Kullanım Kılavuzu
Excel/ CVS dosyasından eşya bilgilerinin yüklenmesi
(“Yükleme Fonksiyonu”)
Yükleme fonksiyonu, birden fazla eşya kalemi içeren sevkiyat bilgilerinin otomatik
yüklenmesi ve Excel/CVS formatındaki dosyalardan bilgilerin alınması için
geliştirilmiştir.
1. Var olan bir dosyadan yükleme yapmak için Şablon yükle linkine tıklayınız.
(Yüklenebilen dosya formatları Excel, Excel 91-2003 veya CSV):
2. Seçtiğiniz güzergâh bilgisine göre, seçilen şablon farklı formatlarda yüklenebilir
(zorunlu ve tercihe bağlı girilen bilgiler dâhildir) TIR-EPD’ ye ekleyeceğiniz eşya
bilgilerine dair tabloyu oluşturmak için, aşağıda yer alan seçeneklerden tercihinizi
yapınız:
1) TIR-EPD ’ye yüklenecek bilgileri mevcut bir dosyadan seçerek şablona uygun
olarak hazırlayabilirsiniz. Bu durumda:
i)
Yukarıda seçtiğiniz eşya bilgilerini içeren dosyanızda, başlığın üstünde yer
alan tüm haneleri ve en son eşya bilgisinin yazdığı haneden sonraki fazla
haneleri silin. Gireceğiniz eşya kalemini dışında herhangi bir özet bilgi veya
başka veri bulunmamalıdır. Eğer başka bilgiler dosyada kalırsa yükleme
işlemi gerçekleştirilmeyecektir.
ii)
Şablonunuzdan ilgili sütunları kopyalayarak tablodaki başlıkların yerine
yapıştırın, böylece dosyadaki ilk sütun IRU şablonuna uygun olan İngilizce
sütun adlarını içerecektir ve takip eden tüm satırlar eşya bilgilerini
içerecektir. (TARIC_CODE, GENERAL_DESCRIPTION, vb.) Sütunların
sırası önemli değildir. Aynı başlık altında iki sütun denk geldiğinde, sistem
bunu bir hata olarak algılamaz ancak, en alt sütundaki veriler dikkate alınır.
Tanımlanamayan başlık adı olarak algılanan tüm sütunlar, kullanıcı
uyarılmadan yükleme sırasında reddedilecektir.
2) Mevcut dosyanızdan şablona, ilgili sütunların içeriğini kopyalayarak bilgi aktarmayı
tercih edebilirsiniz. Bu durumda önerilen uygulama şöyledir. 1nci eşya kalemi
bilgilerini TIR-EPD’ ye her zamanki gibi girin ve Şablon yükle linkine tıklayın.
Böylece şablon 1nci eşya kalemine ilişkin bilgiler doldurulmuş olarak gelecek ve
tablonun geri kalanını diğer eşya bilgileriyle doldurmanız için faydalı olacaktır.
Hangi seçeneği uygularsanız uygulayın, tüm zorunlu bilgiler tüm eşya kalemleri için
doğru formatta girilmelidir. Aksi halde veriler reddedilecektir.
Veri girişinin tamamlanmasının ardından, dosyayı izin verilen formatlardan biri halinde
kaydedin (dosya uzantısı xlsx, .xls, .txt, .csv olmalıdır), ardından Eşya kalemlerini yükle
linkine tıklayın. Yükleme işlemi, bu sevkiyata ilişkin (varsa) daha önceden eklenmiş eşya
kalemlerinin yerine yeni yüklediğiniz verileri getirir.
Tavsiyeler

Aşağıdaki tabloda şablonda yer alması muhtemel tüm sütunlar ve kullanılacak veri
formatı yer almaktadır:
Sütun Başlığı
İçeriği
TARIC Kodu
TN VED (Rusça Eşya Tanımı)
Kodu
Eşya tanımı
Veri formatı / tavsiyeler
6 – 10 hane
6 – 10 hane
TRANSLATION_DESC
Eşya tanımı 2 (eşya
tanımının tercümesi)
TRANSLATION_DESC_LNG
GROSS_MASS
Eşya tanımı 2 de kullanılan
dil
Brüt ağırlık
Kiril karakterlerde
TRANSLATION_DESC
kullanıldıysa, sadece
GENERAL_DESCRIPTION
Latin karakterlerde
olmalıdır.
ru*
NET_MASS
Net ağırlık
TARIC_CODE
TNVED_CODE
GENERAL_DESCRIPTION
GENERAL_DESCRIPTION_LNG
Latin/ Kiril alfabesindeki
karakterler
Not: EPD gönderilecek tüm
ülkeler Kiril alfabesi Kabul
ediyor ise, genel eşya
tanımını Kiril alfabesi ile
yazabilirsiniz.
Eşya tanımında kullanılan dil Küçük harflerde 2-harf
kısaltması (örn. en, de, fr);
Latince karakterlerde
Rusça kullanılacaksa –
ru_latin * ifadesini belirtin,
eğer Kiril karakterlere
Rusça kullanılacaksa, ru
olarak belirtin.
TIR-EPD arayüzünde
olduğu gibi. Kabul edilen
basamak ayırıcı işaretler
«.» ve «,»
TIR-EPD arayüzünde
olduğu gibi. Kabul edilen
KIND_OF_PACK
Paket türü
KIND_OF_PACK_QUANTITY
Paket adedi
MARKS_NUMBERS
İşaretler ve sayılar
MARKS_NUMBERS_LNG
INVOICE_CURRENCY
İşaretler ve sayılarda
kullanılan dil
Fatura para birimi
INVOICE_COST
Fatura tutarı
ADDITIONAL_MEASURMENT_TYPE1
Ek ölçü birimi
ADDITIONAL_MEASURMENT_QUANTITY1 Ek ölçü birimi miktarı
CONTAINER
Konteyner
SENSITIVE_GOODS
Hassas eşya kodu
UN_DANGEROUS_GOODS
Tehlikeli madde eşya kodu
TYPE_DOC1
Belge türü
NAME_DOC1
Belge numarası
LNG_DOC1
Belge dili
DATE_DOC1
Belge tarihi
basamak ayırıcı işaretler
«.» ve «,»
Küçük harflerde 2-harf
kısaltması (Bakınız Ek 1
deki liste) (örn. bx, px)*
TIR-EPD arayüzünde
olduğu gibi.
TIR-EPD arayüzünde
olduğu gibi.
Küçük harflerde 2-harf
kısaltması (örn. en, de, fr)*
Küçük harflerde 3-harf
kısaltması *.
TIR-EPD arayüzünde
olduğu gibi. Kabul edilen
basamak ayırıcı işaretler
«.» ve «,»
Küçük harflerde 3-harf
kısaltması (Bakınız Ek 2
deki liste) (örn. pce, ltr)*
TIR-EPD arayüzünde
olduğu gibi. Kabul edilen
basamak ayırıcı işaretler
«.» ve «,»
Konteynerde taşınacak
eşya bilgilerini yüklemek
için, konteyner araç
bilgileri sayfasında
işaretlenmiş olmalıdır ve
daha sonra konteyner
no.su Excel / CSV dosyasına
ilgili eşya kalemleri için
belirtilmelidir.
TIR-EPD arayüzünde
olduğu gibi.
TIR-EPD arayüzünde
olduğu gibi.
Numara kod (Bakınız Ek 3
deki liste)*
TIR-EPD arayüzünde
olduğu gibi.
Küçük harflerde 2-harf
kısaltması (örn. en, de, fr)*
gg.aa.yyyy boşluk/ayıraç
olmadan
* Bu alanlarda kısaltmalar/kodların yer aldığı açılır listeden faydalanabilirsiniz. İlgili eşya
kalemi hücresine tıklayarak açılır listeyi görebilirsiniz.

Sevkiyatta yer alan tüm eşya kalemlerine ilişkin belgeler sevkiyat adımında
belirtilmelidir. Yüklenecek Excel/ CSV tablosunu doldururken, sadece bu eşya
kalemine ilişkin belgeleri giriniz. Eğer bu eşya kaleminde birden fazla belge
mevcutsa, tüm belge başlıklarını kopyalayarak belge adedini arttırarak ilgili bilgileri
ekleyebilirsiniz. Örnek:
TYPE_DOC1 – belge 1 için
TYPE_DOC2 – belge 2 için
Diğer kopyalanmış başlıkları aynı mantıkla adlandırabilirsiniz.
Hatalar
Doğrulama hatalarıyla karşılaşıldığında, kullanıcı Hata Raporları alacak ve veriler
yüklenmeyecektir:
TIR-EPD Arayüzü aşağıdaki hatalara izin vermektedir:

Kabul edilmeyen !$-'"*:%+;][°·| = № + «»?; – & gibi karakterler yükleme sırasında
eşya tanımı kısmından otomatik olarak silinecektir. Ancak, örneğin 2+1 21 olarak
okunarak aradaki işaret otomatik olarak silinecektir, böyle bir durumda dikkat
etmeniz ve elle gerekli düzeltmeleri gerçekleştirmeniz önerilmektedir.

Girilen eşya kodu ek ölçü basamaklarını kabul etmiyorsa girilen ek basamaklar
reddedilecektir.
TIR-EPD Arayüzü yukarıda belirtilen durumlarda aşağıdaki hata ekranını gösterecektir:
OK butonuna tıklarsanız, yükleme işlemi tamamlanacaktır.
Faydalı bilgiler










Eğer Hata Raporları çok fazla hata içeriyorsa, örneğin bütün eşya kalemleri için
hata belirtilmişse, bu dosyanızı doğru formatta oluşturmadığınızı gösterir, örneğin
eşya kaleminden önceki ve sonraki haneleri silmeyi unutmuş olabilirsiniz veya
arayüz tarafından kabul edilmeyen formatta veri girişi yapmış olabilirsiniz.
Excel tablosunun 1nci sırası başlığı oluşturur, 2nci sıra ise ilk eşya kalemini ve
devamında diğer eşya kalemlerini gösterir. Dolayısıyla, Hata Raporunda ilk eşya
kalemi, tabloda 2nci sıraya denk gelmektedir. Kolaylık sağlamak için
yükleyeceğiniz tabloya eşya kalemlerine ilişkin sıra sayıları ekleyebilirsiniz.
“Hatalı gümrük kodu” uyarısı aldığınızda, eşya kodu için eksik hane girip
girmediğinizi kontrol ediniz. Eşya Kalemi sayfasına giderek, GTİP eşya kodu
butonunun yanındaki dürbün işaretine tıklayarak doğru kodu bulabilirsiniz.
“Hatalı gümrük kodu” uyarısı aldığınızda, hem GTİP (TARIC) Eşya kodu hem de
TN VED (Rusya Eşya Kodu) kullandıysanız, bunlardan birisi hatalı girilmiş olabilir,
her ikisini de kontrol ediniz.
INVOICE_CURRENCY ve/veya INVOICE_COST alanlarına bilgileri girmeyi
unutursanız, Hata Raporu her iki alanda da bilgi olmadığını belirtecektir, her iki
alanı da kontrol ediniz.
Eğer eşya kodunun desteklediği ek ölçü basamağından farklı birini seçtiyseniz,
,Hata Raporunda belirtilecektir.
Paket türünü bilmiyorsanız, zz kodunu seçebilirsiniz.
Belirtilen eşya için brüt ağırlığı bilmiyorsanız, yüklenecek olan tablonun
“GROSS_MASS” sütununa elle “0” (sıfır) girebilirsiniz. Bu alan hiçbir durumda boş
geçilemez. Ayrıca toplam brüt ağırlığın “0” (sıfır) dan fazla olmasına dikkat ediniz.
Belirtilen eşya için paket adedini bilmiyorsanız yüklenecek olan tablonun
“KIND_OF_PACK_QUANTITY” sütununa elle “0” (sıfır) girebilirsiniz. Bu alan hiçbir
durumda boş geçilemez. Ayrıca toplam paket adedinin “0” (sıfır) dan fazla
olmasına dikkat ediniz.
Sadece maksimum uzunlukta izin verilen eşya kodu arayüze yüklenecektir.
Fazladan algılanan haneler kullanıcı uyarılmadan silinecektir. Örneğin 10 haneli bir
eşya kodunuz varsa ve EPD göndereceğiniz tüm ülkeler maksimum 6 haneli eşya
kodu kabul ediyorlarsa, eşya kodunuzun sadece ilk 6 hanesi arayüze
yüklenecektir.
Bu özellik verilerin arayüzden dışarı yüklenmesine de imkân vermektedir.
Şablon indir butonuna tıklarsanız TIR-EPD’ye girdiğiniz tüm bilgileri içeren dosyayı
başka bir konuma aktarabilirsiniz.
*****
EK 1
Paket türü kodları
PACKAGE_CODE
nt
ck
ap
am
ce
bp
bf
bn
bl
su
3a
jc
3h
jy
6p
6h
bb
so
be
pi
pv
tr
to
bu
hg
cz
bg
tc
sw
fr
bt
pt
rd
br
bz
sa
dp
cp
co
dj
fl
PACKAGE_NAME
Ağ
Ahşap varil
Ampul, korumalı
Ampul, korumasız
Balık sepeti
Balon, korumalı
Balon, korumasız
Balya, sıkıştırılmamış
Balya, sıkıştırılmış
Bavul
Beş galonluk bidon, çelik
Bes galonluk bidon, dikdörtgen
Beş galonluk bidon, plastik
Bes galonluk bidon, silindirik
Birleşik ambalaj, cam muhafaza
Birleşik ambalaj, plastik muhafaza
Bobin
Bobin
Bohça
Boru
Boru, tomar/deste/demet halinde
Büyük eşya sandığı
Büyük fıçı
Büyük fıçı
Büyük fıçı
Çadır bezi
Çanta
Çay sandığı
Çekme-sarma
Çerçeve
Cıvata
Çömlek
Çubuk
Çubuk
Çubuk, tomar/deste/demet halinde
Çuval
Damacana, korumalı
Damacana, korumalı
Damacana, korumasız
Damacana, korumasız
Dar küçük şişe
dr
ts
bh
gi
gz
dn
vg
vo
vr
vy
vl
vq
na
sx
fp
cu
ft
fo
vk
se
pl
rg
mt
wb
ph
sd
jt
rk
cg
uc
pn
cl
bi
hr
ne
ng
nf
av
ct
cq
cs
jr
po
mx
cv
Davul
Demet
Deste
Direk
Direk, tomar/deste/demet halinde
Dispenser
Dökme, gaz (1031 mbar ve 15°C’de)
Dökme, katı, büyük parçacıklar (yumrular)
Dökme, katı, granüllü parçacıklar (tahıllar)
Dökme, katı, ince parçacıklar (toz)
Dökme, sıvı
Dökme, sıvılastırılmıs gaz (normal olmayan ısı/basınçta)
Elde mevcut olmayan
Fide
Film paketi
Fincan
Foodtainer
Footlocker
Furgon ambalajı
Gemici sandığı
Gerdel
Halka
Hasır
Hasır şişe
İbrik
İğ
Jüt çuval
Kafes
Kafes
Kafeslenmemiş
Kalas
Kangal
Kap
Kapaklı sepet
Kapsız veya ambalajlanmamış
Kapsız veya ambalajlanmamış, çoklu birim
Kapsız veya ambalajlanmamış, tek birim
Kapsül
Karton
Kartuş
Kasa
Kavanoz
Kese
Kibrit kutusu
Kılıf
si
sh
cn
bj
kg
aj
in
bx
lg
lz
bm
sb
lv
rl
cm
wa
zz
pk
pc
pa
px
pb
lt
pf
pg
pj
at
rt
ro
ch
cf
va
bk
cy
bc
gb
bq
bv
bo
bs
ae
ai
pu
cj
Kızak
Koku torbası
Konteyner, taşıma ekipmanı olarak başka şekilde
belirtilmedikçe
Kova
Küçük fıçı
Külah
Külçe
Kutu
Kütük
Kütük, tomar/deste/demet halinde
Leğen
Levha
Liftvan
Makara
Mukavva
Orta boy büyüklükte konteyner
Ortaklaşa tanımlanmış
Paket
Paket
Paket
Palet
Palet, kutu
Parça
Pen
Plaka
Punnet
Püskürgeç
Rednet
Rulo
Sandık
Sandık
Sarnıç
Sepet
Silindirik
Şişe kasası
Şişe, gaz
Şişe, korumalı, silindirik
Şişe, korumalı, soğan şeklinde
Şişe, korumasız, silindirik
Şişe, korumasız, soğan şeklinde
Sprey (Aerosol)
Süt güğümü
Tabla
Tabut
bd
cr
tk
ty
sy
tn
ci
ca
cd
cx
jg
ti
tu
tz
vi
fi
vp
ba
st
sm
sz
tb
cc
sl
ns
en
Tahta
Tahta kasa
Tank, dikdörtgen
Tank, silindirik
Tel
Teneke kutu
Teneke kutu
Teneke kutu, dikdörtgen
Teneke kutu, kulplu ve oluklu
Teneke kutu, silindirik
Testi, sürahi
Tierce
Tüp
Tüp, tomar/deste/demet halinde
Ufak şişe
Ufak yağ fıçısı
Vakumlu paket
Varil
Yaprak
Yaprak, metal
Yaprak, tomar/deste/demet halinde
Yarım fıçı
Yayık
Yeni basılmış kağıtların arasına konulan boş kağıt
Yuva
Zarf
Ek 2
Ek ölçü basamakları
UNIT_CODE
ksd
hmq
pce
kns
mil
d40
npr
dmq
grm
gfi
gt
kni
kdw
kpp
kcc
khy
kma
kph
kpo
ksh
kur
cur
ltr
lpa
mwh
mtr
mtk
mtq
ctm
d30
dpt
cen
UNIT_NAME
%90 Kuru Madde Kilogram
1000 metre küp
Adet
Belirtilen Maddenin Kilogramı
Bin
Bin Litre
Çift Sayısı
Desimetre küp
Gram
Gram Atom Kütle
Gross Ton
Kilogram Azot
kilogram drained net weight
Kilogram Fosfor Pentoksit (Fosforik Anhidrot)
kilogram of choline chloride
kilogram of hydrogen peroxide
Kilogram of methylamine
Kilogram Potasyum Hidroksit(Kostik Potaş)
Kilogram Potasyum Oksit
Kilogram Sodyum Hidroksit (Kostik Soda)
Kilogram Uranyum
Küri (radyoaktivite birimi)
Litre
Litre Saf Alkol
Megawatt Saat (1000 KWH)
Metre
Metre Kare
Metre Küp
Metrik karat
Terajoule
Tonaj
Yüz
Ek 3
Ekli belge kodları
DOCUMENT_TYPE_CODE
18
941
741
704
714
703
955
851
787
730
ZZZ
954
865
740
830
911
3
271
705
235
862
861
760
325
852
750
IRU01
722
820
821
822
825
823
864
380
951
2
853
933
DOCUMENT_TYPE_NAME
A.TR.1 dolaşım belgesi
Ambargo izni
Ana hava konşimentosu
Ana konşimento
Ara Konşimento
Ara taşıma senedi
ATA karnesi
Bitki sertifikası
Bordro
CMR - Karayolu sevkıyat belgesi
diğer
EUR.1 menşe sertifikası
Genelleştirilmiş Preferanslar Sistemi menşe
sertifikası formu
Hava konşimentosu
İhracatta eşya beyannamesi
İthal lisansı
Kalite Belgesi
Kap listesi
Konşimento
Konteyner listesi
Menşe Beyannamesi
Menşe sertifikası
Multimodel / birleşik taşımacılık belgesi (genel)
Proforma fatura
Sağlık sertifikası
Sevk belgesi (posta kolileri)
Sıhhi ve epidemiyolojik güvenlik için Gümrük
Birliği tarafından verilen devlet tescil belgesi
SMGS Yol listesi
T türü sevk belgesi
T1 türü sevk belgesi
T2 türü sevk belgesi
T2L türü sevk belgesi
T5 kontrol belgesi
Tercihli menşe sertifikası
Ticari fatura
TIF formu
Uygunluk Belgesi
Veteriner sertifikası
Yük beyannamesi (varış)
785
Yük manifestosu
Download

237 BK - EK 12