V/8
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)
Živanice
Pardubice
............................................. okres .........................
10.10.
11.10.2014
konaných ve dnech (dne) ..................... byly podle výsledků převzatých
od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci.
Počet volebních okrsků
2
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
2
Seznam čísel volebních okrsků, jejichž výsledky nebyly předány
------Počet volebních obvodů
1
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
752
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
530
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
530
A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí Jméno a příjmení
Věk
zvolení
Volební strana č. 1 - Společně pro obec
1.
Jaroslav Martykán
2.
Milan Kolman
46
44
Pořadí na HL
1.
2.
Počet hlasů
173
137
Volební strana č. 2 - Sdružení nezávislých kandidátů pro rozvoj Živanic, Neradu a
Dědka
1.
Petr Schletter
42
1.
253
2.
Petr Lejhanec
37
2.
187
Volební strana č. 4 - Sdružení nezávislých kandidátů
obcích Živanice, Nerad, Dědek
1.
Věra Rálišová
2.
Monika Horáková
3.
Jiří Pošva
B) Jména a příjmení náhradníků:
Pořadí Jméno a příjmení
náhrad.
Volební
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
strana č. 1 - Společně pro obec
Kateřina Nováková
Václav Zeman
Iva Kammelová
Iva Perná
Václav Kohoutek
Roman Stranianek
Petr Ulrich
pro pohodový společný život v
62
36
39
Věk
40
68
42
41
51
40
24
1.
3.
2.
Pořadí na HL
5.
7.
3.
4.
6.
8.
9.
250
199
188
Počet hlasů
135
130
128
94
100
14
13
Volební strana č. 2 - Sdružení nezávislých kandidátů pro rozvoj Živanic, Neradu a
Dědka
1.
Marcel Mamiňák
39
3.
102
2.
Robert Matyáš
39
4.
114
3.
Lukáš Holub
26
5.
73
4.
Vojtěch Bureš
29
6.
110
5.
Hana Jirsová
58
7.
102
6.
Pavel Uhlíř
38
8.
55
Volební strana č. 4 576051 - str. č. 1
V/8
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sdružení nezávislých kandidátů
obcích Živanice, Nerad, Dědek
Blanka Valentová
Petr Rauer
Jitka Vítková
Radek Kaderka
Jaroslav Vejda
Petr Svoboda
pro pohodový společný život v
39
39
30
32
30
23
6.
4.
5.
7.
8.
9.
160
145
147
146
28
18
C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé
kandidáty, hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
Volební strana č. 1 - Společně pro obec
Počet hlasů pro stranu:
924, hranice:
Kandidáti
Poř.
Jméno a příjmení
číslo
1.
Jaroslav Martykán
2.
Milan Kolman
3.
Iva Kammelová
4.
Iva Perná
5.
Kateřina Nováková
6.
Václav Kohoutek
7.
Václav Zeman
8.
Roman Stranianek
9.
Petr Ulrich
112,2
Počet hlasů
173
137
128
94
135
100
130
14
13
Volební strana č. 2 - Sdružení nezávislých kandidátů pro rozvoj Živanic, Neradu a
Dědka
Počet hlasů pro stranu:
996, hranice:
136,4
Kandidáti
Poř.
Jméno a příjmení
Počet hlasů
číslo
1.
Petr Schletter
253
2.
Petr Lejhanec
187
3.
Marcel Mamiňák
102
4.
Robert Matyáš
114
5.
Lukáš Holub
73
6.
Vojtěch Bureš
110
7.
Hana Jirsová
102
8.
Pavel Uhlíř
55
Volební strana č. 3 - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Počet hlasů pro stranu:
348, hranice:
53,9
Kandidáti
Poř.
Jméno a příjmení
Počet hlasů
číslo
1.
Bohuslav Hrubý
74
2.
Kateřina Voříšková
71
3.
Bohuslav Malík
17
4.
Iveta Vohralíková
39
5.
Klára Kováčová
63
6.
Dagmar Bártlová
64
7.
Ludmila Opltová
20
Volební strana č. 4 - Sdružení nezávislých kandidátů pro pohodový společný život v
obcích Živanice, Nerad, Dědek
Počet hlasů pro stranu:
1281, hranice:
156,2
Kandidáti
Poř.
Jméno a příjmení
Počet hlasů
576051 - str. č. 2
V/8
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Věra Rálišová
Jiří Pošva
Monika Horáková
Petr Rauer
Jitka Vítková
Blanka Valentová
Radek Kaderka
Jaroslav Vejda
Petr Svoboda
250
188
199
145
147
160
146
28
18
16:33 hod., 11.10.2014
........................................
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu
1
Počet listů přílohy č. 1: ......
Jména, příjmení a podpisy: 1)
zaměstnanec obce, jejíž úřad plní funkci registračního úřadu:
Ing. Jaroslav Mrázek
....................................................
RNDr. Jiří Štěpnička
zaměstnanec Českého statistického úřadu: ....................................................
1) Pokud je zápis vyhotoven jako předběžné výsledky (§ 43 odst. 3 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů), není tiskový
výstup podepsán výše uvedenými osobami, ale určeným vyškoleným zaměstnancem ČSÚ:
.............................
576051 - str. č. 3
Příloha č. 1
K ZÁPISU O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
List č. 1
Obec (městys, město, městská část, městský obvod)
Živanice
Pardubice
............................................. okres .........................
10.10. - 11.10.2014
Volební obvod č. 1
Volby ve dnech (dne): ....................
1. Zjištění počtu hlasů pro volební strany ve vztahu k hranici pro postup do dalšího
zjišťování výsledků voleb a seznam volebních stran, které jí vyhověly (§ 45 odst.
1 zákona):
Celkem platných hlasů:
3549
Volební strana
č.
č.
č.
č.
1
2
3
4
-
Společně pro obec, SNK
SNK pro rozvoj
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
SNK pro pohodový život
Počet volených členů zastupitelstva:
Počet
hlasů
924
996
348
1281
Počet
kand.
9
8
7
9
Přepoč. základ
pro porovnání
k hranici
3549,00
3549,00
3549,00
3549,00
Poměr hlasů
k základu v %
26,03
28,06
9,80
36,09
Pro rozhodnutí o postupu bylo použito 5% hranice.
Seznam volebních stran, které postoupily do dalšího zjišťování výsledků voleb:
Společně pro obec, SNK
SNK pro rozvoj
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
SNK pro pohodový život
2. Pořadí vypočtených podílů, počet mandátů pro jednotlivé volební strany:
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hodnota podílu
1281,00
996,00
924,00
640,50
498,00
462,00
427,00
Volební strana
1 - Společně pro obec, SNK
2 - SNK pro rozvoj
4 - SNK pro pohodový život
7
Číslo a zkrácený název volební strany
4 - SNK pro pohodový život
2 - SNK pro rozvoj
1 - Společně pro obec, SNK
4 - SNK pro pohodový život
2 - SNK pro rozvoj
1 - Společně pro obec, SNK
4 - SNK pro pohodový život
Mandáty
2
2
3
576051 - str. č. 4
Příloha č. 1
K ZÁPISU O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
16:33 hod., 11.10.2014
........................................
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu
Jména, příjmení a podpisy: 1)
zaměstnanec obce, jejíž úřad plní funkci registračního úřadu:
Ing. Jaroslav Mrázek
....................................................
RNDr. Jiří Štěpnička
zaměstnanec Českého statistického úřadu: ....................................................
1) Pokud je zápis vyhotoven jako předběžné výsledky (§ 43 odst. 3 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů), není tiskový
výstup podepsán výše uvedenými osobami, ale určeným vyškoleným zaměstnancem ČSÚ:
.............................
576051 - str. č. 5
Download

VolbyZivanice2014_Zapis