БЕОГРАД – РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ОБУКА ЕЕ
Јунски рок 2014 – термини суботом и недељом
Назив тематског поглавља
Број
часова
Термин одржавања
Београд викендом
Предавачи
ТП. 1. Појам енергетског сертификата
и његова улога, Законска регулатива
2 часа
НЕДЕЉА 30.03. 2014.
09.00 -10.30
ПАУЗА
Александра Дамњановић
2 часа
НЕДЕЉА 30.03. 2014.
10.45 - 12.15
ПАУЗА
Милица ЈовановићПоповић
1 час
НЕДЕЉА 30.03. 2014.
12.30 - 13.15
Мила Пуцар
ТП. 2. Општи услови за постизање
енергетске ефикасности зграда
ТП. 3. Урбанистички параметри за
постизање енергетске ефикасности
зграда
ТП. 4. Архитектонски параметри за
постизање енергетске ефикасности
зграда
ТП. 5. Услови грађевинске физике
ТП. 6. Грађевински материјали и
склопови
ТП. 7. Пасивни и активни соларни
системи
ТП. 11.1.1 Енергетски преглед система
грејања и мерења при енергетским
прегледима
3 часа
3 часа
1 час
2 часа
2 часа
ТП. 8. Основе енергетског
билансирања зграде
2 часа
ТП. 10. Ефикасност система за
централно грејање и регулација
2 часа
ТП. 9.2. Даљинско снабдевање
топлотом и припрема СТВ
1 час
СУБОТА 05.04.2014.
09.00 - 09.45
ПАУЗА
10.00 – 11.30
ПАУЗА
Душан Игњатовић
СУБОТА 05.04.2014.
11.45 – 13.15
ПАУЗА
13.30 - 14.15
Ана Радивојевић
Александар Рајчић
СУБОТА 05.04.2014.
14.15 - 15.00
Ана Радивојевић
Александар Рајчић
НЕДЕЉА 06.04.2014.
09.00 - 10.30
ПАУЗА
Мила Пуцар
НЕДЕЉА 06.04.2014.
10.45 - 12.15
СУБОТА 12.04.2014.
09.00 - 10.30
ПАУЗА
СУБОТА 12.04.2014.
10.45 - 12.15
ПАУЗА
СУБОТА 12.04.2014.
12.30 - 13.15
Жарко Стевановић
Милош Бањац
Милан Ристановић
Петар Васиљевић
ТП. 11.2. Мерење утрошене топлоте за
грејање
ТП. 9.1. Уређаји и опрема система
грејања
ТП. 11.1.2 Енергетски преглед система
грејања и мерења при енергетским
прегледима
ТП. 14.3. Мере за унапређење
енергетске ефикасности система
грејања
ТП. 14.2. Мере за унапређење
енергетске ефикасности зграда
ТП. 12. Методологија прорачуна
потребне годишње енергије
ТП. 14.1. Пример израде Елабората ЕЕ
и Енергетског пасоша постојеће
стамбене зграде
ТП. 14.4. Примери прорачуна
индикатора енергетске ефикасности
зграда
ТП. 13. Електроенергетски системи у
зградама - Мере уштеде енергије
1 час
СУБОТА 12.04.2014.
13.15 - 14.00
Петар Васиљевић
2 часа
НЕДЕЉА 13.04.2014.
09.00 - 10.30
ПАУЗА
1 час
НЕДЕЉА 13.04.2014.
10.45 – 11.30
Радослав Галић
НЕДЕЉА 13.04.2014.
11.30 - 12.15
ПАУЗА
Радослав Галић
НЕДЕЉА 13.04.2014.
12.30 - 14.00
Милица ЈовановићПоповић
СУБОТА 26.04.2014.
09.00 - 10.30
ПАУЗА
Маја Тодоровић
СУБОТА 26.04.2014.
10.45 - 12.15
ПАУЗА
12.30 – 14.00
Драгослав Шумарац
НЕДЕЉА 27.04.2014.
09.00 - 10.30
ПАУЗА
10.45 – 11.30
Жарко Стевановић
Љиљана Симић
НЕДЕЉА 27.04.2014.
11.30 - 12.15
ПАУЗА
12.30 – 14.00
Снежана Андрић Бијелић
1 час
2 часа
2 часа
4 часа
3 часа
3 часа
Радослав Галић
Download

ovde