D.O.O.
Br. 13031
1) Za avansnu uplatu odobravamo rabat od 10%
2) Plaćanje na odloženo vreme od 45 dana uz pune cene
3) Šaljemo robu preporučeno poštom istog dana ako je
poručena do 11 časova
4) Robu šaljemo uz zaračunavanje 60-70% stvarnih ptt troškova
5) Saradnju sa novim kupcima počinjemo isključivo uz avansnu
uplatu uz odobrenje rabata od 10%
Matični broj: 06384005; Registarski broj: 9306384005; Šifra delatnosti: 1812; PIB: 101385092
CENOVNIK
važi od 10.02.2014.
Šifra NAZIV ROBE
CENA PDV%
Pak.
BLOKOVSKA ROBA
11701
4543
4788
4778
9420
4779
8806
8903
1544
10900
10917
5669
8300
11972
4776
4781
4780
3116
334
4782
866
4785
4784
4511
4746
4783
956
570
11401
4789
4787
4791
4793
11700
4644
4798
4800
4794
4795
4828
8756
Blok računa (fiskalne kase) A5/ncr
Dnevni izveštaj isplaćene i vraćene robe - KRI-1 A4/ofs
Dnevni izveštaj o prijemu robe - KRI A4/ofs
Dnevnik blagajne A4/ncr
Dozvola za izlazak B7/ofs
Dopisna sveska A4/ofs
Dostavnica A5/ncr
Dostavnica OUP 12 - 1/80
Evidencija gotovih proizvoda obr. GP A4/ofs
Evidencija prodate-isplaćene robe KR-1 A4/ncr
Prijemni-evidencioni list KR A4/ncr
Faktura (za pisaću mašinu) A4/ncr
Fiskalni račun FR numerisan A5/ncr
Fiskalni račun FR numerisan A6/ncr
Građevinski dnevnik A4/ofs
Izvod otvorenih stavki IOS A5/ncr
Izjava o kompenzaciji A4/ncr
Izjava o kompenzaciji za više učesnika A4/ncr
Izveštaj o knjiženju A5/ncr
Kalkulacija cena KL A4/ofs
Kalkulacija cena KL A4/ncr
Kasa blok (žuti, zeleni, plavi, crveni, beli)
Knjiga DPU A4/ofs
Knjiga ekspedovane pošte A4/ofs
Knjiga inspekcije A4/ofs
Knjiga šanka A4/ofs
Knjiga šanka A4/ncr
Kontrolnik izvoza robe i usluga A4/ofs
Kontrolnik uvoza robe i usluga A4/ofs
Nalog blagajni da isplati A5/ncr
Nalog blagajni da naplati A5/ncr
Nalog magacinu da izda A5 ncr
Nalog magacinu da primi A5/ncr
Nalog za ispravku - NI (fiskalne kase) A5/ncr
Nalog za ispravku - NI (fiskalne kase) A6/ncr
Nalog za knjiženje 1 par A4/ofs
Nalog za knjiženje 1 par A5/ofs
Nalog za knjiženje 2 para A4/ofs
Nalog za knjiženje 2 para A5/ofs
Nalog za korišćenje privatnog automobila u služb. svrhe
Nalog za plaćanje prema inostranstvu (br. 70) A4/ncr
64.50
90.50
90.50
129.00
32.00
90.50
64.50
20.65
90.50
129.00
129.00
129.00
73.75
45.20
90.50
64.50
129.00
129.00
64.50
90.50
129.00
10.80
90.50
90.50
129.00
90.50
129.00
90.50
90.50
64.50
64.50
64.50
64.50
64.50
38.35
90.50
47.70
90.50
47.70
47.70
129.00
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
NAPOMENA: Prodavac zadržava pravo promene cena bez najave * Na date cene ide pripadajući rabat
1
10
5
5
5
20
5
10
10
5
5
5
5
10
20
5
10
5
5
10
5
5
30
5
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
10
20
5
10
5
10
10
5
Šifra NAZIV ROBE
CENA
PDV%
Pak.
48.70
38.35
90.50
129.00
64.50
38.35
64.50
129.00
64.50
129.00
64.50
71.30
45.20
129.00
90.50
129.00
90.50
282.70
345.15
282.70
64.50
64.50
64.50
64.50
129.00
64.50
38.35
64.50
64.50
36.00
111.10
111.10
111.10
129.00
64.50
45.20
36.40
15.70
30.00
22.60
129.00
64.50
64.50
64.50
64.50
64.50
64.50
64.50
34.90
64.50
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
20
5
5
10
20
10
5
10
5
10
10
20
5
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
5
10
20
10
10
20
5
5
5
5
10
20
15
20
15
15
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
78.67
22.60
66.90
28.50
20
20
20
20
5
20
10
20
9.80
9.80
12.80
20
20
20
100
100
100
BLOKOVSKA ROBA
12272
4834
4802
5140
4804
4803
3267
4808
4806
673
892
8457
4809
4818
4817
4820
4819
933
466
1046
1962
22712
22781
1829
1484
4822
4824
4826
1363
20411
5844
5843
5842
970
887
8456
10710
4835
1959
75
4830
4832
2082
1526
2083
7533
4836
9240
5920
4841
Nalog za službeno putovanje A5/ofs
Nota-račun A6/ncr
Obračunski list građevinske knjige A4/ofs
Opšti devizni nalog A4/ncr
Otkupni list A5/ncr
Otkupni list A6/ncr
Otkupni list - priznanica A5/ncr
Otpremnica A4/ncr
Otpremnica A5/ncr
Otpremnica pdv A4/ncr
Otpremnica pdv A5/ncr
Otpremnica-prijemnica A5/ncr
Paragon blok A6/ncr 2 lista
Popis robe A4/ncr
Popis robe A4/ofset
Popis robe sa nivelacijom cena A4/ncr
Popis robe sa nivelacijom cena A4/ofs
Popisna lista osnovnih sredstava A3/ncr
Popisna lista osnov. sredst. sa revaloriz. nepokret. 60x28 cm/ncr
Popisna lista sirovina, materijala, sitnog inventara A3/ncr
Potvrda o kupov. zam. plemen. met. i dragog kam. PM-1 A5/ncr
Potvrda o prijemu reklamacije A5/ncr
Odluka o reklamaciji A5/ncr
Prevoznica A5/ncr
Prijemna knjiga-list (PTT) P3 A4/ncr
Priznanica A5/ncr
Priznanica A6/ncr
Priznanica dnevnog pazara A5/ncr
Priznanica za otkupljene poljoprivredne proizvode A5/ncr
Propusnica za vratare A6/ncr
Putni nalog za autobus A4/ofs
Putni nalog za putničko vozilo A4/ofs
Putni nalog za teretno vozilo A4/ofs
Račun A4 bez PDV-a A4/ncr
Račun A5 bez PDV-a A5/ncr
Račun (numerisan) A6/ncr
Račun konobarski (numerisan) 15x7cm/ncr
Račun konobarski A7/ofs
Račun konobarski 15x7cm/ncr
Račun konobarski 15x7cm/ofs
Račun PDV A4/ncr
Račun PDV A5/ncr
Račun-otpremnica A5/ncr
Radni nalog A5/ncr
Revers A5/ncr
Referentska sveska A4/ofs
Specifikacija čekova A5/ncr
Specifikacija čekova zbirna A5/ncr
Specifikacija novca (položnica) 9,7x20,5 cm/ofs
Trebovanje A5/ncr
KNJIŽICE
Kontrolna knjiga održ. mot. vozila B7/ofs
Poreska knjižica
Radna knjižica
Sanitarna knjižica
FOLIJE
5645 Folija vozačka dozvola
1050 Folija zdravstvena knjižica
2991 Folija pasoš
2520
10633
5692
5745
NAPOMENA: Prodavac zadržava pravo promene cena bez najave * Na date cene ide pripadajući rabat
2
Šifra NAZIV ROBE
CENA
PDV%
Pak.
34.00
38.80
38.80
34.00
38.80
29.50
38.80
129.00
129.00
20
20
20
20
20
20
20
20
20
15
15
15
15
15
15
15
5
5
1100.00
999.00
1440.00
1630.00
1600.00
1650.00
1100.00
1440.00
1630.00
1100.00
1440.00
1630.00
1600.00
1795.00
2100.00
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1190.00
1530.00
1190.00
1530.00
20
20
20
20
1
1
1
1
395.80
512.30
520.00
410.00
520.00
20
20
20
20
20
1
1
1
1
1
1530.00
1730.00
1200.00
1530.00
20
20
20
20
1
1
1
1
NALOZI BLOK
1748
9055
9054
868
9209
9058
9056
8756
5140
Nalog za uplatu obrazac br. 1 - 1,3 list ncr
Nalog za uplatu obrazac br. 1 ncr
Nalog za isplatu obrazac br. 2 ncr
Nalog za prenos obrazac br. 3 - 1,3 list ncr
Nalog za prenos obrazac br. 3 ncr
Nalog za prenos obrazac br. 3 ofs
Nalog za naplatu obrazac br. 4 ncr
Nalog za plaćanje prema inostranstvu (br. 70) A4/ncr
Opšti devizni nalog A4/ncr
TABULIRI
2551
14114
2552
2553
2554
14248
14129
14130
22
14069
3786
15
48
2555
4353
Tabulir 1+0 / 240x12" / 60 gr. / 1800 preklopa
Tabulir 1+0 / 240x12" / 1800 preklopa NATURE
Tabulir 1+1 / 240x12" / 900 preklopa
Tabulir 1+2 / 240x12" / 650 preklopa
Tabulir 1+3 / 240x12" / 450 preklopa
Tabulir 1+4 / 240x12" / 350 preklopa
Tabulir 1+0 / 240x12"x4" / 60 gr. / 1800 preklopa
Tabulir 1+1 / 240x12"x4 / 900 preklopa
Tabulir 1+2 / 240x12"x4" / 650 preklopa
Tabulir 1+0 / 240x12"x6" / 60 gr. / 1800 preklopa
Tabulir 1+1 / 240x12"x6" / 900 preklopa
Tabulir 1+2 / 240x12"x6" / 650 preklopa
Tabulir 1+3 / 240x12"x6" / 450 preklopa
Tabulir 1+0 / 380x12" / 60 gr. / 1800 preklopa
Tabulir 1+1 / 380x12" / 60 gr. / 900 preklopa
19639
19860
13542
19861
Tabulir 1+0 / 120x12x4" / 60 gr. / 1800 preklopa
Tabulir 1+1 / 120x12x4" / 900 preklopa
Tabulir 1+0 / 120x12x6" / 60 gr. / 1800 preklopa
Tabulir 1+1 / 120x12x6" / 900 preklopa
13549
13550
12655
12657
12656
Tabulir ris 1+0 / 240x12" / 500 preklopa
Tabulir ris 1+1 / 240x12" / 250 preklopa
Tabulir ris obrazac 1 /1+1/240x12"x4/ 250 preklopa
Tabulir ris obrazac 3 /1+0/240x12"x4/ 500 preklopa
Tabulir ris obrazac 3 /1+1/240x12"x4/ 250 preklopa
9928
5264
14070
14071
Tabulir nalog za uplatu (obrazac 1) 1+1
Tabulir nalog za uplatu (obrazac 1) 1+2
Tabulir nalog za prenos (obrazac 3) 1+0
Tabulir nalog za prenos (obrazac 3) 1+1
TABULIRI ZA MENJAČNICE
TABULIRI RIS
NALOZI TABULIR
NAPOMENA: Prodavac zadržava pravo promene cena bez najave * Na date cene ide pripadajući rabat
3
Šifra NAZIV ROBE
CENA
PDV%
Pak.
3.40
4.40
4.90
7.80
4.90
4.90
4.90
4.90
4.90
4.90
11.80
4.90
4.90
4.90
4.90
10.30
6.90
2.00
6.90
6.90
2.00
2.00
2.00
4.90
4.90
4.90
2.00
2.00
2.00
2.00
4.90
2.00
2.95
2.00
2.00
23.10
19.00
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.00
2.00
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.95
2.95
2.00
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
OBRASCI
8751
3301
4797
11959
11074
11067
11073
11072
4861
3287
11065
11068
11071
7692
11479
11066
627
10654
436
2179
13455
13454
13456
18977
18978
6601
3910
5139
12429
4952
45
12888
4880
8292
4881
4597
1644
8791
10652
13560
5228
3095
4868
6599
6598
6600
5019
12580
20280
8894
5665
4875
5666
13557
10651
4876
4877
10506
OBRASCI ZA PRIJAVU RADNIKA
Izveštaj o povredi na radu Obrazac 1 (A3 ofs.)
lD karton - evidencija zarada
M+M-A (A4 set 2 l./ncr) - Prijava, promena i odjava na obavezno socijalno osiguranje
M-1/sp (A4 set 4 l./ncr) - Prijava na osigur. za osig. samostal. delat. i poljoprivrednike
M-1k (A4 set 2 l./ncr) - Odjava-prijava osiguranja za više lica za osiguranike zaposlene
M-1pp (A4 set 2 l./ncr) - Prij.-odj. osigur. za osigur. koji obav. privr. i povrem. poslove
M-3 (A4 set 2 l./ncr) - Prijava promena u toku osiguranja za osiguranike zaposlene
M-4 (A4 set 2 l./ncr) - Prijava podat. za utvrđiv. staža osigur, zarade, naknade zarade
M-4 (A4 set 2 l./ncr/stari) - Prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja i zarade
M-4/sp (A4 set 2 l./ncr) - Prij. podat. za utvrđ. staža osig. za osig. sam. delat. i poljopri.
M-4k (A3 set 3 l./ncr) - Prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja za više lica
M-4un (A4 set 2 l./ncr) - Prijava staža osiguranja po osnovu ugovorene naknade
M-8 (A4 set 2 l./ncr) - Prijava promene podataka za utvrđivanje staža osiguranja
M-8 (A4 set 2 l./ncr/stari) - Prijava promene podataka za utvrđivanje staža osiguranja
M-UN (A4 set 2 l./ncr) - Prijava o uplati doprinosa po osnovu ugovorene naknade
M-UNK (A3 set 2 l./ncr) - Prijava o uplati doprinosa za više lica
NZ-1 (A4 set 3 l./ncr) - Spisak obrač. naknada i zarada i isplata naknada za porodiljsko
O-1 (A4 ofs.) - Potvrda o ukupno ostvarenom ličnom dohotku
ONZS (A4 set 3 l./ncr) - Obavešt. o zasniv./prestan. rad. odnosa lica iz čl. 45. st. 1. i 2.
OPD (A4 set 2 l./ncr) - Prijava, promena i odjava poslovanja obveznika plać. doprinosa
OPNR-M (A4 ofs.) - Obaveš. o ostvar./gub. prava na por. olakš. lica mlađih od 30 g.
OPNR-S (A4 ofs.) - Obaveš. o ostvar./gub. prava na por. olakš. za lica starija od 45 g.
OPNR-P (A4 ofs.) - Obaveš. o ostvar./gub. prava na por. olakš. za pripravnike
OS (A4 set 2 l./ncr) - Obr. specifikacije uplate doprinosa uz poresku prijavu PP OD
OS-1 (A4 set 2 l./ncr) - Obr. specifikacije uplate doprinosa uz poresku prijavu PP OD-1
OZ (A4 set 2 l./ncr) - Obračun sredstva za isplatu zarada i drugih primanja zaposlenih
OZ-7 (A4 ofs.) - Potvrda o ostvarenoj zaradi
OZ-9 (A4 ofs.) - Potvrda o kretanju (porastu-smanjenju zarada kod poslodavca
O-2 (A4 ofs.) - Potvrda o ostvarenom ličnom dohotku od poljoprivredne delatnosti
Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora zaposlenog (A4 ofs.)
Specifikacija uz poresku prijavu (A4 set 2 l./ncr)
Spisak za isplatu naknada-zarada ZO 26 (A4 ofs.)
Spisak za isplatu zarada (A3 ofs.)
Ugovor o delu (A4 ofs.)
Ugovor o povremeno-privremenom poslu (A4 ofs.)
Ugovor o radu (A4 set 8 l./ncr)
Ugovor o radu novi (A4 set 12 l./ncr)
OBRASCI OPŠTI
Izjava dva svedoka (A4 ofs.)
Izjava o zajedn. domaćinstvu (A4 ofs.)
Karton motornog vozila obr. br. 9 (A5)
Karton vozača obr. br. 4 (A5)
Lekarsko uverenje (A3 ofs.)
Omot spisa beli (A3 ofs.)
Omot spisa crveni (A3 ofs.)
Omot spisa plavi (A3 ofs.)
Omot spisa žuti (A3 ofs.)
Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje (A3 ofs.)
Ovlašćenje za korišćenje tuđeg vozila (A3 ofs.)
Poziv za stranku OUP-5 - za sud (A5 ofs.)
Poziv za stranku OUP-6 - za opštinu (A5 ofs.)
Prijava boravišta - stranaca obr.13
Prijava-odjava prebivališta obr. 1 (A4 ofs.)
Prijava-odjava boravišta obr. 2 (A4 ofs.)
Prijava-odjava prebivališta (za Vojvodinu) (A4 ofs.)
Punomoćje (A4 ofs.)
Registracioni list za fizička lica BS-1.01 (A3 ofs.)
Registracioni list za pravna lica BS-1.02 (A3 ofs.)
Smrtovnica (A4 ofs.)
NAPOMENA: Prodavac zadržava pravo promene cena bez najave * Na date cene ide pripadajući rabat
4
Šifra NAZIV ROBE
CENA
PDV%
Pak.
OBRASCI
987
8562
4882
2009
4362
3014
3012
4883
4942
1694
1556
3279
10507
6402
10012
4855
4854
5658
4052
2710
736
6257
379
1468
943
815
4858
20203
4879
6256
8704
20283
20282
6283
20733
1839
1842
1837
1843
13556
10482
10648
10649
4009
12579
12578
4703
10634
1781
7076
3092
1780
11366
3869
3868
Smrtovnica višejezična (A3 ofs.)
Spisak izdatih zdravstvenih knjižice obr. 30-8 (A4 ofs.)
Ugovor o kupoprodaji motornih vozila (A4 ofs.)
Ugovor o zakupu poslovnih prostorija (A4 ofs.)
Ugovor o zakupu stana (A3 ofs.)
Uverenje da nije osuđivan-a (A5 ofs.)
Uverenje da nije pod istragom (A5 ofs.)
Uverenje o državljanstvu (A4 ofs.)
Uverenje o imov. stanju (A3 ofs.)
Zahtev za izdavanje izvoda rođenih (A4 ofs.)
Zahtev za izdavanje izvoda umrlih (A4 ofs.)
Zahtev za izdavanje izvoda venčanih (A4 ofs.)
Zahtev za izdavanje pasoša (A5)
Zahtev za dodatak na decu (A3 ofs.)
Zahtev za izdavanje radne knjižice (A4 ofs.)
Zahtev za izdavanje vozačke dozvole (A3 ofs.)
Zahtev za izdavanje-zamenu lične karte (A5 ofs.)
Zapisnik o prijavi rođenja (A3 ofs.)
Zapisnik o prijavi smrti (A3 ofs.)
Zapisnik o prijavi zaključenju braka (A3 ofs.)
Zapisnik o tehničkom pregledu (A4)
KARTICE
Finansijska kartica FK-11 (120 gr.)
Finansijska kartica FK-132 P
Finansijska kartica FK-132 B
Finansijska kartica FK-132 C
Finansijski dnevnik FD-1
Kartica magacinska viseća
Kartica osnovnog sredstva
Kartica robna RK-30 (140 gr.)
Kartica robna RK-31 (120 gr.)
Potvrda o tehničkoj ispravnosti vozila
Članska karta biblioteke
Karta knjige (za biblioteke)
Karta korisnika (za biblioteke)
Karta korisnika džep (za biblioteke)
OBRASCI ZA ORUŽJE
Odobrenje za nabavljanje municije obr. 6 (A4 ofs.)
Odobrenje za nabavljanje oružja obr. 5 (A4 ofs.)
Zahtev za nabavljanje, držanje i nošenje oružja obr. 1 (A4 ofs.)
Zahtev za zamenu oružanog lista obr. 4 (A4 ofs.)
Zahtev za izdavanje odobr. za nabav. municije obr. 3 (A4 ofs.)
OBRASCI ZA ŠKOLU
Potvrda o redovnom školovanju (A5 ofs.)
Prijava ispita redovni studenti (A5 ofs.)
Prijava ispita vanredni studenti (A5 ofs.)
Prijava za polaganje ispita učenika (A4 ofs.)
Saglasnost jednog roditelja (A4 ofs.)
Saglasnost oba roditelja (A4 ofs.)
Semestralni list (A4 ofs.)
Uverenje redovnom/vanrednom o studiranju (A5 ofs.)
OBRASCI ZA FUDBALERE
Zamena igrača 1/100
Nalog za suđenje - delegatsku dužnost (A5 ofs.)
Prijava za registraciju igrača (B5)
Protokol za fudbalere (A4)
Fudbalska legitimacija Srbije (A7)
Sudijski izveštaj (A5 ofs.)
Izveštaj delegata (A4 ofs.)
2.95
2.00
2.00
2.00
2.95
1.50
1.50
2.95
2.95
2.00
2.00
2.00
3.90
2.95
2.00
2.95
1.50
2.95
2.95
2.95
4.40
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.50
2.90
2.90
2.90
3.90
1.60
4.00
3.50
2.50
2.40
6.40
2.40
3.50
7.00
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
20
20
20
20
20
100
100
100
100
100
1.50
1.50
1.50
2.00
2.00
2.00
2.00
1.50
20
20
20
20
20
20
20
20
100
100
100
100
100
100
100
100
24.58
2.46
2.46
83.58
24.58
1.97
2.46
20
20
20
20
20
20
20
10
100
100
5
40
100
100
NAPOMENA: Prodavac zadržava pravo promene cena bez najave * Na date cene ide pripadajući rabat
5
Šifra NAZIV ROBE
CENA
PDV%
Pak.
2.00
2.00
2.00
2.00
2.46
1.50
2.50
2.95
2.95
2.00
2.00
2.00
2.95
2.00
2.00
67.85
2.95
2.00
2.95
2.00
2.00
2.95
2.95
2.95
2.00
2.00
2.95
2.95
2.95
2.95
4.40
2.00
2.00
2.00
4.90
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
17.20
11.30
6.40
11.80
10.42
11.80
10.42
8.85
8.85
147.50
129.00
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5
5
OBRASCI
4290
1926
3033
6556
3080
4863
22747
8528
8529
647
2416
12886
95
12882
6612
7087
8248
6557
20914
20913
1783
11258
3341
652
20559
20600
11740
1495
1309
789
21550
10612
10595
4874
11070
4889
4903
4948
4403
18526
4404
20442
4405
4458
4487
4459
OBRASCI RAZNO
BS - Bilans stanja (A4 ofs.)
BU - Bilans uspeha (A4 ofs.)
EPPDV (A4 ofs.) - Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
Izveštaj o povredi zabrane pušenja (A4 ofs.)
Izveštaj o promenama na kapitalu (A3 ofs.)
Nalog za službeno putovanje (A4 ofs.)
Obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija
PB-1 (A3 ofs.) - Poreska prijava za akontaciono utvrđivanje poreza na dobit preduzeća
PB-2 (A3 ofs.) - Por. prijava za akont.-konačno utvrđiv. por. na prihode od samostal. delat.
PBN (A4 ofs.) - Por. bilans za drugo prav. lice koje prim. kontni okvir za privred. društva
PBN-1 (A4 ofs.) - Por. bilans za drugo prav. lice koje prim. kontni plan za budžetski sistem
PDN (A3 ofs.) - Por. prijava za akont.-konačno utvrđiv. por. na dobit preduzeća
PDP (A3 ofs.) - Por. prijava za akont.-konačno utvrđiv. por. na dobit pravnih lica
PK (A4 ofs.) - Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva
PK-2 (A4 ofs.) - Poreski kredit za preduzetnike za ulaganja u osnovna sredstva
Popis akata blok (A4 ofs./50 l.)
Popis akata obrazac (A3 ofs.)
Potvrda o naplaćenoj novčanoj kazni (A4 ofs.)
PPDG-1S (A3 ofs.) - Por. prij. za ak.-kon. ut. por. na prih. od sam. del. i dop. za ob. s. os.
PPDG-1P (A4 ofs.) - Por. prijava za akont.-konač. utvrđiv. por. na prih. od samost. delat.
PPDG-2 (A4 ofs.) - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od nepokretnosti
PPDG-3 (A3 ofs.) - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke
PPDG-5 (A3 ofs.) - Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana
PPI-1 (A3 ofs.) - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
Prilog 1 uz Obrazac PPI-1
Podprilog uz Prilog 1
PPI-2 (A3 ofs.) - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
PPI-3 (A3 ofs.) - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon
PPI-4 (A3 ofs.) - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava
PPP (A3 ofs.) - Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima
Predlog za veštačenje (A3 ofs.)
Prijava promena u toku korišćenja zdravst. osigur. 30-5 (A4 ofs.)
Prijava-odjava na zdravst. osiguranje zemljorad. 30-1 (A4 ofs.)
Prijava-odjava na zdravstveno osiguranje 30-3 (A4 ofs.)
ROD 1 (A4 set 2 l./ncr) - Prijava obveznika plaćanja doprinosa
CARINSKI OBRASCI
CMR - međunarodni tovarni list (A4 set 7 l. ncr)
Deklaracija o carinskoj vrednosti robe (A4 set 4 l. ncr) DCV
Deklaracija o carinskoj vred. robe BIS (A4 set 2 l. ncr) DCV BIS
JCI izvoz - 1. (1+2+3+3+4+5) (A4 set 6 l. ncr)
JCI izvoz - 1. (1+2+3+3+3) (A4 set 5 l. ncr)
JCI izvoz bis 1+5 - 1. (1+2+3+3+4+5) (A4 set 6 l. ncr)
JCI izvoz bis 1+5 - 1. (1+2+3+3+3) (A4 set 5 l. ncr)
JCI uvoz 1+3 - 6. (A4 set 4 l. ncr) 1+3
JCI uvoz bis 1+3 - 6. (A4 set 4 l. ncr)
Sažeta deklaracija o carinskoj vrednosti robe (A4 blok 99 l. ncr)
Spisak pošiljke (A4 blok 100 l. ncr)
NAPOMENA: Prodavac zadržava pravo promene cena bez najave * Na date cene ide pripadajući rabat
6
Šifra NAZIV ROBE
CENA
PDV%
Pak.
418.40
333.00
395.80
450.40
365.00
688.00
333.00
333.00
280.00
20
20
20
20
20
20
20
20
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
67.85
79.20
50.00
59.00
59.00
79.20
103.25
20
20
20
20
20
20
20
1
1
1
1
1
1
1
10.00
17.90
12.80
12.80
12.80
12.80
12.80
29.00
43.80
43.80
43.80
43.80
43.80
17.20
37.40
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
10
25
25
25
25
25
10
10
10
10
10
10
25
10
120.95
120.95
180.90
180.90
149.50
149.50
243.40
243.40
395.80
395.80
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
141.60
141.60
141.60
141.60
133.70
133.70
135.70
135.70
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
14
14
12
12
98.00
149.00
20
20
10
10
RISEVI
4895
7251
1970
1599
82
10228
1614
4897
18648
Bankpost ris 500/A4/70 gr.
Blanko ris 250/A3/55 gr.
Fotokopir Pastel ris 250/A4/80 gr.
Fotokopir Intensive ris 250/A4/80 gr.
Pelir ris 500/A4/40 gr.
Pelir ris 250/A3/40 gr.
Sitan karo ris 250/A3/55 gr.
Visoki karo ris 250/A3/55 gr.
Visoki karo nature ris 250/A3/55 gr.
10239
4909
8866
8867
8868
8873
556
Pleksi kocka 7x7x5cm (lepljena)
Pleksi kocka 9x9x5cm (lepljena)
Pleksi kocka 7x7x5cm nature (lepljena)
Pleksi kocka 9x9x5cm nature (lepljena)
Pleksi kocka 9x9x5cm nature (nelepljena)
Pleksi kocka 7x7x5cm color
Pleksi kocka 9x9x5cm color
678
2550
8679
4811
9962
9961
4156
1790
4485
4605
4486
4484
9272
3282
10618
Fascikla bela 230 gr. A4
Fascikla bela 350 gr. A4
Fascikla color lakirana crvena 230 gr. A4
Fascikla color lakirana mix 230 gr. A4
Fascikla color lakirana plava 230 gr. A4
Fascikla color lakirana zelena 230 gr. A4
Fascikla color lakirana žuta 230 gr. A4
Fascikla color lux 350 gr. A4
Fascikla color lux guma crvena 350 gr. A4
Fascikla color lux guma plava 350 gr. A4
Fascikla color lux guma zelena 350 gr. A4
Fascikla color lux guma žuta 350 gr. A4
Fascikla color lux guma zlatna 350 gr. A4
Fascikla karton. sa mehanizmom 230 gr.
Fascikla sa klapnom i kanapom 230 gr.
PLEKSI KOCKE
FASCIKLE
REGISTAR SVESKE
3483
3195
3189
3196
2556
257
6693
6593
6697
6695
Registar sveska azbuka A5 90 listova
Registar sveska abeceda A5 90 listova
Registar sveska azbuka A4 90 listova
Registar sveska abeceda A4 90 listova
Registar sveska azbuka-spiral. A5 90 listova
Registar sveska abeceda-spiral. A5 90 listova
Registar sveska azbuka-spiral. A4 90 listova
Registar sveska abeceda-spiral. A4 90 listova
Registar sveska azbuka-spiral. A4 180 listova
Registar sveska abeceda-spiral. A4 180 listova
4300
4060
4061
4062
4200
4064
4100
4063
Registrator A4 80 mm crveni
Registrator A4 80 mm plavi
Registrator A4 80 mm sivi
Registrator A4 80 mm zeleni
Registrator A5 crveni
Registrator A5 plavi
Registrator A4 uski crveni
Registrator A4 uski plavi
REGISTRATORI
GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
701 Komplet za preduzet. koji vode prosto knjigovod. - fin. izveštaj
700 Komplet za priv. društva, zadruge i preduzetnike - fin. izveštaj
NAPOMENA: Prodavac zadržava pravo promene cena bez najave * Na date cene ide pripadajući rabat
7
Šifra NAZIV ROBE
CENA
PDV%
Pak.
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
5
1
1
5
5
5
5
1
5
5
5
1
1
1
5
10
5
5
10
10
5
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
5
5
5
1
5
1
1
1
5
3
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
POSLOVNE KNJIGE
3138
4110
858
10539
1808
1936
4000
4471
20334
1266
10540
4801
4297
4311
4302
12388
11698
980
1379
20194
20462
5864
4570
6779
20333
949
833
929
1812
1322
4758
7803
951
20204
819
1975
12910
20429
1444
5232
5229
5231
7729
467
9789
20463
4838
15653
20447
20461
20432
3228
23028
4500
20453
20452
20444
20443
20445
12904
Arhivska knjiga (80 listova) A4
Delovodnik (100 listova) B4
Delovodnik (200 listova) B4
Delovodnik skraćeni (80 listova) A4
Dostavna knjiga za mesto (80 listova) A4
Dostavna knjiga za poštu (80 listova) A4
Ekspediciona knjiga (80 listova) A4
Evidencija o kupov, preradi, proizv. i prometu (PM) (150 l.) B4
Evidencija o izdatim izvodima i uverenjima (80 listova) A4
Evidencija o primljenim reklamacijama (80 listova)A4
Interna dostavna knjiga o kretanju spisa (80 listova) A4
Knjiga amaneta (80 listova) A4
Knjiga gostiju objekat domaće radinosti (200 listova) B4
Knjiga gostiju seosko turističko domaćinstvo (200 listova) B4
Knjiga gostiju ugostiteljski objekat za smeštaj (200 listova) B4
Knjiga dnevnih izveštaja (EDI) sa džepovima A4
Knjiga dnevnih izveštaja (EDI) meki povez A4
Knjiga DPU - List dnevnog prometa ugostitelja (80 listova) A4
Knjiga EFRU - Evidencija fiskalnih računa izdatih za upotrebu
Knjiga evid. o prim. i izdav. opojnih droga-narkotika (101 l.) B4
Knjiga evidencije o zaraznim bolestima (100 listova) B4
Knjiga evidencije prometa i usluga (80 listova) (KEPU) A4
Knjiga evidencije prometa i usluga (80 listova) (KEPU) A3
Knjiga evidencije službenih putovanja (80 listova) A4
Knjiga evidencije prodatih turističkih putovanja (100 listova) A4
Knjiga evidencije (turističkih) ugovora (100 listova) A4
Knjiga izlaznih faktura (KIF) (80 listova) A4
Knjiga izlaznih računa (KIR) (80 listova) A4
Knjiga odluka (80 listova) A4
Knjiga paušalno oporezivanja (KPO) (80 listova) A4
Knjiga pošte primljene na ličnost (80 listova) A4
Knjiga prihoda i rashoda (PK-1) (80 listova) A4
Knjiga primljenih računa (KPR) (80 listova) A4
Knjiga osnovnih sredstava (100 listova) B4
Knjiga ulaznih faktura (KUF) (80 listova) A4
Knjiga utisaka (80 listova) A4
Knjiga žalbi (80 listova) A4
Magacinska knjiga (100 listova) A3
Matična knjiga radnika (80 listova) A4
Matična knjiga rođenih (200 listova) A3
Matična knjiga umrlih (200 listova) A3
Matična knjiga venčanih (200 listova) A3
Mesečna knjiga zarada (karnet, šihterica) (80 listova) B6
Personalni dosije B4
Protokol bolesnika 2-01-SR (200 listova) B4
Protokol zdravstvenog vaspitanja 2-05-SR (100 listova) A4
Protokol laboratorije (200 listova) B4
Protokol za registrov. rezultata medic. rada 2-02-SR (100 l.) B4
Protokol operisanih lica (200 listova) B4
Protokol umrlih (prijem - obdukcija) (100 listova) A3
Registar izdatih radnih knjižica (100 listova) A3
Registar izdatih putnih naloga (80 listova) A4
Registar lica obuč. za rukov. vat. oružjem i iz. uver. (51 list) A3
Registar pregledanih vozila (100 listova) B4
Registar nabavljene municije (100 listova) A4
Registar prodate municije (102 lista) A3
Registar prodatog oružja (102 lista) A3
Registar nabavljenog oružja (102 lista) A3
Registar popravljenog i prepravljenog oružja (51 list) A3
Upisnik (za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa) (100 l.) B4
141.60
257.60
389.40
141.60
141.60
141.60
141.60
389.40
190.00
141.60
141.60
190.00
389.40
389.40
389.40
141.60
51.10
141.60
51.10
440.00
350.00
141.60
141.60
141.60
250.00
250.00
141.60
141.60
141.60
141.60
141.60
141.60
141.60
350.00
141.60
141.60
141.60
440.00
141.60
1741.50
1741.50
1741.50
82.10
141.60
389.40
250.00
540.00
389.40
440.00
440.00
440.00
141.60
350.00
389.40
250.00
440.00
440.00
440.00
350.00
389.40
NAPOMENA: Prodavac zadržava pravo promene cena bez najave * Na date cene ide pripadajući rabat
8
Šifra NAZIV ROBE
CENA
PDV%
Pak.
6.90
9.80
6.90
9.80
27.50
6.90
6.90
6.90
6.90
6.90
6.90
27.50
6.90
6.90
6.90
6.90
27.50
6.90
6.90
6.90
6.90
27.50
13.80
6.90
6.90
6.90
6.90
16.70
16.70
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
13.80
13.80
13.80
67.85
90.00
17.70
12.29
14.75
14.75
37.40
37.40
37.40
37.40
50.00
220.80
20.65
20.65
10.30
3.40
256.65
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
1
10
50
50
50
50
1
1
1
1
1
10
1
1
1
100
100
NALEPNICE
20154
4153
20155
4762
4893
12895
6872
7979
12908
4413
11445
20195
20152
20153
1005
4276
12543
8987
1012
11076
4799
766
631
9
888
2821
463
6555
6554
Beba u autu A7
Izlaz-exit
Klizav pod A7
Put za evakuaciju
Dozvoljeno pušenje A4
Dozvoljeno pušenje A7
Guraj
Vuci
Ne diraj A7
Ne ulazi! samo za zaposlene A7
Objekat pod video nadzorom A7
Postupak kod izbijanja požara A4
Protivpožarni aparat A7
Hidrant A7
WC muški A7
WC ženski A7
Zabranjena prodaja cigareta maloletnicima A4
Zabranjena prodaja alkohola licima mlađim od 18
Zabranjena upotreba mobilnog telefona A7
Zabranjen ulazak sa sladoledom A7
Zabranjeno fotografisanje A7
Zabranjeno pušenje A4
Zabranjeno pušenje A5
Zabranjeno pušenje A7
Zabranjeno uvođenje životinja A7
Zelena strelica A7
P - Ozn. na vozilu kojim upravlja lice sa probnom voz. dozvol.
Stono "Dozvoljeno pušenje"
Stono "Zabranjeno pušenje"
4899
4898
4900
8372
1547
5023
7088
3181
138
5878
5879
11650
4907
5567
6788
3813
218
197
6447
5298
Blokčić za jamb 5 kolona
Blokčić za jamb 7 kolona
Blokčić za jamb 10 kolona
Set - Blok jamb (10) + Kocke + Hemijska olovka
Uložak za stoni kalendar 1/1
Manual A3 hamer
Manual A4 hamer
Celofan 100 x 70 cm dezenirani
Celofan 68 x 98 cm providni
Cene 1/1 crvene 200 kom. na hromokartonu
Cene 2/1 crvene 100 kom. na hromokartonu
Cene 1/1 plave 200 kom. na hromokartonu
Cene 1/1 zelene 200 kom. na hromokartonu
Cene sa kg. 72x50 mm 2/1 crvene
Flip chart štampani (sk 2,5x2,5 cm) 61 x 86 cm/20 listova/80 gr.
Pak-papir (natron) 90 x125 cm
Paus A3/90 gr.
Paus A4/90 gr.
Pregrada za registrator (12x22,5 cm)
Rođendanske pozivnice 100/1
RAZNO
NAPOMENA: Prodavac zadržava pravo promene cena bez najave * Na date cene ide pripadajući rabat
9
Šifra NAZIV ROBE
CENA
PDV%
Pak.
124.40
180.90
395.80
231.10
231.10
395.80
780.30
20
20
20
20
20
20
20
1
1
1
1
1
1
1
85.00
85.00
85.00
85.00
85.00
45.00
45.00
45.00
45.00
39.00
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
SVESKE TVRD POVEZ 200, 300, 500 listova
13328
3570
3571
3342
4113
6910
13545
Sveske A5/200 listova/55 gr./ sitan karo
Sveske A5/300 listova/55 gr./ sitan karo
Sveske A5/500 listova/55 gr./ sitan karo
Sveske A4/200 listova/55 gr./ sitan karo
Sveske A4/200 listova/55 gr./ linije
Sveske A4/300 listova/55 gr./ sitan karo
Sveske A4/500 listova/55 gr./ sitan karo
3700
7763
5713
5865
5712
370
8477
5714
3474
2018
Sveske A4/80 listova/55 gr./ čista
Sveske A4/80 listova/55 gr./ dikto
Sveske A4/80 listova/55 gr./ sitan karo
Sveske A4/80 listova/55 gr./ latajn
Sveske A4/80 listova/55 gr./ visoki karo
Sveske A5/80 listova/55 gr./ čista
Sveske A5/80 listova/55 gr./ dikto
Sveske A5/80 listova/55 gr./ sitan karo
Sveske A5/80 listova/55 gr./ latajn
Sveske A6/80 listova/55 gr./ sitan karo
6798
8743
4103
23189
Sveske A4/80 listova/55 gr./ sitan karo
Sveske A4/80 listova/55 gr./ visoki karo
Sveske A5/80 listova/55 gr./ sitan karo
Sveske A5/80 listova/55 gr./ dikto
18522
18489
18523
18524
18525
Sveske A4/96 listova/55 gr./ dikto
Sveske A4/96 listova/55 gr./ sitan karo
Sveske A4/96 listova/55 gr./ visoki karo
Sveske A5/96 listova/55 gr./ dikto
Sveske A5/96 listova/55 gr./ sitan karo
16091
16090
16093
16092
16094
Sveske tvrd povez A4/96 listova/70 gr./ dikto
Sveske tvrd povez A4/96 listova/70 gr./ sitan karo
Sveske tvrd povez A5/96 listova/70 gr./ dikto
Sveske tvrd povez A5/96 listova/70 gr./ sitan karo
Sveske tvrd povez A5/96 listova/70 gr./ latajn
4891
5409
5410
2183
12172
5411
20911
21346
4912
4910
4890
4911
Sveske A4/52 lista/55 gr./ čista
AKCIJSKA CENA
Sveske A4/52 lista/55 gr./ dikto
AKCIJSKA CENA
Sveske A4/52 lista/55 gr./ sitan karo
AKCIJSKA CENA
Sveske A4/52 lista/55 gr./ latajn
AKCIJSKA CENA
Sveske A4/52 lista/55 gr./ male linije (počet.pisanje)
Sveske A4/52 lista/55 gr./ visoki karo
AKCIJSKA CENA
Sveske A4/52 lista/55 gr./ sitan karo jednobojna A KCIJSKA CENA
Sveske A4/52 lista/55 gr./ linije jednobojna
AKCIJSKA CENA
Sveske A5/52 lista/55 gr./ čista
AKCIJSKA CENA
Sveske A5/52 lista/55 gr./ dikto
AKCIJSKA CENA
Sveske A5/52 lista/55 gr./ sitan karo
AKCIJSKA CENA
Sveske A5/52 lista/55 gr./ latajn
AKCIJSKA CENA
SVESKE TVRD POVEZ 80 LISTOVA
AKCIJSKA CENA
AKCIJSKA CENA
AKCIJSKA CENA
AKCIJSKA CENA
AKCIJSKA CENA
AKCIJSKA CENA
AKCIJSKA CENA
AKCIJSKA CENA
AKCIJSKA CENA
AKCIJSKA CENA
POSLOVNE JEDNOBOJNE SVESKE TVRD POVEZ 80 LISTOVA
AKCIJSKA CENA
AKCIJSKA CENA
AKCIJSKA CENA
AKCIJSKA CENA
85.00
85.00
45.00
45.00
20
20
20
20
5
5
10
10
89.00
89.00
89.00
47.00
47.00
20
20
20
20
20
5
5
5
10
10
158.30
158.30
90.50
90.50
90.50
20
20
20
20
20
2
2
2
2
2
25.80
25.80
25.80
25.80
33.00
25.80
25.80
25.80
12.90
12.90
12.90
12.90
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
SVESKE TVRD POVEZ 96 LISTOVA
AKCIJSKA CENA
AKCIJSKA CENA
AKCIJSKA CENA
AKCIJSKA CENA
AKCIJSKA CENA
LUX SVESKE TVRD POVEZ
SVESKE MEK POVEZ
JEDNOBOJNE SVESKE „PREMIUM” A5 MEK POVEZ 60, 80, 100 LISTOVA
21311
21312
21314
21313
21316
21315
Sveske A5/60 listova/55 gr. plastificirane korice/ dikto
Sveske A5/60 listova/55 gr. plastificirane korice/ sitan karo
Sveske A5/80 listova/55 gr. plastificirane korice/ dikto
Sveske A5/80 listova/55 gr. plastificirane korice/ sitan karo
Sveske A5/100 listova/55 gr. plastificirane korice/ dikto
Sveske A5/100 listova/55 gr. plastificirane korice/ sitan karo
20.00
20.00
25.00
25.00
35.00
35.00
10
10
20
20
20
20
NAPOMENA: Prodavac zadržava pravo promene cena bez najave * Na date cene ide pripadajući rabat
10
10
10
10
10
10
10
Šifra NAZIV ROBE
CENA
PDV%
Pak.
JEDNOBOJNE SVESKE „PREMIUM” A4 MEK POVEZ 60, 80, 100 LISTOVA
21518
21519
21520
21521
21522
21523
Sveske A4/60 listova/55 gr. plastificirane korice/ dikto
Sveske A4/60 listova/55 gr. plastificirane korice/ sitan karo
Sveske A4/80 listova/55 gr. plastificirane korice/ dikto
Sveske A4/80 listova/55 gr. plastificirane korice/ sitan karo
Sveske A4/100 listova/55 gr. plastificirane korice/ dikto
Sveske A4/100 listova/55 gr. plastificirane korice/ sitan karo
40.00
40.00
50.00
50.00
70.00
70.00
10
10
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
29.50
29.50
29.50
29.50
14.50
14.50
14.50
14.50
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
36.00
36.00
36.00
19.50
19.50
19.50
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100.00
100.00
50.00
50.00
10
10
10
10
10
10
10
10
20
20
20
20
20
2
2
2
2
2
10
10
10
10
3
3
3
3
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
5
5
10
SVESKE „ELITE“ MEK POVEZ
1323
491
2984
4563
6802
6805
6804
6939
Sveske A4/52 lista/55 gr./ čista
Sveske A4/52 lista/55 gr./ dikto
Sveske A4/52 lista/55 gr./ sitan karo
Sveske A4/52 lista/55 gr./ latajn
Sveske A5/52 lista/55 gr./ čista
Sveske A5/52 lista/55 gr./ dikto
Sveske A5/52 lista/55 gr./ sitan karo
Sveske A5/52 lista/55 gr./ latajn
AKCIJSKA CENA
AKCIJSKA CENA
AKCIJSKA CENA
AKCIJSKA CENA
AKCIJSKA CENA
AKCIJSKA CENA
AKCIJSKA CENA
AKCIJSKA CENA
SVESKE GLITER MEK POVEZ 40 LISTOVA
19638 Sveske A5/40 listova/70 gr./ dikto
19637 Sveske A5/40 listova/70 gr./ sitan karo
AKCIJSKA CENA
AKCIJSKA CENA
19.50
19.50
LUX SVESKE MEK POVEZ 40 LISTOVA
16087
16089
16088
37
7
6
Sveske A4/40 listova/70 gr./ čista
Sveske A4/40 listova/70 gr./ dikto
Sveske A4/40 listova/70 gr./ sitan karo
Sveske A5/40 listova/70 gr./ čista
Sveske A5/40 listova/70 gr./ dikto
Sveske A5/40 listova/70 gr./ sitan karo
21546
21545
21544
21547
Sveske A4/52 lista/80 gr./predlist/ dikto
Sveske A4/52 lista/80 gr./predlist/ sitan karo
Sveske A5/52 lista/80 gr./predlist/ dikto
Sveske A5/52 lista/80 gr./predlist/ sitan karo
AKCIJSKA CENA
AKCIJSKA CENA
AKCIJSKA CENA
AKCIJSKA CENA
AKCIJSKA CENA
AKCIJSKA CENA
LUX SVESKE MEK POVEZ 52 LISTA
SVESKE SA SPIRALOM I TVRDIM KORICAMA
4564
4293
7730
7460
2297
Sveske A4/80 listova/70 gr./ sitan karo
Sveske A4/80 listova/70 gr./ dikto
Sveske A5/80 listova/70 gr./ sitan karo
Sveske A5/80 listova/70 gr./ dikto
Sveske A6/80 listova/70 gr./ sitan karo
7258
6800
4107
2029
Sveske A4/50 listova/70 gr./spirala sitan karo
Sveske A4/50 listova/70 gr./spirala linije
Sveske A5/50 listova/70 gr./spirala sitan karo
Sveske A5/50 listova/70 gr./spirala linije
8569
8570
8571
8567
4260
268
2696
Blokovi za beleške mala spirala A4/50 listova/55 gr.
Blokovi za beleške mala spirala A5/50 listova/55 gr.
Blokovi za beleške mala spirala C5/50 listova/55 gr.
Blokovi za beleške mala spirala C6/50 listova/55 gr.
Blokovi za beleške velika spirala A4/100 listova/55 gr.
Blokovi za beleške velika spirala A5/100 listova/55 gr.
Blokovi za beleške velika spirala C6/100 listova/55 gr.
158.30
158.30
113.00
113.00
49.50
SVESKE SA SPIRALOM I MEKIM KORICAMA
86.50
86.50
46.00
46.00
BLOKOVI ZA BELEŠKE SPIRALNI POVEZ
62.40
33.90
22.60
20.65
208.50
104.20
52.60
NAPOMENA: Prodavac zadržava pravo promene cena bez najave * Na date cene ide pripadajući rabat
11
Šifra NAZIV ROBE
CENA
PDV%
Pak.
51.60
31.95
15.70
11.80
10.30
35.00
20.00
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
81.60
4.90
36.00
827.00
588.00
410.50
294.00
79.20
2.00
39.30
64.40
79.20
39.80
4.50
51.00
14.00
18.50
158.30
43.20
4.00
11.00
11.00
15.73
19.18
83.00
24.50
29.00
32.00
36.00
12.50
12.50
12.50
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
20
20
20
10
10
20
20
10
20
20
20
20
10
10
10
10
100
1
1
1
1
1
10
100
25
25
10
20
100
10
50
50
5
1
100
20
20
50
50
10
50
50
50
50
50
50
50
29.50
29.50
29.50
29.50
29.50
9.40
9.40
11.30
20
20
20
20
20
20
20
20
1
1
1
1
1
100
100
100
BLOKOVI ZA BELEŠKE MEK POVEZ
1540
4902
4901
8568
8460
18998
18999
Blokovi za beleške mek povez A4/50 listova/55 gr.
Blokovi za beleške mek povez A5/50 listova/55 gr.
Blokovi za beleške mek povez C5/50 listova/55 gr.
Blokovi za beleške mek povez C6/50 listova/55 gr.
Blokovi za beleške mek povez C7/50 listova/55 gr.
Blok Tablet A5/50 listova/70 gr.
Blok Iphone A6/50 listova/70 gr.
12370
7949
212
5581
5931
4542
5930
1267
5504
4885
4577
6723
4886
3788
11973
4892
3756
0039
4969
2412
4887
3892
1541
4888
0038
12528
11738
7731
4884
4896
4894
1318
Dnevnik prakse A4/ofs
Podloga za čistu svesku
Hamer - B1 tabak
Hamer A3 sa zaglavljem 1/50
Hamer A3/50 listova u paketu
Hamer A4 sa zaglavljem 1/50
Hamer A4/50 listova u paketu
Herbarijum
Herbarijum uložak A4
Kolaž papir 12,5x23 samolepljiv
Kolaž papir 17x24 samolepljiv 12/1
Milimetarski blok A3/25 listova
Milimetarski blok A4/25 listova
Nalepnice za sveske 5/1
Notna sveska A4/32 lista
Notna sveska A5/16 listova
Notna sveska B5/16 listova
Notna sveska tp A4/96 listova
OTO šperploča - 20x27 cm
Raspored časova A5
Rečnik A6/40 (dve kolone)
Rečnik A6/40 (tri kolone)
Skicen blok broj 1
Skicen blok broj 2
Sveska za OTO A4/ofs
Školski blok broj 2 (10 listova)
Školski blok broj 3 (10 listova)
Školski blok broj 4 (10 listova)
Školski blok broj 5 (10 listova)
Vežbanka A4/12 lista - dikto
Vežbanka A4/12 lista - sitan karo
Vežbanka A4/12 lista - visoki karo
ŠKOLSKI PRIBOR
AKCIJSKA CENA
PLAKATI
4754
4741
3750
4289
3931
507
509
686
Plakat azbuka B2
Plakat abeceda B2
Plakat periodni sistem hemijskih elemenata B2
Plakat tablica deljenja B2
Plakat tablica množenja B2
Tablica azbuka i abeceda A5
Tablica množenje i deljenje A5
Tablica periodni sistem A4
NAPOMENA: Prodavac zadržava pravo promene cena bez najave * Na date cene ide pripadajući rabat
12
Šifra NAZIV ROBE
CENA
PDV%
Pak.
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
KARTON U BOJI B1
23118
23119
23120
23122
23123
22897
23124
23126
23125
23130
23127
23128
23129
23121
Braon
Crni
Crveni
Lila
Ljubičasti
Mix
Narandžasti
Cyan plavi
Roze
Svetlo zeleni
Srebrni
Tamno zeleni
Teget
Žuti
NAPOMENA: Prodavac zadržava pravo promene cena bez najave * Na date cene ide pripadajući rabat
13
Download

Cenovnik OPTIMUM proizvodni program >> PREUZMITE