POČASNI ODBOR
KOTIZACIJE
Ministar i državni sekretar reornog ministarstva
Zoran Krejović, direktor Republičkog geodetskog zavoda
Prijave za Letnju školu podnose se na adresu:
NAUČNI ODBOR
Predsednik:
Prof.dr Miodrag Ralević, Arhitektonski fakultet Beograd
Članovi:
Dr Veroljub Trifunović, Udruženje urbanista Srbije
Dr Milan Punišić, Udruženje urbanista Srbije
Doc.dr Dragutin Radosavljević, Udruženje urbanista Srbije
Zoran Krejović, Republički geodetski zavod
Mr Dragan Dunčić, Republička agencija za prostorno planiranje
Doc.dr Svetislav G. Popović, Arhitektonski fakultet Podgorica
Prof.dr Nenad Lipovac, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Dr Brankica Milojević, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Banjaluka
Mr Dušan Minić, Udruženje urbanista Srbije
Dr Tatjana Mrđenović, Arhitektonski fakultet Beograd, UUS
Mr Dragan Jevtić, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i
ekologiju Republike Srpske
Dr Ratka Čolić, GIZ/AMBERO
Prof.dr Vesna Zlatanović Tomašević, Beograd
Mr Miodrag Ferenčak, Udruženje urbanista Srbije
Doc.dr Aleksandar Jevtić, Vojvođansko udruženje urbanista
Mr Miroslav Vujatović, Banja Luka
ORGANIZACIONI ODBOR
Predsednik: Mr Dušan Minić, Udruženje urbanista Srbije
Zamenik: Zoran Jovanović, Republički geodetski zavod
Članovi:
Kornelija Evetović Cvijanović, Vojvođansko udruženje urbanista
Milica Dobričić, Republička agencija za prostorno planiranje
Ljubiša Mitić, JP Zavod za urbanizam Niš
Svetlana Jakovljević, Udruženje urbanista Srbije
Slavica Ferenc, Udruženje urbanista Srbije
Slavko Lukić, Zavod za urbanizam i projektovanje Bijeljina
Jasna Lovrić, Udruženje urbanista Srbije
Evica Rajić, Udruženje urbanista Srbije
DEKAN LETNJE ŠKOLE
Dr Veroljub Trifunović, Udruženje urbanista Srbije
UDRUŽENjE URBANISTA SRBIJE, Beograd, Kneza Miloša 9, na e-mail:
[email protected], tel/faks +381 11 33 47 418, +381 63 81 05 864
(Svetlana Jakovljević)
Uplata kotizacija vrši se na tekući račun Udruženja urbanista Srbije, broj:
205-25985-24, PIB 101879453. Matični broj 07050208, sa naznakom za
"Letnju školu urbanizma"
Uplata kotizacija iz inostranstva vrši se na devizni račun Udruženja urbanista
Srbije, broj: 00-708-0003333.9
Kotizacija iznosi 75 EURA (za 3 i više učesnika po 60 EURA)
CILJNE GRUPE UČESNIKA
Ministarstva, državna uprava, lokalna samouprava, urbanisti, planeri,
geodeti, fakulteti i instituti, javna i druga preduzeća, direkcije, zavodi,
investitori, projektanti, izvođači, banke, privredne komore i međunarodne
organizacije.
Četvrtak 29.maj 2014.
10,00-11,00
Registracija učesnika
11,30 Svečano otvaranje Letnje škole
•
•
•
•
•
•
•
Resorni ministar
Predsednik opštine Vrnjačka Banja
Zoran Krejović, direktor Republičkog geodetskog zavoda
mr Dragan Dunčić, direktor Republičke agencije za prostorno laniranje
dr Miroslav Kuburić, predsednik Saveza geodeta Srbije
mr Dušan Minić, predsednik Udruženja urbanista Srbije
Dodela posebnih priznanja povodom jubileja 10 godina Letnje škole
urbanizma u Srbiji
Ručak i odmor
15,00 Skupština UUS i dodela nagrada i priznanja UUS
16,30-20,00 Izlaganje referata
9,oo-13,oo Izlaganje referata i rasprava
Hotel "Breza", Vrnjačka Banja
13,00-14,30 Ručak
Rezervacija i plaćanje smeštaja se vrši isključivo preko službe rezervacija
Hotela "Breza" , e-mail: [email protected]; [email protected];
tel. +381 36 602 144; fax +381 36 612 401
15,00-19,30 Radni izlet
•
Poseta manastirima Žiča i Sveta Petka
Zbog ograničenog broja mesta-soba, molimo vas da rezervacije izvršite
blagovremeno.
Rok za rezervaciju 22. maj 2014.
.
i
REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
U saradnji sa
Republičkom agencijom za prostorno planiranje
i
GIZ/ AMBERO/ ICON Projekat
''Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava
u Srbiji''
pod pokroviteljstvom
Ministarstva građevinarstva i urbanizma
Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja
Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave
Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine
Ministarstva saobraćaja
Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Inženjerske komore Srbije
12,00-13,30 Uvodna izlaganja
Petak 30. maj 2014.
Doplata za jednokrevetnu sobu je 500,00 dinara dnevno po osobi. Doplata
za apartmane je 1.300,00 dinara dnevno po osobi
UDRUŽENJE URBANISTA SRBIJE
PLAN RADA LETNJE ŠKOLE
VAŽNE INFORMACIJE
Cena punog pansiona na bazi dvodnevnog aranžmana ukupno iznosi: za
dvokrevetnu i trokrevetnu sobu 7.980,00 dinara po osobi
II saopštenje
Kotizacija za učešće na Letnjoj školi urbanizma iznosi 8.000,00 din., a za tri
i više učesnika po 6.000,00 dinara (Zbornik radova, sertifikat, prisustvo
predavanjima stručnjaka iz zemlje i inotranstva i drugi prateći sadržaji).
21,00 Zajednička večera
Subota 31. maj 2014.
Organizuju
MEĐUNARODNI
NAUČNO-STRUČNI SKUP
LETNjU ŠKOLU URBANIZMA
sa temom
PLANIRANJE PROSTORA, URBANIZAM I
IZGRADNJA, KOMPLEMENTARNI ZAKONI I
REINDUSTRIJALIZACIJA
9,00-12,00
•
Završna saopštenja i zaključci
Letnje škole urbanizma 2014.
•
Uručenje sertifikata
29-31. MAJ 2014.
VRNJAČKA BANJA, HOTEL "BREZA"
PREDAVAČI I SAOPŠTENjA
II KOMPLEMENTARNI ZAKONI
UVODNA IZLAGANjA
Natalija Pilipović, dipl.pravnik, Republički geodetski zavod
Primena Zakona o hipoteci
Predstavnik resornog ministarstva
Mitar Trbović, dipl.pravnik, Republički geodetski zavod
Licence za rad geodetske organizacije i geodetska licenca (lična
licenca)
Predstavnik srodnog ministarstva
Zoran Krejović, direktor Republičkog geodetskog zavoda
mr Dragan Dunčić, direktor Republičke agencija za prostorno planiranje
Harald Muellr, rukovodilac projekta GIZ/AMBERO / ICON
Dr Veroljub Trifunović, dekan Letnje škole urbanizma, Udruženje
urbanista Srbije
I
AKTUELNI PROPISI U
URBANIZMU I IZGRADNJI
PLANIRANJU
PROSTORA,
Republička agencija za prostorno planiranje, 2 rada
GIZ/AMBERO / ICON, 3-4 rada
Mr Miodrag Ferenčak
Promene u zakonima o planiranju i uređenju prostora i tendencija u
promenama organizacije i sadržaja urbanizma u nas
Dr Miodrag Vujošević
Još jednom u pristupu i metodu rada na državnom prostornom planu
Drbije
Prof.dr Nenad Lipovac, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji – Poboljšanja i
nedoumice
Slavko Lukić, d.o.o. Zavod za urbanističko i prostorno planiranje,
Bijeljina
Iskustva u sprovođenju Zakona o uređenju prostora i građenju
Republike Srpske- osvrt na posebne propise i njihovu usklađenost sa
Zakonom
Mr Dušan Minić, Zoran D.Jovanović, dipl.geod.inž.
Institucije, subjekti i susretanje u procesu planiranja prostora i
sprovođenju
Gordana Zorić, dipl.pravnik, Republički geodetski zavod
Efekti dosadašnje primene Zakona o posebnim uslovima za upis
svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole
Gorica Matić, Marija Rašković, Milena Trifunović
Transparentnost tržišta nepokretnosti
Marija Rašković, Leposava Tišić, Nikola Mirković
Masovna procena vrednosti nepokretnosti
Zoran D.Jovanović, dipl.geod.inž., Mr Dušan Minić
Katastar nepokretnosti u funkciji legalizacije bespravno izgrađenih
objekata
Predrag Mihajlović, Ivan Tanasković, dr Ljiljana Stošić Mihajlović
Prostorno planiranje u kontekstu investiranja u urbanu infrastrukturu
III REINDUSTRIJALIZACIJA
Prof.dr Miodrag Ralević, Branislav Antonić, Doc.mr Biserka Mitrović,
Ass. Sanja Simeunčević Radulović, Ass. Ružica Božović
Reindustrjalizacija Srbije između iluzije, stvarnosti savremenih tokova
razvoja
Dr Veroljub Trifunović
Industrija Kragujevca
Prof.dr Vesna Zlatanović Tomašević
Prostorni plan područja posebne namene transnacionalni gasovod
„Južni tok“ kroz Srbiju u cilju povećanja tehnološkog nivoa privrede
Srbije
Zoran Hebar, Urbanistički zavod grada Zagreba
Neka iskustva u planiranju, projektiranju i realizaciji u sklopu
reindustrijalizcije u Hrvatskoj
Prof.dr Branko Božić, Crhristoph Jochheim Wirtz
Nov model organizacije sistema vrednovanja nepokretnosti za službene
potrebe u Republici Srbiji
Dr Tatjana Mrđenović, Prof.dr Miodraga Ralević
Urbana regeneracija i reindustrijalizacija
Prof.dr Miodrag Ralević, Branislav Antonić, Doc.mr Biserka Mitrović
„Više/manje“ porodično stanovanje u Srbiji: gde je sredina?
Mr Željko Gašparović
Reindustrijalizacijom do industrijskih parkova
Prof.dr Miodrag Ralević, Branislav Antonić, Doc.mr Biserka Mitrović
Globalna održivost i srpsko stanovanje: analiza glavnih dokumenata
održivog razvoja u cilju unapređenja zakonodavne i strateške osnove
stanovanja u Srbiji
Doc.dr Aleksandra Đukić, Tijana Vujičić, mr Dijana Simonović, Nevena
Novaković
Proces regeneracije braunfilda u Republici Srpskoj: geneza, stanje i
perspektive
Mr Dušica Trpčevska Anđelković, Agencija za planiranje prostora,
Makedonija
Legislativa i njen uticaj na konflikte u korišćenju zemljišta u Republici
Makedoniji
Dr Ljiljana Stošić Mihajlović, Predrag Mihajlović
Reindustrijalizacija Srbije kao osnov stabilnosti nacionalne ekonomije
Dr Milica Maksić
Institucionalni aranžmani u procesu planiranja i investiranja u Srbiji –ka
novim modelima uz evropska iskustva
Mr StojankaBranković
Procena vrednosti građevinskog zemljišta u determinisanju
investicionog potencijala u Republici Srbiji
Zoran Hebar, Urbanistički zavod grada Zagreba
Osvrt na promjene hrvatskih zakona o prostornom uređenju i zakona o
gradnji
Mr Gordana Marković
Regulativa i crkveno graditeljstvo
Doc.dr Marija Maruna
Edukacija novog profila urbanista u Srbiji
Ljiljana Parezanović, mr Stojanka Branković
Značaj integrisanja planske dokumentacije i katastra nepokretnosti za
unapređenje prostornog planiranja i urbanog razvoja
Ana Mitić, dipl.inž.arh. International Cooperation and Urban
Development
Uticaj sistema procene vrednosti zemljišta na određivanje namene
površina u prostornim i urbanističkim planovima
Mr Nataša Z. Krstić
Kompatibilnost ili kolizija kada su u pitanju legalizacija i restitucija
Ljiljana Jakšić, Jelena Miljković, Biljana Lukić Janković
Značaj standarda u procesima planiranja i uređenja prostora
Prostorno planiranje kao važan instrument održivog socijalnog,
ekonomskog i prostornog razvoja
Mr Milana Šećerov Hrnjez
Modeli teritorijalne inovacije: od kompetetivnosti ka kohezionoj politici
Nataša Živaljević Luxor, Prof.dr Nađa Kurtović Folić
Menadžment plan za graditeljsko nasleđe i Nacrt zakona o uređenju
prostora i izgradnju
Dr Ljiljana Stošić Mihajlović, Predrag Mihajlović
Pasivna kuća – nova dimenzija energetske održivosti, udobnosti
stanovanja i arhitekture
POSEBAN PRILOG – Deset godina Letnje škole urbanizma u Srbiji
Mr Dušan Minić
NAJAVLjENE PREZENTACIJE
Dragan Pavlović, Republički geodetski zavod
Projekat: Grant donacija – razmena katastarskih podataka između Beograda
i Prištine
Mr Vladan Branković, Snežana Stanković Mijatović
Planiranje prostora i komasacija kao instrument za uređenje i
unapređenje upravljanja zemljištem u tržišnim uslovima
Predstavnici Kancelarije za brze odgovore
Predrag Mihajlović, dr Ljiljana Stošić Mihajlović, Ivan Tanasković
NAPOMENA: SLEDI III OBAVEŠTENJE
Beograd na vodi
Download

II obavestenje LSU 2014._LATINICA.pdf, application/pdf