Laboratoře Budějovická
člen AeskuLab Holding
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
Na základě doporučení České diabetologické společnosti (ČDS) a České společnosti klinické
biochemie (ČSKB) s platností od 15. 11. 2014 upravujeme pravidla pro screeningové
vyšetření OGTT gestačního diabetu mellitu.
Glukóza v plazmě žilní krve se bude standardně provádět ve 3 bodech:
1. Odběr žilní krve nalačno (čas 0 min)
2. Odběr žilní krve 1. hodinu po zátěži 75g glukózy (čas 60 min)
3. Odběr žilní krve 2. hodiny po zátěži 75g glukózy (čas 120 min)
Dále se snižuje hranice glukózy v plazmě žilní krve nalačno na 5,1 mmol/l (dříve 5,6 mmol/l).
Pacientky s hodnotou glukózy v plazmě ≥ 5,1 mmol/l nalačno již nebudou dále podrobeny
testu OGTT.
Věříme, že tato opatření přispějí ke zkvalitnění našich služeb a zvýšení péče o pacienty.
Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. čísle 261 006 338 Mgr. Plačková a 261 006 378
Ing. Hoskovcová.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci.
S pozdravem,
Ing. Petra Hoskovcová
Vedoucí laboratoře Budějovická
Antala Staška 1670, Praha 4
Tel: +420 606 026 169
Sídlo společnosti LABORATOŘE BUDĚJOVICKÁ, s. r. o. Poznaňská 461, 181 00 Praha 8
Hlavní pracoviště Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 46, Praha 4
tel.: +420 261 006 371, fax: +420 261 006 371
www.laboratore.eu, e-mail: [email protected]
IČ: 2468 6573 DIČ: CZ 2468 6573 Citibank, a.s., č.ú.: 2056060108/2600
Společnost zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 166066
Download

přiloženém dokumentu - Laboratoře Budějovická ks