Návod pro pacienty,
V2
Laboratoře
Euromedic s.r.o.
Strana 1 (celkem 1)
Perorální glukózový toleranční test (OGTT) – návod pro pacienta
Vážená paní, vážený pane,
Na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám budeme provádět vyšetření, jehož cílem je
posoudit reakci Vašeho organizmu na zvýšené hladiny krevního cukru po jeho požití.
Postupujte přesně podle následujících pokynů:
1. Dostavte se do laboratoře přesně v 07:00 hodin na lačno, tj. minimálně 10 hodin (nejvíce
však 12 hodin) nejezte a nepijte sladké tekutiny. Po dobu nočního lačnění lze pít pouze
vodu nebo nesladký čaj. Nejnutnější léky užívejte bez přerušení podle pokynů lékaře,
ostatní po poradě s Vaším lékařem před provedením vyšetření vynechte.
2. Bude Vám odebrán vzorek krve a současně přineste i vzorek moče.
3. U dospělých podáme roztok 75g glukózy. Vypít je třeba celé množství během 5 - 10
minut. Množství podávané glukózy u dětí závisí na jejich věku a hmotnosti.
4. Po 120 minutách po aplikaci glukózy znovu provedeme odběr krve a moče.
4. Během celého vyšetření setrvávejte v tělesném klidu, nejezte, nepijte, nekuřte. Jakékoliv
zdravotní potíže (nevolnost, zvracení, průjem, závrať, mdlobu) oznamte ihned personálu
laboratoře.
Přesné dodržení pokynů je podmínkou vyšetření.
Děkujeme Vám za spolupráci.
Laboratoře Euromedic s.r.o.
Centrální pracoviště: A. Staška 1670/80, Praha 4, 140 46, tel. 261 006 376, 360
Detašovaná pracoviště: viz: www.laboratore.eu
N13 Návod pro pacienty OGTT
Download

(OGTT) – návod pro pacient