POLIKLINIKA
POLIKLINIKA
Poliklinika NovaMed, spol. s r.o.
Bernolákova 10, 12
974 05 Banská Bystrica
sekretariát
tel.: 048/4399 233
fax: 048/4399 238
www.novamed.sk
Gynekologická ambulancia
MUDr. Peter. Bielik, PhD.
SMS: 0907 511 966
E-mail: [email protected]
Intímna plastika
autor kresby
Mgr. art. Štefan Kocka
...co cas urcite nevyrieši
Čas to určite nevyrieši...
Plastická operácia malých pyskov
Plastická operácia hrádze
Extirpácia znamienka alebo výrastku
v intímnej oblasti
Odstránenie vrodených alebo popôrodných
deformít
Vaginoplastika je operačná estetická úprava
pošvy a hrádze. Najčastejšie ide o zúženie
pošvového vchodu prípadne zúženie celej
pošvy. Ženy, ktoré rodili alebo sa im s pribúdajúcim vekom uvoľnil pošvový vchod alebo
celá pošva, môžu mať po operácii kvalitnejší
sexuálny život.
Labioplastika je chirurgická úprava malých
lonových pyskov. Vrodená alebo získaná
asymetria alebo nadmerná veľkosť malých
lonových pyskov sa pomocou operačného
zákroku upraví na želanú veľkosť.
Plastická gynekológia ponúka možnosť
riešenia aj mnohých ďalších problémov výrastky, bradavice, a€pod.
Problémy, ktoré rieši plastická gynekológia
sú pre ženu veľmi citlivé a vyžadujú si rešpektovanie jej súkromia. Ponúkame Vám odbornú
konzultáciu a v prípade potreby aj plastickogynekologickú operáciu, ktorú vykoná
erudovaný gynekológ s praxou v plastickej
chirurgii.
Download

Intímna plastika ...co cas urcite nevyrieši