OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU
1.Pun naziv firme
2.Poreski identifikacioni broj(PIB)
3.Matični broj
4.Odgovorno lice
5.Adresa (ulica i broj)
6.Mesto,opština
7.Broj telefona
8.Obveznik PDV-a
Oracal Polikarbonati d.o.o.
101607110
17441639
Karić Dejan
Goranska 185
Smederevo
DA
PODACI O DELATNOSTI
1.
Šifra delatnosti
4690
Delatnost
Nespecijalizovana trgovina na veliko
PODACI O RAČUNIMA U BANCI
1
2.
Naziv banke
Komercijalna banka
Raiffeisen bank
Broj računa
205-11186-92
265-6410310003332-72
PODACI O POSLOVNIM JEDINICAMA
1.Naziv poslovne jedinice-filijale
2.Sedište poslovne jedinice-filijale
3.Mesto,opština
4.Naziv Ulice
5.Kućni broj( broj i slovo)
6.Broj telefona/faksa
7.E-mail
8.Kontakt osoba
Oracal Polikarbonati D.O.O.
Beograd
Beograd
Bulevar Kralja Aleksandra
654A
011/68-87-064, 68-90-718
011/68-90-688, 4055-840
[email protected]
Karić Dragan
1.Naziv poslovne jedinice-filijale
2.Sedište poslovne jedinice-filijale
3.Mesto,opština
4.Naziv ulice
5.Kućni broj( broj i slovo)
6.Broj telefona/faks
7.E-mail
8.Kontakt osoba
Br. mob. tel.
9.Odgovorno lice
Br. mob. Tel.
Oracal Polikarbonati D.O.O.
Novi Sad
Novi Sad
Novosadski put
166
021/6302-778; 021/6402-855
[email protected]
Soldo Miodrag
065/55-55-909
Karić Dragan
065/55-55-404
1.Naziv poslovne jedinice-filijale
2.Sedište poslovne jedinice-filijale
3.Mesto,opština
4.Naziv ulice
5.Kućni broj( broj i slovo)
6.Broj telefona/faks
7.E-mail
8.Kontakt osoba
Br. mob. tel.
9.Odgovorno lice
Br. mob. tel.
Datum
23.05.2013.
Oracal Polikarbonati D.O.O.
Kragujevac
Kragujevac
Kanicova
bb
034/207-415; 034/207-416
[email protected]
Dugić Zoran
060/44-40-952
Karić Dragan
065/55-55-404
_______________________
Odgovorno lice
Download

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU