ING FONDY SAZEBNÍK
Platnost sazebníku od 27. 6. 2014
Tento elektronický ING Fondy sazebník obsahuje kapitoly ING Investiční strategie, ING e-Fondy, ING Fondy
a Společná ustanovení. Je k dispozici na www.ingbank.cz.
ING Investiční strategie
Kompletní aktuální nabídka IS
Název IS
Měna IS
Spořím
Začínám investovat
CZK
CZK
Investuji vyváženě
CZK
Mám zkušenosti
Rozložení IS v %
Detaily IS
100 %
100 %
30 %
40 %
15 %
15 %
15 %
30 %
30 %
CZK
LU0082087437
LU0082087353
LU0295015480
LU0799821219
ING (L) Invest Emerging Markets
High Dividend (CZK)
ING (L) Invest Energy (CZK)
ING (L) Invest Global Opportunities
ING (L) Invest Materials (CZK)
30 %
25 %
25 %
20 %
CZK
LU0444956279
LU0082087270
LU0082087437
LU0082087353
LU0405488585
ING International Český fond obligací
ING International Český akciový fond
ING (L) Invest Global High Dividend
ING (L) Invest Emerging Markets
High Dividend (CZK)
25 %
Hledám příležitosti
ISIN
ING Konto
ING Multifond Aktiv V5
ING (L) Flex Český fond peněžního trhu
ING International Český fond obligací
ING International Český akciový fond
ING (L) Invest World (CZK)
LU0799821219
LU0405488668
LU0295015134
LU0429746091
Použité zkratky:
IS = Investiční strategie
Poplatky IS
Vstupní poplatek
Název IS
Začínám investovat
Investuji vyváženě
Mám zkušenosti
Hledám příležitosti
Min. investovaná částka v IS
Bankovní spojení
500 CZK
500 CZK
500 CZK
500 CZK
Investovaná částka
Vstupní poplatek
6000493615/3500
500–199 999
200 000–499 999
500 000–999 999
1 000 000 a více
0%
0%
0%
0%
6000493623/3500
500–199 999
200 000–499 999
500 000–999 999
1 000 000 a více
2,10 %
1,90 %
1,70 %
smluvně (max. 1,50 %)
6000493631/3500
500–199 999
200 000–499 999
500 000–999 999
1 000 000 a více
3,50 %
3,20 %
2,90 %
smluvně (max. 2,50 %)
6000493658/3500
500–199 999
200 000–499 999
500 000–999 999
1 000 000 a více
3,80 %
3,50 %
3,20 %
smluvně (max. 2,90 %)
Použité zkratky:
IS = Investiční strategie
Kompletní aktuální nabídka pro ING e-Fondy
Název Fondu
Smíšené fondy
ING Multifond Aktiv V5
Vstupní/Výstupní
poplatek
Min. inv. částka
v měně Fondu
Měna
Fondu
Riziková
třída
Číslo bankovního účtu
v měně Fondu
ISIN
0%
500
CZK
4
6000489552/3500
LU0444956279
ING Bank N.V., akciová společnost založená podle právního řádu Nizozemí se sídlem Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Nizozemí a registrovaná v Obchodním rejstříku
Obchodní a Průmyslové komory v Amsterdamu pod číslem spisu 33031431, jednající v České republice prostřednictvím ING Bank N.V., pobočka Praha, se sídlem na adrese
Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ: 150 00, IČ: 49279866, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu A, vložce 7930.
1/3 MF SAZK verze 6/2014 504607
ING e-Fondy
ING Fondy
Název Fondu
Fondy peněžního trhu
ING (L) Flex Český fond peněžního trhu
Dluhopisové fondy
ING International Český fond obligací
ING (L) Renta Fund First Class Yield Opportunities
ING (L) Renta Fund First Class Yield Opportunities
ING (L) Flex Slovenský dluhopisový fond
ING (L) Renta Fund Euro
ING (L) Renta Fund Euromix Bond
ING (L) Renta Fund Global High Yield
ING (L) Renta Fund World
ING (L) Renta Fund Dollar
Smíšené fondy
ING Multifond Aktiv V5
ING (L) Patrimonial Aggressive
ING (L) Patrimonial Euro
Akciové fondy – základní
ING International Český akciový fond
ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend (CZK)
ING (L) Invest European Equity (CZK)
ING (L) Invest Japan (CZK)
ING (L) Invest US (ECC) (CZK)
ING (L) Invest World (CZK)
ING (L) Invest Euro Equity
ING (L) Invest European Equity
ING (L) Invest World
ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend (USD)
ING (L) Invest US (ECC)
ING (L) Invest Japan
Akciové fondy – sektorové
ING (L) Invest Energy (CZK)
ING (L) Invest European Real Estate
ING (L) Invest Materials (CZK)
ING (L) Invest Telecom (CZK)
ING (L) Invest Commodity Enhanced
ING (L) Invest Banking & Insurance (EUR)
ING (L) Invest Telecom (EUR)
ING (L) Invest Global Real Estate
ING (L) Invest Industrials
ING (L) Invest Banking & Insurance (USD)
ING (L) Invest Information Technology
ING (L) Invest Consumer Goods
ING (L) Invest Energy
ING (L) Invest Food & Beverages
ING (L) Invest Health Care
ING (L) Invest Materials
ING (L) Invest Telecom (USD)
ING (L) Invest Utilities
Akciové fondy – regionální
ING (L) Invest Emerging Europe
ING (L) Invest Greater China
ING (L) Invest Latin America
ING (L) Invest Asia ex Japan High Dividend
Akciové fondy – s investičním stylem
ING (L) Invest Global Opportunities
ING (L) Invest Global High Dividend (CZK)
ING (L) Invest Euro High Dividend
ING (L) Invest Europe High Dividend
ING (L) Invest Europe Opportunities
ING (L) Invest Global High Dividend
ING (L) Invest Prestige & Luxe
ING (L) Invest US High Dividend
Min. inv. částka
v měně Fondu
Měna
Fondu
Riziková
třída
Číslo bankovního účtu
v měně Fondu
ISIN
500
CZK
2
6000374923/3500
LU0082087270
500
500
50
50
50
50
50
50
50
CZK
CZK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
4
5
4
3
3
3
6
4
3
6000374915/3500
6000493682/3500
6330509552/3500
6240374906/3500
6330489598/3500
6330509501/3500
6330509536/3500
6330509528/3500
6220489562/3500
LU0082087437
LU0989573752
LU0922501720
LU0168927423
LU0546917773
LU0546916619
LU0546918664
LU0546921023
LU0546914754
500
500
500
CZK
CZK
CZK
4
5
5
6000489552/3500
6000489560/3500
6000489579/3500
LU0444956279
LU0405489047
LU0405489120
500
500
500
500
500
500
50
50
50
50
50
5 000
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
EUR
EUR
EUR
USD
USD
JPY
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6000374907/3500
6000493674/3500
6000489536/3500
6000489587/3500
6000489544/3500
6000489501/3500
6330374918/3500
6330374926/3500
6330374942/3500
6220489589/3500
6220374917/3500
6160374906/3500
LU0082087353
LU0799821219
LU0405488742
LU0429745879
LU0405488825
LU0405488585
LU0095527585
LU0082087510
LU0119219730
LU0430557719
LU0082087940
LU0082087783
500
500
500
500
500
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
7
6
7
6
5
7
5
6
6
7
6
6
7
6
6
7
6
6
6000489528/3500
6000375133/3500
6000489595/3500
6000493607/3500
6000493666/3500
6330489563/3500
6330489571/3500
6330489520/3500
6330489539/3500
6220375071/3500
6220375020/3500
6220375098/3500
6220375047/3500
6220489503/3500
6220489570/3500
6220374933/3500
6220489538/3500
6220375063/3500
LU0405488668
LU0295013196
LU0429746091
LU0429746174
LU0629872945
LU0332192458
LU0332194314
LU0250183208
LU0152718507
LU0121172307
LU0119200128
LU0121203037
LU0121175821
LU0121192677
LU0119209004
LU0119199791
LU0121205750
LU0121207376
50
50
50
50
EUR
USD
USD
USD
7
7
7
7
6330375136/3500
6220489554/3500
6220375055/3500
6220375039/3500
LU0113311731
LU0121204944
LU0113302664
LU0113303043
500
500
50
50
50
50
50
50
CZK
CZK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
6
5
6
6
6
5
7
6
6000375176/3500
6000375125/3500
6330375128/3500
6330489547/3500
6330509544/3500
6330375072/3500
6330489555/3500
6220489546/3500
LU0295015134
LU0295015480
LU0127786860
LU0205352882
LU0262017568
LU0146257711
LU0121202492
LU0214495557
ING Bank N.V., akciová společnost založená podle právního řádu Nizozemí se sídlem Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Nizozemí a registrovaná v Obchodním rejstříku
Obchodní a Průmyslové komory v Amsterdamu pod číslem spisu 33031431, jednající v České republice prostřednictvím ING Bank N.V., pobočka Praha, se sídlem na adrese
Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ: 150 00, IČ: 49279866, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu A, vložce 7930.
2/3 MF SAZK verze 6/2014 504607
Kompletní aktuální nabídka ING Fondů
Poplatky ING Fondy
Vstupní poplatek – Kapitalizační fondy
Měna
CZK
EUR
USD
JPY
Investovaná částka /
Přestupní částka
500–199 999
200 000–499 999
500 000–999 999
1 000 000 a více
50– 5 999
6 000–14 999
15 000–29 999
30 000 a více
50– 5 999
6 000–14 999
15 000–29 999
30 000 a více
5 000– 759 999
760 000–1 899 999
1 900 000–3 799 999
3 800 000 a více
Fondy peněžního trhu
ING Multifond
Aktiv V5
Dluhopisové fondy;
Smíšené fondy
kromě fondu ING
Multifond Aktiv V5
Akciové fondy
0,50 %
0,40 %
0,30 %
smluvně (max. 0,20 %)
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
2,10 %
1,90 %
1,70 %
smluvně (max. 1,50 %)
3,80 %
3,50 %
3,20 %
smluvně (max. 2,90 %)
2,10 %
1,90 %
1,70 %
smluvně (max. 1,50 %)
3,00 %
2,90 %
2,80 %
smluvně (max. 2,70 %)
2,10 %
1,90 %
1,70 %
smluvně (max. 1,50 %)
3,00 %
2,90 %
2,80 %
smluvně (max. 2,70 %)
0,50 %
0,40 %
0,30 %
smluvně (max. 0,20 %)
3,00 %
2,90 %
2,80 %
smluvně (max. 2,70 %)
Společná ustanovení
Poplatky – legenda
Vstupní poplatek
Vstupní poplatek se určuje podle výšky Investované částky do Fondu nebo do Investiční strategie. Vstupní
poplatek lze v odůvodněných případech stanovit smluvně i na Investované částky nižší, než jsou uvedeny
v tomto Sazebníku.
Výstupní poplatek
Výstupní poplatek není účtován.
Přestupní poplatek
Přestupní poplatek se určí jako Vstupní poplatek Cílového Fondu minus Vstupní poplatek Výchozího Fondu. V případě záporného rozdílu mezi Vstupním
poplatkem Cílového Fondu a Vstupním poplatkem Výchozího Fondu je Přestupní poplatek nulový. Přestupní poplatek pro Investiční strategii neexistuje.
Správcovský poplatek
Správcovský poplatek je poplatek společnosti spravující fond, který je již zohledněn v ceně cenného papíru.
Další informace
Příchozí platby musí být zasílány pod variabilním symbolem uvedeným v rámci Internetového bankovnictví nebo v uvítacím dopise, který
obdržíte po registraci Komisionářské smlouvy. V případě, že tento dopis neobdržíte do 10 dnů ode dne zpracování Bankou, kontaktujte naši
bezplatnou linku 800 159 159.
Při zaslání peněžních prostředků v cizí měně musí být variabilní symbol uveden v textu platebního příkazu.
Všechny bankovní účty jsou vedeny u ING Bank N.V., organizační složka, Plzeňská 345/5, 150 00 Praha 5 – Smíchov.
IBAN (International Bank Account Number) verze čísla účtů jsou k dispozici na internetové stránce www.ingbank.cz v sekci ING Fondy
SWIFT KÓD: INGBCZPP
V případě pochybností o datu doručení Pokynu k Prodeji Cenných papírů / Pokynu k Přestupu mezi Fondy je rozhodující údaj zařazení došlé
pošty v místě určeném pro doručování Pokynů.
Riziková třída
Riziková třída je vypočítána na základě roční standardní odchylky 60 měsíčních výnosů (v eurové třídě). V několika případech není tolik měsíčních výnosů k dispozici, počet však není nikdy nižší než 50. Riziko je odstupňováno v rozmezí od 1 do 7 bodů, kde vyšší počet bodů znamená
vyšší stupeň rizika. Hodnocení je provedeno metodou Eval® Rating.
Investiční doporučení
13 – 18
Doporučujeme ponechat prostředky na spořicím účtu nebo investovat do fondů s rizikovou třídou 1
19 – 24
Doporučujeme investovat do fondů s rizikovou třídou 2 nebo nižší
25 – 30
Doporučujeme investovat do fondů s rizikovou třídou 3 nebo nižší
31 – 36
Doporučujeme investovat do fondů s rizikovou třídou 4 nebo nižší
37 – 42
Doporučujeme investovat do fondů s rizikovou třídou 5 nebo nižší
43 – 48
Doporučujeme investovat do fondů s rizikovou třídou 6 nebo nižší
49 – 55
Doporučujeme investovat do fondů s rizikovou třídou 7 nebo nižší
ING Bank N.V., akciová společnost založená podle právního řádu Nizozemí se sídlem Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Nizozemí a registrovaná v Obchodním rejstříku
Obchodní a Průmyslové komory v Amsterdamu pod číslem spisu 33031431, jednající v České republice prostřednictvím ING Bank N.V., pobočka Praha, se sídlem na adrese
Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ: 150 00, IČ: 49279866, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu A, vložce 7930.
3/3 MF SAZK verze 6/2014 504607
Počet bodů z Investičního dotazníku
Download

ING FONDY SAZEBNÍK