DALŠÍ SLUŽBY
66 Organizace a řízení péče – zákaznická linka,
Modrá karta
objednání přes webové stránky
66 SMS upomínka termínu u lékaře
66 Možnost využití sítě smluvních lékařů v regionech
66 Nepřetržitá konzultační služba lékaře (telefonická)
66 Možnost využití sítě klinik Medicover v ostatních zemích
66 Zajištění převozu k lékaři při akutních potížích
(na žádanku)
66 24h návštěvní služba praktického lékaře na území
Prahy a Brna do 20 km od hranice města – zdarma
66 Návštěvní služba dětského lékaře (po-pá mimo ordinační dobu, víkendy a svátky 24 hod) na území Prahy a Brna
do 20 km od hranice města – zdarma
66 Očkování proti chřipce 1x za rok – ZDARMA
66 Očkování proti klíšťové encefalitidě – zdarma 1. dávka,
ostatní dávky za zvýhodněnou klientskou cenu *
66 Možnost registrace – praktický lékař, gynekologie,
stomatologie, pediatrie
66 Stomatologická pohotovost – zdarma
66 Sleva 15 % na zahraniční stomatologický materiál
66 Sleva 10 % na protetiku
66 Dentální hygiena – prohlídka 1x30 min ročně zdarma
66 Dentální hygiena (ostatní ošetření) – klientská cena *
66 Vitamínový balíček 1x ročně
66 Slevy u partnerů v rámci programu Sport a zdraví
* informace vám podá zákaznická linka 1221
Díky systému klientských karet neplatíte zvlášť za každou
provedenou službu, ale pouze jednu paušální platbu.
V rámci karty máte přístup k mnoha vysoce kvalitním
zdravotnickým službám, na které se jednoduše objednáte
telefonicky nebo online. Na rozdíl od běžných lékařů
u nás nebudete čekat a naše kliniky vám nabídnou
příjemné prostředí.
Komplexní péče o vaše zdraví
www.medicover.cz
Péče o vaše zdraví bude vždy individuální,
komplexní a kvalitní.
Vaše karta
zahrnuje tyto služby
Prohlídka praktickým lékařem/internistou
66 Psychiatrie
66 Rodinná, osobní, pracovní a alergologická anamnéza
66 Psychoterapie (za poplatek) *
66 Vyšetření kardiopulmonálního systému
66 Revmatologie
66 Vyšetření cévního systému
66 Rentgen (RTG)
66 Vyšetření zažívacího systému
66 Sonografie (ultrazvuk)
66 Vyšetření urogenitálního systému
66 Stomatologie (zubní lékařství)
66 Vyšetření pohybového aparátu
66 Orientační vyšetření smyslových orgánů (zrak,sluch)
ZAJIŠTĚNÍ A ORGANIZACE
ZDRAVOTNÍ PÉČE
– KOMPLEXNÍ PREVENTIVNÍ
PROHLÍDKA 1x ROČNĚ
66 Klidové EKG
66 Preventivní prohlídky následujícího rozsahu:
66 Individuální poradenství na základě zjištěných výsledků
Laboratorní vyšetření
66 Doporučení ohledně individuálního zaměření prevence,
66 Měření výšky a hmotnosti
66 Měření pulzu a krevního tlaku
66 RTG hrudníku - pokud je indikované lékařem
včetně laboratorních nálezů
66 Sedimentace erytrocytů
očkování, dietních opatření a životního stylu, v případě
66 Krevní obraz
potřeby doporučení relevantních specialistů
66 Lipidové spektrum BASIC (cholesterol celkový, TGL)
66 Vyšetření funkce ledvin (kreatinin, urea)
66 Vyšetření jaterních enzymů (ALT, AST, GMT, bilirubin)
66 Hladina cukru v krvi (glykémie)
lékařské obory na klinikách
Medicover/Mediconet
66 Minerály základní (Na, K, Cl)
66 Alergologie a klinická imunologie
66 Kyselina močová
66 Dentální hygiena (za poplatek) *
66 Orientační vyšetření moči diagnostickým papírkem
66 Dermatologie
66 Endokrinologie
Prevence nádorových onemocnění
66 Fyzioterapie
66 Prevence nádorového onemocnění tlustého střeva (vyšet-
66 Gynekologie
ření stolice na okultní krvácení – hemokult)
66 Muži (nad 45 let) – onkomarker PSA
66 Interní medicína (vnitřní lékařství)
66 Kardiologie
66 Neurologie
Oční vyšetření
66 Obezitologie - dietologie
66 Vyšetření zrakové ostrosti do dálky, na blízko
66 Oftalmologie (oční lékařství)
66 Vyšetření předního segmentu oka na štěrbinové lampě
66 ORL (ušní, nosní, krční)
66 Vyšetření barvocitu
66 Ortopedie
66 Vyšetření očního tlaku bezkontaktním tonometrem
66 Osteologie
66 Vyšetření očního pozadí
66 Pediatrie (dětské lékařství)
66 Vyšetření refrakce obou očí na autorefraktometru
66 Praktické lékařství
Download

Modrá karta