Ediční plán 2015
číslo
1
leden
únor
2
březen
duben
3
květen
červen
4
veletrh
témata
6.–9. 1. 2015
14.–16. 1. 2015
19.–22. 1. 2015
22.–24. 1. 2015
22.–24. 1. 2015
27.–29. 1. 2015
10.–13. 2. 2015
11.–14. 2. 2015
24.–26. 2. 2015
energetika, elektrotechnika a světelné zdroje
1. Elektrotechnika v těžebním a hutním průmyslu
2. Datová a sběrnicová technika, informace a komunikace, software
3. Energetické celky, rozvody, transformace a distribuce
4. Světelné zdroje, světelná technika a příslušenství
5. Elektrické a záložní zdroje energie
6. Kabely, vodiče a kabelové příslušenství, topné kabely
7. Úložná a upevňovací technika, elektroinstalační materíál
8. IT infrastruktura
15. 1. / 30. 1.
POWER DAYS Salzburg HANNOVER MESSE 2015 Hong Kong Electronics Fair
AMPER Brno
CONECO Racioenergia
Bratislava
SOLARIS Nitra FOR INDUSTRY Praha FOR ENERGO Praha
FOR AUTOMATION Praha
Teplárenské dny Hradec Králové IBF Brno
11.–13. 3. 2015
13.–17. 4. 2015
13.–16. 4. 2015
24.–27. 3. 2015
25.–28. 3. 2015
energetika, automatizace, regulace a měření
1. Speciální kabely a vodiče, kabelové příslušenství
2. Robotizace, průmyslová automatizace, komponenty a systémy
3. Inovace v elektrotechnice a elektroinstalacích
4. Elektroistalační materiály a nářadí
5. Alternativní a obnovitelné zdroje energie
6. Osvětlovací technika, světla a design v architektuře
7. Software pro energetiku, elektrotechniku a automatizaci
8. Elektromobilita a její současné využití
9. Komponenty a zařízení pro výrobu a rozvod elektrické energie
10. Inteligentní instalace, inteligentní budovy
11. Regulace a měření, monitorovací systémy
12. Elektronika
24. 2. / 10. 3.
FOR DIGI Praha MSV Nitra , Electron Nitra, EMA Nitra Smart Automation Austria, Linz SENSOR+TEST Norimberk
GREENPOWER Poznaň
ELEKTRO Moskva INTERSOLAR Europe Mnichov
Czech Raildays Ostrava
12.–14. 5. 2015
19.–22. 5. 2015
elektrické stroje a pohony a jejich řízení
1. Trakční jednotky, motory, trakční vedení a troleje
2. Drážní technika, výrobky a služby
3. Frekvenční měniče
4. Automobily, pohony nové generace
5. Signalizační technika, novinky v elektroinstalacích
6. Telekomunikační technologie
7. Čisté a inovativní technologie
8. Náhradní a záložní zdroje elektrické energie
9. Zabezpečovací technologie
27. 4. / 15. 5.
Obnovitelné zdroje energie Nitra
Elektrotechnická výstava Hradec Králové
IFA Berlín
20.–23. 8. 2015
elektrotechnika v praxi
1. Elektrické pohony, polovodičová technika
2. Světelná technika a příslušenství
3. Moderní elektroinstalace – komponenty a využití
4. Ochrana před bleskem a přepětím
5. Přístrojová technika
6. Elektrotechnika ve zdravotnictví
7. Spínací a jistící technika, drobná elekroinstalace
8. Úložná a upevňovací technika, elektroinstalační materiál
18. 7. / 30. 7.
MSV Brno 14.–18. 9. 2015
FOR ARCH Praha 15.–19. 9. 2015
FOR THERM Praha 15.–19. 9. 2015
ENERGETAB Bielsko-Biala 15.–17. 9. 2015
it-sa Norimberk 6.–8. 10. 2015
ELO SYS Trenčín
13.–15. 10. 2015
Hong Kong Electronics Fair 13.–16. 10. 2015
průmyslová a domovní elektroinstalace
1. Inovace v elektrotechnice a elektroinstalacích
2. Zabezpečovací systémy a jejich využití
3. Inteligentní budovy, inteligentní elektroinstalace
4. Elektrický ohřev a vytápění budov
5. Energetika, automatizace, regulace a měření
6. Datová a sběrnicová technika, informace a komunikace, software
8. Moderní elektroinstalace budov a rodinných domů
9. Světla v interiérech, nový design veřejného osvětlení
10. Bezhalogenové vodiče, kabely a příslušenství pro aplikace
27. 8. / 7. 9.
EKOENERGA Olomouc
Elfetexfest
PRODUKTRONICA Mnichov
ITMA Miláno
rozvod, transformace a distribuce elektrické energie
1. Energetické celky, rozvody, transformace a distribuce
2. Výrobky do výbušného prostředí, speciální výrobky pro EMC
3. Elektromateriály pro elektrotechniku a elektroniku
4. Elektromobilita
5. Speciální kabely, vodiče a kabelové příslušenství
6. Software pro energetiku, elektrotechniku a automatizaci
7. Využití robotizace a průmyslových robotů v praxi
8. Automatizace, komponenty a systémy
9. Nové trendy ve využití obnovitelných zdrojů
10. Inteligentní budovy kolem nás
11. Inovace v elektotechnice, novinky v elektroinstalacích
12. Světelné zdroje, světelná technika a příslušenství
5. 10. / 20. 11.
16.–19. 4. 2015
21.–23. 4. 2015
21.–23. 4. 2015
21.–23. 4. 2015
21.–23. 4. 2015
22.–25. 4. 2015
19.–21. 5. 2015
19.–21. 5. 2015
26.–28. 5. 2015
8.–11. 6. 2015
10.–12. 6. 2015
16.–18. 6. 2015
2. –3. 9. 2015
4.– 9. 9. 2015
červenec
srpen
5
září
říjen
6
listopad
prosinec
uzávěrka / vydání
CES Las Vegas
ELTEC Norimberk INFOTHERMA Ostrava Solar Praha
FOR PASIV Praha ENERTEC Lipsko
AQUA-THERM Nitra Moderní vytápění Praha embedded world Norimberk 10.–13. 11. 2015
12.–19. 11. 2015
Poznámka redakce: Termíny konání veletrhů a výstav jsou bez záruky
Odborný časopis A-Z ELEKTRO vydává společnost GIVERSDON s.r.o., sídlem Veleslavínská 39/48, 162 00 Praha 6, e-mail: [email protected],
IČ: 28942477, DIČ: CZ28942477, evidenční číslo pro vydávání periodického tisku: MK ČR E 19180, ISSN 1805-1073
Tematický plán má pouze informační charakter, redakce si vyhrazuje právo jej změnit.
Download

Ediční plán 2015