″ITV″ d.o.o.
Preduzeće za audio i video komunikacije
OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU
Podaci za identifikaciju:
1.
Poreski identifikacioni broj (PIB)
2.
Matični broj lica (pravno lice, radnja)
3.
Pun naziv firme
4.
Ime i prezime ovlašćenog lica
5.
Podaci o sedištu
6.
Opština
7.
Mesto
8.
Naziv ulice i broj
9.
Broj telefona
10.
Broj faksa
11.
e-mail
12.
Izvod iz registra obveznika PDV
SR 100121762
06000142
Preduzeće za audio i video
komunikacije ″ITV″d.o.o.
Ivan Ivanović
REPUBLIKA SRBIJA
Stari Grad
Beograd
Palmotićeva 16
+381 (11) 303-11-99
/
[email protected]
130894746
Podaci o delatnosti
1.
Naziv firme
Šifra delatnosti
″ITV″ d.o.o.
4643
2.
Podaci o računu u banci
Naziv banke i mesto
1.
UNICREDIT BANK
2.
KOMERCUJALNA BANKA
Broj tekućeg računa
170-7835-80
205-197536-53
3.
Datum: 14.01.2015.
M.P.
Ivan Ivanović
Download

ID-PIB