OBRAZAC ZA EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PARTNERA
Podaci za identifikaciju
1.1
1.2
Poreski indetifkacioni broj
Matični broj
1.3
Firma (pun naziv)
1.4
1.5
Firma (skraćeni naziv)
Ime i prezime ovlašćenog lica
PIB 105352024
20363118
Preduzeće za održavanje i opravku
kancelarijskih, računskih i računarskih mašina
"ACTIV8" d.o.o.
ACTIV8 D.O.O.
Dejan Milaković
Podaci o sedištu
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.6.6
1.6.7
Opština
Mesto
Naziv ulice
Kućni broj (broj i slovo)
Broj telefona
Broj fax-a
e-mail
Novi Beograd
Beograd
Bulevar Umetnosti
27
(011) 3122747
(011) 3122747
[email protected]
Podaci o delatnosti
2.1
Naziv frme
"ACTIV8" D.O.O.
Šifra delatnosti
9511
Podaci o računima kod banaka
3.1
Naziv frme
Komercijalna Banka
Mesto
Beograd
Broj poslovnog računa
205-125997-09
Download

OBRAZAC ZA EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PARTNERA