Projekat digitalizacije u JP
Emisiona tehnika
i veze
Bojana Pavlica, Saga
Mladen Stevanović, ComTrade
Igor Urošević, ComuTel
© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Cisco Confidential
1
Bojana Pavlica, Saga
©©
2012
2010
Cisco
Cisco
and/or
and/or
itsits
affiliates.
affiliates.
AllAll
rights
rights
reserved.
reserved.
Cisco Confidential
2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Cisco Confidential
3
NHE i RHE lokacije
• VidMon licenca za
monitoring video
saobraćaja
• Video saobraćaj
ЕS+Series20-Port GE Line Cards
veoma osetljiv na
kašnjenje
i gubljenje paketa
• Moguća samo na
es20 karticama
• WS-x6748-G-TX
(NMS, DCM i video
oprema)
© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
RSP720 – 3C – GE
Cisco Confidential
4
• Cisco ASR 1002F ruteri
© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Cisco Confidential
5
Subotica
CCot
Gucevo
Kosutnjak
Rudnik
Bbasta
Maljen
Avala
Vrsac
Crni Vrh
Tornik
Jastrebac
Ovcar
Tupiznica
Kopaonik
Novi Pazar
© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Goc
Nis
Deli Jovan
Cisco Confidential
6
© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Cisco Confidential
7
Mladen Stevanović, ComTrade
© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Cisco Confidential
8
•
•
•
•
•
15 lokacija (za sada)
Sprega IP mreže za prenos i video opreme
Agregator interfejsa
Jedan ili dva rutera ASR1002-F
Tri tipa lokacija
9
Subotica
CCot
Gucevo
Kosutnjak
Rudnik
Bbasta
Maljen
Avala
Vrsac
Crni Vrh
Tornik
Jastrebac
Ovcar
Tupiznica
Kopaonik
Novi Pazar
Goc
Nis
Deli Jovan
10
11
12
13
14
15
ESP5
4xGigE (SFP Slots)
SPA Slot
Integrated RP1 & SIP
16
• 5 port unit
• Potrebni su SFP moduli (RJ-45, optics)
17
18
• OSPF (Open Shortest Path First)
• BGP (Border Gateway Protocol)
• SSM (Source Specific Multicast)
19
•
•
•
•
•
Za potrebe NMS-a
Jedna Area za sada
Loopback interfejsi i WAN linkovi
OSPF cost
OSPF autentifikacija
20
•
•
•
•
Dva AS-a
Razdvojene ravni prenosa
Primena route reflektora
Prenos videa
21
22
• Source Specific Multicast (SSM)
• Za potrebe prenosa videa
• IGMPv3
23
DVB-T2 Srbija
Video HLD
Igor Urosevic
Comutel Project Manager
©©
2010
2010
Cisco
Cisco
and/or
and/or
itsits
affiliates.
affiliates.
AllAll
rights
rights
reserved.
reserved.
Cisco Confidential
24
Osnovni funkcionalni delovi sistema
• 1 Nacionalni Hedend (Košutnjak)
• 2 Regionalna Hedenda (Crveni Čot, Ovčar)
• 17 Predajničkih lokacija
© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Cisco Confidential
25
Šematski prikaz sistema
NHE SFN Region
Tx Sites
Broadcaster Sites
Acquisition Streams
Co n
© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
trib
plex
ulti
M
n
utio
NHE
Co n
trib
utio
nM
ulti
plex
RHE
RHE
RHE SFN Region
Tx Sites
RHE SFN Region
Tx Sites
Cisco Confidential
26
Akvizicija programa
• Prikupljanje pojedinih programa putem SDI veze
• Kompresija sadržaja
• Transport kompresovanog sadržaja putem IP mreže
(MPEGoIP SPTS)
© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Cisco Confidential
27
Šematski prikaz akvizicije
Broadcaster Site
SDI source main
D9036
(main)
MPEGoIP SPTS main
NHE
SDI source backup
© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
D9036
(backup)
MPEGoIP SPTS backup
Cisco Confidential
28
Nacionalni Hedend
• Prikupljanje kompresovanog sadržaja
• Formiranje SI i EPG Tabela
• Multipleksiranje Nacionalnog sadžaja
• Mutipleksiranje sadržaja za lokalnu SFN zonu
• Formiranje DVB-T2 TS za lokalnu SFN zonu
• Transport sadržaja u lokalnu SFN zonu
• Transport sadržaja i SI+EPG ka regionalnim HE
© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Cisco Confidential
29
Šematski prikaz Nacionalnog Hedenda
National Head-End
Broadcast Multiplex
20 x primary
MPEGoIP SPTS
Acquisition
DVBT-2 Gateway
main
DVBT-2 Multiplex
FEC
NHE SFN Region
Transmission sites
DCM
(main)
NHE1/2
SI + EPG
MPEGoIP MPTS – RHE contribution
FEC
SI + EPG
ROSA SIM
Broadcast Multiplex
20 x backup
MPEGoIP SPTS
Acquisition
DVBT-2 Gateway
backup
DVBT-2 Multiplex
FEC
DCM
(backup)
MPEGoIP MPTS – RHE contribution
FEC
© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
NHE SFN Region
Transmission sites
NHE1/2
Cisco Confidential
30
Regionalni Hedendovi
• Prijem Nacionalne kontribucije
• Prijem SI i EPG tabela
• Multipleksiranje Regionalnog sadržaja
• Formiranje DVB-T2 TS za lokalnu SFN zonu
• Transport sadžaja u lokalnu SFN zonu
© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Cisco Confidential
31
Šematski prikaz Regionalnog HE
Regional Head-Ends
Contribution MPTS
FEC
DCM
(main)
Broadcast Multiplex
DVB-T2 Gateway
main
DVB-T2 Multiplex
FEC
RHE SFN Region
Transmission sites
Broadcast Multiplex
DVB-T2 Gateway
backup
DVB-T2 Multiplex
FEC
RHE SFN Region
Transmission sites
SI + EPG
NHE
SI + EPG
ROSA SIM
Regional
NHE
Contribution MPTS
FEC
© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
DCM
(backup)
Cisco Confidential
32
Predajničke lokacije
• Prijem redundantnih DVB-T2 MPEGoIP TS
• IP u ASI konverzija
• Transport sadržaja ka predajničkoj opremi
© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Cisco Confidential
33
Šematski prikaz predajničke lokacije
Transmission Site
HE
DVBT-2 Multiplex (MPEGoIP)
FEC
IP to ASI adapter
(main)
DVBT-2 Multiplex (ASI)
ASI Switch
HE
DVBT-2 Multiplex (MPEGoIP)
FEC
© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
IP to ASI adapter
(backup)
DVBT-2 Multiplex (ASI)
Transmission Equipment
DVBT-2 Multiplex (ASI)
Cisco Confidential
34
Video Management & Monitoring
• ROSA NMS
• ROSA EM
• Intergracija u Cisco VAMS
© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Cisco Confidential
35
Pitanja?
© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Cisco Confidential
36
CISCO NMS
Bojana Pavlica, Saga
©©
2010
2010
Cisco
Cisco
and/or
and/or
itsits
affiliates.
affiliates.
AllAll
rights
rights
reserved.
reserved.
Cisco Confidential
37
• Instaliran sistem za centralizovano upravljenje i nadzor svih uređaja u
mreži
• Cisco VAMS rešenje(Video Assistance Management Solutions)
• Obuhvata aplikacije:
Cisco Multicast Manager 3.1.2
Cisco Info Centar Object Server (OMNIBus 7.3)
ROSA NMS
VidMon Probe
• 2 vrste opreme koja se nadgleda: IP i video oprema
© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Cisco Confidential
38
• Centralni deo VAMS sistema
• Čine ga:
• OMNIBus 7.3 – primarni element u sistemu, isporučuje se kao jedna
celina, na jednom serveru, a sastoji se od3 komponente:
1)
Probes – prvi sloj CIC infrastrukture. Sloj prikupljanja informacija sa
uređaja putem SNMP i syslog poruka
2)
Object Server – SQL based, na njemu završavaju probe i alarmi.
Sadrži u sebi WEBGUI server koji prezentuje poruke preko grafičkog
interfejsa
3)
Syslog i SNMP probe serveri – prikupljaju podatke sa Cisco uređaja i
prosleđuju ih OmniBusu
© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Cisco Confidential
39
© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Cisco Confidential
40
© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Cisco Confidential
41
• ITNM server – discovery tool za otkrivanje svih postojećih uređaja u
mreži (sve što ima IP adresu)
• IMPACT – ukoliko dođe do problema na nekom od televizijskih kanala,
prikazuje na kom uređaju tačno i na kom portu je određeni kanal
ugrožen
© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Cisco Confidential
42
• Mogućnost nadgledanja lokalnih i udaljenih resursa
• Mogućnost grupisanja objekata koji se nadgledaju
• Mogućnost filtriranja alarma
• Mogućnost brzog reagovanja na alarme
© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Cisco Confidential
43
• Redundantni linkovi
• Neprekidno emitovanje signala do svih lokacija
• Konstantno praćenje video signala (Cisco VidMon)
• Centralizovana i pojednostavljena kontrola svih komponenti (Cisco
NMS)
• Cisco Advance Servise Team!
• JP ETV
• Stručnjaci kompanija SAGA, ComTrade i ComuTel
© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Cisco Confidential
44
Hvala!
Download

Projekat digitalizacije u JP Emisiona tehnika i veze