Program APOS + ručni terminal = optimalna kombinacija za
efikasan popis osnovnih sredstava.
Automatizovani Popis Osnovnih Sredstava
Automatizovani popis osnovnih sredstava
Efikasan i pouzdan popis osnovnih sredstava
Ručni terminal je uređaj koji predstavlja integraciju laserskog čitača bar-koda
i mobilnog računara sa velikom memorijom. U terminal se smeštaju svi podaci
koje popisna komisija koristi na terenu (spisak osnovnih sredstava, spisak
lokacija, inventarni brojevi...), tako da ručni terminal u potpunosti zamenjuje
duge popisne liste na papiru. Kada je popis završen, novo stanje i popisne
razlike nije potrebno ponovo unositi u centralnu bazu podataka jer se prenos
podataka obavlja automatski.
Upotreba ručnih terminala pri popisu osnovnih sredstava znatno skraćuje
vreme popisa i otklanja ručni unos podataka u računar sa popisnih lista,
smanjujući mogućnost grešaka na minimum.
Program APOS za ručne terminale, namenjen je obavljanju automatizovanog
popisa osnovnih sredstava
primenom
bar-kod tehnologije.
Omogućava
smeštanje velikog broja podataka u bazu terminala (više od 300.000 osnovnih
sredstava), kao i pripremu i upravljanje svim informacijama koje su popisnoj
komisiji
potrebne na
terenu. Zbog mogućnosti izvoza i u v o z a baza
podataka, isti program upotrebljavamo pri prvom popisu, kada se uz pomoć
programa vrši i obeležavanje etiketama sa bar-kodom, kao i pri sledećim
redovnim ili vanrednim popisima.
Sve funkcije programa su jednostavne za upotrebu i ne opterećuju popisivača.
Za upotrebu programa nije potrebno posebno računarsko predznanje. Zbog
jednostavnosti upotrebe i niza korisnih opcija koje nudi program, popis postaje
znatno brži, manje naporan i maksimalno pouzdan.
Popisani podaci se smeštaju i uređuju u ručnom terminalu, a po završenom
popisu podaci se prenose na računar gde se mogu štampati odgovarajući
izveštaji. Podaci sa računara se naknadno, nakon konsolidacije, prenose u
centralnu bazu gde ih obrađuje standardni program za evidenciju osnovnih
sredstava.
Automatizovani popis osnovnih sredstava
Moduli programa APOS – Popis osnovnih
sredstava
Modularna struktura sistema omogućava kombinovanje modula za popis,
komunikaciju, konsolidaciju i izveštavanje. Mobilni deo programa APOSMOB je predviđen za ručne terminale sa PocketPC, WindowsCE i W indows
Mobile
operativnim
sistemima.
Sa programom
za
prenos
podataka
(ActiveSync) podaci se između mobilnog i stacionarnog dela prenose brzo i
bez grešaka. Modul APOS-PC za host računar sa Windows operativnim
sistemom služi za pripremu podataka za terminale, za obradu podataka iz
terminala, za združivanje podataka više popisnih komisija i za formiranje
izveštaja o ukupnom popisu ili izveštaja jedne komisije.
Zbog modularne strukture moguće je sistem prilagoditi različitim korisnicima
i načinima upotrebe. Kod manjih preduzeća moguće je upotrebljavati samo
jedan terminal ili čitač. Ako imamo više komisija, sve komisije na terminalima
imaju iste podatke ili, ako je potrebno, dobiju svaka “svoj” deo podataka.
Vrste ručnih terminala
Za popis osnovnih sredstava se najčešće koriste Motorola ručni terminali.
Zbog svog oblika i ugrađenog čitača bar-koda očitavanje bar-koda je
izuzetno jednostavno i brzo. Veliki i jasno vidljiv ekran omogućava brz
pregled u toku samog procesa popisa, tastatura dozvoljava unos brojeva
ili teksta. Terminali su otporni na padove na beton, kao i na ekstremne
temperature ili atmosferske uslove. Bez problema mogu ga koristiti i manje
oprezni korisnici.
Postupak popisivanja sa terminalima
Svako popisivanje počinje tako što se prethodno iz programa (baze) za
evidenciju osnovnih sredstava prenese spisak osnovnih sredstava i lokacija
koje je potrebno popisati.
Za prenos podataka brine se komunikacioni program koji je sastavni deo
programa za popis. Svaka lokacija i svako osnovno sredstvo mora biti
označeno sa metaliziranom ili plastificiranom etiketom sa bar-kodom.
Kad popišemo osnovna sredstva na svim lokacijama, očitane podatke
prenosimo nazad na računar, koristeći komunikacioni kabl, GPRS ili WiFI
komunikaciju (Web servis). Na taj način eliminišemo dugotrajno i zamorno
traženje osnovnih sredstava ili lokacija po dugim spiskovima, prekucavanje
popisnih lista radi unosa podataka u računar, kao i sve greške koje neminovno
proizilaze iz ručnog načina rada.
Automatizovani popis osnovnih sredstava
Osnovne karakteristike rešenja APOS

Popis osnovnih sredstava preko bar-koda

Jednostavna upotreba programa i ručnog terminala

Obeležavanje osnovnih sredstava i lokacija

Uvoz – Izvoz podataka

Mogućnost rada većeg broja popisivača ili komisija istovremeno

Smeštanje i čuvanje više od 200.000 osnovnih sredstava i njihovih lokacija

Preimenovanje opisa lokacija i osnovnih sredstava

Šifrant naziva osnovnih sredstava

Prenumerisanje osnovnih sredstava

Ručni unos bar-koda osnovnih sredstava i lokacija

Dodavanje novih osnovnih sredstava

Uključivanje i isključivanje opcija

Modul za popis sitnog inventara

Pretraga podataka po različitim kriterijumima

Delimični popisi

Popravljanje popisa

Zapisivanje datuma i sata popisa

Ispis statistike popisa

Razni ispisi na personalnom računaru

Razni ispisi i administriranje putem Web Interfejsa

Arhiviranje podataka
Specijalizovane etikete za označavanje osnovnih sredstava i lokacija (otporne na
abrazivna sredstva)


Štampanje etiketa sa DATAMAX termal-transfer štampačima (po potrebi)
Ključne prednosti

Brza implementacija sistema

Efikasan i precizan popis

Podaci prikupljani na terenu se brzo i pouzdano prebacuju u program
Planet Soft d.o.o.
Prvog Krajiškog Korpusa 10
78000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH
t. +387 51 327 110
e. [email protected]
www.planetsoft.ba
www.planetsoft.rs
© Planet Soft 2014
Download

preuzmi brošuru - Planet Soft doo