UDRUŽENJE PRIVATNIH
ŠUMOVLASNIKA
Kontakt lista učesnika okruglog stola na temu:
„Gazdovanje i upravljanje sa privatnim šumama u odnosu na zemlje okruženja i Evropske Unije“
Br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Ime i prezime
Duško Topić
Aleksandar Mrkobrada
Ranko Kozomara
Rajko Đorojević
Goran Ljubojević
Zoran Stanivuković
Ratko Čomić
Dragan Čomić
Borislav Predojević
Vojislav Milijić
Dušan Jović
Vojo Sokolovski
Darko Skenderski
Miodrag Bato Bakić
Joveta Terzić
Goran Đalović
Blažo Jokanović
Miloš Vojinović
Jože Mori
Jože Prah
Tomislav Nikolić
Miljenko Županić
Lena Bratić
Čedo Đukić
Miladin Bačić
Država
BiH - RS
BiH - RS
BiH - RS
BiH - RS
BiH - RS
BiH - RS
BiH - RS
BiH - RS
BiH - RS
Srbija
Srbija
Makedonija
Makedonija
Crna Gora
Crna Gora
Crna Gora
Crna Gora
Crna Gora
Slovenija
Slovenija
Hrvatska
Hrvatska
BiH
Banja Luka
BiH - RS
Organizacija
UPŠ „ Naša Šuma“
UPŠ „ Naša Šuma“
Ministarstvo PŠV RS
Ministarstvo PŠV RS
Inspektorat RS
Šumarski fakultet BL
NVO „Eko logic“
Šumarski fakultet BL
Opština Teslić
Savez UPŠ Srbije
MinistarstvoPTŠVSrbije
Nacionalno UPŠ Makedon
Nacionalno UPŠ Makedon
UPŠ Crne Gore
Uprava za šume
Uprava za šume
Ministarstvo-Monitoring
UPŠ Crne Gore
Zveza lastnikov gozdov Slovenije
Zavod za gozdov Slovenije
HSU privatnih šumovlasn
HSU privatnih šumovlasn
Centar za energetsku efik.
UPŠ „ Naša Šuma“
Telefon
+387 65 518 398
+387 65 546 168
+387 51 338 345
+387 51 338 345
+387 51 213 624
+387 65 688 080
+ 387 51 217 843
+387 65 329 873
E-mail
[email protected]
+ 381 62 553 089
+38164 8055 815
+389 76 485 440
+389 70 381 549
+382 67 537 705
+382 68 872 300
+382 68 872 090
+382 67 221 145
+382 69 336 886
+386 41 657 546
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
+385 91 195 7858
+385 98 604 739
+387 61 377 691
[email protected]
[email protected]
[email protected]
+387 65 663 498
+387 65 686 427
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Удружење приватних шумовласника ,,НАША ШУМА,, Челинац, Видовданска бб, тел/фах 051-323-600
e-mail [email protected] ; www.nasasuma.com ; Рј.бр.Ф-1-165/06 ; ЈИБ- 4402516850006 ; М.бр.11010679
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Dubravka Kršić
Buh Josip
Zdravko Žugić
Pajsije Petrović
Milorad Gogić
Radenko Perišić
Smilja Lazić
Milorad Miličević
Miro Božić
Bojanić Miloš
Žarko Jović
Nenad Bužanin
Milivoj Ivanković
Ivanković Veljko
BiH - RS
BiH - RS
BiH - RS
BiH - RS
BiH - RS
BiH - RS
BiH - RS
BiH - RS
BiH - RS
BiH - RS
BiH - RS
BiH - RS
BiH - RS
BiH - RS
UPŠ „ Naša Šuma“
UPŠ „ Naša Šuma“
UPŠ „ Naša Šuma“
UPŠ „ Naša Šuma“
UPŠ „ Naša Šuma“
UPŠ „ Naša Šuma“
UPŠ „ Naša Šuma“
UPŠ „ Naša Šuma“
UPŠ „ Naša Šuma“
UPŠ „ Naša Šuma“
ŠG „Borja“
NVO „Eko zona“ Šipovo
NVO „Arbor Magma“
ŠG „Banja Luka“
+387 65 938 679
+387 65 796 860
+387 65 913 146
+387 65 354 339
+387 65 517 164
+387 65 624 199
+387 66 809 902
+387 66 216 281
+387 66 546 266
+387 65 605 321
[email protected]
Faks: +387 56 490 331
[email protected]
+387 56 440 012
+387 65 526 229
+387 65 920 827
+387 65 511 692
+387 65 430 967
Удружење приватних шумовласника ,,НАША ШУМА,, Челинац, Видовданска бб, тел/фах 051-323-600
e-mail [email protected] ; www.nasasuma.com ; Рј.бр.Ф-1-165/06 ; ЈИБ- 4402516850006 ; М.бр.11010679
Download

Lista i kontakt lista učesnika okruglog stola