synlab czech s.r.o.
U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6
DIČ: CZ49688804
Laboratorní příručka - přílohy
Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Obsah:
1.
Seznam vyšetření................................................................................................................ 2
1.1 Biochemie, imunologie, sérologie ................................................................................................ 2
1.2 Hematologie ............................................................................................................................... 11
1.3 Mikrobiologie .............................................................................................................................. 12
1.3.1
Bakteriologie .......................................................................................................................... 13
1.3.2
Mykologie............................................................................................................................... 19
1.3.3
Parazitologie .......................................................................................................................... 20
Název dokumentu: VD.BM 02 P1 Seznamy vyšetření
Verze: 01, platná od 01.10.2013
Strana 1 (celkem 21)
1. Seznam vyšetření
1.1
Biochemie, imunologie, sérologie
Poznámka
Biologický
materiál
Jednotky
Časová
odezva
sarstedt/ BD
sérum
nkat/l
24 hod
hnědá
Transport co nejdříve po
odběru
ACTH
plasma
(K3EDTA)
ng/l
fialová
Transport vzorku ve vodní
lázni s ledem
Adenovirus
- protilátky IgM, IgG
- antigen
Sérum
EIU/ml
Aspirát,
Slovní
výplach,
hodnocení
výtěr nosu
Vyšetření
ACP tartrát
rezistentní
hnědá
sterilní
kontejner
Ab:odesíláno do
laboratoře synlab czech
s.r.o., Laboratoř Praha,
Jankovcova 2
AFP
Sérum
μg/l
24 hod
hnědá
Stanovení pro screening
VVV spolu s E3 a hCG je
odesíláno do laboratoře
synlab czech s.r.o.,
Laboratoř Praha,
Jankovcova 2. Nutno
dodat zvláštní odběr a
žádanku s vyplněnými
údaji pro vyhodnocení:
věk matky, hmotnost
matky, gestační věk, k
datu posledního UZ,
event. počet plodů.
Albumin
Sérum
g/l
24 hod
hnědá
Zabránit hemolýze,
lipemie zkresluje.
Alfa-1-antitrypsin
Sérum
g/l
24 hod
hnědá
Sérum
g/l
24 hod
hnědá
Zabránit hemolýze.
Zabránit hemolýze.
Alfa-amyláza
Moč
24 hod
Amyláza
pankreatická
Sérum
μkat/l
24 hod
hnědá
ALP
Sérum
μkat/l
24 hod
hnědá
ALP izoenzymy
Sérum
%
1 x měsíčně
hnědá
ALP kostní
izoenzym
Sérum
μkat/l
1 x měsíčně
hnědá
ALT
Sérum
μkat/l
24 hod
hnědá
Zabránit hemolýze,
zabránit fyzické námaze
před odběrem
Apolipoprotein A1
Sérum
g/l
24 hod
hnědá
Dodržet 12 hod. lačnění
před odběrem
Apolipoprotein B
Sérum
g/l
24 hod
hnědá
Dodržet 12 hod. lačnění
před odběrem
ASLO
Sérum
IU/ml
24 hod
hnědá
AST
Sérum
μkat/l
24 hod
hnědá
Bence Jones –
bílkovina
Moč
Název dokumentu: VD.BM 02_P1 Seznam vyšetření
Verze: 01 platná od 01.10.2014
Zabránit fyzické námaze
před odběrem, hemolýza
zkresluje.
1 x měsíčně
Strana 2 (celkem 21)
Beta 2-mikroglobulin
Sérum
mg/l
24 hod
hnědá
Bilirubin celkový
sérum
μmol/l
24 hod
hnědá
Hemolýza zkresluje, při
skladování chránit před
světlem
Bilirubin přímý
sérum
μmol/l
24 hod
hnědá
Hemolýza zkresluje, při
skladování chránit před
světlem.
Bílkovina celková
sérum
g/l
24 hod
hnědá
Hemolýza zkresluje.
Bílkovina v moči
(kvantitativně)
moč sběr
24 hod
g/l
24 hod
hnědá
β-Crosslaps
sérum
K 3 EDTA
ng/l
24 hod
Bordetella pertussis
ELISA – IgG,IgA,IgM
Bordetella pertussis
Western blot IgG, IgA
Bordetella
parapertussis
sérum
IU/ml
sérum
hnědá
fialová
4 dny
hnědá
4 dny
hnědá
ELISA IgG,IgM
Borrelia garinii
ELISA IgG,IgM
Borrelia burgdorferi
sensu lato
IgG, IgA – toxin B.
pertussis
vyšetření zahrnuje vždy
všechny tři třídy
Kvalitativní reakce
Je vhodné vyšetřit párová
séra
sérum
Titr
4 dny
hnědá
sérum
likvor
punktát
index
pozitivity
(IP)
2 dny
hnědá
sérum
likvor
punktát
index
pozitivity
(IP)
2 dny
hnědá
AU/ml
24 hod
hnědá
sérum
punktát
3 dny
hnědá
Kvalitativní reakce
sérum
4 – 5 dní
hnědá
Kvalitativní reakce
Analýza párových sér
s odstupem 2 týdnů
aglutinace
Borrelia afzelii
Viz Pokyny pro pacienty
sérum
CLIA IgG,IgM
Borrelia burgdorferi
sensu stricto,
Borrelia afzelii
Borrelia garini
Western blot IgG, IgM,
Borrelia burgdorferi
sensu lato
Dot blot IgG, IgM
Brucella abortus
aglutinace
sérum
titr
1x týdně
hnědá
C3
sérum
g/l
24 hod
hnědá
C4
sérum
g/l
24 hod
hnědá
CA 125
sérum
kU/l
Název dokumentu: VD.BM 02_P1 Seznam vyšetření
Verze: 01 platná od 01.10.2014
24 hod
hnědá
Zabránit hemolýze,
nevhodné je ikterické a
chylosní sérum,
koncentrace může být
vyšší v první polovině
menstruačního cyklu a
Strana 3 (celkem 21)
v těhotenství.
CA 15-3
sérum
CA 19-9
sérum
CA 72-4
sérum
24 hod
hnědá
kU/l
24 hod
hnědá
IU/ml
24 hod
hnědá
kU/l
CDT%
sérum
%
24 hod
hnědá
Odesíláno do laboratoře
synlab czech s.r.o.,
Laboratoř Praha,
Jankovcova 2
CEA
sérum
μg/l
24 hod
hnědá
Zvýšené hodnoty mohou
být u kuřáků
CIK
sérum
Arb. j.
24 hod
hnědá
CK
sérum
μkat/l
24 hod
hnědá
Fyzická zátěž před
odběrem je nevhodná,
neodebírejte po
chirurgických výkonech,
i.m. injekcích, zabraňte
hemolýze
CK-MB
sérum
μkat/l
24 hod
hnědá
Zabraňte hemolýze
hnědá
Odesíláno do laboratoře
synlab czech s.r.o.,
Laboratoř Praha,
Jankovcova 2
Vhodné vyšetření po
zátěži, zabraňte hemolýze
Coxiella burneti
sérum
IU/ml
C-peptid
sérum
pmol/l
24 hod
hnědá
Ceruloplasmin
sérum
g/l
24 hod
hnědá
CRP
sérum
mg/l
24 hod
hnědá
CYFRA 21-1
sérum
ng/ml
24 hod
hnědá
sérum
IU/ml
24 hod
hnědá
sérum
%
3 dny
hnědá
Digoxin
sérum
nmol/l
24 hod
hnědá
DHEAS
sérum
μmol/l
24 hod
hnědá
sérum
mmol/l
24 hod
hnědá
moč sběr
24 hod
mmol/l
24 hod
Viz Pokyny pro pacienty
24 hod
Pouze kvalitativní
screening
ELISA IgM, IgG
Cytomegalovirus
CLIA IgM, IgG
Cytomegalovirus
avidita IgG
Draslík
Drogy
Ehrlichia
ELISA IgM, IgG
Elektroforéza
bílkovin
moč
sérum
IU/mL
sérum
moč
24 hod
V případě monitorování
ATB terapie, opakujte po
12 – 24 hodinách
Odběr za 6 – 24 hod. po
aplikaci, zabraňte
hemolýze
Nelze zpracovávat
hemolytické vzorky
hnědá
odesíláno do laboratoře
synlab czech, Laboratoř
Praha, Jankovcova 2
hnědá
Zabraňte hemolýze
Elektroforéza
lipoproteinů
sérum
1x týdně
hnědá
Pro vyhodnocení nutno
provést kvantitativní
stanovení ostatních
parametrů lipidového
metabolismu
protilátky proti
sérum
min 1x
hnědá
Kvalitativní reakce
Název dokumentu: VD.BM 02_P1 Seznam vyšetření
Verze: 01 platná od 01.10.2014
Strana 4 (celkem 21)
endomysiu IgA, IgG
(EMA)
týdně
Screening céliakie
hnědá
U fertilních žen závisí
koncentrace na fázi
menstruačního cyklu
hnědá
Odebírat v časových
intervalech dle pokynů
farmakologa
hnědá
Odběr před podáním další
dávky.
Estradiol-17beta
sérum
pmol/l
24 hod
Fenobarbital
sérum
μmol/l
24 hod
Fenytoin
sérum
μmol/l
24 hod
Ferritin
sérum
μg/l
24 hod
hnědá
sérum
nmol/l
24 hod
hnědá
sérum
mmol/l
Folát (kys.listová)
Fosfor
hnědá
24 hod
moč sběr
24 hod
Francisella
tularensis
aglutinace
3 ml
srážlivé
krve
titr
1x týdně
Fruktosamin
sérum
μmol/l
24 hod
FSH
sérum
IU/l
24 hod
Gliadin
deamidovaný IgG,
IgA
sérum
U/ml
4 dny
Odebírat nalačno.
viz Pokyny pro pacienty
hnědá
Analýza párových sér
s odstupem 2 týdnů
hnědá
hnědá
U fertilních žen závisí
koncentrace na fázi
menstruačního cyklu.
hnědá
Screening céliakie
hnědá
sérum
mmol/l
Glukóza
24 hod
plasma
šedá
moč sběr
Používejte zkumavku
s antiglykolytickou
úpravou (žlutá), jinak
dochází k úbytku glukózy
cca o 5% za hodinu.
Antiglykolitická úprava
(NaF – je jedovatý),
zvyšuje stabilitu glukózy
na 24 hod při laboratorní
teplotě.
viz Pokyny pro pacienty
Glykovaný
hemoglobin
Krev
K3EDTA
%
24 hod
fialová
Zkumavka na KO
GMT (GGT)
sérum
μkat/l
24 hod
hnědá
Odběr nalačno,
s minimální dobou lačnění
8 hod, zabraňte hemolýze.
Hamburgerův
sediment
Moč sběr 3
hod
24 hod
viz Pokyny pro pacienty
hnědá
Hepatitis B
sérum
mIU/ml
(antiHBs)
Název dokumentu: VD.BM 02_P1 Seznam vyšetření
Verze: 01 platná od 01.10.2014
24 hod
Hemolýza může zkreslit
výsledek.
Zahrnuje volitelné markery
HBsAg, HBe, HBeAg, anti
HBc IgM, anti HBs.
Strana 5 (celkem 21)
hnědá
Hemolýza může zkreslit
výsledek.
Pouze u reaktivního
výsledku
HBsAg konfirmační
test
sérum
24 hod
Hepatitis A
IgM, Ig total
sérum
24 hod
hnědá
Hepatitis C
sérum
24 hod
hnědá
Hemolýza může zkreslit
výsledek.
Hepatitis C
konfirmace
sérum
48 hod
hnědá
Kvalitativní reakce
Pouze u reaktivního
výsledku
Hepatitis E
ELISA IgM, IgG
sérum
index
5 dní
hnědá
Kvantitativní reakce
HCG
sérum
U/l
24 hod
hnědá
Homocystein
Hořčík
Helicobacter pylori
Elisa IgA, IgG
Imunoblot blot IgA,
IgG, cag A
Herpes sim-plex
virus 1+2
CLIA IgM, IgG
HIV 1+2 a
Ag p24
Chlamydia
species
sérum
μmol/l
24 hod
hnědá
sérum
mmol/l
24 hod
hnědá
moč sběr
24 hod
24 hod
Zkumavku po odběru do
vodní lázně s ledem
Odesíláno do laboratoře
synlab czech s.r.o.,
Laboratoř Praha,
Jankovcova 2
Viz Pokyny pro pacienty
hnědá
3 ml
srážlivé
krve
Kvalitativní reakce
Odesíláno do laboratoře
synlab czech s.r.o.,
Laboratoř Praha,
Jankovcova 2
hnědá
sérum
index
sérum
24 hod
24 hod
hnědá
hnědá
sérum
index
4 dny
sérum
EDTA
plazma
index
4 dny
ELISA IgG, IgA, IgM
Chlamydia
pneumoniae
ELISA IgG, IgA, IgM
Chlamydia
trachomatis
ELISA IgG, IgA
Chlamydia
trachomatis,
pneumoniae,
psittaci
sérum
EDTA
plazma
hnědá
hnědá
index
4 dny
hnědá
sérum
4 dny
Kvalitativní reakce
imunofluorescence
IgM, IgA, IgG
Chlamydia
trachomatis,
psittaci,
pneumoniae
hnědá
sérum
5 dní
Kvalitativní reakce
Western blot
IgA, IgG
Název dokumentu: VD.BM 02_P1 Seznam vyšetření
Verze: 01 platná od 01.10.2014
Strana 6 (celkem 21)
Influenza virus
anti Influenza A IgM
anti Influenza A IgG
anti Influenza B IgM
anti Influenza B IgG
Anti CCP
hnědá
sérum
sérum
sérum
Chloridy
EIU/ml
mmol/l
moč sběr
24 hod
48 hod
hnědá
24 hod
hnědá
24 hod
Odesíláno do laboratoře
synlab czech s.r.o.,
Laboratoř Praha,
Jankovcova 2
Viz Pokyny pro pacienty
Cholesterol
sérum
mmol/l
24 hod
hnědá
Odběr nalačno,
požadovaná doba lačnění
je 12hodin.
Cholesterol HDL
sérum
mmol/l
24 hod
hnědá
Odběr nalačno,
požadovaná doba lačnění
je 12hodin.
Cholesterol LDL
sérum
mmol/l
24 hod
hnědá
Odběr nalačno,
požadovaná doba lačnění
je 12hodin.
Při podezření na otravu
organofosfáty vzorek po
odběru transportujte
v ledové tříšti.
Cholinesterasa
(CHE)
sérum
μkat/l
24 hod
hnědá
IgA
sérum
g/l
24 hod
hnědá
IgE (celkový)
sérum
IU/ml
24 hod
hnědá
IgG
sérum
g/l
24 hod
hnědá
IgM
sérum
g/l
Imunofixace
sérum
Inzulín
sérum
Karbamazepin
sérum
Klíšťová
encefalitida
anti ENCE IgM
anti ENCE IgG
sérum
24 hod
hnědá
1 x měsíčně
hnědá
mIU/ml
24 hod
hnědá
μmol/l
24 hod
hnědá
Odběr před následující
aplikací, zabraňte
hemolýze
hnědá
Odesíláno do laboratoře
synlab czech s.r.o.,
Laboratoř Praha,
Jankovcova 2
EIU/ml
sérum
Kortizol
moč
hnědá
μmol/l
24 hod
sérum
Kreatinin
Anti kravské mléko
IgA, IgG
Kyselina valproová
moč sběr
24 hod
24 hod
sérum
index
4 dny
moč sběr
24 hod
24 hod
sérum
μmol/l
24 hod
moč sběr
24 hod
Kyselina
vanilmandlová
moč sběr
24 hod
Viz Pokyny pro pacienty
hnědá
hnědá
μmol/l
Kyselina hydroxy
indoloctová
Před odběrem tělesný klid
min. 30 min, cirkadiální
rytmus
hnědá
μmol/l
sérum
Kyselina močová
Zabraňte hemolýze,
chylozita séra zkresluje.
μmol/24h
1 x měsíčně
od
μmol/l
Název dokumentu: VD.BM 02_P1 Seznam vyšetření
Verze: 01 platná od 01.10.2014
1 x měsíčně
Viz Pokyny pro pacienty
hnědá
Odběr před aplikací
následující dávky.
viz Pokyny pro pacienty –
sběr s konzervačním
činidlem po dietě
viz Pokyny pro pacienty –
sběr s konzervačním
činidlem po dietě
Strana 7 (celkem 21)
Kvantifikace
paraproteinu
sérum
LD
sérum
LD izoenzymy
Legionella
pneumophila
anti LEPN IgM
anti LEPN IgG
sérum
g/l
moč
3 ml
srážlivé
krve
μkat/l
1 x týdně
hnědá
24 hod
hnědá
2 x týdně
hnědá
hnědá
Odesíláno do laboratoře
synlab czech s.r.o.,
Laboratoř Praha,
Jankovcova 2
24 hod
hnědá
Zabraňte hemolýze.
Odběr nalačno,
požadovaná doba
lačnění je 12hodin.
EIU/ml
Lipáza
sérum
Lipoprotein (a)
sérum
g/l
24 hod
hnědá
Listeria
monocytogenes,
ivanovii
aglutinace
sérum
titr
1x týdně
hnědá
μkat/l
Mononukleóza
infekční
anti EBV VCA IgM
anti EBV VCA IgG
sérum
IU/ml
Nelze zpracovávat
hemolytické vzorky.
hnědá
Detekce protilátek
Epstein – Barr virus, pro
kinetiku infekční
mononukleózy
kvantitativní reakce
24 hod
hnědá
Detekce protilátek
Epstein – Barr virus
nespecifických protilátek
nebo Ab
48 hod
anti EBV EBNA IgG
anti EBV EA IgG
IM -test
sérum
Mycoplasma
pneumonie
ELISA IgM, IgG
sérum
EIU/ml
4 dny
hnědá
Lithium
sérum
mmol/l
24 hod
hnědá
Odběr 8-10 hodin po
dávce, zabraňte
hemolýze.
LH
sérum
IU/l
24 hod
hnědá
Odběr 8-10 hodin po
dávce, zabraňte
hemolýze.
Mikroalbuminurie
(MAU)
Moč
mg/l
24 hod
Moč DIA
moč
24 hod
Moč chemicky +
sediment
moč
24 hod
Moč sbíraná, nebo
aktuální
Odebírat střední proud
moče po omytí genitálu.
NSE
sérum
μg/l
24 hod
hnědá
NT pro BNP
sérum
pmol/l
24 hod
hnědá
Orosomukoid
sérum
g/l
24 hod
hnědá
sérum
K 3 EDTA
μg/l
24 hod
Osteokalcin
Parottitis
epidemica
anti PARO IgM
anti PARO IgG
3 ml
srážlivé
krve
EIU/ml
Název dokumentu: VD.BM 02_P1 Seznam vyšetření
Verze: 01 platná od 01.10.2014
hnědá
fialová
hnědá
Odesíláno do laboratoře
synlab czech s.r.o.,
Laboratoř Praha,
Jankovcova 2
Strana 8 (celkem 21)
Parvovirus B19
Odesíláno do laboratoře
synlab czech s.r.o.,
Laboratoř Praha,
Jankovcova 2
3 ml
srážlivé
krve
EIU/ml
sérum
K 3 EDTA
µg/l
24 hod
Prealbumin
sérum
g/l
24 hod
hnědá
Progesteron
sérum
nmol/l
24 hod
hnědá
U fertilních žen závisí
koncentrace na fázi
menstruačního cyklu.
Prolaktin
sérum
mIU/l
24 hod
hnědá
Odběr provádět 3 hodiny
po probuzení, mezi 8 –
10 hodinou.
hnědá
Odběr nejdříve do 48
hod. po vyšetření per
ektum, a nejdříve 2 týdny
po biopsii prostaty.
hnědá
Odběr nejdříve do 48
hod. po vyšetření per
rektum, a nejdříve 2
týdny po biopsii prostaty
anti PARVO IgM
anti PARVO IgG
P1NP
PSA
PSA volný
PTH
sérum
sérum
sérum
K 3 EDTA
μg/l
μg/l
pmol/l
hnědá
24 hod
24 hod
24 hod
Respirační
synticiální virus
anti RSV IgM
anti RSV IgG
3 ml
srážlivé
krve
EIU/ml
RF
sérum
IU/ml
Rubeolla
anti Rubeolla IgM
anti Rubeolla IgG
3 ml
srážlivé
krve
EIU/ml
SHBG
sérum
μmol/l
24 hod
mmol/l
24 hod
fialová
hnědá
24 hod
Viz Pokyny pro pacienty
stolice
sérum
Po dietě – pokyny u
testačních karet
24 hod
index
48 hod
hnědá
specifický
antitreponemový
test
Syfilis
RRR r(ychlá reaginová
reakce)
netreponemový
test
Tetanus
ELISA IgG
Odesíláno do laboratoře
synlab czech s.r.o.,
Laboratoř Praha,
Jankovcova 2
hnědá
Syfilis
TPPA
Treponema pallidum
aglutinace na nosiči
Odesíláno do laboratoře
synlab czech s.r.o.,
Laboratoř Praha,
Jankovcova 2
hnědá
moč sběr
24 h
Stolice na OK
Zkumavku po odběru do
vodní lázně s ledem
hnědá
hnědá
sérum
Sodík
fialová
sérum
Kvalit:
titr
48 hod
hnědá
sérum
IU/ml
1x týdně
hnědá
Název dokumentu: VD.BM 02_P1 Seznam vyšetření
Verze: 01 platná od 01.10.2014
Kvalitativní,
u pozitivních výsledků titr
- kvantitativní reakce
Kvalitativní,
u pozitivních výsledků titr
- kvantitativní reakce
Strana 9 (celkem 21)
Toxoplasma gondii
CLIA IgG
Toxoplasma gondii
CLIA IgM
ELISA IgA
sérum
IU/ml
24 hod
hnědá
sérum
IgM AU/ml
A, E index
24 hod
1x týdně
hnědá
sérum
%
sérum
titr
anti TOXO IgE
Toxoplasma gondii
avidita
anti TOXO IgG
Toxoplasma gondii
IF
Toxoplasma gondii
WB
Toxocara
Anti-tTg – protilátky
proti tkáňové
transglutamináze
CLIA IgA,
ELISA IgG
Varicela – zoster
virus
4 dny
sérum
sérum
hnědá
hnědá
Odesíláno do laboratoře
synlab czech s.r.o.,
Laboratoř Praha,
Jankovcova 2
hnědá
Odesíláno do laboratoře
synlab czech s.r.o.,
Laboratoř Praha,
Jankovcova 2
hnědá
Screening céliakie
IgA 24 hod
sérum
U/ml
IgG 4 dny
sérum
CLIA IgM, IgG
Yersinie
enterocolitica O3,
O9,
pseudotuberculosis
hnědá
IgM index
IgG
mIU/mol
sérum
hnědá
1x týdně
hnědá
Kvalitativní reakce,
pozitivní se titrují
Zabránit hemolýze.
aglutinace
Sol. Transferinový
receptor
sérum
mg/l
24 hod
hnědá
T3
sérum
nmol/l
24 hod
hnědá
T3 volný
sérum
pmol/l
24 hod
hnědá
T4
sérum
nmol/l
24 hod
hnědá
T4 volný
sérum
pmol/l
24 hod
hnědá
Testosteron
sérum
nmol/l
24 hod
hnědá
Transferin
sérum
g/l
24 hod
hnědá
Triacylglyceroly
sérum
mmol/l
24 hod
hnědá
Troponin T hs
sérum
μg/l
2 hod
hnědá
TSH
sérum
mU/l
24 hod
hnědá
Typizace
proteinurie
moč
Odběr provádět po
minimálně 12 hodinách
lačnění.
Cirkadiální rytmus –
pokud možno ranní
odběr.
1 x týdně
Tyreoglobulin
sérum
μg/l
24 hod
hnědá
Anti-tyreoglobulin
sérum
IU/ml
24 hod
hnědá
Anti-TPO
sérum
IU/ml
24 hod
hnědá
Název dokumentu: VD.BM 02_P1 Seznam vyšetření
Verze: 01 platná od 01.10.2014
Strana 10 (celkem 21)
Anti TSH
sérum
IU/l
24 hod
hnědá
sérum
Urea
hnědá
mmol/l
24 hod
Moč sběr
24 hod
Viz Pokyny pro pacienty
sérum
Vápník
hnědá
mmol/l
24 hod
Moč, sběr
24 hod
Vitamin B 12
pmol/l
24 hod
sérum
K3 EDTA
nmol/l
24 hod
Železo
sérum
μmol/l
24 hod
hnědá
Železo-vazebná
kapacita
sérum
μmol/l
24 hod
hnědá
1.2
Při odběru zabránit
venostáze (nadměrné
stažení manžetou).
viz Pokyny pro pacienty
sérum
Vitamin D
Není vhodná vysoko
proteinová dieta před
odběrem.
hnědá
fialová
Hemolýza může zkreslit
výsledek.
Odebírat vždy v ranních
hodinách, hemolytické
vzorky nelze zpracovat.
Hematologie
Vyšetření
Barva uzávěru v
odběrovém
systému
Časová odezva
Sarstedt/
BD
Biologický materiál
Jednotky
Antitrombin III
Plasma Na-citrát 3.2%
%
denně
modrá
APTT
Plasma Na-citrát 3.2%
sec
denně
modrá
D-dimery kvantitativně
Plasma Na-citrát 3.2%
mg/l
denně
modrá
Fibrinogen
Plasma Na-citrát 3.2%
g/l
denně
modrá
Krevní obraz
Plasma K3EDTA
denně
fialová
Krevní obraz + diferenciál
Plasma K3EDTA
denně
fialová
Trombinový čas
Plasma Na-citrát 3.2%
sec
denně
modrá
Tromboplastinový test
(Quick)
Plasma Na-citrát 3.2%
%
denně
modrá
Retikulocyty
krev K3EDTA
%
denně
fialová
Sedimentace erytrocytů
krev – citrát
mm/mm
denně
černá
Název dokumentu: VD.BM 02_P1 Seznam vyšetření
Verze: 01 platná od 01.10.2014
Strana 11 (celkem 21)
1.3
Mikrobiologie
Legenda k následujícím tabulkám :
- odběrový systém - jen stručný popis, podrobně viz kapitola 3.5 Laboratorní příručky.
tamp. na tyč. nebo drát. s TP - tampon na plastové tyčince nebo drátku s transportní půdou
AMIES
anaerobní stříkačka - vzorek zůstává po odběru v pův. stříkačce, vypudit přebytečný vzduch,
odběrovou jehlu sundat, konus uzavřít sterilním krytem
- způsob odběru - podrobně viz kapitola 3.8 Laboratorní příručky.
- uchování - maximální doba uchování vzorku od odběru do zpracování, není-li možný okamžitý transport
do laboratoře
- doporučená teplota pro uchování a transport
- pokojová
- 15 - 25°C - dále PT
- chladničková
- 2 - 8°C - dále CHT
- transport - doporučená maximální doba přepravy vzorku v hodinách, při dodržení doporučené teploty
- délka zpracování od dodání do laboratoře:
- hodiny
- hod
- týdny
- týd
- nejkratší čas pro sdělení negativního výsledku – dále ČN
- průměrný časový interval pro sdělení pozitivního výsledku – dále ČP
- v případě akutní klinické potřeby lze tel. požádat o předběžnou informaci už za 24 hodin od přijetí
vzorku
- HCD
- horní cesty dýchací
- DCD
- dolní cesty dýchací
- HUS
- hemolyticko-uremický syndrom
- způsob kultivace
- aerobní kultivace – AK; anaerobní kultivace - ANK
- komentář
- doplňující informace a doporučení
Vysvětlivky*: je-li vzorek doručen poledním (nebo odpoledním) svozem poslední pracovní den před víkendem nebo
svátkem je výsledek uvolněn první pracovní den následující po dnech volna.
Název dokumentu: VD.BM 02_P1 Seznam vyšetření
Verze: 01 platná od 01.10.2014
Strana 12 (celkem 21)
1.3.1
Bakteriologie
Hlava a horní cesty dýchací
Vyšetření
Způsob kultivace
Odběr. systém
Způsob odběru
viz. kap. 3.8
Základní. kult. vyš.
výtěru z krku a
nosu
Uchování
Transport
Doba zprac.
Komentář
tamp. na tyč .s TP
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
není
validní
pro
vyš.infekce DCD
tamp. na tyč. s TP
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
požadavek je nutno
vyznačit na žádanku
u rizikových osob
Průkaz patogenních
korynebakterií
ve výtěru z krku
AK
tamp. na tyč. s TP
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
Průkaz nosičství
př. MRSA aj.
ve výtěru z HCD
AK
tamp. na tyč. s TP
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
požadavek je nutno
konkrétně vyznačit na
žádanku, vč.
hledané bakterie
Průkaz
Bordetella
pertussis,
parapertussis
odběr na tamp na
drátku
nedoporučuje
se transport,
vhodné očk.
přímo na
půdy – nutný
předchozí tel.
kontakt s lab.
≤ 2 hod
PT
ČN 5 dnů
ČP 5-7 dnů
požadavek je nutno
vyznačit na žádanku,
vyš. po předchozí
tel. domluvě s labor.
ster. nádobka nebo
anaerob.stříkačka
do 4 hod
PT
≤ 2 hod
lépe ihned
PT
ČN 2 dny
ČP 2-6 dnů
odběr do stříkačky
umožní anaer .kult. a
přímou
mikroskopii
vzorku v den dodání
tamp. na drátku
s TP nebo
anaerob. stříkačka
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
dtto
tamp. na tyč. S TP
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
tamp. na tyč. s TP
do 24 hod
≤ 2 hod
AK
Průkaz
Neiss.gonorrhoae
ve výtěru z krku
AK
AK
Vyš. obsahu
paranas. dutin
AK, ANK
Vyš. obsahu
středního ucha
AK, ANK
Vyš. výtěru
zevního zvukovodu
AK
Vyš. výtěru
Název dokumentu: VD.BM 02_P1 Seznam vyšetření
Verze: 01 platná od 01.10.2014
požadavek je nutno
vyznačit na žádanku
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
požadavek na průkaz
Strana 13 (celkem 21)
ze spojivk. vaku
.
PT
PT
tamp. na tyč. s TP
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
Neiss. gonorrhoeae u
novorozence uveďte
zřetelně na žádance
AK
Vyš. stěru
z ústní dutiny
AK
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
Dolní cesty dýchací
Vyšetření
Způsob kultivace
Odběr. systém
Způsob odběru
viz. kap. 3.8
Základní. kult. vyš.
sputa
Uchování
Transport
Doba zprac.
Komentář
steril. kontejner
do 24 hod
CHT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
u těžké pneumonie
odebrat současně
hemokultury
steril. kontejner
.
do 24 hod
CHT
-při pož. na
anaer.vyš.
ihned
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
-anaer.vyš. až
6 dnů
požadavek na
anaerobní vyš. je
nutno vyznačit
na žádanku
steril. kontejner
do 24 hod
CHT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
vyšetření se běžně
nedoporučuje
AK
Základní. kult. vyš.
bronchoalveolární
laváže, aspirátu
AK, ANK
Tracheostomická
kanyla
AK
Gastrointestinální trakt
Vyšetření
Způsob kultivace
Odběr. systém
Způsob odběru
viz. kap. 3.8
Základní. kult. vyš.
výtěru stolice
AK, mikroaerofil. kult.
Uchování
Transport
Doba zprac.
Komentář
tamp. na tyč. s TP
do 24 hod
CHT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
zahrnuje průkaz
Salmonella sp.,
Shigella sp.,
Campylobacter sp.,
Yersinia sp.
enteropatogenní E. coli
(EPEC)
Průkaz
enterohemoragických
serotypů E.coli
EHEC
AK
tamp. na tyč. s TP
- ev. celá stolice o
obj. cca 2 ml ve
ster. kontejneru
do 24 hod
CHT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
požadavek je nutno
vyznačit na
žádanku u osob
s krvácivým průjmem,
ev. HUS
Průkaz patogenních
vibrií
AK
tamp. na tyč. s TP
do 24 hod
CHT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
požadavek je nutno
vyznačit na žádanku
u osob s vodnatým
průjem po návratu
z endem. oblasti, ev.
po konzum. mořských
plodů
Název dokumentu: VD.BM 02_P1 Seznam vyšetření
Verze: 01 platná od 01.10.2014
Strana 14 (celkem 21)
Průkaz antigenu a
toxinů A/B
Clostridium difficile
celá stolice o obj.
cca 2 ml ve ster.
kontejneru
-do 24 hod
CHT
-do 48 hod.
-20°C
Kultivační průkaz
Clostridium difficile
ze stolice
celá stolice o obj.
cca 2 ml ve ster.
kontejneru
tamp. na tyč. s TP
nedoporučuje
se
-do 24 hod
PT
ANK
≤ 2 hod
PT
2 hod
požadavek je nutno
konkrétně vyznačit na
žádanku, nelze provést
z výtěru
ihned PT
ČN 2 dny
ČP 2-3 dny
včetně citl na ATB
Urogenitální trakt
Vyšetření
Způsob kultivace
Odběr. systém
Způsob odběru
viz. kap. 3.8
Uchování
Transport
Doba zprac.
Komentář
Základní kult. vyš.
moče
ster.
zkumavka
nebo kontejner
do 24 hod
CHT !
≤ 2 hod
PT
ČN 1 den
ČP 2-4 dny
- moč z plast.
rezervoáru ani odstr.
moč. katetr nejsou
vhodné ke kult.
zpracování
- u dg. pyelonephritis
je dop. odebrat
hemokultury
dle návodu výrobce
dodat v den
odběru
≤ 2 hod
PT
ČN 1 den
ČP 2-4 dny
upřednostnit zaslání
přímo moče ke kult.
Průkaz
urogenitálních
mykoplazmat,
ureoplazmat
z moči
ster. zkumavka
nebo kontejner
do 48 hod
CHT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
- požadavek je nutno
vyznačit na žádanku
- vhodnější je průkaz
z výtěru z gen. –
viz.dále
Základní.
kult.vyš.výtěru
z pohl. ústrojí ženy
-výtěru z uretry u
muže
tamp. na tyč. s TP
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
ANK až 6 dnů
zahrnuje i průkaz
Neisseria
gonorrhoeae,
Gardnerella vaginalis,
kvasinky
tamp. na tyč. s TP
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
požadavek je nutno
zřetelně vyznačit na
žádanku,
vyš. je vhodné doplnit
nátěrem sekretu na
ster. podložní sklíčko
přímo v ordinaci lékaře
a zaslat souč. do lab.
AK
uricult
AK
AK, ANK
Cílený průkaz jen
Neisseria
gonorrhoeae
mikroaerofil. kult.
Název dokumentu: VD.BM 02_P1 Seznam vyšetření
Verze: 01 platná od 01.10.2014
Strana 15 (celkem 21)
Průkaz
urogenitálních
mykoplazmat ve
stěru z pohl. ústrojí
ženy, punktátů
-výtěru z uretry u
muže
speciální
transportní medium
- 24 hod PT
- 48 hod
CHT
- 6 měs
-20°C
Průkaz
urogenitálních
mykoplazmat
v ejakulátu
ejakulát do spec.
transp. media
-24 hod PT
-48 hod
CHT
-6 měs
-20°C
Základní kult. vyš.
obsahu dutiny
děložní a reziduí
gravidity
tamp.na tyč. s TP
nebo aspirát v
anaerob. stříkačce
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
anaer. vyš. až
6 dnů
aspirát v anaerob.
stříkačce
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
anaer. vyš. až
6 dnů
požadavek na průkaz
Neisseia gonorrhoeae
je vhodné uvést na
žádance
tělísko ve sterilním
kontejneru
nedoporučuje
se
≤ 2 hod
PT
lépe ihned
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
anaer. vyš. až
6 dnů
průkaz aktinomycet –
kultivace až 21 dnů,
mikroskopie v den
odběru
≤ 5 hod
PT
≤ 5 hod
PT
AK, ANK
Základní kult. vyš.
tekutiny z adnex
AK, ANK
Základní kult. vyš.
intrauterinního
tělíska
AK, ANK
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
vyšetření lze provést i
z moče viz. výše
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
Kůže, rány, hluboké defekty
Vyšetření
Způsob kultivace
Základní kult. vyš.
stěru z porvrch.
léze a povrch. ran
Odběr. systém
Způsob odběru
viz. kap. 3.8
Uchování
Transport
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
tamp. na tyč. s TP
ev. anaerob.
stříkačka
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-5 dnů
anaer. kult. až 6 dnů
excize části tkání
ve ster. kontejneru
nedoporučuje
se
≤ 2 hod PT
lépe ihned
ČN 2 dny
ČP 2-5 dnů
anaer. kult. až 6 dnů
tamp. na tyč. s TP
AK
Základní kult. vyš.
hlubokých ran a
hlubokých defektů
AK, ANK
Základní kult. vyš.
tkání
AK, ANK
Název dokumentu: VD.BM 02_P1 Seznam vyšetření
Verze: 01 platná od 01.10.2014
Doba zprac.
Komentář
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
Strana 16 (celkem 21)
Hnisy a obsahy primárně sterilních nebo patologických dutin
Vyšetření
Způsob kultivace
Odběr. systém
Způsob odběru
viz. kap. 3.8
Základní kult. vyš.
hnisu a obsahů
prim. ster. a patol.
dutin
Uchování
Transport
Doba zprac.
Komentář
aspirát,
punktát
v anaer. stříkačce
- ev. výtěr na tamp.
na tyč. s TP
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
- až 6 dnů u
anaer. kult.
tekutý vzorek se
upřednostňuje před
výtěrem pro možnost
přímého mikroskop. vyš.
v den dodání,
požadavek na průkaz
mykoplazmat nutno
uvést na žádanku
min. 1 ml vzorku
v hemokultivační
nádobce
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
ČN 8 dnů
ČP 2-9 dnů
dop. spíše jako
náhradní metoda při
bezprostřední nedostup.
labor.
objem cca 2-3 ml
ve ster. zkumavce
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
ČN 1 den
ČP 2-3 dny
AK, ANK
Základní kult. vyš.
hnisu a obsahů
prim. ster. a patol.
dutin
v hemokultivačním
systému
AK, ANK
Základní kult. vyš.
mateřského mléka
AK
Cizorodé materiály ( cévní katetry, drény, shunty, implantáty )
Vyšetření
Způsob kultivace
Základní kult. vyš.
cévního katétru
Odběr. systém
Způsob odběru
viz. kap. 3.8
Uchování
Transport
Doba zprac.
sterilní zkumavka
nebo kontejner
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
sterilní zkumavka
nebo kontejner
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
sterilní zkumavka
nebo kontejner
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
AK
Základní kult. vyš.
chirurgického
drénu
Komentář
AK
Základní kult. vyš.
shuntů z CNS
AK
Krev
Vyšetření
Způsob kultivace
Odběr. systém
Způsob odběru
viz. kap. 3.8
Uchování
Transport
Doba zprac.
Komentář
Základní kult. vyš.
krve
(hemokultivace
hemokultivační
nádobky spec. pro
typy kult. AK, ANK
do 24 hod
PT
co nejblíže
≤ 2 hod
PT
ČN 5 dnů
ČP 2-7 dnů
- nádobka se kultivuje
min 5 dnů
-při signalizaci bakt.
Název dokumentu: VD.BM 02_P1 Seznam vyšetření
Verze: 01 platná od 01.10.2014
Strana 17 (celkem 21)
v automatickém
detekčním systému)
-
teplotě lids.
těla
aseptická
venepunkce
růstu je ihned
prověřena mikroskop.
a kultivačně
- předběžný nález je
ihned tel. hlášen lékaři
AK, ANK
QuantiFERON TB
- vyšetření na
průkaz infekce
Mycobacterium
tuberculosis
odběrová souprava
QF
Vyšetření
Způsob kultivace
Odběr. systém
Způsob odběru
viz. kap. 3.8
Základní kult. vyš.
mozkomíšního
moku
do 12 hod.
PT
≤ 2 hod
PT
STATIM lze
v den dodání
běžně se provádí 1x za
týden
Centrální nervový systém
Uchování
Transport
Doba zprac.
Komentář
ster. zkumavka
do 24 hod
PT
ne
v lednici,
co nejblíže
teplotě
lidského
těla
≤ 2 hod
PT
lépe ihned
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
stand. součástí tohoto
vyš. je mikroskopie
moku barv. dle Grama
a dle výsl. mikroskopie
průkaz volných bakt.
antigenů ihned po
dodání do lab. – předb.
výsl. je ihned hlášen
lékaři
- současně je
doporučen odběr
hemokultur před
započetím ATB
terapie !
mok z drénu ve
ster. zkumavce pro
AK
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
ČN 2 dny
ČP 2-4 dny
pož. na anaer. kult.
nutno
uvést
na
žádanku
ANK až 6 dnů
do 24 hod
PT
≤ 2 hod
PT
ČN 8 dnů
ČP 2-9 dnů
doporučeno jako
doplňující vyš.
v případě bezprostřední
nedostupnosti
laboratoře
AK
Základní kult. vyš.
mozk. moku ze
zevních drenáží
CNS
AK, ANK
anaerob. stříkačka
pro ANK
Základní kult. vyš.
mozkomíšního
moku v hemokult.
nádobce
1-2 ml moku
hemokultuře
v
AK
Název dokumentu: VD.BM 02_P1 Seznam vyšetření
Verze: 01 platná od 01.10.2014
Strana 18 (celkem 21)
1.3.2
Mykologie
Požadované
vyšetření
Metoda
Doporučená
odběrová
souprava viz 3.5
Způsob odběru
viz kap 3.8
Teplota a max doba
úschovy před
transportem do
laboratoře
Doba
uchování
max. 24 hodin
při teplotě
krk, nos,
nosohltan,
tonsily
aerobní
kultivace
tampon na tyč. +
transportní
medium AMIES
dodání v den odběru
PT
PT
sputum
aerobní
kultivace
sterilní sputovka
dodání v den odběru
PT
CHT
likvor
aerobní
kultivace
sterilní sputovka
dodání v den odběru
PT
PT
stěry z ran,
hnisy, punktáty
aerobní
kultivace
-tampon na tyč. +
transportní
medium AMIES
-sterilní tampón
- tekuté vzorky,
stříkačka, ster.
zkumavka
výtěr z oka
dodání v den odběru
PT
PT
aerobní
kultivace
-tampon na tyč. +
transportní
medium AMIES
-sterilní tampón
dodání v den odběru
PT
PT
tkáň
aerobní
kultivace
sterilní zkumavka
s fyziol. roztokem
dodání v den odběru
PT
PT
výtěr z pochvy
aerobní
kultivace
-tampon na tyč. +
transportní
medium AMIES
-Fungi-Quick
dodání v den odběru
PT
PT
-tampon na tyč. +
transportní
medium AMIES
dodání v den odběru
PT
PT
sterilní zkumavka
dodání v den odběru
CHT
CHT
stolice, výtěr
z rekta
aerobní
kultivace
moč
aerobní
kultivace
Název dokumentu: VD.BM 02_P1 Seznam vyšetření
Verze: 01 platná od 01.10.2014
Předběžný
výsledek
Definitivní
výsledek
48 hodin
9 dní
kultivace 48 hod
mikroskop. 2 hod
9 dní
kultivace 48 hod
mikroskop. 2 hod
9 dní
48 hodin
9 dní
48 hodin
9 dní
48 hodin
9 dní
48 hodin
9 dní
48 hodin
9 dní
kultivace 48 hod
mikroskop. 2 hod
9 dní
Strana 19 (celkem 21)
hemokultura
anaerobní
kultivace
BacT/Alert
automat.
hemokult.nádobka
8-10 ml krve
ihned po odběru
PT
šupiny kůže,
nehtová drť,
vlasy, vousy
aerobní
kultivace
sterilní sputovka
dodání do 48 hodin
PT
1.3.3
PT
PT
72 hod.
9 dní
Pozitivní se ihned tel
hlásí
kultivace 1-4 týdny
mikroskopie do
72 hod
5 týdnů
Parazitologie
Doporučená
odběrová souprava
viz kap. 3.5
Teplota a max doba
úschovy před
transportem do
laboratoře
Doba
odezvy
tlustý nátěr
nátěr dle Kato
flotace dle
Fausta
parazitolog. nádobka
s lopatičkou
(i nesterilní), vhodné
i vymyté lékovky;
uchovávání CHT
doručit v den odběru
1 – 2 dny*
vzorek stolice
velikosti vlašského
ořechu
barvení dle
Miláčka
parazitolog. nádobka
(i nesterilní), vhodné
i vymyté lékovky;
uchovávání CHT
doručit v den odběru
1 – 2 dny*
vyšetření čerstvé
stolice na
amébózu a
trofozoity jiných
prvoků
vzorek stolice
velikosti vlašského
ořechu
nativní preparát
parazitolog. nádobka
(i nesterilní)
doručit nejpozději do
2 hod., chránit před
zchlazením!
Domluvit telefonicky
předem.
1 den
vyšetření na
enterobiózu a
vajíčka Taenia
sp.
Otisk – odběr ráno,
přilepením pásky na
perinální kožní řasy
BEZ MYTÍ!!!
odebrat nejméně 3x
s odstupem 2-3 dnů
metoda dle
Grahama
průhledná lepící
páska (Lepex,
Prolex) na
podložním skle
Bez teplotního a
časového omezení,
opakování odběru –
lze dodat najednou
1 – 2 dny*
vyšetření
duodenální šťávy
na trofozoity
Giardia intestinalis
nebo
Strongyloides
stercoralis
2-5 ml šťávy, dopor.
zjištění G. intest
vyšetřením ze
stolice
nativní preparát
zkumavka se zátkou
Požadované
vyšetření
Vzorek
Způsob odběru viz
kap. 3.8
vyšetření stolice
na střevní
parazity (vajíčka
červů, cysty
prvoků)
vzorek stolice
velikosti vlašského
ořechu
odebrat nejméně 3x
s odstupem 2-3 dnů
vyšetření stolice
na kryptosporidie
-
základní
Vyšetřovací
metoda
Název dokumentu: VD.BM 02_P1 Seznam vyšetření
Verze: 01 platná od 01.10.2014
doručit nejpozději do
2 hod., chránit před
zchlazením!
v den
doručení
Strana 20 (celkem 21)
vyšetření červů a
jejich částí
vyšetření sputa
na červy (larvy
škrkavek,
Paragonimus
event.
Echinococcus)
nepřidávat fixační
roztok, pouze do
vody
nativní preparát
přiměřená nádobka
doručit v den odběru
sputum
nativní preparát
sputovka
doručit v den odběru
1 – 2 dny
1 den
vyšetření moče
na
schistosomózu
3 odběry po cca 10
ml moče – poslední
frakce, doporučený
čas odběru mezi 10
– 14 hod.
nativní preparát
vyšetření vagin.
výtěru
Trichomonas
vaginalis + MOP
nátěr nechat před
transp. zaschnout!
barvený preparát
2 podložní skla
kultivační
vyšetření na
Trichomonas
vaginalis
půdy skladovat při
o
4 C, před odběrem
ohřát na PT
aerobní kultivace
komerční kultivační
půdy s tamponem
Vzorky nejlépe
dodat čerstvé nebo
živé; fixovat v 70%
etanolu nebo
zamrazit.
nativní preparát
přiměřená nádobka
bez teplotního a
časového omezení
1 – 2 dny*
mikroskopie po
obarvení
nátěr na podložním
skle
zkumavka
dodat co nejdříve
vyšetření na
malárii
tlustá kapka
tenký nátěr
nesrážlivá venózní
krev př. EDTA;
citrát)
v den
dodání do
laboratoře
kultivační
vyšetření na
Acanthamoeba
sp.
zasílaný
materiál
nechat při PT.
NE DO LEDNICE !
aerobní kultivace
doručit nejlépe v den
odběru
2.-7. den
po
doručení
entomologické
vzorky
sterilní zkumavka
doručit v den odběru
1 den
neomezeně
doručit v den odběru
PT
1 – 2 dny
4. den po
doručení
Tvrdé brouky lze
nechat na sucho,
v krabičce se nesmí
pohybovat – přidat
vatu nebo jemný
ubrousek.
Název dokumentu: VD.BM 02_P1 Seznam vyšetření
Verze: 01 platná od 01.10.2014
kontaktní čočky
v kontejneru
s roztokem;
roztok na kontaktní
čočky v kontejneru
nebo ve sterilní
zkumavce;
seškrab rohovky v 1
ml fyziologického
roztoku
Strana 21 (celkem 21)
Download

Seznam vyšetření - synlab Czech Republic