group
Imiteks
kancelarijski pribor kancelarijski pribor kancelarijski pribor kancelarijski pribor kancelarijski pribor kancelarijski pribor kancelarijski pribor kancelarijski pribor kancelarijski
.
.
.
a
m
a
V
i
ž
i
l
B
kancelarijski pribor kancelarijski pribor kancelarijski pribor kancelarijski pribor kancelarijski pribor kancelarijski pribor kancelarijski pribor kancelarijski pribor
kancelarijski pribor kancelarijski pribor
kancelarijski pribor kancelarijski pribor kancelarijski pribor kancelarijski pribor kancelarijski pribor kancelarijski pribor
kancelarijski pribor kancelarijski pribor kancelarijski pribor kancelarijski pribor
Imiteks
group
IMITEKS GROUP DDD
Paje Markovića Adamova 28
21000 Novi Sad
Tel/fax: 021/ 661 3 661
mob: 069/296-4912,
069/ 296 4913
060/661-3301
e-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
kancelarijski pribor kancelarijski pribor kancelarijski pribor kancelarijski pribor kancelarijski pribor kancelarijski pribor kancelarijski pribor
kancelarijski pribor kancelarijski pribor
B
.
.
.
a
m
a
V
liži
kancelarijski pribor kancelarijski pribor kancelarijski pribor kancelarijski pribor
kancelarijski pribor kancelarijski pribor kancelarijski pribor kancelarijski pribor kancelarijski pribor kancelarijski pribor
kancelarijski pribor kancelarijski pribor kancelarijski pribor kancelarijski pribor kancelarijski pribor kancelarijski pribor kancelarijski pribor kancelarijski pribor kancelarijski pribor
Bliži Vama...
Poštovani,
U cilju sticanja Vašeg poverenja, kroz bogatu ponudu kvalitetnih proizvoda domaćih i inostranih
proizvođača, povoljnih cena i kompletne usluge, od narudžbe do isporuke, sve po Vašoj meri,
želimo da Vam predstavimo firmu IMITEKS GROUP D.O.O.
Sarađujemo sa preko 500 lojalnih kupaca u zemlji, uključujući i saradnju sa nekima od 100 TOP
firmi u zemlji. Verujemo da naš uspeh proističe iz strasti i posvećenosti naših zaposlenih u
njihovim pokušajima da pronađu najinteligentnije i troškovno najefikasnije rešenje za naše
klijente, kao i našim posebnim i inovativnim pristupom na tržištu.
SVESKE TP 80 LISTA
Želimo da kroz ekološki zdrav pristup i upotrebi robe, pokažemo da se poslovni rast i
profitabilnost vrlo lako može postići.
Naša misija je uvek ista, želimo da budemo Vaš dobavljač broj jedan u smislu kvalitetne i
konsultantske usluge koje nam daju odliku profesionalnosti, kao i da Vam pomognemo u
smanjenju troškova putem inteligentne nabavke.
Naše poslovne odnose gradimo i gradili smo na poverenju, znanju i duhu partnerstva.
Biće nam drago ako uspemo da Vam odgovorimo na sve Vase zahteve, i ostvarimo uspešnu
poslovnu saradnju, partnerske i prijateljske odnose.
Uzimajući u obzir sve Vaše želje i potrebe, a u cilju što bolje i efikasnije isporuke robe, isporuku
vršimo DANAS ZA SUTRA za sve naše partnere na teritoriji cele Srbije.
Kako bismo Vam blagovremeno izašli u susret i zadovoljili sve Vaše zahteve, sva roba poručena do
13h biće isporučena na Vašu adresu sledećeg dana.
Roba se isporučuje svakim radnim danom, i subotom.
Porudžbine nisu limitirane i isporuka je bez dodatnih troškova , u slučaju da sami možete ili želite
doći po robu, odobravamo Vam dodatni rabat od 2% na iznos fakture bez PDV.
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
SVESKE TP 80 LISTA JEDNOBOJNE
1010
1011
1012
1013
1014
SVESKA A4 (SK)
SVESKA A4 (VK)
SVESKA A4 (D)
SVESKA A5 (SK)
SVESKA A5 (D)
SVESKE TP 200 LISTA JEDNOBOJNE
1015
1016
1017
U nadi uspešne poslovne saradnje zahvaljujemo Vam se na ukazanom poverenju.
Srdačan pozdrav,
Vaš IMITEKS GROUP
SVESKA A4 (SK)
SVESKA A4 (VK)
SVESKA A4 (D)
SVESKA A4 (ČISTA)
SVESKA A4 (LATAJN)
SVESKA A5 (SK)
SVESKA A5 (D)
SVESKA A5 (ČISTA)
SVESKA A5 (LATAJN)
SVESKA A4 (SK)
SVESKA A4 (VK)
SVESKA A4 (D)
SVESKE TP 300 LISTA JEDNOBOJNE
1018
1019
1020
SVESKA A4 (SK)
SVESKA A4 (VK)
SVESKA A4 (D)
1
Bliži Vama...
Kancelarijski pribor
SVESKE MP 52 LISTA
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
SVESKA A4 (SK)
SVESKA A4 (VK)
SVESKA A4 (D)
SVESKA A4 (ČISTA)
SVESKA A4 (LATAJN)
SVESKA A5 (SK)
SVESKA A5 (D)
SVESKA A5 (ČISTA)
SVESKA A5 (LATAJN)
SVESKE MP 40 LISTA
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
SVESKA A4 (SK)
SVESKA A4 (VK)
SVESKA A4 (D)
SVESKA A4 (ČISTA)
SVESKA A4 (LATAJN)
SVESKA A5 (SK)
SVESKA A5 (D)
SVESKA A5 (ČISTA)
SVESKA A5 (LATAJN)
BLOKOVI ZA CRTANJE
1043 VEŽBANKA DIKTO
1044 VEŽBANKE KARO
1039
1040
1041
1042
BLOK ZA CRTANJE BROJ 5
BLOK ZA CRTANJE BROJ 4
BLOK ZA CRTANJE BROJ 3
BLOK ZA CRTANJE BROJ 2
1045
1046
REČNIK 2 KOLONE
REČNIK 3 KOLONE
1047
KOLAŽ PAPIR
B5 SAMOLEPLJIVI
1048
NOTNA SVESKA
2
Imiteks
group
3
Bliži Vama...
Kancelarijski pribor
POSLOVNE KNJIGE
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
KNJIGA PRIMLJENIH RAČUNA
KNJIGA IZDATIH RAČUNA
KEPU
KNJIGA PRIHODA I RASHODA (PK)
KPO
INTERNA DOSTAVNA KNJIGA
DOSTAVNA KNJIGA ZA MESTO
DOSTAVNA KNJIGA ZA POŠTU
EKSPEDICIONA KNJIGA
DELOVODNIK (100 LISTA)
DELOVODNIK (200 LISTA)
SKRAĆENI DELOVODNIK
MESEČNA KNJIGA ZARADA
DOPISNA KNJIGA A4
DOPISNA KNJIGA A5
PROTOKOL BOLESNIKA
PERSONALNI DOSIJE
KNJGA DNEVNIH IZVEŠTAJA EDI
KNJIGA UTISAKA
KNJIGA ŽALBI
MATIČNA KNJIGA RADNIKA
KNJIGA ODLUKA
KUF
KIF
NCR A4
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
RAČUN
DNEVNIK BLAGAJNE
KALKULACIJA
SPORAZUM O KOMPENZACIJI
OTPREMNICA
OTPREMNICA PDV
OTPREMNICA-PRIJEMNICA
POPIS ROBE
POPIS ROBE SA NIVELACIJOM
OBRAZAC 70
KNJIGA ŠANKA
FAKTURA
NCR A6
1104
1105
1106
1107
1108
1109
NCR A5
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
4
Imiteks
group
SPECIFIKACIJA ČEKOVA
PRIZNANICA-OTKUPNI LIST
RAČUN
OTPREMNICA
OTPREMNICA PDV
OTPREMNICA-PRIJEMNICA
OTPREMNICA-PRIJEMNICA PDV
NALOG BLAGAJNI DA NAPLATI
NALOG BLAGAJNI DA ISPLATI
NALOG MAGACINU DA PRIMI
NALOG MAGACINU DA IZDA
TREBOVANJE
PRIZNANICA
REVERS
IZVEŠTAJ O KNJIŽENJU
DNEVNI PAZAR
NALOG ZA ISPRAVKU
ZBIRNA SPECIFIKACIJA ČEKOVA
FISKALNI RAČUN
PRIZNANICA
NOTA RAČUN
PARAGON BLOK
KONOBARSKI BLOK
FISKALNI RAČUN
FISKALNI ISEČAK
1129 NALOG ZA KNJIŽENJE (1 P.K.)
1130 NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE
1131 EVIDENCIJA FISKALNIH RAČUNA
POPISNE LISTE
1132
1133
1134
1135
1136
1110 POPISNA LISTA (SIT.MAT.I INV.)
1111 POPISNA LISTA (OSN.SREDSTVA)
OMOTI SPISA
OBRAZAC PP OD
OBRAZAC PP OPJ
OBRAZAC PP OPJ 1
OBRAZAC M
OBRAZAC M 4
OBRAZAC M 4K (A3 1+1)
OBRAZAC SPECIFIKACIJA
UGOVOR O RADU (8 LISTOVA)
OMOT SPIA BELI
OMOT SPISA CRVENI
OMOT SPISA ŽUTI
OMOT SPISA ZELENI
OMOT SPISA PLAVI
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
OBRAZAC JCI 6 LISTA
OBRAZAC JCI 4 LISTA
OBRAZAC JCI BIS 6 LISTA
OBRAZAC JCI BIS 4 LISTA
CMR
KONTROLNIK UVOZA
KONTROLNIK IZVOZA
DCV
DCV BIS
SAŽETA DEKLARACIJA
SPISAK POŠILJAKA
OBRASCI PLATNOG PROMETA
SETOVI NCR
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
CARINSKI OBRASCI
OFSET (BZD) A5 100 LISTA
1137
1138
1139
1140
1141
1142
NALOG ZA PRENOS (OBR.BR 3 1+0)
NALOG ZA PRENOS (OBR.BR 3 1+1)
NALOG ZA UPLATU (OBR.BR 1 1+1)
NALOG ZA UPLATU (OBR.BR 1 1+2)
NALOG ZA ISPLATU (OBR.BR 2)
NALOG ZA NAPLATU (OBR.BR 4)
KARTICE
OFSET (BZD) A4 100 LISTA
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
NALOG ZA KNJIŽENJE (1 P.K.)
KALKULACIJA
KNJIGA ŠANKA
LIST DNEVNOG PROMETA UGOS.
GRAĐEVINSKI DNEVNIK
OBRAČUNSKI LIST GRAĐ. KNJIGE
PUTNI NALOG ZA PMV (NUM.)
PUTNI NALOG ZA TMV (NUM.)
PUTNI NALOG ZA AUTOBUS (NUM.)
1143
1144
1145
1146
RK 30
RK 31
FK 11
VISEĆA KARTICA
5
Bliži Vama...
Kancelarijski pribor
REGISTAR SVESKA TP 100 LISTA
1158 SVESKA A4 (D-ABECEDA)
1159 SVESKA A5 (D-ABECEDA)
OSTALO
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
6
Imiteks
group
KASA BLOK
NALOG ZA SL. PUTOVANJE (LIST)
ZAHTEV ZA IZDAV. RADNE KNJIŽICE
RADNA KNJIŽICA
SANITARNA KNJIŽICA
ETIKETA CENA - MALA
ETIKETA CENA - VELIKA
BLOK ZA BELEŠKE A4 (SK)
BLOK ZA BELEŠKE A4 (ČISTI)
BLOK ZA BELEŠKE A5 (SK)
BLOK ZA BELEŠKE A5 (ČISTI)
BLOK ZA BELEŠKE A6 (SK)
BLOK ZA BELEŠKE A6 (ČISTI)
MEMO KOCKA (BELA)
MEMO KOCKA (BOJA)
MEMO BLOK (BOJA)
MILIMETARSKI BLOK A4
MILIMETARSKI BLOK A3
HARTIJA V.K 1/250
HARTIJA V.K 1/200
7
Bliži Vama...
Kancelarijski pribor
2006
FASCIKLA U BOJI
2001
2005
2007
FASCIKLA BELA
FASCIKLA SA PANTLJIKOM
2002
FOTOKOPIR TECNIS A4
FOTOKOPIR MAESTRO STANDARD A4
- Namena: višenamenski papir za brze fotokopir aparate,
- Format A4
fax mašine i laserske štampače.
- Karakteristike: visoka neprozirnost i čvrstina garantuju dobar otisak.
- Gramatura: 80gr/m2
- Namenjen svakodnevnom poslovanju
- Gramatura: 80 gr/m2
- Format: A4
2008
FASCIKLA SA GUMOM 600gr
2010
FASCIKLA SA GUMOM PVC
2009
FASCIKLA PVC SA POLUMEHANIKOM
2012
FASCIKLA VISEĆA EUROFLEX, VIŠE BOJA
2003
2004
FOTOKOPIR FABRIANO COPY 3 A4
FOTOKOPIR FABRIANO COPY TINTA A4
- Format A4
- Fotokopir papir u boji
- Gramatura 80gr/m2
- 250 listova u 5 intenzivnih boja
- Za kancelarijsko štampanje i kopiranje
- Format A4
- Gramatura 80gr/m2
- 100% čista E:F:C celuloza
2011
8
FASCIKLA CLEARBOOK 10L, 20L, 30L i 40L
Imiteks
group
9
Bliži Vama...
Kancelarijski pribor
2020
REGISTRATOR SA KUTIJOM A4
2021
REGISTRATOR SA KUTIJOM A4 USKI
2022
REGISTRATOR SA KUTIJOM A5
2013
2014
FASCIKLA BOX 3 CM, VIŠE BOJA
FASCIKLA BOX 5 CM, VIŠE BOJA
2016
FASCIKLA BOX COMIX
2015
FASCIKLA CLIP COMIX SWING
2017
FASCIKLA COMIX SA 6 PREGRADA
2025
2018
PROSPEKTNA MAPA 40/4, OFFICELINE
FASCIKLA COMIX PISMO A4 CVETNA
2023
2019
2024
REGISTRATOR PVC A4 USKI
REGISTRATOR PVC A4
FASCIKLA PISMO A3 180 mic
10
Imiteks
group
11
Bliži Vama...
Kancelarijski pribor
2027
FASCIKLA “U” 11 RUPA 80 mic 1/100.
2026
2028
FASCIKLA “U” 11 RUPA, 30-40 mic 1/100
FASCIKLA “L” PROVIDNA, 1/100
2033
2034
CITIZEN LC-310N
CITIZEN SDC-810 II
- Džepni digitron renomiranog
- Stolni digitron srednje veličine,
japanskog proizvođača
dimenzija 10x13 cm.
- Odličan kvalitet izrade.
- Citizen LC-310N
Veliki ekran sa 10 mesta za brojeve.
- 8 cifara
- Dual power.
2036
2035
CITIZEN CT-912
KADIO KD-1108B
- Veliki stoni digitron
- Stolni digitron srednje veličine
- Dimenzije 21x16 cm
- Dimenzije 10x13
- Veliki ekran sa 12 mesta
- Veliki ekran sa 12 mesta
2029
2030
FOLIJA ZA LAMINATOR A4 100 mic.
KORICA ZADNJA CRVENA A4 250gr.
- Dual power
- Dual power
2031
SPIRALA PVC 10 MM BELA, 1/100.
2032
12
FOLIJA ZA KORIČENJE PREDNJA PLAVA 180 mic.
Imiteks
group
2037
2038
2039
Računska mašina Citizen CX 77 IV
- LCD displej sa 12 mesta
Računska mašina Citizen CX 123 II
- CD displej sa 12 mesta
- dvobojna štampa na rolni 57mm
- 2 memorije
- računanje poreza
- napajanje : 220V
- dimenzije: 189 x 255 x 61 mm
Računska mašina Citizen 440 DPN
- Računska mašina Citizen 440 DPN
- 14 cifara /kalkulator traka
- Težina 1,9 kg
- Dimenzije: 300 x 227 x 70mm
- Brzina štampe 3.6 linije u sekundi
- Boja štampe: crna i crvena
- Ading rolna 57mm.
- jednobojni ispis
- pretvaranje u € valutu
- gumirani tasteri
- napajanje : baterije ili adapter
- dimenzije: 96,5 x 202 x 45 mm
13
Bliži Vama...
Kancelarijski pribor
2046
2047
KLAMERICE SKREBA 23/10
KLAMERICE DELTA 24/6
2043
2048
2049
SPAJALICE 25 MM OFFICE LINE
KLAMERICE MAPED 24/6
KLAMERICE MAPED 6/4
2040
2041
KUTIJA ZA SPAJALICE MAPED
KUTIJA ZA SPAJALICE SA 2 PREGRADE
2042
SPAJALICE DELTA BR.3
2044
SPAJALICE U BOJI BR.5
2045
2050
2051
KLAMERICE KORES No. 10
KLAMERICE REXEL 24/6
SPAJALICE DELTA BR.2
14
Imiteks
group
15
Bliži Vama...
Kancelarijski pribor
2057
HEFTALICA 10
- klamerice 10
- kapacitet: do 15 listova
2058
MAPED HEFTALICA MASTER 1
2052
2053
- do 25 lista
BUŠAČ OFFICE POINT 10
- stona heftalica za klamerice 24/6 i 26/6
- Sa graničnikom
- 100% metalni mehanizam
- Kapacitet 10 listova
- puni se sa 100 klamerica 24/6 i spaja 20 listova
MAPED BUŠAČ BEST OF 16
2059
- Sa graničnikom
HEFTALICA KANGARO LE-45F
- Kapacitet 16 listova
- korisi municiju 24/6 i 26/6
- puni se sa 150 klamerica 26/6 i spaja 25 listova
- sivo crna kombinacija
- spaja 30 listova
- metalniI mehanizam
- laka za korišćenje
2060
RASHEFTIVAČ OFFICELINE
2055
BUŠAČ MAPED UNIVERSAL 20
- Zaobljene forme i moderan dizaj
- Sa graničnikom
2054
- Kapacitet 20 listova
BUŠAČ MAPED START 40
2061
- Moderan dizajn
HEFTALICA CLASIC 1
- Sa graničnikom
- klasična ručna heftalica
- Kapacitet 40 listova
- koristi municiju 24/6
2062
HEFTALICA MINI MIMAKS BR 10 MP15
- mini ručna heftalica
2063
- koristi municiju br.10
HEFTALICA DELTA MODEL 105
2056
- najtraženija heftalica na srpskom tržištu
BUSAC KANGARO DP-800
- odličan odnos cene i kvaliteta
- Kapacitet busenja 63 lista,
- najbolje je koristiti sa municijom istog proizvođača
metalni granicnik
2064
HEFTALICA KANGARO TRENDY 10
- Kapacitet 15 listova.
16
Imiteks
group
17
Bliži Vama...
Kancelarijski pribor
2070
SELOTEJP 48/50 PROVIDAN
2069
SELOTEJP 15/60
2068
SELOTEJP 15/25
2065
HEFTALICA MAPED EXPERT 6/4 X15
- robusna i otporna heft mašina
- koristi specijalnu municiju 6/4
- veoma dubok magacin za punjenje klamericama
2066
HEFTALICA MAPED UNIVERZAL PLIER 24/6
- kvalitetna heftalica
- za svakodnevnu upotrebu u kancelariji i kod kuće
2072
2067
2071
HEFTALICA MEMORIS
SELOTEJP 48/50 MAT
SELOTEJP AERO 48/50 SOLVENT MAT
- robusna i otporna heft mašina
- 120 lista
18
Imiteks
group
19
Bliži Vama...
Kancelarijski pribor
2073
STALAK ZA SELOTEJP 15/33 A PLUS
2074
STALAK ZA SELOTEJP 25/66 BESKO
2077
2082
KOVERAT C6 114X162 MM LEPLJENJE MOKRO
C6 PL plavi reciklirani papir 70gsm
C6 BB bela offset papir 80gsm
KOVERAT 1000 235X360 MM LEPLJENJA MOKRO
1000 AD reciklirani samoa 80 gsm
1000 BB beli offset 90 gsm
2078
2083
KOVERAT C6 114X229 MM LEPLJENJE STRIP SILIKONSKA TRAKA
C6 PL SL plavi reciklirani papir 70gr
C6 BB sl beli offset papir 80 gr
KOVERAT 40X30 400X300 MM LEPLJENJE MOKRO
40x30 N natron 90 gsm
40x30 bb beli offset papir 90 gsm
2079
2084
KOVERAT B6 125X176 MM LEPLJENJE MOKRO
B6-5 papir plavi reciklirani 70 gsm
B6 BB papir beli offset 80 gsm
KOVERAT DL TIP AMERIKEN 110X230 M
LEPLJENJE STRIP SILIKONSKA TRAKA
DL papir 80 gsm
DL dp papir 80 gsm
DL lp papir 80 gsm
2075
STALAK ZA SELOTEJP 15/33 DELUXE
2080
KOVERAT B6 125X176 MM LEPLJENJE STRIP SILIKONSKA TRAKA
B6-5 SL papir plavi reciklirani 70 gsm
B6-BB SL papir offset beli 80 gsm
2085
KOVERAT SA POVRATNICOM 120X190 MM
PLAVA pov. Reciklirani papir 70 gr
BELA pov. Beli papir 70 gsm
2081
KOVERAT B5 176X250 MM LEPLJENJE MOKRO
B5 CL reciklirani roze 80 gsm
B5 BB beli offset 90 gsm
2076
APARAT ZA SELOTEJP 48/50 BINBIN
20
Imiteks
group
21
Bliži Vama...
Kancelarijski pribor
2089
2091
KOREKTOR KORES 20ML
KOREKTOR EDIGS OD 20ML
2090
KOREKTOR RETYPE 20ML SOLVENT
2092
KOREKTOR U OLOVCI OFFICE LINE
2086
KOVERAT SIGURNOSNI
2093
- više veličina
KOREKTOR U OLOVCI RETYPE
2095
2087
KOREKTOR U TRACI RETYPE 451
JASTUČE ZA PEČAT
- Metalna kutija
- Obezbeđuje trajan i kvalitetan otisak
2088
BOJA ZA PECATE 30 ml
2094
- Mastilo-Boja za pečate 30ml
KOREKTOR U TRACI
- Boje: ljubičasta, plava, crna, crvena
22
Imiteks
group
23
Bliži Vama...
Kancelarijski pribor
2096
GRAFITNA OLOVKA SCHOOL LINE
2104
TEHNIČKA OLOVKA WINING 0.5
2097
GRAFITNA OLOVKA MAPED BLACK PEPS
2105
TEHNIČKA OLOVKA STEDLER 0.5
2098
GRAFITNA OLOVKA STEDLER NORIS
2106
TEHNIČKA OLOVKA FLAMINGO 0.5
2107
2099
TEHNIČKA OLOVKA ROTRING TIKY 0.7
GUMICA MAPED MINI SOFTY
2102
ZAREZAČ ALA-TIKO PVC
2108
2100
GUMICA FACTIS
MINE ZA TEHNIČKU MICRO 0.5
2103
ZAREZAČ METALNI MEMORIS
2101
GUMICA PENKUIN AS40
24
Imiteks
group
2109
MINE ZA TEHNIČKU MEMORIS 0.5
25
2110
Kancelarijski pribor
Bliži Vama...
WINNING 2001
- hemijska olovka, Plastična hemijska olovka
- Dimenzije: Ø 0.9 x 14.2 cm
- Površina za štampu: 4.5 x 0.6 cm
2117
2111
TEXT MARKER MONAMI
HEMIJSKA OLOVKA WINNING 2060
- zelena
2112
HEMIJSKA OLOVKA AIHAO
- Ball POINT PEN
- pakovanje 1/24 kom
2113
HEMIJSKA OLOVKA AIHAO
- Strips Ball
- dostupna u roze i plavoj boji
- komercijalno pakovanje 1/ 40 kom.
2119
2114
TEXT MARKER PELIKAN
AIHAO 555
2118
- hemijska olovka crvena
TEXT MARKER MONAMI 1/2
2115
2120
AIHAO 555
MARKER CENTROPEN OV PL
- hemijska olovka plava
2121
2116
MARKER CENTROPEN OV CV
HEMIJSKA OLOVKA WINNING 2011A
- Više boja
2122
MARKER CENTROPEN OV CR
2123
MARKER OV CRNI
2124
LAJNER ZA CD CENTROPEN PL
26
Imiteks
group
27
Bliži Vama...
Kancelarijski pribor
2132
SET MREŽA 3 PLICE CRNI
2131
POLICE ZA DOKUMENTA, VIŠE BOJA
2125
2126
MAPED MAKAZE FOKUS 18CM
MAKAZE 18 CM
2127
MAKAZE 25 CM
2133
STALAK MREŽA ZA FASCIKLE CRNI
2128
SKALPEL PVC 18 MM
2129
LEPAK OHO 40 gr.
28
Imiteks
group
2130
2134
LEPAK OHO 20 gr.
SET MREŽA 2 POLICE SREBRNI
29
Bliži Vama...
Kancelarijski pribor
2135
ČAŠA MREŽA ZA OLOVKE OKRUGLA SREBRNA
2140
STALAK MREŽA ZA KOVERTE CRNI
2136
ČAŠA MREŽE ZA OLOVKE OKRUGLA CRNA
2141
STALAK MREŽA KOCKA PAPIR CRNA
2142
STALAK MREŽA SET 3/1 SREBRNI
2137
ČAŠA MREŽA ZA OLOVKE ČETVRTASTA CRNA
2138
ČAŠA MREŽA ZA OLOVKE ČETVRTASTA SREBRNA
2143
STALAK MREŽA ZA VIZIT KARTE CRNI
2139
ČAŠA MREŽA ZA SPAJALICE CRNA
30
Imiteks
group
2144
STALAK MREŽA KANCELARIJSKI SET SREBRNI
31
Bliži Vama...
Kancelarijski pribor
2145
2146
CONTACT NOTES 76X76 OFFICE LINE. BOJE:
CONTACT NOTES 76X76 NEON. BOJE:
ŽUTA, PLAVA, PINK I ZELENA.
ŽUTA, ORANŽ, PINK I ZELENA.
2152
PRIBADAČI 1/50.
2153
TABLE OD PLUTE
- VIŠE VELIČINA
2148
2147
MARKER ZA STRANICU 19X50.
MARKER ZA STRANICU 15X50.
4 BOJE PO 50 KOM.
5 BOJA PO 20 KOM.
2149
MARKER ZA STRANICU STRELICA 12X45.
5 BOJA PO 25 KOM.
2154 FAX ROLNA 20 METARA
2155 FAX ROLNA 30 METARA
2150
CONTACT NOTES KOCKA 76X76 .
32
Imiteks
group
400 LISTA, 4 BOJE.
2151
CONTACT NOTES OBLIK. 400 LISTA,
5 POJA SA DRŽAČEM ZA OLOVKU.
33
Bliži Vama...
Kancelarijski pribor
2156
TERMO ROLNE
2158
DVD/CD diskovi
2157
TABULIR, BESKONAČNI PAPIR ZA ŠTAMPAČ
- Sve dimenzije
- Mogućnost štampanja svih vrsta obrazaca sa ili bez logotipa
- Jednoslojan ili višeslojan
- Broj preklopa po zahtevu kupca
- Sa perforacijom koja se može ukloniti
2159
USB FLASH MEMORIJA
U našoj ponudi možete naći sve vrste USB flash memorija
34
Imiteks
group
35
Bliži Vama...
Kancelarijski pribor
2160
PANASONIC BATERIJE
Nova generacija Panasonic alkalnih baterija
za svakodnevnu
upotrebu razvijene da obezbede energiju
i u najzahtevnijim uređajima!
Pouzdan izvor energije sa novom tehnologijom pruža
i do 10% više od prethodnih modela:
*Xtreme Power i Essential Power
*/interna Panasonic merenja
kod modela “Pro Power” i “Standard Power”
2163
GP PUNJAČI ZA BATERIJE
2162
GP BATERIJSKE LAMPE
2164
PRODUŽNI KABLOVI I
PRENOSIVE UTIČNICE
2161
GP BATERIJE
2165
GP Lighting ŠTEDLJIVE SIJALICE
Pouzdan i nezavisan GP se zadržao na čelu proizvodnje
baterija više od 40 godina, kroz sve sofisticiranije
istraživanje i razvoj, kao i predviđanjem potreba
korisnika i ponudom prodavacima da u svojim
radnjama imaju najbolje proizvode!
36
Imiteks
group
37
Bliži Vama...
Kancelarijski pribor
2166
POZIVNICE ZA ROĐENDAN
- Velik broj motiva
- Na kvalitetnom papiru
- Pakovanje 1/100 ili 1/12
2167
UKRASNE KESE
- Više veličina
- Mat ili sjajna plastifikacija
- Velik broj motiva
- Ojačane metalnom ringlicom
2168
REKLAMNE KESE
- Sa logom vaše firme
- Mat ili sjajna plastifikacija
- Ojačane metalnom ringlicom
- Boja kanapa po želji kupca
2169
SAMOLEPLJIVE ETIKETE
- Sve vrste deklaracija
- Naslov za pakete
- Naslov za pisma
- CD nalepnice
- Nalepnice za diskete, video kasete, registratore…
38
Imiteks
group
39
Bliži Vama...
Kancelarijski pribor
2170
FIRMA IMITEKS GROUP IZ ASORTIMANA MOŽE DA VAM PONUDI SVE VRSTE TONERA, RIBONA I KERTRIDŽA, ZA SVE VRSTE APARATA
I BRENDOVA.PORED ORIGINALNIH PROIZVODA U PONUDI SU I ALTERNATIVNI TONERI, RIBONI I KERTRIDŽI.
UPITOM NA E-MAIL: [email protected], POSLAĆEMO VAM PONUDU. DOVOLJNO JE DA NAM POŠALJETE OZNAKU APARATA ILI OZNAKU TONERA,
RIBONA ILI KERTRIDŽA KOJI VAŠ APARAT KORISTI.ARTIKLI SU SA GARANCIJOM KVALITETA I FUNKCIONALNOSTI
I STANDARDIZOVANIH BROJA ŠTAMPANIH STRANA.
40
Imiteks
group
41
Beleske...
Kancelarijski pribor
2171 TROUGAO 45/ 20 cm
2172 TROUGAO 60/ 35 cm
2176
2173 TROUGAO 45/ 12 cm
2174 TROUGAO 60/ 18 cm
2175
LENJIR 30 cm
42
Imiteks
group
SET 1/4 - VELIKI
Download

imiteks group katalog