Laboratorní příručka
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, 180 00 Praha 8
Vypracoval: Ing. Pobudová Jana
Dne: 6. 8. 2014
Schválil: Ing. Hoskovcová Petra, vedoucí laboratoře
Dne: 6. 8. 2014
Vydání/výtisk: 10 /
Platnost od: 11. 8. 2014
LP
Počet stran: 61
Strana 1 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
Obsah:
1.
2.
3.
Úvod
Pracoviště a kontakty
Odběr biologického materiálu
6
6
8
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
Příprava pacienta 8
Potřeby k odběru biologického materiálu
Pracovní postup odběru žilní krve
Odběry kapilární krve
Likvidace materiálů použitých při odběru
Stolice na okultní krvácení
Orální glukózový toleranční test (OGTT)
Odběr ranního vzorku moče
Pokyny pro sběr moče
Kreatininová clearence
Sběr moče za 24 hodin
Sběr moče za 3 hodiny (vyšetření močového sedimentu podle Hamburgera)
Pokyny pro odběr slin
8
9
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
4.
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
5.
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
6.
7.
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.1.8
7.1.9
7.1.10
7.1.11
7.1.12
7.1.13
7.1.14
7.1.15
7.1.16
7.1.17
7.1.18
7.1.19
7.1.20
7.1.21
7.1.22
7.1.23
7.1.24
Příjem vzorků
Žádanka o laboratorní vyšetření
Nekompletní žádanky
Žádanka STATIM
Popis příjmu biologického materiálu, postup k zajištění nezaměnitelnosti vzorků
Přeprava a uchování biologického materiálu po odběru
Bezpečnost při práci s biologickým materiálem
Opakovaná a dodatečná vyšetření
Oprava identifikace, změny výsledků a nálezů
Vydávání výsledků vyšetření
Typy nálezů a laboratorních zpráv
Hlášení výsledků
Kritické hodnoty
Časový interval od přijetí vzorku do vydání výsledku (TAT)
Zásady ochrany osobních dat pacientů
Řešení stížností
Seznam vyšetření
Biochemická a imunochemická vyšetření
ACP (Kyselá fosfatáza celková)
Alfa-fetoprotein (AFP)
Alaninaminotransferáza (ALT)
Albumin
Alkalická fosfatáza (ALP)
Alkalická fosfatáza (ALP) – izoenzymy (kostní, jaterní)
Alkohol (ethanol)
α-Amyláza (AMS, Alfa-amylasa)
Amyláza pankreatická
Anti-streptolysin O (ASLO)
Anti-CCP (Protilátky proti cyklickému citrulinovému peptidu)
Anti-GAD (Protilátky proti dekarboxyláze glutamové kyseliny)
Anti-TG (Protilátky proti tyreoglobulinu)
Anti-TPO (Protilátky proti thyreoperoxidáze)
Anti-TSH recep. (Protilátky proti receptoru TSH, TRAK)
Apolipoprotein A1 (Apo A1)
Apolipoprotein B (Apo B)
Aspartátaminotransferáza (AST)
Beta-2-mikroglobulin
B-CrossLaps (CTx)
Bilirubin celkový
Bilirubin přímý (konjugovaný)
C3 složka komplementu
12
12
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
16
16
17
18
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
22
23
23
23
23
24
LP
Strana 2 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
7.1.25
7.1.26
7.1.27
7.1.28
7.1.29
7.1.30
7.1.31
7.1.32
7.1.33
7.1.34
7.1.35
7.1.36
7.1.37
7.1.38
7.1.39
7.1.40
7.1.41
7.1.42
7.1.43
7.1.44
7.1.45
7.1.46
7.1.47
7.1.48
7.1.49
7.1.50
7.1.51
7.1.52
7.1.53
7.1.54
7.1.55
7.1.56
7.1.57
7.1.58
7.1.59
7.1.60
7.1.61
7.1.62
7.1.63
7.1.64
7.1.65
7.1.66
7.1.67
7.1.68
7.1.69
7.1.70
7.1.71
7.1.72
7.1.73
7.1.74
7.1.75
7.1.76
7.1.77
7.1.78
7.1.79
7.1.80
7.1.81
7.1.82
7.1.83
7.1.84
7.1.85
7.1.86
LP
C4 složka komplementu
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
CA 72-4
CEA (Karcinoembryonální antigen)
Celková bílkovina
C-peptid
C-reaktivní protein (CRP)
Cystatin C
Dehydroepiandrosteron-sulfát (DHEA-S)
+
Draselný kationt (Draslík, K )
Elektroforéza bílkovin
Estradiol
Fenytoin
Ferritin
Folát (Kyselina listová)
Folikulostimulační hormon (FSH)
Fosfor anorganický (P)
Fruktosamin
γ-Glutamyltransferáza (GGT)
Glukóza
Glykovaný hemoglobin (HbA1c)
Homocystein
Hořčík (Mg)
Chloridy (Cl )
Cholesterol
Cholesterol HDL
Cholesterol LDL - výpočet
Choriogonadotropní hormon (hCG+β podjednotka)
Imunoglobulin A (IgA)
Imunoglobulin E (IgE)
Imunoglobulin G (IgG)
Imunoglobulin M (IgM)
Karbamazepin
Kortizol
Kortizol ve slinách
Kreatinin
Kreatinkináza (CK)
Kyselina močová
Laktát
Laktátdehydrogenáza (LD)
Lipáza
Lipoprotein Lp(a)
Lithium
Luteinizační hormon (LH)
Osmolalita
Osteokalcin
Parathormon (PTH)
Progesteron
Prolaktin
PSA celkový (Prostatický specifický antigen celkový)
PSA volný (Prostatický specifický antigen volný, fPSA)
Revmatoidní faktor (RF)
SHBG (Sex hormon binding globulin)
+
Sodný kation (Sodík, Na )
T3 celkový (T3)
T3 volný (fT3)
T4 celkový (T4)
T4 volný (fT4)
Testosteron
Testosteron biologicky dostupný – výpočet dle Vermeulena
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
24
24
24
25
25
25
25
25
26
26
26
26
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
29
29
30
30
30
30
31
31
31
31
32
32
32
32
33
33
33
33
34
34
34
34
35
35
35
35
35
36
36
36
36
37
37
37
37
38
38
38
38
39
Strana 3 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
7.1.87
7.1.88
7.1.89
7.1.90
7.1.91
7.1.92
7.1.93
7.1.94
7.1.95
7.1.96
7.1.97
7.1.98
7.1.99
7.1.100
7.1.101
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.2.7
7.2.8
7.2.9
7.2.10
7.2.11
7.2.12
7.2.13
7.2.14
7.2.15
7.2.16
7.2.17
7.2.18
7.2.19
7.2.20
7.2.21
7.2.22
7.2.23
7.2.24
7.2.25
7.2.26
7.2.27
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.3.8
7.3.9
7.3.10
7.3.11
7.3.12
7.3.13
7.3.14
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
LP
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
Testosteron free – výpočet dle Vermeulena
Thyreoglobulin (ECLIA)
Thyreotropin (TSH)
total P1NP (Celkový prokolagen typ 1 aminokoncový propeptid)
Transferin
Triacylglyceroly
Troponin T
Urea (Močovina)
Valproát
Vápník (Ca)
2+
Vápník ionizovaný (Ca ) - výpočet
Vazebná kapacita železa
Vitamín B12
Vitamín D total
Železo (Fe)
Vyšetření prováděná z moče
Chemické a morfologické vyšetření moče
Hamburgerův sediment (Morfologické vyšetření moči dle Hamburgera)
Alkohol (ethanol)
Amphetaminy semikv.
Amyláza
Barbituráty semikv.
Benzodiazepiny semikv.
Bílkovina
Buprenorfin semikv.
Draslík (K)
Etylglukuronid semikv.
Fosfor (P)
Glukóza
Hořčík (Mg)
Chloridy (Cl)
Kanabinoidy semikv.
Kokain – metabolity semikv.
Kreatinin
Clearance kreatininu (Výpočet glomerulární filtrace)
Kyselina močová
Mikroabuminurie
Opiáty semikv.
Osmolalita
Sodík (Na)
Vápník (Ca)
Urea (Močovina)
Drogový screening
Hematologická vyšetření
Anti Xa/LMWH aktiv.
APTT
Antitrombin (AT)
D-Dimery
Faktor VIII
Fibrinogen
Krevní obraz a diferenciální rozpočet leukocytů
Krevní skupiny AB0, antigen D (Rh faktor, RhD)
Krvácivost
Protein C
Protein S
Protrombinový čas (Quickův test)
Retikulocyty
Sedimentace erytrocytů (FW)
Infekční imunita
Borrelia burgdorferi – IgG, IgM
Borrelia burgdorferi sensu lato – IgG, IgM (Westernblot)
CMV – IgG, IgM
39
39
39
39
39
40
40
40
40
41
41
41
41
41
42
42
42
43
43
43
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
47
47
47
47
48
48
48
48
49
49
49
49
49
50
50
50
51
51
52
52
52
53
53
53
53
53
54
Strana 4 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
7.4.4
7.4.5
7.4.6
7.4.7
7.4.8
7.4.9
7.4.10
7.4.11
7.4.12
7.4.13
7.4.14
7.4.15
7.4.16
7.4.17
7.4.18
7.4.19
7.4.20
7.4.21
7.4.22
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.6
7.6.1
8.
9.
10.
LP
EBV – VCA IgM, VCA IgG, EA IgG, EBNA IgG
Hepatitida A
Hepatitida B
Hepatitida C
HIV (kombinované vyšetření - protilátky 1+2, antigen p24)
HSV – HSV1,2 IgM, HSV1 IgG, HSV2 IgG
Chlamydia pneumoniae – IgA, IgG
Chlamydia trachomatis – IgA, IgG
IM test
Mycoplasma pneumoniae – IgA
Mycoplasma pneumoniae – IgG, IgM
Parotitis – IgG, IgM
Rubeola – IgG, IgM
Syfilis diagnostika (RPR)
Syfilis diagnostika (TPHA)
Tetanus IgG (Clostridium tetani toxin)
Toxoplasma gondii –IgA
Toxoplasma gondii – IgM, IgG, avidita IgG
Varicella zoster (VZV) – IgG, IgM
Specifické IgE
Jednotlivé alergeny
Směsi alergenů
Ala TOP – screening – inhalační alergeny
ECP (Eozinofilový kationický protein)
Vyšetření prováděná ze stolice
Test na okultní krvácení
Vyšetření prováděná ve smluvních laboratořích
Přílohy
Související dokumentace
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
54
54
54
56
56
56
56
56
57
57
57
57
57
57
58
58
58
58
58
59
59
59
60
60
60
60
60
61
61
Strana 5 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
1. Úvod
Laboratoře působí na Poliklinice Budějovická od roku 1996. Původní laboratoře vzniklé fúzí
společností Centromed, DTC a Medicon byly od 1. 8. 2009 sloučeny s laboratoří MUDr. Dana
Šináglová a začleněny do skupiny Euromedic. V roce 2011 změnily laboratoře název na
Laboratoře Euromedic.
V roce 2012 došlo k fúzi společností Laboratoře Euromedic s.r.o. a Lékařské laboratoře
Praha s.r.o. . V roce 2014 byla schválena koupě Laboratoří Euromedic společností AeskuLab
k.s., kdy následně došlo k přejmenování společnosti na laboratoře Budějovická s.r.o. .
Laboratoř poskytuje:
základní a specializovaná vyšetření v oblasti klinické biochemie, imunologie a hematologie
konzultační služby v oblasti laboratorní medicíny
logistické služby související s laboratorním vyšetřením
zpracování a uchování informací o výsledcích laboratorních vyšetření v laboratorním
informačním systému
vyšetření pro veterinární účely
Moderní vybavení laboratoře umožňuje vysokou kvalitu a správnost výsledků. Vysoká
odborná kvalifikace pracovníků, laskavý a vstřícný přístup k pacientům, kolegialita vůči ostatním
pracovníkům ve zdravotnictví - to vše je zárukou spokojených zákazníků.
Laboratoř má zavedený systém kvality, vypracovaný ve shodě s požadavky normy ČSN EN
ISO 15189. Tato skutečnost přináší zákazníkům záruky za kvalitu výsledků laboratorních
vyšetření.
2. Pracoviště a kontakty
Poliklinika Budějovická - centrální laboratoř
Antala Staška 1670/80, Praha 4, 3. patro
tel: 800 180 808, 261 066 373,
[email protected]
Provozní doba:
PO – PÁ
7:00 – 22:00
SO - NE
7:00 – 19:00
Poliklinika Zelený pruh – statimová laboratoř
Roškotova 1717/2, Praha 4, přízemí
tel: 234 105 221 (219),
[email protected]
Provozní doba:
PO – PÁ
7:00 – 15:00
Poliklinika Jižní Město II – statimová laboratoř
Šustova 1930, Praha 4, 1. patro
tel: 296 506 149, fax: 296 506 147, [email protected]
Provozní doba:
PO – PÁ
7:00 – 10:00
Poliklinika Modřany –statimová laboratoř
Soukalova 3355, Praha 4, 2. patro
tel: 244 401 997,
[email protected]
Provozní doba:
PO – PÁ
7:00 – 10:00
LP
Strana 6 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
Odběrová pracoviště (pondělí - pátek):
Pracoviště
Doba odběrů
Telefon
Poliklinika Budějovická
A. Staška 1670/80
Praha 4, 3.patro
Odběry
Příjem materiálu
Odběr na vyšetření STATIM
7:00 - 10:00
7:00 – 18:30
7:00 – 18:30
880 180 808
261 006 373
Poliklinika Zelený pruh
Roškotova 1717/2
Praha 4, přízemí
Odběry
Odběr na vyšetření STATIM
7:00 – 10:00
7:00 – 15:00
234 105 221
234 105 219
Poliklinika Jižní Město,
Šustova 1930
Praha 4, 1. patro
Odběry
Glykemické křivky bez objednání
7:00 - 10:00
7:00
296 506 144
296 506 149
Poliklinika Michnova,
Michnova 1622
Praha 4, přízemí
Odběry
Glykemické křivky bez objednání
7:00 - 10:00
7:00
272 655 937
733 533 717
Poliklinika Spořilov,
Božkovská 2967
Praha 4, 1. patro
Odběry
Glykemické křivky bez objednání
7:00 - 10:00
6:45
272 770 517
Poliklinika Opatovská,
Opatovská 1763/11
Praha 4, přízemí
Odběry
Glykemické křivky bez objednání
7:00 - 10:00
6:45
733 180 837
Poliklinika Koněvova,
Koněvova 205
Praha 3, 1. patro
Odběry
Glykemické křivky na objednání
7:00 - 10:00
6:45
284 860 513
Poliklinika Olšanská
Olšanská 7
Praha 3, 2. patro
Odběry
7:00 – 10:00
222 581 557
Poliklinika Vinohradská
Vinohradská 176
Praha 3, přízemí
Odběry
7:00 – 10:00
272 738 670
Poliklinika Parník
Generála Janouška 902
Praha 9, 2. patro
Odběry
Glykemické křivky na objednání
7:00 – 10:00
7:00 – 8:00
281 912 375
Poliklinika Plaňanská
Plaňanská 1
Praha 10, 1. patro
Odběry
Glykemické křivky na objednání
7:00 – 10:00
7:00 – 9:00
281 019 353
Poliklinika Modřany,
Soukalova 3355
Praha 4, 2. Patro
Odběry
Glykemické křivky bez objednání
7:00 - 10:00
7:00
244 401 997
Poliklinika Delta,
Žukovského 887
Praha 6, přízemí
Odběry
Glykemické křivky bez objednání
7:00 - 12:00
7:00
702 006 168
Kontakty:
Jméno
Ing. Petra Hoskovcová
MUDr. Alena Peláková
MUDr. Helena Brodská
LP
Funkce
vedoucí laboratoře
odborný garant – klinická biochemie
zástupce vedoucí laboratoře
odborný garant – mikrobiologie
odborný garant – klinická biochemie
Telefon
606 026 169
601 360 491
224 962 897
Strana 7 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Jméno
3.
Funkce
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
Telefon
RNDr. Alena Příhodová
odborný garant – hematologie
261 006 365
MUDr. Hana Nosková
odborný garant – hematologie
602 262 304
RNDr. Hana Nekvasilová
odborný garant – klinická biochemie
602 519 179
Ing. Vojtěch Tichý
odborný garant – imunologie
255 775 232
MUDr. Iva Veselá
odborný garant – imunologie
603 437 504
MUDr. Roman Chudomel
odborný garant – mikrobiologie
261 006 378
Ivana Fraibišová
vedoucí laborantka
725 076 515
Ing. Jana Pobudová
manažer kvality
261 006 338
Ing. Tomáš Grabač
metrolog
261 006 338
Call centrum–bezplatná linka 7:00–15:00
Hlášení výsledků 11:00–15:00
Pohotovost
Po – Pá 15:00 – 22:00
So 7:00 – 19:00, Ne 7:00 – 22:00
800 180 808
244 401 997
Hot line svozy
734 765 940
Hot Line IT podpora
777 219 100
261 006 373
Odběr biologického materiálu
3.1. Příprava pacienta
Preanalytická fáze je definována jako podmínky a postupy od indikace požadovaného
vyšetření po zahájení analýzy vzorku. Zahrnuje přípravu pacienta na odběr, odběr
biologického materiálu, jeho uchování a transport do laboratoře. Řada faktorů preanalytické
fáze může významným způsobem ovlivnit výsledek vyšetření. Některé zdroje preanalytické
variability lze minimalizovat určením podmínek přípravy pacienta, jiné jsou neovlivnitelné.
Faktory ovlivnitelné:
stres
dieta
poloha při odběru
denní doba
fyzická zátěž
dlouhé zaškrcení paže při odběru (delší než 1 minuta)
Faktory neovlivnitelné:
pohlaví
rasa
věk
genetické faktory
cyklické variace
životní prostředí
3.2. Potřeby k odběru biologického materiálu
ochranné rukavice
LP
Strana 8 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
desinfekce
pružné škrtidlo
tampón z buničiny (čtvereček)
zkumavky, jehly, držáky jehel (Vacuette)
náplast s polštářkem
kontejner na likvidaci použitých jehel
odpadkový koš pro infekční odpad
desinfekční ubrousky
sterilní jehly pro odběry kapilární krve, vyšetření krvácivosti, případně pro zvláště náročné
odběry, kdy používáme otevřený odběrový systém
sterilní krytí vpichu
V odběrové místnosti je vždy připravené lůžko pro pacienty s náhlou nevolností, které je
překryté papírovou podložkou. Podložka se mění po každém použití.
3.3. Pracovní postup odběru žilní krve
Standardně se odběr krve provádí na lačno (10-12-ti hodinové lačnění). Lačnění nad 12
hodin je nevhodné, kratší je nedostatečné. Nedodržením lačnění vznikají zkreslené nálezy
v parametrech sacharidového a lipidového metabolizmu. Pro některá speciální vyšetření nebo
funkční testy jsou předepsána dietní opatření nebo opatření režimová. Ráno před odběrem je
vhodné vypít sklenici vody nebo neslazeného čaje. Pití alkoholu, kouření, namáhavé cvičení
a některé léky mohou ovlivnit výsledky vyšetření. Pro vyšetření, ke kterým musí pacient sbírat
moč za určitý časový úsek, je potřeba jej podrobně informovat o sběru a případné dietě.
Standardně se biologický materiál odebírá ráno, speciální problematiku, kdy je načasování
odběru klíčové, tvoří zátěžové funkční testy a monitorování farmakoterapie.
Odběr venózní krve provádíme venepunkcí zpravidla žíly v loketní jamce. Při standardním
odběru je pacient v klidu a nalačno. Ve výjimečných případech je možno využít i žíly na hřbetu
ruky, ovšem je třeba si uvědomit rizika u diabetiků a osob s poruchami cirkulace.
Odběr provádíme zásadně v gumových rukavicích, k odběru na našem pracovišti
používáme uzavřený bezpečnostní odběrový systém. Tento systém dodáváme i do
spolupracujících ordinací.
Odběrová sestra posoudí kvalitu žilního systému v loketní jamce, případně v jiné lokalitě.
Při vlastním odběru odběrová sestra na paži krátce přiloží turniket/pružné škrtidlo, následně
dezinfikuje místo vpichu dezinfekčním prostředkem. Použití turniketu nemá být delší než
1 minuta. Pomocí jedné ruky stabilizuje polohu žíly a druhou rukou provede venepunkci jehlou
v držáku. Po té odebere krev do předem připravených zkumavek. Zkumavky by měly byt
naplněny po rysku plnění na štítku. Při odběru do zkumavek s protisrážlivým roztokem je
nutné tyto zkumavky okamžitě opatrně promíchat opakovaným otáčením (přibližně 5x). Po
ukončení odběru zakryjeme místo vpichu čtverečkem buničiny s dezinfekčním roztokem, který
pacient přitlačuje na místo vpichu asi 5-10 minut. Po tuto dobu odpočívá pacient v čekárně na
křesle, případně na lehátku v odběrové místnosti. Následně odstraní buničinu a přelepí místo
vpichu náplastí.
Pořadí odběru vzorků při odběru více druhů zkumavek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
LP
zkumavky pro krevní obraz a diferenciál
zkumavky pro vyšetření sedimentace červených krvinek
zkumavky pro koagulační a agregační testy
zkumavky pro přípravu plazmy s heparinem
zkumavky pro přípravu séra
zkumavky pro stanovení glykémie
Strana 9 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
V laboratoři používáme odběrový systém VACUETTE. Zkumavky jsou podle druhu
žádaného materiálu a vyšetření barevně odlišeny, barevné označení respektuje normu
EN 14820. Způsob odběru (typ zkumavky) je vyznačen na žádance o laboratorní vyšetření.
Jako alternativní odběrový systém je používán systém Sarstedt.
Barevné rozlišení uzávěrů odběrových zkumavek VACUETTE používaných v laboratoři:
Popis odběrové zkumavky
Chemická aditiva
Uzávěr
Srážlivá krev
S aktivátorem srážení
S aktivátorem srážení a gelem
Barva
uzávěru/výplně
Použití
Červená
Příprava séra
Nesrážlivá krev EDTA
K3EDTA
Fialová
Vyšetření krevního
obrazu, krevní skupiny,
glykovaného hemoglobinu,
sedimentace erytrocytů
Nesrážlivá krev citrát sodný
(1:9)
Citrát sodný 3,2 %
Světle modrá
Koagulační vyšetření
Nesrážlivá krev citrát sodný
(1:4)
Citrát sodný 3,2 %
Černá
Sedimentace erytrocytů
(manuálně)
Nesrážlivá krev
EDTA a fluorid sodný
Šedá
Vyšetření glykémie
a laktátu
Nesrážlivá krev heparin
Heparinát lithný
Zelená
Příprava plazmy
s heparinem
Alternativní odběrový systém Sarstedt:
Popis odběrové zkumavky
Chemická aditiva
Srážlivá krev
S aktivátorem srážení
S aktivátorem srážení a gelem
LP
Uzávěr
Barva uzávěru
Použití
Hnědá
Příprava séra
Nesrážlivá krev EDTA
K3EDTA
Červená
Vyšetření krevního
obrazu, krevní skupiny,
glykovaného hemoglobinu,
sedimentace erytrocytů
Nesrážlivá krev citrát sodný
(1:9)
Citrát sodný 3,2 %
Zelená
Koagulační vyšetření
Strana 10 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Popis odběrové zkumavky
Chemická aditiva
Uzávěr
Barva uzávěru
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
Použití
Nesrážlivá krev citrát sodný
(1:4)
Citrát sodný 3,2 %
Fialová
Sedimentace erytrocytů
(manuálně)
Nesrážlivá krev
EDTA a fluorid sodný
Žlutá
Vyšetření glykémie
a laktátu
Nesrážlivá krev heparin
Heparinát lithný
Oranžová
Příprava plazmy
s heparinem
Požadované množství biologického materiálu:
Typ vyšetření
Množství materiálu
Analýza séra - základní biochemie (10-15 analytů)
9 ml
Krevní obraz
2 ml
Koagulace
2 ml
Sedimentace erytrocytů
2 ml
Vývojové vady, speciální imunologická vyšetření, další
parametry, atd.
6 ml
Krevní skupina
6 ml
Moč chemicky + sediment
10 ml
Laboratoř periodicky prověřuje požadavky na objem vzorků biologického materiálu.
3.4. Odběry kapilární krve
Odběr se provádí po důkladné dezinfekci prstu. Očištěné místo necháme oschnout, aby se
předešlo hemolýze. Vpich provedeme sterilní jehlou, první kapku otřeme a přiložíme
odběrovou kapiláru. Je-li třeba, pomáháme opatrným stiskem (vyhneme se násilnému
vytlačovaní krve, aby nedošlo ke kontaminaci krve tkáňovým mokem). Po ukončení odběru
překryjeme místo vpichu čtverečkem buničiny s dezinfekčním roztokem. Proužek náplasti
k přelepení místa vpichu je vždy k dispozici. Pacientům s poruchou periferní cirkulace
doporučujeme před odběrem prohřátí rukou v teplé vodě.
3.5. Likvidace materiálů použitých při odběru
Likvidace materiálů použitých při odběru musí probíhat ve shodě s platnou legislativou
tj. zákon č.185/2001 Sb., zákon o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
3.6. Stolice na okultní krvácení
Vyšetření stolice na okultní krvácení je jednoduchý screeningový test na přítomnost
hemoglobinu ve stolici. Pacient obdrží speciální zkumavku s aplikátorem pro vyšetření
okultního krvácení a podrobný návod k použití. Vyhodnocení testu provede laboratoř.
LP
Strana 11 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
3.7. Orální glukózový toleranční test (OGTT)
Stanovuje se glykémie nalačno a 120 minut po zátěži 75g glukózy. Fakultativně se
stanovuje glykémie i v 60. minutě.
3.8. Odběr ranního vzorku moče
Pro základní vyšetření moči se používá vzorek první ranní moči. V laboratoři nebo
v ordinaci pacient obdrží zkumavku na vzorek moči. Do zkumavky zachytí střední proud,
odběr provede po pečlivé očistě zevního genitálu.
3.9. Pokyny pro sběr moče
Pacient musí být seznámen s postupem při sběru moče a doporučenou dietou dle typu
vyšetření. Pacient přinese do laboratoře ke zpracování veškeré množství moče.
3.10. Kreatininová clearence
Ráno v 6 hodin se pacient vymočí do toalety. Od této doby sbírá moč do čisté nádoby
(nejlépe plastové lahve od vody). Naposledy se vymočí v 6 hodin ráno druhého dne
(tj. sběr moče trvá 24 hodin). V den sběru pacient dodržuje normální pracovní i pitný režim.
Dietní omezení se nedoporučuje. V den ukončení sběru pacient přinese do laboratoře veškeré
množství nasbírané moče. K vyšetření kreatininové clearence je nutné vyšetření krve, pacient
přijde na lačno. Pro výpočet clearence kreatininu je nutno na žádance uvést hmotnost a výšku
pacienta.
3.11. Sběr moče za 24 hodin
Pacient sbírá moč 24 hodin bez předchozí tělesné námahy. Ráno se v 6 hodin vymočí do
toalety a potom 24 hodin sbírá moč do plastové nádoby. Sběr končí druhý den v 6 hodin ráno.
Celkové množství moče přinese pacient do laboratoře se žádankou.
3.12. Sběr moče za 3 hodiny (vyšetření močového sedimentu podle
Hamburgera)
V určený den se pacient ráno vymočí do toalety. Od této doby sbírá moč do čisté nádoby
po dobu 3 hodin. Celkové množství moče přinese pacient do laboratoře se žádankou.
3.13. Pokyny pro odběr slin
Odběr se provádí do zkumavky Salivette, minimálně 30 minut od posledního jídla. Pacient
vyjme z horní části zkumavky žvýkací váleček, jemně jej žvýká asi 2 minuty, aby nasákl
slinami. Poté váleček vrátí do horní části zkumavky. Před žvýkáním není vhodné si
vyplachovat ústa.
4.
Příjem vzorků
V centrální laboratoři zpracováváme jak vzorky
laboratořích, tak vzorky odebrané v ordinacích lékařů.
odebrané
v našich
odběrových
4.1.1 Žádanka o laboratorní vyšetření
Požadavky do laboratoře jsou přijímány dvěma typy žádanek
LP
Strana 12 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
Žádanky elektronické
- z vybraných pracovišť jsou požadavky zasílány do LIS
elektronickou formou prostřednictvím počítačové sítě, kde je
pracovníky centrálního příjmu potvrzena a přijata do systému
– papírová žádanka slouží k ověření správnosti zaslaných
požadavků
Žádanky v papírové formě
- vzory těchto žádanek jsou přílohou laboratorní příručky a
jsou volně ke stažení na stránkách laboratoře – pokyny pro
správné označení jednotlivých požadavků jsou uvedeny přímo
na žádance
V laboratoři jsou přijímány řádně vyplněné žádanky o laboratorní vyšetření a řádně
označené vzorky biologického materiálu. Řádně označený vzorek obsahuje následující
informace: jméno a příjmení, rodné číslo.
Řádně vyplněná žádanka o laboratorní vyšetření obsahuje informace o identifikaci pacienta
a oprávněného žadatele. Dále musí obsahovat odpovídající klinické údaje a požadavky na
vyšetření.
Na žádance je vždy nutné vyplnit:
1. Jednoznačná identifikace pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, kód
zdravotní pojišťovny)
2. Razítko ordinujícího lékaře včetně adresy a IČP
3. Základní diagnóza, popř. doplňková diagnóza
4. Požadovaná vyšetření včetně typu primárního vzorku – viz žádanka o laboratorní vyšetření
5. Datum a čas odběru vzorku (zaznamená odběrový pracovník)
6. Datum a čas přijetí vzorku do laboratoře (zaznamená laboratoř)
7. Identifikaci (podpis) pracovníka, který provedl odběr biologického materiálu
8. Podle druhu požadovaného vyšetření také váhu a výšku pacienta nebo množství moče za
určený časový interval.
Žádanky a příslušné vzorky jednoho pacienta jsou před zpracováním k zajištění
nezaměnitelnosti opatřeny shodnými čísly a čárovými kódy.
4.1.2 Nekompletní žádanky
V případě, že personál při příjmu biologického materiálu zjistí, že žádanka není kompletní
(nekompletní údaje v žádance nebo chybějící žádanka), je-li to možné, doplní údaje ihned
(jméno, rodné číslo, ordinující lékař).
V ostatních případech kontaktuje telefonicky objednavatele vyšetření s cílem získat
kompletní údaje.
4.1.3 Žádanka STATIM
Žádanka o urgentní laboratorní vyšetření je totožná s rutinní žádankou označenou v horní
části výrazně STATIM. Takto označený materiál je přednostně zpracován a výsledky vyšetření
sděleny ordinujícímu lékaři v co nejkratší možné době.
4.1.4 Popis příjmu biologického materiálu, postup k zajištění nezaměnitelnosti
vzorků
Biologický materiál je přijímán na pracovišti centrálního příjmu buď přímo z odběrové
místnosti nebo dovezený z detašovaných odběrových laboratoří či od spolupracujících lékařů.
LP
Strana 13 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
Pracovnice kontroluje identifikaci pacienta jak na žádance, tak na odebraných zkumavkách
a zároveň posuzuje správnost odebraného materiálu (vhodnost).
Pro zajištění nezaměnitelnosti vzorků označí vzorky i žádanku čárovými kódy.
Zjištění závažných nedostatků může být důvodem pro odmítnutí vzorku.
Odmítnout lze:
nesprávně odebraný typ materiálu (nesoulad mezi požadavkem a typem materiálu)
 nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení preanalytické
fáze (např. makroskopická hemolýza, dodané nedostatečné množství materiálu)
nesoulad mezi identifikací žádanky a vzorku biologického materiálu
neoznačenou nádobu s biologickým vzorkem
4.1.5 Přeprava a uchování biologického materiálu po odběru
V případě, že je vzorek krve transportován do laboratoře bezprostředně po odběru, je
možno jej transportovat při pokojové teplotě. V ostatních případech doporučujeme před
transportem i během transportu uchovávat materiál v termoboxu.
Transport biologického materiálu se provádí v uzavřených předchlazených termoboxech,
čímž je zajištěno dodržení požadované teploty pro přepravu vzorku. Materiál je uložen
v plastových stojáncích nebo v plastových koších, určených pouze na přepravu biologického
materiálu. Vzorky musí být v uzavřených a nepotřísněných nádobkách (zkumavkách).
Boxy splňují požadavky na ochranu materiálu před světlem. Žádanky na vyšetření
biologického materiálu se přepravují odděleně od materiálu.
4.1.6 Bezpečnost při práci s biologickým materiálem
Laboratoř monitoruje, zda jsou primární vzorky transportovány do laboratoře tak, aby se
zajistila bezpečnost transportujících, veřejnosti a pracovníků v laboratoři. Řízení a organizací
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci specifikuje příručka BOZP, která je vydána v souladu
se zněním zákona č. 262/2006 Sb. včetně prováděcích předpisů, vztahujících se
k problematice BOZP.
Hlavní zásady pro bezpečnost personálu jsou:
Každý vzorek biologického materiálu je nutno považovat za potenciálně infekční.
Žádanky ani vnější strany zkumavek nesmí být kontaminovány biologickým materiálem.
4.1.7 Opakovaná a dodatečná vyšetření
Vzorky materiálu se skladují v laboratoři za podmínek, které zajišťují stabilitu vlastností
vzorku a umožňují opakování vyšetření nebo provedení dodatečně objednaného vyšetření.
Vzorky séra se skladují v chladicím zařízení po dobu 3 pracovních dní. Možnost objednání
dodatečných vyšetření závisí na stabilitě vzorků pro jednotlivá vyšetření.
Opakovaná vyšetření se provádějí ve stejném rozsahu jako vyšetření dodatečná.
4.1.8 Oprava identifikace, změny výsledků a nálezů
Oprava identifikace – tím se rozumí oprava rodného čísla nebo významná změna příjmení
(vdaná žena, osvojené děti). Nepatří sem změna generovaného čísla na korektní, oprava
titulu, spojení záznamů po opravě.
LP
Strana 14 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
Změna výsledků a nálezů – tím se rozumí oprava číselné nebo textové informace
výsledkové části u těch výsledků, které již byly uvolněny a odeslány.
Opravu výsledků schvaluje vedoucí laboratoře nebo její zástupce. Opravu a záznam o
neshodě provede pověřený pracovník. O každé změně se provede záznam do LIS. U všech
změn nálezů nebo výsledků musí být vyznačeno datum, čas a jméno osoby, která změnu
provedla. Jestliže byl již výsledek nahlášen telefonicky, případně vydán tištěnou formou, je
nutné telefonicky o opravě informovat ošetřujícího lékaře a zaslat opravený a vytištěný
výsledek.
5.
Vydávání výsledků vyšetření
Laboratoř má dokumentované postupy pro uvolňování výsledků vyšetření, včetně
detailních instrukcí (komu a kdo může vydat výsledky).
Výsledkové listy se běžně vydávají ordinujícímu lékaři prostřednictvím podatelny polikliniky
nebo přímo do ordinací prostřednictvím svozové služby. Naše laboratoř nabízí předání
výsledkových listů zabezpečenou elektronickou cestou. Telefonicky oznamujeme výsledky
urgentních vyšetření (STATIM) a výsledků v „kritických“ mezích.
Pokud pacient žádá vyzvednutí výsledků osobně, výsledek vydáme po ověření totožnosti,
pacient převzetí potvrdí svým podpisem.
5.1.1 Typy nálezů a laboratorních zpráv
Typy laboratorního nálezu:
tištěný výsledkový list
elektronický nález, zasílaný zabezpečenou elektronickou cestou
Laboratorní nález musí obsahovat:
jasnou a nezaměnitelnou identifikaci vyšetření
identifikaci laboratoře, která vyšetření provedla
jednoznačnou identifikaci pacienta
jméno a jednoznačnou identifikaci požadující osoby
datum a čas odběru primárního vzorku
datum a čas vydání výsledku
výsledek vyšetření včetně jednotek měření
biologické referenční intervaly, jsou-li dostupné
interpretace výsledků, je-li to vhodné
jiné poznámky (např. kvalita vzorků nebo dostatečnost primárního vzorku, které mohly
nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek)
jméno autorizované osoby uvolňující nález
Kopie výsledků vyšetření nebo datované soubory, které je obsahují, se musí v laboratoři
uchovávat tak, aby se zajistila dostupnost informací po nutnou dobu. Nálezy jsou uloženy
v databázi LIS.
5.1.2 Hlášení výsledků
Zadavateli se hlásí pouze výsledky STATIM a výsledky v kritických intervalech. Výsledky
vyšetření prováděná jako STATIM jsou zadavateli sdělována ihned po vyhotovení, o hlášení
výsledku je proveden záznam do LIS. Záznam obsahuje informaci o tom, kdo, kdy, komu
a jaký výsledek sdělil. V případě, že lékař není zastižen, je o této skutečnosti učiněn rovněž
zápis do LIS.
LP
Strana 15 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
O patologickém výsledku v tzv. kritických intervalech informujeme vždy ordinujícího lékaře.
Do laboratorního informačního systému je opět proveden zápis komu, kdy a kým byl výsledek
laboratorního vyšetření hlášen.
Kritickými hodnotami se rozumí takové hodnoty, jejichž překročení může výrazně ovlivnit
zdravotní stav nemocného, případně jej ohrozit na životě.
5.1.3 Kritické hodnoty
Biochemická vyšetření
Hematologická vyšetření
9
Na
[mmol/l]
< 125
> 152
Leukocyty
[× 10 /l]
< 2,0
> 17,0
K
[mmol/l]
< 3,3
> 6,0
Hemoglobin
[g/l]
< 80
> 190
< 60
> 800
9
Cl
[mmol/l]
< 85
> 115
Trombocyty
[× 10 /l]
glukóza
[mmol/l]
< 2,8
> 18,0
APTT
[s]
urea
[mmol/l]
> 25,0
Quick (INR)
[INR]
>45 (bez léků)
>70 (v léčbě)
> 5,0
kreatinin
[µmol/l]
> 280
D-dimer
[mg/l]
> 1,0
bilirubin
[µmol/l]
> 80,0
ALT
[µkat/l]
> 5,5
Hladiny léků
AST
[µkat/l]
> 5,5
Lithium
[mmol/l]
>1,2
AMS
[µkat/l]
> 3,0
Valproát
[µmol/l]
>720
GMT
[µkat/l]
> 20,0
Karbamazepin
[µmol/l]
>55
CRP
[mg/l]
> 80,0
CK
[µkat/l]
> 30,0
Ca
[mmol/l]
<1,8
Troponin T
[µg/l]
>0,014
AMSpankreat.
[µkat/l]
>3,0
Ethanol
[g/l]
>3,0
>3,5
Dle stanoviska ČHS ČLS JEP v případě klinické hematologie kritické intervaly nelze přesně
definovat, místo nich se osvědčily hodnoty „neočekávané“. Neočekávanou hodnotou se
rozumí hodnota, jež se výrazně liší od předchozího výsledku nebo hodnota, která se
významně odlišuje od fyziologické hodnoty při prvním záchytu.
5.1.4 Časový interval od přijetí vzorku do vydání výsledku (TAT)
Výsledky rutinních vyšetření jsou našim zákazníkům k dispozici obvykle do 24 hodin od
dodání vzorku biologického materiálu do laboratoře.
Laboratoř má definovanou dobu odezvy (TAT) 48 hodin pro všechna vyšetření s výjimkou
sérologických vyšetření a speciálních koagulací. Doba odezvy těchto vyšetření je shodná
s údaji o dostupnosti vyšetření uvedených v kapitole 7 této příručky. Dobou odezvy se rozumí
interval mezi odběrem primárního vzorku laboratorním personálem nebo obdržením ze
zevního zdroje a vydáním výsledků požadujícímu poskytovateli zdravotní péče.
Prostřednictvím počítačového systému LIS evidujeme čas přijetí vzorku, čas vyhotovení
výsledku a čas uvolnění, resp. tisku výsledkového listu.
V případě vzorku STATIM je výsledek vyšetření vydán do 2 hodin od doručení vzorku do
laboratoře nebo v nejkratším možném termínu.
LP
Strana 16 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
5.1.5 Zásady ochrany osobních dat pacientů
Vydávání výsledků žadatelům
Výsledky vyšetření jsou předávány lékařům výhradně prostřednictvím zabezpečené
elektronické cesty nebo pracovníky svozové služby, v rámci polikliniky pak prostřednictvím
podatelny. Výsledky lze také zasílat poštou. Ostatní způsoby (fax, mail) jsou možné pouze na
výslovnou žádost požadujícího lékaře, kterou laboratoř může doložit písemným souhlasem
žadatele. Pacienti – samoplátci na vlastní žádost si mohou výsledky vyzvednout na některém
z odběrových pracovišť laboratoře.
Vydávání výsledků pacientům
Výsledky jsou vydávány přímo pacientovi nebo jeho zákonnému zástupci v písemné formě po
ověření totožnosti. Jiným rodinným příslušníkům jsou výsledky vydávány pouze na základě
plné moci vystavené pacientem, a to vždy na každý výsledkový list znovu. Výsledky jsou
vydávány proti podpisu pacienta.
Sdělování výsledků telefonicky
Výsledky jsou sdělovány telefonicky pouze lékaři – žadateli, pokud nevzniká pochybnost o
totožnosti volajícího lékaře. Hlášení výsledků je zapsáno v LIS do poznámky.
Pacientům výsledky telefonicky nesdělujeme. Výjimku tvoří výsledky INR vyšetření, které
pacientům poskytujeme na základě ověření totožnosti pomocí rodného čísla a nahlášení
jména ordinujícího lékaře.
LP
Strana 17 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
6.
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
Řešení stížností
Laboratoř reaguje na všechny stížnosti/reklamace ať jsou podané písemně (ve formě
listinné nebo elektronické) nebo ústně (osobně či telefonicky).
Anonymní stížnosti považuje za podněty pro kontrolu stěžované činnosti.
V případě, že je z jakéhokoli důvodu zjevné, že stížnost nebude vyřízena do 30 dnů po
jejím doručení, je osoba pověřená řešením stížnosti odpovědná za informování stěžovatele o
přijetí a řešení jeho stížnosti. Toto informování provede do 15 dnů po doručení stížnosti.
LP
Strana 18 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
7.
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
Seznam vyšetření
Metody označené zkratkou AM jsou akreditované Českým institutem pro akreditaci dle
normy ČSN EN ISO 15189.
7.1.1 Biochemická a imunochemická vyšetření
7.1.2 ACP (Kyselá fosfatáza celková)
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Onemocnění prostaty
Srážlivá krev
Sérum
nkat/l
Fotometrie
8 dní
Hemolýza zvyšuje hodnoty ACP. Bilirubin snižuje.
Těžké kovy inhibují aktivitu ACP. Androgeny a klofibrát zvyšují
hodnoty.
Pondělí až pátek
7.1.3 Alfa-fetoprotein (AFP)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Poznámka:
Tumorový marker (hepatocelulární karcinom, teratokarcinomy
varlat a vaječníků), screening otevřených defektů neurální
trubice a Downova syndromu
Srážlivá krev
Sérum
µg/l
Elektrochemiluminiscence
7 dní
Nejsou popsány žádné významné interference
Pondělí až pátek
Hladina AFP v séru těhotných žen je závislá na týdnu
těhotenství.
7.1.4 Alaninaminotransferáza (ALT)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Součást jaterního panelu, sledování jaterních onemocnění
Srážlivá krev
Sérum
µkat/l
Fotometrie
7 dní
Ikterus, lipémie - nevýznamná interference, Calcium dobesilate,
Izoniazid falešně snižují výsledky, Furosemid falešně zvyšuje
Pondělí až pátek
7.1.5 Albumin
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
LP
Hodnocení stavu výživy, otoky těla, suspektní onemocnění
jater, ledvin
Srážlivá krev
Sérum
g/l
Fotometrie
5 měsíců
Strana 19 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
Falešně zvýšené výsledky testu u pacientů s renálním
selháním nebo insuficiencí kvůli interferenci s jinými proteiny
Pondělí až pátek
7.1.6 Alkalická fosfatáza (ALP)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Diagnostika jaterních onemocnění, onemocnění kostí
Srážlivá krev
Sérum
µkat/l
Fotometrie
7 dní
Nejsou popsány žádné významné interference
Pondělí až pátek
7.1.7 Alkalická fosfatáza (ALP) – izoenzymy (kostní, jaterní)
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Diagnostika jaterních onemocnění, onemocnění kostí
Srážlivá krev
Sérum
µkat/l
Elektroforéza
7 dní
Vadí hemolýza
Pondělí až pátek
7.1.8 Alkohol (ethanol)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Poznámka:
Zjištění přítomnosti
Srážlivá krev
Sérum
g/l
Fotometrie
20 týdnů (dokonale uzavřená zkumavka)
Nejsou popsány žádné významné interference
Pondělí až pátek
Dezinfekce kůže prostředkem bez obsahu etanolu
7.1.9 α-Amyláza (AMS, Alfa-amylasa)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Diagnostika a sledování pankreatitidy a dalších nemocí
pankreasu
Srážlivá krev
Sérum
µkat/l
Fotometrie
1 měsíc
Léčiva na základě icodextrinu mohou vést ke snížení výsledků
amylázy. Hodnoty zvyšuje kontaminace potem a slinami,
chronický i akutní alkoholismus, kouření, makroamylasa
Pondělí až pátek
7.1.10 Amyláza pankreatická
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
LP
Diagnostika a sledování akutní pankreatitidy a akutních
záchvatů chronické pankreatitidy
Srážlivá krev
Strana 20 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
Sérum
µkat/l
Fotometrie
1 měsíc
snížení:fenobarbital
zvýšení:furosemid, kodynal, kontaminace potem a slinami
Pondělí až pátek
7.1.11 Anti-streptolysin O (ASLO)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Diagnostika a sledování účinnosti terapie streptokokové infekce
Srážlivá krev
Sérum
kIU/l
Imunoturbidimetrie
2 dny
Nejsou popsány žádné významné interference
Pondělí až pátek
7.1.12 Anti-CCP (Protilátky proti cyklickému citrulinovému peptidu)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Diagnostika revmatoidní artritidy
Srážlivá krev
Sérum
kIU/l
Elektrochemiluminiscence
3 dny
Falešně negativní u pacientů s hypergamaglobulinemií,
interferuje revmatoidní faktor > 150 IU/ml
U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr
nejméně 8 hodin po podání léku
Pondělí až pátek
7.1.13 Anti-GAD (Protilátky proti dekarboxyláze glutamové kyseliny)
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Autoimunitní proces v beta buňkách Langerhansových ostrůvků
u diabetes mellitus 1. typu.
Srážlivá krev
Sérum
kIU/l
ELISA
3 dny (delší skladování při -20°C)
1 x měsíčně
7.1.14 Anti-TG (Protilátky proti tyreoglobulinu)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
LP
Informace o probíhající nebo historicky proběhlé autoimunitní
tyreoiditidě, v kombinaci s Anti-TPO výpovědní hodnota narůstá
Srážlivá krev
Sérum
kIU/l
Elektrochemiluminiscence
3 dny
Tyreoglobulin >2000 µg/l. U pacientů s léčbou vysokými
dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku
Pondělí až pátek
Strana 21 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
7.1.15 Anti-TPO (Protilátky proti thyreoperoxidáze)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Informace o probíhající nebo historicky proběhlé autoimunitní
tyreoiditidě, v kombinaci s Anti-Tg výpovědní hodnota narůstá
Srážlivá krev
Sérum
kIU/l
Elektrochemiluminiscence
3 dny
Nejsou popsány žádné významné interference. U pacientů
s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8
hodin po podání léku
Pondělí až pátek
7.1.16 Anti-TSH recep. (Protilátky proti receptoru TSH, TRAK)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Onemocnění štítné žlázy, Gravesova autoimunitní hypertyreóza
Srážlivá krev
Sérum
IU/l
Elektrochemiluminiscence
3 dny
Nepoužívat vzorky pacientů léčených Na-heparinem U pacientů
s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8
hodin po podání léku
Pondělí až pátek
7.1.17 Apolipoprotein A1 (Apo A1)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Hyperlipidémie, zjištění rizika ischemické choroby srdeční
Srážlivá krev
Sérum
g/l
Imunoturbidimetrie
8 dní
Snižují estrogeny
Pondělí až pátek
7.1.18 Apolipoprotein B (Apo B)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Hyperlipidémie, zjištění rizika aterosklerózy
onemocnění, diagnostika deficitu Apo B
Srážlivá krev
Sérum
g/l
Imunoturbidimetrie
8 dní
Nejsou popsány žádné významné interference
Pondělí až pátek
a
srdečních
7.1.19 Aspartátaminotransferáza (AST)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
LP
Diagnostika poškození jater
Srážlivá krev
Sérum
µkat/l
Strana 22 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
Fotometrie
7 dní
Interferuje hemolýza, kontaminace erytrocyty. Stanovení
ovlivňuje fyzická zátěž,trombolysa,požití alkoholu, svalové
trauma, svalová námaha, i.m.injekce, Izoniazid může způsobit
uměle nízké a Furosemid uměle vysoké výsledky AST při
terapeutických koncentracích. Cyanokit (Hydroxokobalamin)
může způsobit ovlivnění výsledků
Pondělí až pátek
7.1.20 Beta-2-mikroglobulin
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Nádorový marker u krevních nebo kožních malignit, podezření
na renální selhání, monitorování pacientů po transplantaci
ledviny
Srážlivá krev
Sérum
mg/l
Imunoturbidimetrie
3 dny
Nejsou popsány žádné významné interference
Pondělí až pátek
7.1.21 B-CrossLaps (CTx)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Poruchy kostního metabolismu, monitorování úspěšnosti
antiresorpční terapie u léčby osteoporózy
Srážlivá krev
Sérum
pg/ml
Elektrochemiluminiscence
8 hodin
Nejsou popsány žádné významné interference. U pacientů
s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8
hodin po podání léku
Pondělí až pátek
7.1.22 Bilirubin celkový
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Poznámka:
Sledování poškození jater, onemocnění jater, uzávěr žlučových
cest, hemolytická anemie
Srážlivá krev
Sérum
µmol/l
Fotometrie
7 dní
Hemoglobin >50 mg/dl, Cyanokit (Hydroxokobalamin) může
ovlivnit výsledky
Pondělí až pátek
Vadí přímé osvětlení, zatažení paže při odběru
7.1.23 Bilirubin přímý (konjugovaný)
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
LP
Sledování poškození jater, onemocnění jater, uzávěr žlučových
cest
Srážlivá krev
Sérum
µmol/l
Fotometrie
Strana 23 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Poznámka:
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
7 dní
Hemoglobin >25 mg/dl, Kyselina askorbová, Intralipid (2 000
mg/l) a rifampicin způsobují uměle vysoké výsledky bilirubinu a
fenylbutazon způsobuje uměle nízké výsledky bilirubinu
Pondělí až pátek
Vadí přímé osvětlení
7.1.24 C3 složka komplementu
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Sledování aktivačních cest komplementu při chronické nebo
probíhající infekci
Srážlivá krev
Sérum
g/l
Imunotubidimetrie
8 dní
Nejsou popsány žádné významné interference
Pondělí až pátek
7.1.25 C4 složka komplementu
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Sledování aktivačních cest komplementu při chronické nebo
probíhající infekci, sledování vývoje hypokomplementárních
stavů
Srážlivá krev
Sérum
g/l
Imunotubidimetrie
2 dny
Nejsou popsány žádné významné interference
Pondělí až pátek
7.1.26 CA 125
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Základní nádorový marker u karcinomu ovárií, k monitorování
léčby karcinomu ovarií
Srážlivá krev
Sérum
kU/l
Elektrochemiluminiscence
5 dní
Nejsou popsány žádné významné interference. U pacientů
s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8
hodin po podání léku
Pondělí až pátek
7.1.27 CA 15-3
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
LP
Nádorový marker k diagnostice, monitorování karcinomu prsu,
odhadnutí závažnosti nádorového postižení prsu, sledování
odpovědi organismu na protinádorovou léčbu
Srážlivá krev
Sérum
kIU/l
Elektrochemiluminiscence
5 dní
Nejsou popsány žádné významné interference. U pacientů
s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8
hodin po podání léku, hook efekt >20000 U/ml
Strana 24 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Dostupnost vyšetření:
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
Pondělí až pátek
7.1.28 CA 19-9
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Nádorový
marker
nádorů
gastrointestinálního
traktu,
diferenciální diagnostika a monitorování karcinomu pankreatu
Srážlivá krev
Sérum
kIU/l
Elektrochemiluminiscence
30 dní
Hook efekt >20000 U/ml U pacientů s léčbou vysokými dávkami
biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku,
Pondělí až pátek
7.1.29 CA 72-4
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Sledování terapie karcinomů žaludku a ovarií
Srážlivá krev
Sérum
kIU/l
Elektrochemiluminiscence
30 dní
Hook efekt >15000 U/ml. U pacientů s léčbou vysokými
dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku
Pondělí až pátek
7.1.30 CEA (Karcinoembryonální antigen)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Sledování vývoje a průběhu léčení kolorektálního karcinomu.
Srážlivá krev
Sérum
µg/l
Elektrochemiluminiscence
7 dní
Nejsou popsány žádné významné interference. U pacientů
s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8
hodin po podání léku
Pondělí až pátek
7.1.31 Celková bílkovina
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Poznámka:
Sledování stavu výživy, při onemocnění jater, ledvin a dalších
onemocněních
Srážlivá krev
Sérum
g/l
Fotometrie
1 měsíc
Bilirubin >20 mg/dl, Dextran >30 mg/ml falešně zvyšuje
Pondělí až pátek
Výsledky ovlivňuje poloha při odběru, nutné zabránit venostáze
při odběru
7.1.32 C-peptid
AM
LP
Strana 25 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
Diferenciální diagnostika hypoglykémie, zjištění endogenní
sekrece insulinu, odhad reziduální funkce β buněk
Srážlivá krev
Sérum
nmol/l
Elektrochemiluminiscence
24 hodin
Hemoglobin >3g/l, triacylglyceroly >22,8 mmol/l, revmatoidní
faktor >1200 kU/l. U Pacientů s léčbou vysokými dávkami
biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku
Pondělí až pátek
7.1.33 C-reaktivní protein (CRP)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Reaktant akutní fáze, sledování průběhu zánětlivého infekčního
onemocnění
Srážlivá krev
Sérum
mg/l
Imunotubidimetrie
2 měsíce
Karboxypenicilin - významně snížené hodnoty CRP, hook efekt
> 1200 mg/l
Pondělí až pátek
7.1.34 Cystatin C
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Zjištění renální funkce, k výpočtu glomerulární
Prognostický marker akutního srdečního selhání
Srážlivá krev
Sérum
mg/l
Imunotubidimetrie
7 dní
Nejsou popsány žádné významné interference.
Pondělí až pátek
filtrace.
Výpočet glomerulární filtrace z koncentrace cystatinu C (rovnice podle Grubba):
Parametry pro výpočet:
Cystatin C
Jednotka:
ml/s
7.1.35 Dehydroepiandrosteron-sulfát (DHEA-S)
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Vyšetření kůry nadledvin, endokrinní porucha, poruchy syntézy
pohlavních hormonů
Srážlivá krev
Sérum
µmol/l
Elektrochemiluminiscence
2 dny
Nejsou popsány žádné významné interference. U pacientů
s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8
hodin po podání léku
Pondělí až pátek
7.1.36 Draselný kationt (Draslík, K+)
AM
Indikace k vyšetření:
LP
Podezření na poruchu vnitřního prostředí, slabost, srdeční
arytmie
Strana 26 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Poznámka:
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
Srážlivá krev
Sérum
mmol/l
Iontově selektivní elektroda
14 dní
Interferuje: hemolýza, prokainamid,alfa-adrenergní látky,
Amilorid, acylpyrin, adrenalin, aldacton, amiclaran, amilorid,
antagonisté aldosteronu, beta2-blokátory, digitalizované
steroidy, fluroidy, inderal, Iso-Mack,infuse solí kalia,
Lipovitamin, lithium, sartany, spironolakton, trimethoprimsulfamethoxazolon, triamteren ,trimecryton, trimepranol,
verospiron
Pondělí až pátek
Zvyšuje delší zatažení paže, zvýšení Hb v séru, tělesná
námaha, při odběru nepoužívat tenkou jehlu
7.1.37 Elektroforéza bílkovin
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Inteference:
Dostupnost vyšetření:
Screening monoklonálních gamapatií, zjišťování dysproteinémie
při patologickém výsledku celkové bílkoviny
Srážlivá krev
Sérum
%
Elektroforéza
3 dny
Pondělí až pátek
V rámci elektroforézy se stanovuje podíl následujících bílkovin: Albumin, Alfa-1-globulin, Alfa2-globulin, Beta-globulin, Gamma-globulin a poměr Albumin/globulin
7.1.38 Estradiol
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Vyšetření činnosti gonád, gynekomastie, endokrinní poruchy,
těhotenství
Srážlivá krev
Sérum
nmol/l
Elektrochemiluminiscence
2 dny
Nejsou popsány žádné významné interference. U pacientů
s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8
hodin po podání léku
Pondělí až pátek
7.1.39 Fenytoin
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
LP
Zjištění hladiny v krvi pro nastavení optimální léčby
Srážlivá krev
Sérum
µmol/l
Fotometrie
4 dny
celková bílkovina >140 g/l, protilátky HAMA a látky způsobující
nespecifické aglutinace mohou způsobovat falešně nízké
hodnoty
Pondělí až pátek
Strana 27 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
7.1.40 Ferritin
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Vyšetřování metabolismu železa, sledování léčby, diferenciální
diagnostika anémií
Srážlivá krev
Sérum
µg/l
Elektrochemiluminiscence
7 dní
Nejsou popsány žádné významné interference. U pacientů
s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8
hodin po podání léku
Pondělí až pátek
7.1.41 Folát (Kyselina listová)
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Diagnostika etiologie anémie (spolu s vitaminem B12)
Srážlivá krev
Sérum
nmol/l
Elektrochemiluminiscence
2 dny
Hemolýza silně ovlivňuje –nelze stanovit , methotrexát,
leucovorin – zkřížené reakce. U pacientů s léčbou vysokými
dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku
Pondělí až pátek
7.1.42 Folikulostimulační hormon (FSH)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Nástup klimaktéria, vyšetření činnosti gonád,endokrinní
poruchy
Srážlivá krev
Sérum
IU/l
Elektrochemiluminiscence
14 dní
Hemoglobin >10g/l, hook efekt >2000mIU/ml. U pacientů
s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8
hodin po podání léku
Pondělí až pátek
7.1.43 Fosfor anorganický (P)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Poznámka:
LP
Hyperkalcémie, poruchy ledvin, neléčený DM, monitorování
hladiny fosforu při příjmu vápníkových a fosfátových
potravinových doplňků
Srážlivá krev
Sérum
mmol/l
Fotometrie
4 dny
Hemoglobin > 300 mg/dl. Snižuje: hydroxyvitamin D, antacida s
obsahem Al, diuretika, glukagon, kalcitonin, kortikoidy,
salicyláty
zvyšuje: cytostatika, furosemid, glukokortikoidy
Pondělí až pátek
Vzhledem k dennímu rytmu je vhodný odběr pouze ráno
Strana 28 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
7.1.44 Fruktosamin
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Posouzení stavu kompenzace diabetes u pacientů s variantami
Hb
Srážlivá krev
Sérum
µmol/l
Fotometrie
2 týdny
bilirubuin > 5 mg/dl, hemolýza > 500 mg/dl, kyselina skorbová >
4 mg/dl, kyselina močová >1428 µmol/l
Pondělí až pátek
7.1.45 γ-Glutamyltransferáza (GGT)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Onemocnění jater, žlučových cest, poškození jater alkoholem
Srážlivá krev
Sérum
µkat/l
Fotometrie
7 dní
Hemoglobin > 200 mg/dl; zvyšuje: fenobarbital, fenytoin,
acetaminofen, anabol. steroidy, aminopyrin, antikonvulsia,
antithyreoidální léky, antirevmatika, thiazidová diuretika
Pondělí až pátek
7.1.46 Glukóza
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Poznámka:
Diabetes mellitus, poruchy glukózové tolerance
Srážlivá krev, nesrážlivá krev Na-fluorid
Sérum, fluoridová plazma
mmol/l
Fotometrie
3 dny
Nejsou popsány žádné významné interference.
Pondělí až pátek
Krev nutno do 2 hodin centrifugovat, pokud nelze tuto
podmínku splnit, je vhodný odběr do konzervačního přípravku
(nesrážlivá krev s NaF)
7.1.47 Glykovaný hemoglobin (HbA1c)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Monitorace léčby a kompenzace diabetu
Nesrážlivá krev EDTA
Nesrážlivá krev
mmol/mol
Vysokotlaká kapalinová chromatografie (HPLC)
8 hodin
Pondělí až pátek
7.1.48 Homocystein
Indikace k vyšetření:
Odběr:
LP
Thromboembolické příhody nejasné etiologie, neurologické
poruchy s postižením bílé hmoty, megaloblastová anemie
nejasné etiologie, metylmalonová acidurie, veganská strava,
marfanoidní habitus
Srážlivá krev
Strana 29 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Poznámka:
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
Sérum
µmol/l
Fotometrie
2 týdny
Hemoglobin > 100 mg/dl; Glutathion, Cystathionin, Pyruvát;
metabolické interference: methotrexát, kabamazepin, fenytoin,
oxid dusný, antikonvulziva, 6-azauridintriacetát. Nelze
vyšetřovat krev s přidaným 3-deazoadenosinem
Pondělí až pátek
Krev nutno centrifugovat ihned po odběru, není-li separace
možná, je nutno krev transportovat na ledu a centrifugovat do 2
hodin
7.1.49 Hořčík (Mg)
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Křeče, konvulze, srdeční arytmie, detekce deplece hořčíku
Srážlivá krev
Sérum
mmol/l
Fotometrie
7 dní
Hemoglobin >1000 mg/dl, Levopoda a Intralipid ( > 2000 mg/l) uměle vysoké výsledky
Pondělí až pátek
7.1.50 Chloridy (Cl-)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Diagnostika a monitorování poruch vnitřního prostředí, otrava
salicyláty, zvracení, dehydratace
Srážlivá krev
Sérum
mmol/l
Iontově selektivní elektroda
7 dní
Snižuje: citronan, edecrin, fluoridy, furanthril, furantral,
furosemid, glukóza, hypoxantin, manit, oxalát. Zvyšuje:
bromidy, jodidy, kyselina boritá, premenstruace
Pondělí až pátek
7.1.51 Cholesterol
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Hodnocení rizika aterosklerózy, diagnostika
onemocnění se zvýšenou hladinou cholesterolu
Srážlivá krev
Sérum
mmol/l
Fotometrie
7 dní
Bilirubin >16 mg/dl, hemoglobin > 700 mg/dl
Pondělí až pátek
a
sledování
7.1.52 Cholesterol HDL
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
LP
Hodnocení rizika aterosklerózy
Srážlivá krev
Sérum
mmol/l
Fotometrie
7 dní
Strana 30 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
Triglyceridy > 13,7 mmol/l, kyselina askorbová > 2,84 mmol/l; U
pacientů s abnormální jaterní funkcí omezený diagnostický
význam; imunoglobuliny , volné mastné kyseliny, a
denaturované proteiny falešně zvyšují
Pondělí až pátek
7.1.53 Cholesterol LDL - výpočet
Indikace k vyšetření:
Parametry pro výpočet:
Jednotka:
Dostupnost vyšetření:
Poznámka:
Hodnocení rizika aterosklerózy
Cholesterol, triacylglyceroly, HDL-cholesterol
mmol/l
Pondělí až pátek
Výpočet podle Friedewalda na základě cholesterolu celkového,
cholesterolu HDL a triacylglycerolů, pouze při koncentraci
triacylglycerolů do 4,6 mmol/l.
7.1.54 Choriogonadotropní hormon (hCG+β podjednotka)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Časná detekce a sledování těhotenství, nádorový marker řízení léčby pacientů s trofoblastickými chorobami
Srážlivá krev
Sérum
IU/l
Elektrochemiluminiscence
3 dny
Hemoglobin > 1 g/dl, bilirubin > 24 mg/dl, revmatoidní faktor >
3400 IU/ml, hook efekt 750000 mIU/ml, U pacientů s léčbou
vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po
podání léku
Pondělí až pátek
7.1.55 Imunoglobulin A (IgA)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Diagnostika
imunodeficiencí
a
substituční
terapie
imunoglobuliny
Srážlivá krev
Sérum
g/l
Imunoturbidimetrie
8 měsíců
U pacientů s monoklonální gamapatií nutno vyhodnotit
elektroforeticky
Pondělí až pátek
7.1.56 Imunoglobulin E (IgE)
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
LP
Diagnostika
a monitorování alergických a parazitárních
onemocnění
Srážlivá krev
Sérum
kIU/l
Chemiluminiscence
3 dny
Vadí hemolýza (hemoglobin > 100 mg/dl), triglyceridy > 30,8
mmol/l. U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný
odběr nejméně 8 hodin po podání léku
Pondělí až pátek
Strana 31 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
7.1.57 Imunoglobulin G (IgG)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Diagnostika a monitorování infekčních chorob, imunodeficiencí,
systémového Lupus erythematosis, chronických nemocí jater
apod.
Srážlivá krev
Sérum
g/l
Imunoturbidimetrie
8 měsíců
U pacientů s monoklonální gamapatií nutno vyhodnotit
elektroforeticky
Pondělí až pátek
7.1.58 Imunoglobulin M (IgM)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Diferenciální diagnostika akutních a chronických infekcí,
diagnostika enteropatií se ztrátou proteinů, syndromu
imunodeficience
Srážlivá krev
Sérum
g/l
Imunoturbidimetrie
4 měsíce
U pacientů s monoklonální gamapatií nutno vyhodnotit
elektroforeticky
Pondělí až pátek
7.1.59 Karbamazepin
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Zjištění hladiny v krvi pro nastavení optimální léčby
Srážlivá krev
Sérum
µmol/l
Fotometrie
7 dní
Revmatoidní faktor >100, celková bílkovina > 13 g/dl, pacienti
s renální insuficiencí – vyšší hodnoty než očekávané
Pondělí až pátek
7.1.60 Kortizol
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Poznámka:
LP
Vyšetření činnosti kůry nadledvin, stres organizmu, zvýšená
únava, endokrinní poruchy
Srážlivá krev
Sérum
nmol/l
Elektrochemiluminiscence
5 dní
Těhotenství, kontraceptiva a léčba estrogeny zvyšují hladinu.
Prednisolon, methylprednison, prednison – falešně zvýšené
výsledky. 11-deoxykortizol – zkřížená reaktivita. U pacientů
s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8
hodin po podání léku
Pondělí až pátek
Vzhledem k cirkadiálnímu rytmu doporučen ranní odběr –
referenční meze vztaženy k ranním sérovým hodnotám
Strana 32 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
7.1.61 Kortizol ve slinách
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Poznámka:
Vyšetření činnosti kůry nadledvin, stres organizmu, zvýšená
únava, endokrinní poruchy
Sliny
Sliny
nmol/l
Elektrochemiluminiscence
5 dní
Těhotenství, kontraceptiva a léčba estrogeny zvyšují hladinu.
Prednisolon, methylprednison, prednison – falešně zvýšené
výsledky. 11-deoxykortizol – zkřížená reaktivita.
Pondělí až pátek
Pacient žvýká asi 2 minuty houbičku, aby se nasákla slinami.
Poté se houbička vloží zpět do zkumavky a centrifuguje 2
minuty. Sliny se tak oddělí do vnější zkumavky a supernatant je
zpracován jako vzorek séra.
7.1.62 Kreatinin
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Diagnostika a sledování funkce ledvin
Srážlivá krev
Sérum
µmol/l
Fotometrie
7 dní
bilirubin >5 mg/dl, cefoxotin, ketolátky – uměle vysoké výsledky,
hydroxykobalamin, vysoké hladiny HbF – ovlivnění výsledků
Pondělí až pátek
Odhad glomerulární filtrace z koncentrace kreatininu v séru pomocí vzorce MDRD
Glomerulární filtraci (GF) lze stanovit pomocí vzorce MDRD (Modification of Diet in Renal
Disease), který poskytuje výsledky bližší skutečné hodnotě GF.
Parametry pro výpočet:
Jednotka:
Dostupnost vyšetření:
Kreatinin v séru
ml/s
Pondělí až pátek
7.1.63 Kreatinkináza (CK)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Poznámka:
Svalové poškození, infarkt myokardu, úrazy hlavy, akutní
mozková příhoda
Srážlivá krev
Sérum
µkat/l
Fotometrie
7 dní
Hemoglobin > 100 mg/dl, cyanokit při terapeutických
koncentracích interferuje
Pondělí až pátek
Odběru krve nesmí předcházet fyzická zátěž a chirurgické
výkony
7.1.64 Kyselina močová
AM
Indikace k vyšetření:
LP
Diagnostika a léčba renálních a metabolických poruch, selhání
ledvin, dna, leukémie, lupenky, hladovění, pacientů po
cytotoxické léčbě
Strana 33 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
Srážlivá krev
Sérum
µmol/l
Fotometrie
5 dní
Dobesilát vápenatý, deriváty purinu - uměle nízké výsledky
Pondělí až pátek
7.1.65 Laktát
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Poznámka:
Posouzení acidobazického stavu organismu, diagnostika a
léčba laktátové acidózy (šok, pneumonie, kongesivní srdeční
selhání, renální selhání, leukémie)
Nesrážlivá krev fluorid sodný
Plazma
mmol/l
Fotometrie
14 dní
Dobesilát vápenatý - uměle nízké výsledky, Glykolát a
metabolity etylénglykolu - pozitivní interference
Pondělí až pátek
Odběr nutno provádět bez zaškrcení, po 30 min v klidu,
separace do 15 minut
7.1.66 Laktátdehydrogenáza (LD)
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Megaloblastická anemie, diseminovaný karcinom, šok, svalové
nemoci, nefrotický syndrom, cirhóza, infarkt, leukémie, nevirová
hepatitida
Srážlivá krev
Sérum
µkat/l
Fotometrie
4 dny
Kontaminace erytrocyty zvyšuje výsledek
Pondělí až pátek
7.1.67 Lipáza
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Diferenciální diagnostika onemocnění pankreatu
Srážlivá krev
Sérum
µkat/l
Fotometrie
7 dní
Dobesilát vápenatý - uměle nízké výsledky
Pondělí až pátek
7.1.68 Lipoprotein Lp(a)
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
LP
Parametr vývoje onemocnění koronárních cév, zjištění rizika
aterosklerózy
Srážlivá krev
Sérum
g/l
Imunoturbidimetrie
2 týdny
Revmatoidní faktor >90 IU/ml, hook efekt > 5g/l
Pondělí až pátek
Strana 34 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
7.1.69 Lithium
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Zjištění hladiny v krvi – zajištění kompliance a zabránění
toxicitě
Srážlivá krev
Sérum
mmol/l
Fotometrie
1 týden
Bilirubin >37 mg/dl, separovat do 4 h od odběru
Pondělí až pátek
7.1.70 Luteinizační hormon (LH)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Kontrola činnosti gonád, nástupu klimakteria
Srážlivá krev
Sérum
IU/l
Elektrochemiluminiscence
14 dní
Nejsou popsány žádné významné interference. U pacientů
s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8
hodin po podání léku
Pondělí až pátek
7.1.71 Osmolalita
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Sledování změn vnitřního prostředí, diagnostika intoxikací,
metabolická encefalopatie, diagnostika poruch vědomí
Srážlivá krev
Sérum
mmol/kg
Kryometrie
2 dny
Snižuje glykolýza, zvyšuje chronická renální insuficience, požití
methanolu, ethanolu, isopropylalkoholu
Pondělí až pátek
7.1.72 Osteokalcin
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Poruchy kostního metabolismu, marker rychlosti kostního
obratu
Srážlivá krev
Sérum
ng/ml
Elektrochemiluminiscence
3 dny
Hemolýza interferuje. U pacientů s léčbou vysokými dávkami
biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku
Pondělí až pátek
7.1.73 Parathormon (PTH)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
LP
Onemocnění příštítných tělísek, poruchy kostního metabolismu
Srážlivá krev
Sérum
Strana 35 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
ng/l
Elektrochemiluminiscence
2 dny
Hemoglobin > 0,15g/dl. U pacientů s léčbou vysokými dávkami
biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku
Pondělí až pátek
7.1.74 Progesteron
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Gonadální vyšetření, stanovení fertility, detekce ovulace,
endokrinní poruchy
Srážlivá krev
Sérum
nmol/l
Elektrochemiluminiscence
5 dní
Fenylbutazon interferuje. U pacientů s léčbou vysokými
dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku
Pondělí až pátek
7.1.75 Prolaktin
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Poznámka:
Poruchy fertility, gynekomastie, azoospermie, nádory prsu a
podvěsku mozkového, galaktorhea
Srážlivá krev
Sérum
µg/l
Elektrochemiluminiscence
14 dní
Revmatoidní faktor > 1100 IU/ml, zvyšuje dibenzodiazepin,
phenothiazin, TRH a estrogeny, inhibuje dopamin, L-dopa,
deriváty ergotaminu. U pacientů s léčbou vysokými dávkami
biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku
Pondělí až pátek
Odběr provádět 2 – 3 hodiny po probuzení.
7.1.76 PSA celkový (Prostatický specifický antigen celkový)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Poznámka:
Karcinom prostaty, hyperplazie prostaty
Srážlivá krev
Sérum
µg/l
Elektrochemiluminiscence
5 dní
Nejsou popsány žádné významné interference. U pacientů
s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8
hodin po podání léku
Pondělí až pátek
Hladinu ovlivňuje jízda na koni, na kole, zácpa a manipulace s
prostatou. Odběr provádět min. 2-3 dny po vyšetření per rektum
a min. 2 týdny po biopsii prostaty.
7.1.77 PSA volný (Prostatický specifický antigen volný, fPSA)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
LP
Spolu s celkovým PSA
hyperplazie prostaty
Srážlivá krev
Sérum
rozlišení
karcinomu
a
benigní
Strana 36 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Poznámka:
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
µg/l
Elektrochemiluminiscence
5 dní
Flutamid slabě snižuje hodnoty. U pacientů s léčbou vysokými
dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku
Pondělí až pátek
Hladinu ovlivňuje jízda na koni, na kole, zácpa a manipulace s
prostatou. Odběr provádět min. 2-3 dny po vyšetření per rektum
a min. 2 týdny po biopsii prostaty.
7.1.78 Revmatoidní faktor (RF)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Diagnostika revmatoidní artritidy
Srážlivá krev
Sérum
kU/l
Imunoturbidimetrie
3 dny
Hemoglobin > 300 mg/dl, hook efekt >600 IU/ml
Pondělí až pátek
7.1.79 SHBG (Sex hormon binding globulin)
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Stavy štítné žlázy, funkce gonád, výpočet volného testosteronu,
obezita, hyperinzulinemie, hyperandrogenemie, hypertrichoza,
PCOS
Srážlivá krev
Sérum
nmol/l
Elektrochemiluminiscence
3 dny
Revmatoidní faktor > 1160 IU/ml, hook efekt >1000 nmol/l,
Antiepileptika zvyšují hodnoty. U pacientů s léčbou vysokými
dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku
Pondělí až pátek
7.1.80 Sodný kation (Sodík, Na+)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Diagnostika a monitorování poruch vnitřního prostředí,
déletrvající zvracení, průjem
Srážlivá krev
Sérum
mmol/l
Iontově selektivní elektroda
14 dní
Snižuje: carbamazepin, clofibrát, furosemid, chlorpropamid,
indomethacin morfin, oxytocin, thiazidy. Zvyšuje: ATB,
amfotericin, lithium, spirolakton, TTC. Silně lipemické vzorky –
pseudohyponatremie
Pondělí až pátek
7.1.81 T3 celkový (T3)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
LP
Porucha funkce štítné žlázy
Srážlivá krev
Sérum
nmol/l
Elektrochemiluminiscence
Strana 37 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
7 dní
Autoprotilátky proti hormonům štítné žlázy mohou ovlivnit
stanovení. U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný
odběr nejméně 8 hodin po podání léku
Pondělí až pátek
7.1.82 T3 volný (fT3)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Porucha funkce štítné žlázy
Srážlivá krev
Sérum
pmol/l
Elektrochemiluminiscence
7 dní
Autoprotilátky proti hormonům štítné žlázy mohou ovlivnit
stanovení. U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný
odběr nejméně 8 hodin po podání léku
Pondělí až pátek
7.1.83 T4 celkový (T4)
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Určení hypertyreózy, sledování léčby supresí TSH
Srážlivá krev
Sérum
nmol/l
Elektrochemiluminiscence
7 dní
Autoprotilátky proti hormonům štítné žlázy mohou ovlivnit
stanovení. U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný
odběr nejméně 8 hodin po podání léku
Pondělí až pátek
7.1.84 T4 volný (fT4)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Porucha funkce štítné žlázy
Srážlivá krev
Sérum
pmol/l
Elektrochemiluminiscence
2 dny
Furosemid způsobuje snížení výsledků. Autoprotilátky proti
hormonům štítné žlázy mohou ovlivnit stanovení. U pacientů
s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8
hodin po podání léku
Pondělí až pátek
7.1.85 Testosteron
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
LP
Vyšetření činnosti gonád, nástup puberty, hyperplazie prostaty,
hypertrichóza, PCOS
Srážlivá krev
Sérum
nmol/l
Elektrochemiluminiscence
7 dní
Nandrolon – silné interference, u žen s ESRD zvýšené hladiny.
U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr
nejméně 8 hodin po podání léku
Pondělí až pátek
Strana 38 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
7.1.86 Testosteron biologicky dostupný – výpočet dle Vermeulena
Parametry pro výpočet:
Jednotka:
Dostupnost vyšetření:
testosteron, SHBG, albumin
nmol/l
Pondělí až pátek
7.1.87 Testosteron free – výpočet dle Vermeulena
Parametry pro výpočet:
Jednotka:
Dostupnost vyšetření:
testosteron, SHBG, albumin
nmol/l
Pondělí až pátek
7.1.88 Thyreoglobulin (ECLIA)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Onemocnění štítné žlázy, monitorování stavu po strumektomii z
důvodů karcinomu štítné žlázy
Srážlivá krev
Sérum
µg/l
Elektrochemiluminiscence
3 dny
Měření může být ovlivněno přítomností protilátek proti
tyreoglobulinu. U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu
nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku
Pondělí až pátek
7.1.89 Thyreotropin (TSH)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Onemocnění štítné žlázy, hypothalamu, hypofýzy
Srážlivá krev
Sérum
mIU/l
Elektrochemiluminiscence
7 dní
Nejsou popsány žádné významné interference. U pacientů
s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8
hodin po podání léku
Pondělí až pátek
7.1.90 total P1NP (Celkový prokolagen typ 1 aminokoncový propeptid)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Diagnostika osteoporózy u žen po menopauze a u pacientů
s Pagetovou chorobou
Srážlivá krev
Sérum
µg/l
Elektrochemiluminiscence
5 dní
Hook efekt >3900 µg/l. U pacientů s léčbou vysokými dávkami
biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku.
Pondělí až pátek
7.1.91 Transferin
AM
LP
Strana 39 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
Indikace funkční deplece železa, screening hereditární
hemochromatózy,
sledování
účinnosti
léčby
anemie
erytropoetinem, diagnostika předávkování železem při
chronických chorobách jater
Srážlivá krev
Sérum
g/l
Imunoturbidimetrie
8 dní
Nejsou popsány žádné významné interference.
Pondělí až pátek
7.1.92 Triacylglyceroly
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Poruchy lipidového metabolismu, zjištění rizika aterosklerózy
Srážlivá krev
Sérum
mmol/l
Fotometrie
7 dní
Bilirubin >10 mg/dl; Endogenní neesterifikovaný glycerol falešně zvýšené, kyselina askorbová a dobesilát vápenatý –
uměle snížené, extrémně lipemické vzorky – falešně normální
výsledky
Pondělí až pátek
7.1.93 Troponin T
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference.
Dostupnost vyšetření:
Diferenciální diagnostika akutního koronárního syndromu –
zjištění nekrózy (AIM)
Srážlivá krev
Sérum
µg/l
Elektrochemiluminiscence
24 hodin
Interferuje viditelná hemolýza (>0,1g/dl), U pacientů s léčbou
vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po
podání léku.
Pondělí až pátek
7.1.94 Urea (Močovina)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference.
Dostupnost vyšetření:
Hodnocení funkce ledvin, sledování účinnosti dialýzy
Srážlivá krev
Sérum
mmol/l
Fotometrie
7 dní
Nejsou popsány žádné významné interference.
Pondělí až pátek
7.1.95 Valproát
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
LP
Zjištění hladiny v krvi pro nastavení optimální léčby
Srážlivá krev
Sérum
µmol/l
Strana 40 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
Fotometrie
7 dní
bilirubin >30mg/dl, hemoglobin 500mg/dl, revmatoidní faktor
>100 IU/ml, celková bílkovina > 2 g/dl, zkřížená reaktivita - 2Propyl-4-pentenoová kys. 35,5,%
Pondělí až pátek
7.1.96 Vápník (Ca)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Intereference:
Dostupnost vyšetření:
Posouzení metabolismu u nemocných s onemocněním ledvin,
kostního metabolismu, příštitných tělísek, nervového systému
Srážlivá krev
Sérum
mmol/l
Fotometrie
3 týdny
Nelze použít séra pacientů léčených EDTA, delší stání na
krevní sraženině – pokles hodnot, hořčík – interference
>15mmol/l
Pondělí až pátek
7.1.97 Vápník ionizovaný (Ca2+) - výpočet
Indikace k vyšetření:
Parametry pro výpočet:
Jednotka:
Dostupnost vyšetření:
Posouzení metabolismu u nemocných s onemocněním ledvin,
kostního metabolismu, příštitných tělísek, nervového systému
Vápník, celková bílkovina
mmol/l
Pondělí až pátek
7.1.98 Vazebná kapacita železa
Indikace k vyšetření:
Parametry pro výpočet:
Jednotka:
Dostupnost vyšetření:
Podezření na nedostatek nebo nadbytek železa v organismu
Železo, transferrin
µmol/l
Pondělí až pátek
7.1.99 Vitamín B12
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
7.1.100
Vitamín D total
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
LP
Anemie, neuropatie, posouzení stavu výživy
Srážlivá krev
Sérum
pmol/l
Elektrochemiluminiscence
2 dny
Nejsou popsány žádné významné interference. U pacientů
s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8
hodin po podání léku.
Pondělí až pátek
Poruchy kostního metabolismu,
předávkování vitaminem D
Srážlivá krev
Sérum
nmol/l
Elektrochemiluminiscence
4 dny
podezření
na
deficit
či
Strana 41 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Interference:
Dostupnost vyšetření:
7.1.101
Platnost od: 08. 08. 2014
Vadí hemolýza >2g/l. U pacientů s léčbou vysokými dávkami
biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku.
Pondělí až pátek
Železo (Fe)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
7.2
Vydání: 10
Podezření na nedostatek či nadbytek železa – anémie,
chronické onemocnění ledvin
Srážlivá krev
Sérum
µmol/l
Fotometrie
3 týdny
Hemoglobin >200mg/dl, léčba suplementy železa nebo léčivy
vážícími kovy – uměle nízké hodnoty
Pondělí až pátek
Vyšetření prováděná z moče
7.2.1 Chemické a morfologické vyšetření moče
AM
Při chemické analýze moče se stanovují tyto parametry:
pH
bílkovina
glukóza
urobilinogen
bilirubin
hemoglobin (krev)
ketolátky
V močovém sedimentu hodnotíme přítomnost a vzhled buněčných elementů, krystalů,
mikroorganizmů, apod.
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Moč
Ranní moč
a.j., počet elementů/µl
turbidimetrie, refraktometrie, reflexní fotometrie, průtokové průtokové
digitální snímání elementů
Stabilita (15 – 25 °C): 2 – 4 hodiny
Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Interference:
Falešně pozitivní
Falešně negativní
Parametr
Ostatní
výsledky
výsledky
Oxidující látky jako
Vysoké koncentrace
Glukóza
chlorin, pH nižší než 4
kys.askorbové
Vysoká koncentrace
hemoglobinu,
Moč se zvýšenou
Bílkoviny
dezinfekční prostředky,
spec.hmotností, při pH
pH vyšší než 8,
nižším než 3
vysokomolekulární látky
Urobilinogen, barviva
Kys.askorbová, močová,
Nestabilní na
Bilirubin
obsažená v potravinách
dusitany
světle
Vysoká konc.
Urobilinogen
bilirubinu
LP
Strana 42 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Falešně pozitivní
výsledky
Parametr
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
Falešně negativní
výsledky
způsobuje zelené
zbarvení zóny
Stará moč zvyšuje
zásaditost
pH
Spec.hmotnost
Nízké pH, proteiny od
500mg/dl
Krev
Oxidující látky jako
chlorin
Ketolátky
L-DOPA,fenylketon
Dusitany
Leukocyty
Ostatní
Formaldehyd
Alkalická moč způsobuje
nižší hodnoty
Moč se zvýšenou
spec.hmotností, vysoký
obsah proteinů, vysoké
konc.kys.askorbové
Kys.askorobová, moč se
zvýšenou spec.hmotností
Moč se zvýšenou
spec.hmotností, glukóza
od 500mg/dl, protein od
300mg/dl, nízké pH
Stará moč může
ovlivnit výsledky
Stará moč může
ovlivnit výsledky
Stará moč může
ovlivnit výsledky
7.2.2 Hamburgerův sediment (Morfologické vyšetření moči dle Hamburgera)
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (15 – 25 °C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Moč
Sběr moče/3 hodiny
Počet elementů/1 min
Mikroskopické počítání elementů v Bürkerově komůrce
2 – 4 hodiny
Vzhledem k povaze principu testu nemá smysl
Pondělí až pátek
7.2.3 Alkohol (ethanol)
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2 – 8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Zjištění přítomnosti v organismu
Moč
Moč
g/l
Fotometrie
30 dní
Moč obsahující cukry a bakterie – možné falešně pozitivní
výsledky vlivem fermentace
Pondělí až pátek
7.2.4 Amphetaminy semikv.
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita:
Interference:
Dostupnost vyšetření:
LP
Podezření na perorální či nitrožilní aplikaci
Moč
Moč
μg/l
Fotometrie
5 dní
Nebyla zjištěna žádná křížová reaktivita s 49 nepříbuznými
látkami (podrobnosti na vyžádání v laboratoři)
Pondělí až pátek
Strana 43 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
7.2.5 Amyláza
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita:
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Diagnostika a sledování pankreatitidy a dalších nemocí
pankreasu, dif.diagnostika parotitidy
Moč
Ranní moč
μkat/l
Fotometrie
10 dní
Kyselina askorbová >2,27 mmol/l, kontaminace potem a slinami
Pondělí až pátek
7.2.6 Barbituráty semikv.
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Podezření na perorální či nitrožilní aplikaci
Moč
Moč
μg/l
Fotometrie
5 dní
Nebyla zjištěna žádná křížová reaktivita s 90 nepříbuznými
látkami (podrobnosti na vyžádání v laboratoři)
Pondělí až pátek
7.2.7 Benzodiazepiny semikv.
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Podezření na perorální užití
Moč
Moč
μg/l
Fotometrie
5 dní
Nebyla zjištěna žádná křížová reaktivita s 99 nepříbuznými
látkami (podrobnosti na vyžádání v laboratoři)
Pondělí až pátek
7.2.8 Bílkovina
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita(2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Diagnostika a sledování onemocnění ledvin, diabetes mellitus,
monoklonální gamapatie
Moč
Ranní moč, sběr moče/24 hodin
g/l, g/24h
Fotometrie
7 dní
Interferuje hemoglobin; levopoda, methyldopa a Na2-cefoxitinuměle vysoké výsledky; dobesilát vápenatý – uměle nízké
výsledky; kys. homogentisová – nesprávné výsledky
Pondělí až pátek
7.2.9 Buprenorfin semikv.
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
LP
Podezření na perorální či nitrožilní aplikaci
Moč
Moč
μg/l
Fotometrie
14 dní
Strana 44 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
Nebyla zjištěna žádná křížová reaktivita s 31 nepříbuznými
látkami (podrobnosti na vyžádání v laboratoři)
Pondělí až pátek
7.2.10 Draslík (K)
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Diagnostika a monitorování poruch vnitřního prostředí, funkce
ledvin, diagnostika endokrinopatie
Moč
Ranní moč, sběr moče/24 hodin
mmol/l, mmol/24h
Iontově selektivní elektroda
24 hodin
Nejsou popsány žádné významné interference.
Pondělí až pátek
7.2.11 Etylglukuronid semikv.
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Sledování abstinence při léčbě alkoholismu
Moč
Moč
mg/l
Fotometrie
7 dní
Nebyla zjištěna žádná křížová reaktivita s 69 strukturálně
podobnými i nepříbuznými látkami (podrobnosti na vyžádání
v laboratoři)
Pondělí až pátek
7.2.12 Fosfor (P)
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (15 - 25°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Diagnostika tubulopatií, onemocnění příštítných tělísek a jiné
poruchy kalcium-fosfátového metabolismu
Moč
Ranní moč, sběr moče/24 hodin
mmol/l, mmol/24h
Fotometrie
2 dny (po okyselení)
Nejsou popsány žádné významné interference.
Pondělí až pátek
7.2.13 Glukóza
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Orientační vyšetření při diabetes mellitus
Moč
Ranní moč, sběr moče/24 hodin
mmol/l, mmol/24h
Fotometrie
24 hodin
Nejsou popsány žádné významné interference.
Pondělí až pátek
7.2.14 Hořčík (Mg)
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
LP
Detekce deplece hořčíku
Moč
Ranní moč, sběr moče/24 hodin
mmol/l, mmol/24h
Fotometrie
3 dny
Nejsou popsány žádné významné interference.
Strana 45 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Dostupnost vyšetření:
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
Pondělí až pátek
7.2.15 Chloridy (Cl)
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Diagnostika a monitorování poruch vnitřního
monitorování diety se sníženým obsahem soli
Moč
Ranní moč, sběr moče/24 hodin
mmol/l, mmol/24h
Iontově selektivní elektroda
7 dní
Nejsou popsány žádné významné interference.
Pondělí až pátek
prostředí,
7.2.16 Kanabinoidy semikv.
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Zjištění přítomnosti v organismu
Moč
Moč
μg/l
Fotometrie
5 dní
Kyselina askorbová snižuje, bilirubin zvyšuje. Nebyla zjištěna
žádná křížová reaktivita s 94 vybranými léčivy (podrobnosti na
vyžádání v laboratoři)
Pondělí až pátek
7.2.17 Kokain – metabolity semikv.
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Podezření na aplikaci kokainu
Moč
Moč
μg/l
Fotometrie
5 dní
Kyselina askorbová zvyšuje. Nebyla zjištěna žádná křížová
reaktivita se 124 vybranými léčivy (podrobnosti na vyžádání
v laboratoři)
Pondělí až pátek
7.2.18 Kreatinin
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Objektivizace nálezu bílkovin v moči při vyšetření nesbírané
moče. Použití pro výpočet clearance kreatininu, výpočet indexu
vylučování albuminu a jiných látek
Moč
Ranní moč, sběr moče/24 hodin
mmol/l, mmol/24h
Fotometrie
6 dní
Cyanokit (hydroxykobalamin), kys. homogentisová ovlivňují.
Ketolátky uměle zvyšují.
Pondělí až pátek
7.2.19 Clearance kreatininu (Výpočet glomerulární filtrace)
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
LP
Srážlivá krev + moč
Sérum + sběr moče/24 hodin
ml/s
Strana 46 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Dostupnost vyšetření:
Poznámka:
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
Pondělí až pátek
Pro výpočet clearance kreatininu je nutno na žádance uvést
hmotnost a výšku pacienta. Odběr krve se provádí po skončení
sběru moče.
7.2.20 Kyselina močová
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (15 - 25°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Poruchy
metabolismu
kyseliny
močové.
Diagnostika
metabolických vad. Urolitiáza.
Moč
Ranní moč, sběr moče/24 hodin
mmol/l, mmol/24h
Fotometrie
4 dny (pH > 8,0)
Dobesilát vápenatý, levodopa a methyldopa - uměle nízké
výsledky kys. močové. Vysoké koncentrace kys.
homogentisové ve vzorcích moči vedou k nesprávným
výsledkům.
Pondělí až pátek
7.2.21 Mikroabuminurie
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Zjištění stavu ledvin při DM
Moč
Ranní moč, sběr moče
mg/l, µg/min
Imunoturbidimetrie
30 dní
Nejsou popsány žádné významné interference.
Pondělí až pátek
7.2.22 Opiáty semikv.
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Zjištění přítomnosti drogy v těle
Moč
Moč
μg/l
Fotometrie
5 dní
Chlorid sodný snižuje. Nebyla zjištěna žádná křížová reaktivita
s 83 vybranými léčivy (podrobnosti na vyžádání v laboratoři)
Pondělí až pátek
7.2.23 Osmolalita
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
LP
Hodnocení renální koncentrační schopnosti.
diagnostika poruch vnitřního prostředí.
Moč
Ranní moč, sběr moče
mmol/kg
Kryometrie
1 den
Diferenciální
Pondělí až pátek
Strana 47 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
7.2.24 Sodík (Na)
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Diagnostika a monitorování poruch vnitřního prostředí.
Diferenciální diagnostika renální/prerenální insuficience.
Monitorování diety se sníženým obsahem soli
Moč
Ranní moč, sběr moče/24 hodin
mmol/l, mmol/24h
Iontově selektivní elektroda
8 týdnů
Nejsou popsány žádné významné interference.
Pondělí až pátek
7.2.25 Vápník (Ca)
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Vyšetření poruch kalcium-fosfátového metabolismu, osteopatie
a osteoporóza, urolitiáza
Moč
Ranní moč, sběr moče/24 hodin
mmol/l, mmol/24h
Fotometrie
5 dní
Nejsou popsány žádné významné interference.
Pondělí až pátek
7.2.26 Urea (Močovina)
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Posouzení katabolismu proteinů, určování dusíkové
sledování pacientů na dialýze
Moč
Ranní moč, sběr moče/24 hodin
mmol/l, mmol/24h
Fotometrie
7 dní
Nejsou popsány žádné významné interference.
Pondělí až pátek
bilance,
7.2.27 Drogový screening
V laboratoři provádíme screeningové testy pro kvalitativní detekci následujících drog a jejich
metabolitů v moči:
Amfetamin
Barbituráty
Benzodiazepiny
MDMA (extáze)
Kokain
Marihuana
Metadon
Metamfetamin
Opiáty
Tricyklická antidepresiva
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
LP
Screening přítomnosti drog v organismu
Moč
Moč
Kvalitativní hodnocení
vizuální detekce kompetitivní imunochemické reakce
2 dny
Strana 48 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Interference:
Dostupnost vyšetření:
7.3
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
Nebyla zjištěna žádná křížová reaktivita se 118 vybranými
léčivy a látkami běžně se vyskytujícími v séru (podrobnosti na
vyžádání v laboratoři)
Pondělí až pátek
Hematologická vyšetření
7.3.1 Anti Xa/LMWH aktiv.
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (15 - 25°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Poznámka:
Monitorování antikoagulační léčby heparinem.
Nesrážlivá krev citrát sodný
Nesrážlivá krev
kIU/l
Chromogenní metoda
4 hodiny
Nejsou ovlivněny volným hemoglobinem do 3 g/l, bilirubinem do
0,2 g/l a triglyceridy do 8 g/l.
Pondělí až pátek
Odběr nutno provést 3 – 4h po poslední aplikaci LMWH
7.3.2 APTT
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (15-25°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Screeningová metoda pro stanovení poruch tzv. vnitřní cesty
koagulace a pro monitorování antikoagulační léčby heparinem.
Nesrážlivá krev citrát sodný
Citrátová plazma
s (+ poměr)
Koagulační metoda
4 hodiny
Výsledky APTT mohou být ovlivněny mnoha běžně
předepisovanými léky. Aby bylo možno určit zdroj neočekávaně
abnormálních výsledků, je třeba provést další testy. Výsledky
nejsou ovlivněny volným hemoglobinem pod 1 g/l, triglyceridy
pod 12 g/l a bilirubinem pod 0,2 g/l.
Pondělí až pátek
7.3.3 Antitrombin (AT)
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (15-25°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Poznámka:
Antitrombin (AT), nebo také heparinový kofaktor I, je hlavní
inhibitor krevního srážení a je nepostradatelný pro úspěšnou
léčbu heparinem.
Nesrážlivá krev citrát sodný
Nesrážlivá krev
%
Chromogenní metoda
4 hodiny
Nejsou
ovlivněny
heparinem
(nefrakcionovaným
ani
nízkomolekulárním) do 4 U/ml, alfa-1-antitrypsinem do 4 g/l,
alfa2-makroglobulinem do 10 g/l, heparin kofaktorem II do 4
U/ml, volným hemoglobinem do 5 g/l, bilirubinem do 0,4 g/l, a
triglyceridy do 23 g/l.
Do 10 pracovních dnů
Odběr na toto vyšetření je možné provádět pouze na
pracovištích A. Staška 1670, Praha 4 a Žukovského 887,
Praha 6
7.3.4 D-Dimery
Odběr:
LP
Nesrážlivá krev citrát sodný
Strana 49 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (15-25°C):
Dostupnost vyšetření:
Interference:
Poznámka:
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
Citrátová plazma
mg FEU/l
Imunoturbidimetrie
8 hodin
Pondělí až pátek
Vysoké koncentrace D-fragmentů při lyzační léčbě mohou
snižovat výsledky. Hook efekt u koncentrace >220 mg FEU/l
Negativní výsledek stanovení D-dimeru má 100% výpovědní
hodnotu.
Negativní
nález
vylučuje
intravaskulární
hemokoagulaci.
7.3.5 Faktor VIII
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Poznámka:
Screeningová metoda pro stanovení poruch hemostázy.
Posouzení rizika trombózy a tíže hemofilie.
Nesrážlivá krev citrát sodný
Citrátová plazma
%
Koagulační stanovení
4 hodiny
Nadměrná hemolýza, ikterita nebo lipemie.
Do 10 pracovních dnů
Odběr na toto vyšetření je možné provádět pouze na
pracovištích A. Staška 1670, Praha 4 a Žukovského 887,
Praha 6
7.3.6 Fibrinogen
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (15 -25°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Nesrážlivá krev citrát sodný
Citrátová plazma
g/l
Imunoturbidimetrie
4 hodiny
Vadí nadměrná lipemie, interferují fibrinogen - degradační
produkty.
Pondělí až pátek
7.3.7 Krevní obraz a diferenciální rozpočet leukocytů
AM
V laboratoři provádíme tato vyšetření:
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Použitá metoda:
Stabilita (15-25°C):
Interference:
LP
krevní obraz
diferenciální rozpočet leukocytů (přístrojové
zpracování)
mikroskopické vyhodnocení rozpočtu bílých
krvinek a morfologické hodnocení krevních
elementů
Základní laboratorní vyšetření krve.
Nesrážlivá krev EDTA
Nesrážlivá krev
Fluorescenční průtoková cytometrie, hydrodynamická fokusace,
spektrofotometrie
5 hodin
WBC
- může být nepřesně vysoká hodnota v přítomnosti
RBC rezistentních vůči lýze a normoblastů
RBC
- může být nepřesně nízká hodno v přítomnosti
chladových
aglutininů,
mikroerytrocytů
a
fragmentovaných erytrocyty
HGB
- může být nepřesně vysoká hodnota, při lipémii a
v přítomnosti abnormálních proteinů
Strana 50 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
- může být nepřesně nízká hodnota v přítomnosti
chladových aglutininů a fragmentovaných erytrocytů
- nepřesně vysoká hodnota může být v případě
leukocytózy
PLT
- může být nepřesně nízká hodnota v přítomnosti
destičkových shluků a v přítomnosti makrotrombocytů
- nepřesně vysoká hodnota může být v přítomnosti
mikroerytrocytů a fragmentovaných erytrocytů
Pondělí až pátek
HCT
Dostupnost vyšetření:
Krevní obraz:
9
Leukocyty [x 10 /l]
12
Erytrocyty [10 /l]
Hemoglobin [g/l]
Hematokrit [poměr]
Střední objem erytrocytů (MCV) [fl]
Střední hmotnost hemoglobinu v erytrocytu (MCH) [pg]
Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu (MCHC) [g/ml]
Distribuční křivka erytrocytů (RDW) [%]
Trombocyty [x 109/l]
Střední objem trombocytů (MPV) [fl]
Distribuční křivka trombocytů (PDW) [%]
Destičkový hematokrit (PCT) [poměr]
Diferenciální rozpočet leukocytů:
[podíl + absolutní počet]
Neutrofilní segmenty
Lymfocyty
Monocyty
Eosinofilní granulocyty
Bazofilní granulocyty
7.3.8 Krevní skupiny AB0, antigen D (Rh faktor, RhD)
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Stanovení krevní skupiny pacienta.
Nesrážlivá krev, EDTA
Nesrážlivá krev
Aglutinační test, nepřímý Coombsův test
7 dní
Slabé, variantní nebo získané antigeny, slabé nebo chybějící
AB0 protilátky, přítomnost chladových alo- či autoprotilátek a
jiných.
Pondělí až pátek
7.3.9 Krvácivost
Indikace k vyšetření:
Dostupnost vyšetření:
Screeningový test suspektní dysfunkce trombocytů a test
kapilární funkce (cévní stěny).
minuta
Hodnoty mohou být sníženy při nízké teplotě pokožky, při
nedostatečně hlubokém vpichu či při sníženém prokrvování
pokožky.
Hodnoty mohou být zvýšeny při poklesu okolní teploty,
nabodnutí cévy, vymačkávání krve, po rybí dietě a lécích.
Pondělí až pátek
Pokyny k odběru vzorku:
Vyšetření se provádí v odběrové místnosti.
Jednotka:
Interference:
LP
Strana 51 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
7.3.10 Protein C
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (15-25°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Poznámka:
Screeningová metoda trombofilních stavů.
Nesrážlivá krev citrát sodný
Nesrážlivá krev
%
Chromogenní metoda
4 hodiny
Hodnoty nejsou ovlivněny heparinem (nefrakcionovaným ani
nízkomolekulárním) do 2 U/ml, volným hemoglobinem do 5 g/l,
triglyceridy do 89 g/l a bilirubinem do 0,21 g/l. Patologické
vzorky s povrchovou aktivací mohou poskytovat falešně
zvýšené hladiny proteinu C.
Do 10 pracovních dnů
Odběr na toto vyšetření je možné provádět pouze na
pracovištích A. Staška 1670, Praha 4 a Žukovského 887,
Praha 6
7.3.11 Protein S
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (15-25°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Poznámka:
Screeningová
metoda
trombofilních
stavů,
pomáhá
diagnostikovat vrozený nebo získaný deficit Proteinu S.
Nesrážlivá krev citrát sodný
Nesrážlivá krev
%
Koagulační stanovení
4 hodiny
Výsledky Proteinu S mohou být ovlivněny některými běžně
podávanými léky (např. Warfarinem) a některými klinickými
stavy.
Hodnoty
nejsou
ovlivněny
heparinem
(nefrakcionovaným)
do
1,6
IU/ml,
heparinem
(nízkomolekulárním) do 2,1 IU/ml, bilirubinem do 0,15 g/l,
hemoglobinem do 2,5 g/l a triglyceridy do 13,6 g/l.
Do 10 pracovních dnů
Odběr na toto vyšetření je možné provádět pouze na
pracovištích A. Staška 1670, Praha 4 a Žukovského 887,
Praha 6
7.3.12 Protrombinový čas (Quickův test)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (15-25°C):
Interference:
Heparin
PT
Fib
Dostupnost vyšetření:
LP
Screeningový test pro poruchy koagulace a monitorování léčby.
Test monitorující zevní koagulační systém ( F VII, X, II ), ale i F
I a V.
Nesrážlivá krev citrát sodný (1:9)
Citrátová plazma
pacient léčený warfarinem – INR
neléčený pacient - R
Koagulační metoda
6 hodin
Výsledky PT mohou být ovlivněny mnoha běžně
předepisovanými léky. Hodnoty nejsou ovlivněny do uvedených
koncentrací:
Hemoglobin
Triglyceridy
Bilirubin
1,0 U/ml 5 g/l
10 g/l
0,3 g/l
1,6 U/ml 5 g/l
10 g/l
0,3 g/l
Pondělí až pátek
Strana 52 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
7.3.13 Retikulocyty
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (15-25°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
Odráží erythropoetickou aktivitu kostní dřeně. Dále se metoda
užívá k monitorování léčby anémií a k jejich diferenciaci.
Nesrážlivá krev EDTA
Nesrážlivá krev
% (relativní zastoupení retikulocytů v erytrocytech)
Mikroskopie
5 hodin
Hodnoty mohou být zvýšené po tělesné námaze, při
alkoholismu, při krvácení 3.-4. den a u lidí žijících nad
1850 m n.m..
Pondělí až pátek
7.3.14 Sedimentace erytrocytů (FW)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (15-25°C):
Interference:
Dostupnost vyšetření:
7.4
Základní screeningové vyšetření.
Nesrážlivá krev EDTA
Nesrážlivá krev citrát sodný (1:4) - manuálně
Nesrážlivá krev
mm
Fotometrická kapilární kinetická analýza
4 hodiny
Hodnoty mohou být sníženy vysokou hodnotou hematokritu či
přítomností kryoglobulinů.
Hodnoty mohou být zvýšené při nízké hodnotě hematokritu,
alkoholismu, obesitě a při vzestupu globulinů a fibrinogenu.
Pondělí až pátek
Infekční imunita
7.4.1 Borrelia burgdorferi – IgG, IgM
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
Podezření na infekci borrelií, dif. dg. u neurologických, kožních
a revmatologických nemocí.
Srážlivá krev
Sérum
AU/ml (IgG), IP (IgM)
CLIA
týden
Pondělí až pátek
7.4.2 Borrelia burgdorferi sensu lato – IgG, IgM (Westernblot)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
LP
Stanovení protilátek proti jednotlivým antigenním strukturám
borrelií. Konfirmační test k potvrzení hraničních a pozitivních
stanovení ELISA
Srážlivá krev
Sérum
Kvalitativní hodnocení
Westernblot
týden
Do dvou dnů
Strana 53 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
7.4.3 CMV – IgG, IgM
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
Diferenciální diagnóza lymfadenitidy, infekční mononukleózy, u
potratů, předčasných porodů a malformací plodu. Podezření na
infekci u imunosuprimovaných osob.
Srážlivá krev
Sérum
U/ml
CLIA
7 dní
Pondělí až pátek
7.4.4 EBV – VCA IgM, VCA IgG, EA IgG, EBNA IgG
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
Diferenciální diagnóza infekční mononukleózy, lymfadenitidy,
hepatitidy.
Srážlivá krev
Sérum
U/ml
CLIA
7 dní
Pondělí až pátek
7.4.5 Hepatitida A
Anti-HAV
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
Screeningový test na hepatitidy, stanovení imunity–k identifikaci
vnímavých jedinců, rozhodování o vakcinaci.
Srážlivá krev
Sérum
IU/l
Elektrochemiluminiscence
7 dní
Pondělí až pátek
Anti-HAV IgM
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
Diagnóza akutní nebo nedávné infekci hepatitidy A.
Srážlivá krev
Sérum
arb.j.
Elektrochemiluminiscence
7 dní
Pondělí až pátek
7.4.6 Hepatitida B
Anti-HBc
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
LP
Součást screeningového vyšetření vir. hep. B (VHB). Podezření
na akutní infekci VHB. Základní vyšetření před ochranným
očkováním proti VHB a u dárců orgánů.
Srážlivá krev
Sérum
arb.j.
Elektrochemiluminiscence
5 dní
Strana 54 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Dostupnost vyšetření:
Anti-HBc IgM
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
Anti-HBe
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
Anti-HBs
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
HBeAg
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
Pondělí až pátek
Součást screeningového vyšetření vir. hep. B (VHB) –
specifický marker – akutní infekce.
Srážlivá krev
Sérum
arb.j.
Elektrochemiluminiscence
6 dní
Pondělí až pátek
Součást screeningového vyšetření vir. hep. B (VHB) – Indikátor
skoré nebo pokračující fáze uzdravování a indikátor efektivity
léčby u chronického nosičství.
Srážlivá krev
Sérum
arb.j.
Elektrochemiluminiscence
5 dní
Pondělí až pátek
Součást screeningového vyšetření vir. hep. B (VHB).
monitorování imunitního stavu a fáze onemocnění. Zjišťování
stavu imunity před a po vakcinaci.
Srážlivá krev
Sérum
IU/l
Elektrochemiluminiscence
6 dní
Pondělí až pátek
Součást screeningového vyšetření vir. hep. B (VHB) – Indikátor
akutní infekce a replikace viru. Marker sledování prognózy a
progresi onemocnění z akutního stadia do chronického nebo
stavu uzdravení. Marker monitorování terapie.
Srážlivá krev
Sérum
arb.j.
Elektrochemiluminiscence
7 dní
Pondělí až pátek
HBsAg (Australský antigen)
AM
Indikace k vyšetření:
Součást screeningového vyšetření vir. hep. B (VHB) –
podezření na akutní nebo chronickou infekci, na nosičství. Péče
o těhotné, předoperační vyšetření.
Odběr:
Srážlivá krev
Materiál:
Sérum
Jednotka:
arb.j.
Použitá metoda:
Elektrochemiluminiscence
Stabilita (2-8°C):
5 dní
Dostupnost vyšetření:
Pondělí až pátek
LP
Strana 55 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
7.4.7 Hepatitida C
Anti-HCV
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
Podezření na akutní nebo chronickou hepatitidu, screeningové
vyšetření dárců a příjemců krve, orgánů, pacientů rizikových a
pacientů na dialýze.
Srážlivá krev
Sérum
arb.j.
Elektrochemiluminiscence
21 dní
Pondělí až pátek
7.4.8 HIV (kombinované vyšetření - protilátky 1+2, antigen p24)
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
Screeningové vyšetření péče o těhotné, předoperační
vyšetření, dárců krve a orgánů, transplantovaných a
dialyzovaných a osob s rizikovým chování.
Srážlivá krev
Sérum
arb.j.
Elektrochemiluminiscence
10 dní
Pondělí až pátek
7.4.9 HSV – HSV1,2 IgM, HSV1 IgG, HSV2 IgG
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
Potvrzení dg. infekce virem herpes simplex 1 a 2-febrilních
stavů, lokálních lymfadenitid, konjuktivitid. Diagnostika
novorozenecké infekce a encefalitidy. Zjištění imunity u
gravidních žen.
Srážlivá krev
Sérum
IP
CLIA
týden
Pondělí až pátek
7.4.10 Chlamydia pneumoniae – IgA, IgG
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
Diferenciální dg. u respiračních onemocnění včetně pneumonie.
Srážlivá krev
Sérum
IP (IgA), relat.U/ml (IgG)
ELISA
14 dní
do tří pracovních dnů
7.4.11 Chlamydia trachomatis – IgA, IgG
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
LP
Diferenciální dg. urogenitálních onemocnění a onemocnění
novorozenců – záněty spojivek, pneumonie.
Srážlivá krev
Sérum
IP (IgA), relat.U/ml (IgG)
ELISA
Strana 56 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
14 dní
do tří pracovních dnů
7.4.12 IM test
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
Potvrzení infekční mononukleózy.
Srážlivá krev
Sérum
Kvalitativní hodnocení
Latexová aglutinace
2 dny
Pondělí až pátek
7.4.13 Mycoplasma pneumoniae – IgA
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
Diferenciální dg. u respiračních onemocnění včetně pneumonie
Srážlivá krev
Sérum
IP
ELISA
14 dní
1x týdně
7.4.14 Mycoplasma pneumoniae – IgG, IgM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
Diferenciální dg. u respiračních onemocnění včetně pneumonie.
Srážlivá krev
Sérum
AU/ml (IgG); IP (IgM)
CLIA
7 dní
Pondělí až pátek
7.4.15 Parotitis – IgG, IgM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
Potvrzení diagnózy onemocnění parotitidy. Zjištění stavu
imunity
Srážlivá krev
Sérum
AU/ml (IgG); IP (IgM)
CLIA
7 dní
1x týdně
7.4.16 Rubeola – IgG, IgM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
Zjištění imunity u gravidních nebo před vakcinací.
Srážlivá krev
Sérum
AU/ml (IgM), IU/ml (IgG)
CLIA
7 dní
1x týdně
7.4.17 Syfilis diagnostika (RPR)
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
LP
Screeningové vyšetření péče o těhotné, předoperační
vyšetření, dárců krve a orgánů, osob s rizikovým chování.
Srážlivá krev
Sérum
arb.j.
Strana 57 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
Imunoturbidimetrie
7 dní
Pondělí až pátek
7.4.18 Syfilis diagnostika (TPHA)
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
Screeningové vyšetření péče o těhotné, předoperační
vyšetření, dárců krve a orgánů, osob s rizikovým chování.
Srážlivá krev
Sérum
arb.j.
Imunoturbidimetrie
7 dní
Pondělí až pátek
7.4.19 Tetanus IgG (Clostridium tetani toxin)
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
Kontrola stavu imunity – při traumatu nebo před vakcinací.
Srážlivá krev
Sérum
IU/ml
ELISA
5 dní
Do tří pracovních dnů
7.4.20 Toxoplasma gondii –IgA
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
Diferenciální diagnóza lymfadenitidy, infekční mononukleózy, u
potratů, předčasných porodů a malformací plodu. Podezření na
infekci u imunosuprimovaných osob.
Srážlivá krev
Sérum
IP
ELISA
týden
Do tří pracovních dnů
7.4.21 Toxoplasma gondii – IgM, IgG, avidita IgG
AM
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
Diferenciální diagnóza lymfadenitidy, infekční mononukleózy, u
potratů, předčasných porodů a malformací plodu. Podezření na
infekci u imunosuprimovaných osob.
Srážlivá krev
Sérum
AU/ml (IgM), IU/ml (IgG)
Avidita IgG: %
CLIA
týden
Do tří pracovních dnů
7.4.22 Varicella zoster (VZV) – IgG, IgM
Odběr:
Indikace k vyšetření:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
LP
Srážlivá krev
Potvrzení diagnózy onemocnění planých neštovic a herpes
zooster. Zjištění imunity u gravidních nebo před vakcinací.
Sérum
U/l (IgG); IP (IgM)
CLIA
7 dní
Strana 58 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Dostupnost vyšetření:
7.5
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
Do tří pracovních dnů
Specifické IgE
7.5.1 Jednotlivé alergeny
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
Potvrzení nebo vyloučení alergie na příslušnou látku
Srážlivá krev
Sérum
kIU/l
Chemiluminiscence
7 dní
Pondělí až pátek
Provádíme vyšetření IgE následujících alergenů:
Potraviny:
F1 Vaječný bílek
F2 Kravské mléko
F4 Pšenice
F9 Rýže
F14 Sojové boby
F17 Lískové ořechy
F31 Mrkev
F33 Pomeranč
F44 Jahody
F49 Jablka
F79 Gluten
F84 Kiwi
F92 Banán
F93 Kakao
F263 Paprika zelená
F3 Treska
F13 Burské oříšky
F25 Rajče
F35 Brambory
F75 Žloutek
F85 Celer
F256 Vlašský ořech
Zvířecí alergeny:
E1 Kočičí epitel
E6 Morčecí epitel
E84 Křeček epitel
E2 Psí epitel
E70 Husí peří
E91 Peří papouška
E3 Koňský od.epitel
E82 Králičí epitel
Stromy:
T1 Javor
T4 Líska
T2 Olše
T19 Akát
T3 Bříza bradavičnatá
T96 Topol
Byliny:
W6 Pelyněk černobýl
W203 Řepka olejka
W8 Smetanka lékařská
W209 Ambrosie mix
W9 Jitrocel kopinatý
Hmyz:
I1 Včela medonosná
I3 Vosa obecná
I71 Komár
Prach:
H1 Domácí prach
Roztoči:
Derm. pteronyssinus
Ostatní:
K82 Latex
7.5.2 Směsi alergenů
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
LP
Potvrzení nebo vyloučení alergie na příslušnou skupinu
alergenů
Srážlivá krev
Sérum
kIU/l
Chemiluminiscence
Strana 59 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
7 dní
Pondělí až pátek
Provádíme vyšetření IgE následujících směsí alergenů:
GP1 trávy 1
- srha laločnatá, kostřava luční, jílek vytrvalý, bojínek luční,
lipnice luční
Gp3 trávy 3
- tomka vonnám jílek vytrvalý, bojínek luční, žito seté, medyněk
vlnatý
Wp1 byliny 1
- ambrosie pelyňkolistá, pelyněk černobýl, jitrocel kopinatý,
merlík bílý, slanobýl
Tp9 stromy 9
- olše šedá, bříza bradavičnatá, líska, dub, jíva
Mp1 plísně 1
- Penicillium notatum, cladosporium herb., Aspergillus
fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis
Fp1 ořechy
- burské oříšky, lískové ořechy, ořechy para, madle, kokosový
ořech
Ep1 zvířata1
- kočičí epitel, koňský od.epitel, hovězí od.epitel, psí od.epitel
Hp1 roztoči
- domácí prach, Dermatophagoedes pt., Dermatophagoiedes
far., šváb
Fp5 potraviny 5
- vaječný bílek, kravské mléko, treska, pšenice, burské oříšky,
sojové boby
7.5.3 Ala TOP – screening – inhalační alergeny
Indikace k vyšetření:
Potvrzení nebo vyloučení alergie na inhalační alergeny (G2,
G6, T3, T17, W1, W9, E1, E5, M1, M6, D1)
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
Srážlivá krev
Sérum
Kvalitativní hodnocení
Chemiluminiscence
3 dny
Pondělí až pátek
7.5.4 ECP (Eozinofilový kationický protein)
Indikace k vyšetření:
Odběr:
Materiál:
Jednotka:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
7.6
Ukazatel eozinofiolního zánětu
Srážlivá krev
Sérum
µg/l
Chemiluminiscence
7 dní
Pondělí až pátek
Vyšetření prováděná ze stolice
7.6.1 Test na okultní krvácení
Indikace k vyšetření:
Materiál:
Jednotky:
Použitá metoda:
Stabilita (2-8°C):
Dostupnost vyšetření:
Pokyny k odběru vzorku:
8.
LP
Screeningové vyšetření pro záchyt kolorektálního karcinomu
Stolice
Kvalitativní hodnocení
vizuální detekce imunochemické reakce
3 dny
Pondělí až pátek
Podrobný návod k provedení je vždy přiložen k testu.
Vyšetření prováděná v jiných laboratořích
Strana 60 / 61
Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Vydání: 10
Platnost od: 08. 08. 2014
Vzorky na vyšetření, která laboratoř neprovádí, jsou odesílány do ostatních laboratoří
spadajících pod společnost:
Imuno s r.o.
Vyšetření vrozených vývojových vad (VVV) a řada vyšetření
infekčních onemocnění, průtoková cytometrie, metody PCR) –
viz http://www.imuno.cz/
HystoCyt s r.o.
Histologická
a
cytologická
vyšetření
–
viz
http://www.histocyt.cz/
BioCyt v. o.s.
Bioptická a cytologická vyšetření – viz http://www.biocyt.cz/
SZÚ s.r.o.
Konfirmace vyšetření Syfilis a HIV, stanovené dle právně
závazných předpisů - www.szu.cz
Další informace o zasílání konkrétních vyšetření do smluvních laboratoří jsou k dispozici
v laboratoři.
9.
Přílohy
Příloha č.1 - Referenční meze
Příloha č.2 - Žádanka o laboratorní vyšetření
10.
Související dokumentace
F23-a Plná moc
N12 Návod pro pacienty – vyšetření mikroalbuminuire
N13 Návod pro pacienty – perorální glukózový toleranční test (OGTT)
N14 Návod pro pacienty – sběr moče na vyšetření kreatininové clearance, proteinurie, odpadů
léků a odpadů minerálů
N19 Návod pro pacienty – vyšetření močového sedimentu podle Hamburgera
N24 Pokyny pro odběr moče na toxikologické vyšetření
N39 Návod pro pacienty – OK
N85 Návod pro pacienty – odběr slin
http://www.laboratore.eu
LP
Strana 61 / 61
Download

Laboratorní příručka - Laboratoře Budějovická ks