OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU
ALT ENERGETIKA PLUS D.O.O.
NAZIV PREDUZEĆA: ALT ENERGETIKA PLUS D.O.O.
IDENTIFIKACIONI BROJ (PIB): 104083230
BROJ POTVRDE (PDV): SR104083230
MATIČNI BROJ: 20086408
ŠIFRA DELATNOSTI: 4690
OPŠTINA SEDIŠTA: NOVI BEOGRAD
MESTO I POŠTANSKI BROJ: BEOGRAD 11077
ULICA I BROJ: NEDELJKA GVOZDENOVIĆA 37/2
TELEFON / FAX: +381 (11) 40 60 225
WEBSITE: www.altenergetika.com
E-mail: [email protected]
BROJ RAČUNA I NAZIV BANKE: 170-003000989500065 Unicredit Bank
IME I PREZIME OVLAŠĆENOG LICA: STEFAN ŽIVOJINOVIĆ
MOBILNI TELEFON OVLAŠĆENOG LICA: 063/430-164
Alt Anergetika Plus d.o.o. PIB: 104083230, MATIČNI BROJ: 20086408, RAČUNA: 170-003000989500065 Unicredit Bank
Download

AEP dokumentaciju - Alt Energetika Plus