POČASNI ODBOR
KOTIZACIJE
Prof.dr Zorana Mihajlović, ministar, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i
infrastrukture
Dušan Vujović, ministar, Ministarstvo privrede
Dragan Stevanović, državni sekretar, Ministarstvo privrede
Zoran Krejović, direktor Republičkog geodetskog zavoda
Prijave za Letnju školu podnose se na adresu:
NAUČNI ODBOR
Predsednik:
Prof.dr Miodrag Ralević, Arhitektonski fakultet Beograd
Članovi:
Dr Veroljub Trifunović, Udruženje urbanista Srbije
Dr Milan Punišić, Udruženje urbanista Srbije
Doc.dr Dragutin Radosavljević, Udruženje urbanista Srbije
Zoran Krejović, Republički geodetski zavod
Mr Dragan Dunčić, Republička agencija za prostorno planiranje
Doc.dr Svetislav G. Popović, Arhitektonski fakultet Podgorica
Prof.dr Nenad Lipovac, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Dr Brankica Milojević, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Banjaluka
Mr Dušan Minić, Udruženje urbanista Srbije
Dr Tatjana Mrđenović, Arhitektonski fakultet Beograd, UUS
Mr Dragan Jevtić, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i
ekologiju Republike Srpske
Dr Ratka Čolić, GIZ/AMBERO
Prof.dr Vesna Zlatanović Tomašević, Beograd
Mr Miodrag Ferenčak, Udruženje urbanista Srbije
Doc.dr Aleksandar Jevtić, Vojvođansko udruženje urbanista
Mr Miroslav Vujatović, Banja Luka
ORGANIZACIONI ODBOR
Predsednik: Mr Dušan Minić, Udruženje urbanista Srbije
Zamenik: Zoran Jovanović, Republički geodetski zavod
Članovi:
Kornelija Evetović Cvijanović, Vojvođansko udruženje urbanista
Milica Dobričić, Republička agencija za prostorno planiranje
Ljubiša Mitić, JP Zavod za urbanizam Niš
Svetlana Jakovljević, Udruženje urbanista Srbije
Slavica Ferenc, Udruženje urbanista Srbije
Slavko Lukić, Zavod za urbanizam i projektovanje Bijeljina
Jasna Lovrić, Udruženje urbanista Srbije
Evica Rajić, Udruženje urbanista Srbije
UDRUŽENjE URBANISTA SRBIJE, Beograd, Kneza Miloša 9, na e-mail:
[email protected], tel/faks +381 11 33 47 418, +381 63 81 05 864
(Svetlana Jakovljević)
Kotizacija za učešće na Letnjoj školi urbanizma iznosi 8.000,00 din., a za tri
i više učesnika po 6.000,00 dinara (Zbornik radova, sertifikat, prisustvo
predavanjima stručnjaka iz zemlje i inotranstva i drugi prateći sadržaji).
Uplata kotizacija vrši se na tekući račun Udruženja urbanista Srbije, broj:
205-25985-24, PIB 101879453. Matični broj 07050208, sa naznakom za
"Letnju školu urbanizma"
Uplata kotizacija iz inostranstva vrši se na devizni račun Udruženja urbanista
Srbije, broj: 00-708-0003333.9
Kotizacija iznosi 75 EURA (za 3 i više učesnika po 60 EURA)
CILJNE GRUPE UČESNIKA
Ministarstva, državna uprava, lokalna samouprava, urbanisti, planeri,
geodeti, fakulteti i instituti, javna i druga preduzeća, direkcije, zavodi,
investitori, projektanti, izvođači, banke, privredne komore i međunarodne
organizacije.
PLAN RADA LETNJE ŠKOLE
Sreda 25. jun 2014.
10,00-11,00
Registracija učesnika
11,30 Svečano otvaranje Letnje škole
•
•
•
•
•
•
•
•
Resorni ministar
Dragan Stevanović, državni sekretar, Ministarstvo privrede
Boban Đurović, predsednik opštine Vrnjačka Banja
Zoran Krejović, direktor Republičkog geodetskog zavoda
mr Dragan Dunčić, direktor Republičke agencije za prostorno laniranje
dr Miroslav Kuburić, predsednik Saveza geodeta Srbije
mr Dušan Minić, predsednik Udruženja urbanista Srbije
Dodela posebnih priznanja povodom jubileja 10 godina Letnje škole
urbanizma u Srbiji
12,00-13,30 Uvodna izlaganja
Ručak i odmor
15,00 Skupština UUS i dodela nagrada i priznanja UUS
DEKAN LETNJE ŠKOLE
16,30-20,00 Izlaganje referata
Dr Veroljub Trifunović, Udruženje urbanista Srbije
Četvrtak 26. jun 2014.
9,oo-13,oo Izlaganje referata i rasprava
VAŽNE INFORMACIJE
13,00-14,30 Ručak
Hotel "Breza", Vrnjačka Banja
15,00-19,30 Okrugli sto
•
Planiranje prostora i sprovođenje planova u grdovima i naseljima pored
rečnih tokova
Rezervacija i plaćanje smeštaja se vrši isključivo preko službe rezervacija
Hotela "Breza" , e-mail: [email protected]; [email protected];
tel. +381 36 602 144; fax +381 36 612 401
Cena punog pansiona na bazi dvodnevnog aranžmana ukupno iznosi: za
dvokrevetnu i trokrevetnu sobu 7.980,00 dinara po osobi
Doplata za jednokrevetnu sobu je 500,00 dinara dnevno po osobi. Doplata
za apartmane je 1.300,00 dinara dnevno po osobi
Zbog ograničenog broja mesta-soba, molimo vas da rezervacije izvršite
blagovremeno.
Rok za rezervaciju 18. jun 2014.
.
21,00 Zajednička večera
Treće obaveštenje
UDRUŽENJE URBANISTA SRBIJE
i
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
U saradnji sa
Republičkom agencijom za prostorno planiranje
i
GIZ/ AMBERO/ ICON Projekat
''Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava
u Srbiji''
pod pokroviteljstvom
Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Ministarstva privrede
Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Ministarstva
državne uprave i lokalne samouprave
Ministarstva prosvete i nauke
Organizuju
MEĐUNARODNI
NAUČNO-STRUČNI SKUP
LETNjU ŠKOLU URBANIZMA
sa temom
PLANIRANJE PROSTORA, URBANIZAM I
IZGRADNJA, KOMPLEMENTARNI ZAKONI I
REINDUSTRIJALIZACIJA
Petak 27. jun 2014.
9,00-12,00
•
Završna saopštenja i zaključci
Letnje škole urbanizma 2014.
•
Uručenje sertifikata
25-27. JUN 2014.
VRNJAČKA BANJA, HOTEL "BREZA"
UVODNA IZLAGANjA
Mirjana Ćirić, Lazar Mandić, Direkcija za urbanizam Kragujevac
Urbanističko rešenje za Vojno tehnički zavod u Kragujevcu-Prvi
korak implementacije Strategije integralnoog urbanog razvoja
centralne gradske zone Kragujevca
Predstavnik resornog ministarstva
II KOMPLEMENTARNI ZAKONI
Dragan Stevanović, državni sekretar, Ministarstvo privrede
Natalija Pilipović, dipl.pravnik
Primena Zakona o hipoteci
PREDAVAČI I SAOPŠTENjA
Zoran Krejović, direktor Republičkog geodetskog zavoda
mr Dragan Dunčić, direktor Republičke agencija za prostorno
planiranje
Harald Muellr, rukovodilac projekta ,GIZ/AMBERO-ICON Projekat
''Unapređenje upravljanja zemljištem u Srbiji''
Dr Veroljub Trifunović, dekan Letnje škole urbanizma, Udruženje
urbanista Srbije
I AKTUELNI PROPISI
URBANIZMU I IZGRADNJI
U
PLANIRANJU
PROSTORA,
Mr Miodrag Ferenčak
Promene u zakonima o planiranju i uređenju prostora i tendencija u
promenama organizacije i sadržaja urbanizma u nas
Prof.dr Nenad Lipovac, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji – Poboljšanja i
nedoumice
Prof.dr Miodrag Ralević, Branislav Antonić, Doc.mr Biserka Mitrović
„Više/manje“ porodično stanovanje u Srbiji: gde je sredina?
Zoran Hebar, Urbanistički zavod grada Zagreba
Osvrt na promjene hrvatskih zakona o prostornom uređenju i
zakona o gradnji
Branko Begović
Urbana komasacija i najavljene izmene zakonske regulative
Doc. Dragan F. Komatina, Ema Alihodžić Jašarović, spec.arh.
Prostorni kolaps kao efekat posttranzicione urbanizacije BudveCrna Gora
Prof.dr Miodrag Ralević, Branislav Antonić, Doc.mr Biserka Mitrović
Globalna održivost i srpsko stanovanje: analiza glavnih
dokumenata održivog razvoja u cilju unapređenja zakonodavne i
strateške osnove stanovanja u Srbiji
Prof.dr Aleksandar Petrović, Filip Petrović, mast.ing.arh.
Uloga privatno javnih partnerstava u procesu urbane regeneracije
Dr Milica Maksić
Institucionalni aranžmani u procesu planiranja i investiranja u Srbiji
–ka novim modelima uz evropska iskustva
Predrag Mihajlović, dr Ljiljana Stošić Mihajlović, Ivan Tanasković
Prostorno planiranje kao važan instrument održivog socijalnog,
ekonomskog i prostornog razvoja
Mitar Trbović, dipl.pravnik
Licence za rad geodetske organizacije i geodetska licenca
Gordana Zorić, dipl.pravnik, Republički geodetski zavod
Efekti dosadašnje primene Zakona o posebnim uslovima za upis
svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole
Gorica Matić, dipl.geod.ing., Marija Rašković, dipl.geod.ing.,
Leposava Tišić, mast.geod.ing.
Transparentnost tržišta nepokretnostiu Republici Srbiji
Milena Trifunović, dipl.geod.ing., Nikola Mirković, dipl.geod.ing.
Tržište stanova u Republici Srbiji
Zoran D.Jovanović, dipl.geod.inž., Mr Dušan Minić
Katastar nepokretnosti u funkciji legalizacije bespravno izgrađenih
objekata
Prof.dr Branko Božić, Crhristoph Jochheim Wirtz
Nov model organizacije sistema vrednovanja nepokretnosti za
službene potrebe u Republici Srbiji
Mr Dušica Trpčevska Anđelković, Agencija za planiranje prostora,
Makedonija
Legislativa i njen uticaj na konflikte u korišćenju zemljišta u
Republici Makedoniji
Mr Stojanka Branković
Procena vrednosti građevinskog zemljišta u determinisanju
investicionog potencijala u Republici Srbiji
Doc.dr Dragutin Radosavljevic
Porez na imovinu
Mr Gordana Marković
Regulativa i crkveno graditeljstvo
Ljiljana Parezanović, mr Stojanka Branković
Značaj integrisanja planske dokumentacije i katastra nepokretnosti
za unapređenje prostornog planiranja i urbanog razvoja
Mr Vladan Branković, Snežana Stanković Mijatović
Planiranje prostora i komasacija kao instrument za uređenje i
unapređenje upravljanja zemljištem u tržišnim uslovima
Mr Nataša Z. Krstić
Kompatibilnost ili kolizija kada su u pitanju legalizacija i restitucija
Predrag Mihajlović, Ivan Tanasković, dr Ljiljana Stošić Mihajlović
Prostorno planiranje u kontekstu investiranja u urbanu
infrastrukturu
Dr Ljiljana Stošić Mihajlović, Predrag Mihajlović
Pasivna kuća – nova dimenzija energetske održivosti, udobnosti
stanovanja i arhitekture
III REINDUSTRIJALIZACIJA
Prof.dr Miodrag Ralević, Branislav Antonić, Doc.mr Biserka
Mitrović, Ass. Sanja Simeunčević Radulović, Ass. Ružica Božović
Reindustrjalizacija Srbije između iluzije, stvarnosti savremenih
tokova razvoja
Dr Veroljub Trifunović
Industrija Kragujevca
Jasna Lovrić, dipl.ing.arh., JP Zavod za urbanizam Vojvodine
Baze podataka u urbanističkom planiranju kao insrument ubrzane
reindustrijalizacije
Prof.dr Vesna Zlatanović Tomašević
Prostorni plan područja posebne namene transnacionalni gasovod
„Južni tok“ kroz Srbiju u cilju povećanja tehnološkog nivoa privrede
Srbije
Zoran Hebar, Urbanistički zavod grada Zagreba
Neka iskustva u planiranju, projektiranju i realizaciji u sklopu
reindustrijalizcije u Hrvatskoj
Doc.dr Aleksandra Đukić, Tijana Vujičić, mr Dijana Simonović,
Nevena Novaković
Proces regeneracije braunfilda u Republici Srpskoj: geneza, stanje
i perspektive
Nataša Živaljević Luxor, Prof.dr Nađa Kurtović Folić
Menadžment plan za graditeljsko nasleđe i Nacrt zakona o
uređenju prostora i izgradnju
Dr Ljiljana Stošić Mihajlović, Predrag Mihajlović
Reindustrijalizacija Srbije kao osnov stabilnosti nacionalne
ekonomije
POSEBAN PRILOG – Deset godina Letnje škole urbanizma u
Srbiji
Mr Dušan Minić
OKRUGLI STO
•
Planiranje prostora i sprovođenje planova u gradovima i
naseljima pored rečnih tokova
PREZENTACIJE
•
Projekat: Grant donacija – razmena katastarskih
podataka između Beograda i Prištine, Dragan Pavlović,
Republički geodetski zavod
•
Predstavnici Kancelarije za brze odgovore
Download

III obavestenje LSU 2014._LATINICA.pdf, application/pdf