Informace pro lékaře
Laboratoř klinické biochemie a hematologie
ZMĚNA KRITÉRIÍ PRO HODNOCENÍ oGTT U GRAVIDNÍCH ŽEN
Revize doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a České diabetologické společnosti
ČLS JEP (2014).
Vážení kolegové,
dovolujeme si oznámit změnu hodnotících kritérií oGTT u těhotných žen na základě
doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a České diabetologické společnosti ČLS
JEP (2014).
OGTT a diagnostika gestačního diabetu
OGTT se provádí ve 24. - 28. týdnu gravidity u všech těhotných žen, u nichž byl screening gestačního
diabetu na začátku těhotenství negativní, dále pak u skupin se zvýšeným rizikem vzniku diabetu (viz
Standardy péče o těhotné s diabetem).
Používá se zátěž 75 g glukózy a hodnotí se koncentrace glukózy v plazmě před zátěží, 1 a 2 hodiny po
zátěži. Gestační diabetes je laboratorně diagnostikován, je-li dosaženo aspoň jednoho z uvedených
kriterií:
• FPG ≥ 5,1 mmol/l (oGTT se neprovádí)
• P-glukóza po 1 hodině ≥ 10,0 mmol/l
• P-glukóza po 2 hodinách ≥ 8,5 mmol/l
Normální hodnoty oGTT u gravidních žen:
glukóza (plazma) nalačno
< 5,10
mmol/l
glukóza (plazma) 60 min. po zátěži
< 10,0
mmol/l
glukóza (plazma) 120 min. po zátěži
< 8,50
mmol/l
Grafické schéma algoritmu pro laboratorní screening gestačního DM – viz příloha.
Laboratoř klinické biochemie a hematologie
MEPHACENTRUM, a.s.
PharmDr. Martin Nalepa
Tel: 597 437 500, -501
www.mephacentrum.cz
září 2014
http://www.mephacentrum.cz/cs/diagnosticka-pracoviste/biochemicka-a-hematologicka-laborator/aktuality
Informace pro lékaře
září 2014
http://www.mephacentrum.cz/cs/diagnosticka-pracoviste/biochemicka-a-hematologicka-laborator/aktuality
Download

Změna kritérií pro hodnocení oGTT u gravidních žen