Ústav klinické biochemie laborato
rní diagnostiky
laboratorní
1.Lékařská fakulta University Karlovy, Praha
Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
MUDr.Petr
MUDr.Petr Kocna
Kocna CSc.
CSc.
http://
gweb.zde.cz
http://gweb.zde.cz
Laboratorn
Laboratorníí diagnostika
diagnostika celiakie
celiakie
Setkání
Setkání celiaků
celiaků vv Jeseníkách
Jeseníkách -- 6.
6. až
až 8.
8. května
května 2011
2011
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA u CS
SCREENING
SCREENING ŠIROKÝ,
ŠIROKÝ,
POPULAČNÍ
POPULAČNÍ
SCREENING
SCREENING RIZIKOVÉ
RIZIKOVÉ
POPULACE
POPULACE
CÍLENÁ
CÍLENÁ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA
MALABSORPCE
MALABSORPCE
SLEDOVÁNÍ,
-UP
SLEDOVÁNÍ, FOLLOW
FOLLOW-UP
PACIENTŮ
PACIENTŮ S
S CS
CS
2
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
LABORATORN
LABORATORNÍÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA CELIAKIE
CELIAKIE
JE
JE TÉMĚŘ
TÉMĚŘ 100%
100% SPOLEHLIVÁ
SPOLEHLIVÁ
JE
-LI SPRÁVNĚ
JE-LI
SPRÁVNĚ INDIKOVÁNA
INDIKOVÁNA
JE
-LI SPRÁVNĚ
JE-LI
SPRÁVNĚ INTERPRETOVÁNA
INTERPRETOVÁNA
JSOU
-LI DODRŽENY
JSOU-LI
DODRŽENY PODMÍNKY
PODMÍNKY
PROVEDENÍ
PROVEDENÍ TESTŮ
TESTŮ
3
Kocna
Kocna P.
P.
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
K
ocna P.
Kocna
P.
podle:
podle: Mowat
Mowat AT,
AT, Lancet
Lancet 2003,
2003, 361:
361: 1290
1290
GLIADIN
MESENCHYMÁLNÍ
BUŇKY
33-mer PEPTID
TKÁŇOVÁ
TRANSGLUTAMINÁZA
M.BUNĚK
tTG
DEAMIDACE
PŠENICE
ŽALUDEČNÍ, PANKREATICKÉ
PEPTIDÁZY, PROLYL-ENDOPEPTIDÁZY
CÉLIAKIE
ATROFIE KLKŮ
CD4+ T-BUŇKA
TH2-BUŇKA
B-BUŇKA
4
PROTILÁTKY
TH1-BUŇKA
IL 4,5,10
ZÁNĚTLIVÁ ODPOVĚĎ
IL2, γIFN, TNF
CÉLIAKIE
HYPERPLASIE KRYPT
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
VLIV DIETY - BEZLEPKOVÉ DIETY NA SCREENING
NEGATIVN
NEGATIVNÍÍ PROTILÁTKY
PROTILÁTKY
NORMÁLNÍ
NORMÁLNÍ SLIZNICE
SLIZNICE
ZDRAVÁ OSOBA
CELIAKIE NA DIETĚ
CELIAKIE NA DIETĚ ?
JINÁ AUTOIMUNITA ?
CELIAKIE BEZ DIETY
TTOTÁLNÍ
OTÁLNÍ ATROFIE
ATROFIE
POZITIVNÍ
POZITIVNÍ PROTILÁTKY
PROTILÁTKY
BEZLEPKOV
Á DIETA
BEZLEPKOVÁ
DIETA NENÍ
NENÍ BEZ
BEZ LEPKU
LEPKU
5
Codex
Codex alimentarius
alimentarius WHO
WHO,, November
November 2003
2003
10
řirozeně bezlepkové
10 mg
mg gliadinu/100
gliadinu/100 gg potraviny,
potraviny, resp.
resp. 11 mg
mg gliadinu
gliadinu pro
pro ppřirozeně
bezlepkové
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
DENNÍ PŘÍJEM GLIADINU
mg
50
50
denn
/80kg váhy
denníí příjem
příjem mg
mg gliadinu
gliadinu/80kg
váhy
Kocna
Kocna P.
P.
992.6%
2.6% hodnot
0 -- 10
10 mg
mg gliadinu
gliadinu / den
8x
y, potravin
y
8x dietní
dietní chyb
chyby,
potraviny
ss vysokou
vysokou konc
konc.. gliadinu
gliadinu
denn
denníí příjem
příjem je
je >> 20
20 mg
mg
40
40
30
30
denn
denníí příjem
příjem je
je >> 20
20 mg
mg
250
250 gg bezlepkové
bezlepkové potraviny
potraviny
ss konc
konc.. 9,9
9,9 mg
mg gliadinu
gliadinu
20
20
10
10
00
11
6
33
55
77
99
11
11
13
13
15
15
17
17
19
19
21
21
23
23
25
25
27
27
Monitoring
Monitoring of
of Daily
Daily Gliadin
Gliadin Intake
Intake ...
... Gabrovská
Gabrovská D.,
D., Kocna
Kocna P.
P. et
et al.
al.
Prague
Prague Medical
Medical Report
Report 2011,
2011, 112
112 (1):
(1): 55 –– 17
17
29
29 den
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
K
ocna P.
Kocna
P.
SEROLOGICKÉ MARKERY CÉLIAKIE
AGA
AGA IgA
IgA -- AGA
AGA IgG
IgG -- atTG
atTG IgA
IgA -- EmA
EmA IgA
IgA
6906
2636 AGA/AGG +
632 atTG +
404 EmA +
228 EmA -
4270 AGA/AGG 2004 atTG -
44 EmA +
1960 EmA -
136 atTG +
23 EmA +
113 EmA -
4134 atTG 10 EmA +
4124 EmA -
** analýza
analýza publikována
publikována vv roce
roce 2006
2006
1992
1992 - 2009 analyzováno 11500 vzorků
aktivní, floridní celiakie, biopticky ověřená, 187x
negativita všech 4 markerů u CSF pouze 2x
spolehlivost detekce CSF je 98.9 %
7
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
Podezření na CS
negativní protilátky
normální IgA
IgA atTG / IgA EmA
a celkové IgA
pozitivní
protilátky
Nízká pravděpodobnost
celiakie
vysoké klinické
podezření
negativní
histologie
HLA typizace,
opakovat biopsii
deficit IgA
IgG atTG , IgG EmA
nebo IgG AGA
pozitivní
protilátky
Biopsie TS,
histologie
Vysoká pravděpodobnost
celiakie
histologický obraz celiakie
Předběžná diagnóza celiakie
Bezlepková dieta
klinická a histologická normalizace
Definitivní diagnóza celiakie
8
C.
–650
C. Briani
Briani et
et al
al.. // Autoimmunity
Autoimmunity Reviews
Reviews 77 (2008)
(2008) 644
644–650
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
atTG - ANTI TISSUE TRANSGLUTAMINÁZA
Laboratoře v ČR
počet - 51
9
Laboratoře v České republice
SEKK kontrolovaná metoda atTG
stav 2.12.2008
Laboratoře v SR
počet - 22
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
DETEKCE IgA atTG PROTILÁTEK
PROTILÁTKY IgA
IgA KE
KE
TKÁŇOVÉ
TKÁŇOVÉ TRANSGLUTAMINÁZE
TRANSGLUTAMINÁZE
LZE STANOVIT TECHNIKOU ELISA
ELISA,,
NEBO METODOU IMMUNO
-DOT PROUŽKŮ
IMMUNO-DOT
PROUŽKŮ
BlueDOT Celiac IgA je Immunodot souprava
pro detekci autoprotilátek imunoglobulinové třídy IgA
proti antigenům gliadinu a humánní rekombinantní
tkáňové transglutamináze (tTg) v lidském séru.
POZITIVNÍ
POZITIVNÍ
KONTROLA
KONTROLA
NEGATIVNÍ
NEGATIVNÍ
KONTROLA
KONTROLA
BlueDOT IgA Celiac
IgA
IgA DEFICIT
DEFICIT == NEGATIVNÍ
NEGATIVNÍ KONTROLA
KONTROLA
10
TEST
TEST
AGA
-IgA
AGA-IgA
TEST
TEST
atTG
-IgA
atTG-IgA
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
atTG - ANTI TISSUE TRANSGLUTAMINÁZA
¾ CÉLIAKIE
CÉLIAKIE -- KOMBINACE
KOMBINACE AUTOIMUNITNÍCH
AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ
ONEMOCNĚNÍ
¾ DOPORUČENÝ SCREENING
-tTG ANTIGEN
SCREENING,, atTG IgA POMOCÍ hr
hr-tTG
¾ METODY DETEKCE - MIKROPLATE
MIKROPLATE,, ImmunoDOT
ImmunoDOT,, RAPID TEST
11
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
RAPID TEST - DETEKCE IgA atTG PROTILÁTEK
PROTILÁTKY IgA
IgA KE
KE
TKÁŇOVÉ
TKÁŇOVÉ TRANSGLUTAMINÁZE
TRANSGLUTAMINÁZE
LZE DETEKOVAT RAPID TE
STEM
TESTEM
12
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
ANTIENDOMYSIÁLNÍ
ANTIENDOMYSIÁLNÍ PROTILÁTKY
PROTILÁTKY
EmA IF - opičí
opičí jícen
jícen
AGA
-16, AGG
-1, atTG
-1.5
AGA-16,
AGG-1,
atTG-1.5
pacient
pacient D.K.
D.K. 10/2004
10/2004
EmA IF - opičí jícen
pozitivní kontrola
EmA IF - opičí jícen
AGA
-238, AGG
-220, atTG
-233
AGA-238,
AGG-220,
atTG-233
CSF
CSF,, pacient M.P. 02/2002
13
Kocna
Kocna P.
P.
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
GLIADINY - SEPARACE PROTEINŮ
α
-gliadin
α-gliadin
ŠKROBOVÁ - GELOVÁ
ELE
KTROFORÉZA
ELEKTROFORÉZA
((SGE)
SGE)
SEPARACE JEDNOTLIVÝCH
PROTEINŮ - GLIADIN
Ů
GLIADINŮ
KLASIFIKACE GLIADINŮ
NA ČTYŘI SKUPINY
α−β−γ−ω
ω
14
γ
β
α
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
DEAMIDOVANÉ PEPTIDY GLIADINU
DVA ROZDÍLNÉ ELISA TESTY - EUROIMMUN a INOVA
EUROIMMUN DEFINUJE ANTIGEN - PEPTID: GAF
(3X)
GAF(3X)
PLQPEQPFP
89-97 gamma gliadin
PEQLPQFEE
257–265 alfa gliadin
GAF
gliadin analogous fusion peptide
GAF(3X)
15
GAF-1
GAF-2
GAF-3
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
LGQQQPFPPQQPYPQPQPF
FM-POP (Flavobacterium meningosepticum)
Prolyl oligopeptidase
AN-PEP (Aspergillus niger)
Prolyl endopeptidase
Highly
:
Highly efficient
efficient gluten
gluten degradation
degradation with
with aa newly
newly identified
identified prolyl
prolyl endoprotease
endoprotease:
implications
-Dekking L,
implications for
for celiac
celiac disease
disease.. Stepniak
Stepniak D,
D, Spaenij
Spaenij-Dekking
L, Mitea
Mitea C,
C, Moester
Moester M,
M,
de
-Pablo R,
de Ru
Ru A,
A, Baak
Baak-Pablo
R, van
van Veelen
Veelen P,
P, Edens
Edens L,
L, Koning
Koning F.
F.
Am
; 291(4):
Am JJ Physiol
Physiol Gastrointest
Gastrointest Liver
Liver Physiol
Physiol.. 2006
2006 Oct
Oct;
291(4): G621
G621 -- 629
629
LQLQPFPQPQLPYPQPQLPYPQPQLPYPQPQPF
EP-B2 (Barley)
Cysteine endoprotease B-isoform 2
16
SC-PEP (Sphingomonas capsulata)
Prolyl endopeptidase
Combination
Combination enzyme
enzyme therapy
therapy for
for gastric
gastric digestion
digestion of
of dietary
dietary gluten
gluten in
in patients
patients
with
with celiac
celiac sprue
sprue.. Gass
Gass J,
J, Bethune
Bethune MT
MT,, Siegel
Siegel M,
M, Spencer
Spencer A,
A, Khosla
Khosla C.
C.
Gastroenterology
;133(2): 472
Gastroenterology.. 2007
2007 Aug
Aug;133(2):
472 -- 480
480
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
CELIAKIE - T
ERAPIE: ENZYMATICK
Á HYDROLÝZA
TERAPIE:
ENZYMATICKÁ
BAKTERIÁLNÍ
PROLYLENDOPEPTIDÁZY,
CYS-PEPTIDÁZY Z JEČMENE
PROLYLENDOPETIDÁZY
LACTOBACILLUS, ASPERGILUS
PROTEÁZY
PREGASTRONOMICKÁ
DETOXIFIKACE
17
ÚPRAVA SUROVIN
A POTRAVIN
INTRADIGESTIVNÍ
DETOXIFIKACE
PERORÁLNÍ APLIKACE
ENZYMŮ - HYDROLÁZ
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
PERSPEKTIVNÍ PROTOKOL
STANOVENÍ PROTILÁTEK
(PRACOVNÍ HYPOTÉZA)
SOUČASNÝ PROTOKOL
STANOVENÍ PROTILÁTEK
(EVIDENCE - BASED)
IgA atTG
IgA atTG
+ IgG DGP
+ IgA EmA
ZVÝŠENÍ SPECIFICITY IgA atTG
+ IgG atTG
Kocna
Kocna P.
P.
ZVÝŠENÍ SPECIFICITY IgA atTG
DETEKCE CELIAKIE PŘI IgA DEFICITU
DETEKCE CELIAKIE PRO DĚTI DO 2 LET
DETEKCE CELIAKIE PŘI IgA DEFICITU
+ IgA AGA
DETEKCE CELIAKIE PRO DĚTI DO 2 LET
18
Volta
Volta U.,
U., Fabbri
Fabbri A.,
A., Parisi
Parisi C.
C. et
et al.
al. Expert
Expert Rev.
Rev. Gastroenterol.
Gastroenterol. Hepatol.
Hepatol. 2010,
2010, 4(1)
4(1)
Old
Old and
and new
new serological
serological tests
tests for
for celiac
celiac disease
disease screening
screening..
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
19
Kocna
Kocna P.
P.
SN
SP
PPV
NPV
ACC
atTG IgA
86.25
97.14
98.57
75.56
89.85
EmA IgA
88.75
100.00
100.00
79.54
92.17
AGA
-A/AGA-G
AGA-A/AGA-G
95.00
94.28
97.43
89.19
94.78
Inova DGP A/G
95.65
97.14
98.51
91.89
96.15
Eurim DGP A/G
82.43
68.57
84.72
64.86
77.98
AGA/G + tTG
97.50
91.43
96.29
94.12
95.65
InoDGP + tTG
97.10
94.29
97.10
94.28
96.15
EurimDGP + tTG
98.75
68.57
87.78
96.00
89.56
Vanickova
Vanickova Z.,
Z., Kocna
Kocna P.,
P., Topinkova
Topinkova K.,
K., Dvorak
Dvorak M.
M. -- GUT
GUT 2008,
2008, 57;
57; A228
A228 -- P0615
P0615
Deamidated
Deamidated gliadin
gliadin peptides
peptides in
in coeliac
coeliac disease
disease diagnostics
diagnostics..
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ (FOLLOW-UP)
Kazuistika
ě
Kazuistika:: J.V.
J.V. *1946,
*1946, floridní
floridní sprue
sprue opakovaně
opakovaně v každé biopsii
biopsii,, na diet
dietě
350
350
300
300
EmA + EmA - EmA + EmA - EmA - EmA - EmA + EmA + EmA - EmA -
EB
-Fl
EB:: CS
CS-Fl
250
250
EB
-Fl
EB:: CS
CS-Fl
EB
-Fl
EB:: CS
CS-Fl
AGA
AGA IgA
IgA
AGA
AGA IgG
IgG
atTG
atTG IgA
IgA
200
200
150
150
100
100
50
50
cut
-off level
cut-off
level
0
0
1996
1996
20
1998
1998
2000
2000
2002
2002
2004
2004
2006
2006
2008
2008
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ (FOLLOW-UP)
Kazuistika
Kazuistika:: M.R. *1974,
*1974, CS
CS v remisi, Duhringova dermatitis 9 let bez diety
120
120
AGA
AGA IgA
IgA
AGA
AGA IgG
IgG
atTG
atTG IgA
IgA
100
100
80
80
EmA
EmA -atTG
atTG --
60
60
EmA
EmA -atTG
atTG --
EmA
EmA -atTG
atTG --
EmA
EmA -atTG
atTG --
EmA
EmA -atTG
atTG --
2002
2002
2003
2003
EB
-R
EB:: CS
CS-R
HLA
HLA,, DH
DH
40
40
cut
-off level
cut-off
level
20
20
0
0
21
1996
1996
1997
1997
1998
1998
1999
1999
2000
2000
2001
2001
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
PCR DETEKCE HLA DQ2/DQ8
NEGATIVITA HLA DQ2 I DQ8
VYLU
ČUJE CELIAKII
VYLUČUJE
CELIAKII,,
100%
100% CELIAKIÍ
CELIAKIÍ MÁ DQ2
DQ2 NEBO
NEBO DQ8
DQ8
SENZITIVITA HLA TESTU JE
JE 100%
100%
POZITIVITA
POZITIVITA HLA
HLA DQ2
DQ2 NEBO DQ8
LZE POUŽÍT PRO LATENTNÍ CELIAKII
100%
100% CELIAKIÍ MÁ DQ2 NEBO
NEBO DQ8
SPECIFICITA HLA TESTU JE 57%
43% KONTROL
KONTROL MÁ
MÁ DQ2
DQ2 NEBO
NEBO DQ8
DQ8
22
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
FUNKČNÍ TESTY STŘEVNÍ ABSORBCE
13C - DECHOVÉ TESTY
H22 a 13
Hydrogen analyzátor LAKTÓZOVÝ DECHOVÝ TEST
ZATÍŽENÍ 20g LAKTÓZY
Lacto FAN
MĚŘENÍ VODÍKU 5 HODIN
CUT-OFF HODNOTA 20 ppm
Regression
Regression of
of lactose
lactose malabsorption
malabsorption in
in coeliac
coeliac patients
patients
after
-free diet.
after receiving
receiving aa gluten
gluten-free
diet.
Scand
-177
Scand JJ Gastroenterol
Gastroenterol.. 2008;43(2):174
2008;43(2):174-177
XYLÓZOVÝ DECHOVÝ TEST
ZATÍŽENÍ 100mg 13C-XYLÓZY
MĚŘENÍ POMĚRU 12C:13C
DECHOVÝ INDEX 30min/210min
13C
-xylose and
-xylose breath
13C-xylose
and 14C
14C-xylose
breath tests
tests for
for the
the diagnosis
diagnosis
of
of coeliac
coeliac disease
disease..
Scand
-173
Scand JJ Gastroenterol
Gastroenterol.. 2008;43(2):166
2008;43(2):166-173
23
13-C analyzátor
Heli FAN
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
DIAGNOSTIKA LAKTÁZOVÉ INTOLERANCE
HISTOCHEMICK
Ý PRŮKAZ
HISTOCHEMICKÝ
PRŮKAZ
AKTIVITY
AKTIVITY LAKTÁZY
LAKTÁZY
V
V KARTÁČOVÉM
KARTÁČOVÉM LEMU
LEMU ENTEROCYTU
ENTEROCYTU
IMUNOHISTOCHEMICKÁ
IMUNOHISTOCHEMICKÁ DETEKCE
DETEKCE
MODERNÍ
MODERNÍ RAPID
RAPID TEST
TEST
DETEKCE
DETEKCE AKTIVITY
AKTIVITY LAKTÁZY
LAKTÁZY
CHROMOGENNÍ
CHROMOGENNÍ METODOU
METODOU
24
Download

Laboratorní diagnostika celiakie