ITALIJANSKI JEZIK A1.1
GRUPA A
(dr Marco Zagnoli - ma Mario Liguori)
IME I PREZIME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Brkić Nikodina
Čašnji Andrea
Dražić Anđela
Đonić Đurđina
Đurđević Jelena
Jakovljev Željana
Kondić Danijela
Kraguljac Mira
Krstović Aleksandra
Malić Slavko
Marinković Bogdan
Marjanović Jelena
Milićević Borko
Mitrović Sanja
Puač Sanela
Radonić Dunja
Rajković Ljubica
Rihter Melita
Savin Isidora
Simić Sofija
Stanišić Aleksandra
Stojanović Milica
Subotin Mirjana
Šobat Tanja
Šušnjar Aleksandra
Vidović Jelena
Vladisavljević Marina
Vuković Isidora
Ziroje Marko
Živanović Aleksandar
STUDIJSKA GRUPA
I BROJ INDEKSA
SJL 140043/2013
Srpski jezik 150006/2012
Ang. 000050/2013
SJL 140008/2013
Ang. 000021/2012
SJL 140022013
SJL 140029/2013
SJL 140049/2013
SJL 140032/2013
Ang. 00004/2012
Ang. 000075/2012
SJL 140015/2013
Ang. 000054/2012
SJL 140035/2013
EJ 53/11
EJ 29/11
SJL 140009/2013
Ang. 000013/2012
Ang. 2013/000050
Ang. 000030/2012
Srpski jezik 140040
Ang. 000071/2012
Ang. 00005/2012
Ang.
SJL 140041/2013
SJL 140023/2013
SJ 4/11
Ang. 000012/2013
Ang. 000063/2012
Ang. 000005/2012
ITALIJANSKI JEZIK A1.1
GRUPA B
(ma Mario Liguori)
IME I PREZIME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Bovan Marijana
Cvejanov Bojana
Čakširan Lara
Ćurčić Teodora
Đurović Jovana
Filipov Isidora
Graovac Mirjana
Hajder Jelena
Jovičić Aleksandra
Jovičin Marijana
Kančar Izabela
Knežević Dragana
Kocić Isidora
Kojčinović Danka
Kuzmić Jelena
Marić Dunja
Marić Ružica
Marjanović Miljana
Maroš Mia
Milovanov Miljana
Pavlović Tihana
Polić Katarina
Rajić Katarina
Simeunović Jovana
Simić Anđela
Skrivanj Anela
Sotirović Božana
Sušić Teodora
Šojić Aleksandra
Veselinović Sanja
STUDIJSKA GRUPA I
BROJ INDEKSA
S 420050
SKJ 160039/2013
S 100023/2013
ZU 180025/2013
S 100006-2013
ZU 31/11
SJK 140055/2013
ZU 63/11
ZU 180063/2013
ZU 53/11
ZU 35/11
SKJ 140051/2013
ZU 180062/2013
SJK 140006/2012
KK 4/11
KK 17/11
S 100005
SJK 140004/2012
ZU 180021/2013
ZU 180009/2013
ZU 180049
S 100001
SK 67/11
ZU 18000020/2013
ZU 180019
S 100024/2013
S 2013/100017
ZU 180052/2013
SK 160023
SKJ 160045/2013
ITALIJANSKI JEZIK A1.1
GRUPA C
(dr Marco Zagnoli)
IME I PREZIME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Antonić Katarina
Bastaja Tamara
Božić Blaženka
Cvetković Rajna
Drigulov Milica
Dročić Dajana
Fingelt Angela
Kovač Jovana
Lazić Nenad
Lukić Đurđija
Majstorović Leta
Marković Marijana
Medić Manda
Milankov Stanislava
Milosavljević Ana
Nedeljković Tea
Nestorov Branislava
Pastor Marija
Pejčić Tamara
Plavšić Jelena
Rodić Jovana
Sabo Viktor
Simikić Sandra
Stanisavljević Milica
Stanojević Rosana
Stojanović Tijana
Teslić Milica
Todorović Jelena
Vujanić Marija
Zurovac Tijana
STUDIJSKA GRUPA I
BROJ INDEKSA
Soc. 130028/2013
SK 160050
Ist. 030031/2012
160014/13
Soc. 130036
Ist. 30043
Fil. 2013/020010
PS 090028/2012
140031/2013
Ger. 70012
SK 33/11
SK 17/11
Zu 43/11
130017/2013
Ger. 70033
Ger. 070032/12
Soc. 130002
PS 090053/12
Ger. 070041/2012
Germ.070014/2013
10023
Ger. C421152
140030/2013
Psi. 79/11
Ger. 070013/2013
Soc. 130017/2012
SK 160038/2013
Germ.070039/2013
Ist. 030071/2012
SK 29/11
ITALIJANSKI JEZIK A1.1
GRUPA D
(mr Aleksandar Trpčevski)
IME I PREZIME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Bjelica Jelena
Bujak Anet
Horvat Anita
Ilić Sofija
Miličić Milica
Morić Eva
Musli Anita
Pantelić Kristina
Pejanović Kristina
Perić Milenko
Perić Snežana
Popović Nenad
Radovanović Jelena
Runić Božidar
Sabo Nikoleta
Sabolč Čoka
Sabolč Turza
Sibinović Bobana
Simić Isidora
Stanisić Jovana
Talo Lena
Trivanović Marija
Tufegdžić Marko
STUDIJSKA GRUPA I
BROJ INDEKSA
PG 080049/2012
HU 2013/060016
HU 60017
PG 020009/2012
070016/2013
HU 44136
PG 80055
ZU 58/11
Ped. 080010/2012
Fil. 20048
PG 80025
SKJ 160059/2013
80036
181000
HU 60023
HU 060020/2013
Ist. 30028
PG 80048
PG 080071/2013
SJL 140005/2013
HU 60012
PG 80028
Srpski jezik 140039
Download

GRUPA A (dr Marco Zagnoli - ma Mario Liguori) IME I PREZIME