SPECIFIKACIJA
saobraćajnih znakova i stubova
I ZNAKOVI
r.br.
šifra
Dimenzije
(cm)
vrsta folije
kom.
1.
III-23
190 x 85
III klasa
2
2.
III-24
190 x 85
III klasa
2
3.
II - 2
60
II klasa
5
4.
II - 22
40
I klasa
2
5.
I-15 NSZ 1
90 x 90
III klasa
2
6.
III-68 NSZ 2
III klasa
2
7.
III-82
60 x 90
III klasa
2
8.
III-82.1
60 x 90
III klasa
2
9.
III - 49
60 x 90
III klasa
2
10.
III-6
60 x 90
III klasa
2
(umetnuti znak 60)
90 x 90
(umetnuti znak 60)
cena
ukupno
II STUBOVI
r.br.
dužina stuba
(cm)
vrsta stuba
kom.
1.
300
običan
19
2.
300
dupli
4
Cena
svega
Ukupno I + II
NAPOMENA: Saobraćajne znakove izraditi od čeličnog pocinkovanog lima, u svemu prema
Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji («Službeni glasnik RS» broj 26/2010) i važećim
standardima Republike Srbije (SRPS).
Download

SPECIFIKACIJA saobraćajnih znakova i stubova