovují značné množství povinností. Jedná se o zákony, vyhlášky,
ale i například úřední sdělení
vydávané Českou národní bankou. Všechny tyto změny a nová
jí zaslouženého odpočinku, právní
oddělení se snaží proniknout
prostřednictvím analýz právního
stavu spletitou sítí právních předpisů a vytvořit co nejefektivnější
postupy, jak tyto změny aplikovat
do praxe. Taktéž spolupracujeme
s analytickým oddělením a publi-
V rámci Právního oddělení funguje
také institut označovaný jako
Compliance.
pravidla jsou čím dál složitější
a přibývají stále větší rychlostí,
jsou stále méně přehledné a je
stále náročnější se v nich orientovat, nicméně i tak všechna platí
pro každého stejně. Tato skutečnost přináší poznání, že ačkoli
jsou naši spolupracovníci vázáni
právními předpisy, není v moci
žádného z nich, aby se v nich
fundovaně orientoval. Právě proto
je zde právní oddělení. Zatímco
naši spolupracovníci rozvíjejí své
obchodní aktivity, školí, vzdělávají
se, věnují se náboru nebo si užíva-
kujeme tyto změny v co nejpřijatelnější formě na Analytickém
webu a myOVB Portálu.
V rámci Právního oddělení funguje také institut označovaný jako
Compliance. Vzhledem k tomu, že
neexistuje adekvátní český ekvivalent, je potřeba blíže vysvětlit jeho
činnost. Každý subjekt působící
na finančním trhu je povinen dodržovat všechny zákonné předpisy
a jednotlivé povinnosti a pravidla
jimi stanovená implementovat
do vnitřních předpisů, stanovit
kontrolní mechanismy pro jejich
dodržování a vést záznamy o provedených kontrolách, o uložených
nápravných opatřeních a zkontrolovat provedení uložených nápravných opatření, v případě potřeby
uložit sankci a vést o ní záznam.
To platí i pro OVB Allfinanz, a. s.,
a všechny její spolupracovníky,
proto máme Compliance, který
tuto činnost provádí. Compliance
je tedy garantem implementace
zákonných povinností a pravidel
do všech činností společnosti
a stanovení kontrolních mechanismů, je tu pro vás v případě,
kdy se nevyhnete zahájení státní
kontroly nebo správního řízení,
případně jakémukoli jinému střetu či kontaktu se státní autoritou.
Compliance v takovém případě
ve spolupráci s právním týmem
vytvoří z dostupných dokumentů dokument o prováděných
kontrolních činnostech, a to tak,
abyste i v takových případech byli
schopni své postavení a postupy
obhájit.
Právní oddělení a výkon funkce
Compliance jsou v naší společnosti plně orientovány na ochranu
našich spolupracovníků a maximálně se podřizují jejich potřebám.
Compliance
Funkci Chief Compliance Officer
vykonává JUDr. Bronislava Wlasáková, která zároveň zastřešuje i veškeré
ostatní činnosti a chod právního
oddělení. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde
získala i titul doktorky práv. Poté, co
si krátce vyzkoušela dráhu v justici,
věnuje se již šestým rokem právu,
zejména právním odvětvím finančního trhu, v soukromé sféře. Po asi
roce působení ve společnosti přijala
v únoru 2010 i funkci Compliance.
Tým právního oddělení tvoří dále
Mgr. et Mgr. Jakub Pok a Mgr. Philipp Chizzola. Mgr. Pok se věnuje
kompletnímu zajištění právního
servisu, zabývá se zejména smlouvami s třetími osobami a dodavateli,
právním stanoviskům a také otázkám procesního práva, tj. soudním
sporům, výzvám, atd. Mgr. Chizzola
spolupracuje s JUDr. Wlasákovou
a Mgr. Pokem, dále jeho činnost
spočívá i v pozici Compliance
Officer juniora, jeho odpovědností je
především kontrola smluv nad 500
BJ. Z hlediska práva jsou jeho náplní
smlouvy s třetími osobami, stanoviska a odpovědi na otázky našich
spolupracovníků týkající se smlouvy
o obchodním zastoupení.
představuje se
Věra Zámečníková
I pro mě se „pohádka”
stala skutečností…
TEXT: Věra Zámečníková|foto: Robert Benoni, archiv OVB
K
do za to může? Moje spolužačka, se kterou
jsem studovala v jedné třídě na pedagogické škole v Karlových Varech – nynější
zemská ředitelka Dana Benáčková. Po maturitě
jsme obě pracovaly ve školství, občas jsme se
potkávaly na různých kulturních akcích nebo
na plesech. Ovšem jedno setkání na nejrušnější
křižovatce ve městě se mi stalo osudovým. Dana
mě oslovila a nabídla mi změnu: „Věruš, chtěla
bych, abys pracovala v mojí firmě. Budeš lidem
radit, co s penězi, a někdo jiný tě za to bude
34 dobře platit! Přijeď devatenáctého března v pět
hodin do Základní školy v Toužimi a poslechni
1|11 si další informace.“
Můj manžel Josef pracoval v nejznámějším karlovarském podniku, kde bylo zvykem
‚Josefa‘ řádně oslavit. Já chtěla na INFO – Pepča
chtěl svoji oslavu. Co teď? Říká se, že nic není
náhoda. Oslavu tenkrát z praktických důvodů
přeložili na konec týdne a já s Pepčou jsme se
vydali na INFO do Toužimi. Tam se nás Mirek
Žemlička zeptal: „Máte rádi pohádky?“ Kdo by
neměl rád pohádky s dobrým koncem? A pak
padaly otázky: „Přejete si úspěch? Přejete si peníze? Přejete si, aby si vás lidi vážili? Co byste si
přáli? Kolik by to stálo peněz? Jak dlouho na to
budete vydělávat, když nic nezměníte?“
Ani za sto padesát let nebudu mít na lepší bydlení, auta a cestování dostatek peněz,
pokud neučiním změnu. Všechno se mi honilo
hlavou. Představovala jsem si, jak budu jednou
bohatou babičkou, která rozmazluje sebe i celou
rodinku. V tu chvíli už pro mě existovala pouze
jediná možnost – změna. Po dvaceti letech jsem
ukončila pracovní poměr ve školství a za podpory manžela i dětí jsem ‚odřízla větev‘, na které
jsem dosud seděla. Začala jsem pracovat, školit,
budovat si svůj tým. A tak se i pro mě díky
dlouhodobé spolupráci s OVB moje ‚pohádka‘
stala skutečností!
Mám kolem sebe bezva tým spolupracovníků
(viz foto). Některým stačilo ukázat cestu a jsou
velmi úspěšní. Člověk sám zmůže jen velmi
málo. S týmem je práce radostnější, efektivnější. Těším se z každého setkání s nimi. Ráda
na nich pozoruji změny v myšlení a jednání.
Nenechte si ani vy ukrást svůj sen. Všichni
jsme stvořeni pro úspěch! Cením si firemního
zázemí naší zemské ředitelky. Kdyby nebylo
její osoby, čekala bych nyní, jaký mi vyměří
důchod. Velmi si vážím soukromí – zázemí
mého manžela, mých dětí, Petry a Radka, mých
rodičů a brášky Péti. Užívám si totiž nové role
babičky – mám ročního vnoučka Maxe. Je pro
mě studnicí energie a radosti. Snažím se radost
a cit dát do každého dne. S manželem velebíme
svoji vysněnou ‚haciendu‘ a rádi cestujeme.
Právě jsme se před pár týdny vrátili z Thajska.
A zas mám z čeho rozdávat! Vždyť paprsek toho
vnitřního sluníčka zahřeje každého. Nežeňte se
bezhlavě s klapkami na očích k vysněnému cíli.
Vychutnejte si tu cestu, dejte šanci každičkému
dni, aby byl tím nejkrásnějším!
Pioneer – zajištěný 2018
– rozvíjející se trhy
Upisovací období: 1. 4. – 31. 5. 2011
Také si myslíte, že rozvíjející se trhy mají zajímavý potenciál,
ale zároveň se obáváte rizika investování do tohoto regionu?
Princip zajištění
Pak je pro vás vhodným řešením Pioneer – zajištěný 2018 –
rozvíjející se trhy. Díky novému zajištěnému fondu Pioneer
nyní můžete své portfolio rozložit do vybraných perspektivních zemí tohoto regionu, a tím se podílet na jejich růstu. Vaše investice přitom bude stoprocentně zajištěna.
Vaše investice je zajištěna na 100 % v době splatnosti, a to
v případě standardních tržních podmínek. Fond disponuje i tzv. autocall mechanismem. Pokud počáteční hodnota fondu vzroste o 20 %, bude fond předčasně ukončen
a zhodnocené investice budou vyplaceny podílníkům.
→ vysoký potenciál rozvíjejících se trhů
→ 100% zajištění měnového rizika
→ vstupní investice od 5 000 Kč
→ investice v české koruně
→ možnost podílové listy kdykoli odprodat
→ splatnost: 1. 6. 2018
Název fondu Pioneer – zajištěný 2018 – rozvíjející se trhy je jeho zkráceným názvem. Název fondu podle statutu je Pioneer – zajištěný 2018 – rozvíjející se trhy, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond.
Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.
Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo
jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se mohou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik
a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedeno na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf. Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších
poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu). Dříve než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem, který lze také získat zdarma v sídle
společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 313 663, 800 118 844.
infolinka: 800 118 844
www.pioneer.cz
den s
Lukáš Lichtenberk
TEXT: Roman Peterka, FOTO: Jan Zavřel
V
prostorách oblastního vedení OVB
ve druhém patře domu ve Francouzské ulici
v Praze to hučí jako v úle. Trochu to tu vypadá
jako v univerzitním campusu mezi přednáškami – hloučky mladých lidí, většinou ještě
požívajících statutu vysokoškolského studenta, diskutují na recepci, někteří cosi „datlují“
do notebooku, jiní míří na školení, které právě
začíná v jedné ze zasedacích místností. Moje
prvotní domněnka, že tento ruch je známkou
toho, že oblastní vedoucí Lukáš Lichtenberk pořádá masový nábor nových spolupracovníků, se
však velmi záhy ukazuje jako mylná. „Toto jsou
z devadesáti procent stávající spolupracovníci,
noví zájemci o práci začnou přicházet až zhruba
za hodinu,“ uvádí mě oblastní vedoucí Lukáš
Lichtenberk do reality.
Rušný provoz, který mě upoutal při příchodu, je tu poměrně běžný. „Nemám zatím žádné
jiné pobočky, takže toto je naše jediná základna,
36 kde se všichni setkáváme – struktura tohoto
oblastního vedení čítá v téhle chvíli zhruba čtyři
1|11 stovky lidí,“ říká Lukáš Lichtenberk. Masové
nábory nepořádá, zároveň ale dává šanci každému, kdo projeví o spolupráci zájem, ukázat,
co umí. „Nevyvěšuji inzeráty, nepořádám žádné
náborové akce zaměřené na lidi tzv. „z ulice“.
Každý nově příchozí zájemce o práci je známý
či kamarád někoho, kdo už u nás pracuje,“
vysvětluje Lukáš Lichtenberk. On sám od po-
10.30
čátku buduje svou firmu na základě dlouhodobých přátelských vztahů – její nejužší vedení
tvoří spolu s Lukášem Lichtenberkem pětice
jeho nejlepších kamarádů, se kterými se zná
už patnáct let. „Když mi můj spolupracovník
přivede nového člověka s tím, že je to např. jeho
spolužák ze školy a rád by s ním spolupracoval,
bylo by mi hloupé mu jen na základě prvního
dojmu toto jeho přání zamítnout. U nás dostane
šanci každý – ne každý se ale samozřejmě
osvědčí,“ dodává.
Sám se dostal k práci u OVB podobně. Krátce
po dokončení bakalářského studia na Vysoké
škole finanční a správní ho oslovil kamarád
s tím, že jeho známý rozjíždí v Praze kanceláře zaměřené na finanční poradenství. „Oním
známým mého kamaráda byl Martin Zoubek,“
vzpomíná Lukáš Lichtenberk. „Byl jsem za tu
příležitost velice vděčný, protože jsem začal dálkově magisterské studium, zároveň jsem už nějakou dobu sháněl marně práci a jak jsem rychle
zjistil, coby absolvent bez praxe jsem nebyl pro
potenciálního zaměstnavatele zajímavý,“ vypráví
Lukáš. Přitom přistupoval k hledání práce, jak
sám říká, až překvapivě pokorně. „Nemyslel
jsem si, že když mám vysokou, svět přede mnou
padne na kolena. Byl jsem ochoten vzít téměř
cokoli, za téměř jakékoli peníze, abych měl
možnost realizovat se a získat praxi. Byl jsem
smířen s tím, že dokud nebudu mít praxi, budu
„Nejsem ranní ptáče“
12.15
Do kanceláře Lukáš Lichtenberk doráží obvykle mezi půl jedenáctou a jedenáctou
dopoledne. Nejdříve vyřídí e-maily a další denní agendu, aby se mohl věnovat
tomu, co ho zajímá nejvíce – komunikaci se svými spolupracovníky a práci s novými lidmi.
muset, obrazně řečeno, mazat bagety,“ říká.
Prvním klientem se stala jeho bývalá spolužačka ze základní školy, se kterou se náhodou
setkal i při studiu na vysoké škole. Když začal
pracovat u OVB, zamířil za ní ani ne tak jako
za potenciálním klientem, jako spíš za „pokusným králíkem“. „Chtěl jsem si na ní jen
vyzkoušet finanční analýzu v praxi – potřeboval
jsem, aby si mě poslechla a řekla mi, co si o tom
myslí,“ vzpomíná Lukáš. Nakonec se z této
známé stal jeho první klient. „Ani nevím, zda
to bylo tím, že ji má prezentace tak přesvědčila,
nebo že jsem byl tak špatný, že jí mně bylo líto,“
směje se Lukáš. Přes „začátečnické období“
se ale přenesl poměrně rychle. „V září 2008
jsem nastoupil k OVB, a díky dobrému vedení
Martina Zoubka, který mi ukázal tu správnou
cestu, jsem byl už v květnu 2009 na první
pozici – GST, rok nato jsem měl za sebou další
postup a od 1. května jsem na pozici oblastního
vedoucího,“ rekapituluje Lukáš svou dosavadní
kariéru. Ani v dalším postupu se nechce nijak
držet zpátky. „K prvnímu srpnu mám v plánu
postup na pozici regionálního ředitele a během
dalších dvou let bych se chtěl dopracovat k pozici oblastního ředitele,“ prozrazuje.
Volného času na mimopracovní aktivity tak
moc nezbývá, ale občas se najít musí. Třeba
na hokej, kterému se Lukáš věnoval na profesionální úrovni téměř dvacet let. „Pak jsem
ale v osmnácti pochopil, že další Jágr ze mě
nebude. Dneska si zajdu zahrát o víkendu –
v průměru jednou za čtrnáct dní,“ dodává.
Nedostatek času se projevuje i v soukromém
životě, naštěstí má tolerantní partnerku. „Sama
také pracuje v OVB, takže chápe, co tato práce
obnáší,“ říká Lukáš.
„Firmou žijeme i při obědě“
Při pracovním obědě s členy nejužšího vedení oblastního vedení řeší nejen aktuální provozní
záležitosti, ale i otázky dalšího směřování firmy.
„Většinu pracovního času mi zabere
komunikace s mými spolupracovníky“
14.00
„Abych mohl školit jiné, musím si
stále udržovat aktuální znalosti“
15.10
Velkou část svého pracovního času věnuje Lukáš Lichtenberk zaškolování nových
a rozvoji stávajících spolupracovníků. Musí si proto stále udržovat velmi dobré povědomí
o aktuální nabídce finančních produktů, přestože na přímou práci s klienty už mu dnes
nezbývá čas.
37
1|11
Po obědě pro Lukáše pokračuje maraton schůzek a konzultací se spolupracovníky.
17.20
21.00
„V práci zůstávám dlouho
do večera“
„S kolegy z managementu se známe
dlouhá léta, společné podnikání nám
přátelství nenarušilo“
Porady vedení probíhají v přátelské atmosféře – i když se třeba zrovna řeší vážné provozní záležitosti.
Domů se Lukáš Lichtenberk obyvkle nedostane před půl desátou večer.
Ale nevadí mu to. Patří k těm šťastným lidem, pro něž je jejich práce
zároveň koníčkem.
motivace
TEXT: Zdeněk Soudný| FOTO: Profimedia
Město slunce, krásy
a luxusu
38
2|10
Fakta o Miami
Cílovou destinací pro vítěze soutěže O velkou cestu OVB je pro rok 2011
Miami. Čtyřiadvacet spolupracovníků OVB z České republiky si tak ověří,
zda je Miami skutečně takové, jaké ho známe z televizních obrazovek.
Slunečné, plné krásných opálených žen a neméně atraktivních mužů,
směsice staveb v americko-hispánském stylu, vil slavných osobností,
drahých obchodů, okouzlujících pláží, nočního života a krásné přírody
kolem. Je ale také směsicí národností, je městem, kde běloši již netvoří
majoritu a kde většina obyvatel nehovoří anglicky, ale španělsky. Když se
ptali Beatles po návratu z jejich turné v USA, kde se jim v Americe nevíce
líbilo, odpověděl John Lennon bez váhání: „V Miami, nejvíce se mi líbilo
slunce v Miami.“
Miami je největší město v jihovýchodní části
Floridy a druhé největší v celém státě. Jeho
metropolitní oblast se rozkládá mezi bažinami národního parku Everglades na východě
a Atlantským oceánem na západě. Počet
obyvatel samotného města je 433 136. Metropolitní oblast má přes 5,2 milionu obyvatel,
což ji řadí mezi největší ve Spojených státech.
Rozloha města samotného je 143,15 km²,
z toho však přes 50 km² zabírá vodní plocha.
Město je centrem celosvětového významu
z pohledu ekonomiky, dopravy, kultury, vzdělání, médií, umění, zábavy a mezinárodního
trhu. V Miami se nachází významný přístav
a letiště, díky kterým se mu také říká Brána
do Ameriky. V centru města je největší koncentrace mezinárodních bank v celých Spojených státech. Podle hodnocení světových
měst, provedeného střediskem Globalization
and World Cities Study Group & Network
(GaWC) založeného na přispění k rozvoji
světové ekonomiky, patří Miami do kategorie
Beta-Global City. Velkým přínosem pro ekonomiku města je i turistika, díky které Miami
získává miliardy dolarů.
P
řitom historie tohoto města nesahá daleko.
Ještě v roce 1891 to byla bažinatá oblast plná
krokodýlů a komárů, která se vlastně nehodila
k ničemu. Pak ale zasáhla, jak už bývá zvykem,
žena. Julia Tuttleová koupila v místě dnešního
města citrusovou plantáž a, pravděpodobně
díky své ženské svůdnosti, dosáhla také toho, že
železniční společnost Henryho Flagera protáhla
koleje až k jejímu pozemku. A kam vedla želez-
ČISTOTA A BOHATSTVÍ
Podle magazínu Forbes bylo Miami v roce
2008 nejčistším americkým městem, díky
celoročně dobré kvalitě ovzduší, rozsáhlým
plochám zeleně, čisté pitné vodě, čistým ulicím a recyklaci odpadů. Roku 2009 ohodnotila UBS studie (mezinárodní srovnání kupní
síly) 73 světových měst Miami jako nejbohatší
město USA (ze čtyř amerických států uvedených v průzkumu) a páté světové nejbohatší
město na základě kupní síly.
V roce 2005 bylo Miami svědkem největšího
boomu trhu s nemovitostmi od dvacátých let
20. století. Příkladem je Midtown, které mělo
přes stovku schválených stavebních projektů. K roku 2007 se však bytový trh zhroutil
a více než 23 000 družstevních domů zůstalo
na prodej, nebo bylo zkonfiskováno.
nice, tam byl v Americe život. O pět let později
bylo proto Miami prohlášeno městem. Mimochodem, samotné jméno Miami pochází z řeči
původních obyvatel oblasti, indiánů, a znamená
„velká voda“. To je výstižné, protože Miami je
z jedné strany obklopeno oceánem a z té druhé
močály. Již v roce 1913 bylo město tak velké, že
bylo potřeba získat další plochu pro jeho rozvoj.
Právě tehdy vznikl první most na Miami Beach,
na které leží stejnojmenná nejslavnější pláž USA.
Počátek 20. století byl v celých Spojených
státech ve znamení svobody. Nejinak tomu bylo
v případě Miami a jeho okolí. Do oblasti proudilo velké množství investic, vzrůstal obchod a zábava zde byla na každém rohu. Zlatým obdobím
této oblasti byl tzv. Jazz Age, který znamenal
kulturní vrchol Miami. Exkluzivní hotely zde
vyrůstaly doslova přes noc, tempo růstu města
byla jedno z nejrychlejších v Americe. I díky
velkému přílivu přistěhovalců stoupaly ceny
nemovitostí. Až do roku 1926 Miami prožívalo
svůj americký sen. Pak ale zasáhla vyšší moc
– přes celou oblast se přehnal ničivý hurikán,
který způsobil téměř kompletní devastaci města. Výstavba tak musela začít znovu.
Dalším výrazným bodem v historii města
a celé oblasti byla revoluce na Kubě, která k moci
pomohla Fidelu Castrovi. V 80. letech minulého
století došlo k „otevření dveří“, což znamenalo
přísun více než 125 000 kubánských uprchlíků.
I díky nim se Miami začalo ubírat jiným směrem
a odlišovalo se od ostatních amerických měst.
V dobrém, i špatném. Dopad na ekonomiku
města byl fatální. Klidná místa se stala nebezpečnými, ticho a klid byly vystřídány hlukem,
shonem, válkami kubánských gangů a nezměrnými sociálními problémy. Na ulici bylo možné
koupit zbraně, drogy, výbušniny či děti stejně
běžně, jako třeba rybu nebo chléb. Ačkoli se
tento problém podařilo nakonec zvládnout,
pověst Miami jako místa nebezpečného pro život
i návštěvu dlouho přetrvala. Nakonec ji pomohl
překonat, jak jinak v Americe, film. V rámci
zlepšení reputace oblasti bylo natočeno několik
filmů a seriálů (například Miami Vice), které
pomohly z nebezpečného Miami udělat město
rychlých aut, luxusních jachet, krásných žen, statečných záchranářů a neskutečně krásné přírody.
dět, které z těchto skvostů architektury byste si
neměli nechat ujít. Jisti si můžete být ještě jednou
věcí, určitě přitom budete míjet vily mnoha
hollywoodských celebrit a nejbohatších lidí světa.
A pokud vás prohlídka unaví, není nic snazšího,
než se přemístit na nedalekou Ocean Drive,
nejluxusnější třídu Floridy a jednu z nejdražších
ulic v USA (ne-li na světě). Pokud pro vás peníze
nejsou problém, určitě se zastavte také na Lincoln Road Mall s množstvím drahých restaurací,
obchodů, galerií a farmářským trhem, jenž se tu
koná každou neděli v dopoledních hodinách.
I když nic nekoupíte, nudit se zde nebudete
a poznáte skutečný život místních lidí.
Kromě obchodů je zde ale také mnoho
stylových restaurací a kaváren, ve kterých na vás
dýchne atmosféra doby Al Capona či Ernesta
Hemingwaye, kteří zde rádi pobývali. Z dalších
39
1|11
Miami Beach – pláže, ryby, luxus
Miami Beach je více než 15 kilometrů dlouhý
ostrov, který je řadou jedinečných mostů připojen k pevninskému Miami. Za pěkného počasí
odsud můžete pozorovat rej na protější straně
zátoky, neméně slavné Biscayne Bay.
Bílý písek Miami Beach a klasické budovy
ve stylu art deco jsou známé mimo jiné jako
kulisy stovek filmů a seriálů. Spousta z nich dnes
slouží jako turistické atrakce, a pokud zajdete
do Art Deco Welcome Center, můžete se dozvě-
zajímavých míst Miami Beach překvapí Ziff
Jewish Museum nebo památník obětem židovské
genocidy od Kennetha Treistera ve tvaru ruky.
Alespoň na pár hodin se také zastavte na jedné
z místních pláží, kterých zde je více než 13 kilometrů. Pokud chcete pláž plnou života a vzrušení
(a to nejen ve dne), zůstaňte na Miami Beach,
pokud toužíte spíše po klidu a odpočinku, určitě
zajděte na SoBe, což je zkratka South Beach. Je
přitom zvláštní, že písek, po kterém budete chodit, prošel procesem takzvaného „sandliftingu“.
40
1|11
Desítky let turismu a zvyšující se znečištění moře
totiž proměnilo původně běloskvoucí písek v nečistotami se hemžící různobarevnou směs. Místní
úřady tak rozhodly o celkové revitalizaci pláží, což
mimo jiné obsahovalo také kompletní vyčištění
písku na plážích. Dnes tak opět září bělostnou
čistotou, na kterou místní velmi dbají.
Za pozornost stojí Bal Harbor. Můžete se sem
dopravit lodí nebo odsud podniknout jeden z výletů do blízkého okolí anebo si pronajmout člun
a vyrazit na ryby. Oblíbeným sportem zde stále
zůstává lov žraloků, ale vzhledem k tomu, že je
na hraně zákona, tak tuto radost nedoporučujeme.
Malá Havana
Tato čtvrť se nachází na západ od centra
Miami. Od sedmdesátých let minulého století to
bylo místo především kubánských uprchlíků, kteří zde vytvořili kopii svého hlavního města. Dnes
zde žijí nejen Kubánci, ale také další imigranti,
kterými se to v Miami doslova hemží. Snaží se
sem dostávat z Kuby a dalších okolních ostrovů
na vratkých lodích v naději na lepší život. Stovky
jich při této cestě každý rok zahynou. Na Floridě
přitom platí zákon, podle kterého je imigrant,
kterého chytí na moři, deportován zpět do své
vlasti. Pokud se však dotkne jakoukoli částí těla
pevniny, může v USA zůstat. Nejeden turista se
tak stal svědkem boje těchto zoufalců o dosažení
floridské pevniny. Malá Havana bývala svého
času velmi nebezpečnou čtvrtí, kam se turistům
nedoporučovalo chodit. Dnes je to ale naopak
hojně navštěvovaná oblast, plná latinskoamerických obchůdků a restaurací. Ačkoli většina
místních hovoří jen španělsky, jsou přátelští
a domluvit se s nimi není problém. Každý rok se
zde také koná festival Calle Ocho („Osm ulic“),
což je největší pouliční festival na světě. Během
slavnosti se turisté i místní mohou pohroužit
do latinskoamerických tónů, chutí a vůní a užít si
jedinečnou atmosféru, která trvá několik dní.
Pokud již v Malé Havaně budete, je skoro povinností ochutnat „smrtelně“ silnou kávu v jedné
z místních kubánských kaváren. Chutnat vám asi
nebude, ale nikdy na ni nezapomenete. Stejně
jako na levné speciality z místních restaurací.
Nemusíte se bát, všechno jídlo je zde na velmi
vysoké úrovni a rozhodně stojí za to, do místních
restaurací zajít.
Miami. Jedná se o čtvrť doslova prošpikovanou obchůdky, které si navzájem odlákávají zákazníky. Na poměrně malém místě
v Bayside Marketplace je více než 150 obchodů,
kde rozhodně nakoupíte mnoho suvenýrů
a dárků z cest. A pokud si během nakupování
najdete chvíli, můžete se odsud podívat na Port
of Miami, kde kotví zaoceánské a výletní lodě
velikosti malých mrakodrapů. Po cestě budete
míjet také záliv Briskell Avenue, známý díky
siluetě výškových budov, a Miami Seaquarium,
jež rozhodně musíte navštívit. Jedná se o jeden
z nejlepších mořských světů na světě, kde můžete sledovat delfíny či kosatky. Ostatně ve své
době se toto oceanárium proslavilo díky svému
VIP obyvateli – kosatce Keiko, známé spíše jako
Willy ze série filmů Zachraňte Williho.
Čtvrti Vizcaya a Coconut Grove jsou posety
luxusními vilami, kde se stále žije bohémský život
milionářů tak, jak ho známe z televize. Obě čtvrti
mají svůj zvláštní rytmus, který nenaruší ani
všudypřítomní turisté. Nicméně pro ty, kdo mají
rádi moderní architekturu, může být procházka
zdejšími ulicemi doslova extatickým prožitkem.
A pokud ani nyní nebudete mít dost nákupů
a utrácení dolarů, potom zbývá už jen zamířit
do Sawgrass Mills, které ročně navštíví několik milionů turistů. Na jednom místě tu jsou
soustředěny nákupní a zábavní zóny, směsice
obchodů s všemožným zbožím, obchodní domy
a restaurace.
Kromě toho je ale v okolí Miami Beach také
mnoho krásných přírodních parků, nejznámější je
asi národní park Everglades, s největším počtem
aligátorů a krokodýlů na území USA, nebo Key
West, jedinečný ostrov s unikátním podmořským
světem. Na jejich návštěvu je ale potřeba si vyčlenit přece jen více času.
Downton Miami
Při cestě zpět z Miami Beach na pevninské
Miami se nezapomeňte zastavit v Downtown
Vyhrajte Velkou cestu
na MIAMI v listopadu 2011!
Velká cesta OVB Europa
– obecné podmínky
určeno pro pozice: BL – LD součet brutto
EH a netto EH z provize
v daném soutěžním období
vyhodnocení: spolupracovník na aktuální pozici
k datu ukončení soutěžního období
Soutěžní podmínky
soutěžní období: leden 2011–červenec 2011 (produkční měsíce)
kritérium:2x netto EH z provize + 1x brutto EH
termín: Miami (USA), listopad 2011
Nominace – stanovení nominací
dle pozic BL: 5x
BD: 8x
RD: 5x
LD:6x
Pro soutěž platí pravidla soutěží OVB uveřejněná na OVB Portálu.
ČP INVEST má za sebou rekordní rok!
Během loňského roku nám klienti svěřili přes 7,2 mld. Kč nových investic.
Formou pravidelných investic s námi začaly investovat téměř 4 000 klientů.
V roce 2010 jsme přijali více než
15 500 nových smluv.
K poslednímu prosincovému dni jsme
v CZK fondech ČP INVEST a EUR fondech
Generali PPF Invest evidovali majetek
přesahující 14,4 mld. Kč.
Spolu s Generali PPF Asset
Managementem jsme posílili svou
pozici největšího správce
aktiv v České republice.
41
Investice roku 2010:
tři prvenství pro ČP INVEST!
2|10
„Smíšený fond 2010“: Zlatý fond ČP INVEST
„Progresivní dluhopisový fond 2010“: Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST
„Fond peněžního trhu 2010“: Fond peněžního trhu ČP INVEST
Zlatý fond ČP INVEST
Ojedinělý produkt na českém trhu
Podpořte jej v letošním ročníku Zlaté koruny.
ZLATÁ KORUNA 2011
Hlasujte pro Zlatý fond ČP INVEST
ČPI Portál - více než jen chytrá
investiční kalkulačka!
Už jste jej vyzkoušeli?
Naučíme vaše peníze myslet
844 111 121
www.cpinvest.cz
rozhovor
Martin Zoubek
Uspět u OVB
a dosáhnout pozice LD
není fikce, je to možné
42
1|11
TEXT: Jana Bohutínská| FOTO: Michael Kratochvíl
43
1|11
rozhovor
V listopadu loňského roku jste byl
povýšen na pozici LD. Co to pro
vás znamená?
Pro mě i pro celou moji strukturu
je to velký zvrat. Spoustu věcí nyní
mohu ovlivňovat sám, nastavit
systém tak, jak potřebuji, celou
strukturu vedu takovým způsobem,
jakým jsem vždycky chtěl. Dosažení
pozice LD znamenalo pro mě a můj
Zemským ředitelem se
stal Martin Zoubek dříve, než oslavil své třicáté
narozeniny. Ví, že za jeho
kariérou nestojí náhoda,
ale tvrdá disciplinovaná
práce. Stejně jako vůle
něco své kariéře obětovat
– byť třeba jen svůj volný
čas. Jak říká, podstatné je,
aby si člověk splnil své sny
a byl spokojený.
44
21|11
|09
to pro nás dobře, protože to celý trh
kultivuje. Klienti se mnohem více
než kdykoliv předtím ptají. A nás
to těší.
Pokud z pozice zemského ředitele
rekapitulujete svůj dosavadní
kariérní postup a úspěch u OVB,
jaké poučení předáváte novým
spolupracovníkům?
už nikdy nevrátím. Další věc je
finanční stránka – peníze nejsou
všechno, ale finanční svoboda je
důležitá. Podstatné je, aby si člověk
splnil své sny a byl spokojený – pro
to jsou peníze nástrojem. A své sny
si díky podnikání s OVB plním.
Jeden svůj dětský sen jsem si splnil
před rokem tím, že jsem si koupil
nové Ferrari.
Vím, že úspěch, kterého jsem dosáhl, není štěstí
nebo náhoda, ale že jsem ho dosáhl díky své
vytrvalosti a disciplíně.
tým obrovské osamostatnění
a pozitivní změny. Zároveň s tím
přichází větší odpovědnost, nových
povinností se ale nebojím. Do mého
týmu se povýšení promítlo velmi
pozitivně, hodně se nyní zaměřujeme na profesionalizaci týmu.
Měl jsem od začátku to štěstí, že
se mi do týmu podařilo dostat své
kamarády, kteří jsou dnes mými
klíčovými manažery a mou pravou
rukou. Dnes jich mám v týmu devět
a můžu se na ně opravdu spolehnout, což je pro mě důležité.
Povýšen na pozici regionálního
ředitele jste byl v roce 2008, takže
váš kariérní růst k pozici zemského ředitele probíhal v ne zcela
příznivé ekonomické situaci. Jak
se s krizí změnil přístup klientů
k jejich finančním prostředkům?
V určitý okamžik poptávka po finančních
produktech možná
klesla, nicméně
jen chvilkově, ale jak
ukazují čísla,
za rok 2009
máme nárůst o více
jak 200 %,
v roce 2010
ještě dokonce větší,
takže nás krize, na rozdíl
od ostatních,
nijak nezasáhla. Došlo však
k velké změně
ve struktuře
portfolia. Už nejsou
tak oblíbené rizikové
instrumenty, klienti
naopak upřednostňují jistější investice
– zkrátka vyhledávají
jistotu a garance.
Určitě také jsou více
informovaní, na což
jsme připravení a je
Když chce člověk něco získat,
musí tomu něco obětovat. Ať už
je to čas, večery, víkendy, které by
mohl trávit jinak než prací, nebo
peníze, které je třeba do podnikání
investovat. Mladí lidé jsou hodně
namotivovaní, mají vysoké cíle,
chtějí kariérní postup, ale když dojde na lámání chleba, nejsou ochotni
pracovat více než osm hodin denně
a o víkendech, neradi se vzdávají
svého pohodlí. Radím jim proto
nevzdávat to, a to zvlášť na začátku,
protože ten je nejtěžší. Také jsem
chtěl na začátku několikrát přestat.
Vždycky jsem ale v sobě našel sílu jít
dál a dnes jsem rád, že jsem ji našel.
Dnes vím, že úspěch, kterého jsem
dosáhl, není štěstí nebo náhoda,
ale že jsem ho dosáhl díky své
vytrvalosti a disciplíně, protože bez
nich to nejde. Vytrvalost, disciplína a odvaha jsou pro práci u OVB
hrozně důležité.
Každému novému spolupracovníkovi říkám, že uspět u OVB
a dosáhnout pozice LD není fikce;
je to možné. Systém je tu nastavený
tak, že kdo chce, dá do práce energii
a sílu, může uspět – nehledě na vše
ostatní, například vzdělání nebo
rodinné finance. To se mi moc líbí.
Sám pocházím z průměrné rodiny,
neměl jsem na začátku podnikání
v kapse milion na rozjezd, a přesto
se mi podařilo uspět. Nejen mně,
i dalším lidem z mého týmu. A uspět
můžou i ostatní. Už po roce tvrdé
práce lze pozorovat dílčí úspěch,
třeba v podobě dosažení pozice GST.
Pokud si uvědomíte, jaká očekávání a plány jste měl v době,
kdy jste ještě při studiu vysoké
školy začínal svou kariéru u OVB,
a porovnáváte je s vaší současnou
pozicí – splnila se vaše přání?
Studoval jsem diplomacii
a mezinárodní vztahy, chtěl jsem
se jim věnovat, ale svého rozhodnutí upřednostnit kariéru u OVB
rozhodně nelituji. I když neříkám,
že se ke svým původním plánům
Víte, většina lidí říká, že chtějí
mít tolik peněz, aby se jimi nemuseli zabývat. Chtějí získat nezávislost,
stát na vlastních nohou. Říkají, že
peníze jsou cílem úspěchu, ale to
není pravda. Peníze jsou nutnost.
Je to jako hlad. Jestliže nemáte co
jíst, stále myslíte na jídlo, ale jakmile
jste nasycení, začínáte přemýšlet
o něčem jiném.
Musel jste vy sám něco obětovat
za poslední dva roky, kdy jste
se z pozice regionálního ředitele
vyhoupl na pozici LD?
Pořád jsou to stejné věci: Čas,
který jsem trávil na seminářích,
na schůzkách, v kanceláři. Peníze
– ale to je investice, která se vrátí,
a tou je ostatně i „obětovaný“ čas.
Ale nejvíce „obětí“ bylo na začátku
kariéry u OVB. Tenkrát musel jít
stranou sport, částečně osobní život
i studium vysoké školy.
Stále je váš tým mladý, složený
hlavně z vašich vrstevníků nebo
studentů?
Více méně ano. Je to tím, že
i já sám jsem začínal u OVB jako
student, pohybuji se mezi svými vrstevníky a ti rekrutují zase své vrstevníky. Věkově se tedy tým pohybuje
zhruba od devatenácti do třiceti let.
Jsou to lidé, kterým můžu něco říct
a předat, rozumím jejich problémům, protože jsem procházel něčím
podobným jako oni.
Jaké to jsou například potíže?
Spousta mladých lidí se bojí
nového klienta nebo spolupracovníka oslovit. Je třeba nebát se, mít
ostré lokty a mělo by to vyjít. Je
potřeba dát tomu na začátku nějaký
čas, pracovat na sobě a až potom si
udělat závěr co a jak dál, nedělat ho
hned po týdnu.
Nováčci musí bohužel bojovat
také s tím, že lidé mají o finančním poradenství stále ještě mnoho
předsudků. Finanční poradenství
má přitom velkou budoucnost.
V Česku by nám ale prospělo, kdybychom měli zákonem definované,
kdo je vlastně finanční poradce,
protože mezi lidmi, kteří se tak
nazývají, jsou veliké rozdíly. Klienti
tomu nemusí dobře rozumět – pak
paušalizují a nevidí, že my máme
model „analýza, poradenství,
servis“, že o klienta dlouhodobě
a komplexně pečujeme a pletou si
naši práci s pojišťováky.
Kolik lidí nyní čítá váš tým?
V současné době je to něco kolem
1500 spolupracovníků v celé České
republice, což je asi 55 poboček.
Znamená mladý tým také méně
formální atmosféru?
Snažím se být lidský, v mladém
týmu to ani jinak nejde. Atmosféra
v týmu není upjatá a vážná, což
mi velmi vyhovuje. Ale máme
samozřejmě nastavené nějaké
ve firmě hodně důležité. Pořád je co
zlepšovat, kam firmu posunovat.
Jak vypadají vaše pracovní dny?
Na to se mě ptá hodně
lidí. Běžný pracovní den
u mě neexistuje, moje
práce je velmi různorodá, každý den je jiný.
Jednou pracuji od osmi
ráno do osmi večer
v kanceláři, mám různé
schůzky, vyjednávám,
podruhé do kanceláře
vůbec nepřijdu, protože
mám pracovní schůzky
venku, navštěvuji pobočky,
setkávám se s obchodními
partnery, mám pracovní
oběd a školení... Různorodost se mi na mé práci velmi
líbí – práce mě tak nikdy
nemůže přestat bavit a omrzet,
protože je každý den jiná.
Dnes u mě v týmu tvoří skoro
30 procent a jsou to jedni z nejlepších spolupracovníků. Právě proto,
že mají disciplínu, chuť, odvahu,
vědí, že po jednom obdrženém
gólu ještě není prohraný celý
zápas. Tah na branku je u nich
obrovský. Se sportovci se mi velmi dobře pracuje pro jejich chuť
po vítězství, pro jejich vizi.
Různorodost se mi na mé práci
velmi líbí – práce mě tak nikdy
nemůže přestat bavit a omrzet,
protože je každý den jiná.
hranice. Myslím, že lidé velmi
rychle pochopí, že jsem schopný
s nimi podnikat neformální akce,
ale práce je práce.
Na jaké úspěchy svého týmu z poslední doby jste hrdý?
Na každoročním celoevropském
plese OVB se dohromady vyhodnocovalo patnáct míst a z toho lidé
z mého týmu získali devět pozic. To
mluví samo za sebe. V evropském
srovnání máme na předních místech na všech kariérních stupních
bohaté zastoupení. V současné době
píšeme něco kolem 42 procent OVB
Česká republika, což je také velmi
zajímavé, a umisťujeme se na předních pozicích v ranglistech.
Jaké máte plány a vize do nejbližší
budoucnosti?
Chci jít dál, nechci se spokojit
s tím, co mám. Chci se zaměřit
na stávající spolupracovníky,
pomoci jim v jejich vývoji, nechci je
v tom nechávat samotné. Myslím, že
v naší firmě je také stále obrovský
prostor pro nové lidi – těm bych
rád ukazoval cestu. V další rovině
bych chtěl přispět k ještě lepšímu
fungování centrály – vnitřních
mechanismů, marketingu, PR,
komunikaci s finančními domy...
Mám chuť ještě rozšířit přímou linii
spolupracovníků, ukázat, že dokážu
tvořit nové přímé týmy, což je u nás
45
1|11
Čelit novým výzvám znamená také
pracovat na sobě, vzdělávat se.
Na co v této oblasti sázíte?
Vzdělávám se sám, čtu knihy
o psychologii a strukturálních
firmách. Spolupracuji také s kouči,
kteří chodí ke mně do firmy a školí
mé spolupracovníky. I pro svůj
osobní rozvoj využívám osobní
trenéry, protože člověk se opravdu
musí stále učit, pořád se posunovat
dál, jinak to dnes nejde.
Jak po náročné práci odpočíváte?
Práce by měla být koníčkem, což
se u mě stalo a jsem za to velmi rád.
Kromě práce ale mám i jiné světy
– tam určitě patří sport. Už jsem
třeba musel začít něco dělat se svým
golfovým tréninkem, a to po zkušenosti z minulého léta, kdy jsem
na jednom golfovém turnaji hledal
míčky jenom v lese. Začal jsem tedy
pravidelně hrát s trenérem a věřím,
že se to v této sezóně projeví. Chodím do wellness, mám osobního
trenéra fitness, v zimě lyžuji. Mám
také rád sportovní a rychlá auta.
I práce vrcholového manažera se
trochu dá přirovnat ke sportu, je
na ní třeba být v dobré psychické
a fyzické kondici...
Určitě. V týmu mám hodně
sportovců, i bývalé profesionální
sportovce, kteří z různých důvodů
s vrcholovým sportem skončili.
Ing. Martin Zoubek
Narodil se v roce 1981 v Hustopečích u Brna. Vystudoval
gymnázium v Brně a Vysokou
školu ekonomickou v Praze (obor
diplomacie a mezinárodní vztahy
se zaměřením na Evropskou unii).
Už ve druhém ročníku VŠE se stal
spolupracovníkem OVB a s firmou
také spojil svou pracovní kariéru.
Na pozici regionálního ředitele
byl povýšený v roce 2008, po šesti
letech práce u OVB. K 1. listopadu 2010 byl povýšený do pozice
zemského ředitele a dosáhl tak
nejvyšší pozice ve struktuře OVB.
Cestu k úspěchu chce ukazovat
i dalším lidem ve svém týmu,
stejně tak jako nováčkům.
blahopřejeme
Gratulujeme našim
jubilantům k narozeninám
46
1|11
listopad
Nová, Martina Nováčková, Ing. Michal
Heroldová, Josef Hochmut, Lenka
Miroslav Adamec, Miluše Balická,
Novák, Jan Novotný, Hana Nusolová,
Holečková, Ing. Pavel Holub, Ing. Mi-
Ing. Josef Bartáček, Miluše Bedná-
Rudolf Oborný, Pavel Ogorek, Daniel
roslav Hostinský, Šárka Hrdinová,
riková, Tomáš Berka, Bc. Petr Bílek,
Pajer, Marta Pavlicová, Antonín Petrá-
Ing. Pavel Hrubša, Milan Hrubý, Len-
Karel Bím, Michal Blažek, Mgr. Dani-
sek, Ing. Ivana Petrovická, František
ka Chabrová, PhDr. Lucie Janůjová,
ela Brožová, Hana Brůhová, Růžena
Petržílek, Pavel Podrazil, Mgr. Věra
Mgr. Václav Jedlička, Pavlína Ježková,
Čajanová, Zbyněk Dub, Luděk Dytrt,
Podzemská, Zemfíra Poláčková,
Milada Karásková, Zdeňka Kehmová,
Miroslav Eliáš, Bc. Dima Esíčko,
Stanislav Polínek, Markéta Popelková,
Elena Klementová, Ing. Jan Klícha,
Helena Fialová, Eva Fidlerová, Pavel
Mgr. Ivona Pouličková, Miroslav Prášil,
Anton Klimko, Luděk Klobása, Václav
Fišer, Lenka Förstlová, Václav Frid-
Renata Procházková, Milana Ptáčková,
Kmoch, Pavel Knotek, Filip Kohl, Karel
rich, Bc. Jana Fröhlichová, Martina
Reinhardt Pugner, Ivana Pumrová,
Kohlíček, Martin Kohlman, Věra Ko-
Fuksová, Zuzana Gregušová, Marie
Zbyněk Radkovič, David Richter,
prušťáková, Jan Korch, Petr Kovařík,
Hamáková, Mgr. Josef Hanáček,
Richard Richter, Jiří Rohan, Kamil
Kateřina Kozáková, Zdeňka Kozáková,
Marcel Havelka, Ing. Roman Havlíček,
Rozsypal, Josef Sabo, Pavlína Salvová,
Dana Kratochvílová, Lucie Krumlová,
Václav Havlička, Miroslava Hejnová,
Martin Schwerhart, Milan Skořepa,
Jiří Krupička, Miloš Krytinář, Jaroslava
Vlasta Hladká, Monika Hollá, Zdeněk
Marie Sonbolová, Ing. Alena Straková,
Kubincová, Roman Kučaba, Miroslava
Homolka, Martin Horák, Ing. Milan
Jana Stránská, Jan Šanda, Jan Šeba,
Kučerová, Petr Kuntoš, Jan Kvapil,
Houštecký, Ing. Martina Hucková,
Lenka Šimonová, Ing. Helena Šmáka-
Hynek Lenc, Robert Lienert, Eliška
Jana Chloubová, Kateřina Chludilová,
lová, Blanka Štefová, Jiří Švandrlík, Ire-
Linhartová, Jan Listopad, Radka Luke-
Josef Chomyn, Lenka Illková, Pavla
na Švarcová, Petr Švec, Karel Švejda,
šová, Karina Machalová, Alla Marhi-
Jakubcová, František Janda, Bc. Robert
Zdena Švůgrová, Jan Tazbírek, Marta
ta, Jan Marianus, Marie Maříková,
Janík, Tomáš Jásek, Ing. Eva Jerhotová,
Tomášková, Hana Toušková, Ing. Jiří
Ing. Marcela Máslová, Ing. Petr Mayer,
Eva Jindrová, Lumír John, Ing. Karel
Václavík, Luboš Vágner, René Valenta,
Mgr. Vladimír Mojžíš, Jaroslav Müller,
Jonák, Daniel Joudal, Jaroslav Jurka,
Nikolaj Vavrišin, Ilona Vepřeková, Ka-
Ing. Jana Nedvědová, Ing. Jindřich No-
Jana Kadlecová, Luděk Kalina, Marcela
rel Vinter, Michaela Vodová, Oksana
váček, Zdeněk Novák, Michal Obrtlík,
Karásková, Milan Kerpčar, Ing. Tomáš
Vorokhta, Hana Žemličková
Eva Ogoreková, Ing. Miloslav Olič, Jit-
Kimla, Lucie Kmoníčková, Vladimíra
ka Opustilová, Jan Pabouček, Ing. Ka-
Kohajdová, Jan Kolanda, Jakub Kol-
prosinec
dovský, Ing. Milan Kolomazník, David
Petr Babinec, Yvona Balašová, Hana
Petro, Tamara Petrushka, Ing. Václav
Kopecký, Václav Kopenec, Simona
Balážová, Mgr. Monika Bártlová,
Pícha, Ing. Štěpán Pojer, Ivana Polan-
Kovaříková, Oldřich Kožíšek, Václav
Vlasta Bejšáková, Ing. Luděk Ber-
ská, Ilona Prajzlerová, Miroslav Rak,
Krajník, Bohuslav Kraus, Karel Kraus,
nas, Mgr. Petra Blochová, Jaroslava
Jana Rapantová, Vítězslav Rebhoun,
Josef Krb, Miloslav Krč, Jaroslav Kruliš,
Bočková, Zdeňka Bolíková, Lenka
Dagmar Rozsypalová, Ing. Ivanka
Marie Kubátová, Lenka Kudýnová,
Brázdilová, Otakar Buchta, Miroslav
Rysková, Petra Řezníčková, Mikhail
Nikola Kuhnová, Jiřina Kumberová,
Buzek, Roman Cabala, Václav Calta,
Serebryakov, Adolf Schroll, Pavel
Tomáš Kvaček, Mgr. Dana Langero-
Marcel Cmorik, Hana Dastlíková,
Schwarzkopf, Pavel Skolil, Michaela
vá, René Lešetický, Miroslav Litera,
Vratislav David, Ilona Děkanová, Jan
Skopcová, Iveta Smatanová, Mgr. Len-
Jiřina Lohrová, Jiří Marek, Jan Mareš,
Dolní, Rostislav Dostál, Milan Dudek,
ka Smékalová, Jaroslava Smelíková,
Ing. Pavel Matoušek, Zdeněk Minář,
Bc. Miroslav Emr, Jan Fiala, Ludmila
Michaela Smolíková, Marija Soudilová,
Lucie Modranszká, Lenka Mojžíšová,
Fialová, Ing. Vojtěch Filip, Ing. Pe-
Pavel Soviš, Miloš Strmiska, Mgr. Mi-
Jaromír Mráček, Václav Mžourek, Mar-
ter Foltin, Stanislava Gestingerová,
chaela Šichová, Mgr. Petr Šimek, Eva
tin Navrátil, Adéla Němečková, Jana
Andrej Gróf, Martin Hájek, Stanislava
Škubalová, Helena Šmídová, Zuzana
rel Pálka, Ing. Eva Paulíková, Robert
Šmídová, Jiří Špidra, Šárka Šťastná, Pa-
ský, Věra Klapáčová, František Knotek,
máš Vodenka, Jaroslav Vodňanský,
vel Švec, Ing. Jana Švejdová, Bc. Sergey
Ľuboslava Kolbová, Milada Kolínská,
Radomír Vydra, Zdeněk Zábojník, Ro-
Terletskiy, Ludmila Tomášková, Karel
Ing. Ivana Kolmanová, Andriy Kopylt-
mana Zahradníková, Miloslav Zapletal,
Trtek, Jana Trubačová, Ing. Jan Tučný,
siv, Mgr. Jana Kovářová, Václav Krají-
Irena Zavadilová, Lenka Zemanová,
Hana Turečková, Václav Týř, Mgr. Aleš
ček, Ing. Pavel Král, Hana Krčmářová,
Ing. Michal Zimola, Jana Žikavská,
Ulrich, Lenka Urbanová, Ivo Vaic, Iveta
Václava Krohová, Milan Krs, Jitka Ku-
Monika Žišková
Valešová, Markéta Varadinová, Jakub
čerová, Květoslava Kuchařová, Vladi-
Vaško, Jan Vašmucius, Ing. Draho-
slav Kůra, Roman Lacíka, Petr Lidmila,
únor
mír Velner, Michal Vilím, Ing. Anna
Miroslav Macek, Ing. Václav Macek,
Filip Astaloš, Josef Bárta, Bc. Adéla
Vilímová, Iva Vlasáková, Jiří Vodseďá-
Jan Macháček, Tomáš Malačka, Anna
Bartlová, Alena Bartošková, David
lek, Petr Vokřínek, Dana Voráčková,
Maňáková, Lucie Maršíková, Šárka
Bauer, Radka Budínová, Dana Bur-
Libuše Vrbová, Petra Vytisková,
Matušková, Pavlína Mazuchová, Jarmi-
dová, Tomáš Bureš, Vladislav Bureš,
Mgr. Jan Wdówka, Hana Wolfová, Eva
la Melská, Monika Menšíková, Jaroslav
Ing. Jana Crhová, Hana Cvetlerová,
Würzová, Petr Zadražil, Petra Zálešá-
Mikuda, Mgr. Irena Mikulová, David
Alena Čepelková, Ing. Vladimír
ková, Karel Zeman, Jaromíra Zimová,
Milar, Pavel Moštěk, Kateřina Mráz-
Čerevka, Věra Čermáková, Dr. Jaro-
Andrea Žáčková
ková, Magdalena Müllerová, Jarmila
mír Čeřovský, Ladislav Dědek, Alž-
Najerová, PhDr. Mona Nechvátalová,
běta Deutschová, Lukáš Došlý, Josef
Pavel Neuwirth, Jaroslav Novák, Jarmi-
Dušek, Jan Dvořák, Renata Fabiánová,
Ing. Vladimír Anton, Eva Appelto-
la Nováková, Ing. Michaela Novotná,
Miloš Fila, Petr Fišer, Miloslav Fran-
vá, Josef Bahula, Marie Bakalíková,
Bohumil Novotný, Ing. Josef Nožička,
ko, Jan Friedl, Zora Fuksová, Rudolf
Ing. Božena Banková, Marcela Batelko-
Libuše Obešlová, Zdenka Olejníková,
Gareis, Lesja Glozhyk, Alena Hech-
vá, Eva Baumannová, Alena Bečvářová,
Stanislav Ondrejka, Mgr. Kateřina
tová, PhDr. Radmila Holodňáková,
Tomáš Benáček, Marie Benešová, Ma-
Pánková, Mgr. Soňa Patrochová,
Ing. Hana Holubová, Ing. Aleš Horák,
rek Bláha, Ing. Miluše Boháčová, David
Zdeňka Pecholtová, Jiří Pernikář,
Petr Hošek, Helena Houlíková, Ladi-
Bohuša, Čestmír Brabec, Gabriela
Radim Petrák, Jana Pikartová, Michael
slav Hylák, Lenka Jahodová, Andrea
Bretschneiderová, Miroslav Brzotický,
Pikner, Katarina Podholová, Bohusla-
Jakubíková, Mgr. Jitka Jaloševská,
Josef Burian, Jiří Cigánek, Mgr. Iva Cí-
va Polachová, Ivaylo Hristov Popov,
Ing. Jiří Janda, Jaroslava Janoušková,
sařová, Ing. Vladimíra Černá, Mgr. Mi-
Václav Potůček, Miloslav Procházka,
Mgr. Monika Janovská, Ing. Zuzana Jo-
roslav Černý, Ludmila Čevorová, Hana
Jiří Prošek, Ivo Protivínský, Pavel
bánková, Eva Johanová, Alfréd Kadavý,
Čumbová, Ing. Jan Dědourek, Ing. Jin-
Reichard, Mgr. Pavla Remutová, Pavel
Marcel Kalina, Světlana Kamenická,
dra Demková, Zuzana Dobrovodská,
René Robausch, Milan Roch, Jindřich
Robert Kamenický, Marie Klatovská,
František Doubrava, Karel Dragoun,
Roubíček, Ing. Jitka Ruská, Helena
Dominik Klemsa, Jan Klíma, Pavel
Jarmila Dušáková, Andrea Dvořáková,
Rusková, Jitka Ryšavá, Ing. Zdeněk
Koblížek, Zdeněk Kohl, Helena Kolá-
Ladislav Egri, Miloslava Fazekašová,
Řeřicha, Radka Samková, Otto Sedlák,
řová, Vladislav Koňařík, Ing. Kamila
Marcela Feřtová, Jiří Fietko, Anna
Ing. Zdeněk Sláma, Ing. Pavel Smata-
Kopřivová, Jiří Kopta, Jitka Kořínková,
Frundlová, Jan Gajda, Iveta Háblová,
na, Aleš Sochor, Alžběta Spoustová,
Václav Koubek, Jaroslav Kouřil, Lenka
Ing. Jan Hadrava, Radka Havlovcová,
Miloš Staněk, Dana Stibalová, Radek
Kováčová, Mgr. Pavel Kovář, Tomáš
Dana Heltová, Ivan Hermanchak, Jiří
Strnad, Ondřej Svatoň, Jan Svejkovský,
Kratochvíl, Ing. Miloš Krčmář, Zdeněk
Hlaváček, Petr Hlavatý, Ing. Stanislav
Hana Svobodová, Martina Svobodová,
Krejčí, Lucie Laníková, Eva Mačudová,
Hofman, Jaroslav Hojdánek, MUDr. Jo-
Václav Šebek, Lenka Šíblová, Vlasta
Dr. Josef Marcoň, Hana Martinátová,
sef Holubík, Ing. Zděnka Holubová,
Šopíková, David Šťastný, Petra Štefko-
Petr Mayer, Olga Mayorova, Ludmila
Ing. Tomáš Horváth, Jiří Hrabovský,
vá, Ing. Luboš Štěpánek, Ing. Eva Šu-
Melicharová, Ing. Eva Kristýna Men-
Jan Hrbáč, Blanka Chrbjátová, Milan
bertová, Ing. Jitka Tilingerová, Lenka
zová Skřivánková, Pavel Mrkvička,
Chylík, Mgr. Karolina Jägerová, Jana
Tomková, Olga Toulová, Ing. Vladislav
Alena Nesrstová, Marie Nováčková,
Jančářová, Miroslav Janko, Jan Ja-
Trnka, Květa Tučková, Mgr. Lenka Tu-
Tomáš Novák, Martin Panzner, Marek
noušek, Ing. Jana Janovská, Jindřich
žilová, Jan Tvrdoň, Mgr. Iveta Týcová,
Pechar, Jana Pelikánová, Vlasta Peliká-
Jeníček, Michaela Jílková, Milada Kali-
Lukáš Uhl, Ing. Jiří Umlášek, Oldřich
nová, Anna Pellová, Zdeňka Pešková,
vodová, Marie Kaňáková, Mgr. Zdeňka
Vácha, Gabriela Vejmelková, Veronika
Ing. Ilona Peterková, Věra Peterková,
Kapešová, Marie Kášová, Róbert Kijov-
Veselková, Zdeňka Vlasáková, Bc. To-
Radka Piklová, Václav Plíva, Josef Pon-
leden
47
1|11
blahopřejeme
48
1|11
čík, Martina Pořízková, Kateřina Praža-
rel Diviš, Barbora Dlouhá, Martin
Moravec, Jiřina Moulisová, Ladislav
nová, Mgr. Tomáš Prycl, Marek Přibyl,
Dobeš, Ing. Dana Dobešová, Dag-
Mulač, Ivana Murčová, Karel Nejdl,
Ing. Marie Ptáčková, Iva Radechovská,
mar Dobíšková, Milada Dolejšová,
Karel Nekolný, Alois Nepeřený, Ale-
Jitka Rákošová, Pavlína Rancová,
Ing. Oldřich Dostál, Pavel Doubrava,
xandr Nikitin, Mgr. Radek Novák,
Šárka Rasochová, Iveta Roháčková,
Stanislava Dounerová, Mgr. Zbyněk
Alena Nováková, Milan Novotný, Ka-
Ing. Roman Řeha, Jan Sahula, Anna
Draxal, Martina Drbohlavová, Peter
rel Ondruch, Hana Opltová, Ing. Bo-
Sedláčková, Mgr. Mario Serpionov,
Ďurian, Ljudmyla Ďurišová, Ing. Petr
humil Otevřel, Antonín Oudes, Lucie
Alžběta Schejbalová, Stanislava Scher-
Erban, Eva Eretová, Serhiy Feyer,
Pavlíčková, Jan Pazdera, JUDr. Jiřina
fová, Ladislav Schovanec, Mgr. Martin
Věra Fialová, Jana Filáková, Irena
Peklová, Tomáš Picek, Václav Pilař,
Simota, Ludmila Simotová, Milena
Filipová, Jitka Filipová, Jan Fišer, Jiří
Mgr. Věra Pištěková, Ing. Jan Plodek,
Skočovská, Kristýna Skořinská, Martin
Formánek, Helena Gabrielová, Lukáš
Jiří Pokorný, Viktor Pokovič, Marek
Skovajsa, Martin Slemenský, Vladislav
Gerla, Juraj Gyén, Jiřina Hadarová,
Policar, Josef Porubčan, Václav Po-
Slezák, Jan Soukup, Vivian Sourani,
Ing. David Haffner, Ing. Pavel Hajný,
spíšil, Mgr. Zdeněk Pospíšil, Mgr. Ji-
Stanislav Stádník, Ing. Michal Steňko,
Ing. Vlastimil Hak, Filip Hendrych,
řina Pospíšilová, Ing. Pavel Prokš,
Václav Strnad, Vladimír Strouhal, Věra
Mgr. Andrea Herodková, Josef
Ing. Ludmila Pulcová, Olga Pýchová,
Sulková, Emílie Svítková, Ing. Pavla
Hodač, Stanislav Hoffmann, Tomáš
Ing. Jitka Raclavská, Lenka Rajková,
Sýkorová, Dagmar Šafaříková, Ing. Mi-
Hofrajtr, Ing. Milan Holub, Jana
Martin Rejthar, Martin Rýdl, Gab-
roslav Šebek, Josef Šimůnek, Kamil
Holubcová, Tomáš Homola, Pavel
riela Rýdlová, Smion Ryzhak, Petr
Škerle, Petr Škoda, Lukáš Šnobl,
Horák, Milena Horká, Pavel Houdek,
Sedláček, Hana Sedláčková, Zdeněk
Dominika Špačková, Roman Štec,
Lukáš Hrda, Ing. Marek Hutečka,
Sedlák, Ivana Sejpková, Jiří Schäfer,
Lenka Talácková, Jindřich Talián,
Vladimír Hylmar, Petr Chadima,
Martin Slábek, Ing. Zdeněk Slavík,
Antonín Trenkner, Lenka Ulovcová,
Michal Chalupka, Kateřina Chum-
Dagmar Slezáková, Miluše Slouková,
Ludvík Urban, Miroslav Urban, Otakar
chalová, Ladislav Janča, Miroslav Je-
Ing. Zdeněk Slovák, Václav Soukup,
Urban, Petr Valdman, Alžběta Valen-
línek, Ing. Lenka Jelínková, Radana
František Srbek, Jitka Stejskalová,
tová, Ing. Karel Vališ, Michal Vecka,
Jesipčuková, Ing. Pavel Ježek, Václav
Ing. Luboš Stloukal, Marie Stonišová,
Nataliya Vertiy, Jiřina Vlčková, Martin
Jícha, Jiřina Jupová, Milena Juráková,
Alena Svěráková, Ing. Tomáš Svobo-
Vojáček, Mgr. Irena Wisniowská, Petra
Ing. Zuzana Justová, Antonín Kabe-
da, Zdeňka Svobodová, Jitka Šan-
Zámečníková, Vladimíra Zhoufová,
la, Ing. Richard Kamenický, Radka
dová, Ing. Jan Šedlbauer, Ing. Niva
Ilona Zouzalová, Jaroslav Zrun
Kantorová, Jozef Karas, Josef Kaša,
Šetková, Boris Ševčík, Ing. Lenka
Jitka Kašparová, Zdeněk Kintr, Marie
Šimková, Ing. Pavel Šišák, Dr. Jitka
březen
Klásková, Vladislava Klinerová, Jiří
Šnorková, Sabina Štaflová, Vladimíra
Daniel Adamíra, Libuše Aunická,
Köhler, Hedvika Kohoutová, Lucie
Švábková, Ing. Jaroslav Švadlenka,
Pavla Baldyňáková, Marek Bambou-
Kopčová, Pavel Kopp, Mgr. Jana
Jitka Terchovanová, Eva Těthalová,
sek, Dr. Eva Bartejsová, Pavel Bartoš,
Králová, Zdeněk Kratoška, Zdeněk
Miroslav Tindl, Mgr. Aleš Tlačba-
Ing. Jitka Bartošová, Viktor Bašus,
Kraus, Ing. Miroslav Krejčí, Jan Kr-
ba, Miroslav Tománek, Mgr. Vlasta
Ing. Jaromír Bečička, Josef Běhou-
chov, Leona Kubátová, Martin Kubín,
Tomášová, Iveta Trčková, David Třeš-
nek, Václav Bejček, Ludmila Belico-
Libor Kubinec, Jan Kuhn, Martin
ňák, Ivana Tvarohová, Radek Uhlíř,
vá, Ladislav Bíba, Mgr. Hana Blocho-
Kuchařík, Jiří Kulhánek, Petr Kušta,
Marek Uhlschmid, Zuzana Urbánko-
vá, Rostislav Bolomský, Petr Boubín,
Dr. Vítězslav Kuželka, Jana Kyselová,
vá, Gabriela Valná, Ing. Doržchand
Marek Bradáč, Veronika Brtnová,
Ing. Stanislav Lank, Alena Leštacho-
Vaněčková, Karel Vodrážka, Roman
Ing. Alojz Brunclík, Ing. Markéta
vá, Ing. Jiří Lexa, Gabriela Lipne-
Voltr, David Vondra, Marek Vonka,
Bučková, Monika Bulanová, Bc. Ji-
rová, Mgr. Risto Ljasovský, Zdeněk
Mgr. Ivana Vyvlečková, Milan Weisz,
tka Bušková, Michaela Coufalová,
Ludvík, Marie Lukášová, Ing. Lenka
Otto Wieczorek, Nina Yurchenko,
Ing. Martin Cvetler, Jiří Čermák,
Matýsková, Jindřiška Mazalová,
Jana Zábojníková, Ing. Ladislav
Milena Čermáková, Ladislav Černý,
Ing. Helena Melicharová, Zdeňka
Zajíc, Lucie Zemanová, Jaroslava
Ing. Miroslav Čeřovský, Stanislav Či-
Miczková, Martin Mika, Monika
Zvěřinová, František Žikes, Richard
hák, Mgr. Marek Ditrich, PhDr. Ka-
Mikešová, Martin Mišinec, Roman
Žižka
* Publikována pouze kulatá jubilea počínaje
třicátinami.
duben
Kalčíková, Jana Kalendová, Ing. Jo-
Papoušek, Milan Parolek, Jiří Pašek,
Ing. Jiří Aster, Zdenka Babková,
sef Kališ, Pavel Klika, Jiří Kodera,
Alena Pávková, Olga Pekařová,
Anna Baková, Veronika Kamila
Mgr. David König, Martina Kopová,
Jiřina Pešková, Aleš Pixa, Libuše
Bártová, Jana Bělehradová, Ing. Pet-
Martina Koptíková, Bc. Blanka Ko-
Poborská, Jaroslava Podzemská, Ka-
ra Bělohoubková, Jan Benedikt,
ropecká, Petr Koubek, Václav Kovář,
rel Procházka, Jiří Ptáček, Kateřina
Jaroslava Benešová, Petra Blažková,
Ing. Lucie Kozlová, Irena Králíková,
Pudivítrová, Květa Racková, Ing. Ja-
Eva Bodláková, Šárka Bochová,
Roman Kratochvíl, Rostislav Kraus,
roslav Ráža, Jaroslava Rubešová,
Adam Branžovský, Eva Březinová,
Marie Krbcová, Tomáš Krechňák,
Jozef Rusňák, Olga Růžičková, Jan
Pavel Bus, Jiřina Cejnarová, Stani-
Hana Krejčí, Ing. Marcela Kriste-
Řehoř, Ladislav Římal, Ing. Lenka
slava Cífková, Ing. Robert Čabla,
nová, Vít Kroča, Ing. Jan Křivánek,
Schmiedová, Lenka Schützová, Josef
Marcel Čadílek, Zdeňka Čápová,
Ing. Jaromír Křivánek, Roman Kuba-
Skořepa, Iva Smetanová, Iveta Smo-
Jan Černohouz, Martin Čihánek,
la, Marie Kufová, Jarmila Kutějová,
líková, Jaroslava Solanská, Roman
Ing. Ilja Čurda, Irena Davidová, Eva
Iva Kutičková, Vlasta Kutílková,
Sosnovec, Bořivoj Soukup, Ivana
Drápalová, Miroslav Drozen, Dušan
Bc. Petra Kuzmová, Milan Kvaček,
Sovová, Antonín Stádnický, Jaroslav
Držík, Bc. Michal Dvořák, Jan Fatur,
Jana Kyselová, Bc. Ladislav Lekeš,
Strašík, Otakar Svozil, Anna Šerá,
Drahoslava Filipová, Lucie Fridricho-
Jana Liptáková, Eliška Macalíková,
Pavel Ševčík, Ing. Milada Šimečko-
vá, Pavel Fuksa, Bc. Helena Glo-
Ladislava Mahútová, Pavel Machač-
vá, Jaroslava Škarydová, Miroslava
srová, Oldřich Hájek, Petr Halada,
ka, Ivan Machoň, Eva Malá, Jana
Šlamborová, Mgr. Miluše Šorejsová,
Zdeňka Halouzková, Ing. Martin
Martinátová Vaclová, Lenka Mar-
Mgr. Gabriela Šterclová, Petr Štochl,
Hanč, Květoslava Hanischová,
tonová, Jiřina Matajsová, Jiří Mer-
Luboš Šuda, Bc. Monika Šurkalo-
Miloslava Havelková, Augustin
da, Miroslav Mihulka, Bc. Tatiana
vá, Aleš Tejkl, Radka Tichá, Stani-
Havlík, Jiří Herbrich, Mgr. Hana
Mikšovská, Renata Milfaitová, Jiří
slav Tomek, Karel Trojan, Margita
Holasová, Marta Holpuchová, Petra
Miško, Ondřej Molič, Zora Mote-
Tyrpáková, Martin Urban, Michal
Holubcová, Zuzana Honková, Petr
ffová, Martin Munzar, Ing. Jaromír
Vala, Jiří Vanko, Eliška Vaňková,
Horký, Vlasta Hrubešová, Petr Hruš-
Mydlář, Martin Mynařík, Ing. Mi-
Žofie Váňová, Mgr. Jana Vidrmová,
ka, Ing. Ivana Hubáčková, Jolana
roslav Mžik, Ing. Vít Němec,Ing.
Naděžda Vítková, Patrik Vllsperger,
Hudková, Bc. Lenka Jakubcová,
Ondřej Němeček, Lubomír Neužil,
Lucie Vobořilová, Ing. Jana Vojtíško-
Ing. Jiří Januška, Martina Jedličková,
Ivan Novák, Naděžda Nováková,
vá, Pavel Vysloužil, Hana Weisová,
Rostislav Jeniš, Alena Jugová, Ivana
Jaromír Ott, Olga Pajmová, Ladislav
Ing. Marek Zábrodský, Ivana Žílová
STAVEBNÍ SPO¤ENÍ JE FINANâNÍ JISTOTA PRO CELOU RODINU
v pronájmu se pfiipravují o pfiíleÏitost vytvofiit si bezpeãnou finanãní rezervu a pronajat˘ byt není zárukou celoÏivotního bydlení.
Jako majitel nemovitosti mÛÏete svÛj byt ãi dÛm v pfiípadû potfieby
kdykoli prodat, pfiestûhovat se do men‰ího a získat volné finanãní
prostfiedky. Nájemník takto bezpeãnû uloÏené peníze nemá, placení
nájmu se navíc nevyhne ani po odchodu do dÛchodu.
Stále více obyvatel si je vûdomo vlastní zodpovûdnosti za
to, jak se jim bude dafiit, aÏ pfiijde ãas penze a stáfií. Vûdí, Ïe
spoléhat se musí nikoli na stát, ale hlavnû sami na sebe.
Proto si chtûjí pofiídit vlastní bydlení, které je pro pozdûj‰í
léta nejvût‰í jistotou.
Odborníci nejen v âesku se shodují, Ïe vlastní stfiecha nad hlavou
je v˘znamn˘m prostfiedkem zabezpeãení na stáfií. Lidé bydlící
STAVEBNÍ SPO¤ENÍ JE V¯NOSNÉ A BEZPEâNÉ
Pro financování koupû nového bydlení ãi modernizaci stávajícího domova je urãeno stavební spofiení. I po zmûnách podmínek zÛstává
uÏiteãn˘m produktem, jehoÏ hlavními devizami jsou v˘nosnost, bezpeãnost a jistota. Aktuálnû na trhu neexistuje produkt, kter˘ by se
v˘nosem pfii srovnatelné mífie jistoty stavebnímu spofiení vyrovnal.
Uzavfiením smlouvy o stavebním spofiení získává klient dÛleÏitou
jistotu: smluvnû garantované úrokové sazby. Jak úrok z vkladÛ,
tak úrok z úvûru jsou definovány ve v‰eobecn˘ch obchodních
podmínkách, které jsou souãástí smlouvy. To umoÏní plánovat
s dlouhodob˘m v˘hledem. Na úvûr ze stavebního spofiení si
pfiitom kaÏd˘ klient postupnû vytváfií nárok sv˘mi vklady.
Velk˘m kladem stavebního spofiení je rovnûÏ maximální bezpeãnost úspor. PenûÏní vklady stavebních spofiitelen jsou regulovány
státem. Stavební spofiitelny investují do pevnû úroãen˘ch cenn˘ch
papírÛ a nepfiistupují na Ïádná mûnová rizika. Samozfiejmostí je
také stoprocentní poji‰tûní vkladÛ aÏ do v˘‰e 100 tisíc eur.
LI·KA ZARUâUJE OSOBNÍ P¤ÍSTUP KE KAÎDÉMU KLIENTOVI
âeskomoravská stavební spofiitelna je nejvût‰í a nejvyhledávanûj‰í
stavební spofiitelnou v âR – dokazuje to poãet jejích klientÛ,
uzavfien˘ch smluv i objem vkladÛ ãi poskytnut˘ch úvûrÛ. Trval˘m
standardem je kvalifikované finanãní poradenství s osobním
pfiístupem ke kaÏdému klientovi.
·iroká produktová nabídka vychází vstfiíc potfiebám celé rodiny.
âMSS poradí, jak financovat bytové potfieby, jak zhodnotit úspory,
jak se zajistit na stáfií a pomÛÏe i s v˘bûrem základních bankovních produktÛ.
Více informací o âeskomoravské stavební spofiitelnû a její nabídce naleznete na internetov˘ch stránkách www.cmss.cz.
49
1|11
téma
Hodnotový
management značky
TEXT: Mgr. Jaroslava Matoušková | FOTO: Profimedia
Hodnotový řetězec je model řízení firmy, respektive strategie rozvoje společnosti, který se stále
častěji uplatňuje i v oborech, kde ještě před několika lety jakoby neměl místo. Mimo jiné i na trhu
finančního poradenství a finančních služeb jako takových. Na rozdíl od původního modelu,
který byl orientován buď tržně, tedy výrazně na zákazníka, nebo na zdroje, tedy na finanční
prostředky zákazníků, hodnotový řetězec je zaměřen na maximalizaci hodnoty podniku.
Těžiště konceptu je zaměřeno dovnitř společnosti směrem ke zvyšování přidané
hodnoty, výkonnosti, efektivity a kvality. Jednoduše řečeno – hodnotový řetězec
pomáhá nastavit symbiotický vztah mezi majiteli společnosti, jejími
zaměstnanci, spolupracovníky, dodavateli a zákazníky. A jeho
hlavním cílem je dlouhodobá udržitelnost celého společenství.
50
1|11
C
elý hodnotový systém můžeme vnímat globálním pohledem, který se nese ve znamení
tří „P“ – populace, planeta a profit. V případě
populace je třeba pracovat na pochopení očekávání lidí směrem ke společnosti a ovlivňování
úlohy společnosti jako zaměstnavatele a přispěvatele ke společenskému rozvoji. Je v zájmu
všech, tedy zaměstnanců i zaměstnavatelů,
udržovat svou činnost v souladu s dlouhodobou
udržitelností „modré“ planety. To se však může
dít nejen přímou formou (nejčastěji se o ní hovoří jako o ekologii), ale také formou nepřímou,
která má na Zemi stejně významný dopad.
I OVB Allfinanz, a. s., vyvíjí a musí vyvíjet svou
činnost takovým způsobem, aby odrážela známé
současné i budoucí výzvy. Ačkoli se to může jevit
jako protiklad, součástí hodnotového řetězce
je a musí být také profit, tedy snaha každého
ekonomického subjektu vydělávat. Prosazování
hodnot směrem k zákazníkům a spotřebitelům
lze přitom rozvíjet definováním udržitelnosti růstu jako součásti obchodního modelu. K dlouhodobému úspěchu přispívá také definování kvality
novým způsobem, kdy se v produktech nabízených společností spojuje výkonnost s hodnotami.
Jedině zavedení těchto pravidel do praktického
života umožní zachování společnosti jako takové
a také její dlouhodobý udržitelný rozvoj.
A proč by vlastně společnosti měly do hodnotového řetězce investovat finanční prostředky,
čas a energii? Především proto, že dnes jsou
hodnototvorné činnosti jednotlivými stavebními kameny konkurenční výhody. A stejně jako
v tradičním pojetí trhu, i v systému hodnotového
řetězce platí, že vyhrává ten, kdo poráží konkurenci. Jinými slovy – tím, čím se dnes odlišují
jednotlivé společnosti finančního poradenství,
je hodnotový řetěz, tedy přidaná hodnota jejich
činnosti obsažená v každém detailu. A ta tvoří
hodnotu značky.
Značka a její význam v hodnotovém
řetězci
Vysoká hodnota značky (dnes častěji používané
slovo „brand“) vede ke snížení marketingových
nákladů společnosti, k vysoké loajalitě spolupracovníků a věrnosti zákazníka. Nemalou měrou se
podílí také na lepší vyjednávací pozici ve styku
s obchodními partnery. Jinak řečeno, kontinuální práce na hodnotovém řetězci, který zvyšuje
samotnou hodnotu značky, se vyplatí. Dobrá
značka vede k vyšší důvěře klientů, vyvolává
v paměti asociace spojené s charakteristickými
rysy společnosti, a je proto snáze využitelná pro
Zuckerberg a mnozí další. Naopak mnoho společností, které i naše generace vnímají jako „držáky na trhu“, svou hodnotu rychle ztrácejí. Právě
proto, že se nedokázaly včas vymanit z přežitku
sedmdesátých a osmdesátých let, kdy hodnotu
společnosti určoval jen její čistý zisk.
Tvorba značky jako hlavní úkol
dnešního marketingu
Na počátku moderního marketingu bylo jeho
hlavním cílem prodávat. Všechny strategie
a cíle byly směřovány přímo k větší prodejnosti
produktů či služeb a image společnosti, nebo její
Značka z pohledu klientů reprezentuje určitý
systém hodnot, životní styl, se kterým se
uživatel identifikuje.
účely prodeje. „Budování značek si žádá více než
jen budování image značky. Chytrá společnost
musí pro své cílové zákazníky budovat průběžné
pozitivní zkušenosti se značkou, tedy to, čemu se
říká okamžik pravdy,“ říká Philip Kotler, jedna
z největších autorit moderního marketingu.
Podle něj síla značky spočívá v tom, co spotřebitelé o značce vědí, co k ní cítí, co o ní slyšeli nebo
viděli v rámci svých dlouhodobých zkušeností.
Znamená to tedy, že vnímání značky a její
postavení na trhu je dáno každým samostatným
prvkem hodnotového řetězce. Značka z pohledu
klientů reprezentuje určitý systém hodnot, životní styl, se kterým se uživatel identifikuje a vytváří
si ke značce jeho prostřednictvím vztah.
Cena značky aneb hodnota hodnoty
Vyspělost značky určuje její hodnotu, tedy cenu
na trhu. Mnoho značek (brandů) má dnes vyšší
hodnotu, než je reálná hodnota produktů a majetku, kterými společnost disponuje. Máme zde
jednoznačný důkaz příklonu soudobé společnosti k hodnotám a jejich nemateriálnímu pojetí.
Například společnost Google má značku dvakrát
hodnotnější, než je roční rozpočet České republiky. Přesto majetek, kterým disponuje, je pouhou
setinou této hodnoty (v řádu stamilionů dolarů,
přičemž hodnota brandu je údajně až 300 miliard
dolarů). Cena značky je zcela virtuální a vychází
z vysoce sofistikovaného a rozvinutého hodnotového řetězce společnosti. Není to ale žádná bublina – hodnota značky Google nekopíruje virtuální
akciový boom amerických technologických firem
druhé poloviny 90. let. Za Googlem totiž nestojí
pouze unikátní, převratné a zajímavé softwarové
technologie, ale především několik stovek milionů uživatelů po celém světě, několik stovek tisíc
zákazníků (inzerentů) z řad firem (opět po celém
světě), deset tisíc schopných zaměstnanců,
a především zcela nový přístup k práci a budování značky – jeden z nejvyspělejších hodnotových
řetězců na světě. Filozofie Googlu se postupně
prosazuje také do jiných oborů a ukazuje se jako
výjimečná cesta nejen ke zlepšení obchodních
výsledků, ale také pro kultivaci tržní ekonomiky
obecně. Dokazují to „pokračovatelé“ – například
zakladatel a majitel sociální sítě Facebook Mark
brand, byly jen okrajovou součástí, jakousi nadstavbou těchto cílů. Během uplynulých dvaceti
let ale došlo ke změně vnímání. Samozřejmě se
nezměnil úkol marketingu – tedy podpora prodeje, ale změnily se cesty, kterými k této činnosti
dochází. Moderní marketing 21. století tak není
zaměřen na klasickou rovnici reklama produktu
= zvýšení prodejnosti, ale na mnohem složitější
tivně implementovat systém hodnot do fungování společnosti. První takovou výzvou byl přechod
od marketingu „vyrob a prodej“ ke stylu „naslouchej a reaguj“. Právě potřeba nejprve naslouchat
a poté tvořit, na rozdíl od původního myšlení
vnutit náš pohled ostatním, se ukázala jako
klíčová při implementaci hodnot do marketingu.
Bylo třeba nejprve zjistit, jaké hodnoty klienti
očekávají, a pak se vydat cestou jejich hledání
a vyvíjení potřebné činnosti v rámci společnosti,
než uměle hodnoty určit, a pak je společnosti
vnucovat. Marketéři se ale museli naučit také
více pracovat se stávajícími klienty, ne jen hledat
nové. Společnost se totiž zaměřila na kontinuitu
a stabilitu, nikoli na rychlý efekt. Doba ukázala,
že náklady na zisk jednoho nového klienta výrazně převyšují náklady na udržení toho stávajícího.
Stejně tak se ukázalo, že v rámci hodnotového
systému je výhodnější soustředit se na rozvoj již
nabízených produktů skupině našich klientů,
než se snažit „urvat“ pokud možno co největší
podíl z trhu jako takového. Ještě minulá generace tvůrců marketingu v zásadě nepočítala se
zpětnou vazbou. Marketing byl jednostranným
monologem, ve kterém společnost někoho k něčemu přesvědčuje. I to je ale dnes již minulostí.
Hodnotový řetězec naučil společnosti dialogu,
což výraznou měrou podpořila moderní média,
především stále oblíbenější sociální sítě. V nich
se síla hodnotového řetězce jasně ukazuje.
Téměř před dvaceti lety na Summitu Země
51
v brazilském Riu de Janeiru podepsalo 156 hlav
1|11
států (včetně českého prezidenta) dokument
Budování silné značky – Pyramida hodnoty značky
Rezonance
spotřebitele
se značkou
4. Vztahy
Jak je to se mnou a s tebou?
➔
Intenzivní, aktivní
věrnost
3. Reakce
Co s tebou?
➔
Pozitivní, přátelské
reakce
2. Význam
Co jsi?
➔
Parita a odlišnost
1. Identita
Kdo jsi?
➔
Hluboké a široké
povědomí o značce
Hodnocení Pocity
spotřebitele spotřebitele
Výkon
značky
Představa
o značce
Charakteristika značky
vzorec, v němž větší význam než samotný prodej
má image produktu a společnosti, která ho vyrábí. Zatímco dříve se jednalo o takzvaný manažerský marketing, který se soustředil na okamžité
výsledky (marketing byl chápán jako umění
prodávat produkty), dnešní marketing má
přízvisko sociální, jehož dlouhodobým cílem je
„poskytovat vyšší životní standard“. K tomu právě vede hodnotový řetězec. „Cílem marketingu
je poznat zákazníka a jeho potřeby tak dokonale,
aby se výrobky a služby pro něj určené prodávaly
samy. Ideální marketing musí dosáhnout toho,
aby zákazník byl plně připraven koupit. Pak již
stačí, aby byl tento výrobek k dispozici,“ říká
Peter F. Drucker, univerzitní profesor marketingu
a autor mnoha knih, mimo jiné na téma hodnot
a hodnotového řetězce.
Před většinou marketérů stál v posledních letech složitý úkol transformace myšlení i činnosti.
Ve většině případů se přitom museli vypořádat
s několika základními oblastmi, aby mohli efek-
„Agenda 21“, specifikující vývoj společnosti
pro 21. století. Asi nikoho tehdy nenapadlo, že
se stane základem celosvětové marketingové
filozofie a že bude spouštěcím mechanismem
hodnotového řetězce v dnešní podobě. Řetězce,
který po desetiletích zaběhnutého systému výroby a prodeje změnil pohled i na základní složky
každé kapitalistické společnosti.
Sedmero hodnot OVB
Proto, aby bylo možné uvést tyto vize
a hodnoty v život, nastavila společnost
OVB Allfinanz, a. s., model sedmi základních
hodnot, které společně pokrývají prakticky
všechny aspekty a aktivity související s udržitelností růstu a zlepšením situace v oblasti
finančního poradenství v České republice. Jsou
to hodnoty, které vyznává nejen v rámci své
vlastní činnosti, které jsou ale také rozhodujícím faktorem při výběru svých spolupracovníků, partnerů a dodavatelů.
téma
Hodnota první: „Nezávislost“
Právě produktová nezávislost finančních poradců OVB Allfinanz, a. s., na jednom či několika
velkých hráčích na trhu finančních produktů je
téměř klíčovým článkem hodnotového řetězce
celé společnosti a jejího fungování. A je také
vhodným prvkem řetězce proto, abychom si
na něm demonstrovali, jak tento systém vlastně
funguje. Velký počet nabízených produktů
(více než dva tisíce) vyvíjí tlak na produktové
partnery, aby služby, nabízené prostřednictvím
finančních poradců OVB, byly finančně výhodné a zajímavé. To poskytuje přímou výhodu pro
práci samotných finančních poradců, kteří tak
Kromě toho ale společnost OVB prostřednictvím svého Analytického centra a Analytického
webu dává všem svým poradcům přidanou
hodnotu, když jim poskytuje aktuální informace
o trhu, analýzy, prognózy a doporučení a nástroje
pro efektivní poradenskou činnost. Tento jedinečný systém doplňuje systém vzdělávání spolupracovníků OVB, slouží jim jako jakýsi mozkový
trust, který mohou volně využívat.
Hodnota čtvrtá: „Otevřenost“
Myšlena je především otevřenost ve smyslu
respektování přání klienta. Neznamená to ale,
že finanční poradce tiše plní vše, co po něm
Sedmero hodnot OVB pokrývá všechny
aktivity společnosti.
mohou za klienty chodit s cenově výhodnými
nabídkami. Je to jedna z jejich nejvýraznějších
konkurenčních výhod na trhu.
Hodnota druhá: „Etika poradenství“
Etiku poradenství v OVB Allfinanz nebereme jen
jako pojem a jakýsi psaný kodex, ale jako živoucí
součást práce, ať už míří směrem ke klientům, obchodním partnerům nebo spolupracovníkům. Ač52 koli je dnes moderní spojovat etiku se členstvím
v různých organizacích či oborových uskupeních,
1|11 my ji chápeme jinak. Je to základní hodnota
člověka, který chce s OVB spolupracovat, a tuto
hodnotu přináší s sebou do své činnosti finančního poradce. Vše ostatní je jakási nadstavba, která
je nezbytným prvkem finančního poradenství,
sama o sobě však nestačí. OVB se samozřejmě
etice práce finančních poradců věnuje do hloubky
a etika je nezbytnou součástí školení a celoživotního vzdělávání finančních poradců – i zde totiž
platí, že učit se etice lze celý život.
Hodnota třetí: „Odbornost“
Ačkoli se to může zdát zvláštní, není odbornost
v mnoha profesích samozřejmostí, a přiznejme, že také trh finančního poradenství někdy
trpí nedostatkem kvalifikovaných odborníků.
Některé společnosti to bohužel vede k tomu, že
do terénu pouštějí i nezkušené a nepřipravené
poradce, kteří nejenže mohou poškodit klienta,
ale svým neprofesionálním přístupem poškozují obor jako takový. K nápravě vede několik
cest. V České republice dosud není škola, která
by se věnovala kontinuální přípravě studentů
na povolání finančních poradců, a těch, kteří
vyjdou z ekonomických vysokých škol a stanou
se poradci, není mnoho. Důvodem není ani tak
finanční ohodnocení poradců, které výrazně
přesahuje částky, které si mohou vysokoškoláci
v České republice mnohde vydělat, ale spíše
schopnosti a nároky, které jsou na poradce kladeny a na které je škola bohužel nepřipraví. Jedná
se tak nejen o odbornost ve smyslu finančního
poradenství, o přehled na trhu, ale také o komunikační schopnosti, empatii a mnohé další. Proto
se OVB soustředí na odbornost svých poradců
kontinuálně – počátek je již při výběru. Následují
školení, díky kterým může finanční poradce
nejen získávat aktuální znalosti trhu, ale také
se kontinuálně zlepšovat v dovednostech, které
k této práci neodmyslitelně patří.
klient chce. Tento vztah musí být založen
na otevřenosti – tedy na otevřeném sdílení
představ, myšlenek a přání. Vzájemnou diskusí
mezi klientem a finančním poradcem se potom
musí nalézt optimální řešení. Žádný jiný přístup
není správný – finanční poradce nesmí klienta
do ničeho nutit, zároveň ale nesmí svévolně
podléhat jeho představám. Je tam přece proto,
že má znalosti a vědomosti a přichází s radou.
V tom je jeho přidaná hodnota v systému.
Otevřenost ale platí nejen ve vztahu klienta
a finančního poradce, ale také ve vztahu k produktovým partnerům – není-li o produkt, který
nabízejí, zájem, je třeba otevřenosti proto, aby se
mohl změnit, protože v něm asi něco není zcela
v pořádku. Je to v zájmu všech. A samozřejmě
také otevřenost k trhu jako takovému – asi
nejspornější moment tohoto článku, kterému
se v současné době snaží mnohé firmy teprve
učit. Neznamená samozřejmě plané „vyzrazení“
všeho, ale otevřený postoj k řešení problémů
trhu finančního poradenství, případně i sdílení
s konkurencí a vzájemné řešení.
Hodnota pátá: „Důvěra“
Stejně jako lékař nemůže dobře určit diagnózu, pokud k němu pacient není upřímný, také
finanční poradce nemůže dát klientovi dobrou
radu bez důkladné znalosti jeho situace. Proto
OVB dbá na důvěru poradenství. Ta musí být
vzájemná a jedná se nejen o důvěru v dobré
poradenství, ale i o důvěru klienta vůči poradci
a jeho diskrétnosti a naopak poradce vůči klientově otevřenosti. A i tato pátá hodnota v řetězci
hodnot OVB ukazuje vzájemnou propojenost
všech jejích součástí – díky důvěryhodnosti
firmy věří OVB partnerské společnosti, poskytující finanční produkty. Na konci pak opět stojí
prospěch všech zúčastněných.
Hodnota šestá: „Komplexnost“
Komplexnost naší práce není jen hodnotou, ale
doslova nezbytností. OVB musí mít komplexní
nabídku, aby klientům mohla nabídnout nejen
radu „na míru“, ale také radu, a tedy finanční produkty uspokojující všechny klientovy
potřeby. Není to jen o komplexnosti nabídky
produktů, ale hlavně o následném servisu
a dlouhodobé spolupráci reagující na nové potřeby klienta. Komplexnost však znamená také
vyšší nároky na vzdělání finančních poradců
OVB. Tato hodnota se ale skrývá i v dalších
aspektech práce OVB. Například při náboru
nových spolupracovníků, při jejich školení.
Mimo jiné i proto je jedním z mott společnosti: „S OVB Allfinanz budete vždy připraveni
na každou situaci, která může nastat v celém
období života.“
Hodnota sedmá: „Společenská odpovědnost“
Hodnotě, o které se v posledních měsících nejvíce
hovoří, bylo věnováno minulé vydání OVB Journalu. Je to oblast, o které dosud v české společnosti panuje jen malé povědomí, jejíž význam ale
neustále roste, a to nejen v sektoru finančního
poradenství či finančních služeb obecně. A ze
všech výše uvedených prvků hodnotového řetězce se zdánlivě nejméně dotýká samotné práce finančních poradců a má zdánlivě nejmenší dopad
na klienty či společnost jako takovou. Opak je
však pravdou. Právě společenská odpovědnost je
dnes jednou z hlavních přidaných hodnot jakékoli společnosti, OVB nevyjímaje. Postoj, jaký k této
oblasti zaujímají, do jisté míry determinuje jejich
vnímání na trhu. Ačkoli společenské aktivity
mnohdy klienti nejsou schopni konkrétně uchopit, o jejich existenci vědí, vnímají je, a to může
být rozhodující při úspěchu finančních poradců.
Společenská zodpovědnost je kontinuálním
závazkem zasazovat se o zlepšení kvality života
komunity, ve které působíme.
Již od počátku působení společnosti OVB
v České republice se v různých formách se
sociálně odpovědným chováním setkáváme. Tyto
činnosti jsou přitom více méně decentralizované,
soustředí se do regionů či mikroregionů a jsou
velkou měrou založeny na práci zemských ředitelů a jejich spolupracovníků. Kromě této drobné,
ale o to podstatnější činnosti se OVB věnuje také
větším projektům. Všechny je přitom spojuje
snaha o odpovědnou činnost na poli finančního
poradenství a financí obecně.
Nezávislost
Společenská
odpovědnost
Etika
poradenství
Komplexnost
Důvěra
Odbornost
Otevřenost
S
edm dílků řetězce hodnot společnosti OVB se
protíná nejen v jakémsi pomyslném kruhu, ale
také navzájem, a tvoří tak zvláštní obrazec. Nelze
přesně definovat, která z hodnot je významnější
a která méně. Dnešní trh klade na finanční
poradenství stále větší požadavky a celý proces je
výrazně sofistikovanější a náročnější. A hodnotový řetězec je často tím, co může rozhodovat
o úspěchu či neúspěchu. Hodnotové řetězce
firem v jednotlivých odvětvích se liší – jsou
ovlivňovány historickým vývojem, strategií
i úspěchem. Tato odlišnost je nejdůležitější –
představuje výhodu oproti konkurenci. Kdo
chce uspět, musí dbát na to, aby byl řetěz v harmonickém stavu.
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.
Jak se (s)právně
chránit
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. - jediná specializovaná pojišťovna
svého druhu v České republice oslavila 1. 2. 2011 již 16 let působení na českém
pojišťovacím trhu, kde svým klientům nabízí výjimečný produkt - pojištění
právní ochrany.
„Od dubna tohoto roku mají finanční poradci OVB také možnost nabízet
tyto speciální produkty. Doufáme, že s největší finanční sítí vybudujeme
skvělou spolupráci a přesvědčíme hodně nových klientů, že s právní ochranou
se žije lépe“, říká Mgr. Jitka Chizzola, předseda představenstva.
Nyní krátce o historii právní ochrany a co vlastně právní ochrana představuje.
První pojišťovna právní ochrany byla založena v roce 1917 v Le Mans ve Francii
s názvem D.A.S – Défensé Automobile et Sportive. Hlavním podnětem
ke vzniku pojišťovny byly automobilové závody, při nichž docházelo
často k nehodám. Poškozeni byli jak závodníci tak i diváci, kteří při vymáhání
náhrady za způsobené škody byli nuceni absolvovat dlouhotrvající procesy
s vysokými náklady. V roce 1926 a 1927 následovalo založení dvou společností ve Švýcarsku a Belgii.
V roce 1928 byla v Berlíně založena německá D.A.S., která má v současné době sídlo v Mnichově.
D.A.S. je dceřinou společností D.A.S. Rechtsschutz-Versicherungs-AG se sídlem v Mnichově. V současné
době koncern D.A.S. poskytuje služby klientům z šestnácti evropských zemí, Kanady a Jižní Korey
a je největším specialistou nabízejícím v Evropě pojištění právní ochrany.
Lidský život bohužel přináší situace, které někdy nedokážeme řešit vlastními silami, případně nám někdo
může klást značné překážky při získání našich oprávněných nároků. A právě proto je zde pojištění
právní ochrany, které prosazuje právní zájmy jak jednotlivého občana, tak i ty, které souvisejí
s podnikatelskou činností. Do situace, kdy budeme potřebovat právní pomoc, se může dostat opravdu
každý. A tak je vždy lepší být na vše připraven – ne nadarmo se říká, že štěstí přeje těm připraveným.
D.A.S. zajišťuje svým klientům kompletní právní servis (např. právní porady, úhradu nákladů
advokátů, soudních poplatků, právního zástupce, znaleckých posudků atd.), zkrátka pojištění právní ochrany
představuje pojistný produkt, jehož cílem je uchránit klienty před náklady způsobenými právním sporem,
především soudním řízením. Prostřednictvím relativně malého ročního pojistného si tak lze v podstatě
»předplatit« právní rady a nezbytné právní služby a to až do výše 500.000 Kč za každý pojistný
případ. A když se k tomu přičte výhoda tísňové linky, na kterou můžete volat 24 hodin denně ZDARMA
- je to pojištění, které se opravdu vyplatí!
www.das.cz • [email protected] • info 800 10 55 10
rozhovor
54
1|11
Petr Saic
Neexistuje neúspěch,
jsou pouze jiné výsledky,
než jaké jsme očekávali
TEXT: Lucie Kettnerová | FOTO: Michael Kratochvíl
55
2|11
1
10
rozhovor
Práci v OVB uvádí
jako svého největšího
koníčka. Kdyby tomu
tak nebylo, nic už by ho
nenutilo každé ráno vstát
a vyrazit do kanceláře.
Pracuje, protože chce,
ne proto, že musí.
Pozici regionálního
ředitele, které minulý
rok dosáhl, bere pouze
jako přestupní stanici
na pozici zemského
ředitele.
Jaké bylo vaše první setkání
s OVB?
Už během bakalářského studia
jsem se začal rozhlížet, kde bych
mohl získat nějaké zkušenosti, a navíc si i něco přivydělat. V té době
mi spolužák z francouzštiny, dnes
shodou okolností zemský ředitel
56 Martin Zoubek, nabídl, jestli nechci
zkusit OVB. Dnes toto setkání
1|11 pokládám za štěstí, protože v OVB
hodně záleží na tom, s kým člověk
covníků. Semináře jsme pořádali
každou neděli. Jiná možnost nebyla,
protože jsme byli většinou vysokoškoláci a každý studoval jinde. Ze
začátku jsme existovali v provizoriu
– sami jsme si vymalovali, nábytek
si půjčili, abychom se kvůli tomu
nemuseli zadlužit. Postupem času si
všichni začali budovat své pobočky i v městech, v nichž studovali.
Dnes na základě toho funguje pod
mou záštitou jedenáct poboček
v severních a středních Čechách
i na Moravě.
Jak se na vaše aktivity dívali
rodiče?
Doma to zpočátku přivítali
spíše vlažně. Pro ně byla vždy
na prvním místě vysoká škola.
Říkali mi: „Dělej si, co chceš, ale
hlavně dokonči školu. Pak si klidně buduj kariéru.“ Když jsem jim
o své práci vyprávěl, tak se hned
ptali, jestli při tom nezanedbávám
školu. Možná to dlouho brali jen
jako hru.
Jak dlouho měli takový přístup?
Řekl bych, že první dva roky
mé spolupráce s OVB, než jsem
se stal oblastním vedoucím.
Dokonce i při mém povýšení
mě maminka sice pochválila, ale
hned se ptala, co škola. Dlouho asi
Čím vás ještě OVB oslovilo?
Na OVB mě oslovil charakter
práce. Vždycky jsem byl hodně
tvrdohlavý a nebál jsem se vyjádřit
svůj názor. A v OVB je důležité mít
svůj názor. Myslím si, že v OVB
uspějí lidé, kteří jsou schopni samostatně uvažovat a klidně mohou jít
i trochu proti systému. Protože ti,
co jsou lehce ovlivnitelní, moc šancí
nemají.
Také si obrovsky vážím, že je to
víc podnikání než zaměstnání. Kdysi jsem byl na brigádě ve Škodovce
a dostal jsem určitý pracovní úkol.
Za dva dny za mnou přišel vedoucí
směny a řekl mi, abych si dal trochu
pauzu, protože jim tam svým
nasazením posouvám normy, a to se
stálým zaměstnancům nelíbilo. Dostal jsem tedy za úkol, abych hodinu
jen seděl. To byla asi má nejhorší
pracovní zkušenost – muset jen
sedět a čekat. Zatímco v OVB může
každý pracovat, jak chce a jak mu
vyhovuje. Já třeba odjíždím z kanceláře až kolem deváté hodiny večer
nebo i později. A nedělám to kvůli
tomu, že bych musel,
ale protože chci.
Myslím si, že v OVB uspějí lidé, kteří jsou schopni
samostatně uvažovat a klidně mohou jít i trochu
proti systému.
spolupracuje. My jsme si navzájem
hodně sedli a stali se z nás přátelé.
Jenže vaše začátky nebyly tak
jednoduché, protože jste pendloval
mezi Prahou a severními Čechami...
Školení jsem zahájil v Praze
a Martin mě spíš motivoval, abych
v Praze i pracoval. Jenže začátečník
většinou pracuje se svými kontakty,
a ty jsem měl v severních Čechách.
Nakonec jsem se rozhodl ještě
s kamarádem Honzou Řiháčkem
(dnes BL) otevřít pobočku právě
v severních Čechách. Měli jsme
asi štěstí, že v té době (rok 2006)
nebyla v České Lípě tato služba
vůbec zajetá. Málokdo věděl, co to
finanční poradce znamená, většina
lidí za tím viděla jen zprostředkovatele životního pojištění.
S Honzou se nám povedlo
pobočku poměrně dobře rozjet
a vytvořit tým zapálených spolupra-
měli pocit, že to je, jako kdybych
s vysokou školou prodával ovoce
a zeleninu. Na druhou stranu mi
nabídli i důležitou podporu – mohl
jsem využívat jejich auto a mamka
mi dohodila i mého prvního klienta.
Školu jste tedy zanedbávat nesměl.
Jak se vám dařilo souběžně pracovat pro OVB?
První rok jsem nedosahoval nijak
úžasných výsledků, byl jsem průměrný obchodník. Měl jsem kolem
sedmi kontraktů měsíčně. Mně ale
více oslovovala dráha vedoucího
týmu, osobní výsledky jsem zase
tolik neřešil. Ovšem i s průměrnými
výsledky byly mé výdělky jen lehce
pod průměrnou mzdou. Před OVB
jsem vyzkoušel různé brigády, dřel
jsem třeba celé prázdniny a vydělal
si vlastně jen pár korun. O to víc
jsem si potom vážil příležitosti
v OVB, kde lze vydělávat velice
efektivně.
Když jsem přišel do OVB,
nebyly mým hlavním motivem
peníze. Na pohovoru jsem
řekl, že bych chtěl vydělávat
tři tisíce korun měsíčně.
Za to se mi také ostatní
doteď smějí. Mou motivací bylo získat praxi
a zkušenosti, a tím zvýšit svoji cenu na trhu
práce. Na druhou stranu
jsem si ale díky OVB
mohl již po dvou letech
pořídit auto, byt a mohl
jsem hodně cestovat. Nejvíc
mi ale OVB dalo osobnostně,
někam mě to posunulo, poznal
jsem spoustu velmi schopných
lidí, i jak funguje podnikání. Lidi
občas říkají, že v OVB není „jistota“,
já ale jistotu cítím. Věřím ve své
schopnosti a ve schopnosti svých
lidí. Mám v týmu několik lidí,
se kterými bych se nebál rozjet
jakoukoli firmu.
Svoje podnikání jste úspěšně rozjel
i bez vysokoškolského diplomu
v kapse. Bylo vám studium vůbec
k něčemu užitečné?
Mně osobně vysoká škola určitě
pomohla. Uvědomil jsem si díky
ní své priority. Původně jsem měl
naplánovaný scénář – základní,
střední, vysoká a pak nějaké super
zaměstnání, nejlépe někde v managementu.
Jenže pak
jsem nastoupil
do školy
a připadal
si jako
sardinka
v oleji.
Chodby
byly plné
geniálních
studentů,
kteří
uměli
ply-
nule tři čtyři jazyky, měli za sebou
studia v Americe a zkušenosti z rodinné firmy. Já měl jen všeobecný
přehled z gymnázia, uměl jeden
a půl jazyka a praxi jsem neměl žádnou. Uvědomil jsem si, že na konci
studia sice dostaneme všichni stejný
diplom, jenže jsem se začal bát, jestli to bude potenciálního zaměstnavatele vůbec zajímat. Takže mi bylo
jasné, že musím začít něco dělat už
během studia.
Získal jsem tu také mnoho
prakticky využitelných informací.
se trochu zpozdil, tím jsem se stal
1. 11. 2009. Po roce, 1. 11. 2010,
jsem byl jmenován regionálním
ředitelem a během letošního
roku plánuji dokončit podmínky
na LD, abych mohl být povýšen
k 1. 11. 2012.
Změnilo se pro vás něco od doby,
co si na vizitku píšete, že jste
regionální ředitel?
Regionální ředitel je pro mě
pouze přestupní pozice na pozici
zemského ředitele. Doufal jsem, že
Regionální ředitel je pro mě
pouze přestupní pozice na pozici
zemského ředitele.
Protože jsem studoval podnikovou
ekonomii, absolvoval jsem ve třetím
ročníku spoustu zajímavých přednášek, na něž chodili odborníci přímo
z praxe. Od některých z nich jsem
zkopíroval know-how, které jsem
obratem uplatnil při svém podnikání. Myslím, že to, že mi za rok
do týmu přibylo padesát lidí, bylo
mimo jiné i zásluhou mých znalostí
ze školy. Naučil jsem se třeba, jak
pracovat s lidmi a jak je motivovat.
Vzpomínám si, že přes den jsem byl
na přednášce jedné zkušené personalistky, která nám popisovala, jak
u nich probíhá přijímání nových lidí
a jak se chovat u přijímacího pohovoru. Večer jsem to hned použil,
když jsem přijímal nového člověka
do týmu.
Jak velký tým máte dnes?
Celkem je to asi tři sta spolupracovníků, ne každý má bohužel
každý měsíc nějaký výsledek. Kmenových vedoucích mám asi čtyřicet.
Za pět let jsem tedy z jednoho spolupracovníka dal dohromady tým tří
set lidí v jedenácti pobočkách.
Jak rychle jste postupoval v kariérním plánu?
Nikdy jsem neplánoval výsledky,
ale aktivity. Když po mně chtěl
vedoucí Martin Zoubek „zajistit
výsledky“, říkal jsem mu: „Já ale nevím, jaké výsledky budu mít, já ti
mohu zajistit jen aktivity.“
Každý postup mi trval
vždy skoro přibližně
rok. Začátek spolupráce
byl podepsán k 13. 12.
2005, GST jsem dosáhl
k 1. 1. 2007, za dalších
třináct měsíců jsem už
byl BL. U pozice BD jsem
budu mít konečně čas třeba na golf.
Ale opak je pravdou, čas na relaxaci
se zatím nedostavil. Jak jsem říkal,
pro mě nebyly prvotním motivem
finance. Kdyby tomu tak bylo, tak
by mě už nic nenutilo vstávat každé
ráno na devátou hodinu a jen bych
si užíval. Peníze mě jen uklidnily,
že se můžu na 100 % věnovat tomu,
čemu chci.
Úkol pro regionálního ředitele vidím v tom, abych pro svoji
firmu zabezpečoval dobré zázemí
a podmínky pro kvalitní práci s klienty a pro budování kariéry. Dnes
koukám na lidi, kteří začínají jako
kdysi já, a cítím za ně odpovědnost. Já jsem je přivedl a slíbil jim
úspěch. Osobně už jsem úspěchu
dosáhl. Nicméně úspěch jednotlivce
je v OVB podřízen úspěchu jeho
týmu, a proto stále intenzivně řeším
rovněž kariéru mých lidí.
Svou pobočku máte jak v Praze,
tak v menších městech. Existuje
nějaký rozdíl v přístupu ke klientům?
V Praze je daleko větší kupní síla,
ohodnocení průměrných smluv je
zde tedy vyšší. Lidé také o svých
financích více přemýšlejí. Nejde tu
tedy moc dělat obchody po domácnostech nebo kavárnách
jako na severu Čech, často
potřebujete reprezentativní
kancelář na dobré adrese, aby
vám klienti důvěřovali. Ti, co
působí jako poradci na maloměstě, ale mají větší morální
závazky, neboť se tam všichni
lidé mezi sebou znají. V Praze
je možné se daleko více schovat za anonymitu. Když jsem
začínal v České Lípě, věděl
jsem, že sázím nejen svou
pověst, ale také pověst svých rodičů.
A nemohl jsem si dovolit selhat.
Jinak v klientech rozdíl není, jejich
argumenty a obavy jsou stejné.
Najdete si čas i na nějaké koníčky?
Mým koníčkem je OVB, i když
nechci vypadat jako fanatik. Já se
ale do kanceláře chodím bavit, mám
tu kamarády, rád jdu s lidmi i někam po práci. Relaxuji při sportu,
ale nemám na něj tolik času, kolik
bych chtěl. Jsem vášnivý tenista,
kdysi jsem hrával i závodně. Díky
OVB jsem si mohl splnit sen a navštívit největší turnaje jako French
Open nebo Wimbledon. Volný čas
pak trávím s přítelkyní, která také
pracuje v OVB, takže má pochopení, když přijdu večer později,
a respektuje moje závazky.
Petr Saic
Pochází ze severočeského Nového Boru. V České Lípě vystudoval osmileté gymnázium,
pak se rozhodl studovat na VŠE
v Praze. V té době měl ještě
idealistické představy studenta,
že ukončí školu, získá diplom
a zaměstnavatelé se o něj po­
rvou. Brzy ale zjistil, že to tak
nebude, a proto přijal nabídku
spolužáka, aby zkusil podnikat
v OVB. Za pět let se vypracoval
na pozici regionálního ředitele.
Žije v Praze, je svobodný a má
přítelkyni, která také působí
v OVB.
Prozradíte nám na závěr nějaké
své pracovní motto?
Mé motto zní: „Neexistuje neúspěch, jsou pouze jiné výsledky, než
jaké jsme očekávali!“
57
1|11
OVBanalýzy
v akci
TEXT: Zdeněk Soudný | FOTO: Profimedia
Češi = finanční
negramoti
Ke konci roku 2010 uveřejnily Česká národní banka s Ministerstvem financí ČR
exkluzivní průzkum, který vyvolal doslova zděšení nejen mezi odborníky, ale také
mezi politiky a laickou veřejností. Podle něj jsou totiž znalosti Čechů v oblasti financí
a finančních služeb ještě horší, než se dlouho předpokládalo. Většina z nás sice ví,
kolik má právě takříkajíc na účtu, mnohem hůře si ale dokážeme poradit, jak s penězi
správně naložit. Finanční gramotnost české společnosti je prostě na velmi nízké
úrovni a nic s tím zatím neudělaly ani vzdělávací pokusy různých vládních i nevládních
institucí a organizací. Ty se tak shodují na jediném: orientaci spotřebitele na finančním
trhu je potřeba výrazně zlepšit.
„
Nečekal jsem to nijak růžové,
ale že budou výsledky tak úděsné, mě překvapilo," řekl po zveřejnění výsledků překvapený ministr
financí Miroslav Kalousek. „Lidé si
vůbec nejsou vědomi možných likvidačních důsledků pro sebe a své
blízké, když podepisují smlouvy,
které nečtou a zavazují se v nich
k dlouhodobým platbám,“ říká dále
Kalousek ke zjištění, že téměř dvě
třetiny obyvatel České republiky
nečte smlouvy. Když pak naletí,
obviňují stát a špatné zákony, které
je podle nich dostatečně nechrání.
Ale i v tomto případě platí pravidlo,
že proti hlouposti nelze napsat
jakýkoliv zákon. „Většinou křičí,
že byli okradeni a chtějí po státu
vrátit peníze. Skutečností přitom je,
že jsou hloupí a chtějí kompenzaci
od státu, tedy od spoluobčanů,
kteří se seznámili s elementárními
skutečnostmi," říká ministr Kalousek. V tom mu dává za pravdu
Eva Zamrazilová, vrchní ředitelka
a členka bankovní rady České
národní banky. „Lidé nejenže si
nepřečtou a neporozumějí, ale ani
nedokážou ocenit a propočítat
základní věci. Číst a počítat by se
měli mladí lidé naučit ve škole, nést
odpovědnost za svá rozhodnutí
v rodině," domnívá se Zamrazilová.
„Potvrdila se například dlouhodobá
zkušenost ČNB získaná na základě
podnětů od spotřebitelů, podle
nichž jsou smlouvy na prodej produktů finančního trhu často velmi
komplikované," poukazuje Zamrazilová na jeden z možných důvodů
takto špatných výsledků průzkumu
a naznačuje také směr, kterým by
se finanční instituce mohly ubírat
na cestě ke zjednodušení a lepšímu
pochopení jejich činnosti a fungování. V průzkumu, který realizovala
společnost STEM/MARK, 43 %
dotazovaných potvrdilo, že některým pasážím smluv zcela nerozumí.
Z účastníků průzkumu, kteří uvedli, že některým pasážím nerozuměli, nakonec předloženou smlouvu
přesto podepsala celá polovina.
Pohled pod pokličku aneb
průzkum pohledem sociologů
Podíváme-li se ale na výsledky
průzkumu podrobněji, můžeme
v něm vysledovat některé zajímavé
faktory, kterým se autoři průzkumu
nevěnovali. Snad především proto,
že jsou z hlediska mediálního
jí v rozhodování o finančních
prostředcích ženy. A to bez rozdílu
věku nebo formy soužití. A přiznávají to nejen ony samy, když říkají,
že o většině financí v domácnosti
rozhodují ale také jejich partneři.
Ani to není velkým překvapením
a potvrzuje to stereotypy v českých rodinách. Muž je stále tím,
kdo vydělává, a žena je správkyní
toho, co se každý měsíc v rodině
nashromáždí. Přesto lze vysledovat
poměrně nemalé procento společného rozhodování o finančních
prostředcích v rodině mezi manželi
či partnery. Ani v případě přehledu
o financích, ani v otázce, kdo
o nich rozhoduje, nehraje velkou
roli velikost příjmu.
použití marginální. O to podstatnější jsou ale pro práci finančních
poradců.
Z hlediska přehledu o vlastních finančních prostředcích jsou
na tom nejlépe rozvedení, manželé
nebo partneři. Z hlediska věku
mají největší přehled o vlastních
financích lidé ve věku od 45
do 59 let. Ti jsou schopni nejlépe
odpovědět na to, kolik peněz
mají aktuálně k dispozici. Za nimi
následují Češi ve věku 30 až 44
let. Ačkoliv umístění rozvedených
jedinců na první místo může vypadat spíše jako statistická odchylka,
opak je pravdou. Je totiž třeba
předpokládat, že většina rozvedených má závazky, které musí plnit
(péče o děti, vyživovací povinnosti
apod.), a proto musí „více počítat“
– na výdaje je totiž pouze jeden
příjem, na rozdíl od manželství
či partnerského soužití. Naopak
nejhůře si vedou svobodní a mladší
29 let, kteří k penězům, jak se
ukazuje již od začátku přistupují
velmi lehkovážně. Je to způsobeno
především tím, že nemají závazky,
většinou ani žádné velké dluhy
a často stále žijí v jedné domácnosti
s rodiči.
V případě pohlaví vyhráva-
Rodinný budget neuznáváme, poradit si nenecháme
Mnohem zajímavější je otázka na více než polovinu české
populace, která si nepřipravuje
rodinné rozpočty. Proč? Nejčastější odpovědí bylo banální „je to
zbytečné“, ale výrazná procenta
na to „nemají čas“. Naopak to, že
by nevěděla, jak na to, přiznala
jen 2 % respondentů. Nejméně
času na sestavování rozpočtu mají
mladí lidé do 29 let a osoby s nad-
průměrnými příjmy. Lze z toho
ale vyvodit, že pokud by čas měli,
rozpočet by sestavovali, nebo by
si nechali poradit a tuto povinnost
byli ochotni přenést na někoho jiného, například na finanční poradce? V případě mladých do 29 let
věku spíše nikoli. V případě osob
s vyššími platy lze předpokládat,
že finanční poradenství může
efektivně zapůsobit.
Zájem o pravidelné sledování
toku financí v rodině je přímo
závislý na vzdělání a příjmech
– zatímco osoby se základním
vzděláním mají zájem o pravidelné sledování příjmů a výdajů jen
povrchní, osoby s nadprůměrným
platem a vyšším vzděláním příjmy
a výdaje systematicky sledují
a zaznamenávají na papír nebo
elektronickou formou. Stejný
trend lze sledovat také v případě
ukládání finančních rezerv v rámci
domácích rozpočtů. Systematicky
spoří osoby s vysokoškolským
vzděláním a nadprůměrnými
59
platy, a to až dvakrát častěji než
1|11
osoby se vzděláním základním
a nižším příjmem. Stejné, nebo
spíše ještě výraznější výsledky lze
sledovat také v případě odkládání finančních rezerv pro případ
Vytváření rezerv na stáří
60 % odkládá část příjmu jako rezervu na stáří
Vytváří si Vaše domácnost rezervy jako zajištění na stáří?
Základ: Všichni respondenti, n°=1005
Ano
Ne
Neví
Bez odpovědi
Celkem
60
32
3
Věk
do 29 let
56
30
30–44 let
69
27
3
45–59 let
68
26
1 4
11
60 a více let
44
42
2
VzděláníZákladní
34
51
6
Střední bez maturity
55
34
Střední s maturitou
71
25
6
3
11
9
3
7
22
Vysokoškolské
69
21
3
7
Osobní příjemMéně než 12 600 Kč
50
40
3
7
od 12 601 do 21 000 Kč
66
26
21 001 Kč a více
Zdroj: STEN/MARK, finanční gramotnost, 2010
0 %
10 %
77
20 % 30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
16
80 % 90 %
3 5
1 5
100 %
OVBanalýzy
v akci
nenadálých událostí nebo ztráty
zaměstnání.
Stará kolena si rádi pojistíme
60
Otázka zajištění na stáří zajímá
především spoluobčany ve věku
od 45 do 59 let. Starší mají již tuto
otázku „vyřešenou“, i přesto se o ni
ale i nadále aktivně zajímají, mimo
jiné s ohledem na svá vnoučata.
Mladší ročníky mají naopak pocit,
že je to ještě daleko. Přesto je zájem
o důchodové zajištění poměrně silný i ve skupině od 30 do 44 let. Nejpalčivější je zajištění důchodu pro
ženaté či vdané nebo rozvedené.
Naopak za nevýznamné jej považují
osoby svobodné a překvapivě také
osoby v partnerském vztahu.
Téměř každé ze sledovaných
skupin se někdy „nedařilo“ a její
zástupci se dostali do těžké finanční
situace. Nejrizikovější skupinou
z tohoto pohledu jsou osoby
rozvedené nebo žijící svobodně.
Z hlediska věku jsou téměř vyrovnaní mladí do 29 let věku a osoby
od 30 do 44 let. Záchrannou pákou
je přitom nejčastěji omezení výdajů
nebo půjčka od rodiny. Stejně
tak jen velmi málo osob ví, co by
dělaly v případě, že by se dostaly
do obtížné finanční situace. V tomto
případě jsou slabší skupinou ženy,
zůstává ale skupina méně vydělávajících osob.
Mladé generace zachraňují
naši čest
Dobrou zprávou, která jako by byla
v přímém rozporu se zjištěním
STEM/MARKU, je průzkum, který
se o půl roku dříve uskutečnil mezi
českými středoškoláky. Ti se totiž
stali finančně nejvzdělanějšími
v Evropě. Alespoň podle zjištění nadace Citi Foundation a mezinárodní
neziskové vzdělávací organizace
Junior Achievement. Tyto organizace uskutečnily v srpnu 2010
průzkum mezi téměř třemi tisíci
středoškoláků z dvanácti zemí Evropy. Cílem bylo prověřit u mladých
lidí chápání základních finančních
principů a pojmů a vzdělávací do-
pady programů, které se specializují
na zprostředkování výuky finanční
gramotnosti a na praktickou výuku
ekonomických principů. „Čeští
studenti získali důležité prvenství,
když se po přepočtení výsledků
umístili na prvním místě v počtu
správně zodpovězených otázek
před studenty z Bulharska a Velké
Británie,“ řekl výkonný ředitel
Junior Achievement Josef Müller.
Ukázalo se také, že si lépe vedli
evropští respondenti, kteří s 62,8 %
správných odpovědí předstihli své
americké protějšky. Ti odpovídali
správně ve 48,3 % případů.
Finančně gramotný občan (mimo jiné)
m
á alespoň hrubou představu o tom, kolik má aktuálně k dispozici
vlastních peněz
s estavuje si rozpočet a sleduje jeho dodržování
p
lánuje své výdaje alespoň na měsíc dopředu
je připraven na situaci ztráty hlavního příjmu
v ytváří si rezervy
již přemýšlel o tom, z čeho bude žít ve stáří
p
ři výběru finančního produktu zvažuje více nabídek a vychází z více
zdrojů informací
z ná základní finanční produkty, např. zná rozdíl mezi kartou debetní
a kreditní
je si vědom rizik spojených s některými finančními produkty
v í, co dělat v případě odcizení či ztráty platební karty
v í, podle čeho si vybrat finanční produkty
1|11
Přehled o penězích
Plánování výdajů
92 % má alespoň hrubou představu o tom, kolik má aktuálně k dispozici
vlastních peněz
64 % z těch, kteří sestavují rozpočet, plánuje své výdaje alespoň
na 1 měsíc dopředu
Řekl(a) byste, že máte alespoň přibližnou představu o tom, kolik peněz máte Vy
osobně nyní okamžitě k dispozici?
Plánuje Vaše domácnost své výdaje pravidelně?
Pokud ano, na jaké období?
Základ: Všichni respondenti, n°=1005
Základ: Respondenti, v jejichž domácnosti se sestavuje finanční rozpočet n=451
Na několik dnů dopředu
7 %
Rozhodně ano
32 %
Spíše ano
32 %
Na týden dopředu
10 %
Neplánujete
výdaje
pravidelně
17 %
Bez odpovědi
1 %
Neví
1 %
Spíše ne
4 %
Spíše ne
1 %
Neví 2 %
Zdroj: STEM/MARK, finanční gramotnost, 2010
Bez odpovědi
Na rok či
více dopředu
5 %
Na několik
měsíců dopředu
15 %
Zdroj: STEM/MARK, finanční gramotnost, 2010
Na měsíc dopředu
44 %
UNICREDIT BANK PŘEVRÁTILA
TRH S HYPOTÉKAMI
UniCredit Bank rozhýbala v minulém roce trh svojí atraktivní novinkou – Převratnou
hypotékou. O tomto novém produktu, ale i o vývoji celého trhu, jsme hovořili s Tomášem
Drábkem, ředitelem úseku Řízení segmentů retailového bankovnictví UniCredit Bank.
Zasvěcené pozorovatele překvapil v minulém
roce výrazný nárůst českého hypotečního trhu. Jak
hodnotíte rok 2010 z pohledu UniCredit Bank?
Nebyli jsme přehnanými optimisty, ale meziroční oživení
na úrovni 10–15 % jsme očekávali. Milým překvapením asi
pro všechny byl poslední měsíc loňského roku, kdy celý
trh včetně UniCredit Bank akceleroval skokově. Z našeho
pohledu je zajímavé a zároveň potěšující porovnání 15%
meziročního růstu celého trhu s 25% růstem naší banky.
Věříme, že tento výrazně pozitivní trend bude pokračovat
i letos.
Především je to naprosto transparentní výpočet úrokové
sazby, která se odvíjí od sazeb na pražském mezibankovním
trhu, konkrétně jde o sazbu jednoměsíčního PRIBORu.
K tomu si banka přičítá pevnou přirážku, která je neměnná
po celou dobu splácení. Jde tedy o hypotéku s proměnlivou
sazbou, u které klient aktuálně může získat sazbu od 3 %.
Atraktivní je rovněž možnost předčasného splacení
nebo přechodu na hypotéku s pevnou úrokovou sazbou.
Co může nyní bezprostředně
ovlivnit další pohyb sazeb
v prvním pololetí?
S nadsázkou by se dalo říci,
že rok 2010 byl alespoň z pohledu
UniCredit Bank ve znamení tzv.
variabilních hypoték. Pomohly
bance v růstu tržního podílu,
případně jak?
Určitě ano. Troufám si říct, že
Převratná hypotéka byla prvním
úspěšným produktem s variabilní
úrokovou sazbou na českém trhu.
Zpočátku jsme byli i my trochu
skeptičtí, ale už v průběhu vývoje
tohoto produktu nám sílilo sebevědomí
a naše očekávání rostlo. Skutečnost,
že Převratná hypotéka nakonec tvořila
40 % hypoték naší nové produkce,
vyhrála nám dvě ocenění v soutěži
Zlatá koruna a pomohla nám atakovat
hranici 10 % tržního podílu, nám dělá
obrovskou radost.
Co na této hypotéce klienti oceňují?
Už nyní vidíme, že úrokové sazby
u hypoték pomalu, ale jistě rostou. To
je dáno zejména oživením ekonomik
v Eurozóně a obavami z možných
inflačních tlaků. Navíc, úrokové
sazby byly vloni až nepřiměřeně
nízko, jde tedy zatím spíše jen
o určitou korekci. Nárůst sazeb je
sice zmírňován silným konkurenčním
bojem v oblasti hypoték a tlakem na
sazby směrem dolů na úkor marží,
ale vše nasvědčuje tomu, že sazby
v roce 2011 i nadále porostou.
Děkujeme za rozhovor.
Tomáš Drábek
Kontakt pro poradce OVB Allfinanz, a.s.:
Roman Vymětal
Tel.: 606 659 009 | e-mail: [email protected]
62
1|11
rozhovor
Jan Hlousek
Člověk musí zažít
i dílčí neúspěchy,
aby byl úspěšný
Text: Lucie Kettnerová | FOTO: Michael Kratochvíl
63
1|11
Jeho jmenování
regionálním ředitelem
dokazuje, že na tuto pozici
lze dosáhnout už během
studia vysoké školy.
Stačí si jen umět dobře
plánovat čas a nastavit
si priority. U něj má nyní
prioritu číslo jedna OVB,
školu by ale chtěl dokončit
do poloviny roku. Už kvůli
rodičům, kterým slíbil, že
bude zvládat oboje.
64
1|11
Bylo docela odvážné dát si
po maturitě jen jednu přihlášku
na vysokou školu, navíc ještě
na prestižní obor na VŠE. To
jste si tak věřil?
Už na gymnáziu jsem
cítil, že chci opustit
Brno a odjet studovat
do Prahy. Ohledně
školy jsem si věřil.
Když si něco umíním,
tak to nemůže nedopadnout. Na přijímačky jsem se
samozřejmě dobře
připravil.
Na vysoké škole
jste se poprvé seznámil s OVB. Jak
k tomu došlo?
OVB mi představil můj dnešní
zemský ředitel
Martin Zoubek,
s nímž jsem chodil
už na gymnázium.
Hledal jsem nějakou brigádu, tak
jsem se ho zeptal,
jestli o něčem neví.
Tehdy jsem vůbec
nevěděl, o co jde.
Postupně se mi
odkrylo, že se
jedná o finanční
poradenství.
Už za týden
jsem seděl
na pohovoru
u pana Slezáka,
kde jsem mu
vyprávěl, že
hledám přivýdělek tak pět tisíc
korun ke škole.
Jak vážně jste působení u OVB
tehdy bral?
Celý první rok podnikání jsem
s prací nebyl ztotožněný. Nebyl
jsem rozhodnutý, že ji chci do budoucna dělat, ob týden jsem chtěl
dokonce končit. Jsem hodně hrdý
člověk a vadilo mi třeba, že okolí
mou práci neuznává a považuje
mě za nějakého pojišťováka. Když
jsem si ale spočítal své výdělky,
musel jsem si položit otázku, kde
jednodušeji bych si takové peníze
vydělal.
Kdy se to zlomilo?
Zlomilo se to díky několika
aspektům. Prvním bylo, že jsem
si vybudoval tým a začalo mě
bavit být na pozici lídra. Současně mně v té době začalo přicházet
více peněz, což už bylo zajímavé
i pro mé okolí. Třetím důvodem
bylo povýšení do manažerské
duše předat, neboť jsou na mě
hodně fixovaní.
Odkud se rekrutovali vaši spolupracovníci?
Byli to hlavně kamarádi z vysoké
školy a gymnázia a lidé kolem
sportu. Studené kontakty ani
inzeráty jsem nevyužíval a nepoužívám.
Kdy jste si zařídil svou vlastní
kamennou kancelář?
První kancelář s takzvanou G4,
tedy Martinem Zoubkem, Honzou
Hamrem a Ditou Slezákovou,
jsem si pořídil až po roce podnikání. Do té doby jsem se s klienty
scházel v kavárnách, restauracích
či na vysokoškolské koleji. S Martinem Zoubkem jsme dokonce
vedli první semináře v klubovně
na koleji, OVB připomínala jen
vlaječka položená na stole. S vlast-
Po roce jsem se přestal sám sobě
vymlouvat, praštil jsem do stolu
a začal makat na pražské klientele.
pozice, kdy jsem začal cítit, že mi
jen ředitel nepřednáší o možném
úspěchu, ale že jsem ho sám
dosáhl.
Kde jste sháněl své klienty?
V Brně, odkud jste pocházel, nebo
v Praze, kde jste studoval?
S tím právě souvisel i ten můj
počáteční neúspěch. Zkoušel jsem
se vymlouvat, že jsem chudáček
Brňák, který přešel do Prahy, kde
nikoho nezná, a do Brna je to
daleko. Měl jsem pocit, že jsem
v začarovaném kruhu. V Praze
jsem měl klientů jen poskrovnu
a víc jsem za nimi jezdil do Brna,
kde jsem trávil prodloužený
víkend. Po roce jsem se ale přestal
sám sobě vymlouvat, praštil jsem
do stolu a začal makat na pražské
klientele.
Podařilo se mi tu získat zajímavé kontakty. Ukázalo se, že ti lidé,
které jsem si původně na svém
seznamu škrtl, byli nakonec velmi
perspektivní. Stal jsem se také
třeba poradcem asi pro třicet
neslyšících klientů, na něž jsem
získal doporučení přes maminku. Několik jich mám dokonce
dodnes, protože to není klientela,
kterou by bylo možné tak jedno-
ní kanceláří se toho ale hodně
změnilo a my jsme viděli, že je
nutné jít směrem reprezentativního sídla, kde klienti uvidí zázemí
a jistotu stabilní firmy. Dnes mám
kanceláře v paláci Zirkon v pražském Karlíně a pak asi patnáct
poboček po celé republice. Silně
obsazeny máme jižní Čechy, odkud
pocházelo hodně spolužáků, a mé
rodné Brno.
Jak se vám daří skloubit podnikání se školou?
Poslední dva tři roky jsem školu
hodně rozvolnil, takže v tuto chvíli
je pro mě možná až na třetím
místě. To ale neznamená, že
bych snižoval její důležitost, titul
chci určitě získat. Kdybych to
měl zhodnotit, tak zpočátku pro
mě byla jednoznačně prioritou
škola, pak se to vyrovnalo s OVB
a od třetího ročníku OVB převážilo.
Neuvažoval jste tedy nikdy, že
byste školy nechal a věnoval se jen
OVB?
Určitě ne. Dodělat školu je
hodně důležité jak pro mě, tak pro
moje rodiče. I když OVB mi začalo
dávat brzy mnohem víc. Dalo mi
praxi, peníze i jistotu do budoucna. Škola mi poskytla jen nejistou
budoucnost. Musím říct, že nejsem
z českého vysokého školství příliš
nadšený.
Proč? Teorie a praxe se příliš lišily?
Nechci jen pomlouvat, určitě tam byly zajímavé semináře,
jednotlivých příběhů lidí, kteří
bojují o pozice ředitelů, oblastních
vedoucích, GST atd. Letos budu
povyšovat možná čtyři ředitele.
Ředitelství mi přineslo samozřejmě trochu víc klidu a pohody, už
se můžu soustředit na ty nejdůležitější věci ve firmě. Na klíčové práci
se ale nic nemění. Stále musím
OVB mi dalo život ve skvělé partě,
kde jsme všichni na jedné vlně.
docházeli tam odborní externisté,
člověk si mohl udržovat jazykové
znalosti. V porovnání s praktickou
byznys stránkou, kterou mi dala
OVB, to byl ale velký rozdíl.
Nemrzí vás, že se nebudete jako
spolužáci věnovat zvolenému
oboru diplomacie?
Ani ne, protože vidím, co pak
spolužáci skutečně dělají. On má ten
obor honosný název, ale lidé věnující
se evropské integraci pak většinou
končí někde v byrokracii, případně
v kolosu mezinárodních firem.
Získal jste pro OVB i někoho
z rodiny?
Sestra je úspěšná GST, věnuje
se OVB při studiu Mendelovy
univerzity v Brně. Tatínek je v mé
struktuře oblastní vedoucí, OVB
dělá při svém zaměstnání. Přiznám
se ale, že ze začátku se rodina
na mé podnikání koukala trochu
s podezřením. Ale to tak bývá.
Proto se často chodíme do rodin
nového mladého spolupracovníka
„představit“, aby rodiče neměli
strach, kam se jejich dítě dostalo.
Jak dlouho trvalo, než jste dosáhl
pozice regionálního ředitele? Změnilo se tím pro vás něco?
Začínal jsem 1. 1. 2004, GST
jsem se stal 1. 7. 2005, podmínky
BL jsem splnil 1. 3. 2007, pozici
BD jsem získal o necelé dva roky
později. Regionálním ředitelem
jsem se stal 1. 12. 2010. Zemské
ředitelství získáme nejpozději 1.
12. 2011, protože podmínky budeme mít splněny už o prázdninách.
Díky tomu, že jsem se stal
regionálním ředitelem, uvolnily se
pozice pode mnou. V týmu mám
kolem čtyř set lidí, takže už si
žije svým vlastním životem, není
to už jen o mně. Jsem sice jeho
lídrem, ale nese v sobě i spoustu
vést a motivovat lidi a hledat nové
talenty.
Čím je práce u OVB pro vás tak
zajímavá?
Souhlasím s tím, že OVB je životní styl. A to životní styl naprosto
úžasný, protože nevím, kde jinde
bych takové peníze vydělal. Navíc
mě tato práce dokáže nabíjet.
Ona není jednoduchá, obzvláště na začátku. To je ale nutné
překonat. Člověk musí zažít i dílčí
neúspěchy, aby byl úspěšný. Díky
tomu se stále někam posouvá, což
u kamarádů v zaměstnání nevidím.
OVB mi dalo i život ve skvělé partě,
kde jsme všichni na jedné vlně
a sledujeme jeden cíl. Přineslo
mi i spoustu úžasných zážitků ze
společných dovolených či pobytů
za odměnu.
Která část práce vás baví nejvíc?
Práce s klienty mě bavila, byl
jsem v ní dobrý, ale nedokázal
jsem si představit, že bych ji dělal
i za deset let, což si u své současné manažerské pozice rozhodně
představit umím. Baví mě vést
tým, motivovat lidi a připravovat
vzdělávací modely. Protože vedení
lidí se věnuju už několik let, i já se
v tomto ohledu vyvíjím. Zpočátku
jsem byl dost tvrdý, na lidi jsem
tlačil. Postupně jsem dospěl k názoru, že je dobré být na lidi tvrdý,
aby tým fungoval, ale snažím se je
vést už daleko lidštěji.
Jaký by měl podle vašeho názoru
člověk být, aby v OVB uspěl?
Dám příměr. Člověk nemusí
být sportovec, ale musí mít pro
tuto práci sportovní duši. Není
asi náhoda, že v OVB se spousta
lidí sportu věnovala, protože pro
tuto práci je potřeba mít vytrvalost
a ambice. V neposlední řadě musí
mít poradce charisma, které lidi
osloví, musí mít rád lidi a umět
s nimi komunikovat.
Jak nejraději relaxujete?
Mám rád rychlá auta. Na podzim mi přibylo do sbírky Audi
R8, těším se na lepší počasí, až
s ním budu moct zase jezdit.
Občas zajdu do fitness centra
nebo si zahrát s kamarády squash.
Mým největším koníčkem je
ale freediving neboli nádechové
potápění. Zrovna včera jsem se
vrátil z Egypta, odkud jsem si
přivezl nový osobní rekord.
Na jeden nádech jsem se
dostal až do hloubky
čtyřiceti metrů.
Co vám dává potápění bez přístrojů?
Je to touha po adrenalinu, nebo spíš
potřeba zklidnit se
a zastavit?
Oboje. Freediving
je určitou formou
krizového sportu, ale
nelze ho nazvat sportem adrenalinovým. Je
to sport o mentálním
vyspění a klidu, o rozpomenutí se na určité
procesy, které lidstvo
znalo už kdysi. Vždyť
každý z nás plaval
devět měsíců u maminky v bříšku.
Nebo se podívejte
na druhy savců,
jako jsou třeba
kosatky. Takže
já si myslím, že
tyto instinkty
někde v sobě
máme, stačí se
k nim jen dostat.
Vaše přítelkyně
není z OVB. Má
pochopení pro
vaše pracovní
vytížení?
Ona mě už
poznala, když jsem
byl na manažerském
postu v OVB, takže
věděla, do čeho jde.
Musela pochopit, že
má ambiciózního partnera, jinak
by to nešlo. Já zase cítím jako svou
povinnost jí to nějak vynahradit,
vzít ji třeba na nějakou pěknou
dovolenou.
Jan Hlousek
I když už Jan Hlousek žije
v Praze mnoho let, stále o sobě
hrdě prohlašuje, že je Brňák.
V moravské metropoli vystudoval gymnázium. Po maturitě
vsadil na jednu kartu a přihlásil
se na Vysokou školu ekonomickou na obor diplomacie
a evropská integrace. K získání
titulu inženýr ekonomie mu
zbývá napsat diplomku a udělat
státnice. V OVB působí už
osmým rokem, v prosinci
loňského roku získal post regionálního ředitele. Jan Hlousek
je svobodný.
zaostřeno na
Bc. Hana Horká
oblastní vedoucí
(LD Miloslav horký)
TEXT: Petr Meliš | FOTO: archiv OVB
Nábor
spolupracovníků
Získávání kvalitních nových spolupracovníků je jednou ze základních
činností, na kterých stojí úspěch každého týmu, každé struktury.
Získávání spolupracovníků, jejich vzdělávání a vedení patří k základním
66
dovednostem každého, kdo si chce u OVB vybudovat úspěšnou
1|11
kariéru a vytvořit fungující tým zabývající se finančním poradenstvím.
Recruiting je zároveň strategické téma pro rok 2011. Navazujeme
na OVB Journal 2/2009 a pro čerpání zkušeností jsme se tentokrát
obrátili na jiná ředitelství. Zeptali jsme se proto čtyř vybraných kolegů
na jejich zkušenosti s recruitingem i následným zaučením a vedením
nových lidí ve firmě. Položili jsme jim následující otázky:
1. Proč vnímáte nábor spolupracovníků jako prioritu a jaká forma
oslovení je podle vás nejefektivnější?
2. Jak dosahujete toho, že se počáteční nadšení přetaví do skutečného
budování kariéry, a co byste doporučili svým kolegům?
1.
Strukturální firma je především o vedoucích
a o tom, jak dokážou společnou myšlenku předávat dál. Já jsem ze strany svých rodičů a zároveň
vedoucích pracovníků byla vždy vychovávána, že
mou hlavní náplní v tomto podnikání je výstavba silné firmy profesionálních poradců. A s tím
nábor nových spolupracovníků samozřejmě úzce
souvisí. Rekruting by měl být prioritou každého
člena týmu, ale ne proto, že musí, ale proto, že
to tak cítí. S OVB musíte splynout, pak nebudete
rozlišovat, kdy rekruting děláte, a kdy neděláte,
prostě tak budete žít a každého ze svého okolí
dříve nebo později do firmy pozvete. Každému
vyhovuje jiný způsob, já upřednostňuji rekruting založený na osobních vztazích. Odráží se to
i v mém stávajícím týmu, ve kterém většina mých
spolupracovníků pochází buď z řad spokojených
klientů, nebo blízkých přátel.
2.
Asi každý spolupracovník prochází několika
fázemi. Od počátečního nadšení, přes lehké vystřízlivění v případě prvních menších nezdarů,
až po uvědomění si, že toto je činnost, kterou
by se chtěl zabývat celý život. Je to vývoj, během
kterého mu musí být neustále nablízku jeho
vedoucí, aby mu byl nápomocen v době, kdy
se část jeho nadšení vytrácí. V tomto okamžiku
pak musí spolupracovník zvážit, jaké výhody
mu spolupráce s OVB přináší, a na ty se zaměřit. Právě tehdy se dostává z fáze entusiasmu
do reálného budování své vlastní budoucnosti.
Není na to žádný recept ani návod, snad jen
rada Donalda Trumpa: „Dávejte si velké cíle
a dobře se u toho bavte.“ Přesně o tom je totiž
OVB.
Jan Bartušek
obchodní vedoucí
(LD Martin Zoubek)
1.
Vzhledem k tomu, že branže finančního poradenství patří stále mezi obory podnikání, kde
je nasycenost trhu na nízké úrovni, vidím obrovský potenciál v rozšiřování firmy do nových
lokalit. Příkladem může být rozšíření naší struktury na Ostravsku a nově plánované klientské
centrum ve Velkém Meziříčí. Tato skutečnost
samozřejmě vyžaduje také personální změny
spojené s přijetím nových spolupracovníků a vybudování nových struktur v těchto lokalitách.
U forem oslovování klademe důraz spíše na kvalitu než na kvantitu. Já osobně nejsem příznivcem náboru spolupracovníků přes hromadnou
inzerci, ale preferuji osobní doporučení ze svého okolí nebo od svých klíčových spolupracovníků. Na základě těchto informací se následně
zaměřuji na hloubkový rozhovor, kde se snažím
zjistit potenciál budoucích spolupracovníků.
2.
V naší branži je u člověka prvotním stimulem
získání nových informací a vidina finanční
nezávislosti. Postupem času se motivace spolupracovníka přetváří a s touto skutečností se
snažíme pracovat. Snažím se být sám pro svoje
spolupracovníky vzorem a ukázat jim, čeho
mohou dosáhnout. Když u člověka vidím sebemenší záblesk nadšení a vůle posunout se dál,
navedu ho na cestu k jeho seberealizaci a růstu.
Ve skutečnosti se však tzv. ‚přetavení‘ odehrává
v člověku samotném, a buď se příležitosti posunout se dál chopí, či nikoli. Jak já říkám: „ …
je to stejné, jako když učíte chodit batole, ze začátku ho musíte držet za ruku, dávat mu oporu,
ukazovat směr. První krůčky jsou občas vratké,
ale ukážete mu kousek dortu, a než se otočíte,
tak udělá samo ten první důležitý krok…“
Ondřej Šesták
oblastní vedoucí
(LD Martin Zoubek)
1.
Pevně věřím v budoucnost poradenské činnosti.
Pokud se jedná o finančnictví, již od mého nástupu do OVB mi přišla úžasná myšlenka pomáhat
lidem zorientovat se na finančním trhu.
Prakticky každý člověk využívá služeb bank,
pojišťoven, popř. penzijních fondů nebo stavebních spořitelen. Otázkou je, kolik lidí má skutečně
profesionálního nezávislého finančního poradce.
Vzhledem k blížící se důchodové reformě považuji
za svou povinnost rozšířit svůj tým finančních
poradců, abychom byli schopni pomoci co nejvíce
lidem s tak důležitým rozhodnutím, jako je
spoření na klidné stáří. Co se týče formy oslovení
nových spolupracovníků, vždy jsem věřil v osobní
individuální přístup. Při náboru se soustředím
na kvalitní vysvětlení naší práce, v čem spočívá
a jaké má výhody. Ať už pro potenciální spolupracovníky, nebo klienty. Často se stávají spolupracovníky právě klienti, kteří si snad nejlépe
uvědomují, v čem naše práce spočívá.
2.
Jsem přesvědčen, že o motivaci stát se manažerem rozhoduje mnoho faktorů. Za nejdůležitější
považuji důvěru (a to důvěru jak v sebe sama,
tak důvěru v OVB), odhodlání a schopnost
překonat dílčí neúspěchy, které dláždí cestu
ke každému úspěchu. Nadšení se přetaví v odhodlání, alespoň dle mého názoru, až ve chvíli,
kdy přijde nějaký důkaz. Proto se snažím o co
nejefektivnější a nejkvalitnější zaškolení nových
spolupracovníků, aby onen důkaz, že OVB
funguje, přišel co možná nejdříve. Dle mého
názoru je systém OVB tak dobrý, že se to lidem
mimo OVB a novým spolupracovníkům ani
nedá vyprávět. Mé doporučení je tedy prosté:
důkazy místo slibů. Teprve trvalý a stabilní
růst schopností, důvěry a platu zajistí motivaci
stát se manažerem. Důležité je také zdravé
konkurenční prostředí, kvalitní zázemí, skvělé
know-how a nadřízený hodný následování
a respektu.
ing. Zhanna Martynenka
oblastní vedoucí
(LD Martin Zoubek)
1.
Člověk se potřebuje pořád vyvíjet, přitom
na kaž­dé pozici v OVB je možné zkoušet něco
jiného a dělat ‚upgrade‘ svých zkušeností
a znalostí. No a na manažerské pozici právě
nábor lidí, školení nováčků a motivování je to
nejpřínosnější a nejzajímavější. To je budoucnost manažera. Nejefektivnější forma oslovení
– vyprávět o svém úspěchu svému okolí.
2.
Radím zase tak moc nepřemýšlet, jestli to má
cenu, nebo ne. Člověk se musí prostě jednou
rozhodnout, jestli do toho jde, a potom se už
neohlížet, ničeho nelitovat a nepřemýšlet, co by
bylo, kdyby… Jít dopředu za svým cílem.
67
1|11
OVB
rozhovor
v akci
68
1|11
Justin Valeš
Za úspěchy i neúspěchy
jsem odpovědný
jen sám sobě
Text: Lucie Kettnerová | FOTO: Veronika Sossmannová
69
1|11
rozhovor
Po maturitě se rozhodl
vzít život do svých
rukou. Sbalil si pár věcí
a odjel do Prahy, kde si
sehnal práci i bydlení.
Když se přesvědčil, že
mu OVB dokáže zajistit
stabilní příjem, opustil
jisté místo v zaměstnání
a vrhnul se do podnikání.
Dnes patří jeho struktura
k nejlepším v republice.
70
1|11
Když jste se rozhodl hledat štěstí
v Praze, měl jste zde nějaké zázemí?
Neměl. Do Prahy jsem odjel
s pětistovkou v kapse, v tašce jsem
měl tři košile, dvoje džíny, ponožky
a spodní prádlo. Věřil jsem ale, že
se v Praze nějak uplatním, protože
se říkalo, že v hlavním městě je
hodně pracovních příležitostí,
navíc dobře placených.
Co jste tedy dělal, abyste nezůstal
bez prostředků?
Musel jsem si rychle najít podnájem. Zpočátku jsem bydlel s dalšími
čtyřmi lidmi, protože vlastní bydlení jsem si nemohl dovolit. První
zaměstnání jsem získal v mezinárodní logistické společnosti,
kde jsem nastoupil na pozici snad
nejnižšího manažera, který tam v té
době mohl být. Pro Prahu a střední Čechy jsem tehdy zajišťoval
bezproblémový chod obchodů se
stávajícími partnery. Zároveň jsem
vyhledával nové partnery, abych
společnosti zvyšoval hospodářský
zisk.
Asi za rok jsem dostal od svého
největšího klienta, který obchodoval s výpočetní technikou a mobilními operátory nabídku, abych
pro něho začal pracovat. Jednalo
se o lépe placenou pozici na úrovni
průměrného manažera. Nebyla
to práce, po níž bych
vyloženě toužil,
ale zlákalo mě
nezanedbatelné
finanční přilepšení. Jelikož
jsem se v prvních měsících
osvědčil, vybralo
si mě zahraniční
vedení společnosti a dosadilo mě
do pozice
ob-
chodního ředitele pro ČR. Na této
pozici jsem se věnoval nejen obchodu, ale i marketingu, logistice, IT
či reklamacím. Mým úkolem bylo
také vytvořit fungující obchodní síť
po celé republice a zvyšovat obrat
v kamenných pobočkách. Jenže mě
práce v této společnosti nebavila.
A právě v té době jste potkal OVB?
Zrovna v tomto období jsem
díky svým kamarádům poznal
dnes již zemského ředitele Martina
Zoubka. Bylo mi 24 let, byl jsem
na „vrcholu své profesní kariéry“, ale ne na finančním vrcholu,
po kterém jsem toužil. V té době
zaregistruji. Poté jsem absolvoval
základní školení v OVB, ovšem pořád mě to nenadchlo a raději jsem
zůstával u své stálé práce.
V té době jsem získal svého
prvního klienta. S Martinem jsme
pro něho připravili takový finanční
plán, že ho celý přijal, a já tím
získal úžasnou provizi. Spočítal
jsem si, kolik jsem vydělal za dvě
příjemné hodinové schůzky. V tu
chvíli se mi Martin rafinovaně
přestal ozývat a já začal kontaktovat jeho. Když mi vysvětlil, že nemusím být jen poradce, ale můžu
usilovat i o kariérní růst a stát se
lídrem týmu, bylo rozhodnuto. Pro-
Budovat vlastní tým, vzdělávat
a vychovávat nové manažery, to je
to, co jsem vždycky chtěl dělat.
jsem byl ochoten změnit jen brand,
tedy přejít jako manažer do jiné
společnosti. Martin mi sice ihned
nabídl možnost podnikání, tedy
pracovat jen na svůj účet a být odpovědný pouze sám sobě. Protože
mi ale nenabídl žádný stabilní
příjem, odmítl jsem ho. Martin
byl velice neodbytný a stále
mě zval na nějaké schůzky
a snažil se mě k podnikání s ním přesvědčit. Asi
po čtyřech měsících jsem
mu slíbil, abych měl klid,
že si udělám živnostenský list a u OVB se
tože budovat vlastní tým, vzdělávat
a vychovávat nové manažery, to je
to, co jsem vždycky chtěl dělat.
Předtím jste si ale musel získat
jako poradce dostatek klientů. Kde
jste je získával?
Svůj klientský
kmen jsem se
rozhodl vytvářet v Praze
a blízkém
okolí. Protože jsem zde
měl i své
zaměst-
nání
a další
aktivity.
Díky těmto aktivitám jsem si v té
době vytvořil spousty
známých. Z nichž ti mně
nejbližší jsem se rozhodl oslovit
a představit jim svou novou práci.
U většiny z nich jsem uspěl. Poté
stačilo jen dodržovat to, co jsem se
naučil na školeních a být důsledný
v získávání doporučení na další
klienty. Právě tato důslednost mi
zajišťovala na pozici reprezentanta
(R1/R2) opravdu nadstandardní výkony, tudíž i nadstandardní příjmy
za práci s klienty.
Jak dlouho jste dělal OVB i práci
na plný úvazek současně?
Přesně půl roku. Po svém
povýšení na manažerskou po-
Dokud mám sílu a možnosti, chci
firmu rozvíjet, profesionalizovat
a expandovat s ní.
zici GST (obchodní vedoucí), jsem
své dosavadní zaměstnání ukončil.
Už jsem věděl, že budu mít stabilní
příjem.
Jak se vám dařilo plnit kariérní
plán?
Do OVB jsem přišel v srpnu
2006, v dubnu 2007 jsem byl
povýšen na pozici GST (obchodní
vedoucí), přesně za rok v květnu jsem nastoupil na pozici BL
(oblastní vedoucí) a k 1. 5. 2010
jsem získal ředitelskou pozici, tedy
BD (oblastní ředitel). Podmínky
pro povýšení na RD (regionální
ředitel) bych chtěl splnit nejpozději
do května 2011, což by mělo vyjít.
Pozice LD (zemský ředitel) bych
mohl dosáhnout na jaře 2013.
Za necelých pět let se vám povedlo
vybudovat poměrně velký tým
spolupracovníků. Kolik má dnes
členů?
Ve svém týmu mám kolem 900
spolupracovníků, z toho pravidelně
aktivních je asi 250-300 a dalších
asi 150 spolupracovníků pracuje
příležitostně. Celý tým působí
ve více než dvaceti pobočkách napříč celou republikou. Ovšem vzpomínám si na své začátky u Martina
na vysokoškolské koleji, na práci
na vypůjčené tiskárně a notebooku.
Po několika měsících usilovné
práce jsme otevřeli první kancelář
v Praze a tam školili nově začínající
spolupracovníky. Tito spolupracovníci zde získávali nezbytnou teorii
i praxi a pak měli možnost sami
expandovat do nových regionů.
A tak následovaly nové pobočky
v Plzni, Benešově, Trutnově nebo
ve Vlašimi. Odtud se po nějaké
době opět expandovalo do dalších
nových regionů jako například
Třebíč, Sokolov, Most, Kutná Hora,
Cheb atd. V současnosti otevíráme
kolem šesti kanceláří ročně.
Jaké kroky podnikáte, abyste uspěl
v konkurenci?
Snažím se celý tým i práci
maximálně profesionalizovat,
za což hovoří naše výsledky oproti
mnohé konkurenci. Například
nedávno jsem zaměstnal vlastního
finančního analytika pro svůj tým,
čímž v dnešní době disponuje jen
málokteré ředitelství. Tento člověk
má za úkol analyzovat dostupné
produkty na finančním trhu, radit
a zároveň školit nové poradce a manažery. To mi obrovsky uvolnilo
ruce pro další aktivity a rozvoj.
Uvažuji nad tím, že do budoucna
zaměstnám i další odborníky v oblasti produktů a financí, abych se
osobně za několik let mohl věnovat
expanzi do zahraničí.
Máte i další plány přesahující
pětiletý horizont?
V budoucnu bych své zkušenosti
chtěl předávat dál. Asi jako když
vrcholový sportovec po skončení
aktivní kariéry nastoupí na pozici
trenéra a zajišťuje chod klubu.
Co vás na OVB nejvíce zaujalo?
Hlavně možnost seberealizace.
Většina lidí v České republice jsou
zaměstnanci s fixním platem, kteří
pracují na cizí účet. Mám takovou
zkušenost z minulosti, že na vyšších
pozicích byli často starší lidé s praxí, ovšem bez zájmu o další rozvoj.
A tak mladí, ambiciózní a perspektivní neměli bez praxe většinou
šanci získat zajímavou a kvalitně
placenou práci. Právě vysokoškoláci
si velmi brzy uvědomují, že bez potřebné praxe na ně nikdo s pracovní
nabídkou čekat nebude. Zatímco
v OVB jsem byl od prvního dne
odpovědný za úspěch i neúspěch
sám sobě. A tuto možnost můžu
nyní předávat i dalším mladým
a perspektivním lidem.
Loni jste se vrátil znovu do školy.
Jak k tomu došlo?
Po maturitě jsem začal studovat
vysokou školu. Protože mi ale rodina
nemohla nijak finančně přispívat,
musel jsem doslova obracet každou
korunu. Opravdu jsem přemýšlel,
jestli si mám koupit knížky, nebo
něco k jídlu. Tak jsem školy nechal
a slíbil si, že se k ní v budoucnu vrátím. Dnes opravdu studuji distančně
vysokou školu, obor management,
tedy to, co už čtyři roky dělám.
Po skončení školy získám titul MBA.
Naštěstí tu berou ohled na to, že pracuju a vedu tak velkou společnost.
Navíc už teď vím, že pokud ve firmě
nebudu pár dní, tak nezbankrotuje.
Vychoval jsem si už dost kvalitních
manažerů, kteří mě zastanou.
Najdete si čas i na nějaké svoje
koníčky?
Po necelých pěti letech podnikání na ně zatím nemám mnoho
času. Spousta lidí na mé
dnešní pozici by zvolnila
a začala si užívat. Já zatím
necítím, že bych mohl odpočívat, a dokud mám sílu
a možnosti, tak chci firmu
rozvíjet, profesionalizovat
a expandovat s ní.
Pokud mám volný čas,
tak ho věnuji závodní
střelbě, ta mě opravdu
baví. Udělal jsem si zbrojní
průkaz a pořídil několik
zbraní. Nejraději chodím
střílet na dlouhé vzdálenosti. To vyžaduje maximální
koncentraci a soustředěnost. Také mě baví cestovat
a poznávat nové kultury
i krajiny.
justin valeš
Justin Valeš pochází z Litoměřic, kde prožil své dětství
a vystudoval gymnázium. Když
se rodiče přestěhovali z města
na vesnici, odešel do Prahy,
protože vesnický život ho
nelákal. V hlavním městě se poměrně rychle uchytil. Za pár let
už zastával pozici obchodního
ředitele v mezinárodní firmě.
Práce ho však nenaplňovala,
takže když poznal perspektivu
v OVB, dal přednost podnikání
a začal se věnovat budování
a rozvoji vlastní firmy. V loňském květnu dosáhl na pozici
oblastního ředitele. Justin Valeš
je svobodný.
71
1|11
otázky pro
Ing. Eva Lambertová
oblastní ředitelka
(SSLD Hana Slezáková)
1.
TEXT: Petr Meliš | FOTO: archiv OVB
72
1|11
Otázky pro…
V rámci nové filozofie marketingu jsme si v OVB Allfinanz nastavili systém sedmi
základních hodnot, které se promítají prakticky do veškeré naší činnosti. Jsou to
hodnoty, které společnost vyznává nejen v rámci své vlastní činnosti, ale jsou
také rozhodujícím faktorem při výběru spolupracovníků, partnerů a dodavatelů.
Protože nás zajímalo, jak vybraní kolegové tyto hodnoty vnímají, položili jsme jim
následující otázky:
1. Jak vnímáte každou ze sedmi hodnot sdílených společností OVB?
2. Kterou z těchto hodnot a z jakého důvodu považujete ve své práci finančního
poradce za nejdůležitější?
Nezávislost – jako poradce OVB
mám k dispozici široké a kvalitní
portfolio produktů od největších
a nejsilnějších finančních institucí.
Proto mohu pro své klienty důkladně analyzovat situaci a fundovaně
reagovat.
Etika a poradenství – etika,
slušnost a korektnost jsou nejen
nezbytné vlastnosti každého profesionála, ale i průvodní hodnoty
dobrých obchodních vztahů. V popředí zájmu je u mě vždy zákazník.
Odbornost – klientům mohu
poskytovat kvalitní služby jen
tehdy, když budu zvyšovat svou
odbornost a profesionalitu. Ne­
ustálé vzdělávání je samozřejmostí
a povinností pro každého z naší
branže.
Otevřenost – vztah se zákazníkem
je partnerským vztahem. Aby tento
vztah dobře fungoval, musím být
otevřená, čestná, musím citlivě
a pozorně naslouchat a respektovat
klientova přání.
Důvěra – je nutná pro jakýkoliv
kvalitní a dlouhodobý vztah. Díky
osobnímu přístupu a férovému
jednání může vzniknout mezi
mnou a zákazníkem celoživotní
partnerství.
Komplexnost – při tvorbě poradenství beru do úvahy veškeré potřeby
klienta. Díky našim širokým možnostem mohu řešit každou důležitou oblast klientova zájmu a podat
mu pomocnou ruku ve složitém
světě peněz.
Společenská odpovědnost – naším
posláním je i kultivace finančního
trhu, zvyšování finančního povědomí veřejnosti a ochrana klientů
před nevýhodnými podmínkami
a nekalými praktikami prodejců.
2.
Klient je pro mě nejen obchodní
partner, ale i lidská bytost. Proto je
pro mě nejsilnější firemní hodnotou důvěra. Díky ní mohou
vzniknout nadstandardní osobní
vazby a z klienta se může stát přítel. Pokud mi zákazník důvěřuje,
nebude pochybovat ani o ostatních
hodnotách – otevřenosti,odbornosti, komplexnosti, etice...
Pavel Borský
obchodní vedoucí
(LD Petr Havel)
1.
Nezávislost – velmi si vážím toho, že
mohu portfolia klientů připravovat
podle jejich potřeb, možností a cílů,
nikoliv podle přání libovolného
našeho akcionáře (a jeho produktů).
Etika poradenství – díky systému
práce Analýza – Poradenství – Servis
jsem v pravidelném kontaktu se
svými klienty a dlouhodobě spolupracujeme, což považuji za naprosto
klíčové.
Odbornost – pravidelné vzdělávání
a doplňování informací z finančního
trhu je nezbytnou součástí práce
i na manažerské pozici, ale k úspěchu je nutné přidat něco navíc...
Otevřenost – snažíme se klientům
poskytnout maximum informací
o možnostech řešení a společně
vybrat to optimální, v době internetu
lze zjistit téměř cokoliv.
Důvěra – klíčová hodnota! Bez
důvěry v OVB, naše partnery a jejich
finanční programy nemůžu chtít
vybudovat důvěrný vztah s klientem, což je rozhodující faktor pro
dlouhodobou spolupráci!
Komplexnost – branže majetkového
poradenství zahrnuje zvládání mnoha disciplín: komunikaci, obchod,
právo, psychologii, manažerské
dovednosti, produktové znalosti...
Společenská odpovědnost – považuji
za svoji povinnost získané znalosti
a dovednosti využívat nejen pro
svoje klienty a spolupracovníky,
ale i vzdělávat např. studenty SŠ
formou bezplatných seminářů.
2.
Jednoznačně důvěra! Snažím se
s každým člověkem jednat stejně
a na rovinu, jsem zpočátku trochu
opatrnější a postupně se buďto
přiblížíme a otevřeme, nebo se rozejdeme. Je to někdy běh na dlouhou
trať, ale určitě se vyplatí. Slibovat
nemožné ihned a zázraky do tří dnů
je možné v pohádkách, v životě je
dobré stát oběma nohama na zemi
a nestavět si vzdušné zámky.
Na druhou stranu proč si občas
trochu nezasnít...?
Mgr. Eva Staňková
oblastní vedoucí
(LD Pavel Horák)
1.
Nezávislost – možnost objektivního zhodnocení situace klienta
a vypracování osobních plánů. Pro
spolupracovníky obrovský potenciál
kariérního růstu a s tím spojená
nezávislost finanční.
Etika poradenství – velice souvisí
s morálními vlastnostmi jednotlivce.
Pro mě je důležité klást stejný důraz
na veškeré cíle mých klientů, ať už
jsou menší nebo vetší. Stejnému
postoji učím i své spolupracovníky.
Odbornost – bez odbornosti bychom
nebyli odborníky v naší branži,
a proto se musíme neustále vzdělávat. Naším úkolem je mít vědomosti,
na jejichž základě dokážeme klientům poradit a sestavit finanční plány,
které splní jejich cíle.
Otevřenost – máme neustále
otevřené dveře novým postupům,
principům, metodám, které nám
pomáhají v osobním růstu i v jednání s našimi klienty.
Důvěra – je základním stavebním
kamenem spolupráce nejen mezi
klientem a finančním poradcem, ale
i při budování týmu.
Komplexnost – schopnost našich
spolupracovníků poskytnout služby
v oblasti financí od A do Z.
Společenská odpovědnost – odpovědnost vůči klientům, OVB
i ke všem spolupracovníkům, a to
nejen při poskytování kvalitního
poradenství, ale také při rozvoji
finanční gramotnosti v ČR.
2.
Je velice těžké vybrat z těchto hodnot
tu nejdůležitější. Každá z nich má
velký význam pro kvalitu poradenství, navzájem se prolínají a doplňují. Svou práci stavím především
na otevřenosti a důvěře. Při spolupráci s klientem je důvěra zárukou
a jediným způsobem dlouhodobé
spolupráce. Jelikož je každý člověk
jedinečnou osobností, pouze pomocí
upřímnosti a již zmiňované otevřenosti můžeme realizovat jeho cíle
a sny. Stejné hodnoty upřednostňuji
také při budování svého týmu. Je pro
mne důležité, aby každý můj spolupracovník věděl, že se na mne může
kdykoli s důvěrou obrátit a že se mu
ode mne dostane vždy maximální
podpory. To samé také očekávám
já od nich. Jednám s nimi naprosto
otevřeně a vím, že toto je ta správná
cesta jak dosáhnout úspěchu.
MIloš krytinář
oblastní vedoucí
(SSLD Josef Čihák)
1.
Nezávislost – je naší obrovskou
výhodou, jelikož díky ní máme rozsáhlé portfolio produktů a můžeme
tedy klientovi na základě porovnání vybrat opravdu to nejvýhodnější
pro něj.
Etika poradenství – jde ruku
v ruce s důvěrou. Znamená to
tedy postarat se o klienta s odbornou péčí v jeho zájmu a zásadně
nepraktikovat provizně motivovaný
prodej produktu. Spokojený klient
= spokojený poradce.
Odbornost – myslím, že je dobře, že
se podmínky pro práci finančního
poradce zpřísnily. Díky velkému
počtu našich obchodních partnerů
procházíme stále novými školeními.
Otevřenost – pro mě znamená
informovat klienta o kladech
a případných záporech vybraného
produktu a také o všeobecných
podmínkách.
Důvěra – poradce si ji získá tím, že
pracuje nejlépe dle svého vědomí
a svědomí. A pokud je práce dobře
odvedená, vzniká následně zpětná
vazba od klientů.
Komplexnost – komplexní poradenství je výhodou pro klienty
v tom, že mohou s jedním poradcem řešit celkovou finanční situaci
a své priority.
Společenská odpovědnost – v praxi
znamená, že každý poradce nebo
firma podniká v souladu s etickými
principy, vytváří dobré vztahy se
svými klienty a pečuje o ně.
2.
Otevřenost je pro mě nejdůležitější
oblast při práci s klientem. Je základem pro důvěru. Vždy se snažím,
aby mi klient porozuměl a pochopil, proč jsem mu vybral konkrétní
produkt.
David Myslil
oblastní vedoucí
(SLD Petr Křen)
1.
Nezávislost – mít možnost volby
a svobodu v rozhodování je velká
výhoda při mé práci, neboť klientům mohu doporučovat s čistým
svědomím ty nejlepší varianty.
Etika poradenství – „svět vám
vrátí to, co mu sami dáte“. Pokud
někdo chce zůstat dlouhodobě
v oboru poradenství, tak jedině se
zodpovědným přístupem k sobě,
klientům a spolupracovníkům. Je
skvělé, že OVB tyto principy sdílí.
Odbornost – finanční poradce toho
musí hodně znát, aby o tom nemusel mluvit, protože nejdůležitější je
umět naslouchat plánům a přáním
klientů. Znalosti jsou jasným předpokladem.
Otevřenost – znát systém a mít do- 73
statek informací přináší každému
1|11
jistotu a vnitřní klid.
Důvěra – je nejdůležitější aspekt
dlouhodobých vztahů jak mezi
kolegy, tak klienty. Buduje se roky
a ztrácí během okamžiku.
Komplexnost – široká nabídka
a rozsah naší služby umožňuje splnit požadavky klientů a díky tomu
nemají důvod obracet se na jiné
specialisty z oboru financí.
Společenská odpovědnost – je až
neuvěřitelné, s jakými částkami
u našich klientů zacházíme a jaký
dopad naše rady mají. Důležité je
vědět a uvědomit si, že jde o zásah
do života jiných, a přestože peníze
nejsou to nejdůležitější v životě,
ovlivňují vše, co důležité opravdu
je.
2.
Nezávislost. Vždy pro mě bylo
nejdůležitější, abych se ve své
práci mohl realizovat a nikdo mi
nestavěl překážky do cesty. Byznys
v OVB je asi tím nejjednodušším
podnikáním, neboť podmínky
a podpora jsou dány jako možnost,
a ne příkaz.
otázky pro
Ing. Ladislav Zajíc
oblastní ředitel
(LD Miloslav Horký)
poradenství. V dnešní době je více
než jisté, že právě kvalita bude
do budoucna hrát prim. Má přímý
dopad jednak na kvalitu referencí
od klientů, na proplacenost a v neposlední řadě na stabilitu týmu
každého vedoucího.
Zdeněk Kubišta
obchodní vedoucí
(SLD Dita Slezáková)
Ing. Martin cvetler
oblastní vedoucí
(LD Martin Zoubek)
1.
Nezávislost – s rostoucími nároky
klientů na finanční poradenství
je atribut nezávislosti klíčový pro
budoucí úspěšný růst. Ze strany
klientů je cítit rostoucí zájem
o individuální přístup při hledání
vhodného řešení.
Etika poradenství – v našem týmu
jednoznačně nejdůležitějí hodnota.
Pokud chceme s klienty postavit
dlouhodobou spolupráci na pevných základech, je etika a celková
kvalita poradenství klíčová.
Odbornost – finanční trh je dynamicky se rozvíjející sektor. Řada
inovací klade vyšší nároky na odbornost a je tedy úzce svázána
s etikou a kvalitou poradenství.
74 Otevřenost – dlouhodobě úspěšní
můžeme být pouze tehdy, pokud
1|11 u klientů řadíme na první místo férový přístup. Otevřenosti si klienti
váží, což mohu z vlastní zkušenosti
potvrdit na základě jejich kladných
zpětných vazeb.
Důvěra – nedílnou součásti naší
práce je následný servis pro klienty. Právě pro tento dlouhodobý
vztah s klientem je nutná důvěra
na obou stranách.
Komplexnost – ruku v ruce s tím, jak
rostou u klientů nároky na nezávislost, rostou i nároky na komplexnost.
Toto vnímám jako zásadní konkurenční výhodu již dnes a do budoucna její význam bude dále růst.
Společenská odpovědnost – námi
poskytovaná služba doslova
a do písmene ovlivňuje osudy
našich klientů. Například zajištění
rizik v případě nenadále události
nebo zajištění renty do důchodového věku jsou úkoly, které klientům
pomáháme vyřešit a zároveň mají
pro ně v různých etapách jejích
života naprosto zásadní charakter.
2.
Když se podíváme na všech 7 hodnot podrobněji, tak zjistíme, že se
vzájemně prolínají a ovlivňují. Jako
celek nám dají obraz skutečně profesionálního finančního poradenství. Je tedy velmi těžké vybrat tu
nejdůležitější. Kdybych měl přece
jen vyzdvihnout jednu hodnotu,
tak to určitě bude etika (kvalita)
života. Pokud bych tedy měl vybrat
jednu hodnotu, kterou považuji pro
náš byznys za klíčovou, je to právě
vytrvalost – schopnost vytrvat
a roky formovat své podnikání.
Roky utvářet svou vlastní osobnost,
roky naslouchat svým vedoucím,
roky znovu a znovu nacházet chuť
překonávat neúspěchy a předávat
drive a motivaci nováčkům. A rok
od roku za to být spolu se svým
týmem lépe a lépe zaplacen.
1.
1.
Nezávislost – svoboda ve výběru, „… nezávislost je privilegium
silných.“ F. Nietzsche
Etika poradenství – jako bych radil
sobě, „Morální je to, po čem se
cítíte dobře…“ E. Hemingway
Odbornost – uvažovat a umět hledat, „Znalost je poklad, ale praxe je
klíč k němu.“ T. Fuller
Otevřenost, Důvěra – „Integrita znamená říkat pravdu sobě.
Čestnost je říkat pravdu ostatním
lidem.“ S. Johnson
Komplexnost – „Ti, kdo se snaží
o dokonalost, se jí přiblíží daleko
více než ti, co se utápí v lenosti…“
Lord Chesterfield
Společenská odpovědnost –
myslíme na ostatní, „Věřím, že
každé právo je odpovědnost; každá
příležitost je povinnost…“ J. D.
Rockefeller.
2.
Volím důvěru – v sebe, ve smysl své
práce, její užitečnost, v obchodní
model, v lidi, se kterými pracuji.
Musím se přiznat, že na začátku
mé kariéry u OVB mi chvíli trvalo,
než jsem důvěru získal. Důvěru
v to, že se mně osobně v této práci
může dařit a že budu schopen získat důvěru klientů i důvěru svých
spolupracovníků. Dnes tu důvěru
mám. Snažím se ji předávat dál.
A na našem trhu, kde je obrovské
množství příležitostí, nás čeká ještě
spousta práce.
Nezávislost – pro mne představuje
možnost, jak do své práce otisknout osobitý přístup a své vlastní
vize. Díky tomu, že nepodléhám
jediné pojišťovně či bance, mohou
se naplno projevit mé schopnosti.
Etika poradenství – v roce 2010
jsem úspěšně obhájil na Vysoké
škole ekonomické bakalářskou
práci, v níž jsem se etikou poradce
detailně zabýval. Jsem toho názoru,
že obchod za hranou etiky nemůže
dlouhodobě přinášet výdělek ani
klientovi, ani poradci.
Odbornost – je jediná možnost, jak
být nejen úspěšným obchodníkem,
ale taky manažerem – vyznat se
v produktech, se kterými obchoduje
můj tým. Bez perfektních znalostí
prostředí každý kapitán jednou uvízne se svým korábem na mělčině.
Otevřenost – víte, mám zkušenost,
že cokoli člověk zamlčí v mezilidském jednání, to se mu později jako
bumerang vrátí formou námitky
nebo nějakého nepěkného problému. Tak proč si to komplikovat?
Důvěra – souvisí s důvěryhodností.
Nebojím se v někoho plně vložit
svou důvěru, ale také posiluji vlastní důvěryhodnost. Výsledky mé
práce každému rychle a jednoduše
přiblížím a nechám jej utvořit si
vlastní pozitivní názor.
Komplexnost – odmala jsem se
snažil umět od všeho trochu
a v podnikání se mi to vyplatilo.
Také ve finančnictví je široký
rozhled a komplexní péče to, co
mě chrání před konkurencí. Mí
klienti zkrátka vědí, že na finance
už nepotřebují nikoho jiného.
Společenská odpovědnost – líbí
se mi, že moje práce dává smysl.
Na školách se mladí lidé neučí,
jak hospodařit s penězi, ani jejich
rodičům to nikdo nevysvětlil. Těší
mě, že svou činností můžu stovky
mladých lidí uchránit před špatným finančním rozhodnutím.
2.
Vytrvalost. Je mi 24 let a právě
začínám pátý rok svého podnikání.
Pro starší lidi je 5 let možná krátká
doba, ale mladí lidé žijí rychle.
Rychle mění názory, rychle mění
zájmy, rychle změní směr svého
ing. zdeněk hanák
oblastní vedoucí
(SSLD Pavel Slezák)
1.
Nezávislost – možnost výběru, nebýt závislý na něčem nebo někom.
Etika poradenství – vlastní svědomí. Je těžké definovat, co je etické
poradenství a co už ne. Tisíc poradců, tisíc podobných poradenství.
Odbornost – dnešní svět vyžaduje
odborníka na každou aktivitu. Proto FP OVB musí být odborníkem
ve svém oboru. Nemůže být pouze
občasným prodejcem.
Otevřenost – bez otevřeného vztahu se možná dá vyhrát jednorázově
obchod, ale určitě se nedá získat
dlouhodobá spolupráce.
Důvěra – víra v druhou osobu. Jak
ve vztahu s klientem, tak ve vztahu
ke strukturálním spolupracovníkům.
Komplexnost – KAPS – Kontank,
Analýza, Poradenství, Servis pro
klienty OVB.
Společenská odpovědnost – Je mi
ctí pracovat ve velké společnosti,
jako je OVB, která se vedle své
hlavní aktivity navíc zabývá i společenskou zodpovědností.
2.
Ve své práci finančního poradce
jak ve vztahu ke klientům, ale
i ve vztahu ke spolupracovníkům,
nadřízeným i podřízeným považuji
za nejdůležitější vlastnost důvěru.
Snažím se, aby mi mohli kolegové
důvěřovat. Sám si rád hledám
kolem sebe lidi, kterým můžu
důvěřovat já. Všechny hodnoty
sdílené společností OVB jsou velmi
důležité. Nicméně bez důvěry se
asi jen těžko můžeme bavit o dalších šesti hodnotách.
Viktor Jeřábek
oblastní ředitel
(SSLD Miroslav Žemlička)
Ing. Jana Zajíčkovská
oblastní vedoucí
(SLD Miroslav Šafr)
v rámci společnosti. Při uvědomění si všech uvedených skutečností
a dodržování ostatních zásad
naší práce musím říci, že podle
mého názoru děláme společensky
velmi odpovědnou práci. Že naše
odpovědnost vůči společnosti je
opravdu vysoká.
jan kučera
oblastní vedoucí
(ssld Petr Mucha )
Hana Kučerová
oblastní vedoucí
(LD Dana Benáčková)
1.
Nezávislost – dle mého názoru nejdůležitější věc v životě. Jakákoliv
závislost brání člověku ve šťastnějším životě.
Etika poradenství – je o slušnosti
a tu v sobě člověk má, nebo nemá.
Filozofie podnikání s OVB byla
vždy pro mne výzvou, že úspěch
jde dělat slušně.
Odbornost – čím člověk bude vzdělanější, tím větší má šanci na trhu.
Vzdělávat se je třeba stále, aby
nezůstal člověk stát opodál. A je
třeba si uvědomit, že vzdělání není
jen „biflování“ nových informací.
Otevřenost – pro správné vedení
spolupracovníků a klientů je třeba
znát jejich potřeby a přání. Aby
se mi otevřeli, musí mi důvěřovat,
a jedna z věcí jak získat důvěru je
má otevřenost.
Důvěra – důvěřovat musím nejdříve sobě, tomu co a jak dělám.
Důvěra u jiných lidí se buduje těžko a dlouho, nicméně velice rychle
a lehce se dá ztratit.
Komplexnost – s počtem partnerů
a produktů vzrůstá velká výhoda
OVB oproti konkurenci. A vzdělávací systém OVB vychovává komplexního podnikatele – technika,
manažera, vizionáře.
Společenská odpovědnost – myslím,
že ji všichni spolupracovníci cítíme.
Vychováváme klienty k zodpovědnosti, spolupracovníky k podnikatelské samostatnosti, okolí
ke slušnosti, banky v partnerství.
2.
Nezávislost na finančních domech
byla jedna z prvních priorit, která
mne zaujala na společnosti OVB.
Nezávislost poradce, který rozhoduje o výběru peněžního ústavu
a produktu, protože on dává všanc
své jméno, a jen on zná subjektivní
důvody tohoto rozhodnutí. Důležitá je i podnikatelská svoboda, kdy
nejsem se svým úspěchem závislý
na mém vedoucím a OVB. Je to jen
na mě. Nicméně všechny subjekty
jsou úspěchem vzájemně propojeny klient-banka-OVB-vedoucí-já.
Dnes tu důvěru mám. Snažím se ji
předávat dál. A na našem trhu, kde
je obrovské množství příležitostí,
nás čeká ještě spousta práce.
1.
Nezávislost – je to možnost volby.
Díky informacím z mnoha společností finančního trhu připravuji
kvalitní rady v souladu s potřebami
a možnostmi klienta.
Etika poradenství – chápu ji jako
jednání, které je v zájmu nejen
klienta, ale také poradce. V rámci
etiky je pro mě důležité dodržovat
morální zásady a zodpovědný způsob jednání.
Odbornost – znamená schopnost
orientovat se na finančním trhu,
v oblasti práva, daňových zákonů,
umění jednat s lidmi, společenských
pravidel a její uplatňování v praxi.
Otevřenost – sdělení veškerých, pro
klienta podstatných informací, a to
jak pozitivních, tak i negativních.
Důvěra – věřit sám sobě, firmě,
klientovi. Důvěru je nutné budovat
a utužovat. Samozřejmostí je dodržování principu mlčenlivosti.
Komplexnost – při poradenství
využívám nejen znalosti z oblasti
finančního trhu, ale i z dalších vědních oborů s ohledem na praktické
zkušenosti.
Společenská odpovědnost – umožňujeme finanční stabilitu a spokojenost klientům, spolupracovníkům
i sami sobě. Máme reálnou možnost
podporovat různé sportovní, zájmové a charitativní projekty.
2.
Všechny firemní hodnoty tvoří
nedílný celek a je nutné dbát
na realizaci a rozvoj každé z nich.
Za velmi důležitou hodnotu
považuji společenskou odpovědnost, kterou v rámci naší práce
máme. Osobně hovoříme s klienty
a tím máme vliv na rozšiřování
jejich obzorů a znalostí v oblasti
cílevědomého zacházení s penězi
a rozšiřování majetku na pevných, smysluplných základech.
V procesu prohlubování znalostí klientů působíme na jejich
širokou informovanost. Působíme
na zvyšování finanční gramotnosti
našich klientů a tím potažmo i celé
společnosti. Naše činnost tímto
vytváří daleko lepší podmínky
pro růst nejen jednotlivců, ale
i celé ekonomiky. Spoluvytváříme zdroje pro sociálně potřebné
1.
1.
Nezávislost – možnost využít širokou škálu finančního trhu s ohledem na potřeby a přání klienta bez
ohledu na logo finančního ústavu,
bez jakéhokoliv tlaku.
Etika poradenství – sdělovat klientovi pravdivé informace tak, abych
se mu i po letech mohla podívat
do očí.
Odbornost – je nedílnou součástí
výbavy každého spolupracovníka,
je nutné si odbornost stále prohlubovat, což je zajištěno vzdělavacím
systémem OVB.
Otevřenost – je důležitá při jakékoliv komunikaci, aby nedocházelo
k nedorozuměním, a náš byznys je
založený na komunikaci s lidmi.
Důvěra – na důvěře jsou postavené
všechny vztahy ať soukromé, či
obchodní. Pokud je ve vztazích
důvěra, tak se na nich dá stavět
dlouhodobě a naše činnost je dlouhodobá záležitost.
Komplexnost – zajistit klientovi nejen to nutné, ale postupně mu plnit
i jeho nejtajnější sny s využitím
různých možností finančního trhu.
Společenská odpovědnost – možnost být užitečná a prospěšná
lidem. Klientům, aby kvalitně hospodařili se svými financemi, i spolupracovníkům, aby se úspěšně
realizovali, a to nejen v podnikání.
2.
Pro práci finančního poradce
je nejdůležitější jeho spokojený
klient. A spokojenost klienta je
založena na profesionálním vztahu
mezi ním a poradcem. Tento vztah
vytvoříme pouze za využití všech
zmiňovaných hodnot. Proto je
důležité tyto hodnoty vnímat jako
jeden nedělitelný celek.
Nezávislost – je důležité být vždy
nezávislý vzhledem k nabídce partnerských společností a finančních
produktů, to jediné dlouhodobě
umožní férové poradenství pro
klienta.
Etika poradenství – čím déle chce
člověk být v této oblasti podnikání,
tím více si uvědomuje její význam.
Odbornost – v dnešní době není
finanční poradce už jen prodejcem,
stále více se očekávají i odborné
rady v celé oblasti finančního trhu,
opět jedna z hodnot, bez které
nejde dlouhodobě uspět.
Otevřenost – základ pro dlouhodobé vztahy s klientem i spolupracovníkem.
Důvěra – je důsledkem vnímá75
ní a prosazování těchto hodnot
1|11
do naší práce.
Komplexnost – je dnes již očekávaná klienty. Více se upřednostňují
řešení jako celek, a ne jednotlivé
finanční produkty. Je zapotřebí,
aby si noví kolegové tento princip
práce co nejdříve osvojili, i když to
může být při začátku spolupráce
s OVB náročnější. Je to však cesta
ke spokojenosti klienta.
Společenská odpovědnost – každý z nás podniká sám na sebe,
nicméně na jednom trhu. Každý
z nás ovlivňuje práci dalších
kolegů ve vnímání veřejnosti nás
finančních poradců. Každý z nás
ovlivňuje významně trh, postavení
společnosti a finančního poradenství.
2.
Je těžké vybrat jednu hodnotu,
kterou by měl člověk dát na první
místo. Všechny jsou svým způsobem provázány a závisí na nich ty
ostatní. Možná to bude znít jako
klišé, ale myslím si, že důvěra je
jednou z hodnot, která se velmi obtížně při dlouhodobé práci udržuje.
Je to o velké důslednosti, jak při
servisu klientům, tak při dlouhodobé spolupráci s kolegy.
Získání důvěry není až tak obtížné,
ale vnímám, že je velmi lehké ji
ztratit v dlouhodobém vztahu. Proto si myslím, že je velmi důležité to
mít na paměti při jednání se všemi
klienty i kolegy.
OVB v akci
Evropský
ples
Prosinec 2010, Mnichov
Z Evropského plesu
v Mnichově si ředitelství
LD Martina Zoubka
odvezlo 9 z celkového
počtu 15 pohárů.
Evropský den
Září 2010, Kolín nad Rýnem
Účast na FKT v Kolíně nad Rýnem byla
pro spolupracovníky z ředitelství
LD Martina Zoubka obrovskou motivací.
Pokořený
Kaprun
Leden 2011, Kaprun
V lednu letošního roku uspořádalo
ředitelství LD Martina Zoubka
pro své nejlepší spolupracovníky
několik turnusů do rakouských Alp.
LD
Summit
Prosinec 2010,
Liberec
Nejvyšší setkání
v rámci ředitelství
LD Zoubek. Školení
pro více než 1000
spolupracovníků
završilo vyhodnocení
za rok 2010 za účasti
Centrály OVB ČR.
77
1|11
Management
meeting
Září 2010, Tábor, Hotel Dvořák
Setkání celého managementu v rámci
ředitelství LD Martina Zoubka
(cca 130 GST, 30 BL, 2 BD, 2 RD).
Vozový park byl asi hlavní vizitkou
a lákadlem pro místní obyvatele.
OVB v akci
Motokáry
za odměnu
říjen 2010, Radotín
Tuto akci za odměnu
uspořádal BD Justin Valeš
exkluzivně pro tým
BL Kokta z ředitelství
LD Martina Zoubka. Že se
jedná o tým, který je zvyklý
vyhrávat, bylo na první
pohled jasné.
Seminář
u pana
Kempchena
Září 2010, Düren, SRN
Nejlepší spolupracovníci
zemského ředitelství
Martina Zoubka byli pozváni
k předsedovi představenstva
OVB Holding AG
a SSLD Wilfriedu Kempchenovi.
Motivační seminář a získané
odborné informace zpříjemnila
projížďka luxusními auty ze
sbírky pana Kempchena.
Ředitelská
akademie
Listopad 2010, Hradec
Králové
BD Dima Esíčko
z ředitelství
LD Martina Zoubka
uspořádal pro své
spolupracovníky
v rámci vzdělávacího
LD systému pravidelnou
ředitelskou akademii.
Tropical
Island
Listopad 2010, SRN
I v zimě se dá jet
na tropický ostrov, zvlášť
pokud je to blízko českých
hranic a celoročně. Výlet
pro svoji novou přímou linii
uspořádal RD Jan Hlousek
z ředitelství
LD Martina Zoubka.
79
1|11
OVB CUP
říjen 2010, Zákupy
u České Lípy
V říjnu loňského roku
se tým RD Petra Saice
z ředitelství LD Martina
Zoubka zúčastnil
futsalového turnaje,
OVB CUPU.
OVB v akci
LD na třetí
8. 10. 2010, Luhačovice
Oslava 15. výročí firmy SSLD Hany Slezákové a SSLD Pavla Slezáka proběhla v Luhačovicích za účasti 450 hostů. Mezi pozvanými byli W. Kempchen
s manželkou, M. Freis a další představitelé Holdingu, zástupci Centrál OVB Praha a Bratislava, včetně M. Knappa a J. Vonkomera. Milými hosty byli
generální ředitelé, předsedové a členové představenstev a zástupci spolupracujících finančních institucí. Zúčastnili se i všichni pozvaní kolegové
zemští ředitelé obou států. A samozřejmě nechyběli ředitelé, vedoucí a nejúspěšnější reprezentanti firmy. Na oslavu „15. výročí“ navázalo slavnostní
jmenování Dity Slezákové zemskou ředitelkou. Tato double akce vyvrcholila slavnostním ohňostrojem a do pozdních nočních hodin probíhala
Slezak’s party.
80
1|11
GST a BL mají
svou Akademii
7.–8. 1. 2011, Luhačovice
SSLD Hana Slezáková
a SSLD Pavel Slezák nastartovali
nový typ celoročního vzdělávání
cílových skupin oblastních
vedoucích a dále obchodních
vedoucích.
Alpský relax
9.–15. 12. 2010,
Rakouské Alpy
Nejúspěšnější kolegové obou LD,
a to ve všech pozicích KP, byli
pozváni na odměnovou akci –
lyžování, wellness, jagertea…
Lyžování
za odměnu
26.–30. 1. 2011, Rakouské
Alpy
Na základě vyhlášené soutěže
SSLD Hany Slezákové
a SSLD Pavla Slezáka
lyžovali vítězové v úžasném
prostředí rakouských Alp.
Na tuto skvělou RELAX akci
se na základě produkce
nominovala i další skupina
spolupracovníků.
81
1|11
OVB v akci
Beautyday
3. 11. 2010, Brno
Vděčnou tradiční akcí
SSLD Hany Slezákové
a SSLD Pavla Slezáka se stala účast
ve zkrášlovacím studiu, kde outfit
dokážou vylepšit jak kolegyním, tak
kolegům z jejich firmy.
Portfolio
maraton
1. 10. 2010, Luhačovice
Pod tímto výstižným názvem se
skrývá celodenní seminář
SSLD Hany Slezákové
a SSLD Pavla Slezáka, kde
motivačně vystupují zástupci
jejich firmy a odborně produktově
představitelé finančních institucí.
82
1|11
Vánoční
večírek
16. 12. 2010, Luhačovice
Společenské setkání firemních
spolupracovníků
SSLD Hany Slezákové
a SSLD Pavla Slezáka
u vánočního stromku, kde
programovou náplní je vše,
co se správné předvánoční
atmosféry týče – přípitek,
dobré jídlo a pití, krásné dárky
a vyhodnocení nejúspěšnějších
na všech pozicích, těžko
popsatelná atmosféra vytvořená
lidmi, kteří dlouhodobě
společně podnikají.
Ledové
ostří
Leden 2011,
Zimní stadion Nejdek
BL Hana Horká
a BL Petr Horký
z ředitelství
LD Miloslava Horkého
uspořádali pro své týmy
a jejich rodiny bruslení
na zimním stadionu.
Haloween
2010
Setkání nejlepších spolupracovníků
zemského ředitelství LD Miloslava
Horkého s vyhodnocením
nejlepších spolupracovníků za rok
2010 v duchu Halloweenské party.
83
1|11
Neobvyklý
seminář
22. 11 2011, Praha, Penzion
Šimanda
BD Karel Svoboda uspořádal
pro své spolupracovníky
seminář spojený s hudební párty
a vepřovými hody. Mezi hosty
nechyběl předseda představenstva
OVB Allfinanz, Ing. Michal Knapp,
SSLD Ing. Miroslav Žemlička
s chotí a LD Miloslav Horký.
OVBácká svatba
22. 1. 2011, Praha
Na svatební oslavě BD Karla Svobody
a BL Hany Novákové Svobodové nechyběl
SSLD Žemlička ani LD Horký a zástupci
partnerských společností. Za Centrálu
přijel poblahopřát novomanželům
předseda představenstva Michal Knapp.
Do pozdních nočních hodin si bylo
možné pochutnat na zabijačkových
pochoutkách, svatebních koláčcích a vše
spláchnout dobrým moravským vínem.
Přejeme hodně štěstí!
OVB v akci
Výroční
setkání
21. 1. 2011, KASS
Chodov u K. Varů
Že i třináctka může být
šťastným číslem, dokázali
spolupracovníci LD Dany
Benáčkové na svém, v pořadí
již třináctém Výročním setkání.
Jako každoročně se hodnotilo,
oceňovalo, ale také hojně
jedlo a pilo. Mezi hosty byli
zástupci Centrály OVB v čele
s předsedou představenstva
Ing. Michalem Knappem
a nechyběli ani zástupci
partnerů. O zábavu se již
tradičně postaral imitátor Petr
Martinák a tentokrát… přišel
i kouzelník.
Příliv
motivace
a nadšení
8. 10. 2010, Hotel Stein,
Skalka u Chebu
V příjemném prostředí hotelu,
kde vám splní každé přání,
uspořádala BD Hedvika
Gabrielová (LD Dana
Benáčková) seminář. Přednášky
SSLD Miroslava Žemličky jsou
vždy velkým přílivem motivace
a nadšení v lidské podobě
a každý si z nich odnese, co
potřebuje právě pro sebe.
Taneční
škola
20. 11. 2010,
Sokolov
Sokolovská kancelář
zemské ředitelky
OVB Dany Benáčkové
sponzoruje Taneční
školu Petra Macháčka
a prestižní taneční
soutěže „O štít
města Sokolova“
a „Mistrovství
karlovarského
kraje“. Hlavní ceny
na 39. ročníku těchto
soutěží předával GST
Odon Myslivec a jeho
spolupracovníci Petr
Myslivec a Jan Vozka.
Fotbalový
OVB Cup
18.–19. 12. 2010,
Polička
GST Lenka Pohlová
(LD Dana Benáčková)
sponzorovala již druhý
ročník fotbalového
OVB Cupu, který se konal
předvánoční víkend
ve sportovní hale
v Poličce s cílem oslovit
a pomoct rodinám
malých fotbalistů.
Dračí lodě
v barvách OVB
Září 2010, Chomutov
Adrenalinový zážitek z dračích lodí
na Kamencovém jezeře si odnesli
spolupracovníci regionálního ředitelství
Antonína Rajgla (LD Dana Benáčková).
85
1|11
OVB v akci
V Jílovém
na grilovačce
Srpen 2010, Jílové u Děčína
Setkání spolupracovníků
regionálního ředitelství
Antonína Rajgla
v Jílovém u Děčína.
Zajímavá
odměna
Září 2010, Günzburg, Německo
Fajn odměnu pro vedoucí a jejich
rodiny za práci v 1. polovině roku
2010 připravil BD Aleš Šubrt
(LD Dana Benáčková).
Vánoce trochu
jinak
Prosinec 2010, Klokočov
(Vysočina)
Netradiční vánoční party za
odměnu za odvedenou práci
v roce 2010 vymyslel pro aktivní
spolupracovníky BD Aleš Šubrt
(LD Dana Benáčková).
Vánoční
posezení
15. 12. 2010, Jezdecký areál
Pegas Děpoltovice u K. Varů
Oblastní vedoucí Tomáš Benáček
(LD Dana Benáčková) pozval
své kolegy na vánoční posezení
spojené s romantickou projížďkou
na koních.
Netradiční
Haloween
2010
15. 1. 2011, Praha
Netradiční setkání nejlepších
spolupracovníků zemského
ředitelství Pavla Horáka
s vyhodnocením těch nejlepších
za rok 2010 uspořádal LD Horák
v duchu Halloweenské party.
Rychlý
závod
2. 10. 2010, Praha
Radotín
Závody motokár pro
nejlepší spolupracovníky
svého týmu uspořádal
BL Martin Otto ze
zemského ředitelství
LD Pavla Horáka.
87
1|11
Obchodní
akademie
4.–5. 10. 2010,
Meeting hotel u věže
(Nupaky)
Obchodní akademie
zemského ředitelství
Pavla Horáka pro vybrané
spolupracovníky.
Hory jako díky
18. 12. 2010, hotel Morava
Dolní Dvůr Krkonoše
Setkání nejlepších
spolupracovníků týmu BL Daniela
Voňky ze zemského ředitelství
Pavla Horáka jako poděkování
za výkony v roce 2010.
OVB v akci
Teambuilding
Kletečná
Srpen 2010, Kletečná
Teambuilding pro celé své
ředitelství uspořádal v srpnu
v Kletečné SLD Petr Křen.
Europapark
Září 2010, SRN
Do jednoho z nejhezčích
zábavních parků v Německu
a možná i v Evropě vyrazili
nejlepší z týmu
BL Lukáše Krále z ředitelství
SLD Petra Křena.
Výroční
setkání
vedoucích
pracovníků
30. 1. 2011, Praha
Pro své spolupracovníky
uspořádal SLD Petr Křen
v prostorách multikina
Palace Cinemas v pražských
Letňanech výroční setkání plné
motivace do další práce.
Zakončení
roku 2010
23. 12. 2010,
Hotel Laguna, Slapy
S úspěšným rokem 2010 se
v Hotelu Laguna na Slapské
přehradě rozloučila dvě oblastní
ředitelství společně, a to BD Pavel
Bezouška a BD Tomáš Grec ze
zemského ředitelství LD Petra
Havla. Oceněni byli nejlepší
spolupracovníci a pak už jen
párty, párty, párty…:o)
89
1|11
U Havlů
zahajovali
rok 2011
sázkou
22. 1. 2011, Průhonice
Spolupracovníci zemského
ředitelství Petra Havla
na slavnostním lokálním
FKT v hotelu Floret
zahájili rok 2011 tradičně
vyhodnocením nejlepších
týmových spolupracovníků
za rok 2010 a netradičním
stanovením cílů pro rok 2011.
Sázku zemského ředitele
stanovenou k dosažení
nastaveného výkonu
slyšeli všichni přítomní
spolupracovníci, vrcholový
management OVB Allfinanz
i zástupci partnerských
společností. Krásná
moderátorka Lejla Abasová
na konci setkání obdržela pro
svou nadaci Assante Kenya
šek, na který se nakonec
vypsala velmi hezká částka.
OVB v akci
Zlato, euro a co dál?
17. 2. 2011, Praha
Takové otázky padaly na setkání světových ekonomických expertů s elitou českého ekonomického
prostředí na slavnostním galavečeru Forecasting Dinner 2011 pořádaném Czech CFA Society, jehož
hlavním partnerem bylo OVB Allfinanz. Letošní již devátý ročník se v Kongresovém centru ČNB
uskutečnil poprvé pod záštitou nově zvoleného guvernéra České národní banky Miroslava Singera.
Již třetím rokem je OVB Allfinanz generálním partnerem České asociace certifikovaných finančních
analytiků (Czech CFA Society) a jejích prestižních akcí.
S
oučástí tohoto ekonomického prognostického
večera je i bleskový elektronický průzkum připravený ve spolupráci s OVB Allfinanz a agenturami DBM
a Factum Invenio. Jeho cílem bylo i letos zmapovat
aktuální ekonomické dění v České republice a zaměřen byl tentokrát na problematiku penzijní reformy,
principy plánovaných změn v penzijním systému,
otázky týkající se jednotné evropské měny a očekávaného makroekonomického vývoje. Výsledky shrnuté
v závěrečné zprávě byly společně s autory průzkumu
prezentovány na tiskové konferenci.
Elektronického průzkumu se zúčastnilo celkem 1838
respondentů z 8033 oslovených z řad nositelů a kandidátů titulu CFA (Chartered Financial Analyst), vedoucích pracovníků zemských ředitelství OVB Allfinanz,
poslanců a senátorů, významných manažerů a čtenářů
90 elektronického bulletinu FS Final Word. Za OVB bylo
osloveno celkem 246 spolupracovníků a odpovědělo
1|11 jich 185, což znamená více než 75% účast. Největší
míru došlých odpovědí zaznamenala pozice oblastního
ředitele, z nichž odpovědělo 90 % oslovených.
Reprezentativní ples Vysoké školy
finanční a správní a Bankovní
akademie v barvách ovb
8. 1. 2010, Praha
První společnou akcí OVB
a VŠFS se paradoxně nestala ani
přednáška, ani společný projekt,
ale byla jí událost navýsost
společenská – Reprezentativní ples
Vysoké školy finanční a správní
a Bankovní akademie, který se
uskutečnil na počátku ledna 2011
v prostorách Paláce Žofín.
A
tmosféra připomínající dobu vzniku
Paláce Žofín, pojmenovaného podle císařovny Žofie, matky Františka Josefa I., dávala
v sobotní podvečer tušit, že se všechny tři jeho
sály opět promění v taneční síně. A nezněla jimi
pouze klasická plesová taneční hudba, ale také
ta, kterou bychom na plese možná ani nečekali.
Jak už to bývá, plesy jsou nejen příležitostí
zatančit si, ale také svým pořadatelům umožňují
prezentovat se. Nejinak tomu bylo na Žofíně během plesu Vysoké školy finanční a správní. A tak
si jeho hosté mohli vyslechnout několik slov z úst
rektorky a zakladatelky školy, Dr. Bohuslavy
Šenkýřové. Na pódium ji doprovodil generální
ředitel a předseda představenstva společnosti
OVB Allfinanz, a. s., Michal Knapp. Jako správná
pedagožka položila paní rektorka Michalu Kna-
ppovi ‚kontrolní otázku‘: „Proč si OVB vybralo
právě VŠFS?“ Šéf OVB se ale nenechal zaskočit.
„U nás to musí být na první dobrou. S tím, s kým
spolupracujeme, musíme dojít nejen k dohodě
o spolupráci, ale musíme mít také společný pohled na svět a na to, co děláme. To se v případě
Vysoké školy finanční a správní potvrdilo a já
věřím, že dlouhodobá spolupráce význam naší
spolupráce potvrdí,“ řekl Michal Knapp. Co už
se diváci v sále nedozvěděli, bylo, zda odpověď
u paní rektorky ‚prošla‘ a jak byla hodnocena.
Podle jejího úsměvu lze ale soudit, že se jednalo
o úspěšné složení zkoušky.
Překvapení večera přišlo krátce před půl
devátou v osobě Elvise Presleyho a ples uzavírala
stále živá česká legenda – skupina Olympic v čele
s Petrem Jandou.
91
1|11
OVB v akci
Výlet za Perlou Indického oceánu
7.–12. 11. 2010, Mauritius
Jistě se najde spousta těch, kteří po vyslovení jména Mauritius dlouze tápou se vztyčeným ukazováčkem nad rozevřenou mapou světa, jako je určitě
i mnoho zasvěcenějších cestovatelů, kterým se ihned vybaví maličký zelený ostrůvek uprostřed Indického oceánu, jak na míru šitý pro idylickou
dovolenou. Mezi ně patří i vítězové Velké cesty OVB v roce 2010, jejichž cílovou destinací byl právě Mauritius.
A tak naši vítězové poznali překrásné pláže s jemným bílým pískem a průzračné vody oceánu zelenomodré barvy, zelené vrcholky hor, malebná
políčka s cukrovou třtinou a divoké řeky. Kouzelnou scenérii továrniček cukrovarů s dýmajícími komíny nebo stromy druhu flamboyant, jejichž
koruny poseté červenými kvítky září do okolní krajiny jak zapálená pochodeň.
Pro účastníky byl připraven bohatý doprovodný program. Bylo možné vybírat ze široké nabídky různých vodních sportů, čekal na ně výlet
katamaránem, grilování, wellness, masáže a další drobnosti, které jen dotvořily příjemnou atmosféru času stráveného na ostrově. Pobyt byl završen
Indickým večerem na pláži, pro který byli všichni účastníci vybaveni indickým kostýmem.
Když ostrov navštívil spisovatel Mark Twain, napsal později, že Bůh nejprve stvořil Mauritius a podle něj potom ráj. Dáváte mu za pravdu?
92
1|11
93
1|11
OVB v akci
Evropské setkání 2010 Mnichov
18. 12. 2010, Mnichov
Spolupracovníky, kteří se zúčastnili slavnostního zakončení na výsledky tolik výjimečného roku 2010, uvítal tentokrát
Mnichov, město, které asi všichni známe. Atmosféra velkoměsta a tuzemský šarm, předalpský charakter a středomořský
nádech, vzácné umění, tradiční zvyky a moderní technika, pivní zahrádky a neodolatelná kuchyně, opera a bary s živou
hudbou. Spolupracovníci OVB ze všech evropských zemí OVB zažili tuto ojedinělou „mnichovskou směs“ z úplně
jiného úhlu pohledu.
Jako tradičně se na Evropské setkání pořádané OVB Holding AG sjeli spolupracovníci a vedoucí pracovníci všech
evropských společností a jako tradičně se oceňovalo. Mezi nové zemské ředitele byli z České republiky přivítáni
Ing. Dita Slezáková a Ing. Martin Zoubek.
94
1|11
95
1|11
Gratulujeme všem našim oceněným k oceněním,
která získali za výsledky 2010 v rámci Evropy:
SSLD Ing. Miroslav Žemlička – největší „Milionář” OVB Evropa
– 50 mil. jednotek
LD Ing. Dita Slezáková – nejlepší zemská ředitelka OVB Evropa
RD Ing. Martin Zoubek – nejlepší regionální ředitel OVB Evropa
BD Jan Hlousek – nejlepší oblastní ředitel OVB Evropa
BD Petr Saic – třetí oblastní ředitel OVB Evropa
BL Jan Kokta – nejlepší oblastní vedoucí OVB Evropa
BL Lukáš Lichtenberk – druhý oblastní vedoucí OVB Evropa
BL Ing. Lukáš Kalousek – třetí oblastní vedoucí OVB Evropa
GST František Chotovinský – nejlepší GST OVB Evropa
GA Lukáš Štork – nejlepší vlastní prodej OVB Evropa
OVB v akci
OVB Allfinanz u kulatého stolu
s ministrem Kalouskem
Společnost OVB Allfinanz byla
partnerem kulatého stolu Comenia,
jehož hlavním řečníkem byl ministr
financí a místopředseda TOP 09
Miroslav Kalousek. Setkání ministra
s představiteli významných domácích
a zahraničních firem se konalo
16. prosince v TOP hotelu Praha.
Na místě, kde se pořádají také
profesionální boxerské zápasy, se
tentokrát utkaly názory na penzijní
reformu a budoucnost eura.
96
1|11
OVB Allfinanz byla již partnerem loňské diskuse s ministrem Janotou, která byla zaměřena
na potřeby škrtů ve státních financích. Debata
s Kalouskem se však již zaměřila na potřebu
reforem hlavních výdajových programů, jež by
měly přivést stabilitu rozpočtu i v dlouhodobém horizontu.
Předseda představenstva a generální ředitel
OVB Michal Knapp jménem OVB přivítal
účastníky a ministru Kalouskovi předal dárek
symbolizující trvalou nutnost úspor ve veřejných financích a s nimi souvisejících reforem.
Stejně jako v loňském roce to byla keramická
kasička s logem OVB. Michal Knapp při předávání uvedl: „Fandím způsobu, jakým prosazujete úsporná opatření bez ohledu na svou
popularitu, popularitu vaší strany i vlády, v níž
sedíte. Kdyby se vám ale přece jen podařilo
ušetřit víc, než si myslíte, tak to alespoň budete
mít kam dávat.“
Kromě ministra Kalouska se kulatého stolu
zúčastnili například i bývalý ministr vnitra
Martin Pecina, který dnes v parlamentu reprezentuje opozici, a jehož názor na reformy byly
mnohdy rozdílné. Mluvilo se o znárodnění pensijních fondů v Maďarsku, které bylo vyvoláno
potřebou státních financí nalézt zdroje. Ukázalo
se také, že ministr Kalousek je mírný eurooptimista, který v současnosti vidí výhody nezávislé
měny, ale v budoucnu se nevzdává možnosti
euro přijmout. Tato zpráva již tolik nepotěšila
přítomné exportéry, kteří naopak v současnosti
nesou náklady za kursová rizika.
Setkání se zúčastnilo osm desítek zástupců
tuzemských i zahraničních firem. OVB Allfinanz u kulatého stolu kromě Michala Knappa
reprezentovali také super senior zemský ředitel
Miroslav Žemlička, senior zemská ředitelka
Dita Slezáková, zemský ředitel Pavel Horák
a zemský ředitel Petr Havel.
diář
Akce Marketing
a Public Relations
97
1|11
Duben
5. 4. 2011
Tisková konference Zlatá koruna 2011 – oficiální zahájení soutěže
– OVB generálním partnerem
14. 4. 2011
FKT – Setkání vedoucích pracovníků OVB Allfinanz a Partnerský veletrh
– Praha, Clarion Congres Hotel Prague
Květen 12. – 15. 5. 2011
Cesta Netto Club Evropa – Turecko, Belek
Červen
2. 6. 2011
Tisková konference Zlatá koruna 2011 – vyhlášení výsledků soutěže
– OVB generálním partnerem
2. 6. 2011Galavečer Zlatá koruna – slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší finanční
produkty roku – Praha, Top Hotel – OVB Allfinanz generálním partnerem
30. 6. 2011
Tisková zpráva OVB Vstřicná banka – v roce 2011 druhé hodnocení retailových bank
Červenec
3. 7. 2011
Září
15. – 17. 9. 2011Ředitelská cesta Česká republika – Rusko, Petrohrad
24. 9. 2011
Setkání vedoucích pracovníků OVB Allfinanz – Praha, Clarion Congres Hotel Prague
30. 9. 2011
Tisková zpráva OVB Vstřicná banka – třetí hodnocení retailových bank v roce 2011
Listopad
4.–10. 11. 2011
Setkání zemských ředitelů OVB Evropa – Turecko, Istanbul
Velká Cesta OVB Holding AG – Florida
ProsinecEvropské setkání nejlepších OVB Evropa – Mnichov
partneři
partneři
TEXT: Ondřej Hák, manažer produktového týmu hypoték | FOTO: archiv Raiffeisenbank
Dva
netradiční
Celý
život produkty
je změna,
Raiffeisenbank a.s.
my
se
měníme
tak,
na českém trhu
jak potřebujete
hypotečních
úvěrů
UNIQA pojišťovna dlouhodobě
spolupracuje s pojišťovacími
makléři a externími poradenskými
sítěmi. Již v roce 1994 vznikl
speciální útvar sekce makléřských
služeb, jehož úkolem je budovat
a rozvíjet obchodní spolupráci
s externími partnery. V současné
době spolupracuje UNIQA s více
než pěti stovkami pojišťovacích
98
makléřů a čtyřiceti firmami
1
2|11
10
z oblasti finančního poradenství.
Variabilní hypotéka
od Raiffeisenbank je pro vlastníky
nemovitostí velice zajímavou
alternativou dobře známých
produktů spotřebitelského
financování: spotřebitelského
úvěru, povoleného debetu
a dalších produktů pro krátkodobé
financování spotřebních výdajů.
Jak vlastně Variabilní hypotéka funguje
Nejlépe lze principy jejího fungování popsat
srovnáním s dobře známou americkou hypotékou,
kterou Raiffeisenbank nabízí pod názvem Univerzál. U této neúčelové hypotéky prochází klient
banky procesem čerpání, při kterém musí doložit
zejména vznik zástavního práva k nemovitosti
Mgr. Ivana Ferová,
a existenci
pojištění
nemovitostislužeb
s jeho vinkulací
zástupce ředitele
sekce makléřských
ve prospěch banky. Až do této fáze je postup
u Variabilní hypotéky shodný. Poté však namísto
jednorázového čerpání úvěru na účet klienta banka klientovi otevírá úvěrový limit na běžném účtu,
který klient podle své potřeby využívá. Atraktivní
na tomto produktu je výše limitu, který může
dosahovat až 5 000 000 Kč, a dále pak délka období, na které je tento limit klientovi zpřístupněn.
To může trvat až 10 let. Nastavení limitu na účtu
klienta znamená možnost čerpání i splacení části
nebo celého úvěru v kterémkoliv okamžiku.
Variabilní hypotéka žije ve dvou fázích. První
z nich,
výše popsaná,
je obdobím nastaveného
plně
první poradenskou
společností,
úvěrového
limitu. UNIQA
Druhá je spolupracovat,
fáze podobná ostatním
s níž začala
hypotečním
je standardní
tehdy
ještě produktům,
pod názvema tím
Česko-rakouská
anuitní splátkový
fáze nastavenépojišťovna,
byla plán.
právěNa konci
OVB. Od roku
1996
ho podařilo
limitu dojde
k jeho uzavření
a skutečná
výše
se
vybudovat
mezi oběma
společnačerpaných
je převedena
nostmi
velmiprostředků
silné obchodní
vazby, do splátkozaložené
vého kalendáře
měsíčních
anuitníchpatřících
splátek.
nejen
na kvalitních
produktech,
Nastavení
splátkového
kalendáře pojistném
až ve druhé
k tomu
nejlepšímu
na českém
polovině
však neznamená,
ževztazích,
je klient
trhu,
ale úvěru
především
na osobních
po dobu
nastaveného
limitu
osvobozen od pravikteré
mnohdy
přerostly
v opravdová
přáteldelných měsíčních splátek. Stejně jako u jakékoliv
ství.
jiné postupně
hypotéky je
povinen hradit
Tak,
jak rostlysplácené
obě společnosti
a rozšiřovaměsíčně
splátku spolupráce,
minimálně ve výši
úroků ze
la
se vzájemná
rostl postupně
skutečně načerpané
části
limitu. Kouzlo
variabilní
i servisní
tým, který
se v UNIQA
pojišťovně
hypotéky
je v tom,OVB.
že klient může výši své splátky
stará
o podporu
libovolně
měnit
kdy
nenío nejnolimit zcela
„Velmi
nás
těší a v okamžiku,
zájem poradců
OVB
vyčerpán,
již splacené
prostředky
opět načerpat.
vější
produkt
v naší nabídce
Rizikové
životní
Variabilní hypotéku nabízí Raiffeisenbank i v účelové variantě, kdy účelem je jakákoliv investice
do nemovitosti – stejně jako u hypotéky Klasik.
Čerpání probíhá tak, že banka odesílá prostředky z nastaveného limitu přímo oprávněnému
subjektu: u koupě prodávajícímu, u refinancování
dosavadnímu věřiteli klienta apod. Poté, jakmile
klient část úvěru splatí, může prostředky do výše
nastaveného limitu znovu, tentokrát však už
libovolně, využít. V tomto případě je však potřeba
uvést, že opětovné načerpání již splacených
prostředků znamená ztrátu daňového benefitu
účelové hypotéky, tedy odečtu uhrazených úroků
ze základu daně z příjmů.
Ú
Úroková sazba
Protože se nám Variabilní hypotéka dělí na dvě
životní etapy, i konstrukce úrokové sazby je v kaž­
dé z nich jiná. Ve fázi nastaveného limitu jsou
načerpané prostředky úročeny plovoucí úrokovou
sazbou navázanou na jednodenní PRIBOR. Tato
sazba, zveřejňovaná denně Českou národní bankou z výsledků kotací na mezibankovním trhu,
je zvýšena o dohodnutou marži. Výsledná sazba
začíná v současné době na 4,34 % p.a. Ve fázi
anuitního splátkového kalendáře nabízíme klientům sadu úrokových sazeb shodnou s ostatními
hypotečními produkty Raiffeisenbank. Nyní jsou
to fixace 1 rok, 2 roky, 3 roky, 4 roky, 5 let, 6 let,
7 let, 10 let a 15 let.
Jak tedy s Variabilní hypotékou nejlépe naložit? Dobrý finanční poradce ji doporučí namísto
spotřebitelského úvěru například na investici
nákupu osobního automobilu, vybavení domácnosti, úhradu školného a podobně. Zároveň
ji ale lze využít i společně s kreditní kartou
s nastaveným 100% inkasem na vrub úvěrového
limitu, a využívat tak souběžně všech benefitů
obou produktů.
Offsetová hypotéka
Konečně jste se rozhodli koupit si
vlastní bydlení a přemýšlíte nad
tím, jak ho financovat. Většinou
mají lidé něco našetřeno, ale
velkou část ceny nového bytu nebo
domku
si půjčují.říká
V letošním
roce
pojištění
s dividendou,“
Libor Kočí, obchodní
manažer
a školitel
pro
OVB.
„Zájem
např. se průměrná výše hypotéky
o školení RŽP-D nás vedl k rozšíření počtu
v Raiffeisenbank
pohybuje
školitelů
– od nového roku
se poradci OVB
mohou
obracet
i na mé
nové
Petra
na úrovni 1 700 000kolegy
korun.
Mejstříka a Martina Růžičku“.
„Práce v terénu nás velmi baví, spolupracovníci
OVBmáte
jsoučást
milínašetřeno,
a přátelštínení
lidé“,
komenI když
dobré
použít
tujívšechny
své první
zkušenosti
z akcí noví
vlastní
peníze na nákup
neboškolitelé.
zařízení
Důležitá
však i nepřímá
podpora
– tzv.
bydleníje
a zůstat
úplně bez peněz.
Vždy
byste měli
„přátelé
na telefonu“,
kteří
vámževždy
pomomít určitou
rezervu pro
případ,
onemocníte
hou
a sepřijdete
vším poradí.
Možnásejste
nebo
o práci a sníží
vašezaznamepříjmy. Čím
nali,
žepravidelné
i na oddělení
backoffice
se objevila
větší
měsíční
výdaje máte,
tím větší by
nová
hlasy. Chcete své „přátele
tatojména
rezervaa nové
měla být.
na telefonu“
poznat
osobně?
Přijďte
se i finančMít takovou
rezervu
přitom
může být
14.ně4.výhodné,
2011 podívat
UNIQA
pojišpokudna stánek
ji nebudete
držet na běžném
98
ťovny
veletrhu.
účtu.na Partnerském
Ani úroky na spořicích
účtech nejsou
1|11
v současné době zrovna vysoké. Na termínovaném vkladu jsou sice úroky vyšší, ale k penězům
se rychle dostanete jenom s určitými sankcemi.
Šikovným řešením této situace je offsetová hypotéka. Tento v zahraničí velmi oblíbený druh hypotéky zatím nemá český název, ale mohli bychom jej
volně přeložit jako hypotéku se zápočtem úspor.
Její hlavní výhoda spočívá v možnosti ušetřit
na úrocích, ale zároveň se nepřipravit o finanční
rezervu.
„V bance, která vám půjčí peníze na pořízení
bytu, si uložíte finanční rezervu na speciální
spořicí účet. Úroky pak platíte pouze z rozdílu
mezi hypotékou a zůstatkem spořicího účtu.
Základna pro výpočet úroku je tedy snížena,“
vysvětluje princip offsetové hypotéky Jan Bureš,
produktový manažer Raiffeisenbank. Kdykoliv
budete potřebovat, můžete peníze ze spořicího
účtu vybrat, nebo je tam naopak vložit, a podle
toho se vám může měnit výše měsíční splátky.
Offsetová hypotéka v Raiffeisenbank je určena pro
úvěry s fixací úrokové sazby na jeden, dva nebo
tři roky a zůstatek na spořicím účtu můžete mít až
do výše odpovídající nesplacené jistině hypotéky.
V takovém případě dokonce z úvěru neplatíte
žádné úroky.
Příklad
„Pokud máte hypotéku ve výši 2 miliony
korun úročenou 6 procenty a na spořicí účet
si uložíte 500 000, ušetříte každý měsíc až
2500 korun. Za 20 let splatnosti hypotéky tak
můžete na úrocích ušetřit cca 520 000 korun,“ říká Jan Bureš (ke konci doby splatnosti
úspora klesá, protože se snižuje nesplacená
jistina).
Libor Kočí, Petr Mejstřík, Martin Růžička,
manažeři strukturovaného obchodu
partneři
partneři
Celý život je změna,
my se měníme tak,
jak potřebujete
UNIQA pojišťovna dlouhodobě
spolupracuje s pojišťovacími
makléři a externími poradenskými
sítěmi. Již v roce 1994 vznikl
speciální útvar sekce makléřských
služeb, jehož úkolem je budovat
a rozvíjet obchodní spolupráci
s externími partnery. V současné
době spolupracuje UNIQA s více
než pěti stovkami pojišťovacích
makléřů a čtyřiceti firmami
z oblasti finančního poradenství.
Ú
plně první poradenskou společností,
s níž začala UNIQA spolupracovat,
tehdy ještě pod názvem Česko-rakouská
pojišťovna, byla právě OVB. Od roku 1996
se podařilo vybudovat mezi oběma společnostmi velmi silné obchodní vazby, založené
nejen na kvalitních produktech, patřících
k tomu nejlepšímu na českém pojistném
trhu, ale především na osobních vztazích,
které mnohdy přerostly v opravdová přátelství.
Tak, jak rostly obě společnosti a rozšiřovala se vzájemná spolupráce, rostl postupně
i servisní tým, který se v UNIQA pojišťovně
stará o podporu OVB.
„Velmi nás těší zájem poradců OVB o nejnovější produkt v naší nabídce Rizikové životní
pojištění s dividendou,“ říká Libor Kočí, obchodní manažer a školitel pro OVB. „Zájem
o školení RŽP-D nás vedl k rozšíření počtu
školitelů – od nového roku se poradci OVB
mohou obracet i na mé nové kolegy Petra
Mejstříka a Martina Růžičku“.
„Práce v terénu nás velmi baví, spolupracovníci OVB jsou milí a přátelští lidé“, komentují své první zkušenosti z akcí noví školitelé.
Důležitá je však i nepřímá podpora – tzv.
„přátelé na telefonu“, kteří vám vždy pomohou a se vším poradí. Možná jste zaznamenali, že i na oddělení backoffice se objevila
nová jména a nové hlasy. Chcete své „přátele
na telefonu“ poznat osobně? Přijďte se
14. 4. 2011 podívat na stánek UNIQA pojišťovny na Partnerském veletrhu.
Mgr. Ivana Ferová,
zástupce ředitele sekce makléřských služeb
Libor Kočí, Petr Mejstřík, Martin Růžička,
manažeři strukturovaného obchodu
99
1|11
partneři
Budoucnost spočívá
v inovacích
TEXT: PhDr. Václav Bálek | FOTO: archiv Allianz
Pojistný trh prochází rychlým
vývojem. Čekají jej změny
v souvislosti s vládní reformou
veřejných financí i s proměnami
chování a požadavků klientů.
O tom, jak je na tyto změny
připravena Allianz pojišťovna,
jsme si povídali s předsedou
představenstva
Jakubem Strnadem.
100
1
2|11
10
V České republice je Allianz trojkou na trhu.
Jak si stojí ve světě?
V Čechách se příliš neví, že Allianz je
největší pojišťovnou na světě. A už vůbec se
neví, že se kromě pojišťovací činnosti zabývá
také správou aktiv pro třetí strany. Tedy kromě
správy vlastních technických rezerv. Allianz je
třetím největším světovým správcem finančního umístění a takové množství peněz jako Allianz v současnosti nespravuje žádný bankovní
subjekt v České republice. Mimochodem,
ve světě existuje pouze jedna banka, která má
peněz ve správě víc.
Kam dnes česká pobočka Allianz směřuje?
Ambicí Allianz v České republice je postupně se přiblížit právě takovému rozměru, jaký
zaujímá v celosvětovém měřítku. V minulosti
měla neprávem pověst pojišťovny zaměřené
takřka výhradně na klienty vyšší střední třídy.
V uplynulých měsících už jsme rozsahem
i cenovou variabilitou našich produktů dali
jasně najevo, že chceme oslovovat klienty napříč celým trhem. A podíváte-li se na neustále
rostoucí kmen třeba právě v povinném ručení,
je zřejmé, že veřejnost naše nabídka a služby
zaujaly. Vloni byla Allianz pojišťovna jednou
z mála rostoucích pojišťoven, mezi většími
hráči jsme měli největší růst. V současnosti
v ČR spravujeme 1,3 milionu pojistek a máme
v portfoliu řadu unikátních produktů. Allianz
pojišťovna například jako jediná nabízí v rámci
svého cestovního pojištění neomezený limit
léčebných výloh.
Jaký vliv mají vládní reformy na finanční
sektor?
Na jedné straně jde o nutný ozdravný
proces. Na druhé straně je třeba vidět i to, že
přehnaná regulace může být svazující. A po-
kud bychom ji tady v Čechách přehnali hodně,
mohla by celý sektor znevýhodnit. Doufám
v rozumnou kompromisní variantu, prospěšnou především pro spotřebitele, a nikoli
na úkor pojišťovnictví. Jinak by na to bohužel
právě spotřebitelé začali doplácet.
Jak v této souvislosti vidíte budoucí ekonomický vývoj?
Česká ekonomika je do značné míry závislá
především na vývoji německé ekonomiky.
Věřím v oživení, ale určitě bude postupné,
nikoli skokové. Takový růst, jaký jsme zažívali
v poslední dekádě, už v nejbližších letech mít
nebudeme.
A z hlediska pojistného trhu?
Očekávám podobný vývoj jako v celé ekonomice. Životní pojištění už nebude zaznamenávat takový nárůst jako v minulosti, nadále
však poroste. Neživotní pojištění v následujících třech letech čeká tvrdý konkurenční boj.
Sazby ani trh se v tomto segmentu zřejmě moc
nezvýší.
Jaká jsou specifika českého pojistného trhu?
Náš pojistný trh je velmi vyspělý a vyvíjí se
podobně jako ten západoevropský. V České republice je nárůst životního pojištění dlouhodobou záležitostí a je spojen s penzijní reformou.
Jak se krize odrazila v poptávce po pojistné
ochraně?
Řada lidí se dotkla svého ekonomického
dna, a proto v neživotním pojištění narostla
storna pojistek a poptávka celkově klesla. V životním pojištění je znát zájem po rizikové složce. Lidé také převedli relativně větší část peněz
z bank do jednorázových životních produktů.
Šlo o logický krok. Jednorázové produkty lidem
garantovaly vyšší výnosy a konzervativnost pojistného sektoru navíc vzbuzovala větší důvěru.
U „jednorázů“ prostě lidi přitahuje nejenom
možnost přijít k větším penězům, než jaké by
dostali na termínovaném účtu, ale současně
láká i větší jistota. Výrazný nárůst jednorázově
placeného životního pojištění nebyl ojedinělý
a zájem o tyto pojistky bude i nadále pokračovat.
Jaký bude distribuční mix pojistných produktů
a jaký očekáváte jeho vývoj?
Klasické životní pojištění a jeho rizikové
složky budou posilovat. A své stabilní místo
si najdou i jednorázové produkty, které tak
obohatí distribuční mix. S nimi musíme počítat
i do budoucna.
Jak zasáhnou inovace do tvorby nových produktů?
Jsem přesvědčen o tom, že budoucnost
jakéhokoli sektoru spočívá právě v inovacích.
Pojistné produkty jsou už ze své podstaty velmi
sofistikované a pojišťovny je musejí představit
poradcům, ale i finálním klientům tak, aby byly
transparentnější a jednodušší. Na druhé straně
se ale tyto produkty kvůli stále větší segmentaci stávají čím dál složitějšími. Pojišťovnictví je
sice staré stovky let, není však neměnné. Jeho
výhodou je, že v něm můžete stále vymýšlet
nové věci a pořád máte čím klienty překvapovat. Podívejte se třeba na povinné ručení, které
nedávno představila Allianz pojišťovna. Před
deseti lety lidé tento produkt obecně považovali za nutné zlo, které jim nic nepřináší, ale musí
za něj platit. Chránilo totiž výhradně jejich
okolí, nikoli je samotné. Jenomže my jim dnes
nabízíme produkt, který má velmi široký záběr
a každý si v něm najde to, co potřebuje. Kdo
chce pouze zajistit povinnou ochranu svého
okolí, má ji mít. A kdo k tomu chce přidat
rizika střetu se zvěří, poškození auta zvířetem,
živly a také mít garanci výplaty až půl milionu
korun na nový vůz a až 30 tisíc korun ročně
na jeho provoz v případě následků po autonehodě, tak proč ne? I takovým šoférům
vyhovíme. Před pár lety nemyslitelná věc, dnes
realita. Tím, jak se v průběhu desetiletí vyvíjí
celá společnost, vznikají nová rizika. A to je
příležitost pro chytrou a moderní pojišťovnu.
Jaká je zkušenost Allianz pojišťovny se strukturálními finančně poradenskými společnostmi, jakou máte zkušenost s OVB?
Allianz si jako významný celosvětový hráč
může dovolit spolupracovat pouze se seriózními poradci a společnostmi. Mrzí mě vývoj
na trhu, kde vzniklo hodně menších a často
dost pochybných firem. Ty pak ohrožují jak
poradenskou branži, tak i pojišťovnictví.
Na kvalitu partnerských vazeb klade Allianz
dominantní důraz a jsem rád, že OVB v tomto
směru zaujímá jedno z nejvýznamnějších míst.
Připravujete nějaké změny vůči externím partnerům, např. formou zvýhodněných či nových
produktů?
Připravujeme významnou aktualizaci našeho
investičního životního pojištění Rytmus. Změn
bude poměrně hodně, týkat se budou jak
investiční, tak ochranné složky. Mohu snad naznačit, že v rámci tohoto produktu nabídneme
nové atraktivní investiční možnosti i od providerů stojících mimo Allianz, které mají i v rámci OVB dobrou pověst. Inovovaný produkt
pochopitelně nabídne i úplné novinky v rámci
pojistného krytí, vylepšíme podmínky u řady
existujících připojištění, úpravy doznají i různé
požadavky na medicínské či finanční oceňování
apod. Neustále rovněž vylepšujeme servis našim partnerům, snažíme se nabízet stále lepší,
rychlejší a modernější služby v oblasti procesů
tak, aby se s námi zprostředkovatelům dobře
spolupracovalo.
101
1|11
RNDr. Jakub Strnad, Ph.D.
Vystudoval Finanční a pojistnou matematiku
na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity
Karlovy v Praze. Svoji profesní dráhu začínal
jako pojistný matematik, v druhé polovině
devadesátých let působil v Českém jaderném poolu. V roce 2003 se stal ředitelem
ekonomickosprávního úseku a zástupcem výkonného ředitele České kanceláře pojistitelů.
O dva roky později nastoupil do společnosti
Kooperativa pojišťovna jako zástupce ředitele
ekonomického úseku a vedoucího odboru
daní, v roce 2006 byl jmenován členem
představenstva a ředitelem odboru IT a pojistné matematiky. Současně zastával pozici
místopředsedy představenstva a náměstka
generálního ředitele v České podnikatelské
pojišťovně. V letech 2008 až 2010 byl předsedou představenstva a generálním ředitelem
České podnikatelské pojišťovny. Na jaře 2010
se stal předsedou představenstva Allianz
pojišťovny.
partneři
TEXT: Dagmar Koutská | FOTO: archiv Allianz penzijní fond
Penzijní fond Allianz
opět připíše klientům
3% zhodnocení
A
llianz penzijní fond patří na českém
trhu mezi dlouhodobě stabilní fondy
s vynikajícími finančními výsledky. V roce 2010
vytvořil zisk ve výši 309,75 milionů korun, což
je oproti roku 2009 téměř čtvrtinový nárůst.
Další vzestup zaznamenal i v počtu klientů,
a to o téměř 15 procent – dnes má více než 164
tisíc účastníků a meziročně v tomto parametru
roste čtyřikrát rychleji než celý trh. Na více než
51 tisíc smluv pak přispívá pojištěným jejich
zaměstnavatel.
102
1|11
Letos znovu 3% zhodnocení
Petr Poncar,
předseda představenstva Allianz penzijního fondu
Již nikdo dnes nepochybuje o tom,
že soukromé penzijní připojištění
se stane jedním z klíčových zdrojů
finančních příjmů pro lidi, kteří
nebudou chtít snižovat svoji
životní úroveň ani v důchodu.
A je jen logické, že stát ve své
důchodové reformě hodlá využít
již vytvořené a fungující struktury
penzijních fondů.
„Také díky těmto optimistickým číslům budeme
moci i za minulý rok připsat klientům stejně
vysoké zhodnocení jako v předcházejících
letech, nejméně 3 %,“ uvádí Petr Poncar, předseda představenstva Allianz penzijního fondu.
„Kromě toho jsme jim na letošní rok připravili
i další zajímavé nabídky. Dobrou zprávou je, že
si mohou vybrat až polovinu naspořené částky
ve formě výsluhové penze i dvakrát za dobu
trvání pojištění a ke smlouvám uzavřeným v letošním roce nabízíme klientům navíc pojištění
závažných úrazů na dva roky hrazené z nákladů
fondu,“ dodává Petr Poncar.
Příspěvky zaměstnavatelů rostou
Podle analýzy Ministerstva práce a sociálních
věcí přispívalo loni na penzijní připojištění podle kolektivních smluv o téměř 2 % tuzemských
podniků méně než o rok dřív. Výše průměrného
měsíčního příspěvku zaměstnavatele však loni
vzrostla na skoro 460 Kč, velmi se ale liší obor
od oboru. „Klienti Allianz penzijního fondu
mají v tomto ohledu výhodu, protože pracují
v rezortech, jichž se ekonomická krize nedotkla
vůbec, nebo jen okrajově. Počet účastníků,
kterým přispívá zaměstnavatel do Allianz penzijního fondu vzrostl o více než 12 % a průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatelů patří mezi
nejvyšší na trhu,“ doplňuje Petr Poncar.
A jaký je nejběžnější klient Allianz
penzijního fondu?
Je mu nejčastěji 45 let – tento obvyklý věk
se v uplynulých třech letech nezměnil, každý
měsíc na penzijní připojištění přispívá částkou
509 korun a tato částka se za stejné období
zvýšila jen nepatrně – o 16 Kč. O třetinu se
zvýšil počet účastníků, kteří do penzijního
připojištění ukládají peníze formou mimořádných vkladů, třeba na konci roku z odměn či
financí, které uspořili. Mimořádnými úložkami
tak často dorovnávají částku potřebnou k maximální daňovým úlevám.
Penzijní připojištění u nás existuje 15 let
a bude existovat i po důchodové reformě.
„Fond vždy naplňoval spíše konzervativní
investiční strategii, která byla klíčem jeho
úspěchu zejména v posledních několika letech.
Uplatňování této strategie navíc dalo nově
i velmi solidní základ a prostor pro takové investice, které v budoucnu dále zvýší výnosový
potenciál vložených prostředků,“ uzavírá Petr
Poncar.
TEXT: Petra Svobodová| FOTO: archiv Allianz pojišťovny
ALLIANZ - síla a spolehlivost
Rok 2010 byl pro Allianz pojišťovnu mimořádně úspěšným. Nemalou měrou
k tomu samozřejmě přispěla spolupráce s vámi, s OVB Allfinanz. Nárůst produkce
v životním pojištění byl meziročně více než čtyřnásobný, a za to vám patří upřímné
poděkování.
S
tímto rostoucím zájmem o produkty
a služby Allianz pojišťovny a Allianz
penzijního fondu souvisí i náš zájem dávat
vám stále rychlejší a kvalitnější péči, a proto
zároveň zvyšujeme i počet pracovníků servisního oddělení – v roce 2011 se tak stalo již
dvakrát. V současné době tvoří servisní tým
čtyři kolegyně: Michaela Hloušková, vedoucí
servisního oddělení, Gabriela Kobzová, Dagmar Cagášková a Šárka Burešová. A s jakými
požadavky se tedy můžete na servisní tým
obracet? S jakýmikoliv. S dotazy k pojistným
smlouvám (i ke starším produktům Allianz),
s dotazy na penzijní připojištění, přes veškeré
produktové a parametrické dotazy, až k informacím k různým procesům. Rádi bychom
vám také připomněli, že informace ke stavu
pojistné smlouvy je možné velmi jednoduše
vyhledat i on-line na internetových stránkách
Allianz.
Zaměřujeme se také na podporu podnikatelského a firemního pojištění. Pomůžeme
vám s vypracováním nabídky a následně
i pojistné smlouvy v následujících oblastech:
flotilového autopojištění (5 a více vozidel), fotovoltaických elektráren, bytových komplexů,
hotelů a penzionů a dalších podnikatelských
činností. Nejčastějším typem poptávaného
pojištění je zajištění nemovitého i movitého
majetku firmy a odpovědnosti z provozu činnosti. Přesný postup je specifikován na vašem
Portálu OVB.
103
1|11
Servisní tým, tel.: 224 405 240, [email protected] (po–pá 8:00–18:00)
Nový investiční životní
produkt
Velkou novinkou, kterou pro vás máme, je
nový investiční životní produkt, který jistě
podpoří další růst spolupráce. Mezi nejvýznamnější parametry, které bychom rádi
zmínili, patří o 50 % nižší cena na úrazové
pojištění pro vybraná povolání, v hlavní části
najdete tři různá krytí rizika smrti a bylo
zohledněno i vaše přání rozšířit možnost
investování o fondy C-QUADRAT a Conseq
IM (Invest Management).
Velmi důležitá je i jednoduchost sjednání.
Nechybí tedy již známý excelovský kalkulátor
inovovaný o možnost tisku pojistné smlouvy.
Věříme, že tato novinka je ideální produkt
„na páchání dobrých skutků“.
Petra Svobodová a František Hudák, manažeři pro klíčové zákazníky
partneři
2011 Jednoduše s Českou
Česká pojišťovna přichází
s jarními novinkami, které Vám
v krátkém rozhovoru představí
vrchní ředitel pro externí
distribuci Martin Pšaidl.
104
Profi Invest se již několik let drží na prvních
příčkách prodejnosti v OVB, představí nám
Česká pojišťovna v roce 2011 nový produkt?
Ano, naši vlajkovou loď Profi Invest letos
doplňujeme o nové rizikové pojištění Multirisk.
Při konstrukci tohoto produktu byl kladen
důraz na cenu hlavního pojištění pro případ
smrti, které se řadí mezi ty nejlevnější na trhu.
Zároveň, jsme zavedli dvě možnosti pojištění
smrti, a to s klesající pojistnou částkou, která
primárně řeší zajištění krátkodobých závazků,
například úvěrů. Druhá varianta s pevnou
pojistnou částkou zajišťuje primárně dlouhodobé závazky klienta. Obě pojistné částky jsou
na sobě nezávislé a v Multirisku je můžeme
libovolně kombinovat.
To ale není jediná výhoda, se kterou mohou
1|11 klienti u Multirisku počítat?
Máte pravdu, osobně se mi líbí jedinečné
propojení rizikového pojištění s možností pravidelného investování od produktu ČP Investu.
Poradce má tak možnost kombinace rizikového
CP-inzerce:Sestava 1
3/7/11
5:23 PM
Stránka 1
pojištění s pravidelnou investicí, která nemá
na českém trhu konkurenci. Za další výhodu
Multirisku považuji možnost uplatnění slevy
na úrazové pojištění, která může dosáhnout až
30 %.
Jak vidíte rok 2011 v oblasti životního pojištění
z pohledu oživení ekonomiky?
Můžeme určitě říci, že s ohledem na oživení
ekonomiky jsme již na přelomu roku zaznamenali zvýšený zájem středních i velkých společností o zpracování nabídek v oblasti zaměstnaneckých benefitů. S celou řadou společností
se velmi aktivně komunikuje o možnostech
příspěvků na životní pojištění, stranou však nezůstávají ani příspěvky na penzijní fond. Oproti loňskému roku se významně zvyšuje procento
úspěšnosti v uzavírání těchto korporátních
obchodů, a to i díky úzké spolupráci a perfektní
komunikaci mezi vybranými obchodní OVB
a týmem České pojišťovny.
Kde vidíte v tomto typu obchodů potenciál ČP
a jaké konkrétní úspěchy jste již v roce 2011
zaznamenali?
Jednoznačně se znovu ukazuje velký potenciál u středních a menších podniků, kde máme
nárůst objemu již realizovaných obchodů oproti
loňskému roku v řádech desítek procent. Pozadu však nejsou ani velké společnosti, za největší
úspěchy letošního roku považuji vysoký podíl
sjednaných smluv právě u těchto společností.
V čem si myslíte, že tkví tento úspěch, a čím
se Česká pojišťovna liší od konkurence?
Výhodou je určitě to, že se Česká pojišťovna
věnuje podpoře „korporátního“ obchodu již
celou řadu let a má v této oblastí jedny z největších zkušeností v České republice.
V rámci ČP máme vyčleněn speciální tým,
který poskytuje kompletní obchodní podporu
právě jen v této oblasti a pomáhá obchodníkům od A až do Z. Tento tým zajišťuje tvorbu
nabídek, je připraven pomoci s prezentacemi
v daných společnostech, pomůže s praktickou
realizací jednotlivých dílčích smluv (vypojistkování) a zajistí také technické nastavení
v podniku.
ČP programem zaměstnaneckých výhod
garantuje celou řadu benefitů, a to jak pro
zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele. Navíc
tým našich specialistů umí tyto benefity ušít
na míru každé společnosti. Benefity jsou
fajn, ale pro společnost jsou důležité i technické procesy. Pro firmu je k dispozici např.
extranetová podporu pro vedení a evidenci
plateb pojistného a pro hladký průběh taxace
je zřízen i samostatný tým.
V oblasti „korporátních“ obchodů připravujeme několik produktových inovací, chceme
však také zajistit významně větší informovanost a podporu před samotnou realizací
obchodů.
Takže stačí jen dodat: Pojďte to s námi
zkusit!
Můžeme krátce nahlédnout pod pokličku ČP
a poodhalit další novinky na rok 2011?
Česká pojišťovna vždy vynikala kvalitním
servisem a tímto směrem se chceme ubírat
i nadále. V roce 2011 máme definovaný jasný
cíl: nejlepší servisní podporu pro externí partnery. Mám-li mluvit konkrétněji, tak v loňském
roce jsme sjednotili telefonní čísla servisní
linky, které jsme sloučili do nové telefonní
ústředny 840 111 259.
Na přelomu roku jsme zpřehlednili a zpříjemnili vzhled našich pojistných smluv. Další
zajímavou novinkou bude spuštění SMS servisu, který umožní poradcům jedinečnou kontrolu stavu jejich smluv, a to v případě, že poradce
zanechá ve smlouvě své telefonní číslo. Systém
bude poradce automaticky informovat o přijetí
smlouvy, neinkasních intervencích, provedených změnách na PS, ale také o případných
dluzích nebo stornu smlouvy. Přičemž poradce
si sám bude moci vybrat, o jaké informace
bude mít zájem.
Krom těchto servisních inovací máme v plánu řadu produktových novinek a doplnění,
o kterých Vás budeme průběžně informovat.
I já využívám příspěvku
na životní pojištění od svého
zaměstnavatele. Jako partnera
jsem si vybrala Českou pojišťovnu.
Jednoduchá. Přehledná. Spolehlivá.
To je Česká.
841 114 114
www.ceskapojistovna.cz
Se všemi novinkami vás velmi rád seznámí
pan Jakub Rolc, který je manažerem prodeje
České pojišťovny a je k dispozici všem manažerům a ředitelům OVB Allfinanz. Můžete ho
kontaktovat na telefonním čísle 603 863 433
nebo na emailu [email protected]
Penzijní reforma: příležitost a šance
Text: Jiří Kostka, Foto: archiv PFČP
Ekonomičtí ministři již projednali
pravděpodobnou variantu
penzijní reformy. O její nutnosti
netřeba pochybovat. Už návrhy
poradního expertního sboru,
tzv. Bezděkovy komise, hovořily
o nutnosti reformovat v prvé řadě
první průběžný pilíř a návazně
vymezit prostor pro druhý
– povinný nebo dobrovolně
povinný pilíř. To, co by z diskusí
nad penzijní reformou mělo
vzejít, je přesvědčení o nutnosti
spořit si dodatečně peníze
na individuální penzi.
Co je potřeba mít na paměti?
1.
Cílem důchodové reformy je dlouhodobě
finančně udržitelný PAYG
Důchodová reforma může zajistit dlouhodobou
finanční udržitelnost systému PAYG (pay as you go)
a přispět tak k vyšší stabilitě veřejných rozpočtů.
Zabrání dlouhodobým deficitům, které by nastaly v případě rezignace na úpravy v důchodovém
systému. Nepovede ale k vytvoření dlouhodobých
a významných přebytků.
2.
Důchodová reforma ve stárnoucí společnosti
nezajistí vyšší státní důchody
Důchodová reforma musí na rozdíl od dnešní perspektivy zajistit, aby byl budoucí náhradový poměr
založen na reálných předpokladech a byl plně kryt
zdroji. Na druhou stranu je třeba se připravit na to,
že budoucí generace důchodců, zejména dnešní
čtyřicátníci a mladší generace, nebudou ve vztahu
k průměrné mzdě dostávat od státu tak vysoký
důchod, jako mají dnešní senioři.
3. Důchodová reforma neohrozí nabytá práva
Důchodová reforma nesmí ohrozit nároky současných důchodců ani osob ve věku blízkém důchodovému věku. V zájmu vyrovnanější finanční bilance
PAYG však může změnit pravidla pro valorizaci
vyplácených důchodů tak, aby byla vždy zachována
alespoň reálná hodnota vyplácených důchodů.
4. Důchodovou reformu nelze odkládat
Odkládání důchodové reformy směřující k zajištění
dlouhodobé finanční udržitelnosti vysílá obyvatelstvu falešnou informaci o jeho budoucím důchodovém zabezpečení a zvyšuje celkové celospolečenské náklady řešení této otázky. V konečném
důsledku tak zatěžuje budoucí generace
více než je nezbytně nutné a prohlubuje
tak mezigenerační nespravedlnost v důchodovém systému.
(Citace: Závěrečná
zpráva PES)
Hlavní body návrhu penzijní reformy
Dobrovolnost
Lidé se až do 35 let věku budou moci rozhodnout,
zda budou plně zapojeni do průběžného systému,
nebo si v rámci opt-outu vyvedou 3 % ze svého
sociálního pojištění do nových penzijních fondů.
K těmto 3 % si ale budou muset povinně přidat
další 2 % z vlastního.
Zapojit se do systému budou mít možnost i lidé
starší 35 let. Ti se ale budou muset rozhodnout
v druhém pololetí příštího roku.
Zvýšení DPH
Pro dorovnání výpadků příjmů ve státním pilíři se
navrhuje sjednocení DPH na 20 %. Výjimku dostanou jen vybrané potraviny. Ohledně vyššího DPH
se ještě očekávají velké politické a veřejné debaty.
2013
Do prvního čtení by měly jít zákony ještě letos před
prázdninami a příslib startu nového systému je
očekáván od 1. ledna 2013.
Obchodní příležitost
Jak v takto relativně krátkém časovém horizontu
využít obchodní příležitosti?
Teď je ten správný čas oslovit budoucí klienty, účastníky důchodové reformy. Již nyní je nutné s nimi
hovořit o jejich penzích. Současná situace přinese
úspěch těm, kteří aktivují veškeré své síly k maximálnímu využití příležitosti, kterou penzijní reforma
bezesporu je.
Kdo bude chtít ve stáří vyšší životní standard,
bude se muset zamyslet nad možnostmi připojištění. A právě tady je příležitost pro poradce
OVB. Klienti ocení zkušenosti. Budou se ptát,
jak nejlépe zajistit dostatečný příjem v penzi,
které produkty jsou pro tento účel nejvhodnější.
Jistě se je podaří přesvědčit o tom, aby rozšířili
řady klientů Penzijního fondu České pojišťovny,
jemuž důvěřuje více než 1,2 milionu klientů, tedy
čtvrtina všech klientů spořících
v penzijních fondech.
Jiří Kostka
Světlo světa spatřil v roce 1977
poprvé v podhůří Krkonoš
ve městě Trutnově. Ženatý,
v současné době žije v Praze.
Vystudoval Univerzitu Hradec
Králové, fakultu pedagogickou.
Po krátké zkušenosti učitele
na základní škole, začal pracovat
pro nadnárodní farmaceutickou společnost. V roce 2007 odjel objevovat
svět. Po dvou letech našel uplatnění
u renomované makléřské hypoteční
společnosti. V současné době ho budete
potkávat na školeních, seminářích
a i jiných akcích spojených s Penzijním
fondem České pojišťovny.
A právě proto věřím, že Penzijní
fond České pojišťovny, bude Vaším
partnerem v současné době plné
obchodních příležitostí.
Mgr. Jiří Kostka,
manažer prodeje
pro významné partnery
Penzijní fond České pojišťovny, a.s.
Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1
GSM: +420 725 514 373
e-mail: [email protected]
www.pfcp.cz
partneři
To nejlepší
od Wüstenrotu
TEXT: Ing. Helena Dušková, Wüstenrot
Finanční skupina
Wüstenrot pokrývá
svými produkty široké
potřeby klientů v oblasti
financování bydlení,
zabezpečení rodiny
a majetku a tvorby
finančních rezerv. Její
nabídku pro fyzické osoby
tvoří osvědčené stavební
spoření, výhodné úvěry
106
a hypotéky na bydlení,
1|11
kvalitní životní i neživotní
pojištění. V poslední době
svou nabídku rozšířila
o další vybrané bankovní
produkty.
Stavební spoření s vysokým
výnosem a uzavřením smlouvy zdarma
Stavební spoření Wüstenrot nabízí
nejvyšší úrokovou sazbu z úspor
na trhu garantovanou po celou dobu
spoření. Pro děti do 18 let je určeno
spoření Wüstenrot Kamarád+, které
je bez poplatku za uzavření smlouvy,
pokud klient naspoří za první čtyři
měsíce alespoň 3000 korun. Pro
všechny, kteří si chtějí založit další
stavební spoření, má Wüstenrot
zvýhodněné spoření Wüstenrot
Team. Pokud klient uzavře smlouvu
alespoň na 200 000 korun, může získat prémii až 2000 korun, a tím má
vlastně uzavření smlouvy zdarma.
Podmínkou získání prémie je naspoření 10 000 korun do konce čtvrtého
měsíce od data uzavření smlouvy.
Široké možnosti financování
bydlení
Portfolio úvěrových produktů
Wüstenrotu je mimořádně široké
a nabízí navíc různé kombinace.
Překlenovací úvěry SUPERÚVĚR
a úvěry ze stavebního spoření,
u kterých není z velké části vyžadováno zajištění zástavním právem
k nemovitosti, jsou zdrojem
finančních prostředků na bytové
potřeby. Úvěrem Družstevní byt
lze financovat pořízení družstevního či privatizaci obecního bytu
až do výše 2 milionů korun bez
zástavy nemovitosti.
Také škála hypotečních úvěrů
Wüstenrot je velmi široká. Kromě
pořízení nebo rekonstrukce
vlastního bydlení lze hypotečním
úvěrem také refinancovat dříve
poskytnuté úvěry, či ho využít
na konsolidaci ostatních půjček.
Hypotéka na pronájem umožňuje
výhodně investovat do nemovitostí, nové vybavení domácnosti lze
uhradit z Hypotéky na domácnost,
s Hypotékou na cokoliv získá klient
finanční prostředky, které potřebuje
např. k podnikání, na koupi nového
auta nebo třeba i na dovolenou.
Novinkou jsou kombinace hypoték na bydlení s neúčelovou Hypotékou na cokoliv a Hypotékou na domácnost. Hypotéku na cokoliv lze
v kombinaci s hypotékou na bydlení
využít až do 85 % hodnoty zastavené
nemovitosti. Na vybavení domácnosti je ještě výhodnější spojení
hypotéky na bydlení s Hypotékou
na domácnost, kde zatížení oběma
úvěry může dosáhnout až 90 %
hodnoty zastavené nemovitosti.
Pojištění osob
Hlavním smyslem životních pojištění
řady Wüstenrot Pro je finanční zabezpečení pro případ smrti. Široká
nabídka různých druhů připojištění
pokrývá i jiné situace, které mohou
jednotlivci a rodině způsobit nepřekonatelné finanční problémy.
Řadu Wüstenrot Pro tvoří rizikové pojištění ProSichr, kapitálové
pojištění Profesional s volitelnou
spořicí a rizikovou složkou a investiční pojištění ProInvest, u kterého
si klient může podle míry rizika
volit svou vlastní investiční strategii.
Specialitou Wüstenrotu je
pojištění úrazu a nemoci Wüstenrot EveryBody, které pamatuje
i na dlouhodobou nemoc a pojištění
denních dávek v případě pracovní
neschopnosti právě z důvodu nemoci. Na jednu pojistnou smlouvu
umožňuje pojistit až 6 osob. Rozsah
pojistné ochrany lze v průběhu
pojištění libovolně měnit, a pojištění
tak přizpůsobit aktuálním rizikům.
Pojištění majetku a odpovědnosti
Nabídka majetkového pojištění
je zaměřena na pojištění vozidel
a nemovitostí a domácností, včetně
souvisejících pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu.
Produkt ProAuto je komplexní
pojištění vozidla, se kterým klient
získává kvalitní pojistnou ochranu
za výhodnou cenu. Jak u povinného ručení, tak u havarijního
pojištění poskytuje Wüstenrot až
60 % bonus za bezeškodný průběh.
Povinné ručení dále zlevňuje díky
Multibonusu pro další tři auta
v rodině a 10% slevě pro klienta
Wüstenrotu. Při sjednání pojištění
ProAuto získává klient 5% slevu
z havarijního pojištění a zdarma
balíček základních asistenčních
služeb a úrazové pojištění osob
přepravovaných ve vozidle. Sjednat
lze i rozšířené asistenční služby pro
případ poruch a pochybení řidiče.
Pojištění ProDomov poskytuje
kvalitní pojistnou ochranu nemovitosti, a to i rozestavěné, domácnosti
a odpovědnosti za způsobené škody.
U pojištění domácnosti si klient
může podle potřeb vybrat ze dvou
variant. V případě pojistné události
zaručuje ProDomov s pojistným
plněním v nových cenách obnovení
bydlení a pořízení stejných věcí
stejné hodnoty.
Produkty pro právnické
osoby
Překlenovací úvěr REVIT a hypotéka
HYPOREVIT jsou již zavedenými
a osvědčenými produkty na financování revitalizací bytových domů.
Wüstenrot navíc rozšiřuje svou
nabídku pro bytová družstva a společenství vlastníků o úvěr TopRevit,
u kterého obdobně jako u REVITu
nevyžaduje zajištění úvěru zástavním právem k nemovitosti. Vlastník
bytového domu může s tímto úvěrem získat na rekonstrukci až 10 milionů korun. TopRevit je poskytován
na dobu 5–20 let a úroková sazba
je fixována na 5 let. Ke všem těmto
úvěrům se nabízí pojištění bytového
domu a odpovědnosti za způsobenou škodu ProRevit.
Milujte je
a�� mnozte je!
Bankovnictví
Finance a finanční služby
studijní obory Vysoké školy finanční a správní
Kompletní nabídku oborů naleznete na www.
www.vsfs.cz
Download

OVB Journal 1/2011 (duben)