Komplexní preventivní vyšetření
Zasloužíte si tu nejvyšší úroveň lékařské péče.
Komplexní preventivní vyšetření
Preventivní prohlídka u praktického lékaře představuje celkové vyšetření, na které by se měl každý objednat minimálně jednou za
dva roky, a to i když nemá žádné zdravotní obtíže. Lidem, kteří pracující ve vysokém tempu a ve stresu, doporučujeme absolvovat
prohlídku každý rok. Cílem preventivní prohlídky je odhalit skryté signály počátečních onemocnění, která mohou mít vážný vliv na
budoucí zdravotní stav.
Z čeho se preventivní vyšetření skládá?
Anamnéza: Lékař zjistí, jaká byla onemocnění v rodině a jaká je vaše zdravotní historie, pracovní zatížení a životní návyky, které by
mohly vést ke zvýšenému riziku výskytu onemocnění.
Důkladné fyzikální vyšetření: Lékař zkontroluje jazyk a hrdlo, pohmatem vyšetří štítnou žlázu a hlavní skupiny uzlin. Poklepem
a poslechem vyšetřuje srdce a plíce, prohmatá břicho, zjišťuje bolestivost v oblasti ledvin a stav žil a tepen na dolních končetinách.
Změří a vyhodnotí hodnoty krevního tlaku. Vyšetří váš sluch a zrak, zkontroluje svalové a osové držení těla a stav kůže. Součástí
prohlídky je také vyšetření per rektum, kterým je možné odhalit nádory tlustého střeva a rekta, u mužů lze touto cestou zjistit
zvětšenou prostatu nebo karcinom prostaty a u žen cysty na vaječnících či novotvary na děloze. U mužů vyšetří pohmatem
varlata, u žen prsní žlázy.
Test na skryté krvácení ve stolici: Klient od nás obdrží test ke zjištění skrytého krvácení z tlustého střeva, který se používá
především ke včasnému zachycení rizika rakoviny tlustého střeva.
Rozbor krve: Krevními testy zjišťujeme krevní obraz, lipidové spektrum, funkci ledvin a jater, hladinu cukru v krvi, onemocnění
štítné žlázy a protilátky proti tetanu a rakovinu prostaty u mužů.
Laboratorní vyšetření moči a sedimentu: Vyšetřením moči se zjišťuje, zda moč nevykazuje zvýšené hladiny cukru, bílkovin, krve,
leukocytů, nitrátů, pH, ketolátek a bilirubinu.
Vyšetření srdečně cévní soustavy: Klient absolvuje klidové EKG, měření krevního tlaku a srdečního tepu. Tímto způsobem se dají
odhalit srdeční arytmie a další odchylky.
Vyšetření dechové soustavy spirometrií: Lékař provede spirometrické vyšetření dechové soustavy, vyhodnotí zdravotní stav
plic s cílem odhalit případné plicní onemocnění, jako je například astma.
Vyšetření sluchu audiometrem: Lékař provede audiometrii, kterou se zjišťuje stav sluchu.
Ultrazvukové vyšetření dutiny břišní: Specialista na sonografii vyšetří klientovi ultrazvukem dutinu břišní. Zaměřuje se zejména
na játra, žlučník a žlučové cesty, slinivku, slezinu a ledviny. Vyšetřením se zjišťují abnormality na vnitřních orgánech, například
novotvary, kameny apod.
Fyzioterapeutické vyšetření: Fyzioterapeut vyšetří stav vaší kostry, svalů a držení těla a doporučí účinnou prevenci, kterou lze
předejít onemocněním kosterního a svalového aparátu.
Výsledky: Přibližně týden po preventivní prohlídce bude následovat krátká konzultace, při které s vámi lékař podrobně projde
výsledky vašich vyšetření. Po komplexním vyhodnocení všech testů obdržíte konkrétní doporučení a zprávu.
Délka vyšetření: 60 minut u praktického lékaře, 30 minut u radiologa, 60 minut u fyzioterapeuta
Co byste měli vědět: Preventivní prohlídku lze absolvovat v jeden den, a to konkrétně v pondělí nebo v pátek. Návštěva v CMC
probíhá ráno, nalačno. Individuálně je také možné domluvit si za dodatečný poplatek preventivní prohlídku u očního lékaře nebo
u gynekologa.
Cena: 10 900 Kč
Canadian Medical Care, Česká republika spol. s r. o.
Veleslavínská 30/1, 162 00 Praha 6 | V Parku 2308/8, 148 00 Praha 4
Tel.: (+420) 235 360 133
[email protected]
www.cmcpraha.cz
Download

Komplexní preventivní vyšetření