NT+Milnik d.o.o. - Beograd
Preduzeće za konsalting, trgovinu i usluge
OBRAZAC ZA EVIDENTIRANJE PODATAKA POSLOVNIH PARTNERA
Podaci za identifikaciju:
1.
2.
3.
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Matični broj lica
Pun naziv firme
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Skraćen naziv firme
Ime I prezime ovlašćenog lica
Podaci o sedištu
Opština
Mesto
Naziv ulice I broj
Broj telefona
Broj faksa
e-mail
Izvod iz registra obveznika PDV
102009943
06425488
Preduzeće za konsalting, trgovinu I
usluge NT+MILNIK D.O.O.
NT+Milnik
Srdjan Nikoletić
REPUBLIKA SRBIJA
Voždovac
Beograd
Vladimira Tomanovića 53/24
011/34-70-361
011/34-71-799
[email protected]
126374484
Podaci o delatnosti:
1.
Naziv firme
NT+MILNIK D.O.O.
Šifra delatnosti
7022
Podaci o računu u banci:
1.
Naziv banke I mesto
Komercijalna Banka, Beograd
Broj tekućeg računa
205-25615-67
Potpis odgovornog lica:
___________________________
Download

Obrazac za identifikaciju