Datum a čas odběru
hod.
Adresa
Klinické laboratoře
min.
Terapie
razítko a podpis lékaře
BAKTERIOLOGICKÁ, MYKOLOGICKÁ A PARAZITOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ (tel.: 533 306 413, 548 422 733)
MATERIÁL
2 Moč

3 Sputum
2 Kanyla
2 Likvor
1 Výtěr z ucha
1 Výtěr z rány
3 Krev na kul vaci
GIT
DÝCHACÍ CESTY
 Dg. bakter. střevních patogenů (kul vačně)
5 Clostridium difficille, toxin A, B
5 Helicobacter pylori - stolice
3 Helicobacter pylori - biopsie
5 Rotaviry, adenoviry
5 Noroviry
Poznámka: ...........................................
(aerobní kul vace + citl. k ATB)
1
2 Punktát z: ................................................................................................................
2 Hnis z: ........................................................................................................................
 Jiný: .............................................................................................................................
Vyšetření:
 Aerobní kul vace + citl. k ATB
 Anaerobní kul vace + citl. k ATB (rychlý transport do laboratoře)
 Mikroskopie (tekutý materiál, tkáň apod.)
(návrat ze zahraničí - země, hemorhagický
průjem, apod.)
1 Krk
1 Nos
1
 Screening MRSA
1 Nosohltan
ZHOTOVENÍ PERORÁLNÍ VAKCÍNY
 Autovakcína
 Stock vakcína (univerzální)
UROGENITÁLNÍ TRAKT
PARAZITOLOGIE (tel.: 545 212 532)
MYKOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
Vzorek:
 Výtěr z pochvy  Stěr z cervixu  Výtěr z uretry  Ejakulát
 Jiný: ..........................................................................................................
Vyšetření:
1 Aerobní kul vace + citl k ATB (včetně gardnerely, kvasinek)
1 Anaerobní kul vace + citl k ATB (rychlý transport do laboratoře)
1 GO
3,2 Chlamydie
4 MOP
 Mycoplasma a Ureaplasma
4 Trichomonas
1
 Screening Streptococcus agalac ae
5 Standartní
5 Speciální - návrat ze zahraničí, cizinec
4 Enterobióza - LEPEX
5 Kryptosporidióza
Acantaméby - kul vace
2
4 Malárie - kr. roztěr + tlustá kapka
 Entomologické vzorky
 Jiný vzorek: ..........................................................
(duoden. šťáva, červi a jiné)
Vzorek:
Vyšetření:
2 Šupiny kůže  Mikroskopie
 Kul vace
2 Nehty
2 Vlasy
 Citlivost
na an myko ka
1 Stěr z kůže
Systémové mykózy
LEGENDA:
1
stěrovka s transp. půdou
2
sterilní zkumavka
3
speciální odběrovka
4
 Jiný: ......................................................................
.
sklíčko, nátěr na sklíčko
5
stolice celá – cca 1 cm3 v kontejneru
MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ (tel.: 533 306 417, 548 422 737)
Materiál:  krev
 tkáň
 sérum
 plasma
 stěr
 moč
 stolice
 likvor
 výtěr ................................................
 sputum
 BAL
 ejakulát
 jiný ................................................
EXTRAHUMÁNNÍ GENOM











CMV (K(EDTA),MM,M,PV)
EBV (K(EDTA),MM)
Enteroviry (univerzálně) (K(EDTA),MM)
HHV6 (K(EDTA),MM)
HPV vysoké riziko (13 typů) (VM)
HPV nízké riziko – typ 6, 11, 42, 43, 44 (VM)
HPV typ 16, 18 (VM)
HSV 1,2 (K(EDTA),MM,ST,V)
Parvovirus B19 (K(EDTA),PV)
HBV (K(EDTA) 5 ml a více) kvan ta vně
HCV (K(EDTA) 5 ml a více) kvan ta vně










Influenza A, typizace H1N1 (VM)
VZV (K(EDTA),MM,ST)
Anaplasma (Ehrlichia) (K(EDTA),MM)
Borrelia (K(EDTA),MM,M,SY,T)
Helicobacter pylori (SL)
Chlamydia pneumoniae (BAL,SP,V,K(EDTA))
Chlamydia trachoma s (E,M,VM)
Legionella pneumophila (BAL,SP)
Mycoplasma pneumoniae (BAL,SP,V)
Mycoplasma sp. (E,M,V)
+specifikace M. hominis, genitalium
STD - PCR (V)
GENETICKÁ VYŠETŘENÍ (K(EDTA))





 stanovení alely HLA-B27
 Laktózová intolerance (C/T-13910)
PCR - screening komplet
PCR - T. pallidum + N. gonorrhoeae
PCR - Ch. trachoma s
PCR - HPV
PCR - HSV
CÉLIAKIE:
 HLA-DQ2 (DQA1*0501/DQB1*0201)
 HLA-DQ8 (DQA1*0301/DQB1*0302)
STD - GEN. PROBE (VM)
 Chlamydia trachoma s
 Neisseria gonorrhoeae
 vyšetření parodontálních patogenů
 vyšetření gene ckého rizika vzniku
parodon dy





Mycobacterium tuberculosis (BAL, M,SP)
Neisseria gonorrhoeae (M,V)
Toxoplasma gondii (K(EDTA),MM,PV,ST)
Ureaplasma urealy cum (E,M,V)
Universální detekce bakterií (UNB)
+ specifikace pozi vního nálezu
(K(EDTA),MM,T,1)
 Universální detekce myko ckých infekcí
(UNF) + specifikace pozi vního nálezu
(K(EDTA),MM,T,1)
TROMBOFILNÍ FAKTORY:
 faktor V Leiden (A506G)
 faktor II Prothrombin (G20210A)
 faktor XIII (val34leu)
 MTHFR (C677T)
 MTHFR (A1298C)
H. HEMOCHROMATÓZA:
 Mutace G845A (C282Y)
 Mutace C187G (H63D)
 Mutace A193T (S65C)
Vysvětlivky zkratek:
BAL: bronchoalveolární laváž, E: ejakulát, K(EDTA): krev EDTA, M: moč, MM: likvor, PV: plodová voda, S: sérum, SL: stolice (odběr do media,
na vyžádání dodáme), SP: sputum, ST: stěr, SY: synoviální teku na, T: tkáň, V: výtěr na sucho (uretra, cervix, spojivkový vak), VM: výtěr do media
(na vyžádání dodáme), 1: vhodné pro primárně sterilní klin. materiály
F95 verze 02
strana 1 (celkem 2)
IMUNOLOGICKÁ A SÉROLOGICKÁ VYŠETŘENÍ (tel.: 800 190 194, 516 415 913, 516 415 914)
HUMORÁLNÍ IMUNITA
 ASTAL (an -stafylolyzin)
 ASLO
 ASK (an -streptokináza)
 CIK-C1q
 ECP
 celková bílkovina
 ELFO bílkovin
 Imunofixace
KOMPLEMENT
 C3
 C4
 C1 inhibitor
 C1 inhibitor funkční test
(1)
PODTŘÍDY IgG
 IgG1
 IgG2
 IgG3
 IgG4
PODTŘÍDY IgA
 IgA1
 IgA2
PROTEINY AKUTNÍ FÁZE
 CRP
 alfa 1 an trypsin
 transferin
 haptoglobin
 orosomucoid
 prealbumin
 albumin
FUNKČNÍ TESTY
 IgG a-TTox (tetanický toxoid)
 IgG an -di erie
 IgG an -Hib (Haemophilus inf.)
 IgG an -PCP (S.pneumoniae)
 IgG2 an -PCP (S.pneumoniae)
POTRAVINOVÁ INTOLERANCE
 an
 an
 an
 an
 an
 an
INFEKCE PŘENÁŠENÉ ČLENOVCI
EXANTÉMOVÉ INFEKCE
 an
 an
 an
 an
 an
 an
 an
 an
 an
 an
 an
 an
 an
 an
 an -thyreoglobulin (ATG)
 an -TPO (thyreoideální peroxidáza)
 an -TSH receptor (TRAb)
 Borrelie:
 an -B. afzelii IgM, IgG ELISA
 an -B. garinii IgM, IgG ELISA
 an -B. burgdorferi s. stricto IgM,
IgG ELISA
 an - Borrelia IgM, G WB (konfirm.)
 intrathekální pro látky an - Borrelia IgM,G (sérum+CSF)
 an -Anaplasma phagocytophilum
(Ehrlichióza) IgM, IgG
 an -klíšťová encefali s IgM, IgG
 an -Ricke sia IgM, IgG
 an -Coxiella IgM, IgG, IgA
IDDM (DIABETES I. TYPU)
RESPIRAČNÍ INFEKCE
 an -GAD
 an -IA-2
 ICA IgG, IgA
 an -inzulin IgG (IAA)
 an -respirační viry (RSV, Adenovirus,
Inf. A, B, Parainfluenza) IgM,G NIF
 an -resprační viry KFR
 an -Picornavirus KFR
 pertusse – aglu nace
 pertusse – IgM, IgG, IgA ELISA
 pertusse IgG, IgA Westernblot
 parapertusse - aglu nace
 an -Chlamydia pneumoniae IgM,
IgG, IgA ELISA
 an -Chlamydia pneumoniae IgG, A WB
 an -Chlamydia psi aci IgG, A WB
 an -C. pneumoniae, C. trachoma s,
C. psi aci IgM,G,A - NIF
 an -Mycoplasma pneumoniae Ig,
IgG, IgM, IgA
 an -Mycoplasma pneumoniae – KFR
 an - Mycoplasma pneumoniae IgG,
IgM, IgA - Imunoblot
 an -Legionella pneumophila – KFR
-GBM (basální membrána glomerulů)
-srdeční sval
-kosterní sval
-kůra nadledvinek
-kožní tkáň (pemfigus, pemfigoid)
-Mi-2 (dermatomyosi s, id. myosi s)
-onkoneuronální pro látky
-gangliosidy
-MAG (gp asociovaný s myelinem)
PROTILÁTKY PROTI ŠTÍTNÉ ŽLÁZE
IMUNOGLOBULINY
 IgM
 IgG
 IgA
 IgE celkové
 IgE specifické
ORGÁNOVĚ SPEC. AUTOPROTILÁTKY
-kravské mléko IgG, IgA, IgE
--laktalbumin IgG, IgA, IgE
--laktoglobulin IgG, IgA, IgE
-kasein IgG, IgA, IgE
-laktóza IgG, IgA, IgE
-ovalbumin IgG, IgA, IgE
AUTOPROTILÁTKY
 ANA (ANF) – NIF
 an -ds DNA
 an -ENA (screen)
 an -ENA typizace (an -Sm, SSA/Ro,
SSB/La, U1RNP, Scl-70, Jo-1)
 an -nukleosomy, an -histony
REVMATOLOGICKÝ BLOK
 RF screening (LFT)
 RF IgM, IgA, IgG ELISA
 an -CCP IgA, IgG (RA)
 an -MCV (RA)
 ASLO (an -streptolyzin)
 an -Mi-2
 HLA-B27 PCR (EDTA)
CÉLIAKIE
 an -gliadin IgA, IgG, IgE
 an -endomysium IgA, IgG
 an -tkáňová transglutamináza IgA, IgG
 an -re kulin IgA, IgG
 gene cké vyšetření céliakie (EDTA)
(HLA DQ2, HLA DQ8)
NESPECIFICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY
 ANCA screen (ethanol/formalin)
 ANCA typizace (MPO, SP3,laktoferin,
elastáza, cathepsin G, BPI, lysozym)
 ASCA (an -S. cerevisiae) IgA,IgG- morbus Crohn
 an -parietální buňky (PAR)
 GASTROBLOT IgA/G (PAR, intrinsic
factor, ASCA, gliadin, tTG)
 laktoferin / kalprotek n
AUTOIMUN. HEPATOPATIE
 an -mitochondrie (M2, M4, M9)
 an -hladký sval (ASMA)
 an -jaterní an geny (3E-M2, M2,
LKM1, SLA/LP , LC-1, Sp100, PML,
gp210, Ro-52)
 virové hepa dy (VHA, VHB, VHC, VHE)
ANTIFOSFOLIPIDOVÝ SYNDROM
 an -kardiolipin Ig (ACLA)
 an --2-glykoprotein I IgA, IgG, IgM
 an -fosfolipidový profil IgM, G
(kardiolipin, -2-glykoprotein I,
fosfa dylserin, fosfa dylcholin,
fosfa dylethanolamin,
fosfa dylinositol, sfingomyelin)
NEPLODNOST
 an
 an
 an
 an
 an
 an
-ovaria Ig
-spermie Ig, IgE
-Zona pellucida Ig
-seminální plasma IgE
-seminální sediment IgE
-latex IgE, IgG
ANTIINFEKČNÍ IMUNITA
HERPETICKÉ INFEKCE
 virus Epstein-Barrové:
 EBV-specifické pro látky
(VCA, EBNA-1, EA-D) ELISA
 EBV – heterofilní pro látky
(Paul-Bunnel, AKE, OCH)
 an -EBV VCA IgM, IgG
 an -EBV EBNA-1 IgM, IgG
 an -EBV EA-D IgG
 an -EBV VCA IgG avidita
 an -EBV EA-R IgM, IgG (WB)
 an -EBV Westernblot
 an -CMV IgM, IgG, IgA
 an -CMV - KFR
 an -HSV 1/2 IgM, IgG ELISA
 an -HSV1, HSV2 IgM, IgG WB
 an -VZV IgM, IgG ELISA
 an -HHV6 IgM, IgG
 TORCH (toxoplasma, rubeola,
CMV, HSV1, HSV2)
 an -Toxoplasma IgM, G, A, E, avidita
 an -Toxoplasma gondii KFR
 an -CMV IgM, IgG, IgA
 an -CMV KFR
 an -rubeola IgM, IgG
 an -HSV 1/2 IgM, IgG ELISA
 an -HSV1, HSV2 IgM, IgG WB
ZOONÓZY
 brucelóza
 tularémie
 listerióza
 an -Toxoplasma IgM, G, A, E, avidita
 an -Toxoplasma gondii KFR
 an -Campylobacter jejuni IgG, IgA
 leptospiróza
 bartonelóza (B. henselae,
B. quintana) IgM, IgG
Poznámka: Standartní materiál pro vyšetření je sérum (není-li uvedeno jinak)
1) Alergologická vyšetření – spec. IgE, IgG, IgG4 – samostatná žádanka (F32)
F95 verze 02
CHLAMYDIE - pro látky:
 C. pneumoniae, C. trachoma s,
C.psi aci (ornitóza) IgM, G, A - NIF
 Chlamydia sp. IgM, G, A ELISA
 C. pneumoniae IgM, G, A ELISA
 C. trachoma s IgM, G, A ELISA
 C. pneumoniae IgG, A Westernblot
 C. trachoma s IgG, A Westernblot
 C. psi aci (ornitóza) IgG, A Westernblot
KARDIOTROPNÍ VIRY
 an -respirační viry (RSV, Adenovirus,
Influenza A,B, Parainfluenza) IgM,G NIF
 an -Adenovirus KFR
 an -Picornavirus KFR
 an -Echovirus 7 IgM, IgG
 an -Coxsackie virus A+B IgM, IgG
 an -Mycoplasma pneumoniae Ig,
IgG, IgM, IgA
 an -Mycoplasma pneumoniae - KFR
 an - Mycoplasma pneumoniae IgG,
IgM, IgA - Imunoblot
NEUROINFEKCE
 an -herpe cké viry (viz Herpet. infekce)
 an - paro s IgM, IgG
 an -Poliovirus KFR
 an – klíšťová encefali s IgM, IgG
 kardiotropní viry (viz Kardiotropní viry)
INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO
TRAKTU
 an -Helicobacter pylori IgA, IgG ELISA
 an -Helicobacter pylori IgA, IgG WB
 an -Yersinia enterocoli ca O3:
 pomalá aglu nace
 hemaglu nace
 Westernblot
 Widalova reakce
 an -Campylobacter jejuni IgG, IgA
 Rotavirus (stolice)
 Adenovirus (stolice)
 Norovirus (stolice)
 Enterovirus (stolice)
 Astrovirus (stolice)
 laktoferin / kalprotek n
-rubeola IgM, IgG ELISA
- morbilli IgM, IgG ELISA
-VZV IgM, IgG ELISA
-HHV6 IgM, IgG NIF
-Parvovirus B19 IgM, IgG
VIROVÉ HEPATITIDY
Hepa da A:
 an -HAV IgM
 an -HAV celkové
Hepa da B:
 HBsAg
 an -HBs kvan ta vně
 an -HBc IgM
 an -HBc celkové
 HBeAg
 an -HBe
 VHB PCR (EDTA)
Hepa da C:
 an -HCV celkové
 an -HCV Westernblot (konfirmace)
 HCV PCR (EDTA)
Hepa da E:
 an -HEV IgM, IgG ELISA
 an -HEV IgM, IgG Westernblot
POHLAVNĚ PŘENOSNÉ INFEKCE
 HIV (an -HIV 1/0/2 + HIV Ag p24)
 syfilis (RRR, TPHA)
 syfilis screen EIA
 an -C.pneumoniae, C.trachoma s,
C.psi aci IgM,G,A - NIF
 an -C. trachoma s IgM, G, A ELISA
 an -C. trachoma s IgG, A Westernblot
PARAZITOLOGIE
 an
 an
 an
 an
-Toxocara IgG, avidita
-Echinococcus Ig, IgE, IgG
-Ascaris IgE
-E. histoly ca Ig
MYKOLOGIE
 an -Candida albicans IgM,G,A ELISA
 an -Aspergillus fumigatus IgM,G,A ELISA
VYŠETŘENÍ GRAVIDNÍCH
 HBsAg
 HIV (an -HIV 1/0/2 + HIV Ag p24)
 syfilis (RRR, TPHA)
 syfilis screen EIA
 an -Toxoplasma IgM, G, A, E, avidita
 an -Toxoplasma - KFR
HEMATOLOGIE (EDTA)
 krevní obraz
 krevní obraz + diferenciál
 krevní skupina + Rh
 screen. nepravidel. pro látek
KOAGULACE (citrát sodný 1:10)
 Quickův test
 APPT
 Fibrinogen
BUNĚČNÁ IMUNITA
 IMUNOFENOTYPIZACE
LYMFOCYTŮ (heparin, EDTA)
 celkové T-lymfocyty (CD3+)
 pomocné T-lymfocyty (CD4+)
 cytotoxické T-lymfocyty (CD8+)
 NK buňky (CD16+56+)
 B-lymfocyty (CD19+)
 ak vované formy T-lymfocytů (HLA-DR)
 FAGOCYTÁRNÍ AKTIVITA
(heparin) – po tel. domluvě
 ingesce (Fagotest)
 oxida vní vzplanu (Burs est)
NÁDOROVÉ MARKERY
(2)
 AFP
 CEA
DALŠÍ POŽADOVANÁ VYŠETŘENÍ:
Quan feron TBC (odběr. systém v lab.)
2) Vyšetření dalších tumormarkerů, příp. osteomarkerů a hormonů –
– žádanka laboratoře RNDr. Čecháček, s.r.o.
strana 2 (celkem 2)
Download

Imunologická a serologická žádanka - IFCOR