ПОЧАСНИ ОДБОР
ДЕКАНАТ ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ
Др Оливер Дулић, министар, Министарство животне
средине, рударства и просторног планирања
Др Жарко Обрадовић, министар, Министарство просвете и
науке
Милан Марковић, министар, Министарство за људска и
мањинска права, државну управу и локалну самоуправу
Декан Летње школе урбанизма:
Др Верољуб Трифуновић, Удружење урбаниста Србије
Продекани Летње школе урбанизма:
Др Драгутин Радосављевић, Удружење урбаниста Србије
Проф.др Миодраг Ралевић, Удружење урбаниста Србије
Душан С. Пајовић, Удружење урбаниста Србије
НАУЧНИ ОДБОР
ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Председник :
Проф.др Миодраг Ралевић, Архитектонски факултет
Београд
Чланови:
Проф др Владимир Мако, Архитектонски факултет Београд
Др Верољуб Трифуновић, Удружење урбаниста Србије
Др Драгутин Радосављевић, Удружење урбаниста Србије
Ненад Тесла, Републички геодетски завод
Проф.др Свето Поповић, Грађевински факултет Подгорица
Проф.др Ненад Липовац, Свеучилиште у Загребу,
Архитектонски факултет
Проф.др Драгослав Шумарац, Инжењерска комора Србије
Проф.др Иван Алексић, Савез геодета Србије
Др Бранкица Милојевић, Грађевинско-архитектонски
факултет, Бањалука
Мр Душан Минић, Удружење урбаниста Србије
Др Даниела Хорнер, Аустрија
Проф.др Митар Чворовић, Подгорица
Проф.др Весна Златановић Томашевић, Београд
Проф.др Милисав Дамњановић, Инжењерска комора
Србије
Мр Мирослав Вујатовић, Друштво архитеката и
грађевинских инжењера и техничара Бања Лука
Мр БоркоЂурић, Привредна комора Републике Српске
Др Ратка Чолић, АМБЕРО
Смештај учесника:
Хотел "Ђердап", Кладово
Резервација и плаћање смештаја се врши искључиво преко
службе резервација Хотела "Ђердап" , тел/факс +381 19 801
475; +381 19 801 010
Цена пуног пансиона на бази дводневног аранжмана
укупно износи: за двокреветну и трокреветну собу 7.200,00
динара по особи
Доплата за једнокреветну собу је 800,00 динара дневно
Број места је ограничен.
Због ограниченог броја соба, молимо вас да резервације
извршите благовремено.
УДРУЖЕЊЕ УРБАНИСТА СРБИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
и
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
под покровитељством
Министарства животне средине, рударства и
просторног планирања
Министарства просвете и науке
Министарства инфраструктуре и енергетике
Министарства за људска и мањинска права, државну
управу и локалну самоуправу
Министарства финансија-Пореска управа
Инжењерске коморе Србије
Рок за најаву резервације 26. мај 2011.
Организују
КОТИЗАЦИЈЕ
Пријаве за Летњу школу подносе се на адресу:
УДРУЖЕЊЕ УРБАНИСТА СРБИЈЕ, Београд, Кнеза Милоша
9, тел/факс +381 11 33 47 418, +381 63 81 05 864 (Светлана
Јаковљевић) или на e-mail: [email protected]
МЕЂУНАРОДНИ
НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП
ЛЕТЊУ ШКОЛУ УРБАНИЗМА
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
Председник:
Мр Душан Минић, Удружење урбаниста Србије
Заменик:
Зоран Јовановић, Републички геодетски завод
Чланови:
Мр Александар Јевтић, Војвођанско удружење урбаниста
Мр Драган Радивојевић, ЈП Завод за урбанизам Ниш
Светлана Јаковљевић, Удружење урбаниста Србије
Славко Лукић, Завод за урбанизам и пројектовање
Бијељина
Драгана Ђорђевић, Инжењерска комора Србије
Милутин Мандић, Удружење урбаниста Србије
Драгана Синобад, Удружење урбаниста Србије
Зоран Прокић, пр., Удружење урбаниста Србије
Котизација за учешће на Летњој школи урбанизма износи
7.500,00 дин. (за три и више учесника по 6.000,00 динара)
Котизација обухвата учешће, зборник радова, пратеће
манифестације, радни излет, свечану вечеру, кафе паузе и
др.
Уплата котизација врши се на текући рачун Удружења
урбаниста Србије, број: 205-25985-24, ПИБ 101879453.
Матични број 07050208, са назнаком за "Летњу школу
урбанизма"
са темом
ПРОЦЕСИ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ
И УСВАЈАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА
УРБАНИСТИЧКИХ И ПРОСТОРНИХ
ПЛАНОВА
Уплата котизација из иностранства врши се на девизни рачун
Удружења урбаниста Србије, број: 00-708-0003333.9
30. мај-01. јун 2011.
Кладово, хотел "Ђердап" на Дунаву
ЦИЉНЕ ГРУПЕ УЧЕСНИКА
ПРЕДАВАЧИ
Министарства, државна управа, локална самоуправа,
урбанисти, планери, геодети, факултети и институти, јавна
и друга предузећа, дирекције, заводи, инвеститори,
пројектанти, извођачи, банке, привредне коморе и
међународне организације.
Др Верољуб Трифуновић
Од бесправне градње ка легализацији
ПЛАН РАДА ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ
Милија Ђаловић
Процеси легализације
Понедељак 30.мај 2011.
10,00-11,00
•
•
•
Др Оливер Дулић, министар
Ненад Тесла, директор РГЗ
Мр Душан Минић, председник УУС
Проф.др Владимир Мако, декан Архитектонског
факултета
Представник Сталне конференције градова и општина
Проф.др Драгослав Шумарац, председник ИКС
Председник општине Кладово
12,00-13,00 Уводна излагања
•
Представник Министарстава животне средине,
рударства и просторног планирања
•
Представник Сталне конференције градова и
општина
•
Представник Републичког геодетског завода
•
Представник Удружења урбаниста Србије
Ручак и одмор
15,00 Скупштина Удружења урбаниста Србије
16,30-20,00 Саопштења
Уторак 31. мај 2011.
9,оо-13,оо Саопштења и расправа
13,30-19,00 Радни излет
Ручак у природи, вожња бродом, посета
ХЕ "Ђердап"
21,00 Свечана вечера
Среда 01. јун 2011.
9,00-12,00
Завршна саопштења и закључци Летње школе
урбанизма 2011.
Уручење сертификата
Ненад Тесла, Десанка Поповић, Нада Матић
Базе података Републичког геодетског завода и њихова
примена
Harald Muellr, GIZ/Ambero/ICON, rukovodilac projekta
Пројекат Управљање земљиштем-допринос унапређењу
урбанистичког/просторног планирања у Србији
Регистрација учесника
11,30 Свечано отварање Летње школе
•
•
•
•
мр Александар Јевтић, ,Душко Марковић
Анализа планских докумената у чијој изради је
учествовало ЈП "Урбанизам" Нови сад са аспекта
тока и ефикасности процедуре усвајања
.
Проф. др Миодраг Ралевић
Компаративна анализа значаја и утицаја комисија за
планове на коначни резултат у процесу усвајања планова
Др Драгутин Радосављевић
Порез на имовину и најновије измене кроѕ измене Закона о
порезима на имовину
Проф. др Тоша Нинков, Проф.др Драгослав Шумарац
Савремене методе детекције енергетских дубитака у
урбаним срединама
Проф.др Весна Златановић Томашевић
Просторно и урбанистичко планирање и легализација
Душан С. Пајовић
ЛЕГАЛИЗАЦИЈА?
Проф. др Ненад Липовац
Поступак
израде
и
доношења
документације – хрватско искуство
просторно-планске
мр Душан Минић, Зоран Јовановић, дипл.геод.инж.
Легализација бесправно изграђених објеката на подручју
Шумадијског управног округа
реализацију
др Ђорђе Мојовић, мр Миодраг Ференчак, Клара Даниловић
Вишедимензионални проблем неформалних насеља и
нелегалне градње у Србији; Планерска искуства из региона
као подршка у промени приступа решавању проблема
Др Бранкица Милојевић
Урбанистичко планирање у Босни и Херцеговини у свјетлу
нових закона о уређењу простора
Проф. др Иван Р. Алексић, Љубиша Аџемовић,
Доц. др Љиљана Алексић, Лидија Јовановић
Интегрисани систем за регистрацију догађаја и праћење
кретања на терену у реалном времену
Проф.др Светислав Г. Поповић
Између девастације и легализације-смјернице
Др Милан Пунишић
Легализација на српски начин
Невена Предојевић, Наташа Милошевић,
Михаило Лујак
Легализација
просторно-планска
документација
регулациони план за уређење обала Врбаса у
Бањалуци
Лазар Мандић, Драга Марков, Софија Стаматовић
Управљање и усмеравање процеса легализације-Град
Београд; ГИС-могући алат управљањаи усмеравања
процеса легализације
Доц.мр Александра Ђукић, Милена Вукмировић
Регулациони планови као инструменти решавања
проблема нелегалне градње у циљу смањења
емисије CO2
Стефан Спасојевић, Драгана Ђорђевић,
Бисерка Талић
Вишедеценијска привременост објекта у процесу
легализације -пример занатског центра „Чубурска
чаршија“ на Врачару
Др Бранкица Милојевић
Пилот пројекат зонинга у једанаест општина у
Босни и Херцеговини-Прилог новој методологији
планирања
Славко Лукић, мр Драган Јевтић
Процес легализације – искуства Бијељине и Зворника
Мр Драган Јевтић, Славко Лукић
Усвајање просторних и урбанистичких планова
Проф. Весна Херцеговац Пашић
Сарајево-неконтролирани раст
Мр Зоран Радосављевић, Оливера Шкољевић
Институт експропријације као оруђе за
планских докумената
Властимир Чарнојевић, дипл.инж.арх.
Комисија за планове-предлог за унапређење праксе
Предраг Михајловић,Доц. др Љиљана М. Стошић
Реализација система просторног и урбанистичког
планирања
Доц. др Љиљана М.Стошић
Стратешко планирање у локалним самоуправама
Милена
Николић,
Данијела
Вукоичић,
Ивана
Пењишевић
Планирање просторног развоја туризма у циљу
одрживог развоја Луковске бање
Евица Рајић, Иван Благојевић
Стратешка процена као инструмент управљања
земљиштем
Владимир Драгичевић
Утицај планских решења на процес легализације –
ПДР централних подручја градова у Војводини
Мр Милица Максић
Ка новим механизмима реализације планова у Србији
Зоран Станојевић
Републички
геодетски
завод
–
могућности
унапређења поступка легализације бесправних
објеката
Download

II obavestenje_LSU 2011_final.pdf, application/pdf