Lékařské prohlídky
Informace pro školní rok 2014/2015
- plavci 2008 a mladší - od praktického nebo sportovního lékaře
- plavci 2007 a starší – pouze od sportovního lékaře
Veškerá potvrzení od lékařů platí jeden rok, pokud není uvedeno méně. Hlídejte si platnost Vašeho
potvrzení!
1. Sportovní lékařské prohlídky
Sportovní lékařské prohlídky kontrolují zdravotní stav sportujícího v zátěži, která ho čeká při tréninku a
závodech.
Právní rámec
Povinnost absolvovat sportovní lékařkou prohlídku ukládá vyhláška č. 391/2013 o zdravotní
způsobilosti k tělesné výchově a sportu.
Lékařská sportovní prohlídka
- platí jeden rok, pokud není uvedeno méně
- musí obsahovat závěr o zdravotní způsobilosti, zdravotní nezpůsobilosti nebo zdravotní
způsobilosti s podmínkou ke sportu (uvede se konkrétní sport)
- musí obsahovat konkrétní sport, kterého se týká (případně více sportů). V našem případě
závodní plavání
- musí obsahovat identifikaci osoby, den prohlídky apod.
Plavci zvaní na tréninkové kempy sportovních center mládeže nebo reprezentace musí absolvovat
prohlídku pro vrcholového sportovce
(3) Jde-li o vrcholového sportovce, pravidelná lékařská prohlídka dále obsahuje
a) zjištění základní antropometrie,
b) standardní klidové elektrokardiografické vyšetření
c) zátěžové vyšetření včetně monitorace elektrokardiografické křivky a tlaku krve.
Prohlídku pro vrcholového sportovce také vyžadujeme pro plavce kvalifikující se na republikové
přebory.
Finanční příspěvek
Pokud budete chtít proplatit příspěvek na sportovní lékařskou prohlídku, přineste potvrzení o
zaplacení, které bude obsahovat informaci
- že se jedná o sportovní lékařskou prohlídku pro plavecký oddíl TJ Vodní stavby Praha
- jméno vyšetřovaného
- datum prohlídky
- atd. (název organizace, která prohlídku provedla apod.)
Příspěvek je 300,- Kč. Závodníci účastnící se mistrovství ČR (dvanáctiletí a starší) v předchozí
sezóně dostanou příspěvek 460,- Kč.
Vzhledem k vyúčtování grantu, budeme sportovní lékařské prohlídky proplácet do konce března
2015 (datum donesení zprávy, ne datum uskutečnění prohlídky).
Sportovní lékaři (nejde o doporučení jen pouhý neúplný výčet):
 Ústav preventivního a sportovního lékařství - http://www.upsl.cz/?sportovni-lekarstvi/sportovniprohlidky
 Institut sportovního lékařství - http://www.sportovnilekarstvi.cz/prehled-sluzeb/sportovni-prohlidkya-vysetreni/
 Ústav tělovýchovného lékařství - http://www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/ustavtelovychovneho-lekarstvi/informace-pro-pacienty/
 MUDr. Švehlová Květa, Kateřinská 34 (v blízkosti stanice metra I. P. Pavlova), Praha 2, tel.: 224
942 573, mobil: 606 120 076, mail: [email protected]
2. Potvrzení od praktického lékaře
U plavců 2008 a mladší stačí donést Potvrzení od praktického lékaře - viz formulář na našich
stránkách. Potvrzení na tomto formuláři splňuje náležitosti formuláře „Posudek o zdravotní
způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci“ vydávaný praktickým lékařem (používá se na školy
v přírodě a jiné organizované dětské akce).
1
Download

Lékařské prohlídky - Vodní stavby Praha