• Cenovnik - Komore
HBO2T TERAPIJA (60-90 minuta) – po dogovoru i naĉinu plaćanja - PAKETI
AKCIJSKI- POPUSTI 5-6; 10-12, 20-25)
50-110
EVR
• Cenovnik - Plastična hirurgija
Prvi pregled i savet specialiste za plastiĉnu hirurgiju (asist.Borislav Vrbanec, dr.med.spec., kirurg ili
ORL- Mag. dr.med.spec otorinolaringolog 50 €
• ESTETSKE OPERACIJE NA LICU
1.800 € - 2.700
Korekcija nosa i nosne pregrade u opštoj anesteziji (rinoplastika)
€
Korekcija „klempavih uši“ u lokalnoj anesteziji (otoplastika)
900 €
Korekcija „klempavih uši“ u optštoj anesteziji (otoplastika)
1.500 €
Korekcija gornjih kapaka (gornja blefaroplastika)
900 €
Korekcija donjih kapaka (donja blefaroplastika)
1.300 €
Korekcija gornjih i donjih kapaka (gornja i donja blefaroplastika)
1.900 €
Endoskopsko dizanje ĉela i obrva (endokopski forehead-lift)
1.900 €
3.200 € - 5.000
Dizanje obraza i vrata (facelift, necklift in platizmoplastika)
€
Povećavanje brade (augmentacijska mentoplastika) (cena brez implanta)
1.200 €
Povećavanje lica (cena brez implanta)
1.200 €
Hirurško odstranjivanje promena na koţi s histološkim pregledom
100 € - 200 €
Podmladjivanje lica sa ubrizgavanjem vlastitog masnog tkiva
1.000 €
Podmladjivanje lica sa ubrizgavanjem vlastite plazme
1.000 €
• ESTETSKE OPERACIJE NA TELU
Povećavanje grudi sa implantima (cena brez implanta)
1.900 €
Anatomski implanti Mentor (cena za obe dojke)
1.400 €
Okrugli implanti Mentor (cena za obe dojki)
970 €
Smanjivanje grudi (redukcijska mamaplastika)
2.500 €
Koerkcija visećih grudi (mastopeksija)
2.200 €
1.800 € - 3300
Liposukcija
€
Korekcija „viseće koţe trbuha“ (abderoplastika)
2.200 €
Korekcija viseĉe koţe na ruci (brahioplastika)
2.000 €
Korekcija viseĉe koţe na snozi (femoroplastika)
2.700 €
Ginekomastija (jednostrana)
1.600 €
Ginekomastija (obostrana)
2.400 €
Korekcija bradavice i okolnog prstena (jednostrano)
1.100 €
korekcija bradavice in okolnog prstena (obostrano)
1.300 €
Korekcija sramnih usnica (labioplastika)
1.000 €
• AMBULANTNI OPERACIJE
Povećavanje usana sa privremenim punjenjem: 1 ml (Teosyal, Esthelis, Revanesse,
300 € - 350 €
Restylane, …)
Povećavanje usana sa vlastitim masnim tkivom
1.000 €
Povećavanje usana s trajnim ponjenjem, 1 ml (Aquamid)
550 €
Peglanje bora s botulinum toxinom (Botox, Dysport)
200 € - 350 €
Podmladjivanje lica s hialuronskom kiselinom, 1 ml (TEOSYAL, Mesolis, Mesolis
plus)
Lipoliza
Lasersko odstranjivanje ţilica (kapilar)- uskoro
Lasersko permanentno odstranjevanje dlaka (epilacija)- uskoro
Lasersko fotopodmladjivanje lica
150 € - 200 €
400 €
50 € - 200 €
100 € - 500 €
70 €
• Cenovnik - Zdravstvene usluge
• I – PREGLED I USLUGE
DELIMIĈNI PREGLED (PRVI)
DELIMIĈNI PREGLED PREDŠKOSLKOG ILI ŠKOLSKOG DETETA DO 14.
GODINE STAROSTI
KRATAK PREGLED (KONTROLNI)
SREDNJE OBSEŢAN PREGLED PREDŠKOSLOG ILI ŠKOLSKOG DETETA
RAŠIRENI PREGLED PREDŠKOLSKOG ILI ŠKOLSKOG DETETA
• II - USLUGE I OPERACIJE
VIDEOOTOMIKROSKOPIJA
ISPITIVANJE MIRISA
PRODUVAVANJE EUSTAHIJEVIH TUBA
ĈIŠĆENJE NOSNE I SINUSNIH ŠUPLJINA
ENDOSKOPSKI PREGLED NOSA
INCIZIJA U PODRUĈJU SPOLJAŠNJEG UVA
PARACENTEZA-PREREZIVANJE JEDNOG BUBNJIĆA
INCIZIJA I DRENAŢA ABSCESA NOSNE PREGRADE
PUNKCIJA MAKSILARNOG SINUSA
ZATVORENA REPOZICIJA SLOMLJENIH NOSNIH KOSTIJU
ZAUSTAVLJANJE KRVARENJA IZ NOSA S NOSNOM TAMPONADOMMEROCEL
ZAUSTAVLJANJE KRVARENJA IZ NOSA S ELEKTROKOAGULACIJOM
ZAUSTAVLJANJE KRVARENJA IZ NOSA HEMIJSKIM SREDSTVOM
INCIZIJA ABSCESA U PODRUĈJU USTA
DRENAŢA ABSCESA U PODRUĈJU USTA
ELEKTROKOAGULACIJA- EKSKOHLEACIJA BRADAVICA
EKSCIZIJA BENIGNIH PATOLOŠKIH PROMENA U ŢDRELU
HIRURŠKA OBRADA RANE
PREVIJANJE – ODSTRANJIVANJE KONACA SA RANE
VADJENJE STRANOG TELA IZ SLUHOVODA
ODSTRANJIVANJE STRANOG TELA IZ NOSNICE
• III - AUDIOLOŠKE USLUGE
AUDIOMETRIJA - TONSKA
TEST PO FOWLERU
35,00 EVR
35,00 EVR
00,00 EVR
45,00 EVR
50,00 EVR
10,00 EVR
10,00 EVR
10,00 EVR
10,00 EVR
20,00 EVR
20,00 EVR
20,00 EVR
20,00 EVR
20,00 EVR
100,00
EVR
40,00 EVR
20,00 EVR
10,00 EVR
30,00 EVR
20,00 EVR
10,00 EVR
20,00 EVR
20,00 EVR
10-20
EVR
10-20
EVR
20 EVR
20,00 EVR
20,00 EVR
TIMPANOGRAM
STAPEDIJALNI REFLEKS
TIMPANOGRAM I STAPEDIJALNI REFLEKS
BITERMALNI KALORIĈNI TEST- HALLPIKE-FITZERALD
ULTRAZVUK PARANAZALNIH SINUSA
TEST HRKANJA SLEEP APNEA TESTIRANJE U KUĆNIM USLOVIMA
a
20,00 EVR
20,00 EVR
30,00 EVR
20,00 EVR
20,00 EVR
100,00
EVR
Download

• Cenovnik - Komore HBO2T TERAPIJA (60-90