NADŠTANDARDNÁ
Základná prehliadka
PREVENTÍVNA PREHLIADKA
125 €
DOPLNKOVÉ VYŠETRENIA
Gynekológia
25 €
Pľúcne vyšetrenie
25 €
Otorinolaringologické vyšetrenie
25 €
Diabetologické vyšetrenie
20 €
Psychiatrické vyšetrenie
20 €
Perimetrické vyšetrenie
15 €
Dermatokozmetické poradenstvo
20 €
Dietologické poradenstvo
20 €
Sonografické vyšetrenie prsníkov
20 €
Download

NADŠTANDARDNÁ PREVENTÍVNA PREHLIADKA