Podaci o registraciji i sedištu
PUN NAZIV FIRME: Društvo za projektovanje i izvođenje elektro-mašinskih instalacija,
proizvodnju i promet razvodnih postrojenja i opreme za distribuciju
električne energije i upravljačke opreme „MONTPROJEKT“ d.o.o.
osnovano 11. marta 1993.
SKRAĆEN NAZIV
FIRME:
MONTPROJEKT d.o.o. Beograd
SEDIŠTE FIRME:
Beograd, Surčinski put 1e
TELEFON (FAKS):
011 71 29 169 ; 71 29 282; 71 29 221; 71 29 487
E-MAIL:
[email protected]
WEB:
www.montprojekt.rs
MATIČNI BROJ:
06548407
REGISTARSKI BROJ: 0136548407
ŠIFRA DELATNOSTI: 4 321
PIB
101665393
TEKUĆI RAČUNI:
160-6099-15 Banca Intesa
170-461-86 Unicredit Banka
330-4002670-97 Credit Agricole banka
165-12298-11 Hypo Alpe Adria Bank
Download

Podaci o registraciji i sedištu PUN NAZIV FIRME