INSTITUT ZA
MEĐUNARODNU POLITIKU
I PRIVREDU
Program
međunarodne naučne konferencije
STARI I NOVI SVETSKI POREDAK – IZMEĐU
EVROPSKIH INTEGRACIJA I ISTORIJSKIH
OPTEREĆENJA: PERSPEKTIVE I IZAZOVI ZA
EVROPU 21. VEKA
29. – 30. maj 2014. godine
Institut za međunarodnu politiku i privredu
Beograd, Makedonska 25 / I sprat
Četvrtak, 29. maj 2014.
10.00 časova Otvaranje konferencije i pozdravna reč:
dr Duško Dimitrijević
direktor Instituta za međunarodnu politiku i privredu
Ivica Dačić (podleže potvrdi)
potpredsednik i ministar spoljnih poslova
Vlade Republike Srbije
dr Srđan Verbić (podleže potvrdi)
ministar Ministartsva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Vlade Republike Srbije
Jadranka Joksimović
ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije
Vlade Republike Srbije
mr Srđan Majstorović
zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije
Vlade Republike Srbije
Lutz Kober
rukovodilac Projekta Hanns Seidel Fondacije za Srbiju i za Crnu Goru
10.30 časova Pauza za kafu
11.00 – 13.00 časova: Panel I
EVROPA U 20. VEKU
Moderator: dr Duško Dimitrijević
Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
Uvodno predavanje
prof. dr Dragan Simeunović
Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
NOVI SVETSKI POREDAK, GLOBALIZAM I GLOBALIZACIJA
prof. dr Branko Rakić
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
GLOBALIZACIJA KAO ISTORIJSKA ZAKONITOST SVETSKOG DRUŠTVA
Prof. Dr. Eckart D. Stratenschulte
European Academy Berlin
HAS THE TROUBLEMAKER BEEN NEUTRALISED? – THE DIVISION OF
GERMANY, INTEGRATING THE TWO GERMAN STATES AND EUROPEAN
DÉTENTE POLICY 1945-1989
mr Joko Dragojlović
mr Nenad Bingulac
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu
EVOLUCIJA EVROPSKE UNIJE – ISTORIJSKO NASLEĐE KAO TEMELJ BUDUĆEG
RAZVOJA
Dr. Andrea Despot
European Academy Berlin
FROM POPULAR INTEREST TO POLITICAL INTERVENTION: AMERICA’S PATH TO
THE BALKANS
Dr. Elisabeth Botsch
European Academy Berlin
GERMANY IN TRANSITION FROM THE EMPIRE TO THE FAILURE OF THE
WEIMAR REPUBLIC
dr Dragan Đukanović
Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
POKUŠAJI OBNAVLJANJA AUSTROUGARSKE NAKON 1918. GODINE
Zlatko Ivanović, M.A.
Fakultet političkih nauka u Podgorici, Crna Gora
BALKANSKI PAKT I JUGOSLAVIJA NAKON DRUGOG SVJETSKOG RATA
2
Petar Petković, M.A.
Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
HRIŠĆANSKA DEMOKRATIJA U ZAPADNOJ EVROPI IZMEĐU DVA SVETSKA
RATA
Vladimir Trapara, M.A.
Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
KONTINUITET I PROMENE ODNOSA SJEDINJENIH DRŽAVA I RUSIJE KAO
KLJUČNI ČINILAC POSTHLADNORATOVSKIH MEĐUNARODNIH ODNOSA
Hanna Lorenzen, M.A.
Schwarzkopf Foundation, Berlin
HERITAGE OR BURDEN? HOW YOUNG PEOPLE DEAL WITN THE EXPERIENCES
FROM THE FIRST WORLD WAR
13.00 časova Pauza za kafu
13.15 – 15.30 časova: Panel II
EVROPA U 21. VEKU
Moderator: dr Dragan Đukanović
Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
dr Zoran Milivojević
Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije
EVROPA NA RASKRNICI
prof. dr Radovan D. Vukadinović
Univerzitet u Kragujevcu i Udruženje za evropsko pravo
(NE)IZVESNA SUDBINA EU
prof. dr Slobodan Zečević
Institut za evropske studije, Beograd
IZAZOVI PROCESA FEDERALIZACIJE EVROPSKE UNIJE
prof. dr Risto Mijalov
mr Goran Kitevski
Institut za geografiju
Prirodno-matematički fakultet u Skoplju, Makedonija
SAVREMENI DRUŠTVENO-POLITIČKI PROBLEMI I PROCESI U EVROPI
dr Nenad A. Vasić
Institut za srpsku kulturu, Leposavić
PROMENE U MEĐUNARODNIM ODNOSIMA I POREDAK EVROPSKE UNIJE
prof. dr Brano Miljuš
Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
STARI I NOVI SVETSKI POREDAK – IZMEĐU KOSOVSKOG PRESEDANA I
KRIMSKOG OPTEREĆENJA
3
Prof. dr Bojan Milisavljević
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
SPOLJNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE SUOČAVANJE SA NAJVEĆIM IZAZOVIMA
Jovan Manasijevski, M.A.
Odsek za sociologiju Fakulteta Sv. Ćirilo i Metodije
Univerziteta u Skoplju, Makedonija
EVROPSKA BEZBEDNOSNA STRATEGIJA I FORMATIRANJE EVROPSKE UNIJE
KAO FUNKCIONALNOG GLOBALNOG AKTERA – IZMEĐU AMBICIJA I
OGRANIČENJA
Mina Nikolić
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
SPOLJNA I BEZBEDNOSNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE I NOVE PRETNJE
15.30 – 16.00 časova Pauza za ručak/ Koktel u biblioteci Instituta
16.00 – 18.00 časova: Nastavak rada Panela II
doc. dr Senad Ganić
Departman za pravne nauke, Državni univerzitet u Novom Pazaru
EVROPA U SUKOBU SA „EVROPOM“
dr Jasmina Vukotić
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
ULOGA KOMUNITARNOG PRAVA (PRAVA EVROPSKE UNIJE) U PROCESU
EVROPSKIH INTEGRACIJA
prof. dr Svetla Boneva
Department International Economic Relations and Business
UNWE Sofia, Bulgaria
NEW MOMENTS IN THE EUROPEAN UNION MACROECONOMIC GOVERNANCE:
THE CONTRIBUTION OF THE EUROPEAN SEMESTER
Prof. Bogdan Stoyanov
University „Prof. Dr. Asen Zlatarov“, Burgas, Bulgaria
STRATEGY FOR GROWTH IN THE EUROPEAN UNION, THE MAIN OBJECTIVE OF
THE EUROPE 2020
Jelena Šuput, M.A.
Institut za uporedno pravo, Beograd
PROŠIRENJE EVROPSKE UNIJE I ZAŠTITA NJENIH FINANSIJSKIH INTERESA
Uroš Zdravković
Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
KARAKTERISTIKE ČLANSTVA EVROPSKE UNIJE U SVETSKOJ TRGOVINSKOJ
ORGANIZACIJI
Natka Jankova, M.A.
FON Univerzitet u Skoplju, Makedonija
POTREBA ZA NOVIM REFORMISANIM OBRAZOVANJEM KAO VAŽAN FAKTOR ZA
LAKŠU INTEGRACIJU U EU
4
prof. Dalibor Adžić
Agencija za odgoj i obrazovanje, Područna jedinica Osijek, Hrvatska
SOCIJALNO NASLIJEĐE, UZROK SUKOBA U SUVREMENOJ EUROPSKOJ ŠKOLI
Wojciech Duranowski
Muhammad Yunus Institute of Social Business
Janusz Korczak Pedagogical University in Warsaw, Poland
DIMINISHING POWER OF EUROPEAN UNIVERSITY IN THE 20TH AND 21ST
CENTURY – A TALE OF TWILIGHT OF GERMAN RESEARCH UNIVERSITIES IN
THE RISE OF AMERICAN UNIVERSITY TO ASIAN RESEARCH HUBS
18.00-18.30 časova Debata
19.30 časova Večera u restoranu “Dva Jelena”, Skadarlija, Skadarska 32, Beograd
Petak, 30. maj 2014.
10.00 – 12.00 časova: Panel III
GLOBALIZACIJA I NOVI SVETSKI POREDAK
Moderator: prof. dr Brano Miljuš
Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
prof. dr Branko Rakić
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Mihajlo Vučić
Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
GLOBALIZACIJA KAO UZROK STVARANJA I RASTVARANJA EVROPSKE UNIJE
prof. dr Miloš Todorović
Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
DOMINANTNE SILE I MALE ZEMLJE U SAVREMENIM GLOBALNIM PROCESIMA
Miloš Jončić, M.A.
dr Aleksandar Jazić
Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
NOVI SVETSKI POREDAK IZMEĐU UNIPOLARIZMA I MULTIPOLARIZMA
dr Mikhail Lobanov
Institut za ekonomiju, Ruska akademija nauka, Moskva, Rusija
Jelena Zvezdanović Lobanova, MSc
Institut društvenih nauka, Beograd
NOVI SVETSKI POREDAK I PITANJA POSTSOVJETSKIH GRANICA: EKONOMSKI
POTENCIJAL RUSKO-UKRAJINSKOG POGRANIČNOG REGIONA
5
Jędrzej Czerep
Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
Amicus Europae Foundation, Poland
DILEMMAS OF THE BORDERLANDS’ IDENTITY – THE KRAJOWCY MOVEMENT
REVIVED
dr Borislav Dekić
Agencija za odgoj i obrazovanje, Područna jedinica Osijek, Hrvatska
EKONOMSKE KRIZE, GLOBALIZACIJA I POLITIČKI EKSTREMIZAM
prof. dr Dobrica Vesić
Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
UTICAJ GLOBALIZACIJE I INTEGRACIONIH PROCESA NA RESTRUKTURIRANJE
PRIVREDE
prof. dr Pero Petrović
Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
prof. dr Aleksandar Živković
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
INTEGRACIONI PROCESI I SPECIFIČNOSTI PLANIRANJA U INTERNACIONALNOM
OKRUŽENJU
Silvana Jovčeska, M.A.
Ekonomski fakultet FON Univerzitet u Skoplju, Makedonija
MEĐUNARODNI BIZNIS – TVORAC NOVE PRIVREDNE STRUKTURE SA NOVIM
FUNKCIONALNIM KARAKTERISTIKAMA MEĐUNARODNOG ORGANIZACIONOG
STRUKTURIRANJA I NOVIH TIPOLOGIJA MEĐUNARODNIH KORPORATIVNIH
KULTURA
prof. dr Dragoljub Todić
Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
STARI I NOVI SVETSKI POREDAK – EVROPSKE INTEGRACIJE I KLIMATSKE
PROMENE
doc. Žaklina Spalević
Poslovni fakultet Univerziteta Singidunum, Beograd
prof. Milan Palević
Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu
PRAVO NA VODU KAO LJUDSKO PRAVO I NOVI SVETSKI POREDAK
12.00 Pauza za kafu
12.30 – 14.00 časova: Nastavak rada Panela III
Jelica Gordanić, M.A.
Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
RAZVOJNE TENDENCIJE U OBLASTI LJUDSKIH PRAVA U EVROPI – IZAZOVI ZA
NOVI SVETSKI POREDAK
6
prof. dr Filip Turčinović
Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
NEKI MEĐUNARODNOPRAVNI ASPEKTI ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA U POGLEDU
KULTURNOG NASLJEĐA
Žarko Radić, M.A.
Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu
DRŽAVLJANSTVO KAO SMETNJA ZA EKSTRADICIJU U SVETLU STAROG I
NOVOG SVETSKOG PORETKA I PRAVA EVROPSKE UNIJE
dr Jelena Matijašević-Obradović
dr Darko Golić
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu
RAZVOJ INFORMATIČKOG DRUŠTVA U PROCESU GLOBALIZACIJE – ISTORIJSKI
KONTINUITET KAO IZAZOV DALJEM RAZVOJU EVROPSKE UNIJE
dr Žaklina Novičić
Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd FOREIGN DIRECT INVESTMENTS
NADZOR I KONTROLA INTERNETA I NOVIH TEHNOLOGIJA – NOVA ERA
GLOBALNOG TOTALITARIZMA
dr Milorad Đoković
Poslovni fakultet, Univerzitet Singidunum, Valjevo
DEFINISANJE DRŽAVE I ANARHIZMA U NOVOM SVETSKOM PORETKU
14.00 – 15.30 časova: Panel IV
RAZVOJNE TENDENCIJE NA BALKANU
Moderator: prof. dr Pero Petrović
Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
Prof. dr Miloš Šolaja
Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banja Luci
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
TRANZICIJA I TRADICIJA NA BALKANU IZMEĐU IZGRADNJE DEMOKRATIJE I
DRŽAVE
dr Jelena Trivić
Ekonomski fakultet Univerziteta u Banja Luci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
INSTITUCIONALNO OKRUŽENJE U ZEMLJAMA KANDIDATIMA I POTENCIJALNIM
KANDIDATIMA: KOLIKO SMO DALEKO
Prof. dr Nano Ružin
FON Univerzitet u Skoplju, Makedonija
ORBANIZACIJA BALKANA – POPULIZAM IZMEĐU ŽDANOVA I DIZNILENDA
7
Prof. dr Branko Krga
Akademija za diplomatiju i beznednost, Beograd
VOJNO-BEZBEDNOSNE DETERMINANTE POLOŽAJA SRBIJE U SAVREMENOJ
EVROPI
dr Goran Nikolić
Institut za evropske studije, Beograd
POTENCIJALNI EFEKTI RELATIVNOG EKONOMSKOG OPADANJA EVROPSKE
UNIJE NA SRBIJU
dr Dušan Dabović
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Beograd
PERSPEKTIVE I IZAZOVI EVROPSKE UNIJE I REPUBLIKE SRBIJE U OBLASTI
POLJOPRIVREDE U XXI VEKU
dr Milena Trgovčević Prokić
Univerzitet Union u Beogradu, Prvi osnovni sud u Beogradu
JAVNI BELEŽNIK NA JUŽNOSLOVENSKIM PODRUČJIMA
Diskusija i zaključna razmatranja
Usvajanje zaključaka konferencije
Zatvaranje konferencije
Napomena: Mole se učesnici konferencije da svoja izlaganja kocipiraju tako da ne traju duže od
10-15 minuta u kom vremenu bi izložili osnovne teze i metode istraživanja, kao i zaključke do
kojih su došli.
Programski odbor konferencije
8
Download

STARI I NOVI SVETSKI POREDAK – IZMEĐU EVROPSKIH