JU MUZIČKA ŠKOLA „SAVO BALABAN“
PRIJEDOR
REZULTATI SA XX REPUBLIČKOG TAKMIČENJA
MUZIČKIH ŠKOLA REPUBLIKE SRPSKE
R.B
R
1.
2.
3.
DISCIPLINA
IME I PREZIME
UČENIKA
SOLFEĐO
Nevena Glušac
SOLO
PJEVANJE
SOLO
PJEVANJE
Mladen Prodan
KAT.
III
razred
SMŠ
II
Milica Stijepić
I
Anđela Prpoš,
Dario Kečan
III
razred
OMŠ
4.
SOLFEĐO
5.
NAGRADA
KAMERNA
MUZIKA
Tijana Krivaja,
Nevena Glušac,
Mladen Prodan
Boris Papak
I
Aneta Makanjić
II
8.
SOLO
PJEVANJE
SOLO
PJEVANJE
SOLFEĐO
9.
SOLFEĐO
Kristina Rokvić,
Svetozar
Kosanović
Milica Stijepić
10.
Nikola Đorojević
11.
KLAVIR
SOLO
SOLFEĐO
IV
razred
OMŠ
IV
razred
SMŠ
I
12.
SOLFEĐO
Damjan Jovičin
6.
7.
Boris Papak
IV
II
razred
SMŠ
IV
razred
SMŠ
KLASA
Dragan
Hrvaćanin
BOD.
100
SPECIJALNA
Albina
Smajlović
Albina
Smajlović
100
SPECIJALNA
99,00
I
98,00
I
97,80
I
96,67
I
96,33
I
96,00
I
Dragan
Hrvaćanin
96,00
I
Jasna
Rađenović
Dragan
Hrvaćanin
96,00
I
95,00
I
Dragan
Hrvaćanin
95,00
I
Branka Vuleta
Albina
Smajlović
Sofija
Kovačević
Albina
Smajlović
Albina
Smajlović
Daniel
Pezerović
13.
SOLFEĐO
Jovana Kumović
14.
KLAVIR
SOLO
SOLO
PJEVANJE
KLARINET
Nevena Glušac
II
razred
SMŠ
V
Tijana Krivaja
I
Jovana Kumović
III
17.
KLAVIR
SOLO
Katarina Rendić
II
18.
SOLFEĐO
19.
KLAVIR
SOLO
20.
KAMERNA
MUZIKA
21.
KLAVIR
SOLO
SOLFEĐO
15.
16.
22.
Ivana Stjepanović,
Nevena Miljatović
Belma
Kahrimanović
Aleksandar
Zgodić, Karlos
Sredić, Danijel
Maksić
Aleksa Ružičić
Tijana Krivaja
Nina Vignjević
23.
KLAVIR
SOLO
24.
SOLFEĐO
Sara Abaza, Jelena
Obradović
25.
SOLFEĐO
Anđela Stojančić,
Katarina Rendić
26.
30.
KLAVIR
SOLO
KLAVIR
SOLO
KLAVIR
SOLO
KLAVIR
SOLO
FLAUTA
31.
SOLFEĐO
27.
28.
29.
Nina Fuštar
Dragan
Hrvaćanin
95,00
I
Borijana
Kurtović
Albina
Smajlović
Aleksandar
Jovanović
Anđela
Zdjelar
94,00
II
94,00
II
94,00
II
93,75
II
Branka Vuleta
93,67
II
Borijana
Kurtović
93,25
II
II
Dejan Šarović
92,00
II
IV
Borijana
Kurtović
Dragan
Hrvaćanin
92,00
II
91,33
II
Ekrem
Hamzić
90,67
II
Branka Vuleta
90,00
II
Daniel
Pezerović
89,33
II
88,00
II
86,50
II
86,25
II
84,75
III
83,75
III
83,67
III
III
razred
OMŠ
I
III
razred
SMŠ
II
III
razred
OMŠ
IV
razred
OMŠ
III a
Ena Aličehajić
I
Lola Lončar
II
Nina Stojnić
I
Ivana Kuprešanin
Aleksandra
Vujičić
Pret.
II
razred
SMŠ
Borijana
Kurtović
Anđela
Zdjelar
Jasna
Rađenović
Anđela
Zdjelar
Radmila Trbić
Dragan
Hrvaćanin
32.
KAMERNA
MUZIKA
33.
FLAUTA
34.
KAMERNA
MUZIKA
35.
KLARINET
36.
37.
FLAUTA
KAMERNA
MUZIKA
38.
KLAVIR
SOLO
KLARINET
Aleksandar Drinić,
Dragan Balaban,
Amir
Hasanbegović
Milica Stupar
M. Budimlić,
A.Drinić,
D.Balaban,
A.Hasanbegović,
S.Ćorić, P.Krunić
Anđelo Ševa
Dragan
Bilbija
81,20
III
Radmila Trbić
80,50
III
Ognjen
Janjanin
79,50
III
Aleksandar
Jovanović
Radmila Trbić
Šarlota
Ludrovan
79,00
III
78,67
78,20
III
III
Ekrem
Hamzić
Aleksandar
Jovanović
Borijana
Kurtović
Aleksandar
Jovanović
Branka Vuleta
78,00
III
77,50
III
77,33
III
77,25
III
77,00
III
77,00
III
III
Aleksandar
Jovanović
Radmila Trbić
76,67
III
I
Branka Vuleta
76,25
III
Anđela Mudrinić
I
76,00
III
Dragan Balaban
II
razred
SMŠ
V
Anđela
Zdjelar
Dragan
Hrvaćanin
75,00
III
Borijana
Kurtović
Dragan
Hrvaćanin
75,00
III
65,67
pohvala
Jasna
Rađenović
Radmila Trbić
74,00
pohvala
74,00
pohvala
IV
I
IV
I
Martina Janjić
Kristina Rokvić,
Anja Dukić, Mirna
Novaković
Una Novaković
III
II
Aleksandar Mršić
II
Duško Karanović
V
41.
KLAVIR
SOLO
KLARINET
Danilo Malešević
II
42.
SOLFEĐO
Nina Vignjević,
Ivana Kesić
43.
KLARINET
Ivana Matijaš
44.
FLAUTA
45.
KLAVIR
SOLO
KLAVIR
SOLO
SOLFEĐO
Aleksandra
Đaković
Sara Abaza
39.
40.
46.
47.
Damjan Jovičin
49.
KLAVIR
SOLO
SOLFEĐO
50.
KLAVIR
Jovana Bilbija
51.
FLAUTA
Anđela Stojančić
48.
Viktorija
Miodragović
II
III
razred
OMŠ
Pret.
II
razred
SMŠ
II
I
52.
SOLFEĐO
53.
FLAUTA
Milica Despot i
Una Novaković
Marija Lukić
III
razred
OMŠ
III
Branka Vuleta
73,33
pohvala
Radmila Trbić
71,67
pohvala
Takmičenje je održano 05. i 06.aprila 2013.god., a domaćin je bila Muzička škola
„Vlado Milošević“ u Banja Luci.
Učestvovalo je 76 učenika naše škole, u disciplini klavir, duvači, solo pjevanje,
kamerni ansambli i solfeđo.
U 53 nastupa bilo je ukupno:




48 nagrada i 5 pohvala.
13 prvih
15 drugih
20 trećih.
DIREKTOR ŠKOLE:
Prof. Gojko Rađenović
Download

rezultati sa xx republičkog takmičenja muzičkih