Удружење архивских радника
Републике Српске
Програм семинара
19. април 2012.
15:00 - Стандардизација и аутоматизација
рада писарнице (Зоран Мачкић)
Бањалука, Алеја св. Саве 1
Архив Републике Српске
6. семинар
“Електронско пословање”
15:30 - Архивска информатика (Велибор
Радуловић)
16:00 - Електронска пошта, електронски
документ и електронски потпис (Чедомир
Радуловић)
16:45 - Електронски запис и базе података
(Чедомир Радуловић)
20. април 2012.
9:00 - Правни статус електронског документа
у Републици Српској (Зоран Мачкић)
9:30 - Конвертовање документације (Зоран
Мачкић)
10:00 - Презентација хардверске и софтверске
опреме
10:30 - Функционисање ДМС-а (Велибор
Радуловић)
21. април 2012.
9:00 - Сигурност електронског пословања (др
Зоран Ђурић)
9:30 - Интернет технологије (др Зоран Ђурић)
10:00 - разговор са учесницима и додјела
сертификата
Удружење архивских радника Републике Српске
Алеја светог Саве 1
78000 Бањалука
Phone: 051 340 240
Fax: 051 340 240
www.uarrs-arhivisti.org
контакт особа: Зоран Мачкић, предсједник
Управног одбора
E-mail: [email protected]
Спортско-рекреациони центар
“Бардача” код Српца
19-21. априла 2012.
www.bardaca.com
www.uarrs-arhivisti.org
[email protected]
Телефон: (051) 340 240
Удружење архивских радника Републике Српске
ЗАШТО УЧЕСТВОВАТИ?
СМЈЕШТАЈ УЧЕСНИКА
Електронски документи, електронски системи
за управљање документима и електронске
архиве, унаточ различитим отпорима, све више
и све брже постају наша реалност, а Закон о
архивској дјелатности, Закон о електронском
потпису, Закон о електронском документу и
Закон о електронском пословању широм су
отворили врата увођењу информационих
технологија у системe канцеларијског и
архивског пословања...
За учеснике семинара обезбијеђен је хотелски
смјештај у двокреветним собама на бази пуног
пансиона. Цијена пансиона је 50 КМ + ПДВ +
боравишна такса.
Република Српска је заокружила обиман сет
прописа који третирају питања захватања и
чувања документарне грађе у електронском и
дигиталном облику, сигурног конвертовања
грађе из једног у други облик, дугорочног
чувања грађе, те бројна питања у вези са
пружањем услуга захватања и чувања
документарне грађе у дигиталном облику.
СЕРТИФИКОВАЊЕ
На основу чл. 6 ст. 2 Правила о континуираном
стручном усавршавању, Управни одбор
Удружења архивских радника Републике
Српске, након извршене процјене тематике и
садржаја, као и нивоа стручности предавача,
донио је одлуку да се учесницима семинара
додијеле двије кредитне тачке.
.
КОТИЗАЦИЈА
Котизација за учешће на семинару износи 130
КМ за првог, односно 100 КМ за другог
учесника.
Трошкове пансиона сносе учесници.
Уплата котизације врши се унапријед на жиро
рачун Удружења архивских радника
Републике Српске, Бањалука.
ПРИЈАВА УЧЕШЋА НА СЕМИНАРУ
Као
учесници
Све потребне информације учесници семинара
могу да добију путем и-мејла
[email protected] и web сајта Удружења
www.uarrs-arhivisti.org .
"Електронско
пословање" који 19-21. априла 2012.
организују Удружење архивских радника
Републике Српске и Архив Републике
С р п с к е , п р иј а в љ уј е м о уч е ш ћ е и
резервишемо смјештај за наше раднике:
1. ____________________________
2. ____________________________
Уплату котизације у износу од 130 КМ за
првог, односно 100 КМ за другог учесника,
извршили смо дана _________ 2011. године
на жиро рачун Удружења архивских радника
Републике Српске.
У ____________________
Дана __________ 2012. године
МП
Бројеви жиро рачуна:
5620990000087115 код Развојне банке АД
Бањалука, са назнаком "учешће на семинару";
5710100000189311 код Комерцијалне банке
АД Бањалука.
JИБ Удружења: 400851220006
ИНФОРМАЦИЈЕ
семинара
____________________
потпис одг. лица
Наши подаци за контакт
Телефон:
Факс:
И-мејл;
ЈИБ:
Download

Програм семинара - Удружење архивских радника Републике