Savremena istraživanja u fizici
Kurs za profesore, nastavnike i zainteresovane studente i učenike
14. oktobar 2011, hotel Srbija „TIS“, Zaječar
- Ukupan broj učesnika
Profesora i nastavnika: 53 (potpisanih za sertifikat)
Učenika: c.a. 15
Predavača: 5
Ostali prisutni: ? (5-10)
- Predavanja
Istraživanja na sinhrotronima nove genaracije (Dr Aleksandar Milosavljević)
Drugačija fizika – nestandardne nastavne metode i interesantni fizički problem (Dr Milovan Šuvakov)
Fizika plazme i primene (Dr Nevena Puač)
Fizika lasera i primene (Dr Aleksandar Krmpot)
Elektrosnka spektroskopija (Dr Sanja Tošić)
Očekivana i neočekivana fizika
Rezultati upitnika za učesnike
1) Da li je ovakva vrsta seminara korisna za Vas? Procenite na skali od 1 do 4:
30
25
20
15
10
5
0
1
2
3
4
2) Koliko ste zadovoljni izborom tema? Dati procenu:
25
20
15
10
5
0
Izuzetno sam
zadovoljan
Zadovoljan sam
Delimično sam
zadovoljan
Nisam zadovoljan
3) Nivo prezentovanja tema je:
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Odgovarajući
Previsok
Prenizak
4) Kakva je satnica i dinamika seminara?
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Dobra je
Treba povećati
Treba povećati
trajanje
trajanje predavanja
predavanja na 45
na 45 minuta
minuta i puze
između
predavanja
Nešto drugo
5) Koje biste teme predložili za naredne seminare:
-
astrofizika, astronomija, ... (xN)
fuzija (x2)
Obnovljivi izvori energije ...
CERN, sudari čestica ...
Nobelove nagrade iz fizike
Zanimljivi eksperimenti iz fizike
usklađivanje gradiva iz fizike i matematike ...
teorija struna
globalno zagrevanje
superprovodnici
...
teme za osnovne škole (xN) !!!
...
predavanja prof Šuvakova o interesantnim predlozima koji se mogu napraviti na času a malo
koštaju ...
eksperimenti u osnovnim školama ...
priprema učenika za takmičenja
kritika našeg školskog sistema
...
6) Koje su dobiti za Vaš rad u školi:
-
„razmrzavanje“
osavremeniću svoja predavanja, primeniću nove metode u radu ...
informisanost, ideje ...
mogućnost korišćenja dodatnih metoda i primera u nastavi
mogu da odgovorim na interesantna pitanja učenika iz oblasti savremene fizike
...
samo lična dobit (ove teme nemamo u redovnoj nastavi)
male, radim u osnovnoj školi
nikakve
skromne
...
(napomena: svi komentari vezani za malu korist za rad u školi su koreliasni sa predlozima za
osnovnu školu)
7) Dodati lični komentar:
-
Odličan seminar! Predavači elokventni i zanimljivi!
Da vas vidimo zajedno bar jednom godišnje
Akreditujte seminar
Treba da se akreditujete, dosta nam je pedagoško-psiholoških seminara u kojima nas tretiraju
kao neznalice ...
Naročito me zainteresovalo predavanje Nevene Puač o plazmi i njenoj primeni
Zadovoljstvo je slušati ove mlade naučnike
Nastavite ovako ...
Što češće da nam organizujete ovakve seminare. Hvala vam što postojite. Vidi se da to radite sa
puno ljubavi ...
...
Nadmao se organizovanju timskog kontrolnog ... (x3)
....
Predavanja su previše komplikovana za neke učesnike
Mora se poraditi na boljem, jasnijem vizuelnom efektu
Download

Izveštaj i komentari - www . ipb . ac . rs