PODACI ZA IDENTIFIKACIJU PREDUZEĆA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Naziv firme :
Sedište firme, broj pošte :
Opština :
Ulica i broj :
Ime i prezime ovlašćenog lica
Poreski identifikacioni broj (PIB) :
Matični broj :
Broj telefona :
Broj fax-a :
E-mail adresa:
Internet adresa:
12.
Obveznik PDV (DA ili NE)
RM Inženjering Plus d.o.o.
Beograd, 11152
Voždovac
Kružni put voždovački 125
Direktor Žarko Janićijević
107060802
20734671
011/246-88-31
011/246-73-61
[email protected]
www.rminzenjeringplus.rs
DA
13. Šifra delatnosti :
4520
Održavanje i popravka motornih vozila
14.
Podaci o
računu
Naziv banke i mesto
1. »Komercijalna banka« Beograd
Broj tekućeg računa
205-167006-75
PIB 107060802 , Mat. Br. 20734671 , Tekući račun 205-167006-75 Komercijalna banka Beograd
Download

ID Preduzeća - RM Inženjering Plus