Obrazac za identifikaciju
Pun naziv firme
Društvo za industrijki inženjering, trgovinu i usluge
INI d.o.o. Beograd
Skraćeni naziv firme
INI d.o.o. Beograd
PIB
102181527
Matični broj
17099736
Ovlašćeno lice
Ivan Pocajt
Opština
Palilula
Mesto
11210 Beograd
Ulica i broj
Zrenjaninski put 13P
Broj telefona
+381 11 2088666
Broj faxa
+381 11 6304751
eMail
[email protected]; [email protected]; [email protected]
Web site
www.ini.rs; www.das-see.com; www.ini-int.com
Obveznik PDV
DA
Šifra delatnosti
6201
Ogranak
DAS SEE Beograd
Šifra delatnosti ogranka
7120
Zastupnik ogranka
Ivan Pocajt
Poslovni račun
265-6050310000069-21 Raiffeisen banka
160-81326-53 Banca Intesa
INI doo
www.ini-int.com
1
Download

Web Site Development Requirements Form EBF-01A