synlab czech s.r.o.
U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6
DIČ: CZ49688804
Laboratorní příručka - přílohy
Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873 – sekce mikrobiologie
Obsah:
1.
1.1
1.2
1.3
2.
Seznam vyšetření prováděných v laboratoři ………………………………………………………. 3
Pracoviště bakteriologie .............................................................................................................. 3
Pracoviště mykologie ................................................................................................................. 10
Pracoviště parazitologie ............................................................................................................. 12
Vzory žádanek ……………………………………………………………………………..
14
Název dokumentu: VD.BM_MIK 02 P1 Seznamy vyšetření
Verze: 01, platná od 02.01.2013
Strana 1 (celkem 17)
Legenda k následujícím tabulkám :
- odběrový systém - jen stručný popis, podrobně viz kapitola 3.5.
tamp. na tyč. nebo drát. s TP - tampon na plastové tyčince nebo drátku s transportní půdou
AMIES
anaerobní stříkačka - vzorek zůstává po odběru v pův. stříkačce, vypudit přebytečný vzduch,
odběrovou jehlu sundat, konus uzavřít sterilním krytem
- způsob odběru - podrobně viz kapitola 3.8.
- uchování - maximální doba uchování vzorku od odběru do zpracování, není-li možný okamžitý transport
do laboratoře
- doporučená teplota pro uchování a transport
- pokojová
- 15 - 30°C
- dále PT
- chladničková
- 2 - 8°C
- dále CHT
- transport - doporučená maximální doba přepravy vzorku v hodinách, při dodržení doporučené teploty
- délka zpracování od dodání do laboratoře:
- hodiny
- hod
- týdny
- týd
- nejkratší čas pro sdělení negativního výsledku
– dále ČN
- průměrný časový interval pro sdělení pozitivního výsledku – dále ČP
- v případě akutní klinické potřeby lze tel. požádat o předběžnou informaci už za 24 hodin od přijetí
vzorku
- HCD
- horní cesty dýchací
- DCD
- dolní cesty dýchací
- HUS
- hemolyticko-uremický syndrom
- způsob kultivace
- aerobní kultivace – AK; anaerobní kultivace - ANK
- komentář
- doplňující informace a doporučení
Provoz sekce mikrobiologie je zajištěn 7 dní v týdnu:
pracovní dny (pondělí – pátek)
6.00 - 18.00 hod.
sobota
6.00 - 12.00 hod.
neděle
10.00 - 12.00 hod.
svátky – služební provoz
6.00 - 12.00 hod.
U telefonického kontaktu – pro informaci o výsledcích vyšetření využívejte primárně služeb
callcentra na bezplatných linkách 800 800 234 a 277 779 800.
V případě potřeby specifických informací o vyšetřeních, ev. odborné konzultace lze využít telefonní čísla:
517 075 133
- bakteriologie
517 075 132
- mykologie a vakcíny
517 075 136
- parazitologie
Název dokumentu: VD.BM_MIK 02_P1 Seznamy vyšetření
Verze: 01 platná od 02.01.2013
Strana 2 (celkem 17)
1. Podrobný seznam prováděných mikrobiologických vyšetření
1.1
Pracoviště bakteriologie
Hlava a horní cesty dýchací
Vyšetření
Způsob kultivace
Odběr. systém
Způsob odběru
viz. kap. 3.8
Základní. kult. vyš.
výtěru z krku a
nosu
Uchování
Transport
Doba zprac.
Komentář
tamp. na tyč .s TP
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
není
validní
pro
vyš.infekce DCD
Průkaz
Neiss.gonorrhoae
ve výtěru z krku
AK
tamp. na tyč. s TP
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
požadavek je nutno
vyznačit na žádanku
u rizikových osob
Průkaz patogenních
korynebakterií
ve výtěru z krku
AK
tamp. na tyč. s TP
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
Průkaz nosičství
př. MRSA aj.
ve výtěru z HCD
AK
tamp. na tyč. s TP
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
požadavek je nutno
konkrétně vyznačit na
žádanku, vč.
hledané bakterie
Průkaz
Bordetella
pertussis,
parapertussis
AK
odběr na tamp na
drátku
nedoporučuje
se transport,
vhodné očk.
přímo na
půdy – nutný
předchozí tel.
kontakt s lab.
≤ 2 hod
PT
ČN 5 dnů
ČP 5-7 dnů
požadavek je nutno
vyznačit na žádanku,
vyš. po předchozí
tel. domluvě s labor.
Vyš. obsahu
paranas. dutin
ster. nádobka nebo
anaerob.stříkačka
do 4 hod
PT
≤ 2 hod
lépe ihned
PT
ČN 2 dny
ČP 2-6 dnů
odběr do stříkačky
umožní anaer .kult. a
přímou
mikroskopii
vzorku v den dodání
tamp. na drátku
s TP nebo
anaerob. stříkačka
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
dtto
AK
AK, ANK
Vyš. obsahu
středního ucha
AK, ANK
Název dokumentu: VD.BM_MIK 02_P1 Seznamy vyšetření
Verze: 01 platná od 02.01.2013
požadavek je nutno
vyznačit na žádanku
Strana 3 (celkem 17)
Vyš. výtěru
zevního zvukovodu
tamp. na tyč. S TP
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
tamp. na tyč. s TP
.
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
tamp. na tyč. s TP
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
AK
Vyš. výtěru
ze spojivk. vaku
AK
Vyš. stěru
z ústní dutiny
AK
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
požadavek na průkaz
Neiss. gonorrhoeae u
novorozence uveďte
zřetelně na žádance
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
Dolní cesty dýchací
Vyšetření
Způsob kultivace
Odběr. systém
Způsob odběru
viz. kap. 3.8
Základní. kult. vyš.
sputa
Uchování
Transport
Doba zprac.
Komentář
steril. kontejner
do 24 hod
CHT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
u těžké pneumonie
odebrat současně
hemokultury
steril. kontejner
.
do 24 hod
CHT
-při pož. na
anaer.vyš.
ihned
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
-anaer.vyš. až
6 dnů
požadavek na
anaerobní vyš. je
nutno vyznačit
na žádanku
steril. kontejner
do 24 hod
CHT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
vyšetření se běžně
nedoporučuje
AK
Základní. kult. vyš.
bronchoalveolární
laváže, aspirátu
AK, ANK
Tracheostomická
kanyla
AK
Gastrointestinální trakt
Vyšetření
Způsob kultivace
Odběr. systém
Způsob odběru
viz. kap. 3.8
Základní. kult. vyš.
výtěru stolice
AK, mikroaerofil. kult.
tamp. na tyč. s TP
Uchování
Transport
Doba zprac.
Komentář
do 24 hod
CHT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
zahrnuje průkaz
Salmonella sp.,
Shigella sp.,
Campylobacter sp.,
Yersinia sp.
enteropatogenní E. coli
(EPEC)
Název dokumentu: VD.BM_MIK 02_P1 Seznamy vyšetření
Verze: 01 platná od 02.01.2013
Strana 4 (celkem 17)
Průkaz
enterohemoragických
serotypů E.coli
EHEC
AK
tamp. na tyč. s TP
- ev. celá stolice o
obj. cca 2 ml ve
ster. kontejneru
do 24 hod
CHT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
požadavek je nutno
vyznačit na
žádanku u osob
s krvácivým průjmem,
ev. HUS
Průkaz patogenních
vibrií
AK
tamp. na tyč. s TP
do 24 hod
CHT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
požadavek je nutno
vyznačit na žádanku
u osob s vodnatým
průjem po návratu
z endem. oblasti, ev.
po konzum. mořských
plodů
≤ 2 hod
PT
2 hod
požadavek je nutno
konkrétně vyznačit na
žádanku, nelze provést
z výtěru
ihned PT
ČN 2 dny
ČP 2-3 dny
včetně citl na ATB
Průkaz antigenu a
toxinů A/B
Clostridium difficile
celá stolice o obj.
cca 2 ml ve ster.
kontejneru
-do 24 hod
CHT
-do 48 hod.
-20°C
Kultivační průkaz
Clostridium difficile
ze stolice
celá stolice o obj.
cca 2 ml ve ster.
kontejneru
tamp. na tyč. s TP
nedoporučuje
se
-do 24 hod
PT
ANK
Urogenitální trakt
Vyšetření
Způsob kultivace
Odběr. systém
Způsob odběru
viz. kap. 3.8
Uchování
Transport
Doba zprac.
Komentář
Základní kult. vyš.
moče
ster.
zkumavka
nebo kontejner
do 24 hod
CHT !
≤ 2 hod
PT
ČN 1 den
ČP 2-4 dny
- moč z plast.
rezervoáru ani odstr.
moč. katetr nejsou
vhodné ke kult.
zpracování
- u dg. pyelonephritis
je dop. odebrat
hemokultury
dle návodu výrobce
dodat v den
odběru
≤ 2 hod
PT
ČN 1 den
ČP 2-4 dny
upřednostnit zaslání
přímo moče ke kult.
ster. zkumavka
nebo kontejner
do 48 hod
CHT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
- požadavek je nutno
vyznačit na žádanku
- vhodnější je průkaz
z výtěru z gen. –
viz.dále
AK
uricult
AK
Průkaz
urogenitálních
mykoplazmat
z moči
Název dokumentu: VD.BM_MIK 02_P1 Seznamy vyšetření
Verze: 01 platná od 02.01.2013
Strana 5 (celkem 17)
Základní.
kult.vyš.výtěru
z pohl. ústrojí ženy
-výtěru z uretry u
muže
tamp. na tyč. s TP
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
ANK až 6 dnů
zahrnuje i průkaz
Neisseria
gonorrhoeae,
Gardnerella vaginalis,
kvasinky
Cílený průkaz jen
Neisseria
gonorrhoeae
mikroaerofil. kult.
tamp. na tyč. s TP
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
požadavek je nutno
zřetelně vyznačit na
žádanku,
vyš. je vhodné doplnit
nátěrem sekretu na
ster. podložní sklíčko
přímo v ordinaci lékaře
a zaslat souč. do lab.
Průkaz
urogenitálních
mykoplazmat ve
stěru z pohl. ústrojí
ženy, punktátů
-výtěru z uretry u
muže
speciální
transportní medium
- 24 hod PT
- 48 hod
CHT
- 6 měs
-20°C
≤ 5 hod
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
vyšetření lze provést i
z moče viz. výše
Průkaz
urogenitálních
mykoplazmat
v ejakulátu
ejakulát do spec.
transp. media
-24 hod PT
-48 hod
CHT
-6 měs
-20°C
Zákl. kult. vyš.
obsahu dutiny
děložní a reziduí
gravidity
tamp.na tyč. s TP
nebo
aspirát
v
anaerob.stříkačce
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
anaer. vyš. až
6 dnů
aspirát v anaerob.
stříkačce
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
anaer. vyš. až
6 dnů
požadavek na průkaz
Neisseia gonorrhoeae
je vhodné uvést na
žádance
tělísko ve
kontejneru
nedoporučuje
se
≤ 2 hod
PT
lépe ihned
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
anaer. vyš. až
6 dnů
průkaz aktinomycet –
kultivace až 21 dnů,
mikroskopie v den
odběru
AK, ANK
PT
≤ 5 hod
PT
AK, ANK
Zákl. kult .vyš.
tekutiny z adnex
AK, ANK
Zákl. kult .vyš.
intrauterinního
tělíska
ster.
AK, ANK
Název dokumentu: VD.BM_MIK 02_P1 Seznamy vyšetření
Verze: 01 platná od 02.01.2013
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
Strana 6 (celkem 17)
Kůže, rány, hluboké defekty
Vyšetření
Způsob kultivace
Základní kult. vyš.
stěru z porvrch.
léze a povrch. ran
Odběr. systém
Způsob odběru
viz. kap. 3.8
Uchování
Transport
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
tamp. na tyč. s TP
ev. anaerob.
stříkačka
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-5 dnů
anaer. kult. až 6 dnů
excize části tkání
ve ster. kontejneru
nedoporučuje
se
≤ 2 hod PT
lépe ihned
ČN 2 dny
ČP 2-5 dnů
anaer. kult. až 6 dnů
tamp. na tyč. s TP
AK
Základní kult. vyš.
hlubokých ran a
hlubokých defektů
AK, ANK
Základní kult. vyš.
tkání
AK, ANK
Doba zprac.
Komentář
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
Hnisy a obsahy primárně sterilních nebo patologických dutin
Vyšetření
Způsob kultivace
Odběr. systém
Způsob odběru
viz. kap. 3.8
Základní kult. vyš.
hnisu a obsahů
prim. ster. a patol.
dutin
Uchování
Transport
Doba zprac.
Komentář
aspirát,
punktát
v anaer. stříkačce
- ev. výtěr na tamp.
na tyč. s TP
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
- až 6 dnů u
anaer. kult.
tekutý vzorek se
upřednostňuje před
výtěrem pro možnost
přímého mikroskop. vyš.
v den dodání,
požadavek na průkaz
mykoplazmat nutno
uvést na žádanku
Základní kult. vyš.
hnisu a obsahů prim.
ster. a patol. dutin
v hemokultivačním
systému
AK, ANK
min. 1 ml vzorku
v hemokultivační
nádobce
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
ČN 8 dnů
ČP 2-9 dnů
dop.
spíše
jako
náhradní metoda při
bezprostřední nedostup.
labor.
Základní kult. vyš.
mateřského mléka
objem cca 2-3 ml
ve ster. zkumavce
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
ČN 1 den
ČP 2-3 dny
AK, ANK
AK
Název dokumentu: VD.BM_MIK 02_P1 Seznamy vyšetření
Verze: 01 platná od 02.01.2013
Strana 7 (celkem 17)
Cizorodé materiály ( cévní katetry, drény, shunty, implantáty )
Vyšetření
Způsob kultivace
Základní kult. vyš.
cévního katétru
Odběr. systém
Způsob odběru
viz. kap. 3.8
Uchování
Transport
Doba zprac.
ster.
zkumavka
nebo kontejner
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
ster.
zkumavka
nebo kontejner
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
ster.
zkumavka
nebo kontejner
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
AK
Základní kult. vyš.
chirurgického
drénu
Komentář
AK
Základní kult. vyš.
shuntů z CNS
AK
Krev
Vyšetření
Způsob kultivace
Odběr. systém
Způsob odběru
viz. kap. 3.8
Uchování
Transport
Doba zprac.
Komentář
Základní kult. vyš.
krve
(hemokultivace
v automatickém
detekčním systému)
hemokultivační
nádobky spec. pro
typy kult. AK, ANK
aseptická
venepunkce
do 24 hod
PT
co nejblíže
teplotě lids.
těla
≤ 2 hod
PT
ČN 5 dnů
ČP 2-7 dnů
- nádobka se kultivuje
min 5 dnů
-při signalizaci bakt.
růstu je ihned
prověřena mikroskop.
a kultivačně
- předběžný nález je
ihned tel. hlášen lékaři
odběrová souprava
QF
do 12 hod.
PT
≤ 2 hod
PT
STATIM
lze
v den dodání
běžně se provádí 1x za
týden
AK, ANK
QuantiFERON TB
vyšetření
na
průkaz
infekce
Mycobacterium
tuberculosis
Název dokumentu: VD.BM_MIK 02_P1 Seznamy vyšetření
Verze: 01 platná od 02.01.2013
Strana 8 (celkem 17)
Centrální nervový systém
Vyšetření
Způsob kultivace
Odběr. systém
Způsob odběru
viz. kap. 3.8
Základní kult. vyš.
mozkomíšního
moku
Uchování
Transport
Doba zprac.
Komentář
ster. zkumavka
do 24 hod
PT
ne
v lednici,
co nejblíže
teplotě
lidského
těla
≤ 2 hod
PT
lépe ihned
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
stand. součástí tohoto
vyš. je mikroskopie
moku barv. dle Grama
a dle výsl. mikroskopie
průkaz volných bakt.
antigenů ihned po
dodání do lab. – předb.
výsl. je ihned hlášen
lékaři
- současně je
doporučen odběr
hemokultur před
započetím ATB
terapie !
mok z drénu ve
ster. zkumavce pro
AK
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
pož. na anaer. kult.
nutno
uvést
na
žádanku
ANK až 6 dnů
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
ČN 8 dnů
ČP 2-9 dnů
doporučeno jako
doplňující vyš.
v případě bezprostřední
nedostupnosti
laboratoře
AK
Základní kult. vyš.
mozk.
moku
ze
zevních
drenáží
CNS
AK, ANK
anaerob. stříkačka
pro ANK
Základní kult. vyš.
mozkomíšního
moku v hemokult.
nádobce
1-2 ml moku
hemokultuře
v
AK
Název dokumentu: VD.BM_MIK 02_P1 Seznamy vyšetření
Verze: 01 platná od 02.01.2013
Strana 9 (celkem 17)
1.2
Pracoviště mykologie
Požadované
vyšetření
Metoda
Doporučená
odběrová
souprava viz 3.5
Způsob odběru
viz kap 3.8
Teplota a max doba
úschovy před
transportem do
laboratoře
Doba
uchování
max. 24 hodin
při teplotě
krk, nos,
nosohltan,
tonsily
aerobní
kultivace
tampon na tyč. +
transportní
medium AMIES
dodánív den odběru
PT
PT
sputum
aerobní
kultivace
sterilní sputovka
dodání v den odběru
PT
CHT
likvor
aerobní
kultivace
sterilní sputovka
dodání v den odběru
PT
PT
stěry z ran,
hnisy, punktáty
aerobní
kultivace
-tampon na tyč. +
transportní
medium AMIES
-sterilní tampón
- tekuté vzorky,
stříkačka, ster.
zkumavka
výtěr z oka
dodání v den odběru
PT
PT
aerobní
kultivace
-tampon na tyč. +
transportní
medium AMIES
-sterilní tampón
dodání v den odběru
PT
PT
tkáň
aerobní
kultivace
sterilní zkumavka
s fyziol. roztokem
dodání v den odběru
PT
PT
výtěr z pochvy
aerobní
kultivace
-tampon na tyč. +
transportní
medium AMIES
-Fungi-Quick
dodání v den odběru
PT
PT
48 hodin
7 dní
kultivace 48 hod
mikroskop. 2 hod
7 dní
kultivace 48 hod
mikroskop. 2 hod
7 dní
48 hodin
7 dní
48 hodin
7 dní
48 hodin
7 dní
48 hodin
7 dní
stolice, výtěr
z rekta
aerobní
kultivace
-tampon na tyč. +
transportní
medium AMIES
dodání v den odběru
PT
PT
moč
aerobní
kultivace
sterilní zkumavka
5 ml
dodání v den odběru
CHT
CHT
Název dokumentu: VD.BM_MIK 02_P1 Seznamy vyšetření
Verze: 01 platná od 02.01.2013
Předběžný
výsledek
Definitivní
výsledek
48 hodin
7 dní
kultivace 48 hod
mikroskop. 2 hod
7 dní
Strana 10 (celkem 17)
hemokultura
šupiny kůže,
nehtová drť,
vlasy, vousy
anaerobní
kultivace
BacT/Alert
automat.
hemokult.nádobka
8-10 ml krve
ihned po odběru
PT
aerobní
kultivace
sterilní sputovka
dodání v den odběru
PT
o
PT
72 hod.
7 dní
Pozitivní se ihned tel
hlásí
PT
kultivace 1-4 týdny
mikroskop. 24 hod
5 týdnů
o
PT – pokojová teplota 15 -30 C; CHT – chladničková teplota 2 -8 C
Název dokumentu: VD.BM_MIK 02_P1 Seznamy vyšetření
Verze: 01 platná od 02.01.2013
Strana 11 (celkem 17)
1.3 Pracoviště parazitologie
Doporučená
odběrová souprava
viz kap. 3.5
Teplota a max doba
úschovy před
transportem do
laboratoře
Výsledky
vyšetření
tlustý nátěr
nátěr dle Kato
flotace dle
Fausta
parazitolog. nádobka
(i nesterilní), vhodné
i vymyté lékovky;
uchovávání CHT
doručit v den odběru
1 – 2 dny*
vzorek stolice
velikosti vlašského
ořechu
barvení dle
Miláčka
parazitolog. nádobka
(i nesterilní), vhodné
i vymyté lékovky;
uchovávání CHT
doručit v den odběru
1 – 2 dny*
vyšetření čerstvé
stolice na
amébózu a
trofozoity jiných
prvoků
vzorek stolice
velikosti vlašského
ořechu
nativní preparát
parazitolog. nádobka
(i nesterilní)
doručit nejpozději do
2 hod., chránit před
zchlazením!
1 den
vyšetření na
enterobiózu a
vajíčka Taenia
sp.
Otisk – odběr ráno,
přilepením pásky na
perinální kožní řasy
BEZ MYTÍ!!!
odebrat nejméně 3x
s odstupem 2-3 dnů
metoda dle
Grahama
průhledná lepící
páska (Lepex,
Prolex) na
podložním skle
Bez teplotního a
časového omezení,
opakování odběru –
dodat najednou
1 – 2 dny*
vyšetření
duodenální šťávy
na trofozoity
Giardia
intestinalis nebo
Strongyloides
stercoralis
2-5 ml šťávy, dopor.
zjištění G. intest
vyšetřením ze
stolice
nativní preparát
zkumavka se zátkou
doručit nejpozději do
2 hod., chránit před
zchlazením!
v den
doručení
vyšetření červů a
jejich částí
nepřidávat
fixační
roztoku, pouze do
vody
nativní preparát
přiměřená nádobka
doručit v den odběru
1 – 2 dny
vyšetření sputa
na červy (larvy
škrkavek,
Paragonimus
event.
Echinococcus)
sputum
nativní preparát
sputovka
doručit v den odběru
Požadované
vyšetření
Vzorek
Způsob odběru viz
kap. 3.8
vyšetření stolice
na střevní
parazity (vajíčka
červů, cysty
prvoků)
vzorek stolice
velikosti vlašského
ořechu
odebrat nejméně 3x
s odstupem 2-3 dnů
vyšetření stolice
na kryptosporidie
-
základní
Vyšetřovací
metoda
Název dokumentu: VD.BM_MIK 02_P1 Seznamy vyšetření
Verze: 01 platná od 02.01.2013
1 den
Strana 12 (celkem 17)
vyšetření moče
na
schistosomózu
3 odběry po cca 10
ml moče – poslední
frakce, doporučený
čas odběru mezi 10
– 14 hod.
nativní preparát
vyšetření vagin.
výtěru
Trichomonas
vaginalis + MOP
nátěr nechat před
transp. zaschnout!
barvený preparát
2 podložní skla
kultivační
vyšetření
na
Trichomonas
vaginalis
půdy skladovat při
o
4 C, před odběrem
ohřát na PT
aerobní kultivace
komerční kultivační
půdy s tamponem
nativní preparát
přiměřená nádobka
bez teplotního a
časového omezení
1 – 2 dny*
entomologické
vzorky
Vzorky nejlépe
dodat čerstvé nebo
živé; fixovat v 70%
etanolu nebo
zamrazit.
Tvrdé brouky lze
nechat na sucho,
v krabičce se nesmí
pohybovat – přidat
vatu nebo jemný
ubrousek.
mikroskopie po
obarvení
nátěr na podložním
skle
zkumavka
dodat co nejdříve
vyšetření na
malárii
tlustá kapka
tenký nátěr
nesrážlivá venózní
krev př. EDTA)
v den
dodání do
laboratoře
kultivační
vyšetření na
Acanthamoeba
sp.
zasílaný
materiál
nechat při PT.
NE DO LEDNICE !
aerobní kultivace
obsah kontejneru na
kont. čočky,
kontaktní čočky,
seškrab rohovky v 1
ml fyz.roz.
doručit nejlépe v den
odběru
2.-7. den
po
doručení
sterilní zkumavka
doručit v den odběru
1 den
neomezeně
doručit v den odběru
PT
1 – 2 dny
4. den po
doručení
Vysvětlivky*: je-li vzorek doručen poledním (nebo odpoledním) svozem poslední pracovní den před víkendem nebo
svátkem je výsledek uvolněn první pracovní den následující po dnech volna.
o
o
PT – pokojová teplota 15 -30 C; CHT – chladničková teplota 2 -8 C
Název dokumentu: VD.BM_MIK 02_P1 Seznamy vyšetření
Verze: 01 platná od 02.01.2013
Strana 13 (celkem 17)
2. Vzory žádanek
Název dokumentu: VD.BM_MIK 02_P1 Seznamy vyšetření
Verze: 01 platná od 02.01.2013
Strana 14 (celkem 17)
Název dokumentu: VD.BM_MIK 02_P1 Seznamy vyšetření
Verze: 01 platná od 02.01.2013
Strana 15 (celkem 17)
Název dokumentu: VD.BM_MIK 02_P1 Seznamy vyšetření
Verze: 01 platná od 02.01.2013
Strana 16 (celkem 17)
Download

(VD.BM_MIK 02_P1 Seznamy vyšetření)