EU I SRBIJA NA DELU
Sajam projekata koje EU finansira u Srbiji
Predstavljanje projekata koje je EU finansirala u periodu 2000-2014 i najava novog paketa
finansijske pomoći EU IPA 2014
#EUnadelu
17. mart 2015.
Beograd, Mikser House, Karađorđeva 46
10:30 – Registracija učesnika
11:00 – 11:45 – SVEČANO OTVARANJE SAJMA PROJEKATA EU
Moderator - Vladimir Jelić
• Emitovanje trejlera za film «Uspešni projekti EU u Srbiji»
• Priče korisnika projekata EU
- Vukosav Sredojević-Vule, veb dizajner
- Dragoljub Zlatanović, direktor Poljoprivredno-hemijske škole Obrenovac
• Obraćanje: ambasador Majkl Devenport, šef Delegacije EU u Republici Srbiji
• Obraćanje: gospođa Jadranka Joksimović, ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije
• Obraćanje: gospodin Andreas Beikos, šef kancelarije Evropske investicione banke u Srbiji
• Otvaranje sajma projekata EU
11:45 – 12:15 VIP ZVANICE OBILAZE ŠTANDOVE; IZJAVE ZA MEDIJE
• Obilazak štandova i razgovor sa projektnim menadžerima Delegacije EU, predstavnicima Kancelarije ya evropske
integracije Vlade Republike Srbije, predstavnicima institucija koje su korisnici sredstava EU (ministarstva, opštine,
nacionalne agencije, itd) i građanima kao krajnjim korisnicima
Učesnici: ambasador Majkl Devenport, šef Delegacije EU u Srbiji; ministarka bez portfelja zadužena za evropske
integracije gospođa Jadranka Joksimović; šef Kancelarije EIB u Srbiji gospodin Andreas Beikos; ambasadori
zemalja članica EU
• Izjave za medije
11:45 – 13:15 PREDSTAVLJANJE SEKTORA I PROJEKATA EU PREDSTAVNICIMA MEDIJA
Organizacija: stolovi organizovani po sektorima na kojima učestvuju projektni menadžeri Delegacije EU, predstavnici
korisnika i partnerskih institucija, partnera na sprovođenju i krajnjih korisnika ; razgovor i razmena informacija sa
predstavnicima medija
POSEBNI ŠTANDOVI :
−
EU info centar
−
Erazmus+/Tempus Fondacija Srbija
−
EIB Srbija
SEKTORI
1.
Program pomoći EU poplavljenim područjima
Menadžer programa u Delegaciji EU: Dr Maja Vučković-Krčmar, Karl-Hajnc Fogel
Predstavnici partnerskih organizacija: Petar Janjatović, menadžer za komunikacije, UNOPS ; Marijana Božić (FAO); Tijana Laban (ASB); Stanislava Kulidžan (HELP); Andrej Terzić (HELP); Verica Rečević (DRC)
Korisnici:
- Sandra Nedeljković, zamenica direktora Kancelarije za obnovu i pomoć poplavljenim područjima
- Miloš Radovanović, vlasnik preduzeća “Izvor Stil Paneli“
- Dragoljub Zlatanović, direktor Poljoprivredno-hemijske škole u Obrenovcu
- Sanja Matković i Slavica Vujanović, korisnice programa Pomoć EU poplavljenim područjima (poljoprivredni segment)
2.
Zdravstvo
Projekti: EU IHIS (Podrška EU uvođenju Integrisanog zdravstvenog informacionog Sistema), Skrining raka
Projektni menadžer Delegacije EU: Dr Maja Vučković-Krčmar
Izvršni partneri: UNOPS (za projekat IHIS)
- Prof. Dr Branko Marković, tim lider projekta EU IHIS
- Aleksandra Popović, menadžer IT jedinice, projekat EU IHIS
Korisnici:
- Profesor Dr Nebojša Lalić, dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu
- Profesor Dr Vesna Bjegović-Mikanović, prodekan Medicinskog fakulteta u Beogradu
- Prim. Dr Dragan Ilić, direktor Instituta za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović-Batut”
- Dr Verica Jovanovic, šef Kancelarije za skrining raka
- Dr Vesna Gajić-Stević, direktorka Doma zdravlja Kruševac
- Prof. Dr Branko Marković, tim lider projekta EU IHIS
- Aleksandra Popović, menadžer IT jedinice, projekat EU IHIS
- Dipl. Farm. Jadranka Mirković, šef Centra za humanu medicinu u Naciinalnoj agenciji za lekove i medicinska sredstva
- Dr Goran Petrović, direktor Regionalne bolnice Pirot
- Dr Brajan Poter, ekspert za IPA projekte iz oblasti zdravstva
3. Obrazovanje
Projekti: Razvoj ljudskog kapitala i istraživanja – Razvionica; EU HETIP – Unapređenje infastrukture visokoškolskih ustanova u Srbiji, IMPRES – Unapređivanje predškoslog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji; VET - Podrška EU stručnom obrazovanju u Srbiji
Menadžer programa u Delegaciji EU: Jelica Colić
Izvršni partneri:
- Evgeni Ivanov, vođa tima projekta Razvionica
- Srđan Staletović, PR, projekat EU HETIP
- Tamara Ikonomov, PR, projekat VET – Podrška stručnom obrazovanju u Srbiji
Korisnici:
- Biljana Stojanović, šef projektnog odseka u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
- Bogoljub Lazarevića, šef grupe za poslove predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja TBC
-Mirjana Milanović, šef grupe za obrazovanje odraslih u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
4. Konkurentnost i inovacije
Menadžer programa u Delegaciji EU: Dejan Šuvakov
Projekat: Projekat podrške inovacijama
Izvršni partneri:
-Marko Atanasovski, direktor Fonda za inovacionu delatnost
-Natalija Sandić, viši saradnik u Fondu za inovacionu delatnost
-Lenka Žilić-Arsić, PR u Fondu za inovacionu delatnost
-Nataša Kapil, projektni menadžer, Svetska banka
Korisnici:
- Viktor Nedović, pomoćnik ministra u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
- Ana i Vladimir Koprić, preduzeće Coprix Media – korisnici grantova
- Ivan Gligorijević i Bogdan Miljović, preduzeće mBrainTrain – korisnici grantova
5. Energetika i životna sredina
Projekti: projekti vezani za međupovezanost električne energije, čistiji vazduh i vodu (odlaganje pepela u TENT-u, filteri vazduha, sistemi za praćenje kvaliteta vazduha, fabrike za prečišćavanje otpadnih voda), izgradnja kapaciteta srpskih institucija u sektoru energetike, poboljšanje grejnih kapaciteta u pet gradova u Srbiji, MISP Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave
Menadžeri programa u Delegaciji EU: Rajner Frojnd, Gligo Vuković, Dejan Rebrić, Ivanka Todorova, Valentina Di Sebastiano
Izvršni partner:
- Boris Šćekić, MISP tim
Korisnici:
Energetika:
- Tanja Stojanović , Ministarstvo rudarstva i energetike
- Ljubo Macić, Agencija za energetiku, predsednik upravnog odbora
- Jelena Matejić, EMS, direktorka investicionog sektora i Nadica Stojanović
- Davor Andrašić, Toplana Subotica, rukovodilac razvojno-tehničkog sektora
- Milan Petković, zamenik direkora TENT-a
Životna sredina:
- Filip Radović – direktor Agencije za zaštitu životne sredine (SEPA)
- Tihomir Popović - Načelnik odeljenja za kontrolu kvaliteta vazduha, SEPA
- Nebojsa Veljković - Načelnik odeljenja za kontrolu kvaliteta voda, sedimenta i zemljišta, SEPA
- Vesna Mitrović, šef Odeljenja za zaštitu prirodnih resursa
- Biljana Miškov, Dušica Radojičić, Odeljenje za zaštitu vazduha pri Ministarstvu poljoprivrede i zaštitu životne sredine
- Jasmina Murić, cabinet državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede i zaštitu životne sredine
- Ljiljana Veljković, šef jedinice za IPA, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
- Milica Dragović, stručni saradnik u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine Grada Beograda
- Dušan Jovanović, direktor Jedinice za sprovođenje projekata za izgradnju postrojenja fabrike otpadnih voda u Leskovcu; Ljiljana Ranđelović, predstavnik Jedinice
6. Socijalna uključenost, podrška izbeglim i interno raseljenim i romskoj populaciji
Projekti: Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, Podrška EU unapređenju životnih uslova prisilnih migranata (Za bolji život), Evropska podrška za inkluziju Roma, Projekat “Otvoreni zagrljaj” (podrška EU mentalnom zdravlju)
Program menadžer u Delegaciji EU: Ana Milenić, Marcija Palota
Izvršni partneri:
-Socijalno stanovanje: Branislava Žarković, predsednica Hausing Centra (sa korisnicima)
- Podrška EU Romima: Maja Milenković, PR projekta (sa korisnicima)
Korisnici:
-Aleksandra Miletić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
-Svetlana Velimirović, zamenica komesara za izbeglice i migracije
- Milan Kisin, direktor doma “Srce u Jabuci”, korisnik granta, Pančevo
- Dragan Draganić, štićenik doma “Srce u Jabuci” i krajnji korisnik, Pančevo
- Dragan Veselinović, direktor Gerontološkog centra “Jelenak”
- Snežana Živadinović, projektni menadžer granta Otvorena kapija za novi početak
- Dragana Lukić, korisnica programa socijalnog zbrinjavanja i ekonomskog granta EU iz Kovina
- Miroslav Ristić, korisnik programa socijalnog zbrinjavanja iz Niša
- Nergiza Ališanović, romska perduzetnica, projekat „Evropska podrška za inkluziju Roma”
7. Mediji, kultura, civilno društvo i EIDHR
Projekti: Jačanje medijske slobode, Civilno društvo, grantovi EIDHR-a
Program menadžeri u Delegaciji EU: Svetlana Đukić, Ana Milenić
Izvršni partneri:
-Projekat Jačanje medijske slobode: Srđan Staletović, PR i Sibina Golubović, grant menadžer
-Tim tehničke podrške civilnom društvu: Andreja Tonč i Branka Andjelković, tim lider
Korisnici:
- Maja Zarić, savetnica u Ministarstvu kulture i informisanja
- Gordana Bekčić-Pješčić, savetnik za komunikacije, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
- Borka Pavićević, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju i korisnica granta EU
- Želimir Žilnik, filmski režiser i Sarita Matijević, Media Production House Playground dobitnici grantova EU
- Vukosav Sredojević, Vule – veb dizajner i korisnik granta EU
- Bojana Maljević, filmski producent i dobitnik granta EU
- Milan Antonijević, YUCOM, korisnik granta EU
- Bojana Lekić, novinarka, produkcijska kuća BRENDON, korisnica granta
8. Poljoprivreda i bezbednost hrane
Projekti: Sistem računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima (FADN), Unapređenje upravljanja zemljištem (GIZ), Iskorenjivanje svinjske kuge i besnila
Program menadžer u Delegaciji EU: Andrej Papić, Karl Hajnc Fogel, Majkl Bulen
Izvršni partneri:
-GIZ, Benjamin Klinger, vođa tima na projektu Unapređenje upravljanja zemljištem
-vođa projekta FADN, Henri Jergensen
- projektni tim podrška veterini Sanja Bakoč
Korisnici:
- Milanka Davidović, pomoćnik ministra poljoprivrede i viši projektni menadžer
-Mirjana Bojčevski, direktor FADN-a za Srbiju
-Zoran Knežević, direktor Uprave za poljoprivredno zemljište
-Budimir Plavšić, šef odseka pri Upravi za veterinu
9. Lokalni razvoj
Projekti: Exchange 4, EU Progres, Društveno-ekonomski razvoj Dunavske regije u Srbiji
Menadžeri programa u Delegaciji EU: Danka Bogetić, Ana Stanković
Izvršni partneri:
Stalna konferencija gradova i opština (SKGO): Marija Marinković; direktor programa Exchange 4, Željko Krnetić, PR na programu Exchange 4
-UNOPS: Ivana Popović, Dejan Drobnjak, projektni tim projekta Evropski Progres
-Austrijska razvojna agencija: Klaus Kaper, šef odseka za realizaciju projekta na projektu Društveno-ekonomski razvoj Dunavske regije u Srbiji
Korisnici:
-Nikola Blagojević, Pokret za zaštitu životne sredine Vojvodina, korisnik granta projekta Dunavska regija
-Iskra Maksimović, v.d. direktora, Tvrdjava Golubački grad, korisnica granta projekta Dunavska regija
- Velimir Mitrović, menadžer projekta «Bajina Bašta – bez deponija», korisnik granta u okviru programa Exchange 4
- Olivera Simović, projektni menadžer i šef kancelarije LED, korisnica granta u okviru programa Exchange 4
10. Programi prekogranične saradnje
Projekti: osam programa prekogranične saradnje
Menadžer programa u Delegaciji EU: Elizabeta Sartorel
Izvršni partneri:
Sanda Šimić, pomoćnik diretkora nadležna za programe prekogranične i transnacionalne saradnje, SEIO
- Jelena Kolić, Milan Žeželj, Darko Čukuranović , Tijana Didanović, Mirjana Albulj, SEIO
11. Pravosuđe i unutrašnji poslovi
Projekti: Primena alternativnih sankcija, Podrška graničnoj policiji, PACS projekat – Jačanje kapaciteta policije i pravosuđa za borbu protiv korupcije u Srbiji
Menadžeri programa u Delegaciji EU: Marija Mitić, Đanluka Vanini, Bjanka Vandepute
Izvršni partneri:
- Lado Laličić, projektni menadžer za PACS
- Miloš Oparnica, načelnik unutrašnje kontrole, Ministarstvo unutrašnjih poslova
- Biljana Sinanović, sudija
- Jelena Vasiljević, pomoćnik šefa Uprave za graničnu policiju
- dr Milan Stevović, direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, Ministarstvo pravde
13:15 – 14:00 KOKTEL
14:15 – 15:45 RADIONICA ZA MEDIJE: MOGUĆNOSTI FINANSIRANJA I KAKO PISATI USPEŠNE PROJEKTE
- Mogućnosti za finansijsku podršku medijima: Svetlana Đukić, projektni menadžer u Delegaciji EU u Srbiji i Tim za prekograničnu saradnju, Kancelarija za evropske integracije
- Najbolja praksa: Bojana Lekić, novinarka, produkcijska kuća BRENDON, korisnica medijskog granta
- Najbolja praksa: Lidija Krčmarov, TV Eurobanat (Zrenjanin), Program prekogranične saradnje
- Kako pisati uspešne projekte: izazovi i naučene lekcije; Zorica Rašković, Tehnička podrška EU organizacijama civilnog društva (TACSO)
Download

prilogu - Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji