MEĐUNARODNI NAUČNI FORUM
“DUNAV - REKA SARADNJE”
UDRUŽENJE ZA UNAPREĐENJE MEĐUNARODNE SARADNJE ZA
ODRŽIVI RAZVOJ SLIVA DUNAVA I SRBIJE
24 - 26. septembra 2014. u Bačkoj Palanci, Beogradu i Smederevu
www.danube-cooperation.com
www.rda-backa.rs
25. međunarodna naučna konferencija pod naslovom
„DUNAVSKA STRATEGIJA: OD IDEJE DO
OSTVARENJA“
Od teorijskih razmatranja do investicionih projekata
MEĐUNARODNI NAUČNI FORUM “DUNAV – REKA SARADNJE”
Međunarodni naučni forum “Dunav – reka saradnje” (MNF ”DRS”), interdisciplinarno
udruženje eksperata i istraživača posvećenih unapređenju međunarodne saradnje u
oblasti održivog razvoja i održivog korišćenja prirodnih i kulturno-istorijskih resursa u
slivu Dunava obeležava četvrt veka svoje aktivnosti organizacijom svoje
25. međunarodne naučne konferencije
УДРУЖЕЊЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ
ЗА
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ СЛИВА ДУНАВА И СРБИЈЕ
www.danube-cooperation.com
„Dunavska strategija: Od ideje do ostvarenja“
24 - 26. septembra 2014. u Bačkoj Palanci, Beogradu i Smederevu pod naslovom
Od teorijskih razmatranja do investicionih projekata
Cilj ove konferencije je da promoviše značajne projekte i projektne ideje u oblasti
održivog razvoja Srbije.
Napomene:
Pozivaju se zainteresovani iz svih zemalja u slivu Dunava da prijave svoje učešće uz
apstrakt (obima do oko 150 reči ili do oko 1000 slovnih karaktera) svog izlaganja do 15.
avgusta 2014.
Projektne ideje, tekuće projekte i najbolje primere realizovanih projekata, treba predložiti do 10. septembra 2014, imejlom na offi[email protected]
Namera glavnog organizatora je bila da se obezbedi besplatno učešće u radu 25. konferencije „Dunav – reka saradnje“. Suorganizator Beogradske sednice, međutim, nije
mogao da prihvati suorganizaciju bez uvođenja kotizacije. Dodatne informacije o
Beogradskoj sednici možete dobiti od kontakt osobe Instituta za međunarodnu politiku
i privredu, preko imejla [email protected] . Učešće u radu sednica u Bačkoj
Palanci i Smederevu je besplatno. Za učesnike prvog dana konferencije obezbeđen je
autobuski prevoz na relaciji Novi Sad – Bačka Palanka – Novi Sad. Učesnici konferencije
će biti kontaktirani od strane Regionalne razvojne agencije Bačka u vezi sa satnicom i
mestom polaska autobusa za Bačku Palanku. Putne i hotelske troškove snose učesnici.
Za sva dodatna pitanja ukoliko ne nađete odgovor na sajtu www.danube-cooperation.com, možete se obratiti preko mejla na gore navedene imejl adrese, ili telefonom na
sledeće brojeve MNF“DRS“: 063 661897, (011) 2457042.
1
PROGRAM MEĐUNARODNOG FORUMA “DUNAV - REKA SARADNJE”
PRVI DAN
SREDA, 24.09.2014. - BAČKA PALANKA
VREME
SESIJA
09,30 – 10,00
REGISTRACIJA UČESNIKA
10,00 - 11,00
Svečano otvaranje sa pozdravnim i
uvodnim govorima
PREZENTER
Aleksandar Đedovac, predsednik Opštine Bačka Palanka
- kao domaćin Konferencije
Branislav Bugarski, Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Vlade AP Vojvodine
Ištvan Pastor, Predsednik Skupštine Vojvodine - otvara
rad Konferencije
Dr Erhard Busek, Nekadašnji Vicekancelar Austrije,
Predsednik “Instituta za Podunavlje i Srednju Evropu”
kao i Austrijskog Ekonomskog Senata
Peter Langer, Savet Dunavskih gradova i regiona
(CoDCR)
Mr Srđan Vezmar, direktor Regionalne razvojne agencije
Bačka – pozdravni govor u svojstvu suorganizatora
Dr Edita Stojić Karanović, Naučni savetnik, Predsednica
MNF ”DRS”: Četvrt veka Međunarodnog naučnog foruma
“Dunav – Reka saradnje“ sa posebnim osvrtom na raniju
saradnju sa gradovima u Vojvodini
11,00 – 13,30
BAČKOPALANAČKA RADNA SEDNICA
Prezentacija Generalnog projekta
uređenja priobalja Bačke Palanke
Đorđe Bajilo, arhitekta
Destinacijska menadžment kompanija Dunav – šansa za pozicioniranje
turističke ponude na globalnom nivou
Fran Mikuličić MBA – Regionalna razvojna agencija
Bačka
EURO VELO 6 - Razvoj biciklističkih
koridora uz Dunav i Frušku goru
ime govornika naknadno
Prekogranična saradnja opština i
gradova na Dunavu – perspektive u
novom budžetskom periodu Evropske
unije 2014-2020
ime govornika naknadno
Budući logistički centri i luke na
Dunavu
Mr Milan Vučinić – Klaster transporta i logistike
Vojvodine
UNESKO rezervat biosfere „Mura-Drava-Dunav“ promena koja će doneti
izmene u pristupu prema ekologiji,
ekonomiji i kulturi
Mr Slobodan Spasić – Regionalna razvojna agencija
Bačka
Međunarodni multi-projekt "Dunavska niska bisera" i drugi projektni
predlozi regionalne i prekogranične
saradnje sa Mađarskom i Hrvatskom
Ištvan Silvaši, predsednik Saveza mađarskih
prostornih planera
2
PROGRAM MEĐUNARODNOG FORUMA “DUNAV - REKA SARADNJE”
VREME
SESIJA
PREZENTER
13,30 – 14,30
BUFFET RUČAK
14,30 – 15,00
OBILAZAK MESTA PLANIRANOG PROJEKTA UREĐENJA PRIOBALJA BAČKE PALANKE
15,30 – 16,00
OBILAZAK MESTA PLANIRANOG PROJEKTA BICIKLISTIČKOG INFO CENTRA U NEŠTINU
16,00 – 17,00
OBILAZAK VINARIJE U NEŠTINU UZ DEGUSTACIJU AUTOHTONIH FRUŠKOGORSKIH VINA (Učesnici koji
budu želili da obiđu Neštin potrebno je da sa sobom ponesu pasoš radi prolaska kroz Republiku
Hrvatsku. Za učesnike je obezbeđen prevoz autobusom od Bačke Palanke do Neština i povratna
vožnja za Bačku Palanku na kraju programa.)
Napomena:
Organizacione poslove za prvi dan Konferencije u celini obavljaju Regionalna Razvojna Agencija Bačka i Opština Bačka Palanka – u
dogovoru sa Međunarodnim naučnim forumom „Dunav – reka saradnje“.
Finansijsko pokriće troškova za prvi dan konferencije u celini pokriva Regionalna razvojna agencija Bačka.
Za sve učesnike prijavljenje za rad prvog dana konferencije u Bačkoj Palanci, obezbeđen je autobuski prevoz na relaciji Novi Sad –
Bačka Palanka – Novi Sad. O terminu polaska autobusa učesnici će biti obavešteni od strane Regionalne razvojne agencije Bačka
Za sve dodatne informacije u vezi sa organizacijom prvog dana konferencije molimo da kontaktirate Regionalnu razvojnu agenciju
Bačka na telefon 021 557 781.
3
PROGRAM MEĐUNARODNOG FORUMA “DUNAV - REKA SARADNJE”
DRUGI DAN
ČETVRTAK, 25.09.2014. - BEOGRAD
VREME
SESIJA
PREZENTER
10,00 - 11,30
Otvaranje rada Beogradske sednice
sa pozdravnim i uvodnim govorima
Dr Duško Dimitrijević, direktor Instituta za međunarodnu
politiku i privredu, u svojstvu domaćina - suorganizatora
Predstavnik Vlade Republike Srbije (ime naknadno)
Dr Erhard Busek, Nekadašnji Vicekancelar Austrije,
Predsednik “Instituta za Podunavlje i Srednju Evropu”,
kao i Austrijskog Ekonomskog Senata
(čeka se potvrda)
Dr Kurt Puhinger, Koordinator Prioritetne oblasti 10
Strategije EU za region sliva Dunava
(čeka se potvrda)
Dr Edita Stojić Karanović, Naučni savetnik, predsednica
MNF “Dunav – Reka saradnje”, glavni organizator
Konferencije: Četvrt veka Međunarodnog naučnog
foruma - sa posebnim osvrtom na ulogu Instituta za
međunarodnu politiku i privredu
11,30 – 13,00
RADNA SEDNICA - OPŠTI ASPEKTI DUNAVSKE STRATEGIJE
Integracioni procesi u dunavskom
regionu: status i perspektive
Dr Zoran Milivojević, Ministarstvo spoljnih poslova RS
Regionalna saradnja u području
regiona sliva Dunava kao instrument
evropskog integracijskog procesa
Dr Hoda Dedić, Vanjskopolitička inicijativa, BiH
Korporativno građanstvo - pretpostavka
u ostvarivanju Dunavske strategije
Dr Slobodan I. Marković i Mr Marija Mitić, Fakultet za
pravne i poslovne studije "Dr Lazar Vrkatić" Novi Sad
Učešće Bugarske u Dunavskoj Strategiji
Evropske unije
Prof. dr Bogdan Stojanov i Mila Tenčeva, istraživač na
Univerzitetu “Asen Zlatarov”, Burgas, Bugarska
Značaj nevladinih organizacija za
realizaciju dunavske strtegije
MA Jelica Gordanić, Institut za međunarodnu politiku i
privredu, Beograd
13,00 – 14,00
BIFE POSLUŽENJE
14,00 – 15,30
RADNA SEDNICA: ODRŽIVO KORIŠĆENJE PRIRODNIH I KULTUNO-ISTORISKIH RESURSA U REGIONU
SLIVA DUNAVA
Zaštita i održivo korišženje prirodnih i
kulturnog bogatstva u Prosotrnom
planu Republike Srbije
Mr Dragan Dunčić, Direktor Republičke agencije za
prostorno planiranje i dr Milica Dobričić, Načelnik
Odelenja za edukaciju i stručnu podršku u propremanju prostornih planova Republičke agencije za prostorno
planiranje
4
PROGRAM MEĐUNARODNOG FORUMA “DUNAV - REKA SARADNJE”
VREME
SESIJA
PREZENTER
Peter Langer, Direktor Dunavske Kancelarije u Ulmu,
predsedavajući Saveta Dunavskih gradova i regiona
(čeka se potvrda)
Mogućnosti korišćenja otpadnih voda u
proizvodnji energije
Dr Jovana Husemann, inženjer istraživač, Institut za
Kvalitet vode - ISWA, Univerzitet u Štutgartu, Nemačka
Bezbednost i ekološki rizici u sistemu
unutrašnjih plovnih puteva
Prof. dr Sulaiman Olanrevaju OLADOKUN, Centar za
tehnologiju plovidbe, Tehnološki centar Malezije
Koncept lanca vrednosti u turizmu
dunavskog regiona
Dr Pero Petrović, Institut za međunarodnu politiku i
privredu, Beograd
Energetska bezbednost i potrošnja u
Bugarskoj
Prof. dr Svetla Boneva, i Prof. dr Antoaneta Vasileva,
Univerzitet nacionalne i svetske ekonomije- Fakultet
međunarodne ekonomije i politike, Sofija, Bugarska
Održivi razvoj u slivu Dunava
Dr Kristijan Ristić, Asistent na Univerzitetu Union,
Beograd
15,30 – 16,00
PITANJA/ODGOVORI, RAZMENA MIŠLJENJA
16,00 – 17,30
RADIONICA I OBILAZAK LOKALITETA
Projektni predlozi za prekograničnu i
regionalnu saradnju
18,00 – 20,00
Ištvan Silvaši, predsednik Saveza mađarskih
prostornih planera
PLOVIDBA BRODOM DUNAVOM I SAVOM
Napomene:
Organizacione poslove za drugi dan Konferencije zajednički obavljaju Međunarodni naučni forum „Dunav – reka
saradnje“ i Institut za međunarodnu politiku i privredu, i zajednički pokrivaju troškove za ovaj dan konferencije.
Učesnici konferencije snose troškove puta i smeštaja. Učesnici iz Srbije plaćaju kotizaciju. Za više informacija kontaktirati Jelicu Gordanić, asistenta koordinatora.
E-mail: [email protected]
5
PROGRAM MEĐUNARODNOG FORUMA “DUNAV - REKA SARADNJE”
TREĆI DAN
PETAK, 26.09.2014. - SMEDEREVO
VREME
SESIJA
PREZENTER
10,00 - 11,00
Otvaranje rada Smederevske sednice
sa pozdravnim i uvodnim govorima
Predstavnik Skupštine opštine Smedereva,
u svojstvu domaćina - suorganizatora
Mr Dragan Dunčić, direktor Republičke agencije za
prostorno planiranje, u svojstvu predstavnika republičkih organa Vlade Republike Srbije i suorganizatora
Dr Erhard Busek, Nekadašnji Vicekancelar Austrije,
Predsednik “Instituta za Podunavlje i Srednju Evropu”
kao i Austrijskog Ekonomskog Senata
Dr Edita Stojić Karanović, Naučni savetnik, predsednica
MNF”DRS”, glavnog organizatora 25. konferencije
„Dunav – reka saradnje“: Četvrt veka Međunarodnog
naučnog foruma “Dunav – Reka saradnje“ - sa posebnim
osvrtom na raniju saradnju sa gradom domaćinom
11,00 – 13,00
RADNA SEDNICA: ULOGA DUNAVSKE STRATEGIJE U PODRŽAVANJU RAZVOJNIH PROJEKATA U
REPUBLICI SRBIJI I DRUGIM ZEMLJAMA SLIVA NA SREDNJEM TOKU DUNAVA
(imena svih govornika će se znati početkom septembra)
Dunav kao faktor integracije na
Balknana – juče i sutra
Prof. dr Srećko Đukić, bivši ambasador
Međunarodni multi-projekt "Dunavska
niska bisera" i drugi projektni predlozi
regionalne i prekogranične saradnje, sa
naglaskom na projekte koji bi bili
implementirani u Smederevu i Kovinu
Ištvan Silvaši, predsednik Saveza mađarskih
prostornih planera
13,00 – 15,00
OBILAZAK LOKACIJA OSTVARENIH I PREDLOŽENIH PROJEKATA
15,00 – 17,00
Donošenje Deklaracije 25. konferencije „Dunav – reka saradnje“ uz prethodno
- Razmatranje zaključaka sednica u Bačkoj Palanci i Beogradu
- Proglašenje najboljeg projekta realizovanog u periodu 23. 09. 2012 - 25. 09. 2014, a predstavljenog
na ovoj konferenciji
- Proglašenje najboljeg projekta u procesu realizacije u periodu 23. 09. 2012 - 25. 09. 2014, a predstavljenog na ovoj konferenciji
- Proglašavanje najizglednije projektne ideje predložene u periodu 23. 09. 2012 - 25. 09. 2014, a
predstavljene na ovoj konferenciji
17,00 – 19,00
USVAJANJE ZAVRŠNE DEKLARACIJE KONFERENCIJE U TOKU SVEČANOG PRIJEMA I
PODELA ZAHVALNICA
ZAHVALNICE:
MEĐUNARODNI NAUČNI FORUM „DUNAV – REKA SARADNJE“ ZVANIČNU ZAHVALNOST SVIM SUORGANIZATORIMA I
DONATORIMA OBJAVLJUJE NA SVEČANOM ZATVARANJU KONFERENCIJE, ZATIM U SKLOPU ZAJEDNIČKE DEKLARACIJE, TE NA
SVOJOJ INTERNET STRANICI, U ČASOPISU „DANUBIUS“ I U MEDIJIMA JAVNOG INFORMISANJA
6
Međunarodni naučni forum „Dunav – reka saradnje“ * www.danube-cooperation.com
Adresa: Stjepana Ljubiše 23, 145814 Beograd; T: +381-11/ 2457042, Mob.: +381 (0) 63-661-897
Elektronska pošta: offi[email protected], [email protected]
Download

dunav - reka saradnje - Regionalna razvojna agencija Bačka