Sinyal Bölücü ve Dağıtıcılar
Bölücüler (5-1000 MHz)
Bölücüler (5-2150 MHz)
FVS2 DPL
FVS3 DPL
FVS4 DPL
FVS6 DPL
FVS8 DPL
FVS2 DL
FVS3 DL
FVS4 DL
FVS6 DL
FVS8 DL
1/2 5-2500 Mhz All Port
1/3 5-2500 Mhz All Port
1/4 5-2500 Mhz All Port
1/6 5-2500 Mhz All Port
1/8 5-2500 Mhz All Port
1/2 5-2500 Mhz One Port
1/3 5-2500 Mhz One Port
1/4 5-2500 Mhz One Port
1/6 5-2500 Mhz One Port
1/8 5-2500 Mhz One Port
2.00 USD
4.00 USD
2.50 USD
8.00 USD
5.00 USD
2.50 USD
4.00 USD
4.25 USD
8.00 USD
8.50 USD
FVC2
1/2 5-1000 Mhz All Port
1.80 USD
FVC3
FVC4
FVC6
FVC8
1/3 5-1000 Mhz All Port
1/4 5-1000 Mhz All Port
1/6 5-1000 Mhz All Port
1/8 5-1000 Mhz All Port
2.70 USD
3.45 USD
6.20 USD
6.75 USD
TAP-OFF (5-1000 MHz)
Bölücüler (5-1000 MHz)
TAP-OFF
FAS 1-6D
FAS 1-8D
FAS 1-10D
FAS 1-12D
FAS 1-15D
FAS 1-16
FAS 1-20D
FAS 2-10D
FAS 2-12D
FAS 2-16D
FAS 2 20D
FAS 2-8D
FAS 4-10D
FAS 4 -12D
FAS 4 -15D
FAS 4-16D
FAS 4-20D
FVC2
FVC3
FVC4
(5-2150 MHz)
FVC6
1 Tap UGB 6dB çıkış
FVC8
1 Tap UGB 8dB çıkış
1 Tap UGB 10dB çıkış
Bölücüler (5-2150 MHz)
1 Tap UGB 12dB çıkış
FVS2 DL
1 Tap UGB FVS3
15dBDL
çıkış
1 Tap UGB FVS4
16dBDL
çıkış
1 Tap UGB FVS6
20dBDL
çıkış
2 Tap UGB FVS8
10dBDL
çıkış
2 Tap UGB FVS2
12dBDPL
çıkış
2 Tap UGB FVS3
16dBDPL
çıkış
2 Tap UGB FVS4
20dBDPL
çıkış
2 Tap UGB FVS6
8dB çıkış
DPL
4 Tap UGB FVS8
10dBDPL
çıkış
4 Tap UGB 12dB çıkış
4 Tap UGB 15dB çıkış
4 Tap UGB 16dB çıkış
4Tap UGB 20dB çıkış
FAS Serisi
1/2 5-1000 Mhz All Port
1/3 5-1000 Mhz All Port
1/4 5-1000 Mhz All Port
1/6 5-1000 Mhz All Port
5.00 USD
1/8 5-1000 Mhz All Port
5.00 USD
5.00 USD
5.00 USD
1/2 5-2500 Mhz One Port
5.00
USDOne Port
1/3 5-2500
Mhz
5.00
USDOne Port
1/4 5-2500 Mhz
5.00
USDOne Port
1/6 5-2500
Mhz
7.00
USDOne Port
1/8 5-2500
Mhz
7.00
USDAll Port
1/2 5-2500
Mhz
7.00
USDAll Port
1/3 5-2500
Mhz
7.00
USDAll Port
1/4 5-2500
Mhz
7.00
USDAll Port
1/6 5-2500
Mhz
8.00
USDAll Port
1/8 5-2500
Mhz
8.00 USD
8.00 USD
8.00 USD
8.00 USD
FAC1 10D
FAC1 12D
FAC1 14D
FAC1 16D
FAC1 20D
FAC1 24D
FAC1 6D
FAC1 8D
FAC2 10D
FAC2 12D
FAC2 14D
FAC2 16D
FAC2 20D
FAC2 24D
FAC2 8D
FAC3 10D
FAC3 12D
FAC3 14D
FAC3 16D
FAC3 20D
FAC4 10D
FAC4 12D
FAC4 14D
FAC4 16D
FAC 6 12D
FAC 6 14D
FAC 6 16D
FAC 6 20D
FAC 8 12D
FAC 8 14D
FAC 8 16D
FAC 8 20
1 Yan Tap Mhz 10 dB
dBUSD
Antek1 Yan Tap Mhz, 12
1.60
dBUSD
çıkış
Antek1 Yan Tap Mhz, 14
2.50
dBUSD
çıkış
Antek1 Yan Tap Mhz, 16
2.75
dBUSD
çıkış
Antek1 Yan Tap Mhz, 20
5.50
dBUSD
çıkış
Antek1 Yan Tap Mhz, 24
6.00
1 Yan Tap Mhz, 6 dB çıkış
1 Yan Tap Mhz, 8 dB çıkış
Antek2 Yan Tap Mhz, 2.50
10 dBUSD
çıkış
Antek2 Yan Tap Mhz, 12
4.00
dBUSD
çıkış
Antek2 Yan Tap Mhz, 14
4.25
dBUSD
çıkış
Antek2 Yan Tap Mhz, 16
8.00
dBUSD
çıkış
Antek2 Yan Tap Mhz, 20
8.50
dBUSD
çıkış
Antek2 Yan Tap Mhz, 24
2.00
dBUSD
çıkış
Antek2 Yan Tap Mhz, 82.30
dB USD
çıkış
Antek3 Yan Tap Mhz, 10
2.50
dBUSD
çıkış
Antek
4.50 USD
3 Yan Tap Mhz, 12 dB çıkış
Antek
5.00 USD
3 Yan Tap Mhz, 14 dB çıkış
3 Yan Tap Mhz, 16 dB çıkış
3 Yan Tap Mhz, 20 dB çıkış
4 Yan Tap Mhz, 10 dB çıkış
4 Yan Tap Mhz, 12 dB çıkış
4 Yan Tap Mhz, 14 dB çıkış
4 Yan Tap Mhz, 16 dB çıkış
6 Yan Tap Mhz, 12 dB çıkış
6 Yan Tap MHz 14 dB çıkış
6 Yan Tap MHz16 dB çıkış
6 Yan Tap MHz 20 dB çıkış
8 Yan Tap MHz 12 dB çıkış
8 Yan Tap 14 dB çıkış
8 Yan Tap 16 dB çıkış
8 Yan Tap 20 dB çıkış
2.15 USD
2.15 USD
2.15 USD
2.15 USD
2.15 USD
2.15 USD
2.15 USD
2.15 USD
3.25 USD
3.25 USD
3.25 USD
3.25 USD
3.25 USD
3.25 USD
3.25 USD
3.60 USD
3.60 USD
3.60 USD
3.60 USD
3.60 USD
4.00 USD
4.00 USD
4.00 USD
4.00 USD
5.75 USD
5.75 USD
5.75 USD
5.75 USD
6.25 USD
6.25 USD
6.25 USD
6.25 USD
FAC Serisi
A
19
Sinyal Bölücü ve Dağıtıcılar
Taplar – Dağıtıcılar (5-2400 MHz)
Taplar
(5-2400
FAS 1-10–PDağıtıcılar
F-Tap 5-2400
MHz,MHz)
1 yollu, 10dB
3,55 €
Splitter
/ Bölücüler (5-2400 MHz)
FAS
1-16
FAS
1-10
P P
yollu, 16dB
F-TapF-Tap
5-24005-2400
MHz, 1MHz,
yollu,110dB
3,55 €
3,552€P
FVS
F-splitter 2-way, 5-2400 MHz, DC through loss
3,55 €
FAS
1-20
FAS
1-16
P P
yollu, 20dB
F-TapF-Tap
5-24005-2400
MHz, 1MHz,
yollu,116dB
3,55 €
4,753€P
FVS
F-splitter 3-way, 5-2400 MHz, DC through loss
4,76 €
FAS 2-10 P
FAS 1-20 P
F-Tap 5-2400 MHz, 2 yollu, 10dB
F-Tap 5-2400 MHz, 1 yollu, 20dB
4,75 €
4,754€P
FVS
F-splitter 4-way, 5-2400 MHz, DC through loss
6,00 €
FAS 2-16
FAS 2-10 P
FAS 2-20
FAS 2-16 P
FAS 4-10
FAS 2-20 P
FAS 4-16
FAS 4-10 P
FAS 6-16
FAS 4-16 P
FAS 8-16
F-Tap 5-2400 MHz, 2 yollu,
F-Tap 5-2400 MHz, 2 yollu, 10dB
F-Tap 5-2400 MHz, 2 yollu,
F-Tap 5-2400 MHz, 2 yollu, 16dB
F-Tap 5-2400 MHz, 4 yollu,
F-Tap 5-2400 MHz, 2 yollu, 20dB
F-Tap 5-2400 MHz, 4 yollu,
F-Tap 5-2400 MHz, 4 yollu, 10dB
F-Tap 5-2400 MHz, 6 yollu,
F-Tap 5-2400 MHz, 4 yollu, 16dB
F-Tap 5-2400 MHz, 8 yollu,
4,756€P
FVS
F-splitter 6-way, 5-2400 MHz, DC through loss
8,80 €
4,758€P
FVS
F-splitter 8-way, 5-2400 MHz, DC through loss
11,00 €
P
P
P
P
P
P
16dB
4,75 €
20dB
4,75 €
6,00 €
10dB
4,75 €
16dB
16dB
16dB
6,00 €
6,00 €
FAS 6-16 P
F-Tap 5-2400 MHz, 6 yollu, 16dB
9,30 €
FAS 8-16 P
F-Tap 5-2400 MHz, 8 yollu, 16dB
9,50 €
6,00 €
9,30 €
9,50 €
A
20
Download

Sinyal Bölücü ve Dağıtıcılar